ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.012.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. sausio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 012/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 012/02

Euro kursas

5

 

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos

2012/C 012/03

2011 m. spalio 19 d. Sprendimas Nr. E3 dėl pereinamojo laikotarpio, apibrėžto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje ( 2 )

6

 

Europos išorės veiksmų tarnyba

2012/C 012/04

2011 m. kovo 23 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai sprendimas, kuriuo nustatomos taisyklės, taikytinos į Europos išorės veiksmų tarnybą komandiruotiems nacionaliniams ekspertams

8

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 012/05

Europos Komisijos informacija dėl pranešimo apie Graikijos Respublikos kompetentingą instituciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

17

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

Europos Komisija

2012/C 012/06

Skelbimas apie Norvegijos Transporto ir susisiekimo ministerijos ketinimą tiesiogiai sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70

18

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 012/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Lenkija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – Pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland ( 1 )

21

 

Klaidų ištaisymas

2012/C 012/09

2012 m. kvietimo teikti paraiškas EAC/27/11 papildymo – Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP) – klaidų ištaisymas (OL C 373, 2011 12 21)

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 12/01

Sprendimo priėmimo data

2011 4 26

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.31494 (N 376/10)

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Natuurbeheer

Teisinis pagrindas

Wet inrichting landelijk gebied

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 28,5 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 171 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

84 %

Trukmė

2011 1 1–2017 10 31

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Gedeputeerde staten van de provincies

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 12 20

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33370 (11/N)

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Teisinis pagrindas

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Parafiskalinis mokestis

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 744 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 4 464 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

Iki 2017 12 31

Ekonomikos sektorius

Žiniasklaida

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 11 8

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33538 (11/N)

Valstybė narė

Airija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Teisinis pagrindas

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Sektorių plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 65,5 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

90 %

Trukmė

Iki 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2011 12 20

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33662 (11/NN)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Solon SE

Teisinis pagrindas

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Ekonominių sunkumų turinčių įmonių sanavimas

Pagalbos forma

Garantija, palūkanų subsidija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 46,84 mln. EUR

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 46,84 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2011 8 8–2011 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros ir optinės įrangos gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/5


Euro kursas (1)

2012 m. sausio 13 d.

2012/C 12/02

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2771

JPY

Japonijos jena

98,06

DKK

Danijos krona

7,4365

GBP

Svaras sterlingas

0,83320

SEK

Švedijos krona

8,8892

CHF

Šveicarijos frankas

1,2100

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,6930

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,450

HUF

Vengrijos forintas

309,71

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7002

PLN

Lenkijos zlotas

4,4060

RON

Rumunijos lėja

4,3345

TRY

Turkijos lira

2,3642

AUD

Australijos doleris

1,2364

CAD

Kanados doleris

1,3019

HKD

Honkongo doleris

9,9196

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,6090

SGD

Singapūro doleris

1,6468

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 466,53

ZAR

Pietų Afrikos randas

10,2672

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,0648

HRK

Kroatijos kuna

7,5480

IDR

Indonezijos rupija

11 700,55

MYR

Malaizijos ringitas

4,0005

PHP

Filipinų pesas

55,904

RUB

Rusijos rublis

40,5047

THB

Tailando batas

40,573

BRL

Brazilijos realas

2,2740

MXN

Meksikos pesas

17,2983

INR

Indijos rupija

65,7040


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/6


SPRENDIMAS Nr. E3

2011 m. spalio 19 d.

dėl pereinamojo laikotarpio, apibrėžto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje

(Tekstas svarbus EEE ir EB bei Šveicarijos susitarimui)

2012/C 12/03

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRACINĖ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1) 72 straipsnio d dalį, pagal kurią Administracinė komisija privalo kuo labiau skatinti naudojimąsi naujomis technologijomis, ypač modernizuojant keitimosi informacija procedūras ir pritaikant informacijos srautus tarp institucijų keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis, atsižvelgiant į duomenų apdorojimo plėtotę kiekvienoje valstybėje narėje,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), 4 straipsnį, kuriuo Administracinė komisija yra įgaliota nustatyti dokumentų ir struktūrizuotų elektroninių dokumentų struktūrą, turinį, formą ir išsamią keitimosi jais tvarką, bei informacijos, dokumentų ar sprendimų siuntimo atitinkamam asmeniui elektroninėmis priemonėmis praktinę tvarką,

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą dėl pereinamojo laikotarpio, pagal kurią kiekviena valstybė narė gali pasinaudoti keitimosi duomenimis elektroninėmis priemonėmis pereinamuoju laikotarpiu, ir kad šie pereinamieji laikotarpiai netrunka ilgiau nei 24 mėnesius nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo datos,

atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, pagal kurią, jeigu reikiama Bendrijos infrastruktūra (Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)) parengiama daug vėliau, nei įsigalioja įgyvendinimo reglamentas, Administracinė komisija gali susitarti dėl atitinkamo šių laikotarpių pratęsimo,

laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytų sąlygų,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnyje numatytas 24 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo šio reglamento įsigaliojimo, siekiant leisti valstybėms narėms įgyvendinti bei integruoti keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis būtiną nacionalinę infrastruktūrą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsniu Administracinė komisija įgaliota susitarti dėl valstybių narių pereinamojo laikotarpio pratęsimo, jeigu gerokai vėluojama parengti Bendrijos infrastruktūrą;

(3)

Administracinė komisija, remdamasi Europos Komisijos ir EESSI projekto valdymo komiteto atliktais tyrimais, visapusiškai įvertino projekto situaciją tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu;

(4)

pagal šį vertinimą pereinamojo laikotarpio pratęsimas yra būtinas, siekiant užtikrinti veiksmingą EESSI sistemos įgyvendinimą, atsižvelgiant į pasirengimo pažangą ES ir nacionaliniu lygmenimis, ir taip pat visų šalių naudai šis laikotarpis turėtų būti ribotos trukmės;

(5)

atsižvelgiant į techninį projekto sudėtingumą ir į skirtingus galimus sprendimų įgyvendinimo būdus bei skirtingą jų trukmę, Administracinė komisija mano, jog yra tikslinga Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnio 1 dalyje nustatytą pereinamąjį laikotarpį pratęsti dar 24 mėnesiais;

(6)

vis dėlto Administracinė komisija skatina valstybes nares, kai tik įmanoma, nedelsiant pradėti elektroninius duomenų mainus, vadovaujantis tarpiniais tikslais, kuriuos nustatys Administracinė komisija, remdamasi EESSI projekto valdymo komiteto pasiūlymu, kad lygiagretus keitimasis naudojant popierių ir elektronines priemones truktų kuo trumpiau;

(7)

Administracinė komisija prašo EESSI projekto valdymo komiteto nustatyti deramas stebėsenos priemones, pasiūlyti tarpinius tikslus ir kiekvienoje valstybėje narėje atidžiai stebėti EESSI įgyvendinimo pažangą pratęstu laikotarpiu;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnio 1 dalį Administracinė komisija gali persvarstyti šį sprendimą, remdamasi EESSI projekto valdymo komiteto bendru planavimu ir tyrimu;

(9)

2009 m. birželio 12 d. Sprendimas Nr. E1 dėl pereinamojo laikotarpio, taikomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje nurodytam keitimuisi duomenimis elektroninėmis priemonėmis, praktinės tvarkos (3), bus taikomas mutatis mutandis pratęstu laikotarpiu,

NUSPRENDĖ:

1.

