ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.116.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. balandžio 14d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2011/C 116/01

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/235/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane, numatytos priemonės

1

2011/C 116/02

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/137/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje numatytos ribojamosios priemonės

2

 

Europos Komisija

2011/C 116/03

Euro kursas

3

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 116/04

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

4

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 116/05

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

10

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 116/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 116/07

Informacinis pranešimas – Viešosios konsultacijos – Kroatijos geografinės nuorodos

12

2011/C 116/08

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/1


Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/235/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane, numatytos priemonės

2011/C 116/01

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, nurodytiems atitinkamai Tarybos sprendimo 2011/235/BUSP (1) ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 (2) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane, priede ir I priede.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau minėtuose prieduose nurodyti asmenys turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/235/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 359/2011 numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą.

Atitinkamų asmenų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti prašymą atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) Nr. 359/2011 II priede išvardytuose tinklalapiuose, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams ar specialiems mokėjimams (plg. reglamento 4 straipsnį).

Atitinkami asmenys gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio 2 dalyje ir 263 straipsnio 4 bei 6 dalyse nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 51.

(2)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/2


Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/137/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje numatytos ribojamosios priemonės

2011/C 116/02

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2011/236/BUSP (1), kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/137/BUSP, II ir IV priedus ir į Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 360/2011 (2), kuriuo įgyvendinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, II priedą.

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad pirmiau nurodytuose prieduose išvardyti asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/137/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 204/2011 numatytos ribojamosios priemonės, sąrašą.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę teikti paraiškas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 204/2011 IV priede nurodytuose tinklalapiuose, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (plg. reglamento 7 straipsnį).

Atitinkami asmenys ir subjektai gali toliau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad jie turi galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje bei šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 100, 2011 4 14, p. 58.

(2)  OL L 100, 2011 4 14, p. 12.


Europos Komisija

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/3


Euro kursas (1)

2011 m. balandžio 13 d.

2011/C 116/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4493

JPY

Japonijos jena

121,84

DKK

Danijos krona

7,4584

GBP

Svaras sterlingas

0,88980

SEK

Švedijos krona

9,0300

CHF

Šveicarijos frankas

1,2995

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8620

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,390

HUF

Vengrijos forintas

266,17

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7091

PLN

Lenkijos zlotas

3,9584

RON

Rumunijos lėja

4,1110

TRY

Turkijos lira

2,1921

AUD

Australijos doleris

1,3814

CAD

Kanados doleris

1,3938

HKD

Honkongo doleris

11,2693

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8360

SGD

Singapūro doleris

1,8197

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 573,87

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,7978

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,4687

HRK

Kroatijos kuna

7,3671

IDR

Indonezijos rupija

12 546,36

MYR

Malaizijos ringitas

4,3812

PHP

Filipinų pesas

62,654

RUB

Rusijos rublis

40,7905

THB

Tailando batas

43,696

BRL

Brazilijos realas

2,2999

MXN

Meksikos pesas

17,1016

INR

Indijos rupija

64,5010


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/4


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2011/C 116/04

Pagalbos Nr.: SA.31983 (2010/XA)

Valstybė narė: Vokietijos Federacinė Respublika

Regionas: Freistaat Sachsen

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Teisinis pagrindas: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 2,3 mln. EUR kasmet

Didžiausias pagalbos intensyvumas:

Pripažintų veislininkystės susivienijimų veislininkystės apskaitos tvarkymas – 80 proc. (daugiausiai 80 000 EUR)

Rezultatų tikrinimas ir veislinės vertės nustatymas pagal veislininkystės programą – 70 proc.

Veislinių gyvulių parodų rengimas – 70 proc. (daugiausiai 33 000 EUR)

Įgyvendinimo data: Nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2015 m. gruodžio mėn.

Pagalbos tikslas: Pagalba teikiama, kad gyvulių veislininkystės priemonėmis būtų pagerintas gyvulininkystės produkcijos konkurencingumas. Visų pirma, įgyvendinant ūkines veislininkystės programas turėtų būti saugoma ir gerinama genetinė gyvulių bandos kokybė. Pagalba taip pat teikiama tam, kad būtų renkami ir vertinami duomenys, skirti pagal veislininkystės programas saugoti ir pagerinti genetinę naminių gyvulių kokybę. Todėl paslaugų teikėjas atlieka bandymus, surenka ir vertina duomenis. Už tai paslaugų teikėjas gauna rinkos sąlygas atitinkantį užmokestį, sudarytą iš pagalbos ir ūkininko sumokėtos išlaidų dalies. Už įprastą pieno kokybės kontrolę pagalba neteikiama.

