ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 metai
2015m. spalio 19d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 346/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 346/02

Byla C-296/15: 2015 m. birželio 18 d.Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Byla C-341/15: 2015 m. liepos 8 d.Verwaltungsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Byla C-360/15: 2015 m. liepos 13 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort, kita bylos šalis: X BV

4

2015/C 346/05

Byla C-366/15: 2015 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Rumunija

5

2015/C 346/06

Byla C-390/15: 2015 m. liepos 20 d.Trybunał Konstytucyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Byla C-391/15: 2015 m. liepos 20 d.Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marina del Mediterráneo S.L. ir kt./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Byla C-416/15: 2015 m. liepos 29 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Byla C-419/15: 2015 m. liepos 30 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Byla C-420/15: 2015 m. liepos 30 d.Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Byla C-437/15 P: 2015 m. rugpjūčio 10 d.Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 4 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-222/14 Deluxe Laboratories/VRDT (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Byla C-455/15: 2015 m. rugpjūčio 28 d.Varbergs tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P/Q

11

2015/C 346/13

Byla C-459/15 P: 2015 m. rugpjūčio 28 d.Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-95/14 Iranian Offshore Engineering & Construction/Taryba

11

 

Bendrasis Teismas

2015/C 346/14

Byla T-446/10: 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dow AgroSciences ir Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija (Augalų apsaugos produktai — Veiklioji medžiaga trifluralinas — Neįtraukimas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą — Reglamentas (EB) Nr. 33/2008 — Pagreitinta vertinimo procedūra — Akivaizdi vertinimo klaida — Nediskriminavimo principas — Proporcingumas)

13

2015/C 346/15

Byla T-234/12: 2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Amitié/Komisija (Arbitražinė išlyga — Subsidija — Finansinė parama — Mokėjimo sustabdymas — Prašymas atlyginti deklaruotas išlaidas — Žala — Delspinigiai — Debeto aviza — Sutartinė atsakomybė — Priešieškinis)

13

2015/C 346/16

Byla T-503/12: 2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Bendrosios išmokos schema — Pagrindiniai patikrinimai — Papildomi patikrinimai)

15

2015/C 346/17

Byla T-564/12: 2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ministry of Energy of Iran/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Vertinimo klaida — Pagrindinių teisių pažeidimas — Proporcingumas)

15

2015/C 346/18

Byla T-577/12: 2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NIOC ir kt./Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Infravalstybinis darinys — Teisė ir suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Priimtinumas — Pareiga motyvuoti — Teisinio pagrindo nurodymas ir pasirinkimas — Tarybos kompetencija — Sąjungos aktų numatomumo principas — Susijusio darinio sąvoka — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą — Proporcingumas — Nuosavybės teisė)

16

2015/C 346/19

Byla T-82/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Panasonic ir MT Picture Display/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Teisė į gynybą — Dalyvavimo kartelyje įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės — Proporcingumas — Baudos — Neribota jurisdikcija)

17

2015/C 346/20

Byla T-84/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Samsung SDI ir kt./Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Vienas tęstinis pažeidimas — Pažeidimo trukmė — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą — 2006 m. pranešimas dėl bendradarbiavimo — Baudos dydžio sumažinimas — Baudos dydžio apskaičiavimas — Atsižvelgimas į įmonių pardavimus pagal pristatymo vietos kriterijų — Atsižvelgimas į per pažeidimo laikotarpį užregistruotų pardavimų vidurkį)

18

2015/C 346/21

Byla T-91/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Electronics/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Vienas tęstinis pažeidimas — Bendros bendrovės pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei — Vienodas požiūris — Baudos dydžio apskaičiavimo metodas — Atsižvelgimas į per perdarytus produktus parduotų kineskopų pardavimų vertę — Senaties terminas — Proporcingumas — Administracinės procedūros trukmė)

19

2015/C 346/22

Byla T-92/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philips/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Vienas tęstinis pažeidimas — Bendros bendrovės pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei — Vienodas požiūris — Baudos dydžio apskaičiavimo metodas — Atsižvelgimas į per perdarytus produktus parduotų kineskopų pardavimų vertę — Atsižvelgimas į per pažeidimo laikotarpį užregistruotų pardavimų vidurkį — Atsižvelgimas į bendrą grupės apyvartą — Proporcingumas — Administracinės procedūros trukmė)

20

2015/C 346/23

Byla T-104/13: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toshiba/Komisija (Konkurencija — Karteliai — Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos — Dalyvavimo kartelyje įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Pažeidimo inkriminavimas — Bendra kontrolė — Baudos — Neribota jurisdikcija)

21

2015/C 346/24

Byla T-245/13: 2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Bendrosios išmokos schema — Pagrindiniai patikrinimai — Papildomi patikrinimai — Reglamento (EB) Nr. 796/2004 51, 53, 73 ir 73a straipsniai)

22

2015/C 346/25

Byla T-346/13: 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — EŽŪGF ir EŽŪFKP — Nefinansuojamos išlaidos — Kaimo plėtros priemonės — Agrarinė aplinkosauga — Kontrolės tinkamumas — Fiksuoto dydžio finansiniai koregavimai)

22

2015/C 346/26

Byla T-525/13: 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje H&M Hennes & Mauritz/VRDT – Yves Saint Laurent (Rankinė) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis rankinę — Ankstesnis dizainas — Negaliojimo pagrindas — Individualios savybės — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis — Pareiga motyvuoti)

23

2015/C 346/27

Byla T-526/13: 2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje H&M Hennes & Mauritz/VRDT – Yves Saint Laurent (Rankinė) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis rankinę — Ankstesnis dizainas — Negaliojimo pagrindas — Individualios savybės — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis — Pareiga motyvuoti)

24

2015/C 346/28

Byla T-714/13: 2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gold Crest/VRDT (MIGHTY BRIGHT) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo MIGHTY BRIGHT paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

25

2015/C 346/29

Byla T-168/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pérez Gutiérrez/Komisija (Deliktinė atsakomybė — Visuomenės sveikata — Direktyva 2001/37/EB — Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas — Spalvotos nuotraukos, Komisijos pasiūlytos panaudoti su sveikata susijusiuose įspėjimuose, kurie turėtų būti ant tabako produktų pakuočių — Sprendimas 2003/641/EB — Mirusio asmens atvaizdo panaudojimas negavus leidimo — Mirusiojo našlės asmeninė žala)

25

2015/C 346/30

Byla T-225/14: 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje iNET24 Holding/VRDT (IDIRECT24) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją — Žodinis prekių ženklas IDIRECT24 — Absoliutus atsisakymo motyvas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

26

2015/C 346/31

Byla T-254/14: 2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Warenhandelszentrum/VRDT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo NEW MAX paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas MAX — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2015/C 346/32

Byla T-278/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dairek Attoumi/VRDT – Diesel (diržas)) (Bendrijos dizainas — Pripažinimo negaliojančiu procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas DIESEL — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas — Negaliojimo pagrindas — Skiriamojo ženklo naudojimas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies e punktas — Naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Administracinės procedūros sustabdymas)

28

2015/C 346/33

Byla T-530/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verein StHD/VRDT (Juodos juostos atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame yra juodos juostos atvaizdas, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2015/C 346/34

Byla T-584/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inditex/VRDT – Ansell (ZARA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas ZARA — Naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas)

29

2015/C 346/35

Byla T-660/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SV Capital/ABE (Ekonominė ir pinigų politika — Prašymas pradėti tyrimą dėl tariamo Sąjungos teisės pažeidimo — EBI sprendimas — Europos priežiūros institucijų Apeliacinės tarybos sprendimas — Nagrinėjimas ex officio — Teisės aktą priėmusio subjekto kompetencijos trūkumas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Dalinis nepriimtinumas)

30

2015/C 346/36

Byla T-344/15 R: 2015 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Prancūzija/Komisija (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, Prancūzijos valdžios institucijų perduoti Komisijai per Direktyvoje 98/34/EB numatytą procedūrą — Prancūzijos prieštaravimas, kad dokumentai būtų atskleisti — Sprendimas leisti trečiosioms šalims susipažinti su dokumentais — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skuba — Fumus boni juris — Interesų palyginimas)

