ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.188.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 188

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. liepos 13d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 188/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 188/02

Euro kursas

2

 

Audito Rūmai

2010/C 188/03

Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių, įgyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas

3

 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2010/C 188/04

Pranešimas apie viešus konkursus

4

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2010/C 188/05

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

5

2010/C 188/06

Pranešimas apie tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo terminą

10

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2010/C 188/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11

2010/C 188/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

12

 

KITI AKTAI

 

Taryba

2010/C 188/09

Pranešimas asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą (žr. Tarybos reglamento (ES) Nr. 610/2010 priedą)

13

 

Europos Komisija

2010/C 188/10

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

15

2010/C 188/11

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 188/01

2010 m. liepos 2 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32010M5899. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/2


Euro kursas (1)

2010 m. liepos 12 d.

2010/C 188/02

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2572

JPY

Japonijos jena

111,35

DKK

Danijos krona

7,4552

GBP

Svaras sterlingas

0,83630

SEK

Švedijos krona

9,4560

CHF

Šveicarijos frankas

1,3349

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,0160

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,325

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

278,91

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7087

PLN

Lenkijos zlotas

4,0770

RON

Rumunijos lėja

4,2460

TRY

Turkijos lira

1,9582

AUD

Australijos doleris

1,4398

CAD

Kanados doleris

1,2986

HKD

Honkongo doleris

9,7748

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7727

SGD

Singapūro doleris

1,7380

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 512,74

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,5799

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,5126

HRK

Kroatijos kuna

7,2158

IDR

Indonezijos rupija

11 382,66

MYR

Malaizijos ringitas

4,0281

PHP

Filipinų pesas

58,178

RUB

Rusijos rublis

38,7665

THB

Tailando batas

40,702

BRL

Brazilijos realas

2,2142

MXN

Meksikos pesas

16,0557

INR

Indijos rupija

58,8505


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Audito Rūmai

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/3


Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 „Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių, įgyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas“

2010/C 188/03

Europos Audito Rūmai praneša, kad neseniai buvo paskelbta jų Specialioji ataskaita Nr. 2/2010 „Parengiamųjų tyrimų ir naujos infrastruktūros kūrimo paramos priemonių, įgyvendinant šeštąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, veiksmingumas“.

Šią ataskaitą skaityti ar atsisiųsti galima iš Europos Audito Rūmų interneto svetainės adresu: http://www.eca.europa.eu

Jos popierinę versiją galima nemokamai gauti kreipusis į Audito Rūmus adresu:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

ar EU-Bookshop svetainėje užpildžius elektroninį užsakymo blanką.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/4


PRANEŠIMAS APIE VIEŠUS KONKURSUS

2010/C 188/04

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus:

EPSO/AD/183/10 – danų kalbos (DA) vertėjo raštu pareigoms,

EPSO/AD/184/10 – vokiečių kalbos (DE) vertėjo raštu pareigoms,

EPSO/AD/185/10 – anglų kalbos (EN) vertėjo raštu pareigoms,

EPSO/AD/186/10 – prancūzų kalbos (FR) vertėjo raštu pareigoms,

EPSO/AD/187/10 – slovėnų kalbos (SL) vertėjo raštu pareigoms.

Pranešimas apie konkursą skelbiamas tik danų, vokiečių, anglų, prancūzų ir slovėnų kalbomis 2010 m. liepos 13 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 188 A.

Išsami informacija skelbiama EPSO interneto svetainėje: http://eu-careers.eu


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/5


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

2010/C 188/05

Paskelbus pranešimą apie artėjantį galiojančių antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės dviračiams, galiojimo terminą (1), Komisija gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – Pagrindinis reglamentas) (2) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

2010 m. balandžio 13 d. Europos dviračių gamintojų asociacija (EBMA) (toliau - pareiškėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 25 %) visų dviračių Sąjungoje, vardu pateikė prašymą.

2.   Produktas

Nagrinėjamasis produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio (toliau – nagrinėjamasis produktas), šiuo metu klasifikuojamos KN kodais ex 8712 00 10, 8712 00 30 ir 8712 00 80.

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – tai galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1524/2000 (3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (4).

4.   Peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas veikiausiai tęstųsi, o Sąjungos pramonei vėl būtų daroma žala.

Remdamasis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalimi, pareiškėjas nustatė normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojantiems gamintojams pagal pardavimo kainas šio pranešimo 5.1 dalies d punkte minėtoje rinkos ekonomikos šalyje. Įtarimas dėl dempingo tęsimosi grindžiamas pirmiau pateiktame sakinyje nurodytos normaliosios vertės palyginimu su nagrinėjamojo produkto pardavimo eksportui į Europos Sąjungą kainomis.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra reikšmingas.

Be to, pareiškėjas teigia, kad yra tikimybė, jog vėl bus vykdomas žalingas dempingas. Dėl to pareiškėjas pateikė įrodymų, kad nustojus galioti priemonėms, dabartinė nagrinėjamojo produkto importo apimtis veikiausiai padidėtų dėl nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų gamybos įrenginių pagėjumų.

