ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 339

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. rugsėjo 29d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 339/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 339/02

Byla C-309/14: 2014 m. birželio 30 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

2

2014/C 339/03

Byla C-324/14: 2014 m. liepos 7 d.Krajowa Izba Odwoławcza (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

2

2014/C 339/04

Byla C-326/14: 2014 m. liepos 7 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

4

2014/C 339/05

Byla C-333/14: 2014 m. liepos 8 d.Court of Session, Scotland (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Scotch Whisky Association ir kt./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

4

2014/C 339/06

Byla C-335/14: 2014 m. liepos 11 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

5

2014/C 339/07

Byla C-336/14: 2014 m. liepos 11 d.Amtsgericht Sonthofen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Sebat Ince

6

2014/C 339/08

Byla C-338/14: 2014 m. liepos 14 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

8

2014/C 339/09

Byla C-340/14: 2014 m. liepos 14 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R. L. Trijber, verslininkas su komerciniu pavadinimu Amstelboats, kita proceso šalis: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

8

2014/C 339/10

Byla C-341/14: 2014 m. liepos 14 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. Harmsen, kita proceso šalis: Burgemeester van Amsterdam

9

2014/C 339/11

Byla C-344/14: 2014 m. liepos 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

10

2014/C 339/12

Byla C-349/14: 2014 m. liepos 21 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

11

2014/C 339/13

Byla C-351/14: 2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

11

2014/C 339/14

Byla C-353/14: 2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. ir kt.

12

2014/C 339/15

Byla C-353/14: 2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. ir kiti

13

2014/C 339/16

Byla C-361/14 P: 2014 m. liepos 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-458/10–T-467/10 ir T-471/10, Peter McBride ir kt./Europos Komisija

14

2014/C 339/17

Byla C-364/14: 2014 m. liepos 28 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

14

2014/C 339/18

Byla C-373/14 P: 2014 m. liepos 31 d.Toshiba Corporation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-519/09 Toshiba Corporation/Europos Komisija

15

 

Bendrasis Teismas

2014/C 339/19

Byla T-518/11: 2014 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BTL Diffusion/VRDT – dm-drogerie markt (babyTOlove) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

17

2014/C 339/20

Byla T-206/13: 2014 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stance/VRDTPokarna (STANCE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

17

2014/C 339/21

Byla T-478/13: 2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje NumberFour/VRDT – Inaer Helicópteros (ENFORE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

18

2014/C 339/22

Byla T-718/13: 2014 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje The Directv Group/VRDT – Bolloré (DIRECTV) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas panaikinti registraciją — Prašymo panaikinti registraciją atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

19

2014/C 339/23

Byla T-721/13: 2014 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje The Directv Group/VRDT – Bolloré (DIRECTV) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas panaikinti registraciją — Prašymo panaikinti registraciją atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

19

2014/C 339/24

Byla T-536/14: 2014 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Sheraton International IP/VRDT – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

20

2014/C 339/25

Byla T-542/14: 2014 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo/VRDT (Apvalios sumuštinio duonos forma)

21

2014/C 339/26

Byla T-543/14: 2014 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje provima Warenhandels/VRDT – Renfro (HOT SOX)

21

2014/C 339/27

Byla T-544/14: 2014 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Société des Produits Nestlé/VRDT – Terapia (ALETE)

22

2014/C 339/28

Byla T-545/14: 2014 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje GEA Group/VRDT (engineering for a better world)

23

2014/C 339/29

Byla T-554/14: 2014 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Messi Cuccittini/VRDT – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

24

2014/C 339/30

Byla T-557/14: 2014 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje BrandGroup/VRDT – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

25

2014/C 339/31

Byla T-578/14: 2014 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje VSM Geneesmiddelen/Komisija

26

2014/C 339/32

Byla T-584/14: 2014 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex/VRDT – Ansell (ZARA)

27

2014/C 339/33

Byla T-613/14: 2014 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Industrias Tomás Morcillo/VRDT – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

27

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/1


Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

2014/C 339/01

Paskutinis leidinys

OL C 329, 2014 9 22

Skelbti leidiniai

OL C 315, 2014 9 15

OL C 303, 2014 9 8

OL C 292, 2014 9 1

OL C 282, 2014 8 25

OL C 261, 2014 8 11

OL C 253, 2014 8 4

Šiuos tekstus galite rasti adresu

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/2


2014 m. birželio 30 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Byla C-309/14)

2014/C 339/02

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),

Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Atsakovai: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Interno,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prejudicinis klausimas

Ar pagal iš dalies pakeistoje ir papildytoje Tarybos direktyvoje 2003/109/EB (1) nustatytus principus draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai 1998 m. liepos 25 d. Įstatyminio dekreto Nr. 286 5 straipsnio 2 ter dalis, kurioje numatyta kad „pateikiant prašymą išduoti ar pratęsti leidimą gyventi reikia sumokėti rinkliavą, kurios suma nuo 80 eurų iki 200 eurų nustatyta Ministero dell’economia e delle finanze dekrete, suderintame su Ministero dell’interno, kuriame, be kita ko, nustatyta mokėjimo tvarka <...>“, ir taip nustatoma minimali rinkliavos suma yra apie 8 kartus didesnė nei rinkliava už nacionalinės asmens tapatybės kortelės išdavimą?


(1)  2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/2


2014 m. liepos 7 d.Krajowa Izba Odwoławcza (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Byla C-324/14)

2014/C 339/03

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajowa Izba Odwoławcza

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: PARTNER Apelski Dariusz

Atsakovas: Zarząd Oczyszczania Miasta

Prejudiciniai klausimai

1

Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (1) (toliau – Direktyva 2004/18/EB) 48 straipsnio 3 dalį kartu su 2 straipsniu galima aiškinti taip, kad „atitinkamais atvejais“, kai rangovas gali remtis kitų subjektų pajėgumais, reikia laikyti kiekvieną atvejį, kai šis rangovas neturi perkančiosios organizacijos reikalaujamos kvalifikacijos ir pageidauja remtis tokiais kitų subjektų pajėgumais? Ar nurodymą, kad rangovas gali remtis kitų subjektų ištekliais tik „atitinkamais atvejais“, reikia pripažinti ribojimu, rodančiu, kad vertinant rangovus per viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūrą rėmimasis kitų subjektų pajėgumais yra tik išimtis, o ne taisyklė?

2

Ar Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 3 dalį kartu su 2 straipsniu galima aiškinti taip, kad rangovo rėmimasis kitų subjektų pajėgumais, kiek tai susiję su jų žiniomis ir patirtimi, „nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais“, ir šių subjektų „išteklių prieinamumas“ reiškia, kad, vykdydamas užsakymą, rangovas neturi turėti su šiais subjektais jokių santykių arba turėti labai laisvus ir neapibrėžtus santykius, t. y. gali vykdyti užsakymą savarankiškai (kitam subjektui nedalyvaujant) arba tokį dalyvavimą gali sudaryti „patarimai“, „konsultacijos“, „mokymai“ ir pan.? Ar vis dėlto 48 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad subjektas, kurio pajėgumais remiasi rangovas, privalo iš tikrųjų pats asmeniškai įvykdyti užsakymą tiek, kiek buvo deklaruojami jo pajėgumai?

3

Ar Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 3 dalį kartu su 2 straipsniu galima aiškinti taip, kad rangovas, kuris turi patirties, tačiau ji yra mažesnė nei norėtų įrodyti perkančiajai organizacijai (pavyzdžiui, jeigu jos nepakanka pasiūlymui pagal visas užsakymo dalis pateikti), gali papildomai remtis kitų subjektų pajėgumais, siekdamas pagerinti savo padėtį konkurse?

