ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.141.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. birželio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 141/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 129, 2009 6 6

1

 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 141/02

Byla C-362/06 P: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö prieš Europos Bendrijų Komisiją, Suomijos Respubliką, Ispanijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Natūralių buveinių apsauga — Komisijos sprendimu patvirtintas borealinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Fizinių arba juridinių asmenų pateikto ieškinio dėl šio sprendimo panaikinimo priimtinumas)

2

2009/C 141/03

Byla C-202/07 P: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje France Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Didelės spartos interneto prieigos paslaugų rinka — Grobuoniškos kainos — Nuostolių padengimas — Teisė priderinti)

2

2009/C 141/04

Byla C-260/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro IV Servicios, S.L. prieš Total España SA (Konkurencija — Karteliai — EB 81 straipsnis — Kuro ir degalų išimtinio tiekimo sutartis — Išimtis — Reglamentas (EEB) Nr. 1984/83 — 12 straipsnio 2 dalis — Reglamentas (EEB) Nr. 2790/1999 — 4 straipsnio a punktas ir 5 straipsnio a punktas — Išimtinio pirkimo trukmė — Mažmeninės pardavimo kainos nustatymas)

3

2009/C 141/05

Byla C-261/07 ir C-299/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VTB-VAB NV (C-261/07) Galatea BVBA (C-299/07) prieš Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07) (Direktyva 2005/29/EB — Nesąžininga komercinė veikla — Nacionalinės teisės aktas, kuriuo draudžiami susieti pasiūlymai vartotojams)

3

2009/C 141/06

Byla C-287/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/17/EB — Sutarčių sudarymo procedūros vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose — Neteisingas arba nevisiškas perkėlimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

4

2009/C 141/07

Byla C-292/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Neteisingas ar nevisiškas perkėlimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

5

2009/C 141/08

Byla C-331/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pašarus ir maistą reglamentuojantys teisės aktai — Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 — Darbuotojų trūkumas tarnybose, atsakingose už veterinarijos patikrinimus)

5

2009/C 141/09

Sujungtos bylos C-352/07 — C-356/07, C-365/07 — C-367/07 ir C-400/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C-353/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C-354/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C-355/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Baxter SpA, Bayer SpA (C-356/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C-365/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C-366/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C-367/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Merck Sharp & Dohme (Italija) SpA, ir SALF SpA (C-400/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Direktyva 89/105/EEB — Žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą reglamentuojančių priemonių skaidrumas — 4 straipsnis — Kainų įšaldymas — Kainų sumažinimas)

6

2009/C 141/10

Byla C-357/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TNT Post UK Ltd, The Queen prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktas — Viešųjų pašto tarnybų teikiamos paslaugos)

7

2009/C 141/11

Byla C-373/07 P: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Mebrom NV prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Ozono sluoksnio apsauga — Metilbromido importas į Sąjungą — Atsisakymas 2005 m. skirti importo kvotas — Teisėti lūkesčiai — Teisinis saugumas)

7

2009/C 141/12

Sujungtos bylos C-378/07–380/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Monomeles Protodikeio Rethymnis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07) prieš Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou (Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje — Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis — Paeiliui sudarytos darbo sutartys — Lygiavertė teisinė priemonė — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės — Sankcijos — Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis — Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės — Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

8

2009/C 141/13

Byla C-394/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marco Gambazzi prieš DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company (Briuselio konvencija — Sprendimų pripažinimas ir vykdymas — Atsisakymo pagrindai — Valstybės, kurioje siekiama sprendimo pripažinimo, viešosios tvarkos pažeidimas — Atsakovo nušalinimas nuo valstybės, kurioje priimtas sprendimas, teismo proceso dėl teismo nurodymo neįvykdymo)

9

2009/C 141/14

Byla C-406/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Tiesioginiai mokesčiai — Dividendų už bendrovių akcijas apmokestinimas — Ūkinėms bendrijoms taikomo mokesčio tarifas)

10

2009/C 141/15

Byla C-415/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Nocera Inferiore (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lodato Gennaro & C. SpA prieš Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI (Valstybės pagalba užimtumui — Gairės dėl pagalbos užimtumui — Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės — Reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 — Darbo vietų kūrimo sąvoka — Darbo vietų skaičiaus didėjimo nustatymas)

10

2009/C 141/16

Byla C-421/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Frede Damgaard (Žmonėms skirti vaistai — Direktyva 2001/83/EB — Reklamos sąvoka — Savo iniciatyva trečiojo asmens vykdomas informacijos apie vaistą skleidimas)

11

2009/C 141/17

Byla C-425/07 P: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Komisijos įvykdytas skundo atmetimas — Dideli bendrosios rinkos veikimo sutrikimai — Bendrijos intereso stoka)

11

2009/C 141/18

Byla C-431/07 P: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bouygues SA, Bouygues Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją, Prancūzijos Respubliką, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — EB 88 straipsnio 2 dalis — Formalios tyrimo procedūros pradėjimo sąlygos — Rimti sunkumai — Valstybės pagalbos kriterijai — Valstybės ištekliai — Nediskriminavimo principas)

12

2009/C 141/19

Byla C-459/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Veli Elshani prieš Hauptzollamt Linz (Bendrijos muitinės kodeksas — 202 straipsnis ir 23 straipsnio pirmosios pastraipos d punktas — Skolos muitinei atsiradimas — Neteisėtas prekių įvežimas — Skolos muitinei išnykimas — Sulaikymo momentas)

12

2009/C 141/20

Byla C-460/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Puffer prieš Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Šeštoji PVM direktyva — 17 straipsnio 2 ir 6 dalys — Teisė į pirkimo mokesčio atskaitą — Apmokestinamojo asmens verslui priklausančio pastato statybos sąnaudos — 6 straipsnio 2 dalis — Dalies pastato naudojimas privatiems poreikiams — Finansinė nauda, palyginti su neapmokestinamaisiais asmenimis — Vienodas požiūris — Valstybės pagalba pagal EB 87 straipsnį — Teisės į atskaitą apribojimas)

13

2009/C 141/21

Byla C-509/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Bergamo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Luigi Scarpelli prieš NEOS Banca SpA (Direktyva 87/102/EEB — Vartotojų apsauga — Vartojimo kreditas — Pirkimo pardavimo sutarties nevykdymas)

13

2009/C 141/22

Byla C-523/07: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, pradėtoje A (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Materialinė taikymo sritis — Civilinių bylų sąvoka — Sprendimas dėl vaikų paėmimo priežiūrai ir apgyvendinimo ne jų šeimoje — Vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta — Apsaugos priemonės — Jurisdikcija)

14

2009/C 141/23

Byla C-533/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch prieš Gisela Weller-Lindhorst (Jurisdikcija ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Specialioji jurisdikcija — 5 straipsnio 1 punkto a papunktis ir b papunkčio antra įtrauka — Paslaugų teikimo sąvoka — Intelektinės nuosavybės teisių suteikimas)

15

2009/C 141/24

Byla C-544/07: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Uwe Rüffler prieš Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (EB 18 straipsnis — Pajamų mokesčio teisės aktai — Pajamų mokesčio sumažinimas apmokestinimo valstybėje narėje mokamomis sveikatos draudimo įmokomis — Atsisakymas sumažinti mokestį kitose valstybėse narėse mokamomis įmokomis)

15

2009/C 141/25

Byla C-59/08: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Copad SA prieš Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, bendrovės Société industrielle lingerie (SIL) administratorių, Société industrielle lingerie (SIL) (Direktyva 89/104/EEB — Prekių ženklų teisė — Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas — Licencinė sutartis — Prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimas pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą — Prekių ženklo savininko sutikimo nebuvimas — Pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida — Pakenkimas geram prekių ženklo vardui)

16

2009/C 141/26

Byla C-74/08: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nógrád Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft. prieš Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Šeštoji PVM direktyva — Naujos valstybės narės įstojimas — Mokestis, susijęs su subsidijuojamu įrangos pirkimu — Teisė į atskaitą — Nacionalinės teisės aktuose numatyti apribojimai Šeštosios direktyvos įsigaliojimo momentu — Valstybių narių teisė toliau taikyti apribojimus)

16

2009/C 141/27

Byla C-83/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Thüringer Finanzgericht, Gotha (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Glückauf Brauerei GmbH prieš Hauptzollamt Erfurt (Akcizų struktūrų suderinimas — Direktyva 92/83/EEB — 4 straipsnio 2 dalis — Maža alaus darykla, teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos alaus daryklos — Teisinės nepriklausomybės ir ekonominės nepriklausomybės požymiai — Galimybė patirti netiesioginę įtaką)

17

2009/C 141/28

Byla C-134/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hauptzollamt Bremen prieš J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (Reglamentas (EB) Nr. 2193/2003 — Papildomų muitų taikymas tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos, importui — Ratione temporis taikymo sritis — 4 straipsnio 2 dalis — Iki šio reglamento įsigaliojimo eksportuoti produktai, kurie, remiantis įrodymais, prieš pirmo papildomų muitų taikymo dieną buvo pakeliui į Bendriją — Apmokestinimas)

17

2009/C 141/29

Byla C-139/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Karlsruhe (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Rafet Kqiku (Vizos, prieglobstis, imigracija — Trečiosios valstybės pilietis, turintis leidimą gyventi Šveicarijoje — Įvažiavimas į valstybės narės teritoriją ir buvimas joje kitu nei tranzito tikslu — Vizos nebuvimas)

18

2009/C 141/30

Byla C-167/08: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited prieš Omnipol Ltd (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 43 straipsnio 1 dalis — Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas — Šalies sąvoka)

18

2009/C 141/31

Byla C-321/08: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/29/EB — Nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

19

2009/C 141/32

Byla C-401/08: 2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 96/82/EB — Su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojus — 11 straipsnio 1 dalis c punktas — Išorės avarinių planų dėl už objekto ribų taikytinų priemonių parengimas)

19

2009/C 141/33

Byla C-493/08: 2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/56/EB — Ribotos atsakomybės bendrovių jungimaisi, peržengiantys vienos valstybės ribas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

20

2009/C 141/34

Byla C-525/06: 2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis byloje (Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NV de Nationale Loterij prieš BVBA Customer Service Agency (Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą apskundimas apeliacine tvarka — Apeliacinis teismas, pats sprendžiantis ginčą pagrindinėje byloje — Nereikalingumas pateikti atsakymą)

20

2009/C 141/35

Byla C-374/07 P: 2009 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mebrom NV prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Komisijos deliktinė atsakomybė — Tikra ir reali žala — Faktinių aplinkybių ir įrodymų iškraipymas — Įrodinėjimo našta)

20

2009/C 141/36

Byla C-38/08 P: 2009 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Jörn Sack prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Skyrių vadovams numatyto priedo prie atlyginimo netaikymas A*14 kategorijos teisės patarėjui — Vienodo požiūrio principas)

21

2009/C 141/37

Byla C-90/08 P: 2009 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo CORPO LIVRE paraiška — Ankstesnio nacionalinio ir tarptautinio žodinio prekių ženklo LIVRE savininko protestas — Pavėluotas ankstesnio prekių naudojimo įrodymų pateikimas — Protesto atmetimas)

21

2009/C 141/38

Byla C-251/08: 2008 m. birželio 3 d. Ammayappan Ayyanarsamy pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-412/07 Ammayappan Ayyanarsamy prieš Europos Bendrijų Komisiją ir Vokietijos Federacinę Respubliką

22

2009/C 141/39

Byla C-387/08 P: 2008 m. rugpjūčio 27 d. VDH Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-185/08 VDK Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handeslsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją

22

2009/C 141/40

Byla C-104/09: 2009 m. kovo 19 d. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pedro Manuel Roca Álvarez prieš Sesa Start España ETT SA

22

2009/C 141/41

Byla C-106/09 P: 2009 m. kovo 18 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-211/04 ir T-215/04 Gibraltaro vyriausybė ir Jungtinė Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją

22

2009/C 141/42

Byla C-107/09: 2009 m. kovo 20 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/04 Gibraltaro Vyriausybė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją

23

2009/C 141/43

Byla C-108/09: 2009 m. kovo 23 d. Baranya Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ker-Optika Bt. prieš ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

24

2009/C 141/44

Byla C-109/09: 2009 m. kovo 23 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Lufthansa AG prieš Gertraud Kumpan

25

2009/C 141/45

Byla C-111/09: 2009 m. kovo 23 d. Okresní Soud v Chebu (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Česká podnikatelská pojišt’ovna, a.s., Vienna Insurance Group prieš Michal Bílas

25

2009/C 141/46

Byla C-115/09: 2009 m. kovo 27 d. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. prieš Bezirksregierung Arnsberg

26

2009/C 141/47

Byla C-117/09 P: 2009 m. kovo 31 d. Kronoply GmbH, anksčiau Kronoply GmbH & Co.KG, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 14 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-162/06 Kronoply GmbH & Co.KG prieš Europos Bendrijų Komisiją

26

2009/C 141/48

Byla C-118/09: 2009 m. balandžio 1 d. Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mag. lic. Robert Koller prieš Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

28

2009/C 141/49

Byla C-119/09: 2009 m. balandžio 1 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société fiduciaire nationale d'expertise comptable prieš Ministre du budget, des comptes publics et de la fontion publique

28

2009/C 141/50

Byla C-120/09: 2009 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

28

2009/C 141/51

Byla C-121/09: 2009 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

29

2009/C 141/52

Byla C-122/09: 2009 m. balandžio 2 d. Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N.E.Lesbou, Blue Star Ferries prieš Ypourgos Emborikis Naftilias

30

2009/C 141/53

Byla C-125/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

31

2009/C 141/54

Byla C-126/09: 2009 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

31

2009/C 141/55

Byla C-127/09: 2009 m. balandžio 6 d. pateiktas Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coty Prestige Lancaster Group GmbH prieš Simex Trading AG

32

2009/C 141/56

Byla C-136/09: 2009 m. balandžio 10 d. Areios Pagos (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon prieš DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

32

2009/C 141/57

Byla C-137/09: 2009 m. balandžio 15 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Josemans, burgemeester van Maastricht

32

2009/C 141/58

Byla C-139/09: 2009 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

33

2009/C 141/59

Byla C-141/09: 2009 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

33

2009/C 141/60

Byla C-149/09: 2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

33

2009/C 141/61

Byla C-132/07: 2009 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Rechtbank van koophandel Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV prieš Andacon NV

34

2009/C 141/62

Byla C-112/08: 2009 m. sausio 13 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

34

2009/C 141/63

Byla C-193/08: 2009 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) pradėtoje Hermann Fisher, Rolf Fisher, dalyvaujant Regierungspräsidium Freiburg

34

2009/C 141/64

Byla C-234/08: 2009 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

34

2009/C 141/65

Byla C-269/08: 2009 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo septintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

34

2009/C 141/66

Byla C-283/08: 2008 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

35

2009/C 141/67

Byla C-284/08: 2009 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

35

2009/C 141/68

Byla C-294/08: 2009 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

35

2009/C 141/69

Byla C-326/08: 2009 m. kovo 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

35

2009/C 141/70

Byla C-369/08: 2009 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

35

2009/C 141/71

Byla C-463/08: 2009 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

35

2009/C 141/72

Byla C-514/08: 2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Atenor Group SA prieš Belgijos valstybę

36

2009/C 141/73

Byla C-584/08: 2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Cour d'appel de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA prieš Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

36

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 141/74

Byla T-12/03: 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Itochu prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių, tinkamų Nintendo žaidimų konsolėms, rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Lygiagretaus eksporto ribojimas — Kaltinimas neteisėtu elgesiu — Baudos — Skirtingas požiūris — Atgrasomasis poveikis — Pažeidimo trukmė — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą)

37

2009/C 141/75

Byla T-13/03: 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Nintendo ir Nintendo of Europe prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Nintendo vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Lygiagretaus eksporto ribojimas — Baudos — Atgrasomasis poveikis — Pažeidimo trukmė — Sunkinančios aplinkybės — Organizatoriaus arba kurstytojo vaidmuo — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą)

37

2009/C 141/76

Byla T-18/03: 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CD-Contact Data prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Nintendo vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Lygiagretaus eksporto ribojimas — Susitarimo, kuriuo siekiama riboti lygiagrečią prekybą, egzistavimo įrodymas — Baudos — Skirtingas požiūris — Lengvinančios aplinkybės)

38

2009/C 141/77

Byla T-281/06: 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Išlaidos, nefinansuojamos iš Bendrijos lėšų — Kompensacinė pagalba bananų augintojams — Pažeidimai, padaryti atliekant kokybės kontrolę — Taikytos finansinės korekcijos pobūdis — Proporcingumas)

38

2009/C 141/78

Byla T-23/07: 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Borco-Marken-Import Matthiesen prieš VRDT (α) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo α paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

38

2009/C 141/79

Byla T-430/07: 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Bodegas Montebello prieš VRDT — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo MONTEBELLO RHUM AGRICOLE paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas MONTEBELLO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Prekių panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

39

2009/C 141/80

Byla T-449/07: 2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Rotter prieš VRDT (Dešrelių rinkinio forma) (Bendrijos prekių ženklas — Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Dešrelių rinkinio forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

39

2009/C 141/81

Byla T-492/07 P: 2009 m. balandžio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Sanchez Ferriz ir kt. prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimas — Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą — Lygiavertiškumo daugikliai — Tarnybos nuostatų XIII priedo 6 ir 10 straipsniai — Suinteresuotumas remtis teisiniu pagrindu)

39

2009/C 141/82

Byla T-12/08 P: 2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje M prieš EMEA (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Invalidumas — Prašymas iš naujo išnagrinėti sprendimą, kuriuo atmetamas pirmasis prašymas sudaryti invalidumo komisiją — Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Patvirtinantis aktas — Naujos ir svarbios aplinkybės — Priimtinumas — Deliktinė atsakomybė — Neturtinė žala)

40

2009/C 141/83

Byla T-81/08: 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Enercon prieš VRDT (E-Ship) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo E-Ship paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

40

2009/C 141/84

Byla T-104/08: 2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje ars Parfum Creation & Consulting prieš VRDT (kvepalų flakono forma) (Bendrijos prekių ženklas — Trimačio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Kvepalų flakono forma — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 73 straipsnis ir 74 straipsnio 1 dalis)

41

2009/C 141/85

Byla T-184/08: 2009 m. kovo 27 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Alves dos Santos prieš Komisiją (Europos socialinis fondas — Mokymo veikla — Pradžioje suteiktos finansinės pagalbos sumažinimas — Ieškinys — Formos reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

41

2009/C 141/86

Byla T-217/08: 2009 m. balandžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Bundesverband Deutscher Milchviehhalter ir kt. prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 248/2008 — Pieno kvotų sistema — Nacionalinių pieno kvotų padidinimas — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

41

2009/C 141/87

Byla T-280/08: 2009 m. balandžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Perry prieš Komisiją (Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Senatis — Nepriimtinumas)

42

2009/C 141/88

Byla T-359/08: 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ispanija prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Skundžiamo akto panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

42

2009/C 141/89

Byla T-360/08: 2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ispanija prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Skundžiamo akto panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

42

2009/C 141/90

Byla T-43/09: 2009 m. balandžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Cachuera prieš VRDT — Gelkaps (Ayanda) (Ieškinys — Formos reikalavimai — Nepriimtinumas)

42

2009/C 141/91

Byla T-52/09 R: 2009 m. balandžio 24 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Nycomed Danmark prieš EMEA (Laikinosios apsaugos priemonės — Leidimas pateikti vaistą į rinką — Ultragarso echokardiografijos priemonė, skirta ligai nustatyti (perflizobutanas) — EMEA atsisakymas taikyti išimtį reikalavimui pateikti pediatrinio tyrimo planą — Prašymas sustabdyti vykdymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones — Skubos nebuvimas)

43

2009/C 141/92

Byla T-96/09 R: 2009 m. balandžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje UCAPT prieš Komisiją (Laikinosios apsaugos priemonės — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų pažeidimas — Nepriimtinumas)

43

2009/C 141/93

Byla T-114/09: 2009 m. kovo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Viasat Broadcasting UK prieš Komisiją

43

2009/C 141/94

Byla T-118/09: 2009 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje La Sonrisa de Carmen SL ir Bloom Clothes prieš VRDT — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

44

2009/C 141/95

Byla T-122/09: 2009 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Xinshiji Foods ir Hubei Xinshiji Foods prieš Tarybą

44

2009/C 141/96

Byla T-123/09: 2009 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

45

2009/C 141/97

Byla T-128/09: 2009 m. kovo 31 d. pareikštas ieškinys byloje Meridiana ir Eurofly prieš Komisiją

46

2009/C 141/98

Byla T-129/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Bongrain SA prieš VRDT — Apetito (APETITO)

47

2009/C 141/99

Byla T 133/09: 2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje I Marchi Italiani ir B Antonio Basile 1952 prieš VRDT - Osra (B Antonio Basile 1952)

47

2009/C 141/00

Byla T-134/09: 2009 m. kovo 30 d. pareikštas ieškinys byloje B Antonio Basile 1952 ir I Marchi Italiani prieš VRDT — Osra (B Antonio Basile 1952)

48

2009/C 141/01

Byla T-135/09: 2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Nexans France ir Nexans prieš Komisiją

48

2009/C 141/02

Byla T-136/09: 2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Galor

49

2009/C 141/03

Byla T-139/09: 2009 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

49

2009/C 141/04

Byla T-140/09: 2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia prieš Komisiją

50

2009/C 141/05

Byla T-145/09: 2009 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Bredenkamp ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją

51

2009/C 141/06

Byla T-146/09: 2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Parker ITR ir Parker-Hannifin prieš Komisiją

51

2009/C 141/07

Byla T-148/09: 2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Trelleborg prieš Komisiją

52

2009/C 141/08

Byla T-149/09: 2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Dover prieš Parlamentą

53

2009/C 141/09

Byla T-150/09: 2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Ningbo Yonghong Fasteners prieš Tarybą

53

2009/C 141/10

Byla T-153/09: 2009 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje ISDIN prieš VRDT — Pfizer (ISDIN)

54

2009/C 141/11

Byla T-154/09: 2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje MRI prieš Komisiją

55

2009/C 141/12

Byla T-157/09 P: 2009 m. balandžio 20 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-42/08 Marcuccio prieš Komisiją

55

2009/C 141/13

Byla T-163/09: 2009 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Martinet prieš Komisiją

56

2009/C 141/14

Byla T-166/09 P: 2009 m. balandžio 27 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-70/07 Marcuccio prieš Komisiją

56

2009/C 141/15

Byla T-169/09: 2009 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Vidieffe prieš VRDT — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

57

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/1


2009/C 141/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 129, 2009 6 6

Skelbti leidiniai:

OL C 113, 2009 5 16

OL C 102, 2009 5 1

OL C 90, 2009 4 18

OL C 82, 2009 4 4

OL C 69, 2009 3 21

OL C 55, 2009 3 7

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Skelbimai

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/2


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö prieš Europos Bendrijų Komisiją, Suomijos Respubliką, Ispanijos Karalystę

(Byla C-362/06 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Natūralių buveinių apsauga - Komisijos sprendimu patvirtintas borealinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas - Fizinių arba juridinių asmenų pateikto ieškinio dėl šio sprendimo panaikinimo priimtinumas)

2009/C 141/02

Proceso kalba: suomių

Šalys

Apeliantai: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö, atstovaujami asianajaja K. Marttinen

Kitos proceso šalys: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Huttunen ir M. van Beek, Suomijos Respublika

Europos Bendrijų Komisijos pusėje į bylą įstojusi šalis: Ispanijos Karalystė, atstovaujama F. Díez Moreno

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2006 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-150/05 Markku Sahlstedt ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo ieškovų ieškinys dėl 2005 m. sausio 13 d. Komisijos sprendimo 2005/101/EB, patvirtinančio Bendrijos svarbos teritorijų borealiniame biogeografiniame regione sąrašą pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB (OL L 40, p. 1), atmestas kaip nepriimtinas — Tiesioginės sąsajos sąvoka pagal EB 230 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš M. Sahlstedt ir kt. bylinėjimosi išlaidas.

3.

Nurodyti Ispanijos Karalystei ir Suomijos Respublikai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 261, 2006 10 28.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/2


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje France Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-202/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Didelės spartos interneto prieigos paslaugų rinka - „Grobuoniškos“ kainos - Nuostolių padengimas - Teisė priderinti)

2009/C 141/03

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: France Télécom SA, atstovaujama advokatų J. Philippe, H. Calvet, O.W. Brouwer, T. Janssens

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Gipsini Fournier

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. sausio 30 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) sprendimo France Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją byloje T-340/03, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė France Télécom ieškinį dėl 2003 m. liepos 16 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimo dėl EB 82 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/38.233 — Wanadoo Interactive) Europos Bendrijų Komisijai — Plačiajuosčio ryšio prieigos (ADSL) paslaugos — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Grobuoniškų kainų, kainų derinimo su konkuruojančių įmonių taikomomis kainomis ir patirtų nuostolių susigrąžinimo sąvokos

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

France Télécom SA padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 170, 2007 7 21.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/3


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro IV Servicios, S.L. prieš Total España SA

(Byla C-260/07) (1)

(Konkurencija - Karteliai - EB 81 straipsnis - Kuro ir degalų išimtinio tiekimo sutartis - Išimtis - Reglamentas (EEB) Nr. 1984/83 - 12 straipsnio 2 dalis - Reglamentas (EEB) Nr. 2790/1999 - 4 straipsnio a punktas ir 5 straipsnio a punktas - Išimtinio pirkimo trukmė - Mažmeninės pardavimo kainos nustatymas)

2009/C 141/04

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pedro IV Servicios, S.L.

