ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. balandžio 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2016/C 141/01

Reglamento netaikymas sandoriui, apie kurį pranešta (Byla M.7940 – Netto / Grocery store at Armitage Avenue Little Hulton) ( 1 )

1

2016/C 141/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7726 – Coty / Procter & Gamble Beauty Businesses) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2016/C 141/03

Euro kursas

2

2016/C 141/04

Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2016 m. sausio 21 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su Byla M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium – Rengėjas: Čekijos Respublika

3

2016/C 141/05

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – Liberty Global/BASE Belgium (M.7637)

5

2016/C 141/06

2016 m. vasario 4 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla M.7637 – Liberty Global / Base Belgium) (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 531)  ( 1 )

7


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2016/C 141/07

Komisijos pranešimas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.40023 – Tarvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos

13

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2016/C 141/08

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

16

2016/C 141/09

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

21


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/1


Reglamento netaikymas sandoriui, apie kurį pranešta

(Byla M.7940 – Netto / Grocery store at Armitage Avenue Little Hulton)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 141/01)

2016 m. vasario 26 d. Komisija nusprendė, kad sandoris, apie kurį pranešta, minėtoje byloje nepatenka į Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) taikymo sritį, nes jis nėra koncentracija, kaip apibrėžta minėto reglamento 3 straipsnyje. Šis sprendimas priimtas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus paskelbtas iš jo pašalinus visas galimas verslo paslaptis. Sprendimo tekstas bus paskelbtas:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M7940. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7726 – Coty / Procter & Gamble Beauty Businesses)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 141/02)

2016 m. vasario 16 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32016M7726. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/2


Euro kursas (1)

2016 m. balandžio 21 d.

(2016/C 141/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1355

JPY

Japonijos jena

124,50

DKK

Danijos krona

7,4411

GBP

Svaras sterlingas

0,78693

SEK

Švedijos krona

9,1845

CHF

Šveicarijos frankas

1,0989

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,2015

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,024

HUF

Vengrijos forintas

310,70

PLN

Lenkijos zlotas

4,3085

RON

Rumunijos lėja

4,4815

TRY

Turkijos lira

3,1962

AUD

Australijos doleris

1,4496

CAD

Kanados doleris

1,4346

HKD

Honkongo doleris

8,8088

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6262

SGD

Singapūro doleris

1,5252

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 286,36

ZAR

Pietų Afrikos randas

16,0999

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,3525

HRK

Kroatijos kuna

7,4870

IDR

Indonezijos rupija

14 903,44

MYR

Malaizijos ringitas

4,4105

PHP

Filipinų pesas

52,822

RUB

Rusijos rublis

73,8545

THB

Tailando batas

39,743

BRL

Brazilijos realas

4,0043

MXN

Meksikos pesas

19,6232

INR

Indijos rupija

75,2595


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/3


Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2016 m. sausio 21 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su Byla M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium

Rengėjas: Čekijos Respublika

(2016/C 141/04)

Koncentracija

1.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad sandoris, apie kurį pranešta, yra koncentracija, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad sandoris, apie kurį pranešta, yra Sąjungos masto, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

Atitinkamos rinkos

3.

Patariamasis komitetas sutinka su sprendimo projekte Komisijos pateiktomis atitinkamų produktų ir geografinių rinkų apibrėžtimis.

Konkurencijos vertinimas

Horizontalusis poveikis

4.

Patariamasis komitetas pritaria Komisijos išvadai, kad siūlomas sandoris galėtų sukelti nekoordinuotą horizontalųjį poveikį, kuris itin ribotų veiksmingą konkurenciją Belgijos judriojo ryšio paslaugų mažmeninėje rinkoje.

5.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad siūloma koncentracija neturėtų itin riboti veiksmingos konkurencijos Belgijos fiksuotojo ryšio paslaugų mažmeninėse rinkose (t. y. televizijos paslaugų mažmeninėje rinkoje, ii) fiksuotojo ryšio interneto paslaugų mažmeninėje rinkoje, ir iii) fiksuotosios telefonijos paslaugų mažmeninėje rinkoje), nes nėra įvykdytos sąlygos dėl antikonkurencijos poveikį galinčios riboti koncentracijos su potencialiu konkurentu.

Vertikalusis poveikis

6.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad siūloma koncentracija, panaikinus Belgijos judriojo ryšio paslaugų mažmeniniams teikėjams galimybę naudotis didmenine prieiga prie tinklo ir skambučių inicijavimo paslauga Belgijos judriojo ryšio tinkluose, neturėtų sukelti vertikaliojo poveikio (galimybės naudotis ištekliais ribojimas).

7.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad siūloma koncentracija, i) panaikinus fiksuotojo ryšio paslaugų (t. y. fiksuotosios telefonijos, fiksuotojo ryšio interneto ir televizijos paslaugų) mažmeniniams tiekėjams ir ii) Belgijos fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų paketų mažmeniniams tiekėjams galimybę naudotis didmenine prieiga prie „Telenet“ kabelinio tinklo, neturėtų sukelti vertikaliojo poveikio (galimybės naudotis ištekliais ribojimas).

8.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad siūloma koncentracija, panaikinus Belgijos judriojo ryšio paslaugų mažmeniniams tiekėjams prieigos prie i) išnuomotų linijų didmeninės rinkos, ii) nacionalinių skambučių tarptinklinio perdavimo paslaugos didmeninės rinkos, ir iii) skambučių užbaigimo ir skambučių į negeografinius numerius laikino priėmimo didmeninės rinkos, galimybę, neturėtų sukelti vertikaliojo poveikio (galimybės naudotis ištekliais ribojimas).

Konglomerato poveikis

9.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad siūloma koncentracija, panaikinus susijungusio subjekto konkurentams prieigos prie i) judriojo ryšio paslaugų mažmeninės rinkos, ii) televizijos paslaugų mažmeninės rinkos, iii) fiksuotojo ryšio interneto paslaugų mažmeninės rinkos, ir iv) fiksuotojo ryšio telefonijos paslaugų mažmeninės rinkos, galimybę, neturėtų sukelti konglomerato poveikio dėl to, kad susijungęs subjektas susiejo šias fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugas.

Taisomosios priemonės

10.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad 2015 m. gruodžio 18 d. pranešančiosios šalies pasiūlyti galutiniai įsipareigojimai yra pakankami, siekiant pašalinti dėl siūlomos koncentracijos nurodytas problemas, susijusias su siūlomos koncentracijos nekoordinuotu horizontaliuoju poveikiu Belgijos judriojo ryšio paslaugų mažmeninėje rinkoje.

11.

Patariamasis komitetas sutinka su Komisija, kad, jeigu bus visiškai laikomasi galutinių įsipareigojimų, siūloma koncentracija neturėtų itin riboti veiksmingos konkurencijos vidaus rinkoje ar didelėje jos dalyje.

12.

Patariamasis komitetas pritaria Komisijos nuomonei, kad siūloma koncentracija turėtų būti paskelbta suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį.


22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/5


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

Liberty Global/BASE Belgium

(M.7637)

(2016/C 141/05)

1.

2015 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Telenet NV“ (toliau – „Telenet“), kontroliuojama įmonės „Liberty Global Broadband I Limited“ (toliau – „pranešančioji šalis“), pirkdama akcijas (toliau – siūlomas sandoris) įgyja visos įmonės „BASE Company NV“ (toliau – BASE) kontrolę.

2.

2015 m. spalio 5 d. Komisija priėmė sprendimą pradėti procedūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (2) (Susijungimų reglamento) 6 straipsnio 1 dalies c punktą. Tame sprendime Komisija nurodė, kad siūlomas sandoris patenka į Susijungimų reglamento taikymo sritį, ir kad kyla rimtų abejonių dėl jo suderinamumo su vidaus rinka ir EEE susitarimu potencialių mažmeninių ir didmeninių judriojo ryšio paslaugų rinkų atžvilgiu Belgijoje. Tą pačią dieną Komisija pateikė pagrindinius dokumentus pranešančiajai šaliai.

3.

Atsižvelgiant į pranešančiosios šalies prašymą ir remiantis Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirmu sakiniu, 2015 m. spalio 6 d. siūlomo sandorio patikrinimo antrojo etapo terminas pratęstas 10 darbo dienų. Pritarus pranešančiajai šaliai ir remiantis Susijungimų reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos trečiu sakiniu, 2015 m. spalio 30 d. terminas buvo pratęstas dar 10 darbo dienų.

4.

2015 m. spalio 27 d., gavęs pagrįstą prašymą, aš patenkinau įmonės „Proximus NV van publiek recht“ prašymą būti išklausytai kaip suinteresuotajam trečiajam asmeniui pagal Sprendimo 2011/695/ES 5 straipsnį.

5.

2015 m. rugsėjo 14 d., per pirmąjį tyrimo etapą, pranešančioji šalis pateikė siūlomus įsipareigojimus, siekdama išspręsti Komisijos nustatytas konkurencijos problemas. 2015 m. rugsėjo 18 d. pranešančioji šalis pateikė iš dalies pakeistus įsipareigojimus.

