ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.080.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 80

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. kovo 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2012/C 080/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 73, 2012 3 10

1

 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2012/C 080/02

Byla C-545/09: 2012 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą — 12 straipsnio 4 dalies a punkto ir 25 straipsnio 1 dalies išaiškinimas ir taikymas — Komandiruotų mokytojų teisė į tokią pačią karjeros raidą ir atlyginimo augimą kaip nacionalinių mokytojų — Teisės į aukštesnės darbo užmokesčio skalės taikymą ir teisės gauti kitų papildomų išmokų, kurias turi nacionaliniai mokytojai, nesuteikimas tam tikriems Jungtinės Karalystės į Europos mokyklas komandiruotiems mokytojams — Neatitiktis 12 straipsnio 4 dalies a punktui ir 25 straipsnio 1 daliai)

2

2012/C 080/03

Byla C-210/10: 2012 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Márton Urbán prieš Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Kelių transportas — Tachografų naudojimo taisyklių pažeidimai — Valstybių narių pareiga nustatyti proporcingas sankcijas — Vienodo dydžio bauda — Sankcijos proporcingumas)

2

2012/C 080/04

Byla C-249/10 P: 2012 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Apeliacinis skundas — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 — Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su odiniais batviršiais importas — Reglamentas (EB) Nr. 384/96 — 2 straipsnio 7 dalis 9 straipsnio 5 dalis ir 17 straipsnio 3 dalis — Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusas — Individualus režimas — Įmonių atranka)

3

2012/C 080/05

Byla C-277/10: 2012 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Martin Luksan prieš Petrus van der Let (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Intelektinė nuosavybė — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyvos 93/83/EEB, 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2006/116/EB — Kinematografijos kūrinio naudojimo teisių pasidalijimas sutartimi tarp pagrindinio režisieriaus ir kūrinio prodiuserio — Nacionalinės teisės normos, kuriomis šios teisės priskiriamos tik filmo prodiuseriui — Galimybė nukrypti nuo šios taisyklės šalių susitarimu — Iš to išplaukiančios teisės į atlyginimą)

4

2012/C 080/06

Byla C-553/11: 2011 m. lapkričio 2 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bernhard Rintisch prieš Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Byla C-601/11: 2011 m. lapkričio 28 d. Prancūzijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-257/07 Prancūzija prieš Komisiją

5

2012/C 080/08

Byla C-609/11 P: 2011 m. lapkričio 29 d.Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

6

2012/C 080/09

Byla C-610/11 P: 2011 m. lapkričio 29 d.Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

7

2012/C 080/10

Byla C-614/11: 2011 m. lapkričio 30 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer prieš Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Byla C-628/11: 2011 m. gruodžio 7 d.Oberlandesgericht Braunschweig (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bußgeldsache prieš International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Byla C-642/11: 2011 m. gruodžio 15 d.Administrativen sad, Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EOOD Stroy trans prieš Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

9

2012/C 080/13

Byla C-643/11: 2011 m. gruodžio 15 d.Administrativen Sad — Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LVK 56 EOOD prieš Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Byla C-645/11: 2011 m. gruodžio 16 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Berlin prieš Ellen Mirjam Sapir ir kt.

11

2012/C 080/15

Byla C-664/11: 2011 m. gruodžio 30 d.Juzgado Mercantil de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. prieš Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Byla C-665/11: 2011 m. gruodžio 30 d.Juzgado Mercantil de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alfonso Carlos Amselem Almor prieš NCG Banco, S.A.

12

2012/C 080/17

Byla C-4/12: 2012 m. sausio 2 d.Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danilo Tola prieš Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Byla C-23/12: 2012 m. sausio 17 d.Augstākās tiesas Senāts (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Byla C-48/12: 2012 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

13

2012/C 080/20

Byla C-50/12 P: 2012 m. vasario 1 d.Kendrion NV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-54/06, Kendrion prieš Komisiją

14

 

Bendrasis Teismas

2012/C 080/21

Byla T-76/08: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EI du Pont de Nemours ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Chloropreninio kaučiuko rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas — Rinkos pasidalijimas — Neteisėtų veiksmų inkriminavimas — Bendra įmonė — Baudų apskaičiavimo metodo gairės — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas)

15

2012/C 080/22

Byla T-77/08: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dow Chemical prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Chloropreninio kaučiuko rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas — Rinkos pasidalijimas — Neteisėtų veiksmų inkriminavimas — Bendra įmonė — Baudų apskaičiavimo metodo gairės — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas)

15

2012/C 080/23

Byla T-83/08: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Denki Kagaku Kogyo ir Denka Chemicals prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Chloropreninio kaučiuko rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas — Rinkos pasidalijimas — Dalyvavimą kartelyje patvirtinantis įrodymas — Pažeidimo trukmė — Teisė į gynybą — Galimybė susipažinti su byla — Baudų apskaičiavimo metodo gairės — Negaliojimas atgal — Teisėti lūkesčiai — Proporcingumo principas — Lengvinančios aplinkybės)

16

2012/C 080/24

Byla T-321/09: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje skytron energy prieš VRDT (arraybox) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo arraybox paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis požymis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

16

2012/C 080/25

Byla T-469/09: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Bendrijos lėšomis nefinansuojamos išlaidos — Pomidorų perdirbimo ir ryžių sandėliavimo sektoriai — Pagrindiniai patikrinimai — Integruota administravimo ir tikrinimo sistema, susijusi su tam tikromis Bendrijos pagalbos schemomis — Proporcingumo principas)

16

2012/C 080/26

Byla T-305/10: 2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hartmann-Lamboy prieš VRDT — Diptyque (DYNIQUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo DYNIQUE paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DIPTYQUE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

17

2012/C 080/27

Byla T-387/10: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Goutier prieš VRDT — Euro Data (ARANTAX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ARANTAX paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas ANTAX — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)

17

2012/C 080/28

Byla T-424/10: 2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dosenbach-Ochsner prieš VRDT — Sisma (Dramblių vaizdavimas stačiakampyje) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis dramblius stačiakampyje — Ankstesni vaizdiniai tarptautinis ir nacionalinis prekių ženklai, vaizduojantys dramblį, ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas elefanten — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis)

17

2012/C 080/29

Byla T-596/10: 2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Almunia Textil prieš VRDT — FIBA-Europe (EuroBasket) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo EuroBasket paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas Basket — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

18

2012/C 080/30

Byla T-64/11: 2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Run2Day Franchise prieš VRDT — Runners Point (Run2) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Run2 paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai RUN2DAY — Ankstesnis vaizdinis Beniliukso prekių ženklas RUN2DATE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

18

2012/C 080/31

Byla T-315/10: 2012 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Groupe Partouche prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Koncentracija — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas — Nepriimtinumas)

18

2012/C 080/32

Byla T-607/11 R: 2012 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Henkel ir Henkel France prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Komisijos sprendimas, kuriuo nacionalinei konkurencijos tarnybai buvo atsisakyta perduoti dokumentus — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Formalių reikalavimų nesilaikymas — Prašomų priemonių laikinumo nebuvimas — Nepriimtinumas)

19

2012/C 080/33

Byla T-637/11: 2012 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Euris Consult prieš Parlamentą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Vertimo raštu į maltiečių kalbą paslaugos — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pateikimo tvarka — Prašymas sustabdyti vykdymą — Prarasta galimybė — Rimtos ir nepataisomos žalos nebuvimas — Skubos nebuvimas)

19

2012/C 080/34

Byla T-674/11: 2011 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje TV2/Danmark prieš Komisiją

19

2012/C 080/35

Byla T-1/12: 2012 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

20

2012/C 080/36

Byla T-18/12: 2012 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Interbev prieš Komisiją

21

2012/C 080/37

Byla T-22/12: 2012 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fomanu prieš VRDT (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Byla T-26/12: 2012 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje PT Muslim Mas prieš Tarybą

22

2012/C 080/39

Byla T-29/12: 2012 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Bauer prieš VRDT — BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Byla T-33/12: 2012 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Piotrowski prieš VRDT (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Byla T-34/12: 2012 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Herbacin cosmetic prieš VRDT — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

24

2012/C 080/42

Byla T-36/12: 2012 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Athens Resort Casino prieš Komisiją

25

2012/C 080/43

Byla T-43/12: 2012 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Hamcho ir Hamcho International prieš Tarybą

25

2012/C 080/44

Byla T-337/09: 2012 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia prieš Komisiją

26

2012/C 080/45

Byla T-298/11: 2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ghost Brand prieš VRDT — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Byla T-300/11: 2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Otto prieš VRDT — Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Byla T-362/11: 2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją

26

2012/C 080/48

Byla T-397/11: 2012 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Symfiliosi prieš FRA

26

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/1


2012/C 80/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 73, 2012 3 10

Skelbti leidiniai:

OL C 65, 2012 3 3

OL C 58, 2012 2 25

OL C 49, 2012 2 18

OL C 39, 2012 2 11

OL C 32, 2012 2 4

OL C 25, 2012 1 28

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Nuomonės

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/2


2012 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

(Byla C-545/09) (1)

(Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą - 12 straipsnio 4 dalies a punkto ir 25 straipsnio 1 dalies išaiškinimas ir taikymas - Komandiruotų mokytojų teisė į tokią pačią karjeros raidą ir atlyginimo augimą kaip nacionalinių mokytojų - Teisės į aukštesnės darbo užmokesčio skalės taikymą ir teisės gauti kitų papildomų išmokų, kurias turi nacionaliniai mokytojai, nesuteikimas tam tikriems Jungtinės Karalystės į Europos mokyklas komandiruotiems mokytojams - Neatitiktis 12 straipsnio 4 dalies a punktui ir 25 straipsnio 1 daliai)

2012/C 80/02

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, atstovaujama H. Walker ir baristerio J. Coppel

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų nevykdymas — Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, (OL L 212, p. 3) 12 straipsnio 4 dalies a punktas pažeidimas — Į Europos mokyklas komandiruotų mokytojų atlyginimas — Teisės į nacionalinėse mokyklose mokamo atlyginimo padidinimą komandiruotės laikotarpiu nepripažinimas

Rezoliucinė dalis

1.

1994 m. birželio 21 d. Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, 12 straipsnio 4 dalies a punktas turi būti aiškinamas ir taikomas taip, kad valstybės narės, šios konvencijos šalys, privalo užtikrinti, kad į Europos mokyklas komandiruoti ar paskirti mokytojai komandiruotės ar paskyrimo laikotarpiu turėtų tokias pačias teises į karjeros raidą ir į pensiją, kaip ir nacionaliniai mokytojai pagal kilmės valstybės narės teisės aktus.

2.

