ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.027.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 027/01

Euro kursas

1

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2013/C 027/02

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje, santrauka

2

2013/C 027/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves

4

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Parlamentas

2013/C 027/04

Skelbimas dėl rengiamos atrankos PE/162/S

7

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 027/05

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

8

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 027/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/1


Euro kursas (1)

2013 m. sausio 28 d.

2013/C 27/01

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3444

JPY

Japonijos jena

122,21

DKK

Danijos krona

7,4605

GBP

Svaras sterlingas

0,85450

SEK

Švedijos krona

8,6583

CHF

Šveicarijos frankas

1,2472

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,4420

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,690

HUF

Vengrijos forintas

298,40

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6987

PLN

Lenkijos zlotas

4,1989

RON

Rumunijos lėja

4,3963

TRY

Turkijos lira

2,3734

AUD

Australijos doleris

1,2930

CAD

Kanados doleris

1,3562

HKD

Honkongo doleris

10,4295

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6210

SGD

Singapūro doleris

1,6646

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 466,53

ZAR

Pietų Afrikos randas

12,0906

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,3717

HRK

Kroatijos kuna

7,5878

IDR

Indonezijos rupija

13 011,59

MYR

Malaizijos ringitas

4,0950

PHP

Filipinų pesas

55,091

RUB

Rusijos rublis

40,5020

THB

Tailando batas

40,278

BRL

Brazilijos realas

2,7361

MXN

Meksikos pesas

17,1653

INR

Indijos rupija

72,4830


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/2


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje, santrauka

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Įvadas

I.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. balandžio 4 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje (toliau – pasiūlymas) (1). Tą pačią dieną Komisija nusiuntė pasiūlymą EDAPP konsultacijai.

2.

Prieš priimant pasiūlymą EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas. Pasiūlyme atsižvelgta į daugelį šių pastabų. Todėl pasiūlyme numatytos duomenų apsaugos priemonės buvo sugriežtintos.

3.

EDAPP palankiai vertina tai, kad Komisija su juo oficialiai konsultuojasi ir kad pasiūlymo preambulėje pateikta nuoroda į šią konsultaciją.

I.2.   Pasiūlymo tikslas ir taikymo sritis

4.

Pasiūlymo tikslas – supaprastinti kitoje valstybėje narėje įregistruotų transporto priemonių registracijos formalumus bei sąlygas. Juo siekiama pašalinti kliūtis laisvam prekių judėjimui ir sudaryti palankesnes sąlygas piliečiams įgyvendinti savo teises pagal ES teisę. Pasiūlyme dėmesys skiriamas tik transporto priemonių perregistravimo sąlygoms, o ne pradinio transporto priemonės įregistravimo procedūrai.

5.

Įregistruojant variklines transporto priemones joms suteikiamas administracinis leidimas patekti į kelių transporto sistemą, taip pat jos identifikuojamos ir išduodamas registracijos numeris. Registracijos procedūros pabaigoje valstybės narės išduoda registracijos liudijimą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota valstybėje narėje. Esama daug aplinkybių, kuriomis registracijos liudijimo turėtojai turi perregistruoti transporto priemonę kitos valstybės narės transporto priemonių registravimo institucijoje. Tuo tikslu pasiūlymu bus:

išaiškinta, kurioje valstybėje narėje turėtų būti įregistruota iš vienos valstybės narės į kitą perkelta variklinė transporto priemonė,

sutrumpinta perregistravimo procedūrų trukmė, ir

numatyta supaprastinta registracijos procedūra, apimanti kitoje valstybėje narėje išduotų dokumentų bei atliktos techninės apžiūros pripažinimą ir sąlygų nacionalinėms registravimo institucijoms keistis duomenimis sudarymą.

I.3.   EDAPP pastabų taikymo sritis

6.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme atsižvelgta į daugelį jo ankstesnių neoficialių pastabų. Todėl šioje nuomonėje EDAPP tik glaustai apibūdins duomenų apsaugos svarbą transporto priemonių perregistravimo srityje. Vėliau EDAPP pateiks kelias papildomas rekomendacijas dėl konkrečių duomenų apsaugos aspektų, kurie daro įtaką nacionalinių variklinių transporto priemonių registrų keitimuisi duomenimis.