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 95 straipsnio 1 dalyje nurodyti pereinamieji laikotarpiai valstybių narių keitimuisi visais duomenimis elektroninėmis priemonėmis pratęsiami 24 mėnesiais iki 2014 m. balandžio 30 d.

2.

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis sprendimas taikomas nuo pirmos kito mėnesio dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Administracinės komisijos pirmininkė

Elżbieta ROŻEK


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

(3)  OL C 106, 2010 4 24, p. 9.


Europos išorės veiksmų tarnyba

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/8


Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai sprendimas

2011 m. kovo 23 d.

kuriuo nustatomos taisyklės, taikytinos į Europos išorės veiksmų tarnybą komandiruotiems nacionaliniams ekspertams

2012/C 12/04

VYRIAUSIASIS ĮGALIOTINIS,

atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (2010/427/ES), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) struktūra ir veikimas (1), (toliau – Tarybos sprendimas) 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad konkrečiais atvejais EIVT gali įdarbinti nedidelį skaičių konkrečių sričių komandiruotų nacionalinių ekspertų.

(2)

Be to, pagal Tarybos sprendimo 6 straipsnio 3 dalį Vyriausiasis įgaliotinis priima taisykles, lygiavertes nustatytosioms 2003 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2003/479/EB dėl taisyklių, taikomų į Tarybos generalinį sekretoriatą komandiruojamiems nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui (panaikintas ir pakeistas 2007 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimu 2007/829/EB) (2), pagal kurias EIVT pasitelkia komandiruotuosius nacionalinius ekspertus, kad pasinaudotų jų specializuota patirtimi.

(3)

Komandiruotieji nacionaliniai ekspertai (KNE) turėtų sudaryti galimybes EIVT pasinaudoti aukštu jų žinių ir profesinės patirties lygiu, ypač tose srityse, kuriose tokia patirtis nėra lengvai prieinama.

(4)

Nacionalinių ekspertų komandiravimas į EIVT turėtų skatinti keistis profesine patirtimi ir žiniomis apie Europos politikos sritis.

(5)

KNE turėtų būti paskiriami iš valstybių narių valdžios institucijų arba iš tarptautinių organizacijų.

(6)

Šiame sprendime nustatytos KNE ir komandiruotojo karinio personalo teisės ir pareigos turi užtikrinti, kad jie vykdys savo pareigas tik EIVT interesais.

(7)

Šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos KNE įdarbinimo sąlygos.

(8)

Turėtų būti numatytos specialiosios nuostatos kariniam personalui, komandiruojamam į EIVT Europos Sąjungos kariniam štabui suformuoti.

(9)

Turėtų būti numatytos specialiosios nuostatos KNE, komandiruojamiems į Sąjungos delegacijas. Kiek įmanoma, turėtų būti vengiama sudaryti nevienodas sąlygas iš įvairių institucijų (daugiausia iš Europos Komisijos ir EIVT) Sąjungos delegacijose dirbantiems KNE,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šios taisyklės taikomos komandiruotiesiems nacionaliniams ekspertams (toliau – KNE), kuriuos į Europos išorės veiksmų tarnybą (toliau – EIVT) komandiravo valstybių narių valdžios institucijos. Jos taip pat taikomos tarptautinių organizacijų komandiruotiems ekspertams.

2.   Asmenys, kuriems taikomos šios taisyklės, lieka savo darbdavio tarnyboje visą komandiruotės laikotarpį ir jiems už darbą toliau moka tas darbdavys.

3.   EIVT įdarbina KNE atsižvelgdama į poreikius ir biudžeto galimybes. Žmogiškųjų išteklių skyrius nustato tokio įdarbinimo tvarką.

4.   KNE turi būti valstybės narės piliečiai.

5.   Valstybės narės ir EIVT bendradarbiauja siekdamos kiek įmanoma užtikrinti, kad KNE įdarbinant EIVT būtų atsižvelgiama į nuopelnus, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą, ir visų pirma užtikrinti prasmingą visų valstybių narių piliečių dalyvavimą EIVT.

6.   Komandiravimas įgyvendinamas generaliniam administracijos direktoriui pasikeičiant laiškais atitinkamai su valstybės narės nuolatine atstovybe arba tarptautine organizacija. Pasikeičiant laiškais turi būti nurodyta komandiruotės vieta. Prie laiškų pridedama į EIVT komandiruojamiems KNE taikomų taisyklių, kopija.

2 straipsnis

Komandiruotės laikotarpis

1.   Komandiruotė negali būti trumpesnė kaip šeši mėnesiai ar ilgesnė kaip dveji metai ir gali būti pratęsta, bet iš viso negali būti ilgesnė kaip ketveri metai. Išimties tvarka, atitinkamo vykdomojo direktoriaus arba lygiavertes pareigas einančio asmens prašymu ir kai tai pateisinama tarnybos interesais, Žmogiškųjų išteklių skyrius pasibaigus ketverių metų laikotarpiui gali leisti vieną ar kelis kartus pratęsti komandiruotės laikotarpį iki dvejų metų.

2.   Nepaisant 1 dalies, laikotarpis, kuriam KNE komandiruojami dalyvauti krizių valdymo operacijų parengiamajame darbe arba nagrinėti jų pradėjimo galimybes, gali būti trumpesnis nei šeši mėnesiai.

3.   Planuojama komandiruotės trukmė iškart nustatoma pasikeičiant 1 straipsnio 6 dalyje numatytais laiškais. Tokia pati tvarka taikoma ir pratęsiant komandiruotės laikotarpį.

4.   KNE, kuris jau buvo komandiruotas į EIVT, gali būti komandiruotas dar kartą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

KNE turi ir toliau atitikti komandiravimo sąlygas; ir

b)

nuo pirmesnės komandiruotės pabaigos iki kitos komandiruotės turi būti praėję ne mažiau kaip šešeri metai; jei KNE pirmosios komandiruotės pabaigoje buvo pratęstas terminas, šešerių metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pratęsto termino pabaigos.

Ši nuostata neužkerta kelio EIVT priimti komandiruojamą KNE, kurio pirmesnė komandiruotė truko trumpiau nei šešerius metus, nepraėjus šešeriems metams nuo jo pirmojo komandiruotės laikotarpio pabaigos, tačiau tokiu atveju naujoji komandiruotė neturi būti ilgesnė už likusią šešerių metų laikotarpio dalį.

3 straipsnis

Komandiruotės vieta

1.   KNE komandiruojamas į EIVT centrinę administraciją Briuselyje arba į Sąjungos delegaciją.

2.   Komandiruotės vieta gali būti keičiama komandiruotės metu, vėl pasikeičiant laiškais pagal 1 straipsnio 6 dalį, jeigu galimybė keisti komandiruotės vietą nebuvo numatyta pirmą kartą pasikeičiant laiškais. KNE komandiravusiai institucijai pranešama apie komandiruotės vietos pakeitimus.

4 straipsnis

Pareigos

1.   KNE padeda EIVT personalo nariams ir vykdo jam paskirtas užduotis. KNE vykdomos pareigos nustatomos EIVT ir nacionalinį ekspertą komandiruojančios institucijos bendru susitarimu, atsižvelgiant į EIVT interesus ir KNE kvalifikaciją.

2.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 8 dalį, KNE gali būti siunčiamas į komandiruotę ir dalyvauti posėdžiuose tik:

a)

jei lydi EIVT personalo narį;

arba

b)

jei vienas – kaip stebėtojas arba tik informacijos tikslais.

