ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 8

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. sausio 12d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2008/C 008/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys
OL C 315, 2007 12 22

1

 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2008/C 008/02

Byla C-525/04 P 2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Ispanijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją, Lenzing AG (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Įmokų, pridėtinių mokesčių už vėlavimą ir mokėtinų palūkanų neišieškojimas — Priimtinumas — Privataus kreditoriaus kriterijus)

2

2008/C 008/03

Byla C-260/05 P 2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Sniace, SA prieš Europos Bendrijų Komisiją, Austrijos Respubliką, Lenzing Fibers GmbH (buvusią Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Priimtinumas — Konkrečiai su ieškovu susijęs aktas)

2

2008/C 008/04

Byla C-319/05 2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo — EB 28 ir 30 straipsniai — Direktyva 2001/83/EB — Česnako preparatas kapsulėmis — Preparatas, kuriuo teisėtai prekiaujama kaip maisto papildu kai kuriose valstybėse narėse — Vaistams priskirtas preparatas importo valstybėje narėje — Vaisto sąvoka — Kliūtis — Pateisinimas — Visuomenės sveikata — Proporcingumas)

3

2008/C 008/05

Byla C-330/05 2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Hovrätten för Övre Norrland (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Fredrik Granberg (Akcizo mokestis — Mineralinis kuras — Neįprastas transportavimas)

3

2008/C 008/06

Byla C-162/06 2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) International Mail Spain SL prieš Administración del Estrado, Correos (Direktyva 97/67/EB — Pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrosios taisyklės — Pašto paslaugų liberalizavimas — Galimybė rezervuoti tarptautinį paštą universaliojo pašto paslaugos teikėjui, kiek tai yra būtina siekiant užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą)

4

2008/C 008/07

Byla C-59/07 2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/109/EB — Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

4

2008/C 008/08

Byla C-465/07 2007 m. spalio 17 d.Nederlandse Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. ir N. Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Byla C-466/07 2007 m. spalio 22 d.Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dietmar Klarenberg prieš Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Byla C-469/07 2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

6

2008/C 008/11

Byla C-477/07 2007 m. spalio 29 d.Hof van Beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerlach & Co. NV prieš Belgische Staat

6

2008/C 008/12

Byla C-482/07 2007 m. lapkričio 2 d.Rechtbank's Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AHP Manufacturing BV prieš Bureau voor de Industiële Eigendom, taip pat žinomą ir kitu pavadinimuOctrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Byla C-483/07 P 2007 m. lapkričio 5 d.Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. rugpjūčio 28 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutarties byloje T-46/06 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG prieš Europos Bendrijų Komisiją

7

2008/C 008/14

Byla C-484/07 2007 m. spalio 31 d. Rurmonde posėdžiaujančio Rechtbank's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fatma Pehlivan prieš Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Byla C-487/07 2007 m. lapkričio 5 d.Court of Appeal (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie prieš Bellure NV, Malaika Investments Ltd, (veikiančią kaip Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Byla C-488/07 2007 m. lapkričio 5 d.Court of Session (Škotija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Royal Bank of Scotland plc prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Byla C-494/07 2007 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

10

2008/C 008/18

Byla C-507/07 2007 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

10

 

Pirmosios instancijos teismas

2008/C 008/19

Sujungtos bylos T-3/00 ir T-337/04 2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Pitsiorlas prieš Tarybą ir ECB (Teisė susipažinti su dokumentais — Bazelio-Niborgo susitarimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Ginčytini teisės aktai — Motyvavimas — Prieštaravimas dėl teisėtumo — Sprendimas 93/731/EB — Europos centrinio banko darbo reglamentas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Bendrijos deliktinė atsakomybės už institucijų neteisėtais veiksmais padarytą žalą — Žala — Priežastinis ryšys)

11

2008/C 008/20

Byla T-205/04 2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ianniello prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Vertinimas už 2001-2002 m. laikotarpį — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

11

2008/C 008/21

Byla T-308/04 2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ianniello prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl panaikinimo — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Vertinimas už 2001-2002 m. laikotarpį — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

12

2008/C 008/22

Byla T-103/05 2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas P prieš Europos Bendrijų Komisiją (Pareigūnai — Atlyginimas — Neteisėtas neatvykimas į darbą — Atlyginimo nemokėjimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnis — Medicininė pažyma)

12

2008/C 008/23

Byla T-214/05 2007 m. lapkričio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Vounakis prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Karjeros raidos ataskaita — 2003 m. įvertinimas — Siektinų tikslų apibrėžimas — Motyvavimo pareiga — Skirtų balų ir pastabų neatitikimas — Akivaizdi vertinimo klaida)

12

2008/C 008/24

Byla T-434/05 2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Gateway prieš VRDTFujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ACTIVY Media Gateway paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai Gateway ir GATEWAY — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis)

13

2008/C 008/25

Byla T-458/05 2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Tegometall International prieš VRDTWuppermann (TEK) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TEK paraiška — Ginčo dalykas — Teisės į gynybą užtikrinimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b, c ir g punktai bei 51 straipsnio 1 dalies a punktas)

13

2008/C 008/26

Byla T-111/06 2007 m. lapkričio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Wesergold Getränkeindustrie prieš VRDTLidl Stiftung (VITAL FIT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo VITAL FIT paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VITAFIT — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Teisė būti išklausytam — Pareiga motyvuoti)

14

2008/C 008/27

Byla T-149/06 2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Castellani prieš VRDTMarkant Handels und Service (CASTELLANI) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo CASTELLANI paraiška — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai CASTELLUM ir CASTELLUCA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2008/C 008/28

Byla T-418/05 2007 m. lapkričio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Investire Partecipazioni prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — ERPF — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Parengiamasis aktas — Nepriimtinumas)

15

2008/C 008/29

Byla T-102/06 2007 m. lapkričio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Investire Partecipazioni prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — ERPF — Finansinės paramos sumažinimas — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

15

2008/C 008/30

Byla T-183/07 R 2007 m. lapkričio 9 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Lenkijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją (Laikinosios apsaugos priemonės — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema — Lenkijos nacionalinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimų paskirstymo planas 2008-2012 metų laikotarpiui — Neigiamas Komisijos sprendimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

16

2008/C 008/31

Byla T-215/07 R 2007 m. lapkričio 15 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis byloje Donnici prieš Parlamentą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Europos Parlemento sprendimas — Išrinktųjų asmenų įgaliojimų patikrinimas — Parlamento nario mandato panaikinimas pritaikius nacionalinę rinkimų teisę — Prašymas sustabdyti vykdymą — Priimtinumas — Fumus boni juris — Skuba — Interesų palyginimas)

16

2008/C 008/32

Byla T-398/07 2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

17

2008/C 008/33

Byla T-401/07 2007 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Gaixa Geral de Depósitos prieš Komisiją

17

2008/C 008/34

Byla T-402/07 2007 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Kaul prieš VRDTBayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Byla T-403/07 2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Union Nationale de l'Apiculture Française ir kt. prieš Komisiją

19

2008/C 008/36

Byla T-404/07 2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

20

2008/C 008/37

Byla T-405/07 2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe prieš VRDT (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Byla T-406/07 2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe prieš VRDT (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Byla T-407/07 2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje CMB ir Christof prieš Europos Bendrijų Komisiją ir EAR

22

2008/C 008/40

Byla T-408/07 2007 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Crunch Fitness International prieš VRDTILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Byla T-409/07 2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cohausz prieš VRDTIzquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Byla T-410/07 2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Jurado Hermanos, S.L. prieš VRDT (JURADO)

23

2008/C 008/43

Byla T-411/07 2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus Group prieš Komisiją

24

2008/C 008/44

Byla T-413/07 2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Bayern Innovativ prieš VRDTLife Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Byla T-415/07 2007 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje RedEnvelope prieš VRDTRed Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Byla T-416/07 2007 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje RedEnvelope prieš VRDTRed Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Byla T-417/07 2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lodato & C. prieš Komisiją

26

2008/C 008/48

Byla T-418/07 2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje LIBRO prieš VRDTCausley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Byla T-419/07 2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Okalux prieš VRDTMesse Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Byla T-423/07 2007 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

28

2008/C 008/51

Byla T-424/07 2007 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pioneer Hi-Bred International prieš VRDT (OPTIMUM)

29

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2008/C 008/52

Byla F-67/05 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Michail prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įvertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Tarnybinės veiklos vertinimo laikotarpis už 2003 metus — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo)

30

2008/C 008/53

Byla F-34/06 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Michail prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įvertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Tarnybinės veiklos vertinimo laikotarpis už 2004 metus — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo)

30

2008/C 008/54

Byla F-109/06 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Dittert prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Pirmenybės balai — Nepilna asmens byla — Pirmenybės balų neįrašymas į informacinę pareigų paaukštinimo duomenų bazę Sysper 2 — Techninio pobūdžio problema — A* Paaukštinimų komitetas — Mažesnio balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas)

31

2008/C 008/55

Byla F-110/06 2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Carpi Badía prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Pirmenybės balai — Nepilna asmens byla — Pirmenybės balų neįrašymas į informacinę pareigų paaukštinimo duomenų bazę Sysper 2 — Techninio pobūdžio problema — A* Paaukštinimų komitetas — Mažesnio balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas)

31

2008/C 008/56

Byla F-128/07 2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Menidiatis prieš Komisiją

32

2008/C 008/57

Byla F-129/07 2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Kremlis prieš Komisiją

32

2008/C 008/58

Byla F-130/07 2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Vinci prieš Europos Centrinį Banką

32

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/1


(2008/C 8/01)

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 315, 2007 12 22

Skelbti leidiniai:

OL C 297, 2007 12 8

OL C 283, 2007 11 24

OL C 269, 2007 11 10

OL C 247, 2007 10 20

OL C 235, 2007 10 6

OL C 223, 2007 9 22

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Skelbimai

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/2


2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Ispanijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją, Lenzing AG

(Byla C-525/04 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Įmokų, pridėtinių mokesčių už vėlavimą ir mokėtinų palūkanų neišieškojimas - Priimtinumas - Privataus kreditoriaus kriterijus)

(2008/C 8/02)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. M Rodríguez Cárcamo

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Kreuschitz ir J. L. Buendía Sierra bei advokato M. Núñez-Müller, Lenzing AG, atstovaujama U. Soltész

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo byloje T-36/99 (Lenzing AG prieš Europos Bendrijų Komisiją) ta dalimi, kuria Pirmosios instancijos teismas panaikino 1998 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimo 1999/395/EB dėl Ispanijos suteiktos valstybės pagalbos įmonei Sniace SA, įsteigtai Torrelavega, Kantabrijoje (OL L 149, p. 40), su pakeitimais, padarytais 2000 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimu 2001/43/EB, 1 straipsnio 1 dalį — Ieškinio dėl teisės akto panaikinimo, pateikto su valstybės pagalbos gavėju konkuruojančios įmonės, priimtinumas — Konkrečiai susijusio su ginčijamu teisės aktu subjekto sąvoka — Susitarimai dėl mokėjimo terminų atidėjimo ir skolų grąžinimo — Privataus kreditoriaus kriterijus

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Ispanijos Karalystė padengia savo ir Lenzing AG bylinėjimosi išlaidas.

