ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 245

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. rugsėjo 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 245/01

Euro kursas

1

2008/C 245/02

EB sutarties 81 straipsnio taikymo jūrų transporto paslaugoms gairės ( 1 )

2

2008/C 245/03

Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.(Paskelbtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 arba 38 straipsnį)

15

2008/C 245/04

Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.(Sprendimai priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 34 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB 38 straipsnį)

21

 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2008/C 245/05

Kvietimas pareikšti susidomėjimą siekiant tapti mokslinio rizikos vertinimo mokslinių komitetų konsultacinio padalinio nariu ir būti įtrauktam į ekspertų duomenų bazę

23

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 245/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

26

2008/C 245/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

27

 

Klaidų ištaisymas

2008/C 245/08

Komisijos pranešimo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas — Italijos atliekami su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo maršrutu Pantelerija–Trapanis pakeitimai — klaidų ištaisymas (OL C 230, 2008 9 9)

28

 

2008/C 245/09

Pastaba skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/1


Euro kursas (1)

2008 m. rugsėjo 25 d.

(2008/C 245/01)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,47

JPY

Japonijos jena

155,91

DKK

Danijos krona

7,46

GBP

Svaras sterlingas

0,792

SEK

Švedijos krona

9,6829

CHF

Šveicarijos frankas

1,5944

ISK

Islandijos krona

137,29

NOK

Norvegijos krona

8,271

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

24,414

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

240,75

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7085

PLN

Lenkijos zlotas

3,3395

RON

Rumunijos lėja

3,6829

SKK

Slovakijos krona

30,29

TRY

Turkijos lira

1,8178

AUD

Australijos doleris

1,7491

CAD

Kanados doleris

1,5205

HKD

Honkongo doleris

11,4253

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,1372

SGD

Singapūro doleris

2,0895

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 691,24

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,9893

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,021

HRK

Kroatijos kuna

7,122

IDR

Indijos rupija

13 777,58

MYR

Malaizijos ringitas

5,0377

PHP

Filipinų pesas

68,27

RUB

Rusijos rublis

36,722

THB

Tailando batas

49,862

BRL

Brazilijos realas

2,7235

MXN

Meksikos pesas

15,9172


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/2


EB sutarties 81 straipsnio taikymo jūrų transporto paslaugoms gairės

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 245/02)

1.   ĮVADAS

1.

Šiose gairėse nustatyti principai, kurių laikysis Europos Bendrijų Komisija, apibrėždama rinkas ir vertindama bendradarbiavimo susitarimus jūrų transporto paslaugų, t. y. – linijinės laivybos paslaugų, kabotažo ir tarptautinių trampinių paslaugų sektoriuose, kuriems tiesioginį poveikį padarė pakeitimai, numatyti 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1419/2006 (1).

2.

Šiomis gairėmis siekiama padėti įmonėms ir įmonių asociacijoms, daugiausia teikiančioms tas paslaugas į Europos Sąjungos uostą ar uostus ir (arba) iš uosto ar uostų, įvertinti, ar jų susitarimai (2) yra suderinami su Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Sutarties) 81 straipsniu. Gairės netaikomos kitiems sektoriams.

3.

Reglamentu (EB) Nr. 1419/2006 išplėsta 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (3) ir 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (4) taikymo sritis, įtraukiant kabotažą ir trampinių laivų paslaugas. Todėl nuo 2006 m. spalio 18 d. visiems jūrų transporto paslaugų sektoriams taikoma bendroji procedūrinė sistema.

4.

Kadangi konferencijų sistema daugiau nebetenkina Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje numatytų kriterijų, Reglamentu (EB) Nr. 1419/2006 taip pat buvo panaikintas 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4056/86, nustatantis išsamias Sutarties 85 ir 86 (dabar 81 ir 82) straipsnių taikymo jūrų transportui taisykles (5), kuriame lainerių konferencijoms buvo nustatyta bendroji išimtis, pagal kurią laivybos linijos lainerių konferencijų susitikimuose galėjo nustatyti tarifus ir kitas vežimo sąlygas. Bendrosios išimties panaikinimas įsigalioja 2008 m. spalio 18 d. Nuo tos dienos linijiniai vežėjai, teikiantys paslaugas į vieną Europos Sąjungos uostą arba kelis uostus ir (arba) iš uosto (-ų), turi nutraukti visus lainerių konferencijos veiksmus, prieštaraujančius Sutarties 81 straipsniui. Taip yra neatsižvelgiant į tai, ar kitose teisinėse sistemose aiškiu arba tyliu sutikimu lainerių konferencijoms leidžiama nustatyti tarifus arba aptarti susitarimus. Be to, konferencijų dalyviai turėtų užtikrinti, kad bet koks pagal konferencijų sistemą priimtas susitarimas nuo 2008 m. spalio 18 d. yra suderinamas su 81 straipsniu.

5.

Šiomis gairėmis papildomos kituose pranešimuose jau paskelbtos Komisijos gairės. Gairės dėl Sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (Horizontalaus bendradarbiavimo gairės) (6) ir Gairės dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo (7) yra ypač svarbios, nes jūrų transporto paslaugų sektoriuje dažnai sudaromi išsamūs konkuruojančių vežėjų tarpusavio bendradarbiavimo susitarimai.

6.

Horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams linijinėje laivyboje bendrųjų paslaugų teikimo atžvilgiu taikomas 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms (8). Jame nustatytos sąlygos, kaip apibrėžta Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje, kurioms esant Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas netaikomas du arba daugiau laivų eksploatuojančių vežėjų (konsorciumų) tarpusavio susitarimams. Šis reglamentas bus peržiūrėtas atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 1419/2006 numatytus pakeitimus (9).

7.

Šiomis gairėmis nepažeidžiamas galimas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo arba Pirmosios instancijos teismo Sutarties 81 straipsnio aiškinimas. Gairėse pateikti principai turi būti taikomi atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes kiekvienu atveju.

8.

Komisija taikys šias gaires penkerių metų laikotarpį.

2.   JŪRŲ TRANSPORTO PASLAUGOS

2.1.   Taikymo sritis

9.

Linijinės laivybos paslaugos, kabotažas ir trampinės paslaugos yra jūrų transporto sektoriai, kuriems tiesioginį poveikį padarė Reglamente (EB) Nr. 1419/2006 numatyti pakeitimai.

10.

Linijinė laivyba – reguliarus krovinių, dažniausiai konteineriuose, gabenimas į uostus tam tikru geografiniu maršrutu, paprastai vadinamu linija. Kitos linijinės laivybos bendros savybės: tvarkaraščiai ir plaukimo dienos yra iš anksto paskelbtos, o paslaugos teikiamos bet kuriam transporto naudotojui.

11.

Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 1 straipsnio 3 dalies a punkte trampinių laivų paslaugos apibrėžtos taip: nepakuotų arba pakuotų prekių gabenimas frachtuojant visą laivą arba jo dalį vieno arba keleto ekspeditorių pagal kelionės planą, tvarkaraštį arba bet kurios kitos formos nereguliariais ar neskelbiamais reisais, kai dėl važtos tarifų laisvai susitariama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą. Dažniausiai tai vienos rūšies prekių, kuriomis užpildomas visas laivas, gabenimas ne pagal tvarkaraštį (10).

12.

Kabotažas – jūrų transporto paslaugų, įskaitant trampinę ir linijinę laivybą, teikimas tarp dviejų arba daugiau tos pačios valstybės narės uostų (11). Nors šios gairės konkrečiai neskirtos kabotažo paslaugoms, jos vis dėlto taikomos šioms paslaugoms, jeigu šios paslaugos teikiamos kaip linijinės laivybos arba kaip trampinės laivybos paslaugos.

2.2.   Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai

13.

Sutarties 81 straipsnis taikomas visiems susitarimams, kurie gali daryti žymų poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Kad būtų padarytas poveikis prekybai, turi būti įmanoma numatyti, kad esant pakankamam tikėtinumo laipsniui remiantis objektyviais teisiniais arba faktiniais veiksniais susitarimas arba elgesys gali turėti tiesioginį arba netiesioginį, faktinį arba galimą poveikį valstybių narių tarpusavio prekybos pobūdžiui (12). Komisija Gairėse dėl poveikio prekybai koncepcijos pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius (13) paskelbė paaiškinimus apie tai, kaip ji taikys poveikio prekybai koncepciją.

14.

Linijinės laivybos ir trampinės laivybos veiklos vykdytojų siūlomos transporto paslaugos dažnai yra tarptautinio pobūdžio, susiejančios Bendrijos uostus su trečiosiomis šalimis ir (arba) susijusios su dviejų arba daugiau valstybių narių tarpusavio eksportu ir importu (t. y. Bendrijos vidaus prekyba) (14). Daugumoje atveju tikėtina, kad bus daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai inter alia atsižvelgiant į poveikį, kuris bus daromas transporto ir tarpinių paslaugų teikimo rinkose (15).

15.

Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai ypač svarbus jūrų kabotažo paslaugoms, nes pagal jį taip pat nustatoma Sutarties 81 straipsnio taikymo sritis ir jo sąveika su nacionaline konkurencijos teise, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 3 straipsnyje. Poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai, kurį gali padaryti tokios paslaugos, dydis turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju (16).

2.3.   Atitinkama rinka

16.

Siekiant pagal Sutarties 81 straipsnį įvertinti susitarimo poveikį konkurencijai, būtina apibrėžti atitinkamą (-as) produkto ir geografinę (-es) rinką (-as). Pagrindinis rinkos apibrėžimo tikslas – sistemingai nustatyti konkurencinius suvaržymus, kuriuos patiria įmonė. Paaiškinimus dėl šio klausimo galima rasti Komisijos pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams (17). Šie paaiškinimai taip pat svarbūs apibrėžiant jūrų transporto paslaugų rinką.

17.

Atitinkama produkto rinka apima visas tas prekes ir (arba) paslaugas, kurios vartotojo požiūriu yra sukeičiamos arba pakeičiančios viena kitą atsižvelgiant į jų savybes, kainas ir paskirtį. Atitinkama geografinė rinka apima teritoriją, kurioje susijusios įmonės siūlo prekes arba paslaugas, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri nuo gretimų teritorijų skiriasi tuo, kad jose yra pastebimai skirtingos konkurencijos sąlygos (18). Vežėjas (-ai) negali daryti didelio poveikio vyraujančioms rinkos sąlygoms, jeigu pirkėjai gali lengvai kreiptis į kitus paslaugos teikėjus (19).

