ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 414

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. gruodžio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 414/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 414/02

Byla C-552/13: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji paslaugų pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — 23 straipsnio 2 dalis — Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas — Viešųjų ligoninių kompetencijai priklausančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privačiose įstaigose — Reikalavimas, pagal kurį paslaugos turi būti teikiamos konkrečioje savivaldybėje)

2

2015/C 414/03

Byla C-20/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anksčiau – BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — Papildomi atsisakymo registruoti ar registracijos negaliojimo pagrindai — Žodinis prekių ženklas — Raidžių seka, sutampanti su ankstesniu prekių ženklu — Aprašomosios sintagmos pridėjimas — Galimybės supainioti egzistavimas)

3

2015/C 414/04

Byla C-126/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB Sveda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 168 straipsnis — Teisė į atskaitą — Pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto įsigyjant arba pasigaminant ilgalaikį turtą, atskaita — Rekreacinis takas, tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudoti visuomenei — Rekreacinio tako naudojimas kaip priemonės apmokestinamiesiems sandoriams vykdyti)

3

2015/C 414/05

Byla C-185/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pašto perlaidų paslauga — Direktyva 97/67/EB — Taikymo sritis — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias suteikiamos išimtinės teisės teikti pašto perlaidos paslaugą — Valstybės pagalba — Ekonominė veikla — Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos)

4

2015/C 414/06

Byla C-194/14 P: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje AC-Treuhand AG/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Europos alavo šilumos stabilizatorių ir ESPA/esterių šilumos stabilizatorių rinkos — EB 81 straipsnio 1 dalis — Taikymo sritis — Nagrinėjamose rinkose veiklos nevykdanti konsultavimo įmonė — Įmonių susitarimo ir suderintų veiksmų sąvokos — Baudų dydžio apskaičiavimas — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Neribota jurisdikcija)

5

2015/C 414/07

Byla C-245/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006 — Europos mokėjimo įsakymo procedūra — Pavėluotai pateiktas prieštaravimas — 20 straipsnio 2 dalis — Prašymas peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą — Prieštaravimas dėl kilmės teismo jurisdikcijos — Europos mokėjimo įsakymas, kuris buvo išduotas neteisingai, atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus — Akivaizdumo nebuvimas — Išimtinių aplinkybių nebuvimas)

5

2015/C 414/08

Byla C-264/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Skatteverket/David Hedqvist (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bendra sistema — Direktyva 2006/112/EB — 2 straipsnio 1 dalies c punktas ir 135 straipsnio 1 dalies d – f punktai — Paslaugų teikimas už atlygį — Virtualiosios valiutos bitkoino keitimo į tradicines valiutas sandoriai — Neapmokestinimas)

6

2015/C 414/09

Byla C-277/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis — Šeštoji direktyva — Teisė į atskaitą — Atsisakymas — Pardavimas, įvykdytas neegzistuojančiu laikomo subjekto)

7

2015/C 414/10

Byla C-347/14: 2015 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2010/13/ES — Sąvokos programa ir audiovizualinės žiniasklaidos paslauga — Pagrindinio audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos tikslo nustatymas — Paslaugos panašumas į televizijos programas — Trumpų vaizdo įrašų įdėjimas į laikraščio interneto svetainės skyrių)

7

2015/C 414/11

Byla C-378/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 67 straipsnis — Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 — 60 straipsnio 1 dalis — Išmokų šeimai skyrimas santuokos nutraukimo atveju — Sąvoka susijęs asmuo — Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį išmokas vaikams numatyta skirti tam iš tėvų, kurio namuose vaikas auga — Šio iš tėvų gyvenamoji vieta kitoje valstybėje narėje — Šio iš tėvų prašymo skirti išmokas vaikams nepateikimas — Galima kito iš tėvų teisė prašyti skirti šias išmokas vaikams)

8

2015/C 414/12

Byla C-425/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa Edilux srl, kaip laikinosios įmonių asociacijos įgaliotinė, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — Pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūros pagrindai — Sutartis, kurios vertė nesiekia šios direktyvos taikymo ribos — Pagrindinės ESV sutarties normos — Deklaracija dėl sutikimo su teisėtumo protokolu, susijusiu su kova su nusikalstamumu — Pašalinimas dėl tokios deklaracijos nepateikimo — Leistinumas — Proporcingumas)

9

2015/C 414/13

Byla C-523/14: 2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Gelderland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 1 straipsnis — Taikymo sritis — Civilinis ieškinys — 27 straipsnis — Lis pendens — Kitos valstybės narės teisme iškelta byla — Vykstantis teisminis tyrimas — 30 straipsnis — Data, kada laikytina, kad byla teisme iškelta)

10

2015/C 414/14

Byla C-215/15: 2015 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Taikymo sritis — 1 straipsnio 1 dalies b punktas — Tėvų pareigų skyrimas, naudojimasis jomis, perdavimas, apribojimas ar atėmimas — 2 straipsnis — Sąvoka tėvų pareigos — Tėvų ginčas dėl jų vaiko kelionės ir paso jam išdavimo — Jurisdikcijos prorogacija — 12 straipsnis — Sąlygos — Pritarimas teismų, į kuriuos kreiptasi, jurisdikcijai — Atsakovo neatvykimas į teismą — Teismų, į kuriuos kreiptasi, ex officio paskirto atsakovo atstovo neprieštaravimas dėl jurisdikcijos)

11

2015/C 414/15

Byla C-315/15: 2015 m. birželio 26 d.Obvodní soud pro Prahu 6 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Byla C-363/15 P: 2015 m. liepos 13 d.Louis Vuitton Malletier pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Byla C-364/15 P: 2015 m. liepos 13 d.Louis Vuitton Malletier pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-360/12 Louis Vuitton Malletier/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG,)

14

2015/C 414/18

Byla C-442/15 P: 2015 m. rugpjūčio 12 d.Pensa Pharma, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-544/12 Pensa Pharma, SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Byla C-485/15: 2015 m. rugsėjo 11 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Byla C-494/15: 2015 m. rugsėjo 21 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tommy Hilfiger Licensing LLC ir kt./DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Byla C-499/15: 2015 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W ir V prieš X

17

2015/C 414/22

Byla C-501/15 P: 2015 m. rugsėjo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-24/13 Cactus S.A./Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

18

2015/C 414/23

Byla C-503/15: 2015 m. rugsėjo 23 d. Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Byla C-507/15: 2015 m. rugsėjo 24 d.Rechtbank van Koophandel Gent (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

20

2015/C 414/25

Byla C-513/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą norminėje administracinėje byloje tarp UAB Agrodetalė ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

20

2015/C 414/26

Byla C-518/15: 2015 m. rugsėjo 28 d.Cour du travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ville de Nivelles/Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Byla C-524/15: 2015 m. spalio 1 d.Tribunale di Bergamo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Luca Menci

22

2015/C 414/28

Byla C-525/15: 2015 m. spalio 5 d.Audiencia Provincial de Álava (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Byla C-530/15: 2015 m. spalio 8 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Melitta France SAS ir kt./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Byla C-552/15: 2015 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Airija

23

 

Bendrasis Teismas

2015/C 414/31

Byla T-552/13: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oil Turbo Compressor/Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Nepriimtinumas — Reikalavimas atlyginti žalą — Nepriimtinumas)

25

2015/C 414/32

Byla T-597/13: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Calida/VRDT – Quanzhou Green Garments (dadida) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją — Vaizdinis prekių ženklas dadida — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CALIDA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

25

2015/C 414/33

Byla T-636/13: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TrekStor/VRDT – MSI Technology (MovieStation) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas MovieStation — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnis)

26

2015/C 414/34

Byla T-649/13: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TrekStor/VRDT (SmartTV Station) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SmartTV Station paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)

27

2015/C 414/35

Byla T-96/14: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vimeo/VRDT – PT Comunicações (VIMEO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VIMEO paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas meo — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Prekių ženklų koegzistavimo nebuvimas — Galimybė supainioti)

27

2015/C 414/36

Byla T-130/14 P: 2015 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Taryba/Simpson (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Aukštesnio lygio suteikimas — Priskyrimas prie lygio — Sprendimas nesuteikti suinteresuotajam asmeniui AD 9 lygio, jam laimėjus bendrąjį AD 9 konkursą — Įrodymų iškraipymas)

28

2015/C 414/37

Byla T-137/14: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje I Castellani/VRDT – Chomarat (Rato vaizdavimas) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis ratą — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Naudojimo svarba — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Forma, kuri skiriasi elementais, nekeičiančiais skiriamojo požymio — Teisė į gynybą — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

29

2015/C 414/38

Byla T-264/14: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansen/VRDT (WIN365) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo WIN365 paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

29

2015/C 414/39

Byla T-431/14: 2015 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/VRDT (CHOICE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CHOICE paraiška — Prekių ženklas, sudarytas iš reklaminio šūkio — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2015/C 414/40

Byla T-714/14: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bonney/VRDT – Bruno (ATHEIST) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ATHEIST paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas athé — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis)

31

2015/C 414/41

Byla T-822/14: 2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/VRDT (Cottonfeel) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Cottonfeel paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

31

2015/C 414/42

Byla T-560/15 P: 2015 m. rugsėjo 28 d. LM pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 14 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-109/14, LM/Komisija

32

2015/C 414/43

Byla T-578/15: 2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Azur Space Solar Power/VRDT (Saulės elemento atvaizdas)

33

2015/C 414/44

Byla T-583/15: 2015 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT (Taikos simbolio vaizdas)

33

2015/C 414/45

Byla T-590/15: 2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Onix Asigurări/EIOPA

34

2015/C 414/46

Byla T-592/15: 2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis/VRDT – SK Chemicals (Pleistro vaizdas)

35

2015/C 414/47

Byla T-593/15: 2015 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje The Art Company B & S/VRDT – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Byla T-596/15: 2015 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Batmore Capital/VRDT – Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Byla T-604/15: 2015 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ertico – Its Europe/Komisija

38

 

Tarnautojų teismas

2015/C 414/50

Byla F-99/15: 2015 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt/EIB

40

2015/C 414/51

Byla F-100/15: 2015 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EIB

41

2015/C 414/52

Byla F-124/15: 2015 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

42

2015/C 414/53

Byla F-126/15: 2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Teisingumo Teismas

