ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 372

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. spalio 20d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 372/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 372/02

Byla C-150/14 P: 2014 m. kovo 31 d.Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-47/13 Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

2

2014/C 372/03

Byla C-339/14: 2014 m. liepos 14 d.Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Andreas Wittmann

2

2014/C 372/04

Byla C-342/14: 2014 m. liepos 16 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Byla C-371/14: 2014 m. rugpjūčio 1 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Byla C-375/14: 2014 m. rugpjūčio 6 d.Tribunale di Frosinone (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Laezza Rosaria

4

2014/C 372/07

Byla C-386/14: 2014 m. rugpjūčio 13 d.Cour administrative d'appel de Versailles (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Byla C-388/14: 2014 m. rugpjūčio 14 d.Finanzgerichts Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Byla C-389/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Esso Italiana srl ir kt./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

5

2014/C 372/10

Byla C-390/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipras) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

7

2014/C 372/11

Byla C-391/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

7

2014/C 372/12

Byla C-392/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

9

2014/C 372/13

Byla C-393/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

10

2014/C 372/14

Byla C-394/14: 2014 m. rugpjūčio 18 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sandy Siewert ir kt./Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Byla C-395/14: 2014 m. rugpjūčio 19 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vodafone GmbH/Vokietijos Federacinė Respublika

12

 

Bendrasis Teismas

2014/C 372/16

Byla T-471/11: 2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Éditions Odile Jacob/Komisija (Konkurencija — Koncentracija — Knygų leidybos rinka — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka su sąlyga, jei bus perleistas turtas — Perleidžiamo turto įgijėjo patvirtinimo sprendimas — Sprendimas, priimtas Bendrajam Teismui panaikinus pirminį sprendimą, susijusį su ta pačia procedūra — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — SESV 266 straipsnio pažeidimas — Sąlyginio leidimo sprendime nustatytų įpareigojimų nesilaikymas — Sąlygų ir pareigų atskyrimas — Negaliojimo atgal principas — Įgijėjo kandidatūros vertinimas — Įgijėjo nepriklausomumas perleidėjo atžvilgiu — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Pareiga motyvuoti)

13

2014/C 372/17

Byla T-516/11: 2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MasterCard ir kt./Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Su studija apie prekybininkų patiriamas išlaidas ir gaunamą naudą pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo metodus susiję dokumentai — Atsisakymas leisti susipažinti — Su sprendimų priėmimo proceso apsauga susijusi išimtis — Su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga susijusi išimtis)

13

2014/C 372/18

Byla T-218/12: 2014 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Micrus Endovascular LLC/VRDT – Laboratórios Delta (DELTA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo DELTA paraiška — Ankstesni tarptautiniai ir nacionaliniai vaizdiniai prekių ženklai DELTA PORTUGAL ir komercinis pavadinimas LABORATORIOS DELTA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2014/C 372/19

Byla T-461/12: 2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansestadt Lübeck/Komisija (Valstybės pagalba — Oro uosto mokesčiai — Liubeko oro uostas — Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą — SESV 107 straipsnio 1 dalis — Akivaizdi vertinimo klaida — Reglamento (EB) Nr. 659/1999 10 straipsnis)

15

2014/C 372/20

Byla T-494/12: 2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Biscuits Poult/VRDTBanketbakkerij Merba (Biscuit) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis trapios tešlos sausainį — Negaliojimo pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 4, 6 straipsniai ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2014/C 372/21

Byla T-199/13: 2014 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DTM Ricambi Srl/VRDT – STAR (STAR) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo STAR paraiška — Ankstesnis tarptautinis vaizdinis prekių ženklas STAR LODI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2014/C 372/22

Byla T-555/14: 2014 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Estija/Komisija

17

2014/C 372/23

Byla T-567/14: 2014 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Group OOD/VRDT – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Byla T-585/14: 2014 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Slovėnija/Komisija

19

2014/C 372/25

Byla T-586/14: 2014 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

20

2014/C 372/26

Byla T-597/14: 2014 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Cham ir Bena Properties/Taryba

21

2014/C 372/27

Byla T-602/14: 2014 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bena Properties/Taryba

22

2014/C 372/28

Byla T-615/14: 2014 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Fútbol Club Barcelona/VRDT (Skydo vaizdavimas)

22

2014/C 372/29

Byla T-165/14: 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ANKO/Komisija ir REA

23

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

2014/C 372/01

Paskutinis leidinys

OL C 361, 2014 10 13

Skelbti leidiniai

OL C 351, 2014 10 6

OL C 339, 2014 9 29

OL C 329, 2014 9 22

OL C 315, 2014 9 15

OL C 303, 2014 9 8

OL C 292, 2014 9 1

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/2


2014 m. kovo 31 d.Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-47/13 Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-150/14 P)

2014/C 372/02

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, atstovaujama advokato S. Biagosch

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (devintoji kolegija) 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu nusprendė atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/2


2014 m. liepos 14 d.Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Andreas Wittmann

(Byla C-339/14)

2014/C 372/03

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Nürnberg

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Andreas Wittmann

Kita proceso šalis: Niurnbergo generalinė prokuratūra

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB (1) 11 straipsnio 4 punktą reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, jei teisė vairuoti iš transporto priemonės vairuotojo neatimama tik todėl, kad ji jau yra atimta anksčiau ir dėl to jis jos neturi, ir jei kartu uždraudžiama bent jau tam tikrą laiką šiam asmeniui iš naujo suteikti teisę vairuoti, tai prilyginama vairuotojo pažymėjimo atėmimui?


(1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, p. 18).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/3


2014 m. liepos 16 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Byla C-342/14)

2014/C 372/04

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: X-Steuerberatungsgesellschaft

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Hannover-Nord

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 2005/36/EB (1) 5 straipsnį yra draudžiamas paslaugų teikimo laisvės apribojimas tuo atveju, kai pagal vienos valstybės narės teisės aktus įsteigta mokesčių konsultavimo bendrovė savo įsisteigimo valstybėje narėje, kurioje mokesčių konsultavimo veikla nėra reglamentuojama profesija, paslaugos gavėjui kitoje valstybėje narėje parengia ir mokesčių inspekcijai pateikia mokesčių deklaraciją, o kitos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad mokesčių konsultavimo bendrovė, turinti teisę teikti komercines mokesčių konsultacijų paslaugas, turi būti pripažinta ir šiai bendrovei turi vadovauti mokesčių konsultantai?