2.3.1.   Linijinė laivyba

18.

Linijinės laivybos naudojant konteinerius paslaugos keliuose Komisijos ir Teismo sprendimuose buvo apibrėžtos kaip atitinkama linijinės laivybos produkto rinka (20). Šie sprendimai ir nutartys susiję su jūrų transportu gelminės laivybos srityje. Kitos transporto rūšys nebuvo įtrauktos į tą pačią paslaugos rinką nepaisant to, kad kai kuriais atvejais šios paslaugos galėtų būti laikomos iš dalies sukeičiamomis. Taip yra todėl, nes nepakankamai didelė konteineriuose gabenamų prekių dalis gali būti lengvai perkeliama gabenti kitomis transporto rūšimis, pavyzdžiui, naudojantis oro transporto paslaugomis (21).

19.

Tam tikromis aplinkybėmis gali būti tikslinga apibrėžti siauresnę produkto rinką, apimančią tik jūra gabenamą konkrečios rūšies produktą. Pavyzdžiui, greitai gendančių prekių gabenimas galėtų apimti tik gabenimą šaldomuosiuose konteineriuose arba apimti gabenimą įprastais laivais-šaldytuvais. Išskirtinėmis aplinkybėmis palaidų krovinių gabenimą įmanoma iš dalies pakeisti krovinių gabenimu konteineriuose ir atvirkščiai (22), tačiau neatrodo, kad įmanomas ilgalaikis gabenimo konteineriuose pakeitimas palaidų krovinių gabenimu. Didelei daugumai prekių rūšių ir prekių konteineriuose naudotojams palaidų krovinių gabenimas nėra tinkama alternatyva linijinei laivybai naudojant konteinerius (23). Kartą pradėjus krovinius reguliariai gabenti konteineriuose, mažai tikėtina, kad jie kada nors vėl bus gabenami ne konteineriuose (24). Todėl iki šiol linijinei laivybai naudojant konteinerius būdingas tik vienos krypties pakeičiamumas (25).

20.

Atitinkama geografinė rinka apima teritoriją, kurioje siūlomos paslaugos pagal sutampančius uostų vandens baseinus, paprastai tai yra uostų, kuriuose teikiamos paslaugos, grupė. Kalbant apie Europoje teikiamas paslaugas, iki šiol linijinės laivybos geografinė rinka buvo apibrėžiama kaip Šiaurės Europos ir (arba) Viduržemio jūros uostų grupė. Linijinės laivybos paslaugos, teikiamos iš Viduržemio jūros uostų, apibrėžiamos kaip atskiros rinkos, nes šios paslaugos yra tik iš dalies pakeičiamos paslaugomis, teikiamomis iš Šiaurės Europos uostų (26).

2.3.2.   Trampinės paslaugos

21.

Komisija dar netaikė Sutarties 81 straipsnio trampinei laivybai. Vertindamos įmonės galėtų atsižvelgti į toliau pateiktus veiksnius tiek, kiek jie svarbūs šių įmonių teikiamoms trampinės laivybos paslaugoms.

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, kai atitinkama produkto rinka nustatoma pagal paklausą (paklausos pakeičiamumas)

22.

Pagrindinės konkretaus gabenimo prašymo sąlygos yra pradinis trampinės laivybos atitinkamų paslaugos rinkų apibrėžimo taškas, nes jos dažniausiai nurodo esminius konkretaus gabenimo prašymo elementus (27). Atsižvelgiant į konkrečius transporto naudotojų poreikius, pagrindines sąlygas sudarys svarstytini ir nesvarstytini elementai. Nustačius pagrindinių sąlygų svarstytiną elementą, pavyzdžiui, laivo rūšį arba dydį, gali paaiškėti, kad, pavyzdžiui, šio konkretaus elemento atitinkama rinka platesnė, negu nurodyta pradiniame gabenimo prašyme.

23.

Trampinės laivybos paslaugų pobūdis gali skirtis, be to, yra skirtingų gabenimo sutarčių. Todėl gali prireikti įvertinti, ar naudotojai laiko paslaugas, teikiamas pagal tvarkaraščio sutartis, kelionės plano sutartis ir frachtavimo sutartis, pakeičiamomis. Jeigu taip, jos gali priklausyti tai pačiai atitinkamai rinkai.

24.

Skirtingų rūšių laivai paprastai skirstomi pagal tam tikrą standartinį dydį (28). Dėl didelės masto ekonomijos, teikiant paslaugą, kai krovinio dydis labai neatitinka laivo dydžio, gali būti neįmanoma pasiūlyti konkurencingo važtos tarifo. Todėl įvairių dydžių laivų pakeičiamumą reikia vertinti kiekvienu atveju atskirai, kad būtų nustatyta, ar kiekvieno dydžio laivai sudaro atskirą atitinkamą rinką.

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, kai atitinkama produkto rinka nustatoma pagal pasiūlą (pasiūlos pakeičiamumas)

25.

Vežtino krovinio fizinė bei techninė būklė ir laivo rūšis yra pirmi atitinkamos rinkos rodikliai atsižvelgiant į pasiūlą (29). Jeigu laivus per trumpą laiką (30) ir nepatiriant didelių išlaidų galima pritaikyti konkrečios rūšies kroviniams gabenti, skirtingi trampinės laivybos paslaugų teikėjai gali konkuruoti dėl konkrečios rūšies krovinių gabenimo. Tokiomis aplinkybėmis atitinkama rinka pasiūlos požiūriu apims daugiau negu vieną laivo rūšį.

26.

Tačiau yra tam tikrų rūšių laivų, kurie yra techniškai pritaikyti ir (arba) specialiai pastatyti specializuotoms transporto paslaugoms teikti. Specializuoti laivai gali būti konkurencijos atžvilgiu nepalankioje padėtyje, nors jie taip pat gali gabenti kitų rūšių krovinius. Todėl specializuotų paslaugų teikėjų gebėjimas konkuruoti dėl kitų rūšių krovinių gabenimo gali būti ribotas.

27.

Trampinėje laivyboje į uostus atplaukiama pagal individualius poreikius. Tačiau laivų judumas gali būti ribotas dėl terminalo ir grimzlės ribojimų arba aplinkos apsaugos standartų tam tikrų rūšių laivams tam tikruose uostuose arba regionuose.

Papildomi veiksniai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama nustatant atitinkamą produkto rinką

28.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, ar yra trampinės laivybos laivų dydžių pakeičiamumo grandinių. Tam tikrose trampinės laivybos rinkose laivų dydžiai rinkos pakraštyje nėra tiesiogiai pakeičiami. Tačiau grandininio pakeičiamumo poveikis vis tiek gali riboti kainų nustatymą pakraščiuose ir todėl jie gali būti įtraukti į platesnį rinkos apibrėžimą.

29.

Tam tikrose trampinės laivybos rinkose reikia nustatyti, ar laivai gali būti laikomi įmonės pajėgumu ir todėl į juos neturėtų būti atsižvelgiama kiekvienu atveju atskirai vertinant atitinkamą rinką.

30.

Papildomi veiksniai, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo patikimumas, saugumas, sauga ir norminiai reikalavimai gali turėti įtakos pasiūlos ir paklausos pakeičiamumui, pavyzdžiui, dvigubo korpuso reikalavimas tanklaiviams Bendrijos vandenyse (31).

Geografinis aspektas

31.

Gabenimo prašymuose dažnai pateikiami geografiniai duomenys, pavyzdžiui, pakrovimo ir iškrovimo uostai arba regionai. Šie uostai yra pirmas atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimo pagal paklausą rodiklis, nepažeidžiant galutinio atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimo.

32.

Tam tikros geografinės rinkos gali būti apibrėžtos pagal kryptį arba gali egzistuoti tik laikinai, pavyzdžiui, kai klimato sąlygos arba derliaus laikotarpiai periodiškai daro poveikį tam tikrų krovinių gabenimo paklausai. Šiomis aplinkybėmis apibrėžiant atitinkamas geografines rinkas reikėtų atsižvelgti į laivų padėties keitimą, kelionę su balastu ir prekybos pusiausvyros sutrikdymus.

2.4.   Rinkos dalys

33.

Rinkos dalys suteikia naudingas pirmąsias nuorodas apie rinkos struktūrą ir konkurencinę šalių ir jų konkurentų svarbą. Komisija rinkos dalis interpretuoja kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgdama į rinkos sąlygas. Kalbant apie linijinę laivybą keliuose Komisijos ir Teismo sprendimuose (32) duomenys apie apimtį ir (arba) pajėgumą nurodomi kaip rinkos dalių apskaičiavimo pagrindas.

34.

Trampinės laivybos rinkose paslaugų teikėjai konkuruoja dėl gabenimo sutarčių, t. y. jie parduoda reisus arba gabenimo pajėgumus. Atsižvelgdami į konkrečias svarstomas paslaugas rinkos dalyviai gali apskaičiuoti savo metines rinkos dalis (33) pagal įvairius duomenis, pavyzdžiui:

a)

reisų skaičių;

b)

šalių apimties arba vertės dalį, palyginti su bendru konkrečiu gabenamu kroviniu (tarp uostų porų arba uostų grupės);

c)

šalių dalį tvarkaraščio sutarčių rinkoje;

d)

šalių pajėgumo dalis atitinkamame laivyne (pagal laivo rūšį ir dydį).

3.   HORIZONTALIEJI SUSITARIMAI JŪRŲ TRANSPORTO SEKTORIUJE

35.

Bendradarbiavimo susitarimai yra bendras jūrų transporto rinkų bruožas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos susitarimus gali sudaryti esami arba galimi konkurentai ir kad šie susitarimai gali neigiamai paveikti konkurencijos kriterijus, įmonės turi ypatingai stengtis užtikrinti, kad būtų laikomasi konkurencijos taisyklių. Paslaugų rinkose, pavyzdžiui, jūrų transporto sektoriuje, vertinant galimą susitarimo poveikį atitinkamoje rinkoje ypač svarbūs šie elementai: teikiamų paslaugų kainos, išlaidos, kokybė, dažnumas ir įvairovė, paslaugų naujovės, rinkodara ir komercializacija.

36.

