ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.164.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. birželio 8d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 164/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 156, 2013 6 1

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 164/02

Byla C-625/10: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Transportas — Bendrijos geležinkelių plėtra — Direktyva 91/440/EEB — 6 straipsnio 3 dalis ir II priedas — Direktyva 2001/14/EB — 14 straipsnio 2 dalis — Geležinkelių infrastruktūros valdytojo teisinio nepriklausomumo nebuvimas — 11 straipsnis — Veiklos rezultatų gerinimo sistemos nebuvimas — Nevisiškas perkėlimas)

2

2013/C 164/03

Byla C-103/11 P: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Systran SA, Systran Luxembourg SA (Apeliacinis skundas — EB 225 straipsnio 1 dalis, 235 straipsnis ir 288 straipsnio antra pastraipa — Ieškinys dėl Europos Bendrijos deliktinės atsakomybės — Ginčo deliktinio pobūdžio vertinimas — Bendrijos teismų jurisdikcija)

2

2013/C 164/04

Byla C-202/11: 2013 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anton Las prieš PSA Antwerp NV (Laisvas darbuotojų judėjimas — SESV 45 straipsnis — Olandiškai kalbančiame Belgijos Karalystės regione įsteigta įmonė — Pareiga darbo sutartis sudaryti olandų kalba — Tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis — Apribojimas — Neproporcingumas)

3

2013/C 164/05

Sujungtos bylos C-274/11 ir C–295/11: 2013 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą (Bendrasis patentas — Sprendimas, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti pagal SESV 329 straipsnio 1 dalį — Ieškinys dėl panaikinimo, grindžiamas kompetencijos nebuvimu, piktnaudžiavimu įgaliojimais ir Sutarčių pažeidimu — ESS 20 straipsnyje ir SESV 326 ir 327 straipsniuose nustatytos sąlygos — Neišimtinė kompetencija — Kaip paskutinė išeitis priimtas sprendimas — Sąjungos interesų apsauga)

3

2013/C 164/06

Byla C-463/11: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) L prieš M (Direktyva 2001/42/EB — Tam tikrų planų ir programų padarinių aplinkai vertinimas — 3 straipsnio 4 ir 5 dalys — Planų rūšių, kurių pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, nustatymas — Vidaus plėtros užstatymo planas, kuriam pagal nacionalinės teisės aktus netaikomas aplinkosaugos vertinimas — Klaidingas vidaus plėtros kokybės sąlygos vertinimas — Reikšmės užstatymo plano galiojimui nebuvimas — Direktyvos veiksmingumo pažeidimas)

4

2013/C 164/07

Byla C-548/11: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Edgard Mulders prieš Rijksdienst voor Pensioenen (Socialinė apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 — 1 straipsnio r punktas — Sąvoka draudimo laikotarpiai — 46 straipsnis — Senatvės pensijos apskaičiavimas — Draudimo laikotarpiai, į kuriuos reikia atsižvelgti — Pasienio darbuotojas — Nedarbingumo laikotarpis — Dviejų valstybių narių tuo pačiu metu mokamos panašios išmokos — Neatsižvelgimas į nedarbingumo laikotarpį kaip į draudimo laikotarpį — Gyvenamosios vietos sąlyga — Nacionalinės išmokų sutapimo vengimo taisyklės)

5

2013/C 164/08

Byla C-565/11: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mariana Irimie prieš Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Pažeidžiant Sąjungos teisę valstybės narės surinktų mokesčių grąžinimas — Nacionalinės normos, pagal kurias ribojamos minėtos valstybės mokėtinos palūkanos už grąžintą mokestį — Palūkanos, skaičiuojamos kitą dieną po to, kai pateikiamas prašymas grąžinti mokestį — Nesuderinamumas su Sąjungos teise — Veiksmingumo principas)

5

2013/C 164/09

Byla C-595/11: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Steinel Vertrieb GmbH prieš Hauptzollamt Bielefeld (Prekybos politika — Reglamentas (EB) Nr. 1470/2001 — Reglamentas (EB) Nr. 1205/2007 — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Kompaktinių fluorescentinių lempų importui taikomi galutiniai antidempingo muitai — Galutinių antidempingo muitų taikymas produktams, priskiriamiems prie antidempingo reglamente numatytos tarifinės subpozicijos — Atitinkamas produktas — Taikymo sritis)

6

2013/C 164/10

Byla C-12/12: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Colloseum Holding AG prieš Levi Strauss & Co. (Prekių ženklai — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 15 straipsnio 1 dalis — Sąvoka naudojimas iš tikrųjų — Prekių ženklas, naudojamas tik kaip sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis arba kartu su kitu prekių ženklu)

6

2013/C 164/11

Byla C-247/12: 2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Meliha Veli Mustafa prieš Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (Darbuotojų apsauga darbdaviui tapus nemokiam — Direktyva 80/987/EEB — Direktyva 2002/74/EB — Direktyva 2008/94/EB — 2 ir 3 straipsniai — Pareiga numatyti darbuotojų reikalavimų užtikrinimą — Galimybė užtikrinti tik reikalavimus, kilusius iki teismo sprendimo iškelti bankroto bylą įrašymo į prekybos registrą — Teismo sprendimas iškelti bankroto bylą — Pasekmės — Darbdavio veiklos tęsimas)

7

2013/C 164/12

Byla C-74/13: 2013 m. vasario 12 d.Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GSV Kft. prieš Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Byla C-102/13 P: 2013 m. kovo 1 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-205/11 Vokietija prieš Komisiją

8

2013/C 164/14

Byla C-119/13: 2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje eco cosmetics GmbH & Co. KG prieš Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Byla C-120/13: 2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. prieš Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Byla C-121/13: 2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft prieš Xceed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Byla C-126/13 P: 2013 m. kovo 15 d.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

10

2013/C 164/18

Byla C-132/13: 2013 m. kovo 18 d.Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV prieš ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Byla C-158/13: 2013 m. kovo 28 d.Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hamidullah Rajaby prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Byla C-166/13: 2013 m. balandžio 3 d.Tribunal administratif de Melun (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sophie Mukarubega prieš Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Byla C-167/13: 2013 m. kovo 27 d.Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje prieš Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Byla C-189/13: 2013 m. balandžio 15 d.tribunal de grande instance de Bayonne (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raquel Gianni Da Silva prieš Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Byla C-203/13: 2013 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Bulgarijos Respubliką

12

 

Bendrasis Teismas

2013/C 164/24

Byla T-32/08: 2013 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Viešieji paslaugų pirkimai — Konkurso procedūra — Rinkos analizė siekiant plėtoti naujus interneto svetainės principus — Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Atrankos ir laimėtojo nustatymo kriterijai — Deliktinė atsakomybė)

14

2013/C 164/25

Byla T-526/10: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Komisiją (Prekyba produktais iš ruonių — Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 — Taikymo sąlygos — Reglamentas (ES) Nr. 737/2010 — Draudimas pateikti šiuos produktus į rinką — Išimtis inuitų bendruomenėms — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Teisinis pagrindas — Subsidiarumas — Proporcingumas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

14

2013/C 164/26

Byla T-119/11: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gbagbo prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Konkrečios ribojančios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante — Lėšų įšaldymas — Reikalavimų pakeitimas — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Teisė į gynybą — Nuosavybės teisė)

15

2013/C 164/27

Byla T-130/11: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gossio prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Konkrečios ribojančios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante — Lėšų įšaldymas — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

15

2013/C 164/28

Byla T-284/11: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones prieš VRDT — MIP Metro (METROINVEST) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo METROINVEST paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas METRO — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Nediskriminavimo principas — Teisė į teisingą procesą)

16

2013/C 164/29

Byla T-55/12: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Chen prieš VRDT — AM Denmark (Valymo įtaisas) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis valymo įtaisą — Erdvinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis valymo įtaisą, turintį purškiklį ir kempinę — Registracijos pripažinimas negaliojančia)

16

2013/C 164/30

Byla T-145/12: 2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bayerische Motoren Werke prieš VRDT (ECO PRO) (Bendrijos prekių ženklas — Tarptautinė registracija, nurodant Europos Bendriją — Žodinis prekių ženklas ECO PRO — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2013/C 164/31

Byla T-474/11: 2013 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Oster Weinkellerei prieš VRDT — Viñedos Emiliana (Igama) (Bendrijos prekių ženklas — Prekių ženklo, dėl kurio pateiktas protestas, anuliavimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

17

2013/C 164/32

Byla T-28/12: 2013 m. balandžio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PT Ecogreen Oleochemicals ir kt. prieš Tarybą (Dempingas — Tam tikrų rūšių Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholio ir jo mišinių importas — Galutinis antidempingo muitas — Naujo reglamento priėmimas — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

17

2013/C 164/33

Byla T-124/13: 2013 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

18

2013/C 164/34

Byla T-174/13 P: 2013 m. kovo 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. sausio 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-27/11, BO prieš Komisiją

19

2013/C 164/35

Byla T-182/13: 2013 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Moallem Insurance prieš Tarybą

19

2013/C 164/36

Byla T-189/13: 2013 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje PP Nature-Balance Lizenz prieš Komisiją

20

2013/C 164/37

Byla T-201/13: 2013 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Rubinum prieš Komisiją

21

2013/C 164/38

Byla T-208/13: 2013 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Portugal Telecom prieš Komisiją

