ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2014.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. kovo 8d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 071/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 61, 2014 3 1

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 071/02

Byla C-567/13: 2013 m. lapkričio 5 d.Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai prieš Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Byla C-573/13: 2013 m. lapkričio 12 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG prieš Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Byla C-586/13: 2013 m. lapkričio 20 d.Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mertin Meat Kft. prieš Simonfay Géza, Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Byla C-589/13: 2013 m. lapkričio 19 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Byla C-594/13: 2013 m. lapkričio 21 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje go fair Zeitarbeit OHG prieš Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Byla C-609/13 P: 2013 m. rugsėjo 16 d.Duravit AG ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 25 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-364/10 Duravit AG ir kt. prieš Europos Komisiją

4

2014/C 071/08

Byla C-612/13 P: 2013 m. lapkričio 26 d.ClientEarth pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/11, ClientEarth prieš Europos Komisiją

5

2014/C 071/09

Byla C-615/13 P: 2013 m. lapkričio 27 d.ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) prieš Europos maisto saugos tarnybą (EMST)

6

2014/C 071/10

Byla C-629/13: 2013 m. gruodžio 2 d.Sąd Okręgowy w Gliwicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adarco Invest sp. z o.o., kurios buveinė Petrošanyje (Rumunija), turinti filialą Tarnovske Gurai mieste Lenkijoje

6

2014/C 071/11

Byla C-633/13: 2013 m. gruodžio 3 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Byla C-645/13: 2013 m. gruodžio 5 d.Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito prieš Evaristo Méndez Sena ir kt.

7

2014/C 071/13

Byla C-657/13: 2013 m. gruodžio 12 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verder LabTec GmbH & Co. KG prieš Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Byla C-659/13: 2013 m. gruodžio 13 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C & J Clark International Ltd prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Byla C-664/13: 2013 m. gruodžio 13 d.Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministerija prieš K. Nīmanis

9

2014/C 071/16

Byla C-671/13: 2013 gruodžio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VĮ Indėlių ir investicijų draudimas ir Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Byla C-673/13 P: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) prieš Europos Komisiją

10

2014/C 071/18

Byla C-681/13: 2013 m. gruodžio 23 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Diageo Brands BV prieš Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Byla C-686/13: 2013 m. gruodžio 27 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X AB prieš Skatteverket

11

2014/C 071/20

Byla C-2/14: 2014 m. sausio 3 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje Strafverfahren prieš Thi Bich Ngoc Nguyen ir Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Byla C-4/14: 2014 m. sausio 6 d.Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christophe Bohez prieš Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Byla C-44/14: 2014 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą

13

 

Bendrasis Teismas

2014/C 071/23

Byla T-384/09: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SKW Stahl-Metallurgie Holding ir SKW Stahl-Metallurgie prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Teisė į gynybą — Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus — Pareiga motyvuoti — Baudos — Vienodas požiūris — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą — Proporcingumas — Solidari atsakomybė sumokėti baudą — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

14

2014/C 071/24

Byla T-391/09: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evonik Degussa ir AlzChem prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus — Baudos — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą — Sunkinančios aplinkybės — Recidyvas — Lengvinančios aplinkybės — Proporcingumas — Pažeidimo trukmė — Solidari atsakomybė sumokėti baudą — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

14

2014/C 071/25

Byla T-395/09: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gigaset prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus — Pareiga motyvuoti — Baudos — Pažeidimo trukmė — Vienodas požiūris — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą — Solidari atsakomybė sumokėti baudą — 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

15

2014/C 071/26

Byla T-528/09: 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hubei Xinyegang Steel prieš Tarybą (Dempingas — Tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies ar plieno importas — Žalos grėsmės nustatymas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 3 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis))

15

2014/C 071/27

Byla T-216/11: 2014 m. sausio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Progust prieš VRDT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo IMPERIA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas IMPERIAL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2014/C 071/28

Byla T-495/11: 2014 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Streng prieš VRDT — Gismondi (PARAMETRICA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PARAMETRICA paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas parameta — Santykinis atmetimo pagrindas — Įrodymų nepateikimas protesto procedūros kalba — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 ir 3 dalys ir 98 taisyklės 1 dalis)

17

2014/C 071/29

Byla T-600/11: 2014 m. sausio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schuhhaus Dielmann prieš VRDT — Carrera (Carrera panamericana) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją, Carrera panamericana — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas CARRERA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

17

2014/C 071/30

Byla T-158/12: 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Belgium prieš EMA (Paslaugų viešieji pirkimai — Konkurso procedūra — Išorinės paslaugos programinės įrangos srityje — Sprendimas, kuriuo pareiškėjo pasiūlymas eilėje dėl pakopinės sutarties pasirašymo pripažįstamas antruoju — Sutarties sudarymo kriterijai — Naujo sutartyse nenumatyto sutarties sudarymo kriterijaus nustatymas — Atrankos kriterijaus vertinimas sutarties sudarymo etape — Skaidrumas)

18

2014/C 071/31

Byla T-221/12: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sunrider prieš VRDT (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą SUN FRESH — Ankstesni Bendrijos, Beniliukso ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH ir SUNNYFRESH — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

18

2014/C 071/32

Byla T-513/12: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN GETAWAY) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo NORWEGIAN GETAWAY paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

19

2014/C 071/33

Byla T-514/12: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo NORWEGIAN BREAKAWAY — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis požymis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

19

2014/C 071/34

Byla T-551/12: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Coppenrath-Verlag prieš VRDT — Sembella (Rebella) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą Rebella — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas SEMBELLA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas)

19

2014/C 071/35

Byla T-47/13: 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Goldsteig Käsereien Bayerwald prieš VRDT — Vieweg (goldstück) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo goldstück paraiška — Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas GOLDSTEIG — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 071/36

Byla T-68/13: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novartis prieš VRDT (CARE TO CARE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CARE TO CARE paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 071/37

Byla T-174/13 P: 2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš BO (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Socialinė apsauga — Transporto išlaidų atlyginimas — Transporto išlaidos dėl kalbinių priežasčių — Europos Bendrijų pareigūnų bendrųjų sveikatos draudimo taisyklių 19 straipsnio 2 dalis — Bendrųjų gydymo išlaidų kompensavimo įgyvendinimo nuostatų II antraštinės dalies 12 skyriaus 2.5 punktas)

20

2014/C 071/38

Byla T-134/12: 2014 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo ir atsakomybės — Sutartys dėl Sąjungos finansinės paramos su tyrimais ir plėtra susijusiems projektams — Prieštaravimas dėl priimtinumo — Neperkvalifikuoti reikalavimai — Nepriimtinumas)

21

2014/C 071/39

Sujungtos bylos T-116/13 P ir T-117/13 P: 2014 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Karjeros raidos ataskaita — Vertinimas už 2008 ir 2009 m. — Pareigų nevykdymas pusę darbo laiko dėl darbo profesinėje sąjungoje — Vertinimo ataskaitos, susijusios su pareigomis tarnyboje, į kurią paskirta dirbti — Profesinės sąjungos paskyrimas — Akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio atmetimas pirmojoje instancijoje — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas skundas)

21

2014/C 071/40

Byla T-303/13: 2014 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Miettinen prieš Tarybą (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Tarybos teisės tarnybos išvada — Teisės susipažinti nesuteikimas — Atskleidimas po ieškinio pareiškimo — Ginčo dalyko išnykimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

22

2014/C 071/41

Byla T-650/13: 2013 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lomnici prieš Parlamentą

22

2014/C 071/42

Byla T-677/13: 2013 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Axa Versicherung prieš Komisiją

22

2014/C 071/43

Byla T-717/13: 2013 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Chair Entertainment Group prieš VRDT — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Byla T-718/13: 2013 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje The Directv Group prieš VRDT — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Byla T-720/13: 2013 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Gat Microencapsulation prieš VRDT — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Byla T-8/14: 2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mogyi prieš VRDT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Byla T-9/14: 2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mogyi prieš VRDT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Byla T-13/14: 2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

25

2014/C 071/49

Byla T-14/14: 2014 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kiti pries Tarybą

26

2014/C 071/50

Byla T-45/14: 2014 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje HTTS ir Bateni prieš Tarybą

27

2014/C 071/51

Byla T-54/14: 2014 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Goldfish ir kt. prieš Komisiją

28

2014/C 071/52

Byla T-136/13: 2014 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hanwha SolarOne ir kt. prieš Parlamentą ir kt.

28

2014/C 071/53

Byla T-555/13: 2014 m. sausio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MHCS prieš VRDT — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Tarnautojų teismas

2014/C 071/54

Byla F-60/09 RENV: 2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Birkhoff prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui, panaikinus sprendimą — Darbo užmokestis — Šeimos pašalpos — Išmoka išlaikomam vaikui — Vaikas, sergantis sunkia liga ar turintis luošumą, dėl kurių jis negali patenkinti savo poreikių — Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą)

29

2014/C 071/55

Byla F-15/10: 2013 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Carlos Andres ir kt. prieš ECB (Viešoji tarnyba — ECB darbuotojai — Socialinio draudimo sistemos reforma — Pensijos plano įšaldymas — Pensijų sistemos įgyvendinimas — Konsultavimasis su priežiūros komitetu — Konsultavimasis su personalo komitetu — Konsultavimasis su bendrųjų reikalų taryba — Konsultavimasis su valdytojų taryba — Trišalis pensijų plano įvertinimas — Įdarbinimo sąlygų pažeidimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Proporcingumo principas — Įgytos teisės — Teisinio saugumo ir numatomumo principas — Pareiga informuoti)

29

2014/C 071/56

Byla F-92/11: 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Faita prieš EESRK (Viešoji tarnyba — Psichologinis priekabiavimas — Pagalbos prašymas — Sprendimo motyvai)

30

2014/C 071/57

Byla F-124/11: 2013 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Possanzini prieš Frontex (Viešoji tarnyba — Frontex darbuotojai — Laikinasis tarnautojas — Karjeros raidos ataskaita, kurioje yra neigiamų vertintojo vertinimų, apie kuriuos nebuvo pranešta suinteresuotajam asmeniui — Terminuotos sutarties nepratęsimas — Vertintojo nuomone pagrįstas sprendimas — Teisė į gynybą — Pažeidimas — Finansinio pobūdžio ginčas — Neribota jurisdikcija)

30

2014/C 071/58

Byla F-20/12 ir F-43/12: 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Wurster prieš EIGE (Viešoji tarnyba — EIGE personalas — Laikinasis tarnautojas — EIGE tarnautojų, iš naujo paskirtų į vidurinės grandies vadovų darbo vietą, sugebėjimų vadovauti įvertinimo procedūra — Teisė būti išklausytam — Įstatymo taikymo apimtis — Nagrinėjimas savo iniciatyva — Motyvų, kuriuos teismas nagrinėjo savo iniciatyva, pakeitimas)

31

2014/C 071/59

Sujungtos bylos F-23/12 ir F-30/12: 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Glantenay ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/204/10 — Kvalifikaciniais reikalavimais pagrįsta atranka — Kandidatūrų atmetimas konkrečiai neišnagrinėjus kandidatų diplomų ir jų profesinės patirties)

31

2014/C 071/60

Byla F-38/12: 2013 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje BP prieš FRA (Viešoji tarnyba — Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros darbuotojai — Sutartininkas — Terminuotos sutarties nepratęsimas neterminuotam terminui — Paskyrimas į kitą skyrių, kol pasibaigs sutarties galiojimo terminas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

32

2014/C 071/61

Byla F-46/12: 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Höpcke prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Pranešimas apie konkursą EPSO/AST/111/10 — Neįtraukimas į rezervo sąrašą — Nurodymas parašyti minimalaus ilgio tekstą — Nesilaikymas)

32

2014/C 071/62

Byla F-52/12: 2013 m. lapkričio 7 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Cortivo prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Korekcinis koeficientas — Valstybė narė, kurioje yra gyvenamoji vieta — Sąvoka — Nuolatinė gyvenamoji vieta — Gyvenamoji vieta keliose valstybėse narėse — Pagrindžiantys dokumentai — Teisėti lūkesčiai)

32

2014/C 071/63

Sujungtos bylos F-72/12 ir F-10/13: 2013 m. lapkričio 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Roulet prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Pareigūnų tarnybos nuostatų 66 straipsnis — Buvęs laikinasis AD 12 lygio tarnautojas — Įdarbinimas kaip AD 6 lygio pareigūno — AD 12 lygio pareigūno atlyginimo mokėjimas — Akivaizdi klaida — Nepagrįstai sumokėtų sumų grąžinimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį)

33

2014/C 071/64

Byla F-84/12: 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje CN prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnis — Invalidumo komisija — Medicininė išvada — Psichinio ar psichologinio pobūdžio medicininiai duomenys — Medicininė paslaptis — Galimybė susipažinti — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

