ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2014.024.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

57 tomas
2014m. sausio 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 024/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 15, 2014 1 18

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 024/02

Byla C-523/13: 2013 m. spalio 3 d. Bundessozialgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Walter Larcher prieš Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Byla C-548/13: 2013 m. spalio 24 d. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caixabank SA prieš Francisco Javier Brenes Jiménez ir Andrea Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Byla C-549/13: 2013 m. spalio 22 d. Vergabekammer Arnsberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesdruckerei GmbH prieš Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Byla C-552/13: 2013 m. spalio 25 d. Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupo Hospitalario Quirón S.A. prieš Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Byla C-556/13: 2013 m. spalio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB Litaksa prieš BTA Insurance Company SE

3

2014/C 024/07

Byla C-560/13: 2013 m. spalio 30 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Ulm prieš Ingeborg Wagner-Raith, mirusios Maria Schweier teisių perėmėją

4

2014/C 024/08

Byla C-563/13: 2013 m. spalio 30 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC DTH Sàrl prieš Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

4

2014/C 024/09

Byla C-570/13: 2013 m. lapkričio 6 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Byla C-571/13: 2013 m. lapkričio 7 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Annegret Weitkämper-Krug prieš NRW Bank, įsteigtą pagal viešąją teisę

6

2014/C 024/11

Byla C-572/13: 2013 m. lapkričio 8 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hewlett-Packard Belgium SPRL prieš Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Byla C-576/13: 2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

7

2014/C 024/13

Byla C-578/13: 2013 m. lapkričio 15 d. Landgerichts Kiel (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk prieš Graikijos Respubliką

7

2014/C 024/14

Byla C-579/13: 2013 m. lapkričio 15 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P prieš Commissie Sociale Zekerheid Breda ir S prieš College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Byla C-581/13 P: 2013 m. lapkričio 15 d. Intra-Presse pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Intra-Presse prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (byla T-448/11)

8

2014/C 024/16

Byla C-582/13 P: 2013 m. lapkričio 15 d. Intra-Presse pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-437/11 Golden Balls Ltd prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

9

2014/C 024/17

Byla C-583/13 P: 2013 m. lapkričio 15 d. Deutsche Bahn AG ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-289/11, T-290/11 ir T-521/11 Deutsche Bahn AG ir kt. prieš Europos Komisiją

9

2014/C 024/18

Byla C-588/13: 2013 m. lapkričio 20 d. Telefónica S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-430/11 Telefónica prieš Komisiją

10

2014/C 024/19

Byla C-590/13: 2013 m. lapkričio 20 d. Corte Suprema di Cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Idexx Laboratoires Italia srl prieš Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Byla C-591/13: 2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

11

2014/C 024/21

Byla C-598/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Curtea de Apel Suceava (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Casa Județeană de Pensii Botoșani prieš Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Byla C-599/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Byla C-603/13 P: 2013 m. lapkričio 22 d. Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-462/07 Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA prieš Europos Komisiją

12

2014/C 024/24

Byla C-604/13 P: 2013 m. lapkričio 25 d. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-386/10 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG prieš Europos Komisiją

13

2014/C 024/25

Byla C-608/13 P: 2013 m. lapkričio 25 d. Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-497/07 Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. prieš Komisiją

13

2014/C 024/26

Byla C-614/13 P: 2013 m. lapkričio 27 d. Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-378/10 Masco Corp. ir kt. prieš Europos Komisiją

14

2014/C 024/27

Byla C-616/13 P: 2013 m. lapkričio 27 d. Productos Asfálticos (PROAS), S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-495/07 PROAS prieš Komisiją

15

2014/C 024/28

Byla C-617/13 P: 2013 m. lapkričio 27 d. Repsol Lubricantes y Especialidades ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-496/07 Repsol Lubricantes y Especialidades ir kiti prieš Komisiją

16

2014/C 024/29

Byla C-622/13 P: 2013 m. lapkričio 27 d. Castel Frères SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-320/10 Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

16

 

Bendrasis Teismas

2014/C 024/30

Byla T-394/10: 2013 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grebenshikova prieš VRDT — Volvo Trademark (SOLVO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo SOLVO paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VOLVO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

18

2014/C 024/31

Byla T-107/11 P: 2013 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ETF prieš Schuerings (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Neterminuota sutartis — Sprendimas atleisti iš darbo — Tarnautojų teismo kompetencija — KTĮS 2 ir 47 straipsniai — Rūpestingumo pareiga — Tarnybos intereso sąvoka — Draudimas priimti sprendimą ultra petita — Teisė į gynybą)

18

2014/C 024/32

Byla T-108/11 P: 2013 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EFT prieš Michel (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Neterminuota sutartis — Sprendimas atleisti iš darbo — Tarnautojų teismo kompetencija — KTĮS 2 ir 47 straipsniai — Rūpestingumo pareiga — Tarnybos intereso sąvoka — Draudimas priimti sprendimą ultra petita — Teisė į gynybą)

19

2014/C 024/33

Byla T-573/11: 2013 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JAS prieš Komisiją (Muitų sąjunga — Mėlynų džinsinių kelnių importas — Sukčiavimas — Importo muitų išieškojimas išleidus prekes — Reglamento (EEB) Nr. 1430/79 13 straipsnis — Muitų kodekso 239 straipsnis — Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus — Ypatingos padėties buvimas — Teisingumo išlyga — Komisijos sprendimas)

19

2014/C 024/34

Byla T-4/12: 2013 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Olive Line International prieš VRDT — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją — Vaizdinis prekių ženklas Maestro de Oliva — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas MAESTRO — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 15 straipsnio 1 dalies a punktas)

20

2014/C 024/35

Byla T-361/12: 2013 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Premiere Polish prieš VRDT — Donau Kanol (ECOFORCE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ECOFORCE paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ECO FORTE — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 024/36

Byla T-428/12: 2013 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Bilbao Vizcaya Argentaria prieš VRDT (VALORES DE FUTURO) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VALORES DE FUTURO paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2014/C 024/37

Byla T-483/13 R: 2013 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Oikonomopoulos prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — OLAF atliekamas tyrimas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Ieškovo tariamai patirta turtinė ir neturtinė žala — Laikinųjų apsaugos priemonių prašymas — Nepriimtinumas — Skubos nebuvimas)

21

2014/C 024/38

Byla T-529/13: 2013 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Izsák ir Dabis prieš Komisiją

21

2014/C 024/39

Byla T-554/13: 2013 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

22

2014/C 024/40

Byla T-558/13: 2013 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje FSA prieš VRDT — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Byla T-559/13: 2013 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Giovanni Cosmetics prieš VRDT — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Byla T-567/13: 2013 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sharp prieš VRDT (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Byla T-568/13: 2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo prieš VRDT — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Byla T-569/13: 2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo prieš VRDT — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Byla T-576/13: 2013 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Verus prieš VRDT — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Byla T-577/13: 2013 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Zehnder prieš VRDT — UAB Amalva (komfovent)

26

2014/C 024/47

Byla T-581/13: 2013 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje The Royal County of Berkshire Polo Club prieš VRDT — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Byla T-585/13: 2013 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje H.P. Gauff Ingenieure prieš VRDT — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Byla T-586/13: 2013 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje H.P. Gauff Ingenieure prieš VRDT — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Byla T-587/13: 2013 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Schwerdt prieš VRDT — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Byla T-588/13: 2013 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Rockwool Mineralwoll prieš VRDT — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Byla T-592/13: 2013 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Ratioparts-Ersatzteile prieš VRDT — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Byla T-594/13: 2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sanctuary Brands prieš VRDT — Richter International (TAILORBYRD)

29

2014/C 024/54

Byla T-597/13: 2013 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Calida prieš VRDT — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Byla T-598/13: 2013 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Sanctuary Brands prieš VRDT — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Byla T-601/13: 2013 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Byla T-603/13: 2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Léon Van Parys prieš Komisiją

31

2014/C 024/58

Byla T-604/13: 2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Levi Strauss prieš VRDT — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Byla T-605/13: 2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Alma — The Soul of Italian Wine prieš VRDT — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Byla T-608/13: 2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje easyGroup IP Licensing prieš VRDT — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Byla T-609/13: 2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje BlackRock prieš VRDT (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Byla T-610/13: 2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Ecolab USA prieš VRDT (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Byla T-611/13: 2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Australian Gold prieš VRDT — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Byla T-615/13: 2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičiai)

34

2014/C 024/65

Byla T-616/13: 2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičių tarpinės)

35

2014/C 024/66

Byla T-617/13: 2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičių tarpinės)

35

2014/C 024/67

Byla T-619/13 P: 2013 m. lapkričio 26 d. Carla Faita pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-92/11 Faita prieš EESRK

36

2014/C 024/68

Byla T-620/13: 2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Marchi Industriale prieš ECHA

36

2014/C 024/69

Byla T-623/13: 2013 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Unión de Almacenistas de Hierros de España prieš Komisiją

37

2014/C 024/70

Byla T-644/13: 2013 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Serco Belgium ir kt. prieš Komisiją

37

 

Tarnautojų teismas

2014/C 024/71

Byla F-36/13: 2013 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CT prieš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Neterminuota sutartis — Nutraukimas — Žala pareigų garbingumui — Pasitikėjimo ryšio nutraukimas)

39

2014/C 024/72

Byla F-88/13: 2013 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš REA

39

2014/C 024/73

Byla F-89/13: 2013 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

39

2014/C 024/74

Byla F-90/13: 2013 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

40

2014/C 024/75

Byla F-102/13: 2013 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

40

2014/C 024/76

Byla F-107/13: 2013 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

41

2014/C 024/77

Byla F-108/13: 2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

41

2014/C 024/78

Byla F-110/13: 2013 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

41

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/1


2014/C 24/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 15, 2014 1 18

Skelbti leidiniai:

OL C 9, 2014 1 11

OL C 377, 2013 12 21

OL C 367, 2013 12 14

OL C 359, 2013 12 7

OL C 352, 2013 11 30

OL C 344, 2013 11 23

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/2


2013 m. spalio 3 d. Bundessozialgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Walter Larcher prieš Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Byla C-523/13)

2014/C 24/02

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundessozialgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Walter Larcher

Atsakovė: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal EB 39 straipsnio 2 dalyje (dabar — SESV 45 straipsnio 2 dalis) ir Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (1) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vienodo požiūrio reikalavimą draudžiama nacionalinės teisės norma, pagal kurią senatvės pensija, pasibaigus darbo ne visą darbo dieną dėl priešpensinio amžiaus laikotarpiui, mokama tik tada, kai tokiu režimu asmuo dirbo pagal tos, o ne kitos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatas?

2.

Jei taip, kokie reikalavimai, remiantis vienodo požiūrio principu, įtvirtintu EB 39 straipsnio 2 dalyje (dabar — SESV 45 straipsnio 2 dalis) ir Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 3 straipsnio 1 dalyje, keliami, kad pagal kitos valstybės narės teisės nuostatas dirbtas darbas ne visą darbo dieną dėl priešpensinio amžiaus būtų pripažintas teisės gauti nacionalinę senatvės pensiją sąlyga:

a)

ar reikia palyginti darbo ne visą darbo dieną dėl priešpensinio amžiaus sąlygas?

b)

jei taip, ar pakanka to, kad darbo ne visą darbo dieną dėl priešpensinio amžiaus struktūra ir paskirtis abiejose valstybėse narėse iš esmės vienoda?

c)

o gal darbo ne visą darbo dieną dėl priešpensinio amžiaus sąlygos abiejose valstybėse narėse turi būti identiškos?


(1)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35)


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/2


2013 m. spalio 24 d. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caixabank SA prieš Francisco Javier Brenes Jiménez ir Andrea Jiménez Jiménez

(Byla C-548/13)

2014/C 24/03

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Caixabank SA

Atsakovai: Francisco Javier Brenes Jiménez ir Andrea Jiménez Jiménez

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (1), o ypač jos 6 straipsnio 1 dalį, siekiant užtikrinti vartotojų ir naudotojų apsaugą ir vadovaujantis lygiavertiškumo ir veiksmingumo principais, nacionalinis teismas, įvertinęs, kad hipoteka užtikrintos paskolos sutarties sąlyga dėl palūkanų už laiku nesumokėtas įmokas yra nesąžininga, turi pripažinti, kad ši sąlyga yra negaliojanti ir teisiškai neįpareigojanti, ar, atvirkščiai, turi sušvelninti šią sutarties sąlygą dėl palūkanų nurodydamas išieškotojui arba paskolos davėjui perskaičiuoti palūkanas?

2.

Ar 2013 m. gegužės 14 d. Įstatymo 1/2013 Antrąja pereinamojo laikotarpio nuostata aiškiai ribojama vartotojo intereso apsauga dėl to, kad ja teismas netiesiogiai įpareigojamas sušvelninti nesąžininga kvalifikuotą sutarties sąlygą dėl palūkanų už laiku nesumokėtas įmokas ir, perskaičiavus nustatytas palūkanas, palikti galioti nesąžiningą sąlygą, o ne pripažinti, kad ši sąlyga negalioja ir vartotojui neprivaloma?

3.

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvai 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, o ypač jos 6 straipsnio 1 daliai, prieštarauja 2013 m. gegužės 14 d. Įstatymo 1/2013 Antroji pereinamojo laikotarpio nuostata, kuria trukdoma taikyti lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus vartotojų apsaugos srityje ir taikyti sankciją — pripažinti negaliojančia ir neprivaloma nesąžiningą sutarties sąlygą dėl palūkanų už laiku nesumokėtas įmokas, įtvirtintą iki 2013 m. gegužės 14 d. Įstatymo 1/2013 įsigaliojimo sudarytoje hipoteka užtikrintoje paskolos sutartyje?


