ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. gruodžio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2006/C 321/1

Pranešimas dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutarties dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą įsigaliojimo

1

 

Komisija

2006/C 321/2

Euro kursas

2

2006/C 321/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas, nustatytas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

4

2006/C 321/5

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

9

2006/C 321/6

Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2006 11 1 iki 2006 11 30(Paskelbtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 arba 38 straipsnį)

13

2006/C 321/7

Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

19

2006/C 321/8

Prašymo pakeisti paraišką paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

23

2006/C 321/9

Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą Permis de Juan de Nova Maritime Profond, žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Informacinė procedūra — Techniniai standartai ( 1 )

30

2006/C 321/2

Komisijos pranešimas pagal Tarybos reglamento Nr. 2408/4 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą tvarką — Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas Ispanijoje dalinis pakeitimas ( 1 )

36

2006/C 321/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2006/C 321/4

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM (2006) 269 galutinis) — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Paruošiamieji aktai, parentipagal Europos Sąjungos Sutarties VI dalį

2006/C 321/5

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo

45

 

2006/C 321/6

Pranešimas skaitytojams

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/1


Pranešimas dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių)

ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutarties

dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą įsigaliojimo

(2006/C 321/01)

Deponavus visus ratifikavimo dokumentus ir pagal Stojimo sutarties 4 straipsnio 2 dalį 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge pasirašyta Stojimo sutartis (1) įsigalios 2007 m. sausio 1 d.


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11


Komisija

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/2


Euro kursas (1)

2006 m. gruodžio 28 d.

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3173

JPY

Japonijos jena

156,61

DKK

Danijos krona

7,4573

GBP

Svaras sterlingas

0,67115

SEK

Švedijos krona

9,0463

CHF

Šveicarijos frankas

1,6058

ISK

Islandijos krona

93,60

NOK

Norvegijos krona

8,2375

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5782

CZK

Čekijos krona

27,540

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

251,92

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6972

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,8305

RON

Rumunijos lėja

3,3980

SIT

Slovėnijos tolaras

239,64

SKK

Slovakijos krona

34,561

TRY

Turkijos lira

1,8648

AUD

Australijos doleris

1,6699

CAD

Kanados doleris

1,5268

HKD

Honkongo doleris

10,2387

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8731

SGD

Singapūro doleris

2,0209

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 224,69

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,2590

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,2935

HRK

Kroatijos kuna

7,3495

IDR

Indijos rupija

11 905,10

MYR

Malaizijos ringitas

4,6534

PHP

Filipinų pesas

64,679

RUB

Rusijos rublis

34,6940

THB

Tailando batas

47,252


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/03)

1.

2006 m. gruodžio 19 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir klausimą perdavus svarstyti pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „MAN Ferrostaal AG“ (toliau — „Ferrostaal“, Vokietija), pirkdama akcijas įgyja kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Eurotecnica Melamine S.A.“ (toliau — „Eurotecnica“, Liuksemburgas), priklausančios įmonei „Eurotecnica Group SA“, kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Ferrostaal“: visame pasaulyje veikianti technologinių įmonių grupė, taip pat cheminių technologijų grupė;

„Eurotecnica“: inžinerijos paslaugos ir leidimų išdavimas chemijos pramonės gamybos technologijoms, įskaitant melamino gamybos technologijas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence,

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/4


Valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas, nustatytas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (1)

(2006/C 321/04)

(Pastaba: šį sąrašą ir vėlesnius atnaujinimus taip pat bus galima rasti internete (2))

ES valstybė narė

Kompetentinga institucija

Belgija

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Federalinė visuomenės sveikatos, maisto grandinės ir aplinkos tarnyba)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tel. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-mail: risk@health.fgov.be

Čekijos Respublika

Ministerstvo životního prostředí — Odbor environmentálních rizik

(Aplinkos ministerija — Pavojaus aplinkai departamentas)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 — Vršovice

Tel. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

e-mail: info@env.cz

Danija

Miljøstyrelsen — EPA

(Aplinkos ministerija —Aplinkos apsaugos agentūra)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Tel. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Vokietija

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D–53175 Bonn

Tel. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Federalinė aplinkos agentūra)

Wörlitzer Platz 1

D–06844 Dessau

Tel. (49-340) 21 03 33 17/ — 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ — 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Federalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D–44149 Dortmund

Tel. (49-231) 9071 — 2319

Tel. (49-231) 9071 — 2516

Estija

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Socialinių reikalų ministerija/Visuomenės sveikatos departamentas)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tel. (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Graikija

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Finansų ministerija

Centrinė valstybinė chemijos laboratorija

Žaliavų ir pramonės gaminių skyrius)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Tel. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Ispanija

Ministerio de Industria y Energía

(Pramonės ir energetikos ministerija)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana 160

E–28071 Madrid

Tel. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Prancūzija

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Aplinkos ir tvaraus vystymosi ministerija)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Aplinkos ir tvaraus vystymosi ministerija)

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tel. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerija)

Bâtiment Le Bervil

12, rue VILLIOT

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 53 44 94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Airija

Aplinkos ir vietos valdžios departamentas

Dublin, Ireland

Tel. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Įmonių, prekybos ir užimtumo departamentas

Kildare Street

Dublin 2, Ireland

Tel. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Italija

Ministero della Salute

(Sveikatos ministerija)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tel. (39-06)59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06)59 94 35 54/59 94 32 27

Kipras

Υπουργείο Υγείας

(Sveikatos ministerija)

Medicinos ir visuomenės sveikatos tarnyba

Visuomenės sveikatos tarnyba

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tel. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Latvija

Veselības ministrija

(Sveikatos ministerija)

Brivibas Str., 72

Riga LV –1011

Tel. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Valstybinė sanitarijos inspekcija)

Ieriku Str., 3

Riga LV-1084

Tel. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-mail: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūra)

Maskavas iela 165

Riga LV-1019

Tel. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Lietuva

Ūkio ministerija

(Ūkio ministerija)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370 5) 2623863

Fax (+370 5) 2623974

e-mail: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

e-mail: rastine@is.lt

Liuksemburgas

Administration de la Gestion de l'Eau — Direction

(Vandens valdyba)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tel. (352) 26 02 86 1

Vengrija

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Nacionalinė aplinkos, gamtos ir vandens inspekcija)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tel. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Maisto produktų, cheminių medžiagų ir kosmetikos direktoratas/Maltos standartų įstaiga

Konkurencijos ir ryšių ministerija

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Tel. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

e-mail: info@msa.org.mt

Nyderlandai

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Aprūpinimo būstais, erdvės planavimo ir aplinkos ministerija)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

2500 GX Den Haag, Netherlands

Tel. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven, Netherlands

Tel. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Austrija

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Federalinė žemės ir miškų ūkio, aplinkos ir vandens ministerija)

Stubenbastei 5

A–1010 Wien

Tel. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Lenkija

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Cheminių medžiagų ir preparatų biuras)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tel. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugalija

Ministério da Economia e da Inovação

(Ekonomikos ir inovacijų ministerija)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tel. (35-21) 791 91 00

e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovėnija

Ministrstvo za zdravje — Urad RS za kemikalije

(Sveikatos ministerija — Nacionalinis cheminių medžiagų biuras)

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-mail: urad.kemikalije@gov.si

Slovakija

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Cheminių medžiagų ir preparatų centras)

Limbova 14

833 01 Bratislava

Slovakia

Tel. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421)2 59 369 602

e-mail: detergent@ccsp.sk

Suomija

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Suomijos aplinkos institutas/Cheminių medžiagų skyrius)

PO Box 140

FIN–00251 Helsinki

Tel. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Švedija

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Švedijos cheminių medžiagų inspekcija)

Pavojaus ir rizikos vertinimo skyrius

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tel. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8), 735 76 98

e-mail: kemi@kemi.se

Jungtinė Karalystė

Pesticidų saugos direktoratas

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX, United Kingdom

Tel. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Prekybos ir pramonės departamentas

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF, United Kingdom

Tel. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


ELPA

narės

Kompetentinga institucija

Islandija

Hollustuvernd ríkisins

(Islandijos aplinkos ir maisto agentūra)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Tel. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norvegija

Statens forurensningstilsyn

(Norvegijos taršos kontrolės institucija)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N–0032 Oslo

Tel. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1. Su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 907/2006 (OL L 168, 2006 6 21, p. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/9


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2006/C 321/05)

Šis paskelbimas suteikia teisę užprotestuoti paraišką pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį. Užprotestavimas turi būti pateiktas Komisijai per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

Įregistravimo paraiška pagal 5 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį

„KUNEO KAŠTAINIS“

Nr. EB: IT/PGI/005/0342/20.04.2004

SKVN ( ) SGN ( X )

Ši santrauka yra parengta tik informacijai. Suinteresuotosioms šalims rekomenduojama susipažinti su nesutrumpinta produkto specifikacija, kurią galima gauti 1 dalyje nurodytose nacionalinėse institucijose arba Europos Komisijoje (1).

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga:

Pavadinimas:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresas:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Telefonas:

(39-06) 481 99 68

Faksas:

(39-06) 42 01 31 26

El. paštas:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Grupė:

Pavadinimas:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresas:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Telefonas:

(39-0175) 28 23 11

Faksas:

El. paštas:

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) Kiti ()

3.   Produkto rūšis:

Klasė 1.6. — Neperdirbti ir perdirbti vaisiai ir daržovės

4.   Specifikacija (4 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų santrauka).

4.1   Pavadinimas: „Castagna Cuneo“

4.2   Apibūdinimas: „Kuneo kaštainio“ SGN gali būti laikomos tik šios kaštonų atmainos, priklausančios Castanea sativa rūšiai, išskyrus šias hibridines veisles: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga

Taip pat nepriskiriami iš nukirsto miško atžalyno, mišraus nukirsto miško atžalyno, senų aukštaūgių medžių gauti produktai, nors jie ir yra priskiriami minėtai rūšiai.

SGN „Kuneo kaštainis“ pasižymi saldžiu ir subtiliu skoniu, bei traškiu apvalku, todėl jis gali būti vartojamas tiek šviežias, tiek perdirbtas.

Šviežiam neperdirbtam kaštainiui būdinga: išorinė apyvaisio spalva — nuo šviesiai rudos iki tamsiai rudos; saitavietė daugiau ar mažiau plati, tačiau niekada nekrentanti ant šonų, gelsvos spalvos; apyvaisis su žvaigždiniu subraižymu; apyvaisio spalva gali būti nuo geltonos iki šviesiai rudos, įprastai traškios konsistencijos; sėkla — nuo baltos iki rusvos spalvos; saldaus ir švelnaus skonio; dydžio nustatymas: didžiausias vaisių kilograme kiekis — 110.

Reikalavimų neatitinkančiais laikomi vaisiai su vidiniais ar išoriniais defektais (perskilęs vaisius, apkirmijęs, apipelijęs, su sukirmijusiu vidumi), jei jie viršija 10 % bendro vaisių kiekio.

Išlukštenti ir išdžiovinti kaštainiai turi būti pilni, sveiki, šviesiai geltonos spalvos. Reikalavimų neatitinkančiais laikomi vaisiai su defektais (su puvimo žymėmis, pakeitę formą, suskilę, vaisiai su apyvaisio likučiais ir t. t.), jei jie viršija 10 % bendro išdžiovintų vaisių kiekio.

Išdžiovintų vaisių drėgnumas negali viršyti 15 %.

4.3   Geografinė vietovė: SGN „Kuneo kaštainio“ gamybos teritorija apima apie 110 Kuneo provincijos savivaldybių, kaip ir nurodyta gamybos specifikacijoje.

4.4   Kilmės įrodymas: Visi gamybos etapai turi būti prižiūrimi, dokumentais įforminant kiekvieno etapo metu gaunamus ir išvežamus produktus. Tokiu būdu, įtraukiant į atitinkamus sąrašus, kuriais rūpinasi kontrolės skyrius, SGN „Kuneo kaštainio“ gamybą atitinkančios įrangos, gamintojų ir pakuotojų, taipogi gamybos ir fasavimo, pranešimų apie produktų kiekį kontrolės skyriui, kiekvienos supakuotos ir paženklintos partijos prieš produkto pateikimą vartotojui padės užtikrinti produkto perdirbimo eigą ir atsekamumą (nuo gamybos proceso pradžios iki jo pabaigos). Visi, fiziniai, juridiniai į atitinkamus sąrašus įrašyti asmenys bus tikrinami kontrolės skyriaus, kaip ir numatyta gamybos specifikacijoje ir gamybos proceso priežiūros plane.