Išskyrus atvejus, kai KNE suteikiami įgaliojimai pagal šio straipsnio 8 dalį, jis negali atstovauti EIVT prisiimant finansinius ar kitokius įsipareigojimus arba dalyvauti derybose tarnybos vardu.

Šioje dalyje nustatyti apribojimai netaikomi į Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centrą, Krizių valdymo ir planavimo direktoratą arba ES situacijų centrą komandiruotiems nacionaliniams ekspertams.

3.   Tik EIVT, veikianti per KNE tiesioginį vadovą, yra atsakinga už KNE atliktų užduočių rezultatų patvirtinimą.

4.   EIVT, KNE darbdavys ir KNE deda visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias kilti bet kokiam interesų konfliktui ar tokiam konfliktui, susijusiam su KNE pareigomis komandiruotės metu. Todėl Žmogiškųjų išteklių skyrius turi tinkamu laiku pranešti KNE ir darbdaviui apie planuojamas pareigas ir paprašo jų raštu patvirtinti, kad jie nežino jokių priežasčių, dėl kurių KNE negalėtų būti paskirtas toms pareigoms, visų pirma atsižvelgiant į KNE darbo patirtį.

5.   KNE visų pirma prašoma pranešti apie galimą šeiminių aplinkybių (ypač artimų šeimos narių profesinės veiklos ar bet kokių svarbių jo ar artimų šeimos narių finansinių interesų) ir siūlomų pareigų konfliktą komandiruotės metu. Darbdavys ir KNE įsipareigoja pranešti KNE tiesioginiam vadovui ir Žmogiškųjų išteklių skyriui apie aplinkybių pasikeitimą komandiruotės metu, kuris galėtų sukelti tokį konfliktą.

6.   Jei KNE tiesioginis vadovas mano, kad dėl KNE pavestų užduočių pobūdžio reikia imtis ypatingo saugumo priemonių, prieš komandiruojant KNE gaunama asmens patikimumo pažymėjimas.

7.   Jei nesilaikoma 2, 4 ir 5 dalių nuostatų, EIVT gali nutraukti KNE komandiruotę vadovaudamasi 9 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis.

8.   Nepaisant 1 dalies ir 2 dalies pirmos pastraipos, skyriaus, į kurį paskirtas KNE, vykdomasis direktorius arba lygiavertes pareigas einantis asmuo, pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui ir remdamasis KNE tiesioginio vadovo pasiūlymu, gali KNE pavesti specifines užduotis arba pareigas ir pavesti jam vadovauti vienai ar kelioms konkrečioms misijoms arba posėdžiams, jei nėra interesų konflikto.

5 straipsnis

Teisės ir pareigos

1.   Komandiruotės metu:

a)

KNE vykdo savo pareigas objektyviai ir nešališkai ir veikia vadovaudamasis tik EIVT interesais;

b)

KNE susilaiko nuo visų veiksmų, ypač nuo viešo nuomonės pareiškimo, kurie gali daryti neigiamą poveikį jo pareigoms EIVT;

c)

kiekvienas KNE, kuris vykdydamas savo pareigas turi priimti sprendimą dėl klausimo, kuriuo jis yra asmeniškai suinteresuotas ir kuris gali paveikti jo nepriklausomumą, eigos ar rezultato, praneša apie tai savo tiesioginiam vadovui;

d)

be tiesioginio vadovo leidimo, KNE negali vienas ar kartu su kitais paskelbti ar prašyti paskelbti tekstą, kuriame nagrinėjami Europos Sąjungos darbo klausimai. Leidimą atsisakoma duoti tik tada, jei planuojama publikacija galėtų pažeisti Europos Sąjungos interesus;

e)

visos teisės į bet kokį KNE vykdant pareigas atliktą darbą yra EIVT nuosavybė;

f)

KNE gyvena komandiruotės vietoje arba ne toliau nuo jos, nei tai yra suderinama su tinkamu jo veiklos vykdymu;

g)

KNE padeda ir teikia patarimus tam vadovui, kuriam jis yra priskirtas, ir yra savo vadovui atsakingas už pavestų pareigų vykdymą;

h)

vykdydamas savo pareigas KNE nepriima jokių savo darbdavio ar nacionalinės vyriausybės nurodymų. Jis nevykdo jokios veiklos savo darbdaviui, vyriausybei, jokiam kitam asmeniui, privačiai bendrovei ar viešajai įstaigai.

2.   Tiek komandiruotės metu, tiek po jos KNE turi būti kuo diskretiškesnis dėl visų faktų ir informacijos, kuriuos jis sužinojo atlikdamas savo pareigas ar kurie su tomis pareigomis susiję. Jis jokia forma negali neįgaliotam asmeniui atskleisti jokių dokumentų ar informacijos, kuri dar nėra teisėtai paviešinta, ar naudoti jų savo asmeninei naudai.

3.   Komandiruotei pasibaigus, vykdydamas jam paskirtas naujas pareigas ir sutikdamas užimti tam tikras pareigas ar priimti lengvatas, KNE turi pareigą veikti sąžiningai ir diskretiškai.

4.   KNE taikomos EIVT galiojančios saugumo taisyklės.

5.   Jei nesilaikoma šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalių nuostatų komandiruotės metu, tai EIVT turi teisę nutraukti KNE komandiruotę vadovaudamasi 9 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis.

6 straipsnis

Lygis, profesinė patirtis ir kalbų mokėjimas

1.   Kad galėtų būti komandiruojamas į EIVT, KNE privalo turėti bent trejų metų patirtį visu etatu vykdant administracines, mokslines, technines, patariamąsias ar priežiūros funkcijas, lygiavertes AD arba AST pareigų grupių funkcijoms, kaip apibrėžta Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir taisyklėse, taikomose kitiems Sąjungos tarnautojams (3).

2.   Kad atliktų savo pareigas, KNE privalo gerai mokėti vieną iš Sąjungos kalbų ir pakankamai mokėti antrą kalbą.

7 straipsnis

Atrankos procedūra

1.   KNE atrenkami taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurios praktinius aspektus nustato Žmogiškųjų išteklių skyrius.

Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais ir vadovaujantis tarnybos interesais KNE gali būti atrenkamas netaikant tokios procedūros. Norint taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, privaloma gauti generalinio administracijos direktoriaus leidimą.

2.   Prieš komandiravimą tiesioginis vadovas privalo užtikrinti, kad turimi pakankami biudžeto asignavimai.

3.   Atitinkama nuolatinė atstovybė paraiškas pateikia Žmogiškųjų išteklių skyriui.

8 straipsnis

Komandiruotės sustabdymas

1.   Žmogiškųjų išteklių skyrius gali leisti sustabdyti komandiruotę ir nustatyti taikomas sąlygas. Tokių sustabdymų metu:

a)

nemokamos 16 ir 17 straipsniuose numatytos išmokos;

b)

19 ir 20 straipsniuose numatytos išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei komandiruotė sustabdyta EIVT prašymu.

2.   Žmogiškųjų išteklių skyrius praneša apie tai KNE darbdaviui.

