ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.028.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 028/01

Euro kursas

1

 

Audito Rūmai

2013/C 028/02

Specialioji ataskaita Nr. 20/2012 Ar komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams skirtas struktūrinių priemonių finansavimas veiksmingai padeda valstybėms narėms siekti ES atliekų politikos tikslų?

2

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2013/C 028/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. […/…] (nauja redakcija) santrauka

3

2013/C 028/04

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo vidaus rinkoje ir pasitikėjimo jomis (Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų reglamentas) santrauka

6

2013/C 028/05

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83, santrauka

9

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 028/06

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

12

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 028/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/1


Euro kursas (1)

2013 m. sausio 29 d.

2013/C 28/01

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3433

JPY

Japonijos jena

121,52

DKK

Danijos krona

7,4595

GBP

Svaras sterlingas

0,85360

SEK

Švedijos krona

8,6110

CHF

Šveicarijos frankas

1,2416

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,4110

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,659

HUF

Vengrijos forintas

297,40

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6991

PLN

Lenkijos zlotas

4,2090

RON

Rumunijos lėja

4,3835

TRY

Turkijos lira

2,3805

AUD

Australijos doleris

1,2860

CAD

Kanados doleris

1,3510

HKD

Honkongo doleris

10,4223

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6072

SGD

Singapūro doleris

1,6629

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 458,03

ZAR

Pietų Afrikos randas

12,1785

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,3659

HRK

Kroatijos kuna

7,5870

IDR

Indonezijos rupija

13 003,25

MYR

Malaizijos ringitas

4,1421

PHP

Filipinų pesas

54,836

RUB

Rusijos rublis

40,4900

THB

Tailando batas

40,098

BRL

Brazilijos realas

2,6773

MXN

Meksikos pesas

17,1112

INR

Indijos rupija

72,1960


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Audito Rūmai

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/2


Specialioji ataskaita Nr. 20/2012 „Ar komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams skirtas struktūrinių priemonių finansavimas veiksmingai padeda valstybėms narėms siekti ES atliekų politikos tikslų?“

2013/C 28/02

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 20/2012 „Ar komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams skirtas struktūrinių priemonių finansavimas veiksmingai padeda valstybėms narėms siekti ES atliekų politikos tikslų?“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

El. paštas: eca-info@eca.europa.eu

ar EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/3


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. […/…] (nauja redakcija) santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. gegužės 30 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl EURODAC sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. […/…], (kuriuo sukuriami valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai) naujos redakcijos ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su EURODAC sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – pasiūlymas) (1).

2.

2012 m. birželio 5 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį Komisija nusiuntė pasiūlymą EDAPP konsultacijai. EDAPP rekomenduoja pasiūlymo preambulėje pateikti nuorodą į dabartinę konsultaciją.

3.

EDAPP apgailestauja, kad Komisijos tarnybos neprašė EDAPP pateikti Komisijai neoficialių pastabų prieš priimant pasiūlymą, atsižvelgiant į sutartą procedūrą, taikomą Komisijos dokumentams dėl asmens duomenų tvarkymo (2).

4.

2012 m. birželio 7–8 d. šis pasiūlymas Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje buvo pateiktas vidaus reikalų ministrams, o šiuo metu jis svarstomas Taryboje ir Europos Parlamente siekiant iki 2012 m. pabaigos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimti šį reglamentą. Ši EDAPP nuomonė yra jo indėlis vykstant šiai procedūrai.

7.   Išvados

87.

EDAPP atkreipia dėmesį, kad pastaraisiais metais poreikis susipažinti su sistemos EURODAC duomenimis teisėsaugos tikslais buvo intensyviai aptariamas Komisijoje, Taryboje ir Europos Parlamente. Jis taip pat supranta, kad galimybė naudotis pirštų atspaudų duomenų baze gali būti naudinga papildoma kovos su nusikalstamumu priemonė. Vis dėlto EDAPP primena, kad ši prieiga prie sistemos EURODAC turi didelį poveikį asmenų, kurių duomenys saugomi sistemoje EURODAC, duomenų apsaugai. Kad tokia prieiga būtų pateisinama, būtinybę ja naudotis turi įrodyti aiškūs ir nepaneigiami faktai. Be to, turi būti aišku, kad duomenys tvarkomi proporcingai. Tai ypač svarbu tuo atveju, kai kišamasi į pažeidžiamai grupei priklausančių asmenų, kuriems reikalinga apsauga, teises, kaip numatyta pasiūlyme.

