ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. gegužės 26d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2015/C 171/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2015/C 171/02

Byla C-279/13: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C More Entertainment AB/Linus Sandberg (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Informacinė visuomenė — Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas — 3 straipsnio 2 dalis — Sporto įvykio tiesioginis transliavimas interneto svetainėje)

2

2015/C 171/03

Byla C-316/13: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail La Jouvene, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 31 straipsnio 2 dalis — Direktyva 2003/88/EB — 7 straipsnis — Darbuotojo sąvoka — Neįgalus asmuo — Teisė į mokamas kasmetines atostogas — Sąjungos teisei prieštaraujanti nacionalinės teisės norma — Nacionalinio teismo vaidmuo)

3

2015/C 171/04

Byla C-499/13: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Proporcingumo ir mokesčių neutralumo principai — Nekilnojamojo turto tiekimo apmokestinimas vykdant priverstinio pardavimo procedūrą varžytinėse — Nacionalinės teisės nuostatos, įpareigojančios teismo antstolį, vykdantį tokį pardavimą, apskaičiuoti ir sumokėti PVM už tokį sandorį — Pirkimo kainos sumokėjimas kompetentingam teismui ir būtinybė, kad jis sumokėtą PVM perduotų teismo antstoliui — Teismo antstolio piniginė ir baudžiamoji atsakomybė PVM nesumokėjimo atveju — Skirtumas tarp bendro įstatyminio PVM sumokėjimo termino, nustatyto apmokestinamajam asmeniui, ir tokio termino, nustatyto teismo antstoliui — Galimybės atskaityti pirkimo PVM nebuvimas)

3

2015/C 171/05

Byla C-556/13: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – UAB Litaksa/BTA Insurance Company SE (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas — Direktyva 90/232/EEB — 2 straipsnis — Draudimo įmokos dydžio diferencijavimas atsižvelgiant į transporto priemonės naudojimo teritoriją)

4

2015/C 171/06

Byla C-596/13 P: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Moravia Gas Storage a.s., buvusi Globula a.s., Čekijos Respublika (Apeliacinis skundas — Gamtinių dujų vidaus rinka — Gamtinių dujų įmonių pareiga — Sistemos, pagal kurią trečiosioms šalims suteikiama derybų būdu sutarta teisė naudotis dujų saugykla, nustatymas — Čekijos institucijų sprendimas — Laikina išimtis dėl planuojamos požeminės dujų saugyklos Damboricoje — Komisijos sprendimas — Nurodymas atšaukti sprendimą suteikti išimtį — Direktyvos 2003/55/EB ir 2009/73/EB — Taikymas laiko atžvilgiu)

5

2015/C 171/07

Byla C-601/13: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/18/EB — Viešasis paslaugų pirkimas — Procedūros eiga — Sutarties sudarymo kriterijai — Sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų kvalifikacija)

5

2015/C 171/08

Byla C-7/14 P: 2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendrijos muitinės kodeksas — 220 straipsnio 2 dalis ir 239 straipsnis — Atsisakymas išieškoti importo muitus — Kinijos kilmės konservuotų grybų importas — Sprendimas, kuriuo importo mokesčio grąžinimas pripažintas nepateisinamu)

6

2015/C 171/09

Byla C-275/14: 2014 m. birželio 5 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Ministrowi Finansów

6

2015/C 171/10

Byla C-282/14: 2014 m. birželio 10 d.Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Stylinart sp. z o.o./Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Byla C-8/15 P: 2015 m. sausio 12 d.Ledra Advertising Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-289/13 Ledra Advertising Ltd/Komisija ir Europos Centrinis Bankas

7

2015/C 171/12

Byla C-9/15 P: 2015 m. sausio 12 d. Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-291/13 Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi/Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

9

2015/C 171/13

Byla C-10/15 P: 2015 m. sausio 12 d. Christos Theophilou ir Eleni Theophilou pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-293/13 Christos Theophilou ir Eleni Theophilou/Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

11

2015/C 171/14

Byla C-58/15: 2015 m. vasario 10 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Byla C-70/15: 2015 m. vasario 17 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Emmanuel Lebek/Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Byla C-74/15: 2015 m. vasario 18 d.Curtea de Apel Oradea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Baia Mare ir kt.

14

2015/C 171/17

Byla C-76/15: 2015 m. vasario 19 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paul Vervloet ir kt., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, į bylą įstojusios šalys: Arcofin CVBA e.a.

15

2015/C 171/18

Byla C-78/15: 2015 m. vasario 20 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colena AG/Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Byla C-97/15: 2015 m. vasario 27 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sprengen/Pakweg Douane BV, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Byla C-98/15: 2015 m. vasario 27 d.Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Byla C-99/15: 2015 m. vasario 27 d.Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L. ir Gestevisión Telecinco, S.A.

18

2015/C 171/22

Byla C-102/15: 2015 m. kovo 2 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Byla C-114/15: 2015 m. kovo 6 d.Cour d'appel de Pau (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Byla C-115/15: 2015 m. kovo 6 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department/NA

20

2015/C 171/25

Byla C-118/15: 2015 m. kovo 9 d.Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederación Sindical ELA ir Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. ir Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Byla C-122/15: 2015 m. kovo 10 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C

22

2015/C 171/27

Byla C-129/15: 2015 m. kovo 16 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

22

 

Bendrasis Teismas

2015/C 171/28

Byla T-175/12: 2015 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Börse/Komisija (Konkurencija — Koncentracija — Finansinių instrumentų sektorius — Su Europos rinka susijusios išvestinės finansinės priemonės — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Koncentracijos poveikio konkurencijai vertinimas — Efektyvumo padidėjimas — Įsipareigojimai)

24

2015/C 171/29

Byla T-234/14: 2015 m. kovo 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mammoet Salvage/Komisija (Ieškinys dėl neveikimo ir žalos atlyginimo — Sutartinė atsakomybė — Deliktinė atsakomybė — Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas — Aštuntasis Europos plėtros fondas — 74 laivų liekanų pašalinimo iš Nuadibu įlankos darbai — Ieškovės ir Mauritanijos sudaryta sutartis, už kurios finansavimą Sąjungos lėšomis laidavo Komisija — Sutarties vykdymas — Sąjungos mokėjimo pareigų pagal sutartį pasibaigimo termino atidėjimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

24

2015/C 171/30

Byla T-74/15: 2015 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

25

2015/C 171/31

Byla T-107/15: 2015 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Uganda Commercial Impex/Taryba

26

2015/C 171/32

Byla T-112/15: 2015 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika/Komisija

27

2015/C 171/33

Byla T-117/15: 2015 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Estija/Komisija

28

2015/C 171/34

Byla T-123/15: 2015 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Byla T-124/15: 2015 m. kovo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Byla T-125/15: 2015 m. kovo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Byla T-128/15: 2015 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien/VRDT – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Byla T-134/15: 2015 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje salesforce.com/VRDT (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Byla T-142/15: 2015 m. kovo 30 d. pareikštas ieškinys byloje DHL Express (France)/VRDT – Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Byla T-144/15: 2015 m. kovo 25 d. pareikštas ieškinys byloje L'Oréal/VRDT – Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Byla T-146/15: 2015 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje hyphen/VRDT – Skylotec

34

2015/C 171/42

Byla T-159/15: 2015 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Puma/VRDT – Gemma Group (Šokančio gyvūno emblema)

35

 

Tarnautojų teismas

2015/C 171/43

Byla F-32/14: 2015 m. kovo 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje DO/ESMA (Viešoji tarnyba — ESMA personalas — Laikinasis tarnautojas — Sutarties nepratęsimas — Vertinimo ataskaita — Pavėluotas vertinimo ataskaitos parengimas — Bendro ir specifinio vertinimo neatitikimas)

36

2015/C 171/44

Byla F-5/15: 2015 m. kovo 25 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Necci/Komisija (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Teisių į pensiją, įgytų pagal nacionalinę pensijų sistemą, perkėlimas — Pasiūlymas apskaičiuoti papildomas teises į pensiją — Ieškinio padavimas pavėluotai — Ikiteisminės procedūros nesilaikymas — Akivaizdus nepriimtinumas)

36


LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

(2015/C 171/01)

Paskutinis leidinys

OL C 155, 2015 5 11

Skelbti leidiniai

OL C 146, 2015 5 4

OL C 138, 2015 4 27

OL C 127, 2015 4 20

OL C 118, 2015 4 13

OL C 107, 2015 3 30

OL C 96, 2015 3 23

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/2


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C More Entertainment AB/Linus Sandberg

(Byla C-279/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyva 2001/29/EB - Informacinė visuomenė - Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas - 3 straipsnio 2 dalis - Sporto įvykio tiesioginis transliavimas interneto svetainėje))

(2015/C 171/02)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: C More Entertainment AB

Atsakovas: Linus Sandberg

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją nedraudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais minėtos 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų transliuojančių organizacijų išimtinė teisė išplečiama taip, kad apimtų viešo paskelbimo veiksmus, kuriuos gali sudaryti sporto įvykių tiesioginis transliavimas internetu, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, su sąlyga, kad tokiu išplėtimu nesumenkinama autorių teisių apsauga.


(1)  OL C 207, 2013 7 20.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/3


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gérard Fenoll/Centre d’aide par le travail „La Jouvene“, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

(Byla C-316/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Socialinė politika - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija - 31 straipsnio 2 dalis - Direktyva 2003/88/EB - 7 straipsnis - „Darbuotojo“ sąvoka - Neįgalus asmuo - Teisė į mokamas kasmetines atostogas - Sąjungos teisei prieštaraujanti nacionalinės teisės norma - Nacionalinio teismo vaidmuo))

(2015/C 171/03)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Gérard Fenoll

Atsakovai: Centre d’aide par le travail „La Jouvene“, Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon

Rezoliucinė dalis

„Darbuotojo“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalį, turi būti aiškinama taip, kad ji gali apimti į užimtumo centrą, kaip antai aptariamą pagrindinėje byloje, priimtą asmenį.