6.

Remdamasi rinkos tyrimo rezultatais, Komisija manė, kad iš dalies pakeistais įsipareigojimais nebuvo visapusiškai ir aiškiai pašalintos didelės abejonės, kurių Komisijai kilo per pirmąjį tyrimo etapą, todėl pirmajame tyrimo etape jie neatitiko tinkamo taisomojo veiksmo standarto.

7.

Prasidėjus antrajam tyrimo etapui, pranešančioji šalis 2015 m. spalio 27 d. pateikė naują įsipareigojimų paketą. Tą pačią dieną pranešančioji šalis informavo Komisiją apie susitarimus, susijusius su potencialiu išankstiniu taisomųjų veiksmų subjektu „MEDIAlaan NV“.

8.

Kitą dieną Komisija pradėjo šių pasiūlymų rinkos tyrimą.

9.

Po antrojo rinkos tyrimo pranešančioji šalis 2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. pateikė iš dalies pakeistus įsipareigojimus. 2015 m. gruodžio 18 d. ji pateikė galutinius įsipareigojimus (toliau – galutiniai įsipareigojimai).

10.

Komisija nepateikė prieštaravimo pareiškimo pagal Reglamento (EB) Nr. 802/2004 (3) 13 straipsnio 2 dalį. Oficialaus žodinio bylos nagrinėjimo pagal to reglamento 14 straipsnį nebuvo.

11.

Sprendimo projekte Komisija daro išvadą, kad galutiniais įsipareigojimais visapusiškai panaikinamas reikšmingas konkurencijos apribojimas, kuris, kaip nustatė Komisija, galėtų atsirasti dėl siūlomo sandėrio. Todėl sprendimo projekte skelbiama, kad siūlomas sandoris yra suderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimu pagal Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalį bei 8 straipsnio 2 dalį ir EEE susitarimo 57 straipsnį, jei bus visapusiškai įvykdyti galutiniai įsipareigojimai.

12.

Vadovaudamasis Sprendimo 2011/695/ES 16 ir 17 straipsniais išnagrinėjau, ar sprendimo projektas yra susijęs tik su tais prieštaravimais, dėl kurių šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę. Darau išvadą, kad taip ir yra.

13.

Apskritai manau, kad šioje byloje buvo užtikrinta galimybė veiksmingai naudotis procesinėmis teisėmis.

Briuselis, 2016 m. sausio 26 d.

Joos STRAGIER


(1)  Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas 16 ir 17 straipsnius (OL L 275, 2011 10 20, p. 29).

(2)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

(3)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 133, 2004 4 30, p. 1).


22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/7


Komisijos sprendimo santrauka

2016 m. vasario 4 d.

dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu

(Byla M.7637 – Liberty Global / Base Belgium)

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 531)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 141/06)

2016 m. vasario 4 d. Komisija priėmė sprendimą bendrovių susijungimo byloje pagal 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės  (1) (toliau – Susijungimų reglamantas), ypač to reglamento 8 straipsnio 2 dalį. Nekonfidencialus viso sprendimo teksto variantas, kuris gali būti negalutinis, bylos originalo kalba pateikiamas Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   ŠALYS

(1)

„Telenet NV“ (toliau – „Telenet“), kontroliuojama „Liberty Global Broadband I Limited“ (toliau – „Liberty Global“) yra Belgijos kabelinio tinklo operatorė, kurios specializacija – fiksuotojo ryšio interneto, fiksuotosios telefonijos ir kabelinės televizijos paslaugų teikimas klientams Flandrijoje ir tam tikrose Briuselio dalyse. „Telenet“, kaip virtualiojo judriojo ryšio tinklo operatorė (toliau – VJRTO), taip pat teikia mažmenines judriojo ryšio paslaugas Belgijoje. Dauguma šios bendrovės judriojo ryšio vartotojų gyvena „Telenet“ kabelinio tinklo, kuris apima Flandriją ir tam tikras Briuselio dalis, teritorijoje.

(2)

„BASE Company NV“ (toliau – BASE) yra Nyderlandų telekomunikacijų grupės KPN patronuojamoji įmonė. BASE yra judriojo ryšio operatorė (JRO), siūlanti judriojo ryšio paslaugas Belgijoje. BASE taip pat teikia didmeninės prieigos prie jos tinklo paslaugas VJRTO operatoriams Belgijoje. BASE priklauso 50 % „VikingCo NV“ (toliau – „Mobile Vikings“) akcijų. „Mobile Vikings“ yra JRVTO, parduodantis judriojo ryšio paslaugas su „Mobile Vikings“ prekės ženklu; „Mobile Vikings“ naudojasi BASE judriojo ryšio tinklu. Likusieji 50 % „Mobile Vikings“ akcijų priklauso „VikingCo International NV“.

II.   SANDORIS

(3)

2015 m. balandžio 18 d. t „KPN Mobile International B.V.“ ir „KPN Mobile N.V.“, pardavėjai, ir „Telenet“, pirkėjas, sudarė pirkimo ir pardavimo sutartį (toliau – PPS), pagal kurią „Telenet“ įgyja visas BASE išleistas ir neapmokėtas BASE kapitalo akcijas. Pagal PPS „Telenet“ įgyja išskirtinę BASE kontrolę.

(4)

2015 m. rugpjūčio 17 d. pagal Susijungimų reglamento 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: „Telenet“ pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės BASE kontrolę.

III.   ATITINKAMA PRODUKTO RINKA IR GEOGRAFINĖ RINKA

(5)

Sandoris susijęs su Belgijos telekomunikacijų sektoriuje didmeniniu ir mažmeniniu lygmeniu teikiamomis paslaugomis.

(6)

Komisija apibrėžė mažmeninių judriojo ryšio paslaugų bendrą produkto rinką. Komisija nustatė, kad tokia mažmeninė judriojo ryšio paslaugų rinka savo aprėptimi yra nacionalinė. Tačiau, vertindama sandorio konkurencinį poveikį, Komisija atsižvelgė į faktą, kad „Telenet“ konkuruoja beveik išskirtinai tik jos kabelinio tinklo aprėptį atitinkančioje geografinėje teritorijoje.

(7)

Komisija apibrėžė mažmeninių televizijos paslaugų atitinkamą produkto rinką kaip bendrą mažmeninę televizijos paslaugų rinką. Kalbant apie geografinę aprėptį, Komisija nenagrinėjo klausimo, ar rinka yra nacionalinė, regioninė, ar atitinkanti „Telenet“ kabelinio tinklo aprėptį.

(8)

Komisija apibrėžė mažmeninę fiksuotosios interneto prieigos paslaugų rinką kaip bendrą mažmeninę fiksuotosios interneto prieigos paslaugų rinką ir nenagrinėjo klausimo, ar šios rinkos geografinė aprėptis turėtų būti nacionalinė, regioninė, ar apsiriboti „Telenet“ kabelinio tinklo aprėptimi.

(9)

Komisija apibrėžė mažmeninę fiksuotojo ryšio telefonijos paslaugų bendrą rinką ir nesvarstė klausimo, ar šios rinkos geografinė aprėptis turėtų būti nacionalinė, regioninė, ar apsiriboti „Telenet“ kabelinio tinklo aprėptimi.

(10)

Komisija taip pat įvertino, ar reikėtų nustatyti Belgijos atskirą mažmeninę vadinamųjų fiksuotojo ir judriojo ryšio daugialypių paslaugų rinką, t. y. mažmeninę rinką, kurioje klientai perka judriojo ryšio paslaugas kartu su viena ar daugiau fiksuotojo ryšio paslaugų (televizijos, fiksuotojo interneto, fiksuotosios telefonijos). Komisija padarė išvadą, kad dabar Belgijoje tokios rinkos, be kita ko, nėra, nes fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugas vartotojai retai perka kartu. Bet kuriuo atveju, jei net tokia mažmeninė daugialypių paslaugų rinka egzistuotų, į sandorio tokioje rinkoje poveikį Komisija būtų atsižvelgusi atlikdama galimo konglomerato poveikio konkurencinį vertinimą.

(11)

Komisija apibrėžė, kad prieigos ir skambučių inicijavimo judriojo ryšio tinkluose didmeninės prekybos rinka yra nacionalinės aprėpties.

(12)

Komisija taip pat nustatė atskiras didmeninės prieigos prie televizijos ir interneto paslaugų rinkas, o klausimo, ar šios rinkos savo aprėptimi turėtų būti nacionalinės, ar tik apsiriboti „Telenet“ aprėptimi, nenagrinėjo.

(13)

Komisija taip pat nustatė ir apibrėžė šias atitinkamas rinkas: didmeninę skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkluose, didmeninę tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, didmeninę skambučių užbaigimo paslaugų fiksuotojo ryšio tinkluose, didmeninę nacionalinių skambučių tarptinklinio perdavimo paslaugos fiksuotojo ryšio tinkluose, didmeninę skambučių užbaigimo paslaugų ir skambučių į negeografinius numerius laikino priėmimo ir didmeninės prieigos prie nuomojamųjų linijų rinkas. Tačiau Komisija nustatė, kad dėl šio sandorio konkurencijos problemų šiose rinkose nekilo.

