ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.214.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. liepos 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 214/01

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija)(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)  ( 1 )

1

2011/C 214/02

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija)(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)  ( 1 )

54

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 214/03

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) ( 1 )

64

2011/C 214/04

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) ( 1 )

70

2011/C 214/05

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) ( 1 )

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/1


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2011/C 214/01

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 3 dalis. Elektriniai ir hidrauliniai krovininiai liftai

2009 9 8

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Krovinių kėlimo liftai. 31 dalis. Prieinami krovinių liftai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. 40 dalis. Asmenims su pablogėjusiu judrumu naudoti skirtos nuožulnaus pakėlimo platformos ir kėdiniai keltuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. 41dalis. Asmenims su pablogėjusiu judrumu naudoti skirtos vertikalaus pakėlimo platformos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Specialieji keleiviniai ir krovininiai liftai. 43 dalis. Kranų liftai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Eskalatorių ir judamųjų takų sauga. 1 dalis. Konstravimas ir įrengimas

2010 5 26

EN 115-1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 9 30)

CEN

EN 201:2009

Plastikų ir gumos mašinos. Injekuojamojo formavimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 267:2009

Skystojo kuro automatiniai priverstinės traukos degikliai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Judamosios pakeliamosios darbinės platformos. Projektiniai skaičiavimai. Stovumo kriterijai. Konstravimas. Sauga. Tyrimai ir bandymai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Plastikų ir gumos perdirbimo mašinos. Presai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Mašinų sauga. Mažiausi tarpai žmogaus kūno dalims nuo traiškymo apsaugoti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir susijusios įrangos terminija ir klasifikacija

2009 9 8

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakavimo mašinu sauga. 3 dalis. Formavimo, pripildymo ir sandarinimo mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakavimo mašinų sauga. 5 dalis. Įvyniojimo mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakavimo mašinų sauga. 6 dalis. Padėklų apvyniojimo mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakavimo mašinų sauga. 7 dalis. Grupinio ir antrinio pakavimo mašinos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakavimo mašinų sauga. 8 dalis. Juosta surišamosios mašinos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakavimo mašinų sauga. 9 dalis. Pakavimo mašinų, pakavimo linijų ir pagalbinės įrangos skleidžiamo triukšmo matavimo metodai. 2-oji ir 3-ioji tikslumo klasės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 422:2009

Plastikų ir gumos mašinos. Pučiamojo formavimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Tešlos maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Planetiniai maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Žemės darbų mašinos. Sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami buldozeriams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 3 dalis. Reikalavimai, keliami krautuvams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 6 dalis. Reikalavimai, keliami savivarčiams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 7 dalis. Reikalavimai, keliami skreperiams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 8 dalis. Reikalavimai, keliami greideriams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 9 dalis. Reikalavimai, keliami vamzdžių klotuvams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Žemės darbų mašinos. Sauga. 10 dalis. Reikalavimai, keliami grioviakasėms

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Žemės darbų mašinos. Sauga. 11 dalis. Reikalavimai, keliami grunto ir sąvartynų volams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Žemės darbų mašinos. Sauga. 12 dalis. Reikalavimai, keliami lyniniams ekskavatoriams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pervežamos kelių tiesybos mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Pervežamos kelių tiesybos mašinos. Sauga. 2 dalis. Specialieji kelio frezų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Pervežamos kelių tiesybos mašinos. Sauga. 3 dalis. Specialieji grunto stabilizavimo ir pakartotinio perdirbimo mašinų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Savaeigės kelių tiesybos mašinos. Sauga. 4 dalis. Specialieji tankintuvų reikalavimai

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 500-4:2006+A1:2009

2.1 pastaba

2011 8 31

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pervežamos kelių tiesybos mašinos. Sauga. 6 dalis. Specialieji kelio dangų dailintuvų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 528:2008

Bėginė sandėliavimo ir paieškos įranga. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 1 dalis. Žmogui patekti į mašiną skirtų angų matmenų nustatymo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 2 dalis. Priėjimo angų matmenų nustatymo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus kūno matmenys. 3 dalis. Antropometriniai duomenys

2009 9 8

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Abiem rankomis valdomi įtaisai. Funkciniai aspektai. Projektavimo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Malkinės medienos skaldytuvų sauga. 1 dalis. Pleištiniai skaldytuvai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Malkinės medienos skaldytuvų sauga. 2 dalis. Sraigtiniai skaldytuvai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Mašinų sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 1 dalis. Terminija ir bendrieji principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Mašinų sauga. Ergonominiai projektavimo principai. 2 dalis. Mašinų konstrukcijos ir darbo užduočių sąveika

2009 9 8

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Įrangos birioms medžiagoms laikyti silosuose, bunkeriuose, aruoduose ir piltuvuose saugos ir EMS reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Įrangos birioms medžiagoms mechaniškai transportuoti, išskyrus stacionariuosius juostinius konvejerius, saugos ir EMS reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Vienetinių krovinių mechaninio transportavimo įrangos saugos ir EMS reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Birių medžiagų stacionariųjų juostinių konvejerių saugos ir EMS reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Mašinų sauga. Mašinų išmetamų pavojingųjų medžiagų keliamos sveikatai rizikos sumažinimas. 1 dalis. Principai ir reikalavimai, į kuriuos turėtų atsižvelgti gamintojai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Mašinų išmetamų pavojingųjų medžiagų keliamos sveikatai rizikos mažinimas. 2 dalis. Tikrinimo procedūrų sudarymo metodika

2009 9 8

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatiniai priverstinės traukos dujinio kuro degikliai

2009 9 8

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Mėšlakratės. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Staklės. Mechaniniai presai. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Medžiagų apdirbimo mašinos. Sauga. Hidrauliniai presai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Siloso iškrovimo, maišymo ir (arba) smulkinimo bei paskirstymo mašinos. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Vynuogienojų genėtuvai. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Srutų cisternos. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Pėsčiojo valdomi traktoriai su rotoriniais kultivatoriais, varikliniai purentuvai, varikliniai purentuvai su varančiuoju(-iaisiais) ratu(-ais). Sauga

2010 5 26

EN 709:1997+A2:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 12 31)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Saugos reikalavimai liejimo formų ir gurgučių gaminimo mašinoms ir agregatams bei susijusiai įrangai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Tolydžiojo transportavimo įranga ir sistemos. Birių medžiagų pneumatinio transportavimo sistemų ir jų komponentų saugos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Sukiosios ir smulkinamosios šienapjovės. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Pramoninė terminio apdorojimo įranga. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai, keliami pramoninei terminio apdorojimo įrangai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Pramoninė terminio apdorojimo įranga. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami kuro deginimo ir tiekimo sistemoms

2010 10 20

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Pramoninė terminio apdorojimo įranga. 3 dalis. Terpės dujų gamybos ir naudojimo saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Sodo įrenginiai. Elektrinės stumiamosios ir rankinės vejapjovės ir vejos pakraščių pjaunamosios. Mechaninė sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Gręžimo mašinos. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Varikliniai besriegių tvirtinimo detalių įtvirtinimo įrankiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Varikliniai nupjovimo ir apspaudimo įrankiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 5 dalis. Sukieji smūginiai gręžtuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 7 dalis. Galąstuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 8 dalis. Šlifuotuvai ir poliruotuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 9 dalis. Štampų šlifuotuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 10 dalis. Spaudžiamieji varikliniai įrankiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 11 dalis. Vibracinės ir įprastinės žirklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 12 dalis. Mažieji diskiniai, švytuokliniai ir slankiojamojo judesio pjūklai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Saugos reikalavimai. 13 dalis. Įrankiai tvirtinimo detalėms įsukti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Skysčių siurbliai ir siurbliniai agregatai. Bendrieji saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Beskydžių ir bestrypių gręžimo mašinų, naudojamų tuneliams ir šachtoms uolienose gręžti, sauga. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 1 dalis. Bendrosios priėmimo sąlygos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Trumpagrandė kėlimo grandinė. Sauga. 2 dalis. Grandininių stropų vidutinės leistinosios nuokrypos grandinė. 8 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 3 dalis. Vidutinių leidžiamųjų nuokrypų grandininių stropų grandinė. 4-oji klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 4 dalis. Grandininiai stropai. 8-oji klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 5 dalis. Grandininiai stropai. 4-oji klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Keliamoji trumpagrandė grandinė. Sauga. 6 dalis. Grandininiai stropai. Reikalavimai, keliami gamintojo teikiamai naudojimo ir techninės priežiūros informacijai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Trumpagrandė kėlimo grandinė. Sauga. 7 dalis. Mažiausios tolerancijos kėlimo grandinė. T klasė (T, DAT ir DT tipai)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Regimieji pavojaus signalai. Bendrieji reikalavimai, projektavimas ir bandymas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Vienpusio frezavimo staklės su sukiuoju įrankiu. 1 dalis. Vienasuklės vertikaliosios frezavimo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Vienpusio frezavimo staklės su sukiuoju įrankiu. 2 dalis. Rankinės arba mechanizuotos pastūmos vienasuklės fasoninio frezavimo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Vienpusio frezavimo staklės su sukiuoju įrankiu. 3 dalis. Skaitmeninės gręžimo ir fasoninio frezavimo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Rankinės pastūmos lyginamojo obliavimo staklės

2010 5 26

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Vienapusės reismusinės staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Lyginamojo obliavimo ir reismusinės staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Mašinų sauga. Metalo liejimo slegiant įrenginių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Mašinų sauga. Displėjų ir valdomųjų paleidiklių projektavimo ergonomikos reikalavimai. 1 dalis. Žmonių sąveika su displėjais ir valdomaisiais paleidikliais. Bendrieji principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Mašinų sauga. Displėjų ir valdomųjų paleidiklių projektavimo ergonomikos reikalavimai. 2 dalis. Displėjai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Mašinų sauga. Displėjų ir valdymo įtaisų projektavimui keliami ergonomikos reikalavimai. 3 dalis. Valdymo įtaisai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Mašinų sauga. Vaizduoklių ir valdomųjų paleidiklių projektavimo ergonomikos reikalavimai. 4 dalis. Vaizduoklių ir valdomųjų paleidiklių vieta ir išdėstymas

2010 10 20

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Ritinės drėkinimo mašinos. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Ratu ir tiesiai važiuojančios drėkinimo mašinos. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Mašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Pašiaušimo, šlifavimo, poliravimo ir frezavimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Avalynės gaminimo mašinos. Užtraukimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 940:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Kombinuotosios medienos apdirbimo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Mašinų sauga. Apsaugai. Nejudamųjų ir judamųjų apsaugų projektavimo ir konstravimo bendrieji reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Odų išdirbimo mašinos. Grįžtamojo slenkamojo judesio valcai. Saugos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Girdimųjų ir regimųjų pavojaus bei informacijos signalų sistema

2009 9 8

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Polių įranga. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 2 dalis. Mašinų ir jų sudedamųjų dalių kėlimas rankomis

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 3 dalis. Rekomenduojami jėgos apribojimai dirbant su mašinomis

