ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 454

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 17d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

2014/C 454/01

Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

1

2014/C 454/02

Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

4

2014/C 454/03

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

9

2014/C 454/04

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

12

2014/C 454/05

Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

15

2014/C 454/06

Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

18

2014/C 454/07

Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

22

2014/C 454/08

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

26

2014/C 454/09

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

30

2014/C 454/10

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

35

2014/C 454/11

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

38

2014/C 454/12

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

43

2014/C 454/13

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

46

2014/C 454/14

Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

49

2014/C 454/15

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas – Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas – 2014 m. pakeista nomenklatūra, todėl dėl aiškumo 2013 m. biudžeto skaičiai pateikiami pagal naują nomenklatūrą

52

2014/C 454/16

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

56

2014/C 454/17

Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

59

2014/C 454/18

Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

64

2014/C 454/19

Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

68

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

LT

 


IV Pranešimai

17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/1


Europos aplinkos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/01)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

41 682 444

88 453

41 770 897

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 682 444

88 453

41 770 897

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

 

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

 

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

 

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

 

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

 

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 072 174

 

1 072 174

 

BENDRA SUMA

42 754 618

88 453

42 843 071

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

220 000

 

220 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

 

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

270 000

 

270 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (5)

505 400

 

505 400

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

 

12 000

2 5

EAA VALDYMAS

230 000

 

230 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

 

10 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 242 400

 

4 242 400

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

 

 

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 792 574

88 453

14 881 027

 

BENDRA SUMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/4


Europos mokymo fondo 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/02)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 02 STRAIPSNIS)

p.m.

 

p.m.

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (BENDROJO BIUDŽETO 15 03 03 STRAIPSNIS)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 15 02 27 STRAIPSNIS)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

EAC GD - EUROPOS MOKYMO FONDAS

125 000

 

125 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 143 500

 

20 143 500

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

 

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

24 682,22

24 682,22

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

 

p.m.

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

 

p.m.

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

 

 

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

OPERACIJOS

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

 

 

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

 

 

 

8 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

 

 

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

 

 

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

BENDRA SUMA

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

145 951

145 951

2014 m. asignavimai

957 100

811 149

145 951

Iš viso

1 103 051

957 100

145 951

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

1 367 124

1 367 124

2014 m. asignavimai

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Iš viso

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2014

2015

Neįvykdyti ankstesnių nei 2014 m. įsipareigojimai

181 304

181 304

2014 m. asignavimai

750 000

568 696

181 304

Iš viso

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/9


Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/03)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

650 000

 

650 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 444 000

–41

15 443 959

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

 

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

 

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

 

9 105,05

9 105,05

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

9 105,05

9 105,05

 

BENDRA SUMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

650 000

 

650 000

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

650 000

 

650 000

5

REZERVAS

 

 

BENDRA SUMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/12


Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/04)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 588 000

132 000

1 720 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 588 000

132 000

1 720 000

 

BENDRA SUMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

115 000

 

115 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

450 000

– 109 000

341 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

25 000

–17 000

8 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

900 000

 

900 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

169 000

– 113 400

55 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

350 000

– 106 050

243 950

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

250 000

–8 500

241 500

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

330 000

11 100

341 100

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

BENDRA SUMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/15


Europos sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/05)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

363 250

 

363 250

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

363 250

 

363 250

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

 

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

107 400

 

107 400

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILUMAS

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

92 000

 

92 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 000

 

2 000

1 9

PENSIJOS

p.m.

 

p.m.