4

Ar Direktyvos 2004/18/EB 48 straipsnio 3 dalį kartu su 2 straipsniu galima aiškinti taip, kad perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą arba esminių sutarties sąlygų specifikacijoje gali (arba netgi privalo) nurodyti sąlygas, kurioms esant rangovas gali remtis kitų subjektų pajėgumais, pavyzdžiui, kaip kitas subjektas turi dalyvauti vykdant sutartį, kaip galima sujungti rangovo ir kito subjekto pajėgumus, ar kitas subjektas solidariai su rangovu bus atsakingas už tinkamą sutarties įvykdymą tiek, kiek rangovas rėmėsi jo pajėgumais?

5

Ar Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje išreikštas vienodo požiūrio ir rangovų nediskriminavimo principas leidžia taip remtis kito subjekto pajėgumais, apie kuriuos kalbama 48 straipsnio 3 dalyje, kad bus bendrai vertinami dviejų ar daugiau subjektų, neturinčių pajėgumų, kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos reikalaujamomis žiniomis ir patirtimi, pajėgumai?

6

Kartu ar Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje išreikštas vienodo požiūrio ir rangovų nediskriminavimo principas leidžia aiškinti Direktyvos 2004/18/EB 44 straipsnį ir 48 straipsnio 3 dalį taip, kad perkančiosios organizacijos nustatytos dalyvavimo konkurse sąlygos gali būti tenkinamos tik formaliai siekiant dalyvauti konkurse ir tai nepriklauso nuo tikrosios rangovo kvalifikacijos?

7

Ar Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje išreikštas vienodo požiūrio ir rangovų nediskriminavimo principas tuo atveju, kai galima pateikti pasiūlymą tik dėl dalies pirkimo, leidžia rangovui po pasiūlymų pateikimo, pvz., siekiant papildyti ar paaiškinti dokumentus, pareikšti, kuriai pirkimo daliai reikėtų priskirti jo nurodytus išteklius, turinčius įrodyti, kad yra tenkinama dalyvavimo konkurse sąlyga?

8

Ar Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje išreikštas vienodo požiūrio ir rangovų nediskriminavimo principas ir skaidrumo principas leidžia pripažinti įvykusį aukcioną negaliojančiu ir pakartotinai surengti elektroninį aukcioną, jeigu jis surengtas iš esmės neteisingai, pavyzdžiui, į jį buvo pakviesti ne visi rangovai, pateikę tinkamus pasiūlymus?

9

Ar Direktyvos 2004/18/EB 2 straipsnyje išreikštas vienodo požiūrio ir rangovų nediskriminavimo principas ir skaidrumo principas leidžia sudaryti sutartį su rangovu, kurio pasiūlymas pasirinktas įvykus tokiam aukcionui, jo pakartotinai nesurengus, jeigu negalima nustatyti, kad pašalinto rangovo dalyvavimas būtų pakeitęs aukciono rezultatą?

10

Ar aiškinant Direktyvos 2004/18/EB nuostatas kaip aiškinimo sąlyga galima remtis 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, nuostatų ir preambulės turiniu, nors dar nesibaigė šios direktyvos perkėlimo terminas, kiek joje išaiškinami kai kurie Sąjungos teisės aktų leidėjo teiginiai ir ketinimai ir kiek ji neprieštarauja Direktyvos 2004/18/EB nuostatoms?


(1)  OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/4


2014 m. liepos 7 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Byla C-326/14)

2014/C 339/04

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Verein für Konsumenteninformation

Atsakovė: A1 Telekom Austria AG

Prejudicinis klausimas

Ar Universaliųjų paslaugų direktyvos (1) 20 straipsnio 2 dalyje abonentams numatyta teisė gavus „pranešimą apie sutarties sąlygų pakeitimus“ nutraukti sutartį be nuobaudų turi būti nustatyta ir tuo atveju, kai mokesčiai už paslaugas koreguojami remiantis sutarties sąlygomis, kuriose jau sudarant sutartį buvo numatyta, kad mokesčiai už paslaugas bus koreguojami (didinami/mažinami) atsižvelgiant į objektyvaus, pinigų nuvertėjimą atspindinčio vartotojų kainų indekso pokyčius?


(1)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, p. 11).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/4


2014 m. liepos 8 d.Court of Session, Scotland (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Scotch Whisky Association ir kt./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Byla C-333/14)

2014/C 339/05

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Session, Scotland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: The Scotch Whisky Association ir kt.

Atsakovai: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar remiantis tinkamu ES teisės, susijusios su bendru vyno rinkos organizavimu, ir visų pirma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (1), aiškinimu, valstybė narė gali teisėtai priimti nacionalinę priemonę, pagal kurią numatyta minimali vyno mažmeninės prekybos kaina, nustatoma atsižvelgiant į alkoholio kiekį parduodame produkte, ir pagal kurią taip nukrypstama nuo laisvo kainų nustatymo veikiant rinkos jėgoms, kuris kitais atvejais taikomas vyno rinkoje?

2.

Ar atsižvelgiant į SESV 36 straipsnyje numatytą pateisinimą, tais atvejais, kai valstybė narė yra nusprendusi, kad siekiant apsaugoti žmonių sveikatą tikslinga padidinti prekės (šioje byloje – alkoholinių gėrimų) vartojimo sąnaudas vartotojams arba tokių vartotojų daliai; ir valstybė narė gali apmokestinti tokią prekę akcizais arba kitais mokesčiais (įskaitant mokesčius arba rinkliavas, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į alkoholio koncentraciją arba tūrį, arba kelias tokias mokestines priemones, taikomas kartu),

pagal ES teisę valstybei narei leidžiama ir, jeigu taip, kokiomis sąlygomis jai leidžiama užuot taikius tokius mokestinius kainos vartotojui padidinimo metodus priimti teisės aktus, pagal kuriuos nustatomos minimalios mažmeninės kainos ir taip iškraipoma ES vidaus prekyba bei konkurencija ES viduje?

3.

Ar tais atvejais, kai valstybės narės teismo prašoma nuspręsti, ar teisės aktas, kuris yra kiekybinis prekybos apribojimas, nesuderinamas su SESV 34 straipsniu, vis dėlto gali būti pateisinamas pagal SESV 36 straipsnį remiantis žmonių sveikatos apsauga, nacionalinis teismas turi nagrinėti tik tą informaciją, įrodymus arba kitą medžiagą, kuri buvo pateikta teisės aktų leidėjui ir į kurią jis atsižvelgė tokio teisės akto paskelbimo metu? O jeigu ne – kaip kitaip galėtų būti ribojamos galimybės nacionaliniam teismui atsižvelgti į visą nacionalinio teismo sprendimo priėmimo metu turimą ir šalių pateiktą medžiagą arba įrodymus?

4.

Tais atvejais, kai valstybės narės teismas, aiškindamas ir taikydamas ES teisę, privalo išnagrinėti nacionalinės valdžios institucijų teiginį, kad priemonė, kuri priešingu atveju yra kiekybinis apribojimas, patenkantis į SESV 34 straipsnio taikymo sritį, kaip nukrypimas pateisinama pagal SESV 36 straipsnį siekiant užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą, kokia apimtimi nacionalinio teismo reikalaujama arba kokia apimtimi jis turi teisę susidaryti (remdamasis turima medžiaga) objektyvią nuomonę apie tokios priemonės veiksmingumą siekiant nurodyto tikslo, apie galimybę taikyti bent jau lygiavertes alternatyvias priemones, kurios mažiau trikdo konkurenciją ES viduje ir apie tokios priemonės proporcingumą apskritai?

5.

Ar tuo atveju, kai aiškinamasi (sprendžiant ginčą dėl to, ar priemonė pateisinama remiantis žmonių sveikatos apsauga pagal SESV 36 straipsnį), ar yra alternatyvių priemonių, kurios netrikdo arba bent jau mažiau trikdo ES vidaus prekybą arba konkurenciją ES viduje, tokią alternatyvią priemonę galima teisėtai atmesti remiantis tuo, kad tokios alternatyvios priemonės poveikis gali būti ne visiškai lygiavertis pagal SESV 34 straipsnį ginčijamos priemonės poveikiui ir ją taikant gali atsirasti papildomos naudos bei gali būti pasiektas platesnis bendras tikslas?