4.5   Gamybos būdas: Be to, specifikacijoje, numatyta, kad kaštainių medžiai turi augti saulėtose ir nevėjuotose vietovėse. Draudžiama naudoti trąšas ir sintetines augalų apsaugos priemones, išskyrus ekologinės žemdirbystės leidžiamus (Bendrijos nuostatai 2092/91 ir kita) produktus.

Gamybai auginamų medžių tankumas negali viršyti 150 medžių hektarui.

Žemės plotas neturi labai apaugti žoliniais ar krūminiais augalais, todėl kartą metuose, prieš derliaus nuėmimą, plotas bus valomas nuo žolių, bus naikinami krūmokšniai, papartynai ir negyvi augalai siekiant palengvinti reguliarų vaisių rinkimą. Siekiant apsaugoti nuo parazitų puolimo, leidžiama periodiškai genėti medžius.

Derlių galima nuimti rankiniu būdu arba pasitelkus mechanines priemones (automatines mašinas), kurios nepablogintų produkto kokybės.

Derliaus nuėmimas pradedamas rugsėjo pradžioje, o baigiamas lapkričio pabaigoje.

Šviežias produktas konservuojamas prieš tai apdorojus jį karštu vandeniu, laikantis tradicinių būdų.

Leidžiama naudoti ir „curatura“ metodą, kai vaisiai mirkomi kambario temperatūros vandenyje 7-9 dienas. Šis būdas skatina rūgimą, kuris sustabdo patogeninių grybelių vystymąsį, sukuria sterilią aplinką be priedų. Taip pat leidžiama konservuoti vaisius juos išlukštenus ir vėliau užšaldžius, kaip ir numatyta užšaldytiems produktams taikomose normose.

Produktas „Džiovintas Kuneo kaštainis“ turi būti apdorotas, taikant tradicinį džiovinimo ant lėtos ugnies metodą, kai vaisiai pastoviai maišomi džiovyklose, esančiose mūrinėse patalpose. Kaštainiai sudedami ant tinklinio pagrindo (grotelių), po kuriuo ir turi būti pakura arba šilumokaitis. Kurui negalima naudoti chemiškai apdorotų medienos atliekų ir šalutinių produktų. Procesas vyksta vidutiniškai 30 dienų.

Rūšiavimas, rūšiavimas pagal dydį, apdorojimas, vaisių sandėliavimas turi vykti, kaip ir numatyta gamybos specifikacijos 3 straipsnyje.

4.6   Ryšys su geografine vietove: SGN įregistravimo pagrindas yra neginčijama šio produkto, kuris nuo senų laikų yra natūrali gamybos teritorijos dalis, kokybė. Iš tikrųjų, Kuneo provincijoje pirmą kartą kaštainis minimas dar XII amžiuje, tai liudija Certosa di Pesio korespondencija apie žemių įsigijimą, kur pastebima, jog tarp 1173 metų ir 1277 metų penktadalis dirbamos žemės buvo apsodintas būtent kaštainiais. 1800 metų pradžioje Kuneo provincijos žemės ūkio peizaže, ribojant dirbamas žemes, didžioji teritorijos dalis buvo apaugusi aukštakamieniais kaštainiais. Ir anksčiau, ir devynioliktame amžiuje, kaštainiai buvo valstiečių veiklos pagrindas. Kaštainis buvo vienas iš nedaugelio prekiaujamų kalnuotose vietovėse produktų; rudenį Alpių ir Apeninų kaimeliuose valstiečiai leisdavosi nuo kalnų, nešini kaštainių maišais. Pagrindinis buvo Kuneo turgus, kur lapkričio 11 dieną vykdavo Švento Martyno mugė, kai kaštainiai būdavo įkainuojami tiek pat, kiek ir brangiausios vynuogių rūšys. Jau nuo 1500 metų Kuneo turgus buvo svarbus, o bėgant laikui jis tapo europinės reikšmės turgumi; vidaus ir išorės prekyba kaskart augo, būtent dėl Kuneo kaštainio paklausos augimo. SGN reputacija neapsiriboja tik Europos arba Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir Anglijos rinka, tačiau jį pripažįsta ir kitos šalys, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Argentina.

Norint įrodyti Kuneo kaštainio reputaciją, galima paminėti daugybę SGN kokybę pabrėžiančių organizuojamų švenčių ir susitikimų, pavyzdžiui, Kuneo mieste rengiamą Kaštainio savaitę, jos metu geriausi šios srities specialistai ir darbuotojai aptaria rūšies auginimo problemas. Praeityje buvo labai svarbi kartą metuose vykstanti Chiusa di Pesio vietovėje Kaštainio šventė, kuria domėdavosi netgi vietos spauda, visuomet buvo rašomi su šia švente susiję straipsniai; šventė susilaukė didžiulio pasisekimo ir netrukus buvo perkelta į Kuneo miestą, kur vykdavo ypatingi renginiai su įvairiausiais vaidinimais, labai svarbią vietą užėmė ir kaštainių paroda. Visgi, seniausia ir garsiausia rudens švente išlieka „Šalta Šventojo Dalmazzo mugė“ — paskutinė prieš žiemos šalčius vykstanti šventė, 430 jos istorijos metų atspindi neginčytiną kilmės vietovės, gyventojų ir kaštainio sąsają.

Egzistuoja daugybė Kuneo apylinkių receptų, kur Kuneo kaštainis yra neabejotinas karalius, receptai byloja kaštainio kilmės vietovės tradiciškumą. Jis vartojamas ne tik šviežias, bet ir daugybėje patiekalų, nuo paprastų valstietiškų tradicinių patiekalų iki sudėtingų receptų. Egzistuoja ne tik virti, bet ir skrudinti arba „mundaj“ stiliaus kaštainiai, džiugių švenčių ir vakaronių simbolis, taipogi „marron glacè“, šokoladinis vyniotinis su kaštainiais arba sūrūs patiekalai, kaip antai kiaulienos kepsnys arba keptas ožiukas su kaštainiais.

4.7   Kontrolės institucija:

Pavadinimas:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresas:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Telefonas:

(39-0172) 91 13 23

Faksas:

(39-0172) 91 13 20

El. paštas:

inoq@isiline.it

4.8   Ženklinimas: Švieži SGN Kuneo kaštainiai, prieš tiekiant vartotojui, turi būti fasuojami taip:

įvairių medžiagų nuo 0,10 iki 30kg svorio maišai, kurių pagrindiniai fasavimo svoriai yra: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

30 x 50 ir 40 x 60 dydžio medinės arba plastmasinės dėžės;

nuo 5 iki 100 Kg (5-10-25-30-50-100 dydžio) džiuto maišai;

Prekyba SGN Kuneo kaštainiais: Prieš pateikiant vartotojui galima fasuoti taip:

įvairių medžiagų nuo 0,10 iki 30kg svorio maišai, kurių pagrindiniai fasavimo svoriai yra: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

Visgi, produktu galima prekiauti tik, jeigu jis yra pusiau sufasuotas arba sufasuotas prieš parduodant.

Ant įpakavimo ar dėžių etiketė „SGN Kuneo“ kaštainis turi būti aiški ir nenuvaloma, ji turi būti ryškesnė, nei bet kuris kitas užrašas, iš karto po ja turi būti užrašas„Saugoma geografinė nuoroda“.

Pabrėžiama, kad ant įpakavimų spausdintinėmis ir vienodo dydžio raidėmis turi būti pažymėta „Kuneo kaštainis“ arba „Džiovintas Kuneo kaštainis“, ir turi būti užrašas „Saugoma geografinė nuoroda“.

Toje pačioje vietoje turi būti pažymėtas pakuotojas, įmonės pavadinimas ir adresas, taip pat pradinis svoris.

Žymė „Saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nurodyta ir kitoje įpakavimo vietoje arba ant etiketės gali būti pažymėti ir SGN inicialai.

Šalia „Saugomos geografinės nuorodos“ galima naudoti ir nuorodas ir (arba) grafinius simbolius, kuriuose būtų minimas įmonės pavadinimas arba bendras prekinis ženklas arba individualus įmonės prekės ženklas, tačiau jie negali būti reklaminiai arba kitaip klaidinti pirkėjo.

Ženklo apibūdinimas

Vaizduojamasis ženklo elementas — kiek pasvirusio į dešinę kaštainio šablonas. Kairysis vaisiaus šonas pažymėtas užrašu „kaštainis“, kuris atliktas naudojant specialų kaligrafijos stilių, dešiniajame šone yra rankinis grafinis ženklas, imituojantis skubotą ir ryžtingą brūkštelėjimą. Ženklą užbaigia ant vaisiaus pagrindo nupieštas kaštainio lapas, kuriame baltomis raidėmis, kaligrafiniu ir ypatingu stiliumi užrašyta „Cuneo“. Kairėje, apačioje, yra „Frutiger light“ stiliumi pavaizduotas SGN ženklas.

Produktai, kuriuos ruošiant naudojami Kuneo kaštainiai SGN, net jei jie prieš tai buvo apdoroti ir perdirbti, gali būti parduodami pakuotėse su nuoroda ir be Bendrijos ženklo, su sąlyga, kad produktas, kuriam taikoma saugoma nuoroda ir kuris yra gavęs atitinkamą patvirtinimą, būtų vienintelis šiai produktų kategorijai priklausantis ingredientas; jei saugomos kilmės produkto vartotojai gavo leidimą iš intelektinės nuosavybės, suteiktos įregistruojant SGN turėtojų, apjungtų Žemės ūkio ir miškų politikos ministerijos Konsorciumo. Tas pats įgaliotas Konsorciumas pasirūpina įtraukti juos į atitinkamus sąrašus ir prižiūrėti, kad saugomos kilmės vietos nuoroda būtų tinkamai taikoma.

Jei Konsorciumas neegzistuoja, šias funkcijas užtikrins MiPAF, kaip nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už Reglamento (EEB) Nr. 510/2006 įgyvendinimą.