2.

Ar mokesčių konsultavimo bendrovė esant aplinkybėms, nurodytoms pirmajame klausime, gali pagrįstai remtis Direktyvos 2006/123/EB (2) 16 straipsnio 1 ir 2 dalimis, ir būtent neatsižvelgdama į tai, kurioje iš dviejų valstybių narių ji teikia savo paslaugas?

3.

Ar SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad, esant pirmame klausime nurodytoms aplinkybėms, paslaugos gavėjo valstybėje narėje taikomi teisės aktai prieštarauja šiame straipsnyje nustatytam draudimui riboti laisvę teikti paslaugas, kai mokesčių konsultavimo bendrovė įsisteigusi kitoje valstybėje narėje negu paslaugos gavėjo valstybė narė?


(1)  2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, p. 22).

(2)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/3


2014 m. rugpjūčio 1 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Byla C-371/14)

2014/C 372/05

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: APEX GmbH Internationale Spedition

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2013 m. kovo 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 260/2013 (1), kuriuo galutinio antidempingo muito, Reglamentu (EB) Nr. 1458/2007 nustatyto importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės neužpildomiems dujiniams kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais, taikymo sritis išplečiama iš Vietnamo siunčiamiems importuojamiems neužpildomiems dujiniams kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Vietnamo Socialistinės Respublikos kilmės (OL L 82, p. 10, toliau – Reglamentas Nr. 260/2013), negalioja, nes tuo metu, kai buvo priimtas Reglamentas Nr. 260/2013, Reglamentu (EB) Nr. 1458/2007 įvesto antidempingo muito, kurio taikymo sritį siekta išplėsti, galiojimo terminas jau buvo pasibaigęs?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

2.

Ar Reglamentas Nr. 260/2013 negalioja, nes neįmanoma nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1458/2007 (2) (OL L 326, p. 1) skirtos priemonės vengimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1225/2009 13 straipsnio 1 dalį.


(1)  OL L 82, p. 10.

(2)  2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1458/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės neužpildomiems dujiniams kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais ir siunčiamiems iš Taivano arba jo kilmės, ir importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės užpildomiems kišeniniams žiebtuvėliams su akmenėliais ir siunčiamiems iš Taivano arba jo kilmės (OL L 326, p. 1).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/4


2014 m. rugpjūčio 6 d.Tribunale di Frosinone (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Laezza Rosaria

(Byla C-375/14)

2014/C 372/06

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Frosinone

Šalys pagrindinėje byloje

Laezza Rosaria

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir kt. straipsniai bei 56 ir kt. straipsniai, atsižvelgiant į tai, kaip jie buvo papildyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. vasario 16 d. sprendime C-72/10 pateiktais principais, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama numatyti pareigą neatlygintinai perleisti teisę naudotis nuosavybei priklausančiu materialiu ir nematerialiu turtu, kuris sudaro lošimo įmokų surinkimo ir administravimo tinklą, tuo atveju, kai baigiama vykdyti veiklą pasibaigus galutiniam koncesijos terminui arba dėl sprendimo dėl teisių atėmimo ar atšaukimo?


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/4


2014 m. rugpjūčio 13 d.Cour administrative d'appel de Versailles (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Byla C-386/14)

2014/C 372/07

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative d'appel de Versailles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Groupe Steria SCA

Atsakovė: Ministère des finances et des comptes publics

Prejudicinis klausimas

Ar EB 43 straipsnį (dabar – SESV 49 straipsnis) dėl įsisteigimo laisvės reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama teisės aktais, kuriuose reglamentuojama Prancūzijos integruoto apmokestinimo sistema, integruojančiai patronuojančiajai įmonei suteikti galimybę neutralizuoti sąnaudų ir išlaidų dalies, kurią sudaro 5 % grynosios dividendų sumos, gautos tik iš integravimo sistemoje dalyvaujančių reziduojančių įmonių, pakartotinį įtraukimą, nors pagal minėtus teisės aktus tokia teisė jai nesuteikiama, jeigu tai dividendai, kuriuos jai paskirsto jos patronuojamosios įmonės, įsteigtos kitoje valstybėje narėje, tačiau jeigu jos būtų rezidentės, joms objektyviai galėtų būti pasirinktinai taikoma integravimo sistema?


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/5


2014 m. rugpjūčio 14 d.Finanzgerichts Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Byla C-388/14)

2014/C 372/08

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Timac Agro Deutschland GmbH

Atsakovė: Finanzamt Sankt Augustin

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 49 straipsnį (EB 43 straipsnis) reikia suprasti taip, kad jam prieštarauja teisės norma, kaip antai EStG (Einkommensteuergesetz, Pajamų mokesčio įstatymas) 52 straipsnio 3 dalis, jei įskaitymo, kuris lygus užsienio nuolatinio padalinio nuostoliui, kurio dydžiu mokestis jau buvo sumažintas, priežastis yra šio nuolatinio padalinio perleidimas kitai kapitalo bendrovei, kuri, kaip ir perleidžiančioji įmonė, priklauso tai pačiai įmonių grupei, o ne pelno gavimas?

2.

Ar SESV 49 straipsnį (EB 43 straipsnis) reikia suprasti taip, kad jam prieštarauja teisės norma, kaip antai 2000 m. Vokietijos ir Austrijos DBA (Doppelbesteuerungsabkommen, sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo) 23 straipsnio 1a dalis, pagal kurią į apmokestinimo bazę Vokietijoje neįtraukiamos Austrijoje gautos pajamos, kai jas galima apmokestinti Austrijoje, jeigu į Austrijoje esančio Vokietijos kapitalo bendrovės nuolatinio padalinio nuostolius Austrijoje daugiau negali būti atsižvelgta dėl to, kad nuolatinis padalinys perleistas Austrijos kapitalo bendrovei, priklausančiai tai pačiai įmonių grupei kaip ir Vokietijos kapitalo bendrovė?