22

2013/C 164/39

Byla T-219/13: 2013 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ferracci prieš Komisiją

23

2013/C 164/40

Byla T-222/13: 2013 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje B&S Europe prieš Komisiją

24

2013/C 164/41

Byla T-353/08: 2013 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste prieš Komisiją

24

2013/C 164/42

Byla T-520/10: 2013 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Comunidad Autónoma de Galicia prieš Komisiją

25

2013/C 164/43

Byla T-485/12: 2013 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grupo Bimbo prieš VRDT (SANISSIMO)

25

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/1


2013/C 164/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 156, 2013 6 1

Skelbti leidiniai:

OL C 147, 2013 5 25

OL C 141, 2013 5 18

OL C 129, 2013 5 4

OL C 123, 2013 4 27

OL C 114, 2013 4 20

OL C 108, 2013 4 13

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/2


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-625/10) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Transportas - Bendrijos geležinkelių plėtra - Direktyva 91/440/EEB - 6 straipsnio 3 dalis ir II priedas - Direktyva 2001/14/EB - 14 straipsnio 2 dalis - Geležinkelių infrastruktūros valdytojo teisinio nepriklausomumo nebuvimas - 11 straipsnis - Veiklos rezultatų gerinimo sistemos nebuvimas - Nevisiškas perkėlimas)

2013/C 164/02

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir H. Støvlbæk

Atsakovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, M. Perrot ir S. Menez

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, p. 25; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 341) 6 straipsnio 3 daliai ir II priedui bei 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 75, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 404) 6 straipsnio 2-5 dalims, 14 straipsnio 2 daliai ir 11 straipsniui įgyvendinti, nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiimdama reikiamų priemonių užtikrinti, kad subjektas, kuriam patikėtas 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvos 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros, iš dalies pakeistos 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB, II priede išvardytų esminių funkcijų vykdymas, būtų nepriklausomas nuo geležinkelių transporto paslaugas teikiančios įmonės, kaip nustatyta tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje bei II priede ir 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo, iš dalies pakeistos 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/58/EB, 14 straipsnio 2 dalyje, ir per nustatytą terminą nepriimdama visų reikiamų įstatymų ir kitų teisės aktų Direktyvos 2001/14 11 straipsniui įgyvendinti, Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šias nuostatas.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Komisija ir Prancūzijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

4.

Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 103, 2011 4 2.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/2


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Systran SA, Systran Luxembourg SA

(Byla C-103/11 P) (1)

(Apeliacinis skundas - EB 225 straipsnio 1 dalis, 235 straipsnis ir 288 straipsnio antra pastraipa - Ieškinys dėl Europos Bendrijos deliktinės atsakomybės - Ginčo deliktinio pobūdžio vertinimas - Bendrijos teismų jurisdikcija)

2013/C 164/03

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. van Rijn, E. Montaguti ir J. Samnadda, padedamų advocaat A. Berenboom ir advokato M. Isgour

Kitos proceso šalys: Systran SA, Systran Luxembourg SA, atstovaujamos advokatų J.-P. Spitzer ir E. De Boissieu

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-19/07 Systran ir Systran Luxembourg prieš Komisiją, kurioje nagrinėtas ieškinys dėl ieškovų pirmojoje instancijoje žalos, tariamai patirtos dėl neteisėtumo, atsiradusio Komisijai paskelbus jos automatinio vertimo sistemos priežiūros ir kalbinio praturtinimo konkursą, atlyginimo — Klaidingas vertinimas ir prieštaravimai dėl deliktinio ginčo pobūdžio — Teisės į gynybą pažeidimas — Įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimu — Akivaizdi klaida vertinant tariamos Komisijos kaltės pakankamą akivaizdumą — Motyvavimo nebuvimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą Systran ir Systran Luxembourg prieš Komisiją (T-19/07).

2.

Atmesti Systran SA ir Systran Luxembourg SA ieškinį byloje T-19/07.

3.

Nurodyti Systran SA ir Systran Luxembourg SA padengti Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos Sąjungos Bendrajame Teisme išlaidas.


(1)  OL C 145, 2011 5 14.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/3


2013 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anton Las prieš PSA Antwerp NV

(Byla C-202/11) (1)

(Laisvas darbuotojų judėjimas - SESV 45 straipsnis - Olandiškai kalbančiame Belgijos Karalystės regione įsteigta įmonė - Pareiga darbo sutartis sudaryti olandų kalba - Tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis - Apribojimas - Neproporcingumas)

2013/C 164/04

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Anton Las

Atsakovė: PSA Antwerp NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Arbeidsrechtbank Antwerpen — EB 39 straipsnio (dabar — SESV 45 straipsnis) aiškinimas — Belgijos nacionalinės teisės aktai, įpareigojantys kiekvieną Flandrijos kalbinėje teritorijoje įsisteigusią įmonę visus dokumentus, susijusius su darbo santykiais, surašyti olandų kalba, nes kitaip jie negalioja.

Rezoliucinė dalis

SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamas valstybės narės federacijos subjekto, kaip antai nagrinėjamo pagrindinėje byloje, teisės aktas, kuriuo visi darbdaviai, turintys pagrindinę verslo vietą šio federacijos subjekto teritorijoje, įpareigojami tarpvalstybinio pobūdžio darbo sutartis sudaryti tik oficialiąja šio federacijos subjekto kalba, nes priešingu atveju teismas savo iniciatyva galėtų pripažinti šias sutartis niekinėmis.


(1)  OL C 219, 2011 7 23.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/3


2013 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Sujungtos bylos C-274/11 ir C–295/11) (1)

(Bendrasis patentas - Sprendimas, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti pagal SESV 329 straipsnio 1 dalį - Ieškinys dėl panaikinimo, grindžiamas kompetencijos nebuvimu, piktnaudžiavimu įgaliojimais ir Sutarčių pažeidimu - ESS 20 straipsnyje ir SESV 326 ir 327 straipsniuose nustatytos sąlygos - Neišimtinė kompetencija - „Kaip paskutinė išeitis“ priimtas sprendimas - Sąjungos interesų apsauga)

2013/C 164/05

Proceso kalbos: ispanų ir italų

Šalys

Ieškovės: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad, Italijos Republika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato S. Fiorentino

Ispanijos Karalystės pusėje įstojusi į bylą šalis: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamo avvocato dello Stato S. Fiorentino

Italijos Respublikos pusėje įstojusi į bylą šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama T. Middleton, F. Florindo Gijón ir A. Lo Monaco, po to — T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta ir K. Pellinghelli

Atskovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Belgijos Karalystė, atstovaujama C. Pochet, J. C. Halleux ir T. Materne; Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, D. Hadroušek ir J. Vláčil; Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze ir J. Kemper; Airija, atstovaujama D. O’Hagan, padedamo BL N. J. Travers; Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues ir A. Adam; Vengrija, atstovaujama M. Z. Fehér ir K. Molnár; Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. Wissels ir M. de Ree; Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, E. Gromnicka ir M. Laszuk; Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk ir C. Meyer-Seitz; Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama L. Seeboruth, padedamo baristerio T. Mitcheson; Europos Parlamentas, atstovaujamas I. Díez Parra, G. Ricci ir M. Dean; Europos Komisija, atstovaujama I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst ir L. Prete

Dalykas

2011 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimo 2011/167/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą (OL L 76, p. 53), panaikinimas — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Sąjungos teismų sistemos pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Ispanijos Karalystė padengia savo ir byloje C-274/11 Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Italijos Respublika padengia savo ir byloje C-295/11 Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Airija, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika, Vengrija, Nyderlandų Karalystė, Lenkijos Respublika, Švedijos Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Europos Parlamentas ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 219, 2011 7 23.

OL C 232, 2011 8 6.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/4


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) L prieš M

(Byla C-463/11) (1)

(Direktyva 2001/42/EB - Tam tikrų planų ir programų padarinių aplinkai vertinimas - 3 straipsnio 4 ir 5 dalys - Planų rūšių, kurių pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, nustatymas - „Vidaus plėtros“ užstatymo planas, kuriam pagal nacionalinės teisės aktus netaikomas aplinkosaugos vertinimas - Klaidingas „vidaus plėtros“ kokybės sąlygos vertinimas - Reikšmės užstatymo plano galiojimui nebuvimas - Direktyvos veiksmingumo pažeidimas)

2013/C 164/06

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: L

Atsakovė: M

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, p. 30; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 157) 3 straipsnio 4 ir 5 dalių aiškinimas — Taikymo sritis — Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta pagreitinta procedūra, neapimanti aplinkosaugos vertinimo, taikoma priimant miestų plėtros planus, susijusius su nedidelėmis teritorijomis vietos lygiu, kurios atitinka tam tikrus kiekybinius ir kokybinius kriterijus — Neteisingas kiekybinių kriterijų vertinimas

Rezoliucinė dalis

2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 3 straipsnio 5 dalį, siejamą kartu su jos 3 straipsnio 4 dalimi, reikia aiškinti kaip draudžiančią nacionalinės teisės nuostatas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pagal kurias kokybės sąlygos, kuri šios direktyvos perkėlimo nuostatoje nustatyta tam, kad priimant ypatingos rūšies užstatymo planą nereikėtų atlikti aplinkosaugos vertinimo pagal šią direktyvą, pažeidimas neturi reikšmės šio plano galiojimui.


