ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 148

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. balandžio 27d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2016/C 148/01

Euro kursas

1


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2016/C 148/02

Programa Hercule III – 2016 m. kvietimas teikti paraiškas – Teisės mokymas ir studijos

2

2016/C 148/03

Programa Hercule III – 2016 m. kvietimas teikti paraiškas – Kovos su sukčiavimu mokymai

4

2016/C 148/04

Programa Hercule III – 2016 m. kvietimas teikti paraiškas – Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES

6

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 148/05

Pranešimas apie kompensacinių priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

8

2016/C 148/06

Pranešimas dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-310/12 dėl Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 325/2012, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jai nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

18

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 148/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

19


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/1


Euro kursas (1)

2016 m. balandžio 26 d.

(2016/C 148/01)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1287

JPY

Japonijos jena

125,45

DKK

Danijos krona

7,4418

GBP

Svaras sterlingas

0,77483

SEK

Švedijos krona

9,1545

CHF

Šveicarijos frankas

1,1000

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,2278

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,027

HUF

Vengrijos forintas

312,20

PLN

Lenkijos zlotas

4,3799

RON

Rumunijos lėja

4,4747

TRY

Turkijos lira

3,1951

AUD

Australijos doleris

1,4600

CAD

Kanados doleris

1,4276

HKD

Honkongo doleris

8,7545

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6417

SGD

Singapūro doleris

1,5280

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 299,14

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,3492

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,3345

HRK

Kroatijos kuna

7,4785

IDR

Indonezijos rupija

14 917,56

MYR

Malaizijos ringitas

4,4279

PHP

Filipinų pesas

52,864

RUB

Rusijos rublis

74,8948

THB

Tailando batas

39,708

BRL

Brazilijos realas

3,9943

MXN

Meksikos pesas

19,7889

INR

Indijos rupija

75,1373


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/2


Programa „HERCULE III“

2016 m. kvietimas teikti paraiškas

Teisės mokymas ir studijos

(2016/C 148/02)

1.   Tikslai ir aprašymas

Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas paremtas Reglamentu (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa „Hercule III“ (1), ypač jo 8 straipsnio („Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai“) b punktu, taip pat 2016 m. finansiniu sprendimu, kuriuo priimama programos „Hercule III“ įgyvendinimo 2016 m. metinė darbo programa (2), ypač jo 7.2.1 skirsniu („Teisės mokymai ir studijos“).

2016 m. finansiniu sprendimu numatoma organizuoti kvietimą teikti paraiškas teisės mokymo ir studijų srityje.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Kaip nustatyta programos 6 straipsnyje, pareiškėjai privalo būti:

valstybės narės ir dalyvaujančios šalies nacionalinės arba regioninės administracijos įstaigos, kurios skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus

arba

mokslinių tyrimų bei švietimo institutai ir pelno nesiekiantys subjektai su sąlyga, kad jie buvo įsteigti ir pradėjo veiklą bent prieš vienus metus valstybėje narėje arba dalyvaujančioje šalyje ir kad jie skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.

Programos 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos dalyvaujančios šalys, kurios nėra valstybės narės.

3.   Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Finansavimo pagal kvietimą teikti paraiškas reikalavimus atitinkantys veiksmai yra tokie:

1.

plėtoti aukšto lygio mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant lyginamosios teisės studijas;

2.

gerinti praktikų ir teoretikų bendradarbiavimą (rengiant konferencijas, seminarus ir praktinius seminarus), įskaitant metinio Europos baudžiamosios teisės ir Sąjungos finansinių interesų apsaugos asociacijų pirmininkų susitikimo organizavimą;

3.

didinti teisminių ir kitų teisinių profesijų subjektų sąmoningumą siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, įskaitant mokslinių duomenų apie Sąjungos finansinių interesų apsaugą skelbimą.

Šiuos veiksmus galima įvykdyti organizuojant lyginamosios teisės tyrimus, konferencijas, seminarus, praktinius seminarus, leidžiant periodinius leidinius ir kt.

4.   Biudžetas

Preliminarus šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 500 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama dotacijos forma. Ji neviršys 80 % finansuoti tinkamų išlaidų. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais finansinis įnašas gali būti padidintas, kad būtų padengta iki 90 % tinkamų finansuoti išlaidų. Kvietime išvardyti kriterijai, kurie bus taikomi siekiant nustatyti šiuos išimtinius ir tinkamai pagrįstus atvejus.

Minimali „Teisės mokymo ir studijų“ veiksmo riba – 40 000 EUR. Bendras vieno veiksmo, kuriam prašoma skirti dotaciją, biudžetas turi būti ne mažesnis už šį dydį.

Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.

5.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškas Komisijai reikia pateikti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 16 d. (antradienį).

6.   Daugiau informacijos

Visus dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu teikti paraiškas, galima atsisiųsti iš šios svetainės

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos siųskite e. paštu

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu.

Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami OLAF interneto svetainėje pateiktose paraiškos formos pildymo gairėse.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“) (OL L 84, 2014 3 20).

(2)  2016 m. vasario 17 d. Komisijos sprendimas dėl programos „Hercule III“ metinės darbo programos priėmimo ir finansavimo, C(2016) 868 final.


27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/4


Programa „HERCULE III“

2016 m. kvietimas teikti paraiškas

Kovos su sukčiavimu mokymai

(2016/C 148/03)

1.   Tikslai ir aprašymas

Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas paremtas Reglamentu (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa „Hercule III“ (1), ypač jo 8 straipsnio („Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai“) b punktu, taip pat 2016 m. finansiniu sprendimu, kuriuo priimama programos „Hercule III“ įgyvendinimo 2016 m. metinė darbo programa (2), ypač jo 7.1 skirsniu („Konferencijos, seminarai ir kompiuterinės ekspertizės mokymai“).

2016 m. finansiniu sprendimu numatoma organizuoti kvietimą teikti paraiškas kovos su sukčiavimu mokymų srityje.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Kaip nustatyta programos 6 straipsnyje, pareiškėjai privalo būti:

valstybės narės ir dalyvaujančios šalies nacionalinės arba regioninės administracijos įstaigos, kurios skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus

arba

mokslinių tyrimų bei švietimo institutai ir pelno nesiekiantys subjektai su sąlyga, kad jie buvo įsteigti ir pradėjo veiklą bent prieš vienus metus valstybėje narėje arba dalyvaujančioje šalyje ir kad jie skatina stiprinti veiksmus Sąjungos lygiu siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.

Programos 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos dalyvaujančios šalys, kurios nėra valstybės narės.

3.   Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Komisija (OLAF) skirs dotacijas veiksmams, kurių tikslas:

keistis patirtimi ir geriausia praktika tarp dalyvaujančių šalių atitinkamų institucijų, įskaitant specialias teisėsaugos tarnybas, taip pat tarptautinių organizacijų atstovų;

skleisti žinias, ypač siekiant geriau nustatyti riziką tyrimų tikslais.

Šiuos tikslus galima pasiekti organizuojant

konferencijas, seminarus, kolokviumus, kursus, e. mokymus ir simpoziumus, praktinius seminarus, praktinius mokymus ir darbuotojų mainus, keitimąsi geriausia patirtimi (taip pat apie sukčiavimo rizikos vertinimą) ir kt.

Turi būti skatinamas įvairių valstybių narių (ypač kaimyninių valstybių narių) nacionalinių ir regioninių administracijų keitimasis darbuotojais.

4.   Biudžetas

Preliminarus šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 900 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama dotacijos forma. Ji neviršys 80 % finansuoti tinkamų išlaidų.

Minimali „Mokymo“ veiksmo riba – 50 000 EUR. Bendras vieno veiksmo, kuriam prašoma skirti dotaciją, biudžetas turi būti ne mažesnis už šį dydį.

Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.

5.   Terminas

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 23 d. (ketvirtadienį).

6.   Daugiau informacijos

Visus dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu teikti paraiškas, galima atsisiųsti iš šios svetainės:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos siųskite e. paštu:

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami OLAF interneto svetainėje pateiktose paraiškos formos pildymo gairėse.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“) (OL L 84, 2014 3 20, p. 6).

(2)  2016 m. vasario 17 d. Komisijos sprendimas dėl programos „Hercule III“ 2016 m. metinės darbo programos priėmimo ir finansavimo, C(2016) 868 final.


27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/6


Programa „HERCULE III“

2016 m. kvietimas teikti paraiškas

Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES

(2016/C 148/04)

1.   Tikslai ir aprašymas

Šis pranešimas apie kvietimą teikti paraiškas paremtas Reglamentu (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa „Hercule III“ (1), ypač jo 8 straipsnio („Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai“) a punktu, taip pat 2016 m. finansiniu sprendimu, kuriuo priimama programos „Hercule III“ įgyvendinimo 2016 m. metinė darbo programa (2), ypač jo 6.1 skirsniu, 1–4 veiksmais („Konkretūs techninės pagalbos veiksmai“).