42

2015/C 414/54

Byla F-127/15: 2015 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

43

2015/C 414/55

Byla F-128/15: 2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Komisija

43

2015/C 414/56

Byla F-129/15: 2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

44

2015/C 414/57

Byla F-131/15: 2015 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

45

2015/C 414/58

Byla F-133/15: 2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

45


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2015/C 414/01)

Paskutinis leidinys

OL C 406, 2015 12 7

Skelbti leidiniai

OL C 398, 2015 11 30

OL C 389, 2015 11 23

OL C 381, 2015 11 16

OL C 371, 2015 11 9

OL C 363, 2015 11 3

OL C 354, 2015 10 26

Šiuos tekstus galite rasti

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/2


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Byla C-552/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešieji paslaugų pirkimai - Direktyva 2004/18/EB - 23 straipsnio 2 dalis - Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas - Viešųjų ligoninių kompetencijai priklausančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas privačiose įstaigose - Reikalavimas, pagal kurį paslaugos turi būti teikiamos konkrečioje savivaldybėje))

(2015/C 414/02)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Grupo Hospitalario Quirón SA

Atsakovai: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Rezoliucinė dalis

Pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 23 straipsnio 2 dalį draudžiamas toks reikalavimas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris skelbimuose apie viešąjį sveikatos priežiūros paslaugų pirkimą yra pateikiamas kaip techninė specifikacija, pagal kurią konkurso dalyką sudarančias sveikatos priežiūros paslaugas turi teikti privačios ligoninės, esančios tik konkrečioje savivaldybėje, kuri gali ir nebūti pacientų, kurie naudojasi tokiomis paslaugomis, gyvenamoji vieta, nes dėl to iš konkurso automatiškai pašalinami dalyviai, kurie negali teikti tokių paslaugų šioje konkrečioje savivaldybėje esančioje įstaigoje, nors jie atitinka visas kitas konkurso sąlygas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/3


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anksčiau – BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Byla C-20/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Prekių ženklai - Direktyva 2008/95/EB - Papildomi atsisakymo registruoti ar registracijos negaliojimo pagrindai - Žodinis prekių ženklas - Raidžių seka, sutampanti su ankstesniu prekių ženklu - Aprašomosios sintagmos pridėjimas - Galimybės supainioti egzistavimas))

(2015/C 414/03)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundespatentgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, anksčiau – BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Kita apeliacinio proceso šalis: Bodo Scholz

Rezoliucinė dalis

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad tapačių arba panašių prekių ir paslaugų atveju gali egzistuoti galimybė, jog atitinkama visuomenė supainios ankstesnį prekių ženklą, sudarytą iš raidžių sekos, kuri turi skiriamąjį požymį ir kuri yra šio vidutinį skiriamąjį požymį turinčio prekių ženklo dominuojantis elementas, ir vėlesnį prekių ženklą, kuriame ši raidžių seka pakartojama, papildant ją apibūdinamąja sintagma, sudaryta iš žodžių, kurių pirmosios raidės atitinka minėtos sekos raides, dėl to ta visuomenė šią seką suvokia kaip minėtos sintagmos santrumpą.


(1)  OL C 129, 2014 4 28.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/3


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UAB „Sveda“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Byla C-126/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - PVM - Direktyva 2006/112/EB - 168 straipsnis - Teisė į atskaitą - Pirkimo pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto įsigyjant arba pasigaminant ilgalaikį turtą, atskaita - Rekreacinis takas, tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudoti visuomenei - Rekreacinio tako naudojimas kaip priemonės apmokestinamiesiems sandoriams vykdyti))

(2015/C 414/04)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „Sveda“

Atsakovė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

dalyvaujant: Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

Rezoliucinė dalis

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis jis suteikia apmokestinamajam asmeniui teisę atskaityti pirkimo pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą įsigyjant ar pasigaminant numatomai ekonominei veiklai, susijusiai su kaimo ir rekreaciniu turizmu, skirtą ilgalaikį turtą, kuris, viena vertus, yra tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenei ir, kita vertus, gali būti priemonė apmokestinamiems sandoriams vykdyti, jei nustatytas tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys tarp pirkimo sandorių išlaidų ir vieno ar kelių pardavimo sandorių, suteikiančių teisę į atskaitą, išlaidų arba visos apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos išlaidų, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remdamasis objektyviais duomenimis.


(1)  OL C 175, 2014 6 10.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/4


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) „EasyPay“ AD, „Finance Engineering“ AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Byla C-185/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pašto perlaidų paslauga - Direktyva 97/67/EB - Taikymo sritis - Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias suteikiamos išimtinės teisės teikti pašto perlaidos paslaugą - Valstybės pagalba - Ekonominė veikla - Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos))

(2015/C 414/05)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės:„EasyPay“ AD, „Finance Engineering“ AD

Atsakovai: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Rezoliucinė dalis

1.

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeistą 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, reikia aiškinti taip, kad pašto perlaidos paslauga, kai siuntėjas (šiuo atveju valstybė) perveda pinigų sumas gavėjams per pašto paslaugų teikėją, įpareigotą teikti universaliąsias pašto paslaugas, nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

2.

SESV 107 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, jei pašto perlaidų vykdymas pensijoms išmokėti yra ekonominė veikla, į šios nuostatos taikymo sritį nepatenka situacija, kai valstybė narė suteikia tokiai įmonei, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, išimtines teises išmokėti pensijas naudojantis pašto perlaidomis, nes ši paslauga yra visuotinės ekonominės svarbos paslauga, už kurią mokama kompensacija yra kaip atlygis už paslaugas, kurias ši įmonė teikia vykdydama su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.


(1)  OL C 194, 2014 6 24.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/5


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje AC-Treuhand AG/Europos Komisija

(Byla C-194/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Konkurencija - Karteliai - Europos alavo šilumos stabilizatorių ir ESPA/esterių šilumos stabilizatorių rinkos - EB 81 straipsnio 1 dalis - Taikymo sritis - Nagrinėjamose rinkose veiklos nevykdanti konsultavimo įmonė - „Įmonių susitarimo“ ir „suderintų veiksmų“ sąvokos - Baudų dydžio apskaičiavimas - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Neribota jurisdikcija))

(2015/C 414/06)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: AC-Treuhand AG, atstovaujama advokatų C. Steinle, I. Bodenstein ir C. von Köckritz

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek ir R. Sauer

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš AC-Treuhand AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2014 6 16.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/5


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Byla C-245/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006 - Europos mokėjimo įsakymo procedūra - Pavėluotai pateiktas prieštaravimas - 20 straipsnio 2 dalis - Prašymas peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą - Prieštaravimas dėl kilmės teismo jurisdikcijos - Europos mokėjimo įsakymas, kuris buvo išduotas neteisingai, atsižvelgiant į reglamente nustatytus reikalavimus - „Akivaizdumo“ nebuvimas - „Išimtinių“ aplinkybių nebuvimas))

(2015/C 414/07)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Thomas Cook Belgium NV

Atsakovė: Thurner Hotel GmbH

Rezoliucinė dalis

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, su pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 936/2012, 20 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamos pagrindinėje byloje, draudžiama atsakovui, kuriam pagal šį reglamentą buvo įteiktas Europos mokėjimo įsakymas, įgyti teisę į šio įsakymo peržiūrą argumentuojant tuo, kad kilmės teismas, remdamasis ieškovo prašymo formoje pateikta galbūt neteisinga informacija, neteisingai pasiskelbė turintis jurisdikciją.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/6


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Skatteverket/David Hedqvist

(Byla C-264/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bendra sistema - Direktyva 2006/112/EB - 2 straipsnio 1 dalies c punktas ir 135 straipsnio 1 dalies d – f punktai - Paslaugų teikimas už atlygį - Virtualiosios valiutos bitkoino keitimo į tradicines valiutas sandoriai - Neapmokestinimas))

(2015/C 414/08)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Skatteverket

Kita proceso šalis: David Hedqvist

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad tokie sandoriai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kuriuos sudaro tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos, kurią atitinkamas sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo klientams, skirtumui, yra paslaugų teikimas už atlygį, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

2.

Direktyvos 2006/112 135 straipsnio 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, kad toks paslaugų teikimas, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurį sudaro tradicinių valiutų keitimas į virtualiosios valiutos bitkoino vienetus, ir atvirkščiai, atliekamas sumokėjus sumą, lygią maržai, t. y. kainos, kurią atitinkamas sandorio vykdytojas sumokėjo įsigydamas valiutą, ir kainos, kuria jis tą valiutą parduoda savo klientams, skirtumui, yra pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamas sandoris, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Direktyvos 2006/112 135 straipsnio 1 dalies d ir f punktus reikia aiškinti taip, kad šių nuostatų taikymo sritis neaprėpia tokio paslaugų teikimo.


(1)  OL C 245, 2014 7 28.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/7


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Byla C-277/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis - Šeštoji direktyva - Teisė į atskaitą - Atsisakymas - Pardavimas, įvykdytas neegzistuojančiu laikomo subjekto))

(2015/C 414/09)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Rezoliucinė dalis

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 2002 m. gegužės 7 d. Tarybos direktyva 2002/38/EB, nuostatos aiškintinos taip, kad jomis draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose atsisakoma apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę į mokėtino arba sumokėto pridėtinės vertės mokesčio už jam patiektas prekes atskaitą, nes sąskaita faktūra buvo išrašyta ūkio subjekto, kuris pagal šiose teisės nuostatose numatytus kriterijus turi būti laikomas neegzistuojančiu ūkio subjektu, ir yra neįmanoma nustatyti tikrojo prekių tiekėjo tapatybės, nebent atsižvelgiant į objektyvius įrodymus ir nereikalaujant iš sąskaitos faktūros gavėjo atlikti patikrinimų, kurie jam nepriklauso, yra nustatyta, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris yra susijęs su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/7


2015 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

(Byla C-347/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2010/13/ES - Sąvokos „programa“ ir „audiovizualinės žiniasklaidos paslauga“ - Pagrindinio audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos tikslo nustatymas - Paslaugos panašumas į televizijos programas - Trumpų vaizdo įrašų įdėjimas į laikraščio interneto svetainės skyrių))

(2015/C 414/10)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: New Media Online GmbH

Atsakovas: Bundeskommunikationssenat

Rezoliucinė dalis

1.