6.

Kiek teismas, kuriam pavesta įvertinti nacionalinę priemonę, kuri, kaip pripažinta arba konstatuota, yra kiekybinis apribojimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 34 straipsnį, kurį siekiama pateisinti pagal SESV 36 straipsnį, ir visų pirma įvertinti tokios priemonės proporcingumą, gali atsižvelgti į savo atliktą įvertinimą, kokio pobūdžio ir masto poveikis daromas taikant tokią priemonę kaip kiekybinį apribojimą, kuriuo pažeidžiamas 34 straipsnis?


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, p. 671).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/5


2014 m. liepos 11 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge

(Byla C-335/14)

2014/C 339/06

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Les Jardins de Jouvence SCRL

Atsakovė apeliaciniame procese: État belge

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar būstų ir paslaugų kompleksas, kaip jis suprantamas pagal 1997 m. birželio 5 d. Valonijos regiono tarybos dekretą dėl senelių namų, pagyvenusiems asmenims skirtų būstų ir paslaugų kompleksų bei dienos priežiūros centrų, kuriame, [siekiant pelno], yra siūlomi atskiri vienam arba dviem asmenims skirti būstai su įrengta virtuve, svetaine, miegamuoju ir vonios kambariu, taigi suteikiantys galimybę gyventi nepriklausomai, taip pat įvairios papildomos mokamos paslaugos, kuriomis gali naudotis ne tik būstų ir paslaugų komplekso gyventojai (restoranas-baras, kirpykla ir grožio salonas, kineziterapijos salė, ergoterapijos užsiėmimai, skalbykla, dispanseris ir kraujo ėmimo kabinetas, medicinos kabinetas), iš esmės yra socialine gerove besirūpinanti organizacija, teikianti „su globa ir rūpyba bei socialinės apsaugos darbu glaudžiai susijusias paslaugas“, kaip tai suprantama pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas  (1) 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies g punktą (dabar – 2006 m. lapkričio 28 d Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (2) 132 straipsnio 1 dalies g punktas)?

2.

Ar atsakymas į šį klausimą būtų kitoks, jei nagrinėjamas būstų ir paslaugų kompleksas atitinkamoms paslaugoms teikti gautų subsidijas arba bet kokios kitos rūšies valdžios institucijų suteikiamą pranašumą ar finansinę pagalbą?


(1)  OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23.

(2)  OL L 347, p. 1.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/6


2014 m. liepos 11 d.Amtsgericht Sonthofen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Sebat Ince

(Byla C-336/14)

2014/C 339/07

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Sonthofen

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Sebat Ince

Kita šalis: Staatsanwaltschaft Kempten

Prejudiciniai klausimai

I.   Dėl pirmojo kaltinimo (2012 m. sausis) ir dėl antrojo kaltinimo, apimančio laikotarpį iki 2012 m. birželio pabaigos:

1a)

Ar SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad teisėsaugos institucijoms draudžiama taikyti sankcijas už tarpininkavimą sporto lažybose be Vokietijos leidimo už ES ribų licencijuotiems lažybų organizatoriams, kai tarpininkauti leidžiama tik Vokietijos leidimą turintiems organizatoriams, o Sąjungos teisei prieštaraujantys įstatymai („sporto lažybų monopolis“) nacionalinėms įstaigoms draudžia išduoti leidimą nevyriausybiniams lažybų organizatoriams?

1b)

Ar pasikeis atsakymas į 1a klausimą, jei vienoje iš 15 Vokietijos federacinių žemių, kurios kartu sukūrė valstybinį sporto lažybų monopolį ir kartu jį įgyvendina, valstybės institucijos draudimo procese arba baudžiamojoje byloje teigs, kad teisės aktuose įtvirtintas draudimas išduoti leidimą privatiems paslaugų teikėjams būtų netaikomas toje federacinėje žemėje, jeigu būtų gautas prašymas išduoti leidimą organizuoti lažybas arba joms tarpininkauti?

1c)

Ar ES teisės principai, ypač laisvė teikti paslaugas, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-186/11 turi būti aiškinami kaip prieštaraujantys nuolatiniam, tariamai „prevenciniam“ draudimui tarpininkauti sporto lažybose tarptautiniu mastu ar sankcijų už šią veiklą taikymui, kai argumentuojama tuo, kad uždraudusi įstaiga priimdama sprendimą negalėjo „akivaizdžiai, t. y. be tolesnio tyrimo, nustatyti“, ar tarpininkavimo veikla atitiks visas esmines leidimo sąlygas – nekalbant apie valstybės monopolio išlygą?

2)

Ar Direktyva 98/34/EB (1) turi būti aiškinama kaip prieštaraujanti sankcijų taikymui už tarpininkavimą sporto lažybose ne ES valstybės narės licenciją turinčio lažybų organizatoriaus lošimo automatais be Vokietijos leidimo, kai valstybės kišimasis grindžiamas atskiros federacinės žemės įstatymu, apie kurį nebuvo pranešta ES Komisijai ir kuriame įtvirtintos pasibaigusios Valstybinės sutarties dėl azartinių lošimų (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, toliau – GlüStV) nuostatos?

II.   Dėl antrojo kaltinimo, apimančio laikotarpį nuo 2012 m. liepos

3)

Ar SESV 56 straipsnis, skaidrumo pareiga, lygybės principas ir Sąjungos teisėje įtvirtintas nepotizmo draudimas turi būti aiškinami kaip prieštaraujantys sankcijų taikymui už tarpininkavimą ne ES valstybės narės licenciją turinčio lažybų organizatoriaus sporto lažybose be Vokietijos leidimo, kai devyneriems metams parengta Valstybinė sutartis dėl azartinių lošimų (Glücksspieländerungsstaatsvertrag, toliau – GlüÄndStV) įtvirtina „eksperimentinę sporto lažybų išlygą“, numatančią teorinę galimybę per septynerius metus išduoti daugiausia 20 koncesijų, taip pat ir nevyriausybiniams lažybų organizatoriams, o kaip būtina sąlyga tarpininkavimo leidimui nurodomas legalizavimas visose Vokietijos federacinėse žemėse, atsižvelgiant į šias aplinkybes:

a)

koncesijų išdavimo procedūrą vykdo ir su ja susijusiuose ginčuose dalyvauja koncesijas išduodanti tarnyba kartu su advokatų kontora, kuri reguliariai konsultuodavo daugelį federacinių žemių ir jų loterijų bendroves dėl Sąjungos teisei prieštaraujančio sporto lažybų monopolio, be to, atstovaudavo joms nacionaliniuose teismuose prieš privačius lažybų paslaugų teikėjus, taip pat kuriai buvo pavesta atstovauti valstybinėms institucijoms prejudicinių sprendimų procedūrose Markus Stoß (be kita ko, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 ir C-410/07, ECLI:EU:C:2010:504), Carmen Media Group Ltd (C-46/08, ECLI:EU:C:2010:505) ir Winner Wetten (C-409/06, ECLI:EU:C:2010:503);

b)