(1)  OL C 215, 2013 7 27.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/3


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Byla C-499/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema - Proporcingumo ir mokesčių neutralumo principai - Nekilnojamojo turto tiekimo apmokestinimas vykdant priverstinio pardavimo procedūrą varžytinėse - Nacionalinės teisės nuostatos, įpareigojančios teismo antstolį, vykdantį tokį pardavimą, apskaičiuoti ir sumokėti PVM už tokį sandorį - Pirkimo kainos sumokėjimas kompetentingam teismui ir būtinybė, kad jis sumokėtą PVM perduotų teismo antstoliui - Teismo antstolio piniginė ir baudžiamoji atsakomybė PVM nesumokėjimo atveju - Skirtumas tarp bendro įstatyminio PVM sumokėjimo termino, nustatyto apmokestinamajam asmeniui, ir tokio termino, nustatyto teismo antstoliui - Galimybės atskaityti pirkimo PVM nebuvimas))

(2015/C 171/04)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Marian Macikowski

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 9, 193 straipsnius ir 199 straipsnio 1 dalies g punktą reikia aiškinti taip, kad jie nedraudžia nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuria, vykdant nekilnojamojo turto pardavimą priverstinio vykdymo tvarka, subjektui, t. y. teismo antstoliui, kuris vykdė šį pardavimą, nustatomos pareigos per nustatytą terminą apskaičiuoti, surinkti ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį, mokėtiną nuo gautų iš šio sandorio pajamų.

2.

Proporcingumo principą reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią teismo antstolis visu savo turtu atsako už pridėtinės vertės mokesčio, mokėtino nuo pajamų iš priverstinio vykdymo tvarka parduoto nekilnojamojo turto, sumą tuo atveju, kai neįvykdo savo pareigos surinkti ir sumokėti šį mokestį, su sąlyga, kad atitinkamas teismo antstolis iš tiesų turi visas teisines priemones, kad įvykdytų šią pareigą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3.

Direktyvos 2006/112/EB 206, 250 ir 252 straipsnius ir mokesčių neutralumo principą reikia aiškinti taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią šioje nuostatoje numatytas mokėtojas turi apskaičiuoti, surinkti ir sumokėti PVM, mokėtino pardavus turtą priverstinio vykdymo tvarka, sumą be tiekėjo teisės atskaityti pirkimo PVM per laikotarpį, kuris tęsiasi nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mokesčio surinkimo iš apmokestinamojo asmens dienos.


(1)  OL C 367, 2013 12 14.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/4


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – UAB „Litaksa“/„BTA Insurance Company“ SE

(Byla C-556/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - Direktyva 90/232/EEB - 2 straipsnis - Draudimo įmokos dydžio diferencijavimas atsižvelgiant į transporto priemonės naudojimo teritoriją))

(2015/C 171/05)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: UAB „Litaksa“

Atsakovė: „BTA Insurance Company“ SE

Rezoliucinė dalis

1990 m. gegužės 14 d. Trečiosios Tarybos direktyvos 90/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo, iš dalies pakeistos 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB, 2 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad „vienkartinės įmokos“ sąvokos, kaip ji suprantama pagal šį straipsnį, neatitinka draudimo įmoka, kurios dydis priklauso nuo to, ar apdrausta transporto priemonė bus naudojama tik valstybės narės, kurioje yra jos įprastinė buvimo vieta, teritorijoje, ar visoje Europos Sąjungos teritorijoje.


(1)  OL C 24, 2014 1 25.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/5


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Moravia Gas Storage a.s., buvusi Globula a.s., Čekijos Respublika

(Byla C-596/13 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Gamtinių dujų vidaus rinka - Gamtinių dujų įmonių pareiga - Sistemos, pagal kurią trečiosioms šalims suteikiama derybų būdu sutarta teisė naudotis dujų saugykla, nustatymas - Čekijos institucijų sprendimas - Laikina išimtis dėl planuojamos požeminės dujų saugyklos Damboricoje - Komisijos sprendimas - Nurodymas atšaukti sprendimą suteikti išimtį - Direktyvos 2003/55/EB ir 2009/73/EB - Taikymas laiko atžvilgiu))

(2015/C 171/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama L. Armati ir K. Herrmann

Kitos proceso šalys: Moravia Gas Storage a.s., buvusi Globula a.s., atstovaujama advokáti P. Zákoucký ir D. Koláček; Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, T. Müller ir J. Vláčil

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Globula/Komisija (T-465/11, EU:T:2013:406).

2.

Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 61, 2014 3 1.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/5


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda

(Byla C-601/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/18/EB - Viešasis paslaugų pirkimas - Procedūros eiga - Sutarties sudarymo kriterijai - Sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų kvalifikacija))

(2015/C 171/07)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Atsakovė: Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda

Rezoliucinė dalis

Siekiant sudaryti sutartį dėl intelektinių paslaugų – mokymo ir konsultavimo – teikimo, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 53 straipsnio 1 dalies a punktu nedraudžiama perkančiajai organizacijai nustatyti kriterijų, kuriuo vadovaujantis būtų galima vertinti komandų, konkurso dalyvių konkrečiai siūlomų šiai sutarčiai įvykdyti, profesionalumą atsižvelgiant į komandos sudėtį ir į jos narių patirtį bei anksčiau atliktus darbus.


(1)  OL C 39, 2014 2 8.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/6


2015 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Europos Komisija

(Byla C-7/14 P) (1)

((Apeliacinis skundas - Bendrijos muitinės kodeksas - 220 straipsnio 2 dalis ir 239 straipsnis - Atsisakymas išieškoti importo muitus - Kinijos kilmės konservuotų grybų importas - Sprendimas, kuriuo importo mokesčio grąžinimas pripažintas nepateisinamu))

(2015/C 171/08)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG, atstovaujama Rechtsanwälte K. Landry ir G. Schwendinger

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama A. Caeiros ir B.-R. Killmann

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 52, 2014 2 22.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/6


2014 m. birželio 5 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Ministrowi Finansów

(Byla C-275/14)

(2015/C 171/09)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard

Atsakovė: Minister Finansów

2015 m. vasario 5 d. nutartimi Teisingumo Teismas nutarė, kad 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), 2 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias priedai, priskiriami 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo, iš dalies pakeisto 2008 m. rugsėjo 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1031/2008, 3811 pozicijai, yra apmokestinami kitokiu akcizo mokesčio tarifu nei tas, kuris taikomas kurui, į kurį jie dedami.

Direktyvos 2003/96 2 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad subjektas gali ja remtis kilus ginčui nacionaliniuose teismuose nacionalinės valdžios institucijos atžvilgiu, kad būtų netaikoma šios nuostatos neatitinkanti nacionalinė nuostata.


(1)  OL L 283, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/7


2014 m. birželio 10 d.Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Stylinart“ sp. z o.o./Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla

(Byla C-282/14)

(2015/C 171/10)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pagrindinės bylos šalys

Ieškovė: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Stylinart“ sp. z o.o.

Atsakovas: Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla

2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pripažino, kad akivaizdžiai neturi kompetencijos atsakyti į Sąd Rejonowy w Rzeszowie pateiktą klausimą.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/7


2015 m. sausio 12 d.Ledra Advertising Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-289/13 Ledra Advertising Ltd/Komisija ir Europos Centrinis Bankas

(Byla C-8/15 P)

(2015/C 171/11)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ledra Advertising Ltd, atstovaujama solisitoriaus C. Paschalides, dikigoros A. Paschalides ir QC A. Riza

Kitos proceso šalys: Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

Apeliantės reikalavimai

Leisti apeliacinį skundą, atmesti kitų proceso šalių pateiktus prieštaravimus, priteisti iš jų bylinėjimosi šiame teisme ir Bendrajame Teisme išlaidas ir priimti sprendimą dėl bylos esmės.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Savo nutartyje vertindamas tam tikras teisines nuomones, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę.

a)

Tuo, kad „pagal ESM sutartį Komisijai <...> skirtomis funkcijomis nesuteikiama kompetencija priimti sprendimus ir <...> šių dviejų institucijų atliekami veiksmai pagal tą pačią sutartį įpareigoja tik ESM“ (1), Bendrasis Teismas rėmėsi visiškai neįvertinęs teisinės nuomonės (su kuria jis sutiko 48 punkte), pagal kurią Komisija „neperdavė veiksmingos savo sprendimų priėmimo vaidmens kontrolės pagal SESV 136 straipsnio 3 dalį remdamasi jai pagal ESS 17 straipsnį suteiktais įgaliojimais veikti kaip [Sąjungos] institucijai, atsakingai už tai, kad būtų užtikrintas [pagal ESM sutartį sudaromų aktų] suderinamumas su Sąjungos teise“, įtakos.

b)

Teigiama, kad Sprendime Pringle  (2), kuriuo rėmėsi Bendrasis Teismas (3), nustatyta, jog nors Komisija ir ECB įpareigoja tik ESM (4), Bendrasis Teismas inter alia  (5) to sprendimo 164 punkte nurodė, kad „ESM sutartimi Komisijai skirtomis užduotimis jai sudaroma galimybė, kaip numatyta šios sutarties 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, kontroliuoti ESM sudarytų susitarimo memorandumų suderinamumą su Sąjungos teise“, o 174 punkte – kad „pagal šios sutarties 13 straipsnio 3 dalį susitarimo memorandumas, dėl kurio susitariama su valstybe nare pagalbos stabilumui prašytoja, turi būti visiškai suderinamas su Sąjungos teise“.

c)