Pareiškėjas teigia, kad žala iš esmės nepadaryta dėl to, kad buvo taikomos priemonės, ir kad iš nagrinėjamosios šalies vėl pradėjus importuoti dempingo kainomis didelį produkto kiekį ir nustojus taikyti priemones Sąjungos pramonei veikiausiai vėl būtų daroma žala.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

5.1.    Dempingo ir žalos tikimybės nustatymo procedūra

Atlikus tyrimą bus nustatyta, ar yra tikimybės, kad pasibaigus priemonių galiojimui būtų toliau vykdomas dempingas ir vėl daroma žala.

a)   Atranka

Atsižvelgdama į akivaizdžiai didelį šiame tyrime dalyvaujančių šalių skaičių, Komisija, remdamasi Pagrindinio reglamento 17 straipsniu, gali nuspręsti taikyti atranką.

i)   Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojų ir (arba) gamintojų atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuotojų ir (arba) gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytą terminą 7 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius ir asmenį ryšiams,

apyvartą vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto eksportui į Sąjungą nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d., kiekį vienetais atskirai kiekvienai iš 27 valstybių narių (5) ir bendrai,

apyvartą vietos valiuta ir nagrinėjamojo produkto, parduoto vidaus rinkoje nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d., kiekį vienetais,

apyvartą vietos valiuta ir nagrinėjamo produkto, parduoto į kitas trečiąsias šalis nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d., kiekį vienetais,

tiksliai apibūdintą bendrovės veiklą pasaulio mastu, susijusią su nagrinėjamuoju produktu,

visų susijusių bendrovių (6), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) nagrinėjamąjį produktą, pavadinimus ir tiksliai apibūdintą veiklą,

kitą svarbią informaciją, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves.

Pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrenkama. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tų atsakymų tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodys, kad nesutinka, kad gali būti atrenkama, tai bus laikoma atsisakymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti 8 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, kaip ji mano, yra būtina atliekant eksportuotojų ir (arba) gamintojų atranką, Komisija taip pat kreipsis į Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

ii)   Importuotojų atranka

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytą terminą 7 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius ir asmenį ryšiams,

tiksliai apibūdintą bendrovės veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu,

visą apyvartą nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.,

Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungos rinką ir perpardavimo joje nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. kiekį vienetais ir vertę eurais,

visų susijusių bendrovių (7), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant nagrinėjamąjį produktą, pavadinimus ir tiksliai apibūdintą veiklą,

kitą svarbią informaciją, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves.

Pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka būti atrenkama. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės pateikti klausimyno atsakymus ir leisti atlikti tų atsakymų tyrimą vietoje. Jeigu bendrovė nurodys, kad nesutinka, kad gali būti atrenkama, tai bus laikoma atsisakymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Atsisakymo bendradarbiauti padariniai nurodyti 8 dalyje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra būtina atliekant importuotojų atranką, Komisija taip pat kreipsis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

iii)   Sąjungos gamintojų atranka

Atsižvelgdama į tai, kad prašymui pritaria daug Sąjungos gamintojų, Komisija ketina tirti Sąjungos pramonei daromą žalą taikydama atranką.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų Sąjungos gamintojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai pranešti apie save ir per 6 dalies b punkto i papunktyje nustatytą laikotarpį 7 dalyje nurodyta forma pateikti toliau nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius ir asmenį ryšiams,

tiksliai apibūdintą bendrovės veiklą pasaulio mastu, susijusią su panašiu produktu,

panašaus produkto pardavimo Sąjungos rinkoje nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. vertę eurais,

panašaus produkto pardavimo Sąjungos rinkoje nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. kiekį vienetais,

nagrinėjamojo produkto gamybos mastą vienetais nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.,

Kinijos Liaudies Respublikoje pagaminto nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungą nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d. kiekį vienetais, jei taikytina,

visų susijusių bendrovių (8), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant panašų produktą (pagamintą Sąjungoje) ir nagrinėjamąjį produktą (pagamintą Kinijos Liaudies Respublikoje), pavadinimus ir tiksliai apibūdintą veiklą,

kitą svarbią informaciją, kuri padėtų Komisijai atrinkti bendroves.

Jei nurodyta informacija jau buvo pateikta Komisijos prekybos apsaugos tarnyboms, bendrovėms nereikia vėl iš naujo jos pateikti. Pranešdama apie save ir pateikdama nurodytą informaciją, bendrovė sutinka, kad gali būti atrenkama. Jei bendrovė bus atrinkta, ji turės užpildyti klausimyną ir leisti surengti vizitą jos patalpose, kad būtų patikrinti jos atsakymai (toliau – patikrinimas vietoje). Jeigu bendrovė nurodys, kad nesutinka, kad gali būti atrenkama, tai bus laikoma atsisakymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Komisijos išvados dėl nebendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų yra grindžiamos turimais faktais, todėl tai šaliai rezultatas gali būti mažiau palankus nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

Siekdama gauti informacijos, kuri, kaip ji mano, yra būtina atrenkant Sąjungos gamintojus, Komisija papildomai kreipsis į žinomas Sąjungos gamintojų asociacijas.

iv)   Galutinė atranka

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 6 dalies b punkto ii papunktyje nustatytą terminą.

Galutinę atranką Komisija ketina atlikti pasitarusi su susijusiomis šalimis, kurios pareiškė norą būti atrenkamos.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 6 dalies b punkto iii papunktyje nustatytą laikotarpį ir bendradarbiauti vykstant tyrimui.

Jei bus bendradarbiaujama nepakankamai, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 17 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsniu, gali padaryti išvadą remdamasi turimais faktais. Kaip paaiškinta 8 dalyje, išvada, padaryta remiantis turimais faktais, susijusiai šaliai gali būti mažiau palanki.

b)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri, kaip ji mano, būtina tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktoms Sąjungos pramonės įmonėms ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms, atrinktiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir visoms žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, atrinktiems importuotojams, visoms žinomoms importuotojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

c)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti kitą nei klausimyno atsakymai informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 6 dalies a punkto ii papunktyje nustatytą terminą.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, kuriame nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti. Tokį prašymą privalu pateikti per 6 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą terminą.

d)   Rinkos ekonomikos šalies parinkimas

Per pirmiau vykusį tyrimą Meksika buvo laikoma tinkama rinkos ekonomikos šalimi, kad būtų galima nustatyti normaliąją vertę Kinijos Liaudies Respublikai. Šiuo tikslu Komisija vėl ketina pasirinkti Meksiką. Suinteresuotosios šalys raginamos pateikti pastabas, ar ši šalis tinkama, per 6 dalies c punkte nustatytą konkretų terminą.