Priemonės grindžiamos 15 ir 16 straipsniais (atitinkamai, Techninės paramos teikimas, dalyvavimas parodose ir mugėse; Parama gyvulininkystės sektoriui).

Ekonomikos sektorius (-iai): Žemės ūkis (gyvulininkystė, kiaulininkystė, avininkystė, ožkininkystė ir arklininkystė)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Interneto svetainė:

 

http://www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Kita informacija:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 351564-2350

Pagalbos Nr.: SA.32108 (2010/XA)

Valstybė narė: Belgija

Regionas: Vlaanderen

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Teisinis pagrindas: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 0,109 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Didžiausias pagalbos intensyvumas – 100 % pagrįstų pateiktos pagalbos programos išlaidų. Bendrosioms išlaidoms kompensuoti pagalba neteikiama.

Įgyvendinimo data: Pagalba bus skiriama tik tada, kai ministras pasirašys atitinkamą dotacijos sprendimą ir kai bus skirta biudžeto asignavimų. Bus taikomas status quo principas.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Pagalba skiriama 2011 metais (2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. imtinai).

Pagalbos tikslas: Pagalba skiriama siekiant užtikrinti galimybę įmonių vadovams sąveikiai dalytis informacija ir skatinti įmonių tinklų tarpusavio sąveiką, taip pat praktiniams tyrimams, švietimui ir tyrimams apskritai. Aktyvus įvairių ekspertų grupių bendravimas yra itin svarbus optimaliam žinių įgijimui, kuris turėtų padėti skatinti inovacijas ir tobulinti ekologinio ūkininkavimo metodus. 2009–2010 m. Flandrijoje keturiuose ekologinio žemės ūkio ir sodininkystės sektoriuose (pieno gamyba, ožkų auginimas, vaisių auginimas nedideliais kiekiais ir daržovių auginimas lauke) pradėjo veikti ekologinių įmonių tinklai (oland. Bio-bedrijfsnetwerken).

Šiems ekologinių įmonių tinklams pagalba toliau bus teikiama ir 2011 m., taip pat bus padengta daugiametė strategija, kad tokie tinklai galėtų veikti savarankiškai.

Konkretūs tikslai:

tęsti tinklų grupių susitikimus,

į įmonių tinklus įtraukti mokslininkus ar švietimo darbuotojus,

metodologijos perdavimas,

naujų sektorių nustatymas (kaulavaisiai, galvijienos, paukštienos gamyba).

Priemonė taikoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnį dėl techninės paramos teikimo žemės ūkio valdoms. Pagalba gali būti padengiama 100 % šių išlaidų:

15 straipsnio 2 dalies c punktas: pagalba trečiųjų asmenų teikiamoms konsultavimo paslaugoms;

15 straipsnio 2 dalies d punktas: pagalba forumams, kuriuose įmonės galėtų dalytis informacija, konkursams, parodoms ir mugėms organizuoti bei dalyvauti jose:

15 straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktis: pagalba, skirta skleisti faktinę informaciją apie kokybės sistemas, kurias galima taikyti kitų šalių produktams, apie bendrinius produktus ir jų maistinę vertę bei siūlomą vartojimą.

15 straipsnio 2 dalies f punktas: pagalba leidiniams, pavyzdžiui, katalogams arba interneto svetainėms, kuriose pateikiama faktinė informacija apie atitinkamo regiono arba atitinkamo produkto gamintojus, jei ši informacija ir jos pateikimas yra neutralus ir jei visi atitinkami gamintojai turi lygias galimybes būti paminėti šiuose leidiniuose. Pagalba bus skiriama tik už tokią veiklą ir informacinę medžiagą, kurioje nėra nuorodos į produkto kilmę.

Šioje programoje pagalba reklamai nenumatyta.

Turi būti laikomasi visų 15 straipsnio dalių.

Ekonomikos sektorius (-iai): Ekologinis žemės ūkis

Pagalba skiriam tik MVĮ.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Interneto svetainė: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32132 (2010/XA)

Valstybė narė: Vokietijos Federacinė Respublika

Regionas: Visos Vokietijos federalinės žemės, teikiančios pagalbą

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Teisinis pagrindas: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Apie 3 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Daugiausiai 80 proc. ir daugiausiai 1 500 EUR

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė:

Pagalbos tikslas: Pagalba teikiama už neplaninį pavienių ūkių konsultavimą dokumentų tvarkymo sistemos taikymo klausimais. Ši priemonė turėtų padėti ūkininkams laikytis šiuolaikinio ir į kokybę orientuoto žemės ūkio standartų, ypač Reglamento (EB) Nr. 73/2009 5 ir 6 straipsnių ir jo II ir III priedų (kompleksinis paramos susiejimas). Konsultavimo paslaugas teikia viešosios arba privačiosios federalinių žemių pripažintos konsultavimo įstaigos. Kiekvieno ūkio konsultacijos grindžiamos dokumentų tvarkymo sistemos įrašais. Priemone gali naudotis iš esmės visi pagalbos gavėjai, pagalba teikiama kaip konsultavimo paslaugų dotacija.