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/5


2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Esso Italiana srl ir kt./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

(Byla C-389/14)

2014/C 372/09

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Esso Italiana srl, Eni SpA, Linde Gas Italia srl,

Atsakovai: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB ir teikti paramą vykdant projektinę veiklą pagal Kioto protokolą), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aplinkos ir teritorijos bei jūros apsaugos ministerija), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ūkio ir finansų ministerija), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministrų tarybos prezidiumas)

Prejudiciniai klausimai

1.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES (1) negalioja dėl to, kad, apskaičiuojant nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į su dujų atliekomis arba metalurgijos procesų dujomis susijusios emisijos ir į su šiluma, pagaminta termofikacijos būdu, susijusios emisijos dalį, taip pažeidžiant SESV 290 straipsnį ir Direktyvos 2003/87/EB (2) 1, 4 ir 5 dalis, viršijant pačia direktyva suteiktus įgaliojimus ir prieštaraujant direktyvos tikslams (skatinti efektyviai energiją vartojančias technologijas ir saugoti ekonominės plėtros ir užimtumo poreikius).

2.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja, atsižvelgiant į ESS 6 straipsnį, dėl to, kad prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) Pirmojo protokolo 1 straipsniui ir pačios konvencijos 17 straipsniui, kadangi nepagrįstai pažeidė bendrovių ieškovių teisėtus lūkesčius išlaikyti turtą, kurį sudaro preliminariai suteiktas ir, remiantis direktyvos numatymais, bendrovėms priklausantis apyvartinių taršos leidimų skaičius, taip lemiant su minėtu turtu susijusios ekonominės naudos negavimą.

3.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pažeidžia SESV 296 straipsnio 2 dalį ir Nicos chartijos 41 straipsnį, nes nėra tinkamai pagrįstas.

4.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir proporcingumo principas, nustatytas ESS 5 straipsnio 4 dalyje, ir ar sprendimas yra ydingas dėl nepakankamai paaiškinto apskaičiavimo metodo ir vertinimo klaidos, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), neatsižvelgta į sąvokos „kurą deginantis įrenginys“ aiškinimo pakeitimų, įvykusių tarp pirmojo (2005–2007 m.) ir antrojo (2008–2012 m.) Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo etapų, pasekmes.

5.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalis, ir kad jame nepakankamai paaiškintas apskaičiavimo metodas ir vertinimo klaida, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), remtasi valstybių narių pateiktais nenuosekliais tarpusavyje nesuderintais duomenimis, pagrįstais skirtingu Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalies aiškinimu.

6.

Galiausiai, tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiamos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros taisyklės.


(1)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27).

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (tekstas svarbus EEE) (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/7


2014 m. rugpjūčio 18 d.Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipras) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

(Byla C-390/14)

2014/C 372/10

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinimą palaikanti institucija: Astinomikos Diefthindis Larnakas

Kaltinamasis: Masoud Mehrabipari

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į lojalaus bendradarbiavimo, veiksmingumo siekiant direktyvos tikslų, bausmių proporcingumo, tinkamumo ir pagrįstumo principus, Direktyvos 2008/115/EB (1) 15 ir 16 straipsniai gali būti aiškinami taip, kad pagal juos leidžiama remiantis iki direktyvos perkėlimo galiojusiais nacionalinės teisės aktais (įstatymo dėl užsieniečių ir imigracijos (vadinamo 105 knyga) 19 straipsnio 1 dalies f ir i punktais) vykdyti nelegaliai esančio trečiosios šalies piliečio, kuriam buvo nesėkmingai taikomos priverstinės išsiuntimo priemonės ir kuris buvo sulaikytas ilgesnį nei 18 mėnesių laikotarpį dėl to, kad neturėjo paso ir, bijodamas Irano valdžios institucijų persekiojimo, nebendradarbiavo su valdžios institucijomis dėl paso išdavimo per jo šalies ambasadą, baudžiamąjį persekiojimą?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar toks baudžiamasis persekiojimas gali būti vykdomas iš karto po to, kai baigiasi maksimalus 18 mėnesių sulaikymo dėl išsiuntimo laikotarpis, ir todėl nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis nepaleidžiamas, o jo sulaikymas pratęsiamas baudžiamosios bylos nagrinėjimo laikotarpiui, jei teismas nusprendžia, jog to reikia dėl asmens pasislėpimo pavojaus?

3.

Ką reiškia trečiosios šalies piliečio „nepakankamas bendradarbiavimas“ pagal Direktyvos 2008/115 15 straipsnio [6 dalies a punktą], o būtent, ar šią sąvoką atitinka nacionalinės teisės nuostatos (įstatymo dėl užsieniečių ir imigracijos (vadinamo 105 knyga) 19 straipsnio 1 dalies f ir i punktais), pagal kurias baudžiamąja tvarka baudžiama už bet kokį atsisakymą „pateikti [Imigracijos ir gyventojų surašymo skyriaus] viršininkui kokį nors jo pareikalautą dokumentą“ ir už bet kokį „aktyvų ar pasyvų pasipriešinimą ar kliudymą kokiam nors [Imigracijos ir gyventojų surašymo skyriaus] viršininkui vykdyti savo pareigas“ nepateikiant paso, nors tuo pačiu nenurodoma kokių veiksmų ėmėsi valdžios institucijos kilmės šalies valdžios institucijų atžvilgiu, kad trečiosios šalies pilietis būtų sėkmingai išsiųstas?


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/7


2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

(Byla C-391/14)

2014/C 372/11

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Api Raffineria di Ancona SpA,

Atsakovai: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aplinkos ir teritorijos bei jūros apsaugos ministerija), Ministero dello Sviluppo Economico (Ekonominio vystymosi ministerija)

Prejudiciniai klausimai

1.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES (1) negalioja dėl to, kad, apskaičiuojant nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į su dujų atliekomis arba metalurgijos procesų dujomis susijusios emisijos ir į su šiluma, pagaminta termofikacijos būdu, susijusios emisijos dalį, taip pažeidžiant SESV 290 straipsnį ir Direktyvos 2003/87/EB (2) 1, 4 ir 5 dalis, viršijant pačia direktyva suteiktus įgaliojimus ir prieštaraujant direktyvos tikslams (skatinti efektyviai energiją vartojančias technologijas ir saugoti ekonominės plėtros ir užimtumo poreikius).