2016 m. finansiniu sprendimu numatoma organizuoti kvietimą teikti paraiškas techninės pagalbos srityje.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pagal programą finansavimo reikalavimus atitinkančios įstaigos yra valstybių narių nacionalinės ar regioninės administracijos įstaigos (toliau – pareiškėjai), kurios padeda stiprinti Europos Sąjungos veiksmus Europos Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti.

3.   Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Finansavimo pagal kvietimą teikti paraiškas reikalavimus atitinkantys veiksmai yra tokie:

1.

tyrimo priemonių ir metodų įsigijimas ir priežiūra, įskaitant specializuotą mokymą, reikalingą šioms tyrimo priemonėms valdyti;

2.

prietaisų, skirtų konteinerių, sunkvežimių, geležinkelio vagonų ir transporto priemonių patikrinimams prie Sąjungos išorės sienų bei Sąjungos viduje vykdyti, siekiant nustatyti kontrabandines ir suklastotas prekes, įsigijimas ir priežiūra;

3.

transporto priemonių registracijos numerių sistemų (automatinio automobilių registracijos numerių atpažinimo sistemų, ANPRS) įsigijimas, priežiūra ir sujungimas;

4.

paslaugų, skirtų valstybių narių gebėjimui sandėliuoti ir naikinti konfiskuotas cigaretes ir tabaką paremti, įsigijimas.

4.   Biudžetas

Preliminarus šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 8 800 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama dotacijos forma. Ji neviršys 80 % finansuoti tinkamų išlaidų. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais finansinis įnašas gali būti padidintas, kad būtų padengta iki 90 % tinkamų finansuoti išlaidų. Kvietime išvardyti kriterijai, kurie bus taikomi siekiant nustatyti šiuos išimtinius ir tinkamai pagrįstus atvejus. Minimali vieno paraiškoje nurodyto veiksmo biudžeto riba – 100 000 EUR.

Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.

5.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 9 d. (ketvirtadienį).

6.   Daugiau informacijos

Visus dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu teikti paraiškas, galima atsisiųsti iš šios svetainės:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos siųskite e. paštu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu.

Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami Komisijos OLAF interneto svetainėje pateiktose paraiškos formos pildymo gairėse.


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“) (OL L 84, 2014 3 20, p. 6).

(2)  2016 m. vasario 17 d. Komisijos sprendimas dėl programos „Hercule III“ 2016 m. metinės darbo programos priėmimo ir finansavimo, C(2016) 868 final.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/8


Pranešimas apie kompensacinių priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

(2016/C 148/05)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią kompensacinių priemonių, galiojančių tam tikriems importuojamiems Indijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms, galiojimo pabaigą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 18 straipsnį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų tam tikrų nerūdijančio plieno strypų ir juostų Sąjungoje, vardu 2016 m. sausio 28 d. pateikė „Eurofer“ (toliau – pareiškėjas).

2.   Peržiūrimasis produktas

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – Indijos kilmės po šaltojo formavimo arba šaltosios apdailos toliau neapdoroti nerūdijančio plieno strypai ir juostos, išskyrus ne mažesnio kaip 80 mm skersmens skritulio formos skerspjūvio strypus ir juostas (toliau – peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ir 7222 20 89.

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis kompensacinis muitas, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 405/2011 (3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 721/2013 (4).

4.   Peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui subsidijavimas veikiausiai tęstųsi ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

4.1.    Įtarimas dėl subsidijavimo tęsimosi tikimybės

Pareiškėjas pateikė pakankamai įrodymų, kad Indijos peržiūrimojo produkto gamintojai naudojosi Indijos Vyriausybės suteiktomis subsidijomis ir regioninėmis subsidijomis ir tikėtina, kad toliau jomis naudosis.

Subsidijavimo praktiką, be kita ko, sudaro 1) tiesioginis lėšų pervedimas ir galimas tiesioginis lėšų pervedimas ar įsipareigojimų perdavimas, pvz., sąlyginio apmokestinimo muitu schema, Maharaštros Vyriausybės lengvatų rinkinio schema, paskolų garantijos ir tiesioginis Indijos Vyriausybės lėšų pervedimas; 2) Vyriausybės negautos arba nesurinktos pajamos, pvz., išankstinių leidimų schema, gamybos priemonių eksportui skatinti schema, prekių eksporto iš Indijos schema, importo be muito leidimų schema ir palūkanų mokesčio netaikymo eksporto kreditams schema; 3) lėšų pervedimas finansavimo mechanizmui arba privačiojo subjekto įgaliojimas arba įpareigojimas atlikti vieną ar keletą 1 ir 2 punktuose nurodytų funkcijų, pvz., susijusių su eksporto kreditų schema.

