ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.217.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 217

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugpjūčio 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 217/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2010/C 217/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 217/04

Euro kursas

5

2010/C 217/05

Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Ispanija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba C 22/08 (ex N 222/07 ir N 242/07) – pagalba įmonei El Pozo Alimentación, S.A.

6

2010/C 217/06

Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Ispanija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba C 23/08 (ex N 281/07) – pagalba įmonei J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo ( 1 )

7

2010/C 217/08

2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl Daiktų interneto ekspertų grupės įkūrimo

10

 

Klaidų ištaisymas

2010/C 217/09

Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, priėmimo klaidų ištaisymas (OL C 210, 2010 8 3)

12

 

2010/C 217/10

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 217/01

Sprendimo priėmimo data

2010 6 9

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 63/10

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Murcia

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Teisinis pagrindas

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Regioninė plėtra

Pagalbos forma

Garantija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 200 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

11 %

Trukmė

2010–2015

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 2

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 160/10

Valstybė narė

Airija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Recapitalisation of EBS

Teisinis pagrindas

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba, Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 875 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Irish Minister for Finance

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 6 28

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 225/10

Valstybė narė

Vengrija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Teisinis pagrindas

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 4 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2010 7 1–2010 12 31

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/4


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 217/02

2010 m. rugpjūčio 3 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik vokiečių kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5774. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/4


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 217/03

2010 m. rugpjūčio 6 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5909. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/5


Euro kursas (1)

2010 m. rugpjūčio 10 d.

2010/C 217/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3133

JPY

Japonijos jena

113,23

DKK

Danijos krona

7,4501

GBP

Svaras sterlingas

0,83520

SEK

Švedijos krona

9,4029

CHF

Šveicarijos frankas

1,3895

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8980

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,775

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

279,05

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7081

PLN

Lenkijos zlotas

3,9841

RON

Rumunijos lėja

4,2365

TRY

Turkijos lira

1,9696

AUD

Australijos doleris

1,4468

CAD

Kanados doleris

1,3595

HKD

Honkongo doleris

10,1960

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8288

SGD

Singapūro doleris

1,7806

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 534,88

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,5455

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,8937

HRK

Kroatijos kuna

7,2205

IDR

Indonezijos rupija

11 765,68

MYR

Malaizijos ringitas

4,1382

PHP

Filipinų pesas

58,987

RUB

Rusijos rublis

39,4723

THB

Tailando batas

41,980

BRL

Brazilijos realas

2,3077

MXN

Meksikos pesas

16,6640

INR

Indijos rupija

60,9400


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/6


SPRENDIMAS BAIGTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ VALSTYBEI NAREI ATŠAUKUS PRANEŠIMĄ

Valstybės pagalba – Ispanija

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai)

Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas

Valstybės pagalba C 22/08 (ex N 222/07 ir N 242/07) – pagalba įmonei El Pozo Alimentación, S.A.

2010/C 217/05

Komisija nusprendė baigti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą oficialią tyrimo procedūrą, pradėtą 2008 m. gegužės 20 d. dėl pirmiau minėtos priemonės (1), atsižvelgdama į tai, kad 2010 m. birželio 7 d. Ispanija atšaukė pranešimą.


(1)  OL C 266, 2008 10 21, p. 16.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/6


SPRENDIMAS BAIGTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ VALSTYBEI NAREI ATŠAUKUS PRANEŠIMĄ

Valstybės pagalba – Ispanija

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai)

Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas

Valstybės pagalba C 23/08 (ex N 281/07) – pagalba įmonei J. García Carrión La Mancha S.A.

2010/C 217/06

Komisija nusprendė baigti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą oficialią tyrimo procedūrą, pradėtą 2008 m. gegužės 20 d. dėl pirmiau minėtos priemonės (1), atsižvelgdama į tai, kad 2010 m. birželio 7 d. Ispanija atšaukė pranešimą.


(1)  OL C 269, 2008 10 24, p. 2.


