ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CA2010.261.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 261A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugsėjo 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

Klaidų ištaisymas

2010/C 261A/01

Pranešimo apie viešus konkursus EPSO/AD/178-179/10 klaidų ištaisymas (OL C 110 A, 2010 4 29)

1

OFICIALIOJO LEIDINIO C A SERIJOS KONKURSAI APŽVALGA

Toliau pateikiamas šiais metais išleistų C A serijos leidinių sąrašas.

Jei nenurodyta kitaip, Oficialieji leidiniai yra išleisti visomis kalbomis.

5

(FR)

9

 

19

(FR)

23

(DE/ES/PT)

28

 

48

 

53

 

56

 

57

 

60

 

61

(DE/EN/FR)

62

 

64

 

66

(BG/RO)

67

(ES)

70

(PT)

73

(FI)

74

(SV)

91

 

95

 

104

 

110

 

116

(ET)

119

 

129

(EL)

137

(LT/LV/MT)

138

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

143

(DE/EN/FR)

144

(DE/EN/FR)

146

(DA/FI/MT)

147

(FI)

149

(IT)

150

(BG/CS/LT/PL/RO/SK)

151

 

155

 

156

(PL)

157

 

163

 

164

 

171

(IT)

178

(DE/EN/FR)

184

 

188

(DA/DE/EN/FR/SL)

190

 

191

 

192

(DE/EN/FR)

196

(BG/EN/NL/RO/SL)

201

 

204

(EN/FR)

219

 

227

(EN/FR)

236

 

238

 

242

(BG/LT/LV/MT/PL/RO/SK/SL)

248

(DA/DE/EN/LT/NL/RO)

249

 

253

 

254

(DE/EN/FR)

256

(RO)

257

(CS/PL)

261

 

LT

 


Klaidų ištaisymas

28.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 261/1


Pranešimo apie viešus konkursus EPSO/AD/178-179/10 klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 110 A, 2010 m. balandžio 29 d. )

(2010/C 261 A/01)

5 puslapis, VI skyrius, 1 dalis:

yra:

„1.

Kvietimas į vertinimo centrą

Jūs kviečiamas į vertinimo centrą, kur vertinimas paprastai vyksta visą dieną Briuselyje, jei patenkate tarp kandidatų4:

kurie gavo vieną iš geriausių įvertinimų per atrankos testus (jei jie buvo rengiami, žr. IV antraštinę dalį) ir mažiausius reikalaujamus šių testų balus

ir

kaip nurodė atlikdami elektroninę registraciją, atitinka III antraštinėje dalyje išvardytus bendruosius ir specialiuosius atrankos reikalavimus

ir

kurie gavo vieną iš geriausių įvertinimų per atranką pagal kvalifikaciją.“

turi būti:

„1.

Kvietimas į vertinimo centrą

Jei esate tarp kandidatų4:

kurie gavo vieną iš geriausių įvertinimų per atrankos testus (jei jie buvo rengiami, žr. IV antraštinę dalį) ir mažiausius reikalaujamus šių testų balus,

ir

kaip nurodė atlikdami elektroninę registraciją, atitinka III antraštinėje dalyje išvardytus bendruosius ir specialiuosius atrankos reikalavimus,

ir

kurie gavo vieną iš geriausių įvertinimų per atranką pagal kvalifikaciją,

būsite pakviesti

dalyvauti srities atvejo tyrime, kuris paprastai vyksta Briuselyje pusę dienos,

ir

dalyvauti vertinimo centre rengiamuose kituose vertinimo etapuose, kurie paprastai vyksta Briuselyje visą dieną.“