9 straipsnis

Komandiruotės nutraukimas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, komandiruotė gali būti nutraukta EIVT (Žmogiškųjų išteklių skyriui ir atitinkamam vykdomajam direktoriui arba lygiavertes pareigas einančiam asmeniui pritarus) arba KNE darbdavio prašymu, jei apie tai buvo pranešta prieš tris mėnesius. Ji taip pat gali būti nutraukta KNE prašymu, jei buvo pranešta tokia pat tvarka ir jei sutinka Žmogiškųjų išteklių skyrius bei atitinkamas vykdomasis direktorius arba lygiavertes pareigas einantis asmuo.

2.   Tam tikrais išimtiniais atvejais komandiruotė be įspėjimo gali būti nutraukta:

a)

KNE darbdavio iniciatyva, jei to reikia dėl darbdavio esminių interesų;

b)

Žmogiškųjų išteklių skyriaus bei atitinkamo vykdomojo direktoriaus arba lygiavertes pareigas einančio asmens ir darbdavio susitarimu, KNE to paprašius abiejų šalių, jei to reikia dėl KNE esminių asmeninių ar profesinių interesų; arba

c)

EIVT (Žmogiškųjų išteklių skyriui ir atitinkamam vykdomajam direktoriui arba lygiavertes pareigas einančiam asmeniui pritarus) iniciatyva, jei KNE nevykdo savo pareigų, nustatytų šiose taisyklėse. Tačiau prieš tai KNE suteikiama galimybė pasiaiškinti.

3.   Jei komandiruotė nutraukiama pagal 2 dalies c punktą, Žmogiškųjų išteklių skyrius nedelsdamas apie tai praneša darbdaviui.

II   SKYRIUS

DARBO SĄLYGOS

10 straipsnis

Socialinė apsauga

1.   Prieš prasidedant komandiruotei KNE komandiruojantis darbdavys patvirtina EIVT, kad visos komandiruotės metu KNE bus taikomi socialinės apsaugos klausimus reglamentuojantys teisės aktai, taikomi KNE įdarbinusiai valdžios institucijai ar tarptautinei organizacijai, ir kad jos prisiims atsakomybę už užsienyje patirtas išlaidas. Todėl KNE darbdavys Žmogiškųjų išteklių skyriui pateikia Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 (4) 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymą.

2.   Nuo komandiruotės pradžios EIVT apdraudžia KNE nuo nelaimingų atsitikimų. Žmogiškųjų išteklių skyrius pateikia jam šio draudimo sąlygų kopiją tą dieną, kai jis atvyksta į EIVT atitinkamą skyrių sutvarkyti su komandiruote susijusius administracinius formalumus.

3.   Tais atvejais, kai KNE siunčiamas į komandiruotę laikantis 4 ir 21 straipsniuose nustatytų sąlygų, arba tais atvejais, kai dėl komandiruotės vietai būdingos rizikos būtinas papildomas arba specialus draudimas, susijusias išlaidas apmoka EIVT.

11 straipsnis

Darbo laikas

1.   KNE taikomos EIVT galiojančios taisyklės dėl darbo laiko. Generalinis administracijos direktorius gali pakeisti šias taisykles, jei to reikia atsižvelgiant į EIVT poreikius.

2.   Visą komandiruotės laikotarpį KNE dirba visu etatu. KNE tiesioginiam vadovui pateikus tinkamai pagrįstą prašymą ir jei tai atitinka EIVT interesus, Žmogiškųjų išteklių skyrius gali leisti KNE dirbti ne visą darbo dieną, dėl to sutarus su jo darbdaviu.

3.   Jei leidžiama dirbti ne visą darbo dieną, KNE dirba bent pusę įprastinio darbo laiko.

4.   KNE gali būti mokamos EIVT galiojančios išmokos už darbą pamainomis ar budėjimą.

12 straipsnis

Neatvykimas į darbą dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo

1.   Neatvykęs į darbą dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, KNE kuo greičiau praneša apie tai savo tiesioginiam vadovui, nurodydamas savo buvimo adresą. Jei neatvyksta į darbą ilgiau kaip tris dienas, jis pateikia medicininę pažymą ir jo gali būti paprašyta pasitikrinti sveikatą, kai tokį patikrinimą organizuoja EIVT.

2.   Jei KNE neatvyksta į darbą dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo ne ilgiau kaip tris dienas, bet iš viso ilgiau kaip 12 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, iš KNE reikalaujama pateikti medicininę pažymą visais atvejais, kai neatvyksta į darbą dėl ligos.

3.   Jei nedarbingumo atostogos trunka ilgiau kaip tris mėnesius arba ilgiau už KNE atliktos tarnybos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis, automatiškai sustabdomas 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų išmokų mokėjimas. Ši nuostata netaikoma su nėštumu susijusios ligos atveju. Nedarbingumo atostogos negali trukti ilgiau už atitinkamo asmens komandiruotę.

4.   Tačiau KNE, komandiruotės metu patyręs su darbu susijusią traumą, ir toliau gauna visas išmokas, numatytas 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse, per visą laikotarpį, kurį jis negali dirbti, iki pat komandiruotės pabaigos.

13 straipsnis

Kasmetinės atostogos, specialios atostogos ir valstybinės šventės

1.   Už visą tarnybos mėnesį KNE turi teisę į dvi su puse darbo dienos atostogų (30 dienų per kalendorinius metus).

2.   Atostogos suteikiamos gavus išankstinį KNE tiesioginio vadovo leidimą.

3.   KNE specialios atostogos suteikiamos šiais atvejais:

—   KNE santuokos atveju: keturios dienos,

—   KNE pakeitus gyvenamąją vietą: dvi dienos,

—   persikraustymas, kad būtų pradėtos eiti pareigos: iki dviejų dienų,

—   sutuoktiniui susirgus sunkia liga: iki trijų dienų,

—   sutuoktiniui mirus: keturios dienos,

—   aukštutinės linijos giminaičiui pagal kilmę susirgus sunkia liga: iki dviejų dienų,

—   mirus aukštutinės linijos giminaičiui pagal kilmę: iki dviejų dienų,

—   vaiko santuokos atveju: dvi dienos,

—   gimus vaikui: dešimt dienų per keturiolika savaičių po gimimo,

—   per motinystės atostogas mirus žmonai: dienų skaičius, atitinkantis likusią motinystės atostogų, kurios būtų suteiktos pagal Tarnybos nuostatus, dalį,

—   vaikui susirgus sunkia liga: iki dviejų dienų,

—   labai rimtai susirgus vaikui, kai tai patvirtina gydytojas, ar paguldžius į ligoninę 12 metų ar jaunesnį vaiką: iki penkių dienų,

—   mirus vaikui: keturios dienos,

—   įvaikinus vaiką: vienas dvidešimties savaičių laikotarpis (dvidešimt keturios savaitės, jei vaikas neįgalus), tuo pačiu pagrindu kaip taikant Tarnybos nuostatus.

KNE pateikus (tinkamai pagrįstą) prašymą gali būti suteikiamos dviejų dienų papildomos specialios atostogos per 12 mėnesių laikotarpį.

Taikant šią nuostatą, KNE nesantuokinis partneris gali būti laikomas sutuoktiniu tuo pačiu pagrindu kaip taikant Tarnybos nuostatus.

4.   Atskirais atvejais KNE darbdaviui pateikus tinkamai pagrįstą prašymą EIVT (Žmogiškųjų išteklių skyrius ir atitinkamas vykdomasis direktorius arba lygiavertes pareigas einantis asmuo) gali suteikti iki dviejų dienų papildomų specialių atostogų per 12 mėnesių laikotarpį.