2012 m. rugpjūčio 8 d. ES oficialiajame leidinyje paskelbto koncesijos konkurso sąlygose nedetalizuojami nei minimalūs reikalavimai teikiamoms programoms, nei kitų reikalaujamų pareiškimų ir pažymų turinys, nei daugiausia 20 koncesininkų atrankos kriterijai, o išsamesnė informacija vadinamajame „informaciniame memorandume“ ir daugelyje kitų dokumentų buvo pateikta tik pasibaigus prašymų pateikimo terminui ir tik tiems kandidatams, kurie pateko į „antrąjį koncesijos procedūros etapą“;

c)

praėjus aštuoniems mėnesiams nuo procedūros pradžios, priešingai, nei buvo nurodyta skelbiant konkursą, koncesijas išduodanti tarnyba pakvietė tik 14 prašymų koncesijai gauti teikėjų asmeniškai pristatyti savo socialines ir saugumo programas, nes tik tiek pareiškėjų esą 100 % įvykdę minimalius reikalavimus koncesijai gauti, o praėjus 15 mėnesiui nuo procedūros pradžios, pranešė, kad nė vienas iš kandidatų nepateikė įrodymų, kad įvykdė minimalius reikalavimus, „patikrinti tuos įrodymus leidžiančia forma“;

d)

valstybinių loterijos bendrovių asociaciją apimanti valstybinė įmonė, prašymo koncesijai gauti teikėja (Ods Deutschland Sportwetten GmbH, toliau – Ods), yra viena iš tų 14 kandidatų, kurie buvo pakviesti į koncesijas išduodančią tarnybą pristatyti savo programas, tačiau vargu ar jai gali būti išduota koncesija dėl jos organizacinių sąsajų su sporto renginių organizatoriais, nes teisės aktai (GlüÄndStV 21 straipsnio 3 dalis) reikalauja griežtos takoskyros tarp aktyvaus sporto ir jį organizuojančių asociacijų bei sporto lažybų organizatorių ir jų tarpininkų;

e)

vienas iš reikalavimų siekiant koncesijos – pateikti „teisėtą lėšų, reikalingų planuojamoms sporto lažyboms rengti, kilmę“;

f)

koncesijas išduodanti tarnyba ir sprendimus dėl koncesijų išdavimo priimanti azartinių lošimų komisija, kurią sudaro federacinių žemių atstovai, nesinaudoja galimybe suteikti koncesiją privatiems lažybų organizatoriams, tačiau valstybinėms loterijų bendrovėms leidžiama be koncesijos organizuoti sporto lažybas, loterijas ir kitus azartinius lošimus, platinti ir reklamuoti juos visą šalį apimančiame komercinių priėmimo punktų tinkle dar vienerius metus po galimos koncesijos išdavimo datos.


(1)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 2 t., p. 337).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/8


2014 m. liepos 14 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

(Byla C-338/14)

2014/C 339/08

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Quenon K. SPRL

Atsakovės apeliaciniame procese: Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB (1) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nacionaliniam įstatymų leidėjui leidžiama numatyti, kad po sutarties nutraukimo prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už klientus, kurios dydis negali viršyti vienerių metų komisinio atlyginimo sumos, ir, jeigu ši kompensacija nepadengia visos faktiškai patirtos žalos, – į nuostolių atlyginimą, atitinkantį skirtumą tarp faktiškai patirtos žalos sumos ir šios kompensacijos sumos?

2.

Konkrečiau kalbant, ar direktyvos 17 straipsnio 2 [dalies] c [punktas] turi būti aiškinamas taip, kad galimybė atlyginti papildomus, be kompensacijos už klientus, nuostolius yra siejama su atstovaujamojo kalte esant sutartinei arba kvazideliktinei atsakomybei, kai yra priežastinis ryšys tarp jos ir reikalaujamų atlyginti nuostolių, taip pat su kitokios žalos, nei ta, kuri buvo atlyginta kompensacija už klientus, buvimu?

3.

Jei atsakymas į paskutinį klausimą būtų teigiamas, ar kaltė turi būti suvokiama kitaip nei vienašalis sutarties nutraukimas, pavyzdžiui, nepakankamas įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminas, nepakankamos kompensacijos už įspėjimo termino nesilaikymą ir už klientus, atstovaujamojo padaryto esminio pažeidimo buvimas, piktnaudžiavimas teise nutraukti sutartį ir bet kokie kiti, be kita ko, verslo praktikos, pažeidimai?


(1)  OL L 382, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/8


2014 m. liepos 14 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R. L. Trijber, verslininkas su komerciniu pavadinimu Amstelboats, kita proceso šalis: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

(Byla C-340/14)

2014/C 339/09

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: R. L. Trijber, verslininkas su komerciniu pavadinimu Amstelboats

Kita proceso šalis: College van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar keleivių vežimas atviru laivu Amsterdamo vidaus vandenyse, ypač ekskursijos už atlygį ir nuoma šventėms, kaip nurodyta pagrindinėje byloje, yra paslauga, kuriai taikomos 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) nuostatos atsižvelgiant į šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytą transporto paslaugų išimtį?

2)

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) III skyrius taikomas visiškai vidaus situacijoms ir ar nagrinėjant klausimą, ar šis skyrius taikomas, galioja Teisingumo Teismo praktika dėl Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas visiškai vidaus situacijose?

3)

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad Teisingumo Teismo praktika dėl Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas visiškai vidaus situacijoje galioja nagrinėjant klausimą, ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) III skyrius taikomas:

a)

Ar nacionaliniai teismai turi taikyti 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) III skyrių tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai paslaugų teikėjas nei įsisteigęs užsienyje, nei teikia paslaugas užsienyje, bet vis tiek remiasi šiomis nuostatomis?

b)

Ar atsakant į šį klausimą svarbu, kad paslaugos daugiausia teikiamos Nyderlandų gyventojams?

c)

Ar atsakant į šį klausimą reikia konstatuoti, ar kitose valstybėse narėse įsteigtos įmonės iš tiesų buvo ar bus suinteresuotos teikti tokias pačias arba panašias paslaugas?

4)

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) 11 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad kai leidimų skaičius apribojamas remiantis svarbiais visuomenės interesais, leidimų galiojimo laikas taip pat turi būti apribojamas atsižvelgiant į direktyvos tikslą užtikrinti laisvę patekti į paslaugų rinką, o gal tai yra kompetentingų valstybės narės institucijų diskrecija?


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/9


2014 m. liepos 14 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. Harmsen, kita proceso šalis: Burgemeester van Amsterdam

(Byla C-341/14)

2014/C 339/10

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: J. Harmsen

Kita proceso šalis: Burgemeester van Amsterdam

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, p. 36) III skyrius taikomas visiškai vidaus situacijoms ir ar nagrinėjant klausimą, ar šis skyrius taikomas, galioja Teisingumo Teismo praktika dėl Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas visiškai vidaus situacijose?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta taip, kad Teisingumo Teismo praktika dėl Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas visiškai vidaus situacijoje galioja nagrinėjant klausimą, ar <....> Direktyvos 2006/123/EB <...> III skyrius taikomas:

a)

Ar nacionaliniai teismai turi taikyti <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> III skyrių tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai paslaugų teikėjas nei įsisteigęs užsienyje, nei teikia paslaugas užsienyje, bet vis tiek remiasi šiomis nuostatomis?

b)

Ar atsakant į šį klausimą svarbu, kad verslininkas paslaugas daugiausia teikia savarankiškai dirbančioms prostitutėms iš kitų nei Nyderlandai valstybių narių?

c)

Ar atsakant į šį klausimą reikia konstatuoti, ar kitose valstybėse narėse įsteigtos įmonės iš tiesų buvo ar bus suinteresuotos įsteigti vitrininį viešnamį Amsterdame?

3.

Jeigu paslaugų teikėjas gali remtis <...> Direktyvos 2006/123/EB <...> III skyriaus nuostatomis: ar šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies c punktu draudžiama priemonė, kaip antai nagrinėjama šioje byloje, pagal kurią vitrininių viešnamių savininkui leidžiama valandomis nuomoti kambarius prostitutėms tik tuomet, kai jos su verslininku gali bendrauti jam suprantama kalba?


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/10


2014 m. liepos 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

(Byla C-344/14)

2014/C 339/11

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Kyowa Hakko Europe GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokie amino rūgščių mišiniai, kaip antai nagrinėjami šioje byloje (RM0630 ir RM0789), iš kurių (kartu su angliavandeniais ir riebalais) gaminamas maisto produktas, pakeičiantis iš esmės gyvenimui būtiną, normaliame racione egzistuojančią, tačiau atskirais atvejais alergiją sukeliančią medžiagą, tokiu būdu išvengiant alergijos sukeliamo nepageidaujamo poveikio sveikatai ir sudarant galimybes sumažinti arba išgydyti jau sveikatai padarytą žalą, gali būti laikomi profilaktikos ar terapijos tikslams iš kelių komponentų sumaišytu medikamentu, kaip jis suprantamas pagal Kombinuotosios nomenklatūros (1) 3003 poziciją?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

2.

