ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CA2009.105.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 105A

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gegužės 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

2009/C 105A/01

Pranešimas apie viešą konkursą: Programuotojas analitikas — Nuoroda: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Pranešimas apie viešą konkursą: (Žmogiškųjų išteklių valdymas) Tyrimų vadovas — Nuoroda: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

OFICIALIOJO LEIDINIO C A SERIJOS KONKURSAI APŽVALGA

s3

LT

 


V Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

7.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 105/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ: PROGRAMUOTOJAS ANALITIKAS

NUORODA: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Airijos mieste Dubline įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) priims į darbą programuotoją analitiką.

Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vadovui pavaldus būsimasis darbuotojas turės vykdyti visas toliau nurodytas užduotis ar kai kurias iš jų:

įdiegti Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), įskaitant naudojamų sistemų konfigūravimą, integravimą, tinkinimą ir programavimą;

perprojektuoti ir tobulinti intraneto svetainę; rasti tinkamą sprendimą išplėsti naudojamo intraneto ir susijusių programų galimybėms ir jį įgyvendinti;

analizuoti reikalavimus, apibrėžti ir įgyvendinti veiklos programas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamų Eurofound veiklos skyrių darbuotojais;

įgyvendinti, dokumentuoti intranetu grindžiamas programas ir teikti pagalbą, glaudžiai bendradarbiaujant su Eurofound išorės programavimo srities rangovais;

glaudžiai bendradarbiauti su Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus darbuotojais, — teikti bendro pobūdžio IRT pagalbą ir šalinti nesklandumus per Informacinių ir ryšių technologijų pagalbos tarnybą;

atlikti kitas paskirtas tarnybines pareigas ir užduotis.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai, kurie:

yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai;

turi visas piliečio teises;

atliko visas privalomosios karo tarnybos įstatymuose numatytas prievoles;

gali pateikti nurodytoms pareigoms eiti būtinas charakterio savybes patvirtinančias rekomendacijas;

puikiai moka vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ir pakankamai gerai moka dar vieną Sąjungos kalbą, įskaitant labai gerą pagrindinės Eurofound darbo kalbos — anglų — mokėjimą;

turi aukštesniojo vidurinio išsilavinimo diplomą, suteikiantį teisę siekti aukštojo mokslo;

turi ne trumpesnę nei trejų metų darbo patirtį, įgytą po studijų baigimo, įskaitant dvejų metų panašaus darbo patirtį.

Atrinktasis kandidatas bus įdarbintas eiti laikinojo pareigūno AST grupės 3 lygio pareigas pagal neterminuotą darbo sutartį.

Išsamią informaciją apie šią pareigybę, paraiškas ir atrankos procedūras galima parsisiųsti iš Eurofound tinklalapio, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidatams rekomenduojama atidžiai perskaityti darbo skelbimą, kadangi neišsamios paraiškos bus atmestos.

Visos paraiškos turi būti parengtos naudojant oficialios paraiškos blanką, kurį taip pat galima parsisiųsti iš nurodyto tinklalapio.

Galutinė paraiškų pateikimo data — 2009 m. birželio 7 d.


7.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 105/2


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ: (ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS) TYRIMŲ VADOVAS

NUORODA: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Airijos mieste Dubline įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) priims į darbą žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimų vadovą (-ę).

Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimų vadovas dirbs Darbo santykių ir darbo vietų vystymo skyriuje, kuris tiria tokius permainų veiksnius kaip globalizacija, technologiniai pokyčiai bei demografinis senėjimas ir nagrinėja, kaip šie veiksniai veikia darbo pasaulį. Skyrius planuoja sustiprinti savo gebėjimus susijusiems darbo organizavimo, darbinės veiklos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, našumo, gebėjimo diegti naujoves, žmogiškojo kapitalo motyvavimo ir vystymo klausimams tirti bendrovių požiūriu.

Būsimasis darbuotojas turi turėti tarptautinio žmogiškųjų išteklių valdymo patirties ir pasiekimus šioje srityje įrodančių duomenų, ir galėti pasinaudoti savo praktine patirtimi rengdamas (-a) ir įgyvendindamas (-a) pirmiau minėtų sričių tyrimų projektus. Darbo santykių ir darbo vietų vystymo skyriaus vadovui pavaldus darbuotojas atliks pagrindinį vaidmenį plėtojant šios naujos krypties veiklą, nukreiptą į bendrovės lygmens poreikius.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai, kurie:

yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai;

turi visas piliečio teises;

atliko visas privalomosios karo tarnybos įstatymuose numatytas prievoles;

pareikalavus, gali pateikti nurodytoms pareigoms eiti būtinas charakterio savybes patvirtinančias rekomendacijas;

puikiai moka vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų ir pakankamai gerai moka dar vieną Sąjungos kalbą, įskaitant labai gerą pagrindinės Eurofound darbo kalbos — anglų — mokėjimą;

yra baigę ne trumpesnes kaip 4 metų universitetines studijas ir jiems buvo suteiktas žmogiškųjų išteklių valdymo arba verslo administravimo srities mokslo laipsnis;

turi ne trumpesnę nei šešerių metų darbo patirtį, įgytą po studijų baigimo.

Atrinktasis kandidatas bus įdarbintas laikinojo pareigūno AD grupės 7 lygio pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Išsamią informaciją apie šią pareigybę, paraiškas ir atrankos procedūrą galima parsisiųsti iš Eurofound tinklalapio, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidatams rekomenduojama atidžiai perskaityti darbo skelbimą, kadangi neišsamios paraiškos bus atmestos.

Visos paraiškos turi būti parengtos naudojant oficialios paraiškos blanką, kurį taip pat galima parsisiųsti iš nurodyto tinklalapio.

Galutinė paraiškų pateikimo data — 2009 m. birželio 7 d.


7.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 105/s3


OFICIALIOJO LEIDINIO C A SERIJOS „KONKURSAI“ APŽVALGA

Toliau pateikiamas šiais metais išleistų C A serijos leidinių sąrašas.

Jei nenurodyta kitaip, Oficialieji leidiniai yra išleisti visomis kalbomis.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105