88.

Iki šiol pateikti įrodymai – taip pat atsižvelgiant į pirmiau aprašytas konkrečias aplinkybes, – EDAPP nuomone, nėra pakankami ir aktualūs, kad jais remiantis būtų galima įrodyti prieigos prie sistemos EURODAC suteikimo teisėsaugos tikslais būtinumą ir proporcingumą. Šioje srityje jau galioja įvairios teisinės priemonės, kurios leidžia vienai valstybei narei susipažinti su kitos valstybės narės turimais pirštų atspaudais ir kitais teisėsaugos duomenimis. Būtina pateikti svaresnį pagrindimą prieigai teisėsaugos tikslais suteikti.

89.

Šiomis aplinkybėmis EDAPP rekomenduoja Komisijai pateikti naują poveikio vertinimą, kuriame būtų apsvarstytos visos susijusios politikos galimybės, pateikiami tvirti įrodymai ir patikimi statistiniai duomenys, ir atliktas poveikio pagrindinėms teisėms vertinimas.

90.

EDAPP nustatė keletą tokių papildomų klausimų:

Taikytini duomenų apsaugos teisės aktai

91.

EDAPP pabrėžia poreikį aiškiai nustatyti pasiūlymo nuostatų, kuriose konkrečiai apibrėžiamos tam tikros duomenų apsaugos teisės ir pareigos, ir Tarybos pamatinio sprendimo 2008/977/TVR, taip pat Tarybos sprendimo 2009/371/TVR sąsają (žr. 4 skyrių).

Prieigai teisėsaugos tikslais taikomos sąlygos

Kaip nurodyta pirmiau, pirmiausia reikėtų įrodyti, kad prieiga prie sistemos EURODAC teisėsaugos tikslais pati savaime yra būtina ir proporcinga. Todėl reikėtų atsižvelgti į toliau pateiktas pastabas.

92.

EDAPP rekomenduoja:

paaiškinti, kad sistemos EURODAC duomenis perduoti trečiosioms šalims draudžiama taip pat ir tuo atveju, kai sistemos EURODAC duomenis norima naudoti teisėsaugos tikslais (žr. 43–44 dalis),

duomenų subjektui perduodamoje informacijoje nurodyti, kad jo duomenys bus tvarkomi teisėsaugos tikslais (žr. 45 dalį),

aiškiai užtikrinti, kad paskirtų institucijų prieiga prie sistemos EURODAC duomenų yra galima tik teisėsaugos tikslais (žr. 49 dalį),

nustatyti, kad prieiga prie sistemos EURODAC duomenų teisėsaugos tikslais galima tik turint išankstinį teismo leidimą arba bent nustatyti, kad tikrinančioji institucija atlieka savo pareigas ir užduotis nepriklausomai ir negali gauti nurodymų dėl patikrinimo vykdymo (žr. 50–51 dalis),

įtraukti „poreikio užkirsti kelią neišvengiamam pavojui, susijusiam su sunkiais nusikaltimais arba teroristiniais išpuoliais“ kriterijų, kuris būtų taikomas išimtine tvarka ir leistų susipažinti su sistemos EURODAC duomenimis be išankstinio tikrinančiosios institucijos patikrinimo, ir nustatyti konkretų terminą, per kurį turi būti atliktas ex post patikrinimas (žr. 53–54 dalis),

į prieigos sąlygas įtraukti šias sąlygas: i) išankstinė informacijos paieška Vizų informacinėje sistemoje; ii) „pagrįstas įtarimas, kad prieglobsčio paprašė teroristinį ar kitą sunkų nusikaltimą įvykdęs asmuo“; ir iii) „pagrįsta“ pagalba siekiant teisėsaugos tikslų, ir paaiškinti sąvokos „pagrįstos priežastys“ reikšmę (žr. 56–57 dalis),

konstatuojamojoje dalyje aprašyti atvejus, kai tiesioginė Europolo prieiga prie sistemos EURODAC centrinio padalinio yra pateisinama, ir nustatyti, kad griežtos prieigos sąlygos, kurios taikomos nacionalinėms paskirtosioms institucijoms, taip pat taikomos Europolui (žr. 58–59 dalis),

užtikrinti, kad lyginant pirštų atspaudus teisėsaugos tikslais visada turi būti taikomos bent jau tokios pat apsaugos priemonės, kurios nustatytos Dublino reglamento įgyvendinimo tikslais (žr. 62 dalį),