4.9   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Unité „Politique de qualité des produits agricoles“ — B-1049 Bruxelles.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/13


Bendrijos sprendimų dėl leidimų prekiauti vaistais sąrašas nuo 2006 11 1 iki 2006 11 30

(Paskelbtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 (1) 13 arba 38 straipsnį)

(2006/C 321/06)

—   Leidimas prekiauti (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį). Išduotas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Vaisto forma

ATC kodas (Anatominis terapinis cheminis kodas)

Pranešimo data

2006 11 20

BYETTA

Eksenatidas

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injekcinis tirpalas

A10BX04

2006 11 22

2006 11 20

Sprycel

Dasatinibas

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Plėvele dengta tabletė

L01XX

2006 11 22

—   Leidimas prekiauti (pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį): Pakeistas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2006 11 7

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

2006 11 9

2006 11 7

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

2006 11 9

2006 11 7

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

2006 11 9

2006 11 14

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

2006 11 16

2006 11 14

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

2006 11 16

2006 11 20

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

2006 11 22

2006 11 20

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

2006 11 22

2006 11 20

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

2006 11 22

2006 11 20

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

2006 11 22

2006 11 20

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

2006 11 22

2006 11 20

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

2006 11 22

2006 11 20

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

2006 11 22

2006 11 22

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

2006 11 24

2006 11 22

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

2006 11 24

2006 11 22

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

2006 11 24

2006 11 22

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

2006 11 24

2006 11 22

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

2006 11 24

2006 11 22

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

2006 11 24

2006 11 22

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

2006 11 24

2006 11 22

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

2006 11 24

2006 11 22

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

2006 11 24

2006 11 24

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

2006 11 28

2006 11 24

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

2006 11 28

2006 11 24

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

2006 11 28

2006 11 24

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Guillaumet“

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

2006 11 28

2006 11 24

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

2006 11 28

2006 11 24

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

2006 11 28

2006 11 24

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

2006 11 28

2006 11 24

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

2006 11 28

2006 11 24

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

2006 11 28

2006 11 24

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

2006 11 28

2006 11 28

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

2006 12 1

2006 11 28

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

2006 12 1

2006 11 28

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

2006 12 4

2006 11 28

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

2006 12 1

2006 11 28

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

2006 12 1

2006 11 28

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

2006 12 1

2006 11 28

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

2006 12 1

2006 11 28

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

2006 12 1

2006 11 28

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

2006 12 1

2006 11 28

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

2006 12 1

2006 11 29

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

2006 12 1

2006 11 29

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

2006 12 1

2006 11 29

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

2006 12 1

2006 11 29

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

2006 12 1

2006 11 29

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

2006 12 1

—   Leidimas prekiauti (pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį): Panaikintas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2006 11 14

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

2006 11 16

2006 11 14

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

2006 11 16

—   Leidimas prekiauti (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 38 straipsnį): Išduotas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

INN (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas)

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Vaisto forma

ATC kodas (Anatominis terapinis cheminis kodas)

Pranešimo data

2006 11 14

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Geriamasis tirpalas

QA08AB90

2006 11 16

—   Leidimas prekiauti (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 38 straipsnį): Pakeistas

Sprendimo data

Vaisto pavadinimas

Leidimo prekiauti turėtojas

Įrašo Bendrijos registre numeris

Pranešimo data

2006 11 20

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

2006 11 22

Pageidaujantys susipažinti su konkrečių vaistų viešo įvertinimo ataskaita ir su sprendimais dėl jų gali kreiptis į Europos vaistų agentūrą:

The European Medicines Agency

7, Westferry Circus, Canary Wharf

LONDON E14 4HB

United Kingdom


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/19


Paraiškos paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2006/C 321/07)

Šis paskelbimas suteikia teisę pateikti protestą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį. Užprotestavimas Komisijai turi būti pateiktas per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

Įregistravimo paraiška pagal 5 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį,

„Asparago Bianco di Bassano“

EB Nr.: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

SKVN ( X ) SGN ( )

Šis dokumentas yra informacijai skirta apibendrinamoji santrauka. Išsami informacija, ypač galinti dominti gamintojus, kurių gaminiams taikoma atitinkama SKVN ir SGN, pateikiama išsamioje produkto specifikacijoje, kurios reikėtų teirautis nacionalinėse institucijose, asociacijose ar kompetentingose Europos Komisijos tarnybose (1).

1.   Valstybės narės kompetentinga tarnyba

Pavadinimas:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresas:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tel.

(39-06) 481 99 68

Faksas

(39-06) 42 01 31 26

El. paštas

qtc3@politicheagricole.it

2.   Pareiškėjų grupė:

Pavadinimas:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresas:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel.

(39-0424) 52 13 45

Faksas

El. paštas

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) kiti ( )

3.   Produkto tipas:

1.6 klasė — Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir javai, nurodyti I priede — Šparagai

4.   Specifikacijos aprašymas (4 straipsnio 2 dalies reikalavimų santrauka)

4.1   Pavadinimas: „Asparago Bianco di Bassano“

4.2   Aprašymas: SKVN „Asparago Bianco di Bassano“ susijusi tik su šparagų (asparagus officinalis L.) lapaūgliais, auginamais konkrečioje vietovėje, nurodytoje 4.3 punkte, gaunamais iš vietinio ekotipo „comuneo chiarodi Bassano“.

Lapaūgliai, galintys būti žymimi SKVN „Asparago Bianco di Bassano“, turi būti:

baltos spalvos. Leidžiamas lengvas rausvas atspalvis ir rūdžių spalvos pėdsakai priežiedžiuose ir prie pagrindo, jei jie neina iki lapaūglių viršūnių (pirmi trys centimetrai) ir su sąlyga, kad vartotojas gali juos pašalinti valydamas daržoves; bet kokiu atveju, jie neturi apimti daugiau nei 10 % ryšulėlyje esančio produkto,

gražiai nuaugę: tiesūs, vientisi, siaura viršūne. Lapaūgliai neturi būti nei tušti, nei praviri, nei pliki, nei sulūžę. Dėl šiek tiek turimų pluoštinio augalo savybių pakavimo metu atsiranda nemažas šoninis įtrūkimas, dėl to leidžiami nedideli įtrūkimai, jei jie atsirado po derliaus nuėmimo ir juos turi ne daugiau kaip 15 % į ryšulėlį surištų šparagų; šparagai gali būti šiek tiek lenkti.

minkšti: netinka pradedantys medėti lapaūgliai,

švieži pažiūrėti ir šviežio kvapo, be pašalinių kvapų ir skonio,

sveiki, t. y., nepažeisti graužikų ir vabzdžių,

švarūs, be žemių ar kitokių nešvarumų,

nevarvantys, pakankamai sausi po plovimo ir šaldymo šaltu vandeniu, be cheminių priedų.

Pjūvis prie pagrindo turi būti kuo ryškesnis ir turi sudaryti kampą, kaip įmanoma artimesnį stačiam kampui su išilgine ašimi.

Dydžio kategorijos nustatomos pagal ilgį ir skersmenį. Centrinis lapaūglių skersmuo yra pjūvio per vidurinę dalį ilgis. Mažiausias centrinis skersmuo, atsižvelgiant į paklaidą, yra 11 mm. Lapaūgliai fasuojami taip, kad kiekviename ryšulėlyje vidutinis lapaūglių skersmuo nesiskirtų daugiau nei 10 mm. Ryšulėliai skirstomi pagal centrinį juose esančių lapaūglių skersmenį. Lapaūglių ilgis turi priklausyti nuo šio skirstymo ir atitikti duomenis toliau pateiktoje lentelėje:

4.3   Geografinė vietovė: „Asparago Bianco di Bassano“ gamybos ir paruošimo rinkai teritorija yra kelios Vičencos provincijos savivaldybės, netoli Bassano del Grappa miesto, kaip ir nurodyta gamybos specifikacijoje.

4.4   Kilmės įrodymas: Visi gamybos proceso etapai kontroliuojami registruojant produktus prieš ir po kiekvieno etapo. Ši priežiūra, taip pat įrašymas į tam numatytus registrus, kuriuos tvarko už dirbamos žemės, gamintojų ir fasuotojų kontrolę atsakinga institucija ir deklaracija apie pagamintą kiekį, leidžia užtikrinti produkto tapatumą ir visą proceso atsekamumą. Visų minėtuose registruose įrašytų fizinių ar juridinių asmenų veiklą pagal gamybos specifikacijų nuostatas ir su jomis susijusį patikrinimų planą tikrina kontrolės įstaiga. Visų pirma, kiekvienais metais tikrinama, ar plotai, kuriuose auginami „Asparago Bianco di Bassano“, yra įtraukti į kontrolės įstaigos sąrašą, kadastro ribų žymėjimas žemėje, kur auginami „Asparago Bianco di Bassano“, kiekvieno kadastro sklypo įrašai apie bendrovę, kuriai jis priklauso, apie bendrovę gamintoją, vietovės, apie plotą, kur auginami „Asparago Bianco di Bassano“, ir pažymėtų ryšulėlių eilės numerio kodų registravimas.

4.5   Gamybos būdas: Specifikacijoje numatyta, kad dirvožemio pH turi būti nuo 5,5 iki 7,5. Naujai sodinant būtina atlikti dirvožemio tyrimus; bet kokiu atveju, siekiant patikrinti pagrindinius parametrus (pH, azoto, fosforo, kalio, kalcio, magnio ir organinių medžiagų kiekį) tyrimai atliekami kas penkerius metus. Naujai sodinant, tinka ne anksčiau kaip prieš trejus metus atliktų tyrimų rezultatai. Dirva turi būti ruošiama rudenį prieš sodinant, žemė lengvai suariama plūgu 30 cm ar mažesniame gylyje, po to galima suarti giliau — 40–50 cm gylyje. Ruošiant naujas sodinimo vietas, tarpas tarp dvigubų eilių neturi būti mažesnis kaip 1,8 m, o tarp paprastų eilių ne mažesnis kaip 2 m, didžiausias augalų tankumas — 1,8 augalų /1m2.

Vagų gylis — 15–20 cm. Šparagų sodinukai sodinami kovo ar balandžio mėnesiais, jauni augalai — iki birželio mėnesio. Šparagus toje pačioje dirvoje sodinti galima po ketverių metų.

Nustačius pagrindinio tipo ligą (rizoktonija ir fuzariozė), iš naujo sodinti galima po aštuonerių metų. Be to, dėl galimo rizoktonijos pavojaus draudžiama prieš sodinant šparagus toje dirvoje auginti bulves, liucerną, morkas, dobilus ar burokėlius. Patartina dirvoje, kurioje bus sodinami šparagai, auginti kurią nors grūdinę kultūrą — miežius, kviečius ar kukurūzus.

Apsirūpinimui skirtos vegetacinės medžiagos reprodukciją gali atlikti patys ūkininkai. Gali būti naudojami tik vietiniai ekotipai, su sąlyga, kad jie atitinka 2 straipsnyje nurodytas gamybos specifikacijos nuostatas.

Prieš naujai sodinant, būtina atlikti išsamų dirvožemio tyrimą, kurį reikia pakartoti kas penkerius metus, tikrinant pagrindinius parametrus (pH, N, P, K, Ca, Mg ir organines medžiagas); taip pat tinka tyrimų, atliktų ne anksčiau kaip prieš trejus metus, duomenys.

Prieš sodinant, būtina patręšti dirvą galvijų mėšlu (600 centnerių 1 hektarui). Naudoti kitas organinines trąšas galima atsižvelgiant į nurodytą galvijų mėšlo kiekį.

Ne mažiau kaip 50 % azoto kiekio turi būti organinės kilmės. Fosfatinėmis trąšomis ir dalimi kalio trąšų tręšiama tuo pačiu metu, kaip ir atliekant darbus rudenį ar žiemos pabaigoje, o azotinėmis trąšomis ir likusiąja kalio trąšų dalimi kelis kartus tręšiama nuėmus derlių (bet ne po liepos mėnesio). Metinės pagrindinių maistinių medžiagų sąnaudos neturi viršyti didžiausių toliau nurodytų vienetų hektare ribų. Azotas: 150, fosforas: 80, kalis: 180. Jei reikia, dirva mikroelementais papildoma rudens žiemos laikotarpiu.

Derliaus nuėmimo metu leidžiama apkloti kovai su piktžolėmis pritaikyta ir apsaugančia nuo šviesos tamsinta plastikine plėvele ar kita medžiaga, užtikrinančia galutines produkto savybes.

Visiškai nudžiūvus viršutinėms augalų dalims, reikia jas nupjauti, pašalinti ir sudeginti, taip pat nuėmus derlių sulyginti žemę, kad augalo šaknys pernelyg neišsikištų į paviršių.

Derlius nuimamas nuo kovo 1 d. iki birželio 15 d.

Auginant dirbtiniu ar apsaugotu būdu šiltnamyje, derlių galima nuimti iki nurodytos datos, bet ne anksčiau, kaip vasario 1 d., turint kontrolės įstaigos leidimą.

Didžiausias leistinas šparagų derlius auginant juos visišku pajėgumu siekia 80 centnerių iš hektaro.

Siekiant plėtoti būdingas produkto savybes ir užtikrinti jo atsekamumą ir kontrolę, produktas turi būti fasuojamas gamybos specifikacijos 3 straipsnyje nurodytoje gamybos vietovėje.

4.6   Sąsaja: „Asparago Bianco di Bassano“ auginimo vietovės dirvožemis yra dumblingas arba smėlingas ir dumblingas, žemutiniame jo sluoksnyje yra daug žvyro, pasižymi geru vandens pralaidumu, jame gausu organinių medžiagų. Dirvožemio pH yra 5,5–7,5 (mažai rūgštūs — neutralūs dirvožemiai).