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 4 dalis. Darbo pozų ir judesių, susijusių su mechanizmais, įvertinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, taikomi spausdinimo ir popieriaus gaminių mašinų projektavimui ir konstravimui. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 2 dalis. Spausdinimo ir blizginimo mašinos, įskaitant litografinių formų gamybos įrangą

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 3 dalis. Pjaustymo mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Mašinų darbo sauga. Saugos reikalavimai, keliami spausdinimo ir popieriaus lankstymo mašinų modeliui ir konstrukcijai. 4 dalis. Knygų įrišimo, popieriaus lankstymo ir apdailos mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Oro kompresoriai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresoriai ir vakuuminiai siurbliai. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Vakuuminiai siurbliai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 1 dalis. Klasifikavimas. Bendrieji ir saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai su oro išsiurbikliu. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mechaniniai virpesiai. Judamųjų mašinų bandymai vibracijos intensyvumui nustatyti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Žievės šalinimo būgnai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Vytuvai, diskiniai peiliai, sluoksniavimo mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 4 dalis. Smulkintuvai ir jų tiektuvai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 5 dalis. Pjaustytuvai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 6 dalis. Kalandrai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 7 dalis. Dėžės

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 13 dalis. Vielos pašalinimo iš pakuočių ir jų blokų mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 14 dalis. Ritinio skeltuvas

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Mašinų sauga. Popieriaus gamybos ir apdailos mašinų projektavimas ir konstravimas. Saugos reikalavimai. 22 dalis. Medienos smulkintuvai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Mašinų sauga. Netikėtojo paleidimo prevencija

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Mašinų sauga. Blokavimo įtaisai, susiję su apsaugais. Projektavimo ir parinkimo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo nustatymas. 1 dalis. Bandymo metodų parinkimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. 2 dalis. Indikatorinių dujų metodas matuoti nurodytojo teršalo išmetimo spartą

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. 3 dalis. Stendinis bandymo metodas matuoti nurodytojo teršalo išmetimo spartą

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. 4 dalis. Išmetamosios sistemos teršalų pagavimo veiksmingumas. Žymėtųjų atomų metodas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo nustatymas. 6 dalis. Atskyrimo pagal masę efektyvumas, laisvasis išleidimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo nustatymas. 7 dalis. Atskyrimo pagal masę efektyvumas, kanalinis išleidimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo nustatymas. 8 dalis. Teršalų koncentracijos charakteristika, stendinis bandymų metodas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Mašinų sauga. Ore sklindančių pavojingųjų medžiagų išmetimo nustatymas. 9 dalis. Teršalų koncentracijos charakteristika, bandymų kambario metodas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Mašinų sauga. Oro pernešamų pavojingųjų medžiagų išmetimo įvertinimas. 11 dalis. Išvalymo rodiklis

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Ekstruderiai ir ekstruzijos linijos. 3 dalis. Konvejerio juostos saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindinės sąvokos ir metodika

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 2 dalis. Pagrindinės sąvokos ir kasyklose taikomos metodikos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Pramoninių vežimėlių sauga. Reikalavimai elektros įrangai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai vežimėliams, maitinamiems iš akumuliatorių

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Pramoninių vežimėlių sauga. Reikalavimai elektros įrangai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai vidaus degimo varikliu varomiems vežimėliams

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Pramoninių vežimėlių sauga. Reikalavimai elektros įrangai. 3 dalis. Specialieji reikalavimai vežimėlių su vidaus degimo varikliais elektrinėms perdavimo sistemoms

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Dygiapjovės staklės. 1 dalis. Vienapusės dygiapjovės staklės su stumdomuoju stalu

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Dygiapjovės staklės. 2 dalis. Dvipusės dygiapjovės ir (arba) profiliavimo staklės, į kurias tiekiama grandine arba grandinėmis

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Dygiapjovės staklės. 3 dalis. Rankinių dygiapjovių staklių su stumdomuoju stalu mechanizmai statybinei medienai pjauti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Dygiapjovės staklės. 4 dalis. Kraštų apklijavimo juostomis staklės, į kurias tiekiama grandine (-ėmis)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Dygiapjovės staklės. 5 dalis. Vienpusės profiliavimo staklės su nejudamuoju stalu, į kurias tiekiama ritinėliais arba grandine

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Liejimo mašinos. Kaušų, pylimo įrenginių, išcentrinio liejimo mašinų, tolydžiojo ir pusiau tolydaus liejimo mašinų saugos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Liejimo mašinos. Šratasraučio apdirbimo įrenginių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Mašinų sauga. Liejimo mašinų ir įrangos triukšmo tyrimo taisyklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Mašinų vibracijos izoliavimas. Šaltiniui izoliuoti reikalinga informacija

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Žemės ūkio mašinos. Stacionarieji cilindrinių bokštų siloso iškrautuvai. Sauga

2010 10 20

 

 

CEN

EN 1398:2009

Išlyginamosios platformos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Dviveleniai valcai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstiliniai stropai. Sauga. 1 dalis. Bendrosios paskirties plokštieji austiniai juostiniai stropai, pagaminti iš cheminio pluošto

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstiliniai stropai. Sauga. 2 dalis. Bendrosios paskirties apvalieji stropai, pagaminti iš cheminio pluošto

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Austiniai kobiniai. Sauga. 4 dalis. Bendrosios paskirties kėlimo kobiniai iš natūralaus ir dirbtinio pluošto virvių

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1493:2010

Transporto priemonių keltuvai

2011 4 8

EN 1493:1998+A1:2008

2.1 pastaba

2011 8 4

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Judrieji arba kilnojamieji domkratai ir panašūs kėlimo įrenginiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Kėlimo platformos. Bokštinės darbinės platformos

2009 12 18

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Perspėjimas: Ši publikacija netaikoma standarto EN 1495:1997 5.3.2.4 punktui, 7.1.2.12 punkto paskutinei pastraipai, 8 lentelei ir 9 paveikslui, kurių atžvilgiu standartas neleidžia daryti prielaidos, kad minėti punktai, pastraipa, lentelė ir paveikslas atitinka Direktyvos 2006/42/EB nuostatas.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 1 dalis. Per galą pakraunami šiukšliavežiai

2009 12 29

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 2 dalis. Per šoną pakraunami šiukšliavežiai

2009 12 29

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 3 dalis. Šiukšliavežių krovimo ribų nustatymas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Šiukšliavežiai ir jų keliamieji įrenginiai. Bendrieji ir saugos reikalavimai. 4 dalis. Šiukšliavežių skleidžiamo triukšmo matavimo taisyklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Pramoninių krautuvų sauga. Papildomieji reikalavimai, keliami automatizuotosioms krautuvų funkcijoms

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1539:2009

Džiovintuvai ir krosnys, kuriose išsiskiria užsiliepsnojančios medžiagos. Saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Pramoniniai terminio apdorojimo įrenginiai. Pramoninių terminio apdorojimo įrenginių, įskaitant papildomuosius jų priežiūros įrenginius, akustinio bandymo taisyklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Medžiagų apdirbimo mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami laikomųjų ruošinių griebtuvų projektavimui ir konstravimui

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Kėlimo stalų saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Reakcinio formavimo mašinos. 1 dalis. Saugos reikalavimai, keliami dozavimo ir maišymo blokams

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Pagrindinės sąvokos. 2 dalis. Higienos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maisto gamybos įranga. Sukioji stelažinė krosnis. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Maisto gamybos įranga. Paprastos ir sluoksniuotos tešlos minkytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 1 dalis. Kaliojo plieno komponentai. 8 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 2 dalis. Kaliojo plieno kėlimo kabliai su užraktu. 8 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 3 dalis. Kaliojo plieno automatinio blokavimo kabliai. 8 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 4 dalis. Jungtys. 8 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 5 dalis. Kaliojo plieno kėlimo kabliai su užšovu. 4 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Kobinių komponentai. Sauga. 6 dalis. Jungtys. 4 klasė

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Daržovių pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Sauga. 1 dalis. Dyzeliniai varikliai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Požeminių kasyklų įrenginiai ir komponentai, naudotini potencialiai sprogiose atmosferose

2009 9 8

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Pramoninių krautuvų sauga. Eksploatavimas potencialiai sprogiose atmosferose. Naudojimas degiose dujose, garuose, rūke ir dulkėse

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Galiniai keltuvai. Keliamosios platformos, montuojamos prie ratinių transporto priemonių. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Galiniai prekių keltuvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Galiniai keltuvai. Keliamosios platformos, montuojamos prie ratinių transporto priemonių. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Galiniai keleivių keltuvai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Mašinų sauga. Apsauginiai slėgiui jautrūs įtaisai. 1 dalis. Bendrieji slėgiui jautrių kilimėlių ir grindų projektavimo ir bandymo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Mašinų sauga. Apsauginiai slėgiui jautrūs įtaisai. 2 dalis. Bendrieji slėgiui jautrių briaunų ir slėgiui jautrių strypų projektavimo ir bandymo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Mašinų sauga. Apsauginiai slėgiui jautrūs įtaisai. 3 dalis. Bendrieji slėgiui jautrių buferių, plokščių, vielų ir panašių įtaisų projektavimo ir bandymo principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidraulinės priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų automobilių platformos. Saugos reikalavimai ir bandymai

2010 5 26

EN 1777:2004+A1:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 9 30)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Požeminių kasyklų mašinos. Hidraulinių lubų ramsčių saugos reikalavimai. 1 dalis. Atramų įtaisai ir bendrieji reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Požeminių kasyklų mašinos. Hidraulinių lubų ramsčių saugos reikalavimai. 2 dalis. Rėminės atramos ir hidrauliniai keltuvai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Požeminių kasyklų mašinos. Hidraulinių lubų ramsčių saugos reikalavimai. 3 dalis. Hidraulinės valdymo sistemos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Juostinės pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Kabamosios prieigos įrangos saugos reikalavimai. Projektiniai skaičiavimai, stabilumo kriterijai, konstrukcija. Bandymai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Didžiaslėgės čiurkšlinės vandens mašinos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Didžiaslėgiai valytuvai. Didžiaslėgės vandens čiurkšlinės mašinos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Didžiaslėgių valytuvų, didžiaslėgių vandens čiurkšlinių mašinų ir vandens čiurkšlinių pjaustytuvų žarnos, žarnų linijos ir jungtys, o taip pat saugos įtaisai žarnų linijų jungtims apsaugoti

2009 9 8

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Mašinų sauga. Visuminis mašinų apšvietimas

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1845:2007

Avalynės gaminimo mašinos. Avalynės formavimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 2 dalis. Bendrieji reikalavimai. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

2009 12 18

EN 1846-2:2001+A3:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 2 28)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo tarnybų automobiliai. 3 dalis. Stacionariai sumontuota įranga. Sauga ir eksploatacinės charakteristikos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Savivartės priekabos. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 1 dalis. Stalinės diskinės pjaustymo staklės (su slankiuoju stalu ir be jo), formatinio pjaustymo ir statybvietėse naudojamos staklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 3 dalis. Skersinio pjaustymo pjūklai ir dvejopos paskirties skersinio pjaustymo pjūklai ir diskiniai darbastaliai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 4 dalis. Daugiadiskės rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo išilginio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 5 dalis. Diskinės skersinio pjaustymo staklės su darbastaliais ir pjaunančios iš apačios į viršų