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

710 500

–4 000

706 500

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

250 400

26 000

276 400

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

231 800

–5 000

226 800

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

30 000

 

30 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

25 000

12 000

37 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 657 600

195 100

6 852 700

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

705 000

 

705 000

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

937 000

 

937 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

10 antraštinė dalis - Iš viso

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

BENDRA SUMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/18


Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/06)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

77 523 000

 

77 523 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

77 523 000

 

77 523 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

2 296 000

 

2 296 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 296 000

 

2 296 000

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

 

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

72 222

72 222

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

72 222

72 222

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

 

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

79 819 000

72 222

79 891 222

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

MOKSLO STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLA

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

BENDRA SUMA

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/22


Europos jūrų saugumo Agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/07)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

BENDRA SUMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SATELITINĖ AIS IR JŪRŲ STEBĖJIMAS

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TYRIMAI

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

BENDRA SUMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/26


Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/08)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

8 820 666

 

8 820 666

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 820 666

 

8 820 666

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

264 792

 

264 792

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

264 792

 

264 792

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

–23 621

616 379

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

30 000

–23 540

6 460

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

30 000

–23 540

6 460

 

BENDRA SUMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

155 000

7 500

162 500

1 4

LAIKINA PAGALBA

675 826

160 097

835 923

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

51 000

–31 000

20 000

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

53 600

–2 850

50 750

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

417 500

398 863

816 363

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 545 000

268 395

1 813 395

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

291 628

–13 755

277 873

3 6

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 264 128

112 800

2 376 928

 

BENDRA SUMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2013

2014

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Iš viso AD kategorijos

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Iš viso AST kategorijos

16

14

Iš viso darbuotojų

47

48


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/30


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/09)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m.. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

 

p.m.

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m.. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

301 000

90 000

391 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

BENDRA SUMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

ETATŲ PLANAS

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Iš viso AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Iš viso AST

28

27

27

Iš viso

108

105

103

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Iš viso FG

337

336

330

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

337

336

330


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/35


Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/10)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 049 350

– 202 440

846 910

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

199 600

7 490

207 090

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

BENDRA SUMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/38


Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/11)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

89 197 000

 

89 197 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

 

p.m.

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

BENDRA SUMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

65 000

 

65 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

10 000

 

10 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

 

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 368 000

 

21 368 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

4 040 000

 

4 040 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

375 000

 

375 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 690 000

 

1 690 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

 

40 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

675 000

 

675 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 575 000

 

12 575 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

MOKYMAS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

457 000

 

457 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

600 000

 

600 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

55 254 000

 

55 254 000

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

 

4 534 377

4 534 377

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

4 534 377

4 534 377

 

BENDRA SUMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

2012 12 31 užimti 2012 m. etatai

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Iš viso AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

54

55

54

Bendra suma

152

153

137

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Iš viso

87

87

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

78

78

Iš viso

165

165


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/43


Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros pajamų ir išlaidų ataskaita 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/12)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

60 700

60 700

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

4 534 377

 

4 534 377

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

BENDRA SUMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

300 000

 

300 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

65 000

–54 000

11 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

10 000

–3 500

6 500

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

 

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

4 040 000

 

4 040 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

375 000

585 000

960 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

10 000

50 000

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACIJA IR SKAIDRUMAS

675 000

 

675 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 575 000

15 000

12 590 000

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ, SITUACIJŲ CENTRAS IR EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

MOKYMAS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SUTELKTI IŠTEKLIAI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

457 000

110 000

567 000

3 6

PAGALBINĖ EINAMOJI VEIKLA

600 000

 

600 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

IŠORĖS SANTYKIAI

4 534 377

 

4 534 377

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

4 534 377

 

4 534 377

 

BENDRA SUMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/46


Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/13)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

ELPA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS AGENTŪROS VEIKLOJE

 

 

 

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

 

 

BENDRA SUMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

697 000

–16 000

681 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

IRT

680 000

120 000

800 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

106 000

70 000

176 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 880 000

148 000

3 028 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

548 000

139 000

687 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

548 000

139 000

687 000

 

BENDRA SUMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/49


Mokslinių Tyrimų Vykdomosios Įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/14)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO ĮNAŠAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

 

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

 

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

 

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

141 168

141 168

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

141 168

141 168

 