Ši vietovė yra sąnašinės kilmės, ji priklauso Brenta upės drėkinamam Valsugana regionui. Jos išskirtinumas atsiranda dėl fizinės ir cheminės uolienų liekanų, žvyro, smėlio, dumblo, nešamų tekančio vandens ir išplaunamų į sąnašines lygumas, sudėties.

Vietovių, kur auga „Asparago Bianco di Bassano“, klimatą smarkiai veikia per Valsugana tekanti upė Brenta ir Venecijos Priealpių bei Grappa masyvo teikiama apsauga.

Vidutinė metinė kritulių norma yra maždaug 1 000 mm, daugiausia jų iškrenta balandžio–gegužės ir rugsėjo–spalio mėnesiais.

Vidutinė temperatūra yra 2,5–23°C, kraštutinės ribos pasiekiamos sausio ir liepos mėnesiais. Kalbant apie pažymėtinus meteorologinius reiškinius, reikėtų paminėti nuo Alta Valsugana link pietryčių pučiančio vėjo stiprumą ir kryptį, dėl šio vėjo susiformuoja vietinis mikroklimatas, dėl kurio nesusidaro daug drėgmės, labai retai susiformuoja rūkas, nedaug svyruoja dirvožemio temperatūra.

Dėl visų šių ypatybių augalo šaknų sistema yra sudėtinga, šaknys plačios ir gilios, sudarytos iš didelių rizomų ir storų šaknų. Dėl to labai gerai absorbuojamos maistinės medžiagos ir gaminamos cukrinės medžiagos. Dėl to lapaūgliai greitai išauga iki pakankamo dydžio ir tampa tinkami vartoti, jie yra mažai pluoštingi.

Venecijos Respublikoje šparagai buvo laikomi kilmingųjų maistu, nes apie juos randama įrašų nuo XVI a. kilmingiems svečiams rengtų priėmimų buhalterijos knygose. Venecijos Respublikoje jie buvo plačiai auginami nuo XVII a. Orti di Terraferma daržuose. Vyskupai, vykdami į Tridento susirinkimą (1545–1563) ir pravažiuodami pro Bassano turėdavo progos paragauti vietinio produkto; kai kurie iš jų raštu pažymėjo jo dietines savybes. Taip pat yra daug liudijimų, kur pažymimos kokybinės ir gerosios „Asparago Bianco di Bassano“ savybės.

4.7   Kontrolės įstaiga::

Pavadinimas:

CSQA S.r.l.

Adresas:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tel.

(39-0445) 36 60 94

Faksas

(39-0445) 38 26 72

El. paštas

csqa@csqa.it

Kontrolės įstaiga atitinka standarto EN 45011 nustatytas sąlygas.

4.8   Ženklinimas: Kiekvienoje pakuotėje turi būti vienodo dydžio ryšulėliai, kiekvienas ryšulėlis turi būti vienarūšis. Lapaūgliai parduodami standžiai surišti į ryšulėlius, jų svoris turi būti 0,5–4 kg.

Nesurištų į ryšulėlį lapaūglių išvaizda ir išmatavimai turi atitikti į ryšulėlį surištų lapaūglių išvaizdos ir dydžio vidurkį. Be to, lapaūgliai turi būti vienodo ilgio.

Laikantis tradicijos, nupjovus apatinius lapaūglių galus, kiekvienas ryšulėlis turi būti tvirtai surišamas su „stroppa“ (jauna gluosnio ar kita šakele). Kiekvienas ryšulėlis turi būti žymimas prie „stroppa“ pritvirtinta etikete su „Asparago Bianco di Bassano“ SKVN žyma ir atsekamumą užtikrinančiu identifikaciniu eilės numeriu.

Ryšulėliai turi būti tvarkingai sudedami į medinę, plastikinę ar kitokios tinkamos medžiagos pakuotę.

Ant kiekvienos pakuotės ar ant jos pritvirtintos etiketės turi būti pateikta tokia informacija: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; gamintojo pavadinimas, fasuotojo pavadinimas ir adresas, fasavimo data ir šios komercinės charakteristikos: kokybės kategorija (ES standartas), ryšulėlių dydis, kiekis ir vidutinis svoris.

Produkto prekės ženklą sudaro SKVN logotipas ir eilės numerio kodas, padedantis identifikuoti produktą ir jo gamintoją bei užtikrinantis produkto atsekamumą.

Šis ženklas tvirtinamas viršutinėje ryšulėlio dalyje prie „stroppa“ taip, kad nuėmus jo nebebūtų galima vėl uždėti, taip užtikrinant, kad tai yra saugomos kilmės vietos nuorodos produktas.

4.9   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, už žemės ūkio produktų kokybę atsakingas skyrius, B-1049 Briuselis.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/23


Prašymo pakeisti paraišką paskelbimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį

(2006/C 321/08)

Šis paskelbimas suteikia teisę užprotestuoti paraišką pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį. Užprotestavimas turi būti pateiktas Komisijai per šešis mėnesius nuo šio paskelbimo.

PRAŠYMAS PAKEISTI PARAIŠKĄ

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 510/2006

Prašymas pakeisti paraišką pagal 9 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį

„ASIAGO“

EB NR.: IT/PDO/117/0001

SKVN ( X ) SGN ( )

Prašomas (-i) pakeitimas (-ai)

Specifikacijos aprašymas:

Image

Produkto pavadinimas

Image

Produkto apibūdinimas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės įrodymas

Image

Gamybos būdas

Image

Sąsaja su geografine vietove

Image

Ženklinimas

Image

Nacionaliniai reikalavimai

Pakeitimas (-ai):

Aprašymas

Nurodomos dviejų rūšių sūrio „Asiago“ (šviežio ir brandinto) specifinės cheminės savybės (drėgmė, baltymai, riebalai, riebalai sausosiose medžiagose) ir mikrobiologinės savybės (patogenai, S. Aureus, E. Coli, koliforminės bakterijos 30oC temperatūroje).

Nurodoma, kad praėjus minimaliam produkto nokinimo laikui sūrių išorė gali būti apdorojama medžiagomis, kurias leidžiama naudoti pagal galiojančias nacionalines taisykles, išskyrus papildomą nuorodą „prodotto della montagna“ turinčius sūrius.

Geografinė vietovė

Naudojama sąvoka „kalnų teritorija“ — tai vietovės, esančios ne žemiau kaip 600 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Gamybos būdas

Pateikiama informacija apie pašarus, kuriais gyvulių negalima šerti. Gyvulius yra draudžiama šerti bet kokios rūšies silosu, jei iš jų pieno bus gaminami sūriai su papildoma nuoroda „prodotto della montagna“.

Nurodoma dviejų rūšių (šviežio ir brandinto) „Asiago“ sūrio gamybos temperatūra, maksimali laikymo trukmė ir perdirbimui skirto pieno sudėtis.

Patikslinami abiems sūrio „Asiago“ rūšims taikytini fiziniai ir temperatūros parametrai, susiję su sūrio gaminimo būdu. Perdirbant brandinto sūrio „Asiago“ gamybai skirtą pieną gali būti naudojamas lizocimas (E 1105), išskyrus tuos atvejus, kai gaminami papildomą nuorodą „prodotto della montagna“ turintys sūriai.

Taip pat pateikiama išsami ir tiksli techninė informacija (temperatūra bei drėgmė), susijusi su sūrio nokinimu ir laikymu. Patikslinamas mažiausias brandinto sūrio „Asiago“ nokinimo laikas (60 dienų arba 90 dienų tuo atveju, jei sūriai turi papildomą nuorodą „prodotto della montagna“).

Siekiant tiksliau identifikuoti sūrius, naudojami numeruoti kazeino įspaudai, o šoninėje dalyje įspaudžiama produkto pagaminimo mėnesį nurodanti abėcėlės raidė.

SKVN sūriai „Asiago“ gali būti pjaustomi ir pakuojami dalimis, tačiau tai turi būti daroma taip, kad matytųsi sūrių šoninė dalis. Kadangi pjaustant gali būti pažeista ir (arba) pašalinta pluta, siekiant garantuoti produkto autentiškumą pakavimo procesas turi vykti teritorijoje, kurioje sūris yra gaminamas.

Ženklinimas

Pateikiami tikslūs apibrėžimai, naudotini dviem sūrio „Asiago“ rūšims (šviežiam ir brandintam) įvardyti, taip pat pažymimas nevienodas brandinto „Asiago“ sūrio nokinimo laikas (sūriai mezzano, vecchio, stravecchio — vidutiniškai brandintas, brandintas, ilgai brandintas), numatoma galimybė etiketėje nurodyti, kad gaminant nebuvo naudotas lizocimas (E 1105) ir patikslinamos nuorodos „prodotto della montagna“, kuri gali būti dedama tik ant kalnuose įsikūrusiose gamyklose iš kalnuose auginamų galvijų pieno gaminamų sūrių, naudojimo taisyklės.

ATNAUJINTA SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 510/2006

„ASIAGO“

EB NR.: IT/PDO/117/0001

SKVN ( X ) SGN ( )

Ši santrauka yra tik informacinė. Suinteresuotosioms šalims rekomenduojama susipažinti su nesutrumpinta produkto specifikacija, kurią galima gauti 1 dalyje nurodytose nacionalinėse institucijose arba Europos Komisijoje (1).

1.   Kompetentinga valstybės narės institucija:

Pavadinimas:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresas:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefonas

(39-06) 481 99 68

Faksas

(39-06) 42 01 31 26

El. paštas:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Pareiškėjų grupė:

Pavadinimas:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresas:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Telefonas

(39-0444) 32 17 58

Faksas

(39-0444) 32 62 12

El. paštas:

asiago@asiagocheese.it

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai ( X ) kiti ( )

3.   Produkto rūšis

1.3 klasė — SŪRIS

4.   Specifikacijos aprašymas (4 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų santrauka)

4.1   Pavadinimas: „Asiago“

4.2   Aprašymas: Saugoma kilmės vietos nuoroda „Asiago“ naudojama dviejų rūšių — šviežiam ir brandintam „Asiago“ pusiau kietam sūriui, kuris gaminamas tik iš karvės pieno, laikantis gamybos specifikacijų.

 

 

Specialios leistinos paklaidos

drėgmės kiekis

39,5 %

+/- 4,5

baltymai

24,0 %

+/- 3,5

riebalai

30,0 %

+/- 4,0

natrio chloridas

1,7 %

+/- 1,0

riebalai sausosiose medžiagose

ne mažiau kaip 44 %

Nėra

Šoninė dalis

tiesi arba lengvai išgaubta

Viršutinė ir apatinė dalys

lygios ir beveik lygios

Svoris

11–15 kg

Aukštis

11–15 cm

Diametras

30–40 cm

Patogenai

Nėra

S. aureus

 (2) M < 1 000/1g

E. coli

 (2) M < 1 000/1g

Koliforminės bakterijos 30°C

 (2) M < 100 000/1g

 

 

Specialios leistinos paklaidos

drėgmės kiekis

34,50 %

+/- 4,00

baltymai

28,00 %

+/- 4,00

riebalai

31,00 %

+/- 4,50

natrio chloridas

2,40 %

+/- 1,00

riebalai sausosiose medžiagose

ne mažiau kaip 34 %

Nėra

Šoninė dalis

tiesi arba beveik tiesi

Viršutinė ir apatinė dalys

lygios ir beveik lygios

Svoris

8–12 kg

Aukštis

9–12 cm

Diametras

30–36 cm

Patogenai

Nėra

S. aureus

M < 10 000/1g

E. coli

M < 100 000/1g

Praėjus minimaliam produkto nokinimo laikui, sūrių „Asiago“ išorė gali būti apdorojama galiojančiose nacionalinėse nuostatose apibrėžtomis leistinomis medžiagomis. Išorinė sūrių dalis (pluta) nevalgoma.

Bet kokiu atveju, apdorojus sūrio išorę tam tikromis medžiagomis, neturi būti pažeistas sūrį identifikuojantis kazeino įspaudas ir nuorodos logotipas. Gaminant sūrius „Asiago“ su nuoroda „prodotto della montagna“ yra draudžiama naudoti dažiklius ir antipelėsines medžiagas.

