ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.176.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 176

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. birželio 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 176/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2013/C 176/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

6

 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2013/C 176/03

2013 m. gegužės 23 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija) (CON/2013/35)

11

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 176/04

Euro kursas

12

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Parlamentas

2013/C 176/05

Kvietimas teikti paraiškas IX-2014/01 – Dotacijos Europos politinėms partijoms

13

2013/C 176/06

Kvietimas teikti paraiškas IX-2014/02 – Dotacijos Europos politiniams fondams

18

 

Europos Komisija

2013/C 176/07

Herkulis II – Kvietimas teikti paraiškas – Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES – Parama tyrimams

22

2013/C 176/08

Herkulis II – Kvietimas teikti paraiškas – Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES Cigaretės

24

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 176/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 176/01

Sprendimo priėmimo data

2012 10 17

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34501 (12/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Dahme-Spreewald

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Teisinis pagrindas

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Lutra GmbH

Tikslas

Regioninė plėtra, aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 2,63 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

75 %

Trukmė

Iki 2013 10 31

Ekonomikos sektorius

Vidaus vandenų krovininis transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2012 9 27

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.35276 (12/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Brandenburg

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Teisinis pagrindas

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Sunkumus patiriančių įmonių sanavimas, sunkumus patiriančių įmonių restruktūrizavimas

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 2 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 1,50 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2012 10 10–2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 6

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36207 (13/N)

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Reg.Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst.Gew.

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Teisinis pagrindas

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Sektorių vystymas, aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 1,53 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 0,51 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

2013 4 22–2015 12 31

Ekonomikos sektorius

Vidaus vandenų krovininis transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 6

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36406 (13/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pais Vasco

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Teisinis pagrindas

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Print media TV and radio broadcasters

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 19 500 000 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 4 875 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

65 %

Trukmė

Iki 2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Informacija ir ryšiai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 6

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36408 (13/N)

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pais Vasco

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Teisinis pagrindas

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: 3 230 000 mln. EUR

 

Metinis biudžetas: 807 500 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

60 %

Trukmė

Iki 2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Informacija ir ryšiai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/6


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 176/02

Sprendimo priėmimo data

2013 5 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.35814 (12/N)

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

Bratislavský

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Teisinis pagrindas

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0,10 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

53,22 %

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.35815 (12/N)

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

Trnavský kraj

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Teisinis pagrindas

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Lilium Aurum, s. r. o.

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0,06 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

47,35 %

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.35816 (12/N)

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

Bratislavský

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Teisinis pagrindas

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Petit Press, a. s.

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0,08 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

14,05 %

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 5 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.35817 (12/N)

Valstybė narė

Slovakija

Regionas

Bratislavský

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Teisinis pagrindas

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

MPhilms s. r. o.

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0,01 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

46,20 %

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2013 2 27

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36024 (13/N)

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. GEW., Vlaams Gewest

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

CultuurInvest

Teisinis pagrindas

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Kultūra, MVĮ, rizikos kapitalas

Pagalbos forma

Rizikos kapitalo suteikimas

Biudžetas

Bendras biudžetas: 10 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

Iki 2016 12 31

Ekonomikos sektorius

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Parengiamieji aktai

Europos Centrinis Bankas

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2013 m. gegužės 23 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (nauja redakcija)

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Įžanga ir teisinis pagrindas

2013 m. gegužės 16 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi, 128 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu ir 282 straipsnio 5 dalimi, kadangi pasiūlytas reglamentas yra susijęs su eurų monetų nominalais ir techniniais duomenimis. Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Tikslas ir turinys

Pasiūlytu reglamentu iš esmės pakartojamas 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (2) turinys ir inkorporuojamos ECB nuomonėje CON/2011/18 (3) pateiktos rekomendacijos iš dalies pakeisti Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnį, I priedą ir išbraukti 13 konstatuojamąją dalį.

Visų pirma, daliniais pakeitimais Reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnyje esančioje lentelėje nurodyti visi esami duomenys, susiję su monetų storiu, pakeičiami tikraisiais eurų monetų storio duomenimis. Šie duomenys yra gerai žinomi ir juos kaip referencines vertes naudoja monetų kalyklos.

Bendros pastabos

ECB pritaria šiai Komisijos iniciatyvai nauja redakcija išdėstyti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/98, kadangi pasiūlytame reglamente atsižvelgiama į ankstesnes ECB rekomendacijas dėl eurų monetų techninių duomenų ir šios rekomendacijos inkorporuojamos.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gegužės 23 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6.