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 6 dalis. Rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo diskinės malkų pjaustymo staklės, dvejopos paskirties diskinės malkų pjaustymo staklės ir stalinės diskinės pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 7 dalis. Mechanizuotosios pastūmos, rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo vienapjūklės rąstų pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 8 dalis. Rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo diskinės vienapjūklės kraštų apipjaustymo dalijamosios staklės su elektra ar kita energija varomo pjūklo bloku

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 9 dalis. Automatinės pastūmos rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo dvidiskės skersinio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 10 dalis. Diskinės vienapjūklės automatinės ir pusiau automatinės aukštyneigės skersinio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 11 dalis. Pusiau automatinės ir automatinės horizontaliosios skersinio pjaustymo staklės su vienu pjovimo mazgu (radialiniai pjūklai)

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 12 dalis. Švytuoklinės skersinio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 13 dalis. Horizontaliosios plokščių pjaustymo staklės su prispaudimo skerse

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 14 dalis. Vertikaliai įtvirtinto tašo pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 15 dalis. Automatinės pastūmos, rankinio uždėjimo ir (arba) nuėmimo diskinės daugiapjūklės skersinio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 16 dalis. Dvigubosios V formos kampinio pjaustymo staklės

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Diskinės pjaustymo staklės. 17 dalis. Rankinės horizontaliosios skersinio pjaustymo staklės su vienu pjovimo mazgu (rankiniai radialiniai pjūklai)

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Požeminių kasyklų mašinos. Kasyklose naudojamos slankiosios mašinos. Sauga. 2 dalis. Lokomotyvai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Pagrindiniai saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Stabilumo ir stiprio reikalavimai, apskaičiavimai ir bandymo metodai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Bendrieji reikalavimai. 3 dalis. Vibracijų matavimo metodai ir mažinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Bendrieji reikalavimai. 4 dalis. Triukšmo matavimo metodai ir mažinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Dengiamųjų medžiagų pulverizavimo ir purškimo įranga. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Pjaustyklės. Saugos ir higienos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Kompresorių ir vakuuminių siurblių triukšmo tyrimo taisyklės. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasė) (ISO 2151:2004)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Žemės darbų mašinos. Mažiausieji prieigos matmenys (ISO 2860:1992)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Žemės darbų mašinos. Prieigos sistemos (ISO 2867:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Žemės darbų mašinos. Laboratoriniai apsauginių konstrukcijų bandymai. Techniniai reikalavimai, keliami nukrypimą ribojančiam tūriui (ISO 3164:1995)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

4 klasės ąsiniai varžtai bendrosioms kėlimo reikmėms (ISO 3266:2010)

2010 10 20

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Žemės kasimo mašinos. Antropometriniai operatorių duomenys ir mažiausioji operatoriaus darbo erdvė (ISO 3411:2007)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Žemės darbų mašinos. Apsaugos nuo krintančių objektų konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (ISO 3449:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Žemės kasimo mašinos. Mašinų su pneumatinėmis padangomis stabdymo sistemos. Sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodikos (ISO 3450:1996)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Žemės darbų mašinos. Apsaugai. Apibrėžtys ir reikalavimai (ISO 3457:2003)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Žemės darbų mašinos. Apsaugos nuo apvirtimo konstrukcijos. Laboratoriniai bandymai ir eksploataciniai reikalavimai (ISO 3471:2008)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikslieji aidėjimo kamerų metodai (ISO 3741:2010)

2011 4 8

EN ISO 3741:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir garso energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertinis šaltinį gaubiančio matuojamojo paviršiaus virš atspindinčiosios plokštumos metodas (ISO 3743-1:2010)

2011 4 8

EN ISO 3743-1:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertiniai metodai, taikomi aidžiojo garso laukuose kilnojamiesiems mažiems šaltiniams. 2 dalis. Specialiosios aidėjimo kameros metodai (ISO 3743-2:1994)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertinis beveik laisvojo lauko virš atspindinčiosios plokštumos metodas (ISO 3744:2010)

2011 4 8

EN ISO 3744:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikslieji beaidžių ir pusiau beaidžių kamerų metodai (ISO 3745:2003)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikrinamasis šaltinį gaubiančio matuojamojo paviršiaus virš atspindinčiosios plokštumos metodas (ISO 3746:2010)

2011 4 8

EN ISO 3746:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 30)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios ir garso energijos lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Ekspertiniai ir tikrinamieji metodai, taikomi aidžioje aplinkoje eksploatavimo sąlygomis (ISO 3747:2010)

2011 4 8

EN ISO 3747:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 30)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 4254-1:2008)

2009 12 18

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 5 dalis. Žemės dirbimo įranga su mechanine pavara (ISO 4254-5:2008)

2010 5 26

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 6 dalis. Purkštuvai ir skystųjų trąšų skleistuvai (ISO 4254-6:2009)

2010 5 26

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 7 dalis. Javų, siloso ir medvilnės kombainai (ISO 4254-7:2008)

2010 5 26

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 10 dalis. Rotaciniai šieno vartytuvai ir grėbliai (ISO 4254-10:2009)

2010 5 26

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Žemės ūkio mašinos. Sauga. 11 dalis. Rinktuviniai presai (ISO 4254-11:2010)

2011 4 8

EN 704:1999+A1:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 30)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hidraulika. Sistemų ir jų komponentų bendrosios taisyklės ir saugos reikalavimai (ISO 4413:2010)

2011 4 8

EN 982:1996+A1:2008

2.1 pastaba

2011 11 30

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatika. Sistemų ir jų komponentų bendrosios taisyklės ir saugos reikalavimai (ISO 4414:2010)

2011 4 8

EN 983:1996+A1:2008

2.1 pastaba

2011 11 30

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Mašinų ir įrenginių spinduliuojamojo triukšmo verčių deklaravimas ir patikra (ISO 4871:1996)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Ventiliatorių ir kitų orpūtinių įtaisų spinduliuojamo į kanalą garso galios nustatymas. Kanalo metodas (ISO 5136:2003)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Kardaninių varančiųjų velenų apsaugai. Mechaninio atsparumo ir dilimo bandymai bei priėmimo kriterijai (ISO 5674:2004)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Žemės darbų mašinos. Patogumo ir valdymo įtaisų pasiekimo zonos (ISO 6682:1986/Amd 1:1989)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Žemės kasimo mašinos. Sėdynės diržai ir jų tvirtinimo įtaisai. Eksploataciniai reikalavimai ir bandymai (ISO 6683:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Žemės darbų mašinos. Operatoriaus sėdynės vibracijų laboratorinis įvertinimas (ISO 7096:2000)

2009 9 8

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Ortakių garso slopintuvų ir oro skirstytuvų laboratorinių matavimų procedūros. Įneštiniai, triukšminiai srauto ir visuminiai slėgio nuostoliai (ISO 7235:2003)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomika. Pavojaus signalai viešosiose ir darbo vietose. Girdimieji pavojaus signalai (ISO 7731:2003)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Sausojo cheminio valymo mašinų saugos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 8230-1:2008)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Sausojo cheminio valymo mašinų saugos reikalavimai. 2 dalis. Mašinos, naudojančios perchloretileną (ISO 8230-2:2008)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Sausojo cheminio valymo mašinų saugos reikalavimai. 3 dalis. Mašinos, naudojančios lengvai užsiliepsnojančius tirpiklius (ISO 8230-3:2008)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas intensimetrija. 1 dalis. Matavimas atskiruose taškuose (ISO 9614-1:1993)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas intensimetrija. 3 dalis. Tikslusis matavimo skenuojant metodas (ISO 9614-3:2002)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 9902-1:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilės mašinos. 2 dalis. Triukšmo tyrimo programa. Paruošimo verpti ir verpimo mašinos (ISO 9902-2:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 3 dalis. Ne audimo mašinos (ISO 9902-3:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 4 dalis. Verpalų ruošimo, lynų ir virvių vijimo mašinos (ISO 9902-4:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 5 dalis. Paruošiamosios audimo ir mezgimo mašinos (ISO 9902-5:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 6 dalis. Trikotažo gamybos mašinos (ISO 9902-6:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilės mašinos. Triukšmo tyrimo programa. 7 dalis. Dažymo ir apdailos mašinos (ISO 9902-7:2001)

2009 12 18

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Pramoniniai robotai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Robotas (ISO 10218-1:2006/Cor 1:2007)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 10472-1:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 2 dalis. Skalbimo mašinos ir skalbyklės su centrifuga (ISO 10472-2:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 3 dalis. Tunelinės skalbimo linijos ir jų mašinos (ISO 10472-3:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 4 dalis. Oriniai džiovintuvai (ISO 10472-4:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 5 dalis. Plokštieji skalbinių lygintuvai, tiektuvai ir lankstytuvai (ISO 10472-5:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Pramoninių skalbyklų mašinų saugos reikalavimai. 6 dalis. Lyginimo ir dvilypavimo presai (ISO 10472-6:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Nešiojamieji varikliniai gyvatvorių genėtuvai. Sauga (ISO 10517:2009)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Pramoninės siuvimo mašinos. Siuvimo mašinų saugos reikalavimai, vienetai ir sistemos (ISO 10821:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Paleidimo rankena įtaisai. 1 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymai (ISO 11102-1:1997)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Paleidimo rankena įtaisai. 2 dalis. Atsijungimo kampo bandymo metodas (ISO 11102-2:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 11111-1:2009)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Ruošimo verpimui mašinos ir verptuvai (ISO 11111-2:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Neaustinių medžiagų mašinos (ISO 11111-3:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 4 dalis. Verpalų perdirbimo, lynų ir virvių gamybos mašinos (ISO 11111-4:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 5 dalis. Ruošimo audimui ir mezgimui mašinos (ISO 11111-5:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 6 dalis. Audinių gamybos mašinos (ISO 11111-6:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilės mašinos. Saugos reikalavimai. 7 dalis. Dažymo ir apdailos mašinos (ISO 11111-7:2005)

2009 12 18

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

2009 12 18

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika ir fotonika. Lazeriai ir lazerinė įranga. Aiškinamasis žodynas ir simboliai (ISO 11145:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Rankiniai neelektriniai varikliniai įrankiai. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Gręžtuvai ir sriegtuvai (ISO 11148-3:2010)

2011 4 8

EN 792-3:2000+A1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Rankiniai neelektriniai varikliniai įrankiai. Saugos reikalavimai. 4 dalis. Nesukieji smūginiai varikliniai įrankiai (ISO 11148-4:2010)

2011 4 8

EN 792-4:2000+A1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Rankiniai neelektriniai varikliniai įrankiai. Saugos reikalavimai. 6 dalis. Varikliniai srieginių tvirtinimo detalių įtvirtinimo įrankiai (ISO 11148-6:2010)

2011 4 8

EN 792-6:2000+A1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN ISO 11161:2007

Mašinų sauga. Integruotos automatizuotosios gamybos sistemos. Pagrindiniai reikalavimai (ISO 11161:2007)