Sąvoka „programa“, kaip ji suprantama pagal 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 1 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti aiškinama taip, kad ji apima laikraščio interneto svetainės subdomene teikiamus trumpus vaizdo įrašus – trumpus epizodus, paimtus iš vietos žinių, sporto ar pramoginio pobūdžio įvykių.

2.

Direktyvos 2010/13 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis turi būti aiškinamas taip, kad elektroninėje laikraščio versijoje siūlomos vaizdo įrašų rodymo paslaugos pagrindinio tikslo vertinimas turi būti grindžiamas tuo, ar pačios paslaugos turinys ir funkcija yra savarankiški, palyginti su nagrinėjamos interneto svetainės operatoriaus žurnalistinės veiklos turiniu ir funkcija, ir ji nėra tik neatskiriamas šios veiklos priedas, pavyzdžiui, dėl siūlomų audiovizualinių ir tekstinių produktų ryšių. Tokį vertinimą turi atlikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.


(1)  OL C 329, 2014 9 22.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/8


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski

(Byla C-378/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 - 67 straipsnis - Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 - 60 straipsnio 1 dalis - Išmokų šeimai skyrimas santuokos nutraukimo atveju - Sąvoka „susijęs asmuo“ - Valstybės narės teisės aktas, pagal kurį išmokas vaikams numatyta skirti tam iš tėvų, kurio namuose vaikas auga - Šio iš tėvų gyvenamoji vieta kitoje valstybėje narėje - Šio iš tėvų prašymo skirti išmokas vaikams nepateikimas - Galima kito iš tėvų teisė prašyti skirti šias išmokas vaikams))

(2015/C 414/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen

Atsakovas: Tomislaw Trapkowski

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 60 straipsnio 1 dalies antrą sakinį reikia aiškinti taip, kad dėl šioje nuostatoje numatytos fikcijos teisė į išmokas šeimai gali būti pripažinta asmeniui, negyvenančiam valstybės narės, kuri kompetentinga skirti šias išmokas, teritorijoje, jei yra įvykdytos visos kitos nacionalinėje teisėje nustatytos minėtų išmokų skyrimo sąlygos, o tai turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

2.

Reglamento Nr. 987/2009 60 straipsnio 1 dalies trečias sakinys turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nereikalaujama, jog teisė į išmokas šeimai būtų pripažinta tam iš vaiko, už kurį skiriamos išmokos šeimai, tėvų, kuris gyvena valstybėje narėje, privalančioje mokėti šias išmokas, dėl to, kad kitoje valstybėje narėje gyvenantis kitas iš tėvų nėra pateikęs prašymo skirti išmokas šeimai.


(1)  OL C 395, 2014 11 10.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/9


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa Edilux srl, kaip laikinosios įmonių asociacijos įgaliotinė, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Byla C-425/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Viešieji pirkimai - Direktyva 2004/18/EB - Pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūros pagrindai - Sutartis, kurios vertė nesiekia šios direktyvos taikymo ribos - Pagrindinės ESV sutarties normos - Deklaracija dėl sutikimo su teisėtumo protokolu, susijusiu su kova su nusikalstamumu - Pašalinimas dėl tokios deklaracijos nepateikimo - Leistinumas - Proporcingumas))

(2015/C 414/12)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Impresa Edilux srl, kaip laikinosios įmonių asociacijos įgaliotinė, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Atsakovės: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

dalyvaujant: Icogen Srl

Rezoliucinė dalis

Pagrindines Sutarties normas ir bendruosius principus, visų pirma vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principus ir iš jų kylančią skaidrumo pareigą, reikia aiškinti taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią perkančioji organizacija gali numatyti, kad kandidatas ar dalyvis automatiškai pašalinamas iš konkurso dėl viešųjų pirkimų sutarties dėl to, kad jis kartu su savo pasiūlymu nepateikė raštiško sutikimo su įsipareigojimais ir pasižadėjimais, numatytais teisėtumo protokole, kaip antai nagrinėjamame pagrindinėje byloje, kurio tikslas kovoti su organizuoto nusikalstamumo įsiskverbimu į viešųjų pirkimų sektorių. Tačiau, kadangi šiame protokole yra pasižadėjimų, pagal kuriuos kandidatas ar dalyvis neturi būti kontroliuojamas kitų kandidatų ar dalyvių ar būti su jais susijęs, neturi būti sudaręs arba neturi sudaryti susitarimų su kitais viešojo pirkimo konkurso dalyviais ir subrangos pagrindais neturi pavesti jokių užduočių kitiems šio konkurso dalyviams, tokių pareiškimų nebuvimas negali lemti automatiško kandidato ar dalyvio pašalinimo iš tokio konkurso.


(1)  OL C 431, 2014 12 1.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/10


2015 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Gelderland (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Byla C-523/14) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - 1 straipsnis - Taikymo sritis - Civilinis ieškinys - 27 straipsnis - „Lis pendens“ - Kitos valstybės narės teisme iškelta byla - Vykstantis teisminis tyrimas - 30 straipsnis - Data, kada laikytina, kad byla teisme iškelta))

(2015/C 414/13)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Gelderland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Atsakovai: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnį reikia aiškinti taip, kad baudžiamųjų bylų teismui pateiktas civilinis ieškinys patenka į šio reglamento taikymo sritį, nes juo siekiama ieškinį pareiškusio asmens patirtos žalos atlyginimo pinigais.

2.

Reglamento Nr. 44/2001 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad byla teisme yra iškelta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai ikiteisminio tyrimo teisėjui pareikštas civilinis ieškinys, nors tyrimas pagrindinėje byloje dar nebaigtas.

3.

Reglamento Nr. 44/2001 30 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai asmuo pateikia civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teismui ir pagal taikytiną nacionalinę teisę bylos iškėlimo dokumento neprivaloma pirmiausia įteikti atsakovui, byla laikytina iškelta tą dieną, kai pateiktas šis ieškinys.


(1)  OL C 34, 2015 2 2.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/11


2015 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Byla C-215/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Taikymo sritis - 1 straipsnio 1 dalies b punktas - Tėvų pareigų skyrimas, naudojimasis jomis, perdavimas, apribojimas ar atėmimas - 2 straipsnis - Sąvoka „tėvų pareigos“ - Tėvų ginčas dėl jų vaiko kelionės ir paso jam išdavimo - Jurisdikcijos prorogacija - 12 straipsnis - Sąlygos - Pritarimas teismų, į kuriuos kreiptasi, jurisdikcijai - Atsakovo neatvykimas į teismą - Teismų, į kuriuos kreiptasi, „ex officio“ paskirto atsakovo atstovo neprieštaravimas dėl jurisdikcijos))

(2015/C 414/14)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vasilka Ivanova Gogova

Atsakovas: Ilia Dimitrov Iliev

Rezoliucinė dalis

1.

Ieškinys, kuriuo vienas iš tėvų prašo teismo išspręsti klausimą, kai nėra kito iš tėvų sutikimo dėl vaiko išvykimo iš jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės ir dėl prašymo šiam vaikui išduoti pasą, patenka į 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, materialinę taikymo sritį, net jei į teismo sprendimą dėl šio ieškinio turės atsižvelgti valstybės narės, kurios pilietis yra vaikas, valdžios institucijos per administracinę procedūrą dėl paso išdavimo.

2.

Reglamento Nr. 2201/2003 12 straipsnio 3 dalies b punktas aiškintinas taip, kad negalima pripažinti jog teismų, į kuriuos kreiptasi, jurisdikcijai nagrinėti prašymą dėl tėvų pareigų „aiškiai išreikštu ar kitokiu nedviprasmišku būdu pritarė visos bylos šalys“, kaip numatyta šioje nuostatoje, vien todėl, kad atsakovo atstovas ad litem, paskirtas šių teismų ex officio, nesant galimybės įteikti atsakovui ieškinio, neginčijo šių teismų jurisdikcijos.


(1)  OL C 236, 2015 7 20.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/12


2015 m. birželio 26 d.Obvodní soud pro Prahu 6 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Byla C-315/15)

(2015/C 414/15)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Obvodní soud pro Prahu 6

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Marcela Pešková, Jiří Peška

Atsakovė: Travel Service a.s..

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar orlaivio susidūrimas su paukščiu yra įvykis, kaip jis suprantamas pagal 2008 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo Sprendimo Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771) (toliau – Sprendimas Wallentin-Hermann) 22 punktą, ar tai yra ypatingos aplinkybės, kaip jos suprantamos pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004 (1), nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (2) (toliau – reglamentas), preambulės 14 konstatuojamąją dalį, arba ar neįmanoma jo priskirti nei vienai iš šių sąvokų?

2.

Jeigu orlaivio susidūrimas su paukščiu yra ypatingos aplinkybės, kaip jos suprantamos pagal reglamento preambulės 14 konstatuojamąją dalį, ar prevencinės kontrolės sistemos, visų pirma numatytos aplink oro uostus (pavyzdžiui, garsinės paukščių atbaidymo priemonės, bendradarbiavimas su ornitologais, erdvių, kuriose paukščiai paprastai renkasi ar skraido, panaikinimas, šviesos, kaip atbaidymo priemonės, naudojimas ir kt.), gali būti laikomos pagrįstomis priemonėmis, kurių oro vežėjas turi imtis, kad išvengtų tokio susidūrimo? Kas šiuo atveju yra įvykis, kaip jis suprantamas pagal Sprendimo Wallentin- Hermann 22 punktą?

3.

Jeigu orlaivio susidūrimas su paukščiu yra įvykis, kaip jis suprantamas pagal Sprendimo Wallentin- Hermann 22 punktą, ar galima jį taip pat laikyti įvykiu, kaip jis suprantamas pagal reglamento preambulės 14 konstatuojamąją dalį, ir ar tokiu atveju visos techninės ir administracinės priemonės, kurių oro vežėjas turi imtis po orlaivio ir paukščio susidūrimo, nors jo metu orlaivis nepatyrė sugadinimų, gali būti laikomos ypatingomis aplinkybėmis, kaip jos suprantamos pagal reglamento preambulės 14 konstatuojamąją dalį?