(1)  OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/3


2013 m. spalio 22 d. Vergabekammer Arnsberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesdruckerei GmbH prieš Stadt Dortmund

(Byla C-549/13)

2014/C 24/04

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vergabekammer Arnsberg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bundesdruckerei GmbH

Atsakovas: Stadt Dortmund

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 56 straipsniui ir Direktyvos 96/71/EB (1) 3 straipsnio 1 daliai prieštarauja nacionalinės teisės nuostata ir (arba) perkančiosios organizacijos sutarties sudarymo sąlyga, pagal kurią konkurso dalyvis, norintis, kad jis būtų pripažintas tam tikro arba paskelbto viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju, 1) turi įsipareigoti sutarčiai vykdyti įdarbintiems darbuotojams mokėti kolektyvine sutartimi arba teisės aktu nustatytą minimalų darbo užmokestį ir 2) turi nustatyti analogišką įpareigojimą pasirinktam ar numatytam subrangovui ir pateikti perkančiajai organizacijai atitinkamą tokio subrangovo įsipareigojimų deklaraciją, jei a) pagal teisės nuostatą toks įsipareigojimas numatytas tik sudarant viešojo pirkimo, o ne privačią sutartį, o b) subrangovas yra įsteigtas kitoje ES valstybėje narėje ir teikdami sutartyje numatytas paslaugas subrangovo darbuotojai dirba tik jo įsisteigimo šalyje?


(1)  1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 431).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/3


2013 m. spalio 25 d. Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grupo Hospitalario Quirón S.A. prieš Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Byla C-552/13)

2014/C 24/05

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Grupo Hospitalario Quirón S.A.

Atsakovas: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Bendraatsakovis: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Prejudicinis klausimas

Ar su Europos Sąjungos teise suderinamas toks viešojo pirkimo sutartyse dėl viešųjų sveikatos priežiūros pagalbinių paslaugų teikimo numatytas reikalavimas, pagal kurį konkurso dalyką sudarančios sveikatos priežiūros paslaugos turi būti suteiktos TIK konkrečioje savivaldybėje, kuri gali ir nebūti pacientų gyvenamoji vieta?


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/3


2013 m. spalio 28 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Litaksa“ prieš „BTA Insurance Company“ SE

(Byla C-556/13)

2014/C 24/06

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: UAB „Litaksa“

Kita kasacinio proceso šalis:„BTA Insurance Company“ SE

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 90/232/EEB (1) 2 straipsnis, pakeistas Direktyvos 2005/14/EB (2) 4 straipsniu, aiškintinas taip, kad draudimo sutarties šalys neturi teisės susitarti dėl draudimo apsaugos apdraustajam susiaurinimo teritorijos atžvilgiu (taikyti skirtingą draudimo įmoką priklausomai nuo to, kokioje teritorijoje naudojama transporto priemone — ar visoje ES, ar tik Lietuvos Respublikoje), tačiau bet kokiu atveju nesusiaurinant nukentėjusiųjų apsaugos, t. y. transporto priemonės naudojimą už Lietuvos Respublikos ribų kitoje ES valstybėje narėje apibrėžti kaip draudimo riziką didinantį veiksnį, kuriam esant turi būti sumokėta papildoma draudimo įmoka?

2.

Ar laisvo asmenų ir transporto priemonių judėjimo visoje ES erdvėje principas bei bendrasis Europos Sąjungos lygiateisiškumo (nediskriminavimo) principas turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja pirmiau nurodytas draudimo sutarties šalių susitarimas, susiejantis draudimo riziką su transporto priemonės eksploatavimu teritorijos atžvilgiu?


(1)  1990 m. gegužės 14 d. Trečioji Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 129, p. 33; specialusis leidimas lietuvių k.: sk. 6, t. 1, p. 249).

(2)  2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 72/166/EEB, 84/5/EEB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/26/EB, susijusias su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (OL L 149, p. 14)


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/4


2013 m. spalio 30 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Ulm prieš Ingeborg Wagner-Raith, mirusios Maria Schweier teisių perėmėją

(Byla C-560/13)

2014/C 24/07

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Finanzamt Ulm

Pareiškėja ir kita kasacinio proceso šalis: Ingeborg Wagner-Raith, mirusios Maria Schweier teisių perėmėja

Įstojusi į bylą šalis: Bundesministerium der Finanzen

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar trečiųjų šalių fondų kapitalo dalių atveju, remiantis EB sutarties 73b straipsnyje (nuo 1999 m. gegužės 1 d. — EB 56 straipsnis) (1) įtvirtinta kapitalo judėjimo laisve, nedraudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata (šiuo atveju — AuslInvestmG 18 straipsnio 3 dalis), pagal kurią nacionaliniams užsienio investicinių fondų dalyviams tam tikromis sąlygomis, be dividendų, papildomai apskaičiuojamos fiktyvios pajamos, lygios 90 % skirtumo tarp pirmos ir paskutinės metų atpirkimo kainos, tačiau ne mažesnės nei 10 % paskutinės atpirkimo kainos (arba biržos ar rinkos vertės), dėl to, kad nuo 1993 m. gruodžio 31 d. iš esmės nekeistas finansinių paslaugų teikimo reglamentavimas atitinka EB sutarties 73c straipsnio 1 dalyje (nuo 1999 m. gegužės 1 d. — EB 57 straipsnio 1 dalis) (2) įtvirtintą status quo išlygą?

Jei į pirmąjį klausimą nebūtų atsakyta teigiamai:

2.

Ar tokio buveinę trečiojoje šalyje turinčio investicinio fondo kapitalo dalys visada yra tiesioginė investicija pagal EB sutarties 73c straipsnio 1 dalį (nuo 1999 m. gegužės 1 d. — EB 57 straipsnio 1 dalis), o gal vis dėlto atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, ar remiantis nacionalinėmis investicinio fondo buveinės valstybės nuostatomis arba kitais pagrindais turimos kapitalo dalys suteikia investuotojui galimybę veiksmingai dalyvauti valdant ir kontroliuojant investicinį fondą?


(1)  SESV 63 straipsnis.

(2)  SESV 64 straipsnio 1 dalis.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/4


2013 m. spalio 30 d. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC DTH Sàrl prieš Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Byla C-563/13)

2014/C 24/08

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UPC DTH Sàrl

Atsakovė: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (1), su pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB (2), 2 straipsnio c punktas aiškintinas taip, kad elektroninių ryšių paslauga laikytina paslaugos teikėjo už atlyginimą teikiama sąlyginės prieigos prie programų paketo, apimančio per palydovą retransliuojamas radijo ir televizijos programas, paslauga?

2.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad pirmajame klausime apibūdintai paslaugai reikia taikyti laisvo paslaugų teikimo tarp valstybių narių principą, jei ji teikiama iš Liuksemburgo į Vengrijos teritoriją?

3.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad pirmajame klausime apibūdintos paslaugos atveju paskirties valstybė, į kurią teikiama paslauga, turi teisę riboti šių paslaugų teikimą nustatydama, kad paslaugos teikėjas privalo registruotis valstybėje narėje ir įsteigti joje dukterinę bendrovę arba atskirą juridinį asmenį, taip pat reikalauti, kad šios rūšies paslaugos būtų teikiamos tik prieš tai įsteigus dukterinę bendrovę ar atskirą juridinį asmenį?

4.

Ar Sutartis dėl Europos Sąjungos Veikimo aiškintina taip, kad valstybė narė, kurios teritorijoje yra paslaugos teikimo vieta, turi teisę atlikti administracinį tyrimą dėl pirmajame klausime apibūdintų paslaugų, nesvarbu, kokioje valstybėje narėje veikia ar yra registruota šias paslaugas teikianti bendrovė?

5.

Ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio c punktas aiškintinas taip, kad pirmajame klausime apibūdinta paslauga kvalifikuotina kaip elektroninių ryšių paslauga, ar kaip sąlyginės prieigos paslauga, teikiama naudojant Pagrindų direktyvos 2 straipsnio f punkte apibrėžtą sąlyginės prieigos sistemą?

6.

Ar remiantis tuo, kas minėta pirmiau, atitinkamas nuostatas galima aiškinti taip, kad pirmame klausime apibūdintas paslaugų teikėjas yra elektroninių paslaugų teikėjas, kaip jis suprantamas pagal Bendrijos teisę?


(1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (OL L 337, p. 37).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/5


2013 m. lapkričio 6 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Karoline Gruber

(Byla C-570/13)

2014/C 24/09

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Karoline Gruber

Atsakovas: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

Į bylą įstojusi šalis: EMA Beratungs- und Handels GmbH

Kita šalis: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokia nacionalinė teisinė situacija, kai pagal kurią sprendimas, kuriuo nustatoma, kad tam tikro projekto poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia, yra privalomas ir kaimynams, jei jiems per prieš tai įvykusią procedūrą nebuvo suteiktas šalies statusas ir jei minėtasis sprendimas gali būti panaudotas prieš juos tolesnėje leidimo suteikimo procedūroje net jei jie per šią procedūrą ir turi galimybę pareikšti prieštaravimus dėl projekto (pagrindinėje byloje kaimynai tvirtina, kad projektas kelia grėsmę jų gyvybei, sveikatai arba nuosavybei arba kad dėl projekto atsiradę kvapai, triukšmas, dūmai, dulkės, vibracija ir pan. sukelia jiems labai didelių nepatogumų), prieštarauja Sąjungos teisei, pirmiausia 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (Direktyva 2011/92) (1), o ypač jos 11 straipsniui?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.

Ar pagal Sąjungos teisę, pirmiausia pagal tiesiogiai taikomą Direktyvą 2011/92, nėra pirmajame klausime minimo privalomojo poveikio?


(1)  OL L 26, 2012, p. 1.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/6


2013 m. lapkričio 7 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Annegret Weitkämper-Krug prieš NRW Bank, įsteigtą pagal viešąją teisę

(Byla C-571/13)

2014/C 24/10

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Annegret Weitkämper-Krug

Atsakovė: NRW Bank, įsteigta pagal viešąją teisę

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 27 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad teismas, kitas nei teismas, kuriame buvo iškelta pirmoji byla, kuris turi išimtinę jurisdikciją pagal Reglamento 44/2001 22 straipsnį, turi sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus galutinai nustatyta teismo, kuriame buvo iškelta pirmoji byla ir kuris neturi išimtinės jurisdikcijos pagal Reglamento 44/2001 22 straipsnį, jurisdikcija?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001 1 16, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42)


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/6


2013 m. lapkričio 8 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hewlett-Packard Belgium SPRL prieš Reprobel SCRL

(Byla C-572/13)

2014/C 24/11

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė (atsakovė pagal priešpriešinį ieškinį): Hewlett-Packard Belgium SPRL

Atsakovė (apeliantė pagal priešpriešinį ieškinį): Reprobel SCRL

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sąvoka „teisinga kompensacija“, pavartota Direktyvos 2001/29 (1) 5 straipsnio 2 dalies a punkte ir 5 straipsnio 2 dalies b punkte, turi būti aiškinama nevienodai, atsižvelgiant į tai, ar atgamina popieriuje arba kokioje nors kitoje panašioje laikmenoje, bet kokiu fotografavimo būdu ar naudodamas kitus panašaus pobūdžio procesus bet kuris naudotojas ar asmeniniam naudojimui fizinis asmuo, kuris nesiekia tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų? Jei būtų atsakyta teigiamai, kokiais kriterijais turi būti pagrįstas toks skirtingas aiškinimas?

2.

Ar Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktas ir 5 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad jais valstybėms narėms leidžiama nustatyti šių rūšių teisingą kompensaciją teisių turėtojams:

1.

fiksuotas atlyginimas, kurį sumoka kopijuoti saugomus kūrinius leidžiančių aparatų gamintojas, importuotojas ar įgijėjas, įsteigtas Sąjungoje, kai šie aparatai išleidžiami į apyvartą nacionalinėje teritorijoje, kurio dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į greitį, kuriuo aparatas gali atspausdinti tam tikrą kopijų skaičių per minutę, ir kuris kitaip nėra susijęs su teisių turėtojų tariamai patirta žala, ir

2.

proporcingas atlyginimas, nustatomas tik kaip kaina už kopiją, padauginta iš padarytų kopijų skaičiaus, kurio dydis keičiasi atsižvelgiant į tai, ar mokesčio mokėtojas bendradarbiavo ar nebendradarbiavo renkant šį atlyginimą, kurį turi mokėti kūrinius kopijuojantys fiziniai ir juridiniai asmenys arba, tam tikrais atvejais vietoje pirmųjų, asmenys, kurie atlygintinai arba neatlygintinai disponuoja kopijavimo aparatu, kuriuo gali naudotis kiti.

Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, kokių svarbių ir nuoseklių kriterijų turi laikytis valstybės narės, kad, kaip numatyta pagal Sąjungos teisę, kompensacija galėtų būti laikoma teisinga, o tarp atitinkamų asmenų būtų išlaikyta derama pusiausvyra?

3.

Ar Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktas ir 5 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad jais valstybėms narėms leidžiama skirti pusę teisių turėtojams priklausančios teisingos kompensacijos šių autorių sukurtų kūrinių leidėjams, neįpareigojant leidėjų kaip nors atlyginti, net netiesiogiai, autoriams už kompensacijos dalį, kurios šie neteko?

4.

Ar Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a punktas ir 5 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinami taip, kad jais valstybėms narėms leidžiama sukurti nediferencijuotą teisių turėtojams priklausančios teisingos kompensacijos, kaip fiksuoto mokesčio arba tam tikros sumos už padarytą kopiją, kuri netiesiogiai, bet neabejotinai iš dalies apima muzikos natų rankraščių kopijavimą ir neteisėtą atgaminimą, surinkimo sistemą?