33

2014/C 071/65

Byla F-113/12: 2013 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Balionytė-Merle prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/204/10 — Neįtraukimas į rezervo sąrašą — Kandidatų bendrosios kompetencijos vertinimas — Vertinimas remiantis kandidatų testų rezultatais vertinimo centre — Vertinimo balais ir komentarų, esančių kompetencijų pase, atitikimas)

34

2014/C 071/66

Byla F-122/12: 2013 m. lapkričio 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Arguelles Arias prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Neterminuota sutartis — Nutraukimas — Darbo vieta, kurioje dirbant reikalaujama turėti saugią gyvenamąją vietą — Gyvenamoji vieta, kuriai nepritarė nacionalinė saugumo tarnyba — Apeliacinės institucijos pakeistas sprendimas — Nacionalinės saugumo tarnybos ir su STSĮT nesusijusios apeliacinės instancijos išvados)

34

2014/C 071/67

Byla F-60/09 R: 2013 m. gruodžio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Birkhoff prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Procesas — Bylinėjimosi išlaidų nustatymas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

34

2014/C 071/68

Byla F-49/12: 2013 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Pachtitis prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas EPSO/AD/77/06 — Galimybė susipažinti su dokumentais — Prašymas leisti susipažinti su atsakymais į atrankos testus — Testų rezultatų panaikinimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

35

2014/C 071/69

Byla F-127/12 R: 2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys — Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu — Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų — Ieškinių tapatumo nebuvimas — Vėlavimas pareikšti ieškinį)

35

2014/C 071/70

Byla F-133/12: 2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sąjungos deliktinė atsakomybė — Nuostolių, atsiradusių dėl to, kad institucija nusiuntė ieškovo advokatui laišką, susijusį su išlaidomis, kurias turi padengti ieškovas, atlyginimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys — Procedūros reglamento 94 straipsnis)

35

2014/C 071/71

Byla F-145/12: 2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys — Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu — Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų — Ieškinių tapatumo nebuvimas — Vėlavimas pareikšti ieškinį)

36

2014/C 071/72

Byla F-47/13: 2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Debaty prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2012 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Sprendimas nepaaukštinti ieškovo — Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant pareigų paaukštinimo procedūrai, iki kurios įsigaliojo galimas sprendimas paaukštinti — Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

36

2014/C 071/73

Byla F-134/12: 2014 m. sausio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Loescher prieš Tarybą

36

2014/C 071/74

Byla F-136/12: 2014 m. sausio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carpenito prieš Tarybą

37

2014/C 071/75

Byla F-49/13: 2013 m. spalio 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Moragrega Arroyo prieš Tarybą

37

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/1


2014/C 71/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 61, 2014 3 1

Skelbti leidiniai:

OL C 52, 2014 2 22

OL C 45, 2014 2 15

OL C 39, 2014 2 8

OL C 31, 2014 2 1

OL C 24, 2014 1 25

OL C 15, 2014 1 18

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/2


2013 m. lapkričio 5 d.Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai prieš Raiffeisen Bank Zrt.

(Byla C-567/13)

2014/C 71/02

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai

Kita proceso šalis: Raiffeisen Bank Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar turi būti pripažinta, kad vartotojui yra nepalankus teismo procesas, per kurį jis apylinkės teisme pareikšdamas ieškinį dėl sutarties (jos standartinių sąlygų) pripažinimo negaliojančia negali taip pat prašyti, kad šios sutarties sąlyga būtų pripažinta nesąžininga, dėl ko ši byla būtų teisminga apygardos teismui (törvényszék)? Iš esmės kitos sutarties šalies pradėtoje byloje vartotojas vietos teisme gali nurodyti pagrindą dėl sutarties sąlygos nesąžiningumo (1), o bylos perdavimas apygardos teismui reiškia, kad vartotojas apsunkinamas didesniais mokesčiais.

2.

Ar būtų atstatyta pusiausvyra, jei vartotojas vietos teisme pradėtoje byloje dėl sutarties pripažinimo negaliojančia turėtų galimybę taip pat remtis tuo, kad tam tikros šios sutarties sąlygos nesąžiningos, ir dėl to byla ir toliau būtų teisminga tokiam vietos teismui?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/2


2013 m. lapkričio 12 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG prieš Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Byla C-573/13)

2014/C 71/03

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento Nr. 1008/2008/EB (1) 23 straipsnio 1 dalies antrą sakinį reikia aiškinti taip, kad elektroninėje rezervavimo sistemoje, nurodant oro susisiekimo paslaugų kainas pirmą kartą, turi būti nurodoma galutinė mokėtina kaina?

2.

Ar Reglamento Nr. 1008/2008/EB 23 straipsnio 1 dalies antrą sakinį reikia aiškinti taip, kad elektroninėje rezervavimo sistemoje turi būti nurodoma tik kliento konkrečiai pasirinktos oro susisiekimo paslaugos galutinė mokėtina kaina, ar kiekvienos rodomos oro susisiekimo paslaugos galutinė mokėtina kaina?


(1)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, p. 3).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/3


2013 m. lapkričio 20 d.Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mertin Meat Kft. prieš Simonfay Géza, Ulrich Salburg

(Byla C-586/13)

2014/C 71/04

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Mertin Meat Kft.

Atsakovai: Simonfay Géza, Ulrich Salburg

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, o ypač — į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-307/09–C-309/09 (1) pateiktą sąvokos „darbuotojų perleidimas“ apibrėžimą, galima kalbėti apie darbuotojų perleidimą, jeigu paslaugos teikėjas įsipareigoja pasitelkdamas savo paties darbuotojus perdirbti galvijų karkasus užsakovo skerdyklos patalpose, kurias šis jam nuomoja, ir juos supakuoti į parduoti skirtas supjaustytos mėsos pakuotes ir gauna užmokestį už kiekvieną perdirbtos mėsos kilogramą, kuris gali būti sumažintas dėl nepakankamos kokybės, turint omeny tai, kad paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje paslaugos teikėjas teikia tik šiam vienam užsakovui, kuris ir užtikrina mėsos perdirbimo darbų kokybės priežiūrą?

2.

Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime sujungtose bylose C-307/09–C-309/09 įtvirtintas pagrindinis principas, pagal kurį darbuotojų perleidimą galima riboti valstybių narių, kurios 2004 m. gegužės 1 d. įstojo į Europos Sąjungą, stojimo sutartyse nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, taikytinas ir darbuotojų komandiravimui perleidžiant darbuotojus, kai įmonė, turinti buveinę valstybėje narėje, kuri į Europos Sąjungą įstojo 2004 m. gegužės 1 d., komandiruoja darbuotojus į Austriją, jeigu komandiruojama Stojimo sutartimis nesaugomame sektoriuje?


(1)  2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/3


2013 m. lapkričio 19 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Byla C-589/13)

2014/C 71/05

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Atsakovas: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Prejudicinis klausimas

Ar EB 56 straipsnį (dabar — SESV 63 straipsnis) reikia aiškinti taip, kad jam prieštarauja Austrijos privataus fondo iš kapitalo gautų pajamų ir pardavus akcijas gautų pajamų apmokestinimo sistema, kurioje, siekiant užtikrinti nacionalinį vienkartinį apmokestinimą, privataus fondo apmokestinimas „tarpiniu mokesčiu“ numatytas tik tuo atveju, jei, vadovaujantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi, paramos iš privataus fondo gavėjas atleidžiamas nuo paramai taikomo kapitalo prieaugio mokesčio?


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/3


2013 m. lapkričio 21 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „go fair“ Zeitarbeit OHG prieš Finanzamt Hamburg-Altona

(Byla C-594/13)

2014/C 71/06

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: „go fair“ Zeitarbeit OHG

Atsakovė: Finanzamt Hamburg-Altona

Prejudiciniai klausimai

1.

Dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 132 straipsnio 1 dalies g punkto išaiškinimo:

a)

Ar valstybė narė, naudodamasi suteikta diskrecija pripažinti tam tikras įstaigas socialine gerove besirūpinančiomis įstaigomis, gali tokiomis įstaigomis pripažinti asmenis, kurie savo paslaugas teikia socialinio ar slaugos draudimo įstaigoms, tačiau nepripažinti valstybinį egzaminą išlaikiusių slaugytojų, kurie savo paslaugas teikia tiesiogiai slaugos reikalingiems asmenims?

b)

Jei valstybinį egzaminą išlaikę slaugytojai turi būti pripažinti socialine įstaiga, ar tai reiškia, kad pripažįstama ir laikinojo įdarbinimo įmonė, kuri aprūpina pripažintas slaugos įstaigas (priimančiąsias įstaigas) valstybinį egzaminą išlaikiusiais slaugytojais, nes toks jos pripažinimas atsiranda iš jos siunčiamo pripažinto personalo?

2.

Dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 134 straipsnio a punkto išaiškinimo:

Ar aprūpinimas valstybinį egzaminą išlaikiusiu slaugos personalu yra būtinas tam, kad priimančioji įstaiga (laikinojo darbo naudotoja) galėtų teikti su globa ir rūpyba bei socialinės apsaugos darbu glaudžiai susijusias paslaugas, kai priimančioji įstaiga be personalo negali vykdyti veiklos?


(1)  OL L 347, p. 1.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/4


2013 m. rugsėjo 16 d.Duravit AG ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 25 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-364/10 Duravit AG ir kt. prieš Europos Komisiją

(Byla C-609/13 P)

2014/C 71/07

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA, atstovaujamos advokatų U. Soltész, LL.M. ir C. von Köckritz

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės prašo:

1.

panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-364/10, kiek juo atmestas apeliančių ieškinys,

2.

remiantis SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa, panaikinti 2010 m. birželio 23 d. Europos Komisijos sprendimo C(2010) 4185 galutinis (byla COMP/39.092 — Vonios kambarių įranga) 1 straipsnio 1 dalį, 2 straipsnį ir 3 straipsnį, kiek jie susiję su apeliantėmis,

3.

papildomai (prie antrojo reikalavimo) panaikinti minėtu sprendimu apeliantėms skirtas baudas arba jas gerokai sumažinti,

4.

taip pat papildomai (prie antrojo ir trečiojo reikalavimų) grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą, suderinamą su Teisingumo Teismo sprendime pateiktu teisiniu vertinimu,

5.

bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, kurias apeliantės patyrė per procesą Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės iš viso nurodo šešis apeliacinio skundo pagrindus.

 

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį, nekaltumo prezumpciją ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą (Pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniai kartu su 52 straipsnio 3 dalimi bei EŽTK 6 straipsnio 1 ir 2 dalys), nes nepasinaudojo neribota jurisdikcija įvertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą, darė prielaidą, kad Komisijos faktiniai ir teisiniai motyvai yra teisingi ir nepakankamai pasinaudojo savo diskrecija nustatyti baudas.

 

Antra, Bendrasis Teismas SESV 263 straipsnį, ieškovių teisę į veiksmingą teisminę gynybą (Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 1 dalis) ir rungtyniškumo principą, nes nepakankamai įgyvendino teisėtumo kontrolę ir peržengė jos ribas apeliančių nenaudai.

 

Trečia, Bendrasis Teismas daugeliu aspektų akivaizdžiai iškraipė akto turinį, o tai buvo svarbu priimant sprendimą, todėl jis padarė teisės klaidų ir pažeidė pripažintus įrodinėjimo procedūros principus.

 

Ketvirta, Bendrasis Teismas pažeidė procedūros reikalavimus ir Procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalį, ieškovių teisę į gynybą, ieškovių teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir rungtyniškumo principą, kai rėmėsi nenaudotinais ir per vėlai pateiktais įrodymais bei pavėluotais Komisijos argumentais apeliančių nenaudai, bei padarė teisės klaidą atmetęs visus apeliančių įrodymus ir to pakankamai nemotyvavęs.

 

Penkta, Bendrasis Teismas neteisingai pritaikė SESV 101 straipsnį ir pažeidė pareigą motyvuoti, kai konstatavo, kad Komisija teisingai kvalifikavo įvykius maišytuvų, dušo sienelių ir keramikos rinkoje kaip vieną pažeidimą.

 

Šešta, Bendrasis Teismas neteisingai pritaikė SESV 101 straipsnį, kai vertindamas keitimąsi informacija pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį pasirinko klaidingą kriterijų, darė prielaidą, kad apeliantės turėjo atsiriboti nuo nekonkurentų diskusijų, ir galimus daugiaprekių asociacijų „bandymus susitarti“ dėl specifinių priežasčių kvalifikavo kaip jau padarytą SESV 101 straipsnio pažeidimą.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/5


2013 m. lapkričio 26 d.ClientEarth pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-111/11, ClientEarth prieš Europos Komisiją

(Byla C-612/13 P)

2014/C 71/08

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: ClientEarth, atstovaujama advokato P. Kirch

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-111/11.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus:

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, kuriame nurodyta, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes taikė klaidingą Reglamento Nr. 1049/2001 (1) 4 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje vartojamos „tyrimų“ sąvokos ir frazės „nukentėtų apsauga <…> tyrimų <…> tikslų“ aiškinimą.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai kategoriškai pripažino, kad „nagrinėjamos studijos yra Komisijos vykdyto tyrimo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką, dalis“.