(3)  2011 m. kovo 4 d. Nuomonė CON/2011/18 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (OL C 114, 2011 4 12, p. 1). Visas ECB nuomones galima rasti ECB interneto svetainėje http://www.ecb.europa.eu


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/12


Euro kursas (1)

2013 m. birželio 20 d.

2013/C 176/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3200

JPY

Japonijos jena

129,26

DKK

Danijos krona

7,4588

GBP

Svaras sterlingas

0,85450

SEK

Švedijos krona

8,6724

CHF

Šveicarijos frankas

1,2319

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8500

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,806

HUF

Vengrijos forintas

298,80

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7014

PLN

Lenkijos zlotas

4,3183

RON

Rumunijos lėja

4,5260

TRY

Turkijos lira

2,5324

AUD

Australijos doleris

1,4323

CAD

Kanados doleris

1,3651

HKD

Honkongo doleris

10,2375

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6927

SGD

Singapūro doleris

1,6813

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 523,98

ZAR

Pietų Afrikos randas

13,4884

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,0892

HRK

Kroatijos kuna

7,4860

IDR

Indonezijos rupija

13 100,18

MYR

Malaizijos ringitas

4,2288

PHP

Filipinų pesas

57,796

RUB

Rusijos rublis

42,9600

THB

Tailando batas

41,078

BRL

Brazilijos realas

2,9514

MXN

Meksikos pesas

17,5380

INR

Indijos rupija

78,7840


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Parlamentas

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/13


Kvietimas teikti paraiškas IX-2014/01 – „Dotacijos Europos politinėms partijoms“

2013/C 176/05

Pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalį politinės partijos Europos lygmeniu prisideda formuojant europinį sąmoningumą ir reiškiant politinę ES piliečių valią. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimdami reglamentus, nustato nuostatas, reglamentuojančias Europos politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, visų pirma jų finansavimo taisykles.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas kviečia teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politinėms partijoms.

1.   Pagrindiniai teisės aktai

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003) dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (1);

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 įgyvendinimo taisykles (toliau – 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas) (2);

2012 m. spalio 25 d. Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas) (3);

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (toliau – taikymo taisyklės) (4).

2.   Tikslas

Pagal 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 2 straipsnį „Europos Parlamentas kiekvienais metais prieš pirmojo pusmečio pabaigą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politinėms partijoms finansuoti“.

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su prašymais suteikti dotaciją 2014 finansiniams metams ir apima veiklos laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Dotacija skiriama dotacijos gavėjo metinei veiklos programai remti.

3.   Priimtinumas

Bus nagrinėjami tik pagal 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede nurodytą prašymo suteikti dotaciją formą pateikti rašytiniai prašymai, iki nustatyto termino pateikti Europos Parlamento Pirmininkui.

4.   Kriterijai ir patvirtinamieji dokumentai

4.1.   Tinkamumo kriterijai

Norėdama gauti dotaciją, Europos politinė partija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, tai yra:

a)

turėti juridinio asmens statusą valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė;

b)

ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių ji turi būti atstovaujama Europos Parlamento narių arba jai atstovaujama nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose ar regioninėse asamblėjose; arba ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių turi būti surinkusi bent po tris procentus balsų kiekvienoje šių valstybių narių per pastaruosius Europos Parlamento rinkimus;

c)

turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principų;

d)

turi būti dalyvavusi rinkimuose į Europos Parlamentą arba pareiškusi ketinimą dalyvauti.

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003, Europos Parlamento narys gali būti tik vienos Europos politinės partijos nariu (Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 10 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa).

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes politinės partijos yra informuotos, kad Europos Parlamentas taiko 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, pagal kurias Europos Parlamento narys galės būti tik tos Europos politinės partijos narys, kurios narė yra nacionalinė politinė partija, kuriai jis priklauso.

4.2.   Atmetimo kriterijai

Kandidatai taip pat turi patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną padėtį, aprašytą Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107 straipsnyje.

4.3.   Atrankos kriterijai

Kandidatai turi įrodyti, jog turi pakankamą teisinį ir finansinį pajėgumą, kad galėtų sėkmingai įvykdyti veiklos programą, kurią prašoma finansuoti, ir turi pakankamus techninius gebėjimus bei valdymo įgūdžius, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti veiklos programą, kuriai prašo dotacijos.