IV.   KONKURENCIJOS VERTINIMAS

1.   Horizontalusis vertinimas Veiksminga konkurencija mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje būtų itin ribojama

(14)

Mažmeninės prekybos lygmeniu BASE ir „Telenet“ veikla persidengia tik mažmeninėje judriojo ryšio paslaugų rinkoje. Šioje rinkoje BASE veikia kaip JRO, turinti savo judriojo ryšio tinklą. 2014 m. šios įmonės rinkos dalis pagal pajamas sudarė [10–20] % rinkos, o pagal abonentų skaičių – [20–30] % rinkos.

(15)

„Telenet“ taip pat teikia mažmenines judriojo ryšio paslaugas, tačiau judriojo ryšio tinklo neturi. Ji veikia kaip JRVTO, naudodamasi didmenine prieiga prie kito Belgijoje veiklą vykdančio JRO – „Mobistar“ – judriojo ryšio tinklo. „Telenet“ pradėjo teikti mažmenines judriojo ryšio paslaugas 2006 m., kaip savo tinklo neturinti JRVTO, o 2012 m. tapo visateise JRVTO. 2014 m. šios įmonės rinkos dalis pagal pajamas sudarė [5–10] % rinkos, o pagal abonentų skaičių – [5–10] % rinkos. Įmonės „Telenet“, kaip VJRTO, sėkmę nulėmė keli specifiniai veiksniai, įskaitant faktą, jog pradėdama VJRTO veiklą ji jau buvo įsitvirtinusi Belgijos rinkoje kaip fiksuotojo ryšio televizijos ir interneto paslaugų teikėja ir turėjo savo prekės ženklą.

(16)

Komisija padarė išvadą, kad sandoriu būtų itin ribojama veiksminga konkurencija, nes būtų daromas nekoordinuojamas antikonkurencinis poveikis Belgijos mažmeninei judriojo ryšio paslaugų rinkai. Belgijos mažmeninė judriojo ryšio rinka yra labai koncentruota rinka, į kurią patekti yra didelių kliūčių. 2014 m. pabaigoje trijų Belgijos JRO ir „Telenet“ pajamos iš viso sudarė [90–100] % visų sektoriaus pajamų. 2014 m. pabaigoje BASE buvo trečia didžiausias JRO pagal pajamas ir antra didžiausias JRO pagal abonentų skaičių. Įmonė „Telenet“ buvo didžiausia VJRTO Belgijoje pagal pajamas ir abonentų skaičių. Ji buvo ketvirta pagal dydį judriojo ryšio operatorė Belgijoje pagal pajamas ir abonentų skaičių. Po sandorio būtų sukurtas subjektas, kuris taptų antru didžiausiu po „Proximus“ judriojo ryšio operatoriumi pagal abonentų skaičių ir trečiu didžiausiu po „Proximus“ ir „Mobistar“ judriojo ryšio operatoriumi pagal pajamas.

(17)

Komisija nustatė, kad įmonės BASE ir „Telenet“ buvo ypač aktyvios ir agresyvios konkurentės mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje, ypač rinkos privatiesiems (ne verslo) vartotojams skirtų paslaugų segmente. Įvykdžius sandorį susijungęs subjektas konkuruotų ne taip agresyviai, taigi, konkurencija mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje sumažėtų.

(18)

Mažmeninės prekybos lygmeniu „Telenet“ taip pat aktyviai veikia televizijos paslaugų, fiksuotosios interneto prieigos ir fiksuotosios telefonijos paslaugų rinkose. BASE šiose rinkose veiklos nevykdo: ji nustojo teikti šias fiksuotojo ryšio paslaugas 2014 m. gruodžio mėn. Todėl Komisija nustatė, kad šiose rinkose sandoris nesukėlė horizontaliųjų konkurencijos problemų ir BASE kaip (esama arba galima) „Telenet“ konkurentė mažmeninių televizijos paslaugų, fiksuotosios interneto prieigos paslaugų ir fiksuotosios telefonijos paslaugų rinkose iš tų rinkų nebūtų pašalinta.

2.   Vertikalusis vertinimas Veiksminga konkurencija nebūtų itin ribojama dėl sumažėjusios BASE didmeninės judriojo ryšio arba „Telenet“ kabelinio tinklo prieigos (galimybės naudotis ištekliais ribojimas)

(19)

Komisija išnagrinėjo, ar susijungęs subjektas didmeninės prieigos ir skambučių inicijavimo judriojo ryšio tinkluose ribotų JRTO galimybę BASE tinkle turėti prieigą prie jos judriojo ryšio tinklo (galimybės naudotis ištekliais ribojimas). Pirma, Komisija padarė išvadą, kad sandoris neturės įtakos susijungusio subjekto galimybei naudotis ištekliais, nes BASE jau gali atsisakyti suteikti prieigą VJRTO iki sandorio sudarymo. Antra, Komisija nustatė, kad sudarius sandorį susijungusio subjekto paskata riboti galimybes naudotis ištekliais pakistų nežymiai. Galiausiai, Komisija nustatė, kad net jei susijungęs subjektas ribotų VJRTO galimybes naudotis ištekliais, šis elgesys turėtų ribotą poveikį, nes judriojo ryšio paslaugų mažmeninės rinkos konkurenciniame procese VJRTO nėra pakankamai svarbūs (išskyrus „Telenet“). Remdamasi šiais argumentais Komisija padarė išvadą, kad, sudarius sandorį, veiksminga konkurencija nebus itin ribojama dėl to, kad bus ribojamos galimybės naudotis ištekliais Belgijos didmeninės prieigos ir skambučių inicijavimo judriojo ryšio tinkluose.

(20)

Didmeninės prieigos prie televizijos ir interneto paslaugų rinkų atžvilgiu Komisija įvertino, ar dėl sandorio pasikeistų „Telenet“ pajėgumas ir paskata riboti kitų telekomunikacijų operatorių galimybes naudotis ištekliais, apsunkinant jiems prieigą prie jos kabelinio tinklo, kuris gali būti reikalingas mažmeninių fiksuotojo ryšio paslaugų, konkrečiai, fiksuotosios telefonijos, fiksuotojo ryšio interneto ir televizijos paslaugų, išteklius. Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad Belgijos telekomunikacijų reguliavimo institucijos įpareigojo „Telenet“ suteikti prieigą prie jos kabelinio tinklo, kad būtų galima teikti mažmenines televizijos paslaugas ir, kartu su mažmeninėmis televizijos paslaugomis, mažmenines interneto prieigos paslaugas. Atsižvelgdama į šią teisės aktais nustatytą tvarką, Komisija padarė išvadą, kad „Telenet“ neturi galimybės nesuteikti prieigos prie savo kabelinio tinklo, būtinos televizijos paslaugoms arba mažmenines interneto prieigos paslaugoms kartu su televizijos paslaugomis teikti, ir, sudarius sandorį, ši padėtis nepasikeistų. Dėl atskirai teikiamų interneto paslaugų Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad „Telenet“ neturi nei galimybių, nei paskatų nesuteikti prieigos prie savo kabelinio tinklo, nes teisės aktuose nėra nustatytas įpareigojimas „Telenet“ suteikti didmeninę prieigą prie tinklo atskirai teikiamoms fiksuotojo interneto ryšio paslaugoms. Bet kuriuo atveju, tokia padėtis jau egzistavo iki sandorio sudarymo ir jį sudarius nepasikeistų. Atitinkamai, Komisija padarė išvadą, kad sandoriu nebūtų itin ribojama veiksminga konkurencija dėl to, kad nebūtų suteikta didmeninė prieiga prie „Telenet“ kabelinio tinklo.

3.   Konglomerato vertinimas. Sandoris neturėtų konglomerato poveikio dėl to, kad būtų susietos fiksuotojo ryšio ir judriojo ryšio paslaugos

(21)

Komisija įvertino, ar sandoris turėtų konglomerato poveikį. Pagal sandorį susijungia JRO ir fiksuotojo ryšio tinklo operatorius, todėl Komisija vertino, ar susijungęs subjektas, susiedamas fiksuotojo ryšio ir judriojo ryšio paslaugas, galėtų trukdyti konkurentams.