30

2015/C 346/37

Byla T-367/15: 2015 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Renfe-Operadora/VRDT (AVE)

31

2015/C 346/38

Byla T-472/15 P: 2015 m. rugpjūčio 13 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (SEAE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 3 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-78/14, Gross/SEAE

32

2015/C 346/39

Byla T-478/15: 2015 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija/Komisija

33

2015/C 346/40

Byla T-501/15: 2015 m. rugpjūčio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai/Komisija

35

2015/C 346/41

Byla T-502/15: 2015 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

36

 

Tarnautojų teismas

2015/C 346/42

Byla F-28/14: 2015 m. rugsėjo 9 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje De Loecker/EIVT (Viešoji tarnyba — EIVT personalas — Laikinasis tarnautojas — Delegacijos trečiojoje šalyje vadovas — Pasitikėjimo santykių nutrūkimas — Perkėlimas į EIVT būstinę — Pirmalaikis darbo sutarties nutraukimas — Įspėjimas — Sprendimo motyvavimas — Tarnybos nuostatų 26 straipsnis — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam)

38

2015/C 346/43

Byla F-9/15: 2015 m. rugsėjo 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Verhelst/EMA

38


 


LT

 

Siekiant apsaugoti asmens duomenis, kai kurios rūšies informacija, pateikta šiame numeryje, nebegali būti atskleista, todėl buvo paskelbta nauja autentiška versija.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2015/C 346/01)

Paskutinis leidinys

OL C 337, 2015 10 12

Skelbti leidiniai

OL C 328, 2015 10 5

OL C 320, 2015 9 28

OL C 311, 2015 9 21

OL C 302, 2015 9 14

OL C 294, 2015 9 7

OL C 279, 2015 8 24

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/2


2015 m. birželio 18 d.Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Byla C-296/15)

(2015/C 346/02)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Medisanus d. o. o

Atsakovė: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Prejudicinis klausimas

1.

Ar Direktyva 2004/18/EB (1), ypač jos 2 straipsnis ir 23 straipsnio 2 ir 8 dalys, siejami su

Direktyva 2001/83/EB (2), ypač jos 83 straipsniu,

Direktyva 2002/98/EB (3), ypač jos 4 straipsnio 2 dalimi,

SESV, ypač jos 18 straipsniu,

turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama kaip pirkimo dalyką nurodyti pramoniniu būdu pagamintus vaistus „iš slovėniškos plazmos“ (pirkimo dalykas, grindžiamas Slovėnijos Respublikos nacionalinės teisės aktais, t. y. ZZdr-2 6 straipsnio 71 dalimi)?


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).

(2)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69).

(3)  2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB (OL L 33, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 346).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/3


2015 m. liepos 8 d.Verwaltungsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hans Maschek

(Byla C-341/15)

(2015/C 346/03)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Hans Maschek

Kita apeliacinio proceso šalis: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjamoji 1994 m. Vienos tarnautojų darbo užmokesčio įstatymo (Wiener Besoldungsordnung 1994) 41a straipsnio 2 dalies nuostata, kuria darbuotojui, kuris savo paties prašymu iki tam tikro momento nutraukia darbo santykius, iš principo nesuteikiama teisė į kompensaciją už atostogas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2003/88/EB (1) 7 straipsnį, yra suderinama su Direktyvos 2003/88 7 straipsniu?

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, klausiama, ar nacionalinė nuostata, kuria nustatoma, kad kiekvienas darbuotojas, kuris savo paties prašymu nutraukia darbo santykius, turi daryti viską, kad panaudotų kasmetines atostogas iki darbo santykių nutraukimo, ir kad teisė gauti kompensaciją už atostogas nutraukus darbo santykius paties darbuotojo prašymu atsiranda tik tada, kai darbuotojas, taip pat ir prašymo kasmetinių atostogų, pradedant prašymo nutraukti darbo santykius pateikimo diena, atveju nebūtų galėjęs panaudoti visų prašyme suteikti kompensaciją už atostogas nurodytų kasmetinių atostogų, yra suderinama su Direktyvos 2003/88 7 straipsniu?

2.

Ar reikia manyti, kad teisė į kompensaciją už nepanaudotas atostogas atsiranda tik tada, kai darbuotojas, kuris dėl nedarbingumo negalėjo pasinaudoti savo teise į atostogas prieš pat nutraukdamas darbo santykius, a) informavo savo darbdavį be reikalo nedelsdamas (taigi iš principo prieš savo darbo santykių nutraukimą) apie šį savo nedarbingumą (pavyzdžiui, dėl ligos), ir b) patvirtino savo nedarbingumą dokumentais (pavyzdžiui, dėl ligos) be reikalo nedelsdamas (taigi iš principo prieš savo darbo santykių nutraukimą) (pavyzdžiui, gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu)?

Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, klausiama, ar nacionalinė nuostata, kuria nustatoma, kad teisė į kompensaciją už nepanaudotas atostogas atsiranda tik tada, kai darbuotojas, kuris dėl nedarbingumo negalėjo pasinaudoti savo teise atostogas prieš pat nutraukdamas darbo santykius, a) be reikalo nedelsdamas informavo savo darbdavį (taigi iš principo prieš darbo santykių nutraukimą) apie šį savo nedarbingumą (pavyzdžiui, dėl ligos), ir b) patvirtino dokumentais savo nedarbingumą (pavyzdžiui, dėl ligos) be reikalo nedelsdamas (taigi iš principo prieš darbo santykių nutraukimą) (pavyzdžiui, gydytojo išduotu nedarbingumo pažymėjimu), yra suderinama su Direktyvos 2003/88 7 straipsniu?

3.

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką (žr. 2004 m. kovo 18 d. ETT sprendimo [Gomez], C-342/01, 31 punktą; 2012 m. sausio 24 d. Sprendimo [Dominguez], C-282/10, 47 –50 punktus; 2012 m. gegužės 3 d. Sprendimo [Neidei], C-337/10, 37 punktą) valstybės narės gali savo nuožiūra pagal įstatymą suteikti darbuotojui teisę į atostogas arba teisę į kompensaciją už atostogas, numatydamos daugiau nei Direktyvos 2003/88 7 straipsnyje garantuojama minimali teisė. Be to, Direktyvos 2003/88 7 straipsnyje įtvirtintas teises galima taikyti tiesiogiai (žr. 2012 m. sausio 24 d. ETT sprendimo [Dominguez], C-282/10, 34 –36 punktus; 2014 m. birželio 12 d. Sprendimo [Boilacke], C-118/13, 28 punktą).

Ar, atsižvelgiant į tokį Direktyvos 2003/88 7 straipsnio aiškinimą, yra reikšmingos aplinkybės, kuriomis nacionalinės teisės aktų leidėjas tam tikrai asmenų grupei aiškiai pripažįsta šioje direktyvos nuostatoje nurodytus reikalavimus viršijančią teisę į kompensaciją už atostogas, nes dėl tiesioginio Direktyvos 2003/88 7 straipsnio taikymo aiškiai direktyvos nuostatos reikalavimus viršijančios apimties teisė į kompensaciją už atostogas taip pat priklauso asmenims, kuriems, pažeidžiant direktyvą, nacionaliniu įstatymu buvo atimta teisė į kompensaciją už atostogas, ir remiantis nacionaline nuostata suteikta tik tiems asmenims, kuriems yra skirta ši nuostata?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/4


2015 m. liepos 13 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort, kita bylos šalis: X BV

(Byla C-360/15)

(2015/C 346/04)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Kita bylos šalis: X BV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (1) 2 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad ši nuostata taikoma valstybės narės institucijai renkant valstybės rinkliavas už prašymo išduoti leidimą dėl kasimo darbų, susijusių su viešojo elektroninio komunikacijų tinklo kabelių tiesimu, vykdymo laiko, vietos ir tvarkos?

2.

Ar <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> III skyrių reikia aiškinti taip, kad jis taikomas ir visiškai valstybės vidaus faktinėms aplinkybėms?

3.