SKVN sūriai „Asiago“ gali būti pjaustomi ir pakuojami dalimis tik taip, kad matytųsi sūrio šoninė dalis.

4.3   Geografinė vietovė: SKVN sūris „Asiago“ gaminamas iš apibrėžtoje vietovėje — komunose, kurios įeina į administracinę Vičenzos, Trento, Padovos ir Treviso provincijų teritoriją — auginamų galvijų pieno toje pačioje vietovėje įsikūrusiose įmonėse, kaip nurodyta gamybos specifikacijoje. Šios gamybos vietovės, esančios ne žemesniame kaip 600 metrų aukštyje virš jūros lygio, yra laikomos kalnų vietovėmis.

4.4   Kilmės įrodymas: Kiekvienas gamybos proceso etapas yra kontroliuojamas. Siekdamos užtikrinti produkto atsekamumą bet kuriame gamybos etape, kontrolės institucijos kartu su pieno gamintojais, surinkėjais, perdirbėjais ir sūrio be plutos nokintojais bei pakuotojais tvarko registrus, kaip numatyta specifikacijoje ir kontrolės plane. Jei patikrinus nustatoma, kad gamybos procesas ir produktas neatitinka reikalavimų, uždraudžiama prekiauti produktu su„Asiago“ nuoroda.

4.5   Gamybos būdas: Specifikacijoje taip pat numatyta, kad gyvuliai, kurių pienas bus perdirbamas gaminant SKVN sūrį „Asiago“, negali būti šeriami gamybos specifikacijoje nurodytais draudžiamais pašarais. Jei pienas yra skirtas nuorodą „prodotto della montagna“ turinčio SKVN sūrio „Asiago“ gamybai, draudžiama šerti gyvulius bet kokios rūšies silosu.

Šviežio sūrio „Asiago“ gamybai yra naudojamas galiojančias sanitarijos taisykles atitinkantis pienas, gaunamas iš 1 ar 2 melžimų, jis yra nepasterizuotas arba pagal galiojančias taisykles 15 sekundžių pasterizuotas 72°C temperatūroje. Brandinto sūrio „Asiago“ gamybai yra naudojamas galiojančias sanitarijos taisykles atitinkantis iš dalies nugriebtas pienas, gaunamas iš 2 melžimų, arba pienas iš 2 melžimų, kai iš dalies nugriebiamas tik vieno melžimo pienas, arba tik iš vieno melžimo gaunamas iš dalies nugriebtas pienas; pienas yra nepasterizuotas arba 15 sekundžių termiškai apdorotas 57–68°C temperatūroje. SKVN sūrio „Asiago“ su nuoroda „prodotto della montagna“ gamybai yra leidžiama naudoti 2 arba 4 melžimų pieną, kuris turi būti perdirbtas per 18 valandų nuo jo gavimo, jei naudojamas 2 melžimų pienas, ir per 24 valandas nuo jo gavimo, jei naudojamas 4 melžimų pienas.

Perdirbant brandinto sūrio „Asiago“ gamybai skirtą pieną galima naudoti pagal teisės aktus leistiną lizocimo (E 1105) kiekį. Draudžiama naudoti lizocimą gaminant nuorodą „prodotto della montagna“ turintį sūrį „Asiago“.

Minimalus šviežio sūrio „Asiago“ nokinimo laikas yra 20 dienų nuo pagaminimo dienos, brandinto sūrio „Asiago“ — 60 dienų nuo paskutinės pagaminimo mėnesio dienos, nuorodą „prodotto della montagna“ turinčio brandinto sūrio „Asiago“ — 90 dienų nuo paskutinės pagaminimo mėnesio dienos, o šviežio „Asiago“ — 30 dienų nuo pagaminimo dienos.

Nokinimas turi vykti toje vietovėje, kur vyksta gamyba.

Nuorodą „prodotto della montagna“ turintis sūris „Asiago“ turi būti nokinamas kalnų teritorijoje įsikūrusiose gamyklose, kurių patalpose temperatūrą ir drėgmę lemia natūralios aplinkos sąlygos. Kadangi pjaustant sūrį į mažesnes dalis (kubelius, riekeles ir t.t.) pažeidžiama ir (arba) pašalinama pluta, o dėl to nesimato sūrio kilmės vietos nuorodos, pakavimas turi būti vykdomas gamybos teritorijoje, siekiant užtikrinti produkto atsekamumą. Ant sūrio „Asiago“, pagaminto iš kalnų vietovėse įsikūrusiuose ūkiuose gaunamo pieno, kurį perdirba kalnų teritorijoje veikiančios įmonės, ir nokinto kalnų teritorijoje, etiketės gali būti papildomai nurodyta „prodotto della montagna“.

4.6   Sąsaja su geografine vietove: Pažymėtina, kad dėl gamtinių veiksnių nustatytoje teritorijoje klimato ir pedologinės sąlygos, kurios lemia melžiamų gyvulių šėrimui skirtų pašarų kokybę, yra iš esmės vientisos. Sūrio istorinė kilmės vieta yra Asiago plokščiakalnis, tačiau dėl vietinių gyventojų migracijos, kurią lėmė pirmasis pasaulinis karas, sūris išplito ir aplinkiniuose pakalnės plotuose.

4.7   Kontrolės institucija:

Pavadinimas:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresas:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefonas

(39-0445) 36 60 94

Faksas

(39-0445) 38 26 72

El. paštas:

csqa@csqa.it

4.8   Ženklinimas: Visi SKVN sūriai „Asiago“ yra pažymėti sunumeruotais kazeino įspaudais, paženklinti atsakingos Reguliavimo tarnybos (Consorzio di Tutela) išduotais antspaudais, kuriuos leidžiama naudoti tik tam teisę turintiems subjektams ir kuriuose yra nurodytas nuorodos logotipas, kas yra neatsiejama gamybos specifikacijos dalis, taip pat raidinis bei skaitmeninis įmonės gamintojos kodas ir daugiau nei kartą pateikta nuoroda „Asiago“ j, kuri ant šviežio sūrio „Asiago“ yra ne mažesnė nei 25 mm, o ant brandinto sūrio „Asiago“ — ne mažesnė nei 20 mm.

Be to, ant brandintų sūrių „Asiago“ šoninės dalies yra įspausta pagaminimo mėnesį nurodanti abėcėlės raidė, kaip reikalaujama specifikacijoje. Nuorodą „prodotto della montagna“ turintys sūriai „Asiago“ išsiskiria tuo, kad antspaude tik vieną kartą yra pateikta nuoroda „prodotto della montagna“. Pasibaigus minimaliam nokinimo laikui, šoninė nuorodą „prodotto della montagna“ turinčių sūrių „Asiago“ dalis paženklinama ugnimi atsakingos Reguliavimo tarnybos įrankiais, kurie išduodami įmonėms, kurios turi teisę juos naudoti; antspaude matyti specifikacijoje nurodyta emblema.

Šviežio sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „fresco“ (šviežias).

Brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „stagionato“ (brandintas).

4–6 mėnesius nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „mezzano“ (vidutiniškai brandintas).

Daugiau nei 10 mėnesių nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „vecchio“ (subrandintas).

Daugiau nei 15 mėnesių nokinto brandinto sūrio „Asiago“ etiketėje gali būti nuoroda „stravecchio“ (ilgai brandintas).

Etiketėje gali būti nurodyta, kad nebuvo naudotas lizocimas (E 1105).

Įvairios įmonių etiketės, antspaudai, serigrafijos ir t.t. visada turi būti uždėti taip, kad būtų įskaitomi visi SKVN „Asiago“ skiriamieji ženklai (padaryti uždedant antspaudus) bei sūrius „Asiago“ identifikuojantys kazeino įspaudai.

4.9   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, Žemės ūkio produktų kokybės politikos skyrius, B-1049 Briuselis.

(2)  Šie duomenys skirti iš termiškai apdoroto pieno pagamintam sūriui.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/28


Prancūzijos vyriausybės pranešimas dėl 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (1)

(Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“, žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/09)

2006 m. balandžio 6 d. bendrovės „Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.)“, kurios pagrindinė buveinė yra 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Hjūstone (Houston) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir „Roc Oil Company Limited“, kurios pagrindinė buveinė yra 1 Market Street, Level 14, Sidnyje (Sydney) 2000 NSW (Australija) pateikė prašymą gauti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Juan de Nova Maritime Profond“, 5 metams skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti maždaug 62 000 kvadratinių kilometrų nenurodytoje teritorijoje, apimančioje Prancūzijos salos Juan de Nova išskirtinės ekonominės zonos jūros gelmę.

Šis leidimas galioja ribojamam perimetrui:

iš vienos pusės, salos rytuose, pagal nustatytiną Prancūzijos ir Madagaskaro ekonominių zonų skiriamąją ribą.

iš kitos pusės, salos vakaruose, pagal nustatytiną Prancūzijos ir Mozambiko ekonominių zonų skiriamąją ribą.

Prašymų pateikimas ir leidimo suteikimo kriterijai

Pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų pateikėjai turi užtikrinti, kad bus laikomasi 1995 m. balandžio 19 d. iš dalies pakeisto Nutarimo 95-427 dėl kalnakasybos leidimų 3 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų (1995 m. balandžio 22 d. Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys), įsigaliojusio pagal 2006 m. birželio 2 d. Nutarimo 2006-648 dėl kalnakasybos leidimų ir požeminio saugojimo leidimų 63 straipsnį.

Suinteresuotosios įmonės gali per devyniasdešimt dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti konkurencinį prašymą, remdamosi taisyklėmis, aprašytomis „Pranešime apie angliavandenilių gavybos leidimų išdavimą Prancūzijoje“, skelbtame 1994 m. gruodžio 30 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 374 11 puslapyje, ir nustatytomis 1995 m. balandžio 19 d. iš dalies pakeistu Nutarimu 95-427. Konkurenciniai prašymai siunčiami už kasyklas atsakingam ministrui toliau nurodytu adresu

Priimant sprendimus dėl pirminio prašymo ir konkurencinių prašymų taikomi pirmiau minėto nutarimo 5 straipsnyje nustatyti kalnakasybos leidimų suteikimo kriterijai, o sprendimai priimami per du metus nuo tos dienos, kurią Prancūzijos valdžios institucijos gavo pirminį prašymą, t.y. ne vėliau kaip 2008 m. balandžio 10 d.

Veiklos vykdymo ir sustabdymo sąlygos ir reikalavimai.

Pareiškėjų prašoma remtis Kalnakasybos kodekso 79 ir 79.1 straipsniais ir 2006 m. birželio 2 d. iš dalies pakeistu Nutarimu Nr. 2006-649 dėl kalnakasybos, požeminio saugojimo darbų ir kasyklų bei požeminio saugojimo tvarkos. (2006 m. birželio 3 d.Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys).

Papildomos informacijos galima gauti Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijoje (Energijos ir žaliavų generalinis direktoratas, Energijos ir mineralinių išteklių direktoratas, Kalnakasybos teisės aktų biuras), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [telefonas (33) 144 97 23 02, faksas (33) 144 97 05 70].

Prieš tai paminėtas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas galima rasti tinklalapyje

http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  OL Nr. L 164, 1994 m. birželio 30 d.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/29


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/10)

1.

2006 m. gruodžio 19 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „UC Rusal Limited“, naujai sukurta „EN+ Group Limited“ (toliau — EN+, Džersis) įmonei pavaldi įmonė, įnešdama savo dalį akcijomis ir turtu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, kai kurio įmonių „Sual Partner Ltd“ (toliau — „Sual assets“) ir „Glencore International“ (toliau — „Glencore assets“) turto ir interesų kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

EN+: energija, įranga, finansinės paslaugos, statybos ir plėtros sektoriai, boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas;

„Sual assets“: boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas;

„Glencore assets“: boksito kasyba, aliuminio ir aliuminio produktų gamyba ir pardavimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/30


Informacinė procedūra — Techniniai standartai

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/11)

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugas teikimo tvarką. (OL Nr. L 204, 1998 7 21, p. 37; OL Nr. L 217, 1998 8 5, p. 18).