3.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 69, 2005 3 19.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/2


2007 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Sniace, SA prieš Europos Bendrijų Komisiją, Austrijos Respubliką, Lenzing Fibers GmbH (buvusią Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland

(Byla C-260/05 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Priimtinumas - Konkrečiai su ieškovu susijęs aktas)

(2008/C 8/03)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sniace, SA, atstovaujama advokato J. Baró Fuentes

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Kreuschitz ir J. L. Buendía Sierra, Austrijos Respublika, atstovaujama H. Dossi, Lenzing Fibers GmbH (buvusi Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), atstovaujama advokato U. Soltész, Land Burgenland, atstovaujama advokato U. Soltész

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2005 m. balandžio 14 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimo Sniace prieš Komisiją (T-88/01), kuriuo pripažįstamas nepriimtinu ieškovės ieškinys dėl 2000 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimo 2001/102/EB dėl Austrijos suteiktos valstybės pagalbos Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (OL L 38, p. 33)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Sniace SA bylinėjimosi išlaidas.

3.

Austrijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 193, 2005 8 6.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/3


2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-319/05) (1)

(Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo - EB 28 ir 30 straipsniai - Direktyva 2001/83/EB - Česnako preparatas kapsulėmis - Preparatas, kuriuo teisėtai prekiaujama kaip maisto papildu kai kuriose valstybėse narėse - Vaistams priskirtas preparatas importo valstybėje narėje - „Vaisto“ sąvoka - Kliūtis - Pateisinimas - Visuomenės sveikata - Proporcingumas)

(2008/C 8/04)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B. Stromsky ir B. Schima

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama M. Lumma ir C. Schulze-Bahr

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 28 ir 30 straipsnių pažeidimas — Nacionalinė administracinė praktika, pagal kurią česnako preparatas kapsulėmis priskiriamas vaistams — Vaisto sąvoka pagal Bendrijos teisės aktus

Rezoliucinė dalis

1.

Vaistams priskyrusi česnako preparatą kapsulėmis, kuris neatitinka vaisto apibrėžimo 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 1 straipsnio 2 punkto prasme, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB 28 ir 30 straipsnius.

2.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 257, 2005 10 15.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/3


2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Hovrätten för Övre Norrland (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Fredrik Granberg

(Byla C-330/05) (1)

(Akcizo mokestis - Mineralinis kuras - Neįprastas transportavimas)

(2008/C 8/05)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hovrätten för Övre Norrland

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Fredrik Granberg

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hovrätten för Övre Norrland — 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (OL L 76, p. 1) 9 straipsnio 3 dalies išaiškinimas — Privačių asmenų atliekamas mineralinio kuro, kuris jau buvo išleistas vartojimui kitoje valstybėje narėje, importavimas — Neįprastas transportavimo būdas

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, iš dalies pakeistos 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/108/EEB, 9 straipsnio 3 dalis bendrai neleidžia apmokestinti akcizo mokesčiu vartojimo valstybėje narėje šildymui skirto dyzelinio kuro, kurį kitoje valstybėje narėje įsigijo privatus asmuo savo reikmėms ir pats jį transportavo į vartojimo valstybę narę, neatsižvelgiant į transportavimo būdą.

2.

3 000 l šildymui skirto dyzelinio kuro transportavimas privataus asmens furgone esančiuose trijuose IBC konteineriuose reiškia „neįprastą transportavimą“ Direktyvos 92/12, iš dalies pakeistos Direktyva 92/108, 9 straipsnio 3 dalies prasme.

3.

Direktyvos 92/12, iš dalies pakeistos Direktyva 92/108, 7 straipsnio 4 dalis, kaip ir šios direktyvos 9 straipsnio 3 dalis, nedraudžia paskirties valstybės narės, kurioje akcizas yra mokėtinas, teisės aktų, nustatančių visiems privatiems asmenims, asmeniškai ir savo reikmėms įsigijusiems šildymui skirto dyzelinio kuro kitoje valstybėje narėje, kurioje ši prekė buvo išleista vartojimui, ir patiems ją transportuojantiems į šią paskirties valstybę narę „neįprastu būdu“ 9 straipsnio 3 dalies prasme, pareigą pateikti akcizo mokesčio sumokėjimą užtikrinančią garantiją ir turėti lydintįjį dokumentą bei šios garantijos pateikimą įrodantį dokumentą.


(1)  OL C 271, 2005 10 29.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/4


2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) International Mail Spain SL prieš Administración del Estrado, Correos

(Byla C-162/06) (1)

(Direktyva 97/67/EB - Pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrosios taisyklės - Pašto paslaugų liberalizavimas - Galimybė rezervuoti tarptautinį paštą universaliojo pašto paslaugos teikėjui, kiek tai yra būtina siekiant užtikrinti universaliųjų paslaugų teikimą)

(2008/C 8/06)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: International Mail Spain SL

Atsakovė: Administración del Estrado, Correos

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunal Supremo — 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo be pakeitimų, padarytų 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/39/EB (OL L 15, p. 14), 7 straipsnio 2 dalies aiškinimas — Universaliųjų paslaugų teikėjams rezervuotos pašto paslaugos — Tarptautinis paštas — Vertinimo kriterijai — Atsižvelgimas tik į universaliųjų paslaugų teikėjo finansinės pusiausvyros pažeidimą

Rezoliucinė dalis

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo 7 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti kaip leidžiančią valstybėms narėms rezervuoti tarptautinį paštą universaliojo pašto paslaugos teikėjui, tik jeigu jos įrodo, kad:

nerezervavus negalima būtų užtikrinti universaliosios paslaugos teikimo, arba

rezervavimas yra būtinas tam, kad ši paslauga būtų teikiama ekonomiškai priimtinomis sąlygomis.


(1)  OL C 143, 2006 6 17.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/4


2007 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-59/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2003/109/EB - Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

(2008/C 8/07)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande ir A. Alcover San Pedro

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama F. Díez Moreno

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, p. 44) įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 69, 2007 3 24.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/5


2007 m. spalio 17 d.Nederlandse Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. ir N. Elgafaji prieš Staatssecretaris van Justitie

(Byla C-465/07)

(2008/C 8/08)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nederlandse Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: M. ir N. Elgafaji, Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (1) 15 straipsnio c punktą reikia aiškinti taip, kad ši nuostata suteikia apsaugą tik tokioje situacijoje, kurioje taikomas ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis, kaip jį išaiškina Europos Žmogaus Teisių Teismas, ar vis dėlto ši nuostata suteikia papildomą arba kitokią apsaugą palyginti su Konvencijos 3 straipsniu?

2.

Jeigu Direktyvos 15 straipsnio c punktas suteikia papildomą arba kitokią apsaugą palyginti su Konvencijos 3 straipsniu: kokie kriterijai taikytini tokiu atveju sprendžiant, ar asmeniui, kuris tvirtina, kad jam turi būti suteikiama papildoma apsauga, iš tikrųjų kyla pavojus patirti rimtą asmeninę grėsmę direktyvos 15 straipsnio c punkto kartu su 2 straipsnio e punktu prasme dėl savavališko smurto?


(1)  OL L 304, p. 12.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/5


2007 m. spalio 22 d.Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dietmar Klarenberg prieš Ferrotron Technologies GmbH

(Byla C-466/07)

(2008/C 8/09)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Dietmar Klarenberg

Atsakovė: Ferrotron Technologies GmbH

Prejudiciniai klausimai

Ar įmonės ar verslo dalies perdavimas kitam savininkui 2001 m. kovo 12 d. Tarybos Direktyvos 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (1) 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktų prasme vyksta tik tuomet, kai naujasis savininkas perduotą įmonės ar verslo dalį toliau valdo kaip organizaciniu aspektu savarankišką įmonės ar verslo dalį?


(1)  OL L 82, p. 16.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/6


2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-469/07)

(2008/C 8/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Kraemer

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

konstatuoti, kad dėl to, jog neperdavė Komisijai Bendrijos dizainų teismų sąrašo, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (1) 80 straipsnio 2 dalį;

priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė Reglamento (EB) Nr. 6/2002 80 straipsnio 2 dalyje numatytos pareigos, pagal kurią ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 6 d. kiekviena valstybė narė perduoda Komisijai Bendrijos dizainų teismų sąrašą, kuriame nurodo jų pavadinimus bei teritorinį teismingumą.


(1)  OL L 3, 2002, p. 1.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/6


2007 m. spalio 29 d.Hof van Beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerlach & Co. NV prieš Belgische Staat

(Byla C-477/07)

(2008/C 8/11)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Gerlach & Co. NV

Atsakovė: Belgische Staat

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar muito sumos įtraukimas į apskaitą Bendrijos muitinės kodekso (patvirtinto 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (1) (toliau — Muitinės kodeksas) 221 straipsnio 1 dalies prasme yra Muitinės kodekso 217 straipsnyje nustatytas muito sumos įtraukimas į apskaitą, kai muitinės tarnybos muito sumą įregistruoja apskaitos registruose arba bet kuriose kitose jiems lygiavertėse duomenų laikmenose, ir ar reikia skirti šį įtraukimą į apskaitą nuo muito sumos įtraukimo į nuosavų išteklių apskaitą 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1552/89, įgyvendinančio Sprendimą 88/376/EEB, Euratomas dėl Bendrijos nuosavų išteklių sistemos (2), 6 straipsnio (dabar — 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijos nuosavų išteklių sistemos (3), 6 straipsnis) prasme?

2.

Ar Muitinės kodekso 221 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad muitinės tarnybų pranešimas skolininkui apie muito sumą pagal atitinkamas procedūras gali būti laikomas pranešimu apie muito sumą skolininkui pagal Muitinės kodekso 221 straipsnio 1 dalį tik tuomet, jei muitinės tarnybos prieš pranešdamos įtraukė muito sumą į apskaitą?

3.

Ar Muitinės kodekso 221 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, jei muitinės tarnybos pranešė skolininkui apie muito sumą taikant atitinkamas procedūras, tačiau prieš tai neįtraukus muito sumos į apskaitą, negalima reikalauti sumokėti muito sumos; muitinės tarnybos gali reikalauti vėliau sumokėti muito sumą tik tuomet, jei apie muito sumą pagal atitinkamas procedūras dar kartą buvo pranešta skolininkui, prieš tai įtraukus muito sumą į apskaitą, ir jeigu tai atliekama prieš pasibaigiant nustatytam senaties terminui?


(1)  Reglamentas, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą, OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 155, 1989 6 7.

(3)  OL L 130, 2000 4 31.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/6


2007 m. lapkričio 2 d.Rechtbank's Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AHP Manufacturing BV prieš Bureau voor de Industiële Eigendom, taip pat žinomą ir kitu pavadinimuOctrooicentrum Nederland

(Byla C-482/07)

(2008/C 8/12)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank's Gravenhage

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: AHP Manufacturing BV

Atsakovė: Bureau voor de Industiële Eigendom, taip pat žinoma ir kitu pavadinimu — Octrooicentrum Nederland

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar atitinkamos redakcijos 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (1), visų pirma jo 3 straipsnio 1 dalies c punktas draudžia pagrindinio patento turėtojui išduoti liudijimą produktui, dėl kurio paduodant paraišką liudijimui gauti jau buvo išduotas vienas ar keli liudijimai vienam ar keliems pagrindinių patentų turėtojams?

2)

Ar, atsižvelgiant į atitinkamos redakcijos 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (2), visų pirma į jo 17 konstatuojamąją dalį ir 3 straipsnio 2 dalies antrą sakinį, į pirmą klausimą turėtų būti atsakyta kitaip?

3)

Ar atsakant į pirmiau pateiktus klausimus svarbu, ar vėliausiai paduota paraiška, kaip ir ankstesnė paraiška (ankstesnės paraiškos), buvo paduota per Reglamento (EEB) Nr. 1768/92 7 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento (EEB) Nr. 1768/92 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą?