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/7


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. rugpjūčio 10 d.

dėl Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 217/07

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo nustatyta reguliavimo sistema, apimanti sąlygas, reglamentuojančias pašto paslaugų teikimą Europos Sąjungoje ir pašto paslaugų vidaus rinkos sukūrimą.

(2)

Pagal Direktyvą 97/67/EB valstybės narės turi paskirti vieną arba daugiau pašto sektoriaus nacionalinių reguliavimo institucijų, kurios vykdytų toje direktyvoje apibrėžtus reguliavimo uždavinius. Tos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti teisiškai atskirtos nuo valstybių narių pašto operatorių ir jų veikla turėtų būti nuo jų nepriklausoma. Valstybės narės, kurios pasiliko nuosavybės teisę į pašto paslaugų teikėjus ar jų kontrolę, taip pat turi užtikrinti, kad reguliavimo funkcijos būtų veiksmingai struktūriškai atskirtos nuo veiklos, susijusios su nuosavybe ar kontrole.

(3)

Nacionalinių reguliavimo institucijų atsakomybė ir uždaviniai skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi.

(4)

Direktyva 97/67/EB suteikiama lankstumo tam tikrose srityse bendrąsias taisykles taikyti atsižvelgiant į nacionalines sąlygas. Siekiant sėkmingos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros būtina, kad atitinkamos taisyklės būtų nuosekliai taikomos visose valstybėse narėse.

(5)

Todėl būtina įsteigti grupę, kurią sudarytų nacionalinės reguliavimo institucijos pašto paslaugų srityje, ir apibrėžti jos uždavinius ir struktūrą.

(6)

Grupė turėtų būti institucija, kuri svarstytų klausimus, diskutuotų ir patartų Komisijai pašto paslaugų klausimais. Ji turėtų palengvinti valstybių narių nepriklausomų nacionalinių reguliavimo institucijų tarpusavio, taip pat šių institucijų ir Komisijos konsultavimąsi, koordinavimą ir bendradarbiavimą, siekiant konsoliduoti pašto paslaugų vidaus rinką ir užtikrinti nuoseklų Direktyvos 97/67/EB taikymą visose valstybėse narėse.

(7)

Reikėtų nustatyti grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, nepažeidžiant Komisijos saugumo taisyklių, išdėstytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (1) priede.

(8)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu įsteigiama Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Uždaviniai

Grupės uždaviniai yra šie:

a)

patarti ir padėti Komisijai konsoliduojant pašto paslaugų vidaus rinką;

b)

patarti ir padėti Komisijai pagal savo kompetenciją bet kokiu klausimu, susijusiu su pašto paslaugomis;

c)

patarti ir padėti Komisijai klausimais, susijusiais su pašto paslaugų vidaus rinkos plėtra ir pašto paslaugų reguliavimo sistemos nuosekliu taikymu visose valstybėse narėse;

d)

pritarus Komisijai, visapusiškai ir pradiniame ekspertų darbo etape atvirai ir skaidriai konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais ir galutiniais vartotojais.

3 straipsnis

Narystė

1.   Grupę sudaro pašto paslaugų srityje veikiančios nacionalinės reguliavimo institucijos. Šioms institucijoms, išvardytoms priede, atstovauja jų vadovai arba išimtiniais atvejais – kiti atstovai. Kiekvienai valstybei narei atstovauja vienas narys.

2.   Nacionalinių institucijų pavadinimai skelbiami Komisijos ekspertų grupių registre.

4 straipsnis

Darbo tvarka

1.   Grupė iš savo narių išrenka pirmininką. Pirmininkas šaukia grupės posėdžius pritarus Komisijai.

2.   Komisijos tarnyboms pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, kurių įgaliojimus nustato grupė.

3.   Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių, kurios nėra ES valstybės narės, ir Europos Sąjungos šalių kandidačių pašto sektoriaus nepriklausomos nacionalinės reguliavimo institucijos turi stebėtojų statusą ir joms atstovaujama tinkamu lygmeniu. Komisijos atstovui pritarus, grupė taip pat gali ad hoc kviesti kitus ekspertus ir stebėtojus dalyvauti posėdžiuose.