Komisijos gauti pranešimai apie nacionalinių techninių standartų projektus

Nuoroda (1)

Pavadinimas

Trijų mėnesių trukmės atidėjimo laikotarpio pabaiga (2)

2006/0620/F

Farmakopėjos („Pro Pharmacopoea“) techniniai aprašai, skirti visuomenei informuoti

2007 2 26

2006/0621/SI

Reglamentas „Dėl reikalavimų, kuriuos turi atitikti maisto produktai, kurių sudėtyje nėra glitimo arba glitimo yra labai mažai“

2007 2 28

2006/0622/F

Dekretas „Dėl kai kurių minkštų baldų saugos“

2007 2 28

2006/0623/EE

Pakuočių tvarkymo įstatymo ir Pakuočių akcizo įstatymo pataisos įstatymas

2007 3 1

2006/0624/PL

Ūkio ministro įsakymas, kuriuo iš dalies pakeičiamas įsakymas „Dėl darbo saugos ir higienos, eismo organizavimo ir specialios gaisrinės saugos kasybos įmonėse, kurios išgauna iškasenas iš gręžtinių šachtų“

2007 3 1

2006/0625/PL

Ūkio ministro įsakymas, kuriuo iš dalies pakeičiamas įsakymas „Dėl darbo saugos ir higienos, eismo organizavimo ir specialios gaisrinės saugos atvirosios kasybos įmonėse, kurios išgauna pagrindines iškasenas“

2007 3 1

2006/0626/F

Nutarimo „Dėl kolektyvinių gyvenamųjų pastatų, kai juose yra vykdomi darbai, ir esamų pastatų, kur gyvenamieji būstai sukurti keičiant paskirtį, pritaikymo neįgaliesiems“ projektas

2007 3 2

2006/0627/F

Nutarimo „Dėl esamų viešosios paskirties įstaigų ir esamų visuomenei atvirų įrenginių pritaikymo neįgaliesiems“ projektas

2007 3 2

2006/0628/D

Papildomos techninės sutarčių sąlygos. Hidrotechninės konstrukcijos (vok. santrumpa — ZTV-W) šlaitų ir vagų sutvirtinimo darbams atlikti (210 darbų kategorija), 2006 m. leidimas

2007 3 2

2006/0629/CZ

2006 m. …… nutarimas, kuriuo išsamiai nustatomas atrinktų mineralinių alyvų žymėjimas bei dažymas ir tam tikrų kitų mineralinių alyvų žymėjimas.

2007 3 2

2006/0630/UK

2007 m. Nerūkymo (ženklų) reglamentas (Šiaurės Airija)

2007 3 2

2006/0631/SI

Genetiškai modifikuotų ir kitų žemės ūkio augalų sambūvio įstatymas

2007 3 5

2006/0632/D

Ketvirtasis įstatymas, keičiantis Lengvųjų automobilių mokesčio įstatymą

 (4)

2006/0633/B

Dokumento Nr. LISA 14ter 2006-11 „Dėl 1996 m. gegužės 30 d. Bendradarbiavimo sutarties dėl pakuočių atliekų prevencijos ir tvarkymo peržiūros, o tiksliau dėl priemonių, skirtų perkelti į nacionalinę teisę 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/12/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų“, projektas

 (4)

2006/0634/S

Švedijos kelių valdybos reglamentas, iš dalies keičiantis reglamentą (VVFS 2004:43) „Dėl Europos skaičiavimo standartų taikymo“

2007 3 7

2006/0635/NL

Socialinių reikalų ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkis, kuriuo pataisomas Socialinių reikalų ir darbo ministerijos potvarkis „Dėl finansinės paramos, susijusios su darbo priemonėmis“

 (4)

2006/0636/NL

Mokesčių sumažinimo už investicijas į energijos sritį vykdomasis potvarkis, kuriuo paskelbiamas 2007 m. Energijos srities sąrašas

 (4)

2006/0637/CZ

Nutarimo, iš dalies keičiančio nutarimą Nr. 141/1997 Sb. „Dėl etilo alkoholio gamybos, saugojimo ir apdorojimo“ (su pataisomis), projektas

2007 3 8

2006/0638/F

Nutarimas „Dėl nacionalinio pavojaus signalo techninių charakteristikų“

2007 3 8

2006/0639/CZ

Įstatymo, iš dalies keičiančio įstatymą Nr. 86/2002 Sb. „Dėl oro apsaugos“, projektas

2007 3 8

Komisija atkreipia dėmesį į sprendimą, priimtą 1996 m. balandžio 30 d. byloje „CIA Security“ (C-194/94 — ECR I, p. 2201), kurioje Teisingumo teismas nustatė, kad Direktyvos 98/34/EB (anksčiau 83/189/EEB) 8 ir 9 straipsniai interpretuotini kaip reiškiantys, kad asmenys gali jais remtis nacionaliniuose teismuose, kurie turi atšaukti nacionalinio techninio standarto, apie kurį nebuvo informuota pagal šios Direktyvos reikalavimus, taikymą.

Šis sprendimas patvirtina Komisijos 1986 m. spalio 1 d. pranešimą (OL Nr. C 245, 1986 10 1, p. 4).

Todėl, pažeidus įsipareigojimą pranešti, draudžiama naudoti atitinkamus techninius standartus, ir to pasėkoje taikyti juos asmenims.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie informavimo procedūrą, prašome rašyti šiuo adresu:

Europos Komisija

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

el. paštas: dir83-189-central@ec.europa.eu

Taip pat informacijos rasite svetainėje: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Norėdami gauti bet kokios tolimesnės informacijos apie šiuos pranešimus, prašome kreiptis į žemiau išvardintus nacionalinius skyrius:

NACIONALINIŲ SKYRIŲ, ATSAKINGŲ UŽ DIREKTYVOS 98/34/EB VADYBĄ, SĄRAŠAS

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

P. Pascaline Descamps

Tel.: (32 2) 277 80 03

Faksas: (32 2) 277 54 01

El. paštas: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Bendrasis el. paštas: belnotif@mineco.fgov.be

Svetainė: http://www.mineco.fgov.be

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

P. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 90 71 23

Faksas: (420) 224 91 49 90

El. paštas: chloupek@unmz.cz

P. Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 90 71 39

Faksas: (420) 224 90 71 22

El. paštas: ruzickova@unmz.cz

Bendrasis el. paštas: eu9834@unmz.cz

Svetainė: http://www.unmz.cz

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (arba DK-2100 Copenhagen OE)

P. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (tiesioginis)

El. paštas: bbc@ebst.dk

P. Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (tiesioginis)

Faksas: (45) 35 46 62 03

El. paštas: bij@ebst.dk

P. Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (tiesioginis)

El. paštas: phe@ebst.dk

Bendrasis adresas informavimo pranešimams — noti@ebst.dk

Svetainė: http://www.ebst.dk/Notifikationer

VOKIETIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 — 37

D-10115 Berlin

P. Christina Jäckel

Tel.: (49 30) 20 14 63 53

Faksas: (49 30) 20 14 53 79

El. paštas: infonorm@bmwa.bund.de

Svetainė: http://www.bmwa.bund.de

ESTIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

P. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372 6) 25 64 05

Faksas: (372 6) 31 30 29

El. paštas: karl.stern@mkm.ee

Bendrasis el. paštas: el.teavitamine@mkm.ee

Svetainė: http://www.mkm.ee

GRAIKIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30 210) 696 98 63

Faksas: (30 210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

P. Evangelia Alexandri

Tel.: (30 210) 212 03 01

Faksas: (30 210) 228 62 19

El. paštas: alex@elot.gr

Bendrasis el. paštas: 83189in@elot.gr

Svetainė: http://www.elot.gr

ISPANIJA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

P. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

P. Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

El. paštas: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faksas: (34) 91 379 84 01

Bendrasis el. paštas: d83-189@ue.mae.es

PRANCŪZIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

P. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faksas: (33) 1 53 44 98 88

El. paštas: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

P. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faksas: (33) 1 53 44 98 88

El. paštas: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Bendrasis el. paštas: d9834.france@industrie.gouv.fr

AIRIJA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

P. Tony Losty

Tel.: (353 1) 807 38 80

Faksas: (353 1) 807 38 38

El. paštas: tony.losty@nsai.ie

Svetainė: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 — Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

P. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faksas: (39) 06 47 88 78 05

El. paštas: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

P. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faksas: (39) 06 47 88 78 05

El. paštas: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Bendrasis el. paštas: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Svetainė: http://www.attivitaproduttive.gov.it

KIPRAS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357 22) 40 93 10

Faksas: (357 22) 75 41 03

P. Antonis Ioannou

Tel.: (357 22) 40 94 09

Faksas: (357 22) 75 41 03

El. paštas: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Bendrasis el. paštas: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Svetainė: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Faksas: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Faksas: (371) 728 08 82

El. paštas: zanda.liekna@em.gov.lv

Bendrasis el. paštas: notification@em.gov.lv

LIETUVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuškos g. 30

LT-01100 Vilnius

P. Daiva Lesickienė

Tel.: (370 5) 270 93 47

Faksas: (370 5) 270 93 67

El. paštas: dir9834@lsd.lt

Svetainė: http://www.lsd.lt

LIUKSEMBURGAS

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

P. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faksas: (352) 22 25 24

El. paštas: see.direction@eg.etat.lu

Svetainė: http://www.see.lu

VENGRIJA

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

P. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

El. paštas: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36 1) 374 28 73

Faksas: (36 1) 473 16 22

El. paštas: notification@gkm.gov.hu

Svetainė: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Faksas: (356) 21 24 24 06

P. Lorna Cachia

El. paštas: lorna.cachia@msa.org.mt

Bendrasis el. paštas: notification@msa.org.mt

Svetainė: http://www.msa.org.mt

NYDERLANDAI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

P. Ebel van der Heide

Tel.: (31 50) 523 21 34

P. Hennie Boekema

Tel.: (31 50) 523 21 35

P. Tineke Elzer

Tel.: (31 50) 523 21 33

Faksas: (31 50) 523 21 59

Bendrasis el. paštas:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

P. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43 1) 711 00 58 96

Faksas: (43 1) 715 96 51 arba (43 1) 712 06 80

El. paštas: not9834@bmwa.gv.at

Svetainė: http://www.bmwa.gv.at

LENKIJA

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

P. Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48 22) 693 54 07

Faksas: (48 22) 693 40 25

El. paštas: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

P. Agata Gągor

Tel.: (48 22) 693 56 90

Bendrasis el. paštas: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALIJA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

P. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 arba 81 00

Faksas: (351) 21 294 82 23

El. paštas: c.pires@mail.ipq.pt

Bendrasis el. paštas: not9834@mail.ipq.pt

Svetainė: http://www.ipq.pt

SLOVĖNIJA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

P. Vesna Stražišar

Tel.: (386 1) 478 30 41

Faksas: (386 1) 478 30 98

El. paštas: contact@sist.si

SLOVAKIJA

P. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421 2) 52 49 35 21

Faksas: (421 2) 52 49 10 50

El. paštas: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMIJA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresas lankytojams:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

ir

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Pašto adresas:

PO Box 32

FIN-00023 Government

P. Leila Orava

Tel.: (358 9) 16 06 46 86

Faksas: (358 9) 16 06 46 22

El. paštas: leila.orava@ktm.fi

P. Katri Amper

Tel.: (358 9) 16 06 46 48

Bendrasis el. paštas: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Svetainė: http://www.ktm.fi

ŠVEDIJA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

P. Kerstin Carlsson

Tel.: (46 8) 690 48 82 arba (48 8) 690 48 00

Faksas: (46 8) 690 48 40 arba (46 8) 30 67 59

El. paštas: kerstin.carlsson@kommers.se

Bendrasis el. paštas: 9834@kommers.se

Svetainė: http://www.kommers.se

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

P. Philip Plumb

Tel.: (44 20) 72 15 14 88

Faksas: (44 20) 72 15 13 40

El. paštas: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Bendrasis el. paštas: 9834@dti.gsi.gov.uk

Svetainė: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

P. Adinda Batsleer

Tel.: (32 2) 286 18 61

Faksas: (32 2) 286 18 00

El. paštas: aba@eftasurv.int

P. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32 2) 286 18 71

Faksas: (32 2) 286 18 00

El. paštas: tri@eftasurv.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Svetainė: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

P. Kathleen Byrne

Tel.: (32 2) 286 17 49

Faksas: (32 2) 286 17 42

El. paštas: kathleen.byrne@efta.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Svetainė: http://www.efta.int

TURKIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

P. Mehmet Comert

Tel.: (90 312) 212 58 98

Faksas: (90 312) 212 87 68

El. paštas: comertm@dtm.gov.tr

Svetainė: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Metai — registracijos numeris — valstybė narė.