4)

Ar atsakant į pirmiau pateiktus klausimus svarbu, ar išduodant liudijimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnį suteiktos apsaugos laikotarpis pasibaigia tuo pačiu ar vėlesniu momentu, kaip tai yra vieno ar kelių liudijimų, išduotų tam pačiam produktui, atveju?

5)

Ar atsakant į pirmiau pateiktus klausimus svarbu tai, kad Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 nenustato, per kokį terminą kompetentinga institucija reglamento 9 straipsnio 1 dalies prasme turi išnagrinėti paraišką liudijimui gauti ir galiausiai jį išduoti, dėl ko skirtinga nagrinėjimo sparta kompetentingose valstybių narių institucijose gali lemti atitinkamus galimybės gauti liudijimą skirtumus?


(1)  OL L 182, p. 1.

(2)  OL L 198, p. 30.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/7


2007 m. lapkričio 5 d.Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2007 m. rugpjūčio 28 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutarties byloje T-46/06 Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG, atstovaujama advokato K. Bott

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

1.

Panaikinti 2007 m. rugpjūčio 28 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo antrosios kolegijos nutartį.

2.

Pripažinti negaliojančiu atsakovės sprendimą rezervuoti domeną galileo.eu.

3.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje ir Pirmosios instancijos teisme išlaidas.

4.

Nepatenkinus 2 ir 3 reikalavimų, perduoti bylą nagrinėti Pirmosios instancijos teismui ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiame apeliaciniame skunde apeliantė tvirtina, kad buvo pažeista Bendrijos teisė (Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio 1 dalies antras sakinys), būtent EB 230 straipsnio ketvirtoji pastraipa. Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas tokį teisės pažeidimą padarė atmetęs apeliantės ieškinį kaip nepriimtiną motyvuodamas tuo, kad ieškiniu užginčytas apeliantės sprendimas rezervuoti domeną galileo.eu sau nėra „konkrečiai susijęs“ su apeliante. Apeliantė mano, kad dėl jai priklausančių teisių į Vokietijoje registruotą žodinį prekių ženklą „Galileo“, dėl jai Komisijos reglamente 874/2004 suteiktos teisinės padėties registravimo procedūroje ir dėl to, kad domenas galileo.eu yra ekonominė vertybė, kurią galima naudoti versle, ir gali būti suteiktas tik vieną kartą, Komisijos sprendimas rezervuoti domeną galileo.eu sau, remiantis Teisingumo Teismo praktika, yra konkrečiai su ja susijęs.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/8


2007 m. spalio 31 d. Rurmonde posėdžiaujančio Rechtbank's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fatma Pehlivan prieš Staatssecretaris van Justitie

(Byla C-484/07)

(2008/C 8/14)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank's-Gravenhage, posėdžiaujantis Rurmonde

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fatma Pehlivan

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie

Prejudiciniai klausimai

1.a

Ar Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmosios pastraipos pirmoji įtrauka turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma, kai šeimos narys trejus metus iš tikrųjų pragyveno su turkų kilmės darbuotoju, jeigu nacionalinės institucijos per šiuos trejus metus nekėlė klausimo dėl šio šeimos nario teisės apsigyventi?

1.b

Ar Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmosios pastraipos pirmoji įtrauka draudžia valstybei narei per šiuos trejus metus nustatyti, jog leidimą atvykti turintis šeimos narys, jei jis sudaro santuoką, neįgyja teisių pagal šią nuostatą, net jei jis toliau gyvena pas turkų kilmės darbuotoją?

2.

Ar 7 straipsnio pirmosios pastraipos pirmoji įtrauka arba kita Europos teisės nuostata ir (arba) kitas Europos teisės principas draudžia kompetentingoms institucijoms, pasibaigus trejų metų laikotarpiui, atgaline data kelti klausimą dėl užsieniečio teisės apsigyventi, remiantis nacionalinėmis nuostatomis dėl šeimos nario statuso ir (arba) dėl gyvenamosios vietos teisėtumo per šiuos trejus metus?

3.a

Ar atsakymui į šiuos klausimus dar turi reikšmės tai, ar užsienietis tyčia ar ne tyčia nepranešė duomenų, kurie yra reikšmingi teisei apsigyventi pagal nacionalinės teisės normas? Jeigu taip, kokia apimtimi?

3.b

Ar šiuo atveju svarbu, ar šie duomenys išaiškėjo per minėtus trejus metus ar jiems pasibaigus? Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, sužinojusios šiuos duomenis, prieš priimdamos sprendimą kompetentingos nacionalinės institucijos prireikus privalo atlikti (išsamesnį) tyrimą. Jeigu taip, kokia apimtimi?


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/8


2007 m. lapkričio 5 d.Court of Appeal (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie prieš Bellure NV, Malaika Investments Ltd, (veikiančią kaip „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“), Starion International Ltd

(Byla C-487/07)

(2008/C 8/15)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Atsakovės: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, veikiančios kaip „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“), Starion International Ltd

Prejudiciniai klausimai

1.

Jei prekybininkas, reklamuodamas savo prekes ar paslaugas, naudoja konkurentui priklausantį įregistruotą prekių ženklą tam, kad palygintų savo parduodamų prekių charakteristikas (visų pirma — kvapą) su konkurento parduodamų, šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių charakteristikomis (visų pirma — kvapu), nesupainiodamas prekių ženklų ar kaip nors kitaip nepažeisdamas pagrindinės prekių ženklo kaip kilmės nuorodos funkcijos, ar tokiam naudojimui taikomi Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a ar b punktai?

2.

Jei prekybininkas prekyboje naudoja (visų pirma — lyginamajame sąraše) plačiai žinomą įregistruotą prekių ženklą siekdamas parodyti savo prekės charakteristiką (visų pirma — kvapą):

a)

nesukeldamas jokios supainiojimo galimybės; ir

b)

tai neturi poveikio plačiai žinomu įregistruotu prekių ženklu pažymėtų prekių pardavimui; ir

c)

nepažeidžia pagrindinės įregistruoto prekių ženklo kaip kilmės nuorodos funkcijos ir nesukelia žalos šio prekių ženklo geram vardui juodindamas jo įvaizdį arba kaip nors kitaip jam kenkdamas; ir

d)

turi didelės reikšmės prekybininko prekės prekybos skatinimui,

ar tokiam naudojimui taikomas Direktyvos 89/104 5 straipsnio 1 dalies a punktas?

3.

Kokia yra Klaidinančios reklamos direktyvos (84/450) su pakeitimais, padarytais Lyginamosios reklamos direktyva (97/55), 3a straipsnio g punkto formuluotės „nesąžiningai pasinaudoti“ reikšmė, ypač tais atvejais, kai lyginamajame sąraše prekybininkas lygina savo prekę su plačiai žinomu prekių ženklu žymima preke, ir ar taip veikdamas jis nesąžiningai pasinaudoja plačiai žinomo prekių ženklo geru vardu?

4.

Kokia yra minėtos direktyvos 3a straipsnio h punkto formuluotės „pateikti prekių ar paslaugų imitacijas ar reprodukcijas“ reikšmė ir visų pirma, ar ši formuluotė apima atvejį, kai nesupainiodama ir nesuklaidindama, šalis paprasčiausiai sako tiesą, kad jo prekės charakteristika (kvapas) yra geresnė nei prekių ženklu apsaugotos plačiai žinomos prekės?

5.

Kai prekybininkas naudoja žymenį, kuris yra toks pats kaip ir įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas, ir šis žymuo nėra klaidinančiai panašus į prekių ženklą ir:

a)

esminė įregistruoto prekių ženklo funkcija užtikrinti kilmės garantiją nepažeidžiama ir jai nekeliamas pavojus;

b)

įregistruotas prekių ženklas arba jo geras vardas nejuodinami ir jiems nekenkiama bei nekyla jokios grėsmės, kad taip atsitiks;

c)

prekių ženklo savininko pardavimai nesumažėja; ir

d)

prekių ženklo savininkas nepraranda naudos iš savo prekių ženklo reklamos, prekybos skatinimo, išlaikymo arba stiprinimo;

e)

tačiau naudodamas savo žymenį prekybininkas gauna komercinę naudą dėl to, kad šis yra panašus į įregistruotą prekių ženklą,

ar toks naudojimas yra „nesąžiningas pasinaudojimas“ įregistruoto prekių ženklo geru vardu Prekių ženklo direktyvos 5 straipsnio 2 dalies prasme?


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/9


2007 m. lapkričio 5 d.Court of Session (Škotija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Royal Bank of Scotland plc prieš The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Byla C-488/07)

(2008/C 8/16)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Session (Škotija), Edinburgas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Royal Bank of Scotland plc

Atsakovas: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Šeštosios PVM direktyvos 77/388/EEB (1) 19 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa reikalauja proporciją, kurią apmokestinamasis asmuo gali atskaityti pagal 17 straipsnio 5 dalį, nustatyti už metus kaip procentą ir ją suapvalinti iki sekančio skaičiaus, kai:

a)

ta proporcija buvo nustatyta apmokestinamojo asmens verslo sektoriui pagal 17 straipsnio 5 dalies trečiosios pastraipos a arba b punktus, ir (ar)

b)

ta proporcija buvo nustatyta pagal tai, kaip apmokestinamasis asmuo panaudojo visus ar dalį prekių ar paslaugų pagal 17 straipsnio 5 dalies trečiosios pastraipos c punktą, ir (ar)

c)

ta proporcija buvo nustatyta visų prekių ir paslaugų, apmokestinamojo asmens panaudotų visiems 17 straipsnio 5 dalies pirmojoje pastraipoje minimiems sandoriams, atžvilgiu pagal šio straipsnio trečiosios pastraipos d punktą?

2.

Ar minėto 19 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa leidžia valstybei narei reikalauti pagal 17 straipsnio 5 dalį apmokestinamojo asmens atskaitomą proporciją apvalinti kitaip negu iki sekančio didesnio sveiko skaičiaus?


(1)  OL L 145, p. 1.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/10


2007 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-494/07)

(2008/C 8/17)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Patakia ir D. Recchia

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi reikiamų priemonių teisingai į nacionalinę teisę perkelti įsipareigojimus, išplaukiančius iš 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB (1) dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 4 dalies bei 12 ir 13 straipsnių (kartu IV priedas), Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią nuostatą.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija išnagrinėjo Graikijos Respublikos priimtų priemonių tinkamumą perkelti Direktyvą 32/43/EEB.

Šis tyrimas parodė, kad kai kurios direktyvos nuostatos nebuvo perkeltos visos ir (arba) nebuvo perkeltos teisingai.

Konkrečiai, Komisija mano, kad Graikijos teisės aktuose vartojama formuluotė, „λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος“ („visuomenės intereso sąlygojamos priežastys“, „raisons d'intérêt public essentiel“) vietoj direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje vartojamos formuluotės, „επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος“ („visuomenės intereso sąlygojamos imperatyvios priežastys“, „raisons impératives d'intérêt public majeur“) yra neteisingas šios nuostatos perkėlimas, nes taip išplečiama joje numatytos išimties taikymo galimybė, ir yra nesuderinama su reikalavimu griežtai aiškinti direktyvą.