(22)

Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad dar iki sandorio sudarymo „Telenet“ jau siūlė visus keturis mažmeniniu lygiu parduodamus fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio daugialypių paslaugų paketus (televizijos, fiksuotojo ryšio interneto, fiksuotosios telefonijos ir judriojo ryšio paslaugų). Todėl „Telenet“ jau gali parduoti fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio paketus vartotojams. Komisija taip pat pažymėjo, kad sudarius sandorį „Telenet“ padėtis nepasikeičia jokioje fiksuotojo ryšio rinkoje, nes BASE nevykdo veiklos nė vienoje iš šių rinkų. Tačiau dėl sandorio padaugėja susijungusio subjekto judriojo ryšio paslaugų klientų, nes jis apjungs BASE ir „Telenet“ klientus. Tai savo ruožtu galėtų palengvinti fiksuotojo ir judriojo ryšio susiejimą dviem būdais. Pirma, „Telenet“ įgytų geresnes galimybes parduoti fiksuotojo ir judriojo ryšio paketus BASE abonentams, kurie dar neperka fiksuotojo ryšio paslaugų iš „Telenet“. Antra, „Telenet“ įgytų geresnes galimybes parduoti fiksuotojo ir judriojo ryšio paketus BASE abonentams, kurie jau perka fiksuotojo ryšio paslaugas iš „Telenet“.

(23)

Dėl pirmojo iš šių dviejų galimų elgesio tipų, kuriam dėl sandorio susidarytų palankesnės sąlygos (galimybių naudotis ištekliais ribojimas parduodant fiksuotojo ir judriojo ryšio paketus BASE judriojo ryšio abonentams, kurie dar neperka fiksuotojo ryšio paslaugų iš „Telenet“), Komisija atkreipė dėmesį į toliau nurodytus aspektus. Pirma, mažai tikėtina, kad sudarius sandorį susijungęs subjektas galėtų riboti galimybes naudotis ištekliais susiedamas paslaugas. Didelė dalis visų BASE klientų gyvena už „Telenet“ tinklo aprėpties ribų ir nepanašu, kad susijungęs subjektas siūlytų fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugas už savo tinklo aprėpties ribų. Be to, BASE klientų, kuriems „Telenet“ dar neparduoda savo fiksuotųjų paslaugų, skaičius yra ribotas ir daug BASE klientų yra iš anksto už paslaugas atsiskaitantys klientai, kurie pirmiausiai turėtų tapti už jau suteiktas paslaugas mokančiais abonementais, ir tik tada jiems būtų galima siūlyti fiksuotojo ir judriojo ryšio paslaugų paketus. Tai yra papildoma kryžminio fiksuotojo ir judriojo ryšio paketų pardavimo kliūtis. Be to, susijungęs subjektas neužims dominuojančios padėties judriojo ryšio paslaugų mažmeninėje rinkoje, todėl abejotina, jog jis turėtų pakankamą įtaką rinkoje, kad galėtų riboti konkurentų galimybes naudotis ištekliais susiedamas savo paslaugas. Galiausiai, susijungusio subjekto konkurentai galėtų imtis atsakomųjų strategijų, konkrečiai, patys siūlyti fiksuotojo ir judriojo ryšio paketus arba siūlyti judriojo ryšio paslaugas patraukliomis kainomis, siekdami, kad klientai nepirktų fiksuotojo ir judriojo ryšio paketų iš susijungusio subjekto.

(24)

Antra, Komisija manė, jog nebuvo aišku, ar „Telenet“ turėtų paskatų vykdyti kryžminį savo fiksuotųjų paslaugų pardavimą BASE judriojo ryšio paslaugų klientams, nes ji tikriausiai turėtų siūlyti šias paslaugas su nuolaida, dėl kurios patirtų išlaidų.

(25)

Galiausiai, Komisija nustatė, kad nepanašu, jog toks elgesys turėtų neigiamą poveikį kainoms ir pasirinkimui, nes nepanašu, kad konkurentai išeitų iš rinkos arba prarastų gebėjimą veiksmingai konkuruoti. Pardavimo apimtys, kurios gali būti ribojamos susiejant paslaugas po sandorio sudarymo, yra nedidelės. Be to, dauguma visų judriojo ryšio paslaugų Belgijoje vis dar perkamos kaip atskira paslauga, o ne kaip paketas. Kitos JRO Belgijos rinkoje yra bendrovės „Proximus“ ir „Mobistar“, kurios taip pat galėtų susieti paslaugas. „Proximus“ yra neabejotinai pati didžiausia Belgijos mažmeninės rinkos telekomunikacijų operatorė, kuri pati užsiima fiksuotojo ir mobiliojo ryšio susiejimu. „Mobistar“ net po sandorio yra antra didžiausia po „Proximus“ judriojo ryšio operatorė pagal pajamas. Ji galėtų pasiūlyti fiksuotojo ryšio paslaugas pasinaudodama didmenine prieiga prie „Telenet“ kabelinio tinklo, ir jau paskelbė, kad tai darys. „Telenet“ teisės aktais yra įpareigota suteikti prieigą prie savo tinklo, kad alternatyvūs operatoriai galėtų siūlyti televizijos paslaugas ir kartu su jomis derinamas fiksuotojo interneto paslaugas.

(26)

Dėl antrojo tipo elgesio (galimybių naudotis ištekliais ribojimas parduodant fiksuotojo ir judriojo ryšio paketus BASE judriojo ryšio abonentams, kurie taip pat perka „Telenet“ fiksuotojo ryšio paslaugas), Komisija atkreipė dėmesį į toliau nurodytus aspektus. Pirma, sudarius sandorį, nebūtų reikšmingai padidintas „Telenet“ pajėgumas riboti konkurentų galimybes naudotis ištekliais siūlant vienos sąskaitos ar paketo paslaugas BASE abonentams, kurie jau perka „Telenet“ paslaugas. Kaip nurodyta 22 dalyje, šį pranašumą, iš tikrųjų, riboja keli veiksniai, konkrečiai, tai, kad didelė dalis BASE abonentų gyvena už „Telenet“ tinklo aprėpties ribų ir yra iš anksto už paslaugas atsiskaitantys abonentai. Be to, net sudarius sandorį, „Telenet“ neužimtų dominuojančios padėties mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje, o susijungusio subjekto konkurentai, reaguodami į paslaugų susiejimą, galėtų taikyti atsakomųjų veiksmų strategiją. Antra, atsižvelgiant į tai, kad galimybių naudotis ištekliais ribojimo strategijos ilgalaikė nauda yra tik hipotetinė, nebuvo aišku, ar „Telenet“ turėtų paskatų taip elgtis. Galiausiai, kaip paaiškinta 24 dalyje, nepanašu, kad toks elgesys turėtų neigiamą poveikį kainoms arba ribotų galimybes naudotis ištekliais konkurentams, kurie, visų pirma, galėtų patys siūlyti paketus, arba galėtų siūlyti savo judriojo ryšio paslaugas mažesnėmis kainomis, kad klientai nepirktų susijungusio subjekto paketų.

4.   Konkurencijos vertinimo išvada

(27)

Komisija padarė išvadą, kad sudarytu sandoriu būtų itin apribojama veiksminga konkurencija, nes būtų daromas nekoordinuojamas antikonkurencinis poveikis Belgijos mažmeninei judriojo ryšio paslaugų rinkai. Komisija nustatė, kad, atsižvelgiant į vertikalųjį ir konglomerato poveikį mažmeninei arba didmeninei fiksuotojo ir judriojo ryšio rinkoms, sandoriu veiksminga konkurencija nebus itin ribojama

V.   ĮSIPAREIGOJIMAI

(28)

Siekdama išspręsti Komisijos nustatytas konkurencijos problemas judriojo ryšio paslaugų mažmeninėje rinkoje, įmonė „Liberty Global“ pateikė įsipareigojimus.

1.   Įsipareigojimų apibūdinimas

(29)

„Liberty Global“ pateiktą galutinių įsipareigojimų rinkinį sudarė dvi dalys. Pirma, „Telenet“ vienam ir tam pačiam pirkėjui perleistų dvi BASE klientų duomenų bazes, kurias sudaro apie […] aktyvių abonentų. Antra, „Telenet“ sudarytų VJRTO susitarimą su klientų duomenų bazių pirkėju, leisdama taisomųjų veiksmų subjektui judriojo ryšio paslaugų mažmeninėje rinkoje vykdyti VJRTO veiklą naudojantis BASE tinklu. Į galutinius įsipareigojimus buvo įtraukta išankstinė sąlyga pirkėjui („Telenet“ negalėjo sudaryti sandėrio tol, kol nesudarė susitarimo dėl klientų duomenų bazių perdavimo), taip pat buvo reikalaujama, kad Komisija patvirtintų, jog VJRTO susitarimas atitinka galutiniuose įsipareigojimuose nurodytus reikalavimus.

(30)

„Liberty Global“ pasiūlė Komisijai bendrovę „MEDIAlaan“ kaip preliminarų taisomųjų veiksmų subjektą. „Liberty Global“ taip pat pateikė Komisijai: i) susitarimo su „MEDIAlaan“ dėl BASE klientų duomenų bazių pardavimo; ir ii) VJRTO susitarimo su „MEDIAlaan“ kopijas.