5.2.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu ir patvirtinus, kad tikėtina, jog bus toliau vykdomas dempingas ir vėl daroma žala, bus sprendžiama, ar toliau taikant antidempingo priemones nebus prieštaraujama Sąjungos interesams. Dėl šios priežasties Komisija gali išsiųsti klausimynus žinomiems Sąjungos gamintojams, importuotojams, jiems atstovaujančioms asociacijoms, naudotojams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms, tiekėjams ir jiems atstovaujančioms organizacijoms ir vartotojams atstovaujančioms organizacijoms. Jei šios šalys, įskaitant Komisijai nežinomas šalis, įrodo, kad esama objektyvaus ryšio tarp jų veiklos ir nagrinėjamojo produkto, per 6 dalies a punkto ii papunktyje nustatytus bendruosius terminus gali pranešti apie save ir Komisijai pateikti informaciją. Šalys, veikusios pirmiau išdėstytame sakinyje nustatyta tvarka, per 6 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą terminą gali prašyti jas išklausyti, bet turi nurodyti konkrečias tokio prašymo priežastis. Reikėtų pažymėti, kad į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

6.   Terminai

a)   Bendrieji terminai

i)   Laikotarpis, per kurį šalys turi paprašyti klausimyno

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos šioje peržiūroje nagrinėjamos priemonės, turėtų prašyti klausimyno ar kitų prašymo formų kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ii)   Terminas, per kurį šalys turi pranešti apie save, pateikti klausimyno atsakymus ir kitą informaciją

Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, visos suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per minėtą laikotarpį šalis pranešė apie save.

Atrinktos bendrovės privalo pateikti klausimyno atsakymus per 6 dalies b punkto iii papunktyje nurodytą terminą.

iii)   Išklausymas

Per tą patį 37 dienų terminą visos suinteresuotosios šalys gali kreiptis į Komisiją, kad šioji jas išklausytų.

b)   Konkretus terminas, susijęs su atranka

i)

5.1 dalies a punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytą informaciją Komisija turėtų gauti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, nes per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija ketina tartis dėl galutinės atrankos su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė norą dalyvauti atrankoje.

ii)

Visą kitą svarbią atrankai informaciją, kaip nurodyta 5.1 dalies a punkto iv papunktyje, Komisija turi gauti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

iii)

Atrinktų šalių klausimyno atsakymus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo pranešimo apie jų atrinkimą dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

c)   Konkretus terminas rinkos ekonomikos šaliai parinkti

Tyrimo šalys gali pageidauti pateikti pastabų dėl Meksikos, kurią, kaip minėta šio pranešimo 5.1 dalies d punkte, ketinama pasirinkti rinkos ekonomikos šalimi Kinijos Liaudies Respublikai taikomai normaliajai vertei nustatyti. Šias pastabas Komisija turi gauti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

7.   Rašytiniai pareiškimai, klausimyno atsakymai ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotųjų šalių informacija ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (9), ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksas +32 22956505

8.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia iki nustatytų terminų arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl remiamasi turimais faktais, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

9.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

10.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, dėl jos rezultatų nebus pakeistas galiojančių iš dalies keičiamų priemonių dydis, bet bus sudaryta galimybė tas priemones panaikinti arba toliau taikyti pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors tyrimo šalis mano, kad priemonių dydžio peržiūra yra pateisinama, kad būtų sudaryta galimybė iš dalies keisti (t. y. padidinti arba sumažinti) priemonių dydį, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirmiau nurodytu adresu.

11.   Asmens duomenų tvarkymas

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (10).

12.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į gynybą, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas. Pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kuris prireikus tarpininkauja sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų gynimui atliekant šį tyrimą, ypač galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų nuomonių aiškinimo klausimus. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OL C 70, 2010 3 19, p. 28.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(3)  OL L 175, 2000 7 14, p. 39.

(4)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(5)  27 Europos Sąjungos valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

(6)  Norėdami sužinoti susijusių bendrovių sąvokos apibrėžtį, žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 143 straipsnį (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(7)  Žr. 6 išnašą.

(8)  Žr. 6 išnašą.

(9)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.

(10)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/10


Pranešimas apie tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo terminą

2010/C 188/06

Kadangi paskelbus pranešimą apie artėjantį priemonių galiojimo terminą (1) prašymų dėl peržiūros nebuvo pateikta, Komisija praneša, kad toliau nurodyta antidempingo priemonė netrukus nustos galioti.

Šis pranešimas skelbiamas pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo terminas

Dviračiai

Vietnamas

Antidempingo muitas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1095/2005 (OL L 183, 2005 7 14, p. 1)

2010 7 15


(1)  OL C 70, 2010 3 19, p. 28.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 188/07

1.

2010 m. liepos 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Carrefour S.A.“ (toliau – „Carrefour“, Prancūzija) ir „Marinopoulos Holding S.à r.l.“ (toliau – „Marinopoulos“, Liuksemburgas), priklausanti įmonių grupei „Marinopoulos group“, atitinkamai pagal sutartį ir pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „CM Balkans B.V.“ (toliau – „Balkan JV“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Carrefour“: mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto produktais savo ir franšizę įsigijusiose maisto prekių parduotuvėse (dideliuose prekybos centruose, prekybos centruose, mažų kainų parduotuvėse ir nedidelėse maisto prekių parduotuvėse) Europoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje,

„Marinopoulos group“: mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto produktais, kosmetikos ir farmacijos produktų gamyba, mažmeninė prekyba drabužiais, kosmetika, optiniais gaminiais ir aukštos kokybės kava daugelyje Europos šalių, įskaitant Graikiją ir Kiprą,

„Balkan JV“: 4 prekybos centrų valdymas Bulgarijoje ir „Carrefour“ prekės ženklo didelių prekybos centrų ir prekybos centrų plėtojimas Balkanų šalyse, visų pirma Bulgarijoje, Slovėnijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 188/08

1.