aiškiau nurodyti duomenų saugojimo arba ištrynimo taisykles (žr. 64 dalį),

paaiškinti, jei taikytina, kokia papildoma informacija, susijusi su „rasta atitiktimi“, bus perduota Europolui (žr. 65–66 dalis),

konkrečiai nurodyti aiškų per agentūros valdybą valstybės narės teisėsaugos institucijų pateikto prašymo lyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis tikslą (-us), taip pat nustatyti, kad teisėsaugos institucijos, prieš perduodamos duomenis valdybai, juos anonimizuotų ir atkurtų taisykles dėl profesinės paslapties išsaugojimo (žr. 67–68 dalis),

suteikti EDAPP ir Europolo priežiūros institucijai prieigą prie įrašų, kuriuos atitinkamai turi agentūra ir Europolas, ir nustatyti pareigą taip pat saugoti įrašus reguliaraus sistemos EURODAC vidaus audito reikmėms (žr. 79 ir 85 dalis),

paaiškinti, kaip atliekama Europolo duomenų tvarkymo veiklos priežiūra (žr. 81 dalį).

Kitos nuostatos

93.

EDAPP rekomenduoja:

veiklos tęstinumo sistemą pakeisti veiklos tęstinumo planu ir nurodyti įgyvendinimo priemonių, kuriomis nustatomi tokio plano pakeitimai, teisinį pagrindą (žr. 72 dalį),

užtikrinti, kad laikinas arba nuolatinis negalėjimas teikti tinkamų naudoti pirštų atspaudų neturėtų neigiamo poveikio asmens teisinei padėčiai ir visais atvejais turi būti nurodomos pagrįstos priežastys atsisakyti nagrinėti prieglobsčio prašymą arba jį atmesti (žr. 73 dalį),

užtikrinti agentūros, valstybių narių ir Europolo pareigos saugoti įrašus ir duomenų tvarkymo veiklą pagrindžiančius dokumentus nuoseklumą (žr. 77 dalį),

patobulinti duomenų saugumo nuostatas (žr. 82 dalį),

numatyti EDAPP dalyvavimą agentūrai teikiant savo metinę ataskaitą (žr. 83 dalį),

43 straipsnyje numatyti valstybių narių ir Europolo pareigą nuolat atnaujinti Komisijai pateiktą informaciją ir reikalauti, kad Komisija leistų valstybėms narėms, Europolui ir visuomenei susipažinti su šia informacija „per nuolat atnaujinamą elektroninį leidinį“ (žr. 86 dalį).

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 5 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  COM(2012) 254 galutinis.

(2)  Paskutinį kartą Komisija su EDAPP neoficialiai konsultavosi 2008 m. dėl EURODAC reglamento pakeitimų.


30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/6


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo vidaus rinkoje ir pasitikėjimo jomis (Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų reglamentas) santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Įvadas

I.1.   Pasiūlymas

1.

2012 m. birželio 4 d. Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje pasiūlymą (toliau – pasiūlymas) (1), kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB.

2.

Pasiūlymas yra viena iš kelių Komisijos pasiūlytų priemonių, kuriomis siekiama skatinti aktyviau naudotis elektroninėmis operacijomis Europos Sąjungoje. Juo tęsiami Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (2) numatyti veiksmai, susiję su elektroninius parašus reglamentuojančių teisės aktų patobulinimu (3 pagrindinis veiksmas) ir išsamios elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo abipusio pripažinimo sistemos sukūrimu (16 pagrindinis veiksmas).

3.

Tikimasi, kad pasiūlymu bus stiprinamas pasitikėjimas Europos masto elektroninėmis operacijomis ir užtikrinamas elektroninės atpažinties, tapatumo nustatymo, parašo ir su tuo susijusių patikimumo užtikrinimo paslaugų tarpvalstybinis teisinis pripažinimas vidaus rinkoje, taip pat bus užtikrinamas aukštas duomenų apsaugos lygis ir vartotojų galimybių didinimas.

4.

Aukštas duomenų apsaugos lygis yra labai svarbus naudojant elektroninės atpažinties schemas ir patikimumo užtikrinimo paslaugas. Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir elektroninės atpažinties priemones išduodantys subjektai, kurdami ir taikydami tokias elektronines priemones, privalo užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą. Tai yra dar svarbiau dėl to, kad tokiu duomenų tvarkymu bus remiamasi, siekiant, be kita ko, kuo patikimiau atpažinti fizinius (arba juridinius) asmenis arba nustatyti jų tapatybę.