(1)  OL C 355, 2011 12 3.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/5


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Edgard Mulders prieš Rijksdienst voor Pensioenen

(Byla C-548/11) (1)

(Socialinė apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 - 1 straipsnio r punktas - Sąvoka „draudimo laikotarpiai“ - 46 straipsnis - Senatvės pensijos apskaičiavimas - Draudimo laikotarpiai, į kuriuos reikia atsižvelgti - Pasienio darbuotojas - Nedarbingumo laikotarpis - Dviejų valstybių narių tuo pačiu metu mokamos panašios išmokos - Neatsižvelgimas į nedarbingumo laikotarpį kaip į draudimo laikotarpį - Gyvenamosios vietos sąlyga - Nacionalinės išmokų sutapimo vengimo taisyklės)

2013/C 164/07

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeidshof te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Edgard Mulders

Atsakovė: Rijksdienst voor Pensioenen

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Arbeidshof te Antwerpen — 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35), 1 straipsnio r punkto ir 46 straipsnio išaiškinimas — Draudimo laikotarpiai, į kuriuos reikia atsižvelgti.

Rezoliucinė dalis

1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97, 1 straipsnio r punktą ir 46 straipsnį, siejamus su šio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punktu ir SESV 45 ir 48 straipsniais, reikia aiškinti kaip draudžiančius tai, kad apskaičiuojant senatvės pensiją vienoje valstybėje narėje nedarbingumo laikotarpis, kuriuo kitoje valstybėje narėje darbuotojui migrantui buvo mokama sveikatos draudimo išmoka, iš kurios buvo išskaičiuojamos senatvės draudimo įmokos, pagal šios kitos valstybės narės teisės aktus nebūtų laikomas „draudimo laikotarpiu“, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, motyvuojant tuo, kad suinteresuotasis asmuo negyvena šioje kitoje valstybėje narėje ir (arba) gavo panašią išmoką pagal pirmosios valstybės narės teisės aktus, kuri negalėjo būti gaunama tuo pačiu metu kaip ir ši sveikatos draudimo išmoka.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/5


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Sibiu (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mariana Irimie prieš Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Byla C-565/11) (1)

(Pažeidžiant Sąjungos teisę valstybės narės surinktų mokesčių grąžinimas - Nacionalinės normos, pagal kurias ribojamos minėtos valstybės mokėtinos palūkanos už grąžintą mokestį - Palūkanos, skaičiuojamos kitą dieną po to, kai pateikiamas prašymas grąžinti mokestį - Nesuderinamumas su Sąjungos teise - Veiksmingumo principas)

2013/C 164/08

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Sibiu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Mariana Irimie

Atsakovės: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunalul Sibiu — Lygiavertiškumo, veiksmingumo ir proporcingumo principų, ES 6 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio aiškinimas — Nacionalinės teisės akto, kuriuo ribojamas žalos, kurią privatūs asmenys patyrė dėl valstybės narės padaryto Sąjungos teisės pažeidimo, atlyginimo dydis, leistinumas — Įstatyme numatytų palūkanų, susijusių su mokesčio grąžinimu, sumokėjimas.

Rezoliucinė dalis

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiamos tokios nacionalinės normos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, pagal kurias, kai grąžinamas pažeidžiant Sąjungos teisę surinktas mokestis, palūkanos ribojamos skaičiuojant nuo kitos dienos po to, kai buvo pateiktas prašymas grąžinti šį mokestį.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/6


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Steinel Vertrieb GmbH prieš Hauptzollamt Bielefeld

(Byla C-595/11) (1)

(Prekybos politika - Reglamentas (EB) Nr. 1470/2001 - Reglamentas (EB) Nr. 1205/2007 - Bendrasis muitų tarifas - Tarifinis klasifikavimas - Kombinuotoji nomenklatūra - Kompaktinių fluorescentinių lempų importui taikomi galutiniai antidempingo muitai - Galutinių antidempingo muitų taikymas produktams, priskiriamiems prie antidempingo reglamente numatytos tarifinės subpozicijos - Atitinkamas produktas - Taikymo sritis)

2013/C 164/09

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Steinel Vertrieb GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Bielefeld

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht Düsseldorf — 2001 m. liepos 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1470/2001, įvedančio galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkančio laikinąjį muitą, kuriuo apmuitintos importuojamos integruotos elektroninės kompaktinės fluorescentinės lempos (CFL-i), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (OL L 195, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 38 t., p. 43), iš dalies pakeisto 2006 m. rugsėjo 1 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1322/2006 (OL L 244, p. 1), ir 2007 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1205/2007, nustatančio antidempingo muitus importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės integruotoms elektroninėms kompaktinėms fluorescentinėms lempoms po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir išplečiančio jų taikymo sritį importuojamam tam pačiam produktui, siunčiamam iš Vietnamo Socialistinės Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos ir Filipinų Respublikos (OL L 272, p. 1), išaiškinimas — Nurodytų reglamentų taikymas kompaktinėms liuminescencinėms lempoms su prieblandos jungikliu.

Rezoliucinė dalis

2001 m. liepos 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1470/2001, įvedantis galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantis laikinąjį muitą, kuriuo apmuitintos importuojamos integruotos elektroninės kompaktinės fluorescentinės lempos (CFL-i), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, iš dalies pakeistas 2006 m. rugsėjo 1 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1322/2006, ir 2007 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1205/2007, nustatantis antidempingo muitus importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės integruotoms elektroninėms kompaktinėms fluorescentinėms lempoms po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį ir išplečiantis jų taikymo sritį importuojamam tam pačiam produktui, siunčiamam iš Vietnamo Socialistinės Respublikos, Pakistano Islamo Respublikos ir Filipinų Respublikos, apima visus produktus, kurie pasižymi tokiomis pačiomis esminėmis savybėmis kaip numatytosios šiuose reglamentuose ir kurie taip pat priskiriami prie Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijos ex 8539 31 90, įtvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2000 m. sausio 31 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 254/2000, I priede. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar nepaisant pridėto prieblandos jungiklio šios sąlygos yra tenkinamos pagrindinėje byloje nagrinėjamų produktų atveju, ar šie produktai — tai skirtingi produktai, atsižvelgiant į tai, kad jie turi papildomų minėtuose reglamentuose nenurodytų savybių.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/6


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Colloseum Holding AG prieš Levi Strauss & Co.

(Byla C-12/12) (1)

(Prekių ženklai - Reglamentas (EB) Nr. 40/94 - 15 straipsnio 1 dalis - Sąvoka „naudojimas iš tikrųjų“ - Prekių ženklas, naudojamas tik kaip sudėtinio prekių ženklo sudedamoji dalis arba kartu su kitu prekių ženklu)

2013/C 164/10

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Colloseum Holding AG

Atsakovė: Levi Strauss & Co.

Dalykas

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą — Bundesgerichtshof — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk. 1 t. p. 146) 15 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — „Prekių ženklo naudojimo“ sąvoka — Prekių ženklo kaip sudėtinio prekių ženklo dalies naudojimo pripažinimas šio sudėtinio prekių ženklo naudojimo atveju — Prekių ženklo, jei šis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, naudojimo pripažinimas, kai abu prekių ženklai yra įregistruoti atskirai ir kartu kaip sudėtinis prekių ženklas

Rezoliucinė dalis

Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga, kaip tai suprantama pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalį, gali būti įvykdoma, jei įregistruotas prekių ženklas, kuris skiriamąjį požymį įgijo dėl kito sudėtinio prekių ženklo, kurio sudėtinė dalis jis yra, naudojimo, yra naudojamas tik naudojant šį kitą sudėtinį prekių ženklą arba kai jis naudojamas tik kartu su kitu prekių ženklu, o pats šių dviejų prekių ženklų derinys įregistruotas kaip prekių ženklas.


(1)  OL C 89, 2012 3 24.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/7


2013 m. balandžio 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Meliha Veli Mustafa prieš Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite“ kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Byla C-247/12) (1)

(Darbuotojų apsauga darbdaviui tapus nemokiam - Direktyva 80/987/EEB - Direktyva 2002/74/EB - Direktyva 2008/94/EB - 2 ir 3 straipsniai - Pareiga numatyti darbuotojų reikalavimų užtikrinimą - Galimybė užtikrinti tik reikalavimus, kilusius iki teismo sprendimo iškelti bankroto bylą įrašymo į prekybos registrą - Teismo sprendimas iškelti bankroto bylą - Pasekmės - Darbdavio veiklos tęsimas)

2013/C 164/11

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Meliha Veli Mustafa

Atsakovas: Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite“ kam Natsionalnia osiguritelen institut

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Varhoven administrativen sad — 1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyvos 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (OL L 283, p. 23; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 217), iš dalies pakeistos 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/74/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (OL L 270, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 261), 2 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Valstybių narių pareiga numatyti ne tik iškeliant darbdaviui bankroto bylą esamų darbuotojų reikalavimo teisių dėl darbo užmokesčio garantijas, bet ir kiekviename bankroto procedūros etape galinčių atsirasti teisių garantijas.