Ar amino rūgščių mišiniai gali būti laikomi Kombinuotosios nomenklatūros 2106 pozicijos maitinamaisiais preparatais, kurie pagal Kombinuotosios nomenklatūros 30 skirsnio 1 pastabos a punktą nepriklauso šiam skirsniui, nes jie be maitinamosios funkcijos neturi jokio profilaktinio ar terapinio poveikio?


(1)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, p. 1).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/11


2014 m. liepos 21 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

(Byla C-349/14)

2014/C 339/12

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Ministre délégué, chargé du budget

Atsakovė: Marlène Pazdziej

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio antros pastraipos nuostatas draudžiama apskaičiuojant teorines fiskalinio namų ūkio pajamas įskaičiuoti Europos Sąjungos pareigūno ar kito tarnautojo, šio fiskalinio namų ūkio nario, atlyginimą, nes šis įskaičiavimas gali turėti įtakos šio fiskalinio namų ūkio mokėtino mokesčio sumai, o gal reikia toliau taikyti 1999 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo (byla C-229/98) (1) išvadas tais atvejais, kai tokio atlyginimo įskaičiavimo tikslas, siekiant galbūt taikyti socialinę priemonę, susijusią su atleidimu nuo mokesčio mokėjimo, neapmokestinamųjų pajamų taikymu jo apmokestinamajai vertei ar, kalbant bendriau, mokesčių lengvata, yra tik patikrinti, ar teorinės fiskalinio namų ūkio pajamos yra didesnės ar mažesnės nei nacionalinėje mokesčių teisėje nustatyta riba siekiant leisti pasinaudoti šia socialine priemone, galbūt priklausančia nuo teorinių pajamų?


(1)  EU:C:1999:501


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/11


2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Byla C-351/14)

2014/C 339/13

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Estrella Rodríguez Sanchez

Atsakovė: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar į Direktyvos 2010/18 (1) dėl patikslinto bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų taikymo sritį, apibrėžtą [šio susitarimo] 1 straipsnio 2 dalyje, patenka kooperatinės bendrovės nario ir šios bendrovės santykiai, kaip jie reglamentuojami Ispanijos kooperatinių bendrovių įstatymo 27/99 80 straipsnyje ir Įstatymo 8/2003 dėl Valensijos bendruomenės kooperatinės bendrovės 89 straipsnyje, kurie, nors pagal vidaus teisės aktus ir teismų praktiką laikomi „korporatyviniais“ santykiais, taikant Bendrijos teisę galėtų būti laikomi „darbo sutartimi“?

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, subsidiariai pateikiamas antras klausimas.

2.

Ar Patikslinto bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų (Direktyva 2010/18) 8 straipsnio 2 dalį, o tiksliau nuostatą, pagal kurią „šio susitarimo nuostatų įgyvendinimas nėra teisėtas pagrindas sumažinti bendrą pagal šį susitarimą darbuotojams suteiktos apsaugos lygį“, reikia aiškinti taip, kad jeigu valstybė narė aiškiai neperkėlė Direktyvos 2010/18 į nacionalinę teisę, ji negali sumažinti nustatytos apsaugos, kuri buvo nustatyta perkeliant į nacionalinę teisę ankstesnę Direktyvą 96/34 (2)?

Tik jeigu į kurį nors iš šių klausimų bus atsakyta teigiamai, jeigu Direktyva 2010/18 taikytina tokiems darbo santykiams kaip ieškovės darbo santykiai, dėl toliau nurodytų priežasčių reikia kelti toliau nurodytus klausimus.

3.

Ar Patikslinto bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų, įtraukto į Direktyvą 2010/18, 6 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį yra privaloma į nacionalinę perkėlimo normą ar susitarimą aiškiai įtraukti darbdavių pareigas „svarstyti“ darbuotojų prašymus „pakeisti darbo valandas ir (arba) pobūdį“, kai sugrįžtama po vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į savo bei darbuotojo poreikius, ir „atsakyti“ į šiuos prašymus, ir kad perkėlimo įgaliojimas negali būti laikomas įvykdytu, jeigu pagal vidaus teisės aktus ar įmonės vidaus taisykles, lemiančius tokios teisės veiksmingumą, tik darbdavys turi teisę spręsti, ar patenkinti tokius prašymus?

4.

Ar reikia manyti, [kad] Patikslinto bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų 6 straipsnis, atsižvelgiant į Direktyvos [2010/18] 3 straipsnį ir Susitarimo 8 straipsnyje įtvirtintas „baigiamąsias nuostatas“, nesant perkėlimo į nacionalinę teisę, yra „tiesiogiai horizontaliai veikianti“ nuostata, nes ji yra minimalus Bendrijos standartas?


(1)  2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB (OL L 68, p. 13).

(2)  1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC (OL L 145, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 285).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/12


2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. ir kt.

(Byla C-353/14)

2014/C 339/14

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez

Atsakovė: Bankia, S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE ir Fondo de Garantía Salarial

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Darbuotojų statuto 56 straipsnis (1995 m. kovo 24 d. Karaliaus įstatyminis dekretas Nr. 1/1995), 2012 m. liepos 6 d. Įstatymo Nr. 3/2012 dėl skubių darbo rinkos reformos priemonių penktoji pereinamojo laikotarpio nuostata ir 2011 m. spalio 10 d. Įstatymo Nr. 36/2011, reglamentuojančio jurisdikciją socialinės apsaugos srityje (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, kuriame daroma nuoroda į minėtas nuostatas), 123 straipsnis ir 124 straipsnio 13 dalis prieštarauja suvestinės redakcijos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsniams dėl to, kad pagal tas nuostatas iš esmės padidinamos išeitinės išmokos, kurias leista išmokėti pagal Europos Komisijos sprendimą byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?

2.

Ar šių nuostatų aiškinimas, pagal kurį teismui būtų leidžiama iki teisės aktuose numatyto minimumo sumažinti skirtas išeitines išmokas, jei atleidimas iš darbo būtų pripažintas teisėtu, prieštarauja minėtoms Sąjungos teisės nuostatoms ir Europos Komisijos sprendimui byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?

3.

Ar šių nuostatų aiškinimas, pagal kurį teismui būtų leidžiama, pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu, taip keisti skirtos išeitinės išmokos dydį, kad jis atitiktų per konsultacijas pasiektame susitarime nustatytą dydį, su sąlyga, jog tas dydis viršija teisės aktuose nustatytą minimalų dydį, tačiau neviršija juose nustatyto maksimalaus dydžio, prieštarauja nurodytoms Sąjungos teisės nuostatoms ir Europos Komisijos sprendimui byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/13


2014 m. liepos 22 d.Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. ir kiti

(Byla C-353/14)

2014/C 339/15

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Elisabet Rion Bea

Atsakovai: Bankia S.A., Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE ir Fondo de Garantía Salarial

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Darbuotojų statuto 56 straipsnis (1995 m. kovo 24 d. Karaliaus įstatyminis dekretas Nr. 1/1995), 2012 m. liepos 6 d. Įstatymo Nr. 3/2012 dėl skubių darbo rinkos reformos priemonių penktoji pereinamojo laikotarpio nuostata ir 2011 m. spalio 10 d. Įstatymo Nr. 36/2011, reglamentuojančio jurisdikciją socialinės apsaugos srityje (Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, kuriame daroma nuoroda į minėtas nuostatas), 123 straipsnis ir 124 straipsnio 13 dalis prieštarauja suvestinės redakcijos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsniams dėl to, kad pagal tas nuostatas iš esmės padidinamos išeitinės išmokos, kurias leista išmokėti pagal Europos Komisijos sprendimą byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?