Ypač svarbios trys susitarimų rūšys, susijusios su šiose gairėse numatytomis paslaugomis: techniniai susitarimai, keitimasis informacija ir susivienijimai.

3.1.   Techniniai susitarimai

37.

Tam tikros techninių susitarimų rūšys gali būti nedraudžiamos pagal Sutarties 81 straipsnį, nes jos neriboja konkurencijos. Taip yra, pavyzdžiui, horizontalių susitarimų, kurių vienintelis tikslas ir poveikis yra techninių pagerinimų diegimas arba techninis bendradarbiavimas, atveju. Galima teigti, kad susitarimai, susiję su aplinkos apsaugos standartų įgyvendinimu, taip pat patenka į šią grupę. Konkurentų tarpusavio susitarimai dėl kainos, pajėgumo arba kitų konkurencijos kriterijų iš esmės nepateks į šią grupę (34).

3.2.   Linijinės laivybos konkurentų keitimasis informacija

38.

Keitimosi informacija sistema reiškia susitarimą, pagal kurį įmonės keičiasi informacija arba teikia ją bendrai agentūrai, kuri yra atsakinga už informacijos centralizavimą, kaupimą bei tvarkymą ir kuri vėliau grąžina ją dalyviams sutartu būdu ir dažnumu.

39.

Daugelyje pramonės sričių įprasta rinkti apibendrintą statistiką ir bendrą informaciją apie rinką, keistis jomis ir jas skelbti. Ši paskelbta informacija apie rinką yra gera priemonė padaryti rinką skaidresnę ir geriau informuoti pirkėjus, taigi gali padidinti veiksmingumą. Tačiau keičiantis slaptais komerciniais ir konkrečiais duomenimis apie rinką tam tikromis aplinkybėmis galima pažeisti Sutarties 81 straipsnį. Šiomis gairėmis siekiama padėti linijinės laivybos paslaugų teikėjams įvertinti, kada keičiantis tokia informacija pažeidžiamos konkurencijos taisyklės.

40.

Linijinės laivybos sektoriuje laivybos linijų, dalyvaujančių lainerių konsorciumuose, keitimasis informacija, kuriam kitaip būtų taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, leidžiamas, jeigu jis yra pagalbinio pobūdžio bendroms lainerių transporto paslaugoms ir kitoms bendradarbiavimo formoms, kurioms taikoma Reglamente (EB) Nr. 823/2000 (35) numatyta bendroji išimtis. Toks keitimasis informacija šiose gairėse nenagrinėjamas.

3.2.1.   Bendra apžvalga

41.

Pagal Bendrijos konkurencijos teisę vertinant keitimosi informacija sistemas reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktus skirtumus.

42.

Keitimasis informacija gali palengvinti antikonkurencinę veiklą, pavyzdžiui, stebima, ar laikomasi susitarimo dėl kartelio; kai keitimasis informacija yra pagalbinis tokio pobūdžio antikonkurencinei veiklai, jį reikia vertinti vertinant tą veiklą. Keitimosi informacija tikslas netgi gali būti konkurencijos ribojimas (36). Toks keitimasis informacija šiose gairėse nenagrinėjamas.

43.

Tačiau savo ruožtu keitimasis informacija dėl jo poveikio gali būti laikomas Sutarties 81 straipsnio pažeidimu. Taip būna tuo atveju, kai keitimasis informacija sumažina arba pašalina abejones dėl konkrečios rinkos veikimo, todėl apribojama įmonių konkurencija (37). Kiekvienas ūkinės veiklos vykdytojas turi savarankiškai nustatyti strategiją, kurios ketina laikytis rinkoje. Teismas nustatė, kad todėl įmonėms neleidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai palaikyti ryšių, kurie daro poveikį konkurento elgesiui arba atskleidžia jų (numatomą) elgesį, su kitais rinkos dalyviais, jeigu šių ryšių tikslas arba poveikis yra riboti konkurenciją, t. y. sudaryti konkurencijos sąlygas, kurios neatitiktų įprastų konkrečios rinkos sąlygų, atsižvelgiant į tiektų produktų arba teiktų paslaugų pobūdį, įmonių dydį bei skaičių ir rinkos apimtį (38). Priešingai, medienos plaušienos rinkoje Teismas nustatė, kad savarankiškai gamintojų vienašališkai kas ketvirtį vartotojams skelbiamos kainos savo ruožtu yra elgesys rinkoje, kuris nesumažina kiekvienos įmonės netikrumo dėl jos konkurentų elgsenos ateityje, ir todėl, kai nėra gamintojų preliminarios suderintos veiklos, pats savaime nėra laikomas Sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimu (39).

44.

Bendrijos teismų praktikoje pateikti keli bendro pobūdžio paaiškinimai apie keitimosi informacija galimo poveikio tyrimą. Teismas nustatė, kad kai rinka yra iš tikrųjų konkurencinė, tikėtina, kad dėl skaidrumo padidės tiekėjų konkurencija (40). Tačiau labai koncentruotoje oligopolinėje rinkoje, kurioje konkurencija jau labai sumažėjusi, tikėtina, kad pagrindiniams konkurentams dažnai keičiantis išsamia informacija apie konkrečius pirkimus, neteikiant šios informacijos kitiems tiekėjams ir vartotojams, gali būti labai susilpninta tiekėjų konkurencija. Esant tokioms aplinkybėms, dėl reguliaraus ir dažno keitimosi informacija apie rinkos veikimą visi konkurentai gali nuolat sužinoti apie įvairių konkrečių konkurentų rinkos padėtį ir strategiją (41). Teismas taip pat nustatė, kad keitimosi informacija sistema gali pažeisti konkurencijos taisykles net kai rinka nėra labai koncentruota, bet joje yra sumažėjęs įmonių sprendimų priėmimo nepriklausomumas dėl spaudimo tolesnėse konkurentų diskusijose (42).

45.

Todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia atsižvelgti į keitimosi informacija faktinį arba galimą poveikį, nes vertinimo rezultatai priklauso nuo veiksnių, kurie kiekvienu konkrečiu atveju yra specifiniai, derinio. Rinkos, kurioje keičiamasi informacija, struktūra ir keitimosi informacija savybės yra du pagrindiniai veiksniai, kuriuos tiria Komisija, vertindama keitimąsi informacija. Vertinant reikia atsižvelgti į faktinį arba galimą poveikį, kurį galėtų padaryti keitimasis informacija, lyginant jį su konkurencinga padėtimi, kuri susiklostytų, jeigu nebūtų susitarimo dėl keitimosi informacija (43). Kad būtų taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, keitimasis informacija turi padaryti žymų neigiamą poveikį konkurencijos kriterijams (44).

46.

Toliau pateikti paaiškinimai daugiausia yra susiję su konkurencijos ribojimo tyrimu pagal Sutarties 81 straipsnio 1 dalį. Paaiškinimus dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo galima rasti 58 dalyje ir bendrajame pranešime šia tema (45).

3.2.2.   Rinkos struktūra

47.

Konkrečios rinkos koncentracijos lygis ir pasiūlos bei paklausos struktūra yra pagrindiniai veiksniai sprendžiant, ar keitimuisi informacija taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis (46).

48.

Koncentracijos lygis yra ypatingai svarbus, nes labiau tikėtina, kad ribojantis poveikis atsiras ir išliks labai koncentruotose oligopolinėse rinkose, o ne mažiau koncentruotose rinkose. Didesnis koncentruotos rinkos skaidrumas gali sustiprinti įmonių tarpusavio priklausomybę ir sumažinti konkurencijos intensyvumą.

49.

Pasiūlos ir paklausos struktūra taip pat svarbi, ypač konkuruojančių rinkos dalyvių skaičius, jų rinkos dalių simetrija bei stabilumas ir konkurentų struktūrinių tarpusavio ryšių buvimas (47). Komisija taip pat gali tirti kitus veiksnius, pavyzdžiui, paslaugų vienodumą ir bendrą rinkos skaidrumą.

3.2.3.   Informacijos, kuria keičiamasi, savybės

50.

Labiau tikėtina, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalis taikoma keitimuisi slapta komercine informacija, susijusia su konkurencijos kriterijais, pvz., kaina, pajėgumais arba išlaidomis, palyginti su kitokio pobūdžio keitimusi informacija. Komercinės informacijos slaptumas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į toliau nurodytus kriterijus.

51.

Keitimasis jau viešai skelbiama informacija iš esmės nėra Sutarties 81 straipsnio 1 dalies pažeidimas (48). Tačiau labai svarbu nustatyti rinkos skaidrumo lygį ir ar keitimasis informacija papildo viešai skelbiamą informaciją ir (arba) sujungia viešai skelbiamą informaciją su kita informacija. Taip sujungta informacija pasidaro slapta komercinė informacija ir keitimasis ja gali riboti konkurenciją.

52.

Informacija gali būti konkreti arba apibendrinta. Konkretūs duomenys yra susiję su nustatyta įmone arba įmone, kurią galima nustatyti. Apibendrinti duomenys – tai sujungti duomenys, gauti iš pakankamo skaičiaus nepriklausomų įmonių, todėl neįmanoma atpažinti konkrečių duomenų. Labiau tikėtina, kad konkurentų keitimuisi konkrečia informacija bus taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis (49), palyginti su keitimusi apibendrinta informacija, kuriai iš esmės netaikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis. Komisija kreips ypatingą dėmesį į apibendrinimo lygį. Jis turėtų būti toks, kad informacija negalėtų būti išskaidyta, ir todėl pagal ją įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai negalėtų nustatyti konkurencinės savo konkurentų strategijos.

53.

Tačiau linijinės laivybos srityje reikėtų atsargiai vertinti keitimąsi informacija apie numatomą pajėgumą, net jeigu ji apibendrinta, ypač kai tai vyksta koncentruotose rinkose. Linijinės laivybos rinkose duomenys apie pajėgumą yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį derinamas konkurencinis elgesys ir kuris daro tiesioginį poveikį kainoms. Keitimasis apibendrinta informacija apie numatomą pajėgumą, nurodančia kaip pajėgumas bus paskirstytas įvairioms linijoms, gali būti antikonkurencinis, jeigu dėl jos keli arba visi vežėjai nustatys bendrą strategiją, o paslaugos bus teikiamos už didesnes nei konkurencingos kainas. Be to, yra pavojus, kad duomenys bus išskaidyti, nes jie gali būti susieti su konkrečiais linijinių vežėjų pranešimais. Todėl įmonės galėtų nustatyti konkurentų rinkos padėtį ir strategiją.