(31)

Remiantis galutiniais įsipareigojimais, „Telenet“ perduotų „MEDIAlaan“ prekės ženklo „JIM Mobile“ nuosavybės teisę į vartotojus ir turimą 50 % turto dalį savo tinklo neturinčiam VJRTO „Mobile Vikings“. „JIM Mobile“ prekės ženklas jau priklauso bendrovei „MEDIAlaan“, tačiau „JIM Mobile“ klientai priklauso BASE. „Mobile Vikings“ yra BASE tinkle veiklą vykdantis savo tinklo neturintis VJRTO, kurio 50 % turto priklauso bendrovei BASE. Be to, kad „MEDIAlaan“ įsigijo BASE valdomą „Mobile Vikings“ dalį, ji atskirai įsigijo ir likusią 50 % „Mobile Vikings“ dalį. Taigi, bendras galutinių įsipareigojimų ir atskirai bendrovės „MEDIAlaan“ įsigyto turto poveikis yra toks, kad „MEDIAlaan“ tiesiogiai arba netiesiogiai priklausys 100 % „Mobile Vikings“ turto.

(32)

Galutiniuose įsipareigojimuose numatyta, jog į VJRTO susitarimą turėtų būti įtraukti šie aspektai: i) padedant „Telenet“, „MEDIAlaan“ per nustatytą laikotarpį turės tapti visateisiu VJRTO; ii) VJRTO susitarimas, operatoriui tapus visateisiu VJRTO, galios penkerius metus; iii) remiantis VJRTO susitarimu, VJRTO turėtų vykdyti veiklą pagal einamojo finansavimo modelį, tačiau turėtų galimybę įsigyti duomenų pajėgumų iš BASE (balso ir SMS paslaugoms toliau būtų taikomas einamojo finansavimo modelis); iv) remiantis pajėgumų įsigijimo galimybe numatyta, kad „MEDIAlaan“ galėtų už fiksuotą metinę kainą įsigyti 20 % BASE tinklo pajėgumo su galimybe įsigyti papildomų pajėgumų (5 % ir papildomai dar 5 %); v) jei būtų pasirinkta pajėgumų įsigijimo galimybė, VJRTO susitarimas būtų pratęstas 5 metams, skaičiuojant nuo pirmųjų metų, kai buvo pradėta įgyvendinti pajėgumų įsigijimo galimybė; vi) VJRTO susitarimui fiksuotu laikotarpiu būtų taikomas išimtinių teisių laikotarpis, kuris prasidėtų klientų duomenų bazių perdavimo dieną ir per kurį „MEDIAlaan“ negalėtų naudotis kito JRO paslaugomis; vii) remiantis pajėgumų įsigijimo galimybe numatyta, kad, jei bendrovė „MEDIAlaan“ viršytų iš BASE įsigytus pajėgumus, ji, pasibaigus išimtinių teisių laikotarpiui, turėtų teisę įsigyti būtinus papildomus pajėgumus iš kito JRO (tai būtų papildomo pajėgumų įsigijimo iš BASE alternatyva).

2.   Pateiktų įsipareigojimų ir taisomųjų veiksmų subjekto vertinimas

(33)

Komisijos nuomone, galutiniais įsipareigojimais buvo pašalintos Komisijos nustatytos horizontaliojo lygmens problemos dėl mažmeninės judriojo ryšio paslaugų rinkos.

(34)

Komisijos nuomone, perdavus dviejų klientų duomenų bazes („JIM Mobile“ klientų ir „Mobile Vikings“) bendrovei „MEDIAlaan“, būtų sukurtas reikiamo lygio ir aprėpties judriojo ryšio operatorius, galintis agresyviai konkuruoti judriojo ryšio mažmeninėje rinkoje ir kuo labiau atkurti konkurencinį spaudimą, kurį iki sandorio darė bendrovė „Telenet“.

(35)

Dėl VJRTO susitarimo Komisija manė, kad einamojo finansavimo modelis […], ir tai leistų „MEDIAlaan“ vykdyti veiklą palankiomis ekonominėmis sąlygomis. Dėl pajėgumų įsigijimo galimybės Komisija laikėsi nuomonės, kad ši galimybė leistų „MEDIAlaan“ toliau augti ir veiksmingai konkuruoti.

(36)

Atlikdama vertinimą, Komisija taip pat išnagrinėjo „MEDIAlaan“, kaip siūlomą taisomųjų veiksmų subjektą. Komisija padarė išvadą, kad „MEDIAlaan“ būtų tinkama pirkėja, kuri nepriklausytų nuo „Telenet“, turėtų finansinių išteklių, patirties ir paskatų veiksmingai konkuruoti mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje. Visų pirma, Komisijos nuomone, bendrovei „MEDIAlaan“ būtų įmanoma perduoti „JIM Mobile“ ir „Mobile Vikings“ klientus, ir „MEDIAlaan“ galėtų tapti visateise VJRTO per galutiniuose įsipareigojimuose nurodytą laikotarpį ir, atitinkamai, tapti veiksminga konkurente. Komisija taip pat padarė išvadą, kad bendrovei „MEDIAlaan“ įsigijus „JIM Mobile“ klientus ir bendrovę „Mobile Vikings“, prima facie konkurencijos problemų nekiltų.

(37)

Komisija taip pat peržiūrėjo „MEDIAlaan“ ir „Telenet“ VJRTO susitarimą ir padarė išvadą, kad jo sąlygos atitiko galutinių įsipareigojimų reikalavimus.

(38)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad galutiniais įsipareigojimais būtų pašalintos jos nustatytos horizontaliojo lygmens problemos dėl judriojo ryšio paslaugų mažmeninės rinkos. Komisija patvirtino „MEDIAlaan“ esant tinkamu taisomųjų veiksmų subjektu ir paskelbė, kad VJRTO susitarimas atitinka galutinius įsipareigojimus.

VI.   IŠVADA

(39)

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių sprendime daroma išvada, kad, jei bus laikomasi pranešančiosios šalies prisiimtų įsipareigojimų, siūloma koncentracija itin neapribos veiksmingos konkurencijos vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje.

(40)

Todėl, remiantis Susijungimų reglamento 2 straipsnio 2 dalimi bei 8 straipsnio 2 dalimi ir EEE susitarimo 57 straipsniu, turėtų būti pripažinta, kad koncentracija yra suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimo veikimu.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/13


Komisijos pranešimas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį byloje AT.40023 – Tarvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos

(2016/C 141/07)

1.   Įvadas

(1)

Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1) 9 straipsnį tais atvejais, kai Komisija ketina priimti sprendimą reikalauti nutraukti pažeidimą, o atitinkamos šalys pasiūlo prisiimti įsipareigojimus, kuriais siekiama išspręsti Komisijos išankstiniame vertinime nurodytas problemas, ji savo sprendimu gali nustatyti, kad šie įsipareigojimai įmonėms yra privalomi. Toks sprendimas gali būti priimtas nustatytam laikotarpiui ir jame daroma išvada, kad nebėra pagrindo Komisijai imtis veiksmų.

(2)

Pagal to paties reglamento 27 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbia glaustą bylos santrauką ir pagrindinį įsipareigojimų turinį. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas per Komisijos nustatytą laikotarpį.

2.   Bylos santrauka

(3)

2015 m. liepos 23 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą dėl, inter alia, įmonės „Paramount Pictures International Limited“ (perėmusi teises ir pareigas po susijungimo su „Viacom Global (Netherlands) B.V.“) (PPIL) ir įmonės Viacom Inc. („Viacom“) (kartu „Paramount“) veiksmų. Prieštaravimo pareiškime pateiktas ir išankstinis vertinimas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalyje.

(4)

Prieštaravimo pareiškime teigiama, kad „Paramount“ su mokamos televizijos transliuotoju „Sky UK Limited“ sudarė licencinius susitarimus, į kuriuos įtrauktos sąlygos, kuriomis:

„Sky“ neleidžiama teikti mažmeninių mokamos televizijos paslaugų pagal prašymus, kuriuos savo iniciatyva pateikė vartotojai, gyvenantys arba apsistoję Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje, tačiau ne Jungtinėje Karalystėje ar Airijos Respublikoje, arba leidžiama jas teikti tik ribotai ir (arba)

reikalaujama, kad „Paramount“ EEE teritorijoje, tačiau ne Jungtinėje Karalystėje ar Airijos Respublikoje, įsisteigusiems transliuotojams neleistų teikti mažmeninių mokamos televizijos paslaugų pagal prašymus, kurios savo iniciatyva pateikė vartotojai, gyvenantys arba apsistoję Jungtinėje Karalystėje ar Airijos Respublikoje, arba leistų jas teikti tik ribotai (toliau abi šios sąlygos – ginčijamos sąlygos).

(5)

Prieštaravimo pareiškime daroma preliminari išvada, kad „Paramount“ veiksmai pažeidžia SESV 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 53 straipsnį, nes: i) minėtomis sąlygomis siekiama apriboti konkurenciją, kaip nurodyta SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir EEE susitarimo 53 straipsnio 1 dalyje; ii) šios sąlygos nėra susijusios su jokiomis ekonominio ar teisinio pobūdžio aplinkybėmis, dėl kurių būtų galima daryti išvadą, kad jos negali pakenkti konkurencijai, ir iii) jos neatitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje ir EEE susitarimo 53 straipsnio 3 dalyje nustatytos išimties taikymo sąlygų.

