ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.312.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. lapkričio 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 312/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2010/C 312/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 2 )

5

2010/C 312/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5963 – Econocom/ECS) ( 2 )

9

2010/C 312/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6001 – Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding) ( 2 )

9

2010/C 312/05

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5936 – EADS DS/ATLAS/JV) ( 2 )

10

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 312/06

Euro kursas

11

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2010/C 312/07

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

12

2010/C 312/08

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

13

2010/C 312/09

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

14

2010/C 312/10

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

15

2010/C 312/11

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

16

2010/C 312/12

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

17

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2010/C 312/13

Pranešimas apie viešą konkursą

18

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2010/C 312/14

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

19

2010/C 312/15

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus)

2010/C 312/01

Sprendimo priėmimo data

2010 6 23

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

NN 12b/06

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Vlaanderen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promotie van akkerbouwproducten

Teisinis pagrindas

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Žemdirbystės produktų skatinimas

Pagalbos forma

Parafiskaliniai mokesčiai

Biudžetas

7 560 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

Iki 100 %

Trukmė

2000–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkio sektorius; perdirbimo ir prekybos sektorius

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

VLAM

Elipsegebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 23

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

NN 12c/06

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Vlaanderen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

„Promotie van pluimvee, eieren en konijnen”

Teisinis pagrindas

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Naminių paukščių, kiaušinių ir triušių produkcijos pardavimo skatinimas

Pagalbos forma

Parafiskaliniai mokesčiai

Biudžetas

4 643 044 EUR

Pagalbos intensyvumas

Iki 100 %

Trukmė

2002–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkio, perdirbimo ir prekybos sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 23

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

NN 12d/06

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Vlaanderen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promotie van niet-eetbare tuinbouwprodukten

Teisinis pagrindas

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Nevalgomų sodininkystės produktų skatinimas

Pagalbos forma

Parafiskaliniai mokesčiai

Biudžetas

12 162 308 EUR

Pagalbos intensyvumas

Iki 100 %

Trukmė

2003–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkio, perdirbimo ir prekybos sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 23

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

NN 12e/06

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Vlaanderen

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Promotie van groenten en fruit, brood en biolandbouw

Teisinis pagrindas

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Vaisių, daržovių, duonos ir ekologiškų produktų pardavimo skatinimas

Pagalbos forma

Parafiskaliniai mokesčiai

Biudžetas

33 217 732 EUR

Pagalbos intensyvumas

Iki 100 %

Trukmė

2000–2013 m.

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkio, perdirbimo ir prekybos sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/5


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 312/02

Sprendimo priėmimo data

2010 9 15

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 221/09

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Nünchritz

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Wacker Chemie GmbH

Teisinis pagrindas

XR 31/07, XR 6/07, X 167/08

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 97,5 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

11,72 %

Trukmė

2010–2013

Ekonomikos sektorius

Chemijos ir farmacijos pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 31

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 10 12

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 135/10

Valstybė narė

Austrija

Regionas

Linz-Wels

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Aid for the Remediation of a Contaminated Site in Linz (AT)

Teisinis pagrindas

 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma: 146,27 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2011 1 1–2020 12 31

Ekonomikos sektorius

Plieno pramonė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 9 29

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 178/10

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono

Teisinis pagrindas

Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Bendro ekonominio intereso paslaugos

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Planuojamos metinės išlaidos: 400 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2014 12 31

Ekonomikos sektorius

Elektros, dujų ir vandens tiekimas, anglies kasyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Dirección General de Política Energética y Minas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 28

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 257/10

Valstybė narė

Danija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Third extension of the Danish guarantee scheme on new debt

Teisinis pagrindas

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma apie 600 000 mln. DKK

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2010 7 1–2010 12 31

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Finansiel Stabilitet A/S

Amaliegade 3-5, 5

1256 København K

DANMARK

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 9 30

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 407/10

Valstybė narė

Danija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Danish winding-up scheme

Teisinis pagrindas

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba, lengvatinė paskola, garantija

Biudžetas

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2010 10 1–2010 12 31

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/9


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5963 – Econocom/ECS)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 312/03

2010 m. spalio 22 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik prancūzų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5963. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/9


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.6001 – Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 312/04

2010 m. lapkričio 12 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M6001. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/10


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5936 – EADS DS/ATLAS/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 312/05

2010 m. spalio 28 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5936. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/11


Euro kursas (1)

2010 m. lapkričio 16 d.

2010/C 312/06

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3612

JPY

Japonijos jena

113,21

DKK

Danijos krona

7,4547

GBP

Svaras sterlingas

0,85100

SEK

Švedijos krona

9,3753

CHF

Šveicarijos frankas

1,3408

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,1670

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,607

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

276,95

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7092

PLN

Lenkijos zlotas

3,9372

RON

Rumunijos lėja

4,2925

TRY

Turkijos lira

1,9801

AUD

Australijos doleris

1,3874

CAD

Kanados doleris

1,3817

HKD

Honkongo doleris

10,5546

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7655

SGD

Singapūro doleris

1,7682

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 539,11

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,5426

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,0355

HRK

Kroatijos kuna

7,3941

IDR

Indonezijos rupija

12 197,34

MYR

Malaizijos ringitas

4,2612

PHP

Filipinų pesas

59,566

RUB

Rusijos rublis

42,3215

THB

Tailando batas

40,652

BRL

Brazilijos realas

2,3504

MXN

Meksikos pesas

16,7370

INR

Indijos rupija

61,6800


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/12


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/07

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 8 21

Trukmė

2010 8 21–2010 12 31

Valstybė narė

Danija

Ištekliai arba išteklių grupė

LIN/03.

Rūšis

Paprastoji molva (Molva molva)

Zona

IIIa zona; IIIb, IIIc ir IIId zonų ES vandenys

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

552777

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/13


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/08

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 9 30

Trukmė

2010 9 30–2010 12 31

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai arba išteklių grupė

GFB/89-

Rūšis

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės (Phycis blennoides)

Zona

VIII ir IX zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

664718

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/14


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/09

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 8 11

Trukmė

2010 8 11–2010 12 31

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai arba išteklių grupė

ALF/3X14-

Rūšis

Paprastieji beriksai (Beryx spp.)