III.   Išvada

30.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme tinkamai apsvarstyti duomenų apsaugos reikalavimai ir kad į pasiūlymą, visų pirmą jo 7 straipsnį, tiesiogiai įtrauktos kelios konkrečios duomenų apsaugos priemonės. EDAPP taip pat palankiai vertina tai, kad pasiūlymo I priede aiškiai nustatytas konkretus duomenų, kuriais transporto priemonių registravimo institucijos gali keistis, sąrašas.

31.

EDAPP taip pat rekomenduoja:

I priede konkrečiai nurodyti iš anksto nustatytose srityse taikomas transporto priemonių „sunaikinimo priežastis“, iš kurių galima rinktis,

4 straipsnio 3 dalyje išaiškinti, kad variklinių transporto priemonių registravimo institucijos prievolė iš kitos kompetentingos institucijos rinkti I priede nurodytą informaciją ir perkelti duomenis į savo registrą gali būti taikoma tik duomenims, kuriuos gaunančioji kompetentinga institucija turėtų leidimą tvarkyti pagal ES teisę ir (arba) savo nacionalinę teisę,

9 straipsnį papildyti nuostata, kad transporto priemonių registravimo institucijos turėtų užtikrinti, kad visuomenei būtų lengvai prieinamos duomenų tvarkymą transporto priemonių perregistravimo srityje reglamentuojančios taisyklės, kurios turėtų apimti ir informaciją apie duomenų saugojimo laiko apribojimus, ir Direktyvos 95/46/EB 10 bei 11 straipsniuose numatytą būtiną informaciją,

pasiūlyme paaiškinti, kokia yra II priede paminėta programinė įranga, kuri bus naudojama elektroninio keitimosi duomenimis reikmėms, ir koks būtų Komisijos vaidmuo siekiant nacionalinių registrų suderinamumo, jeigu ji apskritai imsis kokio nors vaidmens,

užtikrinti, kad, jei nacionalinės transporto priemonių registravimo institucijos duomenimis keisis naudodamosi esama visos Europos infrastruktūra, šie duomenys būtų tinkamai atskirti nuo duomenų, kuriais gali būti keičiamasi toje infrastruktūroje,

7 straipsnio 4 dalį papildyti nuostata, kad Komisija, atsižvelgdama į technologinę plėtrą ir rizikos raidą, turėtų reguliariai vertinti, ar apsaugos priemonės tinkamos, ir kad, kai būtina, ji turėtų atnaujinti tas apsaugos priemones.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 9 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  COM(2012) 164 galutinis.


29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/4


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Įvadas

1.1.   Konsultacijos su EDAPP

1.

2012 m. kovo 21 d. Komisija priėmė:

pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo (pasiūlymas dėl darbuotojų komandiravimo) (1), ir

pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves (pasiūlymas dėl kolektyvinių veiksmų) (2).

2.

2012 m. kovo 26 d. abu susiję pasiūlymai buvo nusiųsti EDAPP konsultacijai.

3.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pateikusi pasiūlymus Komisija su juo oficialiai konsultavosi ir kad pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo preambulėje pateikta nuoroda į šią nuomonę. Vis dėlto EDAPP apgailestauja, kad prieš priimant pasiūlymų projektus jam nebuvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas.

1.2.   Pasiūlymų tikslai ir bendrosios aplinkybės

4.

Pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo tikslas – tobulinti metodus, kuriais Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (Darbuotojų komandiravimo direktyva (3)) Europos Sąjungoje yra praktiškai įgyvendinama, taikoma ir užtikrinamas jos vykdymas. Pasiūlymu siekiama šio tikslo nustatant bendrą sistemą dėl geresnio ir vienodesnio direktyvos įgyvendinimo, taikymo ir vykdymo užtikrinimo, įskaitant priemones, kuriomis užkertamas kelias taisyklių nesilaikymui ar piktnaudžiavimui jomis (4).

5.

Pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų tikslas – patikslinti bendruosius principus ir ES lygmeniu galiojančias taisykles, susijusias su naudojimusi pagrindine teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į paslaugų teikimo laisvę ir įsisteigimo laisvę (5).

1.3.   Susijusios nuostatos; EDAPP nuomonės tikslai

6.