Pirmoje šio apeliacinio skundo pagrindo dalyje nurodyta, kad Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino „tyrimų“ sąvoką.

Antroji dalis: net ir atsižvelgiant į tai, kad vyko tyrimas, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes klaidingai aiškino sąvoką „nukentėti“. Bendrasis Teismas susiejo atskleidimo ir nukentėjimo sąvokas, tačiau konkrečiai neparodė, kaip konkrečiai dėl atskleidimo nukentėtų tyrimų „tikslai“.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, kuriame nurodyta, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes pažeidė Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams, pasirašytos Orhuse, Danijoje, 1998 m. birželio 25 d. ir patvirtintos 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (2), 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis.

Šį apeliacinio skundo pagrindą sudaro penki argumentai. Pirma, Bendrasis Teismas suklydo, nes siaurai taikė pareigą aiškinti Orhuso konvencijos 4 straipsnio 4 dalies c punktą. Antra, Bendrasis Teismas suklydo, nes nagrinėtą priemonę taikė atsižvelgdamas į Orhuso konvenciją. Trečia, Bendrasis Teismas suklydo dėl savo pareigos Orhuso konvenciją aiškinti atsižvelgiant į tarptautinę paprotinę teisę. Ketvirta, Bendrasis Teismas suklydo, nes atsisakė tiesiogiai taikyti Orhuso konvencijos 4 straipsnį ir 4 straipsnio 4 dalies c punktą. Galiausiai Bendrasis Teismas suklydo taikydamas teisę, nes leido nukrypti nuo Orhuso konvencijos taikymo remiantis Europos Sąjungos „ypatumais“.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas, kuriame nurodyta, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 1367/2006 (3) 6 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalį in fine ir 3 dalį.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes atsisakymą pripažinti su atskleidimu susijusio viršesnio viešojo intereso egzistavimą pagrindė tik ieškovės pateiktų argumentų analize. Toks požiūris prieštarauja Reglamento Nr. 1049/2001 nuostatoms ir reikšmingai teismų praktikai. Iš tiesų ieškovės šiuo klausimu pateikti argumentai negali per se būti pagrindas paneigti viršesnio viešojo intereso egzistavimą, nes įstatymai nenumato ieškovei viršesnių aplinkybių įrodinėjimo pareigos. Su atskleidimu susijusių nagrinėjamų interesų pusiausvyrą turi nustatyti atitinkama institucija.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).

(2)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).

(3)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, p. 13).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/6


2013 m. lapkričio 27 d.ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) prieš Europos maisto saugos tarnybą (EMST)

(Byla C-615/13 P)

2014/C 71/09

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), atstovaujamos advokato P. Kirch

Kitos proceso šalys: Europos maisto saugos tarnyba, Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-214/11,

priteisti iš EMST visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su klaidingu teisinės sąvokos „asmens duomenys“, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 45/2001 (1) 2 straipsnyje, taikymu.

Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad pavardės ir nuomonės kartu yra asmens duomenys. Sąvoka „asmens duomenys“ neapima nuomonių, pateiktų dalyvaujant viešame komitete, į kurį ekspertai, kurių pavardės ir kiti asmens duomenys yra viešai prieinami, pakviesti dalyvauti dėl jų pripažintos kompetencijos.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su klaidingu Reglamento Nr. 1049/2001 (2) 4 straipsnio 1 dalies b punkto ir Reglamento Nr. 45/2001 8 straipsnio b punkto taikymu, kiek tai susiję su šių nuostatų taikymo sritimi, procedūra ir turiniu, ypač dėl to, kad neišnagrinėti ir neįvertinti visi tomis priemonėmis saugomi interesai.

Bendrasis Teismas nevisiškai išnagrinėjo visus taikytinų nuostatų, t. y. Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punkto ir Reglamento Nr. 45/2001 8 straipsnio b punkto, aspektus. Jis neišnagrinėjo ir neatsižvelgė į abiejomis priemonėmis saugomus skirtingus interesus.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su ESS 5 straipsnio pažeidimu dėl to, kad apeliantėms nustatyta neproporcinga įrodinėjimo pareiga jų reikalaujant nurodyti būtinumą perduoti informaciją ir saugomų teisėtų interesų apimtį.


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102).

(2)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/6


2013 m. gruodžio 2 d.Sąd Okręgowy w Gliwicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adarco Invest sp. z o.o., kurios buveinė Petrošanyje (Rumunija), turinti filialą Tarnovske Gurai mieste Lenkijoje

(Byla C-629/13)

2014/C 71/10

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Šalis pagrindinėje byloje

Apeliantė: Adarco Invest sp. z o.o., kurios buveinė Petrošanyje (Rumunija), turinti filialą Tarnovske Gurai mieste Lenkijoje

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 54 straipsniais ir Vienuoliktosios tarybos direktyvos [89/666/EEB] dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai (1), 1 straipsniu draudžiama valstybėje narėje atsisakyti išbraukti iš Nacionalinio teismų registro (NTR) bendrovės, kurios buveinė yra kitoje valstybėje narėje, filialą, jei šis filialas likviduotas ne pagal nacionalinės ribotos atsakomybės bendrovės likvidavimui numatytą tvarką, nors norint išbraukti iš registro nacionalinės bendrovės filialą tokios procedūros nereikalaujama? Reikia pridurti, kad nacionalinių bendrovių filialai registruojami išimtinai nacionalinės bendrovės registre, o tokia bendrovė privalo pateikti konsoliduotą finansinę atskaitomybę, apimančią patronuojančiąją bendrovę ir jos filialus, tačiau užsienio bendrovių filialai registruojami NTR ir pateikia registrui tik savo finansinę atskaitomybę.


(1)  OL L 395, p. 36; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 100.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/7


2013 m. gruodžio 3 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Byla C-633/13)

2014/C 71/11

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Atsakovas: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prejudicinis klausimas

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (1) 13 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad įpareigojimų, susijusių su kainų kontrole, atveju nacionalinės reguliavimo institucijos gali operatoriams, turintiems didelę įtaką rinkoje, nustatyti įpareigojimą — draudimą taikyti pernelyg didelius tarifus už balso skambučių užbaigimą tokių operatorių telefono ryšio tinkle?


(1)  OL L 108, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 323.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/7


2013 m. gruodžio 5 d.Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito prieš Evaristo Méndez Sena ir kt.

(Byla C-645/13)

2014/C 71/12

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Atsakovai: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tai, kad valstybės narės įstatymuose nenumatyta teisė paduoti apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui tuo atveju, jeigu per išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūrą atmetamas prašymas netaikyti nesąžiningos sutarties sąlygos, reiškia, kad nesuteikiamos pakankamos ir veiksmingos priemonės, užkertančios kelią nesąžiningų sąlygų naudojimui sutartyse, pardavėjų ar tiekėjų sudaromose su vartotojais, ir neužtikrinama teisė kreiptis į kompetentingus teismus, kad šie nuspręstų, ar bendram naudojimui parengtos sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, ir pritaikytų tinkamas ir veiksmingas priemones, užkertančias kelią tolesniam tokių sąlygų naudojimui?

2.

Jeigu į ankstesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tam, kad būtų užtikrinta pakankama ir veiksminga vartotojo apsauga nuo nesąžiningų sąlygų, nacionalinis teismas gali ex officio suteikti vartotojui teisę prašyti, kad aukštesnės instancijos teismas peržiūrėtų pirmos instancijos teismo priimtą sprendimą atmesti prašymą netaikyti nesąžiningos sutarties sąlygos?


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/8


2013 m. gruodžio 12 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verder LabTec GmbH & Co. KG prieš Finanzamt Hilden

(Byla C-657/13)

2014/C 71/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Atsakovė: Finanzamt Hilden

Prejudicinis klausimas

Ar su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje įtvirtinta įsisteigimo laisve suderinama tai, kad nacionalinės teisės nuostatoje numatyta, jog toje valstybėje esančio įmonės padalinio turto perleidimas kitoje valstybėje esančiam tos pačios įmonės padaliniui laikomas turto paėmimu ne verslo reikmėms, todėl atskleidžiant paslėptus rezervus gaunamas turto paėmimo pelnas, o kitoje nacionalinės teisės nuostatoje numatyta galimybė tolygiai paskirstyti turto paėmimo pelną penkeriems ar dešimčiai finansinių metų?


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/8


2013 m. gruodžio 13 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C & J Clark International Ltd prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-659/13)

2014/C 71/14

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: C & J Clark International Ltd

Atsakovas: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 (1) negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 (2)] 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir 9 straipsnio 5 dalį, nes Komisija nenagrinėjo eksportuojančių Kinijos ir Vietnamo gamintojų, kurie nebuvo atrinkti pagal Pagrindinio antidempingo reglamento 17 straipsnį, prašymų dėl rinkos ekonomikos režimo ir individualų režimo?

2.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96] 2 straipsnio 7 dalies c punktą, nes per tris mėnesius nuo eksportuojančių Kinijos ir Vietnamo gamintojų, kurie nebuvo atrinkti pagal Pagrindinio antidempingo reglamento 17 straipsnį, prašymų dėl rinkos ekonomikos režimo tyrimo pradžios Komisija neatliko nustatymo?

3.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96] 2 straipsnio 7 dalies c punktą, nes per tris mėnesius nuo eksportuojančių Kinijos ir Vietnamo gamintojų, kurie buvo atrinkti pagal Pagrindinio antidempingo reglamento 17 straipsnį, prašymų dėl rinkos ekonomikos režimo tyrimo pradžios Komisija neatliko nustatymo?

4.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96] 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 4 dalį ir 17 straipsnį, nes bendradarbiavo nepakankamai Bendrijos pramonės gamintojų, kad Komisija galėtų atlikti galiojantį žalos įvertinimą ir juo remiantis galiojantį priežastinio ryšio įvertinimą?

5.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96] 3 straipsnio 2 dalį ir EB 253 straipsnį, nes iš tyrimo bylos matyti, jog žala Bendrijos pramonei buvo įvertinta remiantis iš esmės duomenimis su trūkumais ir ypač kai reglamente nenurodoma kodėl buvo nepaisoma šių įrodymų?

6.

Ar Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 negalioja kaip pažeidžiantis Pagrindinio antidempingo reglamento [Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96] 3 straipsnio 7 dalį, nes jame kiti faktoriai, kurie, kaip žinoma, daro žalą, nebuvo tinkamai atskirti nuo tariamai dempinguoto importo, ir atskleisti?

7.

Kiek valstybės narės teismas gali remtis Teisingumo Teismo bylose Brosmann, C-249/10 P, ir Zhejiang Aokang, C-247/10 P, priimtuose sprendimuose pateiktu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1472/2006 išaiškinimu spręsdamas, ar bendrovės, kurios, kaip ir pareiškėjos bylose Brosmann ir Zhejiang Aokang, nebuvo atrinktos, nors pateikė prašymus dėl rinkos ekonomikos režimo ir individualaus režimo, kurie nebuvo nagrinėti, teisiškai neprivalėjo mokėti muitų, kaip tai suprantama pagal Bendrijos muitinės kodekso [Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 (3)] 236 straipsnį?


(1)  2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1472/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą (OL L 275, p. 1)

(2)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45)

(3)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307)


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/9


2013 m. gruodžio 13 d.Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministerija prieš K. Nīmanis

(Byla C-664/13)

2014/C 71/15

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā apgabaltiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Atsakovas: K. Nīmanis

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB (1) dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) 12 straipsnį, atsižvelgiant į jos 2 konstatuojamosios dalies pirmą sakinį, reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja valstybės narės teisės aktai, kuriais nustatyta, kad vienintelis leistinas įprastinės gyvenamosios vietos šioje valstybėje (Latvijoje) įrodinėjimo būdas yra šio asmens deklaruota gyvenamoji vieta, jei pagal nacionalinę teisę „deklaruota gyvenamoji vieta“ suprantama kaip asmens pareiga nacionalinės teisės nustatyta tvarka užsiregistruoti valstybės registre ir taip atitinkamai tarnybai pranešti apie jo pasiekiamumą, kai to reikia dėl jo teisinių santykių su valstybe ir vietos administracija.