2010 5 26

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

2010 5 26

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 9 30)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Pagrindinių standartų, skirtų garso spinduliuotės slėgio lygiams darbo ir kitose nurodytose vietose nustatyti, taikymo gairės (ISO 11200:1995, įskaitant Cor 1:1997)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių matavimas darbo ir kitose nurodytosiose vietose laisvajame garso lauke virš atspindinčiosios plokštumos, taikant nežymias aplinkos poveikio pataisas (ISO 11201:2010)

2010 10 20

EN ISO 11201:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 30)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių matavimas darbo ir kitose nurodytosiose vietose, taikant apytiksles aplinkos poveikio pataisas (ISO 11202:2010)

2010 10 20

EN ISO 11202:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 30)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Garso spinduliuotės slėgio lygių darbo ir kitose nurodytose vietose nustatymas pagal garso galios lygį (ISO 11203:1995)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių matavimas darbo ir kitose nurodytosiose vietose, taikant tikslias aplinkos poveikio pataisas (ISO 11204:2010)

2010 10 20

EN ISO 11204:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 30)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Mašinų ir įrenginių spinduliuojamas triukšmas. Ekspertinis metodas, nustatatyti garso spinduliuotės slėgio lygius darbo ir kitose nurodytose vietose, taikant garso intensimetriją (ISO 11205:2003)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerinis įtaisas. Mažiausieji dokumentų reikalavimai (ISO 11252:2004)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Gaubtų garso izoliavimo charakteristikų nustatymas. 1 dalis. Laboratoriniai matavimai (deklaravimo reikmėms) (ISO 11546-1:1995)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Gaubtų garso izoliavimo charakteristikų nustatymas. 2 dalis. Natūriniai matavimai (priėmimo ir patikros reikmėms) (ISO 11546-2:1995)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Mašinų sauga. Lazerinio apdorojimo mašinos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 11553-1:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Mašinų sauga. Lazerinio apdorojimo mašinos. 2 dalis. Saugos reikalavimai, keliami rankiniams lazerinio apdorojimo įtaisams (ISO 11553-2:2007)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika ir fotonika. Lazeriai ir lazerinė įranga. Lazerio pluošto galios, energijos ir laikinių charakteristikų tyrimo metodai (ISO 11554:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Miškų ūkio mašinos. Stiebinių variklinių genėtuvų saugos reikalavimai ir bandymai. 1 dalis. Įrenginiai su įmontuotu vidaus degimo varikliu (ISO 11680-1:2000)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Miškų ūkio mašinos. Stiebinių variklinių genėtuvų saugos reikalavimai ir bandymai. 2 dalis. Įrenginiai su ant nugaros nešiojamu energijos šaltiniu (ISO 11680-2:2000)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Miškų ūkio mašinos. Nešiojamųjų grandininių pjūklų saugos reikalavimai ir bandymai. 1 dalis. Grandininiai miško darbų pjūklai (ISO 11681-1:2004 įskaitant keitinį A1:2007)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Miškų ūkio mašinos. Nešiojamųjų grandininių pjūklų saugos reikalavimai ir bandymai. 2 dalis. Medžių genėjimo grandininiai pjūklai (ISO 11681-2:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Rekomendacijos, kaip projektuoti mažatriukšmes mašinas ir įrenginius. 1 dalis. Planavimas (ISO/TR 11688-1:1995)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika. Vamzdinių duslintuvų įneštinio silpninimo matavimas nepučiant oro. Laboratorinis tikrinamasis metodas (ISO 11691:1995)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Nešiojamosios rankinės krūmapjovės ir žoliapjovės su vidaus degimo varikliais. Sauga (ISO 11806:1997)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Kabinų garso izoliavimo charakteristikų nustatymas. Laboratoriniai ir natūriniai matavimai (ISO 11957:1996)

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Betono ir skiedinio vežimo, torkretavimo ir klojimo mašinos. Saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Smulkinimo mašinos. 1 dalis. Peilinių granuliatorių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Smulkinimo mašinos. 3 dalis. Smulkintuvų saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Smulkinimo mašinos. 4 dalis. Aglomeravimo įrenginių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Vidiniai maišytuvai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetinis suderinamumas. Liftams, eskalatoriams ir judamiesiems takams skirtų gaminių šeimos standartas. Atsparumas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Tešlos formuotuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Automatiniai dalytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Tešlos brandinimo kameros. Saugos ir higienos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Mašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Pjaustymo ir štampavimo staklės. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Pramoninių krautuvų sauga. Bandymo metodai matuoti spinduliuojamąjį triukšmą

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Kranų sauga. Sveikatos ir saugos reikalavimai. 2 dalis. Ribojimo ir rodymo įtaisai

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas (ISO 12100:2010)

2011 4 8

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

2.1 pastaba

2013 11 30

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunelių kasimo mašinos. Oro šliuzai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunelių kasimo mašinos. Štrechų kirtimo mašinos, nuolatinio veikimo kalnų kombainai ir smūginiai ardytuvai. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Krovininiai statybiniai keltuvai. 1 dalis. Keltuvai su prieinamosiomis platformomis

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Krovininiai statybiniai keltuvai. 2 dalis. Nuožulnieji keltuvai su neprieinamais krovinio perkėlimo įtaisais

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Žmonėms ir kroviniams skirti statybų keltuvai su vertikaliai judančiomis kabinomis

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Skysčio siurbliai. Saugos reikalavimai. Hidrostatinio bandymo procedūra

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Mašinų sauga. Mašinų skleidžiamos spinduliuotės rizikos įvertinimas ir mažinimas. 1 dalis. Bendrieji principai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Mašinų sauga. Mašinų skleidžiamos spinduliuotės rizikos įvertinimas ir mažinimas. 2 dalis. Skleidžiamos spinduliuotės matavimo metodika

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Mašinų sauga. Mašinų skleidžiamos spinduliuotės keliamos rizikos įvertinimas ir mažinimas. 3 dalis. Spinduliuotės mažinimas ją silpninant arba ekranuojant

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Mašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Batų ir odos presai. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekranai darbo su lazeriu vietose. Saugos reikalavimai ir bandymai

2010 5 26

EN 12254:1998+A2:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 9 30)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Diskinės pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Juostinės pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Kalandrai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 1 dalis. Keleivių laipteliai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 2 dalis. Viešojo maitinimo transporto priemonės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 3 dalis. Transporto priemonės su konvejerio juosta

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 4 dalis. Keleivių laipinimo galerijos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 5 dalis. Orlaivių degalų pripylimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 6 dalis. Ledo pašalinimo ir apsaugos nuo apledėjimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 7 dalis. Orlaivių manevravimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 8 dalis. Laiptelių ir platformų techninė priežiūra

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 9 dalis. Konteinerių ir padėklų krautuvai

2009 9 8

 

 

Įspėjimas. Šis skelbimas nėra susijęs su standarto 5.6 punktu, kurį taikant nelaikoma, kad standartas atitinka esminį Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.15 dalyje nustatytą sveikatos ir saugos reikalavimą ir to priedo 1.1.2 dalies b punkte nustatytą reikalavimą.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 10 dalis. Konteinerių ir padėklų ratiniai transporteriai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 12 dalis. Geriamojo vandens tarnybų įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 13 dalis. Tualetų tarnybų įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 14 dalis. Neįgaliųjų keleivių laipinimo transporto priemonės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 15 dalis. Bagažo ir įrangos vilkikai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 16 dalis. Pneumatinio paleidimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 17 dalis. Oro kondicionavimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 18 dalis. Deguonies arba azoto tiekimo įrenginiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 19 dalis. Orlaivių kėlikliai, ratų keitimo kėlikliai ir uodegos hidrauliniai stovai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Orlaivių pagalbinė antžeminė įranga. Ypatingieji reikalavimai. 20 dalis. Antžeminiai elektros maitinimo įrenginiai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Požeminės kasybos mašinos. Šarvuotų grandiklinių konvejerių saugos reikalavimų aprašas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Maisto gamybos įranga. Mėsmalės. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Tunelių kasimo mašinos. Prakasamųjų skydų montavimo, spaudžiamojo ir sraigtinio gręžimo mašinos, sutvirtinimų įrengimo įranga. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Ant stovo sumontuotos skylių gręžimo mašinos. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Odos lupimo, skutimo ir plėvių šalinimo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Plieniniai vieliniai lynai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 2 dalis. Apibrėžimai, paskirtis ir klasifikavimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 3 dalis. Naudojimo informacija ir techninė priežiūra

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 4 dalis. Suvytieji lynai, naudojami bendrosioms kėlimo reikmėms

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Plieniniai vielos lynai. Sauga. 10 dalis. Spiraliniai lynai bendrosioms konstrukcinėms reikmėms

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Mašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Modulinė batų taisymo įranga. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12409:2008

Plastikų ir gumos mašinos. Terminio formavimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Staklės. Sauga. Daugiaoperacinės staklės

2009 9 8

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Statybos aikštelių mūro ir akmenų pjaustymo įrenginiai. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Maisto perdirbimo mašinos. Pripildymo ir pagalbinės mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Maisto gamybos įranga. Valgomojo aliejaus ir riebalų gaminimo centrifugos. Saugos ir higienos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Žemės ūkio mašinos. Priekiniai krautuvai. Sauga

2010 5 26

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Mašinos avalynei, natūralios ir dirbtinės odos gaminiams gaminti. Triukšmo tyrimo taisyklės. Bendrieji reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifugos. Bendrieji saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Tvirtinimo detalių įsukimo įrankių triukšmo matavimo taisyklės. Ekspertinis metodas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Dengimo įrenginiai. Skystųjų organinių dengimo medžiagų nardinamojo dengimo ir elektrocheminio nusodinimo mašinos. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12601:2010

Generatoriniai agregatai su stūmokliniu vidaus degimo varikliu. Sauga

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Slėginiai dengimo medžiagų tiekimo ir apytakos įrenginiai. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12622:2009

Staklių sauga. Hidraulinių presų stabdžiai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 2 dalis. Blokų gaminimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 3 dalis. Mašinos su stumdomuoju ir pasukamuoju stalu

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 4 dalis. Betoninių stogo čerpių gaminimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-1 dalis. Vertikaliosios vamzdžių gaminimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-2 dalis. Horizontaliosios vamzdžių gaminimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-3 dalis. Išankstinio vamzdžių įtempimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 5-4 dalis. Betoninių vamzdžių dengimo mašinos

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 6 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji surenkamų armuotų gaminių gamybos įranga

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 7 dalis. Stacionarioji ir kilnojamoji įtemptojo gelžbetonio gaminių serijinės gamybos įranga

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Konstrukcinių gaminių iš betono ir silikatbetonio gamybos mašinos. Sauga. 8 dalis. Silikatbetonio (ir betono) konstrukcinių gaminių gamybos mašinos ir įrenginiai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Įrengimas ir naudojimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Žemės kasimo mašinos. Mašinos su pneumatinėmis padangomis. Reikalavimai vairo mechanizmui (ISO 5010:1992, modifikuotas)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Kranai. Naudojimo ir bandymo informacija. 1 dalis. Instrukcijos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Kėlimo kranai. Naudojimo ir bandymo informacija. 2 dalis. Ženklinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12649:2008