Be to, Komisija mano, kad, „ypatingą ekonominę reikšmę turinčių“ priežasčių („d'une importance économique particulière“) įtraukimas į Graikijos teisės aktus vietoj, „visuomenės intereso sąlygojamų imperatyvių priežasčių“ („raisons impératives d'intérêt public majeur“), kuriomis direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje taikoma toje pačioje nuostatoje numatyta išimtis, yra neteisingas direktyvos 6 straipsnio 4 dalies perkėlimas tiek, kiek tuo sukuriamos papildomos išimties taikymo galimybės.

Galiausiai Komisija konstatavo, kaip tai pripažino Graikijos valdžios institucijos, kad direktyvos 12 ir 13 straipsnius perkeliančios Graikijos teisės aktų nuostatos nedaro nuorodos į priedą, kuris apibrėžia jų taikymo sritį, todėl minėti direktyvos straipsniai nebuvo teisingai perkelti.

Taigi Komisija mano, kad Graikijos Respublika teisingai neperkėlė Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 6 straipsnio 4 dalį bei 12 ir 13 straipsnius.


(1)  OL L 206, 1992 7 22.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/10


2007 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-507/07)

(2008/C 8/18)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Kraemer

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepranešusi Komisijai apie Bendrijos dizainų teismus, Prancūzijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (1) 80 straipsnio 2 dalį;

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 6/2002 80 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 6 d. perduoda Komisijai Bendrijos dizainų teismų sąrašą, kuriame nurodo jų pavadinimus bei teritorinį teismingumą.


(1)  OL L 3, 2002, p. 1.


Pirmosios instancijos teismas

12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/11


2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Pitsiorlas prieš Tarybą ir ECB

(Sujungtos bylos T-3/00 ir T-337/04) (1)

(Teisė susipažinti su dokumentais - Bazelio-Niborgo susitarimas - Ieškinys dėl panaikinimo - Ginčytini teisės aktai - Motyvavimas - Prieštaravimas dėl teisėtumo - Sprendimas 93/731/EB - Europos centrinio banko darbo reglamentas - Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Bendrijos deliktinė atsakomybės už institucijų neteisėtais veiksmais padarytą žalą - Žala - Priežastinis ryšys)

(2008/C 8/19)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovas: Athanasios Pitsiorlas (Salonikai, Graikija), atstovaujamas advokato D. Papafilippou

Atsakovai: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama M. Bauer, S. Kyriakopoulou ir D. Zachariou, vėliau M. Bauer ir D. Zachariju, ir Europos centrinis bankas, iš pradžių atstovaujamas C. Zilioli, C. Kroppenstedt ir P. Vospernik, vėliau C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou ir S. Vuorensola, galiausiai C. Zilioli, C. Kroppenstedt ir F. Athanasiou byloje T-3/00, ir C. Kroppenstedt, F. Athanasiou ir P. Papapaschalis byloje T-337/04

Bylos dalykas

Pirma, prašymas panaikinti Tarybos ir Europos centrinio banko sprendimus, kuriais atmetami ieškovo prašymai susipažinti su 1987 m. rugsėjo mėnesio Bazelio–Niborgo susitarimu susijusiais dokumentais, ir, antra, prašymas atlyginti nuostolius su palūkanomis.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 1999 m. spalio 21 d. Valdančiosios tarybos sprendimą, kurį Athanasios Pitsiorlas gavo Europos centrinio banko (ECB) 1999 m. lapkričio 8 d. laišku.

2.

Atmesti likusią ieškinio dėl panaikinimo dalį.

3.

Atmesti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

4.

ECB, Taryba ir ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas bylose T-3/00 ir T-337/04. Taryba padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas byloje C-193/01 P.


(1)  OL C 122, 2000 4 29.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/11


2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ianniello prieš Komisiją

(Byla T-205/04) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Vertinimas už 2001-2002 m. laikotarpį - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

(2008/C 8/20)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alessandro Ianniello (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall, padedamo advokato D. Waelbroeck

Bylos dalykas

Pirma, ieškovo 2001-2002 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos ir 2004 m. vasario 18 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo, atmetančio jo skundą, panaikinimas ir, antra, patirtos moralinės žalos atlyginimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 217, 2004 8 28.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/12


2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Ianniello prieš Komisiją

(Byla T-308/04) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Ieškinys dėl panaikinimo - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Vertinimas už 2001-2002 m. laikotarpį - Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

(2008/C 8/21)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Francesco Ianniello (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti ieškovo 2001–2002 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą bei patirtos moralinės žalos atlyginimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti sprendimą patvirtinantį ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už 2001–2002 m. laikotarpį.

2.

Atmesti kitą ieškinio dalį.

3.

Komisija padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 262, 2004 10 23.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/12


2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas P prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-103/05) (1)

(Pareigūnai - Atlyginimas - Neteisėtas neatvykimas į darbą - Atlyginimo nemokėjimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnis - Medicininė pažyma)

(2008/C 8/22)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: P (Barselona, Ispanija), atstovaujama advokato M. Griful i Ponsati

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama iš pradžių J. Currall ir L. Lozano Palacios, vėliau J. Currall ir I. Martínez del Peral

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimą, kuriuo ieškovės neatvykimas į darbą pradedant 2004 m. kovo 16 d. pripažįstamas neteisėtu ir nusprendžiama nemokėti jai atlyginimo nuo 2004 m. balandžio 15 d. iki darbo Spaudos ir komunikacijos generaliniame direktorate Briuselyje pradžios.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį

2.

Kiekviena šalis padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 132, 2005 5 28.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/12


2007 m. lapkričio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Vounakis prieš Komisiją

(Byla T-214/05) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Karjeros raidos ataskaita - 2003 m. įvertinimas - Siektinų tikslų apibrėžimas - Motyvavimo pareiga - Skirtų balų ir pastabų neatitikimas - Akivaizdi vertinimo klaida)

(2008/C 8/23)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal, vėliau S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir V. Joris

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti 2003 m. liepos 13 d. Sprendimą, patvirtinantį ataskaitą apie ieškovo karjeros raidą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 dienos

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2003 m. liepos 13 d. Sprendimą, patvirtinantį ataskaitą apie ieškovo karjeros raidą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. tiek, kiek jis susijęs su dalimi „Naudingumas“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 205, 2005 8 20.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/13


2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Gateway prieš VRDTFujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Byla T-434/05) (1)

(„Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo ACTIVY Media Gateway paraiška - Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai Gateway ir GATEWAY - Santykiniai atmetimo pagrindai - Galimybės supainioti nebuvimas - Žymenų panašumo nebuvimas - Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis“)

(2008/C 8/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Gateway, Inc. (Irvine, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama iš pradžių solicitors C. R. Jones ir P. Massey, vėliau C. R. Jones ir E. S. Mackenzie

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Laporta Insa

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Miunchenas, Vokietija)

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2005 m. rugsėjo 14 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1068/2004-1), susijusio su protesto procedūra tarp Fujitsu Siemens Computers GmbH ir Gateway, Inc.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Gateway, Inc. padengti savo ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 60, 2006 3 11.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/13


2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Tegometall International prieš VRDTWuppermann (TEK)

(Byla T-458/05) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo TEK paraiška - Ginčo dalykas - Teisės į gynybą užtikrinimas - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b, c ir g punktai bei 51 straipsnio 1 dalies a punktas)

(2008/C 8/25)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Šveicarija), atstovaujama advokato H. Timmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Weberndörfer

Kita proceso VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Wuppermann AG (Lėverkuzenas, Vokietija), atstovaujama advokatų iš pradžių H. Huisken, vėliau — I. Friedhoff

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2005 m. spalio 21 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1063/2004-2), pataisyto 2005 m. lapkričio 16 d., susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Wuppermann AG ir Tegometall International AG

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurias patyrė įstojusi į bylą šalis.

3.

Įstojusi į byla šalis pati padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 60, 2006 3 11.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/14


2007 m. lapkričio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Wesergold Getränkeindustrie prieš VRDTLidl Stiftung (VITAL FIT)

(Byla T-111/06) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo VITAL FIT paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VITAFIT - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas - Teisė būti išklausytam - Pareiga motyvuoti)

(2008/C 8/26)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rintelnas, Vokietija), atstovaujama advokatų P. Goldenbaum, T. Melchert ir I. Rohr

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Lidlt Stiftung & Co. KG (Nekarzulmas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Schaeffer

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2006 m. vasario 16 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla Nr. R 3/2005-2), susijusio su protesto procedūra tarp Lidl Stiftung & Co. KG ir Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 143, 2006 6 17.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/14


2007 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Castellani prieš VRDTMarkant Handels und Service (CASTELLANI)

(Byla T-149/06) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo CASTELLANI paraiška - Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai CASTELLUM ir CASTELLUCA - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

(2008/C 8/27)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Castellani SpA (Campagna Gello, Italija), atstovaujama advokatų A. Di Maso, M. Di Masi

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. García Murillo

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis: Markant Handels und Service GmbH (Ofenbergas, Vokietija)

Bylos dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2006 m. vasario 22 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 449/2005-1), susijusio su protesto procedūra tarp Markant Handels und Service GmbH ir Castellani SpA.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2006 m. vasario 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 449/2005-1).

2.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 178, 2006 7 29.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/15


2007 m. lapkričio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Investire Partecipazioni prieš Komisiją

(Byla T-418/05) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - ERPF - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Parengiamasis aktas - Nepriimtinumas)

(2008/C 8/28)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Investire Partecipazioni SpA (Roma, Italija), atstovaujama advokatų G. M. Roberti ir A. Franchi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama L. Flynn ir M. Velardo, padedamų advokato G. Faedo

Dalykas

Prašymai panaikinti sprendimus, kurie buvo dviejuose 2005 m. rugpjūčio 11 d. ir 23 d. Komisijos generalinio direktorato „Regionų politika“ laiškuose Italijos Respublikos nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje, susijusius su priemonės, numatytos bendrajame programavimo dokumente 1997-1999 m. laikotarpiui Pjemonto regionui (Italija) vykdant 2 tikslą, neatitikimu Europos regioninės plėtros fondo paramos reikalavimų

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Investire Partecipazioni SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 22, 2006 1 28.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/15


2007 m. lapkričio 22 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Investire Partecipazioni prieš Komisiją

(Byla T-102/06) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - ERPF - Finansinės paramos sumažinimas - Tiesioginės sąsajos nebuvimas - Nepriimtinumas)

(2008/C 8/29)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Investire Partecipazioni SpA (Roma, Italija), atstovaujama advokatų G. M. Roberti ir A. Franchi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Velardo ir L. Flynn, padedamų advokato G. Faedo

Dalykas

Prašymas panaikinti 2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimą C (2005) 4683 sumažinti Europos regioninės plėtros fondo (ERLF) suteiktą paramą taikant 1997 m. liepos 27 d. Sprendimą C (97) 2199 dėl ERPF paramos patvirtinimo priemonėms, kurios numatytos bendrajame programavimo dokumente 1997-1999 m. laikotarpiui Pjemonto regionui (Italija) vykdant 2 tikslą

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Investire Partecipazioni SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 121, 2006 5 20.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/16


2007 m. lapkričio 9 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis byloje Lenkijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-183/07 R) (1)

(„Laikinosios apsaugos priemonės - Direktyva 2003/87/EB - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema - Lenkijos nacionalinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų leidimų paskirstymo planas 2008-2012 metų laikotarpiui - Neigiamas Komisijos sprendimas - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas“)

(2008/C 8/30)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama T. Nowakowski

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama U. Wölker ir K. Herrmann

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2007 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimo C(2007) 1295 galutinis dėl nacionalinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų paskirstymo plano, kurį 2008 — 2012 metų laikotarpiui Lenkijos Respublika pateikė pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.