(1)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, p. 18).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/9


2013 gruodžio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Nemaniūnas

(Byla C-671/13)

2014/C 71/16

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Kitos šalys: Vitoldas Guliavičius ir bankrutuojanti AB bankas „Snoras“

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 94/19 (1) 7 straipsnio 2 dalies, taikomos kartu su šios direktyvos I priedo 12 punktu, nuostatos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad kai valstybė narė nustato išimtį netaikyti garantijos kredito įstaigos indėlininkams, turintiems jos išleistų skolos vertybinių popierių (indėlių sertifikatų), tokia išimtis gali būti taikoma tik tokiu atveju, jei pirmiau nurodyti indėlių sertifikatai visiškai atitinka (turi) visus jiems kaip finansinėms priemonėms Direktyvos 2004/39 (2) prasme (tai pat atsižvelgiant į kitus Europos Sąjungos teisės aktus, pavyzdžiui, ECB reglamentą 25/2009) būdingus požymius, inter alia jų perleidžiamumą antrinėje finansų rinkoje?

2.

Jei atitinkama valstybė narė pasirenka tokį Direktyvų 94/19 ir 97/9 (3) inkorporavimo į nacionalinę teisę būdą, kai indėlininkų ir investuotojų apsaugos sistemos įtvirtinamos viename teisės akte (įstatyme), ar Direktyvos 94/19 7 straipsnio 2 dalis, taikoma kartu su šios direktyvos I priedo 12 punktu, ir Direktyvos 97/9 2 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į Direktyvos 97/9 2 straipsnio 3 dalį, turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad indėlių sertifikatų ir obligacijų turėtojams negali būti netaikoma nė vienos apsaugos (garantijų) sistemos pirmiau nurodytų direktyvų taikymo prasme?

3.

Ar, atsižvelgiant į tai, kad pagal nacionalinį reguliavimą kredito įstaigos išleistų indėlių sertifikatų ir obligacijų turėtojams netaikoma nė viena iš galimų Direktyvose 94/19 ir 97/9 nustatytų apsaugos sistemų:

a)

Direktyvos 94/19 3 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies (kartu su jos vėlesniais pakeitimais Direktyva 2009/14), 10 straipsnio 1 dalies nuostatos kartu su šios Direktyvos 1 straipsnio 1 dalimi, kurioje įtvirtinta indėlio sąvoka, pasižymi aiškumo, detalumo, besąlygiškumo ir subjektinių teisių įtvirtinimo reikalavimais tam, kad privatūs asmenys, remdamiesi šiomis nuostatomis, nacionaliniame teisme galėtų grįsti savo reikalavimus išmokėti kompensaciją prieš valstybės įsteigtą draudiką, atsakingą už jų mokėjimą?

b)

Direktyvos 97/9 2 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 1 dalies nuostatos pasižymi aiškumo, detalumo, besąlygiškumo ir subjektinių teisių įtvirtinimo reikalavimais tam, kad privatūs asmenys, remdamiesi šiomis nuostatomis, nacionaliniame teisme galėtų grįsti savo reikalavimus išmokėti kompensaciją prieš valstybės įsteigtą draudiką, atsakingą už jų mokėjimą?

c)

jei atsakymai į pirmiau nurodytus klausimus („3 a“ ir „3 b“) būtų teigiami, kurią iš dviejų galimų apsaugos sistemų nacionaliniam teismui pasirinkti taikyti sprendžiant privataus asmens ir kredito įstaigos ginčą, į kurį įtrauktas valstybės įsteigtas draudikas, atsakingas už indėlininkų ir investuotojų apsaugos sistemų administravimą?

4.

Ar Direktyvos 97/9 2 straipsnio 2 dalies ir 4 straipsnio 2 dalies (kartu su šios direktyvos I priedu) nuostatos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad joms prieštarauja toks nacionalinis reguliavimas, pagal kurį investuotojams, kredito įstaigos išleistų skolos vertybinių popierių turėtojams, netaikoma investuotojų kompensavimo sistema dėl finansinių priemonių rūšies (skolos vertybinių popierių) ir atsižvelgiant į tai, jog draudėjas (kredito įstaiga) investuotojų pinigų ar vertybinių popierių neperleido ar nepanaudojo be investuotojo valios? Ar pirmiau nurodytų Direktyvos 97/9 nuostatų aiškinimui investuotojų apsaugos prasme reikšminga tai, kad skolos vertybinius popierius išleidusi kredito įstaiga-emitentas kartu yra ir šių finansinių priemonių saugotojas (tarpininkas) bei kad investuotojų lėšos nėra atskirtos nuo kitų kredito įstaigos disponuojamų lėšų?


(1)  1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 135, p. 5; Specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 6, t. 2, p. 252).

(2)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, p. 1; Specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 6, t. 7, p. 263).

(3)  1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (OL L 84, p. 22; Specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 6, t. 2, p. 311)


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/10


2013 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) prieš Europos Komisiją

(Byla C-673/13 P)

2014/C 71/17

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Smulders, P. Oliver, P. Ondrůšek

Kitos proceso šalys: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą,

Remiantis Teisingumo Teismo statuto 61 straipsniu priimti galutinį sprendimą dėl pirmojo ir trečiojo pagrindų arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl šių pagrindų, ir

Priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė pateikia vienintelį pagrindą, kad Bendrasis Teismas blogai išaiškino 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (1) (toliau — Orhuso reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje vartojamą informacijos, kuri „susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į aplinką“, sąvoką ir atmetė Komisijos teiginį, kad ši sąvoka turi būti aiškinama nuosekliai ir suderinamai su kitomis aptariamomis nuostatomis. Šis apeliacinio skundo pagrindas suskirstytas į tris dalis:

i)

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes neatsižvelgė į būtinybę užtikrinti 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (2)„vidinį“ nuoseklumą atsižvelgiant į Orhuso reglamento 6 straipsnio 1 dalį, aiškinamą remiantis Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau — Orhuso konvencija) 4 straipsnio 4 dalimi,

ii)

Bendrasis Teismas privalėjo atsižvelgti į nuostatas dėl konfidencialumo, išdėstytas augalų apsaugos produktų sektoriui taikomuose teisės aktuose, konkrečiai, 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (3) ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiame Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (4), ir

iii)

Bendrasis Teismas padarė klaidą, nes neatsižvelgė į būtinybę Orhuso reglamento 6 straipsnio 1 dalį aiškinti kiek įmanoma remiantis pagrindinių teisių Chartija ir Sutartimi dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau — TRIPS sutartimi).


(1)  OL L 264, p. 13.

(2)  OL L 145, p. 43, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk. 3 t., p. 331.

(3)  OL L 230, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 11 t., p. 332.

(4)  OL L 309, p. 1.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/11


2013 m. gruodžio 23 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Diageo Brands BV prieš Simiramida-04 EOOD

(Byla C-681/13)

2014/C 71/18

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Diageo Brands BV

Atsakovė: Simiramida-04 EOOD

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Reglamento Nr. 44/2001 (1) 34 straipsnio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad nepripažinimo pagrindas apima ir atvejį, kai kilmės valstybės narės teismo sprendimas akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos teisei, o šis teismas tai žino?

2 a)

Ar Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog šalis, kuri rėmėsi nepripažinimo pagrindu, numatytu Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punkte, nepasinaudojo jokia turima teisinės gynybos priemone valstybėje narėje, kurioje buvo priimtas sprendimas, trukdo jai naudingai pasinaudoti šiuo nepripažinimo pagrindu?

2 b)

Jei į 2 klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai, ar atsakymas būtų kitoks, jei pasinaudojimas teisinės gynybos priemonėmis valstybėje narėje, kurioje buvo priimtas sprendimas, būtų beprasmis, nes reikia pripažinti, kad pasinaudojus šiomis priemonėmis nebūtų priimtas kitoks sprendimas?

3.

Ar Direktyvos 2004/48 (2) 14 straipsnį reikia aiškinti taip, kad ši nuostata taip pat apima šalių valstybėje narėje patirtas išlaidas, susijusias su prašymu atlyginti žalą, jei prašymas ir gynyba susiję su tariama atsakovės atsakomybe už sulaikymą ir teiginius, kuriais buvo siekta priversti paisyti jos teisių į prekių ženklus valstybėje narėje, ir jei šiuo atžvilgiu iškeltas antrosios valstybės narės teismo priimto sprendimo pripažinimo pirmojoje valstybėje narėje klausimas?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/11


2013 m. gruodžio 27 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X AB prieš Skatteverket

(Byla C-686/13)

2014/C 71/19

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: X AB

Atsakovė: Skatteverket

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 49 ir 63 straipsniais draudžiamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias kilmės valstybė narė nenumato nuostolių, susijusių su valiutos keitimu, kurie yra sudedamoji kapitalo pajamų ar nuostolių, susijusių su akcijomis, kurios suteikia dalyvavimo bendrovės valdyme teisę, dalis, atskaitos bendrovėje, kuri įsteigta kitoje valstybėje narėje, kai kilmės valstybė narė taiko sistemą, pagal kurią kapitalo pajamos ir nuostoliai, susiję su tokiomis akcijomis, yra visiškai atleisti nuo mokesčių?


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/12


2014 m. sausio 3 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje Strafverfahren prieš Thi Bich Ngoc Nguyen ir Nadine Schönherr

(Byla C-2/14)

2014/C 71/20

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Kita proceso šalis: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Prejudicinis klausimas

Ar vaistai, kaip jie apibrėžti 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), į kurių sudėtį įeina reglamentuose (EB) Nr. 273/2004 (2) ir (EB) Nr. 111/2005 (3)„į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos“, vadovaujantis šių reglamentų 2 straipsnio a punktu visada nepatenka į jų taikymo sritį, o gal tokią prielaidą galima daryti tik tuomet, kai vaistai yra sudaryti taip, kad tos medžiagos nėra lengvai panaudojamos arba išgaunamos greitai taikomomis ir ekonomiškai naudingomis priemonėmis?


(1)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus; OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69.

(2)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių); OL L47, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 46.

(3)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles; OL L 22, p. 1.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/12


2014 m. sausio 6 d.Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christophe Bohez prieš Ingrid Wiertz

(Byla C-4/14)

2014/C 71/21

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Christophe Bohez

Kita apeliacinio proceso šalis: Ingrid Wiertz

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar reglamento „Briuselis I“ (1) 1 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad bylos dėl baudos (astreinte), kuri nustatyta sprendžiant ginčą dėl vaiko globos ir bendravimo teisių pagrindinei prievolei užtikrinti, išreikalavimo, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį?

2.

Jeigu minėtos bylos patenka į reglamento „Briuselis I“ taikymo sritį, ar šio reglamento 49 straipsnis aiškintas taip, kad už kiekvieną dieną nustatyta bauda, kuri kilmės valstybėje narėje gali būti išreikalauta tokio dydžio, koks nustatytas, tačiau jos galutinis dydis gali būti keičiamas remiantis skolininko prašymu arba argumentais, valstybėje narėje gali būti išieškoma, tik jeigu kilmės valstybėje narėje buvo atskirai nustatytas galutinis jos dydis?

3.

Jeigu nurodytos bylos nepatenka į reglamento „Briuselis I“ taikymo sritį, ar reglamento „Briuselis IIa“ (2) 47 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad įgyvendinimo ir užtikrinimo priemonėms, susijusioms su vaiko globa ir bendravimo teisėmis, taikoma toje nuostatoje nurodyta vykdymo tvarka, kurią reglamentuoja vykdymo valstybės narės teisė, ar jos gali būti sprendimo dėl vaiko globos ir bendravimo teisių, kuris kitoje valstybėje narėje turi būti vykdomas pagal reglamentą „Briuselis IIa“, dalis?

4.

Jeigu kitoje valstybėje narėje prašoma išieškoti baudą, ar reikia reikalauti, kad sprendimą priėmusioje valstybėje narėje būtų atskirai nustatytas galutinis išieškotinos baudos dydis, net jeigu vykdymui netaikomas reglamentas Briuselis I?

5.

Jeigu bauda, nustatyta už tėvų bendravimo teisių neįgyvendinimą (astreinte), kitoje valstybėje narėje gali būti išieškoma, kilmės valstybėje narėje atskirai nenustačius galutinio išieškotinos baudos dydžio:

a)

ar bauda vis tiek gali būti išieškoma tik su sąlyga, kad bus patikrinta, ar kliūčių bendravimo teisėms kilo dėl priežasčių, į kurias būtina atsižvelgti siekiant apsaugoti vaiko teises, ir

b)

kuris teismas kompetentingas patikrinti tokias aplinkybes, tiksliau:

i)

ar vykdymo valstybės narės teismo kompetencija visada apsiriboja patikrinimu, ar nurodytų kliūčių tėvų bendravimo teisėms kilo dėl priežasties, aiškiai numatytos sprendime dėl bylos esmės, arba

ii)

ar Sąjungos pagrindinių teisių chartija saugomos vaiko teisės suponuoja tai, kad vykdymo valstybės teismas turi platesnės apimties įgaliojimą arba pareigą patikrinti, ar kliūčių bendravimo teisėms kilo dėl priežasčių, į kurias atsižvelgti buvo būtina siekiant apsaugoti vaiko teises?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

(2)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/13


2014 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-44/14)

2014/C 71/22

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama A. Rubio González

Atsakovė: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1052/2013 (1), kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur), 19 punktą.