Betono plūktuvai ir betono išlyginimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Mašinos avalynei, natūraliai ir dirbtinei odai gaminti. Kalimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12693:2008

Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkos reikalavimai. Tūriniai šaldomieji kompresoriai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Medžiagų apdirbimo mašinų sauga. Gręžimo staklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Pėsčiojo valdomos variklinės žoliapjovės. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Obliavimo staklės ruošiniams obliuoti iš keturių pusių

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Paviršiaus apdorojimo įrenginių išmetamųjų dujų terminio valymo sistemos. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Dengiamųjų medžiagų maišytuvai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Maišytuvai, naudojami automobilių kėbulams perdažyti

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Medienos apdirbimo mašinų sauga. Drožlių ir dulkių stacionariųjų ištraukimo įrenginių sistemos. Saugaus eksploatavimo charakteristikos ir saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Maisto gamybos mašinos. Pagalbiniai mašinų su papildomąja pavara, maitinimo tiekimo reikmenys. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Maisto gamybos įranga. Virtuvės kombainai ir maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Maisto gamybos įranga. Rankiniai maišytuvai ir plaktuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Maisto gamybos įranga. Spinduliniai maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Sukiosios būgninės pjaustyklės. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrą. 1 dalis. Bandymai propano degikliu

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Konvejerio juostos. Degumo bandymas imituojant gaisrą. 2 dalis. Gaisrinis natūralių matmenų juostos bandymas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12882:2008

Bendrosios paskirties konvejerio juostos. Elektros saugos ir apsaugos nuo užsiliepsnojimo reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Pramonės gaminių paviršiaus valymo ir parengiamojo apdorojimo mašinos, naudojančios skysčius arba garus. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Pramonės gaminių paviršiaus valymo ir parengiamojo apdorojimo mašinos, naudojančios skysčius arba garus. 2 dalis. Mašinų, naudojančių vandeninius valymo skysčius, sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Pramonės gaminių paviršiaus valymo ir parengiamojo apdorojimo mašinos, naudojančios skysčius arba garus. 3 dalis. Mašinų, naudojančių lengvai užsiliepsnojančius valymo skysčius, sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Pramonės gaminių paviršiaus valymo ir parengiamojo apdorojimo, naudojant skysčius ir garus, mašinos. 4 dalis. Mašinų, naudojančių halogenintus tirpiklius, darbo sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Medžiagų apdirbimo mašinos. Sauga. Kibirkštinės erozijos mašinos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Kardaniniai galios perdavimo velenai ir jų apsaugai. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Mechanizuotai varstomų durų ir vartų saugos įrenginiai. Reikalavimai ir bandymo metodai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Dengimo įrenginiai. Organinių miltelinių dengiamųjų medžiagų purškimo kabinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Nešiojamosios ir (arba) ranka valdomos mašinos ir prietaisai su mechaniškai varomais pjovimo įrankiais. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 12999:2011

Kranai. Krovimo kranai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 13000:2010

Kranai. Savaeigiai kranai

2010 5 26

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Kranai. Bendrasis projektavimas. 1 dalis. Bendrieji principai ir reikalavimai

2009 9 8

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Kranai. Sauga. Bendrasis projektavimas. 2 dalis. Apkrovos veikimas

2009 9 8

EN 13001-2:2004+A2:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftų ir eskalatorių techninė priežiūra. Techninės priežiūros instrukcijų rengimo taisyklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Kelio paviršiaus valymo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Kelio paviršiaus apdorojimo mašinos. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Kelių priežiūros mašinos žiemą. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Spausdinimo, popieriaus gaminių bei popieriaus gamybos mašinų ir jų pagalbinės įrangos triukšmo matavimo metodai. 2 ir 3 tikslumo klasės

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Sandėliavimo, paruošimo išsiuntimui ir transportavimo gamykloje įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Sandėliavimo, paruošimo išsiuntimui ir transportavimo už gamyklos ribų įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Pjaustymo mašinos

2009 12 18

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 4 dalis. Pakreipiamieji stalai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 5 dalis. Krovimo į rietuves ir iš rietuvių mašinos ir įrenginiai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 6 dalis. Laužymo mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 7 dalis. Daugiasluoksnio stiklo pjaustymo mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 9 dalis. Plovimo įrenginiai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Plokščiojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 11 dalis. Gręžimo mašinos

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Tuštymėtojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Lašelinis tiektuvas

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Tuštymėtojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Padavimo valdymo mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Tuštymėtojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 3 dalis. IS mašinos

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Tuštymėtojo stiklo gamybos, apdirbimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Saugos reikalavimai. 5 dalis. Presai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Pramoninių krautuvų sauga. Bandymo metodai vibracijai matuoti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikos mašinos. Sauga. Dailiosios keramikos plytelių pakrovimas ir iškrovimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Odų išdirbimo mašinos. Atpjovimo ir odų plaukų skutimo juostiniais peiliais mašinos. Saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Odų išdirbimo mašinos. Ritininės dangų dengimo mašinos. Saugos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Odų išdirbimo mašinos. Sukieji indai. Saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Bulvių derliaus nuėmimo įrenginiai. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13120:2009

Vidinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Mašinų sauga. Frezavimo staklės (įskaitant gręžimo stakles)

2009 9 8

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Kranai. Įrenginiai.. 1 dalis. Elektrotechniniai įrenginiai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Kranai. Įranga. 2 dalis. Neelektrotechninė įranga

2011 4 8

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Žemės ūkio mašinos. Cukrinių ir pašarinių runkelių nuėmimo įrenginiai. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Kranai. Sauga. Netvirtinamoji krovinio kėlimo įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Kranai. Sauga. Rankomis valdoma kėlimo įranga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Daržovių skutyklės. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Medžiagų apdirbimo mašinos. Sauga. Stacionariosios šlifavimo staklės

2009 9 8

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Kubilų keltuvai ir apverstuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Dengimo įrenginiai. Kombinuotosios purškimo ir džiovinimo kabinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikos mašinos. Sauga. Vagonų skersinio perkėlimo platformos ir vagonai

2009 9 8

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Maišytuvai su horizontaliais velenais. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Pyragų ir tortų gamybos mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Plieninių vielos lynų galai. Sauga. 1 dalis. Plieninių vielos lynų kilpų antgaliai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 2 dalis. Vielinio lyno stropų kilpų supynimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 3 dalis. Movos ir suspaudžiamos movos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 4 dalis. Lietinis movinis sujungimas metalu ir derva

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13411-4:2002+A1:2008

2.1 pastaba

2011 9 30

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 5 dalis. Vielinių lynų sąvaržos su U varžtais

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Plieninių vielinių lynų galiniai įtaisai. Sauga. 6 dalis. Asimetriniai pleištiniai lizdiniai antgaliai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Plieninių vielinių lynų antgaliai. Sauga. 7 dalis. Simetrinis pleištinis lizdinis antgalis

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 1 dalis. Stropai bendrosioms kėlimo reikmėms

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 2 dalis. Gamintojo teikiamos informacijos apie stropo naudojimą ir techninę priežiūrą aprašas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Plieninių vielinių lynų stropai. Sauga. 3 dalis. Žiediniai ir lyniniai stropai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Plėvelių arba lakštų vyniotuvai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Tarpueilių šienapjovės. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Mašinos avalynei, natūralios odos ir odos pakaitalų dirbiniams gaminti. Atpjovimo, pjaustymo, iškirpimo, klijavimo ir klijų džiovinimo mašinos. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Mašinų sauga. Gaisrų prevencija ir priešgaisrinė apsauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mechaniniai virpesiai. Pramoniniai krautuvai. Operatoriaus sėdynės vibracijų laboratorinis įvertinimas ir techniniai reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Automobilių kelių priežiūros mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Miškų ūkio mašinos. Skiedrų ir medienos atliekų smulkintuvai. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Žemės kasimo mašinos. Apsauginės konstrukcijos (TOPS) apsaugai nuo mažagabaritinių ekskavatorių apvirtimo. Laboratoriniai bandymai ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (ISO 12117:1997, modifikuotas)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Sūrymo įšvirkštimo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kranai. Valdytuvai ir valdymo postai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Išorinės žaliuzės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Maišytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Kranai. Prieigos

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Keliamieji pašovimo į krosnis įrenginiai su stacionariuoju darbaviršiu. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Maisto gamybos įranga. Salotų džiovintuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Anginės. Eksploataciniai ir saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami vamzdžių formavimo ir valcavimo cechams ir jų apdailinimo linijos įrangai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Sodo įranga. Varikliniai smulkintuvai ir trupintuvai. Sauga

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Sodo įrenginiai. Pėsčiojo valdomi vejų aeratoriai ir purenamieji kultivatoriai. Sauga

2010 5 26

EN 13684:2004+A2:2009

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 6 30)

CEN

EN 13731:2007

Priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų naudojamos pneumatinės pagalvės. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Maisto gamybos įranga. Fermose naudojami didelio tūrio pieno aušintuvai. Konstrukcijos, eksploatacinių savybių, tinkamumo naudoti, saugos ir higienos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Šiluminės aplinkos ergonomika. Prisiliečiančio prie paviršiaus žmogaus reakcijos vertinimo metodai. 1 dalis. Karštieji paviršiai (ISO 13732-1:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Šiluminės aplinkos ergonomika. Prisiliečiančio prie paviršiaus žmogaus reakcijos vertinimo metodai. 3 dalis. Šaltieji paviršiai (ISO 13732-3:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Medžiagų apdirbimo mašinų sauga. Pneumatiniai presai

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Plaštaką ir ranką veikiančios vibracijos. Vibracijų perdavimo per plaštakos ir rankos veikiamas tampriąsias medžiagas faktoriaus matavimo metodas (ISO 13753:1998)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios su sauga. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai (ISO 13849-1:2006)

2009 9 8

 

2011 12 31

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios su sauga. 2 dalis. Įteisinimas (ISO 13849-2:2003)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Mašinų sauga. Avarinis stabdymas. Projektavimo principai (ISO 13850:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Mašinų sauga. Apsauginės įrangos išdėstymas atsižvelgiant į žmogaus kūno dalių artėjimo greitį (ISO 13855:2010)

2010 10 20

EN 999:1998+A1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 11 30)

CEN

EN ISO 13857:2008

Mašinų sauga. Saugūs atstumai, trukdantys viršutinėmis ir apatinėmis galūnėms pasiekti pavojingas zonas (ISO 13857:2008)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Pakloto išpjovimo mašinos. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Pjausnių pjaustymo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Pjaustymo kubeliais mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Užspaustuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Virimo katilai su varikliniais plaktuvais ir (arba) maišytuvais. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kaltinės plieninės ąsos bendrosioms kėlimo reikmėms. D ir išlenktos ąsos. 6-oji klasė. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Medžiagų apdirbimo staklės. Sauga. Šaltojo apdirbimo metalo pjaustymo staklės

2009 9 8

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Skysčio siurbliai. Saugos reikalavimai. Žemės ūkio maisto produktų gamybos įranga. Projektavimo taisyklės naudojimo higienai užtikrinti