2.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja, atsižvelgiant į ESS 6 straipsnį, dėl to, kad prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) Pirmojo protokolo 1 straipsniui ir pačios konvencijos 17 straipsniui, kadangi nepagrįstai pažeidė bendrovių ieškovių teisėtus lūkesčius išlaikyti turtą, kurį sudaro preliminariai suteiktas ir, remiantis direktyvos numatymais, bendrovėms priklausantis apyvartinių taršos leidimų skaičius, taip lemiant su minėtu turtu susijusios ekonominės naudos negavimą.

3.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pažeidžia SESV 296 straipsnio 2 dalį ir Nicos chartijos 41 straipsnį, nes nėra tinkamai pagrįstas.

4.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir proporcingumo principas, nustatytas ESS 5 straipsnio 4 dalyje, ir ar sprendimas yra ydingas dėl nepakankamai paaiškinto apskaičiavimo metodo ir vertinimo klaidos, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), neatsižvelgta į sąvokos „kurą deginantis įrenginys“ aiškinimo pakeitimų, įvykusių tarp pirmojo (2005–2007 m.) ir antrojo (2008–2012 m.) Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo etapų, pasekmes.

5.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalis, ir kad jame nepakankamai paaiškintas apskaičiavimo metodas ir vertinimo klaida, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), remtasi valstybių narių pateiktais nenuosekliais tarpusavyje nesuderintais duomenimis, pagrįstais skirtingu Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalies aiškinimu.

6.

Galiausiai, tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiamos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros taisyklės.


(1)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27).

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (tekstas svarbus EEE) (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/9


2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lucchini in Amministrazione straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

(Byla C-392/14)

2014/C 372/12

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA,

Atsakovai: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aplinkos ir teritorijos bei jūros apsaugos ministerija), Ministero dello Sviluppo Economico (Ekonominio vystymosi ministerija)

Prejudiciniai klausimai

1.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES (1) negalioja dėl to, kad, apskaičiuojant nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į su dujų atliekomis arba metalurgijos procesų dujomis susijusios emisijos ir į su šiluma, pagaminta termofikacijos būdu, susijusios emisijos dalį, taip pažeidžiant SESV 290 straipsnį ir Direktyvos 2003/87/EB (2) 1, 4 ir 5 dalis, viršijant pačia direktyva suteiktus įgaliojimus ir prieštaraujant direktyvos tikslams (skatinti efektyviai energiją vartojančias technologijas ir saugoti ekonominės plėtros ir užimtumo poreikius).

2.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja, atsižvelgiant į ESS 6 straipsnį, dėl to, kad prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) Pirmojo protokolo 1 straipsniui ir pačios konvencijos 17 straipsniui, kadangi nepagrįstai pažeidė bendrovių ieškovių teisėtus lūkesčius išlaikyti turtą, kurį sudaro preliminariai suteiktas ir, remiantis direktyvos numatymais, bendrovėms priklausantis apyvartinių taršos leidimų skaičius, taip lemiant su minėtu turtu susijusios ekonominės naudos negavimą.

3.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pažeidžia SESV 296 straipsnio 2 dalį ir Nicos chartijos 41 straipsnį, nes nėra tinkamai pagrįstas.

4.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir proporcingumo principas, nustatytas ESS 5 straipsnio 4 dalyje, ir ar sprendimas yra ydingas dėl nepakankamai paaiškinto apskaičiavimo metodo ir vertinimo klaidos, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), neatsižvelgta į sąvokos „kurą deginantis įrenginys“ aiškinimo pakeitimų, įvykusių tarp pirmojo (2005–2007 m.) ir antrojo (2008–2012 m.) Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo etapų, pasekmes.

5.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalis, ir kad jame nepakankamai paaiškintas apskaičiavimo metodas ir vertinimo klaida, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), remtasi valstybių narių pateiktais nenuosekliais tarpusavyje nesuderintais duomenimis, pagrįstais skirtingu Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalies aiškinimu.

6.

Galiausiai, tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiamos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros taisyklės.


(1)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27).

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (tekstas svarbus EEE) (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/10


2014 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB) ir kt.

(Byla C-393/14)

2014/C 372/13

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Dalmine SpA,

Atsakovai: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE (Nacionalinis komitetas, skirtas įgyvendinti Direktyvą 2003/87/EB), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Aplinkos ir teritorijos bei jūros apsaugos ministerija), Ministero dello Sviluppo Economico (Ekonominio vystymosi ministerija)

Prejudiciniai klausimai

1.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES (1) negalioja dėl to, kad, apskaičiuojant nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių, neatsižvelgta į su dujų atliekomis arba metalurgijos procesų dujomis susijusios emisijos ir į su šiluma, pagaminta termofikacijos būdu, susijusios emisijos dalį, taip pažeidžiant SESV 290 straipsnį ir Direktyvos 2003/87/EB (2) 1, 4 ir 5 dalis, viršijant pačia direktyva suteiktus įgaliojimus ir prieštaraujant direktyvos tikslams (skatinti efektyviai energiją vartojančias technologijas ir saugoti ekonominės plėtros ir užimtumo poreikius).

2.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja, atsižvelgiant į ESS 6 straipsnį, dėl to, kad prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) Pirmojo protokolo 1 straipsniui ir pačios konvencijos 17 straipsniui, kadangi nepagrįstai pažeidė bendrovių ieškovių teisėtus lūkesčius išlaikyti turtą, kurį sudaro preliminariai suteiktas ir, remiantis direktyvos numatymais, bendrovėms priklausantis apyvartinių taršos leidimų skaičius, taip lemiant su minėtu turtu susijusios ekonominės naudos negavimą.

3.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas pažeidžia SESV 296 straipsnio 2 dalį ir Nicos chartijos 41 straipsnį, nes nėra tinkamai pagrįstas.

4.

Taip pat tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir proporcingumo principas, nustatytas ESS 5 straipsnio 4 dalyje, ir ar sprendimas yra ydingas dėl nepakankamai paaiškinto apskaičiavimo metodo ir vertinimo klaidos, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), neatsižvelgta į sąvokos „kurą deginantis įrenginys“ aiškinimo pakeitimų, įvykusių tarp pirmojo (2005–2007 m.) ir antrojo (2008–2012 m.) Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo etapų, pasekmes.