Priteisti iš atsakovių institucijų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šengeno protokolo 4 straipsnio, skaitomo kartu su šio protokolo 5 straipsniu, pažeidimas. Eurosur reglamento 19 straipsnyje įtvirtinta ad hoc procedūra, kaip Jungtinė Karalystė ir Airija gali dalyvauti Eurosur veikloje bendradarbiavimo susitarimų pagrindu. Tačiau, numatyta šių valstybių narių dalyvavimo procedūra patenka į Šengeno protokolo 4 straipsnio taikymo sritį, o pagal jį Jungtinė Karalystė ir Airija prilyginamos trečiosioms Europos Sąjungos šalims.


(1)  OL L 295, p. 11.


Bendrasis Teismas

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/14


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SKW Stahl-Metallurgie Holding ir SKW Stahl-Metallurgie prieš Komisiją

(Byla T-384/09) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas - Teisė į gynybą - Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus - Pareiga motyvuoti - Baudos - Vienodas požiūris - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą - Proporcingumas - Solidari atsakomybė sumokėti baudą - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

2014/C 71/23

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Vokietija) ir SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen), atstovaujamos iš pradžių advokatų A. Birnstiel, S. Janka ir S. Dierckens, vėliau — A. Birnstiel ir S. Janka

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Von Lingen ir A. Antoniadis, padedamų advokato A. Böhlke

Ieškovių pusėje į bylą įstojusi šalis: Gigaset AG (buvusi Arques Industries AG) (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Grave, A. Scheidtmann ir B. Meyring

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimą C(2009) 5791 galutinis, susijusį su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/39.396 — Kalcio karbido ir magnio reagentai, skirti plieno ir dujų pramonei), tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis, ir, papildomai, prašymas panaikinti ar sumažinti ieškovėms šiuo sprendimu paskirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ir SKW Stahl-Metallurgie GmbH padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Gigaset AG padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/14


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evonik Degussa ir AlzChem prieš Komisiją

(Byla T-391/09) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas - Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus - Baudos - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą - Sunkinančios aplinkybės - Recidyvas - Lengvinančios aplinkybės - Proporcingumas - Pažeidimo trukmė - Solidari atsakomybė sumokėti baudą - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

2014/C 71/24

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Evonik Degussa GmbH (Esenas, Vokietija) ir AlzChem AG, buvusi AlzChem Trostberg GmbH, anksčiau — AlzChem Hart GmbH (Trostbergas, Vokietija), atstovaujamos advokatų C. Steinle, O. Andresen ir I. Bodenstein

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Von Lingen ir A. Antoniadis, padedamų advokato A. Böhlke

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimą C(2009) 5791 galutinis, susijusį su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/39.396 — Kalcio karbido ir magnio reagentai, skirti plieno ir dujų pramonei), tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis, ir, papildomai, pakeisti šį sprendimą taip, kad, viena vertus, būtų panaikinta ar sumažinta ieškovėms paskirta bauda ir, kita vertus, kad SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG solidariai atsakytų už visą ieškovėms paskirtos baudos sumą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimo C(2009) 5791 galutinis, susijusio su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/39.396 — Kalcio karbido ir magnio reagentai, skirti plieno ir dujų pramonei), 2 straipsnio g ir h punktus tiek, kiek jie susiję su Evonik Degussa GmbH ir AlzChem AG, bet pažymėti, kad šis panaikinimas neturi įtakos nei vienos iš dviejų bendrovių atleidimui nuo joms solidariai už to paties sprendimo 1 straipsnio f punkte konstatuotą pažeidimą paskirtos baudos sumokėjimo SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG atžvilgiu ir nuo šiai įmonei paskirtos baudos pagal to paties sprendimo 2 straipsnio g punktą.

2.

Už Evonik Degussa ir AlzChem priskirtą pažeidimą, konstatuotą Sprendimo C(20090 5791 galutinis 1 straipsnio f punkte, skiriamos tokios baudos:

Evonik Degussa ir AlzChem solidariai: 2,49 mln. eurų, pažymint, kad bus laikoma, jog Evonik Degussa ir AlzChem sumokėjo šią baudą įskaičius SKW Stahl Technik sumokėtas sumas, kaip pagal to paties sprendimo 2 straipsnio f ir g punktuose jai paskirtą baudą;

Evonik Degussa, vienai atsakingai už šios baudos sumokėjimą, 1,24 mln. eurų.

3.

Atmesti kitą ieškinio dalį.

4.

Evonik Degussa ir AlzChem padengia du trečdalius savo bylinėjimosi išlaidų ir du trečdalius Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų. Komisija padengia trečdalį savo ir trečdalį Evonik Degussa ir AlzChem patirtų bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/15


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gigaset prieš Komisiją

(Byla T-395/09) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Kalcio karbido ir magnio reagentų, skirtų plieno ir dujų pramonei EEE, išskyrus Airiją, Ispaniją, Portugaliją ir Jungtinę Karalystę, rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas - Atsakomybė už pažeidimą sudarančius veiksmus - Pareiga motyvuoti - Baudos - Pažeidimo trukmė - Vienodas požiūris - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą - Solidari atsakomybė sumokėti baudą - 2006 m. baudų dydžio apskaičiavimo gairės)

2014/C 71/25

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gigaset AG, buvusi Arques Industries AG (Miunchenas, Vokietija) atstovaujama advokatų C. Grave, B. Meyring ir A. Scheidtmann

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. von Lingen ir R. Sauer, padedamų advokato A. Böhlke

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimą C(2009) 5791 galutinis, susijusį su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/39.396 — Kalcio karbido ir magnio reagentai, skirti plieno ir dujų pramonei), tiek, kiek jis susijęs su ieškove, ir, papildomai, prašymas panaikinti ar sumažinti ieškovei šiuo sprendimu paskirtą baudą.

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimo C(2009) 5791 galutinis, susijusio su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/39.396 — Kalcio karbido ir magnio reagentai, skirti plieno ir dujų pramonei), 2 straipsnio f punkte Gigaset AG paskirta bauda sudaro 12,3 mln. eurų.

2.

Atmesti kitą ieškinio dalį.

3.

Gigaset padengia 90 % savo ir 90 % Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų, išskyrus išlaidas, susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Komisija padengia 10 % savo ir 10 % Gigaset patirtų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus išlaidas, susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/15


2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hubei Xinyegang Steel prieš Tarybą

(Byla T-528/09) (1)

(Dempingas - Tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies ar plieno importas - Žalos grėsmės nustatymas - Reglamento (EB) Nr. 384/96 3 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis (dabar - Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 3 straipsnio 9 dalis ir 9 straipsnio 4 dalis))

2014/C 71/26

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (Huang Shi, Kinija), atstovaujama baristerės F. Carlin, advokato Q. Azau, solisitorės A. MacGregor ir advokato N. Niejahr

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir B. Driessen, padedamų solisitoriaus B. O’Connor

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama H. van Vliet ir M. França, vėliau — M. França ir J.-F. Brakeland, padedamų advokato R. Bierwagen; ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava Kunčicas, Čekijos Respublika), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Romanas, Rumunija), Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderbornas, Vokietija), Ovako Tube & Ring AB (Hufošas, Švedija), Rohrwerk Maxhütte GmbH (Zulcbachas Rozenbergas, Vokietija), Dalmine SpA (Dalminas, Italija), Silcotub SA (Zaleu, Rumunija), TMK Artrom SA (Slatina, Rumunija), Tubos Reunidos SA (Amurijus, Ispanija), Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Olnua Emri, Prancūzija), V & M France (Bulonė Bijankūras, Prancūzija), V & M Deutschland GmbH (Diuseldorfas, Vokietija), Voestalpine Tubulars GmbH (Lincas, Austrija), Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezova, Slovakija), atstovaujamos advokatų G. Berrisch, G. Wolf ir baristerės N. Chesaites

Dalykas

Ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 926/2009, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galutinis surinkimas (OL L 262, p. 19).

Rezoliucinė dalis

1.

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 926/2009, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galutinis surinkimas, panaikinamas tiek, kiek juo nustatomi antidempingo muitai eksportuojamiems Hubei Xinyegang Steel Co. gaminamiems produktams ir nustatomas galutinis laikinųjų muitų už šį eksportą surinkimas.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo ir Hubei Xinyegang Steel Co. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

4.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH ir Železiarne Podbrezová a.s. padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 51, 2010 2 27.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/16


2014 m. sausio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Progust prieš VRDT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Byla T-216/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo IMPERIA paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas IMPERIAL - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 71/27

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Progust, SL (Cherona, Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela ir I. Munilla Muñoz, vėliau — advokatų J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela ir I. Munilla Muñoz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sopralex & Vosmarques SA (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų P. Maeyaert ir V. Fossoul

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2011 m. sausio 27 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1036/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Sopralex & Vosmarques SA ir Progust, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Progust, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 194, 2011 7 2.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/17


2014 m. sausio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Streng prieš VRDT — Gismondi (PARAMETRICA)

(Byla T-495/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo PARAMETRICA paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „parameta“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Įrodymų nepateikimas protesto procedūros kalba - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 ir 3 dalys ir 98 taisyklės 1 dalis)

2014/C 71/28

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Michael Streng (Ėrdingas, Vokietija), atstovaujamas advokato A. Pappert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Fulvio Gismondi (Roma, Italija), atstovaujamas advokatų A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli ir F. Bellan

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. liepos 19 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1348/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp Michael Streng ir Fulvio Gismondi.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Michael Streng bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 347, 2011 11 26.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/17


2014 m. sausio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schuhhaus Dielmann prieš VRDT — Carrera (Carrera panamericana)

(Byla T-600/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją, Carrera panamericana - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas CARRERA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Pareiga motyvuoti - Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

2014/C 71/29

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmštatas, Vokietija), atstovaujama advokato W. Göpfert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Carrera SpA (Kaldjeras, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1989/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Carrera SpA ir Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2012 2 4.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/18


2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje European Dynamics Belgium prieš EMA

(Byla T-158/12) (1)

(Paslaugų viešieji pirkimai - Konkurso procedūra - Išorinės paslaugos programinės įrangos srityje - Sprendimas, kuriuo pareiškėjo pasiūlymas eilėje dėl pakopinės sutarties pasirašymo pripažįstamas antruoju - Sutarties sudarymo kriterijai - Naujo sutartyse nenumatyto sutarties sudarymo kriterijaus nustatymas - Atrankos kriterijaus vertinimas sutarties sudarymo etape - Skaidrumas)

2014/C 71/30

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovės: European Dynamics Belgium SA (Briuselis, Belgija); European Dynamics Luxembourg SA (Etelbriukas, Liuksemburgas); Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija) ir European Dynamics UK Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos advokato V. Christianos

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMA), atstovaujama T. Jabłoński ir C. Maignen, iš pradžių padedamų advokatų H.-G. Kamann ir E. Arsenidou, po to — advokatų H.-G. Kamann ir A. Dritsa

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2012 m. sausio 31 d. Europos vaistų agentūros (EMA) sprendimą EMA/67882/2012, priimtą vykstant konkursui EMA/2011/17/ICT dėl išorinių paslaugų programinės įrangos srityje, kuriuo ieškovių pasiūlymas eilėje dėl bazinės sutarties pasirašymo buvo pripažintas antruoju, ir antra, prašymas atlyginti nuostolius su palūkanomis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai et European Dynamics UK Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2012 6 23.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/18


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sunrider prieš VRDT

(Byla T-221/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą SUN FRESH - Ankstesni Bendrijos, Beniliukso ir nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH ir SUNNYFRESH - Santykinis atmetimo pagrindas - Ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 71/31

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Sunrider Corporation (Toransas, Kalifornija, JAV), atstovaujama advokatų N. Dontas ir K. Markakis

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austrija), atstovaujama advokato A. Thünken

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. kovo 26 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2401/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp The Sunrider Corporation ir Nannerl GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

The Sunrider Corporation padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 217, 2012 7 21.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/19


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN GETAWAY)

(Byla T-513/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo NORWEGIAN GETAWAY paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

2014/C 71/32

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: NCL Corporation Ltd (Majamis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato N. Grüger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. rugsėjo 12 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1014/2012-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį NORWEGIAN GETAWAY kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

NCL Corporation Ltd padengia savo bei Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/19