(1)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/7


2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-576/13)

2014/C 24/12

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Nicolae ir S. Pardo Quintillán

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio pirma pastraipa pripažinti, kad Ispanijos bendrojo intereso uostuose veikiančias krovinių tvarkymo įmones bendrai įpareigojusi dalyvauti Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (toliau — SAGEP) ir bet kuriuo atveju savo nuožiūra įdarbinti personalą darbo rinkoje, nesvarbu, neterminuotam laikotarpiui ar laikinai, joms leidusi tik tuo atveju, jeigu SAGEP pasiūlyti darbuotojai yra netinkamai arba jų nepakanka, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnį.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Komisija pareiškė Ispanijos Karalystei ieškinį dėl Valstybės uostų ir prekybos laivyno įstatyme (Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) nustatytos tvarkos, taikomos krovinių tvarkymo įmonėms, kiek tai susiję su darbuotojų, kurie uoste teikia prekių tvarkymo paslaugas, valdymu.

Komisija mano, kad ši tvarka, pagal kurią Ispanijos bendrojo intereso uostuose veikiančios krovinių tvarkymo įmonės bendrai įpareigojamos dalyvauti SAGEP ir bet kuriuo atveju savo nuožiūra įdarbinti personalą darbo rinkoje, nesvarbu, neterminuotam laikotarpiui ar laikinai, joms leidusi tik tada, jeigu SAGEP pasiūlyti darbuotojai yra netinkamai arba jų nepakanka, prieštarauja Ispanijos Karalystės įsipareigojimams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnį, reglamentuojantį įsisteigimo laisvę.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/7


2013 m. lapkričio 15 d. Landgerichts Kiel (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-578/13)

2014/C 24/13

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgerichts Kiel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk

Atsakovė: Graikijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Reglamentas Nr. 1393/2007) (1) 1 straipsnį reikia aiškinti taip, kad ieškinį, kuriuo atsakovės obligacijų įsigijęs asmuo reikalauja, kad atsakovė įvykdytų įsipareigojimus ir atlygintų žalą, reikia laikyti „civiline arba komercine byla“, kaip ji suprantama pagal reglamento 1 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, jei įgijėjas nepriėmė atsakovės mainų pasiūlymo, kurį ji pateikė 2012 m. vasario pabaigoje vadovaudamasi Graikijos įstatymu Nr. 4050/2012 („Greek Bondholder Act“)?

2.

Ar ieškinio, iš esmės grindžiamo minėtojo Greek Bondholder Act negaliojimu, atveju galima kalbėti apie valstybės atsakomybę už veiksmus ir neveikimą įgyvendinant valstybės valdžią, kaip tai suprantama pagal pirmajame klausime minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies antrą sakinį?


(1)  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000; OL L 324, p. 79


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/8


2013 m. lapkričio 15 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P prieš Commissie Sociale Zekerheid Breda ir S prieš College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(Byla C-579/13)

2014/C 24/14

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: P

Kita apeliacinio proceso šalis: Commissie Sociale Zekerheid Breda

ir

Apeliantė: S

Kita apeliacinio proceso šalis: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2003/109/EB (1) prasmė ir tikslas arba jos 5 straipsnio 2 dalis ir (arba) 11 straipsnio 1 dalis aiškintini taip, kad su jais nesuderinamas nacionalinėje teisėje numatytas pilietinės integracijos pareigos, už kurios nevykdymą gali būti skiriama piniginė bauda, nustatymas trečiųjų šalių piliečiams, turintiems ilgalaikio gyventojo statusą?

2.

Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi reikšmės tai, ar pilietinės integracijos pareiga nustatyta prieš suteikiant ilgalaikio gyventojo statusą?


(1)  2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/8


2013 m. lapkričio 15 d. Intra-Presse pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo Intra-Presse prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (byla T-448/11)

(Byla C-581/13 P)

2014/C 24/15

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Intra-Presse, atstovaujama advocaat P. Péters, avocat T. de Haan, avocate M. Laborde

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Golden Balls Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-448/11,

grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl Intra-Presse ieškinio, pateikto pagal Reglamento Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 5 dalį,

atidėti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas dėl toliau nurodytų priežasčių.

Pirma, apibrėždamas reikšmingą visuomenę, vertindamas koncepcinio ženklų panašumo laipsnį pridedant „intelektualaus vertimo raštu proceso“, „pradėti versti raštu“ arba „prieš verčiant raštu“ reikalavimą ir neatsižvelgęs į ankstesnio prekių ženklo 42 klasės paslaugoms gerą vardą, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Antra, neatlikęs bendro vertinimo ir neišanalizavęs apelianto ankstesnio prekių ženklo gero vardo svarbos ir galimo ryšio buvimo, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/9


2013 m. lapkričio 15 d. Intra-Presse pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-437/11 Golden Balls Ltd prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-582/13 P)

2014/C 24/16

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Intra-Presse, atstovaujama advokatų P. Péters, T. de Haan, M. Laborde

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui); Golden Balls Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-437/11;

grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl Intra-Presse pareikšto ieškinio pagal Reglamento Nr. 207/2009 (1) 8 straipsnio 5 dalį;

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė tvirtina, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl tokių priežasčių.

Pirma, apibrėždamas atitinkamą visuomenę ir vertindamas prekių ženklų konceptualaus panašumo laipsnį Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes pridėjo „intelektualus proceso — vertimo“ reikalavimą. Antra, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalį, nes neatliko visapusiško vertinimo ir nenagrinėjo apelianto ankstesnio prekių ženklo gero vardo svarbos bei galimo ryšio buvimo.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/9


2013 m. lapkričio 15 d. Deutsche Bahn AG ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-289/11, T-290/11 ir T-521/11 Deutsche Bahn AG ir kt. prieš Europos Komisiją

(Byla C-583/13 P)

2014/C 24/17

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS), atstovaujamos advokatų W. Deselaers, E. Venot, J. Brückner

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Ispanijos Karalystė, Europos Sąjungos Taryba, EFTA-Überwachungsbehörde

Apeliančių reikalavimai

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-289/11, T-290/11 ir T-521/11;

panaikinti 2011 m. kovo 14 d. Komisijos sprendimą C(2011) 1774, 2011 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą C(2011) 2365 ir 2011 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą C(2011) 5230, kuriais Komisija pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalį nurodė atlikti Deutsche Bahn AG ir visų jos dukterinių bendrovių patikrinimus (bylos COMP/39.678 ir COMP/39.731);

nurodyti Komisijai padengti bylinėjimosi pirmojoje instancijose ir dėl šio apeliacinio skundo patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantės nurodo keturis pagrindus:

 

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė pagrindinę teisę į būsto neliečiamumą ir (arba) reikšmingą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Atsižvelgiant į pagrindinės teisės pažeidimo intensyvumą ir nepataisomos žalos riziką, yra neproporcinga, kai Komisija, kuri taip pat veikia kaip tyrimą atliekanti institucija ir turi plataus pobūdžio įgaliojimus, atlieka patikrinimus, neturėdama išankstinio teismo leidimo.

 

Antra, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino ir taikė pagrindinę teisę į veiksmingą teisinę gynybą. Vien ex ante teisminė kontrolė Komisijos patikrinimų atveju nesuteikia susijusiai įmonei veiksmingos teisinės gynybos.

 

Trečia, Bendrasis Teismas neteisingai manė, kad su tariamais konkurencijos teisės pažeidimais susiję dokumentai, kurie gauti per tyrimo dalyko neapimantį patikrinimą, vertintini kaip atsitiktiniai įrodymai, nepaisant to, kad šiuos dokumentus buvo uždrausta naudoti. Iki šio patikrinimo pradžios Komisijos tarnautojai buvo informuoti apie įtarimą keliančias aplinkybes, kurių neapėmė tyrimo dalykas. Šitaip Komisija dirbtinai sukėlė atsitiktines aplinkybes ir neteisėtai galimai išplėtė Teisingumo Teismo (1) siaurai aiškintiną atsitiktinių įrodymų išimtį.

 

Galiausiai Bendrasis Teismas neatsižvelgė į taisykles, susijusias su įrodinėjimo pareiga. Aišku ir (arba) bent jau negalima atmesti prielaidos, kad tam tikri dokumentai kaip tariami „atsitiktiniai įrodymai“ buvo gauti tik dėl to, kad tarnautojai buvo iš anksto neteisėtai informuoti būtent klausimais, kurių neapėmė tyrimo dalykas. Kadangi apeliantės negali įrodyti tokio priežastinio ryšio ir būti kaltinamos dėl šios aplinkybės, būtų buvę reikalinga perkelti įrodinėjimo pareigą, pagal kurią Komisija privalo įrodyti, kad šie dokumentai iš tikrųjų buvo atsitiktiniai įrodymai.


(1)  1989 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas Dow Benelux prieš Komisiją, 85/87, p. 3137.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/10


2013 m. lapkričio 20 d. Telefónica S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-430/11 Telefónica prieš Komisiją

(Byla C-588/13)

2014/C 24/18

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Telefónica S.A., atstovaujama advokatų J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller ir J. Domínguez Pérez

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti skundžiamą nutartį.

Pripažinti byloje T-430/11 pareikštą ieškinį dėl panaikinimo priimtinu ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl bylos esmės.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas abejose proceso dėl ieškinio priimtinumo instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai aiškino SESV 263 straipsnio 4 dalies pabaigą. Bendrasis Teismas klaidingai tvirtino, kad dėl tokių sprendimų valstybės pagalbos srityje, kaip antai ginčijamas šioje byloje, reikalinga priimti įgyvendinimo priemones, kaip tai suprantama pagal naują Sutarties nuostatą.

2.

Bendrasis Teismas padarė Sąjungos teisės pažeidimą, kai aiškino teismų praktikoje, susijusioje su nagrinėjant ieškinių dėl sprendimų, kuriais pagalbos schemos pripažįstamos neteisėtos ir nesuderinamos, priimtinumą vartojamą faktinio naudos gavėjo sąvoką. Konkrečiai kalbant:

Bendrasis Teismas klaidinga aiškino teismų praktiką, susijusią su faktinio naudos gavėjo sąvoka, kai ją taikė ieškovės sandoriams, sudarytiems po 2007 m. gruodžio 21 d., iškreipė faktus;

be to, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą dėl sandorių, atliktų iki 2007 m. gruodžio 21 d., kai aiškino faktinio naudos gavėjo sąvoką teismų praktikoje.

3.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai priėmė sprendimą, kuriuo pažeidžiama teisė į veiksmingą teisminę gynybą. Skundžiamoje nutartyje šia teise remiamasi vien teoriškai, dėl ko ieškovei, siekiančiai panaikinti ginčijamą sprendimą, trukdoma nustatytomis sąlygomis ir be pažeidimų pasinaudoti teise pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/10


2013 m. lapkričio 20 d. Corte Suprema di Cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Idexx Laboratoires Italia srl prieš Agenzia delle Entrate

(Byla C-590/13)

2014/C 24/19

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte Suprema di Cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Idexx Laboratoires Italia srl

Atsakovė: Agenzia delle Entrate

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. gegužės 8 d. sprendime sujungtose bylose C-95/07 ir C-96/07 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nurodyti principai, pagal kuriuos Šeštosios direktyvos 77/388 (1) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 91/680/EEB (2), 18 straipsnio 1 dalies d punktas ir 22 straipsnis draudžia deklaracijų pataisymo ir pridėtinės vertės mokesčio išieškojimo praktiką, pagal kurią neįvykdžius prievolių, susijusių, pirma, su nacionalinės teisės taikant šio 18 straipsnio 1 dalies d punktą nustatytais formalumais, ir, antra, apskaitos bei deklaravimo prievolių, išplaukiančių atitinkamai iš minėto 22 straipsnio 2 ir 4 dalių, baudžiama atsisakant suteikti teisę į atskaitą, kai taikoma atvirkštinio apmokestinimo tvarka, taip pat taikomi ir nacionalinėje teisėje numatytų prievolių visiško nesilaikymo atveju, kai vis dėlto nekyla abejonių dėl apmokestinamojo asmens situacijos ir jo teisės į atskaitą?

2.

Ar 2008 m. gegužės 8 d. sprendime sujungtose bylose C-95/07 ir C-96/07 Teisingumo Teismo vartota „obblighi sostanziali“ (anglų k. „substantive requirements“, pranc. k. „exigences de fond“ ir liet. k. „esminiai reikalavimai“) sąvoka, kai taikoma taip vadinamo atvirkštinio apmokestinimo, numatyto PVM srityje, tvarka, susijusi su būtinybe sumokėti PVM ar pripažinti mokesčio skolą, ar vis dėlto su esminėmis sąlygomis, kurios leidžia apmokestinti mokesčių mokėtoją minėtu mokesčiu ir kurios reglamentuoja atskaitos teisę, kuria siekiama užtikrinti minėto mokesčio neutralumo principo vienodumą Europos lygiu, pavyzdžiui, sąlygos, susijusios su būdingumu, apmokestinimu ir visiška atskaita?


(1)  1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).