Ar <...> Direktyvą 2006/123/EB <...>, atsižvelgiant į jos 9 konstatuojamąją dalį, reikia aiškinti taip, kad ji netaikoma nacionaliniam reglamentavimui, pagal kurį reikalaujama, kad savivaldybės tarybai būtų įrodyta, jog planuojama vykdyti kasimo darbus, susijusius su viešojo elektroninio komunikacijų tinklo kabelių tiesimu, taisymu ir šalinimu, ir savivaldybės taryba neturi teisės uždrausti vykdyti planuojamą veiklą, bet gali nustatyti sąlygas dėl veiklos vykdymo vietos, laiko ir tvarkos, bendro naudojimosi įrenginiais skatinimo ir veiklos suderinimo su kitų žemėje esančių statinių eksploatuotojais?

4.

Ar <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> 4 straipsnio 6 punktą reikia aiškinti taip, kad ši nuostata taikoma sprendimui išduoti leidimą dėl kasimo darbų, susijusių su viešojo elektroninio komunikacijų tinklo kabelių tiesimu, taisymu ir šalinimu, vykdymo vietos, laiko ir tvarkos, kai susijusios valstybės narės institucija neturi teisės uždrausti vykdyti šiuos darbus?

5.

A.

Jeigu remiantis atsakymais į pirmiau pateiktus klausimus <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> 13 straipsnio 2 dalis taikoma šioje byloje: ar tuomet ši nuostata yra tiesioginio veikimo?

B.

Jeigu į 5a klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar sąskaitoje pateiktinos išlaidos pagal <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> 13 straipsnio 2 dalį šiuo atveju turi būti apskaičiuojamos remiantis visos prašymo procedūros nagrinėjimo įvertintomis išlaidomis, visomis su prašymais susijusiomis išlaidomis, kurios palyginamos su išlaidomis, susijusiomis su nagrinėjamu prašymu, arba remiantis išlaidomis, susijusiomis su atskirais prašymais?

C.

Jeigu į 5a klausimą būtų atsakyta teigiamai: pagal kokius kriterijus netiesioginės ir fiksuotos išlaidos pagal <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> 13 straipsnio 2 dalį siejamos su konkrečiais prašymais išduoti leidimus?


(1)  OL L 376, p. 36.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/5


2015 m. liepos 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Rumunija

(Byla C-366/15)

(2015/C 346/05)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae

Atsakovė: Rumunija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2013 m. gegužės 17 d. Komisijos direktyvai 2013/28/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (1), įgyvendinti arba apie šias priemones nepranešusi Komisijai, Rumunija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalį;

Priteisti iš Rumunijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2013 m. rugpjūčio 22 d.


(1)  OL L 135, p. 14.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/6


2015 m. liepos 20 d.Trybunał Konstytucyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Byla C-390/15)

(2015/C 346/06)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Trybunał Konstytucyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Prašymą pateikęs asmuo: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Kiti proceso dalyviai: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos III priedo 6 punktas su pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB (2), iš dalies keičiančia Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais, negalioja, nes per teisėkūros procedūrą buvo pažeistas esminis procedūrinis reikalavimas konsultuotis su Europos Parlamentu?

2.

Ar 1 punkte nurodytos Direktyvos 2006/112/EB 98 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos III priedo 6 punktu, negalioja, nes ja pažeidžiamas mokesčių neutralumo principas, kiek pagal šią nuostatą lengvatinių mokesčio tarifų neleidžiama taikyti skaitmenine forma išleidžiamoms knygoms ir kitiems elektroniniams leidiniams?


(1)  OL L 347, p. 1.

(2)  OL L 116, p. 18.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/6


2015 m. liepos 20 d.Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Marina del Mediterráneo S.L. ir kt./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Byla C-391/15)

(2015/C 346/07)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Atsakovė: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Kitos šalys: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. ir Ayuntamiento de Marbella

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į lojalaus bendradarbiavimo ir direktyvos veiksmingumo principus, Direktyvos 89/665 (1) 1 straipsnio 1 dalis ir 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nacionalinės teisės nuostatą, kaip antai 2007 m. spalio 30 d. Įstatymo Nr. 30 dėl viešųjų pirkimų 310 straipsnio 2 dalis (dabar – Karališkojo įstatyminio dekreto Nr. 3, kuriuo patvirtintas konsoliduotas Įstatymo dėl viešųjų pirkimų tekstas, 40 straipsnio 2 dalis), draudžiama taikyti tiek, kiek ja neleidžiama pateikti specialiojo skundo viešųjų pirkimų srityje dėl perkančiosios organizacijos priimtų parengiamųjų aktų, kaip antai sprendimo neatmesti konkurso dalyvio, kuris, kaip teigiama, neatitinka nuostatų dėl techninio ir ekonominio mokumo pagrindimo, kurios numatytos nacionalinėje ir Sąjungos teisėje, kandidatūros?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar Direktyvos 89/665 1 straipsnio 1 dalis bei 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktai veikia tiesiogiai?


(1)  1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/7


2015 m. liepos 29 d.Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Byla C-416/15)

(2015/C 346/08)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Selena România Srl

Atsakovas: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Įstojusi į bylą šalis: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013  (1), kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės, turi būti aiškinamas taip, kad turi būti taikomas Europos Sąjungos rezidentų importo operacijoms iš Taivano, atliktoms iki 2013 m. sausio 17 d., t. y. 2012 m., bet priėmus Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 791/2011  (2), kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas?

2.

Ar galutinis antidempingo muitas, kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 21/2013 1 straipsnyje, taikytinas tuo atveju, kai Europos Sąjungos gyventojų importo operacijos iš Taivano atliktos iki 2013 m. sausio 17 d. ir prieš priimant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 437/2012  (3) dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Taivano ir Tailando siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus, tačiau jau priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 791/2011?


(1)  2013 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (OL L 11, p. 1).

(2)  2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas (OL L 204, p. 1).

(3)  2012 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 437/2012 dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Taivano ir Tailando siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Taivano ir Tailando kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus (OL L 134, p. 12).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/8


2015 m. liepos 30 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Byla C-419/15)

(2015/C 346/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Kita apeliacinio proceso šalis: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (1) 33 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys nedraudžia licenciatui, kuris nėra įrašytas į Bendrijos dizainų registrą, reikšti pretenzijas dėl registruotojo Bendrijos dizaino pažeidimo?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar licenciatas, turintis išimtinę teisę į Bendrijos dizainą, turi teisę, gavęs savininko įgaliojimą, reikšti pretenzijas dėl jo paties žalos atlyginimo pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 32 straipsnio 3 dalį jo paties inicijuotoje byloje, ar tik gali įstoti į paties savininko inicijuotą bylą dėl jam priklausančio Bendrijos dizaino pažeidimo pagal šio straipsnio 4 dalį?


(1)  OL L 3, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/9


2015 m. liepos 30 d.Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš  U (*1)

(Byla C-420/15)

(2015/C 346/10)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

 U (*1)

Prejudicinis klausimas

Ar 2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto dėl transporto priemonių registracijos 2 ir 3 straipsniai prieštarauja Sutarties dėl Sąjungos veikimo 18, 20, 45, 49 ir 56 straipsniams ta prasme, kad norint naudotis – nors ir tik šalies kirtimo tikslu – ne Belgijos, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės gyventojui priklausančia ir toje kitoje valstybėje narėje registruota transporto priemone, ji turi būti įregistruota Belgijoje, jeigu asmuo taip pat gyvena Belgijoje?


(*1)  Informacija ištrinta pagal asmenų apsaugos reikalavimus, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/9


2015 m. rugpjūčio 10 d.Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 4 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-222/14 Deluxe Laboratories/VRDT (Deluxe)

(Byla C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Palmero Cabezas

Kita proceso šalis: Deluxe Laboratories, Inc.

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą,

priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

VRDT mano, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas, nes Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (1) 75 straipsnio pirmą sakinį, siejamą su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu dėl toliau glaustai nurodytų priežasčių.

1.

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes atmetė bendro motyvavimo galimybę dėl įvairių prekių ir paslaugų, kai žymuo, kuriuo žymima kiekviena iš šių prekių ir paslaugų, suprantamas vienodai, todėl su kiekviena iš jų susiję motyvai nesikeičia.