(6)

Prieštaravimo pareiškime kalbama ir apie veiksmus, kuriuos kaip viena šalis vykdė „Sky“, kaip kita šalis – „Disney“, „NBCUniversal“, „Sony“, „Twentieth Century Fox“ ir „Warner Bros“. Komisija vis dar tiria, ar „Disney“, „NBCUniversal“, „Sony“, „Twentieth Century Fox“, „Warner Bros“ ir „Sky“ veiksmai (įskaitant „Sky“ veiksmus, susijusius su minėtomis licencinių susitarimų su „Paramount“ sąlygomis) atitinka SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį.

3.   Pagrindinis pasiūlytų įsipareigojimų turinys

(7)

„Paramount“ nesutinka su prieštaravimo pareiškime išdėstytomis problemomis. Vis dėlto ji pasisiūlė pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį prisiimti įsipareigojimus Komisijos iškeltoms konkurencijos problemoms spręsti. Pagrindiniai įsipareigojimų elementai būtų šie:

a)

„Paramount“ neturėtų sudaryti, atnaujinti ar pratęsti jokio licencinio transliavimo per mokamą televiziją susitarimo (2), kuriuo EEE teritorijoje (iš naujo) įvedami kokie nors papildomi įpareigojimai. Šie apibrėžiami taip:

prieštaravimo pareiškime nurodyto tipo sutartiniai įpareigojimai, kuriais transliuotojui neleidžiama patenkinti prašymų, kuriuos savo iniciatyva pateikė vartotojai, gyvenantys arba apsistoję EEE teritorijoje, tačiau už to transliuotojo licencijoje nustatytos teritorijos ribų, arba leidžiama juos patenkinti tik ribotai (transliuotojo įpareigojimas);

prieštaravimo pareiškime nurodyto tipo sutartiniai įpareigojimai, kuriais iš bendrovės „Paramount“ reikalaujama transliuotojui, įsisteigusiam EEE teritorijoje, tačiau už transliuotojo licencijoje nustatytos teritorijos ribų, neleisti patenkinti prašymų, kuriuos savo iniciatyva pateikė vartotojai, gyvenantys arba apsistoję to transliuotojo licencijoje nustatytoje teritorijoje, arba leisti juos patenkinti tik ribotai („Paramount“ įpareigojimas);

b)

„Paramount“ neturėtų:

siekti užtikrinti transliuotojo įpareigojimo, nustatyto esamame licenciniame transliavimo per mokamą televiziją susitarime, vykdymo arba pradėti teismo proceso dėl to įpareigojimo pažeidimo ir

tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti „Paramount“ įpareigojimo, nustatyto esamame licenciniame transliavimo per mokamą televiziją susitarime, arba tiesiogiai ar netiesiogiai užtikrinti jo vykdymo.

(8)

„Paramount“ įsipareigojimai apimtų tiek linijines mokamos televizijos paslaugas, tiek (tiek, kiek nustatyta transliuotojui suteiktoje licencijoje arba atskirose licencijose) pagal SVOD teikiamas paslaugas.

(9)

Įsipareigojimų galiojimo trukmė būtų penkeri metai nuo datos, kurią „Paramount“ gautų oficialų pranešimą apie Komisijos sprendimą, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį.

(10)

Visi įsipareigojimai anglų kalba skelbiami Konkurencijos generalinio direktorato interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Kvietimas teikti pastabas

(11)

Atlikusi rinkos tyrimą, Komisija ketina priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnio 1 dalį, kuriuo nustatoma, kad šiame pranešime apibendrinti ir Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje paskelbti įsipareigojimai yra privalomi.

(12)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlytų įsipareigojimų. Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Suinteresuotų trečiųjų šalių taip pat prašoma pateikti nekonfidencialų pastabų variantą, iš kurio būtų pašalintos verslo paslaptys ir kita konfidenciali informacija, o jų vietoje būtų pateikta glausta nekonfidenciali santrauka arba įrašyti žodžiai „verslo paslaptys“ arba „konfidencialu“.

(13)

Pageidautina, kad atsakymai ir pastabos būtų pagrįsti ir juose būtų išdėstyti aktualūs faktai. Komisija taip pat prašo siūlyti galimus sprendimus, jei manoma, kad dėl kurios nors pasiūlytų įsipareigojimų dalies gali kilti problemų.

(14)

Pastabas su nuoroda AT.40023 – Tarvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos galima siųsti el. paštu COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, faksu +32 22950128 arba paštu adresu

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. 2009 m. gruodžio 1 d. EB sutarties 81 ir 82 straipsniai atitinkamai tapo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 ir 102 straipsniais. Abiem atvejais nuostatos iš esmės yra identiškos. Šiame pranešime daromos nuorodos į SESV 101 ir 102 straipsnius prireikus turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į EB sutarties 81 ir 82 straipsnius.

(2)  Licencinis transliavimo per mokamą televiziją susitarimas – tai susitarimas, kuriuo transliuotojui (kaip licencijos gavėjui - licenciatui) suteikiamos išimtinės licenciaro būsimos tam tikrų filmų (gali būti ir kitokio audiovizualinio turinio) produkcijos transliavimo teisės tam tikram laikotarpiui, kuriuo transliuotojas gali rodyti filmus per mokamą televiziją ir (tiek, kiek nustatyta transliuotojui suteiktoje licencijoje arba atskirose licencijose) pagal užsakomųjų vaizdo programų paslaugų prenumeratą (angl. santrumpa SVOD).


KITI AKTAI

Europos Komisija

22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/16


Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2016/C 141/08)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51 straipsnį.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„PÃO DE LÓ DE OVAR“

ES Nr. PT-PGI-0005–01341–28.5.2015

SKVN ( ) SGN ( X )

1.   Pavadinimas

„Pão de Ló de Ovar“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Portugalija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

2.3 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Pão de Ló de Ovar“ – kepinys, gaminamas iš kiaušinių (daugiausia trynių), cukraus ir miltų.

Šis lengvas, kreminės konsistencijos, minkštas geltonas kaimiškos duonos kepalo formos pyragas (port. ) su plona drėgnoka aukso rudumo pluta ir minkštimu (port. pito) patiekiamas baltu popieriumi išklotoje formoje. Kepinys pasižymi toliau nurodytomis fizinėmis, cheminėmis ir organoleptinėmis savybėmis.

Fiziniai parametrai. Vidutinės dviejų dydžių kepinio „Pão de Ló de Ovar“ vertės

 

„Pão de Ló de Ovar“

Miniatura arba Infantes

„Pão de Ló de Ovar“

Įprastas

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Svoris (g)

100

125

485

1 500

Aukštis (cm)

3

8

7

14

Skersmuo (cm)

11

12

16

28

Miniatiūriniai „Pão de Ló de Ovar“ dar vadinami Infantes (liet. vaikai).

Cheminė sudėtis. Vidutinės vertės

 

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Cukrūs (%)

37,80

49,20

Tirpieji

29,20

Tirpieji

39,20

Netirpieji

5,40

Netirpieji

13,40

Riebalai (%)

12,80

18,20

 

 

Vandens iš viso (%)

24,50

33,10

 

 

Baltymai (%)

7,40

14,60

Tirpieji

1,30

Tirpieji

2,70

Netirpieji

7,90

Netirpieji

10,10

Vandens aktyvumas

0,831

Vandens aktyvumas

0,937

Galiojimo laikotarpiu kepinys praranda drėgmę, todėl šios vertės gali sumažėti 2,5 %

Organoleptinės savybės

Spalva

Pluta. Apskrudusi, nuo geltonos iki rudos spalvos.

Drėgnoji dalis (pito). Kiaušinio trynio geltonumo aukso spalvos, gali būti su oranžišku arba rusvu atspalviu.

Sausoji dalis. Kiaušinio trynio geltonumo spalvos, gali būti su oranžiniais atspalviais.

Išvaizda

Pluta. Vienalytė; įdubusiose pyrago vietose paviršius gali būti šiek tiek nelygus, gali būti keletas nedidelių tešlos burbuliukų.

Drėgnoji dalis (pito). Kreminė, skystoka, prapjovus „Pão de Ló“, gali išbėgti.

Sausoji dalis. Puri.

Kvapas

„Pão de Ló“. Nestiprus kiaušinio kvapas su (nesudegusios) karamelės priekvapiu.

Skonis

„Pão de Ló“. Saldus kiaušinio skonis.

Tekstūra

„Pão de Ló“. Vidutinės konsistencijos, tirpstanti burnoje, lengva – tai leidžia mėgautis visus kreminės konsistencijos skystosios dalies skoniu.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Švieži kiaušiniai, baltasis cukrus, kvietiniai miltai (55 tipo) ir druska. Druskos dėti neprivaloma.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Mišinio paruošimas

Šiame etape svarbiausias galutinio produkto kokybę lemiantis veiksnys yra patirtis, nes kepėjas turi žinoti, kada mišinys yra tinkamiausias.