(2)  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva papildanti bendrą pridėtinės vertės mokesčio sistemą ir iš dalies keičianti Direktyvą 77/388/EEB, siekiant panaikinti fiskalines sienas (OL L 376, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 160).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/11


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-591/13)

2014/C 24/20

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Mölls ir W. Roels

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė reikalauja:

konstatuoti, kad priėmusi ir palikusi galioti nuostatas, pagal kurias mokesčio už paslėptus rezervus, kurie realizuoti atlygintinai perleidus tam tikrus ilgalaikio turto objektus, mokėjimas atidedamas jį „perkeliant“ naujai įgytiems arba pagamintiems ilgalaikio turto objektams iki jų pardavimo, jeigu jie sudaro apmokestinamojo asmens nuolatinio padalinio, esančio nacionalinėje teritorijoje, ilgalaikį turtą, tačiau toks mokesčio mokėjimo atidėjimas neįmanomas, kai tie patys objektai sudaro apmokestinamojo asmens nuolatinio padalinio, esančio kitoje valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, ilgalaikį turtą, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 49 straipsnį ir EEE susitarimo 31 straipsnį (1),

priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vokietijos nuostatose numatyta, kad perleidus tam tikrus įmonės ilgalaikio turto objektus gautas pelnas apmokestinamas ne iš karto, jeigu apmokestinamasis asmuo per tam tikrą laiką įsigyja tam tikrų naujų įmonės ilgalaikio turto objektų arba juos pagamina. Tokiu atveju minėto pelno iš pirminių turto objektų apmokestinimas atidedamas, atitinkamus paslėptus rezervus „perkeliant“ iki naujai įgytų arba pagamintų objektų perleidimo. Tačiau toks apmokestinimo atidėjimas suteikiamas tik jeigu naujai įgyti arba pagaminti objektai sudaro nacionalinėje teritorijoje esančio nuolatinio padalinio ilgalaikį turtą ir nesuteikiamas, jeigu atitinkamas nuolatinis padalinys yra kitoje valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje. Komisijos nuomone, šiomis nuostatomis pažeidžiama įsisteigimo laisvė.


(1)  1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimas, OL L 1, 1994, p. 3.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/11


2013 m. lapkričio 22 d. Curtea de Apel Suceava (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Casa Județeană de Pensii Botoșani prieš Polixeni Guletsou

(Byla C-598/13)

2014/C 24/21

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Suceava

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Kita apeliacinio proceso šalis: Polixeni Guletsou

Prejudiciniai klausimai

Ar Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (1) 7 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatas reikia aiškinti taip, kad į jų taikymo sritį patenka dviejų valstybių narių iki reglamento taikymo dienos sudarytas dvišalis susitarimas, pagal kurį jos susitarė panaikinti vienos valstybės narės pareigą mokėti socialinio draudimo išmokas kitos valstybės piliečiams, kurie pirmosios valstybės teritorijoje turėjo politinio pabėgėlio statusą ir kurie grįžo į antrosios valstybės teritoriją, mainais už pirmosios valstybės sumokėtą fiksuoto dydžio sumą, skirtą mokėti pensijas ir apimančią laikotarpį, per kurį pirmojoje valstybėje narėje buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos?


(1)  1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/12


2013 m. lapkričio 22 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-599/13)

2014/C 24/22

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)

Kita apeliacinio proceso šalis: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (1) dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 4 straipsnis arba 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2) dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (3), 53b straipsnio 2 dalies c punktas yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi nacionalinės institucijos paramos gavėjo nenaudai gali koreguoti arba reikalauti grąžinti iš Europos pabėgėlių fondo jau nustatytą finansinę paramą?

2.

Ar 2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/904/EB (4) dėl Europos pabėgėlių fondo 2005–2010 m. laikotarpiui įsteigimo 25 straipsnio 2 dalis yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi nacionalinės institucijos paramos gavėjo nenaudai gali koreguoti arba reikalauti grąžinti iš Europos pabėgėlių fondo jau nustatytą finansinę paramą, ir tam nereikia įgaliojimo pagal nacionalinę teisę?


(1)  OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 340.

(2)  OL L 248, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74.

(3)  OL L 390, p. 1.

(4)  OL L 381, p. 52.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/12


2013 m. lapkričio 22 d. Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-462/07 Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA prieš Europos Komisiją

(Byla C-603/13 P)

2014/C 24/23

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA, atstovaujamos a

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantčių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą teismo sprendimą remiantis šiame apeliaciniame skunde nurodytais pagrindais ir (arba) ginčijamo Komisijos sprendimo 1, 2 ir 3 straipsnius, kiek jie skirti apeliantėms, ir (arba) ginčijamo Komisijos sprendimo 2 straipsnį, kiek juo apeliantėms paskirta bauda, arba sumažinti ginčijamo Komisijos sprendimo 2 straipsniu apeliantėms paskirtą baudą,

panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą dėl bylos esmės vadovaudamasis Teisingumo Teismo pateiktomis gairėmis;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas šiais pagrindais:

 

Bendrasis Teismas netinkamai taikė EB 81 straipsnio 1 dalį, iškraipė įrodymus, nepaisė įrodymų vertinimą nustatančių procesinių taisyklių ir pažeidė Pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnyje įtvirtintą bendrąjį nekaltumo prezumpcijos principą nusprendęs, kad Komisija negali būti laikoma neteisėtai nusprendusi, kad apeliantės derino kainas „iki 2002 m.“. Be to, Bendrasis Teismas nepakankamai motyvavo šią išvadą.

 

Bendrasis Teismas netinkamai taikė EB 81 straipsnio 1 dalį, iškraipė įrodymus ir nepaisė įrodymų vertinimą nustatančių procesinių taisyklių, įskaitant ne ultra petita principą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą (būti išklausytam), nusprendęs, kad apeliantės gali būti laikomos atsakingomis už stebėjimo sistemą ir kompensavimo mechanizmą, todėl nereikia diferencijuoti pradinio baudos dydžio.

 

Bendrasis Teismas pažeidė apeliančių pagrindinę teisę į tai, kad jų byla būtų išnagrinėtą per protingą terminą.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/13


2013 m. lapkričio 25 d. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-386/10 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG prieš Europos Komisiją

(Byla C-604/13 P)

2014/C 24/24

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, atstovaujama advokatų H. Janssen ir T. Kapp

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti visą 2013 m. rugsėjo 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-386/10 ir panaikinti 2010 m. birželio 23 d. atsakovės sprendimą C(2010) 4185 galutinis byloje COMP/39.092 — Vonios kambario įranga tiek, kiek jis susijęs su apeliante,

nepatenkinus šio reikalavimo, atitinkamai sumažinti apeliantei skundžiamu sprendimu paskirtą baudą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliaciniame skunde apeliantė remiasi šiais pagrindais:

 

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 (1) 23 straipsnio 3 dalį, tikslumo principą, vienodo požiūrio principą ir proporcingumo principą, nes Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies antrą sakinį aiškino taip, kad jame nustatyta viršutinė riba, ir taip paneigė Komisijos skirtos baudos dydžio neteisėtumą bei teisingai nesumažino skirtos baudos dydžio.

 

Antra, Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 3 dalį ir neatsižvelgė į 2006 m. gairių neteisėtumą, susijusį su neatsižvelgimu į trukmę ir į sunkumą tai atvejais, kai pažeidimą padaro vieno produkto įmonės.

 

Trečia, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė turėjo pasinaudoti jai suteikta diskrecija pagal 2006 m. gairių 37 punktą ir vieno produkto įmonėms turėjo nustatyti baudą, kurios dydis būtų mažesnis už 10 % ribą.

 

Be to, Bendrasis Teismas pažeidė negaliojimo atgal principą, nes nusprendė, kad atsakovė teisėtai apskaičiavo baudą remdamasi 2006 m. gairėmis.

 

Bendrasis Teismas taip pat padarė teisės klaidų apskaičiuodamas ieškovei skirtos baudos dydį, o tos klaidos susijusios su geografiniu pasiskirstymu, dalyvavimu tik vienoje iš trijų produktų grupių ir su antraeiliu ieškovės vaidmeniu.

 

Galiausiai Bendrasis Teismas pažeidė protingos proceso trukmės principą.


(1)  OL L 1, 2003, p. 1.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/13


2013 m. lapkričio 25 d. Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-497/07 Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. prieš Komisiją

(Byla C-608/13 P)

2014/C 24/25

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A., atstovaujama advokatų O. Armengol i Gasull ir J. M. Rodríguez Cárcamo

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir galutinai išspręsti ginčą Teisingumo Teisme negrąžinant bylos Bendrajam Teismui.

Panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, kiek jo 1 rezoliucine dalimi atmestas Cepsa ieškinys dėl panaikinimo ir 3 rezoliucine dalimi iš Cepsa priteistos bylinėjimosi išlaidos, tačiau patvirtinti 2 rezoliucinę dalį, kuria atmesti Komisijos reikalavimai, taigi pakeisti 2007 m. spalio 3 d. Komisijos sprendimą C(2007) 4441 galutinis dėl proceso pagal EB 81 straipsnį (byla COMP/F/38.710 — Bitumas (Ispanija)) sumažinant juo paskirtą baudą tiek, kiek Teisingumo Teismas manys tai esant reikalinga.

Priteisti bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas iš Europos Komisijos.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Teisės klaida (susijusi su SESV 263 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su Reglamento Nr. 1 (1) 3 straipsniu, kiek ja nustatyta kalbų vartojimo Europos Ekonominės Bendrijos institucijose tvarka). Apeliantė teigia, kad kalbų vartojimo tvarkos nepaisymas per procedūrą dėl konkurencijos pateiktame pranešime apie kaltinimus yra esminis formos reikalavimų pažeidimas, dėl kurio užbaigiant šią procedūrą priimtas sprendimas turi būti panaikintas, nebent toks pažeidimas neturėjo įtakos įmonės teisei į gynybą. Kadangi skundžiamu teismo sprendimu ginčijamas Komisijos sprendimas nepanaikintas, kaip to prašė apeliantė, Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su Reglamento Nr. 1 3 straipsniu, kiek ja nustatoma kalbų vartojimo Europos Ekonominės Bendrijos institucijose tvarka.

2.

Rimtas faktų iškraipymas skundžiamame sprendime nurodžius, kad apeliantė pati sutiko, kad pranešimas apie kaltinimus jai būtų pateiktas ne jos kalba ir kad ta kalba surašyto pranešimo apie kaltinimus pateikimas neturėjo poveikio jos teisei į gynybą.

3.

Teisės klaida (proporcingumo principo pažeidimas) . Teismo sprendime neatsižvelgta į tai, kad penetracijos bitumo gamybos ir platinimo veikla sudarė labai nedidelę apeliantės įmonių grupės bendros apyvartos dalį. Patronuojančios/dukterinės bendrovių santykio prezumpcijos taikymas neleidžia išvengti proporcingumo principo taikymo, kaip tai nurodoma nusistovėjusioje Teisingumo Teismo praktikoje (žr. bylą Parker Pen  (2)).

4.

Teisės klaida (susijusi su 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (3), 31 straipsniu, kuriuo įgyvendinamas SESV 261 straipsnis). Bendrasis Teismas atsisakė nagrinėti, ar jo paties delsimas priimti skundžiamą sprendimą pažeidė protingo termino paisymo principą ir pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 31 straipsnį, kuriuo įgyvendinamas SESV 261 straipsnis.

5.

Teisės klaida (susijusia su Europos pagrindinių teisių chartijos (4) 41 straipsnio 1 dalimi ir 47 straipsnio antra pastraipa). Bendrasis Teismas atmetė Cepsa teiginį, kad pažeista teisė į protingą teismo proceso terminą, kuri garantuojama Europos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalimi ir 47 straipsniu, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi. Procedūra Komisijoje truko 5 metus, o nuo proceso Bendrajame Teisme rašytinės dalies pabaigos iki žodinės dalies pradžios praėjo daugiau nei 4 metai.

6.

Teisės klaida (susijusi su Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalimi). Bendrasis Teismas apeliantei nurodė atlyginti visas bylinėjimosi pirmojoje instancijoje išlaidas nepaisant to, kad Bendrasis Teismas skundžiamu sprendimu atmetė ir Komisijos reikalavimų. Todėl skundžiamas teismo sprendimas pažeidė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką, numatytą Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalyje.


(1)  OL 17, 1958 10 6, p. 385.

(2)  1994 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Parker Pen prieš Komisiją, T-77/92, Rink. p. II-549, 94 ir 95 punktai.

(3)  OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205.

(4)  OL C 364, 2000, p. 1.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/14


2013 m. lapkričio 27 d. Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-378/10 Masco Corp. ir kt. prieš Europos Komisiją

(Byla C-614/13 P)

2014/C 24/26

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV, atstovaujamos advokato D. Schroeder, advokatės S. Heinz, solisitoriaus J. Temple Lang

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-378/10, nes juo buvo atmestas ieškinys dėl prašymo panaikinti 2010 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimo byloje COMP/39.092 — Vonios kambario įranga 1 straipsnį, kiek Komisija jame konstatavo, kad apeliantės buvo prisijungusios prie tęstinio susitarimo ir derino veiksmus „vonios kambario įrangos sektoriuje“,

panaikinti 2010 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimą byloje COMP/39.092 — Vonios kambario įranga, kiek jame konstatuojama, kad apeliantės buvo prisijungusios prie tęstinio susitarimo ir derino veiksmus „vonios kambario įrangos sektoriuje“,

priteisti iš Komisijos apeliančių bylinėjimosi šioje byloje išlaidas,

nustatyti kitas priemones, kurios Teisingumo Teismo nuomone būtų tinkamos.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas dviem pagrindais.

Nurodydamos pirmąjį pagrindą apeliantės tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes akivaizdžiai iškraipė įrodymus ir klaidingai taikė teisinius kriterijus, kuriais remdamasis konstatavo, kad apeliantės darė vieną sudėtinį pažeidimą, apimantį sanitarinės keramikos prekes.

Nurodydamos antrąjį pagrindą apeliantės tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nepateikė šių išvadų tinkamų motyvų.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/15


2013 m. lapkričio 27 d. Productos Asfálticos (PROAS), S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-495/07 PROAS prieš Komisiją

(Byla C-616/13 P)

2014/C 24/27

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Productos Asfálticos (PROAS), S.A., atstovaujama advokatės C. Fernández Vicién

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Pripažinti apeliacinį skundą priimtinu ir pagrįstu.