5.

Tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiama Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 5 dalis ir Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalis, ir kad jame nepakankamai paaiškintas apskaičiavimo metodas ir vertinimo klaida, atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant didžiausią nemokamai teiktinų apyvartinių taršos leidimų skaičių (šis duomuo svarbus apibrėžiant bendrą įvairiems sektoriams taikomą pataisos koeficientą), remtasi valstybių narių pateiktais nenuosekliais tarpusavyje nesuderintais duomenimis, pagrįstais skirtingu Direktyvos 2003/87/EB 9a straipsnio 2 dalies aiškinimu.

6.

Galiausiai, tegul Teisingumo Teismas nurodo, ar 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES negalioja tiek, kiek jame apibrėžtas įvairiems sektoriams taikomas pataisos koeficientas, dėl to, kad taip pažeidžiamos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 1 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros taisyklės.


(1)  2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, p. 27).

(2)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (tekstas svarbus EEE) (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/11


2014 m. rugpjūčio 18 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sandy Siewert ir kt./Condor Flugdienst GmbH

(Byla C-394/14)

2014/C 372/14

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Rüsselsheim

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Atsakovė: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar ypatinga aplinkybė, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 (1) 5 straipsnio 3 dalį, turi būti tiesiogiai susijusi su skrydžiu, kuriame buvo atlikta atitinkama rezervacija?

2.

Tuo atveju, jei ypatingos aplinkybės, atsiradusios vykdant ankstesnius skrydžius, yra svarbios ir vykdant vėlesnį skrydį, ar visos pagrįstos priemonės, kurių skrydį vykdantis oro vežėjas turi imtis pagal minėto reglamento 5 straipsnio 3 dalį, turi būti skirtos tik užkirsti kelią ypatingų aplinkybių atsiradimui ar ir išvengti didelio vėlavimo?

3.

Ar savo atsakomybe veikiančių trečiųjų asmenų, kuriems patikėtos tam tikros funkcijos, kurios sudaro oro vežėjo veiklos dalį, veiksmai laikytini ypatingomis aplinkybėmis, kaip tai suprantama pagal reglamento 5 straipsnio 3 dalį?

4.

Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar vertinant situaciją svarbu tai, kas (oro skrydžių bendrovė, oro uosto operatorius ir t. t.) patikėjo užduotį trečiajam asmeniui?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/12


2014 m. rugpjūčio 19 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vodafone GmbH/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-395/14)

2014/C 372/15

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vodafone GmbH

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (1) dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad nacionalinė reguliavimo institucija, kuri įpareigojo operatorių, turintį didelę įtaką rinkoje, teikti judriojo ryšio skambučių užbaigimo paslaugas ir kuri reikalauja, kad už tai prašomi tarifai būtų patvirtinti laikantis minėtoje direktyvos nuostatoje numatytos procedūros, privalo iš naujo vykdyti procedūrą pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį prieš kiekvieną konkrečiai prašomų tarifų patvirtinimą?


(1)  OL L 108, p. 33, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349.


Bendrasis Teismas

20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/13


2014 m. rugsėjo 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Éditions Odile Jacob/Komisija

(Byla T-471/11) (1)

((Konkurencija - Koncentracija - Knygų leidybos rinka - Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka su sąlyga, jei bus perleistas turtas - Perleidžiamo turto įgijėjo patvirtinimo sprendimas - Sprendimas, priimtas Bendrajam Teismui panaikinus pirminį sprendimą, susijusį su ta pačia procedūra - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - SESV 266 straipsnio pažeidimas - Sąlyginio leidimo sprendime nustatytų įpareigojimų nesilaikymas - Sąlygų ir pareigų atskyrimas - Negaliojimo atgal principas - Įgijėjo kandidatūros vertinimas - Įgijėjo nepriklausomumas perleidėjo atžvilgiu - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Pareiga motyvuoti))

2014/C 372/16

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Éditions Odile Jacob SAS (Paryžius, Prancūzija), iš pradžių atstovaujama advokatų O. Fréget, M. Struys ir L. Eskenazi, vėliau – O. Fréget, L. Eskenazi ir D. Béranger ir galiausiai – advokatų O. Fréget ir L. Eskenazi

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Giolito, O. Beynet ir S. Noë

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Lagardère SCA (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon ir L.Bary, ir Wendel (Paryžius), atstovaujama advokatų M. Trabucchi, F. Gordon ir A. Gosset-Grainville

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimą C (2011) 3503, priimtą byloje COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP, kuriuo Komisija dar kartą, po to, kai buvo priimtas 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas Éditions Odile Jacob/Komisija (T-452/04, Rink. II-4713, EU:T:2010:385), patvirtino Wendel Investissement kaip perleidžiamo turto įgijėją laikantis 2004 m. sausio 7 d. Komisijos sprendime leisti vykdyti koncentraciją Lagardère/Natexis/VUP nurodytų įpareigojimų.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Éditions Odile Jacob SAS bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 305, 2011 10 15.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/13


2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje MasterCard ir kt./Komisija

(Byla T-516/11) (1)

((Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Su studija apie prekybininkų patiriamas išlaidas ir gaunamą naudą pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo metodus susiję dokumentai - Atsisakymas leisti susipažinti - Su sprendimų priėmimo proceso apsauga susijusi išimtis - Su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga susijusi išimtis))

2014/C 372/17

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: MasterCard, Inc. (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Amerikos Valstijos); MasterCard International, Inc. (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos) ir MasterCard Europe (Vaterlo, Belgija), atstovaujamos iš pradžių advokatų B. Amory, V. Brophy ir S. McInnes, vėliau – advokatų B. Amory ir V. Brophy

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Clotuche-Duvieusart ir V. Bottka