Paskyrimo ar komandiruotės laikotarpiu į Europos mokyklas paskirtiems ar komandiruotiems Anglijos ir Velso mokytojams nesuteikdama teisės į palankesnes darbo užmokesčio skales, pirmiausia į tas, kurios apibūdinamos kaip ribinio darbo užmokesčio, mokytojo eksperto ir aukštos kvalifikacijos mokytojo užmokesčio skalės, ir teisės į kitas išmokas, kaip antai išmokas, susijusias su mokymo ir mokymosi pareigomis, kurios nustatytos Mokytojų atlyginimo ir darbo sąlygų dokumente, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė netinkamai taikė konvencijos 12 straipsnio 4 dalies a punktą ir konvencijos 25 straipsnio 1 dalį.

3.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 63, 2010 3 13.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/2


2012 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Márton Urbán prieš Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

(Byla C-210/10) (1)

(Kelių transportas - Tachografų naudojimo taisyklių pažeidimai - Valstybių narių pareiga nustatyti proporcingas sankcijas - Vienodo dydžio bauda - Sankcijos proporcingumas)

2012/C 80/03

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Márton Urbán

Atsakovė: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 19 straipsnio 1 ir 4 dalių (OL L 102, p. 1) bei 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 13 ir 16 straipsnių, (OL L 370, p. 8; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 227) aiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, numatanti kaip sankcijas to paties dydžio baudą už bet kokį tachografo naudojimo taisyklių pažeidimą, neatsižvelgiant į pažeidimo sunkumo laipsnį ir bet kokį pasiteisinimą — Valstybių narių pareiga nustatyti proporcingas sankcijas.

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas proporcingumo reikalavimas turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama sankcijų sistema, kaip antai nustatyta 2007 m. kovo 31 d. Vyriausybės nutarime Nr. 57/2007, kuriuo nustatomos baudos, skiriamos už tam tikrų nuostatų, susijusių su prekių ir keleivių vežimu, pažeidimą (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. Rendelet), pagal kurią numatyta skirti to paties dydžio baudą už visus 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 561/2006, 13–16 straipsniuose numatytų taisyklių dėl registracijų lapų naudojimo pažeidimus, neatsižvelgiant į jų sunkumą.

2.

Reglamento Nr. 561/2006 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse įtvirtintas proporcingumo reikalavimas turi būti turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama sankcijų sistema, kai antai numatyta 2007 m. kovo 31 d. Vyriausybės nutarime Nr. 57/2007, kuriuo nustatomos baudos, skiriamos už tam tikrų nuostatų, susijusių su prekių ir keleivių vežimu, pažeidimą, pagal kurią numatoma pažeidėjų atsakomybė be kaltės. Tačiau jis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiamos šioje sistemoje numatytos griežtos sankcijos.


(1)  OL C 195, 2010 7 17.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/3


2012 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC)

(Byla C-249/10 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Dempingas - Reglamentas (EB) Nr. 1472/2006 - Kinijos ir Vietnamo kilmės avalynės su odiniais batviršiais importas - Reglamentas (EB) Nr. 384/96 - 2 straipsnio 7 dalis 9 straipsnio 5 dalis ir 17 straipsnio 3 dalis - Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusas - Individualus režimas - Įmonių atranka)

2012/C 80/04

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd, atstovaujamos advokatų L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama J.-P. Hix ir R. Szostak, advokato G. Berrisch ir baristerės N. Chesaites, Europos Komisija, atstovaujama T. Scharf ir H. van Vliet, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Europos avalynės pramonės konfederacija)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2010 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą, kuriuo Bendrasis Teismas atmetė ieškinį dėl dalinio 2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1472/2006, nustatančio galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą (OL L 275, 2006, p. 1) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. kovo 4 d. Europos Sąjungos Bendrojo Tesimo sprendimą Brosmann Footwear (HK) ir kt. prieš Tarybą (T-401/06).

2.

Panaikinti 2006 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1472/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos ir Vietnamo kilmės tam tikros avalynės su batviršiais iš odos importui, galutinį surinkimą, kiek jis susijęs su Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd ir Risen Footwear (HK) Co. Ltd.

3.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd ir Risen Footwear (HK) Co. Ltd bylinėjimosi išlaidas, patirtas per pirmosios instancijos ir šį procesą.

4.

Europos Komisija ir Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas per pirmosios instancijos ir šį procesą.


(1)  OL C 209, 2010 7 31.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/4


2012 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Martin Luksan prieš Petrus van der Let

(Byla C-277/10) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Teisės aktų derinimas - Intelektinė nuosavybė - Autorių teisės ir gretutinės teisės - Direktyvos 93/83/EEB, 2001/29/EB, 2006/115/EB ir 2006/116/EB - Kinematografijos kūrinio naudojimo teisių pasidalijimas sutartimi tarp pagrindinio režisieriaus ir kūrinio prodiuserio - Nacionalinės teisės normos, kuriomis šios teisės priskiriamos tik filmo prodiuseriui - Galimybė nukrypti nuo šios taisyklės šalių susitarimu - Iš to išplaukiančios teisės į atlyginimą)

2012/C 80/05

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Martin Luksan

Atsakovas: Petrus van der Let

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Handelsgericht Wien — 1992 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos (92/100/EEB) dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (OL L 346, p. 61; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 120) 2 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių bei 4 straipsnio, 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo (OL L 248, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 134) 1 straipsnio 5 dalies ir 2 straipsnio, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t.) 2, 3 straipsnių ir 5 straipsnio 2 dalies b punkto bei 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (OL L 372, p. 12) 2 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Kinematografinio kūrinio naudojimo teisių pasidalijimas sutartimi tarp kūrinio autoriaus ir prodiuserio — Nacionalinės teisės aktai, kuriais visos teisės priskiriamos prodiuseriui

Rezoliucinė dalis

1.

Pirma, 1993 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo 1 ir 2 straipsnių ir, antra, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 ir 3 straipsnių, siejamų su 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje 2 ir 3 straipsniais ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2 straipsniu, nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad kinematografijos kūrinio naudojimo teisės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje (atgaminimo teisė, teisė transliuoti per palydovą ir bet kuri kita teisė viešai paskelbti kūrinį padarant jį viešai prieinamą), pagal įstatymą tiesiogiai ir iš pradžių priklauso pagrindiniam režisieriui. Todėl minėtos nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais minėtos naudojimo teisės pagal įstatymą suteikiamos tik atitinkamo kūrinio prodiuseriui.

2.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama kaip suteikianti valstybėms narėms teisę nustatyti kinematografijos kūrinio naudojimo teisių, kaip antai nagrinėjamų pagrindinėje byloje (teisė transliuoti per palydovą, atgaminimo teisė ir bet kuri kita teisė viešai paskelbti kūrinį padarant jį viešai prieinamą), perdavimo kinematografijos kūrinio prodiuseriui prezumpciją su sąlyga, kad tokia prezumpcija nėra nenuginčijama, kas iš minėto kūrinio pagrindinio režisieriaus atimtų galimybę susitarti kitaip.

3.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama taip, kad kinematografijos kūrinio pagrindiniam režisieriui, kaip šio kūrinio autoriui, pagal įstatymą tiesiogiai ir iš pradžių turi priklausyti Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies b punkte reglamentuojant vadinamąją „kopijavimo asmeniniam naudojimui“ išimtį numatyta teisinga kompensacija.

4.

Sąjungos teisė turi būti aiškinama kaip neleidžianti valstybėms narėms nustatyti kinematografijos kūrinio pagrindiniam režisieriui priklausančios teisės į teisingą kompensaciją perdavimo šio kūrinio prodiuseriui prezumpcijos, nesvarbu, ar ši prezumpcija suformuluota kaip nenuginčijama ir ar nuo jos galima nukrypti.


(1)  OL C 246, 2010 9 11.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/5


2011 m. lapkričio 2 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bernhard Rintisch prieš Klaus Eder

(Byla C-553/11)

2012/C 80/06

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Bernhard Rintisch

Atsakovas: Klaus Eder

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 89/104/EEB (1) 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad šia nuostata apskritai visada draudžiamas nacionalinis teisės aktas, pagal kurį pripažįstama, kad prekių ženklas (1 prekių ženklas) naudojamas net tuo atveju, jei jis (1 prekių ženklas) naudojamas skirtinga nei įregistruota forma, jeigu tie skirtumai nepakeičia šio prekių ženklo (1 prekių ženklo) skiriamųjų požymių, ir jei prekių ženklas taip pat yra įregistruotas ta forma, kuria naudojamas (2 prekių ženklas)?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar 1 punkte minėta nacionalinė nuostata suderinama su Direktyva 89/104/EEB, jei ši nacionalinė nuostata aiškinama siaurąja prasme taip, kad ji netaikoma prekių ženklui (1 prekių ženklui), kuris įregistruotas tik tam, kad užtikrintų arba išplėstų kito įregistruoto prekių ženklo (2 prekių ženklo), kuris yra įregistruotas ta forma, kuria naudojamas, apsaugą?

3.

Jei į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai arba į 2 klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)

ar įregistruotas prekių ženklas (1 prekių ženklas) nelaikomas naudojamu pagal Direktyvos 89/104/EEB 10 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą,

aa)

jei prekių ženklo savininkas naudoja tokią žymens formą, kuri nuo prekių ženklo savininko įregistruoto prekių ženklo (1 prekių ženklo) ir kito prekių ženklo (2 prekių ženklo) skiriasi savo elementais, jeigu šie skirtumai nepakeičia prekių ženklų (1 prekių ženklo ir 2 prekių ženklo) skiriamųjų požymių;

bb)

jei prekių ženklo savininkas naudoja dvi žymens formas, iš kurių nė viena neatitinka įregistruoto prekių ženklo (1 prekių ženklo), tačiau viena naudojamo žymens forma (1 forma) sutampa su kitu prekių ženklo savininko įregistruotu prekių ženklu (2 prekių ženklu), o antra prekių ženklo savininko naudojamo žymens forma (2 forma) skiriasi nuo abiejų įregistruotų prekių ženklų (1 prekių ženklo ir 2 prekių ženklo) savo elementais, jeigu tie skirtumai nepakeičia įregistruotų ženklų skiriamųjų požymių, ir jei ši žymens forma (2 forma) yra panašesnė į kitą prekių ženklo savininko prekių ženklą (2 prekių ženklą)?

b)

Ar valstybės narės teismas gali taikyti direktyvos nuostatai (šiuo atveju — Direktyvos 89/104/EEB 10 straipsnio 1 daliai ir 2 dalies a punktui) prieštaraujančią nacionalinę nuostatą (šiuo atveju — Prekių ženklų įstatymo 26 straipsnio 3 dalies antrą sakinį) tais atvejais, kurių faktinės aplinkybės buvo išnagrinėtos dar prieš Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priimant sprendimą, kuriame pirmą kartą apibrėžiamas valstybės narės nuostatos nesuderinamumas su direktyvos nuostata (šiuo atveju — 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimas, II Ponte Finanziaria prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą [BAINBRIDGE], C-234/06, Rink. p. I 7333), jei nacionalinis teismas procese dalyvaujančio asmens lūkesčius, kad teisiškai galios Konstitucija užtikrinama padėtis, vertina labiau už suinteresuotumą perkelti direktyvos nuostatą?