2010 m. liepos 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: pagal Austrijos įstatymo dėl finansų rinkos stabilumo užtikrinimo priemonių 1 straipsnį Austrijos federalinis finansų ministras Austrijos Respublikai pirkdamas akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Hypo Alpe Adria Bank International AG“ (toliau – HGAA, Austrija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

Austrijos federalinė finansų ministerija: Austrijos finansų sistemos stabilizavimas,

HGAA: įvairios mažmeninės prekybos ir korporacinės bankininkystės paslaugos, išperkamosios nuomos paslaugos.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


KITI AKTAI

Taryba

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/13


Pranešimas asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą

(žr. Tarybos reglamento (ES) Nr. 610/2010 priedą)

2010/C 188/09

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamente (ES) Nr. 610/2010 (1) pateikiamą sąrašą.

Europos Sąjungos Taryba nustatė, kad motyvai, dėl kurių asmenys, grupės ir subjektai įtraukiami į pirmiau minėtą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ribojančios priemonės, numatytos 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (2), sąrašą, tebėra pagrįsti. Todėl Taryba nusprendė palikti sąraše tuos asmenis, grupes ir subjektus.

Reglamentu (EB) Nr. 2580/2001 numatoma įšaldyti visas lėšas, kitą finansinį turtą ir ekonominius išteklius, priklausančius atitinkamiems asmenims, grupėms ir subjektams, ir tai, kad jie negali tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais.

Atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę pateikti paraišką reglamento priede išvardytoms atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas esminėms reikmėms arba konkretiems mokėjimams (pagal to reglamento 5 straipsnio 2 dalį). Atnaujintas kompetentingų institucijų sąrašas pateikiamas interneto tinklavietėje adresu:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Atitinkami asmenys, grupės ir subjektai gali pateikti prašymą gauti Tarybos motyvų, dėl kurių jie buvo palikti pirmiau nurodytame sąraše, pareiškimą (išskyrus atvejus, kai motyvų pareiškimas jau buvo jiems pateiktas) šiuo adresu:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkami asmenys, grupės ir subjektai bet kuriuo metu gali pirmiau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į sąrašą ir jame palikti. Tokie prašymai bus svarstomi juos gavus. Todėl atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys atkreipiamas į tai, kad Taryba reguliariai peržiūri sąrašą pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalį. Tam, kad prašymai būtų svarstomi kitos peržiūros metu, jie turėtų būti pateikti per du mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Atitinkamų asmenų, grupių ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos reglamentą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio 4 ir 6 pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 178, 2010 7 13, p. 1.

(2)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.


Europos Komisija

13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/15


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2010/C 188/10

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„ORAVSKÝ KORBÁČIK“

EB Nr.: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Oravský korbáčik“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Slovakijos Respublika

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.3 klasė.

Sūriai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Oravský korbáčik“ yra virtas, rūkytas ar nerūkytas, botagėlio formos, 10–50 cm ilgio sūris. Gaminamas tradiciniu būdu – verdančiame vandenyje verdant fermentinį, iš dalies nokintą gabalinį sūrį, kuris paskui ištempiamas ir tampa gijų, tradiciškai vadinamų „vojky“, formos; jų storis yra 2–10 mm. Iš gijų (vojky) vėliau suformuojamas botagėlis.

Juslinės produktui būdingos savybės atsiranda dėl plaušingos iš virtos sūrio masės ištemptų gijų struktūros ir dėl tipinės botagėlio formos, kuri gaunama gijas supynus.

Pagrindiniai rūkyto ir nerūkyto produkto skirtumai – spalva ir kvapas. Rūkytas produktas yra blyškiai gelsvos–aukso geltonumo spalvos, skleidžia būdingą rūkyto produkto aromatą, jis šiek tiek sūresnis (1 procentu). Nerūkyto produkto spalva balta–kreminė, nėra rūkyto produkto aromato. Struktūra ir konsistencija abiem atvejais vienoda.

Produktas parduodamas maistui pakuoti naudojamoje plėvelėje, skirtingų dydžių pakuotėse – jos skiriasi produktų kiekiu jose ir produkto pakuotės svoriu.

Savybės

Spalva: jei produktas rūkytas – nuo baltos iki blyškiai gelsvos arba aukso geltonumo.

Konsistencija: atskiros gijos sudarytos iš plaušų, jų konsistencija elastiška ir tvirta, bet ne pernelyg tvirta; elastingumas, sūriui nokstant, mažėja; produktas atsparus tempimui tampa dėl gijinės tekstūros, kurią suteikia lengvai atsiskiriantys plaušai.

Kvapas ir skonis: pieniškas, malonus sūrio, sūrus, šiek tiek rūgštus, rūkyto gaminio kvapas (jei gaminys rūkytas).

Sudėtis: sausosios medžiagos – ne mažiau nei 40 % svorio.

Riebalų kiekis sausosiose medžiagose – ne mažiau nei 25 % svorio.

Valgomoji druska – ne daugiau kaip 4,5 % nerūkytame produkte, ne daugiau kaip 5,5 % rūkytame produkte.

Mikrobiologinės savybės

„Oravský korbáčik“ yra virtas sūris, pagamintas iš gabalinio sūrio, kuriame daugiausia yra šių karščiui atsparių pieno rūgšties mikrofloros rūšių: Lactococcus, Streptococcus ir Lactobacillus.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Sūriui „Oravský korbáčik“ gaminti naudojamas iš žalio ar pasterizuoto karvės pieno, į kurį dedama pieno rūgšties, pagamintas gabalinis sūris. Nuo naudojamo pieno rūšies (žalias ar pasterizuotas) galutinio produkto savybės nesikeičia. Gabalinio sūrio gamintojų naudojamo pieno kokybė nuolat tikrinama ir registruojama; tikrinami tokie parametrai: slopinančios medžiagos, temperatūra, rūgštingumas, riebumas, natūrinis svoris ir sausosios neriebalinės medžiagos.