I.2.   Konsultacijos su EDAPP

5.

Prieš priimant pasiūlymą EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas. Pasiūlyme atsižvelgta į daugumą iš šių pastabų. Todėl duomenų apsaugos priemonės pasiūlyme buvo sugriežtintos.

6.

EDAPP palankiai vertina tai, kad su juo taip pat oficialiai konsultavosi Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį.

I.3.   Pasiūlymo aplinkybės

7.

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu ir jame nustatytos elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų valstybėse narėse abipusio pripažinimo ir priėmimo sąlygos ir mechanizmai. Visų pirma pasiūlyme nustatomi principai, susiję su atpažinties ir patikimų elektroninių paslaugų teikimu, įskaitant pripažinimui ir priėmimui taikytinas taisykles. Jame taip pat nustatyti elektroninių parašų, elektroninių spaudų, elektroninių laiko žymų, elektroninių dokumentų, elektroninių pristatymo paslaugų, svetainių tapatumo nustatymo priemonių ir elektroninių sertifikatų kūrimo, patikrinimo, tvirtinimo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimai.

8.

Be to, siūlomame reglamente nustatytos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo priežiūros taisyklės ir valstybės narės įpareigojamos šiuo tikslu įkurti priežiūros įstaigas. Šios įstaigos, be kitų užduočių, taip pat vertins elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų įgyvendinamų techninių ir organizacinių priemonių atitiktį.

9.

II skyriuje aptariamos elektroninės atpažinties paslaugos, o III skyrius skirtas kitoms elektroninėms patikimumo užtikrinimo paslaugoms, pvz., elektroniniams parašams, spaudams, laiko žymoms, dokumentams, pristatymo paslaugoms, sertifikatams ir svetainių tapatumo nustatymo priemonėms. Elektroninės atpažinties paslaugos susijusios su nacionalinėmis tapatybės kortelėmis, kurios gali būti naudojamos prieigai prie skaitmeninių paslaugų užtikrinti, visų pirma tai pasakytina apie elektroninės valdžios paslaugas; tai reiškia, kad elektroninės atpažinties priemonę išduodanti institucija veikia valstybės narės vardu ir kad valstybė narė turi pareigą teisingai nustatyti ryšį tarp konkretaus fizinio asmens ir jo elektroninės atpažinties priemonių. Kitų elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų atveju pareigą teisingai ir saugiai teikti šias paslaugas turi fizinis arba juridinis asmuo, kuris teikia patikimumo užtikrinimo paslaugas arba išduoda elektroninės atpažinties priemonę.

I.4.   Pasiūlyme keliami su duomenų apsauga susiję klausimai

10.

Asmens duomenys dažnai tvarkomi naudojant atpažinties schemas ir tam tikru mastu jie tvarkomi taip pat teikiant kitas patikimumo užtikrinimo paslaugas (pvz., elektroninių parašų atveju). Asmens duomenis reikės tvarkyti patikimam ryšiui tarp elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonių, kurias naudoja fizinis (arba juridinis) asmuo, ir to asmens nustatyti, siekiant patvirtinti, kad elektroninį sertifikatą naudoja tinkamas asmuo. Pavyzdžiui, elektroninės atpažinties priemonės arba elektroniniai sertifikatai yra susiję su fiziniais asmenimis ir juose bus pateikiamas duomenų, vienareikšmiškai patvirtinančių tų fizinių asmenų tapatybę, rinkinys. Kitais žodžiais tariant, pasiūlymo 3 straipsnio 12 punkte nurodytas elektroninių priemonių kūrimas, patikrinimas, tvirtinimas ir tvarkymas daugeliu atvejų bus susijęs su asmens duomenų tvarkymu ir todėl duomenų apsauga tampa svarbi.

11.

Todėl labai svarbu, kad nustatant elektroninės atpažinties schemas arba teikiant elektronines patikimumo užtikrinimo paslaugas duomenys būtų tvarkomi pagal ES duomenų apsaugos sistemą, visų pirma laikantis nacionalinių nuostatų, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB.

12.

Šioje nuomonėje pateikiamoje EDAPP analizėje daugiausia dėmesio bus skiriama trims pagrindiniams klausimams:

a)

kaip pasiūlyme sprendžiamas duomenų apsaugos klausimas;

b)

elektroninės atpažinties schemų, kurios bus pripažįstamos ir priimamos tarpvalstybiniu mastu, duomenų apsaugos aspektams; ir

c)

elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų, kurios bus pripažįstamos ir priimamos tarpvalstybiniu mastu, duomenų apsaugos aspektams.