Paruošimas ir kepimo formos pripildymas

Forma išklojama kepimo popieriumi, kuris turi būti kruopščiai įdėtas taip, kad ją atitiktų. Tam reikia įgūdžių ir rankų miklumo.

Tada mišinys supilamas į indą, o tam taip pat reikia kepėjo kompetencijos ir patirties.

Kepimas

Kepamas „Pão de Ló de Ovar“ privalo būti nuolat stebimas, nes tik jam būdingos pito kiekis priklauso nuo kepimo trukmės.

Aušinimas

Pyragas „Pão de Ló de Ovar“ paliekamas aušti kepimo formoje. Kepiniui ataušus, popierius apkerpamas.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo etiketėmis taisyklės

Etiketėje nurodoma:

1.

„Pão de Ló de Ovar“ – saugoma geografinė nuoroda arba SGN „Pão de Ló de Ovar“;

2.

toliau pateiktas kepinio „Pão de Ló de Ovar“ logotipas.

Image

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Ovaro savivaldybė (Esmoriso, Kortegasos, Masedos, Arados, Ovaro, San Žoauno, San Visentės ir Valegos seniūnijos).

5.   Ryšys su geografine vietove

Nuo XVIII a. pabaigos praktinė pyrago „Pão de Ló de Ovar“ gamybos patirtis neišplito už Ovaro savivaldybės, arba Villa de Ovaro, kaip ji tuomet buvo vadinama, ribų.

Kaip dokumentuota vietos gyventojų nuo 1781 m., pyragas „Pão de Ló de Ovar“ kepamas tik Ovaro savivaldybėje, kurioje jis buvo tradiciškai gaminamas ir įgijo su Didžiosios savaitės šventėmis susijusį gerą vardą, ir jo kepimas yra sena šios vietovės tradicija.

Tai, kad pyragas „Pão de Ló de Ovar“ buvo gaminamas Villa de Ovaro savivaldybėje XVIII a. pabaigoje, patvirtino Tėvas Manuelis Lírio, turėjęs galimybę tyrinėti brolijos Irmandade dos Passos prastos būklės įrašus. Žvelgdamas į knygas, kurios atverstos, suplyšusiais puslapiais, suirusiais įrišimais, susiglamžiusias krūvoje it purvini skarmalai puvo viršeliais žemyn ant grindų, Tėvas Lírio taip rašė veikale Os Passos: subsídios para a história de Ovar: „1781 m. per Didžiosios savaitės procesiją kunigams nešikams buvo dovanojami pyragai „Pão de Ló de Ovar“. Tai turėtų būti laikoma ilgo šio saldumyno egzistavimo liudijimu.“

Gerą kepinio vardą lemia natūralūs bei regioniniai veiksniai, taip pat aukštos kokybės kiaušiniai, naudojami pasitelkiant lemiamos reikšmės galutiniam rezultatui turinčią praktinę patirtį.

Kepinys „Pão de Ló de Ovar“ išsiskiria iš kitų kepinių kaip pavadinimu žinomas kreminės konsistencijos, geltonas, lengvas, minkštas kaimiškos duonos kepalo formos pyragas su drėgnoka, tradiciniais metodais suformuojama aukso rudumo pluta ir minkštimu (pito).

Kreminės konsistencijos, lengvo, minkšto geltono pyrago su drėgnu minkštimu gamybos metodą sudaro keletas etapų, kuriais, norint, kad pyragas keptų tolygiai (tai užtikrina reikiamas kepinio savybes) svarbiausias vaidmuo tenka Ovaro kepėjų praktinę patirtį sudarantiems gamybos ritualams.

Pirma, ruošiant tešlą, kiaušiniai plakami su cukrumi ir druska (jos dėti neprivaloma) iki 20 minučių, kol mišinys pasidaro balkšvos spalvos. Tada lėtai, atsargiai įmaišomi persijoti miltai.

Šiame etape galutinio produkto kokybę daugiausia lemia praktinė patirtis, nes nuo jos priklauso išskirtinės kepinio „Pão de Ló de Ovar“ savybės.

Po to juodojo arba raudonojo molio kepimo forma išklojama popieriumi. Tai yra išskirtinis šiam kepiniui būdingas etapas. Forma išklojama kepimo popieriumi (nuo 100 iki 120 g/m2), kuris turi būti aštuonis kartus perlenktas tam, kad susidarytų keturios vienodos klostės. Tai turi būti daroma atsargiai, kad popierius tiksliai atitiktų formą. Klostės turi būti nutolusios vienodu atstumu viena nuo kitos. Po to popierius apkarpomas zigzaginėmis žirklėmis.

Antra, mišinys supilamas į popieriumi išklotas formas. Tai atskleidžia kepėjo praktinius įgūdžius ir patirtį, nes tam, kad pyragas normaliai keptų mišiniui neišsiliejant iš popieriaus, į formą tinkamu būdu turi būti įdėtas tinkamas mišinio kiekis.

Trečia, pyragai kepami elektrinėje krosnyje 140–200 °C temperatūroje nuo 50 minučių iki 2 valandų, priklausomai nuo skystojo produkto svorio. Šis etapas yra nepaprastai svarbus kepinio kokybei: sėkmė priklauso nuo praktinių įgūdžių, padedančių užtikrinti tinkamą pyragų kepimo trukmę norimai tekstūrai išgauti, tad pyragai turi būti nuolat stebimi.

Kai pluta įgyja aukso rudumo spalvą ir pasidaro drėgnoka, o apatinė dalis yra kreminės konsistencijos, pyragai yra iškepę. Priklausomai nuo kepimo trukmės, „Pão de Ló“ gali turėti daugiau ar mažiau pito – tuo jis yra unikalus kepinys.

Pyragas „Pão de Ló de Ovar“ savitas tuo, kad ruošiant mišinį, dedant jį į formą ir kepant tinkamą laiką, yra būtini praktiniai įgūdžiai.

Pyragas „Pão de Ló de Ovar“, kuris kepamas nuo XVIII a. pabaigos, tiesiogiai priklauso nuo jo mišiniui paruošti ir iškepti taikomų praktinių įgūdžių.

Žodinė tradicija byloja, kad XIX a. Ovare būta įvairių šeimų, gaminusių regioninius saldumynus, ypač pyragus „Pão de Ló de Ovar“. 1877 m. Marquesas Gomesas, rašydamas apie Vila de Ovarą veikale Aveiro e seu Distrito, teigė, kad „Aveiro konkurentų saldumynai pão de ló ir ovos molles yra vis labiau vertinami“. Dėl aukštos kepinio „Pão de Ló de Ovar“ kokybės ir dėl to, kad laikui bėgant jo rinka pradėjo plėstis, jis tapo žinomas kaip tradicinis portugališkas saldumynas.

Kepinys tapo plačiau žinomas ir dėl Orfeão de Ovaro 1949, 1950 ir 1972 m. surengtų parodų.

Pyragas „Pão de Ló de Ovar“ nuo 1980 m. buvo eksponuojamas daugelyje Portugalijos maisto mugių ir demonstruojamas pagrindiniuose renginiuose kaip nepamirštamo skonio kepinys. Kepinys išpopuliarėjo sostinėje, ypač 1890 m., nes šventiniu laikotarpiu vietinių burlaivių fragatas de Ovar įgulos nariai laivo savininkams ir jų klientams dovanodavo dideliuose krepšiuose gabenamus pyragus „Pão de Ló de Ovar“.

Pyragai „Pão de Ló Celeste de Ovar“, kurie nuo 1917 m. buvo gaminami ir platinami platesniu mastu, taip pat daug prisidėjo prie „Pão de Ló de Ovar“ vardo garsinimo.

Pyragas „Pão de Ló de Ovar“ yra unikalus kepinys, kurio specifinės savybės priklauso nuo kepėjų patirties. Šį kepinį su vietomis, kuriose jis yra gaminamas, sieja nematomi jo formą ir skonį lemiantys saitai.

Tai, kad nuo XVIII a. pabaigos kepinio „Pão de Ló de Ovar“ geras vardas ir žinomumas siejami tik su Ovaro savivaldybe, yra tinkamai pagrįsta dokumentais.

Pažymėtina, kad praktinė pyrago „Pão de Ló de Ovar“ gamybos patirtis niekada neišplito už Ovaro savivaldybės ribų.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio Reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Pao_lo_Ovar.pdf


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


22.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/21


Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2016/C 141/09)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51 straipsnį.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„ORIEL SEA SALT“

ES Nr. IE-PDO-0005–01318–26.2.2015

SKVN ( X ) SGN ( )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Oriel Sea Salt“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Airija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

2.6 klasė. Druska

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Oriel Sea Salt“ vadinama jūros druska, išgauta įlankoje prie Port Orielio, Klocherhedo ir Droedos, Laudo grafystėje, Airijoje. Tai smulkiagrūdė krištolinio baltumo jūros druska be priedų. Smulkūs jos grūdeliai matuojami μm – mikrometrų matavimo vienetu. 90 % grūdelių yra 90–500 μm, likę 10 % – 500–1 000 μm dydžio. Liečiama druska beveik primena miltelius. Dėl šių grūdelių (o ne dribsnių ar stambių kristalų) formos jūros druska gali greičiau prasiskverbti į maistą, nes nekliudoma ištirpsta, pasiskirsto ir pasklinda visame maiste.