(1)  OL C 155, 2007 7 7.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/16


2007 m. lapkričio 15 d. laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis byloje Donnici prieš Parlamentą

(Byla T-215/07 R)

(„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Europos Parlemento sprendimas - Išrinktųjų asmenų įgaliojimų patikrinimas - Parlamento nario mandato panaikinimas pritaikius nacionalinę rinkimų teisę - Prašymas sustabdyti vykdymą - Priimtinumas - Fumus boni juris - Skuba - Interesų palyginimas“)

(2008/C 8/31)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italija), atstovaujamas advokatų M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego ir P. Salvatore

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas H. Krück, N. Lorenz ir A. Caiola

Ieškovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Italijos Respublika, atstovaujama I. Braguglia, padedamo avvocato dello Stato P. Gentili

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Achille Occhetto (Roma, Italija), atstovaujama advokatų P. De Caterini ir F. Paola

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimo dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo (2007/2121/(REG)) vykdymą, kol Pirmosios instancijos teismas išspręs bylą iš esmės

Rezoliucinė dalis

1.

Sustabdyti 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimo dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo (2007/2121/(REG)) vykdymą, kol Pirmosios instancijos teismas išspręs bylą iš esmės.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/17


2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

(Byla T-398/07)

(2008/C 8/32)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimą procedūroje pagal EB 82 straipsnį (byla COMP/38.784 — Wanadoo España prieš Telefónica).

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiame ieškinyje ginčijamas 2007 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas procedūroje pagal EB 82 straipsnį (byla COMP/38.784 — Wanadoo España prieš Telefónica), kuriuo Komisija Telefónica S. A. ir Telefónica de España S. A. U. solidariai nubaudė 151 875 000 eurų bauda už EB 82 straipsnio pažeidimą. Pasak Komisijos, abi šios įmonės nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio iki 2006 m. gruodžio mėnesio taikė nesąžiningus tarifus teikdamos plačiajuostės prieigos didmenines ir mažmenines paslaugas.

Grįsdama savo teiginius ieškovė nurodo, kad:

Buvo pažeista pareiga bendradarbiauti, numatyta EB 10 straipsnyje ir Direktyvos 2002/21/EB (1) 7 straipsnio 2 dalyje tiek, kiek Ispanijos nacionalinei reguliavimo institucijai Komisija nesuteikė galimybės bendradarbiauti siekiant išnagrinėti, kaip kiek įmanoma veiksmingiau ištaisyti padarytą pažeidimą.

Buvo pažeistas EB 82 straipsnis, nes buvo padarytos akivaizdžios vertinimo klaidos dėl didmeninių paslaugų būtinumo, įvertinant sąnaudas ir Telefónica elgesio pasekmes konkurentams ir vartotojams.

EB 82 straipsnis buvo taikytas ultra vires, nes skundžiamas sprendimas pažeidžia Ispanijoje galiojantį elektroninio ryšio reglamentavimą, nepaisydamas pusiausvyros tarp reglamentavimo ex ante ir konkurencijos normų. Tai, kad Komisijos gauti rezultatai neatitinka tarptautinės patirties ir Ispanijos rinkos tikrovės, trukdo Ispanijos nacionalinei reguliavimo institucijai pasiekti minėtuose teisės aktuos numatytus tikslus ir pažeidžia specifiškumo principą.

Pažeistas teisinio saugumo principas, nes skundžiamas sprendimas ex post pakeičia ex ante apibrėžtą teisinį režimą.

Nubausto operatoriaus ir kitų šios rinkos operatorių atžvilgiu pažeistas teisėtų lūkesčių principas, nes pažeidžiamas teisinis režimas Ispanijos nacionalinės reguliavimo institucijos jau reglamentuotoje srityje.


(1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, p. 33).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/17


2007 m. lapkričio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Gaixa Geral de Depósitos prieš Komisiją

(Byla T-401/07)

(2008/C 8/33)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovas: Caixa Geral de Depósitos SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro ir Carla Farinhas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti šį ieškinį dėl panaikinimo, pareikštą EB 230 straipsnio pagrindu, bei kartu su juo papildomai pareikštą ieškinį EB 238 straipsnio pagrindu pagal 1995 m. lapkričio 15 d. Komisijos ir Caixa Geral de Depósitos SA (toliau — CGD) pasirašyto susitarimo 18 straipsnyje numatytą arbitražinę išlygą, pareikštais teisėtai,

panaikinti 2007 m. liepos 31 d. Sprendimo C(2007) 3772 1 straipsnį EB 230 straipsnio pagrindu;

nepriklausomai nuo to, ar EB 230 straipsnio pagrindu pareikštas ieškinys bus patenkintas ar atmestas, išnagrinėti EB 238 straipsnio pagrindu pareikštą ieškinį ir su juo susijusį prašymą priteisti iš Komisijos 1 925 858,61 eurų kartu su nuo 2003 m. kovo 7 d., prašymo įteikimo dienos, iki 2003 m. balandžio 30 d. apskaičiuotomis palūkanomis pagal įstatyme nustatytą 7 % palūkanų normą 1999 m. balandžio 12 d. Portaria sprendimo Nr. 236/99 pagrindu, o nuo 2003 m. gegužės 1 d. — iki bus atliktas visas mokėjimas pagal įstatyme nustatytą 4 % palūkanų normą 2003 m. balandžio 8 d. Portaria sprendimu Nr. 291/03.

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Net jei teoriškai valstybė gali susilaikyti nuo reikalavimo įpareigoti CGD grąžinti Komisijos reikalaujamą sumą, ginčijamu sprendimu iš pat pradžių atmetama galimybė, kad pati Komisija būtų atleista nuo skolos CGD grąžinimo.

Kadangi ginčijamame sprendime Komisija neatskyrė valstybės ir ieškovo teisinių pozicijų, CGD suinteresuota šio sprendimo panaikinimu, ir nors jis skirtas Portugalijos Respublikai, jis yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susijęs. Ginčijamame sprendime padarytos šios klaidos:

pagrindimo stoka: ginčijamame sprendime nepaaiškinta, kaip Komisija apskaičiavo avansu FEDER sumokėtos finansinės pagalbos sumą, kurią, jos manymu, reikia jai grąžinti. Be to, motyvavimas yra prieštaringas, jame yra spragų, netikslumų ir klaidų.

faktinė klaida: ginčijamas sprendimas grindžiamas tuo, kad tarpininkas turi sumokėti gavėjų paskolų, kurios priskiriamos bendrai pagalbai, palūkanų subsidijas, tačiau taip nėra, nes šios subsidijos atskaitomos iš palūkanų, kurias gavėjai skolingi CGD.

teisės klaida: teisės normų, susijusių su EB sutarties taikymu, ir Komisijos ir CGD sudaryto susitarimo normų pažeidimas: šiuo atveju tai, kad 2001 m. gruodžio 31 d. FEDER suteiktą finansinę pagalbą sudarė 82 % visų mokėtinų palūkanų subsidijų neprieštarauja Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 (1) 13 straipsnio 3 daliai. Nors tiesa, kad Reglamento (EEB) Nr. 4253/88 (2) 21 straipsnio 1 dalyje nurodyti avansai arba galutiniai mokėjimai, susiję su „atsiradusiomis išlaidomis“, taip pat yra ir sąnaudų (ne mokėjimų), susijusių su palūkanų subsidijomis, kurios atsirado tik po 2001 m. gruodžio 31 dienos. Skolas, atitinkančias nuolat kintančias FEDER likusias subsidijas (nuo mokėjimo) nuo kiekvienos paskolos gali Komisija patvirtinti kaip FEDER iš tikrųjų atsiradusias ir sumokėtas išlaidas. Išlaidų ar sąnaudų faktinis atsiradimas neįrodomas avansu sumokėjus šias subsidijas galutiniams gavėjams, bet nustačius iš privalomą galią turinčios iki šios dienos vykdytos paskolos sutarties išplaukiančią atsakomybę, arba kitaip tariant „įsipareigojus“. Neprivaloma paankstinti „subsidijų mokėjimo“, mokėtinų 2001 m. gruodžio 31 d., ar atidaryti specialią sąskaitą ir į ją įdėti nacionalinę įmoką.

proporcingumo, teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimas: ginčijamo sprendimo 16-26 punktuose Komisija pagrindė dvi alternatyvias sąlygas, leidusias pripažinti, kad išlaidos iš tikrųjų atsirado iki 2001 m. gruodžio 31 d., remdamasi 2002 m. gegužės 29 d. įvykusiame CDRR komiteto susitikime paskelbtomis gairėmis, nors šios gairės CDRR buvo išplatintos tik po 2001 m. gruodžio 31 dienos. Ieškovas pripažįsta, kad šios gairės gali prisidėti prie bendros pagalbos, skirtos palūkanų subsidijoms, užbaigimo užtikrinimo, ir tai, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti grynąsias palūkanas nuo šių subsidijų. Vis dėlto įgyvendinimo sprendimų ir šiuo tikslu sudarytų susitarimų turinys taip pat turi būti suderintas su šiais sprendimais ir juos atitikti, o taip nėra SGAIA sprendimo ir nagrinėjamo susitarimo atveju. Šiose gairėse Komisija pripažino, kad yra ir kiti metodai, kuriais būtų galima įskaičiuoti nagrinėjamas išlaidas. Vienas šių metodų — „įsipareigojimas“ finansuoti visas palūkanų subsidijas, kurias reikia sumokėti baigus programą. Tačiau šis „įsipareigojimas“ faktiškai prasideda nuo to momento, kai CGD nebegali iš gavėjų reikalauti sumokėti daugiau nei vien grynąsias subsidijų palūkanas. Todėl ginčijamame sprendime neatsižvelgta į labiau SGAIA atitinkančius sprendimus, kuriuos būtų lengviau vykdyti ir jie nebūtų nepalankūs tarpininkui ir gavėjams bei kuriais būtų apsaugoti interesai, kuriems gresia pavojus. Be to, Portugalijos Respublika ir CGD teisėtai tikėjosi, kad galės remtis subsidija kitomis sąlygomis nei išplaukiančiomis iš gairių, apie kurias jiems buvo pranešta tik užbaigus programą.


(1)  1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banku ir kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 185, p. 9).

(2)  1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4253/88, nustatančio Reglamento Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis bei kitais esamais finansiniais instrumentais (OL L 374, p. 1).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/19


2007 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Kaul prieš VRDTBayer (ARCOL)

(Byla T-402/07)

(2008/C 8/34)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Kaul GmbH (Elmshornas, Vokietija), atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir R. Kunze.

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Bayer AG (Lėverkuzenas, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugpjūčio 1 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 782/2000-2, remiantis Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 49 106 „CAPOL“ pareiškus protestą dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 195 370 „ARCOL“ registravimo;

tenkinti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 195 370 „ARCOL“

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: Bayer AG

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „ARCOL“ 1, 17 ir 20 klasės prekėms — paraiška Nr. 195 370

Ženklo ar žymens, kuriuo remiamasi protesto procese, savininkas: Kaul GmbH

Ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi protesto procese: žodinis Bendrijos prekių ženklas „CAPOL“ 1 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, 63 straipsnio 6 dalies, 73 ir 74 straipsnių pažeidimas.