Akredituotose laboratorijose nustatomas bendras mikroorganizmų kiekis ir somatinių ląstelių kiekis.

Gabalinio sūrio svorį sudaro ne mažiau kaip 48 % pagal svorį sausųjų medžiagų ir ne mažiau kaip 35 % pagal svorį riebalų sausosiose medžiagose; jo pH yra 4,9–5,2.

Gabalinio sūrio paviršius vienodas ir lygus, padengtas plutele, jo spalva gali būti nuo baltos iki kreminės.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Ypatingų kokybės reikalavimų ar kokių nors apribojimų dėl kilmės vietos nėra.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Gabalinio sūrio kilmė reikšmės produkto kokybei neturi.

1 etapas

virimas. Natūralus fermentinis sūris supjaustomas gabaliukais, jie sutrinami ir supilami į karštą vandenį (70–95 °C), tada sūris maišomas medine mentele ar mechaniškai, kol iš jo pasidaro elastiška vientisa masė, vadinamoji parenina.

2 etapas

minkymas. Parenina rankomis minkoma ir tempiama, kol suformuojamas elastingas, vienodos tekstūros masė, kuriai galima lengvai suteikti formą.

3 etapas

formavimas. Iš sūrio masės rankomis ar naudojant du besisukančius velenėlius suformuojamos gijos – vojky. Jos tuoj pat panardinamos į šaltą geriamąjį vandenį.

4 etapas

vėsinimas. Sūrio gijos – vojky – 2–10 min. vėsinamos šaltame geriamajame vandenyje, kad išsaugotų joms suteiktą formą.

5 etapas

vyniojimas. Atvėsintos gijos suvyniojamos ant ritės. Suvyniojus, gijos nupjaunamos viename gale ir viduryje surišamos su kita gija.

6 etapas

sūdymas. Supjaustytos ir surištos gijos sūdomos jas panardinant į druskos prisotintą tirpalą taip, kad galutinis druskos kiekis neviršytų 4,5 % svorio nerūkytame produkte ir 5,5 % rūkytame produkte (sūdymo trukmė priklauso nuo gijų storio ir naudojamo sūrio rūgštingumo).

7 etapas

dalinis džiovinimas. Kad iš sūrio gijų būtų pašalintas perteklinis sūrymas, jos sukabinamos ant medinių ar nerūdijančio plieno karčių.

8 etapas

pynimas. Ne mažiau kaip dvi sūrio gijos, perlenktos per pusę, per du jų ilgio trečdalius supinamos taip, kad būtų gaunama botagėlio forma, ir toje vietoje surišamos kita sūrio gija, kad pynė neišsileistų.

9 etapas

rūkyto produkto gamyba.

Rūkymas. Produktas rūkomas tradicinėje medinėje ar plieninėje rūkykloje tiesiogiai jį veikiant maždaug 30 °C temperatūros šaltais dūmais, arba priverstinės oro kaitos rūkykloje su kietmedžio dūmais, kol produktas įgauna aukso geltonumo spalvą.

10 etapas

pakavimas. Produktas supakuojamas į maistui pakuoti skirtą plėvelę, ant kurios užklijuojama etiketė su užrašu „Oravský korbáčik“.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

Produktas parduodamas skirtingų dydžių pakuotėse. Labiausia paplitusios pakuotės, kuriuose yra 5–10 vienetų, tačiau galima pardavinėti ir didesnėse, 50 vienetų talpinančiose, pakuotėse; tokio tipo pakuotės tradiciškai vadinamos „zväzok“ (pynė).

Produktą pakuoti reikalaujama nustatytoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota jo tipinė forma, neišsileistų pynė ir būtų užtikrinta produkto kokybė.

Perpakavimui geografiniai apribojimai netaikomi.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Pagal šią specifikaciją „Oravský korbáčik“ gaminantys gamintojai gali naudoti „Oravský korbáčik“ pavadinimą ženklinimo etiketėms, reklamos ir rinkodaros tikslais.

Ant produkto klijuojamai etiketei taikomi tokie reikalavimai:

aiškiai matomas produkto pavadinimas „Oravský korbáčik“,

nurodymas, ar tai rūkytas, ar nerūkytas produktas,

įrašas „saugoma geografinė nuoroda“ ir Europos bendrijos ženklas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

Produktas gaminamas Oravos upės baseine (Oravos regionas), Slovakijos Respublikos teritorijoje. Šiaurėje ir rytuose geografinė vietovė ribojasi su Lenkijos Respublika, vakaruose – su Námestovo ir Dolný Kubín rajonais, pietuose – su Dolný Kubin ir Tvrdošín rajonais.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Oravos regionui būdingas kalnuotumas ir tinkamos sąlygos avims bei galvijams auginti ir ganyti, jų pieną vėliau panaudojant sūrių gamyboje. Gyventojai jau nuo tų laikų, kai šiose apylinkėse pirmą kartą įsikūrė žmonės, naudojasi kalnuoto regiono privalumais. Tik įgudusios Oravos regiono moterų rankos moka pagaminti ir supinti produktą iš virtos sūrio masės; mechaniniais instrumentais to padaryti neįmanoma.

Anot pasakojimų, namudinė korbáčiky gamyba vyko nuo XIX a. vidurio, o įvairių virto sūrio rūšių, įskaitant ir korbáčiky, gaminimas parduoti buvo vienintelis to meto avių ir karvių augintojų pajamų šaltinis.