(1)  1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/5


2011 m. lapkričio 28 d. Prancūzijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-257/07 Prancūzija prieš Komisiją

(Byla C-601/11)

2012/C 80/07

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez ir R. Loosli-Surrans

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-257/07 Prancūzija prieš Komisiją.

Priimti galutinį sprendimą byloje ir panaikinti 2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 746/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII priedas (1), arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, Prancūzijos vyriausybė nurodo keturis pagrindus.

Kaip pirmąjį pagrindą apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas pažeidė pareigą motyvuoti, nes teisiškai neatsakė, pirma, į apeliantės prieštaravimus, susijusius su tuo, kad Komisija neatsižvelgė į turimus mokslinius duomenis, kadangi Bendrasis teismas klaidingai nusprendė, kad šiais prieštaravimais Komisija kaltinama nežinojusi apie šiuos duomenis, ir, antra, į Prancūzijos vyriausybės prieštaravimus dėl Reglamento nr. 999/2001 24a straipsnio pažeidimo, nes bendrasis teismas nusprendė, kad šiais prieštaravimais siekta patikrinti, ar ginčijamos priemonės yra tinkamos užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

Kaip antrąjį pagrindą, kuris skiriamas į tris dalis, Prancūzijos vyriausybė nurodo, kad Bendrasis Teismas iškraipė jam pateiktus faktus. Visų pirma apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas iškraipė 2007 m. kovo 8 d. ir 2008 m. sausio 24 d. Europos maisto saugos tarnybos (EMST) nuomones, nes nusprendė, kad Komisija, nepadarydama akivaizdžios vertinimo klaidos, iš šių nuomonių galėjo nustatyti, jog pavojus žmonėms užsikrėsti USE, išskyrus GSE, yra labai menkas (pirma dalis). Antrojoje dalyje apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas iškraipė 2005 m. gegužės 17 d. ir rugsėjo 26 d. Europos maisto saugos tarnybos (EMST) nuomones, nes nusprendė, kad Komisija, nepadarydama akivaizdžios vertinimo klaidos, galėjo nustatyti, jog šiose nuomonėse pateiktas greitųjų testų patikimumo vertinimas tinka naudojant šiuos testus, kai atliekama kontrolė, kaip žmonės vartoja avių ar ožkų mėsą. Trečiojoje dalyje Prancūzijos vyriausybė galiausiai tvirtina, kad Bendrasis teismas iškraipė jam pateiktus faktus, nes nusprendė, kad visa komisijos pateikta mokslinė medžiaga, skirta pagrįsti ginčijamų Reglamento Nr. 746/2008 priemonių priėmimą, yra nauja medžiaga, palyginti su ankstesnėmis prevencinėmis priemonėmis.

Kaip trečiąjį pagrindą Prancūzijos vyriausybė nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą teisiškai kvalifikuodamas faktines aplinkybes, nes Komisijos pateiktą mokslinę medžiagą kvalifikavo kaip naują medžiagą, galinčią pakeisti rizikos vertinimą arba atskleidžiančią, kad rizikos galima išvengti mažiau ribojančiomis priemonėmis negu jau egzistuojančios priemonės.

Kaip ketvirtąjį pagrindą, kuris sudarytas iš trijų dalių, apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą taikydamas atsargumo principą. Šiomis aplinkybėmis apeliantė pirmiausia tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nusprendė, kad Komisija nepažeidė Reglamento Nr. 999/2001 24a straipsnio, nes, anot bendrojo Teismo, ji laikėsi EB 152 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Antrojoje šio pagrindo dalyje Prancūzijos vyriausybė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes preziumavo, kad Komisijos pateikta mokslinė medžiaga, skirta pagrįsti Reglamento Nr. 746/2008 priėmimą, būtinai turėjo padidinti tinkamą rizikos lygį. Papildomai Prancūzijos vyriausybė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nepatikrino, ar nustatydama tinkamą rizikos lygį Komisija atsižvelgė į USE poveikio žmonių sveikatai rimtumą ir negrįžtamumą. Trečiojoje dalyje Prancūzijos vyriausybė galiausiai nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į aplinkybę, kad Reglamentu Nr. 746/2008 ne pakeičiamos anksčiau priimtos prevencinės priemonės, o papildomos lankstesnėmis alternatyviomis priemonėmis.


(1)  OL L 202, p. 11.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/6


2011 m. lapkričio 29 d.Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-609/11 P)

2012/C 80/08

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Centrotherm Systemtechnik GmbH, atstovaujama advokatų A. Schulz ir C. Onken

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-427/09,

atmesti centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG ieškinį, pareikštą dėl 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 6/2008-4,

priteisti iš centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas pateiktas dėl Bendrojo Teismo sprendimo, kuriuo atmetami įstojusios į bylą šalies reikalavimai, pateikti dėl 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo, priimto vykstant teisių panaikinimo procedūrai tarp centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG ir Centrotherm Systemtechnik GmbH.

Grįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė nurodo šiuos pagrindus:

1.

Skundžiamame sprendime pažeistas Reglamento Nr. 207/2009 (1) 65 straipsnis ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 2 ir 3 dalys. Pagal šias nuostatas Bendrasis Teismas privalo atsižvelgti į visus šalies nurodytus ieškinio ir nepriimtinumo pagrindus.

2.

Be to, skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir 76 straipsnį. Jame daroma klaidinga prielaida, kad įstojusi į bylą šalis turi pateikti įrodymus dėl naudojimo, kuriuo išsaugomos su ginčijamu prekių ženklu susijusios teisės. Iš tiesų, viena vertus, vykstant Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai teisių panaikinimo procedūrai pirmenybė teikiama principui, kad Tarnyba ex officio nagrinėja faktus. Kita vertus, iš Reglamento Nr. 207/2009 nuostatų ir loginės struktūros, o ypač iš nuostatų dėl teisių panaikinimo ir nuostatų dėl protesto bei registracijos pripažinimo negaliojančia remiantis santykiniais atmetimo pagrindais palyginimo matyti, kad vykstant procedūrai dėl teisių panaikinimo paprastai įrodymus dėl naudojimo turi patekti ne ginčijamo prekių ženklo savininkas.

Iš to taip pat matyti, kad Tarnybos atsisakymas atsižvelgti į įrodymus remiantis tuo, kad jie tariamai nepateikti laiku, nepagrįstas.

3.

Nesivadovavęs Teisingumo Teismo praktika ir klaidingai nusprendęs, kad naudojimo iš tikrųjų sąvoka prieštarauja net minimalaus naudojimo sąvokai, Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą.

4.

Galiausiai Bendrojo Teismo neatmestas Tarnybos teiginys, kad sąžiningumo deklaracija, kurią parengė įstojusios į bylą šalies vadovas, nėra įrodymas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 78 straipsnio 1 dalies f punktą, neteisingas ir prieštarauja paties Bendrojo Teismo praktikai.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/7


2011 m. lapkričio 29 d.Centrotherm Systemtechnik GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-610/11 P)

2012/C 80/09

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Centrotherm Systemtechnik GmbH, atstovaujama advokatų A. Schulz ir C. Onken

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-434/09.

Panaikinti 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 6/2008-4 tiek, kiek jame patenkinamas prašymas panaikinti Bendrijos prekių ženklu Nr. 1 301 019 CENTROTHERM suteikiamas teises.

Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas pateiktas dėl Bendrojo Teismo sprendimo, kuriuo šis teismas atmetė apeliantės ieškinį dėl 2009 m. rugpjūčio 25 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo, susijusio su teisių panaikinimo procedūra tarp centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG ir Centrotherm Systemtechnik GmbH.

Savo apeliaciniame skunde apeliantė remiasi šiais pagrindais:

1.

Skundžiamas sprendimas pažeidžia Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes jame neteisingai įvertinta Anuliavimo skyriui pateiktos apelianto vadovo sąžiningumo deklaracijos įrodomoji galia. Priešingai, nei mano Apeliacinė taryba ir Bendrasis Teismas, ši sąžiningumo deklaracija, vadovaujantis ir Bendrojo Teismo praktika, yra priimtinas įrodymas, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 78 straipsnio 1 dalies f punktą.

2.

Taip pat Bendrasis Teismas klaidingai aiškino Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį. Priešingai, nei teigė pirmiau nurodytos institucijos, remiantis aiškiai suformuluota Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į minėto reglamento sistemą, pagal Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą vykstant teisių panaikinimo procedūrai taikomas tyrimo ex officio principas.

3.

Vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje apeliantės dokumentai negalėjo būti atmesti remiantis tuo, kad pateikti pavėluotai. Tai išplaukia, pirma, iš Reglamento (EB) Nr. 207/2009 sistemos, ypač iš nuostatų dėl teisių panaikinimo palyginimo su nuostatomis dėl protesto ir registracijos pripažinimo negaliojančia, ir antra, iš bendrųjų principų, reglamentuojančių įrodinėjimo naštos padalijimą.

Tokiomis aplinkybėmis Reglamento (EB) Nr. 2868/95 (2) 40 taisyklės 5 dalį reikia aiškinti teleologiškai.

4.

Jeigu Teisingumo Teismas atmestų teleologinį Reglamento (EB) Nr. 2868/95 40 taisyklės 5 dalies aiškinimą, ši dalis nebūtų taikoma, o tai prieštarautų Reglamento (EB) Nr. 207/2009 nuostatoms ir sistemai bei pažeistų bendrąjį teisinės valstybės proporcingumo principą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).

(2)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/8


2011 m. lapkričio 30 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer prieš Anneliese Kuso

(Byla C-614/11)

2012/C 80/10

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Atsakovė: Anneliese Kuso

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 76/207/EEB (1) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/73/EEB, 3 straipsnio 1 dalies a ir c punktams prieštarauja nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią diskriminacija dėl lyties baigiantis darbo santykiams, atsiradusi tik suėjus terminui, remiantis prieš įsigaliojant minėtai direktyvai (šiuo atveju — prieš Austrijai įstojant į Europos Sąjungą) sudaryta terminuota individualia darbo sutartimi, turi būti vertinama ne pagal prieš įstojant įtvirtintą sutarties nuostatą dėl sutarties galiojimo termino kaip „atleidimo iš darbo sąlygos“, o tik atsižvelgiant į prašymo pratęsti sutartį kaip „priėmimo į darbą sąlygos“ atmetimą?