2.

Pareigos nustatymas VRDT reguliariai kartoti tą patį motyvą dėl kiekvienos iš prekių ar paslaugų homogeninių kategorijų reiškia, kad pareiga motyvuoti tampa tik formalia pareiga.

3.

Tarnyba aiškiai nurodė motyvus, dėl kurių žymuo, kiek tai susiję su bet kuria preke ar paslauga, kurioms jį prašyta įregistruoti, bus suprantamas tik kaip tokios prekės ar paslaugos aukščiausios kokybės nurodymas.

4.

Užtenka, kad prekės ar paslaugos turėtų vieną bendrą savybę, kad pateikti motyvai būtų taikomi joms visoms, jeigu dėl šios savybės žymuo neturi skiriamųjų požymių. Šioje byloje tokia bendra savybė yra tai, kad be išimties visos nurodytos prekės ir paslaugos gali būti mažiau ar labiau kokybiškos, taigi, aukščiausios kokybės nurodymas bus siejamas su visomis jomis ir kiekviena iš jų atskirai, kaip paprastas su pardavimu susijęs veiksnys.

5.

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes neteisingai aiškino „pakankamai homogeniškos“ prekių ir paslaugų kategorijos sąvoką, kuri apibrėžta teismo praktikoje, todėl jis nepagrįstai apribojo šios sąvokos vertinimo kriterijus. Nagrinėjamoje byloje bendra savybė, kurią nustatė Tarnyba, leidžia manyti, kad prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti žymenį, sudaro pakankamai homogenišką kategoriją, todėl galima pateikti bendrus motyvus.

6.

Skundžiamas sprendimas neatitinka nusistovėjusios praktikos, visų pirma 2014 m. gruodžio 11 d. Nutarties byloje C-253/14 P, FTI Touristik GmbH/VRDT, (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/11


2015 m. rugpjūčio 28 d.Varbergs tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P/Q

(Byla C-455/15)

(2015/C 346/12)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varbergs tingsrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: P

Atsakovė: Q

Prejudicinis klausimas

Ar Varbergs tingsrätt, taikydamas Reglamento „Briuselis II“ (1) 23 straipsnio a punktą ar kitą nuostatą ir nepaisydamas šio reglamento 24 straipsnio, privalo atsisakyti pripažinti sprendimą, kurį 2015 m. vasario 18 d. priėmė Šilutės rajono apylinkės teismas (žr. A priedą), ir todėl tęsti su globos teisėmis susijusią dabar jo nagrinėjamą bylą?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/11


2015 m. rugpjūčio 28 d.Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-95/14 Iranian Offshore Engineering & Construction/Taryba

(Byla C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC), atstovaujama abogados J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea ir J. Iriarte Ángel

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2015 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimą byloje T-95/14.

Priimti galutinį sprendimą patenkinti pirmoje instancijoje ieškovės pateiktus reikalavimus, t. y. panaikinti 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimo 2013/661/BUSP (1) 1 straipsnį ir 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1154/2013 (2) 1 straipsnį, kiek jie susiję su IOEC arba gali jai daryti poveikį, ir išbraukti jos pavadinimą iš atitinkamų minėtose nuostatose nurodytų priedų.

Priteiti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas abejose instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus

Pirmasis susijęs su teisės klaida, nes sprendime klaidingai tvirtinama, kad Taryba įvykdė savo pareigą motyvuoti ir nepažeidė teisė į veiksmingą teisminę gynybą.

Antrasis, susijęs su teisės klaida, nes sprendime teigiama, kad apeliantei nustatytos priemonės pagrįstos įrodymais, nors iš tikrųjų trūksta faktinio pagrindimo ir sprendimas pagrįstas prezumpcijomis. Todėl buvo piktnaudžiauta įgaliojimais, pažeistos galiojančios teisinės normos ir vienodo požiūrio principas.

Trečiasis, susijęs su teisės klaida, nes sprendime klaidingai tvirtinama, kad nebuvo pažeisti IOEC nuosavybės teisė ir proporcingumo principas.


(1)  2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas 2013/661/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 306, p. 18).

(2)  2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1154/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 306, p. 3).


Bendrasis Teismas

19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/13


2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dow AgroSciences ir Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija

(Byla T-446/10) (1)

((Augalų apsaugos produktai - Veiklioji medžiaga trifluralinas - Neįtraukimas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą - Reglamentas (EB) Nr. 33/2008 - Pagreitinta vertinimo procedūra - Akivaizdi vertinimo klaida - Nediskriminavimo principas - Proporcingumas))

(2015/C 346/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Jungtinė Karalystė) ir Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funšalis, Portugalija), atstovaujamos advokatų K. Van Maldegem ir C. Mereu

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama P. Ondrůšek ir F. Wilman, vėliau P. Ondrůšek ir G. von Rintelen, padedamų advokato J. Stuyck

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimą 2010/355/ES dėl trifluralino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą (OL L 160, p. 30).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Dow AgroSciences Ltd ir Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 346, 2010 12 18.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/13


2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Amitié/Komisija

(Byla T-234/12) (1)

((Arbitražinė išlyga - Subsidija - Finansinė parama - Mokėjimo sustabdymas - Prašymas atlyginti deklaruotas išlaidas - Žala - Delspinigiai - Debeto aviza - Sutartinė atsakomybė - Priešieškinis))

(2015/C 346/15)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Amitié Srl (Bolonija, Italija), atstovaujama advokatų D. Bogaert, M. Picat ir C. Siciliano

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Moro ir S. Delaude, iš pradžių padedamų advokatų R. Van der Hout ir A. Krämer, vėliau – advokatų R. Van der Hout ir A. Köhler

Dalykas

Pagal SESV 272 straispnį ir 340 straipsnio pirmą pastraipą pareikštas ieškinys, kuriuo siekiama, pirma, konstatuoti, kad ieškovės gautos sumos vykdant susitarimą dėl subsidijos ir du susitarimus dėl finansinės paramos, sudarytus ieškovės ir Bendrijos, ir finansinė bauda bei delspinigiai, kuriuos Komisija, atsižvelgdama į galutines finansinio audito išvadas, prašo ieškovės grąžinti arba sumokėti, nėra mokėtini arba bent jau mokėtina ne visa suma; be to, kad Komisijos teisei taikyti galutines audito išvadas kitam susitarimui dėl paramos yra taikomas senaties terminas ir galiausiai, kad dėl Komisijos atsirado Sąjungos sutartinė atsakomybė, kai ji, remdamasi pirminėmis finansinio audito išvadomis, sustabdė ieškovei mokėtinos sumos pagal du kitus susitarimus dėl subsidijos pervedimą ir, antra, kadi š Komisijos būtų priteistos sumos, kurios jai vis dar mokėtinos pagal susitarimus dėl subsidijos, kurių vykdymas buvo sustabdytas, ir pagal kitą susitarimą dėl finansinės paramos bei delspinigius ir žalą, kuria ieškovei būtų atlyginta jos patirti nuostoliai dėl Komisijos piktnaudžiavimo teisėmis, kurias ji grindė susitarimais dėl finansinės paramos bei subsidijos, kurių atžvilgiu buvo atliktas finansinis auditas ir susitarimais dėl subsidijos, kurie buvo sustabdyti po šio audito.

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl Amitié Srl, prašymo, kuriuo siekiama, kad Europos Komisija atsisakytų ginčyti sumas, kurias jai liko sumokėti pagal referencinius susitarimus dėl subsidijos ECP-2007-DILI-517005, susijusiu su Athena projektu (Access to cultural heritage networks across Europe) ir ECP-2008-DILI-538025, susijusiu su Judaica Europeana projektu (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Amitié sumokėti Komisijai, pirma, 50 458,23 EUR sumą su 4,5 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo 2012 m. balandžio 6 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo, antra, 261 947,36 EUR su 4,25 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 28 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo ir, trečia, 358 712,35 EUR sumą su 4,5 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo bei, ketvirta, 5 045,82 EUR sumą su 4,5 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo 2012 m. birželio 23 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo.

4.