4.4.   Skyrimo kriterijai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 10 straipsnį 2014 finansiniams metams numatyti asignavimai paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurių prašymams skirti finansavimą buvo pritarta, atsižvelgiant į tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijus, šia tvarka:

a)

15 proc. paskirstoma lygiomis dalimis;

b)

85 proc. paskirstoma toms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

4.5.   Patvirtinamieji dokumentai

Kad prašymus būtų galima įvertinti pagal pirmiau minėtus kriterijus, kandidatai privalo pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

a)

originalų motyvacinį laišką, kuriame nurodoma prašomos dotacijos suma;

b)

tinkamai užpildytą ir pasirašytą 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede pateiktą prašymo formą (įskaitant rašytinį oficialų pareiškimą);

c)

politinės partijos įstatus, įskaitant susijusių organizacijų sąrašą pagal Finansinio reglamento 122 straipsnį;

d)

oficialų registravimo pažymėjimą;

e)

neseną įrodymą apie politinės partijos egzistavimą;

f)

valdybos pirmininkų (narių) sąrašą (vardai ir pavardės, titulai ar pareigos prašymą pateikiančioje partijoje);

g)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas;

h)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytas sąlygas (5);

i)

politinės partijos programą;

j)

išsamias išorės auditą atliekančios įstaigos patvirtintas 2012 m. finansines sąskaitas (6);

k)

negalutinį atitinkamo laikotarpio (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.) veiklos biudžetą, kuriame nurodytos iš Bendrijos biudžeto finansuotinos išlaidos.

Dėl c, d, f, h ir i punktų pareiškėjas gali pateikti priesaikos deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad ankstesniu etapu pateikta informacija tebegalioja.

5.   Finansavimo iš es biudžeto tvarka

ES biudžeto 402 straipsnyje „Europos politinių partijų finansavimas“ 2014 finansiniams metams numatyti asignavimai iš viso sudaro 27 794 200 EUR. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

Europos Parlamento skirtos finansinės paramos suma negali viršyti 85 proc. iš Europos politinių partijų veiklos biudžetų finansuotinų išlaidų. Atitinkama partija turi tai įrodyti.

Veikla finansuojama išmokant dotaciją veiklai finansuoti, kaip numatyta Finansiniame reglamente ir Finansinio reglamento taikymo taisyklėse. Dotacijos išmokėjimo tvarką ir jos naudojimą nustatantys įsipareigojimai apibrėžti sprendime dėl dotacijos skyrimo, kurio pavyzdys pateikiamas 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 2a priede.

6.   Paraiškų teikimo procedūra ir galutinis terminas

6.1.   Prašymų pateikimo galutinis terminas ir tvarka

Prašymus galima pateikti iki 2013 m rugsėjo 30 d. Po šios datos pateikti prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai turi būti:

a)

parengti ant prašymo skirti dotaciją formos (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas);

b)

būtinai pasirašyti pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens;

c)

išsiųsti dviejuose vokuose. Abu vokus būtina užklijuoti; ant vidinio voko, be skelbime teikti paraiškas nurodytos tarnybos, kuriai vokas adresuotas, turi būti užrašyta:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, o ant jos turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo organizacijos antspaudas.

Ant išorinio voko reikia užrašyti siuntėjo adresą ir šį adresą:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ant vidinio voko užrašomas šis adresas:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

išsiųsti registruotu paštu ne vėliau kaip iki pasiūlyme teikti paraiškas nurodyto termino (pašto antspaudo data turi tai patvirtinti) arba per kurjerio tarnybą (data patvirtinama pagal mokėjimo kvitą).

6.2.   Veiksmų seka ir kalendorinis planas

Europos politinei partijai skiriant dotaciją taikoma ši veiksmų seka ir kalendorinis planas:

a)

prašymas perduodamas Europos Parlamentui (ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d.);

b)

Europos Parlamento tarnybos nagrinėja ir atrenka prašymus; nagrinėjami tik tinkami prašymai, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas nurodytus tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijus;

c)

Europos Parlamento biuras priima galutinį sprendimą (ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d., kaip nurodyta 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 4 straipsnyje);

d)

pranešama apie sprendimus dėl dotacijų;

e)

išmokamas 80 proc. avansas (per 15 dienų po sprendimo priėmimo).

6.3.   Papildoma informacija

Šiuos dokumentus galite rasti Europos Parlamento interneto svetainėje adresu:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003;

b)

2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas;

c)

prašymo skirti dotaciją forma (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas).

Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo susijusius klausimus, nurodę konkurso numerį, galite siųsti elektroniniu paštu adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Asmens duomenų tvarkymas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (7) prašyme gauti finansavimą ir jo prieduose pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir proporcingumo principais aiškiais ir teisėtais šio prašymo tikslais. Prašymo nagrinėjimo tikslu ir siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus potencialių gavėjų asmens duomenys gali būti nagrinėjami kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir įstaigų ir būti perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Prašyme gauti finansavimą nurodytus Europos politinės partijos narių ir atstovų vardus, pateiktus siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio b punkte nurodyto kriterijaus, Europos Parlamentas gali paskelbti ir atskleisti visuomenei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (8). Politinės partijos raginamos prie prašymo pridėti atitinkamų partijos narių arba atstovų pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jie buvo informuoti ir pareiškia sutinkantys, kad jų vardas būtų atskleistas viešai.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) dėl skundų pateikimo.


(1)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(2)  OL C 155, 2004 6 12, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(5)  Įskaitant 3 straipsnio b punkto pirmoje pastraipoje ir 10 straipsnio 1 dalies b punkte minimus išrinktųjų asmenų sąrašus.

(6)  Nereikia, jei Europos politinė partija buvo įsteigta einamaisiais metais.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/18


Kvietimas teikti paraiškas IX-2014/02 – „Dotacijos Europos politiniams fondams“

2013/C 176/06

Pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalį Europos politinės partijos prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Europos Sąjungos piliečių valią. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimdami reglamentus, nustato nuostatas, reglamentuojančias Europos politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, visų pirma jų finansavimo taisykles.

2007 m. persvarstytame Reglamente (EB) Nr. 2004/2003 pripažįstamas Europos politinių fondų, susijusių su Europos politinėmis partijomis, vaidmuo, kurie „gali savo veikla palaikyti ir remti Europos politinių partijų tikslus, ypač prisidėdami prie diskusijų Europos viešosios politikos ir Europos integracijos klausimais, taip pat veikdami kaip naujų idėjų, analizės ir politikos pasirinkimo galimybių katalizatoriai“. Reglamentu nurodoma Europos Parlamento skiriama metinė veiklos dotacija visų pirma politiniams fondams, kurie jos prašo ir kurie atitinka reglamente pateiktus reikalavimus.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas kviečia teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politiniams fondams.

1.   Pagrindiniai teisės aktai

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003) dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (1);

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 įgyvendinimo taisykles (toliau – 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas) (2);

2012 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 966/2002 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (toliau – Finansinis reglamentas) (3);

2012 m. gruodžio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (toliau – Taikymo taisyklės) (4).

2.   Tikslas

Pagal Biuro sprendimo 2 straipsnį „Europos Parlamentas kiekvienais metais prieš pirmojo pusmečio pabaigą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo partijoms ir fondams finansuoti“.

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su prašymais suteikti dotaciją 2014 finansiniams metams ir apima veiklos laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Dotacija skiriama dotacijos gavėjo metinei veiklos programai remti.

3.   Priimtinumas

Bus nagrinėjami tik pagal pirmiau minėto 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede nurodytą prašymo suteikti dotaciją formą pateikti rašytiniai prašymai, iki nustatyto termino pateikti Europos Parlamento Pirmininkui.

4.   Kriterijai ir patvirtinamieji dokumentai

4.1.   Tinkamumo kriterijai

Norėdamas gauti dotaciją, Europos politinis fondas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas, tai yra:

a)

turi būti susijęs su viena iš Europos politinių partijų, pripažįstamų pagal šį reglamentą, tos partijos patvirtinimu;

b)

turėti juridinio asmens statusą valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė; tai atskiras nuo Europos politinės partijos, su kuria fondas susijęs, juridinis asmuo;

c)

turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principų;

d)

jis nesiekia pelno;

e)

jis turi geografijos požiūriu proporcingai sudarytą valdymo organą.

Taip pat turi atitikti sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 3 dalyje. Remdamasi šiuo reglamentu kiekviena Europos politinė partija ir Europos politinis fondas pagal nacionalinę teisę patys apibrėžia savo santykių ypatumus, įskaitant tinkamą tiek Europos politinio fondo, tiek Europos politinės partijos, su kuria jis susijęs, kasdieninės veiklos ir valdymo struktūrų atskyrimo laipsnį.

4.2.   Nepriimtinumo kriterijai

Kandidatai taip pat turi patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną padėtį, aprašytą Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107 straipsnyje.