54.

Taip pat svarbūs veiksniai yra duomenų naujumas ir laikotarpis, su kuriuo jie susiję. Duomenys gali būti pasenę, aktualūs arba apie ateitį. Iš esmės keitimuisi pasenusia informacija nėra taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, nes jis negali turėti jokios tikros įtakos tolesniam įmonių elgesiui. Ankstesnėse bylose Komisija laikėsi nuomonės, kad senesnė nei vienerių metų informacija yra pasenusi informacija (50), o ne senesnę nei vienerių metų informaciją laikė aktualia informacija (51). Vertinti, ar informacija yra pasenusi arba aktuali, reikėtų lanksčiai, atsižvelgiant į duomenų pasenimo laipsnį atitinkamoje rinkoje. Laikotarpis, per kurį duomenys pasensta, greičiausiai yra trumpesnis, jeigu duomenys yra apibendrinti, negu jeigu duomenys yra konkretūs. Taip pat ir keitimasis aktualiais duomenimis apie apimtį ir pajėgumą greičiausiai neribos konkurencijos, jeigu duomenys apibendrinti iki tokio tinkamo lygio, kad konkrečių ekspeditorių arba vežėjų sandorių negalima nustatyti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Duomenys apie ateitį susiję su įmonės požiūriu į tai, kaip rinka vystysis, arba su strategija, kurios ji ketina laikytis toje rinkoje. Labai tikėtina, kad dėl keitimosi duomenimis apie ateitį kils problemų, ypač kai jie susiję su kainomis arba gamyba. Keičiantis duomenimis apie ateitį gali paaiškėti, kokios komercinės strategijos įmonė ketina laikytis rinkoje. Tokiu būdu gali būti žymiai sumažinta informacija besikeičiančių šalių konkurencija ir todėl gali būti apribota konkurencija.

55.

Taip pat reikėtų atsižvelgti į keitimosi informacija dažnumą. Kuo dažniau keičiamasi duomenimis, tuo greičiau konkurentai gali reaguoti. Tai palengvina atsakomųjų priemonių taikymą ir galiausiai sumažina paskatas imtis konkurencinių veiksmų rinkoje. Vadinamoji paslėpta konkurencija galėtų būti apribota.

56.

Vertinant poveikį rinkai (-oms), taip pat turėtų būti atkreipiamas dėmesys į tai, kokiu būdu duomenys atskleidžiami. Kuo labiau informacija dalijamasi su pirkėjais, tuo mažesnė tikimybė, kad dėl keitimosi informacija kils problemų. Priešingai, jeigu rinkos skaidrumas pagerinamas tik tiekėjų naudai, iš pirkėjų gali būti atimta galimybė gauti padidėjusios paslėptos konkurencijos naudą.

57.

Kalbant apie linijinę laivybą, kainos indeksais išreiškiami vidutiniai kainos už konteinerio vežimą jūra svyravimai. Kainos indeksu, grindžiamu tinkamai apibendrintais duomenimis apie kainą, greičiausiai nepažeidžiama Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, jeigu apibendrinimo lygis toks, kad informacija negalėtų būti išskaidyta, ir todėl pagal ją įmonės tiesiogiai arba netiesiogiai negalėtų nustatyti konkurencinės savo konkurentų strategijos. Jeigu kainos indeksu sumažinamos arba pašalinamos abejonės dėl rinkos veikimo, o dėl to apribojama įmonių konkurencija, tuomet pažeidžiama Sutarties 81 straipsnio 1 dalis. Vertinant galimą tokio kainos indekso poveikį tam tikroje atitinkamoje rinkoje, reikėtų atsižvelgti į duomenų apibendrinimo lygį, į tai, ar duomenys yra pasenę arba aktualūs, ir į indekso skelbimo dažnumą. Apskritai svarbu kartu vertinti visus atskirus bet kokios keitimosi informacija schemos elementus, siekiant atsižvelgti į galimą sąveiką, pavyzdžiui, keitimosi duomenimis apie pajėgumą ir apimtį sąveika su keitimusi duomenimis apie kainos indeksą.

58.

Vis dėlto dėl vežėjų keitimosi informacija, kuris riboja konkurenciją, gali padidėti veiksmingumas, pavyzdžiui, geresnis investicijų planavimas ir veiksmingesnis pajėgumo naudojimas. Toks padidėjęs veiksmingumas turės būti tinkamai pagrįstas ir perduodamas pirkėjams ir palygintas su antikonkurenciniu keitimosi informacija poveikiu pagal Sutarties 81 straipsnio 3 dalį. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad viena iš 81 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų yra ta, kad su vartotojais turėtų būti sąžiningai pasidalyta ribojančio susitarimo gaunama nauda. Jeigu tenkinamos visos keturios 81 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos, netaikomas Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas (52).

3.2.4.   Prekybos asociacijos

59.

Kaip bet kuriame sektoriuje, linijinės laivybos srityje diskusijos ir keitimasis informacija gali vykti prekybos asociacijoje, su sąlyga, kad asociacija nėra naudojama kaip a) forumas susitikimams dėl kartelių (53), b) struktūra, teikianti nariams antikonkurencinius sprendimus arba rekomendacijas (54) arba c) priemonė keistis informacija, kuri sumažina arba pašalina abejones dėl konkrečios rinkos veikimo, todėl apribojama įmonių konkurencija, tuo pačiu nesilaikant 81 straipsnio 3 dalies sąlygų (55). Tai reikėtų aiškiai atskirti nuo prekybos asociacijoje teisėtai rengiamų diskusijų, susijusių su, pavyzdžiui, techniniais ir aplinkos apsaugos standartais.

3.3.   Susitarimai dėl susivienijimo trampinės laivybos sektoriuje

60.

Laivybos susivienijimas – dažniausia horizontalaus bendradarbiavimo forma trampinės laivybos sektoriuje. Nėra visuotinio susivienijimo modelio. Tačiau, kaip nurodyta toliau, atrodo, kad kai kurios savybės yra bendros daugumai susivienijimų įvairiuose rinkos segmentuose.

61.

Standartinis laivybos susivienijimas suburia tam tikrus panašius laivus (56), priklausančius skirtingiems asmenims ir valdomus vienos administracijos. Susivienijimo vadovas paprastai atsakingas už komercinį vadovavimą (pavyzdžiui, bendrą rinkodarą (57), derybas dėl važtos tarifų ir pajamų bei reiso išlaidų centralizavimą (58)) ir komercinį valdymą (laivo judėjimo planavimą, nurodymų laivams davimą, agentų uostuose skyrimą, pirkėjų informavimą, važtos sąskaitų faktūrų išdavimą, bunkerių užsakymą, laivų pajamų rinkimą bei jų paskirstymą pagal iš anksto nustatytą paskirstymo sistemą ir pan.). Dažnai susivienijimo vadovo veiklą prižiūri bendras vykdomasis komitetas, atstovaujantis laivų savininkams. Kiekvienas savininkas paprastai yra atsakingas už techninį laivų eksploatavimą (saugą, įgulą, remontą, techninę priežiūrą ir pan.). Nors susivienijimo nariai bendrai siūlo paslaugas rinkoje, dažnai jie jas teikia atskirai.

62.

Iš šio apibūdinimo aišku, kad svarbiausia standartinio laivybos susivienijimo savybė – bendras pardavimas, turintis bendros gamybos bruožų. Todėl svarbūs paaiškinimai ir dėl bendro pardavimo, kaip bendro komercializacijos susitarimo rūšies, ir dėl bendros gamybos, pateikti Komisijos gairėse dėl EB sutarties 81 straipsnio taikymo horizontalaus bendradarbiavimo susitarimams (59). Kadangi susivienijimų savybės skiriasi, kiekvienas susivienijimas turi būti ištirtas kiekvienu konkrečiu atveju, siekiant nustatyti, remiantis svarbiausiu aspektu (60), ar jam taikoma 81 straipsnio 1 dalis, ir, jeigu taikoma, ar jis tenkina visas keturias 81 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas.

63.

Reglamente (EB) Nr. 1419/2006 numatyti pakeitimai tiesioginio poveikio nepadarė susivienijimams, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 (61), nes jie įsteigiami kaip bendra įmonė, kuri nuolat atlieka visas autonomiško ūkinio subjekto funkcijas (vadinamoji visas funkcijas atliekanti bendra įmonė, žr. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnio 4 dalį); tokie susivienijimai į šias gaires neįtraukti. Paaiškinimus dėl savarankiškumo galima rasti inter alia Komisijos konsoliduotame pranešime dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (62). Jeigu tokių susivienijimų tikslas arba poveikis – derinti savo patronuojančiųjų bendrovių konkurencinį elgesį, derinimas vertinamas pagal Sutarties 81 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytus kriterijus, siekiant nustatyti, ar veikla yra suderinama su bendrąja rinka (63).

3.3.1.   Susivienijimai, kuriems netaikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis

64.

Susitarimams dėl susivienijimo netaikomas Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas, jeigu susivienijimo dalyviai nėra arba negali būti konkurentai. Taip būtų tuo atveju, kai, pavyzdžiui, du arba daugiau laivų savininkų įsteigia laivybos susivienijimą, kurio tikslas – teikti pasiūlymus dėl frachtavimo sutarčių bei jas vykdyti, ir jeigu kaip atskiri rinkos dalyviai jie negalėtų sėkmingai teikti pasiūlymų dėl frachtavimo sutarčių arba negalėtų patys jų vykdyti. Ši išvada nėra nepaneigiama tais atvejais, kai tokie susivienijimai kartais gabena kitus krovinius, kurie sudaro nedidelę dalį visų gabenamų krovinių apimties.

65.

Susivienijimams, kurių veikla nedaro įtakos atitinkamiems konkurencijos kriterijams, nes jie yra nedidelės svarbos ir (arba) nedaro žymaus poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai (64), netaikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis.

3.3.2.   Susivienijimai, kuriems paprastai taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis

66.

Konkurentų, kurie apsiriboja bendru pardavimu, susitarimų dėl susivienijimo tikslas ir poveikis – koordinuoti šių konkurentų kainų nustatymo strategiją (65).