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimą.

Pripažinti pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį pagrįstu ir panaikinti 2007 m. spalio 3 d. Komisijos sprendimą byloje COMP/38.710 — Bitumas — Ispanija arba bent jau sumažinti apeliantei paskirtą baudą.

Nepatenkinus šių reikalavimų — grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismui.

Bet kuriuo atveju priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu ir procesu Bendrajame Teisme susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Bendrasis Teismas pažeidė veiksmingos teisminės gynybos principą, kai vykdant neribotos jurisdikcijos kontrolę atsisakyta nagrinėti Productos Asfálticos, S.A. pateiktus su baudos dydžio nustatymu susijusius motyvus. Konkretūs šio pažeidimo elementai:

Bendrasis Teismas iškraipė motyvus, kuriuos Productos Asfálticos, S.A. nurodė Bendrajam Teismui pateiktame ieškinyje dėl panaikinimo.

Bendrasis Teismas neatliko nepriklausomos motyvų, pagrindžiančių už pažeidimą paskirtos baudos dydį, pakankamumo analizės.

Bendrasis Teismas neišnagrinėjo, ar Komisija, atsižvelgiant į nusistovėjusią jos praktiką, paisė vienodo vertinimo ir teisinio apibrėžtumo principų.

Neišnagrinėtas Productos Asfálticos, S.A. konkretus vaidmuo darant pažeidimą ir neužtikrintos prašomos procesinės garantijos.

2.

Bendrasis Teismas pažeidė teisinio saugumo ir vienodo vertinimo principus, taip pat Productos Asfálticos, S.A. teisę į gynybą, nes klaidingai išaiškino Pagal Reglamento Nr. 17 (1) 15 straipsnio 2 dalį skiriamų baudų gaires:

Bendrasis Teismas leido Komisijai pažeisti savo pačios patvirtintas gaires taip suteikdamas jai galimybę skaičiuojant baudos dydį neatsižvelgti į menką pažeidimo poveikį.

Bendrasis Teismas pažeidė Productos Asfálticos, S.A. teisę į gynybą neleisdamas paneigti karteliams paprastai taikomos prezumpcijos.

3.

Bendrasis Teismas pažeidė gero administravimo ir protingo termino laikymosi principus.

4.

Bendrasis Teismas pažeidė bylinėjimosi išlaidų paskirstymui taikomus principus.


(1)  Reglamentas (EEB) Nr. 17. Pirmasis reglamentas, įgyvendinantis Sutarties 85 ir 86 straipsnius (OL 13, p. 204; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 3).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/16


2013 m. lapkričio 27 d. Repsol Lubricantes y Especialidades ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-496/07 Repsol Lubricantes y Especialidades ir kiti prieš Komisiją

(Byla C-617/13 P)

2014/C 24/28

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantės: Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A. y Repsol, S. A., atstovaujamų advokatų L. Ortiz Blanco, J. L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz ir A. Lamadrid de Pablo

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

1.

Panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek juo:

pripažįstama solidarioji Repsol Petróleo, S.A. ir Repsol YPF, S.A. (dabar — Repsol, S.A.) atsakomybė;

nepagrįstai atsižvelgta į 1998-2002 m. laikotarpį apskaičiuojant baudą;

Bendrasis Teismas nepagrįstai preziumavo, kad Komisija nustatė teisingą bazinį baudos dydį, todėl nepasinaudojo savo neribota jurisdikcija, ir pažeidė proporcingumo principą.

2.

Taip pat panaikinti ginčijamą Komisijos sprendimą.

3.

Pasinaudoti neribota jurisdikcija ir sumažinti paskirtą baudą tiek, kiek Teisingumo Teismui atrodo reikalinga.

4.

Pripažinti proceso Bendrajame Teisme trukmę pernelyg didele ir nepagrįsta, pažeidžiančia teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir būti naudingai išklausytam per protingą terminą (Chartijos 47 straipsnis ir EŽTK 6 straipsnis).

5.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Repsol nurodo teisės klaidą, susijusią su skundžiamame teismo sprendime naudota įrodymų, patvirtinančių dukterinės bendrovės Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. visišką ir realų savarankiškumą, vertinimo metodologija arba bent jau motyvavimo šiuo klausimu trūkumą.

2.

Repsol mano, kad skundžiamame teismo sprendime suklysta aiškinant 2002 m. pranešimą dėl bendradarbiavimo.

3.

Repsol mano, kad skundžiamas teismo sprendimas pažeidžia SESV 261 straipsnį ir proporcingumo principą, nes Bendrasis Teismas nevykdė savo pareigos pasinaudoti neribota jurisdikcija ir patikrinti konkurencijos srityje skirtą baudą.

4.

Repsol nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (1) 47 straipsnį ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnį, nes neišnagrinėjo bylos per protingą terminą.


(1)  OL C 364, 2000, p. 1.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/16


2013 m. lapkričio 27 d. Castel Frères SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-320/10 Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-622/13 P)

2014/C 24/29

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Castel Frères SAS, atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl, H. Hartwig

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-320/10,

atmesti Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell pareikštą ieškinį dėl 2010 m. gegužės 4 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 962/2009-2 panaikinimo,

priteisti iš VRDT ir kitos proceso šalies bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai atmetė jos reikalavimą atmesti Bendrajame Teisme pareikštą ieškinį kaip nepriimtiną, nes kita proceso šalis piktnaudžiavo teise. Apeliantės teiginys grindžiamas įrodymų iškraipymu. Jis taip pat grindžiamas netinkamu piktnaudžiavimo teisėmis per procedūras Europos Sąjungos institucijose aiškinimu. Teiginys taip pat grindžiamas sprendimo motyvavimo stoka, nes Bendrasis Teismas nenurodė jokio motyvo, dėl kurio jis atmetė apeliantės reikalavimą.

Apeliantė taip pat teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo (1) 7 straipsnio 1 dalies c punktą, nes spręsdamas, kad apeliantės prekių ženklas įregistruotas netinkamai, taikė klaidingus teisės kriterijus.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


Bendrasis Teismas

25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/18


2013 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grebenshikova prieš VRDT — Volvo Trademark (SOLVO)

(Byla T-394/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo SOLVO paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VOLVO - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Žymenų panašumo nebuvimas - Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 24/30

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Elena Grebenshikova (Sankt Peterburgas, Rusija), atstovaujama advokato M. Björkenfeldt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Volvo Trademark Holding AB (Geteborgas, Švedija), iš pradžių atstovaujama advokatų T. Dolde, V. von Bomhard ir A. Renck, po to — advokatų V. von Bomhard, A. Renck ir solisitoriaus I. Fowler

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2010 m. birželio 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 861/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Volvo Trademark Holding AB ir E. Grebenshikova.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. birželio 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 861/2010-1.

2.

VRDT padengia savo ir du trečdalius E. Grebenshikova bylinėjimosi išlaidų.

3.

Volvo Trademark Holding AB padengia savo ir vieną trečdalį E. Grebenshikova bylinėjimosi išlaidų.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/18


2013 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ETF prieš Schuerings

(Byla T-107/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Neterminuota sutartis - Sprendimas atleisti iš darbo - Tarnautojų teismo kompetencija - KTĮS 2 ir 47 straipsniai - Rūpestingumo pareiga - Tarnybos intereso sąvoka - Draudimas priimti sprendimą „ultra petita“ - Teisė į gynybą)

2014/C 24/31

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Europos mokymo fondas (ETF), atstovaujamas advokato L. Levi

Kita proceso šalis: Gisela Schuerings, atstovaujama advokato N. Lhoëst

Apeliantės pusėje įstojusios į bylą šalys: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir D. Martin; Europos vaistų agentūra (EMA), iš pradžių atstovaujama V. Salvatore, vėliau — T. Jabłoński; Europos aplinkos agentūra (EAA), atstovaujama O. Cornu; Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), atstovaujama P. Goudou; Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), atstovaujama E. Maurage; Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT), atstovaujamas J. Rikkert ir M. Garnier; Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), atstovaujamas M. Sprenger; Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), atstovaujama M. Heikkilä, ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), atstovaujama D. Detken

Dalykas

Apeliacinis skundas, kuris pateiktas dėl 2010 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo Schuerings prieš ETF (F-87/08, dar nepaskelbtas Rinkinyje) ir kuriuo siekiama šio sprendimo panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą Schuerings prieš ETF (F-87/08) tiek, kiek juo buvo panaikintas 2007 m. spalio 23 d. Europos mokymo fondo (ETF) sprendimas nutraukti neterminuotą Gisela Schuerings laikinosios tarnautojos sutartį ir todėl, kaip per anksti pateiktas, buvo atmestas jos prašymas atlyginti patirtą materialinę žalą.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Grąžinti bylą Tarnautojų teismui.

4.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 139, 2011 5 7


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/19


2013 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EFT prieš Michel

(Byla T-108/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Neterminuota sutartis - Sprendimas atleisti iš darbo - Tarnautojų teismo kompetencija - KTĮS 2 ir 47 straipsniai - Rūpestingumo pareiga - Tarnybos intereso sąvoka - Draudimas priimti sprendimą „ultra petita“ - Teisė į gynybą)

2014/C 24/32

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apelianas: Europos mokymo fondas (ETF), atstovaujamas advokato L. Levi

Kita proceso šalis: Gustave Michel, perėmęs Monique Vandeuren teises ir atstovaujamas advokato N. Lhoëst

Apeliantės pusėje įstojusios į bylą šalys: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir D. Martin; Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT), atstovaujamas J. Rikkert ir M. Garnier; Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), atstovaujama M. Heikkilä; Europos vaistų agentūra (EMA), iš pradžių atstovaujama V. Salvatore, po to — T. Jabłoński; Europos aplinkos agentūra (AEE), atstovaujama O. Cornu; Europos aviacijos saugos agentūra (AESA), atstovaujama P. Goudou, ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), atstovaujama D. Detken

Dalykas

Apeliacinis skundas, kuris pateiktas dėl 2010 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimo Vandeuren prieš ETF (F-88/08, dar nepaskelbtas Rinkinyje) ir kuriuo siekiama šio sprendimo panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. gruodžio 9 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą Vandeuren prieš ETF (F-88/08) tiek, kiek juo buvo panaikintas 2007 m. spalio 23 d. Europos mokymo fondo (ETF) sprendimas nutraukti neterminuotą Monique Vandeuren laikinosios tarnautojos sutartį ir todėl, kaip per anksti pateiktas, buvo atmestas jos prašymas atlyginti patirtą materialinę žalą.

2.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

3.

Grąžinti bylą Tarnautojų teismui.

4.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


(1)  OL C 139, 2011 5 7


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/19


2013 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje JAS prieš Komisiją

(Byla T-573/11) (1)

(Muitų sąjunga - Mėlynų džinsinių kelnių importas - Sukčiavimas - Importo muitų išieškojimas išleidus prekes - Reglamento (EEB) Nr. 1430/79 13 straipsnis - Muitų kodekso 239 straipsnis - Prašymas atsisakyti išieškoti importo muitus - Ypatingos padėties buvimas - Teisingumo išlyga - Komisijos sprendimas)

2014/C 24/33

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: JAS Jet Air Service France (Mesnil-Amelot, Prancūzija), atstovaujama advokatų T. Gallois ir E. Dereviankine,

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama B.-R. Killmann, L. Keppenne ir C. Soulay

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad konkrečiu atveju nėra pagrįsta atsisakyti išieškoti importo muitus (atvejis REM 01/2008).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

JAS Jet Air Service France (JAS) padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/20


2013 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Olive Line International prieš VRDT — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Byla T-4/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Tarptautinė registracija, nurodant Europos bendriją - Vaizdinis prekių ženklas „Maestro de Oliva“ - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas MAESTRO - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 15 straipsnio 1 dalies a punktas)

2014/C 24/34

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Olive Line International, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato M. Aznar Alonso

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1612/2010-2), susijusio su protesto procedūra tarp Carapelli Firenze, SpA ir Olive Line International, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Olive Line International, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/20


2013 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Premiere Polish prieš VRDT — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Byla T-361/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ECOFORCE paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ECO FORTE - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 24/35

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Premiere Polish Co. Ltd (Čeltnamas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitorių C. Jones ir M. Carter

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama I. Harrington

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Donau Kanol GmbH & Co. KG (Ried im Traunkreis, Austrija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. birželio 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 851/2011-4), susijusio su protesto procedūra tarp Donau Kanol GmbH & Co. KG ir Premiere Polish Co. Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Premiere Polish Co. Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 319, 2012 10 20.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/20


2013 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Banco Bilbao Vizcaya Argentaria prieš VRDT (VALORES DE FUTURO)

(Byla T-428/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo VALORES DE FUTURO paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2014/C 24/36

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Ispanija), atstovaujama advokatų J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa ir N. González-Alberto Rodríguez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama V. Melgar

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. liepos 4 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2299/2011-2), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį VALORES DE FUTURO kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 366, 2012 11 24.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/21


2013 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Oikonomopoulos prieš Komisiją

(Byla T-483/13 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - OLAF atliekamas tyrimas - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Ieškovo tariamai patirta turtinė ir neturtinė žala - Laikinųjų apsaugos priemonių prašymas - Nepriimtinumas - Skubos nebuvimas)

2014/C 24/37

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Athanassios Oikonomopoulos (Atėnai, Graikija), atstovaujamas advokatų N. Korogiannakis ir I. Zarzoura