Dalykas

2011 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimo neleisti ieškovėms susipažinti su tam tikrais trečiojo asmens parengtais dokumentais, susijusiais su studija apie prekybininkų patiriamas išlaidas ir gaunamą naudą pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo metodus, panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimą neleisti MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., ir MasterCard Europe susipažinti su tam tikrais dokumentais, kuriuos trečiasis asmuo parengė ruošdamas Komisijos pagal viešųjų pirkimų procedūrą užsakytą studiją apie prekybininkų patiriamas išlaidas ir gaunamą naudą pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo metodus, kiek ja neleidžiama susipažinti su šiais dokumentais:

verslininkų išlaidos ir nauda pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo būdus (2009 m. birželio 2 d. pradinė ataskaita);

verslininkų išlaidos ir nauda pasirinkus skirtingus mokėjimo priėmimo būdus – 2009 m. rugsėjo 28 d. ataskaita apie pasirinktą metodiką [peržiūrėta versija, kurioje atsižvelgta į suinteresuotųjų šalių ir Komisijos Generalinio direktorato „Konkurencija“ pateiktas pastabas];

su mokėjimų kaštais susijusių išsamių apklausų rezultatai: 2010 m. sausio 15 d. parengta Vengrijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje darytų išsamių apklausų analizė (2010 m. kovo 9 d. versija);

2010 m. kovo 8 d. internete pateiktas klausimynas;

2010 m. gegužės 24 d. parengtas ataskaitos projektas: bandomojo tyrimo dėl galimybių atlikti internetu rezultatai ir išvados.

2.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 347, 2011 11 26.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/14


2014 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Micrus Endovascular LLC/VRDT – Laboratórios Delta (DELTA)

(Byla T-218/12) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo DELTA paraiška - Ankstesni tarptautiniai ir nacionaliniai vaizdiniai prekių ženklai DELTA PORTUGAL ir komercinis pavadinimas LABORATORIOS DELTA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 372/18

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Micrus Endovascular LLC (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio B. Brandreth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Laboratórios Delta Lda (Kelusas, Portugalija), atstovaujama advokato J. Sena Mioludo

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. kovo 6 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 244/2011-2), susijusio su protesto procedūra tarp Laboratórios Delta Lda ir Micrus Endovascular Corp.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Micrus Endovascular LLC bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 217, 2012 7 21.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/15


2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hansestadt Lübeck/Komisija

(Byla T-461/12) (1)

((Valstybės pagalba - Oro uosto mokesčiai - Liubeko oro uostas - Sprendimas pradėti SESV 108 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą - SESV 107 straipsnio 1 dalis - Akivaizdi vertinimo klaida - Reglamento (EB) Nr. 659/1999 10 straipsnis))

2014/C 372/19

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Hansestadt Lübeck (Vokietija), Flughafen Lübeck GmbH teisių perėmėjas, atstovaujamas advokatų M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto ir T. Becker

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir R. Sauer

Dalykas

Prašymas panaikinti 2012 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimą C(2012) 1012 galutinis dėl valstybės pagalbos SA.27585 ir SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 ir CP 162/2010) – Vokietija, kiek šis sprendimas susijęs su 2006 m. nustatyta oro uosto mokesčių tvarka, taikoma Liubeko oro uostui.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2012 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimą C(2012) 1012 galutinis dėl valstybės pagalbos SA.27585 ir SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 ir CP 162/2010) – Vokietija, kiek šis sprendimas susijęs su 2006 m. nustatyta oro uosto mokesčių tvarka, taikoma Liubeko oro uostui.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija padengia savo ir pusę Hansestadt Lübeck patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 379, 2012 12 8.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/16


2014 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Biscuits Poult/VRDTBanketbakkerij Merba (Biscuit)

(Byla T-494/12) (1)

((Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis trapios tešlos sausainį - Negaliojimo pagrindas - Individualių savybių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 6/2002 4, 6 straipsniai ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 372/20

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Biscuits Poult SAS (Montobanas, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Chapoullié

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Banketbakkerij Merba BV (Osterhautas, Nyderlandai), atstovaujama advokato M. Abello

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. rugpjūčio 2 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 914/2011-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Banketbakkerij Merba BV ir Biscuits Poult SAS.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Biscuits Poult SAS padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bei Banketbakkerij Merba BV patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/16


2014 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DTM Ricambi Srl/VRDT – STAR (STAR)

(Byla T-199/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo STAR paraiška - Ankstesnis tarptautinis vaizdinis prekių ženklas STAR LODI - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

2014/C 372/21

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: DTM Ricambi Srl (Bolonija, Italija), atstovaujama advokatų V. Catelli ir A. Loffredo

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama L. Rampini ir P. Bullock

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Società trasporti automobilistici regionali SpA (Lodis, Italija), atstovaujama advokato F. Caricato

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. sausio 24 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 0124/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) ir DTM Ricambi Srl.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

DTM Ricambi Srl padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 156, 2013 6 1.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/17


2014 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Estija/Komisija

(Byla T-555/14)

2014/C 372/22

Proceso kalba: estų

Šalys

Ieškovė: Estijos Respublika, atstovaujama advokato N. Grünberg

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos sprendimą (C(2014)3271) galutinis), susijusį su tarpinių išmokų, mokamų pagal Europos žuvininkystės fondo (FEP) veiksmų programą Estijai už 2007–2013 m., mokėjimo sustabdymu;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Komisija netinkamai taikė Reglamento Nr. 1198/2006 (1) 25 straipsnio 2 dalį ir 89 straipsnį.

Ieškovė tvirtina, kad Komisijos pateiktas 25 straipsnio aiškinimas, pagal kurį parama investicijoms pateisinama, tik jei ja pagerinami laivų techniniai duomenys, kuria viršijama tai, kas būtina siekiant atstatyti laivo būklę į pradinę padėtį, neatitinka nei šio straipsnio formuluotės, nei jo prasmės, nei jo tikslo. 25 straipsnio 2 dalyje paliekama plati diskrecija dėl klausimo, kokias investicijas gali remti FEP. Kadangi ieškovė laikėsi 25 straipsnio 2 dalies nuostatų, nėra būtina taikyti 89 straipsnį ir sustabdyti tarpines išmokas pagal pirmąją prioritetinę veiksmų programos dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1198/2006 88 straipsnį.