Amitié padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir keturias penktąsias Komisijos bylinėjimosi išlaidų.

5.

Europos Komisija padengia vieną penktąją savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 243, 2012 8 11.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/15


2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija

(Byla T-503/12) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Bendrosios išmokos schema - Pagrindiniai patikrinimai - Papildomi patikrinimai))

(2015/C 346/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Murrell, vėliau E. Jenkinson ir M. Holt ir galiausiai M. Holt, padedamų QC D. Wyatt ir baristerės V. Wakefield

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Donnelly, P. Rossi ir K. Skelly

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/500/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 244, p. 11), kiek šis sprendimas susijęs su keturiais jo priedo įrašais dėl 5 % fiksuoto dydžio korekcijos, taikytos Šiaurės Airijoje (Jungtinė Karalystė) patirtoms išlaidoms 2008 mokestiniais metais (277 231,60 EUR ir 13 671 558,90 EUR) ir 2009 mokestiniais metais (270 398,26 EUR ir 15 844 193,29 EUR).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/15


2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ministry of Energy of Iran/Taryba

(Byla T-564/12) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Pareiga motyvuoti - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Vertinimo klaida - Pagrindinių teisių pažeidimas - Proporcingumas))

(2015/C 346/17)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ministry of Energy of Iran (Teheranas, Iranas), atstovaujama baristerės M. Lester

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir A. de Elera

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/635/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 282, p. 58), ir 2012 m. spalio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 945/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 282, p. 16).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Ministry of Energy of Iran bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2013 2 23.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/16


2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NIOC ir kt./Taryba

(Byla T-577/12) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui - Lėšų įšaldymas - Ieškinys dėl panaikinimo - Infravalstybinis darinys - Teisė ir suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Priimtinumas - Pareiga motyvuoti - Teisinio pagrindo nurodymas ir pasirinkimas - Tarybos kompetencija - Sąjungos aktų numatomumo principas - Susijusio darinio sąvoka - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą - Proporcingumas - Nuosavybės teisė))

(2015/C 346/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapūras, Singapūras); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Londonas, Jungtinė Karalystė); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheranas, Iranas); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iranas); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheranas); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheranas); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Širazas, Iranas); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iranas); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iranas); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Choramšahras, Iranas); West Oil & Gas Production Co. (Kermanšahas, Iranas); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mašhadas, Iranas); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheranas) ir Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iranas), atstovaujamos advokato J.-M. Thouvenin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama V. Piessevaux et M. Bishop

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimą 2012/635/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 282, p. 58) bei 2012 m. spalio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 945/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 282, p. 16), kiek šie aktai susiję su ieškovėmis, ir, antra, prašymas, kurio siekiama, kad būtų pripažintas netaikytinu ieškovėms 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39), iš dalies pakeisto Sprendimu 2012/635, 20 straipsnio 1 dalies c punktas bei 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1), 23 straipsnio 2 dalies d punktas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) ir Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 79, 2013 3 16.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/17


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Panasonic ir MT Picture Display/Komisija

(Byla T-82/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Teisė į gynybą - Dalyvavimo kartelyje įrodymas - Vienas ir tęstinis pažeidimas - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės - Proporcingumas - Baudos - Neribota jurisdikcija))

(2015/C 346/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Panasonic Corp. (Kadoma, Japonija) ir MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japonija), atstovaujamos advokatų R. Gerrits ir A. H. Bischke, QC M. Hoskins ir baristerės S. K. Abram

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, M. Kellerbauer ir G. Koleva

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, prašymas sumažinti ieškovėms skirtos baudos dydį.

Rezoliucinė dalis

1.

2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) 2 straipsnio f, h ir i punktuose skirtų baudų dydis yra 128 866 000 EUR, kiek tai susiję su Panasonic Corp., už tiesioginį šios bendrovės dalyvavimą darant pažeidimą televizorių spalvotųjų kineskopų rinkoje, 82 826 000 EUR, kiek tai susiję su Panasonic, Toshiba Corp. ir MT Picture Display Co. Ltd, kurie mokėtini kartu ir solidariai, ir 7 530 000 EUR, kiek tai susiję su Panasonic ir MT Picture Display, kurie mokėtini kartu ir solidariai.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 101, 2013 4 6.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/18


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Samsung SDI ir kt./Komisija

(Byla T-84/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Vienas tęstinis pažeidimas - Pažeidimo trukmė - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą - 2006 m. pranešimas dėl bendradarbiavimo - Baudos dydžio sumažinimas - Baudos dydžio apskaičiavimas - Atsižvelgimas į įmonių pardavimus pagal pristatymo vietos kriterijų - Atsižvelgimas į per pažeidimo laikotarpį užregistruotų pardavimų vidurkį))

(2015/C 346/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Korėjos Respublika), Samsung SDI Germany GmbH (Berlynas, Vokietija) ir Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaizija), atstovaujamos iš pradžių advokato G. Berrisch, solisitoriaus D. Hull ir advokato L. A. Grelier, vėliau – solisitoriaus M. Hull ir advokato L. A. Grelier, vėliau – advokatų L. A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca ir QC J. Flynn

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, G. Meessen ir H. van Vliet

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) ir prašymas sumažinti ieškovėms šiuo sprendimu skirtų baudų dydį.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio, kiek jis susijęs su Samsung SDI Germany GmbH.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Samsung SDI Co. Ltd ir Samsung SDI (Malaysia) Bhd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 108, 2013 4 13.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/19


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Electronics/Komisija

(Byla T-91/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Vienas tęstinis pažeidimas - Bendros bendrovės pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei - Vienodas požiūris - Baudos dydžio apskaičiavimo metodas - Atsižvelgimas į per perdarytus produktus parduotų kineskopų pardavimų vertę - Senaties terminas - Proporcingumas - Administracinės procedūros trukmė))

(2015/C 346/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: LG Electronics, Inc. (Seulas, Pietų Korėja), atstovaujama advokatų G. van Gerven ir T. Franchoo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ir P. Van Nuffel, vėliau – M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ir A. Biolan

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) ir prašymas sumažinti ieškovei šiuo sprendimu skirtos baudos dydį

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš LG Electronics, Inc. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 108, 2013 4 13.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/20


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philips/Komisija

(Byla T-92/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Vienas tęstinis pažeidimas - Bendros bendrovės pažeidimo inkriminavimas patronuojančiajai bendrovei - Vienodas požiūris - Baudos dydžio apskaičiavimo metodas - Atsižvelgimas į per perdarytus produktus parduotų kineskopų pardavimų vertę - Atsižvelgimas į per pažeidimo laikotarpį užregistruotų pardavimų vidurkį - Atsižvelgimas į bendrą grupės apyvartą - Proporcingumas - Administracinės procedūros trukmė))

(2015/C 346/22)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhovenas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų J. de Pree ir S. Molin

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių C. Hödlmayr, M. Kellerbauer ir P. Van Nuffel, vėliau – M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ir A. Biolan, galiausiai – M. Kellerbauer, P. Van Nuffel ir V. Bottka

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) ir, nepatenkinus šio reikalavimo, prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovei šiuo sprendimu skirtos baudos dydį

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Koninklijke Philips Electronics NV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 108, 2013 4 13.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/21


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toshiba/Komisija

(Byla T-104/13) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopų pasaulinė rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų, rinkų pasidalijimo, pajėgumų ir gamybos - Dalyvavimo kartelyje įrodymas - Vienas ir tęstinis pažeidimas - Pažeidimo inkriminavimas - Bendra kontrolė - Baudos - Neribota jurisdikcija))

(2015/C 346/23)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Toshiba Corp. (Tokijas, Japonija), atstovaujama solisitorės J. MacLennan, advokatų J. Jourdan, A. Schulz ir P. Berghe

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Biolan, V. Bottka ir M. Kellerbauer

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) tiek, kiek jis susijęs su ieškove, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, prašymas panaikinti arba sumažinti jai šiuo sprendimu skirtos baudos dydį.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2012) 8839 final dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/39.437 – Televizorių ir kompiuterių monitorių kineskopai) 1 straipsnio 2 dalies d punktą tiek, kiek jame konstatuojama, kad Toshiba Corp. nuo 2000 m. gegužės 16 d. iki 2003 m. kovo 31 d. dalyvavo pasaulinio lygio kartelyje spalvotų televizorių kineskopų rinkoje.