Teisinė nuomonė, kad „Sąjungai pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, grindžiamas paprastu veiksmo ar elgesio, kurio nesiėmė Sąjungos institucija ar jos tarnautojai, neteisėtumu, turi būti atmestas kaip nepriimtinas“ (6), buvo pritaikyta neįvertinus apelianto dublike pateiktų argumentų, kad „ECB [turėjo] veikti kaip [ES institucija], nes pagal Europos Sąjungos teisę ESM negali teisėtai vykdyti prievartos priemonių faktinės kontrolės, kad leistų ir (arba) pateiktų „unless-demand“ [grasinimą nevykdymo atveju] ir (arba) veiktų atsižvelgdamas į jį. Šias prievartos priemones gali nustatyti tik ECB <...> o faktinė jų kontrolė, remiantis ES teise, negali būti perleista“.

d)

„Tariamai nurodytą žalą sukėlęs elgesys yra Komisijos veiksmų nesiėmimas pasirašant susitarimo memorandumą <...>. Tačiau susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovės indėlio <...> vertės sumažėjimo. Iš tiesų šis sumažėjimas įvyko įsigaliojus [2013 m. kovo 29 d. priemonėms]. Todėl negalima laikyti, jog ieškovė įtikinamai įrodė, kad žala, kurią ji mano patyrusi, iš tikrųjų padaryta dėl neveikimo, kuriuo kaltinama Komisija“ (7). Šiuo teiginiu ignoruojamas nutarties 41 punkte nurodytas apeliantės argumentas, kad „būtent dėl sąlygų, susijusių su 2013 m. balandžio 26 d. [Kipro Respublikai] suteikta [FPP], ir proceso, per kurį Komisija ir ECB reikalavo šių sąlygų, ieškovei padaryta žala, kurios atlyginimo ji siekia pagal SESV 268 ir 340 straipsnius“. Per procedūrą, kurios metu tos sąlygos buvo nustatytos, Komisija taip pat neužtikrino, kad šios sąlygos atitiktų ES teisę, o ECB pateikė „unless-demand“, kad nutrauktų Kipro aprūpinimą eurais; tai buvo tęstiniai veiksmai ir (arba) pareigų nevykdymas, prasidėję 2013 m. kovo 15 d. ir, įvykdžius sąlygas, pasibaigę 2013 m. kovo 29 d.

e)

Susitarimo memorandumo turinys buvo užginčytas remiantis tuo kad jame nurodytas reikalavimas pirmiausia įvykdyti sąlygas, kurios galbūt buvo nustatytos prieš sumažėjant apeliantės indėlio vertei, o Bendrasis Teismas to neįvertino kaip sudėtinės elgesio dalies.

f)

„Tais atvejais, kai elgesys, dėl kurio, kaip teigiama, kilo nurodyta žala, pasireiškia atsisakymu atlikti tam tikrus veiksmus, reikia būti ypač užtikrintu, kad ši žala iš tiesų padaryta dėl nurodomo neveikimo ir negalėjo būti padaryta kitais veiksmais nei tie, kuriais kaltinama institucija atsakovė“: Nutartis Portela/Komisija  (8). Kitaip tariant, „net jeigu“ (9) Komisija veikė laikydamasi savo pareigos užtikrinti, kad sąlygos atitiktų ES teisę, tai nebūtų nieko pakeitę, nes „susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovės indėlio BoC vertės sumažėjimo“ (10). Ir šiuo atveju Bendrasis Teismas neįvertino apeliantės pateiktų argumentų: žr., be kita ko, d ir e punktus.

g)

Be to, Bendrasis Teismas dar padarė fakto klaidą, kai nusprendė, kad visais atvejais susitarimo memorandumas pasirašytas po indėlių vertės sumažėjimo. BoC atveju galutinis vertės sumažėjimas įvyko ne prieš susitarimo memorandumo pasirašymą 2013 m. balandžio 26 d., bet 2013 m. birželio pabaigoje.

2.

Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad kitos proceso šalys teisėtai galėjo veikti kaip ES institucijos, tai reiškia, kad Bendrojo Teismo sprendimą, kiek jis susijęs su nutarties 55–60 punktuose nagrinėjamu antruoju ieškinio pagrindu (dėl panaikinimo), tuo labiau reikia panaikinti.


(1)  Nutarties 45 punktas.

(2)  Byla C-370/12, EU:C:2012:756.

(3)  Nutarties 45 punktas.

(4)  Nutarties 45 punktas.

(5)  Taip pat žr. 112 ir 163 punktus.

(6)  Nutarties 43 punktas ir byla C-520/12 P.

(7)  Nutarties 54 punktas.

(8)  Nutarties T-137/07 (EU:T:2008:589) 80 punktas.

(9)  Byla T-7/96, Perillo/Komisija.

(10)  Nutarties 54 punktas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/9


2015 m. sausio 12 d. Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-291/13 Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi/Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

(Byla C-9/15 P)

(2015/C 171/12)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou ir Lilia Papachristofi, atstovaujami solisitoriaus C. Paschalides, dikigoros A. Paschalides ir QC A. Riza

Kita proceso šalis: Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

Apeliantų reikalavimai

Leisti apeliacinį skundą, atmesti kitų proceso šalių pateiktus prieštaravimus, priteisti iš jų bylinėjimosi šiame teisme ir Bendrajame Teisme išlaidas ir priimti sprendimą dėl bylos esmės.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Savo nutartyje vertindamas tam tikras teisines nuomones, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę.

a)

Tuo, kad „pagal ESM sutartį Komisijai <...> skirtomis funkcijomis nesuteikiama kompetencija priimti sprendimus ir <...> šių dviejų institucijų atliekami veiksmai pagal tą pačią sutartį įpareigoja tik ESM“ (1), Bendrasis Teismas rėmėsi visiškai neįvertinęs teisinės nuomonės (su kuria jis sutiko 48 punkte), pagal kurią Komisija „neperdavė veiksmingos savo sprendimų priėmimo vaidmens kontrolės pagal SESV 136 straipsnio 3 dalį remdamasi jai pagal ESS 17 straipsnį suteiktais įgaliojimais veikti kaip [Sąjungos] institucijai, atsakingai už tai, kad būtų užtikrintas [pagal ESM sutartį sudaromų aktų] suderinamumas su Sąjungos teise“, įtakos.

b)

Teigiama, kad Sprendime Pringle  (2), kuriuo rėmėsi Bendrasis Teismas (3), nustatyta, jog nors Komisija ir ECB įpareigoja tik ESM (4), Bendrasis Teismas inter alia  (5) to sprendimo 164 punkte nurodė, kad „ESM sutartimi Komisijai skirtomis užduotimis jai sudaroma galimybė, kaip numatyta šios sutarties 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, kontroliuoti ESM sudarytų susitarimo memorandumų suderinamumą su Sąjungos teise“, o 174 punkte – kad „pagal šios sutarties 13 straipsnio 3 dalį susitarimo memorandumas, dėl kurio susitariama su valstybe nare pagalbos stabilumui prašytoja, turi būti visiškai suderinamas su Sąjungos teise“.

c)

Teisinė nuomonė, kad „Sąjungai pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, grindžiamas paprastu veiksmo ar elgesio, kurio nesiėmė Sąjungos institucija ar jos tarnautojai, neteisėtumu, turi būti atmestas kaip nepriimtinas“ (6), buvo pritaikyta neįvertinus apeliantų dublike pateiktų argumentų, kad „ECB [turėjo] veikti kaip [ES institucija], nes pagal Europos Sąjungos teisę ESM negali teisėtai vykdyti prievartos priemonių faktinės kontrolės, kad leistų ir (arba) pateiktų „unless-demand“ [grasinimą nevykdymo atveju] ir (arba) veiktų atsižvelgdamas į jį. Šias prievartos priemones gali nustatyti tik ECB <...> o faktinė jų kontrolė, remiantis ES teise, negali būti perleista“.

d)

„Tariamai nurodytą žalą sukėlęs elgesys yra Komisijos veiksmų nesiėmimas pasirašant susitarimo memorandumą <...>. Tačiau susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovų indėlių <...> vertės sumažėjimo. Iš tiesų šis sumažėjimas įvyko įsigaliojus [2013 m. kovo 29 d. priemonėms]. Todėl negalima laikyti, jog ieškovai įtikinamai įrodė, kad žala, kurią ji mano patyrusi, iš tikrųjų padaryta dėl neveikimo, kuriuo kaltinama Komisija“ (7). Šiuo teiginiu ignoruojamas nutarties 41 punkte nurodytas apeliantų argumentas, kad „būtent dėl sąlygų, susijusių su 2013 m. balandžio 26 d. [Kipro Respublikai] suteikta [FPP], ir proceso, per kurį Komisija ir ECB reikalavo šių sąlygų, ieškovams padaryta žala, kurios atlyginimo ji siekia pagal SESV 268 ir 340 straipsnius“. Per procedūrą, kurios metu tos sąlygos buvo nustatytos, Komisija taip pat neužtikrino, kad šios sąlygos atitiktų ES teisę, o ECB pateikė „unless-demand“, kad nutrauktų Kipro aprūpinimą eurais; tai buvo tęstiniai veiksmai ir (arba) pareigų nevykdymas, prasidėję 2013 m. kovo 15 d. ir, įvykdžius sąlygas, pasibaigę 2013 m. kovo 29 d.

e)

Susitarimo memorandumo turinys buvo užginčytas remiantis tuo kad jame nurodytas reikalavimas pirmiausia įvykdyti sąlygas, kurios galbūt buvo nustatytos prieš sumažėjant apeliantų indėlių vertei, o Bendrasis Teismas to neįvertino kaip sudėtinės elgesio dalies.

f)

„Tais atvejais, kai elgesys, dėl kurio, kaip teigiama, kilo nurodyta žala, pasireiškia atsisakymu atlikti tam tikrus veiksmus, reikia būti ypač užtikrintu, kad ši žala iš tiesų padaryta dėl nurodomo neveikimo ir negalėjo būti padaryta kitais veiksmais nei tie, kuriais kaltinama institucija atsakovė“: Nutartis Portela/Komisija  (8). Kitaip tariant, „net jeigu“ (9) Komisija veikė laikydamasi savo pareigos užtikrinti, kad sąlygos atitiktų ES teisę, tai nebūtų nieko pakeitę, nes „susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovų indėlių BoC vertės sumažėjimo“ (10). Ir šiuo atveju Bendrasis Teismas neįvertino apeliantų pateiktų argumentų: žr., be kita ko, d ir e punktus.

g)

Be to, Bendrasis Teismas dar padarė fakto klaidą, kai nusprendė, kad visais atvejais susitarimo memorandumas pasirašytas po indėlių vertės sumažėjimo. BoC atveju galutinis vertės sumažėjimas įvyko ne prieš susitarimo memorandumo pasirašymą 2013 m. balandžio 26 d., bet 2013 m. birželio pabaigoje.