Atsakovė: Total España SA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Audiencia Provincial de Barcelona — EB 81 straipsnio 1 dalies a punkto, 1983 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1984/83 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo kai kurioms išimtinio pirkimo sutarčių grupėms (OL L 173, p. 5) aštuntos konstatuojamosios dalies, 10 straipsnio ir 12 straipsnio 1 dalies c punkto bei 2 dalies ir 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms (OL L 336, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 364) 4 straipsnio a punkto ir 5 straipsnio aiškinimas — Išimtinio kuro ir degalų tiekimo sutartis tarp tiekėjo ir degalinės operatoriaus — Būtinybė tiekėjui būti sklypo ir degalinės įrenginių savininku arba kitų teisinių pagrindų, leidžiančių degalinę išnuomoti jos sklypo savininkui perpardavėjui, pakankamumas — Perpardavėjo laisvės nustatyti pardavimo kainą apribojimas

Rezoliucinė dalis

1.

Taikant 1983 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1984/83 dėl Sutarties (81) straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms išimtinio pirkimo susitarimų rūšims, kuris iš dalies pakeistas 1997 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1582/97, 12 straipsnio 2 dalyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą nereikalaujama, kad tiekėjas būtų žemės, kurioje jis pasistatė perpardavėjui išnuomotą degalinę, savininkas.

2.

Taikant 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2790/1999 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų grupėms 5 straipsnio a punkte numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą, reikalaujama, kad tiekėjas būtų perpardavėjui išnuomotos degalinės ir žemės sklypo, kuriame ji yra pastatyta, savininkas arba, jei jis nėra savininkas, kad šias patalpas ir žemės sklypą jis išsinuomotų iš trečiųjų, su pirkėju nesusijusių šalių.

3.

Sutarties sąlygoms dėl mažmeninės pardavimo kainos nustatymo, kaip antai nagrinėjamoms pagrindinėje byloje, gali būti taikoma bendroji išimtis pagal Reglamentą Nr. 1984/83, kuris iš dalies pakeistas 1997 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1582/97, bei Reglamentą Nr. 2790/1999, jei tiekėjas nustato tik maksimalią arba rekomenduojamą pardavimo kainą ir jei dėl to perpardavėjas turi realią galimybę nustatyti mažmeninę pardavimo kainą. Tačiau bendrosios išimtys tokioms sąlygoms negali būti taikomos, jei tiekėjas netiesioginėmis ar užslėptomis priemonėmis fiksuoja mažmeninę pardavimo kainą arba nustato minimalią pardavimo kainą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į visų sutarties sąlygų ekonominį ir teisinį kontekstą bei į pagrindinės bylos šalių veiksmus, turi nustatyti, ar perpardavėjui nustatyti tokie įpareigojimai.


(1)  OL C 183, 2007 8 4.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/3


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VTB-VAB NV (C-261/07) Galatea BVBA (C-299/07) prieš Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

(Byla C-261/07 ir C-299/07) (1)

(Direktyva 2005/29/EB - Nesąžininga komercinė veikla - Nacionalinės teisės aktas, kuriuo draudžiami susieti pasiūlymai vartotojams)

2009/C 141/05

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)

Atsakovės: Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank van koophandel te Antwerpen — 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22) išaiškinimas — Nacionalinės teisės aktas, draudžiantis susietus pasiūlymus vartotojams

Rezoliucinė dalis

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) reikia aiškinti taip, kad ja draudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, koks nagrinėjamas pagrindinėse bylose, kuriuo, išskyrus tam tikras išimtis ir neatsižvelgiant į specifines bylos aplinkybes, draudžiamas bet koks susietas pardavėjo pasiūlymas vartotojui.


(1)  OL C 199, 2007 8 25.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/4


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-287/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Viešieji pirkimai - Direktyva 2004/17/EB - Sutarčių sudarymo procedūros vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose - Neteisingas arba nevisiškas perkėlimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 141/06

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B. Stromsky, D. Kukovec ir M. Konstantinidis

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama D. Haven ir J.-C. Halleux

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, p.1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 19) nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Belgijos Karalystė,

nepriėmusi 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 1 straipsnio antros dalies b punktui, c punkto antrajai pastraipai ir d punktui. 13 dalies antrajai pastraipai, 14 straipsnio 4 daliai, 17 straipsnio 10 dalies a ir c punktams, 34 straipsnio 8 daliai, 36 straipsnio 2 daliai, 39 straipsnio 2 daliai, 45 straipsnio 1 daliai ir 3 dalies a ir c punktams, 48 straipsnio 1–4 dalims ir 6 dalies c punktui, 49 straipsnio 2 dalies antrai įtraukai ir 3–5 dalims, 50 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos c punktui, 52 straipsnio 1 daliai, 57 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos d ir e punktams ir 3 dalies pirmam sakiniui bei 65 straipsnio 2 daliai visiškai ir teisingai įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų,

per nustatytą terminą nepriėmusi Direktyvos 2004/17 9 straipsniui, 34 straipsnio 2 daliai, 52 straipsnio 3 daliai ir 57 straipsnio 3 dalies antram sakiniui įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų,

neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/5


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-292/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Viešieji pirkimai - Direktyva 2004/18/EB - Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka - Neteisingas ar nevisiškas perkėlimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 141/07

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B. Stromsky, D. Kukovec ir M. Konstantinidis

Atsakovė: Belgijos Karalystė, atstovaujama D. Haven ir J.-C. Halleux

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Visų nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132), nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005, 1 straipsnio 2 dalies b punktą, skaitomą kartu su I priedu, 9 straipsnio 1 dalies antrą sakinį ir 8 dalies a punkto i ir iii papunkčius, 23 straipsnio 2 dalį, 30 straipsnio 2–4 dalis, 31 straipsnio 1 dalies c punktą, 38 straipsnio 1 dalį, 43 straipsnio pirmosios pastraipos d punktą, 44 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą, 3 ir 4 dalis, 46 straipsnio pirmąją pastraipą, 48 straipsnio 2 dalies f punktą, 55 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos d ir e punktus bei 3 dalį, 67 straipsnio 2 dalies antrąją ir trečiąją pastraipas, 68 straipsnio a punkto pirmąją pastraipą, 72 straipsnį ir 74 straipsnio 1 dalį įgyvendinančių ar visiškai ir (ar) teisingai įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 211, 2007 9 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/5


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-331/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Pašarus ir maistą reglamentuojantys teisės aktai - Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 - Darbuotojų trūkumas tarnybose, atsakingose už veterinarijos patikrinimus)

2009/C 141/08

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Tserepa-Lacombe ir F. Erlbacher

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama S. Charitaki ir I. Chalkias

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200) 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas — Darbuotojų trūkumas tarnybose, atsakingose už veterinarijos patikrinimus

Rezoliucinė dalis

1.

Nesiėmusi visų priemonių, būtinų užtikrinti pakankamą darbuotojų skaičių tarnybose, atsakingose už veterinarijos patikrinimus Graikijoje, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių 4 straipsnio 2 dalies c punktą.

2.

Atmesti kitą ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/6


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C-353/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C-354/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C-355/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Baxter SpA, Bayer SpA (C-356/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C-365/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C-366/07) prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C-367/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dalyvaujant Merck Sharp & Dohme (Italija) SpA, ir SALF SpA (C-400/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Sujungtos bylos C-352/07 — C-356/07, C-365/07 — C-367/07 ir C-400/07) (1)

(Direktyva 89/105/EEB - Žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą reglamentuojančių priemonių skaidrumas - 4 straipsnis - Kainų įšaldymas - Kainų sumažinimas)

2009/C 141/09

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07), Sanofi Aventis SpA (C-353/07), IFB Stroder Srl (C-354/07), Schering Plough SpA (C-355/07), Bayer SpA (C-356/07), Simesa SpA (C-365/07), Abbott SpA (C-366/07), Baxter SpA (C-367/07), SALF SpA (C-400/07)

Atsakovės: Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos Direktyvos dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo (OL L 40, p. 8) 4 straipsnio 1 ir 2 dalies išaiškinimas — Vaistai, kuriems taikomas kainų įšaldymas — Tvarka, kurios reikia laikytis esant galimam kainų sumažinimui

Rezoliucinė dalis

1.

1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi šioje nuostatoje įtvirtintų reikalavimų, gali priimti bendro pobūdžio priemones sumažinti visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainas, net jei prieš priimant šias priemones šios kainos nebuvo įšaldytos.

2.

Direktyvos 89/105 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: jei laikomasi šioje nuostatoje įtvirtintų reikalavimų, priemones sumažinti visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainas galima priimti keliskart per metus ir kelerius metus.

3.

Direktyvos 89/105 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: ja nedraudžiama priimti priemonių visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainoms kontroliuoti remiantis numatomomis, o ne nustatytomis išlaidomis, jei laikomasi šioje nuostatoje įtvirtintų reikalavimų, o išlaidų prognozės yra pagrįstos objektyviais ir patikrinamais duomenimis.

4.

Direktyvos 89/105 4 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip: valstybės narės, užtikrindamos šia direktyva siekiamą skaidrumą ir laikydamosi minėtoje nuostatoje įtvirtintų reikalavimų, turi nustatyti kriterijus, kuriais remdamosi patikrina šioje nuostatoje minimas makroekonomikos sąlygas, o šie kriterijai gali apimti tik išlaidas vaistams, bendras sveikatos išlaidas arba net kitokias išlaidas.

5.

Direktyvos 89/105 4 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip:

valstybės narės bet kuriuo atveju privalo numatyti su priemone visų vaistų arba tam tikrų kategorijų vaistų kainoms įšaldyti arba sumažinti susijusiai įmonei galimybę prašyti taikyti pagal šias priemones nustatytos kainos išimtį,

jos privalo užtikrinti, kad dėl visų tokių prašymų bus priimtas pagrįstas sprendimas, apie kurį pareiškėjui bus pranešta per 90 dienų,

susijusi įmonė konkrečiai dalyvauja pateikdama pakankamai konkrečių priežasčių, kuriomis grindžia savo prašymą taikyti išimtį, ir papildomos išsamios informacijos, jei prašymą pagrindžianti informacija nėra pakankama.


(1)  OL C 247, 2007 10 20

OL C 269, 2007 11 10


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/7


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TNT Post UK Ltd, The Queen prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-357/07) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Atleidimas nuo mokesčio - 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktas - Viešųjų pašto tarnybų teikiamos paslaugos)

2009/C 141/10

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: TNT Post UK Ltd, The Queen

Atsakovė: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Dalyvaujant: Royal Mail Group Ltd

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punkto aiškinimas — Tam tikros bendrojo intereso veiklos neapmokestinimas — Viešųjų pašto tarnybų teikiamos paslaugos — „Viešųjų pašto tarnybų“ sąvoka — Pašto paslaugas teikiančios komercinės bendrovės galimas įtraukimas

Rezoliucinė dalis

1.

Sąvoka „viešosios pašto tarnybos“, esanti 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punkte turi būti aiškinama taip, kad ji numato viešuosius arba privačius subjektus, valstybės narės teritorijoje teikiančius apibrėžtos kokybės pagrindinius vartotojų poreikius atitinkančias universaliąsias pašto paslaugas arba jų dalį, kaip jos apibrėžtos 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo, iš dalies pakeistos 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB, 3 straipsnyje.

2.

Šeštosios direktyvos 77/388 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punkte numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas paslaugų, išskyrus keleivių gabenimo ir telekomunikacijų paslaugas, teikimui ir su tuo susijusių prekių tiekimui, kai šį tiekimą ir teikimą vykdo viešosios pašto tarnybos, t. y. kaip operatoriai, kurie valstybėje narėje teikia visas universaliąsias pašto paslaugas ar jų dalį. Jis netaikomas paslaugų teikimui ir su tuo susijusių prekių tiekimui, kurių sąlygos buvo suderėtos individualiai.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/7


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Mebrom NV prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-373/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Ozono sluoksnio apsauga - Metilbromido importas į Sąjungą - Atsisakymas 2005 m. skirti importo kvotas - Teisėti lūkesčiai - Teisinis saugumas)

2009/C 141/11

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Mebrom NV, atstovaujama advokatų K. Van Maldegem ir C. Mereu,

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisiją, atstovaujama X. Lewis

Dalykas

Apeliacinis skundas pareikštas dėl 2007 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos (antroji kolegija) teismo sprendimo byloje T-216/05 Mebrom NV prieš EB Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl 2005 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimo A(05)4338 — D/6176, kuriuo atsisakoma ieškovei skirti kvotas importuoti metilbromidą į Europos Sąjungą pagal 2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 244, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 190) 6 ir 7 straipsnius, kaip nepagrįstą — Bendrijos teisės neteisingas taikymas — Nepakankamas motyvavimas — EB 220 straipsnio pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Mebrom NV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/8


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Monomeles Protodikeio Rethymnis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07) prieš Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou

(Sujungtos bylos C-378/07–380/07) (1)

(Direktyva 1999/70/EB - Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 ir 8 punktai - Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje - Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis - Paeiliui sudarytos darbo sutartys - Lygiavertė teisinė priemonė - Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas - Piktnaudžiavimo prevencijai skirtos priemonės - Sankcijos - Absoliutus draudimas viešajame sektoriuje terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis - Neteisingo direktyvos perkėlimo pasekmės - Bendrijos teisę atitinkantis aiškinimas)

2009/C 141/12

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Rethymnis

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C-380/07)

Atsakovai: Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Monomeles Protodikeio Rethymnis — 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 42; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368) priedo 5 punkto ir 8 punkto 1 ir 3 dalių aiškinimas — Draudimas priimti nacionalinės teisės aktą remiantis tuo, kad į nacionalinę teisę reikia perkelti direktyvą, kai jau egzistuoja direktyvos 5 punkto 1 dalies prasme lygiavertė nacionalinės teisės priemonė, o naujasis teisės aktas sumažina pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų apsaugą

Rezoliucinė dalis

1.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiama valstybei narei priimti nacionalinės teisės aktą, tokį kaip Prezidento dekretas Nr. 164/2004, kuriuo, siekiant, konkrečiai kalbant, į nacionalinę teisę perkelti Direktyvą 1999/70, kad jos nuostatos būtų taikomos viešajame sektoriuje, numatyta įgyvendinti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijos priemones, išvardytas šios dalies a–c punktuose, kai vidaus teisėje jau yra, o tą turi patikrinti prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, „lygiavertė teisinė priemonė“ šio punkto prasme, kaip antai Įstatymo Nr. 2112/1920 dėl privalomo pranešimo apie privataus sektoriaus darbuotojų darbo sutarčių nutraukimą 8 straipsnio 3 dalis, tačiau jeigu minėtas teisės aktas, pirma, nepaveikia piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijos veiksmingumo, kylančio iš šios lygiavertės teisinės priemonės, ir, antra, ja nepažeidžiama Bendrijos teisė, ir, konkrečiai kalbant, minėto susitarimo 8 punkto 3 dalis.

2.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalies a papunktis turi būti aiškinamas taip, jog juo draudžiama, kad atitinkamos valstybės narės valdžios institucijos taikytų tokį kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas nacionalinės teisės aktą taip, kad terminuotų darbo sutarčių sudarymas viešajame sektoriuje būtų laikomas pateisinamu „objektyviomis priežastimis“ minėto punkto prasme vien dėl to, kad šios sutartys pagrįstos teisės nuostatomis, kurios leidžia atnaujinti darbo sutartis, siekiant tenkinti tam tikras laikinas reikmes, nors realiai šios reikmės yra nuolatinės ir ilgalaikės. Vis dėlto šis punktas netaikomas, kai sudaroma pirmoji ar vienintelė terminuota darbo sutartis ar nustatomi terminuoti darbo santykiai.

3.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 8 punkto 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje įtvirtintas „sumažinimas“ turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į bendrąjį apsaugos lygį, kuris atitinkamoje valstybėje narėje buvo taikomas tiek darbuotojams, paeiliui sudariusiems terminuotas darbo sutartis, tiek darbuotojams, sudariusiems pirmąją ar vienintelę terminuotą darbo sutartį.

4.

Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 8 punkto 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamas nacionalinės teisės aktas, toks kaip Prezidento dekretas Nr. 164/2004, kuriame, priešingai nei anksčiau galiojusioje vidaus teisės nuostatoje, tokioje kaip Įstatymo Nr. 2112/1920 8 straipsnio 3 dalis, pirma, nebenumatyta galimybė terminuotas darbo sutartis, kai viešajame sektoriuje jos paeiliui sudarytos piktnaudžiaujant, pertvarkyti į neterminuotas darbo sutartis arba, norint tai daryti, reikia, kad būtų tenkinamos tam tikros kumuliacinės ir griežtos sąlygos, ir antra, jame numatytomis apsaugos priemonėmis neleidžiama naudotis darbuotojams, sudariusiems pirmąją arba vienintelę terminuotą darbo sutartį, nes šie pakeitimai, o tai turi patikrinti prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, taikomi ribotai darbuotojų, sudariusių terminuotą darbo sutartį, kategorijai arba juos gali kompensuoti piktnaudžiavimo sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonės bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies prasme.

Vis dėlto šio bendrojo susitarimo įgyvendinimas nacionalinės teisės aktu, tokiu kaip Prezidento dekretas Nr. 164/2004, nesumažina apsaugos, kuri vidaus teisės sistemoje anksčiau taikyta pagal terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams daugiau nei nustatytasis minimaliomis apsaugos nuostatomis, įtvirtintomis bendrajame susitarime. Konkrečiai kalbant, bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies laikymasis reikalauja, kad tokiame teisės akte, kalbant apie piktnaudžiavimą paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis, būtų numatytos veiksmingos ir įpareigojančios piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis prevencijos priemonės ir pakankamai veiksmingos ir atgrasomąjį poveikį turinčios sankcijos, kad būtų užtikrintas visiškas šių prevencijos priemonių veiksmingumas. Todėl prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar šių sąlygų yra laikomasi.

5.

Tokiomis kaip nagrinėjamų bylų aplinkybėmis bendrasis susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis turi būti aiškinamas taip, kad kai atitinkamos valstybės narės teisės sistemoje minėtame sektoriuje yra kitų veiksmingų priemonių, kurios leistų išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ir, esant reikalui, už jį nubausti bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalies prasme, juo nedraudžiama viešajame sektoriuje taikyti absoliutaus draudimo neterminuotomis darbo sutartimis pakeisti paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis, kurios, kadangi buvo sudarytos siekiant tenkinti nuolatines ir ilgalaikes darbdavio reikmes, turi būti laikomos sudarytomis piktnaudžiaujant. Vis dėlto pats prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas privalo įvertinti, kiek reikšmingų vidaus teisės nuostatų taikymo sąlygos ir veiksmingas įgyvendinimas yra tinkama priemonė, skirta išvengti viešojo administravimo institucijos piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius ir, esant reikalui, už jį nubausti.

Tuo tarpu kadangi šio bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalis netaikoma darbuotojams, sudariusiems pirmąją ar vienintelę terminuotą darbo sutartį, šia nuostata nereikalaujama, kad valstybės narės nustatytų sankcijas, kai realiai tokia sutartimi siekiama tenkinti ilgalaikes ir nuolatines darbdavio reikmes.

6.

Būtent prašymus priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nacionalinės teisės normą, kiek įmanoma, turi aiškinti taip, kad ji atitiktų bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalį ir 8 punkto 3 dalį, bei tai darydamas jis turi nustatyti, ar „lygiavertė teisinė priemonė“ pirmojo iš šių dviejų punktų prasme, tokia kaip numatytoji Įstatymo Nr. 2112/1920 8 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti taikoma pagrindinėms byloms vietoj tam tikrų kitų vidaus teisės nuostatų.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/9


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte d'appello di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marco Gambazzi prieš DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

(Byla C-394/07) (1)

(Briuselio konvencija - Sprendimų pripažinimas ir vykdymas - Atsisakymo pagrindai - Valstybės, kurioje siekiama sprendimo pripažinimo, viešosios tvarkos pažeidimas - Atsakovo nušalinimas nuo valstybės, kurioje priimtas sprendimas, teismo proceso dėl teismo nurodymo neįvykdymo)

2009/C 141/13

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte d'appello di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Marco Gambazzi

Atsakovė: DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Corte d'appello di Milano — Briuselio konvencijos 26 straipsnio ir 27 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Sprendimas, kurio pripažinimas prieštarauja atitinkamos valstybės viešajai tvarkai — Sprendimas, trukdantis proceso šaliai pasinaudoti teise į gynybą („debarment“) dėl to, kad nebuvo vykdomi teismo nurodymai

Rezoliucinė dalis

1968 m. rugsėjo 27 d. Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo, iš dalies pakeistos 1978 m. spalio 9 d. Konvencija dėl Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prisijungimo, 1982 m. spalio 25 d. Konvencija dėl Graikijos Respublikos prisijungimo, 1989 m. gegužės 26 d. Konvencija dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo ir 1996 m. lapkričio 29 d. Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo, 27 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip:

valstybės, kurioje siekiama sprendimo pripažinimo, teismas, remdamasis šiame straipsnyje nurodyta išlyga dėl viešosios tvarkos, gali atsižvelgti į tai, kad sprendimą priėmusios valstybės teismas priėmė sprendimą dėl ieškovo reikalavimų neišklausęs atsakovo, kuris nuolat dalyvavo teismo posėdžiuose, bet nutartimi buvo pašalintas iš proceso, nes neįvykdė tame pačiame procese priimta ankstesne nutartimi nustatytų įpareigojimų, jeigu įvertinus visą procesą ir atsižvelgus į visas aplinkybes jam matyti, kad ši priemonė dėl pašalinimo buvo akivaizdus ir neproporcingas atsakovo teisės būti išklausytam pažeidimas.


(1)  OL C 283, 2007 11 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/10


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-406/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Įsisteigimo laisvė - Laisvas kapitalo judėjimas - Tiesioginiai mokesčiai - Dividendų už bendrovių akcijas apmokestinimas - Ūkinėms bendrijoms taikomo mokesčio tarifas)

2009/C 141/14

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama P. Mylonopoulos, M. Tassopoulou ir I. Pouli

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir EB 56 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės teisės aktas, numatantis neapmokestinamą sumą nacionalinių bendrovių mokamiems dividendams, tačiau jos nenumatantis kitoje valstybėje narėje buveinę turinčių bendrovių mokamiems dividendams

Rezoliucinė dalis

1.

Užsienio kilmės dividendams taikiusi mažiau palankią mokesčių sistemą nei nacionalinės kilmės dividendams, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 ir EB 56 straipsnius bei atitinkamus 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo straipsnius, būtent jo 31 ir 40 straipsnius.

Palikusi galioti Pajamų mokesčio kodekso (Įstatymas Nr. 2238/1994, iš dalies pakeistas Įstatymu Nr. 3296/2004) nuostatas, pagal kurias užsienio ūkinės bendrijos Graikijoje apmokestinamos didesniu mokesčio tarifu nei nacionalinės ūkinės bendrijos, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 43 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 31 straipsnį.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/10


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Nocera Inferiore (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lodato Gennaro & C. SpA prieš Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

(Byla C-415/07) (1)

(Valstybės pagalba užimtumui - Gairės dėl pagalbos užimtumui - Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės - Reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 - „Darbo vietų kūrimo“ sąvoka - Darbo vietų skaičiaus didėjimo nustatymas)

2009/C 141/15

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lodato Gennaro & C. SpA

Atsakovai: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — 2002 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2204/2002 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai užimtumui (OL L 337, p. 3; 2004, specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 273) išaiškinimas — Pagalbai gauti būtinų reikalavimų laikymosi patikrinimas — Darbo vietų skaičiaus didėjimo patikrinimas — Apskaičiavimo metodas

Rezoliucinė dalis

Gaires dėl pagalbos užimtumui reikia aiškinti taip: norint patikrinti, ar buvo padidintas darbo vietų skaičius, reikia palyginti metų, ėjusių iki įdarbinimo, metinių darbo vienetų (MDV) skaičiaus vidurkį ir kitų metų po įdarbinimo MDV skaičiaus vidurkį.