4.3.   Atrankos kriterijai

Kandidatai turi įrodyti, jog turi pakankamą teisinį ir finansinį pajėgumą, kad galėtų sėkmingai įvykdyti veiklos programą, kurią prašoma finansuoti, ir turi pakankamą techninį bei valdymo pajėgumą, kad galėtų įgyvendinti dotuojamą veiklos programą.

4.4.   Sutarčių sudarymo kriterijai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 4 straipsnio 5 dalį 2014 finansiniams metams numatyti asignavimai paskirstomi tiems Europos politiniams fondams, kurių prašymams gauti finansavimą buvo pritarta, atsižvelgiant į tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus, šia tvarka:

a)

15 proc. paskirstoma lygiomis dalimis;

b)

85 proc. paskirstoma fondams, susijusiems su tomis Europos politinėms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

4.5.   Patvirtinamieji dokumentai

Kad prašymus būtų galima įvertinti pagal pirmiau minėtus kriterijus, kandidatai privalo pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

a)

originalų motyvacinį laišką, kuriame nurodoma prašomos dotacijos suma;

b)

tinkamai užpildytą ir pasirašytą 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede pateiktą prašymo formą (įskaitant rašytinį pasižadėjimą);

c)

politinio fondo įstatus;

d)

oficialų registravimo pažymėjimą;

e)

politinio fondo egzistavimo pastaruoju metu įrodymą;

f)

Valdybos direktorių/narių sąrašą (pavardę, vardą, pilietybę, rangą ar pareigą politiniame fonde);

g)

politinio fondo programą;

h)

išsamią 2012 m. finansinę ataskaitą (5), patvirtintą išorės audito institucijos;

i)

preliminarų atitinkamo laikotarpio (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.) veiklos biudžetą, nurodant išlaidas, finansuotinas iš Sąjungos biudžeto;

j)

dokumentus, patvirtinančius, kad politinis fondas atitinka Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.

Dėl c, d, f ir g punktų politinis fondas gali pateikti sąžiningumo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad ankstesniu etapu pateikta informacija galiojanti.

5.   Finansavimo iš ES biudžeto tvarka

Parlamento biudžeto 403 straipsnyje „Europos politinių partijų finansavimas“ 2014 finansiniams metams numatyti asignavimai iš viso sudaro 13 400 000 EUR. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

Europos Parlamento gavėjui skirtos finansinės paramos suma negali viršyti 85 proc. iš Europos politinių fondų veiklos biudžetų finansuotinų išlaidų. Atitinkamas politinis fondas turi tai įrodyti.

Veikla finansuojama išmokant dotaciją veiklai finansuoti, kaip numatyta Finansiniame reglamente ir Taikymo taisyklėse. Dotacijos išmokėjimo tvarką ir jos naudojimą nustatantys įsipareigojimai apibrėžti sprendime dėl dotacijos skyrimo, kurio pavyzdys pateikiamas 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 2b priede.

6.   Paraiškų teikimo procedūra ir galutinis terminas

6.1.   Prašymų pateikimo galutinis terminas ir tvarka

Prašymų pateikimo galutinis terminas nustatytas 2013 m. rugsėjo 30 d. Prašymai, pateikti po minėtos datos, nebebus svarstomi.

Prašymai turi būti:

a)

parengti laikantis prašymo skirti dotaciją formos (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas);

b)

būtinai pasirašyti pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens;

c)

išsiųsti dviejuose vokuose; abu vokus būtina užklijuoti. Ant vidinio voko, be kvietime teikti paraiškas nurodytos tarnybos, kuriai vokas adresuotas, turi būti užrašyta:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, ant kurios turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo įstaigos antspaudas.

Ant išorinio voko reikia užrašyti siuntėjo adresą ir šį adresą:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ant vidinio voko užrašomas šis adresas:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

išsiųsti registruotu paštu ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodyto termino (pašto antspaudo data turi tai patvirtinti) arba per kurjerių tarnybą (data patvirtinama pagal mokėjimo kvitą).

6.2.   Orientacinė veiksmų seka ir kalendorinis planas

Europos politiniam fondui skiriant dotaciją taikoma ši veiksmų seka ir kalendorinis planas:

a)

prašymas perduodamas Europos Parlamentui (ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d.);

b)

Europos Parlamento tarnybos nagrinėja ir atrenka prašymus. Nagrinėjami tik tinkami prašymai, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas nurodytus tinkamumo, nepriimtinumo ir atrankos kriterijus;

c)

Europos Parlamento biuras priima galutinį sprendimą (šis sprendimas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d., kaip nurodyta 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 4 straipsnyje) ir praneša apie rezultatus kandidatams;

d)

pranešama apie sprendimus dėl dotacijų;

e)

išmokamas 80 proc. avansas (per 15 dienų po sprendimo skirti dotaciją priėmimo).