2.

Ar šių nuostatų aiškinimas, pagal kurį teismui būtų leidžiama iki teisės aktuose numatyto minimumo sumažinti skirtas išeitines išmokas, jei atleidimas iš darbo būtų pripažintas teisėtu, prieštarauja minėtoms Sąjungos teisės nuostatoms ir Europos Komisijos sprendimui byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?

3.

Ar šių nuostatų aiškinimas, pagal kurį teismui būtų leidžiama, pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu, taip keisti skirtos išeitinės išmokos dydį, kad jis atitiktų per konsultacijas pasiektame susitarime nustatytą dydį, su sąlyga, jog tas dydis viršija teisės aktuose nustatytą minimalų dydį, tačiau neviršija juose nustatyto maksimalaus dydžio, prieštarauja nurodytoms Sąjungos teisės nuostatoms ir Europos Komisijos sprendimui byloje dėl valstybės pagalbos SA.35253 (2012/N) Ispanija. BFA grupės restruktūrizacija ir rekapitalizacija?


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/14


2014 m. liepos 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo bylose T-458/10–T-467/10 ir T-471/10, Peter McBride ir kt./Europos Komisija

(Byla C-361/14 P)

2014/C 339/16

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouquet, A. Szmytkowska ir baristerio B. Doherty

Kitos proceso šalys: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy ir Brendan Gill

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtą sprendimą sujungtose bylose T-458/10–T-467/10 ir T-471/10, Peter McBride ir kt./Europos Komisija,

atmesti ieškinį dėl panaikinimo ar bet kuriuo atveju pirmąjį pagrindą,

subsidiariai grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl jam pateiktų pagrindų, dėl kurių Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nesprendė, ir

priteisti iš ieškovų pirmojoje instancijoje bylinėjimosi apeliaciniame procese ir procese Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas apeliacinis skundas, turi būti panaikintas dėl šių pagrindų:

 

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino ir taikė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 266 straipsnį, atsižvelgiant į SESV 263 straipsnį ir veiksmingumo principą, kompetencijų paskirstymo principą, teisinio saugumo principą, teisinės sistemos tęstinumo principą, įstatymo taikymą laiko atžvilgiu, teisėtų lūkesčių principą ir principus, reglamentuojančius vienų teisės normų keitimą kitomis laiko atžvilgiu, tiek, kiek jis panaikino tam tikrus Komisijos sprendimus, kuriais siekta įvykdyti įpareigojimus, jai tenkančius pagal sprendimus sujungtose bylose T-218/03–T-241/03, Boyle ir kt./Komisija ir C-373/06 P, C-379/06 P ir C-382/06 P, Flaherty ir kt./Komisija. Skundžiamame sprendime numatyta, kad Komisija privalėjo imtis šiems sprendimams įvykdyti būtinų priemonių, tačiau ji neturėjo kompetencijos to daryti.

 

Antra, Bendrasis Teismas nepateikė tinkamų priežasčių savo sprendimui pagrįsti ir neatsakė į vieną esminių Komisijos argumentų (taip pat į klausimą dėl bylos priimtinumo). Todėl Bendrasis Teismas pažeidė Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnį ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 81 straipsnį.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/14


2014 m. liepos 28 d.Amtsgericht Rüsselsheim (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

(Byla C-364/14)

2014/C 339/17

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Rüsselsheim

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Annette Lorch, Kurt Lorch

Atsakovė: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar ypatinga aplinkybė, kaip ji suprantama pagal minėto reglamento (1) 5 straipsnio 3 dalį, turi būti tiesiogiai susijusi su skrydžiu, kuriame buvo atlikta atitinkama rezervacija?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: Kiek ankstesnių skrydžių orlaiviu, kuriuo turėjo būti vykdytas numatytas skrydis, yra svarbūs nustatant ypatingą aplinkybę? Ar atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes, atsiradusias vykdant ankstesnius skrydžius, taikomas ribojimas laiko atžvilgiu? Jei taip, kaip toks ribojimas nustatomas?

3.

Tuo atveju, jei ypatingos aplinkybės, atsiradusios vykdant ankstesnius skrydžius, yra svarbios ir vykdant vėlesnį skrydį, ar visos pagrįstos priemonės, kurių skrydį vykdantis oro vežėjas turi imtis pagal minėto reglamento 5 straipsnio 3 dalį, turi būti skirtos tik užkirsti kelią ypatingų aplinkybių atsiradimui ar ir išvengti didelio vėlavimo?


(1)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/15


2014 m. liepos 31 d.Toshiba Corporation pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-519/09 Toshiba Corporation/Europos Komisija

(Byla C-373/14 P)

2014/C 339/18

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Toshiba Corporation, atstovaujama solisitoriaus J. F. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, advokatų J. Jourdan ir P. Berghe

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-519/09 Toshiba Corporation/Europos Komisija, kiek juo atmestas Toshiba reikalavimas panaikinti Europos Komisijos sprendimo byloje COMP/39.129 – Galios transformatoriai 1 ir 2 straipsnius, ir panaikinti tą sprendimą;

Jei nebūtų patenkintas pirmasis reikalavimas, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis ją spręstų pagal Teisingumo Teismo sprendimą teisės klausimais ir bet kuriuo atveju;

Priteisti Toshiba jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė ginčija 2014 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-519/09 Toshiba Corporation/Europos Komisija (toliau – skundžiamas sprendimas), kurioje Toshiba Corporation (toliau – Toshiba) prašė panaikinti Europos Komisijos sprendimą byloje COMP/39.129 – Galios transformatoriai. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas atmetė Toshiba ieškinį dėl visų pagrindų ir priteisė iš jos bylinėjimosi išlaidas. Šiame apeliaciniame skunde Toshiba teigia, kad Bendrasis Teismas padarė tokios teisės klaidas:

Pirmasis pagrindas: Toshiba teigia, kad Bendrasis Teismas taikė klaidingą teisinį testą, kai priėjo prie išvados, kad Japonijos galios transformatorių gamintojai buvo potencialūs konkurentai EEE rinkoje, remdamasis 1) tuo, kad įėjimo į EEE rinką kliūtys nebuvo neįveikiamos ir 2) egzistuojančiu džentelmenišku susitarimu; jis veikiau turėjo patikrinti, ar Japonijos gamintojai turėjo realių galimybių įeiti į EEE rinką ir ar tokia galimybė įeiti buvo ekonomiškai naudojama strategija. Nesant potencialios konkurencijos tarp Japonijos ir Europos gamintojų, džentelmeniškas susitarimas negalėjo pažeisti EB 81 straipsnio, o Komisija neturėjo kompetencijos nagrinėti bylą. Todėl skundžiamas sprendimas ir ginčijamas sprendimas turi būti panaikinti, kiek jie susiję su Toshiba.

Antrasis pagrindas: Toshiba teigia, kad Bendrasis Teismas iškraipė rašto, kuriame kita proceso šalis tvirtino, jog neginčys Komisijos išvadų, turinį. Komisija laikėsi nuomonės, kad šiame rašte buvo pakeisti tos šalies ankstesni teiginiai, jog ji nevykdė jokių pardavimų EEE. Tačiau tai yra įrodymų, kuriais Bendrasis Teismas remiasi padarydamas išvadą, kad įėjimo į EEE rinką kliūtys nebuvo neįveikiamos, iškraipymas. Todėl Toshiba tvirtina, kad skundžiamas sprendimas ir ginčijamas sprendimas turi būti panaikinti.

Trečiasis pagrindas: Toshiba teigia, kad Bendrasis Teismas pateikė prieštaraujančius motyvus, taikė klaidingą teisinį testą visuomenės atsiejimui ir pažeidė asmeninės atsakomybės principą, kai konstatavo, kad Toshiba argumentas dėl jos nedalyvavimo 2003 m. Ciuriche vykusiame susitikime, yra „neveiksmingas“. Todėl skundžiamą sprendimą ir ginčijamą sprendimą reikia panaikinti, kiek juose padaryta išvada, kad Toshiba toliau dalyvavo džentelmeniškame susitarime iki 2003 m. gegužės mėn.