5.2.   Produkto ypatumai:

Produktui ypatumą suteikia jo forma, neįprasta sūriams ar sūrio gaminiams. Sūris gaminamas tradiciniu, beveik vien rankiniu būdu – iš pradžių verdamas gabalinis sūris, po to jis ištempiamas, padaromos gijos, jos supinamos kaip botagėlis. Rankomis apdorojant virtą masę – ją minkant ir tempiant – produktas įgyja unikalią plaušingą struktūrą ir dėl jos tampa specifinis ir išskirtinis.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

SGN „Oravský korbáčik“ įregistravimo paraiška grindžiama specifine produkto forma, geru vardu ir tradicija.

Oravos regionas yra kalnuotoje Slovakijos šiaurės vakarų dalyje, jo klimatas šaltas ir nesvetingas. Dauguma gyventojų duoną pelnėsi iš žemės ūkio ir gyvulių – karvių, ožkų ir avių – auginimo; iš gautų žaliavų, daugiausia pieno, spausdavo įvairių formų ir puikios kokybės sūrius. „Pinzgau veislės gyvulių auginimo regionas ir vyraujanti vasaros ganiava reiškia, kad ši veislė idealiai tinka kokybiško, ekologiško ir žmonių maistui tinkančio pieno ir pieno produktų gamybai. Šie ūkiai ne tik padeda išlaikyti gražų kraštovaizdį (šienaujamos technikai nepasiekiamos pievos, nuganomos nenaudojamos žemės, ant žaginių džiovinamas šienas) – juose taip pat gaminami regionui būdingi maisto produktai iš karvės pieno, tokie, kaip gerai žinomas „Oravský korbáčik“ (…)“ (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).

Dėl savo išradingumo ir įgūdžių žmonės sugebėjo išsilaikyti šiame atšiauriame krašte ir netgi tapti žinomais už regiono ribų.

Istoriniuose dokumentuose pažymima, kad Oravos regione buvo gaminamas tradicinis virtas sūris, jis buvo botagėlio formos, panašus į Slovakijoje per Velykas tradiciškai iš vytelių pinamas pynes, o miniatiūrinės pynelės, pagamintos iš sūrio, pavadintos korbáčik. Šis regionas, be korbáčik gamybos, tapo virtų sūrių pirkimo ir pardavimo centru, o prekiautojai buvo vadinami pagal tai, kokį sūrį jie pardavinėdavo – korbáčik pardavėjai, oštiepok pardavėjai, srdce pardavėjai ir t. t. „Šiaurės Slovakijoje Zázrivá miestelis Oravos regione vis dar yra svarbus tokios prekybos centras. Šio regiono prekeiviai dažniausiai prekiavo rūkytais virtais sūriais ir buvo vadinami pagal parduodamą produktą – korbáčik pardavėjais ir t. t.“ (Podolák, J. „Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku“, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Istoriniuose šaltiniuose minimos įvairios profesijos. Dar ir šiandien Oravos korbáčiky pardavėjai siūlo savo produktus įvairiuose turguose tam tikromis progomis – vestuvių, krikštynų, Kalėdų, karnavalų, Velykų. Korbáčik gamyba visada suintensyvėja šių švenčių laikotarpiu; tai įrodo, koks populiarus šis produktas vartotojų tarpe. Tai matyti iš šių populiarių gaminių gamintojų produkcijos registravimo knygų.

Orava vis dar tebėra žemės ūkio kraštas. „Oravský korbáčik“ gaminimą reglamentuojančios taisyklės buvo nustatytos dar praėjusio amžiaus viduryje. „Oravský korbáčik“ gerą vardą ir tradicijas rodo ne tik faktas, kad gaminiui priskirtas Slovakijos Respublikos Pramoninės nuosavybės biure įregistruotas prekės ženklas, galiojęs iki 2006 m. vasario 22 d. (10 metų), bet ir spaudoje pasirodę straipsniai.

„Oravský korbáčik“ – tai gerai žinomas tradicinis gardumynas ne tik patiems slovakams, bet ir į Slovakiją atvykstantiems užsieniečiams, įsigyjantiems šio produkto lauktuvėms, dovanoms. „Kioske paėmiau vietinio skanėsto – sūrio, žinomo kaip „Oravský korbáčik“ (Oravos botagėlis)“ („Great Escapes: Hiking in the High Tatras“. The Slovak Spectator, 10 t., Nr. 28, 2004 m.); „Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi“ (http://www.sme.sk); Slovakia-in, Nr. 8–9, 2002 m. išspausdintame straipsnyje „Slovensko a Slováci nemeckými očami“ pažymima, kad, “autorė, Vokietijoje gyvenanti čekė, žino apie puikius virtus sūrius „Oravský korbáčik“ (…)“.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/20


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

2010/C 188/11

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 (1) 7 straipsnį. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per šešis mėnesius nuo paraiškos paskelbimo.

BENDRASIS DOKUMENTAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

„ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK“

EB Nr.: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

SGN ( X ) SKVN ( )

1.   Pavadinimas:

„Zázrivský korbáčik“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis:

Slovakijos Respublika

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas:

3.1.   Produkto rūšis:

1.3 klasė.

Sūriai

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas:

„Zázrivský korbáčik“ – virtas, rūkytas ar nerūkytas, botagėlio (slovakiškai korbáčik) formos, 10–50 cm ilgio sūris. Gaminamas tradiciniu būdu – verdančiame vandenyje verdant fermentinį, iš dalies nokintą gabalinį sūrį, kuris paskui ištempiamas ir tampa gijų, tradiciškai vadinamų vojky, formos. Iš gijų vėliau suformuojamas botagėlis.

Juslinės produktui būdingos savybės atsiranda dėl plaušingos iš virtos sūrio masės ištemptų gijų struktūros ir dėl tipinės botago formos, kuri gaunama gijas supynus.