III.   Išvados

50.

EDAPP palankiai vertina pasiūlymą, nes jis gali padėti įgyvendinti elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų ir atpažinties schemų abipusį pripažinimą (ir priėmimą) Europos lygmeniu. Jis taip pat palankiai vertina nustatytą bendrą reikalavimų, kuriuos turi tenkinti elektronines atpažinties priemones išduodantys subjektai ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, rinkinį. EDAPP iš esmės pritaria pasiūlymui, tačiau jis nori pateikti šias bendro pobūdžio rekomendacijas:

pasiūlyme numatytos duomenų apsaugos nuostatos neturėtų apsiriboti tik patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais, jos taip pat turėtų būti taikomos tvarkant asmens duomenis elektroninės atpažinties schemose, aprašytose pasiūlymo II skyriuje,

siūlomame reglamente turėtų būti nustatytas bendras patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams ir elektroninės atpažinties priemones išduodantiems subjektams taikomas saugumo reikalavimų rinkinys. Be to, reglamente Komisijai galėtų būti suteikiama galimybė prireikus apibrėžti (pasirinktinai: deleguotuose aktuose arba įgyvendinimo priemonėse) elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų ir atpažinties schemų saugumo kriterijus, sąlygas ir reikalavimus,

turėtų būti reikalaujama, kad elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ir elektronines atpažinties priemones išduodantys subjektai jų paslaugomis besinaudojantiems asmenims pateiktų: i) tinkamą informaciją apie jų duomenų rinkimą, perdavimą ir saugojimą; ir ii) priemones, kurios leistų tokiems asmenims kontroliuoti savo asmens duomenis ir įgyvendinti savo duomenų apsaugos teises,

EDAPP rekomenduoja laikytis lankstesnio požiūrio ir į pasiūlymą įtraukti nuostatas, kuriomis, priėmus siūlomą reglamentą, Komisijai būtų suteikiami įgaliojimai deleguotuose arba įgyvendinimo aktuose patikslinti arba išsamiau aprašyti konkrečias nuostatas.

51.

Kai kurios konkrečios nuostatos, susijusios su elektroninės atpažinties schemų abipusiu pripažinimu, taip pat turėtų būti patobulintos:

siūlomame reglamente turėtų būti konkrečiai nurodoma, kokie duomenys ar duomenų kategorijos bus tvarkomi tarpvalstybiniu mastu nustatant fizinių asmenų tapatybę. Šiose konkrečiose nuostatose turėtų būti įtvirtintas bent jau toks pat išsamumo lygis, kuris nustatytas prieduose dėl kitų patikimumo užtikrinimo paslaugų, ir jose turėtų būti atsižvelgiama į atitiktį proporcingumo principui,

priemonės, kurių reikalaujama įgyvendinant atpažinties schemas, turėtų bent jau atitikti reikalavimus, kurie nustatyti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams,

pasiūlyme turėtų būti nustatyti tinkami mechanizmai, skirti nacionalinių atpažinties schemų sąveikumo sistemai sukurti.

52.

Galiausiai EDAPP taip pat pateikia šias rekomendacijas, susijusias su elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo ir pripažinimo reikalavimais:

visų elektroninių paslaugų atveju turėtų būti konkrečiai nurodoma, ar bus tvarkomi asmens duomenys, o tais atvejais, kai asmens duomenys bus tvarkomi, turėtų būti nurodomi duomenys, kurie bus tvarkomi, arba tokių duomenų rūšys,

reglamente reikėtų numatyti tinkamas apsaugos priemones, kad būtų išvengta bet kokio elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigų ir duomenų apsaugos institucijų kompetencijos sutapimo,

elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams nustatytos pareigos, susijusios su duomenų naudojimo pažeidimais ir saugumo incidentais, turėtų atitikti persvarstytoje E. privatumo direktyvoje ir siūlomame duomenų apsaugos reglamente nustatytus reikalavimus,

reikėtų aiškiau apibrėžti privačiųjų arba viešųjų institucijų, kurios gali būti trečiosiomis šalimis, turinčiomis teisę atlikti auditą pagal 16 ir 17 straipsnius, arba kurie gali tikrinti elektroninio parašo kūrimo įtaisus pagal 23 straipsnį, sąvokas, taip pat reikėtų aiškiau apibrėžti kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas šių įstaigų nepriklausomumas,

reglamente reikėtų tiksliau apibrėžti 19 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytą duomenų saugojimo terminą (3).