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi žemės ūkio sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Pagalbą teikia atsakingos federalinių žemių institucijos

Pagalbą teikiančių institucijų adresai:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Faks. +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Faks. +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Faks. +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Faks. +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Faks. +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Faks. +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz

Tel. +49 611815-0

Faks. +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen

Tel. +49 611815-0

Faks. +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Faks +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Faks. +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Faks. +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Faks. +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Faks. +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Faks. +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Faks. +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Faks. +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Faks. +49 3613799-950

Interneto svetainė: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32133 (2010/XA)

Valstybė narė: Vokietijos Federacinė Respublika

Regionas: Visos Vokietijos federalinės žemės, teikiančios pagalbą

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Teisinis pagrindas: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Apie 175 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Daugiausiai 40 proc. ir daugiausiai 400 000 EUR per trejus ūkinius metus

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė:

Pagalbos tikslas: Siekiant paremti į būsimus uždavinius orientuotą, konkurencingą, tvarų, aplinkai ir gamtai nekenkiantį, prie klimato kaitos pritaikytą daugybės veiklos sričių žemės ūkį su aukštais gyvūnų gerovės standartais, gali būti skatinamos investicijos į pirminės žemės ūkio produktų gamybos įmones. Į vartotojų interesus, kaimo vietovių plėtrą ir biologinės įvairovės išlaikymą būtina atsižvelgti lygiai taip pat kaip į gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygų gerinimą.

Priemonė pagrįsta 4 straipsniu (Investicijos į žemės ūkio įmones).

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi žemės ūkio sektoriai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas: Pagalbą teikia atsakingos federalinių žemių institucijos

Pagalbą teikiančių institucijų adresai:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Faks. +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Faks. +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Faks. +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Faks. +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Faks. +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Faks. +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Faks. +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen

Tel. +49 611/815-0

Faks. +49 611/815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Faks. +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Faks. +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Faks. +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Faks. +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Faks. +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Faks. +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Faks. +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Faks. +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Faks. +49 3613799-950

Interneto svetainė: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.32267 (2011/XA)

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Salamanca

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Sistemas de control lechero 2011

Teisinis pagrindas: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,02 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50,00 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. sausio 22 d.–2011 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Gyvulininkystės sektorius (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Avių ir ožkų auginimas, Pieninių galvijų auginimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Interneto svetainė: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Kita informacija: —


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/10


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

2011/C 116/05

1.   Kaip numatyta 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) 18 straipsnio 4 dalyje, Europos Komisija praneša, kad, jeigu peržiūra nebus inicijuota toliau nustatyta tvarka, toliau nurodytų kompensacinių priemonių galiojimas pasibaigs lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikiama pakankamai įrodymų, kad yra tikimybė, jog pasibaigus priemonių galiojimui subsidijavimas ir žala tęsis arba pasikartos.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikiama galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105, 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2)) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 597/2009 18 straipsnio 4 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo terminas

Polietileno tereftalatas (PET)

Indija

Kompensacinis muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 193/2007 (OL L 59, 2007 2 27, p. 34)

2012 2 28


(1)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(2)  Faks. +32 22956505.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 116/06

1.

2011 m. balandžio 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „PetroChina International (London) Company Limited“ (toliau – PCIL, JK), visiškai priklausanti įmonei „PetroChina Company Limited“ (toliau – „PetroChina“, Kinija), kurią kontrolioja įmonė „China National Petroleum Corporation“ (toliau – CNPC, Kinija), ir „Ineos AG“ (toliau – „Ineos“, Šveicarija), pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Ineos“ vykdomo rafinavimo verslo, būtent, naftos perdirbimo gamyklų „Grangemouth“ (Škotija) ir „Lavera“ (Prancūzija) ir susijusio turto (bendrai – tikslinė įmonė) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„PetroChina“: naftos ir naftos chemijos produktų gamyba ir paskirstymas,

„Ineos“: naftos chemijos produktų, specializuotų chemijos produktų ir naftos produktų gamyba visame pasaulyje,

tikslinė įmonė: produktų, pagaminamų perdirbant naftą naftos perdirbimo gamyklose, gamyba ir didmeninis tiekimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).