BENDRA SUMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

320 350

–75 190

245 160

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

BENDRA SUMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/52


Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė (1). 1 patikslintas biudžetas

2014 m. pakeista nomenklatūra, todėl dėl aiškumo 2013 m. biudžeto skaičiai pateikiami pagal naują nomenklatūrą

(2014/C 454/15)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

54 000

54 000

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

BENDRA SUMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 579 500

50 900

1 630 400

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

158 100

2 500

160 600

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

BENDRA SUMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

2014

2013

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Iš viso AD pareigų grupės

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST pareigų grupės

Iš viso darbuotojų

100

100


(1)  Išsamią biudžeto informaciją galima rasti agentūros interneto svetainėje http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/56


Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/16)

PAJAMOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

15 122 387

 

15 122 387

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

15 122 387

 

15 122 387

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

11 071 823

 

11 071 823

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 071 823

 

11 071 823

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

6 580 000

43 000

6 623 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 580 000

43 000

6 623 000

4

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

4 0

CONTRIBUTION FROM OBSERVERS

429 613

 

429 613

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

 

20 320

20 320

 

6 antraštinė dalis - Iš viso

 

20 320

20 320

 

BENDRA SUMA

33 203 823

63 320

33 267 143

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 994 500

 

15 994 500

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

287 000

 

287 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

 

 

 

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

357 323

 

357 323

1 6

MOKYMAS

500 000

 

500 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 680 000

 

1 680 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

 

100 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

854 549

 

854 549

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

16 500

 

16 500

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 791 299

63 320

6 854 619

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA: NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS, MAINAI IR KOMANDIRAVIMAS

320 000

 

320 000

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

5 174 823

 

5 174 823

3 3

PATIKROS VIETOJE (KREDITO REITINGŲ AGENTŪRA)SUMOS

255 000

 

255 000

3 4

TYRIMAI IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

310 000

 

310 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

400 000

 

400 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

980 000

 

980 000

3 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

510 000

 

510 000

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

366 000

 

366 000

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

957 878

 

957 878

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 273 701

 

9 273 701

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

p.m.

 

p.m.

 

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

 

p.m.

 

BENDRA SUMA

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/59


Branduolių Sintezės Energetikos Vystymo Bendrosios Įmonės (F4E) 2014 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/17)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 1 0

Euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Iš ankstesnių metų veiklos išlaidų susigrąžintos sumos

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

1 1 SKYRIUS - IŠ VISO

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

1 2 0

Euratomo indėlis administracinėms išlaidoms finansuoti

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Iš ankstesnių metų administracinių išlaidų susigrąžintos sumos

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

1 2 SKYRIUS - IŠ VISO

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

BENDRA SUMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

MOKYMAS

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAŽUOTĖS

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

ITER IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

KITOS IŠLAIDOS

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

BENDRA SUMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/64


Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/18)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

14 656 000

 

14 656 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 656 000

 

14 656 000

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

 

984 461

984 461

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

984 461

984 461

 

BENDRA SUMA

14 656 000

984 461

15 640 461

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

BENDRA SUMA

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 454/68


Europos Prieglobsčio Paramos Biuro (EPPB) 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2014/C 454/19)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

14 656 000

 

14 656 000

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 656 000

 

14 656 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

335 349

335 349

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

335 349

335 349

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

984 461

– 322 681

661 780

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

984 461

– 322 681

661 780

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

 

10 845

10 845

 

5 antraštinė dalis - Iš viso

 

10 845

10 845

 

BENDRA SUMA

15 640 461

23 513

15 663 974

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2014 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PARAMA BENDRAI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMAI ĮGYVENDINTI

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

PARAMA YPATINGUS SUNKUMUS PATIRIANČIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

4 1

EKP ŠALIŲ DALYVAVIMAS EASO VEIKLOJE

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

4 antraštinė dalis - Iš viso

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

BENDRA SUMA

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974