Rezoliucinė dalis

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam reikia aiškinti taip, kad ji neįpareigoja valstybių narių numatyti darbuotojų reikalavimų užtikrinimą kiekviename jų darbdaviui iškeltos bankroto bylos etape. Konkrečiai kalbant, ji nedraudžia valstybėms narėms numatyti užtikrinimą tik tų darbuotojų reikalavimų, kurie kilo iki sprendimo iškelti bankroto bylą įregistravimo prekybos registre dienos, nors šiuo sprendimu darbdavio veikla nenutraukiama.


(1)  OL C 235, 2012 8 4.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/7


2013 m. vasario 12 d.Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje GSV Kft. prieš Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Byla C-74/13)

2013/C 164/12

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: GSV Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar galima laikyti, kad

baltos spalvos,

stačiakampio formos

medžiaga,

iš audinio,

išausto supinant susuktus verpalus,

kurio ataudus sudaro du siūlai, kurie savo ruožtu

persipindami apjuosia metmenis,

kurios audinys turi 4x4 mm dydžio akutes,

o plotis ir ilgis yra 100 cm × 201 cm,

kuri pagaminta iš stiklo pluošto, padengto stireno-akrilato kopolimero plastiku,

ir neturi sruogų (gijų),

kurios kvadratinio metro svoris yra 136 g/m2,

metmenų tankis 415 tex

o ataudų — 132 tex,

atitinka 2011 m. vasario 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 138/2011 (1), kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas laikinasis antidempingo muitas, 14 konstatuojamojoje dalyje ir 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas šias materialines charakteristikas:

 

tinkliniai

 

stiklo pluošto audiniai,

 

kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm,

 

o svoris didesnis nei 35 g/m2,

ir todėl TARIC 7019590010 kodą reikia aiškinti taip, kad pirma aprašyta medžiaga yra įtraukta į šį TARIC kodą, atsižvelgiant taip pat į tarifinę klasifikaciją ir į įvairias Bendrijos teisės kalbines versijas?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar gali būti atleistas nuo antidempingo muito mokėjimo pagal Bendrijos teisę fizinis ar juridinis asmuo, kuris, pasikliaudamas ta reglamento normine teksto versija, kuri paskelbta jo pilietybės kalba, — nepatikrinęs kitose kalbinėse versijose galbūt esančių reikšmės skirtumų, — ir remdamasis bendru ir akivaizdžiu norminio teksto jo kalba supratimu, įveža į Europos Sąjungos teritoriją už jos ribų pagamintą produktą, manydamas, kad pagal jo suprantamą kalbinę versiją šio produkto nėra tarp tų produktų, kuriems taikomas antidempingo muitas, net ir tuo atveju, kai palyginus įvairias Bendrijos teisės normos kalbines versijas galima daryti išvadą, kad pagal Bendrijos teisę produktas antidempingo muitu yra vis dėlto apmokestinamas?


(1)  2011 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 138/2011, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 43, p. 9).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/8


2013 m. kovo 1 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-205/11 Vokietija prieš Komisiją

(Byla C-102/13 P)

2013/C 164/13

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Vokietijos Respublika, atstovaujama T. Henze ir J. Möller,

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2012 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį byloje T-205/11,

pripažinti ieškinį nepriimtinu ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis ją išnagrinėtų iš esmės, ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi Bendrajame Teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacine tvarka apskųsta 2012 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartis byloje T-205/11, kuria Bendrasis Teismas atmetė Vokietijos Federacinės Respublikos ieškinį dėl 2011 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimo 2011/527/ES dėl valstybės pagalbos C 7/10 (ex CP 250/09 ir NN 5/10), kurią Vokietija suteikė pagal mokestinių nuostolių perkėlimo schemą (KStG, Sanierungsklausel), panaikinimo.

Apeliacinį skundą Federalinė vyriausybė grindžia dviem apeliacinio skundo pagrindais, susijusiais su nepakankamu motyvavimu:

pažeistas tinkamo teisingumo vykdymo principas, kuris yra speciali bendrojo teisinio tikrumo principo išraiška, nes Bendrasis Teismas klaidingai kvalifikavo Komisijos pasirinktą skundžiamo sprendimo įteikimo būdą ir nenustatė jokių reikalavimų formalumams, kurių reikia laikytis, kad būtų veiksmingai, patvirtinant gavimą, įteiktas sprendimas pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, (1) 7 straipsnį,

pažeistas tinkamo teisingumo vykdymo principas, kuris yra speciali bendrojo teisinio tikrumo principo išraiška, nes Bendrasis Teismas konstatavo, kad, kiek tai susiję su kaltinimu dėl pavėluoto ieškinio įteikimo, Komisija neprivalėjo įrodyti, jog siuntinį priėmė identifikuojamas asmuo ir kad šis asmuo buvo įgaliotas priimti įteikiamus dokumentus.


(1)  OL L 83, p 1.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/9


2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje eco cosmetics GmbH & Co. KG prieš Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Byla C-119/13)

2013/C 164/14

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Wedding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Atsakovė: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 (1), nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, reikia aiškinti taip, kad atsakovas gali pateikti prašymą peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą teisme ir tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas jam neįteiktas arba įteiktas netinkamai? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1986/2006 20 straipsnio 1 arba 2 dalimi?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas atsakovui neįteiktas arba įteiktas netinkamai, pateikdamas prašymą dėl peržiūros atsakovas turi laikytis terminų? Ar tokiu atveju reikia remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi?

3.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: kokios procesinės pasekmės atsiranda, jei prašymas dėl peržiūros patenkinamas? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi arba 17 straipsnio 1 dalimi?


(1)  OL L 399, p. 1.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/9


2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. prieš Tetyana Bonchyk

(Byla C-120/13)

2013/C 164/15

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Wedding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Atsakovė: Tetyana Bonchyk

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 (1), nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, reikia aiškinti taip, kad atsakovas gali pateikti prašymą peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą teisme ir tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas jam neįteiktas arba įteiktas netinkamai? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1986/2006 20 straipsnio 1 arba 2 dalimi?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Kokios procesinės pasekmės atsiranda, jei prašymas dėl peržiūros patenkinamas? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi arba 17 straipsnio 1 dalimi?


(1)  OL L 399, p. 1.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/10


2013 m. kovo 14 d.Amtsgericht Wedding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft prieš Xceed Holding Ltd.

(Byla C-121/13)

2013/C 164/16

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Wedding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft

Atsakovė: Xceed Holding Ltd.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006 (1), nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, reikia aiškinti taip, kad atsakovas gali pateikti prašymą peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą teisme ir tuo atveju, kai mokėjimo įsakymas jam neįteiktas arba įteiktas netinkamai? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1986/2006 20 straipsnio 1 arba 2 dalimi?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Kokios procesinės pasekmės atsiranda, jei prašymas dėl peržiūros patenkinamas? Ar tokiu atveju galima atitinkamai remtis Reglamento Nr. 1896/2006 20 straipsnio 3 dalimi arba 17 straipsnio 1 dalimi?


(1)  OL L 399, p. 1.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/10


2013 m. kovo 15 d.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-126/13 P)

2013/C 164/17

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, atstovaujama advokato S. Biagosch

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2013 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-625/11, kiek Bendrasis Teismas nusprendė, kad Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Pirmoji apeliacinė taryba priėmusi 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą (byla R 340/2011-1) nepažeidė Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies c punkto,

panaikinti 2011 m. rugsėjo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 340/2011-1), kiek juo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus iš dalies buvo atmesta prekių ženklo „ecoDoor“ paraiška,

nepatenkinus šių reikalavimų,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniu skundu ginčijamas 2013 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje T-625/11, kuriuo Bendrasis Teismas atmetė BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ieškinį dėl 2011 m. rugsėjo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 340/2011-1), kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus iš dalies buvo atmesta prekių ženklo „ecoDoor“ paraiška.

Apeliaciniam skundui paremti apeliantė nurodo šį pagrindą:

Ji remiasi Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu, nes prekių ženklą „ecoDoor“ — nors juo apibūdinamos visai ne VRDT sprendime dėl atmetimo nurodytos prekės, o tik durys, kaip galima šių prekių sudedamoji dalis — galima laikyti apibūdinančių atitinkamas prekes tik tuomet, jei atitinkama sudedamoji dalis tiek svarbi šioms prekėms, kad visuomenė nedvejodama susieja šią dalį su preke. Taip yra tik tuo atveju, jei, visuomenės nuomone, atitinkama dalis neabejotinai vykdo esminę prekės funkciją. Tačiau to negalima pasakyti apie duris, kaip atitinkamų prekių sudedamąją dalį, todėl nėra Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtintos kliūties registracijai.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/11


2013 m. kovo 18 d.Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV prieš ILME GmbH

(Byla C-132/13)

2013/C 164/18

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Atsakovė: ILME GmbH

Prejudicinis klausimas

„Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/95/EB (1) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose, suderinimo 1, 8 ir 10 straipsniai bei II, IV ir III priedai turi būti aiškinami taip, kad korpusai, kaip pramoninės daugiapolės kištukinės jungties komponentai, neturi būti ženklinami CE ženklu?“


(1)  OL L 374, p. 10.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/11


2013 m. kovo 28 d.Rechtbank Den Haag (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hamidullah Rajaby prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-158/13)

2013/C 164/19

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Hamidullah Rajaby

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai, atrodo, padarytas akivaizdus Sąjungos teisės pažeidimas, sukelsiantis pasekmes ateityje, ir kai Reglamento Nr. 343/200 (1) 3 14 straipsnio taikymo klausimu šalys pareiškė nuomones administracinėje procedūroje, tačiau nebeminėjo šio klausimo teisme ir pareiškėjas teisme taip pat daugiau juo aiškiai nesirėmė, Sąjungos teisė pažeidžiama, jei teismas šio klausimo nenagrinėja, remdamasis nacionalinėje teisėje įtvirtintu draudimu nagrinėti jį ex officio?