5.   Kai dirbama ne visą darbo dieną, atitinkamai sutrumpinamos ir kasmetinės atostogos.

6.   Iki komandiruotės pabaigos nepanaudotos kasmetinių atostogų dienos panaikinamos.

14 straipsnis

Motinystės atostogos

1.   Nėščiai KNE suteikiamos 20 savaičių motinystės atostogos, kurių metu ji gauna 16 straipsnyje numatytas išmokas. Atostogos prasideda ne anksčiau kaip likus 6 savaitėms iki numatytos gimdymo datos, nurodytos pažymoje, ir baigiasi ne anksčiau kaip praėjus 14 savaičių po gimdymo dienos. Jei gimsta daugiau kaip vienas vaikas arba jeigu gimdymas priešlaikinis, arba gimsta neįgalus vaikas, atostogų trukmė yra 24 savaitės. Taikant šią nuostatą, priešlaikinis gimdymas yra gimdymas nepasibaigus 34 nėštumo savaitei.

2.   Jei KNE darbdavio nacionalinės teisės aktai nustato ilgesnes motinystės atostogas, komandiruotė sustabdoma laikotarpiui, viršijančiam EIVT suteikiamas atostogas. Tokiu atveju, jei to reikia dėl EIVT interesų, komandiruotės pabaigoje pridedamas sustabdymo trukmę atitinkantis laikotarpis.

3.   KNE taip pat gali prašyti sustabdyti komandiruotę visų motinystės atostogų metu. Tokiu atveju, jei to reikia dėl EIVT interesų, komandiruotės pabaigoje pridedamas sustabdymo trukmę atitinkantis laikotarpis.

15 straipsnis

Valdymas ir kontrolė

Atostogų valdymą ir kontrolę vykdo KNE tiesioginis vadovas ir Žmogiškųjų išteklių skyrius. Už darbo laiko ir neatvykimo į darbą kontrolę atsakingas KNE tiesioginis vadovas.

III   SKYRIUS

IŠMOKOS IR IŠLAIDOS

16 straipsnis

Išmokos

1.   Visu komandiravimo laikotarpiu KNE turi teisę į dienpinigius. Jei atstumas tarp kilmės vietos ir komandiruotės vietos yra ne didesnis kaip 150 km, dienpinigiai yra 31,92 EUR. Jei atstumas yra didesnis nei 150 km, dienpinigiai yra 127,65 EUR.

2.   Jei EIVT ar darbdavys neapmokėjo KNE persikraustymo išlaidų, mokama papildoma mėnesinė išmoka, kaip nustatyta šioje lentelėje:

Atstumas tarp kilmės vietos ir komandiruotės vietos (km)

Suma (EUR)

0–150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Šios išmokos mokamos už EIVT skirtų komandiruočių, suteiktų kasmetinių atostogų, motinystės atostogų, specialių atostogų ir valstybinių švenčių laikotarpius.

4.   Komandiruotės pradžioje KNE gauna avansinę sumą, lygią 75 dienų dienpinigiams, todėl per šį laikotarpį jis nebeturi teisės į tokias papildomas išmokas. Jei komandiruotė EIVT baigiasi iki šio laikotarpio, pagal kurį apskaičiuojamas avansas, pabaigos, KNE privalo grąžinti atitinkamą sumą už likusią šio laikotarpio dalį.

5.   Pasikeičiant laiškais, kaip numatyta 1 straipsnio 6 dalyje, KNE darbdavys informuoja Žmogiškųjų išteklių skyrių apie visus mokėjimus, panašius į nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, kuriuos gauna KNE. Šių mokėjimų suma išskaičiuojama iš EIVT mokamų atitinkamų išmokų.

6.   Kiekvienais metais, atsižvelgiant į Sąjungos pareigūnų bazinių algų patikslinimą Briuselyje ir Liuksemburge, patikslinami dienpinigiai ir mėnesinės išmokos; toks patikslinimas netaikomas atgaline data.

17 straipsnis

Papildoma fiksuoto dydžio išmoka

1.   Išskyrus tuos atvejus, kai KNE kilmės vieta yra už 150 km ar mažiau nuo komandiruotės vietos, KNE gauna papildomą fiksuoto dydžio išmoką, lygią skirtumui tarp jo darbdavio mokamos bendros metinės algos (atėmus išmoką šeimai), pridėjus EIVT pagal 16 straipsnį mokamas išmokas, ir bazinės algos, mokamos AD 6 arba AST 4 kategorijos 1 pakopos pareigūnui, atsižvelgiant į pareigybių grupę, kuriai yra priskirtas KNE.

2.   Kartą per metus, atsižvelgiant į Sąjungos pareigūnų bazinių algų patikslinimą, ši išmoka patikslinama; toks patikslinimas netaikomas atgaline data.

18 straipsnis

Įdarbinimo, komandiruotės, kilmės ir grįžimo vietos

1.   Šiose taisyklėse:

įdarbinimo vieta – vieta, kur KNE vykdė savo pareigas darbdaviui prieš pat komandiruotę,

komandiruotės vieta yra Briuselis arba Sąjungos delegacijos, į kurią paskirtas KNE, vieta,

kilmės vieta – jo darbdavio būstinės vieta,

grįžimo vieta – vieta, kur KNE vykdys savo pagrindinę veiklą pasibaigus komandiravimo laikotarpiui.

2.   Jeigu įdarbinimo vieta arba grįžimo vieta yra už Europos Sąjungos ribų arba ne toje valstybėje narėje, kur yra KNE darbdavio būstinė, arba jeigu KNE nevykdo profesinės veiklos pasibaigus komandiruotės laikotarpiui, kilmės vieta laikoma atitinkamai įdarbinimo vieta arba grįžimo vieta.

Įdarbinimo vieta, komandiruotės vieta (-os) ir kilmės vieta nustatomos pasikeičiant laiškais, kaip numatyta 1 straipsnio 6 dalyje. Grįžimo vieta nustatoma remiantis KNE darbdavio pareiškimu.

3.   Taikant šį straipsnį neatsižvelgiama į aplinkybes, susijusias su KNE atliktu darbu valstybei, kuri nėra komandiruotės vietos valstybė, ar tarptautinei organizacijai.

19 straipsnis

Kelionės išlaidos

1.   KNE, kurio įdarbinimo vieta yra toliau kaip už 150 km nuo komandiruotės vietos, turi teisę į kelionių išlaidų kompensavimą:

a)

jo paties kelionių;

b)

jo sutuoktinio ir išlaikomų vaikų kelionių, jei jie gyvena kartu su KNE ir jei EIVT kompensuoja persikraustymo išlaidas.

2.   Išskyrus atvejus, kai keliaujama lėktuvu, kompensuojama fiksuoto dydžio suma, apsiribojant kelionės geležinkeliu antrąja klase išlaidomis be jokių priedų. Tai taikoma ir kelionėms automobiliu. Jei geležinkeliu reikėtų keliauti daugiau kaip 500 km arba jei važiuojant normaliu keliu reikia kirsti jūrą, gali būti kompensuojamos kelionės lėktuvu išlaidos, imant sumažintos kainos bilietą (PEX arba APEX), pateikus bilietus ir įlaipinimo talonus.

3.   KNE pats ir atitinkamais atvejais 1 dalies b punkte nurodyti asmenys turi teisę į kelionės į grįžimo vietą pasibaigus komandiruotei išlaidų kompensavimą atsižvelgiant į pirmiau nustatytus apribojimus. Kompensuojama ne didesnė suma už tą, į kurią KNE būtų turėjęs teisę, jei būtų grįžęs į savo įdarbinimo vietą.

