ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.047.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 47

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. vasario 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 047/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 047/02

Euro kursas

3

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 047/03

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalba, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka ( 1 )

4

2011/C 047/04

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalba, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka ( 1 )

7

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 047/05

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

10

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 047/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 047/07

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 47/01

Sprendimo priėmimo data

2010 11 17

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 144/10

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

O&O-steun aan Rekkof

Teisinis pagrindas

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, sektorių plėtra

Pagalbos forma

Grąžintina dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 19,72 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

33 %

Trukmė

iki 2012 12 31

Ekonomikos sektorius

Apdirbamoji pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 12 10

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 336/10

Valstybė narė

Austrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Teisinis pagrindas

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Sektorių plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 10 mln. EUR

Bendra suteiktos pagalbos suma: 26 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

75 %

Trukmė

2011 1 1–2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Paštas ir telekomunikacijos

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/3


Euro kursas (1)

2011 m. vasario 14 d.

2011/C 47/02

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3440

JPY

Japonijos jena

112,15

DKK

Danijos krona

7,4568

GBP

Svaras sterlingas

0,84000

SEK

Švedijos krona

8,7562

CHF

Šveicarijos frankas

1,3065

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8770

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,235

HUF

Vengrijos forintas

272,35

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7058

PLN

Lenkijos zlotas

3,9436

RON

Rumunijos lėja

4,2490

TRY

Turkijos lira

2,1460

AUD

Australijos doleris

1,3430

CAD

Kanados doleris

1,3280

HKD

Honkongo doleris

10,4735

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7797

SGD

Singapūro doleris

1,7233

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 511,82

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,8273

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,8662

HRK

Kroatijos kuna

7,4120

IDR

Indonezijos rupija

11 978,93

MYR

Malaizijos ringitas

4,1026

PHP

Filipinų pesas

58,667

RUB

Rusijos rublis

39,3787

THB

Tailando batas

41,368

BRL

Brazilijos realas

2,2438

MXN

Meksikos pesas

16,1932

INR

Indijos rupija

61,1520


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/4


Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalba, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 47/03

Pagalbos Nr.: XF 18/10

Valstybė narė: Airija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

An Bord Iascaigh Mhara

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Teisinis pagrindas:

Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 700 000,00 EUR per metus 2010–2014 m.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 40 % reikalavimus atitinkančių išlaidų privataus sektoriaus skatinamiems investiciniams projektams

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos trukmė (ne ilgiau nei iki 2014 m. birželio 30 d.); nurodyti:

pagal schemą – pagalba bus teikiama iki 2014 m. birželio 30 d.,

ad hoc pagalbos atveju – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: netaikoma.

Pagalbos tikslas: Vandens ūkio naujovių ir technologijų schemos tikslai nukreipti investicijų į naujoviškas technologijas ir tokių technologijų bandymo komercinėmis sąlygomis skatinimą, siekiant pagerinti veiksmingumą ir konkurencingumą, padaryti naujas vietas ir rūšis ekonomiškai bei techniškai įgyvendinamomis, padėti įgyvendinti priemones ilgalaikiam aplinkos tvarumui gerinti, investuoti į priemones, kurios pagerintų žuvų sveikatą ir gerovę bei produkcijos kokybę, kurti vandens ūkio srities sveikatos ir saugos darbe patobulinimus, stiprinti įgūdžių ir žinių apie šią ūkio šaką bazę ir integruoti vandens ūkį į pakrančių bendruomenes ir kaimo vietoves bei jį suderinti.

Nurodyti, kuris iš 8–24 straipsnių yra taikomas: 11, 21 straipsniai.

Remiama veikla: Investicijos į naujoviškas technologijas ir tokių technologijų bandymo komercinėmis sąlygomis skatinimą, siekiant pagerinti veiksmingumą ir konkurencingumą, padaryti naujas vietas ir rūšis ekonomiškai bei techniškai įgyvendinamomis, padėti įgyvendinti priemones ilgalaikiam aplinkos tvarumui gerinti, investuoti į priemones, kurios pagerintų žuvų sveikatą ir gerovę bei produkcijos kokybę, kurti vandens ūkio srities sveikatos ir saugos darbe patobulinimus, stiprinti įgūdžių ir žinių apie šią ūkio šaką bazę ir integruoti vandens ūkį į pakrančių bendruomenes ir kaimo vietoves bei jį suderinti.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.bim.ie

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Iš Europos žuvininkystės fondo Airijai skirtam finansavimui suteiktas prioritetas dėl žuvininkystės parko eksploatacijos nutraukimo. Vandens ūkio plėtrą finansuos Airijos vyriausybė iš metinių valstybės nuosavybei skirtų lėšų, balsuojant An Bord Iascaigh Mhara, į balsavimą įtraukiant Vandens ūkio, žuvininkystės ir maisto departamentą.