(1)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos Direktyva dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu, OL L 39, p. 40, su pakeitimais, padarytais 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/9


2011 m. gruodžio 7 d.Oberlandesgericht Braunschweig (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bußgeldsache prieš International Jet Management GmbH

(Byla C-628/11)

2012/C 80/11

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Braunschweig

Šalis pagrindinėje byloje

International Jet Management GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 18 straipsnyje (buvęs EB 12 straipsnis) reglamentuotas diskriminavimo draudimas taikomas, kai valstybė narė (Vokietijos Federacinė Respublika) iš oro vežėjo, kuris turi kitoje valstybėje narėje (Austrijoje) išduotą galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, kaip tai suprantama pagal 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 3 ir 8 straipsnius, reikalauja įskridimo licencijos užsakomiesiems skrydžiams (komerciniai skrydžiai užsakomaisiais reisais) iš trečiųjų šalių į valstybės narės teritoriją?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: Ar SESV 18 straipsnis (buvęs EB 12 straipsnis) pažeidžiamas jau dėl to, kad reikalaujama licencijos, jei įskridimo licencijos oro susisiekimo paslaugoms iš trečiųjų šalių, kurią gauti gali būti priverčiama taikant piniginę baudą, reikalaujama iš oro vežėjų, kurie veiklos licenciją (licenciją oro susisiekimui vykdyti) yra gavę kitose valstybėse narėse, tačiau tokios licencijos nereikalaujama iš oro vežėjų, kurie veiklos licenciją yra gavę Vokietijos Federacinėje Respublikoje?

3.

Jeigu SESV 18 straipsnis (buvęs EB 12 straipsnis) taikomas (pirmasis klausimas), tačiau pats reikalavimas turėti licenciją nelaikomas diskriminaciniu (antrasis klausimas), ar įskridimo licencijos suinteresuotojo asmens teikiamoms oro susisiekimo paslaugoms iš trečiųjų šalių į Vokietijos Federacinę Respubliką išdavimas, grasinant bauda ir nepažeidžiant diskriminavimo draudimo, gali būti susiejamas su sąlyga, ar valstybės narės oro vežėjas licencijas išduodančiai institucijai įrodo, kad Vokietijos Federacinėje Respublikoje veiklos licencijas gavę oro vežėjai negali vykdyti skrydžių (negalėjimo vykdyti skrydžių deklaracija)?


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/9


2011 m. gruodžio 15 d.Administrativen sad, Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EOOD Stroy trans prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Byla C-642/11)

2012/C 80/12

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad, Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: EOOD Stroy trans

Kita šalis: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 203 straipsnį reikia aiškinti taip, kad asmens išrašytoje sąskaitoje faktūroje apskaičiuotas PVM yra mokėtinas, neatsižvelgiant į tai, ar buvo pagrindas jį apskaičiuoti (tiekimo ar mokėjimo neįvykdymas), o taip pat taip, kad PVM įstatymo taikymą prižiūrinčios institucijos neturi teisės ištaisyti asmens apskaičiuoto mokesčio, nes pagal nacionalinę teisę ištaisyti sąskaitą faktūrą gali tik ją išrašęs asmuo?

2.

Ar mokesčių neutralumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus pažeidžia administracinė ir teismo praktika, kai vienai šaliai (sąskaitoje faktūroje nurodytam gavėjui) mokestinio patikrinimo aktu atsisakoma suteikti teisę į mokesčio atskaitą, o kitos šalies (sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens) apskaičiuotas PVM neištaisomas tuo pačiu mokestinio patikrinimo aktu, jeigu:

atliekant mokestinį patikrinimą sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo nepateikia jokių dokumentų;

atliekant mokestinį patikrinimą sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo pateikia dokumentus, tačiau jo tiekėjai nepateikia įrodymų arba iš pateiktų įrodymų negalima nustatyti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo fakto;

atliekant sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens mokestinį patikrinimą netikrinami ankstesni ginčytini grandinės tiekimai.


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1 ir klaidų ištaisymas OL L 335, 2007 12 20, p. 60).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/10


2011 m. gruodžio 15 d.Administrativen Sad — Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LVK 56 EOOD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Byla C-643/11)

2012/C 80/13

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen Sad — Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: LVK 56 EOOD

Kita šalis: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 203 straipsnis taikomas visiems PVM neteisingo apskaičiavimo atvejams, įskaitant atvejus, kai sąskaita faktūra su joje nurodytu PVM buvo išrašyta neįvykus apmokestinimo momentui? Jei į šį klausimą bus atsakyta teigiamai, ar pagal Direktyvos 2006/112 203 ir 273 straipsnius reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai nustatytų, kad sąskaitoje faktūroje, pagal kurią neįvykdytas tiekimas, nurodytas PVM tampa mokėtinu, ar vis dėlto pakanka perkelti bendrą direktyvos taisyklę, kad mokestį privalo mokėti kiekvienas asmuo, kuris nurodo jį sąskaitoje faktūroje?

2.

Ar atsižvelgiant į Direktyvos 2006/112 39 konstatuojamąją dalį ir siekiant užtikrinti mokesčio atskaitos tikslumą, pagal jos 73, 179 ir 203 straipsnius reikalaujama, kad jei PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas neįvykus apmokestinimo momentui, mokesčių institucijos turi patikslinti apmokestinamąją vertė ir apskaičiuotą mokestį?

3.

Ar Direktyvos 2006/112 395 straipsnyje nurodytos specialiosios priemonės gali pasireikšti mokestine praktika, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai mokesčių institucijos, siekdamos kontroliuoti mokesčio atskaitą, tikrina tik atliktą atskaitą, o mokestis dėl atliktų tiekimų laikytinas mokėtinu vien todėl, kad jis nurodytas sąskaitoje faktūroje? Jei į šį klausimą bus atsakyta teigiamai, ar, ir kokiais atvejais pagal Direktyvos 2006/112 203 straipsnį leidžiama dėl to paties tiekimo vieną kartą rinkti PVM iš tiekėjo ar paslaugų teikėjo, nes jis nurodė PVM sąskaitoje faktūroje, o antrą kartą — iš prekių ar paslaugų gavėjo, nesuteikiant jam teisės į mokesčio atskaitą?

4.

Ar PVM kumuliavimo draudimą ir teisinio saugumo, vienodo požiūrio ir fiskalinio neutralumo principus pažeidžia mokestinė praktika, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kai apmokestinamo prekių tiekimo ar paslaugų teikimo gavėjui nesuteikiama teisė į mokesčio atskaitą dėl „tiekimo įvykdymo įrodymų nebuvimo“ ir neatsižvelgiama į ankstesnį konstatavimą, kad prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti mokestį, nors teisės į mokesčio atskaitą vertinimo momentu atitinkamas mokestinio patikrinimo aktas nebuvo keistas ir nenustatyta pagrindo jį keisti valstybės nustatyta tvarka?

5.

Ar pagal Direktyvos 2006/112 167 straipsnį ir 168 straipsnio a punktą leidžiama nesuteikti teisės į mokesčio atskaitą apmokestinamo prekių tiekimo ar paslaugų teikimo gavėjui, atitinkančiam visus direktyvos 178 straipsnio reikalavimus, jei įsigaliojusiu prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo mokestinio patikrinimo aktu už minėtą tiekimą ar teikimą apskaičiuotas mokestis nebuvo patikslintas dėl „apmokestinimo momento neatsiradimo“, o mokestis pripažintas mokėtinu ir į jį buvo atsižvelgta nustatant atitinkamo mokestinio laikotarpio rezultatus? Ar atsakant į šį klausimą svarbu, kad atliekant mokestinį patikrinimą prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas nepateikė jokių apskaitos dokumentų ir atitinkamo laikotarpio rezultatai nustatyti vien remiantis PVM deklaracijose, pirkimo ir pardavimo registravimo žurnaluose esančiais duomenimis?

6.

Atsižvelgiant į atsakymus į ankstesnius klausimus, ar Direktyvos 2006/112 167 straipsnį ir 168 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, PVM neutralumo principas reikalauja leisti apmokestinamajam asmeniui atskaityti už tiekimus apskaičiuotą mokestį?


(1)  OL L 347, p. 1.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/11


2011 m. gruodžio 16 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Berlin prieš Ellen Mirjam Sapir ir kt.

(Byla C-645/11)

2012/C 80/14

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Land Berlin

Atsakovai: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar byla dėl reikalavimo grąžinti be teisinio pagrindo sumokėtą sumą yra civilinė byla, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 (1) 1 straipsnio 1 dalį, ir tuo atveju, kai valdžios institucija nurodo, jog siekdama atlyginti žalą federalinė žemė sumokėtų žalą patyrusiems asmenims pajamų, gautų pagal žemės pirkimo-pardavimo sutartį, dalį, tačiau, užuot tą padariusi, pastaroji per neapsižiūrėjimą perveda tiems asmenims visą pardavimo kainą?

2.

Ar pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 6 straipsnio 1 dalį yra būtinas glaudus ryšys tarp kelių ieškinių ir tuo atveju, kai atsakovai remiasi papildomais reikalavimais dėl žalos atlyginimo, dėl kurių galima priimti tik bendrą sprendimą?

3.

Ar Reglamento (EB) Nr. 44/2001 6 straipsnio 1 dalis taikytina ir atsakovams, kurie neturi gyvenamosios vietos Europos Sąjungoje? Jei atsakymas yra teigiamas: ar tai taikoma ir tuo atveju, kai pagal dvišales sutartis su sprendimą priimančiąja šalimi būtų galima atsisakyti pripažinti teismo sprendimą dėl to, kad teismas neturi jurisdikcijos?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42)


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/11


2011 m. gruodžio 30 d.Juzgado Mercantil de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. prieš Banco Mare Nostrum, S.A.

(Byla C-664/11)

2012/C 80/15

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Mercantil de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.

Atsakovė: Banco Mare Nostrum, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.

Jeigu kredito įstaiga klientui pasiūlo sudaryti palūkanų normų apsikeitimo sandorį, skirtą apdrausti anksčiau sudarytuose finansiniuose sandoriuose numatytų palūkanų normos pokyčių riziką, ar šią siūlomą paslaugą reikia laikyti konsultacijų dėl investicijų paslauga, kaip ji apibrėžta Mifid direktyvos (1) 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte?

2.

Ar dėl mažmeninio investuotojo atžvilgiu neatlikto minėtos direktyvos 19 straipsnio 4 dalyje numatyto tinkamumo įvertinimo investuotojo ir konsultuojančios kredito įstaigos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris yra absoliučiai negaliojantis?

3.

Tuo atveju, jeigu suteikta pirmiau apibūdinta paslauga nelaikoma konsultacijomis dėl investicijų, ar vien tai, jog sudėtinė finansinė priemonė, kokia yra palūkanų normų apsikeitimo sandoris, įsigyta neatlikus Mifid direktyvos 19 straipsnio 5 dalyje numatyto priimtinumo įvertinimo dėl nuo investicijų įstaigos priklausančios priežasties, lemia su ta pačia kredito įstaiga sudarytos pirkimo sutarties absoliutų negaliojimą?