KITI AKTAI

Europos Komisija

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/12


INFORMACINIS PRANEŠIMAS – VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

Kroatijos geografinės nuorodos

2011/C 116/07

Šiuo metu vyksta Europos Sąjungos ir Kroatijos stojimo derybos ir kartu deramasi dėl vynų, aromatintų vynų ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos. Todėl svarstomas toliau išvardytų pavadinimų – geografinių nuorodų – apsaugos Europos Sąjungoje klausimas.

Kroatijos į Stojimo sutartį pageidautus įtraukti pavadinimus galima įtraukti tik atlikus nagrinėjimo ir prieštaravimų teikimo procedūrą. Šiems pavadinimams apsauga bus suteikta įstojimo dieną ir galios pereinamuoju laikotarpiu, per kurį Kroatija turi pateikti išsamius dokumentus.

Komisija ragina visas valstybes nares ar trečiąsias šalis, visus fizinius ar juridinius asmenis, turinčius teisėtų interesų ir gyvenančius arba įsisteigusius kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, pareikšti galimus prieštaravimus dėl tokios apsaugos pateikiant tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per du mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo. Prieštaravimo pareiškimai turėtų būti siunčiami elektroninio pašto adresu AGRI-B2@ec.europa.eu

Prieštaravimo pareiškimai bus nagrinėjami tik tuo atveju, jeigu jie bus gauti per pirmiau nurodytą laikotarpį ir jeigu juose bus įrodyta, kad siūlomas apsaugoti pavadinimas:

1)

būtų visiškai arba iš dalies homonimiškas Europos Sąjungoje pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91 nustatantį bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (3) saugomam pavadinimui, arba būtų įrašytas susitarimuose, kuriuos Europos Sąjunga sudarė su viena iš šių valstybių:

Albanijos Respublika (2006 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2006/580/EB dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių reikalų pasirašymo ir sudarymo (4) (3 protokolas dėl abipusių lengvatinio režimo lengvatų tam tikriems vynams, vyno, spiritinių gėrimų ir aromatinto vyno pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės)),

Australija (2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2009/49/EB dėl Europos bendrijos ir Australijos susitarimo dėl vyno prekybos (5)),

Bosnija ir Hercegovina (2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/474/EB dėl Europos bendrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų pasirašymo ir sudarymo (6) – 6 protokolas),

Kanada (2003 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas 2004/91/EB dėl Europos bendrijos ir Kanados susitarimo dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais sudarymo (7)),

Čilės Respublika (2002 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas 2002/979/EB Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Čilės Respublikos susitarimo, įsteigiančio asociaciją, pasirašymo ir tam tikrų jo nuostatų laikinojo taikymo (8)),

Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija (2001 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2001/916/EB dėl Papildomo protokolo, kuriuo reguliuojami Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimo prekybos aspektai, siekiant atsižvelgti į šalių derybų dėl tarpusavio preferencinių lengvatų tam tikriems vynams, vynų pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės bei spiritinių ir aromatintų gėrimų pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės, rezultatus (9)),

Meksika (1997 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas 97/361/EB dėl Europos bendrijos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl spiritinių gėrimų pavadinimų abipusio pripažinimo ir apsaugos sudarymo (10)),

Juodkalnija (2007 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2007/855/EB dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų pasirašymo ir sudarymo (11)),

Serbija (2008 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/36/EB dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų pasirašymo ir sudarymo (12)),

Pietų Afrika (2002 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas 2002/51/EB dėl Europos bendrijos ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo dėl prekybos vynu sudarymo (13) ir 2002 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas 2002/52/EB dėl Europos bendrijos ir Pietų Afrikos Respublikos Susitarimo dėl prekybos spiritu sudarymo (14)),

Šveicarija (2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2002/309/EB, Euratomas, dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (15), o ypač dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais – 7 ir 8 priedai),

Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2006/232/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos vynu sudarymo (16));

2)

atsižvelgiant į gerą prekės ženklo vardą, pripažinimą ir jo naudojimo laikotarpį, vartotojams galėtų kelti abejonių tikrasis produkto tapatumas.

Pirmiau nurodyti kriterijai įvertinami atsižvelgiant į Europos Sąjungos teritoriją; intelektinės nuosavybės teisių atveju tai yra teritorija ar teritorijos, kuriose saugomos minėtos teisės. Kad šie pavadinimai būtų saugomi Europos Sąjungoje, būtina sėkmingai baigti derybas ir priimti atitinkamą teisės aktą.