Ieškovė kaltina Komisiją nepriėmus sprendimo dėl išmokų mokėjimo sustabdymo per šešis mėnesius skaičiuojant nuo pranešimo apie išmokų mokėjimo sustabdymą. Ieškovės teigimu, Komisija dėl to pažeidė Reglamento Nr. 1198/2006 88 straipsnį ir nepaisė savo pačios gairių dėl finansinių išmokų nutraukimo, sustabdymo ir keitimo.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Komisija pažeidė gero administravimo principą.

Ieškovė tvirtina, kad, priimdama ginčijamą sprendimą, Komisija pažeidė gero administravimo principą, nes ji: 1) neatsižvelgė į visas ieškovės nurodytas aplinkybes; 2) nepatikrino, ar visos hipotezės, kuriomis grindžiamas sprendimas, atitinka tikrovę; 3) automatiškai laikė, kad investicijos, kurios buvo skirtos pagerinti jau suremontuotų laivų būklę, yra kasdienės išlaidos; 4) klaidingai manė, kad šiomis investicijomis nebuvo prisidėta prie 25 straipsnio 2 dalies tikslų.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Komisija pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

Ieškovė tvirtina, kad Komisija, nepaisant aiškios pozicijos, išreikštos jos laiške, leidžiančios pagrįstai tikėtis, kad išlaidos, skirtos variklių renovacijai (taisymui), gali būti priskirtos Reglamento Nr. 1198/2006 25 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai, jei tai nepadidina žvejybinio laivo pajėgumų, vėliau nusprendė, kad šios išlaidos nelemia techninių laivo parametrų pagerinimo, bet veikiau prisideda prie žvejybinių laivų pradinės būklės išlaikymo ir todėl tokioms investicijoms negali būti skirta parama. Ieškovė tvirtina, kad ji apie tokią nuostatą nežinojo; ji neišplaukia nei iš Reglamento Nr. 1198/2006 25 straipsnio, nei iš Komisijos atsakymo į ieškovės šiuo aspektu pateikto klausimo.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: Komisija pažeidė teisinio saugumo principą.

Ieškovė mano, kad tai, kad Komisija priėmė galutinį sprendimą sustabdyti tarpines išmokas po trejų metų nuo išmokų termino nutraukimo tiek, kiek tai susiję su paraiška dėl pirmosios tarpinės išmokos, nesilaikė šešių mėnesių termino, numatyto Reglamento Nr. 1198/2006 88 straipsnio 1 dalyje ir tuo akivaizdžiai buvo pažeistas teisinio saugumo principas. Šio Komisijos požiūrio visiškai negalėjo numatyti FEP paramos gavėjai.


(1)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, p. 1).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/18


2014 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Group OOD/VRDT – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Byla T-567/14)

2014/C 372/23

Kalba, kuria surašytas ieškinys: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Group OOD (Sofija, Bulgarija), atstovaujama advokatų Dragia Dragiev ir Andrey Andreev

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Kosta Iliev (Sofija, Bulgarija), atstovaujamas patentų ir prekių ženklų biuras Zlatarevi

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. birželio 2 d. VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą R 1587/2013-4, remiantis Reglamento (EB) Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalimi,

Priteisti iš VRDT ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jei ši įstotų į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Kosta Iliev

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: spalvinis vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodžiai „GROUP Company TOURISM & TRAVEL“, 35, 39 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: Group OOD.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: neįregistruotas prekių ženklas, kurį sudaro materialinės teisės į žymenį, kuriame yra žodžiai „Group company“.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas (Bulgarijos įstatymo turinys buvo klaidingai patikrintas ex officio);

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalies pažeidimas (pateikti įrodymai nebuvo išnagrinėti visapusiškai ir teisingai);

Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas (pateikti įrodymai ir teisiniai argumentai nebuvo išnagrinėti šioje nuostatoje įtvirtintomis sąlygomis).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/19


2014 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Slovėnija/Komisija

(Byla T-585/14)

2014/C 372/24

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Slovėnijos Respublika, atstovaujama avvocato dello Stato L. Bembič

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos rašte išdėstytą 2014 m. birželio 2 d. Generalinės biudžeto direkcijos sprendimą Nr. BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, kuriame, pirma, konstatuota, kad ieškovė finansiškai atsakinga už prarastus Sąjungos biudžeto nuosavus išteklius, nes cukrus buvo importuotas ne pagal importo tarifinių kvotų sistemą ir ištekliai šiam importui nebuvo nustatyti, ir, antra, ieškovei nurodyta įnešti į Sąjungos biudžetą prarastus nuosavus išteklius atitinkančią sumą, kuri, tuo atveju, kai importo licencija buvo visiškai išnaudota, sudarė 1 2 57  000 eurų;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su akivaizdžia vertinimo klaida.

Nagrinėjamame rašte Komisija neteisingai nusprendė, kad nuosavi ištekliai buvo prarasti dėl klaidų, importuotojo prašyme išduoti importo licenciją padarytos klaidos, kurios Slovėnijos institucijos nenustatė per tinkamą laiką.

Iš tiesų importuotojas per tinkamą laiką užpildė ir ištaisė savo prašymą, o klaidų atsirado, kai Slovėnijos Respublikos žemės ūkio rinkos ir kaimo plėtros agentūra perkėlė importo licencijas į Komisijos kvotų programą AMIS, ir tik dėl didelių šios sistemos trūkumų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su Komisijos sprendimų priėmimą reglamentuojančių nuostatų pažeidimu.

Nagrinėjamą raštą pasirašė Generalinės biudžeto direkcijos direktorius, nors kompetencija dėl klausimų, susijusių su ieškovės finansine atsakomybe už prarastus nuosavus Sąjungos išteklius, priskirta Komisijai kaip kolegialiam organui.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su nepakankamu motyvavimu ir klaidingu teisiniu pagrindu.

Komisija nepakankamai motyvavo nagrinėjamą raštą, kuriame išdėstytas sprendimas dėl ieškovės finansinės atsakomybės, nes neįmanoma patikrinti, ar jis yra teisėtas ir atitinka materialinę teisę, todėl pažeidė SESV 296 straipsnį ir Komisijos vidaus reglamentą.

Be to, Komisija nenurodė savo sprendimo, pagal kurį šiuo atveju nustatyti prarasti nuosavi ištekliai, už kuriuos finansiškai atsakinga ieškovė, tinkamo teisinio pagrindo.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisės į gynybą ir teisės būti išklausytam pažeidimu.