2009 9 8

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Maisto gamybos įranga. Duonos pjaustyklės. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 13977:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Nešiojamųjų tiesybos ir techninės priežiūros mašinų ir vežimėlių saugos reikalavimai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Medžiagų apdirbimo staklės. Sauga. Giljotininės žirklės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Mašinų sauga. Mechanizuotoji automobilių stovėjimo vietos įranga. Projektavimo, gamybos, surinkimo ir perdavimo eksploatuoti stadijų saugos ir elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Biriųjų trąšų barstomosios. Sauga

2009 12 18

EN 14017:2005+A1:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 1 31)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Žemės ūkio ir miškų mašinos. Eilinės sėjamosios. Sauga

2009 12 18

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių tiesimo ir techninės priežiūros mašinos. 3 dalis. Bendroji sauga

2010 5 26

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios kombinuotųjų judesių kopėčios. Saugos ir charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Priešgaisrinių tarnybų naudojami aukštybiniai įtaisai. Pasukamosios nuosekliojo judesio kopėčios. Saugos ir charakteristikų reikalavimai bei bandymo metodai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Medžiagų apdirbimo staklių sauga. Pernašos ir specialios paskirties staklės

2009 9 8

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 1 dalis. Priėjimo tarp dviejų lygių fiksuotų priemonių parinkimas (ISO 14122-1:2001)

2010 10 20

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

2010 10 20

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 10 31)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 2 dalis. Darbinės platformos ir praėjimo takai (ISO 14122-2:2001)

2010 10 20

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

2010 10 20

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 10 31)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 3 dalis. Laiptai, laiptinės kopėčios ir turėklai (ISO 14122-3:2001)

2010 10 20

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

2010 10 20

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 10 31)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Mašinų sauga. Nuolatinės priėjimo prie mašinų priemonės. 4 dalis. Stacionariosios kopėčios (ISO 14122-4:2004)

2011 4 8

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

2011 4 8

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 7 20)

CEN

EN ISO 14159:2008

Mašinų sauga. Mašinų sauga. Higienos reikalavimai, taikomi projektuojant mašinas (ISO 14159:2002)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kranai. Rankiniu būdu valdomi krovinio manipuliatoriai

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Susivyniojanti paleidimo įranga. Bendrieji saugos reikalavimai (ISO 14314:2004)

2009 12 18

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Kranai. Sauga. Bokštiniai kranai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Paviršiaus apdorojimo įrenginiai. Paviršiaus apdorojimo įrenginių, įskaitant jų pagalbinius paruošiamuosius įrenginius, triukšmo bandymo taisyklės. 2 ir 3 tikslumo klasės

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Gaisriniai siurbliai. Nešiojamieji siurbliai. Saugos ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 1 dalis. Varikliniai suktuvai

2009 12 18

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kranai. Varikliniai suktuvai ir keltuvai. 2 dalis. Varikliniai keltuvai.

2009 12 18

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kranai. Žmonių kėlimo įrenginiai. 2 dalis. Pakeliamieji valdymo postai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Prancūziškų batonų raikytuvai. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Mašinų sauga. Plieno ir spalvotųjų metalų ekstruzinių presų saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Tolydžiojo krovimo įranga ir agregatai. Rusvosios anglies kasybos tolydžiojo krovimo įrangos bendrieji saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami hidrauliniams laisvojo karštojo kalimo presams plienui ir spalvotiesiems metalams formuoti

2010 10 20

 

 

CEN

EN 14677:2008

Mašinų sauga. Antrinė metalurgija. Skystojo plieno apdorojimo mašinos ir įranga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami elektros lanko krosnių plieno gamybos mašinoms ir įrangai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 1 dalis. Klasifikacija, bendrieji ir saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Gaisriniai siurbliai. Išcentriniai gaisriniai siurbliai be oro išsiurbiklio. 2 dalis. Bendrųjų ir saugos reikalavimų tikrinimas

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Mašinų darbo sauga. Antropometriniai darbo vietų prie mašinų projektavimo reikalavimai (ISO 14738:2002/Cor 1:2003 and Cor 2:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14753:2007

Mašinų sauga. Saugos reikalavimai, keliami tolydžiojo plieno liejimo mašinoms ir įrangai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Miškų ūkio mašinos. Savaeigės mašinos. Saugos reikalavimai

2009 12 18

 

 

CEN

EN 14886:2008

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Putplasčio blokų juostinės pjaustymo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Sodo įranga. Stumiamosios vejapjovės su vidaus degimo varikliu. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos ir sodo įrenginiai. Pėsčiojo valdomos ir nešiojamosios rankinės mašinos. Karštų paviršių pasiekiamumo nustatymas

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Konvejerinės indaplovės. Saugos ir higienos reikalavimai

2010 5 26

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Maisto perdirbimo mašinos. Miltų ir manų kruopų malimo ir perdirbimo mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Konvejerių juostos, naudojamos požeminiuose įrenginiuose. Elektros saugos ir atsparumo ugniai reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Elektromagnetinis suderinamumas. Bandymo metodai ir priėmimo kriterijai (ISO 14982:1998)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15000:2008

Pramoninių krautuvų sauga. Kintamojo siekio savaeigiai krautuvai. Išilginės apkrovos momento rodytuvų ir ribotuvų techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos ir bandymo reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15011:2011

Kranai. Tiltiniai ir ožiniai kranai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Statybvietėse naudojami kilnojamieji sienų ir vieliniai pjūklai. Sauga

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Kranai. Konteinerių kėlimo griebtuvų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15059:2009

Sniego plūkimo įranga. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Mašinų sauga. Juostų gamybos linijos mašinų ir įrenginių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gumos ir plastikų perdirbimo mašinos. Krepšių ir maišų plėvelių vyniojimo mašinos. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15093:2008

Mašinų sauga. Karštojo plokščiojo valcavimo staklynų saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15094:2008

Mašinų sauga. Šaltojo plokščiojo valcavimo staklynų saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Varikliniai judamieji stelažai ir lentynos, sukieji stelažai ir sandėlių keltuvai. Saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15162:2008

Gamtinio akmens gavybos ir mechaninio apdirbimo mašinos ir įrenginiai. Daugiapjūklių staklių saugos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15163:2008

Gamtinio akmens naudojimo ir perdirbimo mašinos ir įrenginiai. Sauga. Deimantinės vielos pjūklų reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15164:2008

Gamtinio akmens gavybos ir mechaninio apdirbimo mašinos ir įrenginiai. Sauga. Grandininių ir juostinių vertikaliojo drožimo staklių reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15166:2008

Maisto perdirbimo mašinos. Automatinės skerdenų pjaustymo mašinos, naudojamos skerdyklose. Saugos ir higienos reikalavimai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15268:2008

Degalinės. Saugos reikalavimai, keliami panardinamųjų siurblių sąrankų konstrukcijai

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15503:2009

Sodo įranga. Sodo orpūtės, siurbliai ir pučiamieji-įsiurbiamieji siurbliai. Sauga

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika. Kompiuteriniai manekenai ir dvimačiai kūno modeliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 15536-1:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 1 dalis. Kabinų klasifikacija, reikalavimai ir bandymo procedūros

2010 5 26

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Žemės ūkio traktoriai ir savaeigiai purkštuvai. Operatorių (vairuotojų) apsauga nuo pavojingųjų medžiagų. 2 dalis. Filtrai, reikalavimai ir bandymo procedūros

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Rankiniai įrankiai su neelektriniu varikliu. Triukšmo matavimo taisyklės. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasė) (ISO 15744:2002)

2009 9 8

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 2 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

CEN

EN 15774:2010

Maisto perdirbimo mašinos. Šviežių ir įdarytų makaronų gaminių (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette ir gnocchi) mašinos. Saugos ir higienos reikalavimai

2011 4 8

 

 

CEN

EN 15811:2009

Žemės ūkio mašinos. Pavaros judamųjų dalių apsaugai. Įrankiu atidaromas apsaugas (ISO/TS 28923:2007, modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Pastatų statybos mašinos ir įranga. Nešiojamosios rankinės nupjovimo mašinos su vidaus degimo varikliais. Saugos reikalavimai ir bandymai (ISO 19432:2006)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Skysčio siurbliai ir siurbliniai agregatai. Triukšmo bandymo taisyklės. 2-asis ir 3-iasis tikslumo laipsniai (ISO 20361:2007)

2009 9 8

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mechaniniai virpesiai. Rankomis laikomos ir valdomos mašinos. Vibracijų intensyvumo įvertinimo principai (ISO 20643:2005)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Miškų ūkio mašinos. Nešiojamųjų rankinių mašinų su vidaus degimo varikliu vibracijų tyrimo taisyklės. Rankenų vibracija (ISO 22867:2004)

2009 9 8

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Miškų ir sodų ūkio mašinos. Nešiojamųjų rankinių mašinų su vidaus degimo varikliu triukšmo tyrimo taisyklės. Ekspertinis metodas (2-oji tikslumo klasė) (ISO 22868:2011)

Tai skelbiama pirmą kartą

EN ISO 22868:2008

2.1 pastaba

2011 9 30

CEN

EN ISO 23125:2010

Staklės. Sauga. Tekinimo staklės (ISO 23125:2010)

2010 10 20

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Žemės ir miškų ūkio mašinos. Kuprininis lašelinis purkštuvas su vidaus degimo varikliu. Saugos reikalavimai (ISO 28139:2009)

2009 12 18

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 1 dalis. Kampiniai ir vertikalieji šlifuotuvai (ISO 28927-1:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 2 dalis. Veržliarakčiai, veržliasukiai ir atsuktuvai (ISO 28927-2:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 3 dalis. Poliruotuvai ir sukieji, orbitiniai ir ekscentriniai orbitiniai šlifuotuvai (ISO 28927-3:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 4 dalis. Tiesieji šlifuotuvai (ISO 28927-4:2010)

2011 4 8

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 5 dalis. Gręžtuvai ir smūginiai gręžtuvai (ISO 28927-5:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 6 dalis. Plūktuvai (ISO 28927-6:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 7 dalis. Kirptuvai ir žirklės (ISO 28927-7:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 8 dalis. Slankiojamojo judesio pjūklai, poliravimo ir apipjaustymo mašinos bei švytuokliniai arba sukieji pjūklai (ISO 28927-8:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 9 dalis. Nuovirų šalinimo plaktukai ir adatiniai nuovirų valytuvai (ISO 28927-9:2009)

2010 5 26

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Nešiojamieji rankiniai varikliniai įrankiai. Vibracijų intensyvumo įvertinimo metodai. 11 dalis. Akmens apdirbimo plaktukai (ISO 28927-11:2011)

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mechaniniai virpesiai. Laboratorinis transporto priemonės sėdynės vibracijos įvertinimo metodas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai (ISO 10326-1:1992)

2009 9 8

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

2009 9 8

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2009 12 28)

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionarioji lengvai užsidegančių pūkų elektrostatinio dengimo įranga. Saugos reikalavimai

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacionarioji nedegių skystųjų dengimo medžiagų elektrostatinio purškimo įranga. Saugos reikalavimai

2010 5 26

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

IEC 60204-1:2005 (Modifikuotas)