Nė vieno iš pasiūlymų pagrindinis tikslas nėra asmens duomenų tvarkymas, vis dėlto bent viename iš jų – pasiūlyme dėl darbuotojų komandiravimo – reikalaujama tvarkyti didelį kiekį asmens duomenų. Kaip bus nurodyta toliau, šie asmens duomenys gali būti susiję su komandiruotais darbuotojais, taip pat asmenimis, veikiančiais komandiruojančių bendrovių vardu, pvz., aukštesniąja vadovybe, vadovybe, įmonių atstovais arba darbuotojais. Be to, pačios komandiruojančios bendrovės gali būti fiziniai asmenys. Jeigu jos yra fiziniai asmenys, jų asmens duomenys irgi gali būti tvarkomi. Kai kurie tvarkomi duomenys gali būti neskelbtini (6): kompetentingos institucijos gali keistis duomenimis apie įtariamą taisyklių nesilaikymą arba piktnaudžiavimą jomis.

7.

Atsižvelgiant į duomenų apsaugą, trys svarbiausios pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo nuostatos yra šios:

6 straipsnio 2 dalis, kurioje leidžiamas dvišalis keitimasis informacija (tai apima „(atsakymus) į tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos“),

6 straipsnio 6 dalis, kurioje iš valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad kitų valstybių narių kompetentingos institucijos „tomis pačiomis sąlygomis“ galėtų naudotis paslaugų teikėjų registrais, ir

7 straipsnio 2 dalis, kurioje reikalaujama, kad įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva pateiktų valstybei narei, į kurią komandiruojami darbuotojai, susijusią informaciją apie galimus pažeidimus.

8.

Numatoma, kad visais trim atvejais asmens duomenys bus tvarkomi per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI) (7).

9.

Dėl pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų atrodo, kad 4 straipsnyje numatytoje įspėjimo sistemoje leidžiama keistis asmens duomenimis, galbūt ir neskelbtinais duomenimis (informacija apie dalyvavimą streikuose arba panašiuose kolektyviniuose veiksmuose (8)). Vis dėlto, kaip bus nurodyta toliau esančiame 4 skirsnyje, atrodo, kad keitimasis asmens duomenimis nėra teisės aktų leidėjo ketinimas, todėl bet kokius rūpimus klausimus veikiausiai galima spręsti paprastai paaiškinant, kad šiuose įspėjimuose negali būti jokių neskelbtinų duomenų.

5.   Išvados

32.

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme dėl darbuotojų komandiravimo atsižvelgiama į rūpimus duomenų apsaugos klausimus. EDAPP taip pat teigiamai vertina tai, kad administracinio bendradarbiavimo srityje siūloma naudoti esamą informacinę sistemą – VRI, kurioje praktiniu lygmeniu jau numatytos kelios duomenų apsaugos priemonės ir kuriai tikimasi greitai vadovaujantis VRI reglamentu priimti konkrečias apsaugos priemones.

33.

Siekdamas spręsti bet kokius likusius rūpimus duomenų apsaugos klausimus EDAPP pateikia toliau išdėstytas rekomendacijas.

34.

Pateikdamas bendrą pastabą EDAPP rekomenduoja nuorodą į taikytiną duomenų apsaugos sistemą pateikti ne konstatuojamojoje dalyje, o materialinėje nuostatoje, ir šioje nuostatoje papildomai turėtų būti pateikta subtili nuoroda į „nacionalines taisykles, kuriomis įgyvendinama“ Direktyva 95/46/EB.

35.

Dvišalio keitimosi informacija pagal pasiūlymą dėl darbuotojų komandiravimo (6 straipsnio 2 dalis) klausimu EDAPP rekomenduoja pasiūlyme aiškiau nurodyti leistinus keitimosi informacija tikslus. Visų pirma žodžių junginys „galimi neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejai“ turėtų būti išbrauktas, o ši nuostata turėtų būti performuluota siekiant užtikrinti, kad bet koks keitimasis asmens duomenimis būtų įmanomas tik „bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis tyrimo“ reikmėms (arba kitoms aiškiai pasiūlyme nurodytoms būtinoms reikmėms).

36.

Dėl galimybės kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms naudotis paslaugų teikėjų registrais (6 straipsnio 6 dalis) EDAPP rekomenduoja pasiūlyme aiškiau nurodyti, kokie registrai iš tikrųjų turimi omenyje. Šis straipsnis visų pirma neturėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas, pagal kurį būtų leidžiama naudotis registrais, įsteigtais kai kuriose valstybėse narėse, kuriose komandiruojančioms bendrovėms reikia deklaruoti, be kita ko, jų komandiruotų darbuotojų asmens duomenis.

37.

Be to, jeigu ir šioje srityje registrų tarpusavio sujungimas planuojamas kaip bendras Europos projektas, būtina nuodugniai apsvarstyti Europos lygmeniu taikytinas duomenų apsaugos priemones.