2.

Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad kitos proceso šalys teisėtai galėjo veikti kaip ES institucijos, tai reiškia, kad Bendrojo Teismo sprendimą, kiek jis susijęs su nutarties 55–60 punktuose nagrinėjamu antruoju ieškinio pagrindu (dėl panaikinimo), tuo labiau reikia panaikinti.


(1)  Nutarties 45 punktas.

(2)  Byla C-370/12, EU:C:2012:756.

(3)  Nutarties 45 punktas.

(4)  Nutarties 45 punktas.

(5)  Taip pat žr. 112 ir 163 punktus.

(6)  Nutarties 43 punktas ir byla C-520/12 P.

(7)  Nutarties 54 punktas.

(8)  Nutarties T-137/07 (EU:T:2008:589) 80 punktas.

(9)  Byla T-7/96, Perillo/Komisija.

(10)  Nutarties 54 punktas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/11


2015 m. sausio 12 d. Christos Theophilou ir Eleni Theophilou pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. lapkričio 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-293/13 Christos Theophilou ir Eleni Theophilou/Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

(Byla C-10/15 P)

(2015/C 171/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Christos Theophilou and Eleni Theophilou atstovaujami solisitoriaus C. Paschalides, dikigoros A. Paschalides ir QC A. Riza

Kita proceso šalis: Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas

Apeliantų reikalavimai

Leisti apeliacinį skundą, atmesti kitų proceso šalių pateiktus prieštaravimus, priteisti iš jų bylinėjimosi šiame teisme ir Bendrajame Teisme išlaidas ir priimti sprendimą dėl bylos esmės.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Savo nutartyje vertindamas tam tikras teisines nuomones, Bendrasis Teismas pažeidė ES teisę.

a)

Tuo, kad „pagal ESM sutartį Komisijai <...> skirtomis funkcijomis nesuteikiama kompetencija priimti sprendimus ir <...> šių dviejų institucijų atliekami veiksmai pagal tą pačią sutartį įpareigoja tik ESM“ (1), Bendrasis Teismas rėmėsi visiškai neįvertinęs teisinės nuomonės (su kuria jis sutiko 48 punkte), pagal kurią Komisija „neperdavė veiksmingos savo sprendimų priėmimo vaidmens kontrolės pagal SESV 136 straipsnio 3 dalį remdamasi jai pagal ESS 17 straipsnį suteiktais įgaliojimais veikti kaip [Sąjungos] institucijai, atsakingai už tai, kad būtų užtikrintas [pagal ESM sutartį sudaromų aktų] suderinamumas su Sąjungos teise“, įtakos.

b)

Teigiama, kad Sprendime Pringle  (2), kuriuo rėmėsi Bendrasis Teismas (3), nustatyta, jog nors Komisija ir ECB įpareigoja tik ESM (4), Bendrasis Teismas inter alia  (5) to sprendimo 164 punkte nurodė, kad „ESM sutartimi Komisijai skirtomis užduotimis jai sudaroma galimybė, kaip numatyta šios sutarties 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, kontroliuoti ESM sudarytų susitarimo memorandumų suderinamumą su Sąjungos teise“, o 174 punkte – kad „pagal šios sutarties 13 straipsnio 3 dalį susitarimo memorandumas, dėl kurio susitariama su valstybe nare pagalbos stabilumui prašytoja, turi būti visiškai suderinamas su Sąjungos teise“.

c)

Teisinė nuomonė, kad „Sąjungai pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, grindžiamas paprastu veiksmo ar elgesio, kurio nesiėmė Sąjungos institucija ar jos tarnautojai, neteisėtumu, turi būti atmestas kaip nepriimtinas“ (6), buvo pritaikyta neįvertinus apeliantų dublike pateiktų argumentų, kad „ECB [turėjo] veikti kaip [ES institucija], nes pagal Europos Sąjungos teisę ESM negali teisėtai vykdyti prievartos priemonių faktinės kontrolės, kad leistų ir (arba) pateiktų „unless-demand“ [grasinimą nevykdymo atveju] ir (arba) veiktų atsižvelgdamas į jį. Šias prievartos priemones gali nustatyti tik ECB <...> o faktinė jų kontrolė, remiantis ES teise, negali būti perleista“.

d)

„Tariamai nurodytą žalą sukėlęs elgesys yra Komisijos veiksmų nesiėmimas pasirašant susitarimo memorandumą <...>. Tačiau susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovų indėlių <...> vertės sumažėjimo. Iš tiesų šis sumažėjimas įvyko įsigaliojus [2013 m. kovo 29 d. priemonėms]. Todėl negalima laikyti, jog ieškovai įtikinamai įrodė, kad žala, kurią ji mano patyrusi, iš tikrųjų padaryta dėl neveikimo, kuriuo kaltinama Komisija“ (7). Šiuo teiginiu ignoruojamas nutarties 41 punkte nurodytas apeliantų argumentas, kad „būtent dėl sąlygų, susijusių su 2013 m. balandžio 26 d. [Kipro Respublikai] suteikta [FPP], ir proceso, per kurį Komisija ir ECB reikalavo šių sąlygų, ieškovams padaryta žala, kurios atlyginimo ji siekia pagal SESV 268 ir 340 straipsnius“. Per procedūrą, kurios metu tos sąlygos buvo nustatytos, Komisija taip pat neužtikrino, kad šios sąlygos atitiktų ES teisę, o ECB pateikė „unless-demand“, kad nutrauktų Kipro aprūpinimą eurais; tai buvo tęstiniai veiksmai ir (arba) pareigų nevykdymas, prasidėję 2013 m. kovo 15 d. ir, įvykdžius sąlygas, pasibaigę 2013 m. kovo 29 d.

e)

Susitarimo memorandumo turinys buvo užginčytas remiantis tuo kad jame nurodytas reikalavimas pirmiausia įvykdyti sąlygas, kurios galbūt buvo nustatytos prieš sumažėjant apeliantų indėlių vertei, o Bendrasis Teismas to neįvertino kaip sudėtinės elgesio dalies.

f)

„Tais atvejais, kai elgesys, dėl kurio, kaip teigiama, kilo nurodyta žala, pasireiškia atsisakymu atlikti tam tikrus veiksmus, reikia būti ypač užtikrintu, kad ši žala iš tiesų padaryta dėl nurodomo neveikimo ir negalėjo būti padaryta kitais veiksmais nei tie, kuriais kaltinama institucija atsakovė“: Nutartis Portela/Komisija  (8). Kitaip tariant, „net jeigu“ (9) Komisija veikė laikydamasi savo pareigos užtikrinti, kad sąlygos atitiktų ES teisę, tai nebūtų nieko pakeitę, nes „susitarimo memorandumas pasirašytas po ieškovų indėlių BoC vertės sumažėjimo“ (10). Ir šiuo atveju Bendrasis Teismas neįvertino apeliantų pateiktų argumentų: žr., be kita ko, d ir e punktus.

g)

Be to, Bendrasis Teismas dar padarė fakto klaidą, kai nusprendė, kad visais atvejais susitarimo memorandumas pasirašytas po indėlių vertės sumažėjimo. BoC atveju galutinis vertės sumažėjimas įvyko ne prieš susitarimo memorandumo pasirašymą 2013 m. balandžio 26 d., bet 2013 m. birželio pabaigoje.

2.

Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad kitos proceso šalys teisėtai galėjo veikti kaip ES institucijos, tai reiškia, kad Bendrojo Teismo sprendimą, kiek jis susijęs su nutarties 55–60 punktuose nagrinėjamu antruoju ieškinio pagrindu (dėl panaikinimo), tuo labiau reikia panaikinti.


(1)  Nutarties 45 punktas.

(2)  Byla C-370/12, EU:C:2012:756.

(3)  Nutarties 45 punktas.

(4)  Nutarties 45 punktas.

(5)  Taip pat žr. 112 ir 163 punktus.

(6)  Nutarties 43 punktas ir byla C-520/12 P.

(7)  Nutarties 54 punktas.

(8)  Nutarties T-137/07 (EU:T:2008:589) 80 punktas.

(9)  Byla T-7/96, Perillo/Komisija.

(10)  Nutarties 54 punktas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/13


2015 m. vasario 10 d.Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Byla C-58/15)

(2015/C 171/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Firma Theodor Pfister

Atsakovas: Landkreis Main-Spessart

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (1) 27 straipsnio 3 dalies antrą sakinį už 2007 m. pereinamąjį laikotarpį leidžiama imti mokesčius, skirtus padengti mėsos higienos kontrolės išlaidas, pagal senuosius teisės aktus (Direktyvą 85/73/EEB, iš dalies pakeistą Direktyva 96/43/EB)?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/13


2015 m. vasario 17 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Emmanuel Lebek/Janusz Domino

(Byla C-70/15)

(2015/C 171/15)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Emmanuel Lebek

Atsakovas: Janusz Domino

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) 34 straipsnio 2 punktą reikia aiškinti taip, kad jame apibrėžta galimybė apskųsti sprendimą apima ir tokį atvejį, kai skundą galima paduoti per nacionalinėje teisėje nustatytą terminą, taip pat tokį atvejį, kai šis terminas jau yra pasibaigęs, tačiau įmanoma pateikti prašymą atleisti nuo šio termino praleidimo pasekmių, o vėliau, kai šis prašymas patenkinamas, paduoti atitinkamą skundą?