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Byla T-514/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo NORWEGIAN BREAKAWAY - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis požymis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

2014/C 71/33

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: NCL Corporation Ltd (Majamis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato N. Grüger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Schifko

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. rugsėjo 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1017/2012-4), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį NORWEGIAN BREAKAWAY kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

NCL Corporation Ltd padengia savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/19


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Coppenrath-Verlag prieš VRDT — Sembella (Rebella)

(Byla T-551/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Prašymas įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą „Rebella“ - Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas SEMBELLA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas)

2014/C 71/34

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Miunsteris, Vokietija), atstovaujama advokato D. Pohl

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Poch

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sembella GmbH (Timelkam, Austrija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. spalio 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1681/2011-2), susijusio su protesto procedūra tarp Sembella GmbH ir Coppenrath Verlag GmbH & Co. kg.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Copenrath-Verlag GmbH & Co. KG padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2013 2 23.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/20


2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Goldsteig Käsereien Bayerwald prieš VRDT — Vieweg (goldstück)

(Byla T-47/13) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „goldstück“ paraiška - Ankstesnis Bendrijos žodinis prekių ženklas GOLDSTEIG - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 71/35

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Chamas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Biagosch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Poch

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Christin Vieweg (Zonebergas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Pröll

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. lapkričio 14 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2589/2011-1), susijusio su protesto procedūra tarp Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH ir Christin Vieweg.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 86, 2013 3 23.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/20


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novartis prieš VRDT (CARE TO CARE)

(Byla T-68/13) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo CARE TO CARE paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 71/36

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Novartis AG (Bazelis, Šveicarija), atstovaujama advokato M. Douglas

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Rajh ir J. Crespo Carrillo

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. lapkričio 29 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 953/2012-1), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį CARE TO CARE kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Novartis AG padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 108, 2013 4 13.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/20


2014 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš BO

(Byla T-174/13 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Socialinė apsauga - Transporto išlaidų atlyginimas - Transporto išlaidos dėl kalbinių priežasčių - Europos Bendrijų pareigūnų bendrųjų sveikatos draudimo taisyklių 19 straipsnio 2 dalis - Bendrųjų gydymo išlaidų kompensavimo įgyvendinimo nuostatų II antraštinės dalies 12 skyriaus 2.5 punktas)

2014/C 71/37

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir D. Martin

Kita proceso šalis: BO (Amanas, Jordanija), atstovaujamas advokatų L. Levi, M. Vandenbussche ir C. Bernard-Glanz

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2013 m. sausio 15 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo BO prieš Komisiją (F-27/11, dar nepaskelbtas Rinkinyje), kuriuo prašoma minėtą sprendimą atmesti.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija padengia savo ir BO bylinėjimosi išlaidas, patirtas šioje instancijoje.


(1)  OL C 164, 2013 6 8.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/21


2014 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA prieš Komisiją

(Byla T-134/12) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo ir atsakomybės - Sutartys dėl Sąjungos finansinės paramos su tyrimais ir plėtra susijusiems projektams - Prieštaravimas dėl priimtinumo - Neperkvalifikuoti reikalavimai - Nepriimtinumas)

2014/C 71/38

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokato M. Jiménez Perona

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama R. Lyal et B. Conte, padedamų advokatų J. Rivas Andrés ir X. García García

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos rašte suformuluotą sprendimą įvykdyti debeto avizas, išleistas po audito ataskaitos, kad būtų išieškotos ieškovei pervestos sumos, bei, antra, prašymas dėl deliktinės atsakomybės, kuriuo siekiama, kad iš Komisijos būtų priteista atlyginti 732 768 eurų nuostolių.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 157, 2012 6 2.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/21


2014 m. sausio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją

(Sujungtos bylos T-116/13 P ir T-117/13 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimas - Karjeros raidos ataskaita - Vertinimas už 2008 ir 2009 m. - Pareigų nevykdymas pusę darbo laiko dėl darbo profesinėje sąjungoje - Vertinimo ataskaitos, susijusios su pareigomis tarnyboje, į kurią paskirta dirbti - Profesinės sąjungos paskyrimas - Akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio atmetimas pirmojoje instancijoje - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas skundas)

2014/C 71/39

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Giorgio Lebedef (Seningerbergas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Frabetti

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Berscheid, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Du apeliaciniai skundai dėl 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutarčių Lebedef prieš Komisiją (F-70/11 ir F-109/11, dar nepaskelbtos Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Giorgio Lebedef padengia savo ir Europos Komisijos šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 147, 2013 5 25.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/22


2014 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Miettinen prieš Tarybą

(Byla T-303/13) (1)

(Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Tarybos teisės tarnybos išvada - Teisės susipažinti nesuteikimas - Atskleidimas po ieškinio pareiškimo - Ginčo dalyko išnykimas - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2014/C 71/40

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Samuli Miettinen (Espas, Suomija), atstovaujamas advokatų O. Brouwer, E. Raedts ir solisitoriaus A. Villette

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama K. Pellinghelli ir É. Sitbon

Dalykas

Prašymas panaikinti visą 2013 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimą, kuriuo ieškovui neleista susipažinti su Tarybos teisės tarnybos išvada (dokumentas Nr. 15309/12)

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Europos Sąjungos Taryba padengia bylinėjimosi išlaidas.

3.

Nebereikia priimti sprendimo dėl Švedijos Karalystės ir Suomijos Respublikos prašymų leisti įstoti į bylą.


(1)  OL C 215, 2013 7 27.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/22


2013 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lomnici prieš Parlamentą

(Byla T-650/13)

2014/C 71/41

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovas: Zoltán Lomnici (Budapeštas, Vengrija), atstovaujamas advokato Z. Lomnici Jr.

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2013 m. spalio 17 d. Europos Parlamento peticijų komiteto sprendimą, susijusį su peticija Nr. 1298/2012.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo, kad atsakovas neįvykdė pareigos motyvuoti ir pažeidė kiekvieno Sąjungos piliečio turimą teisę, kad vykstant procedūrai būtų suteiktos visos garantijos. Ieškovas šiuo atžvilgiu, be kita ko, nurodo, kad jo peticijos nagrinėjimas nutrauktas nepateikus motyvų, kad jis nebuvo pakviestas į susitikimą ir kad jam nebuvo įteiktas sprendimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/22


2013 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Axa Versicherung prieš Komisiją

(Byla T-677/13)

2014/C 71/42

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Axa Versicherung AG (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Bahr, S. Dethof ir A. Malec

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti skundžiamą sprendimą atmesti paraiškas.

Nepatenkinus šio reikalavimo, iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą atmesti paraiškas.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė kreipiasi dėl 2013 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimo, susijusio su ieškovės kartotinėmis paraiškomis dėl galimybės susipažinti su Komisijos dokumentais byloje COMP/39.125 — Automobilių stiklai.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (1) 2 ir 4 straipsniuose nustatytos pareigos konkrečiai ir individualiai patikrinti dokumentus, su kuriais prašoma susipažinti, pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad Komisija neįvykdė Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 2 ir 4 straipsniuose nustatytos pareigos konkrečiai ir individualiai patikrinti dokumentus, su kuriais prašoma susipažinti. Vietoj to ji atitinkamus dokumentus neteisingai suklasifikavo pagal formalius kriterijus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos ir trečios įtraukų bei 4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pažeidimas dėl atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su specialiais bylos dokumentais

Šiuo ieškinio pagrindu ieškovė tvirtina, kad Komisija neteisėtai pernelyg plačiai aiškino Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos išimties taikymo sritį. Ieškovė mano, kad nei buvo pažeisti komerciniai interesai pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką, nei Komisija galėjo remtis tyrimų tikslų apsauga, kaip apibrėžta pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką.

Be to, nebuvo rimtai pakenkta sprendimų priėmimo procedūrai (Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa).

Be to, Komisija neteisingai paneigė viršesnį viešąjį interesą atskleisdama prašomus dokumentus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies pažeidimas dėl atsisakymo leisti susipažinti su visais specialiais dokumentais

Šiuo atžvilgiu ieškovė teigia, kad Komisija taip pat nesuteikė galimybės susipažinti tik su kai kuriomis aptariamų dokumentų dalimis ir todėl pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalį. Ieškovė nurodo, kad, nesilaikydama Reglamento Nr. 1049/2001 reikalavimų, Komisija neišnagrinėjo galimybės susipažinti su dokumentų dalimis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmos ir trečios įtraukų bei 4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ir 4 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas dėl atsisakymo leisti susipažinti su pilna Komisijos bylos dokumentų sąrašo versija

Šiuo ieškinio pagrindu ieškovė nurodo, kad Komisija taip pat pernelyg plačiai aiškino Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nustatytas išimtis atsižvelgiant į ieškovės prašymą leisti susipažinti su pilna dokumentų sąrašo versija. Ieškovė mano, kad ir šiuo atveju negalėjo būti pažeisti Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodyti komerciniai interesai ir tyrimų tikslai, kaip apibrėžta pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką.

Be to, ieškovė teigia, kad taip pat nebuvo pažeista Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta individo privatumo apsauga.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas:

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad atmesdama prašymą peržiūrėti bylas Komisija pateikė tik bendro pobūdžio teiginius ir netaikė teisės aktuose nustatytos tvarkos atskiriems dokumentams arba teisingai sudarytoms jų kategorijoms.


(1)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331)


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/23


2013 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Chair Entertainment Group prieš VRDT — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Byla T-717/13)

2014/C 71/43

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Chair Entertainment Group LLC (Juta, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Libelle AG (Štutgartas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. spalio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 776/2011-2,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas SHADOW COMPLEX 9 klasės prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 8 235 434.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas „DBShadow“ 9 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 457 944, žodinis prekių ženklas „BusinessShadow“ 9 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3 749 439, Vokietijos žodinis prekių ženklas „BusinessShadow“ 9 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms ir Vokietijos žodinis prekių ženklas „FSShadow“ 9 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/24


2013 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje The Directv Group prieš VRDT — Bolloré (DIRECTV)

(Byla T-718/13)

2014/C 71/44

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Directv Group, Inc. (El Segundo, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato F. Valentin

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Prancūzija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. spalio 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1812/2012-2 ir atitinkamai pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją galiojančia.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas DIRECTV 9, 16, 35, 38, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 163 138.

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją iš dalies negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti skundžiamą sprendimą ir pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją visiškai negaliojančia.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio pažeidimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/24


2013 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Gat Microencapsulation prieš VRDT — BASF (KARIS)

(Byla T-720/13)

2014/C 71/45

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austrija), atstovaujama advokatų S. Soler Lerma ir M. C. March Cabrelles

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: BASF SE (Liudvigshafenas prie Reino, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria atmesta apeliantės (ieškovės) apeliacija,

priteisti iš VRDT ir į bylą įstojusių šalių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Gat Microencapsulation AG.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas KARIS 1, 5 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: BASF SE.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos prekių ženklas CARYX 1 ir 5 klasių prekėms; tarptautinis prekių ženklas CARYX 1 ir 5 klasių prekėms; Vengrijos, Italijos ir Beniliukso šalių prekių ženklas AKRIS 5 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies atmesti protestą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/25


2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mogyi prieš VRDT (Just crunch it…)

(Byla T-8/14)

2014/C 71/46

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Mogyi Kft. (Csávoly, Vengrija), atstovaujama advokato Zs. Klauber

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Nurodyti paskelbti prekių ženklo paraišką, išskyrus tą dalį, kuri susijusi su „duona, pyragu ir konditerijos gaminiais“ (30 klasė) bei su „žemės ūkio produktais ir grūdais“ (31 klasė).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: Žodinis prekių ženklas „Just crunch it...“ 29, 30, 31 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 713 485.

Eksperto sprendimas: iš dalies atmesti registracijos paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą priimant sprendimą Nr. R 1921/2012-1

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/25


2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Mogyi prieš VRDT (Just crunch it…)

(Byla T-9/14)

2014/C 71/47

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Mogyi Kft. (Csávoly, Vengrija), atstovaujama advokato Zs. Klauber

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Nurodyti paskelbti prekių ženklo paraišką, išskyrus tą dalį, kuri susijusi su „duona, pyragu ir konditerijos gaminiais“ (30 klasė) bei su „žemės ūkio produktais ir grūdais“ (31 klasė).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Just crunch it...“ 29, 30, 31 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 716 711.

Eksperto sprendimas: iš dalies atmesti registracijos paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti skundžiamą sprendimą priimant sprendimą Nr. R 1922/2012-1

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/25


2014 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

(Byla T-13/14)

2014/C 71/48

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama Z. Fehér ir K. Szíjjártó

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2013) 7136 final, dėl 2011 m. Vengrijoje įgyvendinant veiklos programas gamintojų organizacijoms suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos dalinės kompensacijos.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniui pagrįsti ieškovė tvirtina, kad nustatydama Vengrijai tenkančią 2011 m. vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos dalinės kompensacijos sumą Komisija viršijo savo kompetenciją ir pažeidė susijusias Sąjungos teisės nuostatas.