38.

Dėl įspėjimo apie galimus pažeidimus sistemos (7 straipsnio 2 dalis) EDAPP rekomenduoja, kad pasiūlyme būtų:

nedviprasmiškai nurodyta, kad įspėjimai gali būti siunčiami tik tais atvejais, kai yra „pagrįstas įtarimas“ dėl galimo pažeidimo,

reikalaujama, kad atvejai būtų automatiškai baigiami nagrinėti gavus įspėjimą, siekiant užtikrinti, kad įspėjimo sistema veiktų kaip įspėjimo priemonė, o ne ilgalaikis juodasis sąrašas, ir

užtikrinta, kad įspėjimai būtų siunčiami tik valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir kad šios institucijos gautą įspėjimo informaciją laikytų konfidencialiai ir toliau jos neplatintų arba neskelbtų.

39.

Pasiūlymo dėl kolektyvinių veiksmų 4 straipsnyje turėtų būti išaiškinta, kad šiuose įspėjimuose negali būti neskelbtinos informacijos.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 19 d.

Giovanni BUTTARELLI

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas


(1)  COM(2012) 131 galutinis.

(2)  COM(2012) 130 galutinis.

(3)  1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1).

(4)  Žr. aiškinamąjį memorandumą, p. 11, 3.1 skirsnio pirmą pastraipą.

(5)  Žr. aiškinamąjį memorandumą, p. 10, 3.1 skirsnio ketvirtą pastraipą.

(6)  Duomenys, priskiriami prie „ypatingų duomenų kategorijų“ pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalį.

(7)  Žr. pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo 19 straipsnį, kuriuo keičiamas VRI reglamento I priedas. Taip pat žr. Komisijos pasiūlymą dėl Reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą („VRI reglamentas“), kurį galima rasti internetu adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:EN:PDF Tikimasi, kad Reglamentas dėl VRI bus priimtas vėliau šiais metais. 2011 m. lapkričio mėn. EDAPP paskelbė nuomonę dėl šio Komisijos pasiūlymo (OL C 48, 2012 2 18, p. 2).

(8)  T. y. „ypatingos duomenų kategorijos“ pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalį.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos Parlamentas

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/7


Skelbimas dėl rengiamos atrankos PE/162/S

2013/C 27/04

Europos Parlamentas organizuoja atrankos procedūrą:

PE/162/S – Skyriaus vadovas (AD 9) – Europos Parlamento informacijos biuras Rumunijoje

Pagal šią atrankos procedūrą reikalaujama, kad kandidatai turėtų vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažintu diplomu patvirtintą universitetinį išsilavinimą.

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 10 metų (iš jų bent 3 metai vadovaujamojo darbo) su pareigomis susijusią profesinę patirtį, įgytą gavus minėtąjį išsilavinimą.

Šis skelbimas dėl rengiamos atrankos publikuojamas tik rumunų kalba. Visas tekstas šia kalba skelbiamas Oficialiojo leidinio C 27 A serijoje.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/8


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

2013/C 27/05

1.   Kaip numatyta 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad, jeigu nebus inicijuota peržiūra pagal toliau nurodytą procedūrą, toliau minimos antidempingo priemonės nustos galioti lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą remiantis minėtu pagrindu atlikti peržiūrą, o Europos Komisijos Prekybos generalinis direktoratas (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2)) jį turi gauti bet kuriuo metu po šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos datos.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuorodos

Galiojimo pabaigos data (3)

Sulfanilo rūgštis

Kinijos Liaudies Respublika, Indija

Antidempingo muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1000/2008 (OL L 275, 2008 10 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1010/2008 (OL L 276, 2008 10 17, p. 3)

2013 10 17

Įsipareigojimas

Komisijos sprendimas 2006/37/EB (OL L 22, 2006 1 26, p. 52)


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  Faks. +32 22956505.

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

29.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 27/06

1.

2013 m. sausio 21 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Triton Managers III Limited“ ir „TFF III Limited“ (abi toliau – „Triton“, Džersis) pirkdamos akcijas netiesiogiai per įsigijimui skirtą įmonę „Bodem Holding Finland Oy“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Suomen Lähikauppa Oy“ (toliau – „Suomen Lähikauppa“, Suomija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Triton“: privataus akcinio kapitalo investavimas Europoje,

„Suomen Lähikauppa“: mažmeninė prekyba kasdienio vartojimo prekėmis Suomijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).