Prieš išleisdama nagrinėjamą raštą Komisija neinformavo ieškovės apie visas faktines ir teisines aplinkybes, išdėstytas rašte, ir taip pažeidė su teisės į gynybą ir teisės būti išklausytam principus.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su Komisijos kontrolės nebuvimu

Ieškovės klaida perduodant prašymą išduoti importo licenciją buvo informacinės ir elektroninės kvotų sistemos AMIS, kurią sukūrė ir administruoja Komisija, trūkumo pasekmė, todėl ieškovė nėra atsakinga už įvykusią klaidą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo, teisinio saugumo ir nepagrįsto praturtėjimo prevencijos principų pažeidimu.

Ieškovės teigimu, atsižvelgiant į faktą, kad nebuvo patikrintas nuosavų išteklių praradimas, finansinės atsakomybės skyrimas už duomenų registracijos Komisijos informacinėje sistemoje klaidą yra nepagrįstas Sąjungos praturtėjimas.

Taip pat buvo pažeistas teisinio saugumo principas, nes nebuvo nenumatyta klaidų taisymo procedūra tokiais atvejais, kai galimas nepagrįstas praturtėjimas.

Be to, ieškovės teigimu, teisės nuostatos, pagal kurias administracinės klaidos, padarytos išduodat importo licencijas, negali būti taisomos, nors joks rinkos dalyvis nepatirtų žalos dėl taisymo, – ir dėl kurios neišvengiamai kyla valstybės narės finansinė atsakomybė – taip pat prieštarauja proporcingumo principui.

Komisija, per protingą terminą neužbaigusi ieškovės finansinės atsakomybės nustatymo procedūros, taip pat pažeidė teisėtų lūkesčių principą.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/20


2014 m. rugpjūčio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

(Byla T-586/14)

2014/C 372/25

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Kinijos Liaudies Respublika), atstovaujama advokatų Y. Melin ir V. Akritidis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 470/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (1), tiek, kiek jis taikomas Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, ir

nurodyti Komisijai ir bet kuriai kitai į bylą įstojusiai šaliai Komisijos reikalavimams palaikyti padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Komisija padarė akivaizdžią faktų ir teisės vertinimo klaidą, nes, pažeisdama pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto trečią įtrauką, manė, jog ieškovės gamybos sąnaudoms ir finansinei būklei įtaką daro iš buvusios ne rinkos ekonomikos sistemos išlikę ženklūs iškraipymai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą ir nepateikė tvirtų įrodymų, kai, pažeisdama pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą, iš ieškovės eksporto kainos atėmė pardavimo agento komisinius, lygius antkainiui, kurį ieškovei apskaičiavo susijusi Honkongo įmonė, ir nepateikė tinkamų įrodymų, kad ši susijusi įmonė tikrai veikė kaip komisinių pagrindu dirbantis agentas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Komisija, pažeisdama pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 ir 9 dalis, ieškovės eksporto kainą apskaičiavo ne pagal faktiškai už Europoje parduodamą produktą sumokėtą arba mokėtiną kainą, ir eksporto kaina nėra pagrįsta kaina, už kurią eksportuojamas produktas pirmą kartą buvo perparduotas ES nepriklausomam pirkėjui.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su kaltinimu, kad Komisija, pažeisdama pagrindinio reglamento 20 straipsnį ir ES pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį, neatskleidė esminių faktų ir įrodymų, iš kurių būtų galima suprasti, kaip ji apskaičiavo ieškovės dempingo ir žalos skirtumų dydį.


(1)  2014 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 470/2014, kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliariniam stiklui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 142, p. 1).


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/21


2014 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Cham ir Bena Properties/Taryba

(Byla T-597/14)

2014/C 372/26

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Cham Holding Co. SA ir Bena Properties Co. SA (Damaskas, Sirija), atstovaujamos advokatų E. Ruchat ir C. Cornet d’Elzius

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškovių ieškinį priimtinu ir pagrįstu,

priteisti iš Europos Sąjungos žalos, kurią ieškovės patyrė sustabdžius projektą „Yasmeen Rotana“, atlyginimą – 4 3 0 00  000 EUR,

nurodyti paskirti ekspertą, kuris įvertintų visos ieškovių patirtos žalos dydį,

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis pagrindais, kurie iš esmės yra tokie patys arba panašūs į tuos, kuriais remiamasi byloje Makhlouf/Taryba, T-592/14.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/22


2014 m. rugpjūčio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bena Properties/Taryba

(Byla T-602/14)

2014/C 372/27

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Bena Properties Co. SA (Damaskas, Sirija), atstovaujama advokatų E. Ruchat ir C. Cornet d’Elzius

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

atitinkamai panaikinti 2014 m. gegužės 28 d. Sprendimą 2014/309/PESC ir vėlesnius jį įgyvendinančius aktus, kiek jie susiję su ieškove;

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trim pagrindais, kurie iš esmės tokie patys kaip nurodytieji byloje T-432/11, Makhlouf/Taryba  (1) arba į juos panašūs.


(1)  OL C 290, p. 13.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/22


2014 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Fútbol Club Barcelona/VRDT (Skydo vaizdavimas)

(Byla T-615/14)

2014/C 372/28

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Fútbol Club Barcelona (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato J. Carbonell Callicó

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

laikantis Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalies pakeisti 2014 m. gegužės 23 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą ir 2013 m. gegužės 23 d. eksperto sprendimą dėl to, kad jais buvo pažeistas Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis, ir: i) pripažinti, kad vaizdinis prekių ženklas (paraiškos Nr. 1 1 7 64  354) turi skiriamąjį požymį, todėl netaikomi Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatyti absoliutūs atsisakymo įregistruoti pagrindai; ii) paskelbti minėto prekių ženklo paraišką, kad pasibaigus procesui šį prekių ženklą galima būtų įregistruoti,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas laikantis Reglamento Nr. 207/2009 87 straipsnio 2 dalies.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: skydą vaizduojantis vaizdinis prekių ženklas 16, 25 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 1 7 64  354.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalies pažeidimas.


20.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 372/23


2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ANKO/Komisija ir REA

(Byla T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Proceso kalba: graikų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 175, 2014 6 10.