2.

Ar 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (2) 19 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias galimybę atleisti nuo apskundimo termino praleidimo pasekmių, o gal taip, kad atsakovas gali pasirinkti – paduoti minėtoje nuostatoje numatytą prašymą ar pasinaudoti atitinkamu nacionalinėje teisėje numatytu institutu?


(1)  OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42.

(2)  OL L 324, p. 79.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/14


2015 m. vasario 18 d.Curtea de Apel Oradea (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Baia Mare ir kt.

(Byla C-74/15)

(2015/C 171/16)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Oradea

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău

Atsakovai: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Baia Mare, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Arad, Cristian Nicolae Tarcău, Corina Tarcău, SC Magenta, atstovaujama likviduotojo Pareto Grup IPURL, SC Crisco SRL, atstovaujama specialaus teisinio administratoriaus CII Renata Moldovan, SC Crisco SRL, atstovaujama specialaus administratoriaus Cristian Tarcău

Prejudiciniai klausimai

1.

Kiek tai susiję su sąvokos „vartotojas“ apibrėžtimi, ar Direktyvos 93/13/EEB (1) 2 straipsnio b punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį ši sąvoka apima fizinius asmenis, kurie kaip laiduotojai pasirašė komercinės bendrovės su jos einamosios veiklos vykdymu susijusią kredito sutartį papildančius aktus ir papildomas sutartis (laidavimo sutartis ar hipotekos sutartis), nors šie fiziniai asmenys yra niekaip nesusiję su šios komercinės bendrovės veikla ir veikė siekdami su jų profesija nesusijusio tikslo, ar atvirkščiai, tokių asmenų neapima?

2.

Ar Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį patenka tik pardavėjų ar tiekėjų su vartotojais sudarytos sutartys, kurių dalykas – prekių pardavimas ar paslaugų teikimas, ar vis dėlto taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį taip pat patenka kredito sutartį, pagal kurią naudos gauna komercinė bendrovė, papildančios sutartys (garantijos suteikimo ar laidavimo sutartis), sudarytos fizinių asmenų, kurie yra niekaip nesusiję su šios komercinės bendrovės veikla ir kurie veikė siekdami su jų profesija nesusijusio tikslo?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/15


2015 m. vasario 19 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paul Vervloet ir kt., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, į bylą įstojusios šalys: Arcofin CVBA e.a.

(Byla C-76/15)

(2015/C 171/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Grondwettelijk Hof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Paul Vervloet, Marc De Witt, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne

Atsakovė: Ministerraad

Į bylą įstojusios šalys: Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/19/EB (1) dėl indėlių garantijų sistemų 2 ir 3 straipsniai, prireikus siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (2) 20 ir 21 straipsniais bei bendruoju lygybės principu, aiškintini taip, kad:

a)

jais valstybėms narėms nustatoma pareiga finansų sektoriuje veikiančių veiklos licenciją gavusių kooperatinių bendrovių pajus apsaugoti taip kaip indėlius?

b)

jiems prieštarauja tai, kad valstybė narė vienetui, kuriam iš dalies pavesta užtikrinti šioje direktyvoje nurodytus indėlius, taip pat paveda iki 1 00  000 EUR sumos garantuoti fizinių asmenų, kurie yra finansų sektoriuje veikiančių veiklos licenciją gavusių kooperatinių bendrovių nariai, turimų pajų vertę?

2.

Ar 2014 m. liepos 3 d. Europos Komisijos sprendimas (3) dėl valstybės pagalbos SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN), kurią suteikė Belgija – Garantijų sistema, pagal kurią apsaugomos finansinių kooperatyvų narių – fizinių asmenų – akcijos [pagal kurią apsaugomi finansinių kooperatyvų narių – fizinių asmenų – pajai], yra suderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 296 straipsniais tiek, kiek garantijų sistema, esanti šio sprendimo dalyku, kvalifikuojama kaip nauja valstybės pagalba?

3.

Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas, ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnis aiškintinas taip, kad fiziniams asmenims, kurie yra finansų sektoriuje veikiančių veiklos licenciją gavusių kooperatinių bendrovių nariai, teikiamos valstybės garantijos sistema, kaip ji suprantama pagal 1998 m. vasario 22 d. Įstatymo dėl Belgijos nacionalinio banko statuto patvirtinimo 36/24 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 3 punktą, yra nauja valstybės pagalba, apie kurią turi būti pranešta Europos Komisijai?

4.

Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas, ar tas pats Europos Komisijos sprendimas suderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalimi, jei aiškinamas taip, kad jame preziumuojama, jog nagrinėjama valstybės pagalba pradėta įgyvendinti prieš 2011 m. kovo 1 d. arba prieš 2011 m. balandžio 1 d. ar vieną iš šių dienų, arba, priešingai, aiškinamas taip, kad jame preziumuojama, jog minėta valstybės pagalba pradėta įgyvendinti kažkada vėliau?

5.

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalis aiškintina taip, kad joje valstybei narei uždraudžiama priimti tokią priemonę, kaip numatytą 1998 m. vasario 22 d. Įstatymo dėl Belgijos nacionalinio banko statuto patvirtinimo 36/24 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkte, jeigu šia priemone pradedama įgyvendinti valstybės pagalba arba ji yra valstybės pagalba, kuri jau pradėta įgyvendinti, ir apie šią valstybės pagalbą dar nepranešta Europos Komisijai?

6.

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalis aiškintina taip, kad joje valstybei narei uždraudžiama, iš anksto nepranešus Europos Komisijai, priimti tokią priemonę, kaip numatytą 1998 m. vasario 22 d. Įstatymo dėl Belgijos nacionalinio banko statuto patvirtinimo 36/24 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkte, jeigu ši priemonė yra valstybės pagalba, kuri dar nebuvo pradėta įgyvendinti?


(1)  OL L 135, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 252.

(2)  OL C 364, 2000, p. 1.

(3)  2014 m. liepos 3 d. Komisijos sprendimas 2014/686/ES dėl valstybės pagalbos SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN), kurią suteikė Belgija – Garantijų sistema, pagal kurią apsaugomos finansinių kooperatyvų narių – fizinių asmenų – akcijos [pagal kurią apsaugomi finansinių kooperatyvų narių – fizinių asmenų – pajai] (OL L 284, p. 53).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/16


2015 m. vasario 20 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Colena AG/Deiters GmbH

(Byla C-78/15)

(2015/C 171/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Colena AG

Atsakovė: Deiters GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nekorekciniai teminiai kontaktiniai lęšiai, susidedantys iš kopolimerų ir vandens (hidrogelio), yra „kosmetikos gaminys“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (1) 2 straipsnio 1 dalies a punktą, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims, kaip numatyta šioje nuostatoje?

2.

Ar Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 gali būti taikomas ir dėl to, kad jo 2 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintų reikalavimų neatitinkantį produktą paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas dėl jo pagrindinės paskirties laiko kosmetikos gaminiu, pavyzdžiui dėl to, kad ant jo pakuotės yra užrašai „Cosmetic eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive“ arba „Colour eye accessories are governed by the EU Cosmetics Directive“?


(1)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, p. 59)


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/17


2015 m. vasario 27 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sprengen/Pakweg Douane BV, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-97/15)

(2015/C 171/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Sprengen/Pakweg Douane BV

Kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar KN 84 skirsnio 5C pastabos paskutinę pastraipą, prireikus atsižvelgiant į Information Technology Agreement A ir B priedus, reikia aiškinti taip, kad tokie aparatai kaip šiame sprendime aprašytieji multimedijos grotuvai klasifikuojami KN 8471 70 50 subpozijoje kaip „standžiųjų diskų diskasukiai“, nors jie turi požymių ir savybių, dėl kurių gali standžiuosiuose diskuose išsaugotus duomenis, paverstus analoginiais signalais, atkurti televizoriuje arba video monitoriuje?

2.

Jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar tuomet KN 8521 poziciją reikia aiškinti taip, kad tokie aparatai kaip multimedijos grotuvai net ir tuomet klasifikuojami šioje pozicijoje, kai video atkūrimo funkcija yra ne jų vienintelė, bet pagrindinė funkcija?


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/17


2015 m. vasario 27 d.Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

(Byla C-98/15)

(2015/C 171/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: María Begoña Espadas Recio

Atsakovė: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į 2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo sprendime Bruno ir kt., C-395/08, įtvirtintą praktiką, reikia suprasti, kad Bendrojo susitarimo, pridėto prie Direktyvos 97/81 (1) dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, 4 straipsnis taikytinas tokiai kaupiamajai nedarbo draudimo išmokai, kaip antai numatytai Ispanijos Bendrojo socialinio draudimo įstatymo 210 straipsnyje, kuri finansuojama išimtinai iš darbuotojo ir jį įdarbinusių įmonių sumokėtų įmokų, atsižvelgiant į darbo laikotarpius, kai mokėtos įmokos, per šešerius metus iki teisės aktuose numatytos nedarbo padėties?

2.