2.

Ar apie priklausomybę, kaip jį suprantama pagal Reglamento Nr. 343/2003 15 straipsnio 2 dalį, jau galima kalbėti nagrinėjamu atveju, kai šeimos nariai yra jokio išsilavinimo neturinti jauna moteris iš Afganistano ir du 5,5 ir 3 metų amžiaus išlaikomi vaikai, kuriuos ji turi išlaikyti ir kuriais rūpintis ir auklėti juos jai padėti gali tik pareiškėjas, kuris yra jos sutuoktinis ir vaikų tėvas, o, be to, jos prieglobsčio prašymas atsakovo buvo atmestas, nes jos išdėstyti motyvai pripažinti visiškai neįtikinamais, nors juos gali patvirtinti pareiškėjo parodymai ir jo pateikti dokumentai (kopijos)?


(1)  2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 109).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/11


2013 m. balandžio 3 d.Tribunal administratif de Melun (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sophie Mukarubega prieš Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Byla C-166/13)

2013/C 164/20

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif de Melun

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sophie Mukarubega

Atsakovai: Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar teisę būti išklausytam per visą procedūrą, kuri yra sudėtinė teisės į gynybą paisymo, t. y. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41, 47 ir 48 straipsniuose įtvirtinto pagrindinio teisės principo, dalis, reikia aiškinti kaip reiškiančią, kad prieš priimdama sprendimą dėl neteisėtai šalyje esančio užsieniečio grąžinimo, nesvarbu, ar tai būtų atliekama iki sprendimo suteikti ar nesuteikti leidimo gyventi šalyje, ar po jo, ir visų pirma tais atvejais, kai yra jo slapstymosi rizika, administracija turi sudaryti suinteresuotajam asmeniui galimybę pateikti savo pastabas?

2.

Ar skundo pareiškimo administraciniame teisme stabdomasis poveikis leidžia nukrypti nuo pareigos iš anksto suteikti galimybę neteisėtai šalyje esančiam užsieniečiui išdėstyti savo nuomonę dėl numatomos priimti jam nepalankios išsiuntimo priemonės?


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/12


2013 m. kovo 27 d.Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje prieš Jean Devillers

(Byla C-167/13)

2013/C 164/21

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires

Šalis pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jean Devillers

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. gruodžio 22 d. Reglamento Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (1) 3 straipsnį ir [šio reglamento] I priedo I skyriaus „Tinkamumas vežti“ 1, 2 ir 3 punktus, pagal kuriuos kilus abejonių dėl to, ar sužeistas gyvūnas yra tinkamas vežti, ir būtent vertinant, ar vežimas sukeltų papildomų kančių, reikia prašyti veterinarijos gydytojo patarimo, reikia aiškinti taip: šioms nuostatoms prieštarauja 1999 m. liepos 9 d. Karaliaus nutarimo dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (2) (Belgijos nacionalinė teisė) 11 straipsnio 4 dalis, pagal kurią leidžiama vežti sužeistą gyvūną, tik jeigu toks vežimas nesukels nereikalingų kančių, ir kurioje daugiau nieko nenumatyta?


(1)  2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičianti Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, p. 1).

(2)  1999 m. liepos 9 d. Karaliaus nutarimo dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir vežėjų registracijos, prekiautojų licencijų, sustojimo vietų ir surinkimo centrų sąlygų (Moniteur belge, 1999 m. rugsėjo 2 d., p. 32437).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/12


2013 m. balandžio 15 d.tribunal de grande instance de Bayonne (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raquel Gianni Da Silva prieš Préfet des Pyrénées-Atlantiques

(Byla C-189/13)

2013/C 164/22

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Bayonne

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Raquel Gianni Da Silva

Atsakovas: Préfet des Pyrénées-Atlantiques

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Europos Sąjungos teisę draudžiamas nacionalinės teisės aktas, pagal kurį numatyta taikyti laisvės atėmimo bausmę neteisėtai atvykusiam trečiosios šalies piliečiui, prieš tai netaikius prievartos priemonių, numatytų 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB (1).


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/12


2013 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Bulgarijos Respubliką

(Byla C-203/13)

2013/C 164/23

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Beynet, M. Heller, P. Mihaylova

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, (1) 3 ir 7 straipsniams bei I priedo 1 punkto a papunkčio antrai pastraipai ir b, c, d, f, h ir i papunkčiams perkelti ir bet kuriuo atveju nepranešusi Komisijai apie tokius teisės aktus, Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 49 straipsnio 1 dalį.

Remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, už pareigos pranešti Komisijai apie Direktyvos 2009/72/EB perkėlimo priemones neįvykdymą skirti Bulgarijos Respublikai 8 448 EUR periodinę baudą už kiekvieną dieną nuo teismo sprendimo šioje byloje paskelbimo.

Priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą baigėsi 2011 m. kovo 3 dieną.


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 55


Bendrasis Teismas

8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/14


2013 m. balandžio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

(Byla T-32/08) (1)

(Viešieji paslaugų pirkimai - Konkurso procedūra - Rinkos analizė siekiant plėtoti naujus interneto svetainės principus - Konkurso dalyvio pasiūlymo atmetimas - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida - Atrankos ir laimėtojo nustatymo kriterijai - Deliktinė atsakomybė)

2013/C 164/24

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atėnai, Graikija), atstovaujama iš pradžių advokato N. Korogiannakis, vėliau advokatų M. Roli ir M. Stavropoulou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių E. Manhaeve, vėliau advokatų J. Stuyck ir A.-M. Vandromme

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti Komisijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pateiktą per rinkos analizės, skirtos plėtoti naujus interneto svetainės „Aplinkos jauniems europiečiams“ principus, pirkimo procedūrą, ir, antra, prašymas atlyginti žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/14


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-526/10) (1)

(Prekyba produktais iš ruonių - Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 - Taikymo sąlygos - Reglamentas (ES) Nr. 737/2010 - Draudimas pateikti šiuos produktus į rinką - Išimtis inuitų bendruomenėms - Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas - Teisinis pagrindas - Subsidiarumas - Proporcingumas - Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

2013/C 164/25

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: Inuit Tapiriit Kanatami (Otava, Kanada); Inuit Tapiriit Kanatami (Otava, Kanada); Nattivak Hunters and Trappers Association (Kikiktardžuakas, Kanada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtungas, Kanada); Jaypootie Moesesie (Kikiktardžuakas); Allen Kooneeliusie (Kikiktardžuakas); Toomasie Newkingnak (Kikiktardžuakas); David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada); Karliin Aariak (Ikaluitas, Kanada); Canadian Seal Marketing Group (Kvebekas, Kanada); Ta Ma Su Seal Products, Inc. (Cap-aux-Meules, Kanada); Fur Institute of Canada (Otava); NuTan Furs, Inc. (Katalina, Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergenas, Norvegija); Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland) (Nūkas, Grenlandija, Danija); Johannes Egede (Nūkas); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nūkas); William E. Scott & Son (Edinburgas, Jungtinė Karalystė); Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules); Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi (Stambulas, Turkija); Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd (Fleur-de-Lys, Kanada), atstovaujami advokatų J. Bouckaert ir H. Viaene

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama E. White, P. Oliver ir K. Mifsud-Bonnici

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas I. Anagnostopoulou ir L. Visaggio, vėliau L. Visaggio ir D. Gauci ir Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Moore ir K. Michoel

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 737/2010, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 216, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi ir Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd padengti savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 13, 2011 1 15.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/15


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gbagbo prieš Tarybą

(Byla T-119/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Konkrečios ribojančios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante - Lėšų įšaldymas - Reikalavimų pakeitimas - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Teisė į gynybą - Nuosavybės teisė)

2013/C 164/26

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Simone Gbagbo (Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas), atstovaujama advokato J.-C. Tchikaya

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen ir M. Chavrier

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama A. Bordes ir M. Konstantinidis; Dramblio Kaulo Kranto Respublika, atstovaujama advokatų J.-P. Mignard, J.-P. Benoit ir G. Merland

Dalykas

Pirmiausia prašymas panaikinti 2011 m. sausio 14 d. Tarybos sprendimą 2011/18/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui, o taip pat — 2011 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 25/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante, kiek šie aktai susiję su ieškove.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Simone Gbagbo padengia savo bei Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 130, 2011 4 30.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/15


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gossio prieš Tarybą

(Byla T-130/11) (1)

(Bendra užsienio ir saugumo politika - Konkrečios ribojančios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante - Lėšų įšaldymas - Pareiga motyvuoti - Akivaizdi vertinimo klaida)

2013/C 164/27

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marcel Gossio (Abidžanas, Dramblio Kaulo Krantas), iš pradžių atstovaujamas advokatų G. Collard, vėliau — S. Zokou