6.3.   Papildoma informacija

Šiuos tekstus galite rasti Europos Parlamento interneto svetainėje adresu:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Reglamentas (EB) Nr. 2003/2004;

b)

2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas;

c)

prašymo skirti dotaciją forma (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas).

Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo susijusius klausimus, nurodę paskelbimo nuorodą, galite siųsti elektroniniu paštu adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Asmens duomenų tvarkymas

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (6), prašyme gauti finansavimą ir jo prieduose pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir proporcingumo aiškiam ir teisėtam šio prašymo tikslui principų. Prašymo nagrinėjimo tikslu ir siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus asmens duomenys gali būti nagrinėjami kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir organų ir perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) dėl skundų pateikimo.


(1)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(2)  OL C 155, 2004 6 12, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(5)  Išskyrus atvejus, kai prašymą pateikusi organizacija įsteigta einamaisiais metais.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Europos Komisija

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/22


„HERKULIS II“

Kvietimas teikti paraiškas

Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES – „Parama tyrimams“

2013/C 176/07

1.   Tikslai ir aprašas

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2007 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 878/2007/EB, steigiančiu Bendrijos veiksmų programą, skatinančią veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje (Herkulio programa II) (1). Šis kvietimas susijęs su sprendimo dėl programos „Herkulis II“ 1a straipsnio a punkte nurodyta veikla, kurią sudaro:

„techninė pagalba nacionalinėms valdžios institucijoms, kuri teikiama aprūpinant specialiosiomis žiniomis, įranga ir informacinių technologijų (IT) priemonėmis siekiant palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, taip pat formuojant ir įgyvendinant sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo atvejų nustatymo politiką“.

2013 m. finansavimo sprendime (2) numatyta techninės pagalbos veiklos srityje skelbti du kvietimus teikti paraiškas. Šis kvietimas susijęs su techninės pagalbos kryptimi „Parama tyrimams“.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Skelbimas skirtas valstybių narių arba Europos Sąjungai nepriklausančių šalių nacionalinėms ar regioninėms administracijos įstaigoms (toliau – pareiškėjai), kurios padeda stiprinti Europos veiksmus Europos Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti.

3.   Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Pagal techninės pagalbos kryptį „Parama tyrimams“ gali būti remiami šie veiksmai:

specialių tyrimo priemonių ir metodų, naudojamų operacijose, vykdomose atliekant tyrimus, susijusius su, be kita ko, kova su sukčiavimu ir kita neteisėta Bendrijos finansiniams interesams kenkiančia veikla, įsigijimas. Finansuojamos ir naujos techninės įrangos įsigijimo, ir turimos techninės įrangos atnaujinimo, taip pat įrangos priežiūros (3) išlaidos, turint omenyje:

elektroninio ir mobiliojo stebėjimo techninę įrangą,

skaitmeninių įrodymų analizavimo techninę įrangą,

šifruoto ryšio techninę įrangą.

4.   Paramos skyrimo kriterijai

Paraiškose nurodyti reikalavimus atitinkantys veiksmai bus vertinami pagal šiuos paramos skyrimo kriterijus:

1)

veiksmo derėjimą su kovos su sukčiavimu srityje Komisijos nustatytais tikslais, visų pirma susijusiais su neteisėtų tabako gaminių patekimo į ES atvejų prevencija, nustatymu ir tyrimu;

2)

papildomų su technikos įsigijimu susijusių priemonių kokybę ir (arba) veiksmo, kuriuo siekiama pagerinti neteisėtų tabako gaminių aptikimą, organizavimo kokybę;

3)

siūlomo veiksmo techninę kokybę ir tinkamumą, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytus poreikius;

4)

išlaidų efektyvumą – su veiksmu susijusios išlaidos turėtų atitikti to veiksmo tikslus;

5)

veiksmo derėjimą su vykdoma ar numatyta veikla, susijusia su ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo prevencijos ES politikos prioritetais (prevencija, informacijos analizė, bendradarbiavimo metodai ir kt.);

6)

veiksmo derėjimą su kitose valstybėse narėse ir kitų nacionalinės teisėsaugos bei muitinės įstaigų vykdomais panašiais projektais;

7)

galimybę taikyti veiksmo metodus ir (arba) panaudoti jo rezultatus bendradarbiavimui kovos su sukčiavimu srityje ir šios kovos veiksmingumui stiprinti (integravimas).