Ieškovės teigimu, nesivadovaudama Teisingumo Teismo byloje C-29/05 P pateiktu aiškinimu ir pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį netaikydama diskrecijos, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalyje ir 73 straipsnyje numatytas pareigas. Be to, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba nenurodė motyvų, kuriais ji grindė savo sprendimą.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/19


2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Union Nationale de l'Apiculture Française ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-403/07)

(2008/C 8/35)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paryžius, Prancūzija), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Zoltau, Vokietija), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Kastel San Pjetro Termė Terme, Italija) ir Asociación Galega de Apicultura (Santjago de Kompostela, Ispanija), atstovaujamos advokato B. Fau

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti ieškinį dėl 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos direktyvos 2007/52/EB panaikinimo priimtinu.

Panaikinti 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos direktyvą 2007/52/EB.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovės prašo panaikinti 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos direktyvą 2007/52/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/414/EEB siekiant įtraukti veikliąsias medžiagas etoprofosą, metilpirimifosą ir fipronilą (1).

Šiame ieškinyje ieškovės nurodo tris ieškinio pagrindus.

Visų pirma, ieškovės teigia, kad skundžiamoje direktyvoje neatsižvelgiama į, jų manymu, Komisijai taikomas procedūros taisykles. Jų teigimu, net jei Taryba galėjo deleguoti Komisiją priimant direktyvą nustatyti būtinas Direktyvos 91/414/EEB įgyvendinimo priemones, ji neturi įgaliojimų iš dalies pakeisti minėtą direktyvą, ypač, kiek tai susiję su valstybėms narėms taikomais įpareigojimais. Ieškovės teigia, kad skundžiama direktyva nėra paprasčiausia įgyvendinimo direktyva, bet iš dalies pakeičianti Direktyvą 91/414/EEB ir ji, kaip tokia, turėjo būti priimta po išankstinio konsultavimosi su Europos Parlamentu procedūros. To nepadarius, direktyva priimta pažeidus procedūrą.

Be to, jos teigia, kad prisidengiant nacionalinių leidimų, susijusių su augalų apsaugos produktų pateikimu į rinką, procedūrų daliniais pakeitimais, skundžiama direktyva iš tiesų pažeidžiamos vienodos vertinimo taisykles, nustatytos Pagrindinėje direktyvoje 91/414/EEB, siekiant įtraukti veikliąją medžiagą į jos I priedą.


(1)  OL L 214, p. 3.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/20


2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

(Byla T-404/07)

(2008/C 8/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ryanair Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama advokato E. Vahida

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti pagal EB 232 straipsnį, kad Komisija nesiėmė veiksmų, kaip buvo įsipareigojusi pagal EB sutartį, t. y. neapibrėžė savo pozicijos 2006 m. gegužės 8 d. ieškovės skundo, pateikto Komisijai, po kurio buvo pateiktas 2007 m. liepos 31 d. formalus įspėjimas, atžvilgiu;

Priteisti iš Komisijos visas ieškovės bylinėjimosi išlaidas net jei po ieškinio pareiškimo Komisija imsis veiksmų, dėl kurių Teisingumo Teismas manys, jog sprendimo priimti nereikia, arba jei Teisingumo Teismas atmes ieškinį kaip nepriimtiną; ir

Imtis kitų veiksmų, kurie Teisingumo Teismo nuomone yra priimtini.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Iškovė tvirtina, kad Komisija nesiėmė veiksmų, t. y. neapibrėžė savo pozicijos, po to, kai pagal EB 232 straipsnį ji buvo paraginta 2006 m. gegužės 8 d. ieškovės pateiktu skundu dėl a) tariamai neteisėtos Prancūzijos valstybės pagalbos suteiktos Air France diferencijuotų oro uosto mokesčių, kuriuos renka Prancūzijos oro uostai atsižvelgiant į skrydžių paskirties vietą, forma, arba b) nekonkurencininės diskriminacijos, pažeidžiančios EB 82 straipsnį Air France naudai, jei Prancūzijos oro uostai veikė savarankiškai.

Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė tvirtina, kad Komisija turėjo rūpestingai ir nešališkai ištirti skunda tam, kad:

priimtų sprendimą, kuriuo būtų pripažinta, jog aptariamos priemonės nėra valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme, arba, kuriuo būtų pripažinta, jog priemonės yra valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme, tačiau suderinama su bendrąja rinka pagal EB 87 straipsnio 2 ir 3 dalis, arba

pradėtų procedūrą pagal EB 88 straipsnio 2 dalį.

Alternatyviai ieškovė tvirtina, kad Komisija, gavusi jos papildomą skundą, jog buvo pažeista konkurencija, turėjo pradėti procedūrą skundo objekto atžvilgiu, arba, suteikusi ieškovei galimybę pateikti pastabas, priimti galutinį sprendimą, kuriuo skundas būtų atmestas.

Toliau ieškovė teigia, kad, atsižvelgiant į aplinkybes ir į tai, kad Komisija buvo susipažinusi su iškilusiomis problemomis, keturiolikos mėnesių laikotarpis tarp ieškovės skundo pateikimo ir Komisijos formalaus įspėjimo buvo nepagrįstai ilgas, o Komisijos neveikimas per tą laikotarpį yra veiksmų nesiėmimas EB 232 straipsnio prasme.

Galiausiai, ieškovė teigia, kad EB 232 straipsnis suteikia teisę įmonei pareikšti ieškinį dėl Komisijos priemonių, kurios būtų tiesiogiai ir individualiai su juo susijusios, nepriėmimo ir kad priemonės, kurių Komisija nepriėmė šioje byloje buvo tiesiogiai ir individualiai susiję su ieškove, kaip Air France konkurente.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/21


2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe prieš VRDT (P@YWEB CARD)

(Byla T-405/07)

(2008/C 8/37)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbūras, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Greffe ir J. Schouman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. liepos 10 d. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą, kuris buvo įteiktas 2007 m. rugsėjo 14 d., byla R 119/2007-1, kuriuo atsisakyta įregistruoti jos paraišką Bendrijos prekių ženklui P@YWEB CARD, paraiškos Nr. 3 861 044, skirtą visoms prekėms ir paslaugoms, priklausančioms 9, 36 ir 38 klasėms.

Įregistruoti paraišką Bendrijos prekių ženklui P@YWEB CARD Nr. 3 861 044 visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „P@YWEB CARD“ 9, 36 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 3 861 044

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes, ieškovės teigimu ir prieštaraujant skundžiamo sprendimo argumentams, terminas „P@YWEB CARD“ nėra apibūdinamasis, tačiau, priešingai, nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu yra skiriamasis.


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/21


2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe prieš VRDT (PAYWEB CARD)

(Byla T-406/07)

(2008/C 8/38)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbūras, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Greffe ir J. Schouman

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugsėjo 12 d. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą, kuris buvo įteiktas 2007 m. rugsėjo 17 d., byla R 120/2007-1, kuriuo atsisakyta įregistruoti jos paraišką Bendrijos prekių ženklui PAYWEB CARD, paraiškos Nr. 3 861 051, skirtą visoms prekėms ir paslaugoms, priklausančioms 9, 36 ir 38 klasėms.

Įregistruoti paraišką Bendrijos prekių ženklui PAYWEB CARD Nr. 3 861 051 visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „PAYWEB CARD“ 9, 36 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 3 861 051

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas, nes, ieškovės teigimu ir prieštaraujant skundžiamo sprendimo argumentams, terminas „PAYWEB CARD“ nėra apibūdinamasis, tačiau, priešingai, nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu yra skiriamasis.


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/22


2007 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje CMB ir Christof prieš Europos Bendrijų Komisiją ir EAR

(Byla T-407/07)

(2008/C 8/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkornas, Austrija) ir J. Christof GmbH (Gracas, Austrija) atstovaujami advokatų A. Petsche, N. Niejahr ir Q. Azau ir solicitor F. Young

Atsakovės: Europos Bendrijų Komisija ir Europos rekonstrukcijos agentūra

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti sprendimą,

Nurodyti EAR priimti tam tikrus dokumentus,

Priteisti iš EAR atlyginti ieškovių patirtą žalą, sumokant 26 862,17 ir 3 197 968,80 EUR už išlaidas ir prarastą pelną, ir kompensaciją nuo tos dienos, kai nuostoliai konkretizavosi,

Priteisti iš EAR sumokėti žalos palūkanas nuo sprendimo priėmimo dienos,

Priteisti iš EAR ir Komisijos savo bei ieškovių su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės ginčija 2007 m. rugpjūčio 29 d. Europos rekonstrukcijos agentūros sprendimą, kuriuo patvirtinamas ieškovių pasiūlymo atmetimas ir sutarties su kitu dalyviu sudarymas, susijusį su konkurso EuropeAid/124192/D/SUP/YU (DO 2006/S 233-248823) medicininių atliekų tiekimui, perdavimui, eksploatavimui, tolesniam aptarnavimui ir jų apdorojimo mokymui ir transportavimui per Serbijos Respubliką (išskyrus Kosovą), skelbimu. Papildomai, ieškovės prašo žalos, tariamai patirtos dėl sprendimo priėmimo, kompensacijos.

Grįsdamos savo ieškinį, ieškovės teigia, kad perkančioji organizacija pažeidė dalyviui taikomą sutarties sudarymo kriterijų, nes konkursą laimėjusio dalyvio pasiūlymas neatitiko techninių specifikacijų.

Be to, ieškovės teigia, kad perkančioji organizacija pažeidė taikomą sutarčių sudarymo procedūrą, nes ji nepateikė motyvų ir pažeidė gero administravimo principą.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/22


2007 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Crunch Fitness International prieš VRDTILG (CRUNCH)

(Byla T-408/07)

(2008/C 8/40)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Crunch Fitness International Inc. (Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solicitor J. Barry

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ILG Ltd (Dan Lerė, Airija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą dėl 41 klasės Bendrijos prekių ženklo.

Palikti Bendrijos prekių ženklą 41 klasės paslaugoms įregistruotu.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi šioje byloje ir VRDT apeliacinėje procedūroje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: Vaizdinis ženklas „CRUNCH“ 9, 25 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklas Nr. 62 083.

Bendrijos prekių ženklo savininkas: Ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ILG Ltd

Panaikinimo skyriaus sprendimas: pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją 9 ir 25 klasių prekėms ir paslaugoms iš dalies negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: Pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia taip pat ir 41 klasės paslaugoms

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies a punkto arba, nepatenkinus šio pagrindo, 50 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba suklydo nustatydama, jog aptariamas prekių ženklas iš tikrųjų nebuvo naudojamas Bendrijoje 41 klasės paslaugoms.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/23


2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cohausz prieš VRDTIzquierdo Faces (acopat)

(Byla T-409/07)

(2008/C 8/41)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujamas advokato I. Friedhoff

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: José Izquierdo Faces (Bilbao, Ispanija)

Ieškovo reikalavimai

panaikinti ginčijamą 2007 m. rugsėjo 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 289/2006-1;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: vaizdinis prekių ženklas, „acopat“ 35 ir 42 klasių paslaugoms — Bendrijos prekių ženklas Nr. -1643782

Bendrijos prekių ženklo savininkas: José Izquierdo Faces

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: ieškovas

Šalies, prašančios pripažinti registraciją negaliojančia, prekių ženklo suteikiamos teisės: žodinis nacionalinis prekių ženklas COPAT 9, 35, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms

Panaikinimo skyriaus sprendimas: Bendrijos prekių ženklo pripažinimas negaliojančiu

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Panaikinimo skyriaus sprendimą ir atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalies ir 40 taisyklės 5 dalies pažeidimas tiek, kiek Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė; kad nacionalinis prekių ženklas nebuvo naudojamas Vokietijoje 1996-2001 m. laikotarpiu.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/23


2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Jurado Hermanos, S.L. prieš VRDT (JURADO)

(Byla T-410/07)

(2008/C 8/42)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovė: Jurado Hermanos, S.L. (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokatės C. Martín Álvarez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugsėjo 3 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 866/2007-2.

