ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 380

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. lapkričio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2015/C 380/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2015/C 380/02

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Vengrijai atstovaujantis narys ir pakaitinis narys

2

 

Europos Komisija

2015/C 380/03

Euro kursas

4

2015/C 380/04

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

5

2015/C 380/05

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

6


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2015/C 380/06

Kvietimas pareikšti susidomėjimą: siūlymas teikti produktus, tinkamus naudoti kaip gazolių ir žibalo žymiklius

7

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 380/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

8

2015/C 380/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

9

2015/C 380/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7825 – KKR / Selecta) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/01)

2015 m. lapkričio 9 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32015M7775. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2015 m. lapkričio 10 d.

kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Vengrijai atstovaujantis narys ir pakaitinis narys

(2015/C 380/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (1), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į valstybių narių Vyriausybių ir darbuotojų bei darbdavių organizacijų Tarybai pateiktus kandidatų sąrašus,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių sąrašus,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 2 d. (2) ir 2014 m. birželio 12 d. (3) sprendimais Taryba paskyrė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos narius ir pakaitinius narius laikotarpiui iki 2016 m. lapkričio 7 d., padarydama išimtį tam tikriems nariams ir pakaitiniams nariams;

(2)

Vengrijos Vyriausybė pateikė kandidatūras dviem laisvoms vietoms užimti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariu ir pakaitiniu nariu laikotarpiui iki 2016 m. lapkričio 7 d. skiriami:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Narys

Pakaitinis narys

Vengrija

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

2 straipsnis

Narius ir pakaitinius narius, kurių kandidatūros dar nėra pateiktos, Taryba paskirs vėliau.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2015 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GRAMEGNA


(1)  OL L 216, 1994 8 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 360, 2013 12 10, p. 8).

(3)  2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Lietuvai ir Maltai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 182, 2014 6 14, p. 14); 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdybos Prancūzijai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai (OL C 186, 2014 6 18, p. 5).


Europos Komisija

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/4


Euro kursas (1)

2015 m. lapkričio 13 d.

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,0764

JPY

Japonijos jena

132,04

DKK

Danijos krona

7,4606

GBP

Svaras sterlingas

0,70705

SEK

Švedijos krona

9,3388

CHF

Šveicarijos frankas

1,0786

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,3320

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,032

HUF

Vengrijos forintas

312,23

PLN

Lenkijos zlotas

4,2429

RON

Rumunijos lėja

4,4452

TRY

Turkijos lira

3,0960

AUD

Australijos doleris

1,5077

CAD

Kanados doleris

1,4322

HKD

Honkongo doleris

8,3429

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6483

SGD

Singapūro doleris

1,5305

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 257,07

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,4459

CNY

Kinijos ženminbi juanis

6,8607

HRK

Kroatijos kuna

7,6155

IDR

Indonezijos rupija

14 764,07

MYR

Malaizijos ringitas

4,7125

PHP

Filipinų pesas

50,722

RUB

Rusijos rublis

71,7143

THB

Tailando batas

38,643

BRL

Brazilijos realas

4,0847

MXN

Meksikos pesas

18,0620

INR

Indijos rupija

71,2000


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/5


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2015/C 380/04)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Andora.

Proga 25-osios Muitų srities susitarimo su Europos Sąjunga pasirašymo metinės.

Dizaino aprašas. Monetos viršuje pavaizduotas Andoros žemėlapis, o jame – Kunigaikštystės herbas. Monetos apačioje, ant dviejų priešinga kryptimi einančių ir tarpusavyje persipynusių rodyklių, simbolizuojančių Andoros ir ES muitų srities susitarimą, iškalti minimi metai – „1990“ ir „2015“ (pastarieji dar yra ir monetos išleidimo metai), taip pat monetą leidžiančios šalies pavadinimas – „ANDORRA“. Aplink Andoros žemėlapį iškaltas įrašas „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea“ (25-osios Muitų srities susitarimo su Europos Sąjunga pasirašymo metinės).

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 85 000.

Kaldinimo data 2015 m. gruodžio mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/6


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2015/C 380/05)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis Andora.

Proga 30-osios pilnametystės amžiaus nustatymo ir politinių teisių suteikimo 18 metų sulaukusiems vyrams ir moterims metinės.

Dizaino aprašas. Monetoje pavaizduotas balsą atiduodančio jaunuolio portreto fragmentas. Ant jaunuolio rankoje laikomo balsavimo biuletenio užrašyta „ANDORRA“. Kairėje portreto pusėje iškalti minimi metai – „1985“ ir „2015“ (pastarieji dar yra ir monetos išleidimo metai). Visą monetą juosia sutrumpintas metinių pavadinimas – „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS“ (30-osios pilnametystės amžiaus – 18 metų – nustatymo metinės).