4.

Jeigu visos techninės ir administracinės priemonės, kurių oro vežėjas imasi po orlaivio ir paukščio susidūrimo, nors jo metu orlaivis nepatyrė sugadinimų, yra ypatingos aplinkybės, kaip jos suprantamos pagal reglamento preambulės 14 konstatuojamąją dalį, ar leidžiama reikalauti, kaip pagrįstų priemonių, kad planuodamas skrydžius oro vežėjas atsižvelgtų į riziką, jog orlaiviui susidūrus su paukščiu reikės imtis tokių techninių ir administracinių priemonių, ir atsižvelgtų į šią aplinkybę sudarydamas skrydžių tvarkaraštį?

5.

Kaip reikia vertinti oro vežėjo pareigą mokėti kompensaciją, numatytą reglamento 7 straipsnyje, kai skrydis atidedamas ne tik dėl administracinių ir techninių priemonių, kurių imamasi po orlaivio ir paukščio susidūrimo, kurio metu orlaivis nepatyrė sugadinimų, bet ir didele dalimi dėl su šiuo susidūrimu nesusijusios techninės problemos šalinimo?


(1)  OL L 46, 2004 2 17, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.

(2)  OL L 36, 1991 2 8, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 306.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/13


2015 m. liepos 13 d.Louis Vuitton Malletier pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Byla C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Louis Vuitton Malletier, atstovaujama advokatų P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-359/12, apie kurį apeliantei buvo pranešta 2015 m. balandžio 29 d.;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, kurias apeliantė pratyrė per šiuos procesus;

priteisti iš Nanu-Nana bylinėjimosi išlaidas, kurias apeliantė pratyrė per šiuos procesus.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Šiuo apeliaciniu skundu Louis Vuitton Malletier (toliau – Louis Vuitton arba apeliantė) prašo Teisingumo Teismo panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-359/12 (toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė Luis Vuitton ieškinį dėl 2012 m. gegužės 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1855/2011-1, kuriuo Bendrijos vaizdinio prekių registracija Nr. 370445 buvo pripažinta negaliojančia dėl skiriamojo požymio nebuvimo.

2.

Šiuo apeliaciniu skundu siekiama įrodyti, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą, kai nusprendė, jog ginčijamam prekių ženklui taikomas Reglamento Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir jog šioje byloje netaikomos Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies ir 52 straipsnio 2 dalies nuostatos.

3.

Pirma, patvirtindamas Apeliacinės tarybos sprendimą panaikinti ginčijamą prekių ženklą dėl to, kad jis savaime nėra skiriamasis, Bendrasis Teismas pažeidė taisykles, susijusias su įrodinėjimo pareiga per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą.

4.

Konkrečiai kalbant, reikia nurodyti, kad, apeliantės teigimu, tam, kad būtų laikomasi galiojimo prezumpcijos, kuri taikoma Bendrijos prekių ženklams, ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą principų, Bendrasis Teismas turėjo panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad Nanu-Nana neįvykdė jai tenkančios pareigos, nes negalėjo įrodyti, kokie standartai ir įpročiai buvo būdingi atitinkamam sektoriui ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo dieną ir kad ginčijamas prekių ženklas nebuvo reikšmingai nuo jų atitolęs.

5.

Antra, reikalaudamas pateikti skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, įrodymą dėl kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės, Bendrasis Teismas aiškiai nesilaikė Sprendimo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/VRDT (C-98/11 P, EU:C:2012:307), pagal kurį „net jei tiesa, kad <…> turi būti įrodyta, kad prekių ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį toje Sąjungos dalyje, kurioje ab initio jis neturėjo tokio požymio, būtų nepagrįsta reikalauti pateikti tokio įgijimo įrodymų atskirai dėl kiekvienos valstybės narės“ (62 punktas).

6.

Konkrečiai kalbant, reikia nurodyti, kad apeliantė pabrėžė, jog, jei Bendrasis Teismas būtų teisingai taikęs sprendimą Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/VRDT, jis būtų padaręs išvadą, kad ginčijamas prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo, todėl jis būtų panaikinęs Apeliacinės tarybos sprendimą.

7.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, apeliantė prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priteisti iš VRDT ir Nanu Nana bylinėjimosi išlaidas.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/14


2015 m. liepos 13 d.Louis Vuitton Malletier pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 21 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-360/12 Louis Vuitton Malletier/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG,)

(Byla C-364/15 P)

(2015/C 414/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Louis Vuitton Malletier, atstovaujama advokatų P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-360/12., apie kurį apeliantei buvo pranešta 2015 m. balandžio 29 d.;

priteisti iš VRDT apeliantės naudai šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas;

priteisti iš Nanu-Nana apeliantės naudai šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Šiuo skundu Louis Vuitton Malletier (toliau – „Louis Vuitton“ arba apeliantė) Teisingumo Teismo prašo panaikinti 2015 m. balandžio 21 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje T-360/12 (toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė Louis Vuitton ieškinį dėl 2012 m. gegužės 16 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1854/2011-1, kuriuo Bendrijos prekių ženklas Nr. 658751 (vaizdinis) buvo visas pripažintas negaliojančiu, nes neturėjo skiriamojo požymio.

2.

Šiuo skundu siekiama įrodyti, kad Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (1) 7 straipsnio i ir b punktai taikomi ginčijamam prekių ženklui.

3.

Patvirtindamas Apeliacinės tarybos sprendimą, kuriuo ginčijamas prekių ženklas buvo pripažintas negaliojančiu, nes neturėjo skiriamųjų savybių, Bendrasis Teismas pažeidė procese taikomas įrodinėjimo naštos taisykles.

4.

Konkrečiau kalbant, apeliantė teigia, kad siekiant laikytis registruotiems Bendrijos prekių ženklams taikomų galiojimo prezumpcijos principų ir įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių taikomų ieškiniuose dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančiu, Bendrasis Teismas turėjo panaikinti ginčijamą sprendimą, kadangi Nanu-Nana nepateikė pakankamų įrodymų, nes ji nesugebėjo įrodyti, kokia atitinkamo sektoriaus norma ir papročiai veikė pateikiant ginčijamo prekių ženklo registracijos paraišką, ir kad ginčijamas prekių ženklas nuo jų reikšmingai nesiskyrė.

5.

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apeliantė Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priteisti iš VRDT ir Nanu-Nana apeliantės naudai šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/15


2015 m. rugpjūčio 12 d.Pensa Pharma, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-544/12 Pensa Pharma, SA/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Byla C-442/15 P)

(2015/C 414/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Pensa Pharma, SA, atstovaujama advokatų R. Kunze, G. Würtenberger

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. birželio 3 d. Bendrojo Tesimo sprendimą sujungtose bylose T-544/12 ir T-546/12,

patenkinti Pensa Pharma S.A. pareikštą ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimų bylose R 1883/2011-5 ir R 1884/2011-S panaikinimo,

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir kitų proceso šalių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Apeliantė teigia, kad Bendrasis Tesimas padarė didelę teisės klaidą, kai atmetė jos reikalavimą pripažinti priimtinais per Bendrojo Teismo posėdį pateiktus argumentus, nes jie buvo ne nauji ir jais buvo tik išplėtoti anksčiau Apeliacinei tarybai ir Bendrajam Teismui pateikti teisiniai argumentai.

2.

Bendrasis Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad Apeliacinė taryba nenurodė motyvų, dėl kurių ji patvirtino Anuliavimo skyriaus sprendimą patenkinti kitos šalies prašymą pripažinti registraciją negaliojančia sujungus bylas, nors iš pradžių buvo nagrinėjami keturi atskiri pareiškimai, ir nurodyti apeliantei padengti visų keturių Tarnyboje pradėtų procedūrų išlaidas, nors abu sujungti sprendimai buvo grindžiami teisėmis, kuriomis rėmėsi ir (arba) kurios priklausė tik vienam ir dviejų pareiškėjų.

3.

Be to, skundžiamame Bendrojo Teismo sprendime buvo iškreiptos faktinės aplinkybės ir įrodymai bei neteisingai išaiškinta ir pritaikyta Bendrojo Teismo jurisdikcija, nes jis netinkamai taikė nurodytus faktus ir teisės normas nagrinėdamas antrąjį ieškinio pagrindą, susijusį su Bendrijos prekių ženklo Reglamento 207/2009 (1) (toliau – Bendrijos prekių ženklo reglamentas) 8 straipsnio pažeidimu. Jei Bendrasis Teismas butų paisęs pagrindinių teisės principų, įskaitant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę pateikti sprendimą pagrindžiančius motyvus, jis būtų patenkinęs jame pareikštą ieškinį. Šis argumentas tampa dar svarbesnis atsižvelgiant į tai, kad Bendrasis Teismas patvirtino Apeliacinės tarybos sprendimus gerai žinodamas, jog šių sprendimų pagrindas, o būtent nacionalinio Beniliukso ir Prancūzijos prekių ženklo buvimas, kitos šalies nebuvo įrodytas ir juo nebuvo remtasi priimant Bendrajam Teismui apskųstą sprendimą. Todėl Bendrasis Teismas pažeidė Bendrijos prekių ženklo reglamento 8 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, nes taikė klaidingus teisinius kriterijus kai nusprendė, kad apeliantės prekių ženklo registracija pripažintina negaliojančia dėl anksčiau registruoto Beniliukso ir Prancūzijos prekių ženklo.

4.