4.   Ekspertų grupių nariai ir jų atstovai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai laikosi sutartyse ir jų įgyvendinimo taisyklėse nustatytų profesinės paslapties saugojimo įpareigojimų, taip pat Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede išdėstytų Komisijos saugumo taisyklių dėl ES įslaptintos informacijos apsaugos. Jeigu šių įpareigojimų nesilaikoma, Komisija gali imtis visų atitinkamų priemonių.

5.   Grupės ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komisijos patalpose laikantis jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuotieji Komisijos pareigūnai.

6.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles (3).

5 straipsnis

Su posėdžiais susijusios išlaidos

1.   Komisija, vadovaudamasi savo taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo, atlygina su grupės veikla susijusias narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir, prireikus, pragyvenimo išlaidas.

2.   Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

3.   Su posėdžiais susijusios išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

6 straipsnis

Metinė ataskaita

Grupė pateikia Komisijai savo veiklos metinę ataskaitą.

7 straipsnis

Taikymas

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.   Grupė savo pareigas vykdyti pradeda šio sprendimo įsigaliojimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  Žr. standartines darbo tvarkos taisykles – dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.


PRIEDAS

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės narių sąrašas

Valstybė

Nacionalinės reguliavimo institucijos

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija, kuri turi būti įsteigta pagal Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138) 37 straipsnio 2 dalies h punktą.

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/10


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. rugpjūčio 10 d.

dėl Daiktų interneto ekspertų grupės įkūrimo

2010/C 217/08

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

kadangi:

(1)

Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Daiktų internetas. Europos veiksmų planas“ (toliau – komunikatas), svarbu nustatyti daugiašalį Europos masto mechanizmą, kad būtų galima patarti Komisijai, kaip formuoti ES strategiją, kurios būtų laikomasi vykdant įvairius komunikate išvardytus veiksmus.

(2)

Todėl reikia įkurti Daiktų interneto ekspertų grupę ir apibrėžti jos užduotis bei struktūrą.

(3)

Grupė turėtų palengvinti suinteresuotųjų šalių dialogą.

(4)

Grupė turėtų būti sudaryta iš teisės, ekonomikos ir technologijų srityse kompetentingų organizacijų, kadangi šios sritys susijusios su daiktų internetu. Tos organizacijos gali būti pramonės ir prekybos asociacijos, Europos standartizacijos organizacijos, tarptautiniai partneriai, vartotojų organizacijos ir pilietinė visuomenė, mokslinių tyrimų organizacijos ir akademinė bendruomenė, taip pat stebėtojai iš ES valstybių narių ir suinteresuotųjų ES institucijų, pvz., Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto.

(5)

Reikėtų nustatyti grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, nepažeidžiant Komisijos saugumo taisyklių, išdėstytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (1) priede.

(6)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2).

(7)

Tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo laikotarpį. Vėliau Komisija apsvarstys, ar reikėtų jį pratęsti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną įsteigiama Daiktų interneto ekspertų grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotys

Grupės užduotys:

a)

patarti Komisijai, kaip geriausiai spręsti techninius, teisinius ir organizacinius klausimus Europos lygiu;

b)

skatinti keitimąsi patirtimi ir gera praktika ir daugelio suinteresuotųjų šalių grupėje prašyti žodinės ir rašytinės informacijos, prireikus įskaitant tarptautinį indėlį;

c)

prisidėti prie bendros daiktų interneto plėtros ir diegimo vizijos pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę – vieną iš pagrindinių 2020 m. Europos strategijos iniciatyvų.