Zona

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

562857

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/15


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/10

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 9 30

Trukmė

2010 9 30–2010 12 31

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai arba išteklių grupė

HER/5B6ANB

Rūšis

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

664718

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/16


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/11

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 10 6

Trukmė

2010 10 6–2010 12 31

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai arba išteklių grupė

ANF/8C3411

Rūšis

Velniažuvinės (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX ir X zonos ir ŽRVAK 34.1.1 ES vandenys

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

656215

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/17


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/12

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 9 28

Trukmė

2010 9 28–2010 12 31

Valstybė narė

Nyderlandai

Ištekliai arba išteklių grupė

BLI/245-

Žuvų rūšis

Melsvoji molva (Molva dypterygia)

Zona

II, IV ir V zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

634062

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/18


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ

2010/C 312/13

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešą konkursą

EPSO/AST/111/10 – Šių kalbų asistentai (AST 1) sekretoriato srityje: (DA) Danų, (DE) Vokiečių, (EN) Anglų, (ES) Ispanų, (FR) Prancūzų, (MT) Maltiečių, (NL) Olandų, (PT) Portugalų, (SV) Švedų.

Pranešimas apie konkursą skelbiamas tik danų, vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, maltiečių, olandų, portugalų ir švedų kalbomis 2010 m. lapkričio 17 d. Oficialiajame leidinyje C 312 A.

Papildomos informacijos galima rasti EPSO interneto svetainėje http://eu-careers.eu


KITI AKTAI

Europos Komisija

17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/19


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2010/C 312/14

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„BŒUF DE VENDÉE“

EB Nr.: FR-PGI-0005-0592-08.03.2007

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Bœuf de Vendée“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Prancūzija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.1. klasė.

Šviežia mėsa (ir subproduktai)

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Aprašomi galvijai – telyčios, jaunos karvės arba kastruoti patinai, kurių mažiausias skerdenos svoris 380 kg, raumeningumas – (S) EUR, riebalingumas – 2 ir 3 ir kurių amžius skerdžiant turi būti nuo 30 iki 96 mėnesių.

„Bœuf de Vendée“ (Vandėjos jautienai) gaminti atrenkami mėsinių veislių grynaveisliai arba šių veislių sukryžminti galvijai ir mišriaveislių karvių, sukergtų su mėsinių veislių jaučiais, atvesti galvijai.

Paraiška susijusi su šviežia mėsa, parduodama skerdenomis, jų ketvirčiais ir išpjovomis.

„Bœuf de Vendée“ mėsa yra ryškiai raudonos spalvos, minkšta ir švelni, subtilaus ir malonaus jautienos skonio.

PH rodiklis ir temperatūra matuojami praėjus 24 valandoms nuo paskerdimo. PH rodiklis turi būti ne didesnis kaip 6, o temperatūra ne aukštesnė kaip 6 °C. Šie PH ir temperatūros reikalavimai būtini, kad būtų galima pradėti ilgą brandinimo laikotarpį. Jei jų nesilaikoma, mėsa blogai išsilaiko ir būna nemalonaus skonio.

Kiekvieną „Bœuf de Vendée“ skerdeną arba skerdenos dalį iki pat mėsininko prekystalio lydi kilmę patvirtinantis sertifikatas (KPS), iš kurio vartotojas tiksliai sužino, kokios kategorijos – telyčia, karvė ar kastruotas patinas – buvo galvijas.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik apdorotiems produktams):

Informacijos nėra

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Nuo atvedimo iki nujunkymo galvijai būtinai žindomi motinos pienu. Veršiai nujunkomi nuo 6 iki 9 mėnesių amžiaus. Po nujunkymo gyvuliai gali būti išleidžiami į lauko ganyklas, apsėtas pašarinėmis kultūromis.

Vasarą jie gali būti papildomai šeriami pašarais ir koncentratais.

Pašarų kilmė griežtai reglamentuota: ne mažiau kaip 80 proc. turi būti pagaminta ūkyje, likęs kiekis – iš saugomos geografinės nuorodos (SGN) vietovės. Ši praktika pagrįsta tradiciniais vietos metodais ir ypatinga Vandėjos pašarų kokybe. Dėl vandenyno šilumos ir labai didelio saulėtumo galima anksčiau nuimti daugiau geros energetinės vertės ir proteinų prisotintų pašarų. Taip užtikrinamas „Bœuf de Vendée“ galvijų aprūpinimas jiems geriausiai tinkančiais pašarais.

Būtina laikytis ciklų tvartas–ganykla, kurių per gyvulio gyvenimą turi būti ne mažiau kaip du. Žiemą jie laikomi tvarte, o šiltuoju metų periodu, nuo balandžio iki spalio, – ganykloje. Ganykloje jie laikomi ne mažiau kaip keturis mėnesius.

Bendra vidutinė metinė gyvulių koncentracija pašarinių kultūrų, skirtų galvijams auginti, plotuose negali viršyti dviejų sąlyginių gyvulių vienetų viename pašarinėms kultūroms skirto ploto hektare.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Veršiavimasis, auginimas ir penėjimas būtinai turi vykti tame pačiame ūkyje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Informacijos nėra

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Parduodamo produkto pavadinimas yra „Bœuf de Vendée“. Ant pakuočių yra logotipas I.G.P. (SGN) ir įrašas „Indication Géographique Protégée“ (saugoma geografinė nuoroda). Kilmę patvirtinančiuose sertifikatuose, kurie lydi skerdeną ar jos dalis iki pat mėsininko prekystalio, būtinai nurodyta kategorija – kastruotas patinas, karvė arba telyčia.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

SGN „Bœuf de Vendée“ geografinė vietovė apima visą Vandėjos departamentą ir su juo besiribojančius nedidelius gamtos regionus, labai panašius savo žemdirbystės, geografiniais, istoriniais, socialiniais ir kultūriniais ypatumais.