Padaryta ir proceso, ir materialinės teisės klaidų. Todėl apeliantė pirmiausia įrodinės, kad Bendrasis Teismas klaidingai pripažino nepriimtinais per posėdį pateiktus argumentus, o po to nurodys priežastis, kodėl Bendrasis Teismas turėjo padaryti išvadą, kad antrasis jo nagrinėto ieškinio pagrindas buvo pagrįstas, atsižvelgiant į pripažintų teisėto proceso principų pažeidimą ir į pateiktus faktus.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/16


2015 m. rugsėjo 11 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

(Byla C-485/15)

(2015/C 414/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Atsakovė: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Sąjungos sutartyje įtvirtinti nediskriminavimo, vienodo požiūrio, skaidrumo, viešumo ir konkurencijos principai draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas, kaip antai Įstatymo Nr. 537/93 10 straipsnis, Ministerijos dekreto Nr. 521/1997 6, 7, 8 ir 17 straipsnis, Dekreto įstatymo 67/97 17 straipsnis, Įstatyminio dekreto Nr. 96/2005 3 straipsnio 2 dalis, Dekreto įstatymo 216/2011 11 straipsnis ir Dekreto įstatymo Nr. 78/2010 6 straipsnis, tiek, kiek šios nacionalinės nuostatos oro uosto visiško valdymo koncesiją 40 metų leidžia suteikti be viešojo pirkimo procedūros?


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/17


2015 m. rugsėjo 21 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tommy Hilfiger Licensing LLC ir kt./DELTA CENTER a.s.

(Byla C-494/15)

(2015/C 414/20)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší soud České republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading B.V., RADO Uhren AG, Facton Kft., Lacoste S.A., Burberry Limited

Atsakovė: DELTA CENTER a.s.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar asmuo, kuris yra išsinuomojęs turgavietės plotą ir atskiriems prekybininkams teikia naudoti prekystalius ir prekybos plotus, ant kurių gali stovėti prekystaliai, yra tarpininkas, kurio paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, pažeisdamas intelektinės nuosavybės teises, kaip tai suprantama pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB (1) dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 11 straipsnį?

2.

Ar galima asmens, kuris yra išsinuomojęs turgavietės plotą ir atskiriems prekybininkams teikia naudoti prekystalius ir prekybos plotus, ant kurių gali stovėti prekystaliai, atžvilgiu imtis priemonės, numatytos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 11 straipsnyje, tokiomis pat sąlygomis, kokias Europos Sąjungos Teisingumo Teismas suformulavo dėl priemonių taikymo elektroninės prekyvietės operatoriams 2011 m. liepos 12 d. Sprendime C-324/09 L’Oréal ir kt./e-Bay ir kt.?


(1)  OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/17


2015 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W ir V prieš X

(Byla C-499/15)

(2015/C 414/21)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: W ir V

Atsakovas: X

Prejudiciniai klausimai

Remiantis 2003-11-27 Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 8–14 straipsniais, kuri valstybė narė – Lietuvos Respublika ar Nyderlandų Karalystė – turi jurisdikciją nagrinėti bylą dėl nepilnamečio vaiko V., nuolat gyvenančio Nyderlandų Karalystėje, gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo?


(1)  OL L 338, p. 1; specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 13, t. 31, p. 311


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/18


2015 m. rugsėjo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 15 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-24/13 Cactus S.A./Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita proceso šalis: Cactus S.A.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

patenkinti apeliacinį skundą,

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priteisti iš Cactus S.A. Vidaus rinkos derinimo tarnybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Sprendimą Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), nurodyta klasės antraštė gali apimti visas abėcėliniame šios klasės sąraše išvardytas prekes arba paslaugas. Tačiau tokia nuoroda negali būti laikoma reikalavimu, apimančiu visas konkrečios klasės prekes ir paslaugas. Bendrasis Teismas klaidingai taikė Sprendimą Chartered Institute of Patent Attorneys (EU:C:2012:361) ir pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 (1) 28 straipsnį bei 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94dėl Bendrijos prekių ženklo, 2 taisyklę, kai tai, ką apima 35 klasės antraštė, prilygino visoms šios klasės paslaugoms. Kadangi 35 klasės abėcėlinis sąrašas neapima nei mažmeninės prekybos paslaugų, nei „mažmeninės prekybos augalais, natūraliomis gėlėmis, sėklomis, šviežiais vaisiais ir daržovėmis paslaugų“, ankstesniems Bendrijos prekių ženklams apsauga šių paslaugų atžvilgiu netaikoma. Reikalavimas patikslinti su mažmenine prekyba susijusias prekes arba prekių rūšis, kuris taikomas visiems prekių ženklams, įskaitant prekių ženklus, įregistruotus iki Sprendimo Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) priėmimo, yra nesuderinamas su Bendrojo Teismo išvada, kad abstrakti 35 klasės antraštės nuoroda apima mažmeninės prekybos paslaugas visų įmanomų prekių atžvilgiu.

Konstatavimui, kad tik stilizuoto kaktuso naudojimas nedaro įtakos ankstesnio vaizdinio prekių ženklo skiriamajam požymiui pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktą, būdingos keturios teisės klaidos. Grįsdamas savo išvadą vien semantiniu logotipo ir žodinio elemento atitikimu Bendrasis Teismas nepatikrino, kokia apimtimi žodinis elementas „cactus“ skiriasi ir kokia šio žodinio elemento reikšmė ankstesniame sudėtiniame prekių ženkle. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į logotipo ir sudėtinio prekių ženklo vizualius bei (galimus) fonetinius skirtumus, savo tvirtinimus klaidingai grindė tuo, kad Liuksemburgo visuomenė jau anksčiau žinojo ankstesnį sudėtinį prekių ženklą ir neatsižvelgė į visos Europos visuomenės suvokimą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/19


2015 m. rugsėjo 23 d. Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Byla C-503/15)

(2015/C 414/23)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ramón Margarit Panicello

Atsakovė: Pilar Hernández Martínez

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai ir 207 straipsnio 2–4 dalys, kuriomis reglamentuojamas procesas dėl prašymo išieškoti nesumokėtą honorarą prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (1) 47 straipsniui dėl to, kad jais nesuteikiama galimybė vykdyti teisminę kontrolę?

Jei atsakymas būtų teigiamas, ar vykstant Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniuose numatytam procesui, Secretario Judicial yra „teismas“, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsnį?

2.

Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai prieštarauja Direktyvos [93/13/EEB (2)] 6 straipsnio 1 daliai ir 7 straipsnio 2 daliai bei Direktyvos 2005/29/EB (3) 6 straipsnio 1 dalies d punktui ir 11 bei 12 straipsniams dėl to, kad juose nenumatyta nesąžiningų sąlygų ar nesąžiningų komercinių veiksmų, kurie galbūt numatyti advokatų ir fizinių asmenų, veikiančių su jų profesine veikla nesusijusiais tikslais, sudarytose sutartyse, kontrolė savo iniciatyva?

3.

Ar Įstatymo Nr. 1/2000 34 ir 35 straipsniai prieštarauja Direktyvos [93/19/EEB] 6 straipsnio 1 daliai ir 7 straipsnio 2 daliai bei [jos priedo 1 dalies q punktui] dėl to, kad jais daroma kliūčių įrodymams pateikti, kad būtų galima vykstant administraciniam procesui išspręsti ginčą dėl prašymo išieškoti nesumokėtą honorarą?


(1)  OL C 364, 2000, p. 1.

(2)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).

(3)  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/20


2015 m. rugsėjo 24 d.Rechtbank van Koophandel Gent (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Byla C-507/15)

(2015/C 414/24)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van Koophandel Gent

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Atsakovė: Petersime NV

Prejudicinis klausimas

Ar Belgische Handelsagentuurwet, kuriuo Prekybos agentų direktyva (1) perkelta į Belgijos nacionalinę teisę, atitinka šią direktyvą ir (arba) Asociacijos sutarties, kurios aiškus tikslas yra Turkijos įstojimas į Europos Sąjungą, nuostatas ir (arba) Turkijos ir Europos Sąjungos įsipareigojimus pašalinti laisvo paslaugų judėjimo tarpusavio apribojimus, jeigu šiame Belgische Handelsagentuurwet nustatyta, kad jis taikomas tik prekybos agentams, kurių pagrindinė buveinė yra Belgijoje, ir netaikomas, kai Belgijoje įsisteigęs atstovaujamasis ir Turkijoje įsisteigęs prekybos agentas aiškiai pasirinko taikyti Belgijos teisę?


(1)  1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (OL L 382, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/20


2015 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą norminėje administracinėje byloje tarp UAB „Agrodetalė“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Byla C-513/15)

(2015/C 414/25)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Suinteresuoti asmenys: UAB „Agrodetalė“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB (1) dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB nuostatos taikomos naudotų ar nenaujų transporto priemonių, pagamintų už ES ribų, tiekimui ES rinkai ir jų registravimui, ar valstybės narės tokių transporto priemonių registraciją valstybėje narėje gali reglamentuoti specialiomis nacionalinėmis taisyklėmis ir nustatyti tokiai registracijai taikytinus reikalavimus (pvz., įpareigojimą atitikti Direktyvos 2003/37/EB reikalavimus)?

2.

Ar 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB 23 straipsnio 1 dalies b punktą, skaitant jį kartu su 2 straipsnio q punktu, galima aiškinti kaip nustatantį, jog šios direktyvos nuostatos taikomos Tl, T2 ir T3 kategorijų techninėms priemonėms, pagamintoms po 2009 m. liepos 1 d.?


(1)  OL L 171, p. 1; specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 13, t. 31, p. 311.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/21


2015 m. rugsėjo 28 d.Cour du travail de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Byla C-518/15)

(2015/C 414/26)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ville de Nivelles

Atsakovas: Rudy Matzak

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2003/88 (1) dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 17 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktį reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms leidžiama tam tikroms ugniagesių gelbėtojų, įdarbintų viešosiose gaisrinės ir gelbėjimo tarnybose, kategorijoms netaikyti visų šiai direktyvai perkelti skirtų nuostatų, įskaitant tas, kurios nustato darbo laiką ir poilsio trukmę?

2.

Kadangi Direktyvoje 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų nustatomi tik minimalūs reikalavimai, ar šią direktyvą reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia nacionalinės teisės aktų leidėjui taikyti tokią pačią arba priimti platesnę darbo laiko apibrėžtį?

3.