Vynų, aromatintų vynų ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų sąrašas  (17)

Produkto klasė

Kroatijoje registruotas pavadinimas

Vynas

Dalmatinska zagora

Vynas

Dingač

Vynas

Hrvatsko primorje

Vynas

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vynas

Hrvatska Istra

Vynas

Moslavina

Vynas

Plešivica

Vynas

Podunavlje

Vynas

Pokuplje

Vynas

Prigorje-Bilogora

Vynas

Primorska Hrvatska

Vynas

Sjeverna Dalmacija

Vynas

Slavonija

Vynas

Srednja i Južna Dalmacija

Vynas

Zagorje – Međimurje

Vynas

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Aromatintas vynas

Samoborski Bermet

Spiritinis gėrimas

Hrvatska loza

Spiritinis gėrimas

Hrvatska travarica

Spiritinis gėrimas

Hrvatska stara šljivovica

Spiritinis gėrimas

Slavonska šljivovica

Spiritinis gėrimas

Pelinkovac

Spiritinis gėrimas

Zadarski maraschino


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 149, 1991 6 14, p. 1.

(3)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(4)  OL L 239, 2006 9 1, p. 1.

(5)  OL L 28, 2009 1 30, p. 1.

(6)  OL L 169, 2008 6 30, p. 10.

(7)  OL L 35, 2004 2 6, p. 1.

(8)  OL L 352, 2002 12 30, p. 1.

(9)  OL L 342, 2001 12 27, p. 6.

(10)  OL L 152, 1997 6 11, p. 15.

(11)  OL L 345, 2007 12 28, p. 1.

(12)  OL L 28, 2010 1 30, p. 1.

(13)  OL L 28, 2002 1 30, p. 3.

(14)  OL L 28, 2002 1 30, p. 112.

(15)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(16)  OL L 87, 2006 3 24, p. 1.

(17)  Tai yra Kroatijos Respublikos valdžios institucijų pateiktas sąrašas. Remiantis OG 141/10 ir OG 31/11 paskelbtais potvarkiais dėl vynų, Oficialiajame leidinyje 14/11 paskelbtu potvarkiu dėl aromatintų vynų ir OG 61/09 ir 141/09 paskelbtais potvarkiais dėl spiritinių gėrimų geografinių nuorodų.


14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/15


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 116/08

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY“/„SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS“

EB Nr.: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

EB Nr.: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Lenkija ir Lietuva

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.4 klasė.

Kiti gyvūninės kilmės produktai (medus)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Tik bičių surinktas daugiažiedis nektaro medus gali būti parduodamas pavadinimu „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“. Parduodamas medus gali būti skystas (lenk. patoka) arba susikristalizavęs (lenk. krupiec). Medus gali būti tirštos konsistencijos ir pusiau skaidrus, skystos konsistencijos arba susikristalizavęs. Šis medus renkamas iš keliasdešimties toje vietovėje paplitusių rūšių medingųjų augalų, tokių kaip įvairių rūšių gluosniai, klevai, paprastosios kiaulpienės, avietės, dygiosios šunobelės, baltieji ir raudonieji dobilai, garždeniai, baltažiedžiai ir kiti ankštinių (Papilionaceae) šeimos augalai, ežeiniai, plautės, liepos, bastutinių (Brassicaceae) šeimos piktžolės, rugiagėlės, gauromečiai, baltažiedės robinijos, eremūrai, slyvos ir skėtinių, gvazdikinių bei lūpažiedžių šeimų augalai.

Vienos rūšies kultūrinių augalų žiedadulkių meduje gali būti tik labai mažas kiekis (bendras kiekis negali būti didesnis kaip 5 %). Jokiu būdu tokios žiedadulkės negali pakeisti savito medaus skonio, aromato bei spalvos. Medui būdinga spalva – nuo tamsiai geltonos iki tamsiai auksinės. Viena iš medaus savybių – nedidelis drumstumas. Medaus spalva gali būti kiek tamsesnė, jei jame yra lipčiaus, susidarančio išsiskiriant kai kurių augalų nektarui. Didžiausias lipčiaus kiekis šiame meduje, išreikštas elektriniu laidžiu, yra 0,5 mS/cm.