Jei šių kriterijų atžvilgiu kelių veiksmų privalumai yra vienodi, finansavimo pirmenybė teikiama (išvardyta mažėjančia tvarka):

teisėsaugos įstaigoms, kurios neturi (arba laikomos neturinčiomis pakankamai) įrangos kovoti su cigarečių kontrabanda ir klastojimu,

paraiškoms, pagal kurias įmanoma užtikrinti tinkamą geografinį pasiskirstymą,

pareiškėjams, kurie ankstesniais metais ar pagal ankstesnius kvietimus teikti paraiškas negavo dotacijų tokiam pačiam ar panašiam veiksmui.

5.   Biudžetas

Preliminarus šio konkurso biudžetas – 3 500 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama išmokant dotaciją. Suteikta finansinė parama neviršys 50 proc. finansuoti tinkamų išlaidų.

Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.

6.   Daugiau informacijos

Technines specifikacijas ir paraiškos formą galima parsisiųsti iš interneto svetainės:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos siųskite e. paštu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami OLAF interneto svetainėje pateiktose paraiškos formos pildymo gairėse.

7.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2013 m. liepos 12 d. (penktadienis).


(1)  OL L 193, 2007 7 25, p. 18.

(2)  2013 m. vasario 7 d. sprendimas C(2013) 612 final.

(3)  Priežiūros išlaidos, kurios nėra dengiamos pagal garantiją.


21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/24


HERKULIS II

Kvietimas teikti paraiškas

Techninė pagalba kovai su sukčiavimu ES „Cigaretės“

2013/C 176/08

1.   Tikslai ir aprašas

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas remiantis 2007 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 878/2007/EB, steigiančiu Bendrijos veiksmų programą, skatinančią veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje (Herkulio programa II) (1). Šis kvietimas susijęs su sprendimo dėl programos „Herkulis II“ 1a straipsnio a punkte nurodyta veikla, kurią sudaro:

„techninė pagalba nacionalinėms valdžios institucijoms, kuri teikiama aprūpinant specialiosiomis žiniomis, įranga ir informacinių technologijų (IT) priemonėmis siekiant palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, taip pat formuojant ir įgyvendinant sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo atvejų nustatymo politiką“.

2013 m. finansavimo sprendime (2) numatyta techninės pagalbos veiklos srityje skelbti du kvietimus teikti paraiškas. Šis kvietimas susijęs su techninės pagalbos kryptimi „Cigaretės“.

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Skelbimas skirtas valstybių narių arba Europos Sąjungai nepriklausančių šalių nacionalinėms ar regioninėms administracijos įstaigoms (toliau – pareiškėjai), kurios padeda stiprinti Europos veiksmus Europos Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti.

3.   Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Pagal techninės pagalbos kryptį „Cigaretės“ gali būti remiami šie veiksmai:

a)

techninė ir finansinė pagalba, reikalinga konteinerių bei sunkvežimių patikroms prie ES išorės sienų remti ir stiprinti. Finansuojamos šios išlaidos:

mobiliųjų ir stacionariųjų (rentgeno) skaitytuvų įsigijimo, taip pat su jų įrengimu ir priežiūra (3) susijusios išlaidos, turint omenyje įrenginius, kuriuos muitinės naudoja konteineriams, sunkvežimiams ir automobiliams, kertantiems ES išorės sieną arba tranzitu – valstybės narės teritoriją, patikrinti, siekiant išsiaiškinti, ar juose nėra neteisėtų prekių, visų pirma kontrabandinių arba suklastotų cigarečių ir tabako gaminių,

muitinių personalo mokymo naudotis skaitytuvu ir tinkamai interpretuoti skaitytuvų sugeneruotus vaizdus išlaidos,

programinė ir aparatinė įranga, kurią naudojant galima keistis skirtingų rūšių skaitytuvų sugeneruotais vaizdais muitinės viduje arba tarp ES muitinių;

b)

gyvūnų (pavyzdžiui, policijos šunų, tačiau ir specialiai dresuotų bičių, žiurkių ar kiaulių), naudojamų neteisėtoms prekėms, visų pirma kontrabandinėms ir suklastotoms cigaretėms bei tabako gaminiams aptikti, įsigijimo, dresavimo, penėjimo ir laikymo išlaidos;

c)

automatinio konteinerio numerio atpažinimo ir automatinio valstybinio numerio ženklo atpažinimo sistemų kūrimo, diegimo, tobulinimo arba turimų sistemų atnaujinimo išlaidos. Čia turimos omenyje ir šioms sistemoms reikalingos programinės įrangos kūrimo, ir reikiamos aparatinės įrangos įsigijimo ir įrengimo, taip pat naudotojų mokymo išlaidos.