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 85 000.

Kaldinimo metai 2015 m. gruodžio mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Komisija

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/7


Kvietimas pareikšti susidomėjimą: siūlymas teikti produktus, tinkamus naudoti kaip gazolių ir žibalo žymiklius

(2015/C 380/06)

Pranešama apie 2015 m. rugsėjo 11 d. paskelbto kvietimo pareikšti susidomėjimą, kuriuo pareiškėjams siūloma teikti produktus, tinkamus naudoti kaip gazolių ir žibalo mokestinius žymiklius (OL C 299, p. 28), klaidų ištaisymą.

Klaidų ištaisymą ir kvietimą pareikšti susidomėjimą galima rasti paspaudus šią nuorodą:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/8


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/07)

1.

2015 m. lapkričio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Aviva Life & Pensions UK Limited“ (toliau – UKLAP, JK), priklausanti įmonei „Aviva Plc“ (toliau – „Aviva“, JK), ir įmonė „Public Sector Pension Investment Board“ (toliau – PSP, Kanada) pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą nekilnojamojo turto Jungtinėje Karalystėje portfelio (toliau – tikslinis portfelis) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Aviva“ siūlo įvairius draudimo, taupymo ir investicinius produktus septyniolikoje šalių. Grupė „Aviva“ daugiausia veikia JK, Prancūzijoje ir Kanadoje, bet veiklą vykdo ir kitose Europos šalyse ir Azijoje;

PSP investuoja gautas grynąsias darbdavių ir darbuotojų įmokas, valdo diversifikuotą bendrą portfelį, įskaitant akcijas, obligacijas ir kitus fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius, ir investuoja į privatų akcinį kapitalą, nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą ir gamtos išteklius;

tikslinį portfelį sudaro nuosavybės teisės, įskaitant besąlygišką nuosavybės teisę, nuomos teisę ir kitas teises, į keturiolika nekilnojamojo turto objektų Londono centre. Daugiausia tai nuosavybės teisės į komercinių įmonių biurus, taip pat į mažmeninės prekybos įmonių patalpas ir nedidelius gyvenamuosius būstus dviejuose nekilnojamojo turto objektuose.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Tačiau Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIUM


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/08)

1.

2015 m. lapkričio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė Sandscape BV, kurią kontroliuoja Gunvor Group Ltd. (toliau – „Gunvor“, Kipras) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Kuwait Petroleum Europoort BV (toliau – KPE, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

Gunvor yra pagrindinė Gunvor Group kontroliuojančioji bendrovė, kuri vykdo didmeninį gamintojų grandies žalios naftos ir perdirbtų naftos produktų tiekimą ir perdirbimą,

KPE eksploatuoja naftos perdirbimo gamyklą, įsikūrusią Roterdamo uoste, ir užsiima žalios naftos perdirbimu ir perdirbtų naftos produktų pardavimu.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/10


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/09)

1.

2015 m. lapkričio 9 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Europos Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės Vivalto Bel (Belgija), CDC International Capital (Prancūzija) ir Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala“, Abu Dabis) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės Groupe Vivalto Santé (Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—    Vivalto Bel : šeimos bendrovė, investuojanti visų pirma į sveikatos apsaugos sritį,

—    CDC International Capital : indėlių ir konsignacijų banko filialas, skirtas tiesioginėms investicijoms kartu su savarankiškais fondais ir tarptautinėmis investicijų įmonėmis,

—    Mubadala : savarankiški JAE fondai Abu Dabyje,

—    Groupe Vivalto Santé : privačių sveikatos priežiūros įstaigų valdytojas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.

Europos Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Europos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+ 32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


14.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 380/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7825 – KKR / Selecta)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 380/10)

1.

2015 m. lapkričio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė KKR&Co LLP (toliau – KKR, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Selecta AG (toliau – „Selecta“, Šveicarija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   KKR: įvairios alternatyvaus turto valdymo paslaugos viešiesiems ir privatiesiems rinkos investuotojams,

—    Selecta : pardavimo paslaugos, pvz., pardavimo automatų papildymas prekėmis, kitokių susijusių reikmenų tiekimas, maisto ir gėrimų pardavimų automatų papildymas ir aptarnavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos komunikatą dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikrų tipų koncentracijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7825 – KKR / Selecta“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.