Ketvirtasis pagrindas: Toshiba teigia, kad Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Baudų skyrimo gairių 18 punktą, kai atsižvelgė į bendras rinkos dalis siekdamas nustatyti šalių reikšmę darant pažeidimą. Todėl skundžiamas sprendimas ir ginčijamas sprendimas turi būti panaikinti, kiek juose Toshiba bauda apskaičiuota remiantis Toshiba pasauline rinkos dalimi ir atitinkamai ši bauda turi būti sumažinta.


Bendrasis Teismas

29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/17


2014 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje BTL Diffusion/VRDT – dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Byla T-518/11) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 339/19

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BTL Diffusion (Sent Klaudas, Prancūzija), atstovaujama advokato A. Berendes

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama K. Klüpfel ir D. Botis

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsrūhė, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Mellein ir B. Beinert

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2011 m. liepos 8 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 883/2010-2), susijusio su protesto procedūra tarp dm-drogerie markt GmbH & Co. KG ir BTL Diffusion.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė ir įstojusi į bylą šalis padengia savo ir kiekviena – po pusę atsakovės bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 355,2011 12 3.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/17


2014 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stance/VRDTPokarna (STANCE)

(Byla T-206/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 339/20

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Stance, Inc. (San Klementė, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų R. Kunze ir G. Würtenberger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Pokarna Ltd (Sekunderabadas Andra Pradešas, Indija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2013 m. vasario 1 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 885/2012-5), susijusio su protesto procedūra tarp Pokarna Ltd ir Stance, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebėra poreikio priimti sprendimą.

2.

Nurodyti ieškovei padengti savo ir atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2013 6 15.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/18


2014 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje NumberFour/VRDT – Inaer Helicópteros (ENFORE)

(Byla T-478/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Protesto atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 339/21

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: NumberFour AG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Götz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Inaer Helicópteros, SA (Mutxamel, Ispanija), atstovaujama advokatų C. Giner Mas ir R. Rodriguez Zaragoza

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2013 m. gegužės 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1000/2012-5), susijusio su protesto procedūra tarp NumberFour AG ir Inaer Helicópteros, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė ir į bylą įstojusi šalis padengia savo ir kiekviena – po pusę atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 344, 2013 11 23.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/19


2014 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje The Directv Group/VRDT – Bolloré (DIRECTV)

(Byla T-718/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Prašymas panaikinti registraciją - Prašymo panaikinti registraciją atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 339/22

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato F. Valentin

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bolloré (Ergué Gabéric, Prancūzija), atstovaujama advokato S. Legrand

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2013 m. spalio 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1812/2012-2), susijusio su panaikinimo procedūra tarp Bolloré ir The Directv Group, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovei nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atsakovės ir įstojusios į bylą šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 71, 2014 3 8.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/19


2014 m. liepos 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje The Directv Group/VRDT – Bolloré (DIRECTV)

(Byla T-721/13) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Prašymas panaikinti registraciją - Prašymo panaikinti registraciją atsiėmimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

2014/C 339/23

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato F. Valentin

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui),

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bolloré (Ergué Gabéric, Prancūzija), atstovaujama advokato S. Legrand

Ieškinys dėl 2013 m. spalio 10 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1961/2912-2), susijusio su panaikinimo procedūra tarp Bolloré ir The Directv Group, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovei nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atsakovės ir įstojusios į bylą šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 112, 2014 4 14.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/20


2014 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Sheraton International IP/VRDT – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Byla T-536/14)

2014/C 339/24

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sheraton International IP LLC (Stamfordas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sidnėjus, Australija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. balandžio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą sujungtose bylose R 240/2013-5 ir R 303/2013-5;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinius elementus „PARK REGIS“, 35, 36 ir 43 klasių paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 4 88  933.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: įregistruotas Bendrijos, tarptautinis ir plačiai žinomas prekių ženklas „ST REGIS“.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/21


2014 m. liepos 21 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo/VRDT (Apvalios sumuštinio duonos forma)

(Byla T-542/14)

2014/C 339/25

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksikas, Meksika), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1911/2013-4, nes šis sprendimas neatitinka teisės nuostatų, ir tinkamai pritaikyti galiojančias teisės nuostatas dėl Bendrijos prekių ženklo; atitinkamai priimti sprendimą, kuriame būtų patenkinti ieškinyje nurodyti prašymai remiantis tuo, kad prašomas įregistruoti erdvinis prekių ženklas turi jam būdingų skiriamųjų požymių ar tuo, kad įgijo skiriamųjų požymių dėl naudojimo, patenkinti ieškinį ir nurodyti įregistruoti erdvinį Bendrijos prekių ženklą (paraiškos Nr. 1 1 7 47  987), skirtą Tarptautinės klasifikacijos 30 klasei, remiantis tuo, kad jis atitinka teisės nuostatas,

patenkinus šį ieškinį ir įregistravus nurodytą prekių ženklą, priteisti iš šiam ieškiniui prieštaraujančių šalių dėl šio proceso patirtas bylinėjimosi išlaidas ir nurodyti jiems padengti VRDT sumokėtus su apeliacija susijusius mokesčius.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: erdvinis apvalios sumuštinio duonos formos prekių ženklas 30 klasės prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 1 1 7 47  987.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/21


2014 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje provima Warenhandels/VRDT – Renfro (HOT SOX)

(Byla T-543/14)

2014/C 339/26

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: provima Warenhandels GmbH (Bylefeldas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. Croll ir H. Prange

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Renfro Corp. (Mount Eris, Jungtinės Valstijos)

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 13 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1859/2013-2 dėl tarptautinio prekių ženklo Europos Sąjungoje Nr. 0962191 ir pakeisti taip, kad apeliacija yra pagrįsta, o prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia yra tenkintinas,

priteisti iš atsakovės ir prireikus iš kitų procedūros apeliacinėje taryboje šalių bylinėjimosi išlaidas, įskaitant apeliacinėje procedūroje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: tarptautinis žodinis prekių ženklas „HOT SOX“ – tarptautinė registracija Nr. 9 62  191.

Bendrijos prekių ženklo savininkė: Renfro Corp.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: absoliutūs negaliojimo pagrindai pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalį, siejamą su 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 158 straipsnio, siejamo su 52 straipsnio 1 dalies a punktu ir 7 straipsnio 1 dalies c punktu, pažeidimas.

Reglamento Nr. 207/2009 158 straipsnio, siejamo su 52 straipsnio 1 dalies a punktu ir 7 straipsnio 1 dalies b punktu, pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/22


2014 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje Société des Produits Nestlé/VRDT – Terapia (ALETE)

(Byla T-544/14)

2014/C 339/27

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Société des Produits Nestlé SA (Vevė, Šveicarija), atstovaujama advokatų A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht ir S. Cobet-Nüse

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros apeliacinėje taryboje šalis: Terapia SA (Klužas Napoka, Rumunija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti 2014 m. gegužės 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1128/2013-4 ir nuspręsti protestą atmesti,

šio prašymo nepatenkinus, panaikinti 2014 m. gegužės 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1128/2013-4,

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas ALETE 5, 29, 30 ir 32 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 0 3 88  379

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: nacionalinis žodinis prekių ženklas ALETA 5 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

Reglamento Nr. 2868/95 63 straipsnio, siejamo su 20 taisyklės 7 dalies c punktu, pažeidimas

Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio 2 dalies, 75 ir 76 straipsnių pažeidimas


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/23


2014 m. liepos 18 d. pareikštas ieškinys byloje GEA Group/VRDT (engineering for a better world)

(Byla T-545/14)