3.3.3.   Susivienijimai, kuriems gali būti taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis

67.

Jeigu susivienijimo tikslas nėra riboti konkurenciją, būtinas jo poveikio konkrečioje rinkoje tyrimas. Susitarimui taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, jeigu tikėtina, kad jis darys žymų neigiamą poveikį konkurencijos kriterijams rinkoje, pavyzdžiui, kainoms, išlaidoms, paslaugų įvairovei, paslaugų kokybei ir naujovėms. Susitarimai gali daryti tokį poveikį žymiai sumažindami susitarimo šalių konkurenciją arba jų ir trečiųjų šalių konkurenciją (66).

68.

Kai kurie trampinės laivybos susivienijimai nėra susiję su bendru pardavimu, tačiau jiems būdingas tam tikro lygio konkurencijos kriterijų koordinavimas (pvz., bendras tvarkaraščių sudarymas arba bendras pirkimas). Tokiais atvejais Sutarties 81 straipsnio 1 dalis taikoma tik tuomet, jeigu susitarimo šalys turi tam tikros įtakos rinkoje (67).

69.

Susivienijimo gebėjimas daryti žymų neigiamą poveikį rinkoje priklauso nuo ekonominių aplinkybių, atsižvelgiant į bendrą šalių įtaką rinkoje ir susitarimo pobūdį, taip pat kitus struktūrinius veiksnius atitinkamoje rinkoje. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar susitarimas dėl susivienijimo daro poveikį šalių elgesiui gretimose rinkose, glaudžiai susijusiose su rinka, kuriai tiesioginės įtakos turi bendradarbiavimas (68). Taip gali būti tuo atveju, kai, pavyzdžiui, susivienijimo rinka yra miškininkystės produktų gabenimas specialiais gretasienio formos laivais, (A rinka), o susivienijimo nariai taip pat naudoja laivus sausų piltinių krovinių rinkoje (B rinka).

70.

Kalbant apie struktūrinius veiksnius atitinkamoje rinkoje, jeigu susivienijimo rinkos dalis yra nedidelė, mažai tikėtina, kad dėl susivienijimo atsiras ribojantis poveikis. Vertinant atitinkamo susivienijimo poveikį atitinkamoje rinkoje reikėtų atsižvelgti į šiuos papildomus veiksnius: rinkos koncentraciją, konkurentų padėtį ir skaičių, rinkos dalių stabilumą laikui bėgant, narystę keliuose susivienijimuose, kliūtis ir tikimybę patekti į rinką, rinkos skaidrumą, transporto naudotojų kompensacinę perkamąją galią ir paslaugų pobūdį (pavyzdžiui, vienodas arba skirtingas paslaugas).

71.

Kalbant apie susitarimo pobūdį, reikėtų atsižvelgti į išlygas, kuriomis daromas poveikis susivienijimo arba jo narių elgesiui rinkoje, pvz., išlygos, kuriomis nariams draudžiama dalyvauti toje pačioje rinkoje už susivienijimo ribų (nekonkuravimo išlyga), įsipareigojimo nepasitraukti laikotarpis ir pranešimo apie pasitraukimą pateikimo terminas (pasitraukimo išlygos) ir keitimasis slapta komercine informacija. Taip pat reikėtų atsižvelgti į visus susivienijimų tarpusavio ryšius, susijusius su vadovybe arba nariais, taip pat su išlaidų ir pajamų pasidalijimu.

3.3.4.   Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymas

72.

Jeigu susivienijimams taikoma Sutarties 81 straipsnio 1 dalis, susijusios įmonės turi užtikrinti, kad jos tenkina visas keturias 81 straipsnio 3 dalies sąlygas (69). Tam tikri susitarimai nėra a priori išskiriami iš 81 straipsnio 3 dalies taikymo srities. Iš principo visiems konkurenciją ribojantiems susitarimams, kurie tenkina keturias 81 straipsnio 3 dalies sąlygas, yra taikoma išimties taisyklė. Ši analizė apima lanksčiąją skalę. Kuo didesnis pagal 81 straipsnio 1 dalies nuostatas nustatytas konkurencijos apribojimas, tuo didesnė turi būti nauda ir jos perdavimas vartotojams.

73.

Susijusios įmonės privalo įrodyti, kad dėl susivienijimo gerėja transporto paslaugos arba dėl didėjančio veiksmingumo skatinama techninė arba ekonominė pažanga. Veiksmingumas negali būti pasiektas dėl sąnaudų sumažinimo, dėl kurio neišvengiamai susilpnėja konkurencija, bet turi atsirasti dėl ekonominių veiksmų sujungimo.

74.

Didėjantis susivienijimų veiksmingumas gali būti, pavyzdžiui, geresnio pajėgumų panaudojimo rodiklių ir masto ekonomijos rezultatas. Trampinės laivybos susivienijimai paprastai bendrai planuoja laivų judėjimą, kad kuo plačiau geografiškai paskirstytų savo laivyną. Dėl laivų paskirstymo gali sumažėti kelionių su balastu skaičius, o tai gali bendrą susivienijimo pajėgumų panaudojimą ir galiausiai pasiekti masto ekonomijos.

75.

Vartotojai turi gauti tinkamą naudos dėl pasiekto didesnio veiksmingumo dalį. Remiantis Sutarties 81 straipsnio 3 dalimi, būtina atsižvelgti į visų vartotojų atitinkamoje rinkoje gaunamą naudą, o ne į naudą kiekvienam vartotojui atskirai (70). Naudos perdavimas vartotojams turi bent jau kompensuoti faktinį arba galimą neigiamą poveikį, kurį sukėlė konkurencijos apribojimas pagal 81 straipsnio 1 dalies nuostatas (71). Siekiant įvertinti naudos perdavimo vartotojams tikimybę, taip pat reikėtų išnagrinėti trampinės laivybos rinkų struktūrą ir paklausos elastingumą.

76.

Susivienijimas negali taikyti apribojimų, kurie nėra būtini veiksmingumui pasiekti. Šiuo atžvilgiu būtina patikrinti, ar šalys būtų galėję pasiekti veiksmingumą savo jėgomis. Atliekant šį vertinimą svarbu inter alia atsižvelgti į tai, koks yra mažiausias veiksmingumo mastas teikti įvairias paslaugas trampinės laivybos srityje. Be to, kiekviena ribojančio pobūdžio išlyga, įtraukta į susitarimą dėl susivienijimo, turi būti būtina nurodytam veiksmingumui pasiekti. Ribojančio pobūdžio išlygos gali būti pateisinamos ilgesniu laikotarpiu arba visu susivienijimo gyvavimo laikotarpiu arba tik pereinamuoju laikotarpiu.

77.

Galiausiai, susivienijimas neturi suteikti šalims galimybės panaikinti konkurenciją didelei atitinkamų paslaugų daliai.


(1)  2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1419/2006, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 4056/86, nustatantį išsamias Sutarties 85 ir 86 (dabar 81 ir 82) straipsnių taikymo jūrų transportui taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1/2003, išplečiant jo taikymo sritį, įtraukiant kabotažą ir tarptautines trampines paslaugas (OL L 269, 2006 9 28, p. 1).

(2)  Terminas „susitarimas“ apima susitarimus, įmonių asociacijų sprendimus ir suderintus veiksmus.

(3)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(4)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.

(5)  OL L 378, 1986 12 31, p. 4.

(6)  OL C 3, 2001 1 6, p. 2.

(7)  OL C 101, 2004 4 27, p. 97.

(8)  OL L 100, 2000 4 20, p. 24.

(9)  8 išnašoje minėto Komisijos reglamento (EB) Nr. 611/2005 3 konstatuojamoji dalis.

(10)  Komisija nustatė kelias savybes, būdingas specializuotam transportui, dėl kurių jis skiriasi nuo linijinių paslaugų ir trampinių laivų paslaugų. Jos susijusios su reguliarių paslaugų teikimu konkrečiai krovinių rūšiai. Paslaugos dažniausiai teikiamos pagal frachtavimo sutartis, naudojant specializuotus laivus, kurie yra techniškai pritaikyti ir (arba) pastatyti konkretiems kroviniams gabenti. 1994 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimo 94/980/EB byloje IV/34.446 – Transatlantic Agreement (OL L 376, 1994 12 31, p. 1) (toliau – TAA sprendimas), 47–49 punktai.

(11)  1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3577/92, taikančio laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364, 1992 12 12, p. 7) 1 straipsnis.

(12)  Bylos 42/84, Remia BV ir kiti prieš Komisiją, [1985] Rink. p. 2545, 22 punktas. Bylos 319/82 Ciments et Bétons de l'Est prieš Kerpen & Kerpen, [1983] Rink. p. 4173, 9 punktas.

(13)  OL C 101, 2004 4 27, p. 81.

(14)  Faktas, kad paslauga teikiama ne iš ES uosto arba ne į ES uostą savaime nereiškia, kad valstybių narių tarpusavio prekybai nepadaromas poveikis. Reikia atlikti kruopštų poveikio pirkėjams ir kitiems rinkos dalyviams, kurie naudojasi paslaugomis, Bendrijoje tyrimą, kad būtų nustatyta, ar jos patenka į Bendrijos jurisdikciją. Žr. Gaires dėl poveikio prekybai koncepcijos pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius, minėtas 13 išnašoje.

(15)  1992 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 93/82/EEB (Bylos IV/32.448 ir IV/32.450, CEWAL) OL L 34, 1993 2 10, p. 1, 90 punktas, patvirtintas Pirmosios instancijos teismo sprendimu sujungtose bylose T-24/93–T26/93 ir T-28/93, Compagnie Maritime Belge ir kiti prieš Europos Bendrijų Komisiją, [1996] Rink. p. II-1201, 205 punktas. TAA sprendimas, minėtas 10 išnašoje, 288–296 punktai, patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje T-395/94, Atlantic Container Line ir kiti prieš Komisiją (toliau – TAA Teismo sprendimas), 72–74 punktai; 1998 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimo 1999/243/EB (Byloje IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement) (toliau – TACA sprendimas) (OL L 95, 1999 4 9, p. 1) 386-396 punktai; 2002 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimo 2003/68/EB (Byloje COMP/37.396 – Pataisytas TACA) (toliau – pataisytas TACA sprendimas) (OL L 26, 2003 1 31, p. 53) 73 punktas.