Ar atsižvelgiant į SESV 153 straipsnio 5 dalį ir į Direktyvos 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų tikslus šios direktyvos 2 straipsnį, kuriame apibrėžiamos esminės pastarojoje vartojamos sąvokos, visų pirma, darbo laikas ir poilsio trukmė, reikia aiškinti taip, kad jis nėra taikomas darbo laiko sąvokai, leidžiančiai nustatyti mokėtiną darbo užmokestį už budėjimus namuose?

4.

Ar pagal Direktyvą 2003/88 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų draudžiama budėjimo namuose laiką laikyti darbo laiku net ir tuo atveju, kai namuose budintis darbuotojas per tą laiką patiria jo galimybes imtis kitos veiklos labai apribojančių suvaržymų (įpareigojimas atsakyti į darbdavio iškvietimą per 8 minutes)?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/22


2015 m. spalio 1 d.Tribunale di Bergamo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Luca Menci

(Byla C-524/15)

(2015/C 414/27)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bergamo

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Luca Menci

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnį ir su juo susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, draudžiama pradėti baudžiamąjį procesą dėl veikos (PVM nesumokėjimo), dėl kurios kaltinamajam įsiteisėjusiu sprendimu jau buvo paskirta administracinė nuobauda?


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/22


2015 m. spalio 5 d.Audiencia Provincial de Álava (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

(Byla C-525/15)

(2015/C 414/28)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Álava

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas, atsakovas pirmojoje instancijoje: Laboral Kutxa

Kita apeliacinio proceso šalis, ieškovė pirmojoje instancijoje: Esmeralda Martínez Quesada

Prejudicinis klausimas

Ar nesąžiningų sutarties sąlygų neprivalomumo principui, įtvirtintam 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (1) 6 straipsnio 1 dalyje, neprieštarauja toks nesąžiningos sąlygos negaliojimo padarinių apribojimas, dėl kurio nepagrįstai dėl šios sąlygos taikymo gautų sumų grąžinimas galimas tik nuo tam tikros datos, o ne nuo nesąžiningos ir negaliojančios sąlygos taikymo pradžios momento?


(1)  OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/23


2015 m. spalio 8 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Melitta France SAS ir kt./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Byla C-530/15)

(2015/C 414/29)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann AG, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France, Group’Hygiène syndicat professionnel

Atsakovas: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Prejudicinis klausimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prašoma priimti sprendimą dėl klausimo, ar kaip pakuočių pavyzdžius įtraukus vartotojams parduodamas „tūteles“ (ritiniai, vamzdeliai, cilindrai), įskaitant apvyniotas lanksčiais produktais, kaip antai popieriumi ar plastikine plėvele, 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyvoje 2013/2/ES (1) nepaisyta 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyvos 94/62/EB (2) 3 straipsnyje apibrėžtos pakuotės sąvokos ir ar Komisija, naudodamasi savo įgyvendinimo įgaliojimais, viršijo jų apimtį.


(1)  2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų I priedas (OL L 37, p. 10).

(2)  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 13 t., p. 349).


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/23


2015 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Airija

(Byla C-552/15)

(2015/C 414/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Wasmeier, J. Tomkin

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad reikalaudama, jog kitoje valstybėje narėje išsinuomotos motorinės transporto priemonės registracijos metu Airijos gyventojas sumokėtų visą registracijos mokesčio sumą, neatsižvelgiant į naudojimo trukmę, kai neketinama transporto priemonės nuolat naudoti iš esmės Airijoje ir faktiškai ji nėra taip naudojama, bei nustatydama šio mokesčio permokos sugrąžinimo sąlygas, kurios viršija tai, kas griežtai būtina ir proporcinga, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnį;

priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ginčijamas nacionalinės teisės aktas

1992 m. Airijos finansų įstatyme (Ireland's Finance Act, 1992) (su pakeitimais) numatyta, kad nustatomas į šalį importuojamų motorinių transporto priemonių registracijos mokestis. Pagal šį įstatymą transporto priemonių importuotojai jas registruodami privalo sumokėti visą nuolatinei registracijai taikomą mokestį. Šis reikalavimas taikomas visiems importuojamiems automobiliams, neatsižvelgiant į numatomą ir faktinę jų naudojimo šalyje trukmę, ir taip pat taikomas užsienyje iš anksto nustatytam ribotam laikotarpiui išsinuomotiems automobiliams. Nors Airijos valdžios institucijos numatė galimybę vėliau susigrąžinti mokesčio permoką, toks sugrąžinimas gali būti įvykdytas tik po to, kai atitinkama transporto priemonė patikrinama ir eksportuojama. Nėra numatytos palūkanos, mokėtinos už sugrąžinamą mokesčio permoką, o už sugrąžinimo procedūros administravimą imamas 500 EUR mokestis.

Pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad Airijos motorinių transporto priemonių registracijos apmokestinimo sistema lemia neproporcingus pinigų srautus ir finansinę naštą Airijos gyventojams, norintiems iš anksto nustatytam ribotam laikotarpiui importuoti išsinuomotus automobilius. Komisijos nuomone, dėl ginčijamų nacionalinių taisyklių tampa gerokai sudėtingiau ir brangiau nuomoti automobilius kitose valstybėse narėse, palyginti su automobilių nuoma iš Airijoje įsisteigusių bendrovių. Komisija teigia, kad Airijos motorinių transporto priemonių registracijos mokestis riboja nuomos paslaugų teikimą ir gavimą, yra neproporcingas ir todėl pažeidžia SESV 56 straipsnį.


Bendrasis Teismas

14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/25


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oil Turbo Compressor/Taryba

(Byla T-552/13) (1)

((Ieškinys dėl panaikinimo - Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinio pareiškimo terminas - Vėlavimas - Nepriimtinumas - Reikalavimas atlyginti žalą - Nepriimtinumas))

(2015/C 414/31)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheranas, Iranas), atstovaujama advokato K. Kleinschmidt

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir J.-P. Hix

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1245/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 319, p. 11), ir 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1), tiek, kiek šie reglamentai susiję su ieškove ir, antra, prašymas atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 359, 2013 12 7.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/25


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Calida/VRDT – Quanzhou Green Garments (dadida)

(Byla T-597/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją - Vaizdinis prekių ženklas „dadida“ - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CALIDA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 414/32)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Calida Holding AG (Sursee, Šveicarija), atstovaujama advokatų R. Kaase ir H. Dirksmeier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama I. Harrington

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Kinija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1190/2012-4), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Calida Holding AG ir Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Calida Holding AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/26


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TrekStor/VRDT – MSI Technology (MovieStation)

(Byla T-636/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas „MovieStation“ - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamojo požymio nebuvimas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnis))

(2015/C 414/33)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: TrekStor Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokatų O. Spieker ir M. Alber

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider ir A. Schifko

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: MSI Technology GmbH (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokato T. Lieb

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. rugsėjo 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1914/2012-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp TrekStor Ltd ir MSI Technology GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

TrekStor Ltd padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

MSI Technology GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/27


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TrekStor/VRDT (SmartTV Station)

(Byla T-649/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „SmartTV Station“ paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamojo požymio nebuvimas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis))

(2015/C 414/34)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: TrekStor Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokatų O. Spieker ir M. Alber

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama M. Fischer, vėliau G. Schneider ir A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 1 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 128/2013-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „SmartTV Station“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

TrekStor Ltd padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/27


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vimeo/VRDT – PT Comunicações (VIMEO)

(Byla T-96/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo VIMEO paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „meo“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Prekių ženklų koegzistavimo nebuvimas - Galimybė supainioti))

(2015/C 414/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Vimeo LLC (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių A. Poulter ir M. Macdonald

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock ir N. Bambara

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis: PT Comunicações, SA (Lisabona, Portugalija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. lapkričio 27 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1092/2013-2), susijusio su protesto procedūra tarp PT Comunicações, SA ir Vimeo LLC.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Vimeo LLC bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/28


2015 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Taryba/Simpson

(Byla T-130/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Aukštesnio lygio suteikimas - Priskyrimas prie lygio - Sprendimas nesuteikti suinteresuotajam asmeniui AD 9 lygio, jam laimėjus bendrąjį AD 9 konkursą - Įrodymų iškraipymas))

(2015/C 414/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių M. Bauer ir A. Bisch, vėliau M. Bauer ir E. Rebasti

Kita proceso šalis: Erik Simpson (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Velardo

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Simpson/Taryba (F-142/11, Rink. VT, EU:F:2013:201) dalinio panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimą Simpson/Taryba (F-142/11, Rink. VT, EU:F:2013:201), kiek Tarnautojų teismas panaikino sprendimą, kuriuo Europos Sąjungos Taryba atmetė Erik Simpson prašymą priskirti jį prie aukštesnio AD 9 lygio dėl to, kad jis laimėjo konkursą EPSO/AD/113/07 ir kiek jis priteisė iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas (to sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 3 punktai).

2.

Grąžinti bylą Tarnautojų teismui.