2010 5 26

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

2010 5 26

3 pastaba

2012 2 1

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 11 dalis. Reikalavimai, keliami aukštos įtampos įrangai, kai kintamoji įtampa yra aukštesnė kaip 1 000 V, o nuolatinė aukštesnė kaip 1 500 V, bet neviršija 36 kV

IEC 60204-11:2000

2010 5 26

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 32 dalis. Reikalavimai, keliami kėlimo mašinoms

IEC 60204-32:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

IEC 60335-1:2001 (Modifikuotas)

2010 10 20

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

2010 10 20

3 pastaba

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

2010 10 20

3 pastaba

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

2010 10 20

3 pastaba

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

2010 10 20

3 pastaba

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

2010 10 20

3 pastaba

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-67 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinės paskirties grindų priežiūros ir valymo mašinoms

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikuotas) + A1:2005 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-68 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinės paskirties purškiamiesiems-siurbiamiesiems valytuvams

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikuotas) + A1:2005 (Modifikuotas) + A2:2007 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-69 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinės paskirties drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliams, įskaitant variklinius šepečius

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikuotas) + A1:2004 (Modifikuotas) + A2:2007 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-72 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinėms komercinės paskirties grindų priežiūros mašinoms

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikuotas) + A1:2005 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-77 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėsčiojo valdomoms iš elektros tinklo maitinamoms vejapjovėms

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikuotas)

2011 4 8

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-79 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami didžiaslėgiams ir gariniams valytuvams

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikuotas) + A1:2004 (Modifikuotas) + A2:2007 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

IEC 60745-1:2006 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

2011 4 8

3 pastaba

2013 10 1

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gręžtuvams ir smūginiams gręžtuvams

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sraigtų suktuvams ir smūginiams veržlių suktuvams

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nediskiniams šlifuotuvams ir poliruotuvams

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikuotas) + A1:2008 (Modifikuotas)

2010 5 26

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjūklams

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikuotas)

2011 4 8

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami plaktukams

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikuotas) + A1:2006 + A2:2008

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami žirklėms ir kirptuvams

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sriegtuvams

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami slankiojamojo judesio pjūklams (siaurapjūkliams ir pjūkleliams)

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami betono vibratoriams

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami grandininiams pjūklams

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Tai skelbiama pirmą kartą

3 pastaba

2013 12 1

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-14 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami obliams

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikuotas) + A1:2006 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

2011 4 8

3 pastaba

2013 6 1

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gyvatvorių genėtuvams

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kabių pistoletams

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikuotas)

2011 4 8

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami fasoninio ir kraštų frezavimo įrankiams

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikuotas)

2011 4 8

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-18 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suveržiamųjų juostų rištuvams

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-19 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sujungimo lizdų skobtuvams

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

2011 4 8

3 pastaba

2013 6 1

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami juostiniams pjūklams

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikuotas) + A1:2008

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Rankiniai varikliniai elektriniai įrankiai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drenų valytuvams

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Tai skelbiama pirmą kartą

3 pastaba

2013 12 1

Cenelec

EN 61029-1:2009

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

IEC 61029-1:1990 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

2011 4 8

3 pastaba

2013 11 1

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-1 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami diskiniams pjūklams su darbastaliais

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikuotas) + A1:1999 + A2:2001

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami deimantiniams gręžtuvams su tiekiamu vandeniu

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikuotas)

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vienasuklėms vertikaliosioms frezavimo staklėms

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikuotas) + A1:1999 + A2:2001

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kampiniams pjūklams

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nupjovimo šlifuotuvams

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikuotas)

2010 10 20

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Kilnojamųjų variklinių elektrinių įrankių sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami jungtiniams kampiniams ir staliniams pjūklams

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikuotas)

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 1 dalis. Reikalavimai, keliami regimiesiems, girdimiesiems ir lytimiesiems signalams

IEC 61310-1:2007

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 2 dalis. Ženklinimo reikalavimai

IEC 61310-2:2007

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Mašinų sauga. Rodymas, ženklinimas ir paleidimas. 3 dalis. Vykdytuvų išdėstymo ir veikimo reikalavimai

IEC 61310-3:2007

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Mašinų sauga. Elektrai jautri apsauginė įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai

IEC 61496-1:2004 (Modifikuotas)

2010 5 26

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

2010 5 26

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 6 1)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Reguliuojamojo greičio elektrinių galios pavarų sistemos. 5-2 dalis. Saugos reikalavimai. Funkcinė sauga

IEC 61800-5-2:2007

2009 12 18

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Mašinų sauga. Su sauga susijusių elektrinių, elektroninių ir elektroninių programuojamųjų valdymo sistemų funkcinė sauga

IEC 62061:2005

2010 5 26

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3), priede.

Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/54


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)

2011/C 214/02

ESO (1)

Darniojo standarto nuorodiniai žymenys ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data

1 pastaba

CEN

EN ISO 3381:2011

Geležinkelio taikmenys. Akustika. Triukšmo matavimas bėginių transporto priemonių viduje (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Riedėjimo guoliai

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Plastiškieji tepalai

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžės. Eksploatacinių charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai reikalavimai, keliami geležinkelio riedmenų kėbulams. 1 dalis. Geležinkelio riedmenys, išskyrus prekinius vagonus

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Konstrukciniai geležinkelio riedmenų kėbulų reikalavimai. 2 dalis. Prekiniai vagonai

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varomosios ašys. Projektavimo metodas

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Varančiosios ašys. Projektavimo metodas

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 2 dalis. Įtemptieji vienblokiai pabėgiai

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 3 dalis. Dviblokiai gelžbetoniniai pabėgiai

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Gelžbetoniniai pabėgiai. 4 dalis. Įtemptieji iešmų ir bėgių sankryžų pabėgiai

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Aširačiai. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ašys. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Gaminio reikalavimai

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 1 dalis. 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiai geležinkelio bėgiai

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bėgiai, naudojami kartu su 46 kg/m ir didesnės ilginės masės plačiapadžiais geležinkelio bėgiais

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgiai. 3 dalis. Gretbėgiai

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Ratų riedėjimo paviršiaus profilis

 

 

CEN

EN 13749:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Vežimėlių rėmų konstrukcinių reikalavimų nustatymo metodas

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai tiesiamo kelio parametrai. 1 435 mm ir platesnės vėžės kelias. 1 dalis. Bėgių kelias

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Projektiniai tiesiamo kelio parametrai. 1 435 mm ir platesnės vėžės kelias. 2 dalis. Iešmų ir bėgių sankryžų bei kelio išlyginimas staigiai keičiantis kreivumo spinduliui

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Geometrinė bėgių kelio kokybė. 5 dalis. Geometrnės kokybės lygmenys

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Vientisi ratai. Techninė patvirtinimo procedūra. 1 dalis. Kaltiniai ir valcuoti ratai

EN 13979-1:2003+A1:2009

2.1 pastaba

2011 9 30

CEN

EN 14033-1:2011

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių tiesimo ir techninės priežiūros mašinos. 1 dalis. Eismo techniniai reikalavimai

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 4 dalis. Laisvo geležinkelio kelio aerodinamikos reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 5 dalis. Aerodinamikos tuneliuose reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Geležinkelio taikmenys. Aerodinamika. 6 dalis. Šoninio vėjo įvertinimo reikalavimai ir bandymo procedūros

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Geležinkelio taikmenys. Stabdymo ir lėtinimo kelių bei sustabdymo paramertų skaičiavimo metodai. 6 dalis. Traukinių sąstatų arba pavienių riedmenų grandininis skaičiavimas

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių kontaktinis sandūrinis aplydomasis suvirinimas. 2 dalis. Nauji R220, R260, R260Mn ir R350HT tipo bėgiai, suvirinti darbų atlikimo vietoje naudojant kilnojamąsias suvirinimo mašinas, kitokias nei stacionarieji įrenginiai

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Tiesieji ir kampu lenkti stabdžių ir pagrindinio rezervuaro vamzdyno uždarymo čiaupai

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 1 dalis. Patogumo parametrai

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Mašinisto kabinos oro kondicionavimas. 2 dalis. Tipo bandymai

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių plastiškieji tepalai. 1 dalis. Tepumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių plastiškieji tepalai. 2 dalis. Riedmenų, kurių greičiai iki 200 km/h, mechaninio stabilumo bandymo metodas

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Sukabinimo įtaisai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, specifinės jungties geometrija ir bandymo metodai

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio transporto priemonių kėbulų atsparumo smūginėms apkrovoms reikalavimai

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Geležinkelio taikmenys. Gabaritai. 2 dalis. Riedmenų gabaritas

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Geležinkelio taikmenys. Gabaritai. 3 dalis. Konstrukcijų arčio gabaritai

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Ekvivalenčiojo kūgiškumo nustatymo metodas

 

 

CEN

EN 15313:2010

Geležinkelio taikmenys. Naudojamų aširačių eksploatavimo reikalavimai. Naudojamų ir nenaudojamų aširačių techninė priežiūra

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Skirstomieji vožtuvai ir skirstomieji skiriamieji įtaisai

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Rato ir bėgio trinties techninė priežiūra. Ratų antbriaunių tepimas

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Geležinkelio taikmenys. Ašidėžių būsenos stebėjimas. Sietuvo ir konstrukciniai reikalavimai. 1 dalis. Bėgių kelio įranga ir riedmenų ašidėžės

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Kelio ruožų dinaminių savybių, skirtų pravažiuojančio traukinio spinduliuojamam triukšmui matuoti, apibūdinimas

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Taukšai

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenys. Traukimo įtaisai ir sraigtinės sąvaržos

 

 

CEN

EN 15594:2009

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėgių atnaujinimas, taikant elektrinį lankinį suvirinimą

 

 

CEN

EN 15610:2009

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Bėgių šiurkštumo, susijusio su riedėjimo triukšmo kūrimu, matavimas

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Pneumatinės relės

EN 15611:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Stabdžių vamzdyno greitinimo įtaiso vožtuvas

EN 15612:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Tuščias-pakrautas režimo perjungikliai

EN 15624:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Automatiniai kintamosios apkrovos jutikliai

EN 15625:2008

2.1 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2011 4 30)

CEN

EN 15663:2009

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų masės apibrėžtys

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų su vėžės pakylos stygiaus kompensavimo sistema ir (arba) riedmenų, kurie numatomi eksploatuoti su didesniu pakylos stygiumi nei nurodyta EN 14363:2005 G priede, priimamieji eismo charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 15687:2010

Geležinkelio taikmenys. Prekinių vagonų, kurių ašies statinės apkrovos yra nuo 225 kN iki 250 kN, priimamieji eismo charakteristikų bandymai

 

 

CEN

EN 15723:2010

Geležinkelio taikmenys. Naudingojo krovinio apsaugų nuo aplinkos poveikių uždaromieji įtaisai ir fiksatoriai. Ilgalaikiškumo, eksploatavimo, žymėjimo, techninės priežiūros ir perdirbimo reikalavimai

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Greitųjų traukinių stabdymo sistemos. 1 dalis. Reikalavimai ir apibrėžtys