2.

Panaikinti šio sprendimo 2 straipsnio 2 dalies g punktą tiek, kiek jame Toshiba skiriama 28 048 000 eurų bauda už tiesioginį dalyvavimą pasaulinio lygio kartelyje spalvotų televizorių kineskopų rinkoje.

3.

Nustatyti, kad ginčijamo sprendimo 2 straipsnio 2 dalies h punkte Toshiba solidariai su Panasonic Corp. ir MT Picture Display Co. Ltd skirtos baudos dydis yra 82 826 000 EUR.

4.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

5.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 114, 2013 4 20.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/22


2015 m. rugsėjo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jungtinė Karalystė/Komisija

(Byla T-245/13) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Bendrosios išmokos schema - Pagrindiniai patikrinimai - Papildomi patikrinimai - Reglamento (EB) Nr. 796/2004 51, 53, 73 ir 73a straipsniai))

(2015/C 346/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Murrell, M. Holt ir E. Jenkinson, vėliau M. Holt, padedamų QC D. Wyatt ir baristerės V. Wakefield

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Rossi ir K. Skelly

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/123/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 67, p. 20), kiek šis sprendimas susijęs su 1 priedo įrašu dėl 5,19 % ekstrapoliuotos korekcijos, taikytos Šiaurės Airijoje (Jungtinė Karalystė) patirtoms išlaidoms (16 513 582,57 EUR) 2010 m. mokestiniais metais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 189, 2013 6 29.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/22


2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija/Komisija

(Byla T-346/13) (1)

((EŽŪOGF - Garantijų skyrius - EŽŪGF ir EŽŪFKP - Nefinansuojamos išlaidos - Kaimo plėtros priemonės - Agrarinė aplinkosauga - Kontrolės tinkamumas - Fiksuoto dydžio finansiniai koregavimai))

(2015/C 346/25)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, iš pradžių atstovaujama I.-K. Chalkias, X. Basakou ir A.-E. Vasilopoulou, vėliau A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos ir O. Tsirkinidou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Marcoulli ir D. Triantafyllou

Dalykas

Prašymas panaikinti 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/214/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (OL L 123, p. 11).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/214/ES dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek juo Graikijos Respublikai skiriamas 2 % finansinis koregavimas, susijęs su agrarinėmis ir aplinkosaugos priemonėmis „Ekologiniai ūkiai“ ir „Ekologinė gyvulininkystė“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Graikijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 245, 2013 8 24.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/23


2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje H&M Hennes & Mauritz/VRDT – Yves Saint Laurent (Rankinė)

(Byla T-525/13) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis rankinę - Ankstesnis dizainas - Negaliojimo pagrindas - Individualios savybės - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis - Pareiga motyvuoti))

(2015/C 346/26)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Hartwig ir A. von Mühlendahl

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Yves Saint Laurent SAS (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato N. Decker

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2013 m. liepos 8 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 207/2012-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ir Yves Saint Laurent SAS.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurias patyrė Yves Saint Laurent SAS per procedūrą Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).


(1)  OL C 359, 2013 12 7.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/24


2015 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje H&M Hennes & Mauritz/VRDT – Yves Saint Laurent (Rankinė)

(Byla T-526/13) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis rankinę - Ankstesnis dizainas - Negaliojimo pagrindas - Individualios savybės - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis - Pareiga motyvuoti))

(2015/C 346/27)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. Hartwig ir A. von Mühlendahl

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Yves Saint Laurent SAS (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato N. Decker

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2013 m. liepos 8 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 208/2012-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ir Yves Saint Laurent SAS.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, kurias patyrė Yves Saint Laurent SAS per procedūrą Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).


(1)  OL C 359, 2013 12 7.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2015 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gold Crest/VRDT (MIGHTY BRIGHT)

(Byla T-714/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo MIGHTY BRIGHT paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 346/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gold Crest LLC (Goleta, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų P. Rath ir W. Festl-Wietek

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Bonne

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 8 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2038/2012-2), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį MIGHTY BRIGHT kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Gold Crest LLC padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 61, 2014 3 1.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/25


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pérez Gutiérrez/Komisija

(Byla T-168/14) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Visuomenės sveikata - Direktyva 2001/37/EB - Tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas - Spalvotos nuotraukos, Komisijos pasiūlytos panaudoti su sveikata susijusiuose įspėjimuose, kurie turėtų būti ant tabako produktų pakuočių - Sprendimas 2003/641/EB - Mirusio asmens atvaizdo panaudojimas negavus leidimo - Mirusiojo našlės asmeninė žala))

(2015/C 346/29)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Isoanija), atstovaujama advokato J. Soler Puebla

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Baquero Cruz ir C. Cattabriga

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, pirma, kad ieškovei būtų atlyginta žala, tariamai patirta panaudojus jos mirusio sutuoktinio atvaizdą vienoje iš nuotraukų, Komisijos pasiūlytų panaudoti su sveikata susijusiuose įspėjimuose, kurie turėtų būti ant tabako produktų pakuočių pagal 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL L 194, p. 26; 2004 m. specialus leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 147) 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimą dėl spalvotų fotografijų ar kitų iliustracijų kaip įspėjimų apie sveikatai gresiantį pavojų pateikimo ant tabako pakuočių (OL L 226, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 606), ir, antra, pašalinti jos mirusio sutuoktinio atvaizdą ir uždrausti jį naudoti Europos Sąjungoje.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Ana Pérez Gutiérrez bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 135, 2014 5 5.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/26


2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje iNET24 Holding/VRDT (IDIRECT24)

(Byla T-225/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją - Žodinis prekių ženklas IDIRECT24 - Absoliutus atsisakymo motyvas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

(2015/C 346/30)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Šveicarija), atstovaujama advokatų S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger ir V. Dalichau

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama, iš pradžių, A. Pohlmann ir S. Hanne

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. vasario 4 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1867/2013-5) dėl tarptautinės žodinio prekių ženklo IDIRECT24 registracijos, nurodant Europos bendriją

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš iNET24 Holding AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2014 6 16.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/27


2015 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Warenhandelszentrum/VRDT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Byla T-254/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo NEW MAX paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas MAX - Santykinis atmetimo pagrindas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 346/31)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Warenhandelszentrum Ltd (Noi Ulmas, Vokietija), atstovaujama advokato F.-P. Hirschel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama A. Pohlmann vėliau S. Hanne

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburgas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. sausio 29 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2035/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG ir Warenhandelszentrum Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Warenhandelszentrum Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 194, 2014 6 24.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/28


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dairek Attoumi/VRDT – Diesel (diržas))

(Byla T-278/14) (1)

((Bendrijos dizainas - Pripažinimo negaliojančiu procedūra - Registruotas Bendrijos dizainas DIESEL - Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas - Negaliojimo pagrindas - Skiriamojo ženklo naudojimas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies e punktas - Naudojimo iš tikrųjų įrodymas - Administracinės procedūros sustabdymas))

(2015/C 346/32)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Ispanija), atstovaujamas advokatų E. Manresa Medina ir J. M. Manresa Medina

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño ir V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Diesel SpA (Bregancė, Italija) atstovaujama advokatų F. Celluprica ir F. Fischetti

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. vasario 18 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 855/2012-3), susijusio su pripažinimo negaliojančiu procedūra tarp Diesel SpA ir Mansour Dairek Attoumi.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Dairek Attoumi bylinėnjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/28


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verein StHD/VRDT (Juodos juostos atvaizdas)

(Byla T-530/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame yra juodos juostos atvaizdas, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 346/33)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Ciurichas, Šveicarija), atstovaujama advokato P. Brauns

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Fischer

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. gegužės 5 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1940/2013-4), susijusio su prašymu kaip Bendrijos prekių ženklą įregistruoti vaizdinį žymenį, kuriame yra juodos juostos atvaizdas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 303, 2014 9 8.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/29


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inditex/VRDT – Ansell (ZARA)