3.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/29


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje I Castellani/VRDT – Chomarat (Rato vaizdavimas)

(Byla T-137/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis ratą - Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Naudojimo svarba - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Forma, kuri skiriasi elementais, nekeičiančiais skiriamojo požymio - Teisė į gynybą - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2015/C 414/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: I Castellani Srl (Meldola, Italija), atstovaujama advokatų M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto ir D. Martucci

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Rajh ir A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Compagnie Chomarat (Paryžius, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. gruodžio 13 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1001/2012-2), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Compagnie Chomarat ir I Castellani Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš I Castellani Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/29


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansen/VRDT (WIN365)

(Byla T-264/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „WIN365“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 414/38)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Robert Hansen (Miunchenas, Vokietija), atstovaujamas advokato M. Pütz-Poulalion

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. vasario 20 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 908/2013-4), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „WIN365“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Robert Hansen bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 194, 2014 6 24.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/30


2015 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Volkswagen/VRDT (CHOICE)

(Byla T-431/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo CHOICE paraiška - Prekių ženklas, sudarytas iš reklaminio šūkio - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 414/39)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Volkswagen AG (Volfsburgas, Vokietija), atstovaujama advokato U. Sander

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. balandžio 3 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2019/2013-1), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį CHOICE kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Volkswagen AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 282, 2014 8 25.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/31


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bonney/VRDT – Bruno (ATHEIST)

(Byla T-714/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ATHEIST paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas „athé“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis))

(2015/C 414/40)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: David Bonney (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas solisitoriaus D. Farnsworth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama iš pradžių L. Rampini, vėliau D. Walicka

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Vanessa Bruno (Paryžius, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugpjūčio 5 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 803/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp Vanessa Bruno ir David Bonney.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

David Bonney padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 431, 2014 12 1.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/31


2015 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/VRDT (Cottonfeel)

(Byla T-822/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Cottonfeel“ paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamojo požymio nebuvimas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai))

(2015/C 414/41)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH (Gerolstein-Müllenborn, Vokietija), atstovaujama advokato M. Straub

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. spalio 2 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2579/2013-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Cottonfeel“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 46, 2015 2 9.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/32


2015 m. rugsėjo 28 d. LM pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. liepos 14 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-109/14, LM/Komisija

(Byla T-560/15 P)

(2015/C 414/42)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: LM (Ispra, Italija), atstovaujama advokato L. Ribolzi

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą nutartį.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys pateiktas dėl 2015 m. liepos 14 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-109/14, kuriuo kaip akivaizdžiai nepriimtinas atmestas ieškinys, kuriame prašoma priteisti iš Komisijos mokėti apeliantei kaip maitintojo netekimo pensiją, į kurią ji turi teisę, 35 % jos sutuoktinio iki mirties gautos ištarnauto laiko pensijos.

Grįsdama reikalavimus apeliantė teigia, kad Tarnautojų teismas neišnagrinėjo prašymo padidinti pensiją pagal Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 25 straipsnį ir Lisabonos sutartį, kuria pripažįstama pagyvenusių žmonių teisė gyventi oriai ir nepriklausomai ir dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/33


2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje Azur Space Solar Power/VRDT (Saulės elemento atvaizdas)

(Byla T-578/15)

(2015/C 414/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Nicodemus

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis vaizdinis prekių ženklas, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje (saulės elemento atvaizdas) – Tarptautinė registracijos paraiška Nr. 1 201 973

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. liepos 27 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2780/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą VRDT sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/33


2015 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy/VRDT (Taikos simbolio vaizdas)

(Byla T-583/15)

(2015/C 414/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Monster Energy Company (Korona, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitoriaus P. Brownlow

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas (Taikos simbolio vaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 11 363 611.

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. liepos 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2788/2014-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

grąžinti ieškovės bylą Antrajai apeliacinei tarybai, kad ši priimtų sprendimą dėl prašymo atkurti ankstesnę padėtį esmės, siejant jį su 2013 m. gruodžio 11 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimu byloje R 1285/2013-1,

nurodyti VRDT padengti savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir priteisti iš jos ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 58 straipsnio, 65 straipsnio 5 dalies, 75 straipsnio, 81 straipsnio 1 ir 4 dalių pažeidimas.

Reglamento Nr. 2868/95 65 taisyklės pažeidimas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/34


2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Onix Asigurări/EIOPA

(Byla T-590/15)

(2015/C 414/45)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Onix Asigurări SA (Bukareštas, Rumunija), atstovaujama advokato M. Vladu

Atsakovė: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, jog atsakovė nesiėmė veiksmų tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl to, jog Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Italijos draudimo sektoriaus priežiūros institucija) klaidingai taiko Tarybos direktyvos 92/49/EEB 40 straipsnio 6 dalį;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti 2015 m. rugpjūčio 3 d. Apeliacinės tarybos sprendimą BOA 2015 001 ir 2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimą EIOPA-14-267, patvirtintą 2014 m. lapkričio 24 d. Pozicija EIOPA-14-653;

pripažinti, kad atsakovė yra atsakinga už žalą, kurią ieškovė patyrė dėl to, jog atsakovė nepriėmė 1 punktą atitinkančio sprendimo, ir atitinkamai dėl to, kad priimti 2 punkte nurodyti sprendimai.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 17 straipsnio pažeidimu:

nėra atsakovės teisėtai priimto sprendimo, susijusio su pagrįstumu ir galimybe pradėti tyrimą;

2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimas EIOPA-14-267 buvo priimtas, nors reglamento 39 straipsnio 1, 1 ir 3 dalyse numatytos sąlygos nebuvo įvykdytos;

2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimo EIOPA-14-267 motyvuose nenurodyti su galimybe pradėti tyrimą susiję aspektai, nors motyvuose iš tiesų yra svarstymų dėl ieškovės turimų procesinių priemonių prieš Italijos nacionalinės valdžios institucijos priimtą sprendimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, kuriame nurodomas esminių formos reikalavimų, susijusių su 2015 m. rugpjūčio 3 d. Apeliacinės tarybos sprendimu BOA 2015 001 ir 2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimu EIOPA-14-267, pažeidimas:

Apeliacinės tarybos sprendimas priimtas neišanalizavus 2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimo EIOPA-14-267 teisėtumo ir pagrįstumo; Apeliacinės taryba priėmė sprendimą neišanalizavusi visų sprendžiant bylą jai pateiktų argumentų;

2014 m. birželio 6 d. pirmininko sprendimas EIOPA-14-267 priimtas, nors nebuvo įvykdytos reglamento 39 straipsnio 1, 1 ir 3 dalyse numatytos sąlygos, ir jis nebuvo motyvuotas, bent jau kiek tai susiję su pagrindiniais nagrinėtais aspektais.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su materialine žala ir žala ieškovės įvaizdžiui (apyvartos ir pelno sumažėjimas, neigiama įtaka reputacijai), kurią atsakovė padarė tiesiogiai ir sąmoningai nepriimdama sprendimo ir priimdama minėtus negaliojančius sprendimus.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/35


2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis/VRDT – SK Chemicals (Pleistro vaizdas)

(Byla T-592/15)

(2015/C 414/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Novartis AG (Bazelis, Šveicarija), atstovaujama advokato M. Douglas

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: SK Chemicals GmbH (Ešbornas, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas (Pleistro vaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 11 293 362

Procedūra VRDT: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugpjūčio 7 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2342/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunkčio pažeidimas,

VRDT apeliacinės tarybos pažeistas principas dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/36


2015 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje The Art Company B & S/VRDT – G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Byla T-593/15)

(2015/C 414/47)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Art Company B & S, SA (Quel, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Villamor Muguerza ir L. Sánchez Calderón,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: G-Star Raw CV (Amsterdamas, Nyderlandai)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „THE ART OF RAW“ – Registracijos paraiška Nr. 11 093 036

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. liepos 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1980/2014-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT ir pareiškėjos, kuri prašo įregistruoti Bendrijos prekių ženklą (jei ji dalyvauja) šios apeliacinės procedūros bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/37


2015 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Batmore Capital/VRDT – Univers Poche (POCKETBOOK)

(Byla T-596/15)

(2015/C 414/48)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Batmore Capital Ltd (Tortola, Mergelių Salos, Didžioji Britanija), atstovaujama advokato D. Masson

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Univers Poche (Paryžius, Prancūzija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas POCKETBOOK, tarptautinė registracija nurodant Europos Sąjungos teritoriją – Registracijos paraiška Nr. 1 034 872

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. liepos 30 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1952/2014-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu,

panaikinti visą ginčijamą sprendimą,

įregistruoti tarptautinio prekių ženklo (registracijos paraiška Nr. 1 034 872) Bendrijos dalį,

priteisti iš VRDT per šį procesą ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

klaidingai įvertintas prekių ir paslaugų panašumas,

klaidingai įvertinta galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/38


2015 m. spalio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ertico – Its Europe/Komisija

(Byla T-604/15)

(2015/C 414/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų M. Wellinger ir K. T’Syen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. rugpjūčio 18 d. Europos Komisijos patvirtinimo komisijos sprendimą, kad ieškovė nelaikoma labai maža, maža ir vidutine įmone, kaip ji suprantama pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003, p. 36), ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi aštuoniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeista Reglamento Nr. 58/2003 (1) 22 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, nes patvirtinimo komisija priėmė ginčijamą sprendimą praėjus daugiau kaip 2 mėnesiams nuo prašymo jai pateikimo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeista i) Reglamento Nr. 58/2003 22 straipsnio 1 dalis, ii) ieškovės teisė į gynybą ir iii) gero administravimo principas, nes prieš priimdama ginčijamą sprendimą patvirtinimo komisija neišklausė ieškovės argumentų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeisti i) teisinio saugumo, ii) gero administravimo, iii) ieškovės teisėtų lūkesčių apsaugos ir (iv) res judicata galios principai, nes, nors patvirtinimo komisija pripažino, kad 2014 m. vasario 7 d. ieškovės pateikti argumentai yra teisingi, ji pradinius motyvus pakeitė visiškai naujais motyvais nesant jokių naujų ir esminių faktinių aplinkybių.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeista Komisijos rekomendacija 2003/361/EB (toliau – Rekomendacija dėl MVĮ), nes joje padaryta išvada, jog ieškovė nelaikoma įmone, pagrįsta kriterijais, kurie numatyti ne Rekomendacijoje dėl MVĮ, o Komisijos sprendimo 2012/838/ES (2) 1.1.3.1 skirsnio 6 dalies c punkte.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta išvada, kad ieškovė nelaikytina MVĮ, nepaisoma aiškaus ir vienareikšmiško Rekomendacijos dėl MVĮ teksto ir ji pagrįsta savavališku ir visiškai subjektyviu Rekomendacijos dėl MVĮ aiškinimu.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamame sprendime padaryta neteisinga išvada, kad ieškovė nelaikytina MVĮ, kaip ji suprantama pagal Rekomendaciją dėl MVĮ – ieškovė yra „įmonė“ ir ieškovė yra „savarankiška“, kaip tai suprantama pagal Rekomendacijos dėl MVĮ priedą.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamu sprendimu pažeistas palankiausio vertinimo principas pagal Komisijos sprendimą 2012/838/ES ir atitinkama nuostata pagal programą „Horizontas 2020“.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad ginčijamo sprendimo motyvuose yra prieštaravimų ir jie yra nepakankami, nes patvirtinimo komisija nesilaikė pareigos tinkamai motyvuoti sprendimą.


(1)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 235).