Jūros druska yra koncentruoto sūraus skonio. Jos skonis malonus, nėra aitrus ar rūgštus, kadangi ji išgaunama uždaroje slėginėje sistemoje, kuria užtikrinama, kad ji nesiliestų su oru ir žeme ar nebūtų veikiama žmogaus tol, kol paruošta druska iš sistemos pateikiama pakuoti. Dėl unikalaus grūdelių dydžio, tekstūros ir malonaus skonio savybių „Oriel Sea Salt“ kaip gryna jūros druska yra puiki sudedamoji dalis ruošiant maistą. Intensyvus jos skonis įrodytas nepriklausomais aklojo ragavimo ir tekstūros bandymais – dėl to jūros druskos, kuri maisto produktuose naudojama kaip sudedamoji dalis, kiekį galima sumažinti 30 %.

„Oriel Sea Salt“ būna natūralios krištolinio baltumo spalvos, taigi jos nereikia plauti ar skalauti. Taip užtikrinamas pastovesnis natūralių jūros mineralų, pavyzdžiui, magnio, kalio ir iki 65 mikroelementų kiekis. (Jei jūros druska surenkama atvirame ore arba jūros užliejamuose plotuose, paprastai ją reikia plauti.)

Tolesnėje lentelėje pateikiami „Oriel Sea Salt“ analizės pažymėjimo duomenys su 10 % paklaida.

„Oriel Sea Salt“ analizė

Tyrimas: ICP MS

„Oriel Sea Salt“

 

mg/kg

NaCl

Natrio chloridas

Daugiau kaip 88 % masės

H2O

Vanduo

Mažiau nei 5 %

Ca

Kalcis

Mažiau nei 5 mg/kg

Mg

Magnis

500–800 mg/kg

K

Kalis

Mažiau nei 3 000 mg/kg

Cu

Varis

Mažiau nei 2,0 mg/kg

Zn

Cinkas

Mažiau nei 2,0 mg/kg

Cr

Chromas

Mažiau nei 1,3 mg/kg

Ni

Nikelis

Mažiau nei 0,5 mg/kg

Pb

Švinas

Mažiau nei 0,4 mg/kg

Mn

Manganas

Mažiau nei 0,1 mg/kg

Cd

Kadmis

Mažiau nei 0,04 mg/kg

Fe

Geležis

Pėdsakai

P

Fosforas

Pėdsakai

B

Boras

Pėdsakai

Co

Kobaltas

Pėdsakai

Hg

Gyvsidabris

Pėdsakai

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Jūros druska natūraliai išgaunama Airijos jūroje.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Su gamyba ir procesais susiję veiksmai

Visi druskos surinkimo, garinimo, atskyrimo ir kristalizavimo procesai atliekami nustatytoje vietovėje kontroliuojamomis ir stebimomis sąlygomis siekiant užtikrinti galutinių produktų vienodumą. Šie procesai apima:

jūros vandens siurbimą ir filtravimą per filtrų sistemą,

sūrymo koncentravimą uždaroje slėginėje sistemoje,

jūros druskos kristalizavimą uždaroje slėginėje sistemoje,

smulkiagrūdės jūros druskos kristalėlių surinkimą.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo etiketėmis taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Port Orielis ir Klocherhedas yra į šiaurės vakarus nuo Klocherio kyšulio, kuris išsikišęs į gilius sąsiaurių vandenis. Konkreti nustatytų ribų vietovė driekiasi nuo piečiausio Klocherio kyšulio taško (53,79497 šiaurės platumos, -6,21778 vakarų ilgumos, 53°47′42″ šiaurės platumos, 6°13′04″ vakarų ilgumos) iki šiaurinio Dananio kyšulio taško (53,86144 šiaurės platumos, -6,23838 vakarų ilgumos, 53°51′41″ šiaurės platumos, 6°14′18″ vakarų ilgumos). Dandolko įlankoje už penkių jūrmylių yra 2014 m. klasifikuotos gyvų dvigeldžių moliuskų augimo teritorijos, kurioms Jūrų žuvininkystės apsaugos tarnyba suteikė kodą LH-DB-DB.

5.   Ryšys su geografine vietove

Jūros druska dėl savo kilmės išsiskiria skoniu ir išvaizda. Kaip vynuoges veikia dirvožemis ir klimatas, taip „Oriel Sea Salt“ veikia gilių vandenų srovės, šioje vietovėje esančio vandens švara, mineralingumas ir grynumas, taip pat procesas, taikomas siekiant išgauti, išsaugoti ir išgryninti šias savybes.

Šiame regione jūros druska išgaunama šimtmečiais. Štai kas rašoma Laudo grafystės archeologijos ir istorijos žurnale (angl. County Louth Archaelogical & Historical Journal): „1667 m. sausio 28 d. vikontas Dungannonas išnuomojo žemės sklypą, esantį prie Karlingfordo miesto, druskos gamintojui pulkininkui Cooke’ui iš Čisiko Midlsekse druskos gamyklai statyti.“ Šimtmečiais Port Orielis siejamas su išteklių turtingais žvejybos vandenimis – vietos gyventojai tiesiog tarp uolų ir uoste čia žvejojo giliavandenes žuvis. Druska buvo svarbi sudedamoji dalis, kuri padėdavo išlaikyti uoste iškraunamas žuvis, skirtas vartoti, sandėliuoti ir vėliau gabenti į prekybos vietas. {pt mp 16 pm 1797 m. žemėlapyje netoli Newry gatvės pažymėta druskos gamykla, taip pat užfiksuoti dokumentais patvirtinti faktai, kuriuose minimas druskingo jūros vandens šliuzas.}

Golfo srovė teka iki vakarinės Airijos pakrantės, čia susilieja su šaltesniais Norvegijos jūros vandenimis ir apjuosusi Šiaurės ir Šiaurės rytų kyšulį pasiekia galutinį tašką, kuris yra penkių mylių atstumu nuo įlankos prie Port Orielio. Šiame taške srovė sustoja, nes susiduria su ištekančiu masyviu stambios Boinės upės (antrosios pagal dydį Airijos upės) srautu.

Port Orielis yra į šiaurės vakarus nuo Klocherio kyšulio, kuris išsikišęs tiesiai į gilius sąsiaurių vandenis. Tyrimų rezultatai rodo, kad šių vandenų druskingumą galima palyginti su paprastai tik giliuose jūros vandenyse aptinkamu druskingumu. Toks didelis druskingumas šioje vietovėje susijęs su neįprastai giliais Golfo srovės srautais. Tiriant vandenį prie Port Orielio nuolat nustatomas 3,5–3,6 % tankis, kuris atitinka gilesnių vandenų tankį.

Airijos jūrų institutas daugelį metų iš eilės Port Orielio uosto vandenis pagal tarptautinę vandens, kuriame veisiasi jūriniai bestuburiai, kokybės sistemą (angl. International Shellfish Quality) priskiria prie A klasės, t. y. aukščiausios kokybės, jūros vandens. Port Orielio įlankoje ir aplink ją klesti midijų, smėlinių mijų, krabų, omarų ir peiliakriaunių geldučių žvejybos verslas, o tokia jūrinių bestuburių gausa taip pat prisideda prie vandens mineralingumo ir aukštos kokybės. Šis regionas priklauso ir 2014 m. klasifikuotoms Dandolko įlankos gyvų dvigeldžių moliuskų augimo teritorijoms, kurioms dėl smėlinių mijų ir peiliakriaunių geldučių Jūrų žuvininkystės apsaugos tarnyba yra suteikusi kodą LH-DB-DB.

„Oriel Sea Salt“ savybės yra tiesiogiai susijusios su geografinei vietovei būdingomis neįprastai giliomis jūros srovėmis, dideliu mineralų kiekiu, kuris tokiuose sekliuose vandenyse paprastai neaptinkamas, ir su Golfo srovės srautais ir potvyniais bei atoslūgiais, vykstančiais palei šiaurinę Airijos pakrantę ir veikiančiais didesnę Dandolko įlanką ir atitinkamai Port Orielio įlanką. Toks aukštos kokybės mineralingas vanduo surenkamas ir gryninamas taikant procesą, kuriuo užtikrinama, kad vanduo nesiliestų su oru ir žeme ar nebūtų veikiamas žmogaus, kol gaunama krištolo baltumo, neplauta mineralų gausi druska. Taip pagaminama smulkiagrūdė jūros druska.

Santrauka

Gaminamos jūros druskos savybes lemia jos kilmė: ji tiesiogiai susijusi su vandens druskingumu, kokybe ir mineralų tankiu vandenyje. Dėl to „Oriel Sea Salt“ būdingi smulkūs grūdeliai, intensyvus skonis ir didesnis mineralingumas.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/.


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.