(1)  OL C 283, 2007 11 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/11


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Frede Damgaard

(Byla C-421/07) (1)

(Žmonėms skirti vaistai - Direktyva 2001/83/EB - Reklamos sąvoka - Savo iniciatyva trečiojo asmens vykdomas informacijos apie vaistą skleidimas)

2009/C 141/16

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vestre Landsret

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Frede Damgaard

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vestre Landsret — 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69), 86 straipsnio išaiškinimas — Reklamos sąvoka — Savo iniciatyva ir visiškai nepriklausomai nuo gamintojo ir pardavėjo veikiančio trečiojo asmens vykdomas informacijos apie vaistą skleidimas

Rezoliucinė dalis

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, 86 straipsnį reikia aiškinti taip: trečiojo asmens vykdomas informacijos apie vaistą ir jo gydomąsias bei profilaktines savybes skleidimas yra reklama, net jei tas trečiasis asmuo veikia savo iniciatyva, visiškai de jure ir de facto nepriklausomai nuo gamintojo ar pardavėjo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar šis skleidimas yra informacijos apie vaistus teikimas, einant į žmonių namus ar įstaigas, pirkėjų paieškos veikla arba siūlomos paskatos, skatinančios vaistų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/11


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-425/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Konkurencija - Komisijos įvykdytas skundo atmetimas - Dideli bendrosios rinkos veikimo sutrikimai - Bendrijos intereso stoka)

2009/C 141/17

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE, atstovaujama dikigoros T. Asprogerakas Grivas

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisiją, atstovaujama F. Castillo de la Torre ir T. Christoforou

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-229/05 AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE prieš Europos Bendrijų Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti 2005 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimą atmesti ieškovės skundą dėl EB sutarties 81 ir (ar) 82 straipsnių pažeidimo, kurį padarė gretutinių teisių administravimo bendrovės ERATO, APPOLON ir GRAMMO, taikydamos neprotingus tarifus už dainininkų, muzikantų ir materialiųjų laikmenų gamintojų gretutinių teisių panaudojimą radijo ir televizijos stotyse.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/12


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bouygues SA, Bouygues Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją, Prancūzijos Respubliką, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR

(Byla C-431/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - EB 88 straipsnio 2 dalis - Formalios tyrimo procedūros pradėjimo sąlygos - Rimti sunkumai - Valstybės pagalbos kriterijai - Valstybės ištekliai - Nediskriminavimo principas)

2009/C 141/18

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantės: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA, atstovaujamos advokatų F. Sureau, D. Théophile, S. Perrotet, A. Bénabent, J. Vogel ir L. Vogel

Kitos proceso šalys: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Giolito, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues, O. Christmann ir A.-L. Vendrolini, Orange France S.A, atstovaujama advokatų S. Hautbourg, S. Quesson ir L. Olza Moreno, Société française du radiotéléphone — SFR, atstovaujama advokato A. Vincent ir QC C. Vajda

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. liepos 4 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo Bouygues ir Bouygues Télécom prieš Komisiją (T-475/04), kuriuo jis atmetė ieškovių ieškinį, kuriuo buvo siekiama panaikinti 2004 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą (Valstybės pagalba NN 42/2004 — Prancūzija) dėl Orange ir SFR mokėtinų mokesčių už UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) licencijas pakeitimo — Valstybės pagalba — Formalios tyrimo procedūros pagal EB 88 straipsnio 2 dalį pradėjimo sąlygos — Valstybės pagalbos kriterijai — Valstybės išteklių, konkurencinio pranašumo ir nediskriminavimo sąvokos.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Bouygues SA ir Bouygues Télécom SA padengia bylinėjimosi išlaidas.

3.

Prancūzijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 269, 2007 11 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/12


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Veli Elshani prieš Hauptzollamt Linz

(Byla C-459/07) (1)

(Bendrijos muitinės kodeksas - 202 straipsnis ir 23 straipsnio pirmosios pastraipos d punktas - Skolos muitinei atsiradimas - Neteisėtas prekių įvežimas - Skolos muitinei išnykimas - Sulaikymo momentas)

2009/C 141/19

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Veli Elshani

Atsakovė: Hauptzollamt Linz

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307), 202 straipsnio ir 233 straipsnio pirmosios pastraipos d punkto išaiškinimas — Skolos muitinei, susijusios su prekių sulaikymu jų neteisėto įvežimo metu, išnykimas — Prekių sulaikymas paskirties valstybėje narėje — Prekių paėmimas — Skolos išnykimo momentas

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000, 202 straipsnio ir 233 straipsnio pirmosios pastraipos d punktas turi būti aiškinami taip, kad skola muitinei išnyksta, tik jei neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtos prekės sulaikomos prieš minėtų prekių išvežimą iš pirmosios šioje teritorijoje esančios muitinės įstaigos.

2.

Į antrąjį klausimą atsakyti nereikia.


(1)  OL C 297, 2007 12 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/13


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Puffer prieš Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Byla C-460/07) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - 17 straipsnio 2 ir 6 dalys - Teisė į pirkimo mokesčio atskaitą - Apmokestinamojo asmens verslui priklausančio pastato statybos sąnaudos - 6 straipsnio 2 dalis - Dalies pastato naudojimas privatiems poreikiams - Finansinė nauda, palyginti su neapmokestinamaisiais asmenimis - Vienodas požiūris - Valstybės pagalba pagal EB 87 straipsnį - Teisės į atskaitą apribojimas)

2009/C 141/20

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sandra Puffer

Atsakovas: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — EB 87 straipsnio ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 17 straipsnio 6 dalies išaiškinimas — Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto statant daugiausiai privataus būsto tikslais naudojamą ir papildomai apmokestinamai nuomai skirtą pastatą, atskaita — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias privatus naudojimas neapmokestinamas ir pagal kurių įsigaliojant direktyvai taikytiną versiją buvo draudžiama atskaityti pirkimo mokestį, tenkantį privatiems apmokestinamojo asmens tikslams naudojamoms pastato dalims — Direktyvos 77/388/EB ir visų pirma jos 17 straipsnio galiojimas tiek, kiek gyvenamojo pastato įsigijimo atveju apmokestinamiesiems asmenims, kurie bent minimaliai naudoja savo pastatą profesiniais tikslais, ji suteikia mokestinę lengvatą, palyginti su kitais apmokestinamaisiais asmenimis ir su kitų valstybių narių piliečiais.

Rezoliucinė dalis

1.

1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 17 straipsnio 2 dalies a punktas ir 6 straipsnio 2 dalies a punktas nepažeidžia bendrojo Bendrijos teisės vienodo požiūrio principo dėl to, kad šios nuostatos, įtvirtinus jose teisės iš karto atskaityti visą pirkimo PVM, apskaičiuotą už mišrios paskirties pastato statybą, ir vėlesnio privataus naudojimo apmokestinimo šiuo mokesčiu paskirstymo mechanizmą, gali suteikti apmokestinamiesiems asmenims finansinės naudos, palyginti su neapmokestinamaisiais asmenimis ir apmokestinamaisiais asmenimis, naudojantiems savo pastatus tik privatiems gyvenimo tikslams.

2.

EB 87 straipsnis turi būti aiškinamas taip, jog ji nedraudžia tokios Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a punktą perkeliančios nacionalinės nuostatos, kurioje numatyta, kad teisę į pirkimo PVM atskaitą turi tik apmokestinamuosius sandorius sudarantys apmokestinamieji asmenys, nesuteikiant tokios teisės vien neapmokestinamuosius sandorius sudarantiems apmokestinamiesiems asmenims, nes tokia nacionalinė priemonė gali suteikti finansinės naudos tik apmokestinamuosius sandorius sudarantiems apmokestinamiesiems asmenims.

3.

Direktyvos 77/388 17 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatyta nukrypti leidžianti nuostata netaikytina nacionalinei nuostatai, kuria pakeičiami įsigaliojant šiai direktyvai galioję teisės aktai, kuri grindžiama kitokia logika nei ankstesni teisės aktai ir kuria įtvirtinamos naujos procedūros. Šiuo atžvilgiu nesvarbu, ar nacionalinis įstatymų leidėjas ankstesnius nacionalinius teisės aktus pakeitė remdamasis teisingu ar neteisingu Bendrijos teisės aiškinimu. Tai, ar toks tam tikros nacionalinės nuostatos pakeitimas Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 6 dalies antrosios pastraipos taikymo požiūriu turi įtakos kitai nacionalinei nuostatai, priklauso nuo to, ar šios nacionalinės nuostatos tarpusavyje priklausomos, ar autonomiškos, o tai turi įvertinti nacionalinis teismas.


(1)  OL C 315, 2007 12 22.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/13


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Bergamo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Luigi Scarpelli prieš NEOS Banca SpA

(Byla C-509/07) (1)

(Direktyva 87/102/EEB - Vartotojų apsauga - Vartojimo kreditas - Pirkimo pardavimo sutarties nevykdymas)

2009/C 141/21

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bergamo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Luigi Scarpelli

Atsakovė: NEOS Banca SpA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale di Bergamo — 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo (OL L 42, p. 48; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 326) 11 straipsnio 2 dalies išaiškinimas — Vartojimo kreditas — Vartotojo teisė pareikšti ieškinį kreditoriui, jei nevykdoma pardavimo sutartis, susijusi su gavus kreditą finansuojamu turtu

Rezoliucinė dalis

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvos 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo 11 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: esant tokiai situacijai, kokia yra pagrindinėje byloje, nėra būtina kredito davėjui ir tiekėjui sudaryti sutartį, pagal kurią kredito davėjas kreditą išimtinai suteikia šio tiekėjo klientams, tam, kad, tiekėjui nevykdant įsipareigojimų, šie klientai galėtų pasinaudoti teise pareikšti ieškinį šiam kredito davėjui, siekdami nutraukti kredito sutartį ir susigrąžinti kredito davėjui sumokėtas sumas.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/14


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, pradėtoje A

(Byla C-523/07) (1)

(Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose - Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 - Materialinė taikymo sritis - „Civilinių bylų“ sąvoka - Sprendimas dėl vaikų paėmimo priežiūrai ir apgyvendinimo ne jų šeimoje - Vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta - Apsaugos priemonės - Jurisdikcija)

2009/C 141/22

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: A

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Korkein hallinto-oikeus — 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243), 1 straipsnio 2 dalies d punkto, 8 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Vienintelio sprendimo dėl vaiko paėmimo priežiūrai nedelsiant ir jo apgyvendinimo ne jo paties šeimoje, priimto įgyvendinant su vaiko apsauga susijusias viešosios teisės priemones, vykdymas — Vaiko, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą vienoje valstybėje narėje, bet viešinčio kitoje valstybėje narėje ir joje keliaujančio iš vienos vietos į kitą, situacija

Rezoliucinė dalis

1.

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, 1 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, jog „civilinių bylų“ sąvoka šios nuostatos prasme apima sprendimą, kuriuo nurodoma nedelsiant paimti priežiūrai ir apgyvendinti vaiką ne jo paties šeimoje, kai šis sprendimas buvo priimtas pagal vaikų apsaugą reglamentuojančias viešosios teisės normas.

2.

„Nuolatinės gyvenamosios vietos“ sąvoka Reglamento Nr. 2201/2003 8 straipsnio 1 dalies prasme turi būti aiškinama taip, kad ši gyvenamoji vieta atitinka vietą, kur vaikas tam tikra dalimi integravosi į socialinę ir šeiminę aplinką. Šiuo tikslu, be kita ko, turi būti atsižvelgta į gyvenimo valstybės narės teritorijoje ir šeimos persikėlimo į šią valstybę trukmę, teisėtumą, sąlygas ir priežastis, vaiko pilietybę, mokyklos lankymo vietą ir sąlygas, kalbos žinias ir šeiminius bei socialinius vaiko ryšius toje valstybėje. Nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą turi nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į visas kiekvienam konkrečiam atvejui būdingas faktines aplinkybes.

3.

Nuspręsti taikyti apsaugos priemonę, kaip antai vaikų paėmimas priežiūrai, nacionalinis teismas gali pagal Reglamento 20 straipsnį, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

ši priemonė turi būti neatidėliotina,

ji turi būti taikoma asmenims, esantiems šioje atitinkamoje valstybėje narėje, ir

ji turi būti laikino pobūdžio.

Tokios priemonės skyrimas ir privalomas pobūdis nustatomas nacionalinėje teisėje. Skyrus apsaugos priemonę nacionalinis teismas neprivalo bylos perduoti jurisdikciją turinčiam kitos valstybės narės teismui. Tačiau, jeigu to reikalauja siekis labiausiai apsaugoti vaiko interesus, nacionalinis teismas, kuris skyrė laikinas ar apsaugos priemones, privalo apie tai tiesiogiai ar per centrinę instituciją, paskirtą pagal Reglamento 53 straipsnį, pranešti jurisdikciją turinčiam kitos valstybės narės teismui.

4.

Tuo atveju, kai valstybės narės teismas apskritai neturi jurisdikcijos, jis privalo ex officio pareikšti, kad jos neturi, tačiau neprivalo perduoti bylos kitam teismui. Vis dėlto, jeigu to reikalauja siekis labiausiai apsaugoti vaiko interesus, nacionalinis teismas, kuris ex officio pareiškė neturįs jurisdikcijos, privalo apie tai tiesiogiai ar per centrinę instituciją, paskirtą pagal Reglamento Nr. 2201/2003 53 straipsnį, pranešti jurisdikciją turinčiam kitos valstybės narės teismui.


(1)  OL C 22, 2008 1 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/15


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch prieš Gisela Weller-Lindhorst

(Byla C-533/07) (1)

(Jurisdikcija ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Specialioji jurisdikcija - 5 straipsnio 1 punkto a papunktis ir b papunkčio antra įtrauka - Paslaugų teikimo sąvoka - Intelektinės nuosavybės teisių suteikimas)

2009/C 141/23

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch

Atsakovė: Gisela Weller-Lindhorst

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberster Gerichtshof — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 5 straipsnio 1 punkto išaiškinimas — „Paslaugų teikimo“ ir „vietos, kurioje paslaugos turėtų būti suteiktos“ sąvokos — Teismo jurisdikcija spręsti ginčą dėl licencijos mokesčio už muzikos kūrinio naudojimą sumokėjimo

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka turi būti aiškinama taip, kad sutartis, kuria intelektinės nuosavybės teisės turėtojas suteikia kontrahentui teisę ja naudotis už atlyginimą, nėra paslaugų teikimo sutartis šios nuostatos prasme.

2.

Pagal Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 1 punkto a papunktį, nustatant teismą, turintį jurisdikciją nagrinėti prašymą dėl atlyginimo pagal sutartį, kuria intelektinės nuosavybės teisės turėtojas suteikia kontrahentui teisę ja naudotis, sumokėjimo, reikia ir toliau vadovautis principais, išplaukiančiais iš Teisingumo Teismo praktikos dėl 1968 m. rugsėjo 27 d. Konvencijos dėl jurisdikcijos ir sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo su pakeitimais, padarytais 1989 m. gegužės 26 d. Konvencija dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos prisijungimo, 5 straipsnio 1 punkto.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/15


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Uwe Rüffler prieš Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Byla C-544/07) (1)

(EB 18 straipsnis - Pajamų mokesčio teisės aktai - Pajamų mokesčio sumažinimas apmokestinimo valstybėje narėje mokamomis sveikatos draudimo įmokomis - Atsisakymas sumažinti mokestį kitose valstybėse narėse mokamomis įmokomis)

2009/C 141/24

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Uwe Rüffler

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lenkija) — EB sutarties 12 straipsnio pirmosios pastraipos ir 39 straipsnio 1 ir 2 dalių išaiškinimas — Nacionalinės teisės norma pajamų mokesčio srityje, leidžianti atskaityti iš pajamų mokesčio tik tokias sveikatos draudimo įmokas, kurios buvo sumokėtos šioje valstybėje narėje.

Rezoliucinė dalis

EB 18 straipsnio 1 dalis draudžia tokius valstybės narės teisės aktus, kurie teisės į pajamų mokesčio sumažinimą sveikatos draudimo įmokomis suteikimą susieja su sąlyga, kad šios įmokos remiantis nacionalinės teisės nuostatomis būtų mokamos šioje valstybėje narėje, ir dėl jų tokią mokesčių lengvatą atsisakoma suteikti, kai įmokos, kurios gali būti atskaitomos iš šioje valstybėje narėje mokėtino pajamų mokesčio, mokamos pagal kitos valstybės narės privalomojo sveikatos draudimo sistemą.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/16


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Copad SA prieš Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, bendrovės Société industrielle lingerie (SIL) administratorių, Société industrielle lingerie (SIL)

(Byla C-59/08) (1)

(Direktyva 89/104/EEB - Prekių ženklų teisė - Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas - Licencinė sutartis - Prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimas pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą - Prekių ženklo savininko sutikimo nebuvimas - Pardavimas įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida - Pakenkimas geram prekių ženklo vardui)

2009/C 141/25

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Copad SA

Atsakovai: Christian Dior couture SA; Vincent Gladel, bendrovės Société industrielle lingerie (SIL) administratorius, Société industrielle lingerie (SIL)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Cour de cassation (Prancūzija) — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos Nr. 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 ir 7 straipsnių bei 8 straipsnio 2 dalies išaiškinimas — Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas — Prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimas, licenciato atliktas pažeidžiant tam tikrus pardavimo būdus draudžiančią licencinės sutarties sąlygą — Pardavimas didmenininkams bei įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida (soldeurs) — Žala prekių ženklo prestižui — Prekių ženklo savininko sutikimo nebuvimas

Rezoliucinė dalis

1.

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti, iš dalies pakeistos 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimu, 8 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklo savininkas gali remtis šio prekių ženklo suteikiamomis teisėmis prieš licenciatą, pažeidusį licencinės sutarties sąlygą, dėl susijusių su prekių ženklo prestižu priežasčių draudžiančią tokių kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių pardavimą įmonėms, kurios verčiasi prekyba su kainų nuolaida, kai nustatyta, jog šis pažeidimas, atsižvelgiant į pagrindinės bylos aplinkybes, kenkia prestižiniam įvaizdžiui, sukuriančiam minėtų prekių prabangos įspūdį.

2.

Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad prekių ženklu pažymėtas prekes pateikdamas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, licenciatas tai daro be prekių ženklo savininko sutikimo, kai nustatyta, jog ši sąlyga atitinka vieną iš sąlygų, numatytų šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje.

3.

Jeigu licenciato atliktas prestižinių prekių pateikimas į rinką, pažeidžiant licencinės sutarties sąlygą, vis dėlto turi būti laikomas atliktu su prekių ženklo savininko sutikimu, pastarasis gali nurodyti tokią sąlygą prieštaraudamas, kad šios prekės būtų perparduodamos, pagal Direktyvos 89/104, iš dalies pakeistos Europos ekonominės erdvės susitarimu, 7 straipsnio 2 dalį tik tada, kai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, nustatyta, kad toks perpardavimas kenkia geram prekių ženklo vardui.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/16


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Nógrád Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft. prieš Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Byla C-74/08) (1)

(Šeštoji PVM direktyva - Naujos valstybės narės įstojimas - Mokestis, susijęs su subsidijuojamu įrangos pirkimu - Teisė į atskaitą - Nacionalinės teisės aktuose numatyti apribojimai Šeštosios direktyvos įsigaliojimo momentu - Valstybių narių teisė toliau taikyti apribojimus)

2009/C 141/26

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nógrád Megyei Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft.

Atsakovė: Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nógrád Megyei Bíróság — 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23; toliau) 17 straipsnio išaiškinimas — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kuriuos subsidijuojamam įrangos pirkimui taikomą mokestį galima atskaityti tik dėl nesubsidijuojamos dalies

Rezoliucinė dalis

1.

1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas, 17 straipsnio 2 ir 6 dalys turi būti aiškinamos kaip draudžiančios tokias nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias iš viešųjų fondų subsidijuojamo įsigijimo atveju pridėtinės vertės mokestį leidžiama atskaityti tik dėl nesubsidijuotos tokio įsigijimo dalies.

2.

Šeštosios direktyvos 77/388 17 straipsnio 2 dalimi apmokestinamiesiems asmenims suteikiamos teisės, kuriomis jie gali remtis nacionaliniame teisme norėdami užginčyti su šia nuostata nesuderinamas nacionalinės teisės nuostatas.


(1)  OL C 116, 2008 5 9.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/17


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Thüringer Finanzgericht, Gotha (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Glückauf Brauerei GmbH prieš Hauptzollamt Erfurt

(Byla C-83/08) (1)

(Akcizų struktūrų suderinimas - Direktyva 92/83/EEB - 4 straipsnio 2 dalis - Maža alaus darykla, teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo jokios kitos alaus daryklos - Teisinės nepriklausomybės ir ekonominės nepriklausomybės požymiai - Galimybė patirti netiesioginę įtaką)

2009/C 141/27

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Thüringer Finanzgericht, Gotha

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Glückauf Brauerei GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Erfurt

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Thüringer Finanzgericht, Gotha (Vokietija) — 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (OL L 316, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t. p. 206) 4 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Kvalifikavimas kaip „mažos nepriklausomos alaus daryklos“, siekiant taikyti sumažintą akcizo tarifą — „Ekonominio nepriklausomumo“ kriterijus — Alaus darykla, dėl dalyvavimo kapitale ir balsavimo teisės pasidalijimo galinti daryti netiesioginę įtaką kitoms dviem alaus darykloms.

Rezoliucinė dalis

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad situacija, kuriai būdingi struktūriniai ryšiai kapitalo dalių ir balsavimo teisės turėjimo srityje tarp kelių alaus daryklų, kai tas pats asmuo, vadovaudamas kelioms atitinkamoms alaus darykloms, gali neatsižvelgdamas į savo realius veiksmus daryti įtaką jų komerciniams sprendimams, neleidžia šių alaus daryklų laikyti ekonomiškai nepriklausomomis viena nuo kitos.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/17


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hauptzollamt Bremen prieš J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

(Byla C-134/08) (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 2193/2003 - Papildomų muitų taikymas tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos, importui - Ratione temporis taikymo sritis - 4 straipsnio 2 dalis - Iki šio reglamento įsigaliojimo eksportuoti produktai, kurie, remiantis įrodymais, prieš pirmo papildomų muitų taikymo dieną buvo pakeliui į Bendriją - Apmokestinimas)

2009/C 141/28

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hauptzollamt Bremen

Atsakovė: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesfinanzhof — 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2193/2003, nustatančio papildomus muitus tam tikriems importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos (OL L 328, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 15 t., p. 6), 4 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Bendriją eksportuotų produktų, kurie, remiantis įrodymais, yra pakeliui į Bendriją pirmo papildomų muitų taikymo dieną ir kurių paskirties vieta negali būti pakeista, apmokestinimas papildomais muitais įsigaliojus šiam reglamentui

Rezoliucinė dalis

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2193/2003, nustatančio papildomus muitus tam tikriems importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos, 4 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kaip numato jos tekstas, t. y. kad papildomi muitai netaikomi produktams, kurie, remiantis įrodymais, yra pakeliui į Europos Bendriją prieš pirmo papildomų muitų taikymo dieną ir kurių paskirties vieta negali būti pakeista.


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/18


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Karlsruhe (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Rafet Kqiku

(Byla C-139/08) (1)

(Vizos, prieglobstis, imigracija - Trečiosios valstybės pilietis, turintis leidimą gyventi Šveicarijoje - Įvažiavimas į valstybės narės teritoriją ir buvimas joje kitu nei tranzito tikslu - Vizos nebuvimas)

2009/C 141/29

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Karlsruhe

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Rafet Kqiku

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberlandesgericht Karlsruhe — 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 896/2006/EB, nustatančio supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu (OL L 167, p. 8), 1 ir 2 straipsnių aiškinimas — Buvusios Serbijos ir Juodkalnijos valstybės piliečio, gyvenančio Šveicarijoje ir turinčio Šveicarijoje išduotą leidimą nuolat gyventi C, galimybė įvažiuoti į Vokietijos Federacinės Respublikos teritoriją kitais nei tranzito tikslais ir dvi dienas joje būti be vizos

Rezoliucinė dalis

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 896/2006/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą vienašališku valstybių narių tam tikrų Šveicarijos ir Lichtenšteino išduotų leidimų gyventi pripažinimu tranzito per jų teritoriją tikslu, reikia aiškinti taip, kad šio sprendimo priede išvardyti leidimai gyventi, kuriuos Šveicarijos Konfederacija ir Lichtenšteino kunigaikštystė išdavė trečiųjų šalių piliečiams, privalantiems turėti vizas, laikomi lygiaverčiais tik tranzitinei vizai. Įvažiuojant į valstybių narių teritoriją tranzito tikslu, tam, kad būtų įvykdyti 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnyje pateikti reikalavimai, pakanka, kad šiame sprendime nurodytas asmuo turėtų Šveicarijos Konfederacijos arba Lichtenšteino kunigaikštystės išduotą, šio sprendimo priede nurodytą leidimą gyventi.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/18


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited prieš Omnipol Ltd

(Byla C-167/08) (1)

(Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - 43 straipsnio 1 dalis - Jurisdikcija ir teismo sprendimų vykdymas - „Šalies“ sąvoka)

2009/C 141/30

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie van België

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited

Atsakovė: Omnipol Ltd

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van Cassatie van België — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Briuselis I, OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 43 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Šalies sąvoka — Kreditoriaus savo skolininko vardu ir sąskaita pateiktas ieškinys — Nutartis, susijusi su prašymu dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu

Rezoliucinė dalis

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 43 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad skolininko kreditorius negali apskųsti nutarties, priimtos dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, jei jis oficialiai kaip šalis nedalyvavo procese byloje, kurioje kitas šio skolininko kreditorius prašė paskelbti teismo sprendimą vykdytinu.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/19


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-321/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/29/EB - Nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 141/31

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama W. Wils ir E. Adsera Ribera

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, įgyvendinančių 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, p. 22), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Pripažinti, kad per nustatytą terminą nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“), Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/19


2009 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-401/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 96/82/EB - Su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojus - 11 straipsnio 1 dalis c punktas - Išorės avarinių planų dėl už objekto ribų taikytinų priemonių parengimas)

2009/C 141/32

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B. Schima ir A. Sipos

Atsakovė: Austrijos Respubliką, atstovaujama E. Riedl

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvos 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/105/EB (OL L10, 1997, p. 13; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 410), 11 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas — Tam tikrų išorės avarinių planų dėl už objekto ribų taikytinų priemonių neparengimas

Rezoliucinė dalis

1.