Fizinės ir cheminės medaus savybės:

drėgmės kiekis ne didesnis kaip 18 %,

tankis didesnis kaip 1 400 g/cm3,

prolino kiekis ne mažesnis kaip 25 mg/100 g medaus,

5-hidroksimetilfurfurolo (HMF) kiekis ne didesnis kaip 2,0 mg/100 g medaus,

pH (3,8–4,8),

paprastųjų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis ne mažesnis kaip 60 g/100 g,

sacharozės kiekis ne didesnis kaip 5g/100 g,

diastazės skaičius (DS) pagal J. E. Šadės metodą – ne mažesnis kaip 8 vienetai,

laisvųjų rūgščių kiekis ne didesnis kaip 50 meq/1 000 g,

savitasis elektrinis laidis – ne didesnis kaip 0,8 mS/cm.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Per medunešį ir žiemojimo laikotarpiu bitės minta į avilius suneštu natūraliu medumi ir žiedadulkėmis. Jų aviliuose paliekama tiek, kad bitės galėtų gerai peržiemoti, kol pavasarį maisto atsargas papildys šviežiu nektaru ir žiedadulkėmis. Tačiau esant nepalankioms oro sąlygoms vasaros pabaigoje bitės gali sunaudoti dalį sukauptų maisto atsargų. Tuomet maisto atsargas tenka papildyti rugpjūtį ir rugsėjį. Tuo tikslu bitės maitinamos sirupu iš cukraus (sacharozės) ir vandens, kurių santykis 1,5:1–2:1, priklausomai nuo laiko ir oro temperatūros. Bitės maitinamos vakare, kad į bityną nebūtų priviliojami plėšrūs vabzdžiai, ir per kelis kartus, kad bitės gerai perdirbtų maistą. Jei ankstyvą pavasarį po ilgai trukusios žiemos, dėl prastų oro sąlygų arba nektaro stokos reikia papildomai maitinti bites, pirmiausiai duodama medaus ir bičių duonelės iš bitininko sandėlyje laikomų atsargų (prireikus vieną po kito atidarant korius). Jei tokių atsargų nebėra, bitės maitinamos skystesniu nei rudenį cukraus sirupu (cukraus ir vandens santykis 1:2–1:1), nes bitėms pavasarį reikia daugiau vandens, taip pat maltomis žiedadulkėmis, kad bitės gautų baltymų. Bitėms maitinti naudojamas sirupas iš cukrinių runkelių cukraus ir vandens arba invertuotas sacharozės sirupas. Bitės sirupu maitinamos naudojant viršutines arba diafragmines maitintuves. Šio medaus rinkimo laikotarpiu bičių papildomai maitinti neleidžiama.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Nustatytoje geografinėje vietovėje turi vykti visi gamybos etapai – nuo avilių išdėstymo iki galutinio medaus pakavimo. Dėl labai trumpo augalų vegetacijos laikotarpio „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ renkamas tik tris mėnesius – nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio vidurio. Medus išsukamas medsukiu veikiant išcentrinei jėgai ir esant neaukštai temperatūrai. Nukoštas medus pilstomas į vienetinę tarą, kurios talpa ne didesnė kaip 1 400 g. Medus turi būti laikomas tamsiose, sausose ir gerai vėdinamose patalpose 4–18 °C temperatūroje. Neleistinas žiedadulkių filtravimas, medaus tirštinimas, pasterizavimas ir dirbtinis kaitinimas. Nei viename medaus gamybos etape temperatūra negali viršyti 42 °C. Medaus rinkimo metu draudžiama gydyti bites vaistais. Taip pat draudžiama naudoti cheminius ar kitokius bites atbaidančius produktus (kietus, skystus arba dujų pavidalo).

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Medų bitininkai patys pilsto į mažmeninės prekybos pakuotes (kurių talpa ne didesnė kaip 1 400 g). Tokiu būdu išsaugomos produkto fizinės, cheminės bei juslinės savybės, kurios galėtų pasikeisti, jeigu netinkamai supakuotas medus būtų vežamas dideliais atstumais.

Jei „Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ būtų transportuojamas už tos vietovės ribų kitose nei mažmeninės prekybos pakuotėse, kiltų pavojus, kad jis gali susimaišyti su kitų rūšių medumi arba kad rinkoje su saugomos kilmės vietos nuoroda bus parduodamas medus ne iš 4 punkte apibrėžtos geografinės vietovės.

Šiais apribojimais siekiama pašalinti veiksnius, galinčius turėti neigiamos įtakos šio medaus kokybei, ir užtikrinti didelį kontrolės sistemos patikimumą.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Visi bitininkai bei subjektai, užsiimantys medaus su saugoma kilmės vietos nuoroda supirkimu ir tolesniu jo pakavimu Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje, privalo naudoti vienodo tipo etiketes. Įrašai etiketėje daromi atitinkama valstybine kalba. Produkto pavadinimas gali būti rašomas atitinkama valstybine kalba.

Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas pavadinimas „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ bei kita informacija, visų pirma – indo talpa, gamintojo adresas, veterinarijos registro numeris, medaus išpilstymo data bei galiojimo laikas. Etiketėje taip pat bus pavaizduotas Europos Sąjungos saugomos kilmės vietos nuorodos ženklas arba Europos Sąjungos ženklas ir užrašas „Saugoma kilmės vietos nuoroda“.