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 27 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  COM(2012) 238 galutinis.

(2)  COM(2010) 245, 2010 5 19.

(3)  Pagal 19 straipsnio 2 dalies g punktą kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai reikiamą laikotarpį privalo registruoti visą svarbią informaciją, susijusią su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų parengtais ir gautais duomenimis. Pagal 19 straipsnio 4 dalį kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai kiekvienai sertifikatais besinaudojančiai šaliai turėtų pateikti informaciją apie jų išduotų kvalifikuotų sertifikatų galiojimą arba atšaukimą.


30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/9


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83, santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisija priėmė Tarybos reglamento, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83, pasiūlymą (toliau – pasiūlymas) (1). Pasiūlymas tą pačią dieną buvo nusiųstas EDAPP konsultacijai.

2.

Prieš priimant pasiūlymą EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas. Pasiūlyme atsižvelgta į daugumą iš šių pastabų. Todėl duomenų apsaugos priemonės pasiūlyme buvo sugriežtintos. EDAPP palankiai vertina tai, kad su juo, priėmus pasiūlymą, taip pat oficialiai konsultavosi Komisija ir kad pasiūlymo preambulėje pateikiama nuoroda į šią nuomonę.

1.2.   Pasiūlymo tikslai ir aplinkybės

3.

1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei (2) (toliau – Archyvų reglamentas) reikalaujama, kad ES institucijos ir įstaigos įsteigtų istorinius archyvus ir, praėjus 30 metų, atvertų juos visuomenei. Pagal Archyvų reglamentą kiekviena institucija ir įstaiga savo istorinių archyvų laikymo vietą parenka savo nuožiūra.

4.

Pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Archyvų reglamentą ir nustatyti visoms ES institucijoms ir įstaigoms (išskyrus Teisingumo Teismą ir Europos Centrinį Banką) privalomą spausdintinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje (EUI) tvarką. Tiesą sakant, Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas pagal sutartis jau deponuoja savo spausdintinius archyvus EUI. Taigi, kaip paaiškinama aiškinamajame memorandume, pasiūlymu status quo padėtis nekeičiama, tačiau juo „siekiama patvirtinti EUI vaidmenį institucijų istorinių archyvų valdymo srityje. Juo bus sukurtas patikimas teisinis ir finansinis ES ir EUI partnerystės pagrindas“.

5.

Pasiūlymu taip pat nebus keičiamos galiojančios taisyklės ir procedūros, kurių laikydamosi ES institucijos ir įstaigos atveria visuomenei savo istorinius archyvus po 30 metų. Be to, pasiūlymu nebus keičiamos istorinių archyvų nuosavybės teisės, kurios toliau priklausys deponuojančioms institucijoms ir (arba) įstaigoms. Trumpai tariant pasiūlyme nustatyti riboti ir tiksliniai Archyvų reglamento pakeitimai, tačiau nėra siūloma jį iš esmės atnaujinti ar išsamiai peržiūrėti.

1.3.   Pasiūlymo reikšmė duomenų apsaugai. EDAPP nuomonės tikslai

6.

Kad Europos institucijos ir įstaigos galėtų vykdyti savo užduotis, jos turi tvarkyti didelius kiekius duomenų, įskaitant asmens duomenis. Kai kurie tvarkomi asmens duomenys gali būti ypač opūs duomenų apsaugos požiūriu (3) ir (arba) tai gali būti slapti institucijoms arba įstaigoms perduoti duomenys nesitikint, kad jie vieną dieną taps prieinami visuomenei, pvz., medicininėse arba darbuotojų bylose esantys asmens duomenys, arba asmens duomenų tvarkymas, susijęs su drausmės arba priekabiavimo procedūromis, vidaus auditu, įvairiomis skundų ar peticijų rūšimis ir prekybos, konkurencijos, kovos su sukčiavimu ar kitais tyrimais.

7.

Kai kurie iš šių asmens duomenų, įskaitant tuos, kurie prima facie kelia didžiausią pavojų susijusiems asmenims, sunaikinami suėjus konkrečiam terminui, kai jie nebenaudojami pradiniais tikslais (arba kitais suderinamais administraciniais tikslais), kuriais jie buvo surinkti.