Komisija pasilieka teisę ištirti kitus susijusius subsidijavimo praktikos atvejus, kurie gali būti nustatyti atliekant tyrimą.

Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad minėtos schemos yra subsidijos, nes jas taikydama Indijos Vyriausybė ar kiti regioninės valdžios subjektai teikia finansinę paramą, o peržiūrimąjį produktą eksportuojantys gamintojai gauna naudą. Įtariama, kad jos yra skiriamos konkrečiai įmonei ar pramonės šakai arba įmonių ar pramonės šakų grupėms arba kad jos priklauso nuo to, ar vykdomas eksportas, todėl yra kompensuotinos.

4.2.    Įtarimas dėl žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas taip pat pateikė prima facie įrodymų, kad peržiūrimojo produkto importas iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą išliko didelis absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį.

Iš pareiškėjo pateiktų prima facie įrodymų matyti, kad netaikant priemonių importuojamo peržiūrimojo produkto kainos, be kitų padarinių, būtų padariusios neigiamą poveikį Sąjungos pramonės kainų lygiui, todėl būtų dariusios didelę neigiamą įtaką bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir užimtumui.

Pareiškėjas taip pat pateikė įrodymų, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinis peržiūrimojo produkto importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies mastas veikiausiai padidėtų dėl didelių nepanaudotų eksportuojančių Indijos gamintojų pajėgumų.

Be to, pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, importo iš nagrinėjamosios šalies subsidijuotomis kainomis mastas dar gerokai padidėtų, todėl žala Sąjungos pramonei veikiausiai būtų daroma ir toliau.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (5) 15 straipsnio 1 dalį, ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 18 straipsniu, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto subsidijavimas ir Sąjungos pramonei daroma žala tęstųsi arba pasikartotų.

Remiantis pagrindinio reglamento 10 straipsnio 7 dalimi, Indijos Vyriausybė pakviesta dalyvauti konsultacijose.

5.1.    Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant subsidijavimo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą bus nagrinėjamas 2015 m. balandžio 1 d. – 2016 m. kovo 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki peržiūros tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Subsidijavimo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (6), taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimus, po kurių nustatytos galiojančios priemonės.

5.2.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas. Tirtinų nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

Atsižvelgdama į tai, kad Indijoje gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai, taip pat ir tie, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į Indijos valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai bus atrenkami remiantis didžiausia tipiška gamybos, pardavimo ar eksporto apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir Indijos valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 28 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai).

5.3.    Žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos peržiūrimojo produkto gamintojai.

5.3.1.   Sąjungos gamintojų tyrimas

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų. Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant Sąjungos gamintojus, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių nustatytos galiojančios priemonės, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.4.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu tikimybė, kad subsidijavimas ir jo daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, bus patvirtinta, pagal pagrindinio reglamento 31 straipsnį bus sprendžiama, ar kompensacinių priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 31 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.4.1.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (7)  (8)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus, po kurių nustatytos galiojančios priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) taip pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (9).

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, kurios pateiktos susirašinėjimo su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas gairėse, paskelbtose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas yra veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija susisieks su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodys pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba nebent siųstinus dokumentus dėl jų pobūdžio tenka siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas su subsidijavimu susijusiems klausimams TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

E. paštas su žala susijusiems klausimams TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Jei atsakymas nepateikiamas kompiuterine forma, tai nelaikoma nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama kreiptis į Komisiją.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su subsidijavimo ir jo daromos žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybe ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 22 straipsnio 1 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio nuostatomis, dėl jos išvadų nebus keičiamos galiojančios priemonės, bet tos priemonės bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 22 straipsnio 3 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad reikia peržiūrėti priemones, kad vėliau jas būtų galima keisti, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (10).


(1)  Pranešimą apie artėjančią kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą (OL C 248, 2015 7 29, p. 4).

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  2011 m. balandžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 405/2011, kuriuo nustatomas galutinis kompensacinis muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms, OL L 108, 2011 4 28, p. 3.

(4)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 721/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 405/2011, kuriuo nustatomas galutinis kompensacinis muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas, nustatytas tam tikriems importuojamiems Indijos kilmės nerūdijančio plieno strypams ir juostoms, OL L 202, 2013 7 27, p. 2.

(5)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių, OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(6)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti peržiūrimąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(7)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Termino „susijusi šalis“ apibrėžtis pateikta šio pranešimo II priedo 3 išnašoje.

(8)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien Sąjungos interesams nustatyti.