Nustatytai geografinei vietovei priklauso:

visas Vandėjos departamentas,

visos Atlanto Luaros departamento Aigrefeuille, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Clisson, Légé, Le Loroux Bottereau, Le Pellerin, Machecoul, Paimboeuf, Pornic, Rezé, Saint Père en Retz, Saint Philbert de Grand Lieu, Vallet, Vertou, Vertou-vignoble kantonų savivaldybės,

visos Meno ir Luaros departamento Beaupréau, Chalonnes sur Loire, Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Cholet 1, Cholet 2, Cholet 3, Doué La Fontaine, Gennes, Les Ponts de Cé, Montfaucon, Montreuil Bellay, Montrevault, Saint Florent le Vieil, Thouarcé, Vihiers kantonų savivaldybės,

visos De Sevro departamento Cerisay, Coulonges, Mauléon, Moncoutant kantonų savivaldybės.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

a)   Gamtos veiksniai

Vandėjos padėtis dėl klimato ir geologinių savybių yra ypatinga. Vandėjos klimatą stipriai veikia vandenynas, saulėtumo lygis čia gerokai aukštesnis už šalies vidurkį – jis siekia 2 100 valandų per metus. Tai užtikrina labai palankias sąlygas pašarams auginti ir galima ilgus mėnesius laikyti gyvulius ganyklose. Geologiniu požiūriu Vandėjoje, kuri yra pietinis Armorikos aukštumos pakraštys, vyrauja gana gilios priemolingos dirvos, taip pat labai palankios pašarams auginti.

b)   Agronominiai veiksniai

Ypatingas Vandėjos bruožas – klimato ir geografinės padėties nulemta galimybė auginti pašarus. Greitai, nuo balandžio pabaigos iki gegužės pradžios, išauganti temperatūra ir didelis saulėtumas pavasarį leidžia reguliariai gaminti per 30 proc. sausosios medžiagos turintį vystančios žolės silosą ir užtikrina ankstyvas šienapjūtes liepos pradžioje, per kurias surenkamas puikių maistinių ir energetinių savybių šienas, prisotintas azotinių medžiagų. Metinis šių pašarų derlingumas per pirmąjį pjovimą dažnai viršija 5 sausosios medžiagos tonas iš hektaro. Šios ypatingos savybės taip pat leidžia pavasarį sėti pašarinius kukurūzus ir užtikrina puikias reguliaraus jų nuėmimo sąlygas. Galiausiai Vandėjos temperatūra dėl padėties geografinės platumos požiūriu yra reguliari ir jos pakanka šiems silosiniams kukurūzams subrandinti – nuimant derlių gaunama per 33 proc. sausosios medžiagos ir geras grūdų kiekis, viršijantis 50 proc. Derlingumas nuolat siekia 11 tonų sausosios medžiagos iš nelaistomų kultūrų hektaro ir 15 tonų iš laistomų kultūrų hektaro.

Šis užtikrintai gausus ir gerų energetinių savybių bei proteinų prisotintų pašarų derlius patenkina gyvulių poreikius nuo jų atvedimo iki paskerdimo. Kaip tik tokiomis sąlygomis galvijų atvedimo–penėjimo sistema, kurioje naudojama labai daug pašarų, Vandėjoje išsivystė geriau nei kitur.

c)   Istoriniai ir žmogaus veiksniai

Nuo seniausių laikų Vandėjos valstiečio gyvenimas neįsivaizduojamas be Vandėjos jaučio. Vienas pirmųjų naminių gyvulių pradžioje buvo naudojamas mėsai ir pienui, vėliau – kinkininiam transportui.

Be Vandėjos jaučio negalėjo apsieiti pusininkystės, po to ūkio nuomos istoriniai procesai – jis buvo vienas iš bazinių vienetų, kuriais visose žemės nuomos sutartyse buvo nustatomas nuomos dydis. Taigi, galvijų auginimas glaudžiai susijęs su Vandėjos žemdirbyste. Augintojų žinios ir patirtis, ypač atvedimo–penėjimo sistema, yra pagrindinis „Bœuf de Vendée“ sukūrimo elementas, smulkiau aprašomas 5.2.b punkte.

Tai, kad „Bœuf de Vendée“ nuo XIX amžiaus pabaigos dalyvavo daugelyje regiono mugių, leido išplėtoti prekybinius ryšius su visais stambiaisiais vakarų Prancūzijos vartotojų centrais ir pasiekti patį Paryžių.

Specifinis Vandėjos bruožas, glaudžiai susijęs su istoriškai joje susiformavusiu galvijų auginimu nuo atvedimo iki nupenėjimo, yra platus skerdyklų, išsidėsčiusių arti gyvulininkystės ūkių, tinklas.

5.2.   Produkto ypatumai:

Produkto išskirtinumą lemia jo specifinė kokybė, kurią užtikrina ypatinga patirtis, taip pat geras „Bœuf de Vendée“ vardas.

a)   Specifinė kokybė

Paskerdus galviją „Bœuf de Vendée“ pateikiama kaip sunkiasvorės skerdenos su šiam regionui būdingais labai gerai išvystytais raumenimis. Vidutinis skerdenų svoris 120 kg sunkesnis palyginti su visų kitų Prancūzijos galvijų mėsos gamybos sričių duomenimis.

Gyvuliai atvedami, auginami ir nupenimi tame pačiame ūkyje, esančiame SGN nustatytoje vietovėje. Baigiamojo penėjimo laikotarpis turi trukti ne trumpiau kaip 4 mėnesius, nes tai leidžia geriausiai nupenėti galviją ir pasiekti 2 arba 3 laipsnį. Nupenėjimo lygis reguliuojamas tinkamai dozuojant energetinių medžiagų ir proteinų kiekį pašaro davinyje, duodamame baigiamojo penėjimo laikotarpiu, kuris trunka ne trumpiau kaip 4 mėnesius. Šiuo tikslu kiekvienam gyvuliui suteikiamas laipsnis, atitinkantis jo būseną pradedant baigiamojo penėjimo laikotarpiu. Gyvuliai skerdžiami, kai pasiekia 2 arba 3 nupenėjimo laipsnį.

Iš sunkiasvorių (vidutiniškai per 450 kg) skerdenų, sveriančių mažiausiai 380 kg, gaunamos masyvios ir minkštos išpjovos, kurias labai vertina tradicijas puoselėjantys mėsininkai ir vartotojai – jautienos mėgėjai.

b)   Kitas ypatumas – žmonių žinios ir patirtis

Augintojų žinios ir patirtis yra pagrindinis „Bœuf de Vendée“ sukūrimo elementas.

Neatsiejama šios ypatingos, Vandėjai būdingos, gamybos sistemos dalis – jose dirbantys augintojai-penėtojai, kurie reguliuoja visą gamybos procesą nuo atvedimo iki paskerdimo. Dažnai girdima sakant: „Kas atvedamas Vandėjoje, joje ir nupenimas.“ Šioje vietovėje susikūrė ištisa auginimo kultūra. Joje puoselėjamos žinios ir patirtis dabar žinomos ir pripažintos toli už Prancūzijos ribų. Vandėjos sistemai būdinga tai, kad ūkyje atvesti gyvuliai penimi tame pačiame ūkyje pagamintais pašarais. Mūsų dienomis viename Vandėjos gyvulininkystės ūkyje, auginančiame galvijus nuo atvedimo iki paskerdimo, vidutiniškai yra 60 karvių žindenių 70 ha plote.