4.

Ar pagal Mifid direktyvos 19 straipsnio 9 dalį vien to, kad kredito įstaiga siūlo sudėtinę finansinę priemonę, susijusią su hipotekos paskola, sudaryta su ja pačia ir kita įstaiga, pakanka, kad būtų netaikoma pareiga atlikti minėtame 19 straipsnyje numatytus tinkamumo ir priimtinumo įvertinimus, kuriuos investicijų įstaiga turi atlikti mažmeninio investuotojo atžvilgiu?

5.

Ar tam, kad būtų galima netaikyti Mifid direktyvos 19 straipsnyje įtvirtintų pareigų, reikia, jog finansiniam produktui, su kuriuo susijusi siūloma finansinė priemonė, būtų taikomi teisės aktuose numatyti investuotojo apsaugos standartai, panašūs į reikalaujamuosius minėtoje direktyvoje?


(1)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 263).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/12


2011 m. gruodžio 30 d.Juzgado Mercantil de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alfonso Carlos Amselem Almor prieš NCG Banco, S.A.

(Byla C-665/11)

2012/C 80/16

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Mercantil de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Alfonso Carlos Amselem Almor

Atsakovė: NCG Banco, S.A.

Prejudiciniai klausimai

1.

Jeigu kredito įstaiga klientui, su kuriuo pirma sudarė hipotekos paskolos sutartį, pasiūlo sudaryti palūkanų normų apsikeitimo sandorį, skirtą apdrausti šios paskolos palūkanų normos pokyčių riziką, ar šią siūlomą paslaugą reikia laikyti konsultacijų dėl investicijų paslauga, kaip ji apibrėžta Mifid direktyvos (1) 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte?

2.

Ar dėl mažmeninio investuotojo atžvilgiu neatlikto minėtos direktyvos 19 straipsnio 4 dalyje numatyto tinkamumo įvertinimo investuotojo ir konsultuojančios kredito įstaigos sudarytas palūkanų normų apsikeitimo sandoris yra absoliučiai negaliojantis?

3.

Tuo atveju, jeigu suteikta pirmiau apibūdinta paslauga nelaikoma konsultacijomis dėl investicijų, ar vien tai, jog sudėtinė finansinė priemonė, kokia yra palūkanų normų apsikeitimo sandoris, įsigyta neatlikus Mifid direktyvos 19 straipsnio 5 dalyje numatyto priimtinumo įvertinimo dėl nuo investicijų įstaigos priklausančios priežasties, lemia su ta pačia kredito įstaiga sudarytos pirkimo sutarties absoliutų negaliojimą?

4.

Ar pagal Mifid direktyvos 19 straipsnio 9 dalį vien to, kad kredito įstaiga siūlo sudėtinę finansinę priemonę, susijusią su hipotekos paskola, pakanka, kad būtų netaikomos pareigos atlikti minėtame 19 straipsnyje numatytus tinkamumo ir priimtinumo įvertinimus, kuriuos investicijų įstaiga turi atlikti mažmeninio investuotojo atžvilgiu?

5.

Ar tam, kad būtų galima netaikyti Mifid direktyvos 19 straipsnyje įtvirtintų pareigų, reikia, jog finansiniam produktui, su kuriuo susijusi siūloma finansinė priemonė, būtų taikomi teisės aktuose numatyti investuotojo apsaugos standartai, panašūs į reikalaujamuosius minėtoje direktyvoje?


(1)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 263).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/12


2012 m. sausio 2 d.Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danilo Tola prieš Ministero della Difesa

(Byla C-4/12)

2012/C 80/17

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Danilo Tola

Atsakovė: Ministero della Difesa

Po to, kai 2012 m. sausio 5 d. buvo atsiimtas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, 2012 m. sausio 18 d. nutartimi Teisingumo Teismas išbraukė bylą iš registro.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/12


2012 m. sausio 17 d.Augstākās tiesas Senāts (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mohamad Zakaria

(Byla C-23/12)

2012/C 80/18

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākās tiesas Senāts

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Mohamad Zakaria

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (1), 13 straipsnio 3 dalyje asmens teisė pateikti skundą numatyta ne tik dėl atsisakymo leisti atvykti, bet ir dėl procedūros pažeidimų, padarytų priimant sprendimą leisti atvykti?

2.

Jei atsakymas į 1 klausimą yra teigiamas, ar minėta teisės nuostata, turint mintyje Reglamento Nr. 562/2006 20 konstatuojamąją dalį ir 6 straipsnio 1 dalį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, reikalaujama, kad valstybės narės garantuotų realią galimybę pateikti skundą teisme?

3.

Jei atsakymas į 1 klausimą yra teigiamas, o į 2 klausimą — neigiamas, ar Reglamento Nr. 562/2006 13 straipsnio 3 dalimi, turint mintyje šio reglamento 20 konstatuojamąją dalį ir 6 straipsnio 1 dalį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų realią galimybę pateikti skundą institucijoje, kuri instituciniu ir funkciniu požiūriu teikia tas pačias garantijas kaip teismas?


(1)  OL L 105, p. 1


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/13


2012 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C-48/12)

2012/C 80/19

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Hetsch, S. Petrova ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Lenkijos Respublika, nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (1), arba bet kokiu atveju nepranešusi apie juos Komisijai, neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 33 straipsnio 1 dalį.

Pagal SESV 260 straipsnio 3 dalį, neįvykdžius pareigos pranešti apie Direktyvą 2008/50/EB į nacionalinę teisę perkeliančias priemones, skirti Lenkijos Respublikai periodinę 71 521,38 EUR dydžio už dieną baudą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo paskelbimo šioje byloje.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija kaltina Lenkijos Respubliką neįvykdžius Direktyvos 2008/50/EB (toliau –CAFE direktyva) 33 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos.

CAFE direktyva Sąjungos mastu yra pagrindinis su oro tarša susijęs teisinis instrumentas, kuriuo siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Joje, be kita ko, nustatomos ore esančių kietųjų dalelių, kurios yra labiausiai žmonių sveikatai kenkiančios medžiagos, vertinimo ir matavimo taisyklės. Direktyva įpareigoja valstybes nares iki 2015 m. kietųjų dalelių PM 2,5 poveikio koncentraciją sumažinti iki 25 mikrogramų/m3. Be to, joje numatoma, kad 2010 m. sausio 1 d. turi būti pasiekta 25 mikrogramų/m3 PM 2,5 siektina vertė. Iki 2015 m. valstybės narės turi užtikrinti, kad leistina PM 2,5 vertė būtų lygi 25 mikrogramų/m3 (1 etapas), o antrajame etape (iki 2020 m.) — 20 mikrogramų/m3. CAFE direktyva taip pat įpareigoja valstybes nares informuoti visuomenę apie oro kokybę ir kitas jos pagrindu priimtas priemones (26 ir paskesni straipsniai).

Pagal CAFE direktyvos 33 straipsnio 1 dalį Lenkijos Respublika iki 2010 m. birželio 11 d. turėjo priimti ir įgyvendinti direktyvą perkeliančias nacionalinės teisės normas.

Lenkijos Respublika į savo teisinę sistemą neperkėlė ir neįgyvendino visų būtinų nuostatų. Aplinkos ministerijos projekto dėl Aplinkosaugos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo gairių paruošimas nėra Direktyvos 2008/50/EB 33 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos įgyvendinimas.

Lenkijos valdžios institucijos Komisiją informavo tik apie dalinį CAFE direktyvos 6 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio įgyvendinimą priėmus 2009 m. liepos 17 d. Įstatymo dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų medžiagų emisijų administravimo sistemos 13 ir 15 straipsnius ir jais sukūrus sieros dioksido (SO2) ir azoto oksido (NO) emisijų administravimo sistemą bei numačius pareigą paruošti nacionalinio sumažinimo plano projektą.


(1)  OL L 152, p. 1.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/14


2012 m. vasario 1 d.Kendrion NV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-54/06, Kendrion prieš Komisiją

(Byla C-50/12 P)

2012/C 80/20

Proceso kalba: olandų

Šalys

Apeliantė: Kendrion NV, atstovaujama advokatų P. Glazener ir T. Ottervanger

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

Remiantis išdėstytas apeliacinio skundo pagrindais panaikinti visą teismo sprendimą arba jo dalį.

Panaikinti visą Komisijos sprendimą arba jo dalį tiek, kiek jis susijęs su apeliante.

Panaikinti arba sumažinti apeliantei paskirtą baudą.

Nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui remiantis Teisingumo Teismo teisine pozicija.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi šioje stadijoje ir proceso Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu priekaištaujama Bendrajam Teismui, kad jis neteisingai suprato Sąjungos teisę ir savo sprendimą motyvavo neteisingai bei nepakankamai, nuspręsdamas, kad Komisija teisiniu požiūriu pakankamai įrodė, kodėl Kendrion paskyrė didesnę baudą negu Fardem.

2.

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu priekaištaujama, kad Bendrasis Teismas, nagrinėdamas klausimą, ar Komisija turėjo manyti, kad Kendrion turėjo solidariai atsakyti už jos tuometinei dukterinei bendrovei Fardem paskirtą baudą, laikėsi neteisingos teisinės nuomonės ir kad padarė klaidą konkrečiai vertindamas įrodymus, taip padarydamas procesinį pažeidimą. Bendrasis Teismas savo sprendime neteisingai paskirstė įrodymo naštą, akivaizdžiai nesuprato faktinių aplinkybių ir akivaizdžiai nepakankamai nagrinėjo įrodinėjimo priemones. Be to, jis nepakankamai motyvavo savo išvadas ir nepakankamai išnagrinėjo Kendrion argumentus.

3.

Trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu Kendrion ginčija skundžiamo sprendimo argumentus, kuriais Bendrasis Teismas ginčijo Kendrion ieškinio antrąjį, ketvirtąjį ir penktąjį pagrindus ir juos atmetė. Bendrasis Teismas rėmėsi nepakankamai suprasta Sąjungos teise preziumuodamas, kad patronuojančiai bendrovei Kendrion, kuri nedalyvavo darant pažeidimą, buvo galima irgi skirti baudą, kuri didesnė už paskirtąją dukterinei įmonei Fardem, kuri padarė pažeidimą. Be to, Bendrasis Teismas pažeidė vienodo vertinimo principą ir savo poziciją pagrindė neteisingai ir nepakankamai.

4.