Ieškovė tvirtina, kad pagal Sąjungos teisę Komisijai nenumatyta galimybė sprendime dėl dalinės Bendrijos kompensacijos už vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms pagal Tarybos reglamento Nr. 1234/2007 (1) EB 103e straipsnį suteiktą nacionalinę finansinę pagalbą leisti kompensuoti tik tokias sumas, apie kurias Vengrijos vyriausybė pranešė prašyme leisti suteikti nacionalinę pagalbą nurodydama teorines arba planuojamas sumas.

Ieškovė mano, kad Komisijos leidimas suteikti nacionalinę pagalbą susijęs vien su pagalbos suteikimu ir Komisijai nepriklauso nustatyti suteiktos pagalbos viršutinės ribos. Ši viršutinė riba aiškiai nustatyta Reglamente Nr. 1234/2007, kuriame numatyta, kad ji negali būti didesnė nei 80 % narių ir gamintojų organizacijų finansinių įnašų veiklos fondui. Pagal taisykles dėl nacionalinės pagalbos dalinio kompensavimo Komisijai sprendime leisti dalinį kompensavimą negali būti leidžiama nustatyti kompensuojamos valstybės narės prašyme suteikti leidimą nurodytos sumos (nesvarbu, bendros pagalbos ar atskirai kiekvienai gamintojų organizacijai suteiktos pagalbos) viršutinės ribos. Tuo labiau, kad šiame prašyme Vengrijos vyriausybė nurodė, kad pateiktos planuojamos arba teorinės sumos.

Be to, ieškovė pažymi, kad Komisija turi teisę patikrinti, ar faktiškai pervesta pagalba neviršija nurodytos 80 % viršutinės ribos ir ar prašoma kompensacija neviršija 60 % suteiktos pagalbos, tačiau ji neturi teisės nustatyti, kad viršutinė riba yra prašyme leisti suteikti pagalbą arba su juo susijusiuose informaciniuose pranešimuose nurodyta suma. Tai ypač taikytina todėl, kad prašyme ir informaciniuose pranešimuose buvo prabrėžiama, jog tai planuojamos, numatomos ar teorinės sumos. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių kiekvienai gamintojų organizacijai suteiktos nacionalinės pagalbos suma metų eigoje buvo pakeista, Bendrijos dalinė kompensacija turi atitikti faktiškai pervestą sumą, su sąlyga, kad buvo įvykdytos su tuo susijusios sąlygos pagal Sąjungos teisę.


(1)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, p. 1).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/26


2014 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kiti pries Tarybą

(Byla T-14/14)

2014/C 71/49

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheranas, Iranas), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheranas), Khazar Shipping Lines (Anzali laisvoji zona, Iranas), IRISL Europe GmbH (Hamburgas, Vokietija), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Kešmo sala, Iranas), Irano — Misr Shipping Co. (Teheranas), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheranas), Shipping Computer Services Co. (Teheranas), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teheranas), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheranas) ir Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheranas), atstovaujamos QC F. Randolph, baristerio M. Lester ir solisitoriaus M. Taher

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimą 2013/497/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 272, 2013, p. 46), ir 2013 m. spalio 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 971/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 272, 2013, p. 1),

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nėra tinkamo ginčijamų aktų teisinio pagrindo, kuriuose kaip įtraukimo į sąrašą kriterijus nurodytas ryšys su pirmąja ieškove (IRISL) netrukus po to, kai buvo patenkintas jos ieškinys dėl panaikinimo.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovių teisėtus lūkesčius ir baigtinumo, teisinio saugumo, non bis in idem, res judicata ir nediskriminavimo principus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė ieškovių teisę į gynybą, nepranešusi IRISL ir kitoms ieškovėms, kad ketina priimti ginčijamus aktus, ir nesuteikusi ieškovėms galimybės pateikti pastabas.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ginčijamais aktais pažeistos ieškovių pagrindinės teisės, įskaitant jų teisę į reputacijos ir nuosavybės apsaugą.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad priimdama ginčijamus aktus Taryba piktnaudžiavo įgaliojimais; jų taikymas IRISL ir susijusioms bendrovėms apeinant Teismo sprendimą nėra tinkamas naudojimasis įgaliojimais.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/27


2014 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje HTTS ir Bateni prieš Tarybą

(Byla T-45/14)

2014/C 71/50

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburgas, Vokietija) ir Naser Bateni (Hamburgas), atstovaujami advokatų M. Schlingmann ir F. Lautenschlager

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Pirmoji ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimą 2013/661/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kiek jis susijęs su pirmąja ieškove;

pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1154/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kiek jis susijęs su pirmąja ieškove;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas, visų pirma pirmosios ieškovės patirtas išlaidas.

Antrasis ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimą 2013/661/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kiek jis susijęs su antruoju ieškovu;

pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1154/2013, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kiek jis susijęs su antruoju ieškovu;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas, visų pirma antrojo ieškovo patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: pakeistos Sprendimo 2010/413/BUSP ir Reglamento Nr. 267/2012 (1) redakcijos neteisėtumas ir netaikytinumas, remiantis SESV 277 straipsniu.

Šiuo klausimu ieškovai, be kita ko, teigia, kad Taryba pakeitė ieškovų įtraukimo į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą teisinį pagrindą, kad galėtų taikyti jiems sankcijas. Taip pakeisdama teisinį pagrindą Taryba akivaizdžiai piktnaudžiavo savo diskrecija.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: teisės į veiksmingą teisminę gynybą ir motyvavimo pareigos pažeidimas.

Šiuo klausimu ieškovai teigia, kad Taryba nepakankamai pagrindė jų įtraukimą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą. Svarbūs nusikalstamų veikų sudėties požymiai, kuriais Taryba grindė savo sprendimą, visiškai nepagrįsti.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: pagrindo įtraukti ieškovus į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą nebuvimas.

Ieškovai nurodo, kad Tarybos pateikti motyvai iš esmės nepagrindžia naujo jų įtraukimo į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: nuosavybės teisės, teisės užsiimti ūkine veikla, teisės į šeimos gyvenimo gerbimą ir proporcingumo principo pažeidimas.

Galiausiai ieškovai teigia, kad dėl naujo jų įtraukimo į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą pažeista nuosavybės teisė, teisė užsiimti ūkine veikla ir antrojo ieškovo teisė į šeimos gyvenimo gerbimą. Ieškovai mano, kad jų įtraukimas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą yra neproporcinga priemonė, akivaizdžiai netinkama įgyvendinti ginčijamais teisės aktais siekiamus tikslus ir bet kuriuo atveju viršijanti tai, kas būtina šiems tikslams pasiekti.


(1)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/28


2014 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Goldfish ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-54/14)

2014/C 71/51

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovės: Goldfish BV (Zoutkamp, Nyderlandai), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) ir Heiploeg Holding BV (Zoutkamp), atstovaujamos advokatų P. Glazener ir B. Winters)

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės prašo:

visiškai arba iš dalies panaikinti joms skirtą sprendimą,

panaikinti arba sumažinti joms skirtas baudas;

pritaikyti sankcijas, kurios, Bendrojo Teismo nuomone, yra tinkamos,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės ginčija 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimą dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį (AT.39633 — Krevetės).

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: SESV 101 straipsnio ir Reglamento Nr. 1/2003 (1) 2 straipsnio pažeidimas, nes Komisija slapta padarytus garso įrašus panaudojo kaip SESV 101 straipsnio pažeidimo įrodymus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: SESV 101 straipsnio ir Reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnio pažeidimas, nes Komisija slapta padarytų garso įrašų transkripciją panaudojo kaip SESV 101 straipsnio pažeidimo įrodymą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: neteisėtas atsisakymas taikyti Baudų apskaičiavimo gairių (2) 35 punkto netaikymas Komisijai atsisakius atsižvelgti į tai, kad ieškovės negali sumokėti baudos.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

(2)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/28


2014 m. sausio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hanwha SolarOne ir kt. prieš Parlamentą ir kt.

(Byla T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Proceso kalba: anglų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 123, 2013 4 27.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/28


2014 m. sausio 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MHCS prieš VRDT — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Byla T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 377, 2013 12 21.


Tarnautojų teismas

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/29


2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Birkhoff prieš Komisiją

(Byla F-60/09 RENV)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui, panaikinus sprendimą - Darbo užmokestis - Šeimos pašalpos - Išmoka išlaikomam vaikui - Vaikas, sergantis sunkia liga ar turintis luošumą, dėl kurių jis negali patenkinti savo poreikių - Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą)

2014/C 71/54

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Gerhard Birkhoff (Veitnau, Vokietija), atstovaujamas advokato C. Inzillo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Bylos grąžinimas panaikinus sprendimą — Viešoji tarnyba — Sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo prašymas pratęsti išmokos išlaikomam vaikui mokėjimą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 pastraipą, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas, kurias G. Birkhoff patyrė byloje F-60/09 ir byloje T-10/11 P.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas byloje F-60/09 RENV.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/29


2013 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Carlos Andres ir kt. prieš ECB

(Byla F-15/10) (1)

(Viešoji tarnyba - ECB darbuotojai - Socialinio draudimo sistemos reforma - Pensijos plano įšaldymas - Pensijų sistemos įgyvendinimas - Konsultavimasis su priežiūros komitetu - Konsultavimasis su personalo komitetu - Konsultavimasis su bendrųjų reikalų taryba - Konsultavimasis su valdytojų taryba - Trišalis pensijų plano įvertinimas - Įdarbinimo sąlygų pažeidimas - Akivaizdi vertinimo klaida - Proporcingumo principas - Įgytos teisės - Teisinio saugumo ir numatomumo principas - Pareiga informuoti)

2014/C 71/55

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Carlos Andres ir kt. (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujami advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas, atstovaujamas C. Kroppenstedt ir F. Malfrère, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti 2009 m. birželio mėn. ieškovų atlyginimo lapelius ir visus vėlesnius ar būsimus atlyginimo lapelius, kiek šiais lapeliais įgyvendinama pensijų sistemos reforma, dėl kurios buvo nuspręsta 2009 m. gegužės 4 dieną. Antra, prašymas atlyginti ieškovų patirtą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

C. Andres ir 168 kiti ieškovai, kurių pavardės nurodytos priede, padengia savo ir Europos Centrinio Banko bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 134, 2010 5 22, p. 54.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/30


2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Faita prieš EESRK

(Byla F-92/11) (1)

(Viešoji tarnyba - Psichologinis priekabiavimas - Pagalbos prašymas - Sprendimo motyvai)

2014/C 71/56

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Carla Faita (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), atstovaujamas M. Arsène ir M. L. Camarena Januzec, padedamų advokatų M. Troncoso Ferrer ir F.-M. Hislaire

Dalykas

Prašymas panaikinti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės prašymas pripažinti prieš ją padarytus pažeidimus — pagalbos nesuteikimą ir rūpestingumo pareigos pažeidimą ir imtis priemonių tam, kad būtų viešai išdėstyti ieškovės nuopelnai ir kompetencijos, bei prašymas atlyginti žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

C. Faita padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir tris ketvirtadalius Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bylinėjimosi išlaidų.

3.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas padengia vieną ketvirtadalį savo bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 347, 2011 11 26, p. 46.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/30


2013 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Possanzini prieš Frontex

(Byla F-124/11) (1)

(Viešoji tarnyba - Frontex darbuotojai - Laikinasis tarnautojas - Karjeros raidos ataskaita, kurioje yra neigiamų vertintojo vertinimų, apie kuriuos nebuvo pranešta suinteresuotajam asmeniui - Terminuotos sutarties nepratęsimas - Vertintojo nuomone pagrįstas sprendimas - Teisė į gynybą - Pažeidimas - Finansinio pobūdžio ginčas - Neribota jurisdikcija)

2014/C 71/57

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Daniele Possanzini (Piza, Italija), atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex), atstovaujama S. Vuorensola ir H. Caniard, padedamų advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą atšaukti sprendimą pratęsti ieškovo kaip laikinojo tarnautojo darbo sutartį.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. kovo 28 d. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros direktoriaus sprendimą nepratęsti D. Possanzini laikinojo tarnautojo sutarties.

2.

Priteisti iš Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 5 000 eurų D. Possanzini nuostoliams atlyginti.

3.