Pagalbos Nr.: XF 23/10

Valstybė narė: Airija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

An Bord Iascaigh Mhara

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Teisinis pagrindas:

Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 700 000,00 EUR per metus 2010–2014 m. laikotarpiu.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 40 % reikalavimus atitinkančių išlaidų privataus sektoriaus skatinamiems investiciniams projektams

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos trukmė (ne ilgiau nei iki 2014 m. birželio 30 d.); nurodyti:

pagal schemą – pagalba bus teikiama iki 2014 m. birželio 30 d.,

ad hoc pagalbos atveju – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: netaikoma.

Pagalbos tikslas: Vandens ūkio naujovių ir technologijų schemos tikslai nukreipti investicijų į naujoviškas technologijas ir tokių technologijų bandymo komercinėmis sąlygomis skatinimą, siekiant pagerinti veiksmingumą ir konkurencingumą, padaryti naujas vietas ir rūšis ekonomiškai bei techniškai įgyvendinamomis, padėti įgyvendinti priemones ilgalaikiam aplinkos tvarumui gerinti, investuoti į priemones, kurios pagerintų žuvų sveikatą ir gerovę bei produkcijos kokybę, kurti vandens ūkio srities sveikatos ir saugos darbe patobulinimus, stiprinti įgūdžių ir žinių apie šią ūkio šaką bazę ir integruoti vandens ūkį į pakrančių bendruomenes ir kaimo vietoves bei jį suderinti.

Nurodyti, kuris iš 8–24 straipsnių yra taikomas: 11, 21 straipsniai.

Remiama veikla: Investicijos į naujoviškas technologijas ir tokių technologijų bandymo komercinėmis sąlygomis skatinimą, siekiant pagerinti veiksmingumą ir konkurencingumą, padaryti naujas vietas ir rūšis ekonomiškai bei techniškai įgyvendinamomis, padėti įgyvendinti priemones ilgalaikiam aplinkos tvarumui gerinti, investuoti į priemones, kurios pagerintų žuvų sveikatą ir gerovę bei produkcijos kokybę, kurti vandens ūkio srities sveikatos ir saugos darbe patobulinimus, stiprinti įgūdžių ir žinių apie šią ūkio šaką bazę ir integruoti vandens ūkį į pakrančių bendruomenes ir kaimo vietoves bei jį suderinti.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.bim.ie

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Iš Europos žuvininkystės fondo Airijai skirtam finansavimui suteiktas prioritetas dėl žuvininkystės parko eksploatacijos nutraukimo. Vandens ūkio plėtrą finansuos Airijos vyriausybė iš metinių valstybės nuosavybei skirtų lėšų, balsuojant An Bord Iascaigh Mhara, į balsavimą įtraukiant Vandens ūkio, žuvininkystės ir maisto departamentą

Pagalbos Nr.: XF 36/10

Valstybė narė: Airija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

An Bord Iascaigh Mhara

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Seafood Graduate Development Scheme

Teisinis pagrindas:

Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 250 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Ne daugiau nei 40 % reikalavimus atitinkančių privataus sektoriaus projektų ir ne daugiau nei 100 % viešųjų kolektyvinio intereso projektų, kuriuos vydo viešosios įstaigos ir (arba) tyrimų institucijos.

Įsigaliojimo data: Įsigaliojimo data 2010 m. lapkričio 1 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė (ne ilgiau nei iki 2014 m. birželio 30 d.); nurodyti:

pagal schemą: pagalba bus teikiama iki 2014 m. birželio 30 d.,

ad hoc pagalbos atveju – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: netaikytina.

Pagalbos tikslas: Pagalbos schemos tikslas – remti sektoriaus plėtrą, pasitelkiant specializuotų sričių absolventus, turinčius verslo vystymo ir (arba) rinkodaros bei naujų jūros gėrybių maisto produktų kūrimo įgūdžių.