Jeigu į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, atsižvelgiant į minėtame Sprendime Bruno ir kt. įtvirtintą praktiką, Bendrojo susitarimo 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai 1985 m. balandžio 2 d. Karaliaus dekreto 625/1985 (Nedarbo draudimo išmokų reglamentas) 3 straipsnio 4 dalis, į kurią daroma nuoroda Bendrojo socialinio draudimo įstatymo 7-osios papildomos nuostatos 4 taisyklės 1 dalyje, pagal kurią „vertikalaus“ darbo ne visą darbo dieną atveju (kai dirbama tik tris dienas per savaitę) apskaičiuojant nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmę neįskaitomos dienos, kai nedirbta, nors už jas mokėtos įmokos, ir dėl to sutrumpėja nustatytos išmokos mokėjimo trukmė?

3.

Ar Direktyvos 79/7 (2) 4 straipsnyje įtvirtintas draudimas tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti dėl lyties turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį negalima arba draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Karaliaus dekreto 625/1985 3 straipsnio 4 dalis, kuria remiantis „vertikalaus“ darbo ne visą darbo dieną atveju (kai dirbama tik tris dienas per savaitę) kaip įmokų mokėjimo dienos neužskaitomos dienos, kai nedirbta, ir dėl to sutrumpėja nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė?


(1)  OL L 14, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267.

(2)  1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (OL L 6, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 2015).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/18


2015 m. vasario 27 d.Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L. ir Gestevisión Telecinco, S.A.

(Byla C-99/15)

(2015/C 171/21)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Christian Liffers

Kitos proceso šalys: Producciones Mandarina, S.L. ir Gestevisión Telecinco, S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB (1) dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 13 straipsnio 1 dalį galima aiškinti taip, kad dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo žalą patyręs asmuo, kuris reikalauja atlyginti turtinę žalą, apskaičiuotą remiantis autorinio atlyginimo ar vienkartinio mokesčio suma, kuri būtų jam sumokėta, jeigu pažeidėjas būtų prašęs leidimo pasinaudoti nagrinėjama intelektinės nuosavybės teise, neturi teisės prašyti atlyginti ir padarytą neturtinę žalą?


(1)  OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/19


2015 m. kovo 2 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Byla C-102/15)

(2015/C 171/22)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Ítélőtábla

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: Gazdasági Versenyhivatal

Kita proceso šalis: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Prejudicinis klausimas

Ar reikalavimas, susijęs su prašymu grąžinti sumą – ją kaip konkurencijos byloje paskirtą baudą sumokėjo kitoje valstybėje narėje registruotą buveinę turinti šalis, kuriai ši suma buvo grąžinta, nors vėliau šis grąžinimas pripažintas nepagrįstu, – kurį minėtai šaliai pareiškė konkurencijos tarnyba siekdama, kad jai būtų grąžintos teisės aktuose tokiu grąžinimo atveju numatytos ir minėtos tarnybos sumokėtos palūkanos, pripažintinas reikalavimu „byloje dėl kvazidelikto“, kaip tai suprantama pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) 5 straipsnio 3 punktą?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/19


2015 m. kovo 6 d.Cour d'appel de Pau (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Byla C-114/15)

(2015/C 171/23)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Pau

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Priešpriešinį apeliacinį skundą padavusios šalys: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos lygiagretų veterinarinių vaistų importą gali vykdyti tik didmeniniai platintojai, turintys Direktyvos 2001/82/EB (1) 65 straipsnyje numatytą leidimą, ir taip iš šios veiklos pašalinami teisę verstis mažmenine prekyba turintys subjektai ir gyvulių augintojai, suderinami su SESV 34–36 straipsnių nuostatomis?

2.

Ar Direktyvos 2001/82/EB 65 straipsnio ir Paslaugų direktyvos 2006/123/EB (2) 16 straipsnio nuostatos reiškia, jog valstybė narė turi pagrindo nepripažinti kitų valstybių narių kompetentingų institucijų savo nacionaliniams subjektams išduotų didmeninio veterinarinių vaistų platinimo leidimų ir reikalauti, kad šie subjektai turėtų ir jos kompetentingų nacionalinių institucijų išduotą didmeninio platinimo leidimą, kad turėtų teisę šioje valstybėje narėje prašyti lygiagretaus veterinarinių vaistų importo leidimų ir jais naudotis?

3.

Ar nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos lygiagretų veterinarinių vaistų importą vykdantys subjektai prilyginami licencijos vykdyti veiklą, kurios nereikalaujama pagal iš dalies pakeistą Direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus, turėtojams ir kuriuose dėl to šiems subjektams nustatytos pareigos turėti padalinį atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir būti atlikus visus minėtos direktyvos 72–79 straipsniuose numatytus su farmokologiniu budrumu susijusius veiksmus, suderinami su SESV 34, 36 ir 56 straipsniais ir Paslaugų direktyvos 2006/123/EB 16 straipsniu?


(1)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 3).

(2)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/20


2015 m. kovo 6 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department/NA

(Byla C-115/15)

(2015/C 171/24)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Secretary of State for the Home Department

Atsakovė: NA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar trečiosios šalies pilietė, buvusi Sąjungos piliečio sutuoktinė, privalo įrodyti, kad buvęs sutuoktinis naudojosi Sutartyje įtvirtintomis teisėmis priimančiojoje valstybėje narėje skyrybų metu, kad ji galėtų toliau gyventi toje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2004/38/EB (1) 13 straipsnio 2 dalį?

2.

Ar ES pilietis turi ES teisėje įtvirtintą teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje pagal SESV 20 ir 21 straipsnius, jeigu vienintelė ES valstybė, kurioje pilietis turi teisę gyventi, yra jo pilietybės valstybė, bet kompetentingas teismas nustatė, kad išsiuntus pilietį iš priimančiosios valstybės narės į jo pilietybės valstybę būtų pažeistos jo teisės pagal EŽTK 8 straipsnį arba pagal ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį?

3.

Jeigu antrajame klausime minimas ES pilietis yra vaikas, ar vienintelis tą vaiką globojantis vienas iš tėvų yra įgijęs teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, jei išsiuntus tą vieną iš tėvų iš priimančiosios valstybės narės kartu turėtų išvykti ir vaikas?

4.

Ar vaikas turi teisę gyventi priimančiojoje valstybėje narėje pagal Reglamento (EEB) Nr. 1612/68/EEB (2) 12 straipsnį (dabar Reglamento (ES) Nr. 492/2011 (3) 10 straipsnis), jeigu vaiko vienas iš tėvų, Sąjungos pilietis, dirbęs priimančiojoje valstybėje narėje, išvyksta iš priimančiosios valstybės narės, kai vaikas dar nepradėjęs mokytis toje valstybėje narėje?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46–61, ir klaidų ištaisymas OL L 158, 2004 4 30, p. 77)

(2)  1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje (OL L 257, 1968, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 15–26)

(3)  2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, p. 1)


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/21


2015 m. kovo 9 d.Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederación Sindical ELA ir Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. ir Consorcio de Aguas de Busturialdea

(Byla C-118/15)

(2015/C 171/25)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Confederación Sindical ELA ir Juan Manuel Martínez Sánchez

Kitos proceso šalys: Aquarbe S.A.U. ir Consorcio de Aguas de Busturialdea

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyvos 2001/23/EB (1) l straipsnio b punktą, siejamą su 4 straipsnio 1 dalimi, draudžiama jį įgyvendinančius Ispanijos teisės aktus aiškinti taip, kad juose nenumatyta pareiga perimti su darbo santykiais susijusias teises ir pareigas, kai viešasis subjektas, turintis teikti jo veiklos sričiai priskiriamą jam priklausančia specialia įranga teikiamą paslaugą, kurios teikimas kartu su pareiga naudoti šią įrangą sutartimi buvo perduoti kontrahentui, nusprendžia nepratęsti sutarties ir teikti šią paslaugą panaudodamas savo, o ne kontrahento šiai paslaugai teikti įdarbintus darbuotojus, todėl paslauga toliau teikiama be jokių kitų pakeitimų, išskyrus tai, kad pasikeitė atitinkamą veiklą vykdantys darbuotojai ir kad jie pavaldūs kitam darbdaviui?


(1)  2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/22


2015 m. kovo 10 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C

(Byla C-122/15)

(2015/C 171/26)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: C

Kita procedūros šalis: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2000/78 (1) 3 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad nacionalinės teisės norma, kaip antai Pajamų mokesčio įstatymo (Tuloverolaki) 124 straipsnio 1 ir 4 dalies nuostatos dėl papildomo pajamų iš pensijos mokesčio, patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį ir todėl šiuo atveju turi būti taikomas diskriminacijos dėl amžiaus draudimas, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 1 dalį?

2 ir 3 klausimai pateikiami tik tuo atveju, jei Teisingumo Teismas į 1 klausimą atsakytų, kad šis atvejis patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį.

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a ar b punktai bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiama tokia nacionalinės teisės norma kaip Pajamų mokesčio įstatymo 124 straipsnio 1 ir 4 dalys, kurios yra susijusios su papildomu pajamų iš pensijos mokesčiu, pagal kurią fizinių asmenų pajamos iš pensijos, kurių gavimas bent jau netiesiogiai priklauso nuo asmens amžiaus, tam tikrais atvejais yra apmokestinamos didesniu pajamų mokesčiu nei tokio pat dydžio pajamos iš darbinės veiklos?

3.

Jei minėtomis Direktyvos 2000/78 ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis draudžiama tokia nacionalinės teisės norma dėl papildomo pajamų iš pensijos mokesčio, ar tokiu atveju dar reikia nagrinėti, ar šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad nacionalinės teisės norma dėl papildomo pajamų iš pensijos mokesčio, kaip numatyta šioje direktyvos nuostatoje, gali būti laikoma objektyvi ir tinkama bei pateisinama teisėtu tikslu, įskaitant teisėtus užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tikslus, nes, kaip matyti iš Pajamų mokesčio įstatymo parengiamųjų darbų, papildomu pajamų iš pensijos mokesčiu siekiama apmokestinti mokius pajamas iš pensijos gaunančius asmenis, sumažinti atotrūkį tarp pajamų iš pensijos ir pajamų iš darbinės veiklos apmokestinimo ir skatinti vyresnius žmones toliau likti aktyviais darbo rinkoje?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/22


2015 m. kovo 16 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

(Byla C-129/15)

(2015/C 171/27)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Sofia-grad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: H. M.