Ketvirtuoju apeliacinio skundo pagrindu Kendrion tvirtina, kad Bendrasis Teismas neteisėtai atmetė jos argumentą, kad procesas Bendrajame Teisme trunka per ilgai, kaip „nieko nereiškiantį“. Todėl atrodo, kad Bendrasis Teismas mano, kad jis neturi įgaliojimų pripažinti jo procese padarytų pažeidimų. Net jeigu Bendrasis Teismas pats neturėtų įgaliojimų sumažinti baudą dėl jo paties per ilgo proceso, bet kuriuo atveju Teisingumo Teismas turi teisę spręsti dėl šio teisinio saugumo esminio aspekto ir iš to padaryti reikiamas išvadas.


Bendrasis Teismas

17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/15


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje EI du Pont de Nemours ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-76/08) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Chloropreninio kaučiuko rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas - Rinkos pasidalijimas - Neteisėtų veiksmų inkriminavimas - Bendra įmonė - Baudų apskaičiavimo metodo gairės - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas)

2012/C 80/21

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: EI du Pont de Nemours and Company (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Valstijos), DuPont Performance Elastomers LLC (Wilmington) ir DuPont Performance Elastomers SA (Grand-Saconnex, Šveicarija), atstovaujamos solisitorių J. Boyce ir A. Lyle-Smythe

Atsakovė: Europos Komisija, pradžioje atstovaujama X. Lewis ir V. Bottka, vėliau V. Bottka ir V. Di Bucci, ir galiausiai V. Bottka, S. Noë ir A. Biolan

Dalykas

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2007) 5910 galutinis dėl procedūros pagal EB 81 straipsnį ir EEE 53 straipsnį (byla COMP/F/38.629 — Chlorpreninis kaučiukas) su pakeitimais, padarytais 2008 m. Komisijos sprendimu C(2008) 2974 galutinis, 1 ir 2 straipsnio dalies, susijusios su EI du Pont de Nemours and Company, panaikinimas ir subsidiarus ieškovėms šiuo sprendimu paskirtos baudos sumažinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Pont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC ir DuPont Performance Elastomers SA bylinėjimosi išlaidas


(1)  OL C 116, 2008 5 9.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/15


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dow Chemical prieš Komisiją

(Byla T-77/08) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Chloropreninio kaučiuko rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas - Rinkos pasidalijimas - Neteisėtų veiksmų inkriminavimas - Bendra įmonė - Baudų apskaičiavimo metodo gairės - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas)

2012/C 80/22

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Dow Chemical Company (Midlandas, Mičiganas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų D. Schroeder ir T. Graf

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių X. Lewis ir V. Bottka, vėliau V. Bottka ir V Di Bucci, ir galiausiai V. Bottka, P. Van Nuffel ir L. Malferrari

Dalykas

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2007) 5910 galutinis dėl procedūros pagal EB 81 straipsnį ir EEE 53 straipsnį (byla COMP/F/38.629 — Chlorpreninis kaučiukas) su pakeitimais, padarytais 2008 m. Komisijos sprendimu C(2008) 2974 galutinis, dalies, susijusios su ieškove, panaikinimas ir subsidiarus ieškovei šiuo sprendimu paskirtos baudos sumažinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Dow Chemical Company bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 116, 2008 5 9.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/16


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Denki Kagaku Kogyo ir Denka Chemicals prieš Komisiją

(Byla T-83/08) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Chloropreninio kaučiuko rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas - Rinkos pasidalijimas - Dalyvavimą kartelyje patvirtinantis įrodymas - Pažeidimo trukmė - Teisė į gynybą - Galimybė susipažinti su byla - Baudų apskaičiavimo metodo gairės - Negaliojimas atgal - Teisėti lūkesčiai - Proporcingumo principas - Lengvinančios aplinkybės)

2012/C 80/23

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokijas, Japonija) ir Denka Chemicals GmbH (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujamos iš pradžių advokatų G. van Gerven, T. Franchoo ir D. Fessenko, vėliau T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière ir A. de Beaugrenier

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Noë ir V. Bottka

Dalykas

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimo C(2007) 5910 galutinis dėl procedūros pagal EB 81 straipsnį ir EEE 53 straipsnį (byla COMP/F/38.629 — Chlorpreninis kaučiukas) dalies, susijusios su ieškovėmis, panaikinimas ir subsidiarus ieškovėms šiuo sprendimu solidariai paskirtos baudos sumažinimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha ir Denka Chemicals GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/16


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje skytron energy prieš VRDT (arraybox)

(Byla T-321/09) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „arraybox“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis požymis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

2012/C 80/24

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokatų H. J. Omsels ir C. Danziger

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner

Dalykas

Ieškinys dėl 2009 m. birželio 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1680/2008-1), susijusio su prašymu įregistruoti žodinį žymenį „arraybox“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš skytron energy GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 267, 2009 11 7.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/16


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Graikija prieš Komisiją

(Byla T-469/09) (1)

(EŽŪOGF - Garantijų skyrius - Bendrijos lėšomis nefinansuojamos išlaidos - Pomidorų perdirbimo ir ryžių sandėliavimo sektoriai - Pagrindiniai patikrinimai - Integruota administravimo ir tikrinimo sistema, susijusi su tam tikromis Bendrijos pagalbos schemomis - Proporcingumo principas)

2012/C 80/25

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama I. K. Chalkias ir S. Papaïoannou

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama P. Rossi ir A. Markoulli

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimą 2009/721/EB dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (OL L 257, p. 28).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Graikijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 24, 2010 1 30.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/17


2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hartmann-Lamboy prieš VRDT — Diptyque (DYNIQUE)

(Byla T-305/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo DYNIQUE paraiška - Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DIPTYQUE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2012/C 80/26

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Marlies Hartmann-Lamboy (Vesterburgas, Vokietija), atstovaujama advokato R. Loos

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), iš pradžių atstovaujama A. Pohlmann, vėliau — G. Schneider

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Diptyque SAS (Paryžius, Prancūzija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. gegužės 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1217/2009-1), susijusio su protesto procedūra tarp Diptyque SAS ir Marlies Hartmann-Lamboy.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Marlies Hartmann-Lamboy bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 288, 2010 10 23.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/17


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Goutier prieš VRDT — Euro Data (ARANTAX)

(Byla T-387/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ARANTAX paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas ANTAX - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)

2012/C 80/27

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Klaus Goutier (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujamas advokato E. Happe

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama B. Schmidt

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst (Sarbriukenas, Vokietija), atstovaujama advokato D. Wagner

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. liepos 1 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 126/2009-4), susijusio su protesto procedūra tarp Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst ir Klaus Goutier.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Klaus Goutier bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 301, 2010 11 6.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/17


2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dosenbach-Ochsner prieš VRDT — Sisma (Dramblių vaizdavimas stačiakampyje)

(Byla T-424/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis dramblius stačiakampyje - Ankstesni vaizdiniai tarptautinis ir nacionalinis prekių ženklai, vaizduojantys dramblį, ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „elefanten“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis)

2012/C 80/28

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dytikonas, Šveicarija), atstovaujama advokato O. Rauscher

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Mannucci

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Sisma SpA (Mantuja, Italija), atstovaujama advokato F. Caricato

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2010 m. liepos 15 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1638/2008-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport ir Sisma SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2001 m. liepos 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1638/2008-4).

2.

VRDT padengia ne tik savo, bet ir Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Sisma SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 317, 2010 11 20.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/18


2012 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Almunia Textil prieš VRDT — FIBA-Europe (EuroBasket)

(Byla T-596/10) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „EuroBasket“ paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Basket“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2012/C 80/29

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Ispanija), atstovaujama advokato J. E. Astiz Suárez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama R. Manea

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: FIBA-Europe eV (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Hogh Holub

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. spalio 6 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 280/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Almunia Textil, SA ir FIBA-Europe eV.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Be savo bylinėjimosi išlaidų, Almunia Textil, SA padengia Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ir FIBA-Europe eV bylinėjimosi išlaidas, taip pat būtinąsias pastarosios bylinėjimosi apeliacinėje taryboje išlaidas.


(1)  OL C 80, 2011 3 12.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/18


2012 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Run2Day Franchise prieš VRDT — Runners Point (Run2)

(Byla T-64/11) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo Run2 paraiška - Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai RUN2DAY - Ankstesnis vaizdinis Beniliukso prekių ženklas RUN2DATE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2012/C 80/30

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Run2Day Franchise BV (Utrechtas, Nyderlandai), atstovaujama advokato H. Koenraad

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Pohlmann

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Runners Point Warenhandels GmbH (Reklinghauzenas, Vokietija), atstovaujama advokato H. Prange

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. lapkričio 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 349/2010-1), susijusio su protesto procedūra tarp Run2Day Franchise BV ir Runners Point Warenhandels GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. lapkričio 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 349/2010-1).

2.

VRDT ir Runners Point Warenhandels GmbH be savo bylinėjimosi išlaidų padengia Run2Day Franchise BV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 89, 2011 3 19.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/18


2012 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Groupe Partouche prieš Komisiją

(Byla T-315/10) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Koncentracija - Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka - Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas - Nepriimtinumas)

2012/C 80/31

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Groupe Partouche (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato J. J. Sebag

Atsakovė: Europos Komisiją, atstovaujama A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek ir N. von Lingen

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: La française des jeux (Bulonė-Bijankūras, France) ir Groupe Lucien Barrière (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamos advokatų D. Théophile ir P. Mèle

Dalykas

Prašymas panaikinti 2010 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimą C(2010) 3333, kuriuo pripažįstama suderinama su vidaus rinka ir Europos Ekonominės Erdvės susitarimu įmonių koncentracija, kuria Française des Jeux ir Groupe Lucien Barrière siekia įgyti bendrą įmonės Newco kontrolę (byla COMP/M.5786 — Française des jeux/Groupe Lucien Barrière/JV).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Groupe Partouche padengia savo bei Europos Komisijos, La Française des jeux ir Groupe Lucien Barrière bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 274, 2010 10 9.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/19


2012 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Henkel ir Henkel France prieš Komisiją

(Byla T-607/11 R)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Konkurencija - Komisijos sprendimas, kuriuo nacionalinei konkurencijos tarnybai buvo atsisakyta perduoti dokumentus - Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas - Formalių reikalavimų nesilaikymas - Prašomų priemonių laikinumo nebuvimas - Nepriimtinumas)

2012/C 80/32

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Henkel AG & Co. KGaA (Diuseldorfas, Vokietija) ir Henkel France (Bulonė-Bijankūras, Prancūzija), atstovaujamos advokatų R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet ir É. Paroche

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Khan ir P. J. O. Van Nuffel

Dalykas

Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su 2011 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimu (byla COMP/39.579 — vartotojams skirti plovikliai — ir byla 09/0007 F), kuriuo atmetamas Prancūzijos konkurencijos tarnybos prašymas byloje 09/0007 F, susijusioje su Prancūzijos ploviklių sektoriumi, jai perduoti keletą dokumentų, priimtų byloje COMP/39.579.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/19


2012 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Euris Consult prieš Parlamentą

(Byla T-637/11)

(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Viešasis paslaugų pirkimas - Konkurso procedūra - Vertimo raštu į maltiečių kalbą paslaugos - Dalyvio pasiūlymo atmetimas - Pateikimo tvarka - Prašymas sustabdyti vykdymą - Prarasta galimybė - Rimtos ir nepataisomos žalos nebuvimas - Skubos nebuvimas)

2012/C 80/33

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta), atstovaujama advokato F. Moyse

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas L. Darie ir F. Poilvache

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2011 m. spalio 18 d. Europos Parlamento sprendimo, priimto vykdant konkursą (MT/2011/ES) dėl vertimo raštu į maltiečių kalbą paslaugų teikimo (OL S 56-090372), kuriuo buvo atmesta ieškovės paraiška, vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/19


2011 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje TV2/Danmark prieš Komisiją

(Byla T-674/11)

2012/C 80/34

Proceso kalba: danų

Šalys

Ieškovė: TV2/Danmark (Odensė, Danija), atstovaujama O. Koktvedgaard

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Pagrindinis reikalavimas: panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai, tiek, kiek jame nustatyta, kad tirtos priemonės sudaro valstybės pagalbą, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį (Sprendimo 101 ir 153 konstatuojamosios dalys ir išvados pirma pastraipa).