Pagal šią schemą pagalba išmokama pagal 2008 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 736/2008 17, 21 ir 23 straipsnius.

Nurodyti, kuris iš 8–24 straipsnių yra taikomas: 17, 21 ir 23 straipsniai.

Remiama veikla: Jūros produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos sektoriai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Airijai iš Europos žuvininkystės fondo skirtam finansavimui suteiktas prioritetas dėl kitų priemonių, ypač žuvininkystės parko eksploatacijos nutraukimo, aplinkai nekenkiančių žuvininkystės sistemų, žuvininkystės pakrančių tvarkymo ir 4 ašies (pakrančių bendruomenių vystymosi).


15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/7


Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalba, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 47/04

Pagalbos Nr.: XF 19/10

Valstybė narė: Ispanija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

Comunitat Valenciana/Generalitat

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Teisinis pagrindas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 10 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų (likę 50 % bus finansuojami iš Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Guardamar del Segura savivaldybės tarybos) biudžeto)

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė. Nurodyti:

pagal schemą – datą, iki kurios gali būti teikiama pagalba;

X

jei teikiama ad hoc pagalba – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kokybės ir vertės didinimo politikos plėtotė, naujų šviežių žuvininkystės produktų rinkų ar skatinimo kampanijų plėtotė

Nurodyti, kuris (-ie) iš 8–24 straipsnių taikomas (-i): 20 straipsnis

Remiama veikla: Šviežių žuvininkystės produktų pardavimų skatinimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Pagalbą finansuoja Generalitat (vietinė valdžia) iš savo lėšų, pagalba nėra bendrai finansuojama iš EŽF, todėl nėra įtraukta į Ispanijos žuvininkystės veiklos programą.

Pagalbos Nr.: XF 20/10

Valstybė narė: Ispanija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

Comunitat Valenciana/Generalitat

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Teisinis pagrindas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 10 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų (likę 50 % bus finansuojami iš Ayuntamiento de Gandía (Gandijos savivaldybės tarybos) biudžeto)

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė. Nurodyti:

pagal schemą – datą, iki kurios gali būti teikiama pagalba;

X

jei teikiama ad hoc pagalba – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kokybės ir vertės didinimo politikos plėtotė, naujų šviežių žuvininkystės produktų rinkų ar skatinimo kampanijų plėtotė

Nurodyti, kuris (-ie) iš 8–24 straipsnių taikomas (-i): 20 straipsnis

Remiama veikla: Šviežių žuvininkystės produktų pardavimų skatinimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Pagalbą finansuoja Generalitat (vietinė valdžia) iš savo lėšų, pagalba nėra bendrai finansuojama iš EŽF, todėl nėra įtraukta į Ispanijos žuvininkystės veiklos programą.

Pagalbos Nr.: XF 21/10

Valstybė narė: Ispanija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

Comunitat Valenciana/Generalitat

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Teisinis pagrindas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 10 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų (likę 50 % bus finansuojami iš Ayuntamiento de Benicarló (Benikarlo savivaldybės tarybos) biudžeto)

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė. Nurodyti:

pagal schemą – datą, iki kurios gali būti teikiama pagalba;

X

jei teikiama ad hoc pagalba – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: 2010 m. gruodžio 31d.

Pagalbos tikslas: Kokybės ir vertės didinimo politikos plėtotė, naujų šviežių žuvininkystės produktų rinkų ar skatinimo kampanijų plėtotė

Nurodyti, kuris (-ie) iš 8–24 straipsnių taikomas (-i): 20 straipsnis

Remiama veikla: Šviežių žuvininkystės produktų pardavimų skatinimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Pagalbą finansuoja Generalitat (vietinė valdžia) iš savo lėšų, pagalba nėra bendrai finansuojama iš EŽF, todėl nėra įtraukta į Ispanijos žuvininkystės veiklos programą.