Kita kasacinio proceso šalis: Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB (1) dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalį reikia aiškinti taip, kad tam tikra įstaiga/komercinė bendrovė yra „įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“ vien dėl to, kad virš 30 % [jos] pajamų iš praėjusių metų veiklos gauta iš Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Nacionalinė ligonių kasa) apmokėtos medicininės veiklos, vykdytos realios konkurencijos su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis sąlygomis?

2.

Ar Direktyvos 2004/18 1 straipsnio 9 dalį reikia aiškinti taip, kad medicinos paslaugų teikimas, kurį pelno siekiančios privačios komercinės bendrovės atlieka realios konkurencijos sąlygomis, gali būti laikomas „viešųjų interesų tenkinimu“?

3.

Ar Direktyvos 2004/18 1 straipsnio 9 dalį reikia aiškinti taip, kad jai prieštarauja Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (Viešųjų pirkimų įstatymo Papildomos nuostatos) 1 dalies 21 punktas, pagal kurį tam, kad įstaiga galėtų būti kvalifikuojama kaip įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė, pakanka, kad būtų tenkinama viena iš direktyvoje nustatytų kumuliatyvių sąlygų?


(1)  OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132.


Bendrasis Teismas

26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/24


2015 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Börse/Komisija

(Byla T-175/12) (1)

((Konkurencija - Koncentracija - Finansinių instrumentų sektorius - Su Europos rinka susijusios išvestinės finansinės priemonės - Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka - Koncentracijos poveikio konkurencijai vertinimas - Efektyvumo padidėjimas - Įsipareigojimai))

(2015/C 171/28)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Deutsche Börse AG (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Zschocke, J. Beninca ir T. Schwarze

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Christoforou, V. Bottka, N. Khan ir B. Mongin

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Icap Securities Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokato C. T. Riis-Madsen ir solisitorės S. Stephanou

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimą C (2012) 404, kuriuo koncentracija pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu (byla COMP/M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Deutsche Börse AG padengia savo bei Europos Komisijos ir Icap Securities Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 174, 2012 6 16.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/24


2015 m. kovo 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Mammoet Salvage/Komisija

(Byla T-234/14) (1)

((Ieškinys dėl neveikimo ir žalos atlyginimo - Sutartinė atsakomybė - Deliktinė atsakomybė - Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas - Aštuntasis Europos plėtros fondas - 74 laivų liekanų pašalinimo iš Nuadibu įlankos darbai - Ieškovės ir Mauritanijos sudaryta sutartis, už kurios finansavimą Sąjungos lėšomis laidavo Komisija - Sutarties vykdymas - Sąjungos mokėjimo pareigų pagal sutartį pasibaigimo termino atidėjimas - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys))

(2015/C 171/29)

Proceso kalba: nyderlandų

Šalys

Ieškovė: Mammoet Salvage BV (Roterdamas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų P. Kuypers ir A. Schadd

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Van Nuffel ir S. Bartelt

Dalykas

Pagal SESV 265 straipsnį pateiktas prašymas konstatuoti, kad Komisija neteisėtai neišnagrinėjo ieškovės prašymo pratęsti terminą, kada pasibaigia Sąjungos pareiga apmokėti sąskaitas pagal sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir Mauritanijos Islamo Respublikos, dėl 74 laivų liekanų pašalinimo iš Nuadibu įlankos, už kurios finansavimą Europos Sąjungos lėšomis iš Aštuntojo Europos plėtros fondo laidavo Komisija, šio reikalavimo nepatenkinus, prašymas įpareigoti Komisiją apmokėti, remiantis sutartine Sąjungos atsakomybe, ieškovei sąskaitas, išrašytas pagal minėtą sutartį, o nepatenkinus ir šio reikalavimo – prašymas konstatuoti deliktinę Sąjungos atsakomybę

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Priteisti iš Mammoet Salvage bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2014 6 16.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/25


2015 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Byla T-74/15)

(2015/C 171/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Luxembourg SA (Liuksemburgas, Liuksemburgas), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujamos advokatų I. Ampazis ir M. Sfyri

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos sprendimą (ESTAT/G0/MHF/Gl/MH/nf D (2014) 2014 m. gruodžio 8 d.), kuris ieškovėms perduotas pateikiant jį kaip priedą prie 2014 m. gruodžio 9 d. Papildomo informacinio dokumento klientams DESIS III-000455-6000494078-REQ-O1-CINF-03 ir kuriuo buvo atmestas jų pasiūlymas, pateiktas dėl konkurso dėl paslaugų DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 pagal pagrindų sutartį ESP DESIS III 4 dalis,

panaikinti Komisijos sprendimą, kuris ieškovėms perduotas pateikiant jį kaip priedą prie 2014 m. gruodžio 12 d. Papildomo informacinio dokumento DESIS 111-000485-6000494078-REQ-01-CINF-02, ir kuriuo buvo atmestas jų pasiūlymas, pateiktas dėl konkurso dėl paslaugų DESIS III-000485-6000494078-REQ-0l pagal pagrindų sutartį ESP-DESIS III 4 dalis,

priteisti iš Komisijos kompensaciją žalai, kurią ieškovės patyrė netekusios galimybių konkurse DESIS ill-000485-6000494078-REQ-OI-CINF-02, atlyginti, kuri sudaro 12  000 EUR, ir palūkanas,

priteisti iš Komisijos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo ieškiniu, net jeigu šis ieškinys būtų atmestas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi dviem pagrindais.

Pirma, ieškovės teigia, kad Komisija pažeidė pareigą nurodyti motyvus vertindama jų pasiūlymus konkursuose DESIS III-000455-6000494078-REQ-01 ir DESIS III-000485-6000494078-REQ-01.

Antra, ieškovės teigia, kad Komisija padarė kelias akivaizdžias vertinimo klaidas vertindama jų pasiūlymą konkurse DESIS 111-000485-6000494078-REQ-01.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/26


2015 m. vasario 25 d. pareikštas ieškinys byloje Uganda Commercial Impex/Taryba

(Byla T-107/15)

(2015/C 171/31)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda), atstovaujama solisitorių S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, Z. Burbeza ir baristerio R. Blakeley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/862/BUSP (1) ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1275/2014 (2), kiek jie taikomi ieškovei (įskaitant ieškovės įtraukimą į Sprendimo 2014/862/BUSP priedo b dalies 9 įrašą),

kiek reikia, pripažinti 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1183/2005 (su pakeitimais) 9 straipsnio 1 dalį netaikytina ieškovei ir

priteisti iš Tarybos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Taryba neatliko jokio arba jokio pakankamo nepriklausomo vertinimo dėl ieškovės įtraukimo į sąrašą, kaip privalėjo, ir padarė teisės klaidą, kai vadovavosi JT Sankcijų komiteto sprendimu ir neatliko ES lygio vertinimo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir (arba) ieškovė neteisėtai įtraukta į sąrašą, nes ieškovės atveju įtraukimo į sąrašą kriterijai nėra tenkinami. Konkrečiai kalbant, nėra pagrindo teigti, kad ieškovė pažeidė ginklų embargą ir Taryba negali nustatyti jokių svarbių motyvuose nurodytų aplinkybių ir (arba) jų nenustatė.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovės procesines teises, ypač teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę gynybą, kai, be kita ko, prieš priimdama Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2014/862/BUSP ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1275/2014 nepateikė ieškovei duomenų, kuriais remiantis ji palikta sąraše, ir kai nepateikė pakankamų motyvų.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad dėl ieškovės įtraukimo į sąrašą bet kuriuo atveju pažeidžiamos jos pagrindinės teisės ir proporcingumo principas.


(1)  2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/862/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 346, p. 36).

(2)  2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1275/2014, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, 9 straipsnio 1 ir 4 dalys (OL L 346, p. 3).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/27


2015 m. kovo 2 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika/Komisija

(Byla T-112/15)

(2015/C 171/32)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama I.-K. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ir A.–E. Vasilopoulou

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 10135) (OL L 369, p. 71) tiek, kiek pagal jį Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos, patirtos pagalbos už plotą sektoriuje 2008 paraiškų teikimo metais ir sudarančios: a) 10 % nuo visos išlaidų, patirtų pagalbai už ganyklas, sumos, b) 5 % nuo visos išlaidų, patirtų papildomai atsietajai pagalbai, sumos ir c) 5 % nuo visos išlaidų, patirtų kaimo plėtros sektoriuje, sumos.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi tokiais pagrindais.

1.

Dėl 10 % dydžio korekcijos už ganyklų plotus:

pirmajame ieškinio pagrinde nurodomas klaidingas 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (1) 2 straipsnio nuostatos, susijusios su ganyklos sąvoka, aiškinimas ir taikymas, nepakankamas motyvavimas ir proporcingumo principo pažeidimas.

2.

Dėl 5 % dydžio korekcijos už su plotu susijusią papildomą atsietąją pagalbą ir už kaimo plėtros priemones:

antrajame ieškinio pagrinde teigiama, kad 5 % dydžio finansinė korekcija už su plotu susijusią papildomą atsietąją pagalbą buvo nustatyta remiantis fakto klaida, nepakankamai motyvavus ir pažeidus proporcingumo principą;

trečiajame ieškinio pagrinde ieškovė nurodo, kad numatyta 5 % dydžio finansinė korekcija už pagalbą pagal antrąjį ramstį nustatyta nepagrįstai ir kad bet kuriuo atveju Komisijos šiuo atžvilgiu atliktame vertinime padaryta fakto klaida ir šis vertinimas yra akivaizdžiai neproporcingas grėsmei, nurodytai jos išvadose dėl priemonių pagal antrąjį ramstį. Visų pirma, kiek tai susiję su Kaimo plėtros programos 214 priemone, ieškovė nurodo, kad nustatyta korekcija yra iš dalies antra dėl to paties dalyko, dėl to yra neteisėta ir turi būti pripažinta neteisėta.