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Baquero Cruz ir A. Sauka

Dalykas

Prašymas imtis laikinųjų apsaugos priemonių, pateiktas nagrinėjant ieškinį dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, jog būtų atlyginta žala, kurią patyrė ieškovas vykdydamas savo profesinę veiklą ir savo reputacijai dėl tariamai neteisėtų Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiksmų jos atstovams atliekant tyrimą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti laikinųjų apsaugos priemonių prašymą.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/21


2013 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Izsák ir Dabis prieš Komisiją

(Byla T-529/13)

2014/C 24/38

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovai: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Rumunija) ir Attila Dabis (Budapeštas, Rumunija), atstovaujami advokatės J. Tordáné Petneházy

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą C(2013) 4975 final, kuriuo atmestas prašymas įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrų išsaugojimui“;

įpareigoti Komisiją įregistruoti šią iniciatyvą ir imtis visų kitų teisiškai reikalingų priemonių.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi šiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 211/2011 (1) 4 straipsnio 2 dalies pažeidimu

Nurodydami pirmąjį pagrindą ieškovai tvirtina, kad jų piliečių iniciatyva atitinka visus registracijos reikalavimus. Be to, pasak ieškovų, nėra pagrįstas Komisijos teiginys, jog siūloma piliečių iniciatyva akivaizdžiai nepatenka į Komisijos turimus įgaliojimus teikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis. Pasak ieškovų, iniciatyvoje suformuluotas pasiūlymas patenka į SESV 4 straipsnio 2 dalies c punkte apibrėžtos kompetencijos sritį (ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas SESV 174 straipsnio trečios pastraipos pažeidimu

Nurodydami šį pagrindą ieškovai tvirtina, kad, priešingai, nei teigia Komisija, SESV 174 straipsnio trečioje pastraipoje išvardytų trūkumų, dėl kurių tam tikram regionui būtinai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, sąrašas yra ne išsamus, o pavyzdinis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas SESV 174 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 (2) pažeidimu

Be to, ieškovai mano, kad tautinių, kalbinių ir kultūrinių ypatumų turintys regionai bet kuriuo atveju priskirtini SESV 174 straipsnyje nurodytiems regionams, kuriems taikoma Sąjungos sanglaudos politika, nes pagal antrinę Sąjungos teisę kultūra yra svarbus teritorinės, socialinės ir ekonominės sanglaudos veiksnys. Jų nuomone, tai patvirtina Reglamento Nr. 1059/2003 3 straipsnio 5 dalis ir 10 konstatuojamoji dalis.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas Reglamento Nr. 211/2011 4 straipsnio 1 dalies ir SESV 167 straipsnio pažeidimu

Ieškovai teigia, kad iniciatyvos siūlytojai neprivalo nurodyti teisėkūros iniciatyvos teisinio pagrindo, kaip tvirtina Komisija; atvirkščiai, remiantis Reglamento Nr. 211/2011 4 straipsnio 1 dalimi, jie privalo nurodyti Sutarčių nuostatas, kurios, organizatorių nuomone, turi reikšmės pasiūlytai iniciatyvai. Kita vertus, pagal SESV 167 straipsnį Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų regioninę ir kultūrinę įvairovę.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 19 straipsnio 1 dalies pažeidimu

Pasak ieškovų, ginčijamame sprendime Komisija nepagrįstai tvirtina, kad nors Sąjungos institucijos privalo gerbti kultūrinę ir kalbinę įvairovę ir nediskriminuoti mažumų, šios nuostatos nėra institucijų veiksmų teisinis pagrindas. Ieškovai konkrečiai nurodo, kad Komisijos teiginys prieštarauja SESV 19 straipsnio 1 daliai.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 174 straipsnio antros pastraipos pažeidimu

Pasak ieškovų, Komisija neteisingai supranta iniciatyvą, kai teigia, jog tautinių mažumų padėties pagerinimas negali reikšti, jog tai padės sumažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir tam tikrų regionų atsilikimą, kaip nustatyta SESV 174 straipsnio antroje pastraipoje. Ieškovai teigia, kad iniciatyvos organizatoriai siūlė ne gerinti tautinių mažumų padėtį, o tai, kad Sąjungos sanglaudos politika nebūtų naudojama šių regionų tautiniams, kalbiniams ir kultūriniams skirtumams panaikinti ar sumenkinti, ir kad Sąjungos ekonominės priemonės ir tikslai netaptų, kad ir netiesioginėmis, prieš mažumas nukreiptos politikos priemonėmis.


(1)  Reglamento (ES) Nr. 211/20111 4 straipsnio 2 dalies pažeidimu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, p. 1).

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 196).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/22


2013 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

(Byla T-554/13)

2014/C 24/39

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M. Z. Fehér ir K. Szíjjártó

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2013 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2013) 5029 galutinis dėl 2010 m. Vengrijoje įgyvendinant veiklos programas gamintojų organizacijoms suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos dalinės kompensacijos.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškiniui pagrįsti ieškovė tvirtina, kad nustatydama Vengrijai tenkančią 2010 m. vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms suteiktos nacionalinės finansinės pagalbos dalinės kompensacijos sumą Komisija viršijo savo kompetenciją ir pažeidė susijusias Sąjungos teisės nuostatas.

Ieškovė tvirtina, kad pagal Sąjungos teisę Komisijai nenumatyta galimybė sprendime dėl dalinės Bendrijos kompensacijos už vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms pagal Tarybos reglamento Nr. 1234/2007 (1) EB 103e straipsnį suteiktą nacionalinę finansinę pagalbą leisti kompensuoti tik tokią sumą, apie kurią Vengrijos vyriausybė pranešė prašyme leisti suteikti nacionalinę pagalbą nurodydama teorines arba planuojamas sumas.

Ieškovė mano, kad Komisijos leidimas suteikti nacionalinę pagalbą susijęs vien su pagalbos suteikimu ir Komisijai nepriklauso nustatyti suteiktos pagalbos viršutinės ribos. Ši viršutinė riba aiškiai nustatyta Reglamente Nr. 1234/2007, kuriame numatyta, kad ji negali būti didesnė nei 80 % narių ir gamintojų organizacijų finansinių įnašų veiklos fondui. Pagal taisykles dėl nacionalinės pagalbos dalinio kompensavimo Komisijai sprendime leisti dalinį kompensavimą negali būti leidžiama nustatyti kompensuojamos valstybės narės prašyme suteikti leidimą nurodytos sumos (nesvarbu, bendros pagalbos ar atskirai kiekvienai gamintojų organizacijai suteiktos pagalbos) viršutinės ribos. Tuo labiau, kad šiame prašyme Vengrijos vyriausybė nurodė, kad pateiktos planuojamos arba teorinės sumos.

Be to, ieškovė pažymi, kad Komisija turi teisę patikrinti, ar faktiškai pervesta pagalba neviršija nurodytos 80 % viršutinės ribos ir ar prašoma kompensacija neviršija 60 % suteiktos pagalbos, tačiau ji neturi teisės nustatyti, kad viršutinė riba yra prašyme leisti suteikti pagalbą arba su juo susijusiuose informaciniuose pranešimuose nurodyta suma. Tai ypač taikytina todėl, kad prašyme ir informaciniuose pranešimuose buvo prabrėžiama, jog tai planuojamos, numatomos ar teorinės sumos. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių kiekvienai gamintojų organizacijai suteiktos nacionalinės pagalbos suma metų eigoje buvo pakeista, Bendrijos dalinė kompensacija turi atitikti faktiškai pervestą sumą, su sąlyga, kad buvo įvykdytos su tuo susijusios sąlygos pagal Sąjungos teisę.


(1)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, p. 7).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/23


2013 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje FSA prieš VRDT — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Byla T-558/13)

2014/C 24/40

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: FSA Srl (Busnago, Italija), atstovaujama advokatų M. Locatelli ir M. Cartella

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagosas, Portugalija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 436/2012-2;

įpareigoti įregistruoti žodinį prekių ženklą FSA K-FORCE;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas FSA K-FORCE — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 191 909

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: Pagrindai nurodyti Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 53 straipsnio 1 dalyje a punktas, siejant jį su šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti Bendrijos prekės ženklo registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto, siejant jį su 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 75 straipsniu, pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/23


2013 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Giovanni Cosmetics prieš VRDT — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Byla T-559/13)

2014/C 24/41

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų J. Van den Berg ir M. Meddens-Bakker

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisabona, Portugalija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 13 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1189/2012-2;

įpareigoti atmesti Bendrijos prekių registraciją Nr. 9 232 471;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinį elementą GIOVANNI GALLI, 3, 14 ir 18 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 232 471

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos žodinio prekių ženklo GIOVANNI 3 klasės prekėms registracija Nr. 2 404 283

Protestų skyriaus sprendimas: visiškai atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/24


2013 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Sharp prieš VRDT (BIG PAD)

(Byla T-567/13)

2014/C 24/42

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Sharp KK (Osaka, Japonija), atstovaujama advokatų G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda ir E. Armero

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2131/2012-2,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai BIG PAD, 9 klasės prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 887 231.

Eksperto sprendimas: atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/24


2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo prieš VRDT — Cafe' do Brasil (KIMBO)

(Byla T-568/13)

2014/C 24/43

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Bimbo, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą bylose R 636/2012-4 ir R 608/2012-4;

priteisti iš į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „KIMBO“11, 21, 30, 32 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3 420 973

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Ispanijos prekių ženklai Nr. 291 655, Nr. 451 559 ir Nr. 2 244 563

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/25


2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo prieš VRDT — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Byla T-569/13)

2014/C 24/44

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Bimbo, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1561/2012-4;

priteisti iš į bylą įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: raudonos, aukso, baltos ir juodos spalvų vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Caffè KIMBO Espresso Napoletano“, 30, 32 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 4 037 933

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis Ispanijos prekių ženklas Nr. 291 655 BIMBO 30 klasės prekėms ir ankstesnis Ispanijoje gerai žinomas ženklas BIMBO 30 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/25


2013 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Verus prieš VRDT — Joie International (MIRUS)

(Byla T-576/13)

2014/C 24/45

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Verus Eood (Sofija, Bulgarija), atstovaujama advokato C. Röhl

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Joie International Co. Ltd (Honkongas, Kinija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Pakeisti 2013 m. rugpjūčio 23 d. Penktosios apeliacinės tarybos sprendimą R 715/2012-5 taip, kad protestas būtų visiškai patenkintas ir Bendrijos prekių ženklo paraiška 9599416 būtų atmesta;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Joie International Co. Ltd

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „MIRUS“ 12 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 599 416.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Vokietijoje registruotas žodinis prekių ženklas „MIRUS“ 12, 25 ir 28 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti protestą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/26


2013 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Zehnder prieš VRDT — UAB „Amalva“ (komfovent)

(Byla T-577/13)

2014/C 24/46

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Grenichenas, Šveicarija), atstovaujama advokato J. Krenzel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: UAB „Amalva“ (Vilnius, Lietuva)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 255/2012-4;

priteisti iš kitos procedūros šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis juodai baltas prekių ženklas, kuriame yra žodis „komfovent“, 11 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 4 635 272

Bendrijos prekių ženklo savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: pagrindai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkte ir 8 straipsnio 1 dalies b punkte

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamą Bendrijos prekių ženklą negaliojančiu

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 75 straipsnio pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/26


2013 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje The Royal County of Berkshire Polo Club prieš VRDT — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Byla T-581/13)

2014/C 24/47

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus J. Maitland-Walker

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Lifestyle Equities CV (Amsterdamas, Nyderlandai)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. liepos 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1374/2012-2,

priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „Royal County of Berkshire POLO CLUB“, 9, 14, 16, 18, 25 ir 28 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 642 621.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos prekių ženklai — Registracijos Nr. 8 456 469, 5 482 484, 532 895 ir 364 257.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/27


2013 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje H.P. Gauff Ingenieure prieš VRDT — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Byla T-585/13)

2014/C 24/48

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Niurnbergas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Schneider-Rothhaar

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Niurnbergas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti ginčijamą 2013 m. rugsėjo 5 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 596/2013-1),

grąžinti bylą VRDT ir pasiūlyti taikyti restitutio in integrum,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bylinėjimosi apeliacinėje taryboje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „Gauff JBG Ingenieure“ 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms ‒ Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 992 967.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Gauff GmbH & Co. Engineering KG.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Vokietijos žodinis prekių ženklas ir Bendrijos žodinis prekių ženklas „Gauff“, taip pat Vokietijos vaizdinis prekių ženklas ir Bendrijos vaizdinis prekių ženklas GAUFF 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ir 44 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti restitutio in integrum prašymą ir atmesti apeliaciją kaip nepriimtinus.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 81 straipsnio pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/27


2013 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje H.P. Gauff Ingenieure prieš VRDT — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Byla T-586/13)

2014/C 24/49

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Niurnbergas, Vokietija), atstovaujama advokato G. Schneider-Rothhaar

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Niurnbergas, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti ginčijamą 2013 m. rugsėjo 5 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 118/2013-1),

grąžinti bylą VRDT ir pasiūlyti taikyti restitutio in integrum,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bylinėjimosi apeliacinėje taryboje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW“ 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms ‒ Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 10 028 082.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Gauff GmbH & Co. Engineering KG.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Vokietijos žodinis prekių ženklas ir Bendrijos žodinis prekių ženklas „Gauff“, taip pat Vokietijos vaizdinis prekių ženklas ir Bendrijos vaizdinis prekių ženklas GAUFF 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ir 44 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti restitutio in integrum prašymą ir atmesti apeliaciją kaip nepriimtinus.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 81 straipsnio pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/28


2013 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Schwerdt prieš VRDT — Iberamigo (cat&clean)

(Byla T-587/13)

2014/C 24/50

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Miriam Schwerdt (Porta Vestfalika, Vokietija), atstovaujama advokato K. Kruse