Pagrindiniai rūkyto ir nerūkyto „Zázrivský korbáčik“ skirtumai – spalva ir kvapas. Rūkytas produktas yra blyškiai gelsvos–aukso geltonumo spalvos, skleidžia būdingą rūkyto produkto aromatą, jis šiek tiek sūresnis (1 procentu). Nerūkyto produkto spalva balta–kreminė, nėra rūkyto produkto aromato. Struktūra ir konsistencija abiem atvejais vienoda.

„Zázrivský korbáčik“ parduodamas maistui pakuoti naudojamoje plėvelėje, skirtingų dydžių pakuotėse – jos skiriasi produktų (korbáčiky) kiekiu ir produkto pakuotės svoriu.

Savybės

Spalva: jei produktas rūkytas – nuo baltos iki blyškiai gelsvos arba aukso geltonumo.

Konsistencija: atskiros gijos sudarytos iš plaušų, jų konsistencija elastiška ir tvirta, bet ne pernelyg tvirta; elastingumas, sūriui nokstant, mažėja; produktas atsparus tempimui tampa dėl gijinės tekstūros, kurią suteikia lengvai atsiskiriantys plaušai.

Kvapas ir skonis: pieniškas, malonus sūrio, sūrus, šiek tiek rūgštus, rūkyto gaminio kvapas (jei gaminys rūkytas).

Sudėtis: sausosios medžiagos – ne mažiau nei 40 % svorio.

Riebalų kiekis sausosiose medžiagose – ne mažiau nei 25 % svorio.

Valgomosios druskos – ne daugiau kaip 4,5 % nerūkytame produkte, ne daugiau kaip 5,5 % rūkytame produkte.

Mikrobiologinės savybės

„Zázrivský korbáčik“ – virtas sūris, pagamintas iš gabalinio sūrio, kuriame daugiausia yra šių karščiui atsparių pieno rūgšties mikrofloros rūšių: Lactococcus, Streptococcus ir Lactobacillus.

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams):

Sūriui „Zázrivský korbáčik“ gaminti naudojamas iš žalio ar pasterizuoto karvės pieno, į kurį dedama pieno rūgšties, pagamintas gabalinis sūris. Nuo naudojamo pieno rūšies (žalias ar pasterizuotas) galutinio produkto savybės nesikeičia. Gabalinio sūrio gamintojų naudojamo pieno kokybė nuolat tikrinama ir registruojama; tikrinami tokie parametrai: slopinančiosios medžiagos, temperatūra, rūgštingumas, riebumas, natūrinis svoris ir sausosios neriebalinės medžiagos.

Akredituotose laboratorijose nustatomas bendras mikroorganizmų kiekis ir somatinių ląstelių kiekis.

Gabalinio sūrio svorį sudaro ne mažiau kaip 48 % (pagal svorį) sausųjų medžiagų ir ne mažiau kaip 35 % (pagal svorį) riebalų sausosiose medžiagose; jo pH yra 4,9–5,2. Gabalinio sūrio paviršius vienodas ir lygus, padengtas plutele, jo spalva gali būti nuo baltos iki kreminės.

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūninės kilmės produktams):

Ypatingų kokybės reikalavimų ar kokių nors apribojimų dėl kilmės vietos nėra.

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje:

Gabalinio sūrio kilmė reikšmės produkto kokybei neturi.

1 etapas

:

virimas. Natūralus fermentinis sūris supjaustomas gabaliukais, jie sutrinami ir supilami į karštą vandenį (70–95 °C), tada sūris maišomas medine mentele ar mechaniškai, kol iš jo pasidaro elastiška vientisa masė, vadinamoji parenina.

2 etapas

:

minkymas. Parenina rankomis minkoma ir tempiama, kol suformuojama elastinga, vienodos tekstūros masė, kuriai galima lengvai suteikti formą.

3 etapas

:

formavimas. Iš sūrio masės rankomis ar naudojant du besisukančius velenėlius suformuojamos gijos – vojky. Jos tuoj pat panardinamos į šaltą geriamąjį vandenį.

4 etapas

:

vėsinimas. Sūrio gijos – vojky – 2–10 min. vėsinamos šaltame geriamajame vandenyje, kad išsaugotų joms suteiktą formą.

5 etapas

:

vyniojimas. Atvėsintos gijos suvyniojamos ant ritės. Suvyniojus, gijos nupjaunamos viename gale ir viduryje surišamos su kita gija.

6 etapas

:

sūdymas. Supjaustytos ir surištos gijos sūdomos jas panardinant į druskos prisotintą tirpalą taip, kad galutinis druskos kiekis neviršytų 4,5 % svorio nerūkytame produkte ir 5,5 % rūkytame produkte (sūdymo trukmė priklauso nuo gijų storio ir naudojamo sūrio rūgštingumo).

7 etapas

:

dalinis džiovinimas. Kad iš sūrio gijų būtų pašalintas perteklinis sūrymas, jos sukabinamos ant medinių ar nerūdijančio plieno karčių.

8 etapas

:

pynimas. Ne mažiau kaip dvi sūrio gijos, perlenktos per pusę, per du jų ilgio trečdalius supinamos taip, kad būtų gaunama botagėlio forma, ir toje vietoje surišamos kita sūrio gija, kad pynė neišsileistų.

9 etapas

:

rūkyto produkto gamyba.

Rūkymas. Produktas rūkomas tradicinėje medinėje ar plieninėje rūkykloje tiesiogiai jį veikiant maždaug 30 °C temperatūros šaltais dūmais, arba priverstinės oro kaitos rūkykloje su kietmedžio dūmais, kol produktas įgauna aukso geltonumo spalvą.