Lenkijos teritorijoje etiketės bus platinamos tarpininkaujant Bitininkų sąjungos Seinų regioniniam skyriui, o Lietuvos teritorijoje – Lazdijų rajono bitininkų draugijai. Nurodytos organizacijos pateikia atitinkamoms kontrolės įstaigoms nustatytas etikečių platinimo taisykles. Šiomis taisyklėmis jokiu būdu negali būti diskriminuojami gamintojai, kurie nėra organizacijų nariai, tačiau gamina šį medų pagal specifikaciją.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ renkamas šioje vietovėje:

Lenkijoje: Seinų apskrities 4 savivaldybių teritorijoje (Seinų, Gibų, Krasnopolio, Punsko) ir Suvalkų apskrities 5 savivaldybių teritorijoje (Suvalkų, Šipliškių, Jeleniavos, Rutka Tartak, Vižainio),

Lietuvoje: Lazdijų rajono 12 seniūnijų teritorijoje (Kapčiamiesčio, Veisiejų, Kučiūnų, Lazdijų, Seirijų, Noragėlių, Šventežerio, Teizų, Šlavantų, Būdviečio, Šeštokų, Krosnos).

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Geografinė vietovė, kurioje renkamas „Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, yra Nemuno upės baseino teritorija, esanti Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, Rytų Suvalkijos ežeryno mezoregione. Praeityje šioje teritorijoje gyveno jotvingių gentys, dabar tai Seinų kraštas ir Lazdijų kraštas. Lenkijos teritorijoje surinktas medus vadinamas „Miód z Sejneńszczyzny“ (Seinų krašto medumi), o Lietuvos teritorijoje surinktas medus – Lazdijų krašto medumi. Tačiau tai vientisa teritorija, kurioje tokiais pat metodais gaunamas identiškas produktas. „Miód z Sejneńszczyzny“ (Seinų krašto medus) bei Lazdijų krašto medus yra tas pats produktas.

Seinų kraštas ir Lazdijų kraštas yra Rytų Suvalkijos ežeryno teritorijoje, Lietuvos ežeryno geografiniame regione. Ši vietovė vientisa dėl savo geografinės padėties, klimato sąlygų, vienodos augalijos bei gyvūnijos ir reljefo. Šias vietoves vienija ir bendra istorija. Šis regionas 1919 m. buvo perskirtas valstybine siena (po Pirmojo pasaulinio karo galutinai padalijus Lenkijos ir Lietuvos teritorijas). Tačiau valstybinė siena nesusilpnino žmonių kultūrinių ryšių, kuriuos Lenkijai ir Lietuvai tapus Šengeno erdvės narėmis (tai įvyko 2007 m.) vėl galima stiprinti.

Regiono reljefas formavosi daugeliu ledynmečio etapų. Toje vietovėje gausu ežerų, ledynmečiu po ledu susidariusių gilių vagų (jose susiformavo upės bei ežerai) ir vadinamųjų „ledo akių“ – nedidelių įdubimų, kurie kartais užpildyti vandeniu, dažniausiai susiformavusių tirpstant ledo luitams. Lazdijų rajone yra apie 150 ežerų, Seinų regione – kelios dešimtys, iš jų didžiausias yra Galadusis (lenk. Gaładuś), kurio dalis yra Lietuvos teritorijoje.

Šioje vietovėje vyrauja atšiaurus klimatas, kuriam būdingos labai aiškios žemyninio klimato ypatybės. Žiemą temperatūra yra žemesnė negu vidutinė šalyje, o vasarą – aukštesnė. Vidutinė metų temperatūra čia siekia 6,1 °C. Metinis kritulių kiekis visame regione sudaro vidutiniškai nuo 550 iki 600 mm. Augalų vegetacijos laikotarpis prasideda savaite arba dviem savaitėmis vėliau negu kaimyniniuose regionuose ir trunka labai trumpai – mažiau negu 150 dienų.