Subsiadiarus reikalavimas: panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą dėl priemonių (C 2/03), kurias Danija įgyvendino TV2/Danmark naudai, tiek, kiek jame nustatyta, kad:

tirtos priemonės yra nauja pagalba, apie kurią turėjo būti pranešta (Sprendimo 154 konstatuojamoji dalis ir išvados pirma pastraipa);

licencijos mokesčiai, kurie 1997-2002 m. buvo pervesti regioninėms stotims per TV2, buvo valstybės pagalba TV2 (Sprendimo 194 konstatuojamoji dalis) ir

Reklamos pajamos, kurios 1995 m. ir 1996 m. bei 1997 m. likviduojant TV2 fondą buvo pervestos iš TV2 fondo TV2, buvo valstybės pagalba TV2 (Sprendimo 90, 92, 193 ir 195 konstatuojamosios dalys bei 1 lentelė).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja SESV 107 straipsnio 1 daliai, SESV 14 straipsniui ir Amsterdamo protokolui. Ieškovė teigia, kad:

ji negavo valstybės pagalbos, nes tirtos priemonės nebuvo įgyvendintos TV2/Danmark naudai, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, bet veikiau buvo kompensacija už TV2/Danmark suteiktas viešąsias paslaugas. Ieškovė nurodo, kad Komisija netaikė Sprendime Altmark nurodytų sąlygų remiantis jų esme ir tikslu bei neteisingai nustatė, kad Sprendime Altmark nurodytos antra ir ketvirta sąlygos buvo neįgyvendintos.

Tariama pagalba TV2/Danmark licencijų mokesčių ir atleidimo nuo pelno mokesčio forma nebuvo nauja pagalba, kaip ji suprantama pagal Reglamentą Nr. 659/1999 (1), nes šios priemonės jau galiojo prieš Danijai įstojant į ES;

licencijos mokesčiai, kurie 1997-2002 m. buvo pervesti regioninėms stotims per TV2, negali būti laikomi valstybės pagalba TV2/Danmark, nes TV2/Danmark nebuvo tikroji lėšų gavėja ir

lėšos, kurios TV2/Danmark buvo pervestos iš TV2 Reklame A/S per TV2 Fund, atsirado dėl reklamos pardavimo ir nebuvo valstybės pagalba, nes tai buvo atlygis už TV2/Danmark atliekamą transliavimą TV2/Danmark transliavimo tinklą.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias [SESV 108 straipsnio] taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/20


2012 m. sausio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

(Byla T-1/12)

2012/C 80/35

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues ir J. Gstalter

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2011 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimą C(2011) 7808 galutinis pripažinti nesuderinama su vidaus rinka restruktūrizavimo pagalba, kurią Prancūzijos valdžios institucijos numato suteikti SeaFrance SA didindamos jos kapitalą ir suteikdamos SeaFrance paskolas iš SNCF.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepaisė valstybės pagalbos sąvokos pagal SESV 107 straipsnį, nes nusprendė, jog dviejų SNCF numatytų suteikti paskolų protingumas turi būti vertinamas kartu su sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Šį pagrindą sudaro dvi dalys, pagrįstos:

pirma, aplinkybe, kad Komisija klaidingai išaiškino 1998 m. rugsėjo 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą BP Chemicals prieš Komisiją (T-11/95, Rink. p. II-3235) ir

antra, aplinkybe, kad Komisija klaidingai taikė šį Pirmosios instancijos teismo sprendimą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisija nepaisė valstybės pagalbos sąvokos pagal SESV 107 straipsnį, nes taip pat nusprendė, jog Prancūzijos valdžios institucijos neįrodė, kad, vertinant atskirai, abi SNCF numatytos skirti paskolos būtų suteiktos taikant rinkos palūkanų normą. Šį pagrindą sudaro dvi dalys, pagrįstos:

pirma, aplinkybe, kad Komisija dviems aptariamoms paskoloms klaidingai netaikė 2008 m. sausio 19 d. Komisijos komunikato dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (1) ir

antra, aplinkybe, kad Komisija klaidingai nusprendė, jog tam, kad būtų suderinama su rinka, aptariamų paskolų palūkanų norma turėtų būti apie 14 %.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su teisinėmis ir faktinėmis klaidomis, nes Komisija nusprendė, jog restruktūrizavimo pagalba yra nesuderinama su SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu, aiškinamu atsižvelgiant į gaires dėl sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 345 straipsnio, kuriame numatyta, kad Sutartys jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, reglamentuojančių nuosavybės sistemą, pažeidimu.


(1)  OL C 14, p. 6.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/21


2012 m. sausio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Interbev prieš Komisiją

(Byla T-18/12)

2012/C 80/36

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Morrier ir A. Bouviala

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. liepos 13 d. Europos Komisijos sprendimą valstybės pagalba SA.14.974 (C 46/2003) — Prancūzija — susijusi su įmokomis INTERBEV naudai, C(2011) 4923 galutinis, dar nepaskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, tiek, kiek ji kaip valstybės pagalbą, viena vertus, kvalifikuoja INTERBEV veiksmus nuo 1996 m. iki 2004 m. reklamos, techninės pagalbos rėmimo ir tyrimų bei plėtros srityse, ir, kita vertus, padidintas savanoriškas įmokas šiems veiksmams finansuoti iš valstybės išteklių, kurios yra minėtos valstybės pagalbos priemonių sudedamoji dalis;

papildomai, panaikinti 2011 m. liepos 13 d. Europos Komisijos sprendimą valstybės pagalba SA.14.974 (C 46/2003) — Prancūzija — susijusi su įmokomis INTERBEV naudai, C(2011) 4923 galutinis, dar nepaskelbtą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, tiek, kiek juo nacionaliniai teismai raginami nurodyti grąžinti padidintas savanoriškas įmokas (skundžiamas sprendimas 201 ir 202 punktai);

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad skundžiamas sprendimas nepakankamai motyvuotas atsižvelgiant į SESV 296 straipsnį, o, konkrečiai kalbant, nepakankamai motyvuotos šios aplinkybės: a) ūkio subjektų, veikiančių galvijų ir avių sektoriuose, selektyvius ekonominis pranašumas, b) ieškovės veiksmų valstybinė kilmė, c) grėsmė konkurencijai ir poveikis prekybai tarp valstybių narių ir d) tiesioginis ryšys tarp ieškovės veiksmų ir padidintų savanoriškų įmokų, taip pat vadinamų savanoriškomis privalomomis įmokomis, rinktomis nuo 1996 m. iki 2004 metų.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu, tiek, kiek ieškovės veiksmai nuo 1996 m. iki 2004 m.

nepriskirtini valstybei ir padidintos savanoriškos įmokos, kuriomis jie buvo finansuojami, nėra valstybės ištekliai ir visiškai negali būti priskirtos Prancūzijos valstybei;

nesuteikė ekonominio pranašumo vienam ar keliems gavėjams;

neturėjo įtakos, net potencialiai, konkurencijai ir prekybai tarp valstybių narių.

3.

Trečiasis, papildomas pagrindas, susijęs su akivaizdžia tiesioginio priežastinio ryšio tarp padidintų savanoriškų įmokų ir ieškovės veiksmų vertinimo klaida.

4.

Ketvirtasis, dar labiau papildomas, pagrindas susijęs su akivaizdžia nepranešimo apie padidintas savanoriškas įmokas pasekmių, kurias turi nustatyti nacionalinis teismas, vertinimo klaida. Komisija skundžiamo sprendimo 202 punkte ragina nacionalinius teismus nurodyti grąžinti padidintas savanoriškas įmokas bei pripažinti negaliojančia pagalbą, ir kviečia suinteresuotuosius asmenis pareikšti ieškinius nacionaliniuose teismuose, tuo tarpu kai nacionaliniai teismai nėra įpareigoti nurodyti grąžinti pagalbą ir padidintas savanoriškas įmokas, nes tai būtų netinkama ir praktiškai neįmanoma.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/22


2012 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fomanu prieš VRDT (Qualität hat Zukunft)

(Byla T-22/12)

2012/C 80/37

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Vokietija), atstovaujama advokato T. Raible

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. spalio 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1518/2011-1.

Priteisti iš VRDT apeliacinėje instancijoje ir šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „Qualität hat Zukunft“ 9, 16 ir 40 klasių prekėms ir paslaugoms.

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes nagrinėjamas prekių ženklas turi skiriamuosius požymius.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/22


2012 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje PT Muslim Mas prieš Tarybą

(Byla T-26/12)

2012/C 80/38

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medanas, Indonezija), atstovaujama advokato D. Luff

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1138/2011, kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholiui ir jo mišiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 293, 2011 11 11, p. 1; toliau — skundžiamas reglamentas) 1 ir 2 straipsnius, kiek jie taikomi ieškovei.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Kaip pirmasis ieškinio pagrindas nurodoma, kad Bendrasis Teismas turi jurisdikciją peržiūrėti skundžiamo reglamento 1 ir 2 straipsnius ir jų atitiktį 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau — pagrindinis reglamentas) bei bendriesiems Sąjungos teisės principams.

2.