10 etapas

:

pakavimas. Produktas supakuojamas į maistui pakuoti skirtą plėvelę, ant kurios užklijuojama etiketė su užrašu „Zázrivský korbáčik“.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės:

„Zázrivský korbáčik“ parduodamas skirtingų dydžių pakuotėse. Labiausia paplitusios pakuotės, kuriuose yra 5–10 korbáčiky, tačiau galima pardavinėti ir didesnėse, 50 korbáčiky talpinančiose, pakuotėse; tokio tipo pakuotės tradiciškai vadinamos zväzok (pynė).

„Zázrivský korbáčik“ pakuoti reikalaujama nustatytoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota jo tipinė forma, neišsileistų pynė ir būtų užtikrinta produkto kokybė.

Perpakavimui geografiniai apribojimai netaikomi.

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės:

Pagal šią specifikaciją „Zázrivský korbáčik“ gaminantys gamintojai gali naudoti „Zázrivský korbáčik“ pavadinimą ženklinimo etiketėms, reklamos ir pardavimo tikslais.

Ant produkto klijuojamai etiketei taikomi tokie reikalavimai:

aiškiai matomas produkto pavadinimas „Zázrivský korbáčik“,

nurodymas, ar tai rūkytas, ar nerūkytas produktas,

įrašas „saugoma geografinė nuoroda“ ir Europos bendrijos ženklas.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas:

„Zázrivský korbáčik“ gaminamas Zázrivá savivaldybės teritorijoje. Šiaurėje geografinė vietovė ribojasi su Oravská Lesná savivaldybe, vakaruose – su Terchová savivaldybe, pietuose – su Párnica savivaldybe, o rytuose – su Paráč ir Minčol kalnagūbriais.

5.   Ryšys su geografine vietove:

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai:

Zázrivá savivaldybei būdingos tinkamos sąlygos avims bei galvijams auginti ir ganyti, jų pieną vėliau panaudojant sūrių gamyboje. Gyventojai jau nuo tų laikų, kai šiose apylinkėse pirmą kartą įsikūrė žmonės, naudojasi šio kalnuoto regiono privalumais. Tik įgudusios Zázrivá miestelio moterų rankos moka pagaminti ir supinti produktą iš virtos sūrio masės; mechaniniais instrumentais to padaryti neįmanoma.

Anot pasakojimų, namudinė korbáčiky gamyba Zázrivá miestelyje vyko nuo XIX a. vidurio, o įvairių virto sūrio rūšių, įskaitant ir korbáčiky, gaminimas parduoti buvo vienintelis to meto avių ir karvių augintojų pajamų šaltinis.

5.2.   Produkto ypatumai:

„Zázrivský korbáčik“ ypatumą suteikia jo forma, neįprasta sūriams ar sūrio gaminiams. Sūriai gaminami tradiciniu, beveik vien rankiniu būdu – iš pradžių verdamas gabalinis sūris, po to jis ištempiamas, padaromos gijos, jos supinamos kaip botagėlis. Rankomis apdorojant virtą masę – ją minkant ir tempiant – produktas įgyja unikalią plaušingą struktūrą ir dėl jos tampa specifinis ir išskirtinis.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys:

Saugomos geografinės nuorodos „Zázrivský korbáčik“ įregistravimo paraiška grindžiama specifine produkto forma, geru vardu ir tradicija.

Zázrivá miestelis yra Slovakijos šiaurės vakaruose, jo klimatas šaltas ir nesvetingas. Dauguma gyventojų duoną pelnėsi iš žemės ūkio ir gyvulių – karvių, ožkų ir avių – auginimo; iš gautų žaliavų, daugiausia pieno, spausdavo įvairių formų ir puikios kokybės sūrius.

Dėl savo išradingumo ir įgūdžių žmonės sugebėjo išsilaikyti šiame atšiauriame krašte ir netgi tapti žinomais už regiono ribų.

„Iš pradžių sūrius korbáčiky mokėjo gaminti tik kelios Zázrivá miestelio šeimos (Piklovci)“ (Huba, P.: Zázrivá, 1988 m. monografija).

Istoriniuose dokumentuose pažymima, kad Zázrivá kaime buvo gaminamas tradicinis virtas sūris, jis buvo botagėlio formos, panašus į Slovakijoje per Velykas tradiciškai iš vytelių pinamas pynes, o iš sūrio pagamintos miniatiūrinės pynelės pavadintos korbáčik. Šis regionas, be korbáčiky gamybos, tapo virtų sūrių pirkimo ir pardavimo centru, o prekiautojai buvo vadinami pagal tai, kokį sūrį jie pardavinėdavo (korbáčik pardavėjai, oštiepok pardavėjai, srdce pardavėjai ir t. t.). „Šiaurės Slovakijoje Zázrivá kaimas Oravos regione vis dar yra svarbus tokios prekybos centras. Šio regiono prekeiviai dažniausiai prekiavo rūkytu virtais sūriais ir buvo vadinami pagal parduodamą produktą – korbáčik pardavėjais ir t. t.“ (Podolák, J. „Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku“, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986 m.).

Istoriniuose šaltiniuose minimos įvairios profesijos.

Dar ir šiandien Zázrivá miestelio korbáčiky pardavėjai siūlo savo produktus įvairiuose turguose tam tikromis progomis – vestuvių, krikštynų, Kalėdų, karnavalų, Velykų. Korbáčik gamyba visada suintensyvėja šių švenčių laikotarpiu; tai įrodo, koks populiarus šis produktas vartotojų tarpe. Tai matyti iš šių populiarių gaminių gamintojų produkcijos registravimo knygų.

Korbáčiky tapo išskirtiniu svarbių regione vykstančių renginių, pavyzdžiui mugės „Zázrivské dni“ akcentu; juose rengiamos rungtynės, kas pagamins geriausius „Zázrivský korbáčik“. Tokios rungtynės yra populiarios, pritraukia daug gamintojų iš paties miestelio, o kartu ir nemažai laimę išbandyti norinčių varžovų.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją:

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.