4.   Paramos skyrimo kriterijai

Paraiškose nurodyti reikalavimus atitinkantys veiksmai bus vertinami pagal šiuos paramos skyrimo kriterijus:

1)

veiksmo derėjimą su kovos su sukčiavimu srityje Komisijos nustatytais tikslais, visų pirma susijusiais su neteisėtų tabako gaminių patekimo į ES atvejų prevencija, nustatymu ir tyrimu;

2)

papildomų su technikos įsigijimu susijusių priemonių kokybę ir (arba) veiksmo, kuriuo siekiama pagerinti neteisėtų tabako gaminių aptikimą, organizavimo kokybę;

3)

siūlomo veiksmo techninę kokybę ir tinkamumą, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytus poreikius;

4)

išlaidų efektyvumą – su veiksmu susijusios išlaidos turėtų atitikti to veiksmo tikslus;

5)

veiksmo derėjimą su vykdoma ar numatyta veikla, susijusia su ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo prevencijos ES politikos prioritetais (prevencija, informacijos analizė, bendradarbiavimo metodai ir kt.);

6)

veiksmo derėjimą su kitose valstybėse narėse ir kitų nacionalinės teisėsaugos bei muitinės įstaigų vykdomais panašiais projektais;

7)

galimybę taikyti veiksmo metodus ir (arba) panaudoti jo rezultatus bendradarbiavimui kovos su sukčiavimu srityje ir šios kovos veiksmingumui stiprinti (integravimas).

Jei šių kriterijų atžvilgiu kelių veiksmų privalumai yra vienodi, finansavimo pirmenybė teikiama (išvardyta mažėjančia tvarka):

teisėsaugos įstaigoms, kurios neturi (arba laikomos neturinčiomis pakankamai) įrangos kovoti su cigarečių kontrabanda ir klastojimu,

paraiškoms, pagal kurias įmanoma užtikrinti tinkamą geografinį pasiskirstymą,

pareiškėjams, kurie ankstesniais metais ar pagal ankstesnius kvietimus teikti paraiškas negavo dotacijų tokiam pačiam ar panašiam veiksmui.

5.   Biudžetas

Preliminarus šio konkurso biudžetas – 3 500 000 EUR. Finansinė parama bus teikiama išmokant dotaciją. Suteikta finansinė parama neviršys 50 proc. finansuoti tinkamų išlaidų.

Komisija pasilieka teisę skirti ne visas numatytas lėšas.

6.   Daugiau informacijos

Technines specifikacijas ir paraiškos formą galima parsisiųsti iš interneto svetainės: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Su šiuo kvietimu susijusius klausimus ir (arba) prašymus gauti papildomos informacijos siųskite e. paštu:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Jei pateikti klausimai ir atsakymai į juos bus aktualūs kitiems pareiškėjams, jie gali būti anonimiškai skelbiami OLAF interneto svetainėje pateiktose paraiškos formos pildymo gairėse.

7.   Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2013 m. liepos 12 d. (penktadienis).


(1)  OL L 193, 2007 7 25, p. 18.

(2)  2013 m. vasario 7 d. sprendimas C(2013) 612 final.

(3)  Priežiūros išlaidos, kurios nėra dengiamos pagal garantiją.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

21.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 176/26


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 176/09

1.

2013 m. birželio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Snam SpA“ („Snam“, Italija), visiškai kontroliuojama įmonės „Cassa Depositi e Prestiti SpA“ (CDP, Italija) ir įmonė „Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl“ („Pacific Mezz Luxembourg“, Liuksemburgas), visiškai kontroliuojama įmonės „GIC Special Investments Pte Ltd“ (GICSI, Singapūras), pirkdamos akcijas, įgyja kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Transport et Infrastructure Gaz France SA“ (TIGF, Prancūzija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

Snam – gamtinių dujų perdavimas, laikymas ir paskirstymas, taip pat suskystintų gamtinių dujų (LNG) terminalo valdymas Italijoje,

GICSI – privataus akcinio kapitalo, rizikos kapitalo ir infrastruktūros fondų bendro investicijų portfelio valdymas, tiesioginės investicijos į privačias bendroves,

TIGF – gamtinių dujų perdavimas ir laikymas pietvakarių Prancūzijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).