(9)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 (OL L 188, 2009 7 18, p. 93) 29 straipsnį ir PPO susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių (SKP susitarimas) 12 straipsnio 12.4 dalį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(10)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/18


Pranešimas dėl Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-310/12 dėl Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 325/2012, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jai nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

(2016/C 148/06)

2015 m. gegužės 20 d. sprendime byloje T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. prieš Tarybą  (1) Europos Sąjungos Bendrasis Teismas (toliau – Bendrasis Teismas) panaikino Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 325/2012, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas (2) (toliau – ginčijamas reglamentas), kiek jis susijęs su Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (toliau – susijęs eksportuojantis gamintojas).

Sprendimu Bendrasis Teismas nusprendė, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 296 straipsnį ginčijamame reglamente nebuvo pakankamai pagrįstas susijusio eksportuojančio gamintojo žalos skirtumo nustatymo metodas.

Todėl priėmus sprendimą ginčijamu reglamentu nustatytas antidempingo muitas į Europos Sąjungą importuojamai susijusio eksportuojančio gamintojo pagamintai oksalo rūgščiai nebetaikomas.

Pagal SESV 266 straipsnį Sąjungos institucijos privalo imtis būtinų priemonių sprendimams įvykdyti.

Pripažįstama, kad tais atvejais, kai tyrimas susideda iš kelių administracinių veiksmų, vieno iš šių veiksmų panaikinimas viso tyrimo nepanaikina (3). Antidempingo tyrimas yra tokio iš daugelio veiksmų susidedančio tyrimo pavyzdys. Taigi, dėl dalinio Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 325/2012 panaikinimo visas ginčijamas reglamentas nėra panaikinamas. Todėl, laikydamosi 2015 m. gegužės 20 d. Bendrojo Teismo sprendimo, Sąjungos institucijos turi galimybę pataisyti ginčijamo reglamento aspektus, dėl kurių tas reglamentas buvo iš dalies panaikintas, o tas dalis, kurioms sprendimas įtakos neturi, palikti nepakeistas (4). Todėl visi kiti ginčijamame reglamente nustatyti faktai, kurie nebuvo užginčyti per ginčijimui numatytą terminą arba buvo užginčyti, tačiau atmesti Bendrojo Teismo sprendimu ir dėl to ginčijamas reglamentas nebuvo panaikintas, lieka toliau galioti.

Todėl Komisija nusprendė antidempingo tyrimą dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgšties atnaujinti nuo to konkretaus momento, kai buvo padarytas pažeidimas. Tyrimas atnaujinamas tiek, kiek tai susiję su pirmiau minėto Bendrojo Teismo sprendimo įgyvendinimu.

Informacija muitinėms

Galutiniai antidempingo muitai, sumokėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 325/2012 už į Europos Sąjungą importuotą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgštį, dihidrato (CUS numeris 0028635-1 ir CAS numeris 6153-56-6) arba bevandenės medžiagos formos (CUS numeris 0021238-4 ir CAS numeris 144-62-7), ištirpintą ar neištirpintą vandenyje, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 2917 11 00 (TARIC kodas 2917110091), kurią pagamino susijęs eksportuojantis gamintojas (papildomas TARIC kodas B232), ir laikinieji antidempingo muitai, galutinai surinkti pagal Reglamento (ES) Nr. 325/2012 2 straipsnį, turėtų būti grąžinti arba turėtų būti atsisakyta juos išieškoti. Dėl muitų grąžinimo ar atsisakymo juos išieškoti būtina kreiptis į nacionalines muitines pagal taikomus muitų teisės aktus.


(1)  OL C 221, 2015 7 6, p. 7.

(2)  OL L 106, 2012 4 18, p. 1.

(3)  Byla T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) prieš Tarybą, [1998], Rink. p. II-3939.

(4)  Byla C-458/98 P Industrie des poudres sphériques (IPS) prieš Tarybą, [2000], Rink. p. I-8147.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

27.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 148/07)

1.

2016 m. balandžio 19 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Bridgepoint Group Limited“ (toliau – „Bridgepoint“, Jungtinė Karalystė) ir „Summit Partners L.P.“ („Summit Partners“, JAV) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Calypso Technology“ (toliau – „Calypso Technology“, JAV) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Bridgepoint“: privataus kapitalo fondas,

—   „Summit Partners“: privataus kapitalo investicinis fondas,

—   „Calypso Technology“: taikomųjų programų tiekėja ir paslaugų teikėja iždo vertybinių popierių ir kapitalo rinkose.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti šiame pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas Komisijai galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8021 – Bridgepoint / Summit Partners / Calypso Technology“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.