Kaip antrasis ieškinio pagrindas nurodoma, kad Taryba pažeidė pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą, nes:

a)

ji padarė akivaizdžią faktinių aplinkybių vertinimo klaidą ir piktnaudžiavo įgaliojimais, kai nepripažino, kad ieškovės ir su ja susijusi Singapūre įsteigta pardavimų dukterinė bendrovė yra „vienas ekonominį vienetas“. Per tyrimą Komisija sąmoningai ignoravo susijusių įmonių aplinkybę, kurią nurodė ieškovė;

b)

Taryba nepateikė pakankamai įrodymų, kad įvykdytos pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punkto sąlygos. Be to, taikydama pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą ji piktnaudžiavo įgaliojimais ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, nes rėmėsi neteisingomis ir klaidingai kvalifikuotomis aplinkybėmis nuspręsdama, kad įvykdytos pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punkto taikymo sąlygos. Taryba nepaisė ieškovės Komisijai nurodytų aplinkybių, kurias Komisija patikrino ir neatmetė nė viename tyrimo procedūros etape.

3.

Kaip trečiasis ieškinio pagrindas nurodoma, kad Taryba pažeidė pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį, nes

a)

ji neatliko teisingo eksporto kainos ir normaliosios vertės palyginimo. Ji nepakankamai atskleidė kainų ir galimybių jas palyginti lemiančių veiksnių skirtumus. Skirtingai nei reikalaujama pagal nusistovėjusią teismų praktiką, ji nenustatė, kad, nepritaikius komisinių korekcijos, būtų normaliosios vertės ir eksporto kainos asimetrija. Taryba nepaisė ieškovo anketoje ir per vietoje atliekamus patikrinimus nurodytos informacijos ir įrodymų, iš kurių matyti, kad ICOF S prekiauja ir vidaus rinkoje. Taryba nenurodė pakankamų priežasčių, kodėl ji neatsižvelgė į šią informaciją ir įrodymus. Taigi, Taryba padarė akivaizdžią faktų vertinimo klaidą ir piktnaudžiavo įgaliojimais. Ji nepakankamai motyvavo būtinybę taikyti korekciją ir ją taikydama diskriminuoja ieškovę;

b)

Taryba nevengė dvigubo pelno atėmimo iš eksporto kainos. Taikydama pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį ji pirmą kartą atėmė 5 % kaip tariamą ICOF E pelno maržą, o antrą kartą 5 % atėmė kaip tariamą ICOF S pelno maržą. Taip iš viso ji už įmonių grupės vidaus sandorį ji nepagrįstai atėmė 10 %. Tai akivaizdžiai prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir tokios rūšies sandorių verslo praktikai. Komisija kaip tyrimą vykdant institucija privalėjo tai žinoti. Todėl Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai vertino įmonių grupės vidaus pelną ir neteisingai, diskriminuojančiu būdu ir nepagrįstai taikė pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį.

4.

Kaip trečiasis ieškinio pagrindas nurodoma, kad Taryba, vertindama ieškovės padėtį, pažeidė gero administravimo principą. Ji nepaisė Komisijai per tyrimą pateiktos informacijos, įrodymų ir argumentų. Vietoj to Taryba rėmėsi nuo konteksto atsietomis sąskaitomis, mokėtais komisiniais ir sutartimis, kad dirbtinai padidintų ieškovės dempingo skirtumą. Komisija ir Taryba turėjo būti atidesnės ir atlikti išsamesnę analizę savo išvadoms pagrįsti.

5.

Kaip trečiasis ieškinio pagrindas nurodoma, kad skundžiamas reglamentas priimtas pažeidžiant lygybės ir nediskriminavimo principus. Koreguodama ieškovės eksporto kainą Taryba sukūrė eksporto kainos ir normaliosios vertės asimetriją remdamasi vienintele priežastimi — ieškovės įmonių grupės ir mokesčių struktūra. Abu kriterijai diskriminuoja ieškovę kitų tirtų įmonių atžvilgiu, nes panašioms kitų įmonių išlaidoms korekcija taikyta nebuvo.


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/23


2012 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Bauer prieš VRDT — BenQ Materials (Daxon)

(Byla T-29/12)

2012/C 80/39

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Erika Bauer (Schaufling, Vokietija), atstovaujama advokatės A. Merz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taivanis)

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti 2011 m. lapkričio 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2191/2010-2;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: BenQ Materials Corp.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „Daxon“ 3, 5 ir 10 klasių prekėms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remtasi per protesto procedūrą: žodinis prekių ženklas DALTON 3, 5, 18, 25, 35, 41 ir 44 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/24


2012 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Piotrowski prieš VRDT (MEDIGYM)

(Byla T-33/12)

2012/C 80/40

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Elke Piotrowski (Fyrnheimas, Vokietija), atstovaujama advokato J. Albrecht

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. lapkričio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 734/2011-4;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „MEDIGYM“ 10 klasės prekėms

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/20099 75 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinės tarybos sprendimas grindžiamas pagrindais, dėl kurių ieškovė negalėjo pateikti savo atsiliepimų, Reglamento Nr. 207/20099 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes aptariamam Bendrijos prekių ženklui nebuvo suteikta apsauga pagal Reglamento Nr. 207/20099 154 straipsnio 3 dalį ir 37 straipsnio 1 dalį, nors nebuvo galima atsisakyti įregistruoti prekių ženklą nei pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą nei pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/24


2012 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Herbacin cosmetic prieš VRDT — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

(Byla T-34/12)

2012/C 80/41

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Vokietija), atstovaujama advokato J. Eberhardt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Laboratoire Garnier et Cie (Paryžius, Prancūzija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2011 m. lapkričio 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2255/2010-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Laboratoire Garnier et Cie.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas HERBA SHINE 3 klasės prekėms.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: žodinis prekių ženklas HERBACIN, įregistruotas nacionaliniu, Bendrijos ir tarptautiniu lygiu, 3 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio pažeidimas, nes pirmojoje instancijoje paskelbiant sprendimą dėl protesto nebuvo protestą pateikusio asmens prašymo pateikti įrodymų dėl naudojimo; Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkto pažeidimas, nes, teisiniu požiūriu, Apeliacinė taryba suklydo neatsižvelgdama į didelę eksporto apyvartą, pasiektą dėl prekių ženklo HERBACIN, kuriuo grindžiamas protestas; taip pat Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai vertino pateiktus naudojimo įrodymus, susijusius su pirkėjais Bendrijos teritorijoje.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/25


2012 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Athens Resort Casino prieš Komisiją

(Byla T-36/12)

2012/C 80/42

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Graikija), atstovaujama advokatų N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis ir K. Spyropoulos ir baristerio F. Carlin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. gegužės 24 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09), kurią Graikija suteikė kai kuriems Graikijos lošimo namams (OL L 285, 2011 11 1, p. 25) (toliau — ginčijamas sprendimas) arba

nepatenkinus šio reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis taikomas ieškovei arba

nepatenkinus ir šio reikalavimo, panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo nurodyta išieškoti sumas iš ieškovės ir

priteisti iš atsakovės padengti bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad:

atsakovė pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį, nuspręsdama, kad aptariama priemonė yra valstybės pagalba, nes ji:

a)

nurodė, kad atsakovė gavo 7,20 euro už bilietą ekonominės naudos iš „mokestinės diskriminacijos“;

b)

nustatė, kad dėl aptariamos priemonės buvo prarasta valstybės lėšų;

c)

teigė, kad priemonė buvo pasirinktinė, nes ji buvo palanki ieškovei ir

d)

nusprendė, kad priemonė iškraipė konkurenciją ir turėjo poveikį prekybai tarp valstybių narių.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad:

atsakovė pažeidė SESV 296 straipsnį, nes ji pakankamai nepagrindė savo sprendimo, kad ieškovė galėtų jį suprasti, o Bendrasis Teismas — atlikti motyvų, kuriais Komisija grindžia tai, kad ieškovė pasinaudojo pasirinktiniu pranašumu, kad dėl tokio pranašumo buvo prarasta valstybės lėšų ir todėl galėjo būti iškraipyta konkurencija ir prekyba tarp valstybių narių, teisminę kontrolę.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad:

jeigu teismas nuspręstų, kad ieškovei buvo suteikta nesuderinama pagalba, jis turėtų panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek jame nurodyta išieškoti iš ieškovės sumas, nes tai pažeistų:

a)

Reglamento 659/1999 (1), 14 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, kuriame numatyta, kad jeigu ginčijamame sprendime atsakovė teisingai nenustatė pagalbos sumos, kurią galėjo gauti ieškovė, pagalba būtų išieškota iš gavėjo ir;

b)

Reglamento 659/1999 14 straipsnio 1 dalies antrą sakinį, nes tokiu atveju pagalbos išieškojimas pažeidžia ES teisės bendruosius principus, kaip antai, teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo ir proporcingumo principus.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339)


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/25


2012 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Hamcho ir Hamcho International prieš Tarybą

(Byla T-43/12)

2012/C 80/43

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Mohamad Hamcho (Damaskas, Sirija) ir Hamcho International (Damaskas), atstovaujami advokato M. Ponsard

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

nagrinėti ieškinį pagreitinta tvarka;

panaikinti tiek, kiek susiję su ieškovais:

Sprendimą 2011/273/PESC su pakeitimais ir papildymais iki šios dienos, įskaitant ir ieškinio 17 punkte išvardytus sprendimus;

Reglamentą Nr. 442/2011 su pakeitimais iki šios dienos, įskaitant ieškinio 18 punkte išvardytus reglamentus;

Sprendimą 2011/782/PESC, papildytą ir iš dalies pakeistą Įgyvendinimo sprendimu 2012/37/PESC, kaip tai nurodyta ieškinio 19 punkte;

Reglamentą Nr. 36/2012 su papildymais ir pakeitimais iki šios dienos, be kita ko padarytais Įgyvendinimo reglamentu Nr. 55/2012, kaip tai nurodyta ieškinio 20 punkte.

panaikinti 2011 m. gruodžio 21 d. pranešime ieškovams nurodytą Tarybos sprendimą tiek, kiek ieškovai palikti įrašyti į ginčijamą sąrašą;

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais, kurie iš esmės yra tokie patys ar panašus į byloje T-653/11, Jaber prieš Tarybą, pateiktus pagrindus.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/26


2012 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia prieš Komisiją

(Byla T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Proceso kalba: ispanų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 256, 2009 10 24.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/26


2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ghost Brand prieš VRDT — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

(Byla T-298/11) (1)

2012/C 80/45

Proceso kalba: anglų

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 238, 2011 8 13.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/26


2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Otto prieš VRDT — Nalsani (TOTTO)

(Byla T-300/11) (1)

2012/C 80/46

Proceso kalba: ispanų

Penktosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 238, 2011 8 13.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/26


2012 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją

(Byla T-362/11) (1)

2012/C 80/47

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 252, 2011 8 27.


17.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/26


2012 m. sausio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Symfiliosi prieš FRA

(Byla T-397/11) (1)

2012/C 80/48

Proceso kalba: anglų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 282, 2011 9 24.