(16)  Dėl poveikio prekybai taikymo paaiškinimo žr. 13 išnašoje minėtas Komisijos gaires.

(17)  OL C 372, 1997 12 9, p. 5.

(18)  Pranešimo dėl rinkos apibrėžimo, minėto 17 išnašoje, 8 dalis.

(19)  Pranešimo dėl rinkos apibrėžimo, minėto 17 išnašoje, 13 dalis.

(20)  1999 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas 1999/485/EB (Byla IV/34.250 – Europe Asia Trades Agreement) (OL L 193, 1999 7 26, p. 23); TAA sprendimas, minėtas 10 išnašoje, ir TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 60–84 punktai. Rinkos apibrėžimą, pateiktą TACA sprendime, patvirtino Pirmosios instancijos teismas sprendimu sujungtose bylose T-191/98, T-212/98–214/98, Atlantic Container Line AB ir kiti prieš Komisiją, [2003] Rink. p. II-3275, (toliau – TACA sprendimas), 781–883 punktai.

(21)  TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 62 punktas ir TACA Teismo sprendimo, minėto 20 išnašoje, 783–789 punktai.

(22)  TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 71 punktas.

(23)  TAA Teismo sprendimo, minėto 15 išnašoje, 273 punktas ir TACA Teismo sprendimo, minėto 20 išnašoje, 809 punktas.

(24)  TAA Teismo sprendimo, minėto 15 išnašoje, 281 punktas. 2005 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimo byloje Nr. COMP/M.3829 – MAERSK/PONL 13 punktas.

(25)  TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 62–75 punktai; TACA Teismo sprendimo, minėto 21 išnašoje, 795 punktas ir Komisijos sprendimo MAERSK/PON byloje, minėto 23 išnašoje, 13 ir 112–117 punktai.

(26)  TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 76–83 punktai ir pataisyto TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 39 punktas.

(27)  Pavyzdžiui, kelionės plano atžvilgiu esminiai gabenimo prašymo elementai yra: vežtinas krovinys, krovinio dydis, pakrovimo ir iškrovimo uostai, pakrovimo bei iškrovimo terminai arba galutinė diena, iki kada krovinys turi būti atgabentas, ir prašomo laivo techniniai duomenys.

(28)  Panašu, kad sektoriuje vyrauja nuomonė, kad skirtingų dydžių laivai sudaro atskiras rinkas. Specialiojoje spaudoje ir Baltic Exchange skelbiami kainų indeksai kiekvienam standartiniam laivo dydžiui. Konsultantų ataskaitose rinka dalijama pagal laivų dydžius.

(29)  Pavyzdžiui, skysti piltiniai kroviniai negali būti vežami laivais, skirtais sausiems biriems kroviniams vežti, arba sušaldyti kroviniai negali būti gabenami laivais, skirtais automobiliams vežti. Daugelis naftos tanklaivių gali vežti neperdirbtus ir perdirbtus naftos produktus. Tačiau tanklaivis negali vežti perdirbtų produktų netrukus po neperdirbtų produktų gabenimo.

(30)  Gali prireikti tik vienos dienos laivo, skirto sausiems biriems kroviniams gabenti ir kuris gabeno anglį, valymo proceso, kuris gali būti atliktas kelionėje su balastu, kad jis galėtų gabenti grūdus. Kitose trampinės laivybos rinkose valymo laikotarpis gali būti ilgesnis.

(31)  2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams ir dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2978/94 panaikinimo (OL L 64, 2002 3 7).

(32)  TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 85 punktas; pataisyto TACA sprendimo, minėto 15 išnašoje, 85–86 punktai ir TACA Teismo sprendimo, minėto 20 išnašoje, 924, 925 ir 927 punktai.

(33)  Priklausomai nuo atitinkamos trampinės laivybos rinkos ypatybių gali būti numatyti trumpesni laikotarpiai, pvz., rinkose, kuriose frachtavimo sutartys sudaromos trumpesniems negu vieneri metai laikotarpiams.

(34)  2000 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimo 2000/627/EB (Byla IV/34.018 – Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)) (OL L 268, 2000 10 20, p. 1), 153 punktas. Pirmosios instancijos teismo 1997 m. spalio 21 d. sprendimo byloje T-229/94, Deutsche Bahn AG prieš Komisiją, [1997] Rink. p. II-1689, 37 punktas.

(35)  Reglamentas (EB) Nr. 823/2000, minėtas 8 išnašoje, taikomas tarptautinėms lainerių transporto paslaugoms, teikiamoms iš vieno ar daugiau arba į vieną ar daugiau Bendrijos uostų ir susijusioms išimtinai su krovinių vežimu (dažniausiai konteineriuose), žr. 1, 2 straipsnius ir 3 straipsnio 2 dalies g punktą.

(36)  Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-49/92 P, Komisija prieš Anic Partecipazioni, [1999] Rink. P. I–4125, 121–126 punktai.

(37)  Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-7/95 P, John Deere prieš Komisiją, [1998] Rink p. I-3111, 90 punktas ir Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-194/99 P, Thyssen Stahl prieš Komisiją, [2003] Rink. p. I-10821, 81 punktas.

(38)  2006 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-238/05, Asnef–Equifax prieš Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), [2006], Rink. p. I-11125, 52 punktas ir Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-49/92 P, Komisija prieš Anic Partecipazioni, minėto 36 išnašoje, 116 ir 117 punktai.

(39)  Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir C-125/85– C-129/85 A. Ahlström Osakeyhtiö ir kiti prieš Komisiją, [1993] Rink. p. I-01307, 59–65 punktai.

(40)  Sprendimo byloje C-7/95 P, John Deere prieš Komisiją, minėto 37 išnašoje, 88 punktas.

(41)  Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje T-35/92, John Deere Ltd prieš Komisiją, [1994] Rink. p. II-957, 51 punktas, apeliacine tvarka patvirtintas sprendimu byloje C-7/95 P, John Deere Ltd prieš Komisiją, minimu 37 išnašoje, 89 punktas, ir vėliau – sprendimas byloje Asnef–Equifax prieš Ausbanc, minėtas 38 išnašoje.

(42)  Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje T-141/94, Thyssen Stahl AG prieš Komisiją, [1999] Rink. p. II-347, 402 ir 403 punktai.

(43)  Sprendimo byloje C-7/95 P, John Deere Ltd prieš Komisiją, minėto 37 išnašoje, 75–77 punktai.

(44)  Gairių dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtų 7 išnašoje, 16 dalis.

(45)  Gairės dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtos 7 išnašoje.

(46)  Gairių dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtų 7 išnašoje, 25 dalis.

(47)  Linijinėje laivyboje egzistuoja veiklos ir (arba) struktūriniai konkurentų tarpusavio ryšiai, pavyzdžiui, konsorciumų susitarimų sudarymas ir (arba) vykdymas, dėl kurių laivybos linijos gali keistis informacija siekdamos teikti bendras paslaugas. Vertinant papildomo keitimosi informacija poveikį konkrečioje rinkoje kiekvienu konkrečiu atveju reikės atsižvelgti į bet kokių tokių ryšių buvimą.

(48)  TACA Teismo sprendimo, minėto 20 išnašoje, 1154 punktas.

(49)  1977 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 78/252/EEB byloje IV/29.176 – Vegetable Parchment (OL L 70, 1978 3 13, p. 54).

(50)  1992 m. vasario 17 d. Komisijos sprendimo 92/157/EEB byloje IV/31.370 – UK Agricultural Tractor Registration Exchange (OL L 68, 1992 3 13, p. 19), 50 punktas.

(51)  1997 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimo 98/4/EAPB byloje IV/36.069 – Wirtschaftsvereinigung Stahl (OL L 1, 1998 1 3, p. 10), 17 punktas.

(52)  Gairės dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtos 7 išnašoje.

(53)  2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas 2004/421/EB byloje COMP/38.240 – Industrial tubes (OL L 125, 2004 4 28, p. 50).

(54)  1982 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 82/896/EEB byloje IV/29.883 – AROW/BNIC (OL L 379, 1982 12 31, p. 1); 1996 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimas 96/438/EEB byloje IV/34.983 – Fenex, OL L 181, 1996 7 20, p. 28.

(55)  Komisijos sprendimas 92/157/EEB (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), minėtas 50 išnašoje.

(56)  Todėl susivienijimas gali paskatinti svarbių frachtavimo sutarčių sudarymą, sujungti įvairias frachtavimo sutartis ir sumažinti kelionių su balastu skaičių, nes laivyno veikla atidžiai planuojama.

(57)  Pavyzdžiui, susivienijimo laivai rinkoje pateikiami kaip vienas komercinis vienetas, siūlantis transporto sprendimus, neatsižvelgiant į tai, kuris laivas bus naudojamas konkrečiam reisui.

(58)  Pavyzdžiui, susivienijimo pajamas renka centrinė administracija, o jos vėliau paskirstomos dalyviams pagal sudėtingą paskirstymo sistemą.

(59)  Gairių, minėtų 6 išnašoje, atitinkamai 5 ir 3 skyriai.

(60)  Horizontalaus bendradarbiavimo gairių, minėtų 6 išnašoje, 12 dalis.

(61)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

(62)  OL C 95, 2008 4 16, p. 1.

(63)  Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 2 straipsnio 4 dalis.

(64)  Komisijos pranešimas dėl nedidelės svarbos susitarimų, kurie nežymiai riboja konkurenciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį (OL C 368, 2001 12 22, p. 13) ir Gairės dėl poveikio prekybai koncepcijos, minėtos 13 išnašoje.

(65)  Horizontalaus bendradarbiavimo gairių, minėtų 6 išnašoje, 5 dalis. Nepriklausomų laivų brokerių kainos nustatymo veiksmai sudarant gabenimo sutartį nepatenka į šią grupę.

(66)  Gairės dėl 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtos 7 išnašoje.

(67)  Horizontalaus bendradarbiavimo gairių, minėtų 6 išnašoje, 149 dalis.

(68)  Horizontalaus bendradarbiavimo gairių, minėtų 6 išnašoje, 142 dalis.

(69)  Gairės dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtos 7 išnašoje.

(70)  Sprendimo byloje Asnef–Equifax prieš Ausbanc, minimo 38 išnašoje, 70 punktas.

(71)  Gairių dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo, minėtų 7 išnašoje, 24 dalis.


26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/15


Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.

(Paskelbtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004  (1) 13 arba 38 straipsnį)

(2008/C 245/03)

—   Leidimas prekiauti (pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį): išduotas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

INN

(Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Vaisto forma

ATC kodas

(Anatominis terapinis cheminis kodas)

Pranešimo data

2008 8 28

INTELENCE

etravirinas

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/08/468/001

Tabletės

(Netaikoma)

2008 9 1

2008 8 29

Vimpat

Lakozamidas

UCB S.A.

Allée de la Recherche, 60/Researchdreef, 60

B-1070 Bruxelles/B-1070 Brussel

EU/1/08/470/001-013

Plėvele dengta tabletė

N03AX18

2008 9 2

EU/1/08/470/014-015

Sirupas

EU/1/08/470/016

Infuzinis tirpalas

—   Leidimas prekiauti (pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį): pakeistas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2008 8 4

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon

Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/001-037

2008 8 6

2008 8 8

Champix

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/06/360/001-012

2008 8 12

2008 8 8

Vectibix

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/07/423/001-003

2008 8 12

2008 8 8

Infanrix hexa

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/00/152/001-018

2008 8 12

2008 8 8

Evista

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

2008 8 12

2008 8 8

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

2008 8 12

2008 8 11

Optruma

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

2008 8 13

2008 8 13

Silapo

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

EU/1/07/432/001-022

2008 8 15

2008 8 13

Retacrit

HOSPIRA Enterprises B.V.

Taurusavenue 19-21b

2132 LS Hoofddorp

Nederland

EU/1/07/431/001-019

2008 8 15

2008 8 13

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2008 8 15

2008 8 13

Hepsera

Gilead Sciences International Limited

Cambridge CB21 6GT

United Kingdom

EU/1/03/251/001-002

2008 8 15

2008 8 13

Infanrix penta

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/00/153/001-010

2008 8 18

2008 8 13

Cervarix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/07/419/001-009

2008 8 18

2008 8 22

Evista

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

EU/1/98/073/001-004

2008 8 26

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

2008 8 22

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/01/172/001-006

2008 8 26

2008 8 22

Baraclude

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/343/001-007

2008 8 26

2008 8 22

SUTENT

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/06/347/001-006

2008 8 26

2008 8 22

Fosavance

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/05/310/001-009

2008 8 26

2008 8 22

Zalasta

KRKA d.d.

Šmarješka cesta 6

SLO-8501 Novo mesto

EU/1/07/415/001-056

2008 8 26

2008 8 22

Arixtra

Glaxo Group Ltd

Greenford Road

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/02/206/001-035

2008 8 26

2008 8 22

Revlimid

Celgene Europe Limited

Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire SL4 1EP

United Kingdom

EU/1/07/391/001-004

2008 8 26

2008 8 25

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-020

EU/1/04/276/024-036

2008 8 27

2008 8 25

TARGRETIN

Eisai Limited

3 Shortlands

London W6 8EE

United Kingdom

EU/1/01/178/001

2008 8 27

2008 8 25

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

2008 8 27

2008 8 25

Sifrol

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/97/050/001-006

EU/1/97/050/009-012

2008 8 27

2008 8 25

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2008 8 27

2008 8 25

Revatio

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/318/001

2008 8 27

2008 8 25

Prialt

Eisai Limited

3 Shortlands

London W6 8EE

United Kingdom

EU/1/04/302/001-004

2008 8 27

2008 8 25

NovoSeven

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/96/006/001-006

2008 8 27

2008 8 26

Viagra

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/98/077/002-004

EU/1/98/077/006-008

EU/1/98/077/010-019

2008 8 28

2008 8 28

Rasilez

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/405/001-020

2008 9 1

2008 8 28

Tekturna

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/408/001-020

2008 9 1

2008 8 28

Raptiva

Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

United Kingdom

EU/1/04/291/001-003

2008 9 1

2008 8 28

ISENTRESS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/07/436/001-002

2008 9 1

2008 8 28

Enviage

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/406/001-020

2008 9 1

2008 8 28

Sprimeo

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/407/001-020

2008 9 1

2008 8 28

Riprazo

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/07/409/001-020

2008 9 1

2008 8 29

Avastin

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/04/300/001-002

2008 9 2

2008 8 29

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino, 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-073

2008 9 2

2008 8 29

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane

South Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

2008 9 1

2008 8 29

Velcade

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/04/274/001-002

2009 9 2

2008 8 29

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2009 9 2

2008 8 29

Prezista

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/1/06/380/001

2009 9 2

2008 8 29

Truvada

Gilead Sciences International Limited

Cambridge CB21 6GT

United Kingdom

EU/1/04/305/001-002

2009 9 2

2008 8 29

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/038-055

2009 9 2

2008 8 29

Neupro

Schwarz Pharma Ltd

Shannon Industrial Estate

Co.Clare

Ireland

EU/1/05/331/001-055

2009 9 2

—   Leidimas prekiauti (pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį): panaikintas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2008 8 22

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

2008 8 26

2008 8 28

Quintanrix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/04/301/001-005

2008 9 1

—   Leidimas prekiauti (pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 38 straipsnį): pakeistas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2008 8 13

Dexdomitor

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

EU/2/02/033/001-002

2008 8 15

2008 8 22

Suvaxyn Aujeszky

Fort Dodge Animal Health Holland

C.J. van Houtenlaan 36

1381 CP Weesp

Nederland

EU/2/98/009/001-006

2008 8 26

2008 8 25

Zubrin

Schering-Plough Limited

Schering-Plough House

Shire Park

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1TW

United Kingdom

EU/2/00/028/002-008

2008 8 27

2008 8 25

Circovac

Merial

29, Avenue Tony Garnier

F-69007 Lyon

EU/2/07/075/001-004

2008 8 27

2008 8 25

Profender

Bayer HealthCare AG

D-51368 Leverkusen

EU/2/05/054/018-031

2008 8 27

Pageidaujantys susipažinti su konkrečių vaistų viešo įvertinimo ataskaita ir su sprendimais dėl jų gali kreiptis į Europos vaistų agentūrą:

The European Medicines Agency

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/21


Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.

(Sprendimai priimti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB  (1) 34 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB  (2) 38 straipsnį)

(2008/C 245/04)

—   Nacionalinis leidimas prekiauti sustabdytas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas (-ai)

Leidimo turėtojas(ai)

Susijusi valstybė narė

Pranešimo data

2008 8 13

Coxtral gel

Žr. Priedą I

Žr. Priedą I

2008 9 18


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.


I PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ/RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė

Rinkodaros teisės turėtojas

Pareiškėjas

Pavadinimas

Stiprumas

Farmacinė forma

Vartojimo būdas

Kiekis

(koncentracija)

Čekijos Respublika

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

 

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Estija

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Vengrija

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Lietuva

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Latvija

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Lenkija

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g

Slovakija

 

Zentiva a. s.

U Kabelovny 130

Dolní Měcholupy

CZ-102 37 Praha 10

Coxtral Gel

30 mg/g

Gelis

Vartoti ant odos

30 mg/g


V Skelbimai

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Komisija

26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/23


Kvietimas pareikšti susidomėjimą siekiant tapti mokslinio rizikos vertinimo mokslinių komitetų konsultacinio padalinio nariu ir būti įtrauktam į ekspertų duomenų bazę

(2008/C 245/05)

Šis kvietimas skirtas mokslininkams, pageidaujantiems, kad būtų svarstoma jų kandidatūra dėl priėmimo į Europos Komisijos vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos konsultacinį padalinį. Mokslinių komitetų ir ekspertų konsultacinis padalinys įsteigtas Komisijos sprendimu 2008/721/EB, kurį galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm.

Mokslinio rizikos vertinimo vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos srityse konsultaciniam padaliniui priklauso:

a)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK);

b)

Sveikatos ir aplinkos pavojų mokslinis komitetas (toliau – SAPMK);

c)

Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (toliau – ANNSPMK);

d)

Rizikos vertinimo mokslinių konsultantų grupė (toliau – grupė), kuri rems mokslinių komitetų veiklą.

Mokslinių komitetų ir grupės paskirtis – Komisijos prašymu teikti aukštos kokybės ir nepriklausomas mokslines konsultacijas klausimais, susijusiais su vartotojų sauga arba pavojumi visuomenės sveikatai ar aplinkai (išskyrus su maisto produktais susijusius klausimus). Komitetai taip pat atkreipia Komisijos dėmesį į savo kompetencijos sričiai priklausančias specifines ar naujas problemas. Konsultacinis padalinys dirba laikydamasis kokybiškumo, nepriklausomumo ir skaidrumo principų.

Siekdama suteikti daugiau galimybių naudotis įvairiapuse patirtimi ir palengvinti konsultacinio padalinio darbą, Komisija taip pat ketina sudaryti ekspertų duomenų bazę.

Konsultacinio padalinio sudėtis ir veiklos sritys

Kiekvieną komitetą – VSMK, SAPMK ir ANNSPMK – sudarys ne daugiau kaip 17 narių. Pačių komitetų iniciatyva į juos gali būti įtraukti ne daugiau kaip 5 grupės moksliniai konsultantai, kurie padėtų komitetui sprendžiant konkrečius klausimus. Šie asocijuoti nariai dalyvauja komiteto veikloje ir diskusijose, susijusiose su svarstomu klausimu, atlikdami tas pačias funkcijas ir turėdami tą pačią atsakomybę ir teises kaip ir tikrieji komiteto nariai. Komisija gali prašyti grupės narių visam laikui pakeisti mokslinių komitetų narius, kurie atsistatydina arba kurių narystė baigiasi. Grupės nariams gali tekti dalyvauti skirtingų darbo grupių veikloje, teikti skubias konsultacijas Komisijai paprašius arba dalyvauti teminiuose seminaruose ar moksliniuose posėdžiuose. Atsižvelgdama į mokslinių konsultacijų poreikį, Komisija gali bet kada priimti sprendimą dėl grupės mokslinių konsultantų skaičiaus pakeitimo.

Komisija konsultacinio padalinio narius skiria atsižvelgdama į jų kompetenciją vienoje ar keliose srityse taip, kad bendrai būtų atstovaujamos kiek galima įvairesnės mokslo sritys. Kompetencijos sritys nustatytos Sprendimo 2008/721/EB I priede.