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen ir G. Étienne

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Komisija, atstovaujama A. Bordes ir M. Konstantinidis; Dramblio Kaulo Kranto Respublika, atstovaujama advokatų J.-P. Mignard, J.-P. Benoit ir G. Merland

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. sausio 14 d. Tarybos sprendimą 2011/18/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui ir 2011 m. sausio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 25/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Marcel Gossio padengia savo bei Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 130, 2011 4 30.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/16


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones prieš VRDT — MIP Metro (METROINVEST)

(Byla T-284/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo METROINVEST paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas METRO - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Nediskriminavimo principas - Teisė į teisingą procesą)

2013/C 164/28

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokatų J. Carbonell Callicó, P. Craddock ir B. Vanbrabant,

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų M Berger, R. Kaase ir J.-C. Plate

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. kovo 17 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 954/2010–1), susijusio su protesto procedūra tarp MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metropolis Inmobiliarias ir Restauraciones, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 232, 2011 8 6.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/16


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Chen prieš VRDT — AM Denmark (Valymo įtaisas)

(Byla T-55/12) (1)

(Bendrijos dizainas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis valymo įtaisą - Erdvinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis valymo įtaisą, turintį purškiklį ir kempinę - Registracijos pripažinimas negaliojančia)

2013/C 164/29

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Su-Shan Chen (Sanchong, Taivanas), atstovaujamas advokato C. Onken

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danija), atstovaujama advokato C. Type Jardorf

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2011 m. spalio 26 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2179/2010-3), susijusio su registracijos pripažino negaliojančia procedūra tarp AM Denmark A/S ir Su-Shan Chen.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Su-Shan Chen bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 133, 2012 5 5.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/16


2013 m. balandžio 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bayerische Motoren Werke prieš VRDT (ECO PRO)

(Byla T-145/12) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Tarptautinė registracija, nurodant Europos Bendriją - Žodinis prekių ženklas ECO PRO - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2013/C 164/30

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Bayerische Motoren Werke AG (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Onken

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. Bullock

Dalykas

Ieškinys dėl 2012 m. sausio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo R 1418/2011-4, susijęs su tarptautine žodinio prekių ženklo ECO PRO registracija, nurodant Europos Bendriją.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Bayerische Motoren Werke AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 165, 2012 6 9.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/17


2013 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Oster Weinkellerei prieš VRDT — Viñedos Emiliana (Igama)

(Byla T-474/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Prekių ženklo, dėl kurio pateiktas protestas, anuliavimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 164/31

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Andreas Oster Weinkellerei KG (Kochemas, Vokietija), atstovaujama advokato N. Schindler

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Pohlmann

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santjagas, Čilė)

Dalykas

Ieškinys dėl 2011 m. birželio 22 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 637/2010-2), susijusio su protesto procedūra tarp Andreas Oster Weinkellerei KG ir Viñedos Emiliana, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Ieškovė ir VRDT pačios padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 319, 2011 10 29.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/17


2013 m. balandžio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PT Ecogreen Oleochemicals ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-28/12) (1)

(Dempingas - Tam tikrų rūšių Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholio ir jo mišinių importas - Galutinis antidempingo muitas - Naujo reglamento priėmimas - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį teisme išnykimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 164/32

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil Batam, Indonezija); Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapūras; Singapūras) ir Ecogreen Oleochemicals GmbH (Desau-Roslau, Vokietija), atstovaujamos advokatų F. Graafsma ir J. Cornelis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix, padedamo advokatų G. Berrisch ir N. Chesaites

Dalykas

Prašymas panaikinti 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1138/2011, kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholiui ir jo mišiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 293, p. 1), kiek jis taikomas ieškovėms PT Ecogreen Oleochemicals.

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ieškinio.

2.

Nebereikia priimti sprendimo dėl Sasol Olefins & Surfactants GmbH ir Sasol Germany GmbH prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo, PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd ir Ecogreen Oleochemicals GmbH bylinėjimosi išlaidas.

4.

Sasol Olefins & Surfactants ir Sasol Germany padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 73, 2012 3 10.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/18


2013 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

(Byla T-124/13)

2013/C 164/33

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama avvocati dello Stato G. Palmieri ir P. Gentili

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti pranešimą apie bendrą konkursą EPSO/AST/125/12 dėl 110 asistentų (AST 3) audito, finansų ir apskaitos bei ekonomikos ir statistikos srityse rezervo sąrašo laisvoms darbo vietoms užpildyti sudarymo,

panaikinti pranešimą apie bendrą konkursą EPSO/AST/126/12 dėl 78 asistentų (AST 3) biologijos, gyvosios gamtos ir sveikatos mokslų, chemijos, fizikos ir medžiagotyros, branduolinių tyrimų, civilinės ir mechaninės inžinerijos bei elektros ir elektronikos inžinerijos srityse rezervo sąrašo laisvoms darbo vietoms užpildyti sudarymo,

panaikini pranešimą apie bendrą konkursą EPSO/AD/248/13 dėl 29 administratorių (AD 6)pastatų saugumo ir statybos metodų inžinerijos srityse rezervo sąrašo laisvoms darbo vietoms užpildyti sudarymo,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 263, 264, 266 straipsnių pažeidimu.

Ieškovė nurodo, kad Komisija neatsižvelgė į Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-566/10 P, kuriame neteisėtais buvo pripažinti pranešimai, kuriuose Sąjungos bendrų konkursų dalyviai kaip antrąją kalbą galėjo nurodyti tik anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 342 straipsnio ir Reglamento Nr. 1/58 1 ir 6 straipsnių, kuriuose nustatomos Europos ekonominėje bendrijoje vartotinos kalbos, pažeidimu.

Šiuo klausimu nurodoma, kad ribodama Sąjungos bendrų konkursų dalyviams antrosios kalbos pasirinkimą Komisija nustatė naują kalbų vartojimo institucijose sistemą, todėl pažeidė Tarybos išimtinę kompetenciją šioje srityje.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su EB 12 straipsnio (dabar — SESV 18 straipsnis), Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnio, ES 6 straipsnio 3 dalies, Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 2 dalies ir 3 straipsnio, Reglamento Nr. 1/58 1 ir 6 straipsnių ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnio 1 ir 6 dalių, 27 straipsnio 2 dalies bei 28 straipsnio f punkto pažeidimu.

Ieškovės nuomone Komisijos taikomi lingvistiniai ribojimai yra diskriminuojančio pobūdžio, nes minėtos nuostatos draudžia Sąjungos piliečiams ir institucijų pareigūnams nustatyti lingvistinius ribojimus, kurie nėra bendrai ir objektyviai numatyti institucijų vidaus aktuose, parengtuose pagal minėto Reglamento Nr. 1/58 6 straipsnį ir iki šiol nepriimtuose, ir draudžia nustatyti tokius ribojimus, jei nėra konkretaus ir pagrįsto institucijos intereso.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su ES 6 straipsnio 3 dalies, kiek joje nustatomas teisėtų lūkesčių apsaugos principas, išplaukiantis iš Valstybių narių konstitucinių tradicijų, pažeidimu.

Komisija pažeidė piliečių lūkesčius dėl galimybės pasirinkti bet kurią Sąjungos kalbą kaip antrąją kalbą, kaip būdavo iki 2007 m. ir kaip tai buvo patvirtinta Teisingumo Teismo sprendime byloje C-566/10 P.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su įgaliojimų viršijimu ir esminių reikalavimų dėl pranešimo apie konkursą pobūdžio ir tikslo (konkrečiai Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 d straipsnio 1 ir 6 dalys. 28 straipsnio f punktas, 27 straipsnio 2 dalis, 34 straipsnio 3 dalis ir 45 straipsnio 1 dalis) nesilaikymu bei proporcingumo principo pažeidimu.

Ieškovė tvirtina, kad iš anksto ir visiems apribodama antrosios kalbos pasirinkimą Komisija iš tikrųjų peršoko konkurso etapą dėl kandidatų kalbinių gebėjimų patikrinimo, kuris turi vykti konkurso metu. Todėl kalbų žinojimas tapo svarbesniu nei profesiniai gebėjimai.

6.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 18 straipsnio ir 24 straipsnio 4 dalies, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnio, Reglamento Nr. 1/58 2 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 d straipsnio 1 ir 6 dalių pažeidimu.

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, jog nustatant, kad paraiškos dalyvauti konkurse būtinai turi būti pateiktos anglų, prancūzų ar vokiečių kalba ir kad atitinkama kalba Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) kandidatams siųs žinutes apie konkurso eigą, buvo pažeista Sąjungos piliečių teisė su institucijomis bendrauti savo kalba bei buvo diskriminuojami tie asmenys, kurie gerai nemokėjo minėtų trijų kalbų.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 296 straipsnio 2 dalies (nepakankamas motyvavimas) ir proporcingumo principo pažeidimu ir faktinių aplinkybių iškraipymu.

Ieškovė nurodo, kad pasirinkimo apribojimą trimis kalbomis Komisija motyvavo tuo, kad naujai priimti asmenys turėtų iš karto galėti bendrauti institucijų viduje. Šis motyvas iškraipo faktines aplinkybes, nes negalima tvirtinti, jog trys aptariamos kalbos yra daugiau naudojamos tarp įvairių lingvistinių grupių institucijų viduje, ir yra neproporcingas pagrindinei teisei dėl diskriminacijos dėl kalbos draudimo. Iš tikrųjų yra mažiau ribojančių priemonių užtikrinti sklandų bendravimą institucijų viduje.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/19


2013 m. kovo 25 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. sausio 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-27/11, BO prieš Komisiją

(Byla T-174/13 P)

2013/C 164/34

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir D. Martin.