Pagalbos Nr.: XF 22/10

Valstybė narė: Ispanija

Regionas arba pagalbą teikianti institucija:

Comunitat Valenciana/Generalitat

Pagalbos schemos pavadinimas arba ad hoc pagalbą gaunančios bendrovės pavadinimas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Teisinis pagrindas:

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba suteiktos ad hoc pagalbos suma: 10 000 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų (likę 50 % bus finansuojami iš Ayuntamiento de Denía (Denijos savivaldybės tarybos) biudžeto)

Įsigaliojimo data:

Pagalbos schemos taikymo arba individualios pagalbos teikimo trukmė. Nurodyti:

pagal schemą – datą, iki kurios gali būti teikiama pagalba;

X

jei teikiama ad hoc pagalba – numatomą paskutinės pagalbos dalies išmokėjimo datą: 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Kokybės ir vertės didinimo politikos plėtotė, naujų šviežių žuvininkystės produktų rinkų ar skatinimo kampanijų plėtotė

Nurodyti, kuris (-ie) iš 8–24 straipsnių taikomas (-i): 20 straipsnis

Remiama veikla: Šviežių žuvininkystės produktų pardavimų skatinimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas pagalbos schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kurių laikantis ad hoc pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motyvacija. Nurodyti, kodėl parama teikiama ne iš Europos žuvininkystės fondo lėšų, o pagal sukurtą valstybės pagalbos schemą: Pagalbą finansuoja Generalitat (vietinė valdžia) iš savo lėšų, pagalba nėra bendrai finansuojama iš EŽF, todėl nėra įtraukta į Ispanijos žuvininkystės veiklos programą.


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/10


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

2011/C 47/05

1.   Europos Komisija praneša, kad, jeigu nebus inicijuota peržiūra pagal toliau nurodytą procedūrą, toliau minimos antidempingo priemonės nustos galioti lentelėje nurodytą dieną, kaip nustatyta Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1202/2009 (1), kuriuo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės furfurilo alkoholiui nustatomas galutinis antidempingo muitas, 2 straipsnyje.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala greičiausiai tęstųsi arba pasikartotų.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105, 4/92, B-1049 Brussels (2)) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (3) 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo terminas

Furfurilo alkoholis

Kinijos Liaudies Respublika

Antidempingo muitas

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1202/2009 (OL L 323, 2009 12 10, p. 48)

2011 12 10


(1)  OL L 323, 2009 12 10, p. 48.

(2)  Faks. +32 22956505.

(3)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 47/06

1.

2011 m. vasario 8 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „APM Terminals BV“ (toliau – APMT), priklausanti „AP Møller-Maersk A/S group“ (toliau – APMM, Danija), ir „Bolloré SA“ („Bolloré“, Prancūzija) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Meridian Port Services Limited“ (toliau – „Meridian Port Services“, Gana) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

APMM: konteinerių terminalų plėtra ir eksploatavimas bei susijusi veikla visame pasaulyje, linijinės laivybos naudojant konteinerius paslaugos, vidinis transportavimas ir logistika, vilkimas uostuose, tanklaiviai, naftos ir dujų žvalgyba, gamyba bei mažmeninė prekyba ir oro transportavimas,

„Bolloré“: transportavimo ir logistikos paslaugų teikimas visame pasaulyje, plastiko juostelių, bilietų pardavimo automatų, akumuliatorių ir elektra varomų transporto priemonių gamyba, degalų paskirstymas Europoje, ryšiai ir žiniasklaida, reklama ir Kamerūno, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos plantacijų komercinimas,

„Meridian Port Services“: konteinerių terminalo Tema uoste Ganoje plėtra, valdymas ir eksploatavimas ir susijusios paslaugos.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Europos Komisija

15.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 47/12


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2011/C 47/07

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

LOUGH NEAGH EEL

EB Nr.: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Lough Neagh Eel“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Jungtinė Karalystė

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.7 klasė.

Šviežia žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai bei iš jų pagaminti produktai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Lough Neagh Eel“ vadinami geltonieji (vietos gyventojų vadinami rudaisiais) ir sidabriniai (subrendę) Anguilla anguilla rūšies (europinis upinis ungurys) laukiniai unguriai, sužvejoti nustatytoje vietovėje. Ši paraiška susijusi tik su šviežiais unguriais.

„Lough Neagh Eels“ savybės yra šios:

dideli (ne mažiau kaip 40 cm ilgio, 150–600 g svorio),

riebesni už kitų vietovių ungurius (subrendusių „Lough Neagh Eels“ riebumas – maždaug 23 proc.),

rudieji arba geltonieji (jaunesni) unguriai yra tamsiai žalios spalvos su rusvai gelsvu atspalviu,

sidabriniai unguriai (senesni) yra juodi su sidabro atspalviu,

„Lough Neagh Eels“ galva siaura, uodega trumpa, kūnas apvalus,

virto šviežio ungurio mėsa balta, minkšta ir puri, žemių skonio.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Nešeriami. Unguriai patys maitinasi natūralioje aplinkoje.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Unguriai turi būti žvejojami nustatytoje vietovėje, Nėjaus ežere (Lough Neagh), naudojant ūdas ar traukiamuosius tinklus, arba prie užtvarų gaudyklių, įrengtų nuo Nėjaus ežero žiočių iki Bano upės žemupio (Lower River Bann).