4.   Jei KNE persikraustė iš savo įdarbinimo vietos į komandiruotės vietą, kiekvienais metais jis turi teisę į fiksuoto dydžio mokėjimą, lygų jo, jo sutuoktinio ir išlaikomų vaikų išlaidoms už kelionę iš komandiruotės vietos atgal į jo kilmės vietą.

5.   Taikant šią nuostatą KNE nesantuokinis partneris gali būti laikomas sutuoktiniu tuo pačiu pagrindu kaip taikant Tarnybos nuostatus.

20 straipsnis

Persikraustymo išlaidos

1.   KNE gali perkraustyti savo baldus ir asmeninius daiktus iš įdarbinimo vietos į komandiruotės vietą EIVT sąskaita, gavęs Žmogiškųjų išteklių skyriaus išankstinį leidimą laikantis šių sąlygų:

a)

pradinė komandiruotės trukmė turi būti dveji metai;

b)

KNE įdarbinimo vieta turi būti už 100 km ar toliau nuo komandiruotės vietos;

c)

KNE turi persikraustyti per šešis mėnesius nuo komandiruotės pradžios;

d)

leidimo turi būti paprašyta likus bent dviem mėnesiams iki numatomos persikraustymo datos;

e)

darbdavys nekompensuoja persikraustymo išlaidų; ir

f)

KNE turi nusiųsti Žmogiškųjų išteklių skyriui sąmatų, čekių ir sąskaitų faktūrų originalus ir savo darbdavio pažymą, patvirtinančią, kad darbdavys nekompensuoja persikraustymo išlaidų.

2.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, jei EIVT kompensavo persikraustymo į komandiruotės vietą išlaidas, komandiruotės pabaigoje EIVT iš anksto sutikus KNE turi teisę į persikraustymo iš komandiruotės vietos į grįžimo vietą išlaidų kompensavimą, vadovaujantis tuo metu EIVT galiojančiomis taisyklėmis dėl persikraustymo išlaidų kompensavimo, laikantis šio straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nustatytų sąlygų bei šių papildomų sąlygų:

a)

KNE gali persikraustyti ne anksčiau kaip likus šešiems mėnesiams iki komandiruotės pabaigos;

b)

KNE turi persikraustyti per šešis mėnesius nuo komandiruotės pabaigos;

c)

EIVT kompensuojamų persikraustymo išlaidų persikraustant komandiruotės pabaigoje suma negali viršyti tos persikraustymo išlaidų sumos, į kurią jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų grįžęs į savo įdarbinimo vietą; ir

d)

EIVT nusiunčiami gautų sąmatų ir persikraustymo sąskaitos faktūros originalai, taip pat KNE darbdavio pažyma, patvirtinanti, kad darbdavys nekompensuoja visų ar dalies persikraustymo išlaidų.

3.   KNE, kurio komandiruotė buvo nutraukta jo arba darbdavio prašymu per dvejus metus nuo komandiruotės pradžios, neturi teisės į persikraustymo išlaidų kompensavimą pasibaigus komandiruotei.

4.   Išlaidos kompensuojamos pagal šį straipsnį laikantis atitinkamų EIVT taikomų taisyklių ir sąlygų.

21 straipsnis

Komandiruotės ir komandiruočių išlaidos

1.   Atsižvelgiant į 4 straipsnį, KNE gali būti išsiųstas į komandiruotę.

2.   Komandiruotės išlaidos kompensuojamos vadovaujantis EIVT galiojančiomis nuostatomis.

22 straipsnis

Mokymai

KNE turi teisę dalyvauti EIVT organizuojamuose mokymo kursuose, jei toks dalyvavimas grindžiamas EIVT interesais. Priimdamas sprendimą leisti dalyvauti kursuose KNE tiesioginis vadovas atsižvelgia į KNE motyvuotus interesus, ypač į jo profesines pareigas.

23 straipsnis

Administracinės nuostatos

1.   Pirmąją komandiruotės dieną KNE atvyksta į Žmogiškųjų išteklių skyrių atlikti būtinus administracinius formalumus. Jis pradeda eiti pareigas pirmą arba šešioliktą mėnesio dieną.

2.   Į Sąjungos delegaciją paskirtas KNE prisistato Sąjungos delegacijos vadovui savo komandiruotės vietoje.

3.   Mokėjimus vykdo EIVT eurais, į banko sąskaitą, atidarytą banko įstaigoje Briuselyje. Ne į Briuselį komandiruotam KNE mokėjimai gali būti atliekami eurais į banko sąskaitą, atidarytą banko įstaigoje Briuselyje arba KNE kilmės vietoje.

IV   SKYRIUS

Į SĄJUNGOS DELEGACIJAS KOMANDIRUOTI KNE

24 straipsnis

Į Sąjungos delegacijas komandiruotiems KNE taikomos taisyklės

Laikantis šiame skyriuje nustatytų taisyklių, kitose šio sprendimo dalyse nustatytos taisyklės taip pat taikomos į Sąjungos delegacijas komandiruotiems KNE.

25 straipsnis

Išmokos

1.   16 straipsnyje nurodytos išmokos mokamos eurais Belgijoje. Joms taikomas Belgijoje įdarbintų pareigūnų darbo užmokesčiui taikomas korekcinis koeficientas.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Žmogiškųjų išteklių skyrius KNE prašymu gali leisti mokėti dienpinigius komandiruotės vietos valiuta arba tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais ir siekiant išlaikyti perkamąją galią – kita valiuta. Tokiu atveju išmokoms taikomas Tarnybos nuostatų X priedo 12 straipsnyje numatytas korekcinis koeficientas ir jos konvertuojamos pagal atitinkamą valiutų kursą.

3.   Išmoka dėl gyvenimo sąlygų, nustatoma remiantis tais pačiais kriterijais, kaip nustatyta Tarnybos nuostatų X priedo 10 straipsnyje, mokama į ES delegacijas trečiosiose šalyse komandiruotiems KNE. Šių taisyklių 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus dienpinigius sudaro Tarnybos nuostatų X priedo 10 straipsnyje nurodyta bazinė suma.

26 straipsnis

Išlaidų kompensavimas

1.   19 straipsnio 1 dalies b punkte ir 19 straipsnio 4 dalyje nurodytos išlaidos nekompensuojamos.

2.   20 straipsnyje nurodytos išlaidos nekompensuojamos.

27 straipsnis

Kasmetinės atostogos

Sąjungos delegacijose dirbančiam EIVT personalui taikomos taisyklės dėl kasmetinių atostogų taip pat taikomos ir Sąjungos delegacijose dirbantiems EIVT KNE.

V   SKYRIUS

NEAPMOKAMI KOMANDIRUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI

28 straipsnis

Neapmokami KNE

1.   Šiame sprendime neapmokamas KNE – KNE, kuriam EIVT nemoka III ir IV skyriuose numatytų išmokų arba nekompensuoja šiame sprendime nurodytų išlaidų, išskyrus išlaidas, susijusias su komandiravimo metu vykdomomis pareigomis, ir nedarant poveikio kitokiems EIVT ir neapmokamą KNE komandiruojančios administracijos susitarimams.