Priimti sprendimą dėl ginčo esmės pripažįstant JURADO HERMANOS S. L., išimtinės registruoto ženklo licencijos turėtojos, suinteresuotumą Bendrijos prekių ženklo Nr. 240.218 atnaujinimo procedūra, patenkinant restitutio in integrum prašymą, kurį dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 240.218 atnaujinimo pateikė JURADO HERMANOS S. L.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas: žodinis prekių ženklas „JURADO“ (paraiška įregistruoti Nr. 240.218).

Prekė ar paslauga: 30 klasės prekės.

Prekių ženklo, dėl kurio pateiktas prašymas, savininkas: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Apeliacinei tarybai apskųstas sprendimas: Prekių ženklų administravimo ir teisės reikalų skyriaus sprendimas atmesti ieškovės, turinčios prekių ženklo, dėl kurio iškelta byla, licenciją, restitutio in integrum prašymą, išplaukiantį iš to, kad šis ženklas išbrauktas iš registro, jo savininkui nepaprašius jį atnaujinti.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: teisės į gynybą pažeidimas ir Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 47 straipsnio ir 78 straipsnio 1 dalies neteisingas aiškinimas.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/24


2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus Group prieš Komisiją

(Byla T-411/07)

(2008/C 8/43)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Aer Lingus Group plc (Dublinas, Airija), atstovaujama solicitor A. Burnside, advokatų B. van de Walle de Ghelcke ir T. Snels

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Europos Komisijos 2007 m. spalio 11 d. priimtą ginčijamą sprendimą,

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė siekia 2007 m. spalio 11 d. Europos Komisijos sprendimo C(2007)4600, kuriuo Komisija atmeta ieškovės prašymą pradėti procesą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 39/2004 (EB Susijungimų reglamentas) 8 straipsnio 4 dalį ir priimti laikinąsias priemones pagal 8 straipsnio 5 dalį, einančio po 2007 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo C(2007)3104 (Draudimo sprendimas), skelbiančio koncentraciją nesuderinama su bendra rinka ir EEE susitarimu veikimu (byla Nr. COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus), panaikinimo.

Ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė ir neteisingai taikė EB Susijungimų reglamento 8 straipsnio 4 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį, teigdama, kad ji neturėjo teisės reikalauti iš Ryanair pagal Draudimo sprendimą atsisakyti Aer Lingus mažumos akcijų paketo, arba imtis kitų priemonių, atstatančių status quo ante, arba tuo tarpu imtis laikinųjų priemonių.

Ypač ieškovė teigia, kad kadangi Komisija aiškiai mažumos akcijų paketą ir Ryanair jungtinį viešą pasiūlymą Aer Lingus laiko vienos tos pačios koncentracijos neatskiriamomis dalimis, iš to išplaukia, kad draudžiama koncentracija buvo iš dalies įgyvendinta. Be to, ieškovė mano, kad EB Susijungimų reglamento 8 straipsnio 4 dalis ir 8 straipsnio 5 dalis suteikia Komisijai teisę šiomis aplinkybėmis imtis priemonių dėl konkurencijos, kylančios iš mažumos kapitalo, siejančio dvi bendroves, kurios laikytos didžiausiomis konkurentėmis oro transporto keliuose į ir iš Airijos, neigiamų padarinių.

Toliau ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė EB Susijungimų reglamento 21 straipsnio 3 dalį, nesiimdama išimtinės kompetencijos ir vietoj to, suteikdama galimybę valstybių narių įsikišimui.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/24


2007 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Bayern Innovativ prieš VRDTLife Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Byla T-413/07)

(2008/C 8/44)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Bayern InnovativBayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Niurnbergas, Vokietija), atstovaujama lawyers A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdamas, Nyderlandai)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugsėjo 2 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą Nr. R 1545/2006-1 dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 3 585 957 „LifeScience“.

Atmesti visą įstojusios į bylą šalies protestą Nr. B 795 270.

Įpareigoti VRDT įregistruoti Bendrijos prekių ženklą Nr. 3 585 957 „LifeScience“ kaip paskelbta.

Priteisti iš atsakovės išlaidas, susijusias su procesu Pirmosios instancijos teisme ir priteisti iš įstojusios į bylą šalies išlaidas, susijusias su administracine procedūra Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra spalvotas DNR spiralės atvaizdas, ovalas ir grotelės, bei žemiau parašytas žodinis elementas „LifeScience“ 16, 35, 36, 41, 42 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 3 585 957

Ženklo ar žymens, kuriuo remiamasi protesto procese, savininkas: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi protesto procese: vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kuriame yra pavaizduota nuoga moteris, apsivyniojusi DNR grandine, ir kuriame yra žodiniai elementai „Life Sciences Partners“ 35 ir 36 klasių paslaugoms — paraiška Nr. 2 136 026.

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/25


2007 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje RedEnvelope prieš VRDTRed Letter Days (redENVELOPE)

(Byla T-415/07)

(2008/C 8/45)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: RedEnvelope Inc. (San Franciskas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solicitor A. Poulter

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Red Letter Days Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2007 m. rugsėjo 14 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą Nr. R 1117/2005-1, kiek juo buvo leista pateikti protestą pagrindžiančius naujus įrodymus;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „redENVELOPE“ 35 ir 42 klasių paslaugoms — paraiškos Nr. 1601327.

Ženklo ar žymens, kuriuo remiamasi protesto procedūroje, savininkė: Red Letter Days Ltd.

Ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi protesto procedūroje: registruoti ir neregistruoti nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ ir „RED LETTER DAYS PLS“ 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 ir 44 klasių prekėms ir paslaugoms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir grąžinti bylą Protestų skyriui toliau nagrinėti, kiek tai susiję su Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba leido pateikti naujus įrodymus, leisiančius Protestų skyriui priimti sprendimą remiantis įrodymais, kurių anksčiau nebuvo ir dėl kurių ieškovė neturėjo galimybės pasisakyti Protestų skyriuje.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/26


2007 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje RedEnvelope prieš VRDTRed Letter Days (REDENVELOPE)

(Byla T-416/07)

(2008/C 8/46)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: RedEnvelope Inc. (San Franciskas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solicitor A. Poulter

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Red Letter Days Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugsėjo 14 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą Nr. R 765/2005-1, kiek juo leista pateikti naujus įrodymus protestui pagrįsti.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi šiame procese išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „REDENVELOPE“ 35 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 1 601 392

Ženklo ar žymens, kuriuo remiamasi protesto procese, savininkas: Red Letter Days Ltd

Ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi protesto procese: įregistruoti ir neįregistruoti nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai „RED LETTER“, „RED LETTER DAYS“ ir „RED LETTER DAYS PLC“ 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 ir 44 klasių prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: panaikinti Protestų skyriaus sprendimą ir bylą grąžinti Protestų skyriui tolimesniam nagrinėjimui kiek tai susiję su Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba leido pateikti naujus įrodymus, dėl kurių Protestų skyrius galės priimti sprendimą remdamasis įrodymais, kurie procedūroje nebuvo pateikti anksčiau ir kurių atžvilgiu ieškovė neturėjo galimybės pasisakyti procedūroje Protestų skyriuje.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/26


2007 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Lodato & C. prieš Komisiją

(Byla T-417/07)

(2008/C 8/47)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Lodato Gennaro & C. Spa (Kastel San Džordžas, Italija), atstovaujama advokato M.A. Calabrese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2007 m. spalio 8 d. Komisijos sprendimą SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šis ieškinys pareikštas dėl 2007 m. spalio 8 d. Komisijos sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta leisti susipažinti su Italijos vyriausybės dokumentais, pateiktais Komisijai per pirminį valstybės pagalbos Nr. 701/98 ir Nr. 824/01 patikrinimą, motyvuojant šios vyriausybės prieštaravimu atskleisti šiuos dokumentus, išreikštu po to, kai su jais susipažino Komisijos tarnybos.

Grįsdama savo reikalavimus, ieškovė nurodo 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (1) 4 straipsnio 5 dalies pažeidimą ir klaidingą taikymą. Šiuo klausimu ji teigia, kad atsakovė klaidingai išaiškino šią nuostatą, kaip suteikiančią valstybėms narėms teisę uždrausti atskleisti iš valstybės narės kilusius ir Bendrijos institucijų turimus dokumentus.


(1)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/27


2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje LIBRO prieš VRDTCausley (LiBRO)

(Byla T-418/07)

(2008/C 8/48)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Austrija), atstovaujama advokato G. Prantl

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2007 m. rugsėjo 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (apeliacinė byla 1454/2005-4) ir jį pakeisti pripažįstant ieškovės VRDT pateiktą apeliacinį skundą pagrįstu bei atmetant visą protestą

priteisti solidariai iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir galimai į bylą įstosiančio asmens bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „LiBRO“ 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 2 616 753.

Ženklo ar žymens, kuriuo remiamasi protesto procedūroje, savininkė: Dagmar Causley.

Ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi protesto procedūroje: vaizdinis prekių ženklas „LIBERO“ 9, 38 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms (Bendrijos prekių ženklas Nr. 401141).

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti Protestų skyriaus sprendimą.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, nes nėra jokios prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės.


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/27


2007 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Okalux prieš VRDTMesse Düsseldorf (OKATECH)

(Byla T-419/07)

(2008/C 8/49)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Okalux GmbH (Marktheidenfeldas, Vokietija), atstovaujama advokatės M. Beckensträter

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Messe Düsseldorf GmbH

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2007 m. rugsėjo 3 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 766/2007-2, apie kurį buvo pranešta 2007 m. rugsėjo 18 d., ir remiantis 2007 m. gegužės 16 d. apeliaciniu skundu atmesti reikalavimą iš dalies panaikinti Bendrijos prekių ženklo Nr. 915058 registraciją;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, perduoti bylą dėl 2007 m. gegužės 16 d. apeliacinio skundo iš naujo nagrinėti Anuliavimo skyriui;

priteisti iš atsakovės ar kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant pagrindinėje byloje patirtas išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas „OKATECH“ 6, 19 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms (Bendrijos prekių ženklas Nr. 915058)

Bendrijos prekių ženklo savininkė: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: Messe Düsseldorf GmbH

Panaikinimo skyriaus sprendimas: pripažinti nagrinėjamo prekių ženklo registraciją 42 klasės paslaugoms negaliojančia; šio sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų panaikinimas

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliacinį skundą kaip nepriimtiną

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 (1) 57 ir 77 a straipsnių bei teisės būti išklausytam pažeidimas.