Perdirbtų produktų, pavyzdžiui, rūkyto ungurio, geografinė nuoroda („Lough Neagh Eels“) siejama su žaliava – šviežiais „Lough Neagh Eels“.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Šiaurės Airijoje esantis Nėjaus ežeras ir Bano žemupys nuo šiaurinio Nėjaus ežero kranto iki Cutts ties Kolreinu.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Nėjaus ežeras yra didžiausias Britų salų ežeras ir penktasis pagal dydį ežeras Europoje; jo plotas – 150 kvadratinių mylių. Į šį ežerą įteka daug upių, o Bano žemupiu, prasidedančiu ties šiauriniu Nėjaus ežero krantu, vandenys nešami į jūrą.

Dėl didelio į šį ežerą įtekančių upių skaičiaus jame daug nuosėdų. Šios nuosėdos labai tamsios, susidedančios iš dumblo, molio, organinių medžiagų ir diatomitų. Dumblas ir molis visų pirma susidaro iš upėse susikaupusių medžiagų, o organinės medžiagos – iš dalies ežero baseino sąnašų ir dalies ežere susidariusių medžiagų. Dėl savo kilmės ir dydžio jos sukuria palankią terpę daugeliui bestuburių, ypač uodo trūklio lervoms, kurios, kaip žinoma, vyrauja tarp ežero bentalės bestuburių ir sudaro didžiąją ungurių raciono dalį.

Nėjaus ežere gausu maistingųjų medžiagų, jo vandenis nuolat vėdina besikeičiantys vėjai, kurie šiltesniais mėnesiais gausią ežero augmeniją ir gyvūniją saugo nuo deguonies stygiaus.

Iš Sargaso jūros, Atlanto vandenynu nešami Golfo srovės, šiaurės kryptimi migruoja stikliniai unguriai. Šiaurės Atlanto srovė juos atplukdo į Airiją. Potvynių metu jie pasiekia Bano upę šiaurinėje Šiaurės Airijos pakrantėje ties Kolreinu, kur sugaunami ir sunkvežimiais išvežami arba plaukia upe aukštyn iki Nėjaus ežero. Pasiekę Nėjų maitinasi ir bręsta, kol būna pasirengę grįžti į Sargaso jūrą neršti. Visiškai suaugę, jie nustoja maitintis ir instinktyviai grįžta į savo nerštavietes. Bano žemupys yra vienintelis tiesioginis kelias unguriams grįžti į jūrą.

„Lough Neagh Eels“ tradiciškai žvejojami trimis skirtingais būdais: dviem iš jų žvejojami geltonieji unguriai ir vienu – sidabriniai unguriai.

Geltonieji unguriai

Ūdos

Žvejai maždaug vienos mylios atstumu pastato ne daugiau kaip keturias nailono ūdas, prie kiekvienos iš jų pririšę apie 400 kabliukų su jauku. Ankstų kitos dienos rytą šios ūdos iškeliamos. Tai reiškia, kad jos rankomis įkeliamos į laivą, o sugauti unguriai laikomi statinėse, į kurias jų mirtingumui sumažinti pumpuojamas gėlas vanduo.

Laimikis vežamas į krantą, o mažesni kaip 16 colių (40 cm) ilgio unguriai paleidžiami į ežerą, laikantis Nėjaus ežero žvejų kooperatinės bendrovės (Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society) taisyklių, siekiant užtikrinti tvarius išteklius ateičiai.

Traukiamieji tinklai

Ne ilgesni kaip 90 jardų (82,3 m) tinklai, esantys 18 jardų (16,5 m) gylyje, traukiami rankomis. Prie tinklų pritvirtintoms virvėms ištraukti naudojami hidrauliniai traukimo mechanizmai, bet patį tinklą būtina ištraukti rankomis, o ne laive įtaisytu mechanizmu. Ungurių žvejyba tralais uždrausta siekiant apsaugoti Nėjaus ežero dugną.