Mokslinių komitetų nariais asmenys skiriami trejiems metams ir ne daugiau kaip trims kadencijoms iš eilės. Jie savo pareigas eina tol, kol pakeičiami kitais nariais arba jų kadencija pratęsiama. Grupės moksliniais konsultantais asmenys skiriami penkeriems metams, o jų kadencija gali būti pratęsiama.

Kandidatai gali pageidauti būti įtraukti į rizikos sveikatai, saugumui ir aplinkai vertinimo išorės ekspertų duomenų bazę. Ši galimybė nurodyta paraiškos formoje. Pareiškėjai, pageidaujantys tik būti įtraukti į duomenų bazę, priimami nuolat. Šie išorės ekspertai gali būti kviečiami ad hoc pagrindu dalyvauti mokslinių komitetų veikloje sprendžiant tam tikrus klausimus kaip darbo grupių nariai arba rengiant klausymus ir seminarus. Šiuo atveju netaikomas toliau nurodytas mokslinių komitetų ir grupių nariams keliamas reikalavimas turėti dešimties metų patirtį.

Apskritai, susidomėję mokslininkai gali teikti paraiškas dėl narystės: i) moksliniuose komitetuose ir (arba) ii) grupėje, ir (arba) iii) dėl įtraukimo į išorės ekspertų duomenų bazę.

Tinkamumas

Pareiškėjai privalo:

turėti universitetinį atitinkamos srities išsilavinimą, pageidautina pagal antrosios pakopos studijų programą,

turėti ne mažiau kaip dešimties metų profesinę patirtį (netaikoma pareiškėjams, kurie pageidauja tik būti įtraukti į duomenų bazę),

gerai mokėti anglų kalbą.

Šiame konkurse gali dalyvauti mokslininkai iš Europos ir kitų šalių.

Atrankos kriterijai

Pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie turi:

profesinės patirties, kuri gali būti pritaikyta Sprendimo 2008/721/EB I priede nurodytose komitetų kompetencijos srityse,

patirties atliekant rizikos vertinimą ir (arba) teikiant mokslines konsultacijas, ypač su vartotojų sauga, visuomenės sveikata ir aplinka susijusiose srityse,

analitinių įgūdžių, t. y. geba analizuoti sudėtingą informaciją ir medžiagą bei recenzuoti kolegų mokslinius darbus ir publikacijas,

įrodytą mokslinę specializaciją vienoje arba, pageidautina, keliose srityse, susijusiose su ta sritimi, kurioje dirba pareiškėją dominantis mokslinis komitetas (-ai),

profesinės darbo įvairiose mokslo srityse ir tarptautinėje aplinkoje patirties,

vadovavimo ir (arba) organizacinių, visų pirma pirmininkavimo darbo grupėms ir jų veiklos organizavimo, įgūdžių.

Atrankos tvarka

Atranka vyks trimis etapais:

i)

paraiškų priimtinumo tikrinimas;

ii)

lyginamasis vertinimas ir tinkamiausių kandidatų sąrašo sudarymas;

iii)

mokslinių komitetų ir grupės narių skyrimas iš sąraše esančių kandidatų.

Atrankos komisiją (-as) sudarys Komisijos tarnybų, atsakingų už vartotojų ir produktų saugos, visuomenės sveikatos, aplinkos ir mokslinių tyrimų sričių politiką ir teisės aktus, atstovai. Atrankos komisijai (-oms) pirmininkaus nepriklausomas (-i) išorės vyresnysis (-ieji) mokslininkas (-ai). Kiekvieną paraišką atskirai pagal atrankos kriterijus vertins mažiausiai du atrankos komisijos nariai. Atrenkant kandidatus bus atsižvelgiama į: patirtį ir mokslines žinias, nepriklausomumą (siekiama išvengti interesų konfliktų), skirtingų geografinių regionų atstovavimą ir lyčių pusiausvyrą.

Narių skyrimas

Komisija mokslinių komitetų ir grupės narius skirs iš atrankos komisijų sudaryto kandidatų sąrašo. Vienas asmuo gali būti paskirtas tik vieno komiteto nariu. Komisija kandidatą gali paskirti kito nei paraiškoje nurodyto komiteto nariu, jei šiam komitetui būtina kandidato patirtis ir jei jis sutinka. Mokslinių komitetų ar grupės nariais nepaskirti mokslininkai įtraukiami į išorės ekspertų bazę.

Konsultacinio padalinio nariais paskirtų asmenų vardai ir pavardės skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

Nepriklausomumas

Konsultacinio padalinio nariai skiriami asmeniškai. Pareiškėjų prašoma deklaruoti, kad įsipareigoja veikti nepriklausomai nuo bet kokios išorės įtakos ir pranešti apie bet kokius interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jų nepriklausomumo. Jų bus prašoma patvirtinti, kad paskirti nariais jie sutiks kasmet pranešti apie interesus žinodami, kad jie bus paviešinti.

Darbo krūvis ir atlygiai

Pareiškėjai turi būti pasirengę reguliariai dalyvauti posėdžiuose, aktyviai dalyvauti mokslinėse diskusijose, nagrinėti dokumentus ir teikti pastabas per komitetų ir jų darbo grupių posėdžius, prireikus dalyvauti seminaruose ir klausymuose ir ad hoc pagrindu tapti darbo grupių pirmininkais ir (arba) pranešėjais. Dauguma darbinių dokumentų parengti anglų kalba, posėdžiai taip pat vyksta anglų kalba. Pareiškėjai turi atkreipti dėmesį į tai, kad posėdžiams paprastai reikia rengtis iš anksto. Planuojama, kad kiekvienas komitetas į plenarines sesijas rinksis nuo penkių iki dešimties kartų per metus. Darbo grupėse dalyvaujantys nariai posėdžiuose turės dalyvauti dažniau. Tvarkydami dokumentus ir jais keisdamiesi kandidatai turėtų noriai naudotis elektroninėmis priemonėmis.

Konsultacinio padalinio nariai ir išorės ekspertai turės teisę į atlygį už dalyvavimą komitetų posėdžiuose ir pranešėjo konkrečiu klausimu pareigas. Atlygis numatytas Sprendimo 2008/721/EB III priede. Nariai taip pat turės teisę į išmokas, skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, pagal Komisijos nustatytas taisykles.

Paraiškų teikimo tvarka

Susidomėję mokslininkai nuo 2008 m. rugsėjo 20 d. kviečiami užpildyti ir pateikti elektroninę paraiškos formą, prie kurios reikia pridėti gyvenimo aprašymą ir publikacijų sąrašą. Pildant paraiškos formą būtina turėti įdiegtą „Adobe Acrobat Reader 9.0“ programą, kurią galima atsisiųsti iš

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Pranešimas apie paraiškų teikimą skelbiamas ir paraiškos forma pateikiama internete:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/call_expression_en.htm.

Paraiškas dalyvauti konkurse dėl narystės konsultaciniame padalinyje galima teikti iki 2008 m. spalio 31 d. Bus svarstomos tik elektroninės pirmiau nurodytu interneto adresu pateiktos paraiškos.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad registruotis į ekspertų duomenų bazę galima nuolat (terminas nenustatytas). Duomenų bazėje užsiregistravę pareiškėjai turės atnaujinti teikiamą informaciją kartą per dvejus metus.

Paraiška nagrinėjama tik tuo atveju, jei pateikiama:

užpildyta privaloma paraiškos forma,

gyvenimo aprašymas, pageidautina ne ilgesnis kaip trys puslapiai (pridedamas prie paraiškos formos),

pareiškėjo mokslinių publikacijų sąrašas (pridedamas prie paraiškos formos),

tinkamai užpildyta interesų deklaracija (pateikiama paraiškos formoje).

Vėliau gali būti prašoma pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Visa paraiškose pateikta informacija laikoma konfidencialia. Komisija informuos kandidatus apie atrankos rezultatus kiek įmanoma greičiau.


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/26


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 245/06)

1.

2008 m. rugsėjo 17 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po bylos perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „System Capital Management Limited“ (toliau – SCM, Kipras) ir „Energees Investments Limited“ (toliau – „Energees“, Kipras), priklausančios grupei SMART, pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonių„Metinvest B.V“ (toliau – MIBV, Nyderlandai), ir jos pavaldžiųjų įmonių „Makeeva Metallurgical Plant“ (toliau – MMZ, Ukraina) ir „Promet Steel JSC“ (toliau – „Promet“, Bulgarija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

SCM: įvairių metalo rūšių ir anglių gamyba,

„Energees“: plieno gamyba,

MIBV: geležies rūdos ir anglies gavyba, plieno pusgaminių ir gaminių gamyba,

MMZ: plieno žaliavos medžiagų gamyba bei pardavimas ir vartotojams skirtų produktų gamyba plieno sektoriuje,

„Promet“: vartotojams skirtų produktų gamyba plieno sektoriuje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5251 — System Capital Management-Energies/Metinvest adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/27


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 245/07)

1.

2008 m. rugsėjo 17 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „OEP Holding Corporation“ (toliau – OEP, JAV), netiesiogiai pavaldi įmonei „J.P Morgan Chase & Co.“ (JAV), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Pfleiderer AG“ (toliau – „Pfleiderer“, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

OEP: privataus kapitalo fondas,

„Pfleiderer“: medienos kompozito, paviršiaus apdailos produktų ir laminuotų grindų gamyba, platinimas ir rinkodara.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeriais (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5178 — OEP/Pfleiderer adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussels


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


Klaidų ištaisymas

26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/28


Komisijos pranešimo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas — Italijos atliekami su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo maršrutu Pantelerija–Trapanis pakeitimai — klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 230, 2008 m. rugsėjo 9 d. )

(2008/C 245/08)

17 puslapis, pranešimo tekstas keičiamas taip:

„Pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punktą Italijos vyriausybė nusprendė iš dalies pakeisti 2006 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 112 paskelbtus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo maršrutu Pantelerija–Trapanis, iš dalies pakeistus 2007 m. birželio 26 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 141 ir 2008 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 121 paskelbtais pakeitimais.

Laikantis su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų 2.4 punkto c papunkčio, tarifai keičiami taip:

Maršrutas

Naujas tarifas

(be PVM)

Pantelerija–Trapanis arba Trapanis–Pantelerija

26,53 EUR

Kiti, 2006 m. gegužės 12 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 112 paskelbti, su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai nekeičiami.“


26.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 245/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.