Neužtikrinusi, kad visiems 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvos 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, 9 straipsnyje numatytiems objektams bus parengti išorės avariniai planai, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 11 straipsnio 1 dalies c punktą.

2.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 327, 2008 12 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/20


2009 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-493/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/56/EB - Ribotos atsakomybės bendrovių jungimaisi, peržengiantys vienos valstybės ribas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 141/33

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama I. Dimitriou ir P. Dejmek

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama N. Dafniou

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (OL L 310, p. 1), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Graikijos Respublika nevykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 19 straipsnio pirmąją pastraipą.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2009 1 10.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/20


2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis byloje (Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NV de Nationale Loterij prieš BVBA Customer Service Agency

(Byla C-525/06) (1)

(Sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą apskundimas apeliacine tvarka - Apeliacinis teismas, pats sprendžiantis ginčą pagrindinėje byloje - Nereikalingumas pateikti atsakymą)

2009/C 141/34

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van koophandel Hasselt

Šalys

Ieškovė: NV de Nationale Loterij

Atsakovė: BVBA Customer Service Agency

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Rechtbank van koophandel Hasselt — EB 49 straipsnio aiškinimas — Valstybės narės teritorijoje įstatyminį monopolį turinti nacionalinė loterija, kurios tikslas yra mažinti priklausomybę nuo lošimo, tačiau kurios nuolatinė reklama skatina dalyvavimą loterijoje — Nacionalinės teisės nuostata, kuri draudžia kitoms pelno siekiančioms įmonėms be nacionalinės loterijos leidimo pardavinėti grupinio dalyvavimo loterijoje bilietus.

Rezoliucinė dalis

Nereikia atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą byloje C-525/06.


(1)  OL C 42, 2007 2 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/20


2009 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mebrom NV prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-374/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Komisijos deliktinė atsakomybė - Tikra ir reali žala - Faktinių aplinkybių ir įrodymų iškraipymas - Įrodinėjimo našta)

2009/C 141/35

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Mebrom NV, atstovaujama advokatų K. Van Maldegem ir C. Mereu

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama X. Lewis

Dalykas

Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2007 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos (antroji kolegija) teismo sprendimo byloje T-198/05 Mebrom NV prieš EB Komisiją, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl tariamai ieškovės patirtos žalos dėl Komisijos neįdiegtos 2005 m. sausio — vasario mėn. sistemos, pagal kurią ieškovė būtų galėjusi importuoti metilbromidą į Europos Sąjungą pagal 2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 244, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 190) 6 ir 7 straipsnius, atlyginimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Mebrom NV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/21


2009 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Jörn Sack prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-38/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Darbo užmokestis - Skyrių vadovams numatyto priedo prie atlyginimo netaikymas A*14 kategorijos teisės patarėjui - Vienodo požiūrio principas)

2009/C 141/36

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Jörn Sack, atstovaujama advokato D. Mahlo

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B.Wägenbaur ir J. Currall

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. gruodžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimo Sack prieš Komisiją, T-66/05, kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį dėl prašymo panaikinti sprendimus dėl mėnesinio ieškovo atlyginimo už 2004 m. gegužės — 2005 m. vasario mėnesius nustatymo, iš naujo apskaičiuoti šį atlyginimą ir panaikinti eksplicitinį sprendimą atmesti ieškovo skundą — Skyrių vadovams numatyto priedo prie atlyginimo netaikymas A*14 kategorijos Komisijos teisės tarnybos teisės patarėjui, koordinuojančiam darbo grupę — Vienodo požiūrio principo pažeidimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

J. Sack padengia savo ir Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimos išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/21


2009 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-90/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo CORPO LIVRE paraiška - Ankstesnio nacionalinio ir tarptautinio žodinio prekių ženklo LIVRE savininko protestas - Pavėluotas ankstesnio prekių naudojimo įrodymų pateikimas - Protesto atmetimas)

2009/C 141/37

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, atstovaujama advokatės D. Spohn

Kitos proceso šalys: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider; Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha; Cláudia Couto Simões; Marly Lima Jatobá

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-86/05 (K & L Ruppert Stiftung prieš VRDT — Lopes de Almeida Cunha ir kt.), kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė nacionalinio ir tarptautinio žodinio prekių ženklo „LIVRE“ 25 klasės prekėms savininkės ieškinį su prašymu panaikinti 2004 m. gruodžio 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą atmesti jos skundą dėl protestų skyriaus sprendimo, kuriuo buvo atmestas jos protestas dėl vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „CORPO LIVRE“ registracijos 18 ir 25 klasių prekėms — Protesto procedūra — Protesto atmetimas, pavėluotai pateikus ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 142, 2008 6 7.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/22


2008 m. birželio 3 d. Ammayappan Ayyanarsamy pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. balandžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-412/07 Ammayappan Ayyanarsamy prieš Europos Bendrijų Komisiją ir Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-251/08)

2009/C 141/38

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Ammayappan Ayyanarsamy, atstovaujamas Rechtsanwalt H. Kotzur

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika

2009 m. kovo 17 d. Sprendimu Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir nusprendė, kad Ammayappan Ayyanarsamy turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/22


2008 m. rugpjūčio 27 d. VDH Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-185/08 VDK Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handeslsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-387/08 P)

2009/C 141/39

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantės: VDH Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, atstovaujamos Rechtsanwalt C. Antweiler

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

2008 m. rugpjūčio 27 d.VDH Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH pateikė apeliacinį skundą dėl 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-185/08 VDK Projektentwicklung GmbH ir Edeka Handeslsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH prieš Europos Bendrijų Komisiją. Apeliančių atstovas — advokatas (Rechstanwalt) Dr. Clemens Antweiler, Rotthege Wassermann & Partner, Postfach 20 06 69, DE-40103 Diuseldorfas.

Europos Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) 2009 m. balandžio 3 d. sprendimu atmetė apeliacinį skundą ir nusprendė, kad apeliantės turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/22


2009 m. kovo 19 d. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pedro Manuel Roca Álvarez prieš Sesa Start España ETT SA

(Byla C-104/09)

2009/C 141/40

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Pedro Manuel Roca Álvarez

Atsakovė: Sesa Start España ETT SA

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinis įstatymas (konkrečiai kalbant, Darbuotojų statuto 37 straipsnio 4 dalis), kuriuo tik pagal darbo sutartį dirbančioms motinoms suteikiama teisė į mokamas kūdikio maitinimo atostogas (pusvalandžiu sutrumpinant darbo dieną arba suteikiant į dvi dalis galimą dalinti valandos pertrauką), kurios yra pasirenkamos, už kurias moka darbdavys ir kuriomis galima naudotis iki kūdikiui sukaks devyni mėnesiai, tačiau tokia teisė nesuteikiama pagal darbo sutartį dirbantiems tėvams, pažeidžia Sutarties 13 straipsnyje, 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyvoje 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (1) ir šią direktyvą iš dalies keičiančioje Direktyvoje 2002/73 (2) įtvirtintą vienodo požiūrio principą, kuris draudžia bet kokią diskriminaciją dėl lyties?


(1)  OL L 39, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 187.

(2)  OL L 269, p. 15; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 255.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/22


2009 m. kovo 18 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-211/04 ir T-215/04 Gibraltaro vyriausybė ir Jungtinė Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-106/09 P)

2009/C 141/41

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan

Kitos proceso šalys: Gibraltaro vyriausybė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Ispanijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimą sujungtose bylose T-211/04 ir T-215/04 Gibraltaro vyriausybė ir Jungtinė Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją, apie kurį Komisijai pranešta 2009 m. sausio 5 dieną;

atmesti Gibraltaro vyriausybės ir Jungtinės Karalystės pareikštus ieškinius dėl panaikinimo ir

nurodyti Gibraltaro vyriausybei ir Jungtinei Karalystei padengti bylinėjimosi išlaidas;

arba

grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir

sustabdyti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų pirmoje ir apeliacinėje instancijose priėmimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas remiantis šiais pagrindais:

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo vertindamas ryšį tarp EB 87 straipsnio 1 dalies ir valstybių narių kompetencijos mokesčių klausimuose;

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas ir taikydamas EB 87 straipsnio 1 dalį nustatydamas nepateisinamus reikalavimus vertinant įtartinas valstybės pagalbos priemones;

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas ir taikydamas EB 87 straipsnio 1 dalį nustatydamas nepateisinamą reikalavimą teisei kontroliuoti nustatant bendrą ar „įprastą“ mokesčio sistemą;

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas ir taikydamas EB 87 straipsnio 1 dalį nuspręsdamas, kad bendra ar „įprasta“ mokesčio sistema atsiranda taikant skirtingus metodus skirtingiems mokesčių mokėtojams;

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas ir taikydamas EB 87 straipsnio 1 dalį nuspręsdamas, kad Komisija nenustatė bendros ar „įprastos“ mokesčio sistemos ir neatliko reikalingo vertinimo tam, kad įrodytų aptariamos priemonės atrankinį pobūdį;

 

Pirmosios instancijos teismas suklydo aiškindamas ir taikydamas EB 87 straipsnio 1 dalį neišnagrinėjęs skundžiamame sprendime nurodytų atrankos požymių.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/23


2009 m. kovo 20 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/04 Gibraltaro Vyriausybė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-107/09)

2009/C 141/42

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad ir J.M Rodríguez Cárcamo

Kitos proceso šalys: Gibraltaro Vyriausybė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Europos Bendrijų Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti visą apeliacine tvarka skundžiamą Pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų pripažinta, kad 2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas 2005/261/EB dėl pagalbos sistemos, kurią Jungtinė Karalystė planuoja įgyvendinti Gibraltaro vyriausybės įmonių mokesčio reformos atžvilgiu (1), neprieštarauja teisei, ir

priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Atsižvelgiant į aiškinimą Teisingumo Teismo praktikoje — EB 299 straipsnio 4 dalies pažeidimas. Pirma, ginčijamame sprendime nepripažįstamas Teisingumo Teismo praktikoje (2003 m. rugsėjo 23 d. ir 2006 m. rugsėjo 12 d. Sprendimai) nustatytas Gibraltaro teisinis statusas, nes minėtame sprendime nenurodoma, kad 1713 m. Utrechto sutartimi Ispanijos Karalius perdavė Gibraltarą Didžiajai Britanijai, todėl apibrėžiant šį statusą padaryta daug klaidų. Antra, Pirmosios instancijos teismo sprendime taip pat pažeidžiama EB 299 straipsnio 4 dalis, nes pripažįstama, kad Gibraltaras turi teisę mokesčių srityje atsiriboti nuo Jungtinės Karalystės, o tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė nebeatsako už Gibraltaro išorės santykius šioje srityje ir kad mokesčių srityje Gibraltaras de facto laikomas nauja valstybe nare.

2.

EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes Pirmosios instancijos teismo sprendime ji aiškinama taip, kad Bendrija negali jos taikyti kovodama su EBPO pripažintomis mokesčių rojaus šalimis. EBPO nuomone, Gibraltaras yra mokesčių rojaus šalis. Nurodžius, kad įmonių veiklos Gibraltare negalima lyginti su įmonių veikla Jungtinėje Karalystėje, ginčijamu sprendimu pažeidžiami šios organizacijos principai, pagal kuriuos Gibraltare bendrai galimos taikyti priemonės gali daryti žalą šios organizacijos valstybėms narėms, tarp kurių — Jungtinė Karalystė. EB 87 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti pagal EBPO principus, todėl toks palyginimas yra ne tik galimas, bet ir būtinas.

3.

2004 m. liepos 16 d. ECB gairių dėl EB 87 straipsnio 1 dalies taikymo pažeidimas. Europos centrinių bankų sistemoje Gibraltaras, kaip ir kitos 37 teritorijos, laikomas atskiru nuo Jungtinės Karalystės ekstrateritoriniu mokesčių centru, kiek tai susiję su statistiniais duomenimis dėl mokėjimo balanso, tarptautinių investicijų balanso ir atsargų. Apeliacine tvarka skundžiamame sprendime, kuriame neleidžiama lyginti Gibraltaro įmonių veiklos su Jungtinės Karalystės įmonių veikla, atlikta analizė pažeidžia šį apibrėžimą, pagal kurį toks palyginimas galimas ir reikia taikyti EB 87 straipsnio 1 dalį, ir pažeidžia įpareigojančias Bendrijos teisės nuostatas — 2004 m. liepos 16 d. ECB gaires.

4.

EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes nesilaikyta sąlygos, kad pagalba turi būti suteikta „valstybės narės ar iš jos valstybinių išteklių“. Kadangi pagal EB 299 straipsnio 4 dalį Gibraltaras yra teritorija, kuri nesudaro valstybės narės dalies, sprendime pateiktas teiginys, kad EB 87 straipsnio 1 dalis taikytina tik atsižvelgiant į Gibraltaro teritorijos geografines ribas, reiškia, kad Gibraltaras laikomas valstybe nare, nes priešingu atveju niekada nebūtų įvykdyta sąlyga, kad pagalba turi būti suteikta „valstybės narės ar iš jos valstybinių išteklių“.

5.

Nediskriminavimo principo pažeidimas, nes nepagrindžiama, kodėl sprendime taikomas sprendimas Açores esant atvejui, kuris skiriasi nuo atvejo, nagrinėto minėtame sprendime. Tarp sprendimo Açores ir bylos, kurioje priimtas apeliacine tvarka skundžiamas sprendimas, yra du skirtumai. Pirma, Açores yra valstybės narės teritorija, o Gibraltaro atveju taip nėra. Antra, sprendimas Açores susijęs su įmonių pelno mokesčio tarifo sumažinimu, o byla dėl Gibraltaro susijusi su bendra nauja įmonių mokesčio sistema.

6.

EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes sprendime nurodyta, kad regioninės atrankos požiūriu su valstybės pagalba susijusios sąlygos nėra įvykdytos. Konkrečiai Ispanijos Karalystė mano, kad sprendime nurodžius, jog yra trys sprendime Açores nustatyti kriterijai, susiję su politine, ekonomine ir procesine autonomija, padaryta teisės klaida.

7.

Teisės klaida padaryta atsisakius įvertinti ir taikyti ketvirtąjį kriterijų, kuriuo vykstant procesui Pirmosios instancijos teisme rėmėsi Ispanijos Karalystė. Net jeigu įvykdyti trys sprendime Açores nustatyti kriterijai, reikėjo reikalauti, kad būtų ir ketvirtasis kriterijus, susijęs su priemonę nustačiusios valstybės narės nacionalinės mokesčių sistemos darna.

8.

EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodyta, kad materialinės atrankos požiūriu su valstybės pagalba susijusių kriterijų nėra. Net laikant, kad Gibraltaras yra savarankiškas atskaitos taškas, kurio atžvilgiu yra sprendime Açores nustatyti kriterijai, kalbant apie materialinę atranką sprendime pažeidžiama EB 87 straipsnio 1 dalis, nes, atlikdamas analizę, Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad įmonių mokesčio reforma, kurią nori įgyvendinti Gibraltaras, sukuriama sistema, pagal kurią iš Gibraltare esančių 29 000 įmonių 28 798 įmonėms gali būti taikomas nulinis mokesčio tarifas. Šia priemone minėtoms įmonėms sudaromos itin palankios sąlygos, o sprendime to nepripažinus pažeidžiama EB 87 straipsnio 1 dalis. Be to, priešingai nei teigiama sprendime, Komisija iš tikrųjų nustatė, kad kalbama apie bendrą mokesčių režimą.

9.

Motyvavimo stoka, nes sprendime nenagrinėtas ketvirtasis kriterijus, kuriuo rėmėsi Ispanijos Karalystė.

10.

Pagrindinės teisės — kad byla būtų išnagrinėta per protingą terminą — pažeidimas, nes procesas Pirmosios instancijos teisme praktiškai truko du kartus ilgiau negu paprastai, nors tai niekuo nepateisinama. Bylai ši aplinkybė turi svarbią reikšmę.

11.

Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 77 straipsnio a ir b punktų pažeidimas, nes išklausius bylos šalis bylos nagrinėjimas nebuvo oficialiai sustabdytas.


(1)  OL L 85, p. 1.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/24


2009 m. kovo 23 d. Baranya Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ker-Optika Bt. prieš ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

(Byla C-108/09)

2009/C 141/43

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Baranya Megyei Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ker-Optika Bt.

Atsakovė: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar kontaktinių lęšių pardavimas yra medicininė konsultacija, kai reikia atlikti fizinę paciento apžiūrą, ir todėl nepatenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (1) taikymo sritį?

2.

Tuo atveju, jei kontaktinių lęšių pardavimas nėra medicininė konsultacija, kai reikia atlikti fizinę paciento apžiūrą, ar EB 30 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jo nuostatoms prieštarauja valstybės narės teisės aktai, kuriuose numatyta, jog kontaktinius lęšius galima pardavinėti tik specializuotose medicinos reikmenų parduotuvėse?

3.

Ar EB 28 straipsnyje įtvirtintam laisvo prekių judėjimo principui prieštarauja Vengrijos teisės aktai, leidžiantys kontaktinius lęšius pardavinėti tik specializuotose medicinos reikmenų parduotuvėse?


(1)  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) OL L 178, 2000 7 17, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/25


2009 m. kovo 23 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Lufthansa AG prieš Gertraud Kumpan

(Byla C-109/09)

2009/C 141/44

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Deutsche Lufthansa AG

Kita kasacinio proceso šalis: Gertraud Kumpan

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB (1), nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis ir (arba) bendrieji Bendrijos teisės principai turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nacionalinės teisės norma, pagal kurią terminuotos darbo sutartys be papildomų sąlygų gali būti sudaromos su darbuotojais vien dėl to, kad jiems suėjo 58 metai?

2.

Ar Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo, įgyvendinto 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB (2), 5 punkto 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja nacionalinės teisės norma, kuri be papildomų sąlygų ir neribotą laiką leidžia viena paskui kitą sudaryti neribotą skaičių darbo sutarčių, kurios be pateisinamų priežasčių yra terminuotos, vien dėl to, kad sudarant terminuotą darbo sutartį darbuotojui yra suėję 58 metai ir nėra tampraus bei objektyvaus ryšio su prieš tai buvusia neterminuota darbo sutartimi su tuo pačiu darbdaviu?

3.

Jeigu į pirmą ir (arba) antrą klausimus būtų atsakyta teigiamai:

Ar nacionaliniai teismai turi netaikyti nacionalinės teisės nuostatos?


(1)  OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.

(2)  OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/25


2009 m. kovo 23 d. Okresní Soud v Chebu (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Česká podnikatelská pojišt’ovna, a.s., Vienna Insurance Group prieš Michal Bílas

(Byla C-111/09)

2009/C 141/45

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresní Soud v Chebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Česká podnikatelská pojišt’ovna, a.s., Vienna Insurance Group

Atsakovas: Michal Bílas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau — reglamentas) 26 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis neleidžia teismui tikrinti savo tarptautinės jurisdikcijos tuo atveju, kai atsakovas dalyvauja procese, net jei pagal reglamento 3 skirsnį byla patenka į privalomosios jurisdikcijos taisyklių taikymo sritį, o ieškinys pareikštas jų nesilaikius?

2.

Ar tai, kad atsakovas dalyvauja procese, gali pagrįsti tarptautinę teismo jurisdikciją reglamento 24 straipsnio prasme, net jei pagal reglamento 3 skirsnį bylai taikomos privalomosios jurisdikcijos taisyklės, o ieškinys pareikštas jų nesilaikius?

3.

Neigiamai atsakius į 2 klausimą, ar aplinkybę, kad atsakovas dalyvauja procese teisme, kuris kitu atveju pagal reglamentą neturi jurisdikcijos draudimo bylose, galima laikyti susitarimu dėl jurisdikcijos reglamento 13 straipsnio 1 dalies prasme?


(1)  OL 2001 L 12, 2001 1 16, p. 1 (2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,19 sk., 4 t., p. 42).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/26


2009 m. kovo 27 d. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. prieš Bezirksregierung Arnsberg

(Byla C-115/09)

2009/C 141/46

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Atsakovė: Bezirksregierung Arnsberg

Trečiasis asmuo: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal Direktyvos 85/337/EEB (1), iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB (2), 10a straipsnį reikalaujama, kad nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios kreiptis į teismą valstybėje narėje, kurios administracinio proceso teisė reikalauja pranešti apie pažeidimą, galėtų pranešti apie bet kokių projekto leistinumui svarbių aplinkosaugos reikalavimų, taigi ir tokių reikalavimų, kurie skirti tik visuomenės interesams ir netgi kartu negina pavienių asmenų teisinių vertybių, pažeidimą?

2.

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą nebūtų besąlygiškai teigiamas:

Ar pagal Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10a straipsnį reikalaujama, kad nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios kreiptis į teismą valstybėje narėje, kurios administracinio proceso teisė reikalauja pranešti apie pažeidimą, galėtų pranešti apie tokių projekto leistinumui svarbių aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą, kurie tiesiogiai grindžiami Bendrijos teise arba perkelia Bendrijos aplinkosaugos reikalavimus į vidaus teisę, taigi ir tokių reikalavimų, kurie skirti tik visuomenės interesams, ir netgi kartu negina pavienių asmenų teisinių vertybių?

a)

Jei atsakymas į antrąjį klausimą iš esmės būtų teigiamas:

Ar Bendrijos aplinkosaugos reikalavimų turinys turi atitikti tam tikras sąlygas, kad jais galima būtų grįsti skundą?

b)

Jei atsakymas į 2a klausimą būtų teigiamas:

Kokie yra šie turinio reikalavimai (pvz., tiesioginis veikimas, apsaugos tikslas, tikslų nustatymas)?

3.

Jei atsakymas į pirmąjį ar antrąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar tokia vidaus teisės nuostatas viršijanti nevyriausybinių organizacijų teisė kreiptis į teismą yra tiesiogiai pagrįsta direktyva?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/26


2009 m. kovo 31 d. Kronoply GmbH, anksčiau Kronoply GmbH & Co.KG, pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 14 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-162/06 Kronoply GmbH & Co.KG prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-117/09 P)

2009/C 141/47

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Kronoply GmbH, anksčiau Kronoply GmbH & Co.KG, atstovaujama Rechtsanwälte R. Nierer ir L. Gordalla,

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Apeliantės reikalavimai

1.

Panaikinti 2009 m. sausio 14 d. Pirmosios instancijos teismo (penktosios kolegijos) sprendimą byloje T-162/06.

2.

Panaikinti 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos Nr. C 5/2004 (ex N 609/2003), kuriuo Komisija valstybės pagalbą, kurią Vokietija planuoja suteikti ieškovei, pripažino nesuderinama su bendrąja rinka.

3.

Nepatenkinus antrojo reikalavimo, grąžinti bylą nagrinėti Pirmosios instancijos teismui.

4.

Priteisti iš Komisijos ieškovės ar apeliantės bylinėjimosi išlaidas pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo apeliaciniu skundu yra skundžiamas Pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas apeliantės ieškinys dėl 2005 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimo, kuriuo ji valstybės pagalbą, kurią Vokietija ketina suteikti Kronoply GmbH & Co.KG, pripažino nesuderinama su bendrąja rinka, panaikinimo. Remiantis skundžiamu sprendimu, Komisija teisingai nusprendė, jog ginčijama pagalba iš pagalbos gavėjo nereikalaujama nei atsakomosios paslaugos, nei įnašo, siekiant bendrųjų interesų, todėl tokia pagalba yra neleistina pagalba veiklai einamosioms išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ginčijama pagalba yra nebūtina, nes ji yra skirta tik gamyklos statybai, dėl kurios anksčiau jau buvo pateiktas pranešimas, be to, investicinis projektas buvo visiškai įgyvendintas pasinaudojus leista pagalba gerokai prieš pranešant apie ginčijamą pagalbą.

Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia EB 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, jam skirtas regioninės valstybės pagalbos gaires ir 1998 m. regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinę programą. Pirmosios instancijos teismas esą taip pat pažeidė teisėtų lūkesčių ir vienodo požiūrio principus.

EB 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktai buvo pažeisti dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino ir vertino būtinumo bei skatinamojo poveikio kriterijus.

Dėl ginčijamos pagalbos būtinumo vertinimo apeliantė pažymi, kad Pirmosios instancijos teismas neteisėtai apribojo EB 87 straipsnio 3 dalies taikymo sritį, nes jis teisiškai klaidingai nusprendė, kad pagalbos gavėjas dėl investicinio projekto gali paduoti tik vieną pranešimą, o kiekvienas naujas pranešimas turi būti skirtas naujam investiciniam projektui. Be to, vertindamas būtinumą Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į datą, kuri, viena vertus, neturi jokios reikšmės apeliantės sprendimui investuoti ir, kita vertus, apeliantė jai negali daryti jokios įtakos. Komisijai ir Pirmosios instancijos teismui reikšminga data yra diena, kai valstybė narė pranešė Komisijai apie ginčijamą pagalbą. Tačiau paduodama prašymą nacionalinėms institucijoms dėl pagalbos suteikimo apeliantė padarė viską, ką reikėjo ir galėjo, kad įrodytų būtinumą. Apeliantė niekaip negali paveikti pranešimo apie pagalbą padavimo Komisijai datos. Logiškai mąstant tokia Pirmosios instancijos teismo ir Komisijos nuomonė lemtų tai, kad pagalba negalėtų būti pripažinta būtina bet kokio investicinio projekto atžvilgiu, nes Komisijos sprendimas dėl planuojamos suteikti pagalbos suderinamumo ar nesuderinamumo su bendrąja rinka yra priimamas tik įgyvendinus ar užbaigus investicinį projektą.