Žvejai dažnai pasikliauja patirtimi ir tuo, kad gerai pažįsta ežerą, tad žino, kuriose vietose geriausia žvejoti besikeičiančiomis aplinkos ir oro sąlygomis.

Į krantą atvežti unguriai rūšiuojami; mažesni kaip 40 cm unguriai paleidžiami į ežerą, įgyvendinant tausaus ungurių išteklių valdymo politiką. Kitos tausaus išteklių valdymo priemonės yra žvejybos draudimo laikotarpių ir dienos leidžiamo sužvejoti kiekio nustatymas.

Sidabriniai unguriai

Sidabriniai unguriai – tai Nėjaus ežere subrendę unguriai, instinktyviai pradedantys migruoti link šiaurinio kranto, o po to į Sargaso jūrą veistis.

Sidabrinius ungurius leidžiama žvejoti tik nuo birželio mėn. 1 d. iki vasario mėn. pabaigos.

Jie žvejojami prie užtvarų, įrengtų ties Tūmbridžu, prie Nėjaus ežero ištakos šiauriniame krante ir ties Kilrėjumi, esančiu ant Bano žemupio kranto, maždaug 15 mylių atstumu į šiaurę nuo Nėjaus ežero.

Sidabriniai unguriai migruoja tik tamsiu paros metu, taigi jie žvejojami naktį į upę prie užtvarų nuleidus didelius tinklus-gaudykles (coghill nets). Kiekvienas tinklas yra šalia upėje įtaisytos talpos, kurioje laikomi sužvejoti unguriai. Šias talpas galima pakelti ir nuleisti, atsižvelgiant į upės vandens lygį, kuris priklauso nuo svyruojančio kritulių kiekio.

Po to unguriai vežami į kooperatyvo įmonę, kurioje rūšiuojami ir vežami toliau, panašiai kaip ir geltonieji unguriai.

Tvarumas ir išteklių valdymas

Europinis upinis ungurys įtrauktas į CITES (Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos) II priedą. Be to, Tarybos reglamente (EB) Nr. 1100/2007, nustatančiame priemones europinių ungurių ištekliams atkurti, siūloma parengti ungurių išteklių valdymo planą.

Siekiant užtikrinti europinių upinių ungurių išteklių tvarumą Nėjaus ir Bano baseine, kartu su Nėjaus ežero žvejų kooperatine bendrove parengtas ir įgyvendinamas ungurių išteklių valdymo planas. Sukurta nemažai priemonių, skirtų ištekliams išsaugoti. Praktiškai šias priemones galima valdyti tik taikant licencijų sistemą, kurią įgyvendina minėta bendrovė. Prašyti licencijos gali visi. Buvimas bendrovės nariu nėra išankstinė sąlyga kreiptis dėl licencijos, bet gavęs licenciją žvejys gali tapti kooperatinės bendrovės nariu.

Nėjaus ežero žvejų kooperatinė bendrovė vykdo tausią ungurių žvejybą šiomis priemonėmis:

Licencijų išdavimo kontrolė. Kiekvienais metais bendrovė išduoda apie 180 licencijų. Licenciją turintis laivo savininkas visada turi būti laive, kai vykdoma žvejyba.

Žvejybos būdų kontrolė. Ungurius leidžiama žvejoti tik ūdomis arba traukiamaisiais tinklais. Nustatytas didžiausias leidžiamas ūdos kabliukų skaičius. Ribojamas ir laivo, ir tinklo dydis.

Žvejybos kvotos. Kiekvienam žvejybos laivui nustatoma dienos žvejybos kvota, siekiant, kad ištekliai ežere nebūtų išžvejoti.

Mažiausias leidžiamų sužvejoti žuvų dydis. Mažesnius kaip 40 cm ilgio ungurius žvejai privalo paleisti atgal į vandenį. Jei nepakankamo dydžio unguriai atvežami į įmonę, jie paleidžiami į vandenį, o pažeidėjams gali būti skiriamos baudos.

Žvejybos draudimo laikotarpiai. Kad ištekliai pasipildytų, geltonuosius ir sidabrinius ungurius leidžiama žvejoti tik tam tikrais metų laikotarpiais.

Apsaugos tarnyba. Siekiant užtikrinti, kad ungurius žvejotų tik licencijas turintys žvejai, ištisą parą veikia apsaugos tarnyba.