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra padengia savo ir D. Possanzini patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28, p. 72.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/31


2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Wurster prieš EIGE

(Byla F-20/12 ir F-43/12) (1)

(Viešoji tarnyba - EIGE personalas - Laikinasis tarnautojas - EIGE tarnautojų, iš naujo paskirtų į vidurinės grandies vadovų darbo vietą, sugebėjimų vadovauti įvertinimo procedūra - Teisė būti išklausytam - Įstatymo taikymo apimtis - Nagrinėjimas savo iniciatyva - Motyvų, kuriuos teismas nagrinėjo savo iniciatyva, pakeitimas)

2014/C 71/58

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Barbara Wurster (Vilnius, Lietuva), atstovaujama iš pradžių advokatų T. Bontinck ir S. Woog, po to — advokatų T. Bontinck ir S. Greco

Atsakovas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), atstovaujamas advokato M. Velardo

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti atsakovės sprendimą paskirti ieškovę iš už užduočių vykdymą atsakingo vadovo pareigų į grupės vadovo pareigas, kurias atliekant nereikalingi valdymo gebėjimai. Antra, prašymas panaikinti EIGE direktorės sprendimą atmesti ieškovės prašymą paskirti valdymo išmoką už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2011 m. rugsėjo 8 d. Europos lyčių lygybės instituto direktorės sprendimą paskirti B. Wurster į išteklių ir dokumentacijos centro grupės vadovės pareigas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos lyčių lygybės institutas padengia savo ir B. Wurster bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2012 5 12, p. 35; OL C 200, 2012 7 7, p. 21.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/31


2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Glantenay ir kt. prieš Komisiją

(Sujungtos bylos F-23/12 ir F-30/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Atviras konkursas - Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/204/10 - Kvalifikaciniais reikalavimais pagrįsta atranka - Kandidatūrų atmetimas konkrečiai neišnagrinėjus kandidatų diplomų ir jų profesinės patirties)

2014/C 71/59

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jérôme Glantenay ir kt. (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokato C. Mourato

Ieškovas: Marco Cecchetto (Rovigas, Italija), atstovaujamas advokato C. Mourato

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara

Dalykas

Prašymas panaikinti Atviro konkurso EPSO/AD/204/10 atrankos komisijos sprendimą neleisti ieškovams dalyvauti kitame konkurso etape.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Atviro konkurso atrankos komisijos sprendimą EPSO/AD/204/10 atmesti D. Bonagurio, M. Cecchetto, A. Gecse, J. Glantenay, B. Gorgol, A. Kalamees, K. Skrobich, I. Venckunaite ir M. Załęska kandidatūras jų neišnagrinėjus antrajame atrankos etape atsižvelgiant į pranešime apie konkursą numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

2.

Likusios ieškinių dalys bylose F-23/12 ir F-30/12 atmetamos.

3.

Europos Komisija padengia devynias dešimtąsias savo bylinėjimosi išlaidų, o taip pat D. Bonagurio, M. Cecchetto, A. Gecse, J. Glantenay, B. Gorgol, A. Kalamees, K. Skrobich, I. Venckunaite ir M. Załęska bylinėjimosi išlaidas.

4.

I. Cruceru padengia savo bylinėjimosi išlaidas bei devynias dešimtąsias Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 138, 2012 5 12, p. 35; OL C 138, 2012 5 12, p. 36.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/32


2013 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje BP prieš FRA

(Byla F-38/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros darbuotojai - Sutartininkas - Terminuotos sutarties nepratęsimas neterminuotam terminui - Paskyrimas į kitą skyrių, kol pasibaigs sutarties galiojimo terminas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

2014/C 71/60

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: BP (Barselona, Ispanija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovė: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA), atstovaujama M. Kjærum, padedamo advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros sprendimą nepratęsti ieškovo sutartininko sutarties ir sprendimą perkelti ieškovą į kitą agentūros skyrių bei prašymas priteisti tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą su palūkanomis.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

BP padengia savo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 138, 2012 5 12, p. 37.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/32


2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Höpcke prieš Komisiją

(Byla F-46/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Atviras konkursas - Pranešimas apie konkursą EPSO/AST/111/10 - Neįtraukimas į rezervo sąrašą - Nurodymas parašyti minimalaus ilgio tekstą - Nesilaikymas)

2014/C 71/61

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Dagmar Höpcke (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Eggers ir G. Gattinara

Dalykas

Prašymas panaikinti konkurso EPSO/AST/111/10 atrankos komisijos sprendimą neįtraukti ieškovės pavardės į šį konkursą laimėjusių asmenų sąrašą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti D. Höpcke padengti savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 184, 2012 6 23, p. 25.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/32


2013 m. lapkričio 7 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Cortivo prieš Parlamentą

(Byla F-52/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pensijos - Korekcinis koeficientas - Valstybė narė, kurioje yra gyvenamoji vieta - Sąvoka - Nuolatinė gyvenamoji vieta - Gyvenamoji vieta keliose valstybėse narėse - Pagrindžiantys dokumentai - Teisėti lūkesčiai)

2014/C 71/62

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maria Luisa Cortivo (Sagonė, Prancūzija), atstovaujama advokato A. Salerno

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Ecker ir S. Alves

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo Liuksemburgas pripažįstamas ieškovės pagrindine gyvenamąja vieta, ir sprendimą, kuriuo pranešama apie pakeistas ieškovės teises į pensiją ir korekcinio koeficiento netaikymą Prancūzijai nuo 2010 m. sausio 1 d.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti M. L. Cortivo padengti savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 200, 2012 7 7, p. 22.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/33


2013 m. lapkričio 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Roulet prieš Komisiją

(Sujungtos bylos F-72/12 ir F-10/13) (1)

(Viešoji tarnyba - Darbo užmokestis - Pareigūnų tarnybos nuostatų 66 straipsnis - Buvęs laikinasis AD 12 lygio tarnautojas - Įdarbinimas kaip AD 6 lygio pareigūno - AD 12 lygio pareigūno atlyginimo mokėjimas - Akivaizdi klaida - Nepagrįstai sumokėtų sumų grąžinimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį)

2014/C 71/63

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Josiane Roulet (Otinji, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara ir D. Martin

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį pateiktas prašymas atlyginti nuostolius dėl klaidų, padarytų nustatant jos teises tarnybos pradžios momentu, ir dėl delsimo ištaisyti šias klaidas. Antra, prašymas panaikinti Komisijos sprendimą susigrąžinti iš ieškovės, kuri anksčiau buvo A4 (AD 12) lygio laikinoji tarnautoja, o vėliau — AD 6 lygio pareigūnė, atlyginimo tam tikrą sumą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius sujungtose bylose F-72/12 ir F-10/13.

2.

Nurodyti J. Roulet apmokėti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 258, 2012 8 25, p. 29; OL C 108, 2013 4 13, p. 39.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/33


2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje CN prieš Tarybą

(Byla F-84/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnis - Invalidumo komisija - Medicininė išvada - Psichinio ar psichologinio pobūdžio medicininiai duomenys - Medicininė paslaptis - Galimybė susipažinti - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

2014/C 71/64

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: CN (Briumatas, Prancūzija), atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J. Herrmann ir M. Bauer

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo atsisakoma leisti ieškovui tiesiogiai susipažinti su invalidumo komisijos išvadų galutine ataskaita ir trečiojo šios komisijos gydytojo diagnoze.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CN padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 295, 2012 9 29, p. 35.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/34


2013 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Balionytė-Merle prieš Komisiją

(Byla F-113/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Atviras konkursas - Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/204/10 - Neįtraukimas į rezervo sąrašą - Kandidatų bendrosios kompetencijos vertinimas - Vertinimas remiantis kandidatų testų rezultatais vertinimo centre - Vertinimo balais ir komentarų, esančių kompetencijų pase, atitikimas)

2014/C 71/65

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Vilija Balionytė-Merle (Auderghem, Belgija), atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Tymen

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B. Eggers ir G. Gattinara

Dalykas

Prašymas panaikinti konkurso atrankos komisijos sprendimą neįtraukti ieškovės į konkurso EPSO/AD/204/10 rezervo sąrašą ir prašymas panaikinti sprendimą atmesti skundą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

V. Balionytė-Merle padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26, p. 710.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/34


2013 m. lapkričio 21 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Arguelles Arias prieš Tarybą

(Byla F-122/12) (1)

(Viešoji tarnyba - Sutartininkas - Neterminuota sutartis - Nutraukimas - Darbo vieta, kurioje dirbant reikalaujama turėti saugią gyvenamąją vietą - Gyvenamoji vieta, kuriai nepritarė nacionalinė saugumo tarnyba - Apeliacinės institucijos pakeistas sprendimas - Nacionalinės saugumo tarnybos ir su STSĮT nesusijusios apeliacinės instancijos išvados)

2014/C 71/66

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bruno Arguelles Arias (Avansas, Belgija), atstovaujamas advokato J. Lecuyer

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir A. Bisch

Dalykas

Prašymas panaikinti Tarybos sprendimą atleisti ieškovą iš darbo ir priteisti jo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

B. Arguelles Arias padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2013 1 26, p. 72.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/34


2013 m. gruodžio 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Birkhoff prieš Komisiją

(Byla F-60/09 R)

(Viešoji tarnyba - Procesas - Bylinėjimosi išlaidų nustatymas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

2014/C 71/67

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Gerhard Birkhoff (Isnis, Vokietija), atstovaujamas advokato C. Inzillo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers, padedamų advokato A. Dal Ferro

Rezoliucinė dalis

1.

Nėra reikalo priimti sprendimo dėl išlaidų nustatymo byloje F-60/09 DEP, Birkhoff prieš Komisiją.

2.

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas per šį išlaidų nustatymo procesą.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/35


2013 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Pachtitis prieš Komisiją

(Byla F-49/12)

(Viešoji tarnyba - Atviras konkursas EPSO/AD/77/06 - Galimybė susipažinti su dokumentais - Prašymas leisti susipažinti su atsakymais į atrankos testus - Testų rezultatų panaikinimas - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

2014/C 71/68

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Dimitrios Pachtitis (Atėnai, Graikija), iš pradžių atstovaujamas advokatų P. Giatagantzidis ir K. Kyriazi, vėliau advokatų P. Giatagantzidis ir A. Féréti

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Currall ir I. Chatzigiannis, vėliau J. Currall ir D. Triantafyllou

Ieškovo pusėje įstojusios į bylą šalys: Graikijos Respublika, atstovaujama E.-M. Mamouna ir K. Boskovits,

Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk ir S. Johannesson,

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP), atstovaujamas H. Hijmans

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

D. Pachtitis ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Graikijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurie yra įstojusios į bylą šalys, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/35


2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-127/12 R)

(Viešoji tarnyba - Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys - Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu - Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų - Ieškinių tapatumo nebuvimas - Vėlavimas pareikšti ieškinį)

2014/C 71/69

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujama advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą neatlyginti žalos, kurią jis patyrė dėl vėlavimo išsiųsti dokumentą „bill of lading“, susijusį su jo asmeninio turto gabenimu iš Luandos (Angola) į Italiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/35


2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-133/12)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Sąjungos deliktinė atsakomybė - Nuostolių, atsiradusių dėl to, kad institucija nusiuntė ieškovo advokatui laišką, susijusį su išlaidomis, kurias turi padengti ieškovas, atlyginimas - Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys - Procedūros reglamento 94 straipsnis)

2014/C 71/70

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Gattinara, padedamų advokato A. Dal Ferro

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo prašymas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovė išsiuntė laišką, susijusį su ieškovu, jo advokatui, prie kurio pridėtas prašymas atlyginti išlaidas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą.

2.

Įpareigoti L. Marcuccio padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Priteisti iš L. Marcuccio sumokėti Bendrajam Teismui 2 000 eurų.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/36


2013 m. spalio 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-145/12)

(Viešoji tarnyba - Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys - Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu - Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų - Ieškinių tapatumo nebuvimas - Vėlavimas pareikšti ieškinį)

2014/C 71/71

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo prašymas perskaičiuoti jo invalidumo pensiją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2.

L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/36


2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Debaty prieš Tarybą

(Byla F-47/13) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2012 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Sprendimas nepaaukštinti ieškovo - Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant pareigų paaukštinimo procedūrai, iki kurios įsigaliojo galimas sprendimas paaukštinti - Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

2014/C 71/72

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Pierre Debaty (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir A. Bisch,

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą neįtraukti ieškovo į AD pareigų grupės pareigūnų, pasiūlytų paaukštinti 2012 m., sąrašą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą.

2.

P. Debaty padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 207, 2013 7 20, p. 63.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/36


2014 m. sausio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Loescher prieš Tarybą

(Byla F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 26, 2013 1 26, p. 74.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/37


2014 m. sausio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carpenito prieš Tarybą

(Byla F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 26, 2013 1 26, p. 75.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 71/37


2013 m. spalio 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Moragrega Arroyo prieš Tarybą

(Byla F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 215, 2013 7 27, p. 20.