Be to, pastebėtina, kad apeliantė tiesiogiai negalėjo ginčyti Komisijos sprendimo dėl anksčiau praneštos pagalbos. Kai Komisija pagalbą, kurios dydis nėra toks, kokio pagalbos gavėjas prašė nacionalinių institucijų, pripažįsta suderinama su bendrąja rinka, pagalbos gavėjas tokio jam palankaus Komisijos sprendimo negali apskųsti Pirmosios instancijos teisme. Laikotarpį nuo pirmojo Komisijos sprendimo, leidžiančio pirminę pagalbą, priėmimo ir pranešimo apie ginčijamą pagalbą galima paaiškinti tuo, kad apeliantė išnaudojo leistinas teisės gynimo priemones, kurias ji, jos manymu, turi Komisijos rašto, kuriuo atsisakoma pakeisti pirmojo pagalbą leidžiančio sprendimo, atžvilgiu. Vokietijos Respublika apie ginčijamą pagalbą pranešė tik po to, kai buvo įgyvendintas investicinis projektas, paprasčiausiai dėl to, kad kilo ginčas dėl minėto Komisijos rašto kvalifikavimo. Todėl argumentu, kad investicinis projektas tuo metu jau buvo įgyvendintas, negalima remtis vertinant būtinumą.

Pirmosios instancijos teismas skatinamojo poveikio kriterijaus klausimą akivaizdžiai paliko atvirą. Net jei, kitaip nei mano apeliantė, būtinumas ir skatinamasis poveikis laikytini dviem skirtingomis pagalbos leidimo sąlygomis, abi jos šiuo atveju yra tenkinamos.

Regioninės valstybės pagalbos gairių 4.2 punkto trečiojoje pastraipoje numatoma, kad pagalbos skatinamasis poveikis egzistuoja, kai jos gavėjas pagalbos prašymą pateikė prieš pradėdamas įgyvendinti projektą. Kaip minėta, tokiu atveju reikšmingas gali būti tik nacionalinės institucijoms pateiktas pagalbos prašymas. Apeliantė prašymą pateikė prieš projekto įgyvendinimą ir, vadinasi, laikėsi šio kriterijaus. Pirmosios instancijos teismas į tai neatsižvelgė, ir todėl pažeidė ne tik EB 87 straipsnį, bet ir regioninės valstybės pagalbos gaires.

Skundžiamas sprendimas pažeidžia ir regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinę programą bei vienodo požiūrio principą, nes Pirmosios instancijos teismas pritarė nenuosekliam Komisijos rinkos vertinimo taikymui. Vykstant pirminės pagalbos pranešimo procedūrai Komisija leido suprasti, kad ji atitinkamo produkto rinką vertins 0,75 „rinkos būklės“ koeficientu, tačiau maždaug po trijų savaičių kitame sprendime tą pačią atitinkamą rinką įvertino kitaip ir pagal daugiasektorinę programą tinkamu koeficientu pripažino 1,0. Nors Komisija vertindama faktus ekonominiu požiūriu naudojasi plačia diskrecija, šią diskreciją riboja tai, kad tie patys produktai turi tą pačią rinką, ypač tada, kai tos pačios produktų grupės rinkos yra vertinamos trijų savaičių laikotarpiu.

Galiausia, Pirmosios instancijos teismas padarė kitą teisės klaidą — visiškai neatsižvelgė į apeliantės argumentą, kad per 36 mėnesių laikotarpį po prašymo padavimo ji privalėjo įgyvendinti investicinį projektą. Jei ieškovė būtų neįvykdžiusi šios pareigos, ji būtų netekusi visos pagalbos sumos. Tai pažeidžia EB 87 straipsnį bei principą, jog Komisija turi laikytis savo pačios priimtų ir įgyvendinamų pagalbą reglamentuojančių nuostatų.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/28


2009 m. balandžio 1 d. Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mag. lic. Robert Koller prieš Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

(Byla C-118/09)

2009/C 141/48

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Mag. lic. Robert Koller

Atsakovė: Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvą 89/48/EEB (1) reikia taikyti Austrijos piliečiui, jeigu jis:

a)

sėkmingai baigė universitetines teisės studijas Austrijoje ir atitinkamu sprendimu gavo „Magister der Rechtswissenschaften“ (teisės mokslų magistras) akademinį laipsnį,

b)

po to išlaikęs papildomus egzaminus Ispanijos universitete, kuriame jis vis dėlto studijavo mažiau kaip trejus metus, Ispanijos karalystės švietimo ir mokslo ministerijos išduotu pripažinimo dokumentu gavo Austrijos laipsniui lygiavertį Ispanijos laipsnį „Licenciado en Derecho“,

c)

pateikęs prašymą Madrido advokatų tarybai, gavo profesinį vardą „abogado“ ir Ispanijoje faktiškai vykdė advokato veiklą tris savaites iki prašymo pateikimo ir dar penkis mėnesius, kol buvo priimta nutartis pirmojoje instancijoje?

2.

Jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai:

ar toks Įstatymo dėl Europos advokatų Austrijoje 24 straipsnio aiškinimas, kad Austrijoje baigtų teisės studijų ir išlaikius papildomus egzaminus Ispanijos universitete po mažiau kaip trejų metų gauto Ispanijos laipsnio „Licenciado en Derecho“ norint laikyti kvalifikacinį egzaminą Austrijoje pagal Europos advokatų Austrijoje 24 straipsnio 1 dalį be pagal nacionalinę teisę (Advokatų reglamento (Rechtsanwaltsordnung) 2 straipsnio 2 dalis) reikalaujamos praktikos įrodymo nepakanka ir tuomet, kai pareiškėjas be analogiško praktikos reikalavimo Ispanijoje buvo pripažintas „abogado“ ir ten vykdė profesinę veiklą tris savaites iki prašymo pateikimo ir dar penkis mėnesius, kol buvo priimtas sprendimas pirmojoje instancijoje; suderinamas su Direktyva 89/48/EEB?

3.

Sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priims sprendimą.


(1)  OL L 19, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1. t., p. 337.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/28


2009 m. balandžio 1 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société fiduciaire nationale d'expertise comptable prieš Ministre du budget, des comptes publics et de la fontion publique

(Byla C-119/09)

2009/C 141/49

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Atsakovas: Ministre du budget, des comptes publics et de la fontion publique

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (1) buvo siekiama panaikinti bet kokius absoliučius draudimus, susijusius su joje numatytomis reguliuojamomis profesijomis, neatsižvelgiant į vykdomos komercinės veiklos formą, ar ji paliko teisę valstybėms narėms toliau absoliučiai drausti tam tikrą komercinę veiklą, kaip, pavyzdžiui, reklamą?


(1)  OL L 376, p. 36.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/28


2009 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-120/09)

2009/C 141/50

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. van Beek ir J.-B. Laignelot

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad neužtikrinusi 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (1) 2 straipsnio f, j ir k punktų bei II priedo 4 punkto C dalies perkėlimo į Valonijos teisę, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą,

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį Europos Komisija nurodo du kaltinimus.

Pirmiausia ji priekaištauja atsakovei dėl Direktyvos 1999/31 dėl atliekų sąvartynų 2 straipsnio f, j ir k punktuose numatytų „požeminės saugyklos“, „sąvartyno dujų“ ir „eliuato“ sąvokų neperkėlimo į Valonijos regiono teisę. Komisija pabrėžia šių sąvokų svarbą, nes šios sąvokos būdamos esminėmis direktyvos taikymui yra nurodytos taip pat ir kitose nuostatose, priimtose remiantis šia direktyva arba ją taikant.

Antra, ieškovė nurodo, kad Valonijos teisėje nėra jokios nuostatos, susijusios su kritiniais lygiais, kada galima konstatuoti, kad sąvartynas smarkiai kenkia požeminių vandenų kokybei. Tačiau direktyvos III priedo 4 punkto C dalis, kuri numato pareigą priimti tokias nuostatas, yra ypatingai svarbi užtikrinant veiksmingą požeminių vandenų kokybės kontrolę, taip garantuojant aplinkos apsaugą, kuri yra pagrindinis direktyvos tikslas.


(1)  OL L 182, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 228.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/29


2009 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-121/09)

2009/C 141/51

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama W. Wils ir C. Cattabriga

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 90/314/EEB (1) 7 straipsnį.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Italijos Respublika, nustačiusi trijų mėnesių terminą nuo numatytos kelionės pabaigos dienos, per kurį turistinės kelionės paketo vartotojai turi pateikti garantijų fondui prašymą imtis priemonių, neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 90/314/EEB 7 straipsnį.

2.

Direktyvos 90/314/EEB 7 straipsnyje sakoma, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamus patikinimus, kad nemokumo ar bankroto atveju įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas bus grąžintas namo. Remiantis Bendrijos teismų praktikos aiškinimu, ši nuostata valstybėms nustato pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, kuri reiškia, kad kelionių paketų „viskas įskaičiuota“ pirkėjams suteikiama teisė į veiksmingą apsaugą nuo organizatorių nemokumo rizikos ir visų pirma tai, kad sumokėtos sumos bus grąžintos, o vartotojas repatrijuotas.

3.

8 straipsniu valstybėms narėms suteikiama galimybė priimti griežtesnes nuostatas, tačiau tik tais atvejais, kai jomis užtikrinama geresnė vartotojų apsauga.

4.

Šiuo atveju nagrinėjamais Italijos teisės aktais, remiantis nacionalinės valdžios institucijų per pažeidimo procedūrą perduota informacija, siekiama užtikrinti galimybę į valstybės biudžetą sugrąžinti vartotojams sumokėtas sumas ir taip apsaugoti valstybės narės finansinius interesus, o ne užtikrinti geresnę kelionių paketų „viskas įskaičiuota“ pirkėjų apsaugą.

5.

Nors Komisija supranta Italijos suinteresuotumą užtikrinti patikimą ir subalansuotą garantijų fondo valdymą, pastarajam palengvinant galimybę pateikti atgręžtinius reikalavimus turizmo kelionių organizatoriui, ji teigia, kad šia priemone, kuria nustatomas imperatyvus terminas, per kurį fondui turi būti pateiktas prašymas imtis priemonių, sudaromos sąlygos, dėl kurių vartotojas gali netekti Direktyvoje 90/314/EEB garantuojamų teisių.

6.

Kaip tvirtina Italijos valdžios institucijos, vartotojai iš tiesų gali fondui pateikti prašymą imtis priemonių, kai tik sužino apie aplinkybes, kurios kelia grėsmę sutarties įvykdymui. Kad galėtų pasinaudoti tokia galimybe, jie turi žinoti apie tokias aplinkybes. Jei neatsižvelgiama į atvejus, kai apie kelionių organizatoriaus bankrotą akivaizdžiai žinoma, nes jis pripažintas teismo sprendimu, daugeliu atvejų vartotojas nežino tikslios tokio kelionių organizatoriaus finansinės padėties. Todėl normalu, kad siekiant išieškoti sumokėtas sumas, pirmiausia kreipiamasi į pastarąjį siunčiant raštą, vėliau pakartotinį pranešimą ir pagaliau įsakymą sumokėti. Todėl kyla rizika, kad pateikiant prašymą garantijų fondui imtis priemonių Ministro įsakymo Nr. 349/1999 5 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas jau seniai praleistas, ir dėl to vartotojas gali netekti teisės susigrąžinti sumokėtas sumas.

7.

Siekdamos pašalinti įsipareigojimų neįvykdymą, kuriuo šioje procedūroje kaltinama Italijos Respublika, Italijos valdžios institucijos iš pradžių pareiškė, kad ketino pratęsti prašymo imtis priemonių pateikimo fondui terminą nuo trijų iki dvylikos mėnesių, o vėliau — kad ketino jį panaikinti.

8.

Be to, Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje jos paskelbė pranešimą, kurio tikslas — informuoti potencialias suinteresuotąsias šalis apie tai, kad laukiant, kol bus panaikintas nagrinėjamas terminas, ir siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, prašymai kreiptis į garantijų fondą gali būti pateikti bet kuriuo metu.

9.

Europos Komisija teigia, kad tokių priemonių — pagirtinų pastangų siekiant panaikinti pažeidimo, kuriuo kaltinama Italijos Respublika, padarinius, nepakanka, kad būtų pašalinta rizika atimti iš kelionių paketų „viskas įskaičiuota“ pirkėjų teisę į veiksmingą gynybą kelionių organizatoriaus bankroto atveju.

10.

Siekiant visapusiškai garantuoti teisinį saugumą ir asmenims suteikti galimybę sužinoti apie visas savo teises ir prireikus remtis jomis teismuose, direktyvos nuostatos turi būti įgyvendintos absoliučiai veiksmingai, specifiškai ir aiškiai, o ne vien tik vykdant paprasčiausią administracinę praktiką, nes jų pobūdį savo nuožiūra gali pakeisti valstybės narės institucijos.

11.

Italijos teisės sistemoje galioja niekada oficialiai nepanaikinta nuostata, kurioje nustatytas naikinamasis trijų mėnesių prašymo imtis priemonių pateikimo fondui terminas, ir kartu administracinis įsakymas, kuriame raginama į šį terminą neatsižvelgti, todėl kelionių paketų „viskas įskaičiuota“ pirkėjai atsiduria akivaizdžiai neaiškioje padėtyje.


(1)  1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, p. 59; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/30


2009 m. balandžio 2 d. Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Enosi Efopliston Aktoploïas“, „ANEK“, „Minoïkes Grammes“, „N.E.Lesbou“, „Blue Star Ferries“ prieš Ypourgos Emborikis Naftilias

(Byla C-122/09)

2009/C 141/52

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: „Enosi Efopliston Aktoploïas“, „ANEK“, „Minoïkes Grammes“, „N.E.Lesbou“, „Blue Star Ferries“

Atsakovas: Ypourgos Emborikis Naftilias

Prejudiciniai klausimai

1.

Remiantis EB 10 straipsnio antrąja pastraipa ir 249 straipsnio antrąja pastraipa: i) ar Graikijos teisės aktų leidėjas, iki 2004 m. sausio 1 d. galėjęs laikinai netaikyti 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 10), o tai yra šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje Graikijai numatyta išimtis, privalo nepriimti nuostatų, galinčių labai trukdyti visiškai ir veiksmingai taikyti Reglamentą Nr. 3577/92 Graikijoje po 2004 m. sausio 1 d.; ii) ar asmenys turi teisę remtis šiuo reglamentu, norėdami užginčyti nuostatų, kurias Graikijos teisės aktų leidėjas priėmė iki 2004 m. sausio 1 d., galiojimą, jeigu šios nacionalinės nuostatos labai trukdo visiškai ir veiksmingai taikyti šį reglamentą Graikijoje po 2004 m. sausio 1 dienos?

2.

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar visiškam Reglamento Nr. 3577/92 taikymui Graikijoje po 2004 m. sausio 1 d. yra pakenkiama, jeigu Graikijos teisės aktų leidėjas iki 2004 m. sausio 1 d. priėmė išsamių ir nuolatinių nuostatų, kuriose nenumatyta, kad jos baigia galioti po 2004 m. sausio 1 d., ir kurios yra nesuderinamos su Reglamentu Nr. 3577/92?

3.

Jei atsakymas į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų teigiamas, ar Reglamento (EEB) Nr. 3577/92 1, 2 ir 4 straipsniai leidžia priimti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias laivų savininkai gali teikti jūrų kabotažo paslaugas tik nustatytais reisais, kuriuos šiuo tikslu kasmet nustato kompetentinga nacionalinė valdžios institucija šioje srityje, gavę išankstinį administracijos leidimą vadovaudamiesi leidimų suteikimo tvarka, kuriai būdinga: a) ji be jokių išimčių susijusi su visais reisais, kuriais aptarnaujamos salos; b) ji leidžia kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms patenkinti gautą prašymą eksploatuoti laivą tam tikru reisu, savo nuožiūra ir iš anksto nenustačiusios taikytinų kriterijų, vienašališkai pakeisdamos prašymo dalių dėl paslaugos dažnumo ir jos teikimo sustabdymo laikotarpio, taip pat ir frachto dydžio?

4.

Jei atsakymas į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų teigiamas, ar nacionalinė nuostata, kurioje numatyta, kad laivo savininkas, kuriam administracija suteikė leidimą eksploatuoti laivą konkrečiu reisu (patenkindama prašymą toks, koks jis buvo pateiktas iš pradžių, arba pakeitusi tam tikrus jo duomenis, laivo savininkui sutikus), iš esmės privalo nuolat teikti paslaugas konkrečiu reisu visus metus ir turi, prieš pradėdamas teikti paslaugą, pateikti, kaip šios pareigos įvykdymo garantiją, garantinį raštą, kuriame nurodyta visa ar dalis sumos atskaitoma, jei nagrinėjamas įsipareigojimas yra neįvykdomas arba įvykdomas netiksliai, yra laikytinas neteisėtu laisvės teikti paslaugas apribojimu EB 49 straipsnio prasme?


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/31


2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

(Byla C-125/09)

2009/C 141/53

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Zavvos ir A. Nijenhuis

Atsakovė: Kipro Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, jog neužtikrinusi, kad panaudos teisės įrengti įrenginius valstybinėje ar privačioje nuosavybėje, virš jos ar po ja būtų suteiktos nevėluojant, nediskriminuojant ir skaidriai, Kipro Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal pagrindų direktyvos 2002/21/EB 11 straipsnio 1 dalį ir leidimų direktyvos 2002/20/EB 4 straipsnio 1 dalį.

Priteisti iš Kipro Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Iš Komisijos tarnyboms pateiktos informacijos matyti, kad antrasis judriojo ryšio operatorius neturėjo galimybės veiksmingai įrengti savo tinklo elektroninių ryšių paslaugoms teikti, konkuruodamas su įrengto tinklo operatoriumi ATIK (Archi Tilepikinonion Kyprou), ir taip buvo dėl ilgų ir nekoordinuotų procedūrų Kipre.

2.

Komisija kritikuoja Kipro Respubliką dėl to, kad dėl jos kompetentingų valdžios (savivaldybių ir provincijos) institucijų veiksmų antrasis judriojo ryšio operatorius šiuo metu neturi nacionalinės teisės aktuose reikalaujamų leidimų, todėl gali būti laikoma, kad esamas tinklas, turintis atitikti griežtą reikalavimą užtikrinti visą licencijose nurodytą geografinę aprėptį, veikia pažeidžiant Kipro teisę.

3.

Komisija mano, kad tokia padėtis yra visiškai nepalanki antrojo judriojo ryšio operatoriaus veiklai. Nebaigęs įrengti savo tinklo, visą geografinę aprėptį savo vartotojams jis gali užtikrinti tik per tarptinklinių ryšių paslaugas („roaming“), kurias didmeninėmis kainomis teikia ATIK. Dėl to šiuo metu antrasis operatorius visiškai priklauso nuo ATIK teikiamų tarptinklinių ryšių paslaugų, kurios sudaro apie 20 % jo teikiamų paslaugų. Todėl, kadangi antrojo judriojo ryšio operatoriaus tinklas neleidžia užtikrinti visos geografinės aprėpties, jis privalo mokėti išorės kainą už ATIK tarptinklinių ryšių paslaugas ir yra visiškai priklausomas nuo šių paslaugų.

4.

Komisijos nuomone, toks didelis vėlavimas antrajam judriojo ryšio operatoriui suteikti panaudos teises įrengti įrenginius valstybinėje ar privačioje nuosavybėje, virš jos ar po ja, kad jis galėtų pastatyti stiebus ir antenas, pažeidžia pagrindų direktyvos 11 straipsnio 1 dalį, pagal kurią kompetentinga valdžios institucija turi laikytis skaidrumo ir vadovautis visuomenei prieinamomis procedūromis, nieko nediskriminuodama ir nevėluodama.

5.

Kipro Respublika tvirtina, kad dekretas, turėjęs būti priimtas iš karto po to, kai buvo priimtas įstatymo projektas, taip pat turėjo apimti kitus svarbius kodekso elementus, pavyzdžiui, šešių savaičių taisyklę, ir, apskritai kalbant, visas kodekso 4 dalies nuostatas. Vis dėlto šis dekretas taip niekada ir nebuvo paskelbtas, todėl padėtis iš esmės liko nepakitusi. Todėl Komisija mano, kad šiuo metu pagrindų direktyva ir leidimų direktyva miestų planavimo ir statybų leidimų suteikimo srityje Kipre nėra taikomos tinkamai.

6.

Dėl to neužtikrinamas visiškas leidimų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies ir pagrindų direktyvos 11 straipsnio 1 dalies taikymas, nes oficialiai neįsigaliojo kodekso įgyvendinimo priemonės, kadangi, neužbaigus būtinų procedūrų ir nepriėmus dekreto, negali įsigalioti statybų leidimams taikoma naujoji tvarka.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/31


2009 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-126/09)

2009/C 141/54

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama N. Yerrell

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančiai Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančiai Tarybos direktyvą 76/914/EEB (1), įgyvendinti reikalingų įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu atveju apie priimtas nuostatas nepranešusi Komisijai, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas direktyvai 2003/59/EB perkelti baigėsi 2006 m. rugsėjo 9 dieną. Taigi šio ieškinio pareiškimo dieną atsakovė dar nebuvo ėmusis reikiamų priemonių direktyvai perkelti arba bet kokiu atveju apie tai nebuvo pranešusi Komisijai.


(1)  JO L 226, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 7 t., p. 441.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/32


2009 m. balandžio 6 d. pateiktas Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coty Prestige Lancaster Group GmbH prieš Simex Trading AG

(Byla C-127/09)

2009/C 141/55

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Nürnberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Atsakovė: Simex Trading AG

Prejudicinis klausimas

Ar išleidimas į rinką Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 13 straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 89/104/EB (2) 7 straipsnio prasme yra tuomet, kai vadinamieji kvepalų mėginiai, neperduodant nuosavybės teisės ir draudžiant juos parduoti, perduodami tarpininkams, su kuriais sudaryta sutartis, kad šie galėtų leisti klientams naudoti prekės turinį bandymo tikslais, o ant gaminių nurodyta, jog jie neparduodami, sutartyje numatyta, jog gamintojas (prekių ženklo savininkas) gali bet kada atsiimti prekes, o prekės išvaizda yra paprastesnė ir tuo aiškiai skiriasi nuo gamintojo (prekių ženklo savininko) į rinką išleistų prekių išvaizdos?


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146).

(2)  1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/32


2009 m. balandžio 10 d. Areios Pagos (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon prieš DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

(Byla C-136/09)

2009/C 141/56

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Areios Pagos

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Atsakovė: DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

Prejudicinis klausimas

Ar vien viešbučio savininko atliktas televizorių įrengimas viešbučio kambariuose ir jų prijungimas prie viešbutyje įrengtos centrinės antenos, nesant jokio kito viešbučio savininko veiksmo, tarpininkavimo ar įsikišimo, yra kūrinio viešas paskelbimas Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalies prasme, ir, ypač, atsižvelgiant į minėtą 2006 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimą (SGAE, C-306/05, Rink. 2006 p. I-11519), ar ši byla yra susijusi su signalo išplatinimu viešbučių kambariuose gyvenantiems klientams per televizorius, viešbučio savininkui įsikišant techninėmis priemonėmis?


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/32


2009 m. balandžio 15 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Josemans, burgemeester van Maastricht

(Byla C-137/09)

2009/C 141/57

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State (Nyderlandai)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: M. Josemans, burgemeester van Maastricht (Mastrichto meras)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokia nuostata, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, dėl nerezidentų teisės patekti į vadinamąsias „coffeeshop“, visiškai arba iš dalies patenka į EB sutarties, ypač į laisvo prekių ir (arba) paslaugų judėjimo arba į diskriminacijos draudimo pagal EB 12 straipsnį, skaitomą su EB 18 straipsniu, taikymo sritį?

2.

Ar tiek, kiek taikomos EB sutarties nuostatos dėl laisvo prekių ir (arba) paslaugų judėjimo, toks draudimas nerezidentams patekti į vadinamąsias „coffeeshop“, koks nustatytas Savivaldybės reglamento 2.3.1.3e straipsnio 1 dalyje, skaitomoje su 2006 m. liepos 13 d. mero sprendimu, yra tinkama ir proporcinga priemonė kovoti su narkotikų turizmu ir jo sukeliamu neigiamu poveikiu?

3.

Ar EB 12 straipsnyje, skaitomame su EB 18 straipsniu, įtvirtintas piliečių diskriminacijos dėl pilietybės draudimas taikomas nuostatai dėl nerezidentų patekimo į vadinamąsias „coffeeshop“, jei ir tiek, kiek netaikomos EB sutarties nuostatos dėl laisvo prekių ir paslaugų judėjimo?

4.

Jeigu taip: ar šiuo atveju daromas netiesioginis skirtumas tarp rezidentų ir nerezidentų yra pagrįstas ir ar draudimas nerezidentams patekti į vadinamąsias „coffeeshop“ yra tinkama ir proporcinga priemonė kovoti su narkotikų turizmu ir jo sukeliamu neigiamu poveikiu?


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/33


2009 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-139/09)

2009/C 141/58

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. de Schietere de Lophem ir A. Marghelis

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB (1) įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju nepranešusi apie juos Komisijai, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą 2006/21/EB į nacionalinę teisę baigėsi 2008 m. balandžio 30 d. Tačiau šio ieškinio pateikimo dieną atsakovė dar nebuvo priėmusi šiai direktyvai perkelti būtinų priemonių, arba bet kuriuo atveju ji apie minėtas priemones nebuvo informavusi Komisijos.