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Greitųjų traukinių stabdymo sistemos. 2 dalis. Bandymo metodai

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 1 dalis. Važiavimo ir eksploatavimo techniniai reikalavimai

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Bėginės-nebėginės mašinos ir susijusi įranga. 2 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai

 

 

CEN

EN 15806:2010

Geležinkelio taikmenys. Stabdymas. Statinių stabdžių bandymai

 

 

CEN

EN 15807:2011

Geležinkelio taikmenys. Pneumatinės pusmovės

 

 

CEN

EN 15827:2011

Geležinkelio taikmenys. Vežimėliai ir važiuoklės

 

 

CEN

EN 15892:2011

Geležinkelio taikmenys. Triukšmo spinduliavimas. Triukšmo mašinisto kabinoje matavimas

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 1 dalis. Apsaugos nuo elektros smūgio priemonės

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 2 dalis. Apsaugos nuo klaidžiojančiųjų srovių, kurias sukelia nuolatinės srovės traukos sistemos, poveikio priemonės

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Geležinkelio taikmenys. Stacionarieji įrenginiai. Apsauga nuo elektros, įžeminimas ir grįžtamoji grandinė. 3 dalis. Kintamosios ir nuolatinės srovės traukos sistemų sąveika

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. Elektrinės ir elektroninės įrangos oro tarpai ir paviršinio nuotėkio keliai

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2006 10 1)

EN 50124-1:2001/A2:2005

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2008 5 1)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Geležinkelio taikmenys. Izoliacijos derinimas. 2 dalis. Viršįtampiai ir naudojama apsauga

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 1 dalis. Riedmenų įrenginiai

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 2 dalis. Stacionarioji elektros įranga

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Geležinkelio taikmenys. Aplinkos poveikis įrenginiams. 3 dalis. Signalizavimo ir telekomunikacijų įrenginiai

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Geležinkelio taikmenys. Patikimumo, parengties, priežiūros ir saugos (PPPS) aprašas bei demonstravimas. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai ir bendrieji procesai

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Geležinkelio taikmenys. Stacionarioji įranga. Elektrinė trauka. Specialieji kompozicinių izoliatorių reikalavimai

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Geležinkelio taikmenys. Elektroninė geležinkelio riedmenų įranga

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Geležinkelio taikmenys. Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. Su sauga susiję ryšiai, naudojami perdavimo sistemose

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

2.1 pastaba

2013 9 1

Cenelec

EN 50159-1:2001

Geležinkelio taikmenys. Nuotolinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 1 dalis. Su sauga susiję ryšiai uždarose perdavimo sistemose

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Geležinkelio taikmenys. Nuolatinių ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos. 2 dalis. Su sauga susiję ryšiai atvirose perdavimo sistemose

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Geležinkelio taikmenys. Traukos sistemų maitinimo įtampa

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

3 pastaba

Terminas pasibaigęs

(2010 3 1)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Geležinkelio taikmenys. Riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Geležinkelio taikmenys. Maitinimo šaltiniai ir riedmenys. Techniniai maitinimo šaltinių (pastočių) ir riedmenų koordinavimo, užtikrinančio abipusio jų veikimo suderinamumą, kriterijai

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

1 pastaba:

Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data - tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujojo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujojo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną (iš dalies) pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų. Prielaidai, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, nustatytų produktams, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet kuriems netaikomas naujasis standartas, tai poveikio neturi.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujasis cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas (3 skiltis) susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naująjį cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pakeistas standartas nebeleidžia laikyti, kad laikomasi esminių direktyvos reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos įstaigos, kurių sąrašas pateikiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB (2) su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (3) , priede.

Darniuosius standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartų įstaigos darniųjų standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Bendrijos kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(3)  OL L 217, 1998 8 5, p. 18.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/64


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 214/03

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32190 (11/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

MARCHE

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via tiziano 44 ancona italia

www.marcheimpresa.net

Pagalbos priemonės pavadinimas

Promozione degli interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l’integrazione delle filiere produttive, delle reti di impresa e dei processi di aggregazione di imprese

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Art. 1 co 890 Legge n. 296/06 Legge Finanziaria 2007 – Utilizzo riparto Fondo Unico 2009/2010. Richiesta cofinanziamento statale di cui all’art. 2 DM del 07:05.2010

DDS n. 50/S_11 del 19/11/2010

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 3 1–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 1,08 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

35 %

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

200 000 EUR

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

10 %

0 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

10 %

0 %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

40 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://nuovobandi.regione.marche.it/DesktopModules/Bandi/Allegati/276023bd-2236-4f71-b967-c0a231f62f68.rtf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32205 (11/X)

Valstybė narė

Bulgarija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Bulgaria

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска“ №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Pagalbos priemonės pavadinimas

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2010 12 30–2011 11 14

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

BGN 48,90 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 41,56 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32207 (11/X)

Valstybė narė

Estija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Estonia

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Pagalbos priemonės pavadinimas

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Haridus- ja teadusministri 03. detsembri 2010 määrus nr 71

„Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ tingimused“

RT I, 13.12.2010, 2

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2010 12 16–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

ERDF – EUR 0,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

10 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122010002

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32231 (11/X)

Valstybė narė

Danija

Valstybės narės nuorodos numeris

2308-10-422

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Pelsdyrafgiftsfonden

c/o Dansk Pelsdyravlerforening

Langagervej 60

2600 Glostrup

www.pelsdyrafgiftsfonden.dk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Produktudvikling inden for anvendelse af skind. Eksperimentel udvikling.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 1–2011 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Drabužių siuvimas (gamyba)

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

DKK 2,04 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

15 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.pelsdyrafgiftsfonden.dk/files/Pelsdyrafgiftsfonden/Budgetter/DFFE%20Budget%202011.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32232 (11/X)

Valstybė narė

Lenkija

Valstybės narės nuorodos numeris

PL

Regiono pavadinimas (NUTS)

Poland

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instytucje Zarządzające RPO

Zał. 1

www.mrr.gov.pl, Zał. 2

Pagalbos priemonės pavadinimas

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych – regionalna pomoc inwestycyjna

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz

rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2010 7 16–2015 6 30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

PLZ 1 762,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r.) i rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31 lipca 2006 r.). – PLZ 1 500,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

70 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_pomoc_na_rewitalizacje.pdf


20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/70


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 214/04

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32235 (11/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Fondartigianato – Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 Roma Italia

www.fondartigianato.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Invito per la realizzazione di attività di formazione continua nell''ambito di processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in crisi

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000)

Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, no 289 (G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002)

Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, no 311 (G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004)

Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, no 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, no 80 (G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005)

Delibera CDA del Fondo del 15 dicembre 2010

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 1–2012 6 30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 4,50 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25 %

20 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2009.html

 

http://www.fondartigianato.it/documenti/2010/Proroga_Invito_1-2009-Delibera_15_dicembre_2010.doc

Cliccare sul banner in basso a sinistra della home page.

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32253 (11/X)

Valstybė narė

Austrija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

SALZBURG

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Umweltschutz

Postfach 527

5010 Salzburg

www.salzburg.gv.at/umwelt

Pagalbos priemonės pavadinimas

Umweltförderung im Land Salzburg

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Richtlinie des Landes Salzburg „Umweltförderung im Land Salzburg“

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 11–2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)

60 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į labai veiksmingą bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą (22 str.)

45 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

45 %

20 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)

40 %

0 %

Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms taikyti griežtesnius standartus nei Bendrijos nustatytieji arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra (18 str.)

35 %

20 %

Pagalba naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu Bendrijos standartų nėra, įsigyti (19 str.)

35 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.salzburg.gv.at/umwelt

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32279 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

GALICIA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas del Igape a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas (Procedimiento IG175)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 1, de 3 de enero) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia no competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de consultoría externa dirigidos al análisis económico-financiero de las pequeñas y medianas empresas. Resolución de 15 de abril de 2010 (DOG no 76, de 23 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation X 194/2010

Trukmė

2011 1 4–2011 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,20 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://goo.gl/DPHUb

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/109CA?OpenDocument

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32280 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

GALICIA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas del Igape para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) (Procedimiento IG165)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 5, de 10 de enero)por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del IGAPE para facilitar el análisis empresarial de las empresas gallegas cara al acceso al mercado alternativo bursátil (MAB).

Resolución de 11 de mayo de 2010 (DOG no 96, de 24 de mayo)por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation X 252/2010

Trukmė

2011 2 28–2011 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,30 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://goo.gl/ou64b

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/179BA?OpenDocument


20.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/74


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 214/05

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32284 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

GALICIA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas del Igape a las pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete 2010 G) (IG168)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 28 de diciembre de 2010 (DOG no 250, de 30 de diciembre) por la que se hace pública la ampliación de créditos asignados al Plan Remóvete 2010 G para la sustitución de vehículos en Galicia. Resolución de 27 de julio de 2010 (DOG no 147, de 3 de agosto) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 399/2010

Trukmė

2010 8 10–2010 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,29 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ddce5ed3313fd9abc125780800735f6f/$FILE/25000D008P206.PDF

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/18540f830aa0e561c12577730050283c/$FILE/14700D010P031.PDF

 

http://goo.gl/JDsFI

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32286 (11/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

DEUTSCHLAND

Mišrios,107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Projektträger Jülich

Projektträger Jülich (PtJ)- Außenstelle Berlin

Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

www.fz-juelich.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative. Vom 1. Dezember 2010

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Bundesanzeiger, Ausgabe 189, 14. Dezember 2010, Seite 4151

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 39/2010

Trukmė

2011 1 1–2012 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 30,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)

20 %

20 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/foerderrichtlinie_kommunen_bf.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32287 (11/X)

Valstybė narė

Bulgarija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Bulgaria

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.opcompetitiveness.bg

Pagalbos priemonės pavadinimas

Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. и доп., бр. 95/2010 г.): http://www.eufunds.bg/bg/page/119;

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.pdf;

Насоки за кандидатстване по процедура: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 10–2011 11 21

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

BGN 39,12 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 – BGN 33,25 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32290 (11/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

GALICIA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas del Igape para proyectos de tutorización de innovación y competitividad en las pymes (Procedimiento IG176)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 17 de diciembre de 2010 (DOG no 247, de 27 de diciembre) por la que se convocan para el ejercicio 2011, en régimen de concurrencia competitiva y trámite anticipado de gasto, las ayudas del Igape a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Resolución de 15 de abril de 2010 que da publicidad a las bases de las ayudas

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation X 208/2010

Trukmė

2011 1 31–2011 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,20 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ce3287136b78f83c125780300308096/$FILE/24700D011P050.PDF

 

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/11A4A?OpenDocument

 

http://goo.gl/ejslW

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.32291 (11/X)

Valstybė narė

Kipras

Valstybės narės nuorodos numeris

25.06.001.806

Regiono pavadinimas (NUTS)

Cyprus

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος

www.hrdauth.org.cy

Pagalbos priemonės pavadinimas

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Νόμος Αρ. 125(Ι) του 1999, άρθρο 21, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21(Ι) του 2007

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 1 1–2014 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 5,25 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/Stelexwsis-KoinopoisiEforo.pdf