(Byla T-584/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas ZARA - Naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas))

(2015/C 346/34)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Ispanija), atstovaujama advokato C. Duch Fonoll

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Zainab Ansell ir Roger Ansell (Mošis, Tanzanija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. gegužės 19 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1118/2013-2), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp Zainab Ansell ir Roger Ansell, vienos šalies, ir Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), kitos šalies.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 339, 2014 9 29.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/30


2015 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SV Capital/ABE

(Byla T-660/14) (1)

((Ekonominė ir pinigų politika - Prašymas pradėti tyrimą dėl tariamo Sąjungos teisės pažeidimo - EBI sprendimas - Europos priežiūros institucijų Apeliacinės tarybos sprendimas - Nagrinėjimas ex officio - Teisės aktą priėmusio subjekto kompetencijos trūkumas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinio pareiškimo terminas - Vėlavimas - Dalinis nepriimtinumas))

(2015/C 346/35)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: SV Capital OÜ (Talinas, Estija), atstovaujama advokato M. Greinoman

Atsakovė: Europos bankininkystės institucija (EBI), atstovaujama J. Overett Somnier ir Z. Giotaki, padedamų advokato F. Tuytschaever

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Komisija, atstovaujama W. Mölls ir K.-P. Wojcik

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. vasario 21 d. EBI sprendimą C 2013 002, kuriuo atmestas ieškovės prašymas pradėti tyrimą dėl Estijos ir Suomijos finansų sektoriaus priežiūros institucijų pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, p. 12), 17 straipsnio 2 dalį dėl tariamo Europos Sąjungos teisės pažeidimo, ir, antra, 2014 m. liepos 14 d. Europos priežiūros institucijų Apeliacinės tarybos sprendimą 2014-C1-02, kuriuo atmestas dėl minėto sprendimo paduotas apeliacinis skundas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. liepos 14 d. Europos priežiūros institucijų Apeliacinės tarybos sprendimą 2014-C1-02.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 431, 2014 12 1.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/30


2015 m. rugsėjo 1 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Prancūzija/Komisija

(Byla T-344/15 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Dokumentai, Prancūzijos valdžios institucijų perduoti Komisijai per Direktyvoje 98/34/EB numatytą procedūrą - Prancūzijos prieštaravimas, kad dokumentai būtų atskleisti - Sprendimas leisti trečiosioms šalims susipažinti su dokumentais - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skuba - „Fumus boni juris“ - Interesų palyginimas))

(2015/C 346/36)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ir F. Fize

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Baquero Cruz ir F. Clotuche-Duvieusart

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2015 m. balandžio 21 d. Sprendimo GESTDEM 2014/6064 dėl kartotinės paraiškos leisti susipažinti su dokumentais pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331), kuriuo Komisija leido susipažinti su dviem Prancūzijos valdžios institucijų parengtais dokumentais, pateiktais jai per 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 2 t., p. 337), numatytą procedūrą, vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Sustabdyti 2015 m. balandžio 21 d. Sprendimo GESTDEM 2014/6064 dėl kartotinės paraiškos leisti susipažinti su dokumentais pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, kuriuo Komisija leido susipažinti su dviem Prancūzijos valdžios institucijų parengtais dokumentais, pateiktais jai per 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką, numatytą procedūrą, vykdymą.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/31


2015 m. liepos 9 d. pareikštas ieškinys byloje Renfe-Operadora/VRDT (AVE)

(Byla T-367/15)

(2015/C 346/37)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų J.-B. Devaureix ir M. Hernández Sandoval

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas AVE – Registracijos paraiška Nr. 5 640 198

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. balandžio 24 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 712/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą, tenkinti „Restitution in integrum“ prašymą ir atitinkamai nurodyti priimti nagrinėti ieškovės pateiktą apeliaciją dėl 2014 m. vasario 4 d. Anuliavimo skyriaus sprendimo, kurią išnagrinėti ir priimti sprendimą turėtų VRDT penktoji apeliacinė taryba,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Ginčijamame sprendime išdėstytos ne visos faktinės aplinkybės, padaryta procedūrinių pažeidimų, dėl kurių pažeistos ieškovės teisė į gynybą ir rūpestingumo ieškovės atžvilgiu pareiga.

Klaidingas įrodymų vertinimas, pasekmių už ieškovės tariamai padarytą formalų netikslumą neproporcingumas, nes iš ieškovės atimta teisė apskųsti jos interesams nepalankų sprendimą, ir pernelyg didelis priimto sprendimo griežtumas.

Ieškovės teisės į gynybą pažeidimas dėl to, kad ji neturėjo galimybės užginčyti esminių pagrindų, kuriais grindžiamas prekių ženklo AVE registracijos pripažinimas iš dalies negaliojančia.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/32


2015 m. rugpjūčio 13 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (SEAE) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. birželio 3 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-78/14, Gross/SEAE

(Byla T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos išorės veiksmų tarnyba (SEAE), atstovaujama S. Marquardt ir M. Silva

Kita proceso šalis: Philipp Oliver Gross (Briuselis, Belgija)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. birželio 3 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimą byloje F-78/14 (Gross/SEAE);

pripažinti apeliantės reikalavimus, pateiktus pirmojoje instancijoje;

priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi septyniais pagrindais, iš kurių vieni yra susiję su vertinimo sistema, o kiti – su paaukštinimo sistema.

Dėl vertinimo sistemos

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – nuostatai) 43 straipsnio, įrodinėjimo pareigos pasiskirstymo taisyklių, draudimo priimti sprendimą ultra petita ir apeliantės teisės į gynybą pažeidimu.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisminės kontrolės ribų pažeidimu. Apeliantė tvirtina, kad skundžiamajame sprendime Tarnautojų teismas (toliau – Tarnautojų teismas) ne kartą viršijo savo kontrolės ribas ir, regis, siekė nurodyti jai patvirtinti konkrečią vertinimo sistemą.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisės klaida dėl balais neišreikštos vertinimo sistemos objektyvumo trūkumo ir nuostatų 43 straipsnio pažeidimu.

4.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su SESV 266 straipsnio pažeidimu, nes iš dalies panaikindamas ginčijamą sprendimą Tarnautojų teismas užkirto kelią vykdyti skundžiamą sprendimą taip, kad nebūtų padaryta kitų pažeidimų. Apeliantė tvirtina, kad jei ginčijamo sprendimo 4 straipsnis yra neteisėtas, tada vykdant skundžiamą sprendimą reikia atlikti naują kitos apeliacinio proceso šalies ir prie jos lygio priskirtų pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnų palyginimą, remiantis vertinimo ataskaitomis, kurios, kaip nusprendė Tarnautojų teismas, negali užtikrinti, kad toks palyginimas bus paremtas objektyviu ir lyginamuoju kriterijumi.

Dėl paaukštinimo sistemos

5.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su draudimo priimti sprendimą ultra petita ir apeliantės teisės į gynybą pažeidimu.

6.

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su įrodinėjimo pareigos pasiskirstymo taisyklių pažeidimu.

7.

Septintasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su teisės klaida, padaryta nusprendus, kad apeliantė pažeidė nuostatų 45 straipsnį.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/33


2015 m. rugpjūčio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija/Komisija

(Byla T-478/15)

(2015/C 346/39)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Rumunija, atstovaujama R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimą Nr. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089, kuriuo Rumunijai nurodo pervesti 1 079 513,03 EUR bruto sumą kaip nuosavus išteklius,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija neturi kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą.

Europos Sąjungos teisėje nėra jokios nuostatos, kuria Komisijai suteikiama kompetencija nustatyti valstybei narei pareigą sumokėti pinigų sumą, atitinkančią Sąjungos nuosavų išteklių sumą, prarastą kitai valstybei narei, kuri buvo atsakinga už muito mokesčių kaip tradicinių nuosavų išteklių apskaičiavimą, surinkimą ir pervedimą į ES biudžetą, nusprendus atleisti nuo skolos muitinei.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su nepakankamu ir netinkamu ginčijamo sprendimo motyvavimu.