(1)  OL L 102, p. 15.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/33


2009 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-141/09)

2009/C 141/59

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Dejmek ir J. Sénéchal

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriimdama įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (1) 1–4 straipsnius, 5–8 straipsnius ir 13 straipsnį, taip pat jos 16 straipsnį ir 9 straipsnio 2 dalį, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 19 straipsnį.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Direktyvą 2005/56/EB į nacionalinės teisės aktus baigėsi 2007 m. gruodžio 14 dieną. Ieškinio pateikimo dieną atsakovė dar nebuvo priėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti direktyvą, arba bet kuriuo atveju nepranešė apie juos Komisijai.


(1)  OL L 310, p. 1.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/33


2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-149/09)

2009/C 141/60

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Dejmek ir J. Sénéchal

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/68/EB, iš dalies keičiančiai Tarybos direktyvos 77/91/EEB nuostatas, susijusias su ribotos atsakomybės akcinių bendrovių steigimu ir jų kapitalo palaikymu ir keitimu (1), įgyvendinti būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Direktyvą 2006/68/EB į nacionalinę teisę baigėsi 2008 m. balandžio 15 dieną. Tačiau šio ieškinio pareiškimo dieną atsakovė dar nebuvo ėmusis priemonių, būtinų perkelti direktyvą ar bet kuriuo atveju apie tai nepranešė Komisijai.


(1)  OL L 264, p. 32.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/34


2009 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Rechtbank van koophandel Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV prieš Andacon NV

(Byla C-132/07) (1)

2009/C 141/61

Proceso kalba: olandų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 117, 2007 5 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/34


2009 m. sausio 13 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-112/08) (1)

2009/C 141/62

Proceso kalba: ispanų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/34


2009 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) pradėtoje Hermann Fisher, Rolf Fisher, dalyvaujant Regierungspräsidium Freiburg

(Byla C-193/08) (1)

2009/C 141/63

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/34


2009 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

(Byla C-234/08) (1)

2009/C 141/64

Proceso kalba: anglų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/34


2009 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo septintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Maltos Respubliką

(Byla C-269/08) (1)

2009/C 141/65

Proceso kalba: maltiečių

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2008 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

(Byla C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Proceso kalba: olandų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2009 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

(Byla C-284/08) (1)

2009/C 141/67

Proceso kalba: anglų

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2009 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-294/08) (1)

2009/C 141/68

Proceso kalba: čekų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2009 m. kovo 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-326/08) (1)

2009/C 141/69

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2009 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-369/08) (1)

2009/C 141/70

Proceso kalba: vokiečių

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/35


2009 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-463/08) (1)

2009/C 141/71

Proceso kalba: ispanų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 327, 2008 10 20.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/36


2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Atenor Group SA prieš Belgijos valstybę

(Byla C-514/08) (1)

2009/C 141/72

Proceso kalba: prancūzų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 32, 2009 2 7.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/36


2009 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Cour d'appel de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA prieš Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

(Byla C-584/08) (1)

2009/C 141/73

Proceso kalba: prancūzų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 55, 2009 3 7.


Pirmosios instancijos teismas

20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/37


2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Itochu prieš Komisiją

(Byla T-12/03) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių, tinkamų Nintendo žaidimų konsolėms, rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Lygiagretaus eksporto ribojimas - Kaltinimas neteisėtu elgesiu - Baudos - Skirtingas požiūris - Atgrasomasis poveikis - Pažeidimo trukmė - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą)

2009/C 141/74

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Itochu Corp. (Tokijas, Japonija), atstovaujama advokatų Y. Shibasaki, G. van Gerven, T. Franchoo

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama iš pradžių P. Hellström ir O. Beynet, vėliau F. Castillo de la Torre ir O. Beynet

Dalykas

Prašymas panaikinti 2002 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimo 2003/675/EB, susijusio su (EB) 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution ir COMP/36.321 Omega — Nintendo) (OL L 255, 2003, p. 33), 1, 3 ir 5 straipsnius, kiek jie susiję su ieškove, arba sumažinti ieškovei paskirtą baudą

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Itochu Corp. padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 55, 2003 3 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/37


2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Nintendo ir Nintendo of Europe prieš Komisiją

(Byla T-13/03) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Nintendo vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Lygiagretaus eksporto ribojimas - Baudos - Atgrasomasis poveikis - Pažeidimo trukmė - Sunkinančios aplinkybės - Organizatoriaus arba kurstytojo vaidmuo - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas per administracinę procedūrą)

2009/C 141/75

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Nintendo Co., Ltd (Kiotas, Japonija) ir Nintendo of Europe GmbH (Grosostheimas, Vokietija), atstovaujamos I. Forrester, QC, J. Pheasant, solisitorių M. Powell, C. Kennedy-Loest ir baristerės J. Killick

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama iš pradžių O. Beynet ir A. Whelan, vėliau X. Lewis ir O. Beynet

Dalykas

Prašymas panaikinti arba sumažinti baudos sumą, kuri ieškovėms skirta pagal 2002 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimo 2003/675/EB, susijusio su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution ir COMP/36.321 Omega — Nintendo) (OL L 255, 2003 m., p. 33) 3 straipsnio pirmąją įtrauką

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Nintendo Co., Ltd ir Nintendo of Europe GmbH skirtos baudos suma yra 119,2425 mln. eurų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 70, 2003 3 22.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/38


2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CD-Contact Data prieš Komisiją

(Byla T-18/03) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Nintendo vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas - Lygiagretaus eksporto ribojimas - Susitarimo, kuriuo siekiama riboti lygiagrečią prekybą, egzistavimo įrodymas - Baudos - Skirtingas požiūris - Lengvinančios aplinkybės)

2009/C 141/76

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CD-Contact Data GmbH (Burglengenfeldas, Vokietija), atstovaujama advokatų J. de Pree ir R. Wesseling

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Oliver, X. Lewis ir O. Beynet

Dalykas

Prašymas panaikinti 2002 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimą 2003/675, susijusį su EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution ir COMP/36.321 Omega — Nintendo) (OL L 255, 2003 m., p. 33)

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

CD-Contact Data GmbH skirta baudos suma yra 500 000 eurų.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 70, 2003 3 22.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/38


2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją

(Byla T-281/06) (1)

(EŽŪOGF - Garantijų skyrius - Išlaidos, nefinansuojamos iš Bendrijos lėšų - Kompensacinė pagalba bananų augintojams - Pažeidimai, padaryti atliekant kokybės kontrolę - Taikytos finansinės korekcijos pobūdis - Proporcingumas)

2009/C 141/77

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama abogado del Estado M. Muñoz Pérez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama F. Jimeno Fernández

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimo 2006/554/EB dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (OL L 218, p. 12) dalį, kuria numatyta finansinė korekcija, taikoma išlaidoms Ispanijos Karalystės deklaruotoms kaip kompensacinė pagalba bananų augintojams už 2002 ir 2003 metus.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Ispanijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 294, 2006 12 2.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/38


2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Borco-Marken-Import Matthiesen prieš VRDT (α)

(Byla T-23/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „α“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2009/C 141/78

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Wolter

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Kicia

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2006 m. lapkričio 30 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 808/2006-4), susijusio su vaizdinio žymens „α“ įregistravimu kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2006 m. lapkričio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla 808/2006-4).

2.

Nereikia priimti sprendimo dėl antrojo BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG reikalavimo.

3.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 69, 2007 3 24.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/39


2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Bodegas Montebello prieš VRDT — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Byla T-430/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo MONTEBELLO RHUM AGRICOLE paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas MONTEBELLO - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Prekių panašumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2009/C 141/79

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Bodegas Montebello, SA (Montilja, Ispanija), atstovaujama advokatų T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo ir A. Hernández Lehmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama P. López Fernández de Corres ir J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Montebello SARL (Petit-Bourg, Prancūzija), atstovaujama advokato G.-G. Lamoureux

Dalykas

Ieškinys, pateiktas dėl 2007 m. rugsėjo 7 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 223/2007-2), susijusio su protesto procedūra tarp Bodegas Montebello, SA ir Montebello SARL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Bodegas Montebello, SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 22, 2008 1 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/39


2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Rotter prieš VRDT (Dešrelių rinkinio forma)

(Byla T-449/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška - Dešrelių rinkinio forma - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

2009/C 141/80

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Thomas Rotter (Miunchenas, Vokietija), atstovaujamas advokato M. Müller

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Dalykas

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. rugsėjo 27 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1415/2006 4), susijusio su erdvinio žymens, vaizduojančio dešrelių rinkinį, registracijos kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Thomas Rotter bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/39


2009 m. balandžio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Sanchez Ferriz ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-492/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2005 m. pareigų paaukštinimas - Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą - Lygiavertiškumo daugikliai - Tarnybos nuostatų XIII priedo 6 ir 10 straipsniai - Suinteresuotumas remtis teisiniu pagrindu)

2009/C 141/81

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Carlos Sanchez Ferriz (Briuselis, Belgija) ir sprendimo priede nurodyti kiti septyni Europos Bendrijų Komisijos pareigūnai, atstovaujami advokato F. Frabetti

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir G. Berscheid

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. spalio 17 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutarties Sanchez Ferriz ir kt. prieš Komisiją (F-115/06, dar nepaskelbta Rinkinyje), kuriame prašoma šią nutartį panaikinti.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Carlos Sanchez Ferriz ir priede nurodyti kiti septyni Komisijos pareigūnai padengia savo ir Komisijos šioje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 64, 2008 3 8.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/40


2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje M prieš EMEA

(Byla T-12/08 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Invalidumas - Prašymas iš naujo išnagrinėti sprendimą, kuriuo atmetamas pirmasis prašymas sudaryti invalidumo komisiją - Ieškinys dėl panaikinimo - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Patvirtinantis aktas - Naujos ir svarbios aplinkybės - Priimtinumas - Deliktinė atsakomybė - Neturtinė žala)

2009/C 141/82

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: M (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal,

Kita proceso šalis: Europos vaistų agentūra (EMEA), atstovaujama V. Salvatore ir N. Rampal Olmedo

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2007 m. spalio 19 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmosios kolegijos) nutarties M prieš EMEA (F–23/07, dar nepaskelbta Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2007 m. spalio 19 d. Europos Sąjungos Tarnautojų teismo (pirmosios kolegijos) nutartį M prieš EMEA (F–23/07, dar nepaskelbta Rinkinyje).

2.

Panaikinti 2006 m. spalio 25 d. Europos vaistų agentūros (EMEA) sprendimą tiek, kiek juo atmetamas 2006 m. rugpjūčio 8 d. M prašymas, kad jo atvejį išnagrinėtų invalidumo komisija.

3.

Priteisti iš EMEA atlyginti ieškovui 3 000 eurų nuostolius.

4.

Atmesti likusią apeliacinio skundo dalį.

5.

Priteisti iš EMEA atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Tarnautojų teisme ir šioje instancijoje.


(1)  OL C 64, 2008 3 8


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/40


2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Enercon prieš VRDT (E-Ship)

(Byla T-81/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo E-Ship paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Aprašomasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

2009/C 141/83

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Enercon GmbH (Aurichas, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Böhm ir V. Henke

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2007 m. gruodžio 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 319/2007-1), susijusio su prašymu įregistruoti žymenį E-Ship kaip Bendrijos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Enercon GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/41


2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje ars Parfum Creation & Consulting prieš VRDT (kvepalų flakono forma)

(Byla T-104/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Trimačio Bendrijos prekių ženklo paraiška - Kvepalų flakono forma - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Pareiga motyvuoti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas, 73 straipsnis ir 74 straipsnio 1 dalis)

2009/C 141/84

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų A. Späth ir G. Hasselblatt

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama R. Pethke

Dalykas

Ieškinys dėl 2007 m. lapkričio 8 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1656/2006-1) dėl trimačio kvepalų flakono formos žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš ars Parfum Creation & Consulting GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/41


2009 m. kovo 27 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Alves dos Santos prieš Komisiją

(Byla T-184/08) (1)

(Europos socialinis fondas - Mokymo veikla - Pradžioje suteiktos finansinės pagalbos sumažinimas - Ieškinys - Formos reikalavimai - Akivaizdus nepriimtinumas)

2009/C 141/85

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovas: Rui Manuel Alves dos Santos (Alvaiázere, Portugalija), atstovaujamas advokato A. Marques Fernandes

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Guerra e Andrade ir B. Kotschy

Dalykas

Prašymas panaikinti byloje Nr. 89 0488 P1 priimtą 2004 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą, apie kurį Rui Manuel Alves dos Santos buvo pranešta 2008 m. kovo 3 d. ir kuriuo sumažinama Europos socialinio fondo (ESF) pagalbos suma, suteikta už Portugalijos valdžios institucijų pateiktą profesinio mokymo veiklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Rui Manuel Alves dos Santos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 8 15.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/41


2009 m. balandžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Bundesverband Deutscher Milchviehhalter ir kt. prieš Tarybą

(Byla T-217/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Reglamentas (EB) Nr. 248/2008 - Pieno kvotų sistema - Nacionalinių pieno kvotų padidinimas - Konkrečios sąsajos nebuvimas - Nepriimtinumas)

2009/C 141/86

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bona, Vokietija), Romuald Schaber (Petersthal, Vokietija), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Vokietija) ir Walter Peters (Körchow, Vokietija), atstovaujami advokatų W. Renner ir O. Schniewind

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Moore ir Z. Kupčová

Ieškovų pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Tserepa-Lacombe ir M. Vollkommer

Dalykas

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 248/2008, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl nacionalinių pieno kvotų (OL L 76, p. 6), panaikinimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber, Stefan Mann ir Walter Peters padengia savo ir Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 8 15.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/42


2009 m. balandžio 1 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Perry prieš Komisiją

(Byla T-280/08) (1)

(Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Senatis - Nepriimtinumas)

2009/C 141/87

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Claude Perry (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokato J. Culioli

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J.-P. Keppenne ir P. van Nuffel

Dalykas

Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta ieškovo tariamai patirta žala jį apkaltinus Bendrijos humanitarinės pagalbos išeikvojimu vykdant tam tikras tarp ieškovo bendrovių ir Komisijos sudarytas sutartis.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Claude Perry bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 260, 2008 10 11.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/42


2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ispanija prieš Komisiją

(Byla T-359/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Skundžiamo akto panaikinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2009/C 141/88

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. Rodríguez Cárcamo

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Steiblytės ir S. Pardo Quintillán

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. birželio 25 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą C (2008) 3243, kuriuo sumažinama Sanglaudos fondo parama projektų grupei Nr. 2001.ES.16.C.P.E.045 („Gestión de resíduos en Galicia 2001 (Grupo II)“), suteikta 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu C (2001) 4193.

Rezoliucinė dalis

1.

Dėl šio ieškinio sprendimo priimti nebereikia.

2.

Komisija padengia savo ir Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 272, 2008 10 25.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/42


2009 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Ispanija prieš Komisiją

(Byla T-360/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Skundžiamo akto panaikinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2009/C 141/89

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. Rodríguez Cárcamo

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Steiblytės ir S. Pardo Quintillán

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimą C (2008) 3247, sumažinantį Sanglaudos fondo finansinę paramą grupei projektų Nr. 2001.ES.16.C.P.E.036 („Šiaurės Galisijos hidrografinio baseino valymas — 2001“), kuri buvo suteikta 2001 m. gruodžio 20 d. Sprendimu C (2001) 4084.

Rezoliucinė dalis

1.

Dėl šio ieškinio sprendimo priimti nebereikia.

2.

Komisija padengia savo ir Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 272, 2008 10 25.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/42


2009 m. balandžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Cachuera prieš VRDT — Gelkaps (Ayanda)

(Byla T-43/09) (1)

(Ieškinys - Formos reikalavimai - Nepriimtinumas)

2009/C 141/90

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: La Cachuera, SA (Misjonesas, Argentina), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gelkaps GmbH (Pricvalkas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. lapkričio 19 d. VRDT Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 87/2008-2), susijusio su protesto procedūra tarp La Cachuera, SA ir Gelkaps GmbH.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

La Cachuera, SA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 69, 2009 3 21.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/43


2009 m. balandžio 24 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Nycomed Danmark prieš EMEA

(Byla T-52/09 R)

(„Laikinosios apsaugos priemonės - Leidimas pateikti vaistą į rinką - Ultragarso echokardiografijos priemonė, skirta ligai nustatyti (perflizobutanas) - EMEA atsisakymas taikyti išimtį reikalavimui pateikti pediatrinio tyrimo planą - Prašymas sustabdyti vykdymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - Skubos nebuvimas“)

2009/C 141/91

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Nycomed Danmark ApS (Roskildė, Danija), atstovaujama advokatų C. Schoonderbeek ir H. Speyart van Woerden

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMEA), atstovaujama V. Salvatore ir N. Rampal Olmedo

Dalykas

Prašymas, pirma, sustabdyti 2008 m. lapkričio 28 d. EMEA sprendimo atmesti prašymą taikyti su perflizobutanu susijusią specialią išimtį vykdymą ir, antra, taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/43


2009 m. balandžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje UCAPT prieš Komisiją

(Byla T-96/09 R)

(„Laikinosios apsaugos priemonės - Prašymas sustabdyti vykdymą - Formos reikalavimų pažeidimas - Nepriimtinumas“)

2009/C 141/92

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Union des Coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT) (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokatų B. Peignot ir D. Garreau

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Moore ir P. Mahnič Bruni

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, p. 16), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/43


2009 m. kovo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Viasat Broadcasting UK prieš Komisiją

(Byla T-114/09)

2009/C 141/93

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Viasat Broadcasting UK Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų S. Kalsmose-Hjelmborg ir M. Honoré

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. rugpjūčio 4 d. Europos Komisijos sprendimą byloje N 287/2008.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2008 m. rugpjūčio 4 d. Europos Komisijos sprendimą byloje N 287/2008 (1); kuriuo, remdamasi EB 87 straipsnio 3 dalies c punktu, ji patvirtino Danijos valstybės įmonės sanavimo pagalbą TV2 Danmark A/S (toliau — TV 2).

Ieškovė teigia, kad pagalba neatitinka 87 straipsnio 3 dalies c punkto reikalavimų, nes ji pažeidžia šioje nuostatoje įtvirtintą proporcingumo principą, pagal kurį tokia pagalba negali trikdyti „prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“. Be kita ko, pirma, ieškovė teigia, kad Komisija, pripažindama TV 2„ekonominių sunkumų turinčia įmone“ pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2), padarė teisės klaidą. Antra, ieškovė tvirtina, kad Komisija klaidingai nusprendė, jog įmonės sanavimo pagalba neviršijo to, kas būtina TV 2 veiklos tęsimui, ir kad pagalba buvo tokio lygio, kuris neleistų TV 2 investuoti į naujas veiklos rūšis ar agresyviai elgtis komercinėse rinkose. Trečia, ieškovė nurodo, kad Komisija, neatsižvelgdama į TV 2 anksčiau gautą valstybės pagalbą, padarė teisės klaidą.


(1)  Ginčijamo sprendimo santrauka paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (OL C 9, 2009, p. 2), o nekonfidenciali sprendimo versija paskelbta: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

(2)  Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 244, 2004, p. 2)


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/44


2009 m. kovo 20 d. pareikštas ieškinys byloje La Sonrisa de Carmen SL ir Bloom Clothes prieš VRDT — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

(Byla T-118/09)

2009/C 141/94

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovės: La Sonrisa de Carmen SL (Vigas, Ispanija), Bloom Clothes SL (Madridas, Ispanija), atstovaujamos advokato S. Míguez Pereira

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Harald Heldmann (Hamburgas, Vokietija)

Ieškovių reikalavimai

panaikinti 2009 m. sausio 8 d. Apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 695/2008-2 ir nurodyti įregistruoti mišrų prekių ženklą BLOOMCLOTHES Bendrijos prekių ženklu 25 ir 35 klasėms.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovės.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: mišrus prekių ženklas BLOOMCLOTHES su vaizdiniu grybo elementu 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms (paraiškos Nr. 5 077 128).

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Harald Heldmann.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis prekių ženklas BLOOM (Vokietijoje registruotas prekių ženklas Nr. 30 439 990) 25 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto netinkamas taikymas.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/44


2009 m. kovo 23 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Xinshiji Foods ir Hubei Xinshiji Foods prieš Tarybą

(Byla T-122/09)

2009/C 141/95

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd ir Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, atstovaujamos baristerio F. Carlin, solisitoriaus A. MacGregor, advokatų N. Niejahr ir Q. Azau

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti reglamentą tiek, kiek jis nustato antidempingo muitus ieškovių gaminamiems ir eksportuojamiems produktams.

Nurodyti Europos Sąjungos Tarybai padengti savo pačios ir ieškovių šiame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškiniu ieškovės prašo remiantis EB 230 straipsniu panaikinti 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1355/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), galutinis surinkimas (1) (toliau — Galutinis reglamentas), tiek, kiek jis susijęs su ieškovėmis.

Ieškovės teigia, kad Galutinis reglamentas turėtų būti panaikintas tiek, kiek jis su jomis susijęs, nes pažeidžia ieškovių teisę į gynybą, pareigą motyvuoti ir gero administravimo principą.

Ieškovės teigia, kad jų teisės į gynybą buvo pažeistos:

i)

nes nebuvo laiku atskleisti esminiai faktai, kaip to reikalauja Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (2) 20 straipsnio 4 dalis, taip pat nebuvo pateikti tinkami paaiškinimai dėl Bendrijos pramonės pardavimo dydžių neatitikimų ir todėl ieškovės negalėjo veiksmingai pareikšti savo nuomonių ar reikšmingai apginti savo interesų;

ii)

žalos nustatymo kontekste, kai Komisija:

a)

laiku neatsakė į ieškovių klausimus dėl Bendrijos pramonės pardavimo dydžių neatitikimų, kad ieškovės galėtų pareikšti savo nuomones, kol Taryba nepriėmė Galutinio reglamento;

b)

nepateikė ieškovėms prašytų paaiškinimų dėl atsisakymo tinkamai atsižvelgti į žaliavų kainų poveikį;

c)

nepaaiškino, kaip Komisija apskaičiavo importo išlaidų ir importuotojo normos padidėjimą 2 %;

iii)

padarius akivaizdžią vertinimo klaidą, nes nustatant žalą nebuvo atsižvelgta į didelius neatitikimus, susijusius su Bendrijos pramonės pardavimo duomenimis.

Ieškovės teigia, kad Galutinis reglamentas taip pat pažeidžia EB 253 straipsnį, nes nenurodo motyvų, kuriais jis pagrįstas, susijusių su esminiu faktiniu elementu, būtent importo išlaidų ir importuotojo normos padidėjimu 2 %, kuris reikšmingas Galutiniame reglamente padarytoms išvadoms, kurios lėmė ieškovėms taikomo galutinio antidempingo muito nustatymą.

Galiausiai, ieškovės teigia, kad atsižvelgiant į ieškovių pareiškimus proceso metu, kuriuose nurodomos įvairios Komisijos padarytos klaidos, tinkamai nepaaiškinus faktinio pagrindo, kuriuo remdamasi Komisija siūlė priimti galutines antidempingo priemones, ir tinkamai neužtikrinus ieškovių teisių į gynybą, Taryba, priėmusi Komisijos pasiūlytą Galutinį reglamentą, pažeidė gero administravimo principą.


(1)  OL L 350, 2008, p. 35.

(2)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/45


2009 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

(Byla T-123/09)

2009/C 141/96

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ryanair Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama advokatų E. Vahida ir I-G. Metaxas-Maragkidis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Remiantis EB 230 ir 231 straipsniais pripažinti, kad dalis 2008 m. lapkričio 12 d. Europos Komisijos sprendimo byloje Valstybės pagalba C26/2008 (300 mln. EUR paskola bendrovei Alitalia S.p.A.) yra negaliojanti, nes neįpareigoja Alitalia teisių perėmėjų grąžinti pagalbą, o Italijai suteikia papildomai laiko įgyvendinti savo sprendimą.

Remiantis EB 230 ir 231 straipsniais pripažinti, kad visas 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Valstybės pagalba N510/2008 (Alitalia S.p.A turto pardavimas) yra negaliojantis.

Nurodyti Komisijai padengti savo pačios ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Imtis kitų veiksmų, kuriuos Pirmosios instancijos teismas laikys tinkamais.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė ginčija dviejų 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimų valstybės pagalbos bylose — C 26/2008 (ex NN 31/08) dėl 300 mln. EUR paskolos, skirtos bendrovei Alitalia (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6743 (1)), ir N510/2008 Nr. C(2008) 6745, galutinis, dėl Alitalia turto pardavimo procedūros — teisėtumą tiek, kiek ji nusprendė, kad minėta procedūra nesuteikė pagrindo skirti valstybės pagalbą, jeigu Italijos institucijos vykdė tam tikrus įsipareigojimus.

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo šiuos teisinius pagrindus:

Dėl pirmojo ginčijamo sprendimo ieškovė teigia, kad iš dalies jis yra negaliojantis, nes neįpareigoja Alitalia teisių perėmėjų grąžinti pagalbą ir suteikia Italijai papildomai laiko grąžinti paskolą.