Šio regiono augmenija formavosi veikiant klimato, geologinėms ir hidrologinėms sąlygoms ir vykstant antropologinėms permainoms, todėl yra puikiai prisitaikiusi prie vyraujančių sąlygų. Reljefas, žiemos bei vasaros oro temperatūros, saikingas kritulių kiekis, labai trumpas vegetacinis laikotarpis bei švari aplinka turi lemiamos įtakos regiono augmenijai. Vietovėje, kurioje renkamas „Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“, paplitę reliktinių, borealinių ir šiaurinių rūšių augalai, tokie kaip šiaurinis gluosnis (Salix lapponum), žemasis beržas (Betula humilis), tekšė (Rubus chamaemorus), pelkinis gailis (Ledum palustre), lietuvinė monažolė (Glyceria lithuanica), šiaurinis švylys (Baeothryon alpinum). Regiono augmenija priklauso šiems ekotipams: pievų (laukų), miškų, pelkių (jų būklė beveik nepaliesta civilizacijos). Visoms minėtoms natūralioms bei žmogaus sukurtoms augmenijos bendrijoms būdinga tai, kad jose yra daug Papilionaceae pošeimio augalų, pavyzdžiui, dobilų (Trifolium), barkūnų (Melilothus), vikių (Vicia), liucernų (Medicago), pelėžirnių (Lathyrus), garždenių (Lotus), kurių nektare yra daug alkaloidų, glikozidų bei eterinių aliejų.

Gaminant šį medų labai svarbus yra žmogiškasis veiksnys. Apie bitininkų sugebėjimus visų pirma liudija geros bityno vietos parinkimas, bičių priežiūra ir tradiciniai bitininkavimo metodai, pavyzdžiui, naudojami mediniai aviliai, laikomasi apribojimų žiemą papildomai maitinant bites, meduje paliekamos žiedadulkės, jis netirštinamas, nepasterizuojamas ir dirbtinai nekaitinamas, išsukamas, esant neaukštai temperatūrai, išpilstomas bei saugomas laikantis atitinkamų apribojimų. Bitininkų įgūdžiai susiformavo per daugelį metų ir buvo perduodami iš kartos į kartą. Seną bitininkystės tradiciją šiame regione liudija gausūs literatūros šaltiniai ir leidiniai, taip pat nemažai teisinių normų. Oficialiai bitininkystės teisė buvo įtraukta į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutą 1529 m. XIV ir XV amžiuje Lietuvos kunigaikščiai šioje teritorijoje suteikdavo teises naudotis girių gėrybėmis, tarp jų teises naudotis miško drevėmis. 1873 m. buvo įkurta Seinų bitininkų draugija – pirmoji Lenkijos Karalystėje. Šioje vietovėje tvarkoma daug avilių registrų, pavyzdžiui, įkurtų XIX a. 4-ajame dešimtmetyje ir 1948 m.

5.2.   Produkto ypatumai:

Šiam medui būdingos tokios savybės, kuriomis jis išsiskiria iš kitų medaus rūšių:

mažas drėgmės kiekis – ne daugiau kaip 18 %,

didelis tankis – daugiau kaip 1 400 g/cm3,

stiprus aromatas,

kartokas skonis,

mažas vienos rūšies kultūrinių augalų žiedadulkių kiekis – ne daugiau kaip 5 %,

didelis prolino kiekis – ne mažiau kaip 25 mg/100 g medaus,

mažas 5-hidroksimetilfurfurolo (HMF) kiekis – ne daugiau kaip 2,0 mg/100 g medaus,

stabilus pH (3,8–4,8),

būdinga spalva – nuo tamsiai geltonos iki tamsiai auksinės, kartais ji gali būti tamsesnė dėl meduje esančio lipčiaus; medui taip pat būdingas nedidelis drumstumas.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

„Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“/„Seinų/Lazdijų krašto medus“ yra išskirtinis produktas, labai susijęs su vietove, kurioje jis renkamas. Visų pirma, 4 punkte apibrėžtoje vietovėje vyrauja medingieji augalai, kurių didžiąją dalį sudaro Papilionaceae pošeimio augalai, lemiantys savitą stiprų medaus aromatą bei kartoką skonį. Šiai geografinei vietovei būdinga ir tai, kad joje surinktame meduje vienos rūšies kultūrinių augalų žiedadulkių kiekis neviršija 5 %.

Šio medaus kokybė labai priklauso ir nuo specialių vietos bitininkų įgūdžių. Savo įgūdžius bitininkai turėjo ugdyti sudėtingomis klimato sąlygomis (dėl trumpo augalų vegetacijos laikotarpio šioje vietovėje medus gali būti renkamas tik tris mėnesius – nuo gegužės vidurio iki rugpjūčio vidurio). Bitininkystės menas ir vietovės išskirtinumas lėmė tokias išskirtines surenkamo medaus savybes kaip mažas drėgmės kiekis, didelis tankis, mažas 5-hidroksimetilfurfurolo kiekis ir stabilus pH.

Kita išskirtinė medaus savybė, liudijanti jo aukštą kokybę, yra didelis prolino kiekis, kuris susidaro dėl natūralios medaus kilmės, aplinkos veiksnių, o kartais ir dėl meduje esančio lipčiaus.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.