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Iberamigo, SA (Rubi, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 3 d. atsakovės apeliacinės tarybos sprendimą Nr. R 1799/2012-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis įvairiaspalvis prekių ženklas su katės ir žodžių „cat & clean“ atvaizdu 31 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 612 301.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Iberamigo, SA.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Ispanijoje registruotas žodinis prekių ženklas CLEAN CAT 31 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 29 ir paskesnių straipsnių pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/28


2013 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Rockwool Mineralwoll prieš VRDT — A. Weber (JETROC)

(Byla T-588/13)

2014/C 24/51

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbekas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Krenzel

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: A. Weber SA (Rouhling, Prancūzija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 28 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą, priimtą byloje R 257/2013-2;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas „JETROC“ 1, 17 ir 19 klasių prekėms — Tarptautinė registracija Nr. 940 180, nurodant Europos Sąjungą

Bendrijos prekių ženklo savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: galimybė supainioti remiantis Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 53 straipsnio 1 dalies a punktu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/29


2013 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Ratioparts-Ersatzteile prieš VRDT — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Byla T-592/13)

2014/C 24/52

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Oiskirchenas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Koch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Norwood Industries (Kilworthy, Kanada)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 28 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 356/2013-2) ir atmesti visą protestą B1771461 ir

priteisti iš protestą pateikusio asmens bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant protesto procedūrai, o iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „NORTHWOOD professional forest equipment“ 8, 9, 20, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 412 776.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: Norwood Industries.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis Bendrijos prekių ženklas NORWOOD 7 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/29


2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sanctuary Brands prieš VRDT — Richter International (TAILORBYRD)

(Byla T-594/13)

2014/C 24/53

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sanctuary Brands LLC (Niu Keinanas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio B. Brandreth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Richter International Ltd (Skarboras, Kanada)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1625/2012-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas TAILORBYRD 25 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 325 507

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: neregistruotas vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas TAILORBYRD, neregistruotas žodinis prekių ženklas ir komercinis pavadinimas TAILORBYRD bei įmonės pavadinimas „Tailorbyrd, LLC“, naudojamas Jungtinėje Karalystėje prekiaujant „drabužiais, marškiniais“

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/30


2013 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Calida prieš VRDT — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Byla T-597/13)

2014/C 24/54

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Calida Holding AG (Zūro ežeras, Šveicarija), atstovaujama advokatų R. Kaase ir H. Dirksmeier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Kinija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1190/2012-4,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: tarptautinė vaizdinio prekių ženklo, kuriame yra žodis „dadida“, 25 klasės prekėms registracija Nr. 979 903, nurodant Europos Sąjungos teritoriją

Bendrijos prekių ženklo savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pagrindai: santykiniai negaliojimo pagrindai pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 53 straipsnio 1 dalies a punktą ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/30


2013 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Sanctuary Brands prieš VRDT — Richter International (TAILORBYRD)

(Byla T-598/13)

2014/C 24/55

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio B. Brandreth

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Richter International Ltd (Scarborough, Kanada)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1115/2012-1,

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodinis elementas TAILORBYRD 25 klasės prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 325 549.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: neįregistruotas vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro žodinis elementas TAILORBYRD, neįregistruotas žodinis prekių ženklas ir komercinis pavadinimas TAILORBYRD ir įmonės pavadiniams „Tailorbyrd, LLC“, naudoti Jungtinėje Karalystėje prekiaujant „drabužiais, marškiniais“.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/31


2013 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Wilo prieš VRDT (Pioneering for You)

(Byla T-601/13)

2014/C 24/56

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wilo SE (Dortmundas, Vokietija), atstovaujama advokato B. Schneiders

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 555/2013-4;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „Pioneering for You“ 7, 9, 11, 37 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 11 065 588

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/31


2013 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Léon Van Parys prieš Komisiją

(Byla T-603/13)

2014/C 24/57

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Firma Léon Van Parys NV (Antverpenas, Belgija), atstovaujama advokatų P. Vlaemminck, B. Van Vooren ir R. Verbeke

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos laišką, kuriuo ji, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 907 straipsniu, prašo Belgische Administratie der Douane en Accijnzen (Belgijos muitų ir akcizų administracija) pateikti papildomą informaciją, bei panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Komisijos laišką, kuriuo ji informuoja Firma Léon Van Parys apie šį prašymą ir prašymo tvarkymui nustatyto termino sustabdymą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 907 straipsnį;

pripažinti, kad priėmus 2013 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimą T-324/10 (byla REM/REC 07/07) visas Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 909 straipsnis buvo naudingas ieškovei;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu nurodoma, kad Komisija pažeidė Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1) 907 ir 909 straipsnius ir SESV 266 straipsnio 1 dalį. Ieškovė teigia, kad baigėsi minėtuose straipsniuose nurodytas devynių mėnesių terminas sprendimui priimti ir todėl Komisija nebeturėjo kompetencijos nuspręsti dėl prašymo atsisakyti išieškoti muitus. Taigi Komisija nebėra kompetentinga tiek, kiek ji atlieka veiksmus, viršijančius tik paprastą 2013 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimu byloje Firma Léon Van Parys prieš Komisiją (T-324/10) iš dalies panaikinto sprendimo patikslinimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 907 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, pirmiausia jos 41 straipsnyje numatytos teisės į gerą administravimą, pažeidimu. Ieškovė teigia, kad Komisija neteisėtai pasinaudojo galimybe prašyti informacijos ir taip sustabdyti devynių mėnesių terminą tam, kad ateityje išvengtų Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 909 straipsnio taikymo arba bent jau atidėtų jo taikymą. Tai, kad nagrinėdama klausimą, iš esmės susijusį su devynių mėnesių terminu, Komisija pati sau suteikė teisę 2013 m. pradėti išsamų tyrimą, susijusį su 2007 m. pabaigoje pateiktu prašymu atsisakyti išieškoti 1999 m. importo muitus, taip pat yra gero administravimo principo pažeidimas.


(1)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3)


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/32


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Levi Strauss prieš VRDT — L&O Hunting Group (101)

(Byla T-604/13)

2014/C 24/58

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Levi Strauss & Co. (San Francisco, JAV), atstovaujama advokatų V. von Bomhard ir J. Schmitt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: L&O Hunting Group GmbH (Algojaus Isnis, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1538/2012-2,

nurodyti atsakovei ir įstojusiai į bylą šaliai, jeigu ji įstos į bylą, padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „101“ 13, 25 ir 28 klasių prekėms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 446 634

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo pagrįstas protestas: žodinio Bendrijos prekių ženklo „501“ paraiška Nr. 26 708 16, 18 ir 25 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/32


2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Alma — The Soul of Italian Wine prieš VRDT — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Byla T-605/13)

2014/C 24/59

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Alma — The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato F. Terrano

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Miguel Torres, SA (Vilafranka del Penedesas, Ispanija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 18/2013-2,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE“ — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 784 539.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Bendrijos prekių ženklai Nr. 462 523, 6 373 971 ir Ispanijos prekių ženklai Nr. 152 231, 715 524, 2 796 505.

Protestų skyriaus sprendimas: visiškai patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją ir visą Bendrijos prekių ženklo paraišką.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/33


2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje easyGroup IP Licensing prieš VRDT — TUI (easyAir-tours)

(Byla T-608/13)

2014/C 24/60

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: easyGroup IP Licensing Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus J. Day

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: TUI AG (Hanoveris, Vokietija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1029/2012-1,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementai „easyAir-tours“, 16, 36, 39 ir 43 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 220 849

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: tarptautiniai prekių ženklai, nurodant Europos Sąjungos teritoriją, Bendrijos ir nacionalinis vaizdiniai prekių ženklai, kuriuose, be kita ko, yra žodinis elementas „airtours“

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/33


2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje BlackRock prieš VRDT (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Byla T-609/13)

2014/C 24/61

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: BlackRock, Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių K. Gilbert ir M. Blair

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 572/2013-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY“ 35 ir 36 klasių paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 11 144 748

Eksperto sprendimas: atmesti Bendrijos prekių ženklo paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Bendrijos prekių ženklo reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/33


2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Ecolab USA prieš VRDT (GREASECUTTER)

(Byla T-610/13)

2014/C 24/62

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ecolab USA (St. Paul, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų G. Hasselblatt ir V. Töbelmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1704/2012-2), nes atsisakyta tarptautinei registracijai Nr. 1103198 GREASECUTTER suteikti EU žymėjimą;

priteisti iš atsakovės padengti savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas GREASECUTTER 3 ir 5 klasių prekėms — Tarptautinė registracija Nr. W 1103198

Eksperto sprendimas: atsisakyti taikyti tarptautinės registracijos, nurodant Europos Sąjungos teritoriją, apsaugą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/34


2013 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Australian Gold prieš VRDT — Effect Management & Holding (HOT)

(Byla T-611/13)

2014/C 24/63

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Australian Gold LLC (Indianapolis, JAV), atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl ir H. Hartwig,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Effect Management & Holding GmbH (Feklabrukas, Austrija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1881/2012-4;

nurodyti atsakovei ir kitoms procedūros Apeliacinėje taryboje šalims, jeigu jos įstos į bylą, padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „HOT“3, 5, 16 ir 25 klasių prekėms — Europos Sąjungoje galiojančios tarptautinės registracijos Nr. 797 277

Bendrijos prekių ženklo savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovė

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: pagrindai, nurodyti Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies a punkte ir 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies a punkto, 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų ir 8 straipsnio 3 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/34


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičiai)

(Byla T-615/13)

2014/C 24/64

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: AIC S.A. (Gdynė, Lenkija), atstovaujama advokato J. Radłowski

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ACV Manufacturing (Senefas, Belgija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 291/2012-3;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Registruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: produkto, apibūdinto kaip „šilumokaičiai“, dizainas — Registruotas Bendrijos dizainas Nr. 1 618 703-0001.

Bendrijos dizaino savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: dizainas tariamai neatitinka Reglamento dėl Bendrijos dizaino 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 ir 6 straipsniuose, o ypač 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatytų reikalavimų.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamą Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies b punkto ir 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/35


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičių tarpinės)

(Byla T-616/13)

2014/C 24/65

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: AIC S.A. (Gdynė, Lenkija), atstovaujama advokato J. Radłowski

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ACV Manufacturing (Senefas, Belgija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 293/2012-3;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Registruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: produkto, apibūdinto kaip „šilumokaičių tarpinės“, dizainas — Registruotas Bendrijos dizainas Nr. 1 137 152-0001.

Bendrijos dizaino savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: dizainas tariamai neatitinka Reglamento dėl Bendrijos dizaino 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 ir 6 straipsniuose, o ypač 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatytų reikalavimų.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamą Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies b punkto ir 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/35


2013 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje AIC prieš VRDT — ACV Manufacturing (Šilumokaičių tarpinės)

(Byla T-617/13)

2014/C 24/66

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: AIC S.A. (Gdynė, Lenkija), atstovaujama advokato J. Radłowski

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ACV Manufacturing (Senefas, Belgija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 688/2012-3;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Registruotas Bendrijos dizainas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: produkto, apibūdinto kaip „šilumokaičių tarpinės“, dizainas — Registruotas Bendrijos dizainas Nr. 1 137 152-0002.

Bendrijos dizaino savininkė: ieškovė.

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia motyvai: dizainas tariamai neatitinka Reglamento dėl Bendrijos dizaino 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 5 ir 6 straipsniuose, o ypač 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse, nustatytų reikalavimų.

Anuliavimo skyriaus sprendimas: pripažinti ginčijamą Bendrijos dizaino registraciją negaliojančia.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento dėl Bendrijos dizaino 25 straipsnio 1 dalies b punkto ir 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/36


2013 m. lapkričio 26 d. Carla Faita pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-92/11 Faita prieš EESRK

(Byla T-619/13 P)

2014/C 24/67

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Carla Faita (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas ir J.-N. Louis

Kita proceso šalis: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimą byloje F-92/11 (Faita prieš EESRK);

Priteisti iš EESRK apeliantei 15 000 EUR kompensaciją, neturtinei žalai, patirtai Paskyrimų tarnybai pažeidus rūpinimosi pareigą, atlyginti;

Priteisti iš EESRK bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis pagrindas siejamas su teisės klaida dėl ikiteisminės procedūros tikslo ir gero administravimo principu, nes Tarnautojų teismas neskyrė sankcijų už tai, kad skundo atmetimo motyvavimas buvo identiškas ir pažodžiui atitiko prašymo, dėl kurio buvo pateiktas skundas, atmetimo motyvavimą, neatsižvelgiant į tai, kad skunde pateikti argumentai skyrėsi nuo nurodytųjų prašyme (dėl skundžiamo sprendimo 44 ir 65–67 punktų).

2.

Antrasis pagrindas siejamas su, pirma, teisės į gynybą pažeidimu, nes apeliantė neturėjo galimybės pateikti argumentų per procesą Tarnautojų teisme, kai šis padarė išvadą, kad Paskyrimų tarnyba rėmėsi penktuoju implicitiniu motyvu savo sprendime atmesti apeliantės prašymą ir, antra, teisės klaida, nes Tarnautojų teismas nagrinėjo Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas, kai vykdė minėtų nuostatų 24 straipsnio įgyvendinimo teisėtumo kontrolę (dėl skundžiamo sprendimo 94 ir paskesnių punktų).