Dėl antrojo ginčijamo sprendimo ieškovė teigia, kad, esant didelių sunkumų nepradėjusi oficialios tyrimo procedūros, Komisija priėmė neišsamų ir nepakankamą sprendimą bei pažeidė ieškovės procesines teises, kurias jai suteikia EB 88 straipsnio 2 dalis. Ieškovė papildomai teigia, kad Komisija neturėjo kompetencijos po paprasto preliminarus nagrinėjimo priimti sąlyginį sprendimą dėl pagalbos nebuvimo. Be to, ieškovė nurodo, kad Komisija neišnagrinėjo visų reikšmingų priemonių ypatybių ir jų konteksto. Konkrečiai, anot ieškovės, Komisija nepatikrino, ar pati Italijos ypatingo administravimo procedūra buvo pagrindas suteikti pagalbą ir ar Italijos vyriausybė manipuliavo teisės aktais, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas Compagnia Aerea Italiana planui.

Toliau ieškovė teigia, kad, nepaisiusi galimų alternatyvų Alitalia turto pardavimui, kaip antai, likvidavimas arba akcijų sandoriai, Komisija padarė akivaizdžią teisės klaidą. Ieškovė taip pat teigia, kad, konkrečiai neįvertinusi, kaip aiški sąlyga dėl paslaugų tęstinumo ir numanoma sąlyga, kad Alitalia keleivinio transporto verslo pirkėjas būtų italų kilmės, veikia kainą, nenusprendusi, kad Alitalia turto pardavimo procedūra buvo aiškiai netinkama ir neįvertinusi tikrosios CAI siūlomos kainos bei neapibrėžusi Alitalia turto rinkos kainos nustatymo kriterijų, Komisija netaikė rinkos ekonomikos investuotojo principo.

Be to, ieškovė teigia, kad Komisija padarė klaidą, nustatydama grąžinti paskolą turinčią šalį, kuri turėtų būti CAI, jeigu tarp Alitalia ir Compagnia Aerea Italiana būtų tęstinumas. Pagaliau ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė pareigą nurodyti motyvus.


(1)  OL L 52, 2009, p. 3.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/46


2009 m. kovo 31 d. pareikštas ieškinys byloje Meridiana ir Eurofly prieš Komisiją

(Byla T-128/09)

2009/C 141/97

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Meridiana SpA (Olbija, Italija) ir Eurofly SpA (Milanas, Italija), atstovaujamos QC N. Green, baristerio K. Bacon, advokatų C. Osti ir A. Prastaro

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimą C(2008) 6745, galutinis.

Priteisti iš Komisijos ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės prašo panaikinti 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimą C(2008) 6475, galutinis, kuriame pripažįstama, kad oro linijų bendrovės Alitalia turto išpardavimo procedūra, kaip pranešė Italijos valdžios institucijos, nereiškia valstybės pagalbos suteikimo pirkėjui (N 510/2008) (1). Ieškovės yra konkurentės oro transporto rinkoje ir Komisijai pateikė skundus dėl priemonių, apie kurias pranešė Italijos valdžios institucijos.

Grįsdamos savo reikalavimus, ieškovės nurodo šiuos teisinius pagrindus.

Pirma, jos teigia, kad ginčijamame sprendime yra teisės klaidų, akivaizdžių faktinių klaidų ir motyvavimo trūkumų, nes Komisija nusprendė, jog Alitalia turtas bus parduodamas rinkos kainomis. Konkrečiai kalbant, ieškovės teigia, jog Komisijos išdėstytos procedūros bruožai nerodo, kad nepriklausomi ekspertai būtų įvertinę Alitalia turtą iki derybų dėl šio turto pardavimo. Ieškovių nuomone, Komisija taip pat padarė teisės klaidą, neskyrusi pakankamai reikšmės tam, jog nebuvo atviros ir skaidrios Alitalia turto pardavimo procedūros.

Antra, ieškovės teigia, kad Komisijos išvada, jog turto perleidimo susitarimai nebuvo parengti siekiant išvengti pareigos grąžinti valstybės pagalbą, yra pagrįsta teisės klaidomis, akivaizdžiomis faktinėmis klaidomis ir motyvavimo trūkumais.

Trečia, ieškovės teigia, kad Komisija padarė teisės klaidą ir pažeidė savo pareigą nurodyti motyvus, nenagrinėjusi, ar patys 2008 m. Italijoje priimti teisės aktai dėl specialios nemokumo procedūros reiškė bendrovei Alitalia ir pirkėjui suteikiamą valstybės pagalbą, kuria, kaip teigiama ieškovių skunde, jų nuomone, siekta sudaryti sąlygas Alitalia turto perdavimui.

Ketvirta, ieškovių nuomone, Komisija padarė teisės klaidą ir pažeidė savo pareigą motyvuoti, nenagrinėjusi, ar keletas ieškovių skundo elementų rodė valstybės pagalbos buvimą, būtent Alitalia turto atskyrimą tokiomis aplinkybėmis, kuriomis normalus privatus investuotojas taip nebūtų daręs, nediskriminavimo principo pažeidimą, kitos bendrovės turto įtraukimą į pardavimą ir Alitalia turto pirkėjo įvykdytą kitos bendrovės įsigijimą.

Pagaliau ieškovės teigia, kad Komisija padarė teisės klaidą, nepradėjusi oficialios tyrimo procedūros pagal EB 88 straipsnio 2 dalį ir, vietoje to, išsprendusi bylą, remdamasi preliminariu tyrimu.


(1)  OL C 46, 2009, p. 6.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/47


2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Bongrain SA prieš VRDT — Apetito (APETITO)

(Byla T-129/09)

2009/C 141/98

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Bongrain SA (Viroflė, Prancūzija), atstovaujama advokato C. Hertz-Eichenrode

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Apetito AG (Reinė, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 720/2008-4) sprendimą.r

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „APETITO“ 29 klasės prekėms — paraiška Nr. 3 470 598

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „apetito“ 5, 11, 21, 29, 30, 37, 39, 41 ir 41 klasių prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: patvirtinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 40/94 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto (kuris tapo Tarybos reglamento 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu) pažeidimas tiek, kiek Apeliacinė taryba padarė klaidą nuspręsdama, kad yra panašumo tarp prekių ir todėl yra galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.


(1)  Pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo, OL L 78, p. 1.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/47


2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje I Marchi Italiani ir B Antonio Basile 1952 prieš VRDT - Osra (B Antonio Basile 1952)

(Byla T 133/09)

2009/C 141/99

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovai: I Marchi Italiani Srl (Neapolis, Italija), B Antonio Basile 1952 (Džulianas, Italija), atstovaujami advokato G. Militerni

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Osra SA (Rovereta, Italija)

Ieškovų reikalavimai

panaikinti 2009 m. sausio 9 d. antrosios Apeliacinės tarybos sprendimą, apie kurį ieškovėms buvo pranešta 2009 m. sausio 30 d., byloje R 1436/2007–2 tarp I Marchi Italiani Srl ir Osra S.A., patvirtinantį Anuliavimo skyriaus sprendimą pagal Osra S.A. skundą, t. y. teisės netekimą ir prekių ženklo „B Antonio Basile 1952“ pripažinimą negaliojančiu,

prekių ženklo „B Antonio Basile 1952“ įregistravimą pripažinti galiojančių nuo prašymo įregistruoti pateikimo dienos ir (arba) nuo šio ženklo įregistravimo,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas „B. Antonio Basile 1952“ (Bendrijos prekių ženklo Nr. 5.274.121 (įregistravimo skyriaus dalinio įregistravimo Nr. 1.462.555, iš dalies perleidus prekių ženklą) 14, 18 ir 25 klasės prekėms.

Bendrijos prekių ženklo savininkai: Ieškovės

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Osra S.A.

Prekių ženklas, kuriuo remiasi šalis, prašanti pripažinti registraciją negaliojančia:

Anuliavimo skyriaus sprendimas: žodinis prekių ženklas „BASILE“ (Italijos prekių ženklo Nr. 287.030, tarptautinio prekių ženklo Nr. R 413.396 B) 25 klasės prekėms.

Apeliacinės tarybos sprendimas: prašymo panaikinti ir pripažinti visiškai negaliojančiu Bendrijos prekių ženklą priėmimas

Ieškinio pagrindai:1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (1) (OL L 11, 1994, p. 1) 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir 53 straipsnio 2 dalies (dabar – 2009 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 53 straipsnios 1 dalies a punktas ir 54 straipsnio 2 dalis) klaidingas taikymas ir galimybės supainioti nebuvimas.


(1)  OL L 11, 1994, p. 1.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/48


2009 m. kovo 30 d. pareikštas ieškinys byloje B Antonio Basile 1952 ir I Marchi Italiani prieš VRDT — Osra (B Antonio Basile 1952)

(Byla T-134/09)

2009/C 141/100

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovai: B Antonio Basile 1952 (Džuljanas, Italija), I Marchi Italiani Srl (Neapolis, Italija), atstovaujami advokato G. Militerni

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Osra SA (Rovereta, Italija)

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2009 m. sausio 9 d. antrosios Apeliacinės tarybos sprendimą, apie kurį ieškovėms buvo pranešta 2009 m. sausio 30 d., byloje R 1436/2007–2 tarp Antonio Basile, veikiančio kaip individuali įmonė „B Antonio Basile 1952“ ir Osra S.A., patvirtinantį Anuliavimo skyriaus sprendimą pagal Osra S.A. skundą, t. y. teisės netekimą ir prekių ženklo „B Antonio Basile 1952“ pripažinimą negaliojančiu,

prekių ženklo „B Antonio Basile 1952“ įregistravimą pripažinti galiojančių nuo prašymo įregistruoti pateikimo dienos ir (arba) nuo šio ženklo įregistravimo,

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas „B Antonio Basile 1952“ (prašymo įregistruoti Bendrijos prekių ženklą Nr. 1 462 555) 14. 18 ir 25 klasės prekėms.

Bendrijos prekių ženklo savininkai: Ieškovės

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Osra S.p.A.

Prekių ženklas, kuriuo remiasi šalis, prašanti pripažinti registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas „BASILE“ (Italijos prekių ženklo Nr. 287 030, tarptautinio prekių ženklo Nr. R 413 396 B) 25 klasės prekėms

Anuliavimo skyriaus sprendimas: nagrinėjamo prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu 25 klasės prekėms

Apeliacinės tarybos sprendimas: apeliacinio skundo atmetimas

Ieškinio pagrindai: šioje byloje nurodyti ieškinio pagrindai yra tokie patys kaip ir byloje T–133/09.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/48


2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Nexans France ir Nexans prieš Komisiją

(Byla T-135/09)

2009/C 141/101

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Nexans France SAS ir Nexans SA (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamos solisitoriaus M. Powell ir advokato J.-P. Tran Thiet

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimą — Byla COMP/39610-Surge,

Pripažinti neteisėtu Komisijos sprendimą paimti keturis DVD-ROM ir Nexans France darbuotojui priklausančio nešiojamo kompiuterio viso standžiojo disko kopiją vėlesniam patikrinimui jos patalpose Briuselyje,

Panaikinti Komisijos sprendimą apklausti Nexans France darbuotoją 2009 m. sausio 30 dieną,

Nurodyti Komisijai grąžinti Nexans France visus dokumentus ar įrodymus, kuriuos ji galėjo paimti pagal panaikintus sprendimus, įskaitant šiuos dokumentus, tačiau jais neapsiribojant: a) dokumentai, paimti nesilaikant ankstyvą rytą vykdomo reido tvarkos, b) dokumentai, susiję su elektros kabelių projektais ne Europos ekonominėje erdvėje, c) iš standžiojo disko ir DVD-ROM netinkamai paimti dokumentai ir d) pareiškimai, parašyti per Nexans France darbuotojo apklausas ar jomis remiantis,

Nurodyti Komisijai procedūrose dėl Bendrijos konkurencijos taisyklių pažeidimo nenaudoti jokių dokumentų ar įrodymų, kuriuos ji galėjo gauti pagal panaikintus sprendimus,

Nurodyti Komisijai neperduoti tokių dokumentų ar įrodymų (ar išvestinės arba jais grindžiamos informacijos) kitų jurisdikcijų konkurencijos institucijoms,

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas,

Imtis kitų ar alternatyvių pagal teisės aktus reikiamų priemonių.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovės prašo panaikinti 2009 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimą C(2009) 92/1, kuriuo Nexans SA ir visoms bendrovėms, kurias ji tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, įskaitant Nexans France SAS, nurodoma leisti atlikti patikrinimą pagal Tarybos reglamento 1/2003 (1) 20 straipsnio 4 dalį (Byla COMP/39610-Surge) ir pripažinti neteisėtu jo atlikimo būdą.

Pagrįsdamos savo ieškinį ieškovės nurodo, kad ginčijamu sprendimu yra pažeidžiamos pagrindinės jų teisės, įskaitant teisę į gynybą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę neduoti parodymų prieš save bei nekaltumo prezumpcija ir teisė į privatumą. Be to, jos teigia, kad vykdydama ginčijamą sprendimą Komisija nepagrįstai išplėtė patikrinimo apimtį.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1; 2004 m. Specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/49


2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Galor

(Byla T-136/09)

2009/C 141/102

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A.-M. Rouchaud-Joët, F. Mirza, padedamų advokatų B. Katan ir M. van der Woude

Atsakovas: Benjamin Galor (Džupiteris, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Ieškovės reikalavimai

priteisti iš B. Galor sumokėti Bendrijai 205 611 EUR bei palūkanas pagal DCC 6.119 straipsnį už laikotarpį nuo 2003 m. kovo 1 d. iki visiško šios sumos sumokėjimo;

priteisti iš B. Galor sumokėti Bendrijai 9 321,25 EUR bei palūkanas pagal DCC 6.119 straipsnį už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 2 d. (arba subsidiariai — nuo 2007 m. kovo 10 d.) iki visiško šios sumos sumokėjimo;

priteisti iš B. Galor bylinėjimosi išlaidas, kurios, išankstiniais skaičiavimais, gali siekti 17 900 EUR ir palūkanas už laikotarpį nuo šios sumos priteisimo iki visiško jos sumokėjimo

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1997 m. gruodžio 23 d. Europos Bendrija, atstovaujama Komisijos, sudarė su prof. Benjamin Galor ir trimis bendrovėmis sutartį Nr. IN/004/97 dėl Bendrijos nebranduolinės energijos srities (1) projekto „Self-Upgrading of Old-Design Gas Turbines in Land & Marine Industrines by Energy-Saving Clean Jet-Engine Technologies“ įgyvendinimo. Pagal šią sutartį Komisija sumokėjo kontrahentams avansą. Šis avansas sumokėtas projekto lyderiui prof. Benjamin Galor.

Kadangi kontrahentams kilo sunkumų surasti partnerių projektui įgyvendinti ir projektas nebuvo įgyvendinamas, Komisija nusprendė nutraukti sutartį. Laiške kontrahentams Komisija nurodė, jog ji apmokės tik tas išlaidas (arba kontrahentams nereikės grąžinti tik tos avanso dalies), kurios susijusios su projektu ir bus pagrįstos galutinėje techninėje ir finansinėje ataskaitoje.

Kontrahentų pateiktos galutinės ataskaitos Komisija nepatvirtino ir ji inicijavo avanso išieškojimo procedūrą.

Ieškinyje Komisija tvirtina, kad atsakovas ne tik kad negrąžino gauto avanso, bet ir pareikalavo iš Komisijos sumokėti likusį užmokestį, numatytą sutartyje. Be to, atsakovas kreipėsi į Danijos teismą dėl šių sumų išieškojimo. Komisija užginčijo Danijos teismų jurisdikciją remdamasi sutarties arbitražine išlyga, kurioje numatyta, kad visi ginčai tarp susitariančiųjų šalių dėl šios sutarties sprendžiami Pirmosios instancijos teisme.

Ieškiniu Komisija siekia prisiteisti sumokėtą avansą. Ji tvirtina turėjusi teisę nutraukti sutartį vadovaudamasi joje numatytomis sąlygomis, nes atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, nes, be kita ko, projektas pradėtas daug vėliau, atsakovas nesugebėjo imtis tyrimui reikalingų techninių priemonių, kurioms buvo skirtas finansavimas, o techninės ir finansinės ataskaitos neatitiko sutartyje įtvirtintų reikalavimų.

Todėl Komisija tvirtina, kad ji turi teisę reikalauti grąžinti avansą.


(1)  1994 m. lapkričio 23 d. Tarybos sprendimas 94/806/EB, kuriuo priimama speciali nebranduolinės energijos srities tyrimų ir technologinės plėtros, įskaitant demonstravimą, programa (1994–1998 m.) OL L 334, 1994, p. 97.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/49


2009 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija prieš Komisiją

(Byla T-139/09)

2009/C 141/103

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. Belliard, G. de Bergues ir A.-L. During

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 2003 galutinis dėl Prancūzijos vykdomų nepaprastosios padėties planų vaisių ir daržovių sektoriuje, nes jame numatyta dalis priemonių, vykdomų įgyvendinant nepaprastosios padėties planus, kuri buvo finansuojama iš ūkininkų įmokų;

jei Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad šis prašymas iš dalies panaikinti yra nepriimtinas, panaikinti visą Sprendimą C(2009) 2003 galutinis;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimo C(2009) 203 galutinis (1), kuriuo Komisija paskelbė nesuderinama su bendrąja rinka valstybės pagalbą, suteiktą Prancūzijos Respublikos vaisių ir daržovių augintojams pagal „nepaprastosios padėties planus“, kuria buvo siekiama sudaryti palankias sąlygas Prancūzijoje užaugintų žemės ūkio produktų prekybai, dalį.

Ieškovė prašo panaikinti ginčijamą sprendimą, nes Komisija nusprendė, kad vaisių ir daržovių augintojams nustatytos priemonės yra valstybės pagalba, nors šios priemonės iš dalies buvo finansuojamos iš ūkininkų savanoriškų įmokų, kurios atsakovės nuomone, nėra valstybės ištekliai arba kitaip priskiriamos valstybei.

Pagrįsdama ieškinį ieškovė nurodo du pagrindus, susijusius su:

pareigos motyvuoti nesilaikymu tiek, kiek Komisija nepagrindė valstybės pagalbos sąvokos išplėtimo iki priemonių, finansuojamų iš atitinkamo sektoriaus ūkininkų savanoriškų įmokų;

teisės klaida, nes Komisija laikė valstybės pagalba priemones, kurios finansuojamos iš privačių išteklių, pervedamų savanoriškai i visiškai nedalyvaujant viešosios valdžios institucijoms. Šios priemonės negali būti laikomos iš valstybės išteklių suteikiama nauda.


(1)  Toks numeris nurodytas ginčijame sprendime, nors ieškovė nuosekliai nurodo numerį C(2009) 2003 galutinis.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/50


2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia prieš Komisiją

(Byla T-140/09)

2009/C 141/104

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovės: Prysmian SpA (Milanas, Italija), Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milanas, Italija), atstovaujamos advokatų A. Pappalardo, F. Russo, M. L. Stasi, C. Tesauro

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 9 d. Sprendimą, kuriuo Komisija nurodė atlikti patikrinimus (byla COMP/39610 — Surge).

Pripažinti Komisijos sprendimą padaryti kai kurių Prysmian vadovų kompiuterių standžiųjų diskų viso turinio kopijas ir išanalizuoti paimtą turinį savo biuruose Briuselyje neteisėtu ir pažeidžiančiu Reglamento Nr. 1/2003 20 straipsnio 2 dalį.

Nepatenkinus ankstesniame punkte pateikto reikalavimo, pripažinti piktnaudžiaujančiu tikrintojų elgesį tiek, kiek, klaidingai aiškindami Komisijos jiems suteiktus tikrinimo įgaliojimus, jie padarė kai kurių kompiuterių standžiųjų diskų viso turinio kopijas tam, kad patikrintų jų turinį Komisijos biuruose Briuselyje.

Nurodyti Komisijai gražinti Prysmian visus iš ieškovių patalpų Milane per patikrinimus neteisėtai paimtus dokumentus arba standžiųjų diskų kopijas, išanalizuotas Komisijos biuruose Briuselyje.

Nurodyti Komisijai susilaikyti nuo neteisėtai įgytų dokumentų naudojimo bet kuriuo būdu ir visų pirma naudoti juos procedūroje, pradėtoje siekiant pripažinti tariamai antikonkurencinį elgesį elektros kabelių sektoriuje, pažeidžiantį EB 81 straipsnį.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys susijęs su siekiant patikrinti galimą antikonkurencinio elgesio elektros kabelių sektoriuje, pažeidžiančio EB 81 straipsnį, buvimą priimtu 2009 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimu, kuriuo ieškovėms buvo nurodyta leisti atlikti patikrinimą 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1) 20 straipsnio 4 dalies prasme.

Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad vykdant minėtą sprendimą ieškovių atstovai buvo informuoti apie tai, jog atsakovė yra nusprendusi padaryti tikslias kai kurių kompiuterių standžiųjų diskų kopijas („vaizdo kopijas“) tam, kad pratęstų vykdomą tyrimą Komisijos biuruose Briuselyje.

Grįsdamos savo prašymus, ieškovės teigia, kad:

Reglamente Nr. 1/2003 aiškiai numatyta, jog įgaliojimais atlikti patikrinimą turi būti naudojamasi įmonės patalpose ir tokios patalpos gali būti užplombuotos, jeigu patikrinimas tęsiasi kelias dienas, ir kad jokia teisės norma nesuteikia Komisijai teisės daryti visų standžiųjų diskų kopijų, išnešti jas iš įmonės patalpų ir analizuoti savo biuruose;

atsakovė neteisėtai pratęsė leidžiamą patikrinimo laikotarpį maždaug mėnesiu, taip palikdama ieškoves nežinioje dėl tikrosios patikrinimo apimties;

be to, Komisija keletą savaičių ieškovėms neleido žinant visas aplinkybes įvertinti galimybę prašyti leisti dalyvauti atleidimo nuo baudų programoje;

elgesys, kuriuo kaltinama atsakovė, aiškiai pažeidžia Bendrijos teisės aktų leidėjo jai nustatytų įgaliojimų atlikti patikrinimus ribas, dėl to žymiai sumažėjo tikrinamų įmonių galimybės gintis.


(1)  OL L 1, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 8 sk., 2 t., p. 205.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/51


2009 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Bredenkamp ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-145/09)

2009/C 141/105

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PTV) Ltd (Kamberlis, Jungtinė Karalystė), Breco (Asia Pacific) Ltd. (Daglasas, Meno sala, Jungtinė Karalystė), Breco (Eastern Europe) Ltd. (Daglasas, Meno sala, Jungtinė Karalystė), Breco (South Africa) Ltd. (Daglasas, Meno sala, Jungtinė Karalystė), Breco (UK) Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Breco Group, Breco International (Sent Heljeris, Džersis, Jungtinė Karalystė), Breco Nominees Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Breco Services Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Corybantes Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Echo Delta Holdings (Redingas, Jungtinė Karalystė), Masters International Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Piedmont (UK) Ltd. (Askotas, Jungtinė Karalystė), Raceview Enterprises (Private) Limited, Scottlee Holdings (PTV) Ltd., Scottlee Resorts Ltd., Timpani Exports Ltd. (Daglasas, Meno sala, Jungtinė Karalystė), Tremalt Ltd., atstovaujami QC D. Vaughan, baristerio P. Moser ir solisitoriaus R. Khan

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 77/2009, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei, kiek jis susijęs su visais ieškovais ir su kiekvienu iš jų;

Be to arba alternatyviai, panaikinti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 77/2009, kiek jis susijęs su pirmuoju ieškovu ir bet kuriuo iš III priede išvardytų subjektų, tariamai „priklausančių“ pirmajam ieškovui, nes pirmasis ieškovas ir visi šie subjektai buvo išbraukti iš III priedo;

Todėl pripažinti, kad minėtas 2009 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas ieškovams netaikomas;

Priteisti iš Komisijos ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ieškovai prašo iš dalies panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 77/2009, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei (1), tiek, kiek ieškovai yra įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, įmonių ir organizacijų, kurių lėšos ir ūkio ištekliai pagal šį teisės aktą yra įšaldomi, sąrašą.

Ieškovai nurodo penkis ieškinio pagrindus savo reikalavimams paremti.

Pirma, ieškovai tvirtina, kad ginčijamas reglamentas neturi jokio teisinio pagrindo.

Antra, jie teigia, kad Komisija nenurodė įtikinamų motyvų, dėl kurių ieškovų lėšos turi būti įšaldytos taip pažeisdama pagal nusistovėjusią teismo praktiką jai priklausančią pareigą.

Trečia, ieškovai teigia, kad ginčijamu reglamentu yra pažeidžiamos jų teisė į gynybą, teisė būti išklausytam ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, nes, anot ieškovų, jis buvo priimtas nepateikiant jokių garantijų dėl juos apkaltinančių įrodymų perdavimo, dėl jų išklausymo šių įrodymų atžvilgiu ar dėl jų pačių išteisinamųjų įrodymų.

Ketvirta, ieškovai teigia, kad ginčijamas reglamentas buvo priimtas nesilaikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio ir pažeidžia jų pagrindinę teisę į nuosavybę.

Penkta, jie tvirtina, kad ginčijamas reglamentas yra pagrįstas akivaizdžia faktine klaida tiek, kiek jis susijęs su jais. Jie taip pat teigia, kad Komisija nepagrindė nurodytų motyvų, kad įrodytų, jog ieškovų lėšų įšaldymas yra teisiškai pagrįstas, atsižvelgiant į susijusius teisės aktus ir nepateikė tikslios informacijos bei rimtų ir patikimų įrodymų, pagrindžiančių jos sprendimą ir taip neįvykdė įrodinėjimo pareigos.