2.   Atitinkamo vykdomojo direktoriaus ar lygiavertes pareigas einančio asmens prašymu Žmogiškųjų išteklių skyrius kiekvienu konkrečiu atveju gali leisti komandiruoti neapmokamus KNE, atsižvelgiant į jų kilmės vietą, suinteresuotą skyrių, geografinę pusiausvyrą ir darbą, kuris bus atliekamas.

VI   SKYRIUS

TAISYKLIŲ TAIKYMAS KOMANDIRUOTAJAM NACIONALINIAM KARINIAM PERSONALUI

29 straipsnis

Komandiruotajam kariniam personalui taikomos taisyklės

Laikantis šiame skyriuje nustatytų taisyklių, kitose šio sprendimo dalyse nustatytos taisyklės taip pat taikomos į EIVT komandiruotam kariniam personalui siekiant formuoti Europos Sąjungos karinį štabą (EUMS) pagal 2001 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimą 2001/80/BUSP dėl Europos Sąjungos karinio štabo įsteigimo (5) su pakeitimais.

30 straipsnis

Sąlygos

Visos komandiruotės metu komandiruotasis karinis personalas turi eiti mokamą tarnybą valstybės narės karinėse pajėgose.

31 straipsnis

Įdarbinimas

EUMS generalinis direktorius nustato komandiruotojo karinio personalo įdarbinimo tvarką (6).

32 straipsnis

Pasikeitimas laiškais

Kaip nurodyta 1 straipsnio 6 dalyje, skiriant EUMS generalinį direktorių, EUMS generalinio direktoriaus pavaduotoją ir visus direktorius bei padalinių vadovus laiškais pasikeičia generalinis administracijos direktorius ir atitinkamos valstybės narės nuolatinė atstovybė, o skiriant visus kitus pareigūnus laiškais pasikeičia EUMS generalinis direktorius ir atitinkamos valstybės narės nuolatinė atstovybė. Pasikeičiant laiškais turi taip pat būti paminėtas bet koks galimas apribojimas, susijęs su KNE dalyvavimu misijose.

33 straipsnis

Komandiruotės trukmė

1.   Komandiruotė negali būti trumpesnė kaip šeši mėnesiai ar ilgesnė kaip treji metai ir gali būti pratęsta, bet iš viso negali būti ilgesnė kaip ketveri metai.

2.   Išskyrus išimtinius atvejus, nuo ankstesnės komandiruotės pabaigos iki kitos komandiruotės turi būti praėję ne mažiau kaip treji metai, jei tai pagrįsta atsižvelgiant į esamas sąlygas ir tam pritaria EUMS generalinis direktorius.

34 straipsnis

Užduotys

Nepažeidžiant 4 straipsnio, komandiruotasis karinis personalas, pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui, vykdo misijas, atlieka užduotis ir vykdo pareigas, priskirtas pagal Sprendimo 2001/80/BUSP priedą su pakeitimais.

35 straipsnis

Asmens patikimumo pažymėjimas

Pasikeičiant laiškais, kaip nurodyta 1 straipsnio 6 dalyje, turi būti nurodytas atitinkamas komandiruotojo karinio personalo nario asmens patikimumo pažymėjimo lygis, kuris negali būti žemesnis kaip SECRET.

36 straipsnis

Profesinė patirtis

Nepažeidžiant 6 straipsnio 1 dalies, į EIVT gali būti komandiruojamas karinio personalo narys, dirbantis administraciniame ar patariamajame lygyje ir turintis didelę kompetenciją pareigoms atlikti.

37 straipsnis

Komandiruotės sustabdymas ir nutraukimas

1.   EUMS generalinis direktorius duoda leidimą taikyti 8 straipsnio 1 dalį komandiruotajam karinio personalo nariui.

2.   Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies, komandiruotė gali būti nutraukta be įspėjimo, jei to reikia dėl EIVT ar komandiruotojo karinio personalo nario nacionalinės administracijos interesų ar dėl kitos pakankamos priežasties.

38 straipsnis

Rimtas pareigų nevykdymas

1.   Komandiruotė gali būti nutraukta be įspėjimo, jei komandiruotasis karinio personalo narys tyčia ar dėl neatsargumo nevykdo savo pareigų. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies c punkto, EUMS generalinis direktorius priima sprendimą po to, kai atitinkamam asmeniui buvo suteikta galimybė pateikti pasiaiškinimą. Prieš priimdamas sprendimą, EUMS generalinis direktorius praneša apie tai tos valstybės narės, kurios pilietis yra komandiruotasis karinio personalo narys, nuolatiniam atstovui. Priėmus šį sprendimą nebekompensuojamos 19 ir 20 straipsniuose nurodytos išlaidos.

Prieš priimant pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą, komandiruotojo karinio personalo nario komandiruotė gali būti sustabdyta, jei EUMS generalinis direktorius apkaltina jį rimtu pareigų nevykdymu, prieš tai atitinkamam asmeniui suteikus galimybę pateikti pasiaiškinimą. Sustabdymo, kuris negali trukti ilgiau kaip tris mėnesius, metu nemokamos 16 ir 17 straipsniuose nurodytos išmokos.

2.   EUMS generalinis direktorius praneša nacionalinėms valdžios institucijoms apie visus šiame sprendime nustatytų ar minimų taisyklių pažeidimus, kuriuos karinio personalo narys padarė komandiruotės metu.

3.   Komandiruotės metu karinio personalo nariui ir toliau taikomos jo nacionalinės drausmės taisyklės.

39 straipsnis

Darbo laikas

Komandiruotajam kariniam personalui netaikomas 11 straipsnio 2 dalies antras sakinys.

40 straipsnis

Specialios atostogos

EIVT gali suteikti papildomas nemokamas specialias atostogas darbdavio organizuojamuose mokymuose dalyvauti, jei darbdavys pateikė tinkamai pagrįstą prašymą.

41 straipsnis

Išmokos

Pagal 1 straipsnio 5 dalį pasikeičiant laiškais gali būti numatyta, kad nebus mokamos 16 ir 17 straipsniuose nurodytos išmokos.

VII   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Skundai

1.   Nedarant poveikio galimybei iškelti bylą pradėjus eiti pareigas, laikydamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnyje nustatytų sąlygų ir terminų, KNE gali pateikti skundą Žmogiškųjų išteklių skyriui dėl pagal šį sprendimą EIVT priimto akto, kuris daro neigiamą poveikį KNE, išskyrus sprendimus, kurie priimami tiesiogiai atsižvelgiant į jo darbdavio sprendimus.

2.   Skundas turi būti pateiktas per du mėnesius. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai atitinkamam asmeniui pranešama apie sprendimą, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip tą dieną, kai pastarasis gavo tokį pranešimą. Žmogiškųjų išteklių skyrius apie savo pagrįstą sprendimą suinteresuotam asmeniui praneša per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo dienos. Jei pasibaigus šiam terminui atsakymo į skundą negauta, laikoma, kad yra priimtas numanomas sprendimas jį atmesti.

43 straipsnis

Panaikinimas

2007 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas 2007/829/EB ir 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas 2008 (C(2008) 6866) toliau taikomi visoms komandiruotėms, vykdomoms šio sprendimo įsigaliojimo metu, nedarant poveikio 44 straipsniui.