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/36


2013 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Marchi Industriale prieš ECHA

(Byla T-620/13)

2014/C 24/68

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Marchi Industriale SpA (Florencija, Italija), atstovaujama advokatų M. Baldassarri ir F. Donati

Atsakovė: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo panaikinti ir pripažinti negaliojančiu ECHA sprendimą Nr. SME/2013/3747, kad šis sprendimas neturėtų jokio poveikio, įskaitant tai, kad būtų panaikintos sąskaitos faktūros, išrašytos tam, kad būtų išieškoti dideli mokesčiai ir tariamai taikytinos sankcijos.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis procesas nukreiptas prieš Europos cheminių medžiagų agentūros sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta, kad ieškovė negali būti laikoma maža ar vidutine įmone, kaip tai suprantama pagal 006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, p. 1), ir atsisakyta jai suteikti ten numatytas lengvatas bei numatytas mokėtinų mokesčių mokėjimas.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su motyvų nebuvimu, nes nepaisant ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų, skirtų ginčyti skaičiavimo kriterijus, taikytus nustatant įmonės dydį, atsakovė visiškai neatsižvelgė į pateiktus argumentus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su klaidingu bendrovės Essemar SpA, priklausančios Marchi Industriale, duomenų vertinimu.

Šiuo klausimu teigiama, priešingai, nei tvirtino atsakovė, kad Esseco Group srl. Neturėjo jokio ryšio, net netiesioginio, su ieškove ir todėl negalėjo būti laikoma „įmone partnere“. Nors Esseco Group priklauso 50,0005% Essemar kapitalo dalių, likę 49,9995% priklauso ieškovei. Tačiau Esseco Group, nors formaliai jai priklauso didžioji Essemar kapitalo dalis, neturi balsavimo teisių daugumos šioje bendrovėje. Todėl 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijų dėl mikro, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, p. 36) priedo I antraštinės dalies 3 straipsnio 2 dalyje numatytas specialus santykis neegzistavo tarp Esseco Group ir ieškovės.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/37


2013 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Unión de Almacenistas de Hierros de España prieš Komisiją

(Byla T-623/13)

2014/C 24/69

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų A. Creus Carreras ir A. Valiente Martín

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2013 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimą,

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, ir

Papildomai, taikyti proceso organizavimo priemonę ir pareikalauti, kad Komisija pateiktų dokumentus, su kuriais ji atsisakė leisti susipažinti, tam, kad Bendrasis Teismas galėtų juos išnagrinėti ir patikrinti, ar ieškinyje nurodyti argumentai yra teisingi.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovė prašo panaikinti eksplicitinį atsisakymą leisti susipažinti su tam tikrais dokumentais. To paties prašymo implicitinis atmetimas apskųstas ir nagrinėjamas byloje T-419/13, Unión de Almacenistas de Hierros de España prieš Komisiją.

Motyvai ir pagrindiniai argumentai yra panašūs į tuos, kurie nurodyti minėtoje byloje.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/37


2013 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Serco Belgium ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-644/13)

2014/C 24/70

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Serco Belgium (Briuselis, Belgija); SA Bull NV (Auderghem, Belgija) ir Unisys Belgium (Briuselis), atstovaujamos advokatų V. Ost ir M. Vanderstraeten

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. spalio 30 d. Europos Komisijos sprendimą, apie kurį ieškovėms pranešta 2013 m. spalio 31 d. laišku, atmesti konsorciumo OPTIMUS pasiūlymą, pateiktą konkursui DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (Integruotos ir konsoliduotos Europos Komisijos IT darbastalių aplinkos IT paslaugų valdymas) (OL 2012/S 69–112095), ir sudaryti sutartį su konsorciumu GISIS ir

nurodyti atsakovei padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vienu pagrindu.

Ieškovių pasiūlymas atmestas dėl labai žemų įvertinimų, kuriuos Komisija skyrė sutarties sudarymo subkriterijams, susijusiems su darbuotojais. Trumpai tariant, Komisija manė, kad ieškovių pasiūlytas darbuotojų skaičius per mažas ir todėl netinkamas reikalaujamai paslaugų kokybei užtikrinti.

Ieškovės ieškinio pagrinde teigia, kad jų pasiūlymas atmestas remiantis neteisėtais sutarties sudarymo kriterijais. Su darbuotojais susijusiais subkriterijais nesiekiama nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, nes:

kaip aiškiai pripažįsta Komisija, pagal šiuos kriterijus pateikti konkurso dalyvių atsakymai nelemia (sutartinių) reikalavimų. Ieškovės tvirtina, kad konkurso dalyvių vertinimas atsižvelgiant į jų pareiškimus, kurie nėra privalomi, prieštarauja ES teisei,

šie subkriterijai susiję ne su pasiūlymo kokybe (teiktinų paslaugų lygiu), o su vidinėmis konkurso dalyvio galimybėmis užtikrinti pakankamai darbuotojų, kad būtų įvykdyti paslaugų lygio susitarime nustatyti paslaugų teikimo reikalavimai. Todėl šie subkriterijai yra atrankos kriterijai,

kadangi nebuvo paminėtas optimalus darbuotojų skaičius ir nebuvo tiksliai nurodyta, kaip Komisija vertins nurodytą darbuotojų skaičių, o Komisijos integravimo ir konsolidavimo projekto esmė, kaip matyti iš pirkimo specifikacijų, — kuo veiksmingiau pasiekti sutartyje nustatytą aukštą kokybę, šie subkriterijai lemia neprognozuojamą rezultatą,

bet kuriuo atveju, jeigu Komisija abejojo dėl ieškovių galimybės teikti paslaugas pasiūlytomis sąlygomis (nes manyta, kad darbuotojų skaičius nepakankamas), prieš atmesdama pasiūlymą, kuris buvo 47 mln. eurų pigesnis už laimėjusį pasiūlymą, ji turėjo paprašyti pateikti paaiškinimus.


Tarnautojų teismas

25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/39


2013 m. gruodžio 3 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje CT prieš Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą

(Byla F-36/13) (1)

(Viešoji tarnyba - Laikinasis tarnautojas - Neterminuota sutartis - Nutraukimas - Žala pareigų garbingumui - Pasitikėjimo ryšio nutraukimas)

2014/C 24/71

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: CT (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovė: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, atstovaujama H. Monet ir advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nutraukti ieškovės darbo sutartį pagal Kitiems pareigūnams taikomos tvarkos 47 straipsnio c punkto i papunktį.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CT padengia savo ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 207, 2013 7 20, p. 58.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/39


2013 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš REA

(Byla F-88/13)

2014/C 24/72

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato F. Frabetti

Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti ieškovo prašymą prilyginti jo motiną išlaikomam vaikui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 4 dalį panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti PMO.l sprendimą, apie kurį pranešta 2012 m. lapkričio 28 d., kuriuo atmestas 2012 m. liepos 20 d. ieškovo prašymas prilyginti jo motiną išlaikomam vaikui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 4 dalį laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d.;

Priteisti ieškovui 1 000 EUR kompensaciją, kuri gali būti pakeista ir (arba) padidinta ir kuri skirta atlyginti neturtinę žalą, kuri jam buvo padaryta dėl sprendimų atmesti ikiteisminį prašymą ir ikiteisminį skundą žeminančio ir žeidžiančio pobūdžio;

Priteisti iš agentūros bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/39


2013 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-89/13)

2014/C 24/73

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato L. Mansullo

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sumos, tris kartus po 504,67 EUR atskaitytos iš ieškovo invalidumo išmokų už 2013 m. sausio–kovo mėnesius, susigrąžinimo panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimus, pateiktus ieškovo pensijos mokėjimo ataskaitose už 2013 m. sausio–kovo mėnesius, 504,67 EUR sumažinti invalidumo išmokas, į kurias ieškovas minėtais mėnesiais turėjo teisę.

Prireikus panaikinti bet kokį sprendimą atmesti 2013 m. balandžio 13 d. skundą, pateiktą dėl minėtų sprendimų.

Panaikinti bet kokį sprendimą, esantį 2013 m. balandžio 22 d. pranešime, kurio pirmo lapo viršuje, dešinėje pusėje, yra nuoroda „Ref. Ares(2013)790217 — 23/04/2013“.

Nurodyti Komisijai pervesti ieškovui šias sumas: 1) 504,67 EUR su palūkanomis, kurioms taikoma 10 % metinė palūkanų norma ir kurios kasmet kapitalizuojamos, skaičiuojamomis nuo 2013 m. vasario 1 d. iki galutinio atsiskaitymo; 2) 504,67 EUR su palūkanomis, kurioms taikoma 10 % metinė palūkanų norma ir kurios kasmet kapitalizuojamos, skaičiuojamomis nuo 2013 m. kovo 1 d. iki galutinio atsiskaitymo; 3) 504,67 EUR su palūkanomis, kurioms taikoma 10 % metinė palūkanų norma ir kurios kasmet kapitalizuojamos, skaičiuojamomis nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki galutinio atsiskaitymo.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/40


2013 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-90/13)

2014/C 24/74

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato L. Mansullo

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo atmesti ieškovo prašymą atlyginti žalą, patirtą dėl tariamo jos teisės į konfidencialumą pažeidimo, padaryto atsakovei išsiuntus su jo situacija susijusį laišką jam neatstovaujančiam advokatui, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti bet kokios formos sprendimą atmesti ieškovo Komisijai pateiktą 2012 m. spalio 26 d. prašymą, kuri ji gavo tinkamai.

Panaikinti bet kokios formos sprendimą atmesti ieškovo Komisijai pateiktą 2012 m. liepos 4 d. prašymą, kuri ji gavo tinkamai.

Panaikinti bet kokios formos sprendimą atmesti 2012 m. rugsėjo 26 d. skundą dėl sprendimo atmesti ieškovo Komisijai pateiktą 2012 m. kovo 9 d. prašymą, kurį ji gavo tinkamai.

Panaikinti 2012 m. lapkričio 12 d. dokumentą, kurio vienintelio puslapio viršuje dešinėje yra nuoroda „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162“.

Panaikinti 2012 m. rugsėjo 27 d. dokumentą, kurio pirmojo iš dviejų puslapių viršuje dešinėje yra nuoroda „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012“.

Panaikinti bet kokios formos sprendimą atmesti 2013 m. kovo 10 d. skundą.

Panaikinti bet kokios formos sprendimą atmesti 2013 m. sausio 2 d. skundą.

Prireikus panaikinti 2013 m. balandžio 29 d. dokumentą, kurio pirmojo iš trijų puslapių viršuje dešinėje yra nuoroda „Ref. Ares(2013)977767 — 29/0412013“.

Priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 10 000,00 eurų su nuo šios sumos apskaičiuotomis 10 % metinėmis palūkanomis, kurios kasmet kapitalizuojamos, nuo 2013 m. vasario 28 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo dienos.

Priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 25 000,00 eurų su nuo šios sumos apskaičiuotomis 10 % metinėmis palūkanomis, kurios kasmet kapitalizuojamos, nuo 2012 m. lapkričio 5 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo dienos.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/40


2013 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-102/13)

2014/C 24/75

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo apskaičiuoti papildomą pensijų draudimo stažą, įgytą prieš pradedant tarnybą, pagal naujas BĮN ir perkelti ieškovės teises į pensiją į Sąjungos pensijų sistemą, kuriame taikomos naujos Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių BĮN, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnis yra neteisėtas ir todėl netaikytinas,

panaikinti sprendimą, kuriuo apskaičiuojamas papildomas pensijų draudimo stažas, ieškovės įgytas prieš pradedant tarnybą, perkeliant teises į pensiją į Europos Sąjungos pensijų sistemą pagal 2011 m. kovo 3 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrąsias įgyvendinimo nuostatas,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/41


2013 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-107/13)

2014/C 24/76

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų É. Boigelot, R. Murru

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo skirti ieškovei drausminę nuobaudą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 9 straipsnio 2 dalį panaikinimas, taip pat prašymas priteisti kompensaciją už tariamai patirtą neturtinę žalą ir prašymas priteisti jau sumokėtas sumas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2013 m. kovo 14 d. sprendimą, kuriuo jam skirta nuobauda trečdaliu sumažinti jo mėnesio pensinę išmoką dviejų metų laikotarpį;

Priteisti iš atsakovės kompensaciją už ieškovo patirtą žalą, kurią sudaro iš viso 10 000 EUR ir kuri gali būti padidinta vykstant procesui;

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/41


2013 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

(Byla F-108/13)

2014/C 24/77

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų J.-N. Louis ir D. Abreu Caldas

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovo 2013 m. sausio, vasario ir kovo mėn. darbo užmokesčio lapelių, kurie parengti vadovaujantis 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimu atsisakyti priimti Komisijos pasiūlymą, susijusį su reglamentu, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. koreguojami Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiai ir pensijos, ir korekcinių koeficientų, kuriais paveikti šie darbo užmokesčiai ir pensijos, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti darbo užmokesčio lapelius, parengtus nuo 2013 m. sausio 15 d.

Priteisti iš Tarybos ieškovui sumokės darbo užmokesčio nepriemokas, į kurias jis turi teisę nuo 2012 m. liepos 1 d., ir palūkanas už pavėluotą mokėjimą, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo mokėtinos nepriemokos pagal ECB nustatytą pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui simbolinį eurą neturtinei žalai, patirtai dėl Tarybos ir Paskyrimų tarnybos klaidų, atlyginti.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.


25.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/41


2013 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-110/13)

2014/C 24/78

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Tymen ir A. Blot

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo neįtraukti ieškovo į kandidatų, kuriems leista dalyvauti 2013 m. „sertifikavimo“ mokymo programoje, sąrašą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2013 m. balandžio 19 d. Europos Komisijos sprendimą neįtraukti ieškovo į kandidatų, kuriems leista dalyvauti 2013 m. „sertifikavimo“ mokymo programoje, sąrašą (IA No 13-2013).

Prireikus, panaikinti 2013 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimą atmesti ieškovo skundą.

Atlyginti ieškovui žalą sumokant 10 000 eurų sumą.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.