(1)  OL L 23, p. 5.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/51


2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Parker ITR ir Parker-Hannifin prieš Komisiją

(Byla T-146/09)

2009/C 141/106

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Parker ITR Srl (Veniano, Italija) ir Parker-Hannifin Corp. (Meifild Haitsas, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos advokatų B. Amory, F. Marchini Càmia ir F. Amato

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti sprendimą tiek, kiek jame pripažinta Parker ITR atsakomybė nuo 1986 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 9 d. ir Parker Hannifin atsakomybė nuo 2002 m. sausio 31 d. iki 2006 m. birželio 9 dienos.

Iš esmės sumažinti ieškovėms paskirtą baudą.

Nurodyti Komisijai padengti savo ir atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės prašo panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 428 galutinis dėl EB sutarties 81 straipsnio ir EEE Susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/39406 — jūriniai vamzdžiai) tiek, kiek jame jos pripažintos atsakingomis už dalyvavimą darant vieną ir tęstinį pažeidimą jūrinių vamzdžių sektoriuje EEE, pasiskirstant viešuosius pirkimus, nustatant kainas, kvotas, pardavimo sąlygas, geografiškai pasidalijant rinką ir pasikeičiant konfidencialia informacija apie kainas, pardavimų apimtis ir viešuosius pirkimus. Taip pat jos siekia, kad būtų sumažinta joms nustatyta bauda.

Savo reikalavimams pagrįsti ieškovės nurodo devynis teisinius pagrindus.

Pirmuosiuose trijuose pagrinduose dėl atsakomybė pripažinimo ieškovės nurodo:

Pirma, jos tvirtina, kad Komisija Parker ITR pripažindama atsakinga už pažeidimą, kurį iki 2002 m. sausio 1 d. padarė vis dar egzistuojantys, ekonominę veiklą vykdantys ir kitai įmonei priklausantys juridiniai asmenys, ginčijamame sprendime pažeidė asmeninės atsakomybės principą, viršijo savo įgaliojimus, siekdama apeiti senaties termino taisykles, pažeidė nediskriminavimo principą ir neįvykdė pareigos motyvuoti.

Antra, ieškovės tvirtina, kad Komisija ginčijamame sprendime pažeidė asmeninės atsakomybės principą jas pripažindama atsakingomis už neteisėtą Parker ITR darbuotojo elgesį, nes: i) šis darbuotojas įsitraukė į kartelio veiklą dėl savo asmeninio intereso; ii) siekdamas gauti neteisėtą pelną, jis nepriklausomai nuo ieškovių vadovavo prekybos skyriui Oil & Gas de Parker ITR; iii) neteisėtas darbuotojo elgesys padarė žalos Parker ITR.

Trečia, jos teigia, kad ginčijamame sprendime pripažįstant Parker Hannifin atsakomybę už laikotarpį nuo 2002 m. sausio 31 d. iki 2006 m. birželio 9 d. buvo padaryta klaida, nes ieškovės aiškiai paneigė prielaidą, kad Parker Hannifin turėjo lemiamą įtaką jai visiškai priklausančios dukterinės bendrovės Parker ITR veiklai naftos ir dujų jūrinių vamzdžių sektoriuje ir kad jokie argumentai ar sprendime cituoti dokumentai to nenuginčija arba neįrodo lemiamos Parker Hannifin įtakos Parker ITR šiuo laikotarpiu.

Šešiuose likusiuose pagrinduose dėl baudos dydžio ieškovės nurodo:

Ketvirta, jos tvirtina, kad ginčijamame sprendime, nustatant pažeidimą nuo 1986 m. balandžio 1 d. iki 1997 m. gegužės 13 d. ir pažeidimą nuo 1999 m. birželio 11 d. iki 2007 m. gegužės 2 d. kaip vieną ir tęstinį arba pakartotinį pažeidimą Reglamento Nr. 1/2003 (1) 25 straipsnio 2 dalies antrojo sakinio prasme, padaryta akivaizdi klaida. Todėl, ieškovių manymu, Komisijos įgaliojimai nustatyti baudą už pažeidimą laikotarpiu nuo 1986 m. balandžio 1 d. iki 1997 m. gegužės 13 d. yra pasibaigę.

Penkta, ieškovės tvirtina, kad sprendime nurodant, jog Parker ITR vadovavo karteliui nuo 1999 m. birželio 11 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 dienos, padaryta klaida.

Šešta, jos tvirtina, kad ginčijamame sprendime padidinant Parker Hannifin paskirtą baudą dėl tariamo Parker ITR vadovavimo buvo pažeistas asmeninės atsakomybės principas ir pareiga motyvuoti.

Septinta, ieškovės tvirtina, jog todėl, kad sprendime apskaičiuojant „pardavimus EEE teritorijoje“ Komisijos baudų apskaičiavimo gairių (2) 18 punkto prasme buvo atsižvelgta į prekių, pagamintų bendrovėms įsteigtoms EEE teritorijoje, bet nepristatytų EEE teritorijoje, pardavimą, buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas.

Aštunta, jos tvirtina, jog todėl, kad apskaičiuojant 10 % ribą baudos daliai, už kurią Parker ITR buvo pripažinta asmeninė atsakomybė, buvo remiamasi konsoliduota Parker Hannifin apyvarta, ginčijamame sprendime buvo klaidingai aiškinamas Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnis, pažeistas asmeninės atsakomybės principas bei pareiga motyvuoti.

Devinta, jos tvirtina, kad atsisakant sumažinti ieškovėms paskirtą baudą dėl bendradarbiavimo, sprendime buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas ir pareiga motyvuoti.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

(2)  Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/52


2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Trelleborg prieš Komisiją

(Byla T-148/09)

2009/C 141/107

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Trelleborg AB (Treleborgas, Švedija), atstovaujama baristerio J. Joshua ir advokato E. Aliende Rodríguez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti iš dalies ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su ieškove, ir bet kuriuo atveju tiek, kiek jame nustatytas ieškovės padarytas pažeidimas iki 1999 m. birželio 21 dienos.

Sumažinti 2 straipsnyje ieškovei paskirtą baudą, siekiant ištaisyti akivaizdžias sprendime padarytas klaidas.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 428 galutinis dėl EB sutarties 81 straipsnio ir EEE Susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/39406 — jūriniai vamzdžiai) tiek, kiek jame ji pripažinta atsakinga už dalyvavimą darant vieną ir tęstinį pažeidimą jūrinių vamzdžių sektoriuje EEE, pasiskirstant viešuosius pirkimus, nustatant kainas, kvotas, pardavimo sąlygas, geografiškai pasidalijant rinką ir pasikeičiant konfidencialia informacija apie kainas, pardavimų apimtis ir viešuosius pirkimus. Taip pat ji siekia, kad būtų sumažinta jai paskirta bauda.

Savo reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikia du pagrindus.

Pirma, ji tvirtina, kad Komisijos įgaliojimams paskirti baudas už laikotarpį iki 1999 m. birželio 21 d. taikomas senaties terminas pagal Reglamento Nr. 1/2003 25 straipsnio 1 dalį, todėl ieškovė nurodo, jog Komisija, nustatydama, kad ieškovė padarė vieną ir tęstinį pažeidimą, padarė akivaizdžią fakto ir teisės klaidą.

Antra, ji tvirtina, kad Komisija neturi teisėto intereso pripažinti, kad buvo padarytas pažeidimas už pirmąjį laikotarpį, kuris pasibaigė 1997 m. gegužės mėnesį.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/53


2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Dover prieš Parlamentą

(Byla T-149/09)

2009/C 141/108

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Densmore Ronald Dover (Boramas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas QC baristerio D. Vaughan, baristerio M. Lester ir solisitoriaus M. French

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Imtis organizavimo priemonių pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 64 straipsnį, kaip nurodyta ieškinyje.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovas siekia panaikinti 2009 m. sausio 29 d. Europos Parlamento sprendimą D (2009) 4639 dėl padėjėjams skirtų išmokų išieškojimo.

Ieškiniui pagrįsti ieškovas pateikia penkis pagrindus.

Pirma, jis teigia, kad Europos Parlamentas klaidingai aiškino ir taikė Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir kitų išmokų mokėjimo taisyklių 14 straipsnį, be kita ko, siekdamas atgaline data taikyti ieškovui griežtus reikalavimus, kurie tuo laikotarpiu niekuomet nebuvo taikomi Europos Parlamento nariams, ir tiksliai nenurodydamas, kuri išlaidų dalis laikytina išmokėta neteisėtai.

Antra, ieškovas teigia, kad Europos Parlamentas rėmėsi tariamu interesų konfliktu ir pažeidė teisinio saugumo principą, nes jo veiksmai neatitiko ankstesnės praktikos, nesilaikė savo paskelbtų taisyklių ir nenustatė aiškių bei skaidrių standartų. Ieškovas teigia, kad Europos Parlamento sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas nepakankamas.

Trečia, ieškovas pažymi, kad Europos Parlamentas nesilaikė narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių 27 straipsnio pagrindinių procedūrinių reikalavimų, be kita ko, dėl išankstinio konsultavimosi su kvestoriais, išimtinių aplinkybių pagrindimo, ieškovo išklausymo prieš priimant sprendimą ir reikalavimo, kad sprendimą turi priimti biuras.

Ketvirta, ieškovas teigia, kad atsakovas siekė išieškoti iš ieškovo PVM neturėdamas tam teisinio pagrindo.

Galiausiai ieškovas teigia, kad Europos Parlamentas perdavė ieškovo bylą OLAF per anksti ir dėl to pažeidė ieškovo teisę į gynybą, neturėdamas jokio teisinio pagrindo arba pateisinimo.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/53


2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Ningbo Yonghong Fasteners prieš Tarybą

(Byla T-150/09)

2009/C 141/109

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd, atstovaujama advokatų F. Graafsma ir J. Cornelis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (1), remdamasi tariamu Reglamento (EB) Nr. 384/96 (2) 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktų pažeidimu ir akivaizdžia aplinkybių vertinimo klaida nusprendžiant atmesti ieškovės prašymą dėl rinkos ekonomikos režimo (RER).

Ieškovė visų pirma nurodo, kad Komisija nepriėmė sprendimo dėl RER per Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies c punkto antrojoje pastraipoje nurodytą teisės aktais nustatytą terminą. Ji teigia, kad Komisija, priėmusi sprendimą dėl RER po to, kai gavo visą antidempingo klausimyne reikalaujamą informaciją, pažeidė savo minėtoje nuostatoje nustatytą įpareigojimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad klausimas, ar gamintojas tenkina RER kriterijų, nebūtų sprendžiamas atsižvelgiant į jo poveikį dempingo skirtumo skaičiavimui.

Antra, ieškovė teigia, kad Taryba padarė akivaizdžią vertinimo klaidą nuspręsdama, jog ieškovės pagrindinių žaliavų — plieninės vielos ruošinių — sąnaudos iš esmės neatitiko rinkos vertės pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies c punktą. Ji teigia, kad šią akivaizdžią vertinimo klaidą padarė Komisija ir Taryba, pažeidusios savo rūpestingumo ir gero administravimo pareigą, nes nuodugniai ir nešališkai neišanalizavo visų turimų reikšmingų įrodymų.

Galiausiai ieškovė tvirtina, kad Tarybos pateiktas Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktų aiškinimas yra nepriimtinas, todėl pažeidžiama minėta nuostata. Be to, ieškovė teigia, kad Taryba, aiškindama 2 straipsnio 7 dalies b ir c punktus, ne tik neatsižvelgia į faktą, jog prašymai taikyti RER turi būti vertinami kiekvienos konkrečios įmonės atveju atskirai, bet taip pat dėl Tarybos aiškinimo įrodinėjimo pareiga nepagrįstai perkeliama ieškovei. Be to, ieškovė teigia, kad dėl Tarybos aiškinimo Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybė koreguoti gamybos sąnaudas, kurios dėl ypatingos situacijos rinkoje iškraipomos, netenka prasmės ir taip pažeidžiamas įpareigojimas aiškinti Bendrijos teisės akto nuostatą atsižvelgiant į jos kontekstą ir tikslą.


(1)  OL L 29, 2009, p. 1.

(2)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 45).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/54


2009 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje ISDIN prieš VRDT — Pfizer (ISDIN)

(Byla T-153/09)

2009/C 141/110

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: ISDIN, SA (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato M. Esteve Sanz

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Pfizer Ltd (Sandvičas, Jungtinė Karalystė)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 22 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 390/2008-1;

jei pirmesnis reikalavimas nebūtų patenkintas, panaikinti 2009 m. sausio 22 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 390/2008-1 tiek, kiek juo Bendrijos prekių ženklo registracija pripažinta negaliojančia tam tikroms 5 klasės prekėms;

Priteisti iš atsakovės ir prireikus iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant bylinėjimosi Apeliacinėje taryboje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: Žodinis prekių ženklas „ISDIN“ 3 ir 5 klasių prekėms

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Anuliavimo skyriaus sprendimas: Bendrijos prekių ženklo registraciją pripažinti iš dalies negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 (1) 73 straipsnio (dabar — Tarybos reglamento 207/2009 75 straipsnis) ir Komisijos reglamento Nr. 2868/95 (2) 50 taisyklės 2 dalies h punkto pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neįvykdė pareigos nurodyti motyvus dėl nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo tikimybės; Tarybos reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto (dabar — Tarybos reglamento 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas), skaitomo kartu su 8 straipsnio 1 dalies b punktu (dabar — Tarybos reglamento 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) ir 74 straipsniu (dabar — Tarybos reglamento 207/2009 76 straipsnis), pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į ieškovės motyvų pareiškime nurodytą produktų sąrašo apribojimą ir bendrai nusprendė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs; jei pirmesni reikalavimai nebūtų patenkinti: Tarybos reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto, skaitomo kartu su 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pažeidimas tiek, kiek ginčijamas sprendimas susijęs su tam tikromis 5 klasės prekėmis; Tarybos reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto, skaitomo kartu su 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pažeidimas, nes Apeliacinė taryba patvirtino Panaikinimo skyriaus sprendimą dėl visų prekių, kurios iš pradžių buvo saugomos ginčijamo prekių ženklo.


(1)  Pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo, OL L 78, p. 1.

(2)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2868/95 skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 17 sk., 1 t., p. 189).


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/55


2009 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje MRI prieš Komisiją

(Byla T-154/09)

2009/C 141/111

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Manuli Rubber Indusries SpA (MRI) (Milanas, Italija), atstovaujama advokatų L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo ir E. Marasà

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimo 1 straipsnį tiek, kiek jame nustatyta, kad ieškovė dalyvavo padarant vienintelį ir tęstinį pažeidimą jūrinių vamzdžių rinkoje nuo 1986 m. balandžio 1 d. iki 1992 m. rugpjūčio 1 d., taip pat nuo 1996 m. rugsėjo 3 d. iki 2007 m. gegužės 2 d., ypač už laikotarpį nuo 1996 m. rugsėjo 3 d. iki 2000 m. gegužės 9 dienos.

Panaikinti sprendimo 2 straipsnį tiek, kiek dėl šiame ieškinyje nurodytų klaidų ieškovei buvo nustatyta 4 900 000 eurų bauda.

Atmesti bet kokį prieštaravimą ir priešingą argumentą.

Nepatenkinus šių reikalavimų,

Pagal EB 229 straipsnį sumažinti sprendimo 2 straipsnyje numatytą ieškovei paskirtą 4 900 000 eurų baudą.

Ir bet kuriuo atveju,

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ginčijamas sprendimas šioje byloje yra toks pat kaip aptariamas sprendime T-146/09, Parker ITR ir Parker Hannifin prieš Komisiją.

Pagrįsdama savo reikalavimus, ieškovė visų pirma tvirtina, kad minėtame sprendime padaryta klaida kvalifikuojant pažeidimą, kuriuo ji kaltinama, kaip dalyvavimą vieninteliame ir tęstiniame karteliniame susitarime 1986–2007 m., ir ypač nustatant pažeidimą 1996–2000 m. laikotarpiu ir todėl įtraukiant laikotarpį nuo 1996 m. rugsėjo mėn. iki 1997 m. gegužės mėn. į laikotarpį, į kurį atsižvelgiant buvo nustatyta bauda.

Šiuo atžvilgiu nurodyta, kad pažeidimas negali būti nei tęstinis, nei pasikartojantis, kai tarp skirtingų pažeidimo laikotarpių, kaip šioje byloje, praėjo nemažai laiko ir įvyko teigiamų įvykių, nesuderinamų su ketinimu tęsti ar pakartoti pažeidimą, kaip antai ieškovės aiškus ir viešas savo ryšių su karteliu nutraukimas, kaip tai pripažino pati Komisija.

Ieškovė taip pat tvirtina, kad baudos dydis buvo nustatytas neteisėtai, ypač atsižvelgiant į pažeidimo trukmę, sunkumą ir sumažinimą dėl dalyvavimo atleidimo nuo baudų programoje.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/55


2009 m. balandžio 20 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-42/08 Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-157/09 P)

2009/C 141/112

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Apelianto reikalavimai

Visiškai be jokių išimčių panaikinti 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutartį byloje F-42/08 (toliau — nagrinėjama byla) Marcuccio prieš Komisiją.

Pripažinti, kad pirmojoje instancijoje pateiktas ieškinys, dėl kurio priimtas skundžiamas sprendimas, buvo visiškai priimtinas. Be to,

pirmiausia:

Patenkinti visus be išimties apelianto reikalavimus, kuriuos reikia suprasti kaip čia aiškiai perteiktus.

Priteisti iš kitos proceso šalies atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas, apelianto patirtas nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir šiame procese, arba,

nepatenkinus pirmesnių reikalavimų:

Grąžinti nagrinėjamą bylą Tarnautojų teismui, kad šis, kitos sudėties, priimtų naują sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis apeliacinis skundas pateiktas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtiną apelianto ieškinį, kuriuo jis reikalauja atlyginti žalą, neva patirtą dėl to, kad Komisija jam skirtą pranešimą išsiuntė fakso numeriu, kuriuo jis nedisponavo.

Savo reikalavimus apeliantas grindžia visišku motyvavimo trūkumu šių aspektų atžvilgiu:

Prašymo atlyginti žalą nepriimtinumas.

Reikalavimo, kad Tarnautojų teismas pripažintų, jog „veiksmas, kuriuo padaryta nagrinėjama žala, buvo neteisėtas“, nepriimtinumas.

Atsiliepimo į ieškinį pateikimo data. Šiuo atžvilgiu taip pat tvirtinama, kad Tarnautojų teismas padarė procesinę klaidą, neįvykdęs pareigos neatsižvelgti į pavėluotai pateikto atsiliepimo į ieškinį turinį, o tai galėjo rimtai pažeisti apelianto interesus.

Apeliantas taip pat tvirtina, kad pažeistos teisingo proceso taisyklės, Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/56


2009 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Martinet prieš Komisiją

(Byla T-163/09)

2009/C 141/113

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Yvon Martinet (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokato J.-L. Fourgoux

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą, kuriuo atmesta Y. Martinet kandidatūra Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos pakaitinio nario vietai užimti.

Įpareigoti Europos Komisiją, Įmonių ir pramonės generalinį direktoratą, Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos pirminės atrankos komitetą išsamiai išnagrinėti kandidato Y. Martinet pateiktus dokumentus ir natūra atlyginti žalą, atsiradusią praradus galimybę.

Priteisti iš Europos Komisijos, Įmonių ir pramonės generalinio direktorato, Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos pirminės atrankos komiteto visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas reikalauja panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo kandidatūrą Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Apeliacinės komisijos pakaitinio nario vietai užimti, grindžiamą tuo, kad jo kandidatūra nebuvo nagrinėta, nes dokumentų negavo už atranką atsakingas skyrius, kadangi jie buvo išsiųsti Komisijos vicepirmininkui G. Verheugen kitu adresu nei nurodyta skelbime apie konkursą, skelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 2008, 41 A, p. 8.

Grįsdamas ieškinį ieškovas dėl prašymo panaikinti sprendimą teigia, kad:

skundžiamame sprendime nesilaikoma pareigos motyvuoti, o ši pareiga yra esminis formalumas, kurio turi būti laikomasi;

skundžiamas sprendimas grindžiamas netiksliais faktais, nes dokumentai buvo išsiųsti skelbime apie konkursą nurodytu adresu;

buvo pažeisti gero administravimo ir kandidatų lygių galimybių principai, nes ieškovo kandidatūra nebuvo nagrinėjama.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/56


2009 m. balandžio 27 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-70/07 Marcuccio prieš Komisiją

(Byla T-166/09 P)

2009/C 141/114

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas avvocato G. Cipressa

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Apelianto reikalavimai

Visiškai, be jokių išimčių, panaikinti 2009 m. vasario 18 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartį byloje F-70/07 (toliau — nagrinėjama byla) Marcuccio prieš Komisiją.

Pripažinti, kad pirmoje instancijoje nagrinėtas ieškinys, dėl kurio priimta skundžiama nutartis, buvo visiškai priimtinas.

Kiek tai būtina, pripažinti, kad Tarnautojų teismas padarė teisės klaidą, kai kuriuos pirmojoje instancijoje pateiktame ieškinyje nurodytus reikalavimus pripažindamas „prašymu atlyginti bylinėjimosi išlaidas“ (skundžiamos nutarties 16 punktas).

Kiek tai būtina, pripažinti, kad Tarnautojų teismas, kaip pirmos pakopos teismas, buvo kompetentingas priimti sprendimą dėl visų nagrinėjamoje byloje pateiktų apelianto reikalavimų (toliau — reikalavimų). Be to,

pirmiausia:

Patenkinti visus be išimties apelianto reikalavimus, kuriuos reikia suprasti kaip čia aiškiai perteiktus.

Priteisti iš kitos proceso šalies atlyginti visas bylinėjimosi išlaidas, apelianto patirtas nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir šiame procese. Arba,

nepatenkinus pirmesnių reikalavimų:

Grąžinti nagrinėjamą bylą Tarnautojų teismui, kad šis, kitos sudėties, priimtų naują sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindais:

Nagrinėjamos bylos dalinio perdavimo Pirmosios instancijos teismui neteisėtumas, būtent dėl klaidingo Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau — Pareigūnų tarnybos nuostatai) 90 straipsnio aiškinimo bei taikymo ir dėl visiško motyvavimo trūkumo.

Įstatymu nustatytos teismo jurisdikcijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau — chartija) 47 straipsnio pažeidimas, klaidingas aiškinimas ir taikymas.

Reikalavimų, išskyrus tuos, kuriuos nagrinėti Tarnautojų teismas pareiškė esąs nekompetentingas, atmetimo motyvuojant nepriimtinumu neteisėtumas dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio ir prašymo atlyginti žalą, pridėto prie prašymo panaikinti Bendrijos institucijos priimtą sprendimą, sąvokos klaidingo aiškinimo ir taikymo, o taip pat dėl visiško motyvavimo trūkumo bei faktų iškraipymo.

Procedūros pažeidimai, galintys rimtai pažeisti apelianto interesus, būtent pareigos neatsižvelgti į pavėluotai pateikto skundžiamos nutarties 11 punkte nurodyto akto turinį nevykdymas ir reikalavimas, kad šalys pateiktų papildomų dokumentų, kurie vėliau buvo įtraukti į bylą pirmojoje instancijoje, o tai galėjo rimtai pažeisti apelianto interesus.

Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje ir Chartijos 47 straipsnyje įtvirtintų teisingo proceso taisyklių pažeidimas.


20.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/57


2009 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Vidieffe prieš VRDT — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

(Byla T-169/09)

2009/C 141/115

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Vidieffe Srl (Bolonija, Italija), atstovaujama advokatų M. Lamandini, D. De Pasquale ir M. Pappalardo

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Perry Ellis International Group Holdings Ltd

Ieškovės reikalavimai

Dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo, OL L 78, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir (arba) įgaliojimų viršijimo panaikinti 2009 m. vasario 12 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek juo iš dalies patenkinta apeliacija ir panaikintas VRDT protestų skyriaus sprendimas tiek, kiek juo atmestas protestas dėl 18 klasėje klasifikuojamų „Gaminių iš odos ir jos imitacijos, neįtrauktų į kitas klases; kelioninių ir rankinių lagaminų; lietsargių, skėčių nuo saulės ir pasivaikščiojimo lazdų“ ir visų 25 klasėje klasifikuojamų prekių; taigi patvirtinti visą VRDT protestų skyriaus priimtą sprendimą (byla Nr. B 909 350, 2008 m. vasario 22 d.).

Nurodyti VRDT imtis priemonių, būtinų įgyvendinti Pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Priteisti iš VRDT ir Perry Ellis visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas GOTHA 18 ir 25 klasių prekėms ir paslaugoms (paraiška Nr. 3 665 957).

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Perry Ellis International Group Holdings, Limited.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: vaizdinis prekių ženklas „gotcha“ 3, 18 ir 25 klasių prekėms ir paslaugoms (paraiška Nr. 2 896 199).

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti visą protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (pakeisto Reglamentu Nr. 207/2009) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas ir bet kuriuo atveju įgaliojimų viršijimas nusprendus, kad yra galimybė supainioti žymenis, nors taip nėra.