Sujungus viename ūkyje dvi – atvedimo ir penėjimo – funkcijas įgyjamas techninis, sanitarinis, ekonominis ir komercinis pranašumas ir visa tai teigiamai veikia galutinio produkto kokybę.

Augintojai naudoja tik tuos gyvulius, kurie atvesti iš mėsinių veislių karvių (žindenių), arba atvestus iš sukryžmintų šių veislių galvijų. Tačiau šių gyvulių mėsa neatskleistų savo geriausių savybių be gausaus ir kokybiško gyvulių pašaro (suteikiančio energijos ir azotinių medžiagų). Klimatas ir dirvožemio savybės užtikrina gausius kokybiškų pašarų išteklius ir tvirtą ūkių autonomiją. Augintojų žinios ir pašarų bei javų gaminimo patirtis, derinant juos pagal maistinę vertę ir atsižvelgiant į gyvulių fiziologinę stadiją nuo atvedimo iki paskerdimo, visiškai užtikrina „Bœuf de Vendée“ būdingą kokybę.

Veršiai auginami neatjunkyti nuo motinos iki 8 mėnesių, o tada atjunkomi. Po to mažiausiai dvejus metus jie auginami tokiu ciklu: žiemą – tvarte, šiltuoju metu periodu, nuo balandžio iki lapkričio, – ganykloje. Jų raciono pagrindą sudaro ganyklų žolė ir stambieji pašarai. Baigiamasis penėjimas vyksta ganykloje arba šeriant iš ėdžių.

Augintojas, atsižvelgęs į gyvulio būseną penėjimo laikotarpio pradžioje, parenka šėrimo laikotarpį ir normavimo būdą, leisiantį gauti galimą geriausią (pakankamai, tačiau ne pernelyg riebų) produktą. Jis kas 15 dienų čiupinėdamas patikrina gyvulį, kad įvertintų pasikeitimą ir nustatytų tinkamiausią skerdimo datą.

Regione taikoma sistema nuo atvedimo iki nupenėjimo yra vietos ypatumas, užtikrinantis didelį skerdenų svorį ir leidžiantis, reguliuojant riebalų kiekį baigiamuoju penėjimo laikotarpiu, pasiekti geriausią skerdenos kokybę.

c)   Geras vardas

1878 m. broliai Batiotai, siekdami pagerinti mėsos savybes ir darbo jėgą, atvežė į Vandėją Šarolė veislės galvijų. Augant didiesiems miestams: Nantui, Anžė ir Paryžiui, susidarė prekybos srautai, o geras „šauniųjų Vandėjos penėtojų“ vardas labai padėjo šiai jautienai išgarsėti.

Šis regionas, kuriame auginama 167 000 karvių žindenių, yra vienas iš trijų didžiausių galvijų augintojų Europoje. Prancūzijoje mūsų dienomis Vandėjos departamentas pirmauja jautienos gamybos srityje. Vandėja pagamina 5 proc. visos šalies produkcijos, nors turi mažiau kaip 1 proc. žemės ūkio naudmenų.

Mėsininkai amatininkai, subtilūs žinovai, ieško šios rūšies produktų, kuriais siekia patenkinti reikliausių klientų poreikius. Iš šios rūšies skerdenų, ypač iš šonų ir antrekotų sričių, jie gali išpjauti minkštus, sultingus, standžius ir puikaus skonio mėsos gabalus, geriausiai tenkinančius jų klientų poreikius.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir kurios nors produkto savybės (SKVN), gero vardo ar kitos savybės (SGN) ryšys:

Visų Vandėjos gamtos, klimato ir agronominių veiksnių derinys, užtikrinantis gausų kokybiškų pašarų derlių, kartu su augintojų žiniomis ir patyrimu leidžia gaminti sunkiasvores skerdenas – ypatingąjį Vandėjos produktą.

Su geografine vietove susijusius produkto ypatumus galima paaiškinti šiai vietovei būdinga ypatinga agrobiologine, dirvožemio ir klimato aplinka, leidžiančia išnaudoti pievas karvių žindenių bandoms ganyti, kol bus atjunkyti aštuonių mėnesių veršiai, ir kartu auginti giliose priemolinėse dirvose didelę energetinę ir proteininę vertę turinčias pašarines kultūras ir javus. Saulėtas ir šiltas klimatas skatina fotosintezę, kuri būtina, kad tinkamai subręstų žolynai ir silosiniai kukurūzai. Tokia pašarų gausa ir jų kokybė, užtikrinanti ypatingą „Bœuf de Vendée“ gyvulių mitybą, Vandėjos augintojų atliekama geriausių galvijų atranka ir jų skerdimas greta auginimo ūkių esančiose skerdyklose lemia tai, kad pagaminamos geriausiai nupenėtos sunkiasvorės skerdenos.

Minkšta, sultinga ir skani „Bœuf de Vendée“ mėsa gaunama stengiantis užtikrinti sėkmingą rezultatą kiekviename gamybos etape.

Vadovaudamiesi žiniomis ir patirtimi, augintojai išrenka pateles arba kastruotus patinus. Atskiriami patinai ar nekastruoti jauni jaučiai ir visi jaunesni kaip 30 mėnesių gyvuliai. Dėl gana ilgo gyvulių penėjimo laikotarpio riebaliniai intarpai gali įsiskverbti į raumenų audinius (tarpraumeniniai riebalai), kurie suteikia mėsai riebalinio tinklelio pavidalą (priešingai nei liesa, sausoji mėsa) ir neleidžia jai perdžiūti kepant. Taip ji išlieka minkšta, sultinga ir tirpstanti burnoje.

Paskerdus gyvulius, „Bœuf de Vendée“ kategorijai priskiriamos tik kokybiškiausios skerdenos. Jas laipsniais įvertina ekspertas, atsižvelgdamas į mėsos raumeningumą, nupenėjimą ir mėsos spalvą (tikrindamas vizualiai ir mėsą liesdamas). Ši skerdenų atranka yra privalomas etapas, užtikrinantis, kad galutinio produkto mėsa tikrai bus minkšta, sultinga ir malonaus skonio. Visus kriterijus tenkinančios skerdenos patenka į „Bœuf de Vendée“ kategoriją. Joms išduodami kilmę patvirtinantys sertifikatai.