(1)  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (OL L 141, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 44 t., p. 243).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/28


2015 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Estija/Komisija

(Byla T-117/15)

(2015/C 171/33)

Proceso kalba: estų

Šalys

Ieškovė: Estijos Respublika, atstovaujama Kristi Kraavi-Käerdi

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos laiške (Ares[2014]4324235) pateiktą sprendimą, kuriuo Komisija atsisakė pakeisti Komisijos sprendimą 2006/776/EB (1) dėl sumų, mokėtinų už iš rinkos nepašalintus perviršinio cukraus kiekius,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: ginčijamas sprendimas prieštarauja Stojimo akto IV priedo 4 skyriaus 2 punktui (2), siejamam su Stojimo akto 58 straipsniu.

Iš Teisingumo Teismo sprendimo Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450) aiškiai matyti, kad Komisijos sprendimas 2006/776 jau nuo jo priėmimo momento prieštarauja minėtoms Stojimo akto nuostatoms ir kad Komisija privalėjo jį pakeisti. Kadangi ginčijamu sprendimu Komisija atsisakė pakeisti Sprendimą 2006/776, ginčijamas sprendimas taip pat prieštarauja nurodytoms Stojimo akto nuostatoms.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: gero administravimo principo pažeidimas

Pagal gero administravimo principą Komisija privalo taikyti teisės aktus remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimu. Kadangi Komisija Sprendimą 2006/776 suderino su Sąjungos teise, nesiremdama Bendrojo Teismo sprendimais Čekijos Respublika/Komisija (T-248/07, Rink., EU:T:2012:170) ir Lietuvos Respublika/Komisija (T-262/07, Rink., EU:T:2012:171) ir Teisingumo Teismo sprendimu Pimix (C-146/11, EU:C:2012:450), ji pažeidė gero administravimo principą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: proporcingumo principo pažeidimas

Ginčijamas sprendimas ir Sprendimas 2006/776 prieštarauja proporcingumo principui, nes Estija atskirų asmenų atžvilgiu negali remtis Reglamentu (EB) Nr. 60/2004 (3) ir pagal šiuos sprendimus Estijai nustatyti įpareigojimai apribojami mokėjimu į Europos Sąjungos biudžetą ir jais neleidžiama siekti tikslo, numatyto pagal perviršinio cukraus kiekių šalinimo sistemą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas neturėjo teisės priimti ginčijamą sprendimą.

Sprendimui, ar Komisijos sprendimą 2006/776 reikėjo pakeisti, turėjo pritarti Komisijos narių kolegija. Tai susiję su pagrindiniu sprendimu, kurio priėmimas negali būti deleguojamas.


(1)  2006 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/776/EB dėl sumų, mokėtinų už iš rinkos nepašalintus perviršinio cukraus kiekius (OL L 314, p. 35).

(2)  Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga (OL L 236, 2003, p. 33).

(3)  2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2004 dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo (OL L 9, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 42 t., p. 125).


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/29


2015 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

(Byla T-123/15)

(2015/C 171/34)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Unicorn a.s. (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato L. Lorenc

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Kipras)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „UNICORN-čerpací stanice“ – Bendrijos prekių ženklas Nr. 11 014 685.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 13 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 153/2014-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

VRDT tinkamai neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus,

VRDT klaidingai atsižvelgė į ankstesnių prekių ženklų gerą reputaciją.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/30


2015 m. kovo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Byla T-124/15)

(2015/C 171/35)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Unicorn a.s. (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato L. Lorenc

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Kipras)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas (vienaragio pavaizdavimas) – Bendrijos prekių ženklas Nr. 11 014 743

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 13 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 149/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

VRDT tinkamai neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus,

VRDT klaidingai atsižvelgė į ankstesnių prekių ženklų gerą reputaciją.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/31


2015 m. kovo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Unicorn/VRDT – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Byla T-125/15)

(2015/C 171/36)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Unicorn a.s. (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato L. Lorenc

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Kipras)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „UNICORN“ – Bendrijos prekių ženklas Nr. 11 014 701

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 13 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 150/2014-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

VRDT tinkamai neatsižvelgė į ieškovės pateiktus įrodymus,

VRDT klaidingai atsižvelgė į ankstesnių prekių ženklų gerą reputaciją.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/31


2015 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien/VRDT – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

(Byla T-128/15)

(2015/C 171/37)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien GmbH (Freiburgas, Vokietija), atstovaujama advokato W. Berlit

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Alberto Ruiz Moncayo (Entrena, Ispanija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „RED RIDING HOOD“ – Registracijos paraiška Nr. 11 299 831.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1012/2014-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

panaikinti 2014 m. kovo 27 d. Protestų skyriaus sprendimą, priimtą protesto procedūroje Nr. B 2 177 817,

atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką Nr. 11 299 831,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/32


2015 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje salesforce.com/VRDT (SOCIAL.COM)

(Byla T-134/15)

(2015/C 171/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: salesforce.com, Inc. (San Fransiskas, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų A. Nordemann, M. Maier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „SOCIAL.COM“ – Registracijos paraiška Nr. 12 245 411

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 20 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1752/2014–4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto, skaitomo kartu su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto, skaitomo kartu su 7 straipsnio 2 dalimi, pažeidimas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/33


2015 m. kovo 30 d. pareikštas ieškinys byloje DHL Express (France)/VRDT – Chronopost (WEBSHIPPING)

(Byla T-142/15)

(2015/C 171/39)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: DHL Express (France) (Le Buržė, Prancūzija), atstovaujama advokatų A. Casalonga, F. Codevelle, C. Bercial Arias

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Chronopost (Paryžius, Prancūzija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos prekių ženklas Nr. 1 909 183

Procedūra VRDT: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 28 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2425/2013-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

pripažinti Bendrijos prekių ženklo WEBSHIPPING Nr. 1 909 183 savininko teises panaikintomis, o prekių ženklą – negaliojančiu nuo prašymo dėl teisių panaikinimo padavimo dienos, t. y. 2012 m. liepos 6 d.,

priteisti iš VRDT ir (prireikus) iš įstojusios į bylą šalies – bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/34


2015 m. kovo 25 d. pareikštas ieškinys byloje L'Oréal/VRDT – Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Byla T-144/15)

(2015/C 171/40)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: L'Oréal (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Sena Mioludo

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Theralab – Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda (Vizėjus, Portugalija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA – Registracijos paraiška Nr. 11 074 391

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. sausio 22 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1097/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

panaikinti 2014 m. vasario 26 d. protestų skyriaus sprendimą byloje B 002139916,

atmesti protestą B 002139916,

pripažinti visą Bendrijos prekių ženklo paraišką Nr. 011074391 „VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA (+fig.)“,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/34


2015 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje hyphen/VRDT – Skylotec

(Byla T-146/15)

(2015/C 171/41)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: hyphen GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Gail

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Skylotec GmbH (Noivydas, Vokietija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Bendrijos prekių ženklas (daugiakampio atvaizdas) – Bendrijos prekių ženklas Nr. 2 255 537

Procedūra VRDT: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. kovo 9 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1506/2014-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a ir b punktų pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/35


2015 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Puma/VRDT – Gemma Group (Šokančio gyvūno emblema)

(Byla T-159/15)

(2015/C 171/42)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Puma SE (Hercogenaurachas, Vokietija), atstovaujama advokato P. González-Bueno Catalán de Ocón

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italija)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas (šokančio gyvūno emblema) –Registracijos paraiška Nr. 11 573 474.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2014 m. gruodžio 19 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1207/2014-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš VRDT ir kitos procedūros šalies bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies, 75 ir 76 straipsnių pažeidimas.


Tarnautojų teismas

26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/36


2015 m. kovo 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje DO/ESMA

(Byla F-32/14) (1)

((Viešoji tarnyba - ESMA personalas - Laikinasis tarnautojas - Sutarties nepratęsimas - Vertinimo ataskaita - Pavėluotas vertinimo ataskaitos parengimas - Bendro ir specifinio vertinimo neatitikimas))

(2015/C 171/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: DO, atstovaujamas advokato S. A. Pappas

Atsakovė: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), atstovaujama R. Vasileva ir advokatų D. Waelbroeck bei A. Duron

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties dėl neigiamos vertinimo ataskaitos, panaikinti šią ataskaitą ir atlyginti patirtą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

DO padengia savo išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 184, 2014 6 16, p. 45.


26.5.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 171/36


2015 m. kovo 25 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Necci/Komisija

(Byla F-5/15) (1)

((Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pensijos - Teisių į pensiją, įgytų pagal nacionalinę pensijų sistemą, perkėlimas - Pasiūlymas apskaičiuoti papildomas teises į pensiją - Ieškinio padavimas pavėluotai - Ikiteisminės procedūros nesilaikymas - Akivaizdus nepriimtinumas))

(2015/C 171/44)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Claudio Necci (Auderghem, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi ir T. Martin

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara

Bylos dalykas

Prašymas pripažinti neteisėtu Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN) 9 straipsnį ir panaikinti sprendimą perkelti ieškovo teises į pensiją į Sąjungos pensijų sistemą, t. y. sprendimą, kuriame taikomos naujos BĮN, susijusios su Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsniais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

C. Necci padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 96, 2015 3 23, p. 26.