8.

Vis dėlto nemaža dalis Europos institucijų ir įstaigų laikomų dokumentų, įskaitant, tikėtina, juose esančius asmens duomenis, bus ne sunaikinti, bet galiausiai perduoti Europos Sąjungos istoriniams archyvams ir viešai prieinami istoriniais, statistikos rinkimo ir moksliniais tikslais (4).

9.

Svarbu, kad Europos institucijos ir įstaigos nustatytų aiškią politiką dėl to, kokie asmens duomenys turėtų arba neturėtų būti perduodami istoriniams archyvams, ir kaip apsaugoti tuos asmens duomenis, kurie bus išsaugoti ir pateikti susipažinti visuomenei istoriniuose archyvuose. Tokia politika turi padėti užtikrinti susijusių asmenų privatumo ir asmens duomenų apsaugą ir rasti šių pagrindinių teisių apsaugos, teisės susipažinti su dokumentais ir teisėtų istorinių tyrinėjimų interesų pusiausvyrą.

10.

Nors dauguma Europos institucijų ir įstaigų yra nustačiusios dokumentų valdymo, duomenų saugojimo ir archyvavimo politiką (žr., pvz., Komisijos priimtą vidaus administracinį dokumentą (5) dėl bendrojo išsaugojimo sąrašo (angl. CCL)), tačiau šiuo metu šioje srityje pateikiamos tik ribotos duomenų apsaugos gairės. CCL ir panašūs dokumentai turėtų būti toliau tobulinami arba papildomi konkretesnėmis ir visapusiškesnėmis duomenų apsaugos gairėmis.

11.

Be to, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad galiojanti politika nustatoma vidaus dokumentuose, o ne Tarybos ir Parlamento priimamoje teisėkūros priemonėje. Tiesą sakant, išskyrus Archyvų reglamento 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamą trumpą nuorodą į „dokumentams taikomą išimtį, susijusią su individo privatumu ir neliečiamumu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (6) 4 straipsnio 1 dalies b punkte“, dabartiniame šio reglamento tekste konkrečiai nenurodoma, kokie asmens duomenys gali būti perduodami istoriniams archyvams ir taip galiausiai atskleidžiami visuomenei.

12.

Todėl nurodytąjį Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punktą privalu aiškinti atsižvelgiant į taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką. Todėl siekiant nuspręsti, kokie asmens duomenys turėtų būti saugomi istoriniuose archyvuose, reikia išsamiai analizuoti kiekvieną atskirą atvejį.

13.

Šiuo metu persvarstomi Direktyva 95/46/EB (7) ir Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001, o Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 taip pat turėtų būti netrukus persvarstomas. Nors tikimasi, kad šie teisės aktų pakeitimai padės užtikrinti aiškumą, tačiau atsižvelgiant į jų bendrą pobūdį mažai tikėtina, kad juose bus nustatytos pakankamai konkrečios su Europos institucijų ir įstaigų archyvavimo praktika susijusios gairės. Dėl paties Archyvavimo reglamento Komisija pasiūlė tik ribotus pakeitimus, neturinčius įtakos 2 straipsnio 1 daliai ir kitoms esminėms nuostatoms.

14.

EDAPP šioje nuomonėje pasiūlys keletą tikslinių pakeitimų, kuriuos galima įtraukti šiuo metu atliekant ribotą Archyvų reglamento peržiūrą. Be to, EDAPP atkreips dėmesį į poreikį patvirtinti konkrečias priemones, įskaitant tinkamas įgyvendinimo taisykles, siekiant užtikrinti, kad duomenų apsaugos problemos, susijusios su teisėtu įrašų laikymu istoriniais tikslais, būtų veiksmingai išspręstos.

15.

Siekiant išsamiau nurodyti aplinkybes, 2 dalyje bus trumpai aptarti kai kurie bendrieji duomenų apsaugos klausimai ir dabartinės tendencijos, susijusios su ES istorinių archyvų atvėrimu ir skaitmeninimu, duomenų anonimizavimu ir atskleidimu, taip pat Komisijos atvirų duomenų iniciatyvomis.

10.   Išvados

65.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme sprendžiamos su duomenų apsauga susijusios problemos, visų pirma:

nustatant taikytinos teisės nuostatas,

numatant priežiūros instituciją,

konkrečiai apibrėžiant EUI, kaip duomenų tvarkytojo, vaidmenį, ir

nustatant reikalavimą priimti įgyvendinimo taisykles, skirtas duomenų apsaugos klausimams spręsti praktiniu lygmeniu.