(2)  Laikotarpis, per kurį projektas negali būti priimtas.

(3)  Nėra atidėjimo laikotarpio, kol Komisija priima skubaus priėmimo priežastis, kuriomis remiasi pranešanti valstybė narė.

(4)  Nėra atidėjimo laikotarpio, nes priemonės apima technines specifikacijas ar kitus reikalavimus ar standartus, susijusius su fiskalinėmis ir finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 11 dalies antros pastraipos trečioje įtraukoje.

(5)  Informacinė procedūra pabaigta.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/36


Komisijos pranešimas pagal Tarybos reglamento Nr. 2408/4 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą tvarką

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikiant reguliaraus oro susisiekimo paslaugas Ispanijoje dalinis pakeitimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/12)

Remdamasi 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Ispanijos vyriausybė nutarė pakeisti su viešąja paslauga susijusius Kanarų salose teikiamoms reguliaraus oro susisiekimo paslaugoms nustatytus įsipareigojimus, apie kuriuos buvo paskelbta 2006 m. spalio 21 d. EBOL C 255.

Kiekvienam maršrutui viena kryptimi nustatoma bazinė kaina:

a)

Gran Kanarija–Šiaurės Tenerifė: 53 EUR

b)

Gran Kanarija–Pietų Tenerifė: 53 EUR

c)

Gran Kanarija–Fuerteventūra: 61 EUR

d)

Gran Kanarija–El Hieras: 89 EUR

e)

Gran Kanarija–Lansarotė: 68 EUR

f)

Gran Kanarija–La Palma: 83 EUR

g)

Šiaurės Tenerifė–Fuerteventūra: 84 EUR

h)

Šiaurės Tenerifė–El Hieras: 61 EUR

i)

Šiaurės Tenerifė–Lansarotė: 89 EUR

j)

Šiaurės Tenerifė–La Palma: 56 EUR

k)

La Palma–Lansarotė: 89 EUR

l)

Gran Kanarija–La Gomera: 83 EUR

m)

Šiaurės Tenerifė–La Gomera: 61 EUR

Kiti 2006 m. spalio 21 d. EBOL C 255 paskelbti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai nekeičiami.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/37


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/13)

1.

2006 m. gruodžio 15 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Danske Bank A/S“ (toliau — „Danske Bank“, Danija) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Sampo Bank plc“ (toliau — „Sampo Bank“, Suomija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Danske Bank“: finansinės paslaugos, įskaitant draudimą, hipotekų finansavimą, turto valdymą, maklerio, nekilnojamojo turto ir išperkamosios nuomos paslaugas.

„Sampo Bank“: bankininkystės ir investavimo paslaugos mažmeniniams klientams, įmonėms ir instituciniams klientams.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/38


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo (COM (2006) 269 galutinis) — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 286 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 8 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo,

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ypač į jo 41 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 19 d. gautą Komisijos prašymą pateikti nuomonę laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalies,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1.   ĮVADAS

Pasiūlytasis reglamentas turi du tikslus, abiem jais siekiama įgyvendinti Vizų informacinę sistemą:

suteikti valstybėms narėms teisinį pagrindą rinkti privalomus biometrinius tapatybės nustatymo duomenis iš vizų prašančių asmenų;

suteikti teisinį pagrindą valstybių narių konsulinių įstaigų organizavimui, visų pirma organizuojant galimą valstybių narių bendradarbiavimą tvarkant prašymus išduoti vizą.

Šie du tikslai kelia skirtingus klausimus, susijusius su duomenų apsauga, todėl bus aptariami atskiruose punktuose, nors ir yra to paties pasiūlymo dalys.

Šiuo pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Bendrąsias konsulines instrukcijas (BKI). Tas instrukcijas priėmė Vykdomasis komitetas, įsteigtas 1985 m. birželio 14 d. Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo. Šios Šengeno acquis priklausančios instrukcijos į ES teisę buvo inkorporuotos prie Amsterdamo sutarties pridėtu Protokolu ir nuo to laiko buvo keletą kartų iš dalies pakeistos. Nors dalis pakeitimų tebėra įslaptinta, BKI buvo paskelbtos 2000 m. Turinio požiūriu iš esmės tai yra vadovas, kuriame pateikiamos trumpalaikių vizų išdavimo praktinės taisyklės. Jos apima nuostatas dėl prašymų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarkos, vizų įklijų užpildymo ir t. t.

2.   BIOMETRINIŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO DUOMENŲ RINKIMAS

2.1.   Įžanginė pastaba: biometrinių tapatybės nustatymo duomenų specifiškumas

Pagal 2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl Vizų informacinės sistemos (1) valstybės narės pradeda naudoti pirštų atspaudus ir fotografijas kaip biometrines tapatybės nustatymo priemones Vizų informacinėje sistemoje tikrinimo ir (arba) tapatybės nustatymo tikslais. Šiuo pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio BKI, siekiama suteikti teisinį pagrindą biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimui.

2005 m. kovo 23 d. EDAPP pateikė nuomonę dėl pasiūlymo dėl VIS (2). Šioje nuomonėje jis pabrėžė, kad svarbu vykdant biometrinių duomenų tvarkymą imtis visų būtinų apsaugos priemonių atsižvelgiant į tų duomenų specifines ypatybes (3):

Biometrinių duomenų panaudojimas informacinėse sistemose visada yra svarbus pasirinkimas, ypač kai kalbama sistema susijusi su milžinišku asmenų skaičiumi. Ja naudojantis negrįžtamai pasikeičia kūno ir tapatybės santykis, žmogaus kūno ypatybės tampa „automatizuotai nuskaitomos“ ir jomis toliau naudojamasi. Nors biometrinės ypatybės ir neįžvelgiamos plika akimi, tačiau atitinkami prietaisai gali jas nuskaityti visada, kad ir kur asmuo būtų.

EDAPP nuomone, biometrinių duomenų jautrus pobūdis reikalauja, kad įpareigojimas naudoti šiuos duomenys turėtų būti įtvirtintas tik tada, kai bus nuodugniai įvertinta rizika, o tų duomenų naudojimo tvarka turėtų sudaryti sąlygas visapusiškai demokratinei kontrolei. Šiomis pastabomis EDAPP rėmėsi nagrinėdamas šį pasiūlymą.

2.2.   Pasiūlymo aplinkybės

Dėl aplinkybių, kuriomis pateikiamas šis pasiūlymas, jis tampa dar opesnis. Pasiūlytojo reglamento negalima atsieti nuo kitų didelio masto IT sistemų plėtros ir nuo bendros tendencijos didinti informacinių sistemų tarpusavio sąveiką. Tai minima 2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos komunikate dėl Europos duomenų bazių teisingumo ir vidaus reikalų srityje geresnio veiksmingumo, didesnio sąveikumo ir optimalios sąveikos (4).

Todėl minėtomis aplinkybėmis ir siekiant minėto tikslo priimtas sprendimas gali padaryti įtaką kitų, kitiems tikslams sukurtų sistemų plėtrai ir naudojimui. Surinkti biometriniai duomenys — galbūt įskaitant duomenis, surinktus įgyvendinant vizų politiką, — visų pirma galėtų būti panaudoti skirtingomis aplinkybėmis. Ta galėtų liesti ne tik SIS sistemą, bet labai tikėtina — ir Europolą bei FRONTEX.

2.3.   Įsipareigojimas teikti pirštų atspaudus

Šio pasiūlymo aiškinamajame memorandume konstatuojama:„Kadangi nuo šiol biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimas bus vizos išdavimo procedūros dalis, būtina iš dalies pakeisti Bendrąsias konsulines instrukcijas, kad būtų sukurtas teisinis šios priemonės pagrindas“.

EDAPP nesutinka su teisės aktų leidėjų pasirinktu sprendimu įtraukti į BKI, o ne į patį reglamentą dėl VIS nuostatas dėl įpareigojimo teikti pirštų atspaudus taikymo arba netaikymo tam tikriems asmenims arba asmenų grupėms. Pirma, šios nuostatos daro reikšmingą poveikį didelės dalies asmenų privatumui ir jos turėtų būti įtrauktos į pagrindinius teisės aktus, o ne į daugiausia techninio pobūdžio instrukcijas. Antra, siekiant teisinio režimo aiškumo būtų pageidautina tas nuostatas pateikti tame pačiame tekste, kuriuo įkuriama pati informacinė sistema.

a)

Visų pirma, teisinio pagrindo privalomam pirštų atspaudų ėmimui ir biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimui sukūrimas yra didžia dalimi ne techninis klausimas; tai daro reikšmingą poveikį atitinkamų asmenų privatumui. Ypač mažiausio ir (arba) didžiausio amžiaus imant pirštų atspaudus parinkimas yra ne vien techninis, bet ir politinis sprendimas. Todėl EDAPP rekomenduoja šiuos klausimus, ir ypač nevisiškai techninius aspektus aptarti pagrindiniame tekste (pasiūlyme dėl VIS), užuot tai darius instrukcijų vadove, skirtame iš esmės techniniams ir praktiniams vizų procedūros aspektams (5).

Šiuo atžvilgiu taip pat naudinga priminti Europos žmogaus teisių apsaugos ir pagrindinių teisių konvencijos (EŽTK) reikalavimus ir jos organų precedentinę teisę. Pagal EŽTK 8 straipsnio 2 dalį valdžios institucijos neturi teisės kištis į naudojimąsi privatumo teise, išskyrus „įstatymo numatytus atvejus“ ir „kai tai būtina demokratinėje visuomenėje“ svarbiems interesams apsaugoti. Europos žmogaus teisių teismo teisminėje praktikoje šios sąlygos suformavo papildomus reikalavimus: susijusius su šio kišimosi teisinio pagrindo kokybe (jis turi būti pateiktas prieinamuose teisės aktuose ir turi būti numatomas), su bet kokios priemonės proporcingumu ir su tinkamų apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonių poreikiu.

Toks padrikas čia apibūdintas požiūris į teisėkūrą ne tik kad neprisideda prie reglamento aiškumo ir prieinamumo, bet ir gali kilti klausimas, ar net pačios BKI gali būti laikomos aiškiomis ir prieinamomis. Galėtų kilti klausimų dėl (galimo) šio teksto dalinio pakeitimo ateityje tvarkos. Bet kuriuo atveju turėtų būti garantuota, kad tokios svarbos sprendimas negali būti iš dalies pakeistas tokia tvarka, kurioje nenumatytas tinkamas skaidrumas ir demokratinės konsultacijos.

b)

Antras klausimas — tai teisinio režimo aiškumas. Pasiūlymo aiškinamajame memorandume neišaiškinama, kodėl biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimui ir jų tvarkymui reikalingas skirtingas teisinis pagrindas. Jame sakoma, kad: „Šis pasiūlymas susijęs su biometrinių duomenų rinkimu, o pasiūlymas dėl VIS skirtas duomenų perdavimui ir keitimuisi jais“. (6) Tačiau duomenų apsaugos požiūriu asmens duomenų tvarkymas apima ir jų rinkimą. Veiklos grandinės veiksmų reglamentavimas skirtinguose teisiniuose dokumentuose gali pakenkti režimo aiškumui. Tai yra duomenis teikiančių subjektų (kuriems darys poveikį šis pasiūlymas) ir sistemos demokratinio tikrinimo problema. Iš tikrųjų darosi vis sunkiau susidaryti visą vaizdą šioje srityje, kurioje skirtingi teisės aktų rinkiniai reglamentuoja tai, kas iš esmės yra vienas ir tas pats duomenų tvarkymas.