(2)  2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl Netiesioginių veiksmų, remiamų dotacija pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos septintąją bendrąją programą, dalyvių egzistavimo ir teisinio statuso, taip pat jų veiklos ir finansinio pajėgumo nuoseklaus tikrinimo taisyklių priėmimo (OL L 359, 2012 p. 45).


Tarnautojų teismas

14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/40


2015 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt/EIB

(Byla F-99/15)

(2015/C 414/50)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokato L. Levi

Atsakovas: Europos investicijų bankas (EIB)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Prašymas panaikinti 2015 m. balandžio mėn. atlyginimo lapelius ir 2015 m. balandžio mėn. pažymas apie premijines išmokas, nes, kaip teigia ieškovai, jais įgyvendinami sprendimai, kuriuose neatsižvelgiama į jų teises, susijusias su atlyginimo didėjimu, ir prašymas atlyginti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2015 m. balandžio mėn. atlyginimo lapeliuose esančius sprendimus ieškovams taikyti 2014 m. gruodžio 16 d. atsakovo valdančiosios tarybos sprendimą, kuriuo nustatomas ne didesnis kaip 2,7 % atlyginimo didėjimas, ir 2015 m. vasario 4 d. atsakovo valdymo komiteto sprendimą, dėl kurio prarasta dalis atlyginimo, ir taip pat panaikinti visus sprendimus, esančius vėlesniuose atlyginimų lapeliuose;

panaikinti 2015 m. pažymas dėl atlyginimo už pasiektus rezultatus;

ir priteisti iš atsakovo

sumokėti atlyginimo skirtumą, atsiradusį dėl minėtų 2014 m. gruodžio 16 d. atsakovo valdančiosios tarybos ir 2015 m. vasario 4 d. atsakovo valdymo komiteto sprendimų, susijusių su minimalių nuopelnų balų lentelės taikymu; prie šio atlyginimo skirtumo turi būti pridėtos palūkanos, skaičiuojamos nuo 2015 m. balandžio 12 d. ir vėliau kiekvieno mėnesio 12 d., kol bus visiškai atsiskaityta; šias palūkanas sudaro ECB palūkanų norma, padidinta 3 punktais;

sumokėti atlyginimo skirtumą, atsiradusį dėl 16,3 % normos, taikomos atlyginimų biudžetui, nustatytam laikantis atsakovo įsipareigojimų;

atlyginti žalą, patirtą dėl perkamosios galios netekimo, kuri ex aequo et bono preliminariai vertinama 1,5 % mėnesinio atlyginimo;

kiekvienam ieškovui sumokėti 1  000 eurų neturtinei žalai atlyginti;

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/41


2015 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EIB

(Byla F-100/15)

(2015/C 414/51)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas avvocati L. Isola ir G. Isola,

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, ieškovo vertinimo atskaito už 2013 m. ir, antra, EIB vėlesnių sprendimų, kaip antai sprendimo nepaaukštinti ieškovo į D lygį, panaikinimas ir tariamai patirtos neturtinės ir turtinės žalos atlyginimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2014 m. gruodžio 8 d. apeliacinių komiteto sprendimą ir grąžinti bylą jam nagrinėti iš naujo nustatant kriterijus, kurių jis turės laikytis priimdamas naują sprendimą.

Panaikinti žmogiškųjų išteklių tarnybos rekomendacijas, įtvirtintas rašte „Rekomendacijos personalui vertinti per 2013 m. vertinimo procedūrą“ tiek, kiek jose numatyta, kad galutinis vertinimas turi būti išreikštas žodine sinteze, neapibrėžiant atitinkamų teiginių.

Papildomai:

Panaikinti 2013 m. vertinimo ataskaitą (jos dalį vertinimas tiek, kiek joje neskiriamas balas – „išskirtinis darbas“ arba „labai geras darbas“ ir nesiūloma jo paaukštinti į D lygį ir galiausiai tiek, kiek joje nenumatyta jo karjeros raida ir nenustatyti 2014 m. tikslai).

Panaikinti visus susijusius vėlesnius ir ankstesnius dokumentus, tarp kurių yra viešai skelbiami pareigų paaukštinimai, nurodyti 2014 m. kovo 31 d. išplatintame rašte „Performance Evaluation exercise 2013 – List of promotions and awards

Nustatyti, kad prie jo buvo priekabiaujama.

Nustatyti Europos Sąjungos atsakomybę dėl priekabiavimo ir taisyklių, susijusių „teisingu bylos nagrinėjimu“, pažeidimą.

Priteisti iš atsakovų solidariai sumokėti sumą už 112-120 punktuose išsamiai apibūdintą fizinę, neturtinę ir turtinę žalą.

Priteisti iš atsakovų solidariai atlyginti kompensacines palūkanas ir palūkanas už pavėlavimą bei palūkanas, atlyginti už pripažintų sumų piniginį nuvertėjimą.

Priteisti iš atsakovų atlyginti bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/42


2015 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Taryba

(Byla F-124/15)

(2015/C 414/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo netenkinti ieškovo pateikto prašymo išeiti į išankstinę pensiją panaikinimas, nes šis sprendimas priimtas įsigaliojus naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams, o dėl to panaikintas ankstesnis palankus sprendimas, bei prašymas atlyginti tariamai patirtą materialinę ir moralinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti ginčijamą 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir dėl tos priežasties

atlyginti ieškovo patirtą žalą, vertinamą, atsižvelgiant į galimą padidėjimą ar sumažėjimą per procesą, 85  353,96 euro (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai ir devyniasdešimt šeši centai) su palūkanomis nuo reikalavimo pateikimo datos, t. y. 2015 m. vasario 12 d., skaičiuojamomis pagal Europos Centrinio banko jo pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą procentinę norma, taikytiną aptariamu laikotarpiu, pridedant du procentinius punktus,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/42


2015 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Teisingumo Teismas

(Byla F-126/15)

(2015/C 414/53)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kt., atstovaujami advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovų patirtos turtinės žalos dėl jų pagal nacionalinę sistemą įgytų pensinių teisių perkėlimo į Europos Sąjungos pensijų sistemą atlyginimas.

Ieškovų reikalavimai

Priteisti iš Teisingumo Teismo ieškovų vardu pervesti ieškinyje nurodytas sumas atitinkamam fondui ar draudimo bendrovei.

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, priteisti iš Teisingumo Teismo sumokėti ZZ 61  121,08 EUR, [kitam ieškovui] – 1 29  440,98 EUR, [kitam ieškovui], – 76  324,29 EUR, [kitam ieškovui] – 99  565,13 EUR ir 3,1 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo jų pensinių teisių perkėlimo į Europos Sąjungos pensijų sistemą datos.

Nepatenkinus ir antrojo reikalavimo, pripažinti, kad Teisingumo Teismas, perkeldamas ieškovų pensines teises, padarė pažeidimą.

Priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/43


2015 m. rugsėjo 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-127/15)

(2015/C 414/54)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų C. W. Godfrey, C. Antoine, M. Gomes Lopes

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo, kuriuo skirta drausminė nuobauda – atskaityti 185 eurus iš ieškovo pensijos 12 mėn. laikotarpiu dėl neleistinos išorės veiklos vykdymo, įsigaliosiančio ieškovo išėjimo į pensiją dieną, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2014 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos sprendimą su visomis teisinėmis pasekmėmis.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/43


2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir ZZ/Komisija

(Byla F-128/15)

(2015/C 414/55)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir ZZ, atstovaujami advokatų J.-N. Louis ir N. de Montigny

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Preliminaraus arba galutinio pensijos draudimo stažo, pripažįstamo pagal Sąjungos pensijų sistemą, apskaičiavimo, atitinkančio ieškovų pagal nacionalines sistemas įgytas teises į pensiją, kurias šie pageidauja pervesti į Sąjungos pensijų sistemą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies naujas bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2015 m. balandžio 30 d., 2015 m. liepos 1 d. ir 2015 m. liepos 6 d. sprendimus, kuriais nustatytas papildomas pensijų draudimo stažas Sąjungos pensijų sistemoje, atsižvelgiant į ieškovų teises į pensiją, įgytas iki jų tarnybos Komisijoje pradžios.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/44


2015 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-129/15)

(2015/C 414/56)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato H. Jeannin

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo apskaičiuojant ieškovo užtarnautos pensijos dydį neatsižvelgti į 26 dienų laikotarpį, pripažintą nacionalinėje sistemoje įgytas pensijos teises perkeliant į Europos Sąjungos pensijų sistemą, panaikinimas ir prašymas priteisti ieškovui simbolinę vieno euro sumą tariamai patirtai neturtinei žalai atlyginti.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti ieškovo skundą ir 2015 m. vasario 6 d. implicitinį sprendimą dėl ieškovo teisių į pensiją koncesijos ir likvidavimo ir neatsižvelgimo į 26 dienų laikotarpį, įgytą perkeliant pensijų teises iš Prancūzijos pensijų sistemų CNAVTS-ARRCO ir MSA, apskaičiuojant šios pensijos dydį.

Priteisti simbolinę vieno euro sumą neturtinei žalai atlyginti.

Priteisti iš Komisijos 3  500 EUR bylinėjimosi išlaidų.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/45


2015 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-131/15)

(2015/C 414/57)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo nepriskirti ieškovo prie AD13 lygio per 2013 m. priskyrimo prie kito lygio procedūrą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti paskyrimų tarnybos sprendimą nepriskirti ieškovo prie AD13 lygio per 2013 priskyrimo prie kito lygio procedūrą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


14.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 414/45


2015 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

(Byla F-133/15)

(2015/C 414/58)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo ieškovui paskirta nuolatinio perkėlimo į dviem lygiais žemesnes pareigas nuobauda, priimtą atlikus tyrimą dėl interesų konflikto, ir atlyginti tariamai patirtą neturtinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą, kuriuo ieškovui paskirta drausminė nuolatinio perkėlimo iš tos pačios pareigų grupės AD11 lygio į AD9 lygį nuobauda;

sumokėti ieškovui 1 00  000 eurų sumą žalai, patirtai dėl ilgos procedūros trukmės, atlyginti;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.