Gaudyklių ir rezervuarų („Trap & truck“) sistema. Siekiant palengvinti ungurių jauniklių vidaus migraciją iš Bano upės į Nėjaus ežerą, daug jų sugaudoma ungurių gaudyklėmis ir talpose vežami į ežerą, kad kiekvienais metais ežere padaugėtų jauniklių.

Tradicinės šiaudų virvės. Šiaudų virvės gaminamos rankomis, jomis uždengiamos ungurių jauniklių perėjos, kad jiems būtų lengviau kilti upe aukštyn į ežerą. Tai padidina sėkmingą vidaus migraciją į Nėjaus ežerą.

Paliekamos angos (Queen’s Gap) prie sidabrinių ungurių užtvarų. Prie ungurių užtvarų, skirtų sidabriniams unguriams žvejoti, paliekama 10 proc. anga (Queen’s Gap), kad kai kurios žuvys galėtų grįžti į savo nerštavietes Sargaso jūroje.

Ungurio jauniklių iš kitų vietovių pirkimas, siekiant natūraliai papildyti išteklius. Į Nėjaus ežerą natūraliai migruojančių ungurių jauniklių pastaraisiais metais sumažėjo, todėl kooperatyvas perka ungurių jauniklius iš kitų vietovių, o subręsta jie šiame ežere. Bręsdami Nėjaus ežere šie unguriai įgyja išskirtines Nėjaus ežero ungurių savybes.

5.2.   Produkto ypatumai:

Europoje „Lough Neagh Eels“ garsėja dėl didelio jų riebumo (subrendę unguriai turi maždaug 23 proc. riebalų), dėl kurio jie labai tinka rūkyti. Praktiškai visi Nėjaus ežero unguriai parduodami ne Airijoje: kai kurie patenka į Bilingsgeito žuvų turgų Londone, dauguma į Nyderlandus ir Šiaurės Vokietiją, kur jie rūkomi.

„Lough Neagh Eels“ visų pirma minta bestuburių lervomis, kurių Nėjaus ežere daugiausia. Toks maitinimasis reiškia, kad šių ungurių galva siauresnė už kitų regionų ungurių, kurie maitinasi žuvimis, galvas.

Šie unguriai žvejojami taikant tausius žvejybos būdus, užtikrinančius gerą ungurių žvejybos valdymą.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Produkto ir geografinės vietovės ryšys grindžiamas ilgamete istorine ungurių žvejybos nurodytoje geografinėje vietovėje tradicija ir būdais. Be to, paraiška grindžiama „Lough Neagh Eels“ geru vardu, kurį lėmė didesnis jų riebumas, palyginti su kitų vietovių unguriais.

Nėjus yra didžiausias Britų salų gėlavandenis ežeras, išsiskiriantis daugeliu 5.1 skirsnyje apibūdintų savybių, lemiančių aukštos kokybės maistą šiame areale, kuriuo maitindamiesi išauga ypač riebūs unguriai.

Ilgametė istorinė tradicija rodo, kad jau nuo bronzos amžiaus Nėjaus ežere buvo žvejojami laukiniai unguriai. Nurodytoje geografinėje vietovėje ir šiandien tebenaudojami seni ungurių žvejybos būdai.

Žvejai iki šiol taiko įvairius tradicinius žvejybos būdus, kuriuos iki jų naudojo ankstesnės kartos. Unguriai žvejojami taikant tausaus išteklių valdymo metodus, vadovaujant Nėjaus ežero žvejų kooperatinei bendrovei. Šias priemones sudaro 10 proc. angos (Queens gap) prie ungurių užtvarų, kad (subrendę) sidabriniai unguriai galėtų grįžti į savo nerštavietes Sargaso jūroje.

Ungurių žvejyba Nėjaus ežere visada buvo svarbi ir garsi. Buvo kuriamos eilės apie to regiono žvejus, ungurių žvejai laikėsi daugelio prietarų. Visai neseniai Tūmbridžo mieste pastatyta plaukiančių ungurių skulptūra, kuri liudija, kokia svarbi ungurių žvejyba šio regiono istorijai ir paveldui.

Didžioji „Lough Neagh Eels“ dalis parduodama Nyderlanduose, kur jie laikomi labiausiai tinkančiais rūkyti. Būtent šių ungurių paklausa yra labai didelė, jų kainos daug didesnės už ūkiuose auginamų ar kitų vietovių ungurių kainas.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.