44 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Nuo tos dienos jis taikomas:

a)

visoms naujoms komandiruotėms į EIVT; ir

b)

visoms pratęstoms komandiruotėms, kurios anksčiau buvo vykdomos Komisijoje arba Taryboje, tačiau jų funkcijos buvo perkeltos į EIVT. Tokiais atvejais komandiruotės laikotarpio pradžia, kaip nurodyta 2 straipsnyje, skaičiuojama nuo perkėlimo į EIVT dienos.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 23 d.

Vyriausiasis įgaliotinis

C. ASHTON


(1)  OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

(2)  OL L 327, 2007 2 13, p. 10.

(3)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(4)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1.

(5)  OL L 27, 2001 1 30, p. 7.

(6)  EUMS aprūpinimo personalu ir jo kaitos politika, dok. 5402/2011.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/17


Europos Komisijos informacija dėl pranešimo apie Graikijos Respublikos kompetentingą instituciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

2012/C 12/05

1.

Europos Komisija informuoja, kad pagal 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 10 straipsnį Graikijos Respublika pranešė, kad kompetentinga institucija yra Aplinkos, energetikos ir klimato kaitos ministerijos Aplinkos ir klimato kaitos generalinio sekretoriato Energetikos generalinio direktorato Naftos politikos direktoratas, kurio adresas: Mesogion 119, Atėnai 101 92, Graikija.

2.

Visais su šiuo pranešimu susijusiais klausimais reikėtų kreiptis į Naftos politikos direktoratą, kurio adresas: Mesogion 119, Atėnai 101 92, Graikija Tel. +30 2106969312 ir +30 2106969422, Faks. +30 2106969034, El. paštas: petrelpolit@eka.ypeka.gr


PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

Europos Komisija

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/18


Skelbimas apie Norvegijos Transporto ir susisiekimo ministerijos ketinimą tiesiogiai sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas:

The Norwegian Ministry of Transport and Communication

Departement for Rail Transport

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Sudarytinos sutarties rūšis:

Tiesioginis sutarčių sudarymas

3.

Paslaugos ir teritorijos, kurioms gali būti taikoma sutartis:

keleivių vežimas geležinkeliais šalyje; visoms paslaugoms 2011 m. taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus Joviko liniją ir Ofoteno liniją.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 12/07

1.

2012 m. sausio 6 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Saria Bio-Industries AG & Co. KG“ (toliau – „Saria“, Vokietija), priklausanti „Rethmann AG & Co. KG“ (toliau – „Rethmann Group“, Vokietija), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonių „Teeuwissen Holding B.V.“ (toliau – „Teeuwissen“, Nyderlandai), „Jagero Holding II, S.L.“ (toliau – „Jagero II“, Ispanija), „Quintet Beheer B.V.“ (toliau – „Quintet“, Nyderlandai) ir „Bioibérica, SA“ (toliau – „Bioibérica“, Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Saria“: šalutinių gyvūninių produktų rinkimas ir perdirbimas į baltyminius maisto produktus ir riebalus, taip pat maisto likučių rinkimas ir perdirbimas, siekiant iš jų gaminti biodujas,

„Teeuwissen“: apvalkalų gamyba ir skerdienos šalutinių produktų pirkimas ir perdirbimas, siekiant juos naudoti įvairiose pramonės srityse,

„Jagero II“: patronuojančioji bendrovė, kuriai priklauso bendrovės, vykdančios veiklą šiose srityse: apvalkalų gamybos ir skerdienos šalutinių produktų perdirbimo, siekiant juos naudoti įvairiose pramonės srityse,

„Quintet“: patronuojančioji bendrovė, kuriai priklauso labai ribotą veiklą skerdienos šalutinių produktų perdirbimo srityje už ES ribų vykdančios bendrovės,

„Bioibérica“: vaistų veikliųjų medžiagų ir vaistų gamyba ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/21


SPRENDIMAS BAIGTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ VALSTYBEI NAREI ATŠAUKUS PRANEŠIMĄ

Valstybės pagalba – Lenkija

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai)

Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – Pranešimo atšaukimas

Valstybės pagalba SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 12/08

Komisija nusprendė baigti SESV 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą oficialią tyrimo procedūrą, pradėtą 2011 m. vasario 9 d. (1) dėl minėtos priemonės, nurodydama, kad Lenkija 2011 m. rugsėjo 16 d. atšaukė pranešimą ir įsipareigojo sumažinti pagalbos sumą, kad būtų laikomasi ribų ir sąlygų, nustatytų 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiame tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (2).


(1)  OL C 151, 2011 5 21, p. 5.

(2)  OL L 214, 2008 8 9, p. 3.


Klaidų ištaisymas

14.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 12/22


2012 m. kvietimo teikti paraiškas EAC/27/11 papildymo – Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP) – klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 373, 2011 m. gruodžio 21 d. )

2012/C 12/09

13 puslapis, 2 punktas, „Tinkamumo kriterijai“:

turi būti:

„2.   Tinkamumo kriterijai

Mokymosi visą gyvenimą programa taikoma visiems visų rūšių švietimo ir profesinio rengimo lygiams ir skirta visiems Sprendimo 4 straipsnyje išvardytiems subjektams.

Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš šių šalių (1):

27 Europos Sąjungos valstybėse narėse,

ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Šveicarijoje),

šalyse kandidatėse (Kroatijoje ir Turkijoje).

Be to, pareiškėjai iš buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir iš Serbijos Respublikos atitinka reikalavimus dalyvauti visuose Sprendimo Nr. 1720/2006/EB (2) priedo A.2 punkte išvardytuose veiksmuose.

Be to, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pareiškėjai turi teisę dalyvauti šiose veiklose (3):

Comenius, Grundtvig, Erasmus ir Leonardo da Vinci (parengiamieji vizitai),

Comenius ir Grundtvig (mokymas darbo vietoje),

Grundtvig (vizitai ir mainai),

Erasmus (su studijomis susijęs studentų judumas),

Erasmus personalo judumas (dėstymo vizitai),

mokomieji vizitai pagal Skersinės programos 1 pagrindinę veiklą,

Leonardo da Vinci (judumas).

Pagal Sprendimo, kuriuo nustatoma Mokymosi visą gyvenimą programa, 14 straipsnio 2 dalį programų Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig daugiašaliuose projektuose ir tinklų veikloje bei Skersinės programos pagrindinėje veikloje taip pat gali dalyvauti trečiųjų šalių partneriai. Išsamesnės informacijos apie susijusią veiklą ir dalyvavimo sąlygas pateikta 2012 m. Mokymosi visą gyvenimą programos vadove.


(1)  Išskyrus programą Jean Monnet, kuri skirta viso pasaulio aukštojo mokslo institucijoms.

(2)  Jei pasirašytas Komisijos ir atitinkamos šalies kompetentingų valdžios institucijų susitarimo memorandumas. Jei susitarimo memorandumas nebuvo pasirašytas iki mėnesio, kurį priimtas sprendimas dėl dotacijos skyrimo, pirmos dienos, atitinkamos šalies dalyviams finansavimas neskiriamas ir jie neįskaičiuojami į konsorciumų ir partnerystės organizacijų dalyvių skaičių.

(3)  Remiantis 2010 m. gruodžio 21 d. pasirašytu buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybės ir Europos Komisijos finansiniu susitarimu dėl nacionalinės programos Pasirengimo narystei pagalbos priemonės I komponento (centralizuotas valdymas, 2009 m.), kuriuo numatomas projekto 4.3 „Parengiamosios priemonės dalyvauti Mokymosi visą gyvenimą ir Veiklaus jaunimo programose“ ES finansavimas.“