Brandinimo laikotarpis, trunkantis ne mažiau kaip 10 dienų, užtikrina mėsos minkštumą.

Šie svarbūs kriterijai lemia mėsininkų amatininkų ir vartotojų pasirinkimą. Laikantis jų „Bœuf de Vendée“ sugebėjo užsitikrinti solidų, gerą vardą tarp visų regione parduodamų jautienos rūšių.

Vartotojai ir mėsininkai, vertindami „Bœuf de Vendée“ mėsos minkštumą, sultingumą ir malonų skonį, lieka ištikimi nuolatiniams šios kategorijos tiekėjams. Tai įrodo faktas, kad 60 proc. didmenininkų pardavimo punktų išliko rinkoje nuo pat veiklos pradžios 2000 m.

Taigi, „Bœuf de Vendée“ yra tikra žinių ir patirties grandinė, kurios tvirtumą lemia sėkmingas kiekvienos grandies darbas: gamyba (pašarų gamyba, auginimas ir atranka), skerdimas, pjaustymas ir perdavimas kokybės ir kilmės įrodymo tarnybai.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/boeuf-de-vendee.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/25


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2010/C 312/15

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 (1) straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XYGALO SITEIAS)/„ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (XIGALO SITEIAS)

EB Nr.: EL-PDO-0005-0731-24.11.2008

SGN ( ) SKVN ( X )

1.   Pavadinimas:

„Ξύγαλο Σητείας“ (Xygalo Siteias)/„Ξίγαλο Σητείας“ (Xigalo Siteias)

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Graikija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.3 klasė.

Sūriai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

Xygalo Siteias – tai rauginto pieno produktas. Jis baltos spalvos, tąsus ir (arba) porėtas, be plutos. Šis produktas gaivaus, rūgštoko, šiek tiek sūraus skonio ir malonaus savito kvapo. Jo drėgnis – daugiausiai 75 %, druskos – daugiausiai 1,5 %, sausosios medžiagos riebumas siekia 33–46 %, o baltymų – bent 31,5 %.

Xygalo Siteias gaminamas iš ožkų ar avių pieno arba jų mišinio – tokiu atveju, jei ožkų pieno nepakanka, avių pieno riebumas reguliuojamas, kad galutinio produkto sausoji medžiaga būtų mažiau kaip 46 % riebumo. Pieno mišinys pasterizuojamas (nebūtinai) ir atvėsinamas iki 25 °C. Pagal visą mišinio svorį įberiama daugiausiai 2 % druskos (NaCl), taip pat įdedama nekenksmingų rūgimo bakterijų kultūrų ir labai mažai natūralaus gyvulių skrandžių fermento (ypač jei pienas buvo pasterizuotas). 7–10 dienų pienas natūraliai rūgsta 15–20 °C temperatūroje maisto produktams laikyti tinkamuose induose, kurie uždengiami, bet sandariai neuždaromi ir nejudinami. Nuo rūgstančio mišinio paviršiaus nugriebiami perviršiniai riebalai (sviestas). Produktas brandinamas tuose pačiuose induose maždaug mėnesį 10–15 °C temperatūroje ir nejudinamas visą rūgimo ir brendimo laikotarpį. Galiausiai produktas atskiriamas nuo indų dugne susikaupusių išrūgų, dedamas į maisto produktams laikyti tinkamas statines ir laikomas šaltai žemesnėje kaip 4 °C temperatūroje. Jei pienas nebuvo pasterizuotas, prieš pateikiant vartotojams, Xygalo Siteias turi būti laikomas šaltai bent 2 mėnesius, kad būtų galima atlikti patikrinimus ir užtikrinti, kad produktas nebūtų užterštas nepageidaujamais mikroorganizmais.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Xygalo Siteias žaliava – šviežias pienas, gaunamas iš sveikų avių ir ožkų, kurios tradiciniu būdu auginamos (buvusioje) Sitijos provincijoje, yra visiškai prisitaikiusios prie savito vietovės klimato ir augalijos ir yra tik vietinių Graikijos ožkų rūšių ir vietinių avių veislių (visų pirma Sitijos, taip pat Psiloričio ir Sfakijų veislių ir šių veislių mišrūnai).

Turi būti naudojamas ne anksčiau kaip 10 dienų po to, kai gyvulys atsivedė jauniklių, primelžtas pienas. Primelžtą pieną gyvulių augintojas veža į sūrinę. Pienas taip pat gali būti laikomas pieno šaldytuvuose ir dažnai surenkamas specialia transporto priemone arba cisterna šaldytuvu (tuo paprastai pasirūpina sūrinė).

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Avys ir ožkos auginamos tradiciniais būdais, ekstensyviai arba pusiau intensyviai, žemumose arba priekalnėse, ne aukščiau kaip 1 000 m aukštyje. Spalį ir lapkritį (jauniklių žindymo mėnesiais) gyvuliams reikia daugiau maisto, o gamtoje augalija skurdesnė, todėl, priklausomai nuo metų, naudojama 30–40 % alyvmedžių lapų ir sausų pašarų (pvz., dobilų, šieno, kukurūzų).

Maždaug nuo gruodžio iki balandžio (atjunkius jauniklius tuo metu primelžiama daugiausiai pieno) gyvuliai minta vietos laukiniais augalais (žolėmis ir krūmais, daugiausiai vietiniais ir kvapniaisiais), kurie gausiau auga dėl žiemos ir pavasario lietaus (šalavijais (Salvia fruticosa ir Salvia pomifera), žilaisiais švitrūnais (Cistus creticus), viržiais (Erica manipuliflora), gumbenėmis (Phlomis lanata), dygiaisiais paraipsčiais (Calycotome villosa), krūminiais ąžuolais (Quercus coccifera) ir kt.). Iki kovo pradžios papildomai šeriama ir alyvmedžių šakomis su lapais, kurių gaunama kasmet genint alyvmedžius. Kad gyvulių poreikiai būtų patenkinti, kai smarkiai lyja, sninga ar šąla, žiemą jiems taip pat duodama sausų pašarų, kurių kiekis dažniausiai neviršija 20 % viso ėdesio.