Kita proceso šalis: BO (Amanas, Jordanija)

Reikalavimai

Apeliantė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. sausio 15 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje F-27/11, BO prieš Komisiją;

atmesti BO ieškinį byloje F-27/11 ir priteisti iš jo bylinėjimosi Tarnautojų teisme išlaidas;

nuspręsti, kad kiekviena šalis padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Komisija nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su Bendrųjų Europos Sąjungos pareigūnų sveikatos draudimo nuostatų 19 straipsnio ir 2007 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimo dėl Bendrųjų medicinos išlaidų kompensavimo nuostatų II antraštinės dalies 12 skyriaus „Transporto išlaidos“ 2.5 punkto pažeidimu, nes Tarnautojų teismas nepaisė griežto principo, įtvirtinto antrojoje iš minėtų nuostatų, pagal kurį transporto išlaidos neatlygintinos.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/19


2013 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Moallem Insurance prieš Tarybą

(Byla T-182/13)

2013/C 164/35

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Moallem Insurance Co. (Teheranas, Iranas), atstovaujama advokato D. Luff

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 2012/829/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 356, p. 71), priedo 18 dalį.

Panaikinti 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1264/2012, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui (OL L 356, p. 55), priedo 18 dalį.

Pripažinti 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP (1) 12 straipsnį ir 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (2) 35 straipsnį netaikytinais ieškovei.

Priteisti iš Tarybos padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi devyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Teisingumo Teismas turi jurisdikciją peržiūrėti Tarybos sprendimo 2010/644/CFSP priedo B skirsnio 21 dalį, Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 VIII priedo B skirsnio 21 dalį ir 2010 m. spalio 28 d. sprendimą bei patikrinti jų atitiktį bendriesiems Sąjungos teisės principams.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad konkrečios priežastys įrašyti Moallem yra neteisingos ir nesilaikyta Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP 20 straipsnio 1 dalies (vėliau pakeistos 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimo 2012/35/CFSP 1 straipsnio 7 dalimi, 2012 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2012/635/CFSP 1 straipsnio 8 dalimi, 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 2012/829/CFSP 1 straipsnio 2 dalimi) ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 (vėliau pakeistos 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1263/2012 1 straipsnio 11 dalimi) reikalavimų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 2012/829/CFSP ir gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinantis reglamentas (ES) 1264/2012 yra nepakankamai motyvuoti. Jai pažeidžiamos Moallem teisės į gynybą ir jos teisė būti bešališkai išklausytai, nes Taryba niekada neatsakė į 2013 m. vasario 6 d.Moallem laišką ir Moallem nebuvo leista susipažinti su Tarybos dokumentais.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Taryba pažeidė Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP 24 straipsnio 3 ir 4 dalis ir Tarybos reglamento 267/2012 46 straipsnio 3 ir 4 dalis. Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP 24 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 46 straipsnio 3 ir 4 dalyje reikalaujama, kad Taryba praneštų ir nusiųstų savo sprendimą, įskaitant ir įrašymo priežastis, ir Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP 24 straipsnio 4 dalyje ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 46 straipsnio 4 dalyje numatytas sprendimo nagrinėjimas iš naujo, jei pateikiamos pastabos.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad vertindama Moallem padėtį Taryba pažeidė gero administravimo principą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad vertindama Moallem padėtį Taryba pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Tarybos sprendimo 2010/413/CFSP 12 straipsnis ir 2013 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 35 straipsnis turi būti netaikomi Moallem, nes jais pažeidžiamas Europos Sąjungos sutarties (ESS) 5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas proporcingumo principas.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas, susijęs su Tarybos reglamentu Nr. 267/2012 (su pakeitimais), kuriuo remiantis buvo priimtas ginčijamas 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinančio reglamento (ES) Nr. 1264/2012 priedas, pažeidžiamos SESV 215 straipsnio 2 ir 3 dalys, kaip jo teisinis pagrindas, bei ESS 40 straipsnis.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Tarybos sprendimas 2010/413/CFSP ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 buvo priimti pažeidžiant lygybės ir nediskriminavimo principą.


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/CFSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39).

(2)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/20


2013 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje PP Nature-Balance Lizenz prieš Komisiją

(Byla T-189/13)

2013/C 164/36

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Ambrosius

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2013 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2013) 369 galutinis, susijusį su leidimais pateikti į rinką žmonėms skirtus vaistus, kuriuose yra veiklioji medžiaga „tolperisonas“, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį;

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti minėtą sprendimą tiek, kiek juo valstybės narės įpareigojamos panaikinti nuorodą „Skausminga raumenų įtampa dėl stuburo ar pečių srities sąnarių patologijos“ iš leidimų pateikti į rinką tolperisoną, kuris į organizmą patenka prarijus, ir atitinkamai pakeisti leidimus;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Direktyvos 2001/83/EB (1) 116 straipsnio pažeidimas

Pirmuoju ieškinio pagrindu ieškovė be kita ko tvirtina, kad ginčijamas sprendimas grindžiamas klaidingu terapinio poveikio nebuvimo kriterijaus vertinimu. Be to, ieškovė tvirtina, kad vertinant tolperisono, kuris į organizmą patenka prarijus, naudos ir rizikos santykio vertinimą buvo taikyti netinkami kriterijai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Direktyvos 2001/83/EB 10a straipsnio ir I priedo pažeidimas

Antruoju ieškinio pagrindu ieškovė tvirtina, kad vertinant veiksmingumą, saugumą ir naudos bei rizikos santykį, ginčijamame sprendime nebuvo atsižvelgta į Direktyvos 2001/83 10a straipsnyje ir I priede įtvirtintus kriterijus. Be to, ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas grindžiamas klaidingais vertinimo kriterijais.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: proporcingumo principo ir Direktyvos 2001/83 22a straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas

Trečiuoju ieškinio pagrindu ieškovė tvirtina, kad vietoj leidimų pateikti į rinką pakeitimo, neatidedant jo pasekmių, būtų paprasčiau įpareigoti atlikti veiksmingumo tyrimą, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/83 22a straipsnio 1 dalies b punktą. Ieškovė tvirtina, kad Komisija nepakankamai išnagrinėjo šią galimybę ir kad EVA žmonėms skirtų vaistų mokslinis komitetas ją atmetė dėl teise nepagrįstų motyvų.


(1)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/21


2013 m. balandžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Rubinum prieš Komisiją

(Byla T-201/13)

2013/C 164/37

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Rubinum, SA (Rubí, Ispanija), atstovaujama advokatų C. Bittner ir P.-C. Scheel

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 288/2013;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė iš esmės pateikia tokius argumentus.

1.

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 (1) 13 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė nurodo, kad ginčijamas reglamentas grindžiamas visų pirma Reglamento Nr. 1831/2003 13 straipsnio 2 dalimi ir kad šios nuostatos reikalavimai nagrinėjamu atveju nėra įvykdyti. Ji atkreipia dėmesį visų pirma į tai, kad ginčijamas reglamentas grindžiamas tik prielaidomis ir kad atitinkamo preparato atveju faktiškai nebuvo konkrečiai nustatytas nei atsparumo antibiotikams perdavimas, nei toksinų gamyba.

2.

Reglamento Nr. 1831/2003 9 straipsnio 1 dalies pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad Komisija sprendimą dėl jos pagal Reglamento Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį, siejant ją su 7 straipsniu, pateikto prašymo turėjo priimti pagal to paties reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

3.

Reglamento Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad ji keliose leidimų išdavimo procedūrose tinkamai ir pakankamai yra įrodžiusi, jog jos gaminamas pašarų priedas pagal Reglamento Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį nedaro neigiamos įtakos žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Be to, Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba (EMST) neįrodė, kad šie teiginiai yra neteisingi.

4.

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (2) 6 straipsnio pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė iš esmės nurodo, kad ginčijamas reglamentas nepagrįstas jokia tinkama ir išsamia rizikos analize.

5.

Reglamento Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė, be kita ko, tvirtina, kad Komisija ginčijamo reglamento negali pateisinti ir Reglamento Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu atsargumo principu. Toliau ji nurodo, kad ginčijamu reglamentu Reglamento Nr. 178/2002 7 straipsnio 2 dalies reikalavimai pažeidžiami net ir atsižvelgiant į atsargumo principą.

6.

Bendrųjų Sąjungos teisės principų pažeidimas

Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo teisės būti išklausytai, teisės į teisingą procesą ir proporcingumo principo pažeidimą.

7.

Reglamento Nr. 1831/2003 19 straipsnio pažeidimas

Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Komisija nesilaikė Reglamento Nr. 1831/2003 19 straipsnyje numatyto dviejų mėnesių termino, skirto peržiūrėti EMST sprendimus arba neveikimą, ir sprendimą dėl ieškovės prašymo peržiūrėti EMST nuomonę priėmė tik po to, kai buvo priimtas ginčijamas reglamentas.


(1)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 238).

(2)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 463).