(1)  1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/28


2007 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

(Byla T-423/07)

(2008/C 8/50)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ryanair Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama advokato E. Vahida

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti pagal EB 232 straipsnį, kad Komisija nesiėmė veiksmų, kaip buvo įsipareigojusi pagal EB sutartį, t. y. neapibrėžė savo pozicijos 2006 m. gegužės 8 d. ieškovės skundo, pateikto Komisijai, po kurio buvo pateiktas 2007 m. liepos 31 d. formalus įspėjimas, atžvilgiu;

Priteisti iš Komisijos visas ieškovės bylinėjimosi išlaidas net jei po ieškinio pareiškimo Komisija imsis veiksmų, dėl kurių Teisingumo Teismas manys, jog sprendimo priimti nereikia, arba jei Teisingumo Teismas atmes ieškinį kaip nepriimtiną.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu iškovė teigia, kad Komisija nesiėmė veiksmų, t. y. neapibrėžė savo pozicijos, po to, kai pagal EB 232 straipsnį ji buvo paraginta 2005 m. lapkričio 3 d. ieškovės pateiktu skundu dėl neteisėtos valstybės pagalbos Lufthansa ir jos Star Alliance partneriams, suteiktos išimtinės teisės naudotis Miuncheno oro uosto 2 terminalu forma, arba nekonkurencinės diskriminacijos Lufthansa ir jos Star Alliance partnerių naudai, jei Miuncheno oro uostas veikė savarankiškai. Miuncheno oro uosto šio terminalo rezervavimas ieškovės potencialiems konkurentams būtų piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi ir EB 82 straipsnio pažeidimas.

Pagrįsdama pirmąjį reikalavimą ieškovė tvirtina, kad Komisija turėjo rūpestingai ir nešališkai ištirti skunda pagal Tarybos reglamentą (EB) 659/1999 (1), Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 (2) ir Komisijos reglamentą (EB) 773/2004 (3) tam, kad priimtų sprendimą, kuriuo būtų pripažinta, jog aptariamos priemonės nėra valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme, arba priemonės yra valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme, tačiau suderinama su bendrąja rinka pagal EB 87 straipsnio 2 ir 3 dalis, arba pradėtų procedūrą pagal EB 88 straipsnio 2 dalį.

Alternatyviai ieškovė tvirtina, kad Komisija, gavusi jos papildomą skundą dėl tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, turėjo pradėti procedūrą skundo objekto atžvilgiu, arba, suteikusi ieškovei galimybę pateikti pastabas, priimti galutinį sprendimą, kuriuo skundas būtų atmestas.

Toliau ieškovė teigia, kad dvidešimties mėnesių laikotarpis tarp ieškovės skundo pateikimo ir Komisijos formalaus įspėjimo buvo nepagrįstai ilgas, o Komisijos neveikimas per tą laikotarpį yra veiksmų nesiėmimas EB 232 straipsnio prasme.


(1)  1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1).

(2)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (Tekstas svarbus EEE) (OL L 1, p. 1).

(3)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (Tekstas svarbus EEE) (OL L 123, p. 18).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/29


2007 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Pioneer Hi-Bred International prieš VRDT (OPTIMUM)

(Byla T-424/07)

(2008/C 8/51)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Džonstonas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų G. Würtenberger, R. Kunze, ir T. Wittmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. rugsėjo 11 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 288/2007-2 dėl Bendrijos prekių ženklo „OPTIMUM“ paraiškos Nr. 4 893 053.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „OPTIMUM“ 1 klasės prekėms — paraiška Nr. 4 893 053

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, 7 straipsnio 2 dalies, 73 ir 74 straipsnių pažeidimas dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į tai, jog aptariamos prekės skirtos specialių žinių turinčiai visuomenei, ir kad nebuvo pritarta sprendimui dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo įrodymų.


Europos Sąjungos tarnautojų teismas

12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/30


2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Michail prieš Komisiją

(Byla F-67/05) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įvertinimas - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Tarnybinės veiklos vertinimo laikotarpis už 2003 metus - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo)

(2008/C 8/52)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Christos Michail (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato C. Meïdanis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama H. Tserepa-Lacombe, padedamo advokato E. Bourtzalas

Bylos dalykas

Ieškinys, kuriame prašoma panaikinti ieškovo 2003 m. balandžio 1 d.-gruodžio 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą ir atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti C. Michail 2003 m. balandžio 1 d.-gruodžio 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 229, 2005 9 17, p. 33 (byla iš pradžių įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-284/05, o 2005.12.15 nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/30


2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Michail prieš Komisiją

(Byla F-34/06) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įvertinimas - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Tarnybinės veiklos vertinimo laikotarpis už 2004 metus - Ieškinys dėl panaikinimo - Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo)

(2008/C 8/53)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Christos Michail (Briuselis, Belgija), atstovaujamas C. Meïdanis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama iš pradžių C. Bevardis-Kayser ir K. Herrmann, vėliau H. Tserepa-Lacombe, padedamų advokato E. Bourtzalas

Bylos dalykas

Ieškinys, kuriame prašoma panaikinti ieškovo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už 2004 m. ir atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Kiekviena iš šalių padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 154, 2006 7 1, p. 24.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/31


2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Dittert prieš Komisiją

(Byla F-109/06) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Pirmenybės balai - Nepilna asmens byla - Pirmenybės balų neįrašymas į informacinę pareigų paaukštinimo duomenų bazę Sysper 2 - Techninio pobūdžio problema - A* Paaukštinimų komitetas - Mažesnio balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas)

(2008/C 8/54)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Daniel Dittert (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir K. Herrmann

Bylos dalykas

Paskyrimų tarnybos sprendimo skirti ieškovui, Komisijos pareigūnui, kuris per klaidą nepateko į jo Generalinio direktorato paaukštinamų asmenų sąrašą, mažiau pirmenybės balų, nei jis norėjo, ir kurių nepakanka paaukštinti jo pareigas vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimą skirti nepakankamai pirmenybės balų, kad D. Ditter pareigos būtų paaukštintos vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

2.

Panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimo, patvirtinančio pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą, paskelbto 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose, dalį, kurioje neįrašyta D. Dittert pavardė.

3.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo ir D. Dittert bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 281, 2006 11 18, p. 47.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/31


2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Carpi Badía prieš Komisiją

(Byla F-110/06) (1)

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Pirmenybės balai - Nepilna asmens byla - Pirmenybės balų neįrašymas į informacinę pareigų paaukštinimo duomenų bazę Sysper 2 - Techninio pobūdžio problema - A* Paaukštinimų komitetas - Mažesnio balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas)

(2008/C 8/55)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: José María Carpi Badía (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatų B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir K. Herrmann

Bylos dalykas

Paskyrimų tarnybos sprendimo skirti ieškovui, Komisijos pareigūnui, kuris per klaidą nepateko į jo Generalinio direktorato paaukštinamų asmenų sąrašą, mažiau pirmenybės balų, nei jis norėjo, ir kurių nepakanka paaukštinti jo pareigas vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimą skirti nepakankamai pirmenybės balų, kad J. M. C. Badía pareigos būtų paaukštintos vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

2.

Panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimo, patvirtinančio pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą, paskelbto 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose, dalį, kurioje neįrašyta J. M. C. Badía pavardė.

3.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo ir J. M. C. Badía bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 281, 2006 11 18, p. 48.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/32


2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Menidiatis prieš Komisiją

(Byla F-128/07)

(2008/C 8/56)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Andreas Menidiatis (Sint Genesius Rodė, Belgija), atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetama ieškovo kandidatūra į laisvas Komisijos atstovybės Graikijoje vadovo pareigas ir į šias pareigas paskiriamas kitas kandidatas,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo kelis pagrindus dėl sprendimo atmesti jo kandidatūrą į laisvas Komisijos atstovybės Graikijoje vadovo pareigas. Pirmiausia jis teigia, kad atrankos procedūra buvo neteisėta ir jos nebuvo laikomasi. Antra, jis tvirtina, kad pranešimas apie laisvą darbo vietą buvo neteisėtas ir jo nebuvo laikomasi.

Kitas ieškinio pagrindas yra susijęs su Pareigūnų tarnybos nuostatų 11 a straipsnio pažeidimu. Be to, ieškovas nurodo, kad Komisijos atstovybės Atėnuose vadovo pareigų lygio sumažinimas ir 2004 m. liepos 7 d. Sprendimas dėl atstovybės vadovų paskyrimo į pareigas tvarkos yra neteisėti.

Ieškovas taip pat nurodo, kad pranešimas apie laisvą darbo vietą buvo paskelbtas pavėluotai ir ginčija atsisakymą leisti susipažinti su jo skunde nurodytais dokumentais. Galiausiai jis remiasi vadinamąsias „jautrias“ pareigas užimančio personalo rotacijos taisyklių pažeidimu ir teigia, kad yra keletas piktnaudžiavimo įgaliojimais įrodymų.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/32


2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Kremlis prieš Komisiją

(Byla F-129/07)

(2008/C 8/57)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Georges-Stavros Kremlis (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atmetama ieškovo kandidatūra į laisvas Komisijos atstovybės Graikijoje vadovo pareigas ir į šias pareigas paskiriamas kitas kandidatas,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo labai panašius į byloje F-128/07, pranešimas apie kurią paskelbtas tame pačiame Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje, nurodytus pagrindus.


12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 8/32


2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Vinci prieš Europos Centrinį Banką

(Byla F-130/07)

(2008/C 8/58)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Fiorella Vinci (Šėnekas, Vokietija), atstovaujama advokato B. Karthaus

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad 2007 m. kovo 5 d. atsakovo rašto (07) 139a H KK7bk HEAL ir 2007 m. kovo 5 d. atsakovo rašto (07) 139b H KK7bk HEAL įtraukimas į asmens bylą, 2007 m. balandžio 24 d. dr. Schön „Medical Certificate“ saugojimas joje ir 2007 m. balandžio 2 d. Vokietijos klinikos atlikto atsakovės sveikatos būklės tyrimo rezultatų saugojimas medicininėje byloje yra neteisėti.

Pripažinti, kad 2007 m. rugsėjo 3 d. atsakovo sprendimas (07) 772 PSR JMC/cc APPE, kuriuo jis atsisako panaikinti pirmiau nurodytuose dokumentuose esančius asmens duomenis, yra neteisėtas.

Nustatyti, kad 2007 m. kovo 5 d. atsakovo sprendimas dėl medicininio patikrinimo atlikimo neturi teisinių pasekmių.

Priteisti iš atsakovės sumokėti 10 000 eurų ieškovei.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmuoju prašymu ieškovė prašo pripažinti, kad jame nurodytų dokumentų įtraukimas į jos asmens bylą arba į atskirai tvarkomą medicininę bylą yra neteisėtas. Antruoju prašymu siekiama, kad būtų pripažinta, jog atsakovo atsisakymas panaikinti neteisėtai gautus asmens duomenis, yra neteisėtas. Pagrindžiant tvirtinama, kad Europos Centrinio banko (ECB) personalo taisyklių 5.13.4 punktas neleidžia rinkti ir saugoti medicininių duomenų, kurių negalima tvarkyti kaip 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau — Reglamentas Nr. 45/2001) 10 straipsnyje nurodytų asmens duomenų kategorijų, ir priešingai Reglamento Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies b punktui nenumato tikslo, dėl kurio reikia tvarkyti duomenis.

Trečiuoju prašymu prašoma panaikinti 2007 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimą, kuriuo buvo nurodyta atlikti ieškovės medicininį patikrinimą. Ieškovė mano, kad sprendimą reikia panaikinti dėl piktnaudžiavimo diskrecija vertinti ir pagrindinių procedūrinių nuostatų pagal Personalo taisyklių 5.13.4 punktą nesilaikymo. Pastarajame numatyta, kad tik ECB dirbantis „Medical Adviser“, o ne tiesioginis atsakovės viršininkas turi įgaliojimus paskirti papildomas medicinines priemones, pavyzdžiui, patikrinimus.

Be to, reikalaujama atlyginti moralinę žalą, kurią ieškovė patyrė dėl to, kad be pakankamo teisinio pagrindo jai turėjo būti atliktas pilnas medicininis patikrinimas.