Visą vasarą nuo gegužės (kai pieno primelžiama mažiau) daugelis bandų šeriamos vietovės laukuose užaugintais įvairiais sudžiovintais javais, kuriuos gyvulių augintojai sėja specialiai šiuo tikslu, taip pat ganosi ganyklose, kur auga vietos augalai. Priklausomai nuo metų, gyvuliams gali būti papildomai duodama 30–40 % ir kitose vietovėse paruoštų sausų pašarų (pvz., šieno, dobilų, kukurūzų).

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Nustatytoje geografinėje vietovėje turi būti melžiamas ir perdirbamas pienas, taip pat gaminamas Xygalo Siteias.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Gabenant produktą be pakuotės, jo kokybė prastėja, nes gerokai padidėja pavojus, kad jį paveiks aplinkos oras ir į jį pateks nepageidaujamų mikroorganizmų, dėl kurių blogėja jo organoleptinės savybės ir labai sutrumpėja ir taip neilgas jo tinkamumo vartoti laikas (ne daugiau kaip šeši mėnesiai nuo pagaminimo), todėl siekiant užtikrinti produkto kokybę, jis turi būti pakuojamas nustatytoje vietovėje.

Parduoti skirtas Xygalo Siteias pakuojamas į maisto produktams laikyti tinkamas talpyklas, į kurias daugiausiai telpa 5 kg produkto. Santykinai didelės 5 kg pakuotės skirtos maitinimo paslaugų rinkai, kur greitai sunaudojamas didesnis produkto kiekis, todėl produktas nespėja sugesti.

Pakuočių dydis ribojamas, kad galutinis pirkėjas galėtų produktą suvartoti per tinkamą laikotarpį nuo pakuotės atidarymo ir taip būtų išsaugotos visos ypatingos produkto organoleptinės savybės. Minkštas tąsus sūris Xygalo Siteias neturi apsauginės plutos kaip kieti sūriai.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Etiketėje ant produkto pakuotės turi būti aiškiai ir įskaitomai užrašyta:

produkto pavadinimas „ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ arba „ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ“ (ir (arba) lotyniškais rašmenimis „XYGALO SITΕIAS“ arba „XIGALO SITΕIAS“) ir žodžiai „Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης“ (Saugoma kilmės vietos nuoroda) arba atitinkama frazė kita (-omis) kalba (-omis), jeigu rašoma lotyniškais ar kito raidyno rašmenimis;

įmonių, kuriose produktas pagamintas ir supakuotas, pavadinimai ir adresai.

Jeigu produktas pagamintas iš šviežio (nepasterizuoto) pieno, tai taip pat turi būti nurodyta etiketėje, kaip nustatyta nacionaliniuose ir Bendrijos teisės aktuose.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Xygalo Siteias gaminamas geografinėje vietovėje, kuriai priklauso buvusios (iki 1997 m.) Kretos Lasičio prefektūros Sitijos provincijos teritorija, o dabar (nuo 2008 m.) – Sitijos, Makrigialo, Itano, Lefkės savivaldybės ir šių savivaldybių administraciniai rajonai. Tai visą rytinį Kretos kraštą užimantis pusiasalis, kurį nuo kitos salos dalies vakarų pusėje skiria natūrali Triptės–Orno kalnų riba, o iš šiaurės, rytų ir pietų skalauja trys jūros.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Žemės reljefas ir klimatas

Sitijos provincijos plotas – 786 km2. Teritorijoje daugiausiai priekalnių (300–1 000 m aukščio, esama nedidelių plynaukščių), mažiau kaip 20 % žemumų (mažiau nei 300 m) ir šiek kalnų (1 000–1 500 m); nėra Vakarų ir Vidurio Kretai būdingų itin stačių šlaitų, todėl avis ir ožkas galima auginti didesnėje teritorijos dalyje (visų pirma priekalnėse, bet ir žemumose).

Palyginti su kita Kretos dalimi, tame pačiame aukštyje Sitijos vietovėje iškrenta mažiau kritulių, pučia stipresni vėjai ir laikosi aukštesnė temperatūra.

Vidutinis metinis kritulių kiekis jokioje vietovės dalyje neviršija 1 100 mm, priekalnėse ir centrinėse srityse kritulių iškrenta 500–800 mm, šiaurės rytuose ir pietuose – 300–500 mm, o pietrytinėje dalyje – mažiau nei 300 mm.

Vidutinė metinė temperatūra šiaurinėje dalyje siekia 18,67 °C, pietinėje – bent 1 °C daugiau, o metinis temperatūros svyravimas yra 17 °C. Maždaug 600 m aukštyje esančiose priekalnių gyvulininkystės teritorijose vidutinė metinė temperatūra paprastai būna apie 16,5 °C, o temperatūros svyravimas – apytiksliai 20 °C. Tame pačiame aukštyje esančiose Vakarų Kretos vietovėse vidutinė temperatūra 1–1,5 °C žemesnė.

Vyraujantys šiaurės vakarų vėjai stipriausiai pučia liepą ir rugpjūtį, todėl vidurdienį temperatūra labai aukštai nepakyla. Žiemą ir pavasarį kartkartėmis pučia pietų vėjai, todėl klimatas švelnesnis ir šiltesnis.

Saulė šviečia itin daug valandų: nuo 2 700 valandų per metus šiaurinėje dalyje iki daugiau kaip 3 000 valandų pietinėje (daugiausiai Graikijoje).

Augalija ir ganyklos

Ypatingas reljefas ir klimatas lemia ir savitą augaliją. Maždaug iki 600 m aukštyje ekstensyviai auginami alyvmedžiai (Olea Europea), o maždaug iki 1 000 m – vynuogės (Vitis vinifera). Iki šiol Sitijos vietovėje užregistruota per 700, o visoje Kretoje (daugiau kaip dešimteriopai didesnėje teritorijoje) – maždaug 1 800 augalų rūšių.

Nedirbamose teritorijose vyrauja krūmynai – dideliuose plotuose auga tokie krūminiai augalai kaip frigana (Sarcopoterium spinosum), prožirnis (Genista acanthoclada), čiobrelis (Thymus capitatus), šalavijas (Salvia fruticosa ir Salvia pomifera), Kretos juodmedis (vietinė rūšis Ebenus cretica).

Būtent teritorijose, kuriose auga daugiausiai vietinių augalų, dažniausiai laisvai ganosi daugiausiai avių ir ožkų, kurios minta gausiais ir įvairiais krūminiais ir žoliniais augalais, įskaitant daug vietinių kvapniųjų augalų.