3 straipsnis

Konsultacijos

1.   Komisija gali su grupe konsultuotis bet kuriuo klausimu, jos nuomone susijusiu su daiktų interneto plėtra Europoje, ir skatinti narius siūlyti kitas aptartinas temas.

4 straipsnis

Narystė. Narių skyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip 45 nariai.

2.   Grupės nariai yra teisės, ekonomikos ir technologijų srityse kompetentingos organizacijos, kadangi šios sritys susijusios su daiktų internetu.

3.   Komisija parenka organizacijas, o jos skiria savo atstovus ir pakaitinius atstovus.

4.   Grupės nariai eina pareigas, kol į jų vietą nepaskiriami kiti nariai arba iki savo kadencijos pabaigos.

5.   Nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės diskusijose, kurie atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio 3 dalyje arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 339 straipsnyje nustatytų sąlygų, likusiam kadencijos laikotarpiui gali būti pakeisti kitais nariais.

6.   Organizacijų pavadinimai skelbiami Ekspertų grupių registre.

7.   Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

5 straipsnis

Darbo organizavimas

1.   Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Jei Komisija sutinka, specifiniams klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, kurių veiklos sąlygas nustato grupė. Tokie pogrupiai baigia veiklą, kai tik įvykdo jiems pavestą užduotį.

3.   Komisijos atstovas prireikus gali kviesti grupės arba pogrupio darbe dalyvauti grupei nepriklausančius ekspertus, turinčius specialiųjų žinių kuriuo nors į darbotvarkę įtrauktu klausimu. Be to, Komisijos atstovas asmenims ir institucijoms gali suteikti stebėtojo statusą.

4.   Ekspertų grupių nariai ir jų atstovai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai laikosi sutartyse ir jų įgyvendinimo taisyklėse nustatytų įpareigojimų saugoti profesinę paslaptį, taip pat Komisijos saugumo taisyklių, susijusių su ES įslaptintos informacijos apsauga, kurių tekstas pateikiamas Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede. Jei jie nesilaiko šios nuostatos, Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių.

5.   Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

6.   Grupė priima savo darbo tvarkos taisykles, remdamasi standartinėmis ekspertų grupių darbo tvarkos taisyklėmis.

7.   Komisija skelbia informaciją apie grupės veiklą, pateikdama registre tą informaciją arba nuorodą į specialią interneto svetainę.

6 straipsnis

Su posėdžiais susijusios išlaidos

1.   Grupės veikloje dalyvaujantiems asmenims už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Dalyvaujančių asmenų patirtas su grupės veikla susijusias kelionės ir pragyvenimo išlaidas atlygina Komisija pagal Komisijoje galiojančias nuostatas.

3.   Šios išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingi Komisijos departamentai.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Klaidų ištaisymas

11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/12


Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas, priėmimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 210, 2010 m. rugpjūčio 3 d. )

2010/C 217/09

1 puslapis:

yra:

turi būti:


11.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/s3


PRANEŠIMAS

2010 m. rugpjūčio 11 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 217 A bus paskelbtas „Bendrasis žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogas – 28-ojo pilno leidimo šeštasis papildymas“.

Oficialiojo leidinio prenumeratoriai gaus tiek nemokamų šio Oficialiojo leidinio kopijų ir kalbinių versijų, kiek prenumeruoja. Jie prašomi grąžinti pridėtą užsakymo blanką deramai užpildytą ir su nurodytu savo prenumeratos registracijos numeriu (kodas, esantis kiekvienos etiketės kairėje pusėje ir prasidedantis O/…). Šį Oficialųjį leidinį bus galima gauti nemokamai vienerius metus nuo jo išleidimo datos.

Ne prenumeratoriai gali užsisakyti šį Oficialųjį leidinį už mokestį viename iš mūsų pardavimo biurų (žr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).

Šį Oficialųjį leidinį, kaip ir visus Oficialiuosius leidinius (L, C, CA, CE), galima rasti nemokamai internete http://eur-lex.europa.eu

Image