Ginčijamas sprendimas nemotyvuotas pakankamai ir tinkamai, kaip to reikalaujama pagal SESV 296 straipsnį, nes, viena vertus, ginčijamame sprendime nenurodytas teisinis jo priėmimo pagrindas ir šio pagrindo negalima nustatyti remiantis rašte pateikta kita informacija, kita vertus, ginčijamame sprendime Komisija nepateikė teisinių svarstymų, kurie paskatino Rumunijai nustatyti mokėjimo pareigą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija netinkamai pasinaudojo savo kompetencija.

Jeigu Bendrasis Teismas nuspręstų, kad Europos Sąjungos institucija veikė neviršydama jai Sutartimis suteiktų įgaliojimų, Rumunija teigia, kad ši institucija savo kompetencija pasinaudojo netinkamai ir pažeisdama gero administravimo principą bei Rumunijos valstybės gynybos teises.

Komisija pažeidė jai tenkančią rūpestingumo ir gero administravimo pareigą, nes prieš priimdama ginčijamą sprendimą atidžiai neišnagrinėjo visos svarbios informacijos, kurią turėjo, arba nepareikalavo kitos reikalingos informacijos. Komisija neįrodė tiesioginio priežastinio ryšio tarp faktų, kuriais kaltinama Rumunija, ir Europos Sąjungos nuosavų išteklių praradimo. Be to, Komisija iš Rumunijos reikalaujamą sumą pagrindė ne muito mokesčių suma, atitinkančia nagrinėjamos tranzito procedūros vertę, o rėmėsi Vokietijos Federacinės Respublikos pranešta verte.

Komisijos veiksmų nebuvo galima numatyti ir tai neleido Rumunijai pasinaudoti teisėmis į gynybą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių reikalavimų pažeidimu.

Komisija konkrečiai nenurodė ir nepaaiškino teisės normų, kurių pagrindu nustatė mokėjimo pareigą, o jų taikymo Rumunija negalėjo numatyti. Prieš gaudama Komisijos raštą, Rumunijos valstybė negalėjo nei numatyti pareigos pervesti reikalaujamą pinigų sumą į Sąjungos biudžetą, nei apie ją žinoti. Be to, Rumunija mano, kad, priimdama ginčijamą sprendimą ir nustatydama Rumunijai mokėjimo pareigą praėjus penkeriems metams po nagrinėjamų įvykių, nepaisant Komisijos suformuluotų išvadų tuo laikotarpiu vykstant dialogui su Rumunijos valdžios institucijomis, Europos Sąjungos institucija pažeidė teisėtus Rumunijos valstybės lūkesčius dėl jos pareigos mokėti muito mokesčius, susijusius su nagrinėjama tranzito procedūra, nebuvimo.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/35


2015 m. rugpjūčio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai/Komisija

(Byla T-501/15)

(2015/C 346/40)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. Bulterman, B. Koopman ir H. Stergiou

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1119,

kiek jame numatyta 336 064,53 EUR (2009 m.), 403 863,66 EUR (2010 m.) ir 230 786,49 EUR (2011 m.) finansinė pataisa, Komisijos nustatyta dėl per švelnios sankcijų sistemos;

kiek jame numatyta finansinė pataisa dėl dalinės trijų TANVR kontrolės 2009 m. (1 597 182 EUR, 15,53 EUR ir 358,20 EUR), dalinės keturių TANVR kontrolės 2010 m. (1 630 540,68 EUR ir 6 520,50 EUR) ir dalinės keturių TANVR kontrolės 2011 m. (1 631 326,51 EUR), nes Europos Komisija nusprendė, kad Nyderlandai pažeidė TANVR Nr. 8;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo iš dalies panaikinti 2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4076) (OL L 182, p. 39).

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 73/2009 (1) 24 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 (2) 71 straipsnio pažeidimas dėl šių reglamentų nuostatoms prieštaraujančios išvados, kad Nyderlandų sankcijų sistema per švelni.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 73/2009 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimas dėl šio reglamento nuostatoms ir teisinio saugumo principui prieštaraujančios išvados, kad Nyderlandai atliko tik dalinę Reglamento (EB) Nr. 73/2009 II priede įtvirtinto valdymo reikalavimo (TANVR) Nr. 8 kontrolę. Komisija klaidingai mano, kad Nyderlandų sankcijų sistema netenkina visų Reglamento (EB) Nr. 21/2004 (3) ir Reglamento (EB) Nr. 73/2009 3, 4 ir 5 straipsnių reikalavimų.


(1)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, p. 16).

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, p. 65).

(3)  2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 42 t., p. 56).


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/36


2015 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija/Komisija

(Byla T-502/15)

(2015/C 346/41)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama L. Banciella Rodríguez-Miñón

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti 2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/1119 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kiek jis susijęs su Ispanijos Karalyste;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

Dėl Katalonijos autonominio regiono:

1.

Nustatyta fiksuoto dydžio 609 337,80 EUR pataisa ir pritaikytas skaičiavimo metodas pažeidė 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 31 straipsnio 2 dalį, 1997 m. gruodžio 23 d. Komisijos dokumente VI/5330/97 įtvirtintas gaires (Finansinių pasekmių apskaičiavimo rengiant EŽŪOGF Garantijų skyriaus sprendimą dėl sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo gairės) ir Dokumentą AGRI 64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), nes bendro vertinimo nereikėjo taikyti todėl, kad Ispanijos Karalystė pateikė fondui kylančios rizikos tikslų vertinimą. Komisijos atliktas taikymas yra klaidingas, neproporcingas ir nepagrįstas.

2.

Bendros 2 % pataisos ir konkrečios 609 337,80 EUR pataisos sumavimas bei skaičiavimo metodas pažeidė Reglamento Nr. 1290/2005 31 straipsnio 2 dalį ir Komisijos dokumentus, kuriuose įtvirtintos finansinių pataisų skaičiavimo gairės, nes dėl to paties pažeidimo negalima kartu taikyti ir derinti dviejų skaičiavimo metodų. Tai sukelia teisinį nenuoseklumą, yra neproporcinga ir nepagrįsta.

3.

Nustatyta pataisa už 2009 paraiškų teikimo metus, 2011 ir 2012 biudžetinius metus pažeidžia Reglamento Nr. 1290/2005 31 straipsnio 4 dalį, lojalaus bendradarbiavimo principą ir riboja Ispanijos Karalystės gynybos galimybes, nes Komisija neleistinai išplėtė finansinę pataisą ilgesniam nei 24 mėnesių laikotarpiui po pranešimo, o Ispanijos Karalystė tuo metu jau ištaisė trūkumus.

Kanarų salų autonominis regionas:

4.

Fiksuoto dydžio 1 689 689,03 EUR pataisa ir pritaikytas skaičiavimo metodas pažeidė Reglamento Nr. 1290/2005 31 straipsnio 2 dalį ir Komisijos dokumente AGRI/D/40474/2010-REV 1 įtvirtintas gaires.


Tarnautojų teismas

19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2015 m. rugsėjo 9 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje De Loecker/EIVT

(Byla F-28/14) (1)

((Viešoji tarnyba - EIVT personalas - Laikinasis tarnautojas - Delegacijos trečiojoje šalyje vadovas - Pasitikėjimo santykių nutrūkimas - Perkėlimas į EIVT būstinę - Pirmalaikis darbo sutarties nutraukimas - Įspėjimas - Sprendimo motyvavimas - Tarnybos nuostatų 26 straipsnis - Teisė į gynybą - Teisė būti išklausytam))

(2015/C 346/42)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Stéphane De Loecker (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų J.-N. Louis ir D. de Abreu Caldas, po to – advokatų J.-N. Louis ir N. de Montigny

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt ir M. Silva

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės sprendimus nutraukti ieškovo laikinojo tarnautojo sutartį, atsisakyti jį išklausyti dėl psichologinio priekabiavimo faktų, atmesti jo prašymą paskirti išorės ekspertą ir užregistruoti jo skundą kaip prašymą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

S. De Loecker padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos visos Europos išorės veiksmų tarnybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 184, 2014 6 16, p. 44.


19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/38


2015 m. rugsėjo 7 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Verhelst/EMA

(Byla F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 118, 2015 4 13, p 46.