Uolinguose šlaituose, prieinamuose visų pirma ožkoms, bet ir avims, vyrauja aukštesni krūmynai, pavyzdžiui, mastikinė pistacija (Pistacia lentiscus), krūminis ąžuolas (Quercus coccifera), laukinis alyvmedis (Olea europaea, sylvestris), laukinė saldžioji ceratonija (Ceratonia siliqua) ir dygusis paraipstis (Calycotome villosa).

Avių ir ožkų veislės, auginimas, melžimas

Esama ypatingos vietinės Sitijos avių veislės, kuri yra Egėjo jūros salų mažųjų kalnų avių porūšis. Šios veislės avys prisitaikiusios gyventi vietovėse, kur gana skurdi augalija ir nedaug kritulių, kaip Sitijoje, ir yra auginamos ne vien dėl pieno, bet ir dėl mėsos ir vilnos.

Sitijos vietovėje auginama daugiausiai Sitijos veislės avių (28 000–30 000 1995–2000 m.). Pastaruosius 30 metų auginama ir mažesnis skaičius Psiloričio ir Sfakijų veislių avių, kurios taip pat prisitaikiusios gyventi priekalnėse. Šių veislių avys taip pat kryžminamos su Sitijos veislės avimis siekiant, kad pastarosios duotų daugiau pieno. Kad Sitijos veislės avys yra visiškai prisitaikiusios gyventi toje vietovėje, kur yra auginamos, rodo tai, kad jos atsparios piroplazmozei (kasmet šia liga suserga vos vienas gyvulys iš 1 000, o iš jų tik 25 % nugaišta). Naujausių tyrimų duomenimis, šios veislės avys duoda santykinai mažiau pieno: avis, auginama Sitijos ūkiuose, kuriuose ūkininkaujama pusiau intensyviai, per metus duoda 106–115 kg, o ūkiuose, kuriuose ūkininkaujama ekstensyviai, – 72–80 kg pieno (Kretoje viena avis per metus atitinkamai duoda vidutiniškai 110–150 ir 78–98 kg pieno).

Sitijos vietovėje auginamos vietinių graikiškų veislių ožkos (18 000–20 000), kurios yra puikiai prisitaikiusios gyventi sunkiai prieinamose vietovėse su ne itin gausia krūmine augalija.

Sitijos vietovėje avys ir ožkos auginamos tradiciniais būdais, ekstensyviai ar bent pusiau intensyviai, rečiau žemumose, dažniau priekalnėse (300–1 000 m aukštyje), kartojant metinį auginimo ciklą (t. p. žr. 3.4 dalį) ir ganomos ganyklose, kuriose auga daug vietinių ir kvapniųjų augalų, dėl kurių pienas įgyja ypatingų skonio savybių. Avys ir ožkos veisiasi natūraliai bandose, todėl išsaugomos vietinių gyvulių veislių ypatybės.

Ekstensyviu ūkininkavimas laikomas tada, kai avys ir ožkos ganosi atvirose didelėse ganyklose ir minta vietovės augalais (augančiais natūraliai arba pasėtais žmonių). Nemažai bandų skirtingais metų laikais ganosi kitoje vietoje – žiemą (nuo lapkričio iki balandžio) jos genamos žemiau. Gyvuliams saugoti ir stebėti naudojami tradiciniai aptvarai, dažniausiai aptverti akmenine tvora ir be stogo. Ūkiuose, kuriuose ūkininkaujama pusiau intensyviai, yra dengtų statinių, kur avys ir ožkos prireikus laikomos, šeriamos ir melžiamos žiemą, kai šalta, tačiau dėl švelnaus Sitijos vietovės klimato didesnę metų dalį jos ganosi atvirose ganyklose. Per pastaruosius 20 metų nemažai gyvulių augintojų pastatė gyvuliams laikyti ir melžti skirtų statinių ir taip perėjo prie pusiau intensyvaus ūkininkavimo, išnaudodami ir ekstensyvaus, ir intensyvaus ūkininkavimo privalumus.

Sitijos vietovės gyvulininkystės ir sūrių gamybos tradicijos

Remiantis istoriniais šaltiniais, Sitijos vietovės gyventojai gyvulininkystės ir sūrių gamybos tradicijas plėtojo nuo pat minojinės civilizacijos laikų iki šių dienų. Tai įrodo šie liudijimai ir duomenys:

Sitijos Palekastre (dabartinės Itano savivaldybės sostinė) kasinėjant minojinės civilizacijos laikų namą rasta sūriui gaminti skirtų molinių indų su skylute prie dugno,

Tai, kad ant klasikiniu ir helenistiniu laikotarpiu galingiausio vietovės miesto Preso monetų buvo pavaizduota ožka, rodo jos reikšmę vietovės ekonomikoje,

Bent nuo 1347 iki 1450 m. buvo sudaryta rašytinių sutarčių dėl dažno sūrių krovimo Sitijos uoste, iš kur jie buvo gabenami į Veneciją, Egiptą (Aleksandriją), Kiprą ir kitur,

Sitija paminėta tarp 7 Kretos vietovių, kuriose XIII–XIV a. buvo auginama ypač daug avių ir ožkų,

XIX a. nurodyta, kad Τύρον arba Τυρίον Καλόν (geras sūris) yra pagrindinis Sitijos provincijos produktas,

XIX–XX a. Sitijos provincija visą laiką buvo viena iš 8 pagrindinių Kretos gyvulininkystės sričių, o 1847 ir 1929 m., vertinant absoliučius rodiklius, sūrio ir vilnos joje pagaminta daugiausiai iš visų Kretos provincijų,

1937–1938 m. Lasičio prefektūros (didžiausia jo provincija yra Sitijos) statistinių duomenų suvestinėje paminėta kieto ir minkšto sūrio, sviesto ir vilnos gamyba,

Xygalo iš negausaus ir lieso avių ir ožkų pieno Sitijoje gamino šeimininkės namuose ir gyvulių augintojai ganyklų trobelėse, ypač karštą vasarą. Tam naudoti specialūs moliniai indai – nedideli ąsočiai (kouroupia) su skylute apačioje, kad būtų galima atskirti išrūgas nesuplakus rūgstančio mišinio.