2014/C 339/28

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: GEA Group AG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Schneiders

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. birželio 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 303/2014-4;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „engineering for a better world“ 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 2 0 34  807.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/24


2014 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje Messi Cuccittini/VRDT – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Byla T-554/14)

2014/C 339/29

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barselona, Ispanija), atstovaujamas advokatų J. L. Rivas Zurdo ir M. Toro Gordillo

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granoljersas, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. balandžio 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1553/2013-1 tiek, kiek juo atmetus pareiškėjo apeliaciją paliktas galioti Protestų skyriaus sprendimas patenkinti protestą B 1 9 38  458 ir iš dalies neleisti įregistruoti (vaizdinio) Bendrijos prekių ženklo MESSI (paraiškos Nr. 1 0 1 81  154),

priteisti iš ieškiniui prieštaraujančios(-ių) šalies(-ių) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovas.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas su žodiniu elementu MESSI 3, 9, 14, 16, 25 ir 28 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr.o10 1 81  154.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodiniai Bendrijos prekių ženklai MASSI 9, 25 ir 28 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/25


2014 m. liepos 28 d. pareikštas ieškinys byloje BrandGroup/VRDT – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Byla T-557/14)

2014/C 339/30

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Vokietija), atstovaujama advokato T. Raible

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburgas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 941/2013-1,

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas SPEZOOMIX 32 ir 33 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 9 13  617.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodiniai tarptautiniai ir Bendrijos prekių ženklai „Spezi“, vaizdiniai tarptautiniai ir Bendrijos prekių ženklai, kuriuose yra žodinis elementas „Spezi“, bei žodinis nacionalinis prekių ženklas „Ein Spezi muß dabei sein“ 32 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir visa apimtimi atmesti prekių ženklo paraišką.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 78 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/26


2014 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje VSM Geneesmiddelen/Komisija

(Byla T-578/14)

2014/C 339/31

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaras, Nyderlandai), atstovaujama advokato U. Grundmann

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad Komisija neteisėtai iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. neinicijavo Europos maisto saugos tarnybos atliekamo tyrimo dėl sveikatingumo teiginių apie botanines medžiagas pagal procedūrą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 (1) 13 straipsnio 3 dalyje, ir

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti sprendimą, tariamai esantį 2014 m. birželio 29 d. Komisijos rašte, neinicijuoti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Europos maisto saugos tarnybos atliekamo tyrimo dėl sveikatingumo teiginių apie botanines medžiagas pagal procedūrą, numatytą 13 straipsnyje 3 dalyje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė teigia, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 – Sveikatingumo teiginių reglamentas (toliau – STR) 13 straipsnio 3 dalį Europos Komisija vėliausiai iki 2010 m. sausio 31 d. privalėjo priimti teiginių sąrašą, kuriuo leidžiamos maistui naudojamos medžiagos. Rengdamasi priimti tokį sąrašą Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) turėjo įvertinti teiginius, kuriuos pateikė valstybės narės. Tačiau 2010 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė sustabdanti ir peržiūrinti vertinimo procedūrą, kiek tai susiję su botaninių medžiagų teiginiais, ir tuo remdamasi EFSA nutraukė šių teiginių nagrinėjimą. Komisija sustabdė vertinimo procedūrą tik dėl botaninių medžiagų, tačiau ne dėl kitų medžiagų, kaip antai cheminių.

Ieškovė kreipėsi į Europos Komisiją 2014 m. balandžio 23 d. laišku prašydama nurodyti EFSA nedelsiant atnaujinti sveikatingumo teiginių apie maiste naudojamas botanines medžiagas vertinimą, nes jai labai kenkia esamos teisinės spragos ir netikrumas sveikatingumo teiginių apie maiste naudojamas botanines medžiagas srityje.

Komisija 2014 m. birželio 19 d. laišku pranešė ieškovei, kad ji gavo įvairių pastabų iš valstybių narių ir akcininkų ir kad ji šiuo etapu neinicijuos sveikatingumo teiginių apie botanines medžiagas vertinimo. 2014 m. liepos 8 d. ieškovė nusiuntė kitą laišką Komisijai, kuriame nustatė terminą iki 2014 m. liepos 31 d., per kurį turi būti inicijuotas EFSA atliekamas sveikatos teiginių apie botanines medžiagas vertinimas. Komisija į šį laišką neatsakė.

Taigi galima daryti išvadą, kad Europos Komisija nenustatė išsamaus leidžiamų sveikatingumo teiginių apie maistui naudojamas medžiagas sąrašo, kaip reikalaujama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį. Reglamento Nr. 1924/2006 13 straipsnyje ne tik numatyti aiškūs terminai, bet ir aiškiai apibrėžtos procedūros, pagal kurias priimamas sveikatingumo teiginių apie maistui naudojamas medžiagas sąrašas. Minėtame reglamente nenumatyta Europos Komisijos diskrecija pakeisti procedūros etapus ar pratęsti terminus.

Be to, Reglamento Nr. 1924/2006 9 konstatuojamąją dalimi siekiam nustatyti „bendruosius visiems teiginiams taikomus principus“. Tai aiškiai parodo, kad teisės aktų leidėjas nenorėjo nustatyti skirtingų vertinimo lygių tam tikroms medžiagoms. Todėl visi Europos Komisijos argumentai dėl atskiros tvarkos teiginių apie botanines medžiagas vertinimui ne tik neturi teisinio pagrindo, bet ir prieštarauja bendriems minėto reglamento tikslams.


(1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, p. 9).


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/27


2014 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex/VRDT – Ansell (ZARA)

(Byla T-584/14)

2014/C 339/32

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Ispanija), atstovaujama advokatės C. Duch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Zainab Ansell ir Roger Ansell (Mošis, Tanzanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. gegužės 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1118/2013-2 tiek, kiek juo patvirtintas Bendrijos prekių ženklo ZARA Nr. 1 12  755 registracijos panaikinimas dėl nenaudojimo šioms 39 klasės prekėms: „prekių, ypač drabužių, avalynės ir papuošalų, kvepalų ir kosmetikos vežimo ir pristatymo paslaugos“; ieškovės nuomone, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes padarė šias klaidas:

teisės klaidą, nes Apeliacinė taryba nusprendė, jog Inditex franšizės naudotojai yra įmonės vidaus organizacinės struktūros dalis, nors iš tiesų tai yra savarankiški Inditex grupei priklausantys subjektai;

įrodymų vertinimo klaidą, nes Apeliacinė taryba ieškovę kaltina nepateikus įrodymų dėl apyvartos, susijusios su vežimo paslaugų teikimu, apimties, kad būtų įrodytas išorinis prekių ženklo naudojimas, nors tokie įrodymai buvo pateikti per procedūrą;

priteisti iš VRDT ir prireikus iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas panaikinti jo registraciją: žodinis prekių ženklas ZARA 39 ir 42 klasių paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 1 12  755.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovė.

Šalis, prašanti panaikinti Bendrijos prekių ženklo registraciją: Zainab Ansell ir Roger Ansell.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: patenkinti prašymą panaikinti registraciją.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.


29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/27


2014 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Industrias Tomás Morcillo/VRDT – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

(Byla T-613/14)

2014/C 339/33

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Ispanija), atstovaujama advokato A. Sanz-Bermell y Martínez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Aucar Trailer, SL (Premia de Maras, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. gegužės 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1735/2012-1 ir atitinkamai atmesti Aucar Trailer S.L. protestą dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 9 6 90  314„Polycart A Whole Cart Full of Benefits“ registracijos nurodytoms prekėms atsižvelgiant į 2012 m. lapkričio 16 d. apribojimą, atmetant dėl to pateiktą protestą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas su žodiniais elementais „Polycart A Whole Cart Full of Benefits“ 12, 17 ir 20 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 9 6 90  314.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: vaizdinis prekių ženklas su žodiniu elementu POLICAR 12, 35 ir 37 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio pažeidimas.