66.

Siekdamas išspręsti likusias duomenų apsaugos problemas, EDAPP rekomenduoja siūlomuose Archyvų reglamento pakeitimuose:

konkrečiai nurodyti pagrindinius tikslus ir būtiniausius įgyvendinimo taisyklių turinio reikalavimus, taip pat tokių taisyklių priėmimo procedūras, įskaitant valdysenos struktūrą, siekiant užtikrinti suderintą ir koordinuotą požiūrį, aiškų priėmimo terminą ir konsultacijų su EDAPP tvarką,

paaiškinti istoriniuose archyvuose laikomų asmens duomenų apsaugai taikytinas taisykles,

numatyti apsaugos priemones, susijusias su EUI laikomais privačiais archyvais, ir

pateikti bent jau būtiniausius paaiškinimus, susijusius su Archyvų reglamento 2 straipsnyje nurodyta privatumo išimtimi.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 10 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  COM(2012) 456 final.

(2)  Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 (OL L 43, 1983 2 15, p. 1).

(3)  Pavyzdžiui, „ypatingi asmens duomenys“ pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnį.

(4)  Archyvų reglamento 1 straipsnio 2 dalyje pateikiamos tiek ES institucijų ir įstaigų „archyvų“, tiek ir „istorinių archyvų“ apibrėžtys. Archyvai apibrėžiami kaip „visi su (ES) veikla susiję dokumentai ir įrašai, nepriklausomai nuo jų rūšies ir laikmenos, kuriuos, vykdydama savo funkcijas, parengė ar gavo viena iš institucijų, jos atstovai ar tarnautojai“. Tuo tarpu istoriniai archyvai apibrėžiami, kaip „ne vėliau nei po 15 metų nuo jų parengimo“ … „nuolatiniam saugojimui atrinkti (institucijų) archyvai“, kurie buvo atrinkti atsižvelgiant į „pirminio rūšiavimo tvarką, skirtą dokumentų ir įrašų grupavimui į saugotinus ir neturinčius administracinės ar istorinės vertės“.

(5)  SEC(2007) 970, priimtas 2007 m. liepos 4 d., šiuo metu persvarstomas. Taip pat žr. 2007 m. gegužės 7 d. EDAPP pastabas dėl 2007 m. CCL projekto. Šias pastabas galima rasti adresu: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

(6)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(7)  Žr. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (COM(2012) 11 final). Taip pat žr. 2012 m. kovo 7 d. EDAPP nuomonę dėl duomenų apsaugos reformų paketo. Šią nuomonę galima rasti adresu: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/12


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

2013/C 28/06

1.   Kaip numatyta 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 (1) dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 18 straipsnio 4 dalyje, Europos Komisija praneša, kad, jeigu peržiūra nebus inicijuota toliau nustatyta tvarka, toliau nurodytų kompensacinių priemonių galiojimas pasibaigs lentelėje nurodytą dieną.

2.   Tvarka

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikiama pakankamai įrodymų, kad yra tikimybė, jog pasibaigus priemonių galiojimui subsidijavimas ir žala tęsis arba pasikartos.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti aptariamas priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105, 8/20, 1049 Brussels, Belgium) (2) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 597/2009 18 straipsnio 4 dalį.

Produktas

Kilmės ar eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo pabaiga (3)

Sulfanilo rūgštis

Indija

Kompensacinis muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1010/2008 (OL L 276, 2008 10 17, p. 3)

2013 10 18

 

 

Įsipareigojimas

Komisijos sprendimas 2006/37/EB (OL L 22, 2006 1 26, p. 52)

 


(1)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(2)  Tel. +32 22956505.

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

30.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 28/07

1.

2013 m. sausio 18 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: Belgijos valstybės investicijų fondas „Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij“ (toliau – SFPI, Belgija) pirkdamas akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Dexia SA/NV“ (toliau – „Dexia“, Belgija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

SFPI: investavimas į strateginio intereso viešąsias ir privačiąsias bendroves savo vardu ir Belgijos valstybės vardu,

„Dexia“: finansinės paslaugos, visų pirma viešųjų finansų srityje, įskaitant projektų finansavimą ir turto valdymą keliose šalyse, daugiausia Prancūzijoje, per kelias patronuojamąsias įmones.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6812 – SFPI/Dexia adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).