Xygalo kaip Sitijos produktas rašytiniuose šaltiniuose paminėtas jau 1957 m.; jis gamintas bent vienoje priekalnių gyvulių augintojų gyvenvietėje (Misirgyje, kuris priklausė buvusiai Mitato bendruomenei, o μητάτο (mitato) Kretos tarme reiškia sūrinę),

XX a. aštuntąjį dešimtmetį Sitijos vietovėje įrengti pirmieji šiuolaikiniai pieno perdirbimo įrenginiai,

Šiandien Sitijos vietovėje veikia dvi įmonės, kurioms priskirtas patvirtintos pieno ir pieno produktų gamybos įmonės kodas ir kurios gamina tradicinius pieno ir sūrio produktus remdamosi daugelio amžių patirtimi ir taikydamos vietovės gyvulių augintojų ir sūrio gamintojų naudotus ypatingus pieno perdirbimo metodus.

5.2.   Produkto ypatumai:

Xygalo Siteias – išskirtinis produktas, gaminamas remiantis per daugelį amžių Sitijos geografinėje vietovėje sukaupta gyvulių auginimo ir sūrių gaminimo patirtimi, taikant ypatingą gamybos technologiją ir naudojant išskirtinių savybių pieną, kurį duoda tradiciniais būdais tam tikro klimato sąlygomis auginamos ir tam tikrais augalais mintančios vietinių veislių avys ir ožkos.

Pasak garsių Graikijos degustatorių, Xygalo Siteias – „tik Sitijoje gaminamas tąsus, įdomaus, rūgštoko ir gaivaus skonio sūriukas“. Rytų Kretoje šis sūris parduodamas prekybos centruose ir tiekiamas restoranuose jau nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios, o bent nuo 1999 m. aiškiai nurodoma, kad jis kaip specialus patiekalas taip pat tiekiamas net Atėnų ir Salonikų restoranuose (tradiciniuose, bet ir gurmė).

CONCRED (Kretos regiono valdžios institucijų remiama iniciatyva Concerving Cretan Diet), kurios tikslas – sertifikuoti restoranus, tiekiančius Kretos mitybai būdingus valgius, interneto svetainėje Xygalo rekomenduojamas kaip išskirtinis užkandis, vadinamas Xygalo Steiako.

Skirtumai nuo kitų tąsių sūrių

Xygalo yra tiek pat minkštas (75 % drėgnio), kaip Epyro ir Vakarų Graikijos Galotyri ir Domoko Katiki, tačiau ne toks sūrus. Kikladų Kopanisti ir Anevato yra kietesni (jų didžiausias drėgnis atitinkamai 56 ir 60 %), juose taip pat daugiau druskos nei Xygalo. Chanijos Pihtogalo yra vidutinio kietumo (didžiausias drėgnis 65 %).

Gaminant Xygalo, druska ištirpinama piene prieš jam pradedant rūgti, todėl nusunkto galutinio produkto skonis švelnesnis ir ne toks sūrus. Į kitus produktus (Kopanisti, Anevato, Pihtogalo, Katiki) druska beriama atskyrus išrūgas. Tik gaminant Galotyri druska beriama į pieną, tačiau praėjus parai nuo rūgimo pradžios.

Nuo kitų panašių produktų Xygalo ypač skiriasi mažesniu riebumu – sausosios medžiagos riebumas turi būti mažiausiai 33 %, o daugiausiai – 46 %.

Chanijos Pihtogalo mažiausias riebumas gerokai didesnis (50 %), o kitų sūrių – atitinkamai 40, 43 ar net 45 %. Nedideliam riebumui užtikrinti naudojama daug ožkų pieno ir (arba) riebalai nugriebiami nuo pieno arba pašalinami iš gaminamo Xygalo. Gaminant kitus panašius produktus riebalai nenugriebiami, bet, priešingai, homogenizuojami.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Xygalo Siteias kokybę ir savybes lemia 4 pagrindiniai dalykai, dėl kurių produktas susijęs su geografine vietove (aplinka ir žmonėmis) ir skiriasi nuo kitų panašių produktų:

Naudojamas aukštos kokybės pienas, gaunamas tik iš vietinių veislių gyvulių (Sitijos, rečiau Psiloričio ir Sfakijų veislių avių ar minėtųjų veislių mišrūnų ir vietinės Graikijos veislės ožkų), nustatytoje vietovėje auginamų taikant tradicinius gyvulininkystės (ekstensyvios ar bent pusiau intensyvios) metodus ir prisitaikiusių prie savito vietovės klimato (mažai kritulių, daug saulės, santykinai aukšta vidutinė temperatūra, nedideli temperatūros svyravimai dieną, stiprūs vėjai ir t. t.),

Natūraliose nustatytos vietovės ganyklose auga daug vietinių ir kvapniųjų augalų, kuriais gyvulių augintojai šeria avis ir ožkas ir, remdamiesi patirtimi, visais metų laikais geriausiai išnaudoja žemės reljefo ir klimato ypatybes, taip pat savitą vietovės augaliją, kuri turi įtakos pienui ir taip prisideda prie išskirtinės Xygalo Siteias kokybės ir malonių jo organoleptinių savybių,

Gaminant Xygalo Siteias taikoma ypatinga technologija, kurios pagrindinės ypatybės yra šios:

reguliuojamas produkto riebumas – tuo tikslu riebalai nugriebiami nuo pieno proceso pradžioje arba nuo produkto po pirmojo rauginimo etapo siekiant, kad produktas būtų kuo „lengvesnis“,

druskos beriama į visą pieno mišinį prieš jam pradedant rūgti, todėl produktas ne toks sūrus,

mišinys nejudinamas visą laiką, kol produktas rūgsta ir bręsta, o tai vyksta natūralioje aplinkoje, kad išsivystytų natūraliam rūgimui užtikrinti reikalinga mikroflora,

tinkamai (reikiamu laiku ir kokybiškai) nuo subrandinto Xygalo Siteias atskiriamos išrūgos siekiant kuo mažiau suplakti produktą,

Išliko senovinis pagrindinio natūraliai rūgusio pieno produkto pavadinimas „Οξύγαλα“ (Oxygala – rūgusis pienas), Sitijos vietos tarmėje šiek tiek pakitęs į „Ξύγαλο“ (Xygalo), ir gamybos metodas, ypač panašus į taikytąjį helenistiniais ir romėnų laikais. Panašių produktų pavadinimai jau yra kitokie, o kitų sūrio produktų istorija Kretos ir visos Graikijos geografinėje teritorijoje yra gerokai trumpesnė.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΞΥΓΑΛΟ%20ΣΗΤΕΙΑΣ.doc


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.