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/22


2013 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Portugal Telecom prieš Komisiją

(Byla T-208/13)

2013/C 164/38

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų N. Mimoso Ruiz ir R. Bordalo Junqueiro

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Komisijos sprendimą C(2013) 306 galutinis ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas;

nepatenkinus šio prašymo, sumažinti to sprendimo 2 straipsniu ieškovei skirtą baudą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ginčijamame sprendime teigiama, kad Portugal Telecom ir Telefónica S.A. pažeidė SESV 101 straipsnį, nes į sutartį, pagal kurią Telefónica S.A. nupirko iki tol Portugal Telecom valdytą Brasilcel NV akcijų paketą, įtraukė 9 punktą, kurį Komisija aiškina kaip nuo aptariamos operacijos nepriklausomą nekonkuravimo susitarimą.

Ieškiniui pagrįsti ieškovė pateikia du pagrindus.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu:

ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime yra motyvavimo trūkumų, nes motyvuose dėl esminių klausimų yra praleidimų, netikslumų ir klaidų, kurios nepataisomai iškraipo jos išvadas,

ieškovė taip pat teigia, kad ginčijamame sprendime yra nepakankamai įrodymų, nes Komisija nepateikė jokio įrodymo, paneigiančio ieškovės pateiktą įrodymą, kuriuo remiantis galima teigti, jog susitarimo 9 punkte kalbama apie įsipareigojimą nekonkuruoti, kuris, atsižvelgiant į jo atsiradimo aplinkybes, negali pradėti galioti be išankstinio abiejų šalių patvirtinimo,

be to, ieškovė teigia, kad susitarimo 9 punktas negali būti laikomas apribojimu savaime ir kad Komisija neįrodė, nors turėjo tai padaryti, esamo ar galimo konkurencijos taisykles pažeisti galinčio ribojamojo poveikio egzistavimo,

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su Sutarties ir su jos taikymu susijusios teisės pažeidimu:

ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiama Sąjungos teisė, nes sprendime yra tokių trūkumų:

a)

akivaizdi faktinių aplinkybių, įrodymų ir įrodymų pakankamumo klaida, nes Komisija klaidingai vertina ir aiškina bylos šalių pateiktus duomenis, todėl remdamasi byloje esančiais įrodymais nepadaro patikimų išvadų,

b)

SESV 101 straipsnio aiškinimo klaida ir tai lėmęs tos nuostatos pažeidimas, nes Komisija be jokio pagrindo ir klaidingai šali kvalifikavo kaip galimas konkurentes visose rinkose, kuriose tariamai taikomas aptariamas įsipareigojimas nekonkuruoti; šis įsipareigojimas negali būti laikomas ribojimu savaime, ir Komisija neįrodė, kad jis daro kokį nors poveikį,

c)

pareigos išnagrinėti ir priimti sprendimą pažeidimas, nes ginčijamame sprendime nenagrinėjami ir nepaneigiami reikšmingi argumentai, kuriuos šalys pateikė būtent dėl nekonkuravimo sąlygos apimties,

d)

principo in dubio pro reo pažeidimas, nes Komisija tam tikras ieškovei nepalankias aplinkybes laiko neginčijamomis, nors dėl jų kyla didelių abejonių ir dėl jų Komisija pati nėra įsitikinusi,

e)

principų, kurių Komisija įsipareigojo laikytis skirdama baudas, ir, konkrečiai kalbant, šioje srityje patvirtintų gairių 13 punkto nuostatų pažeidimas, nes Komisija baudos dydį apskaičiavo atsižvelgdama į visas elektroninių komunikacijų rinkas ir nepaisydama to, ar tos rinkos yra Iberijos pusiasalyje, ar kitur, o taip pat neatsižvelgdama į aplinkybę, kad, bet kuriuo atveju, numanomas pažeidimas nebebuvo tęsiamas po 2010 m. spalio 29 d.,

f)

proporcingumo principo pažeidimas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir į kriterijus, kurių turi būti laikomas skiriant baudas.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/23


2013 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ferracci prieš Komisiją

(Byla T-219/13)

2013/C 164/39

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italija), atstovaujamas advokatų A. Nucara ir E. Gambaro

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimą pagal SESV 263 straipsnį;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimo C(2012) 9461 galutinis, kuriuo pripažinta nesuderinama su vidaus runka, nenurodžius išieškoti, pagalba, suteikta atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio (Imposta comunale sugli immobili, toliau — ICI) forma nekomerciniams tam tikrą veiklą vykdantiems subjektams, ir kuriuo pripažįstama, kad palankus vertinimas, taikomas bažnyčiai ir kai kurioms sporto asociacijoms pagal Bendrojo pajamų mokesčio dokumento (Testo unico delle imposte sul reddito, toliau — TUIR) 149 straipsnį, bei atleidimas nuo savivaldybės žemės mokesčio (Imposta Municipale Propria, toliau — IMU), taikomas kai kuriems specialią veiklą vykdantiems subjektams, nėra valstybės pagalba.

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Šiuo klausimu teigiama, kad nors atsakovė nusprendė, kad buvo pažeisti SESV 107 ir 108 straipsniai, nenurodė išieškoti minėtą valstybės pagalbą. Šiuo atžvilgiu ieškovas teigia, kad nebuvo jokios išimtinės aplinkybės, dėl kurios visiškai nebuvo galima išieškoti ir, bet kuriuo atveju, šis visiškas galimybės nebuvimas nebuvo įrodytas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Šiuo klausimu teigiama, kad ginčijamame sprendime atsakovė nusprendė, jog Italijos Respublikos TUIR 149 straipsnio 4 dalimi pritaikyta pagalbos priemonė nėra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV. Konkrečiai kalbant, atsakovė nusprendė, kad nėra selektyvaus pranašumo; ieškovas priešingai teigia, kad aptariama nuostata suteikiamas selektyvus pranašumas visuomenėje pripažintoms bažnytinėms institucijoms ir mėgėjų sporto asociacijoms, taip pat, kad ji atitinka visas kitas valstybės pagalbos buvimo sąlygas, numatytas SESV 107 straipsnio pirmoje pastraipoje.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 107 straipsnio pirmos pastraipos pažeidimu ir klaidingu taikymu.

Šiuo klausimu teigiama, kad ginčijamame sprendime atsakovė nusprendė, jog Italijos Respublikos pagalbos priemonė tariamo atleidimo nuo IMU forma nėra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV. Konkrečiai kalbant, atsakovė nusprendė, kad asmenys, kuriems taikomas IMU, nėra „įmonės“. Ieškovas teigia priešingai, kad gavėjai yra įmonės, kaip tai suprantama pagal Bendrijos teisę, ir visos valstybės pagalbos buvimo sąlygos, numatytos SESV 107 straipsnio pirmoje pastraipoje, yra įvykdytos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 296 straipsnio pažeidimu.

Šiuo klausimu teigiama, kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, nes jame trūksta motyvų tiek, kiek tai susiję su visais aukščiau nurodytais pagrindais, pažeidžiant SESV 296 straipsnį.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/24


2013 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje B&S Europe prieš Komisiją

(Byla T-222/13)

2013/C 164/40

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Business and Strategies in Europe (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato L. Bihain

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu ir pagrįstu, ir dėl to pripažinti ginčijamą aktą negaliojančiu;

Atitinkamai nurodyti Europos Komisijai įrašyti ieškovę į kandidatų, pakviestų dalyvauti riboto konkurso procedūroje dėl daugiašalės pagrindų sutarties (EuropeAid/132633/C/SER/multi; 7 dalis: Governance and home affaires (Valdymas ir vidaus reikalai) sudarymo;

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su motyvavimo pareigos, gero administravimo principo, ypač kiek jis susijęs su nuoseklumo pareiga, rungtyniškumo laikymosi principo pažeidimu, taip pat su nuviltais ieškovės teisėtais lūkesčiais. Be to, ieškovė tvirtina, kad pažeistas teisingumo principas, kai 2013 m. balandžio 2 dienos laiške, parengtame po 2013 m. vasario 15 d. Sprendimo, Komisija pirmą kartą atmetė kaip neatitinkantį reikalavimų projektą Nr. 25, kurį ieškovė pateikė siekdama įvykdyti techninių pajėgumų kriterijų, ir dėl to keletas projektų, pasirinktų kaip referenciniai projektai, netenkino būtiniausių minimalių kriterijų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su Sutarčių sudarymo procedūrų vykdant Europos Sąjungos išorės veiksmus praktinio vadovo 2.4.11.1.3 punkto antros pastraipos bei pranešimo apie konkursą paaiškinimo A 47 pažeidimu, nes Komisija klaidingai aiškino referencinių projektų, tenkinančių atrankos kriterijų dėl kandidato techninių pajėgumų, sąvoką.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/24


2013 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste prieš Komisiją

(Byla T-353/08) (1)

2013/C 164/41

Proceso kalba: vokiečių

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 301, 2008 11 22.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/25


2013 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Comunidad Autónoma de Galicia prieš Komisiją

(Byla T-520/10) (1)

2013/C 164/42

Proceso kalba: ispanų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 13, 2011 1 15.


8.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 164/25


2013 m. balandžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grupo Bimbo prieš VRDT (SANISSIMO)

(Byla T-485/12) (1)

2013/C 164/43

Proceso kalba: ispanų

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 26, 2013 1 26.