ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. rugsėjo 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2015/C 295/01

Proceso pradžia (Byla M.7566 – Mondi / Walki Assets) ( 1 )

1

2015/C 295/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7713 – REWE ZF / Kuoni Reisen and Related Group Companies) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2015/C 295/03

2015 m. rugsėjo 4 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto

2

 

Europos Komisija

2015/C 295/04

Euro kursas

3


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 295/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7756 – Providence Equity / Chime) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

4


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

8.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/1


Proceso pradžia

(Byla M.7566 – Mondi / Walki Assets)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 295/01)

2015 m. rugsėjo 2 d. Komisija priėmė sprendimą pradėti procesą pirmiau minėtoje byloje nustačiusi, kad kyla rimtų abejonių dėl praneštos koncentracijos suderinamumo su bendrąją rinka. Proceso pradžia pradedama antra praneštos koncentracijos tyrimo stadija, tačiau galutiniam sprendimui byloje įtakos tai nedaro. Sprendimas priimtas pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies (c) punktą.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlomos koncentracijos.

Kad byloje į pastabas būtų pilnai atsižvelgta, Komisija turi jas gauti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7566 – Mondi / Walki Assets“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).


8.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.7713 – REWE ZF / Kuoni Reisen and Related Group Companies)

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 295/02)

2015 m. rugpjūčio 31 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32015M7713. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

8.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2015 m. rugsėjo 4 d.

kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto

(2015/C 295/03)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 314 straipsnio 3 dalį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

kadangi:

(1)

2015 m. birželio 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (1);

(2)

2015 m. birželio 26 d. Komisija pateikė 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1 (2);

(3)

Taryba išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą, kad nustatytų poziciją, kuri pajamų požiūriu būtų suderinta su 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimu 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (3), o išlaidų požiūriu – su 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (4),

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

2015 m. rugsėjo 4 d. Taryba priėmė Tarybos poziciją dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto.

Visą pozicijos tekstą galima rasti Tarybos svetainėje (http://www.consilium.europa.eu/) arba iš jos atsisiųsti.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(4)  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.


Europos Komisija

8.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/3


Euro kursas (1)

2015 m. rugsėjo 7 d.

(2015/C 295/04)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1146

JPY

Japonijos jena

133,09

DKK

Danijos krona

7,4614

GBP

Svaras sterlingas

0,73035

SEK

Švedijos krona

9,4197

CHF

Šveicarijos frankas

1,0871

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

9,2645

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

27,026

HUF

Vengrijos forintas

314,03

PLN

Lenkijos zlotas

4,2298

RON

Rumunijos lėja

4,4343

TRY

Turkijos lira

3,3717

AUD

Australijos doleris

1,6062

CAD

Kanados doleris

1,4802

HKD

Honkongo doleris

8,6382

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7801

SGD

Singapūro doleris

1,5901

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 339,65

ZAR

Pietų Afrikos randas

15,5102

CNY

Kinijos ženminbi juanis

7,0954

HRK

Kroatijos kuna

7,5565

IDR

Indonezijos rupija

15 948,73

MYR

Malaizijos ringitas

4,8327

PHP

Filipinų pesas

52,366

RUB

Rusijos rublis

76,1067

THB

Tailando batas

40,253

BRL

Brazilijos realas

4,2798

MXN

Meksikos pesas

18,8887

INR

Indijos rupija

74,5187


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

8.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 295/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.7756 – Providence Equity / Chime)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2015/C 295/05)

1.

2015 m. rugpjūčio 28 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Providence Equity Partners L.L.C.“ (toliau – „Providence Equity“, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę įmonės „Chime Communications plc“ (toliau – „Chime“, JK) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Providence Equity“: privataus kapitalo fondas,

—   „Chime“: tarptautinių ryšių ir sporto rinkodaros grupė.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.7756 – Providence Equity / Chime“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.