2.4.   Nuostatų dėl pirštų atspaudų ėmimo netaikymas

Šią problemą labai gerai iliustruoja asmenų, kuriems netaikomas įpareigojimas duoti pirštų atspaudus, kategorijų klausimas, ypač jaunesnio amžiaus vaikų atveju.

Klausimas, ar priimtina imti jaunesnio amžiaus vaikų pirštų atspaudus, turėtų būti aptartas atsižvelgiant į pačios VIS tikslą. Kitais tariant, kai kurių asmenų kategorijų įpareigojimas pateikti biometrinius tapatybės nustatymo duomenis arba šio įpareigojimo jiems netaikymas privalo būti proporcinga priemonė vykdant vizų politiką ir siekiant su ja susijusių tikslų, kaip nurodyta pasiūlyme dėl VIS. Šis proporcingumas turėtų būti įvertintas demokratine tvarka.

Jis taip pat turi būti įvertintas atsižvelgiant į tai, kam bus panaudojami šie pirštų atspaudai, kaip nurodyta pasiūlyme dėl VIS. Biometriniai duomenys bus naudojami tikrinimo arba tapatybės nustatymo tikslams: biometrinė tapatybės nustatymo priemonė galėtų būti laikoma techniškai tinkama vienam, tačiau netinkama kitam tikslui. Jaunesnių kaip 14 metų vaikų pirštų atspaudų tvarkymas paprastai laikomas patikimu tik tikrinimo atveju. Tai turėtų padaryti įtaką šio pasiūlymo analizei, tačiau dar kartą pakartotina — reikalingi elementai turi būti numatyti pasiūlyme dėl VIS (ir dėl jų dar nenutarta).

Apibendrindamas EDAPP primygtinai rekomenduoja, kad siekiant aiškumo ir nuoseklumo nuostatų dėl biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimo netaikymas būtų griežtai reglamentuotas reglamente dėl VIS. Šiuo atveju biometrinių tapatybės nustatymo duomenų rinkimo ir ypač pirštų atspaudų ėmimo reglamentavimas turėtų būti laikomas papildančiu pagrindinę teisinę priemonę ir todėl turėtų būti įtrauktas į pagrindinį dokumentą.

2.5.   Vizos prašančių asmenų amžius

Pasiūlyme numatoma, kad jaunesniems kaip 6 metų vaikams nebus taikomas įpareigojimas pateikti pirštų atspaudus. Dėl to kyla daug klausimų (nepaisant to, ar tai bus numatyta pasiūlyme dėl VIS, ar pasiūlyme dėl BKI).

Visų pirma EDAPP laikosi požiūrio, kad visuotinis vaikų pirštų atspaudų ėmimas negali būti laikomas tik techniniu klausimu, todėl turėtų būti surengti rimti demokratiniai debatai atitinkamose institucijose. Toks sprendimas turėtų būti grindžiamas ne tik techninėmis galimybėmis, bet ir mažų mažiausiai nauda, kurią gautų įgyvendinama VIS. Tačiau išskyrus vos keletą valstybių narių, neatrodo, kad šiuo metu vyktų vieši debatai šiuo klausimu, dėl ko tenka labai apgailestauti.

Būtina taip pat priminti, kad VIS yra sukurta iš principo tam, kad būtų supaprastinta vizų išdavimo tvarka sąžiningiems keliautojams (kurių yra dauguma). Todėl turėtų būti atsižvelgta į patogumo ir ergonomikos aspektus (7). Biometrinių tapatybės nustatymo priemonių naudojimas taikant vizų išdavimo tvarką ar vykdant pasienio kontrolę neturėtų būti toks, kad vaikams būtų pernelyg sunku laikytis vizų išdavimo tvarkos.

Galiausiai turėtų būti priminta, kad visos biometrinio tapatybės nustatymo sistemos turi techninių netobulumų. Mokslinėje literatūroje nepateikiama įtikinamų įrodymų, kad jaunesnių kaip 14 metų vaikų pirštų atspaudų ėmimas gali padėti patikimai nustatyti tapatybę. Kol kas vienintelė darbo su didelėmis gyventojų grupėmis patirtis yra sukaupta taikant Eurodac ir US-Visit sistemas. Pakankamai įdomu yra tai, kad abejose sistemose naudojami 14 metų ir vyresnių vaikų pirštų atspaudai. Jaunesnio negu 14 metų amžiaus vaikų pirštų atspaudų ėmimą turėtų paremti tyrimai, įrodantys jų tikslumą ir naudingumą tokioje didelio masto duomenų bazėje, kokia yra VIS.

Bet kuriuo atveju būtų rekomenduotina lyginti jaunesnio amžiaus vaikų pirštų atspaudus tik su vieneriais kitais atspaudais, o ne su daugeliu kitų atspaudų. Tai turėtų būti aiškiai reglamentuota.

Galiausiai dauguma pirmiau pateiktų pastabų taikytinos ne tik vaikų, bet ir pagyvenusių žmonių atveju. Pirštų atspaudų tikslumas ir galimybė juos panaudoti mažėja žmonėms senstant (8), be to, ypač svarbūs yra patogumo ir ergonomikos aspektai.

2.6.   Nuotraukos

Tą patį galima būtų pasakyti apie nuotraukas, dėl kurių amžiaus apribojimas nenustatytas nei šiame pasiūlyme, nei pasiūlyme dėl VIS. Tačiau galima būtų kelti klausimą, ar vaikų nuotraukos, padarytos prieš jiems įgaunant suaugusiųjų bruožų, yra tikrai naudingos tapatybės nustatymo tikslams ar net tikrinimo tikslams.

Vaikų veidų atpažinimas (tiek būsimas automatizuotas, tiek „žmogaus atliekamas“ atpažinimas), paremtas kelerių metų senumo nuotraukomis, gali sudaryti problemų. Net jeigu veido atpažinimo technologija taps gerokai pažangesnė, nelabai tikėtina, kad artimoje ateityje programinė įranga galės atsverti augimo įtaką vaikų veidams. Todėl reglamente dėl VIS turėtų būti patikslinta, kad tol, kol veidų atpažinimo technologija nėra pakankamai patikima ir atsižvelgiant į tai, kad vaikų atveju ji gali tokia likti tolimesnėje ateityje, nuotraukos gali būti naudojamos tik kaip pagalbinė priemonė tikrinant asmenis arba nustatant jų tapatybę

Apibendrinant galima pasakyti, kad EDAPP rekomenduoja rimtai apsvarstyti klausimą, ar privalumai, kuriuos teikia abi biometrinės tapatybės nustatymo priemonės (kova su nelegalia imigracija ir neteisėtu vaikų įvežimu), yra svarbesni už pirmiau minėtus jų trūkumus.

2.7.   Kitos išimtys

Pasiūlyme teigiama, kad vizų prašantiems asmenims, „kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai“, netaikomas reikalavimas teikti pirštų atspaudus.

EDAPP savo nuomonėje dėl pasiūlymo dėl VIS jau pabrėžė, kad ši situacija būdinga nemažam asmenų skaičiui: yra žinoma, kad iki 5 % gyventojų negali pateikti tokių duomenų. Duomenų bazėje padaroma 20 000 000 įrašų per metus, o tai reiškia, kad gali būti iki 1 000 000 probleminių duomenų pateikimo atvejų. Į tai be jokios abejonės turėtų būti atsižvelgta analizuojant šį pasiūlymą. Be to, EDAPP primygtinai pabrėžė, jog būtina naudoti veiksmingas atsargines procedūras:

„… turėtų egzistuoti atsarginės procedūros kaip esminės apsaugos priemonės įtraukiant biometrinius duomenis, kadangi jie nėra prieinami visiems ir nėra visiškai tikslūs. Tokios procedūros turėtų būti įgyvendintos ir naudojamos siekiant gerbti žmonių, kurie negali sėkmingai atlikti duomenų pateikimo proceso, orumą ir vengti sistemos netobulumo naštą perkelti ant jų pečių.“

Pasiūlytame reglamente numatoma šiais atvejais į VIS įvesti įrašą „netaikytina“. Tai, be jokių abejonių, sveikintina. Tačiau galima būtų baimintis, kad dėl negalėjimo pateikti duomenis galėtų greičiau būti atsisakyta išduoti vizą. Yra nepriimtina, jeigu negalėjimo pateikti duomenis atvejais atsisakymų išduoti vizą procentinė dalis yra labai didelė.

Todėl į reglamentą dėl VIS turėtų būti įtraukta nuostata, kad dėl negalėjimo pateikti duomenis neturėtų automatiškai būti formuojama neigiama nuomonė vizos išdavimo klausimu. Be to, teikiant pranešimą, kaip numatyta reglamente dėl VIS, šiai temai turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys: turėtų būti vykdoma stebėsena, ar nesama ryšio tarp didelio atsisakymų išduoti vizą skaičiaus ir atvejų, kai fiziškai neįmanoma pateikti duomenų.

3.   FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRAŠYMAIS IŠDUOTI VIZĄ, PERDAVIMAS

Siekiant palengvinti kiekvienai valstybei narei tenkančią naštą (inter alia dėl išlaidų įrangos įsigijimui ir priežiūrai), pasiūlyme nustatomi keli bendradarbiavimo mechanizmai:

paslaugų teikimas bendroje vietoje: vienos ar kelių valstybių narių darbuotojai tvarko jiems adresuotą paraišką (įskaitant biometrines tapatybės nustatymo priemones) kitos valstybės narės diplomatinėje įstaigoje ir konsulinėje atstovybėje ir naudojasi tos valstybės narės įranga;

Bendri prašymų išduoti vizą centrai: vienos ar kelių valstybių narių diplomatinių atstovybių darbuotojai dirba kartu viename pastate tam, kad priimtų jiems adresuotus prašymus išduoti vizą (įskaitant biometrines tapatybės nustatymo priemones);

Galiausiai pasiūlyme numatoma, kad priimti prašymo išduoti vizą formą bei paimti biometrinius tapatybės nustatymo duomenis galėtų išorės paslaugų teikėjas (atrodo, kad ši galimybė yra paskutinė išeitis toms valstybėms narėms, kurios negali pasinaudoti kitomis dviejomis galimybėmis, nors tai nėra visiškai aišku).

Pasiūlyme dedama daug pastangų užtikrinti, kad tik patikimi išorės paslaugų teikėjai galėtų būti parinkti ir kad šie paslaugų teikėjai turėtų galimybę imtis visų būtinų priemonių apsaugoti duomenims nuo to, kad „asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti ar netyčia prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar palikti prieinami“ (pasiūlymo 1.B.2 straipsnis).

EDAPP palankiai vertina tai, kad ši nuostata suformuluota labai kruopščiai ir skiriant didelį dėmesį duomenų apsaugai. Tačiau tais atvejais, kai prašymus išduoti vizą tvarko išorės paslaugų teikėjas trečioje šalyje, galimos tam tikros pasekmės, susijusios su išduodant vizas surinktų (kartais labai jautrių) duomenų apsauga.

EDAPP ypač pabrėžia, kad:

gali būti, jog dėl trečiosios šalies teisės aktų arba jose galiojančios praktikos būtų labai sunku, galbūt netgi neįmanoma atlikti darbuotojų esminius patikrinimus;

be to, gali būti neįmanoma taikyti sankcijas išorės paslaugų teikėjo darbuotojams už privatumą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą (net jeigu sutartyje numatytos sankcijos gali būti taikomos pagrindiniam rangovui);

privati bendrovė gali patirti politinių neramumų ar pasikeitimų poveikį ir neturėti galimybės vykdyti įsipareigojimus dėl tvarkymo saugumo;

būtų sunku įdiegti veiksmingą priežiūrą, nors tai būtų net labiau būtina dirbant su išorės partneriais.

Todėl sutartyse su išorės paslaugų teikėjais turėtų būti numatytos būtinos apsaugos priemonės, užtikrinančios duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, įskaitant išorės auditą, reguliarius patikrinimus vietoje, pranešimų teikimą, rangovo atsakomybę pažeidus privatumą reglamentuojančius teisės aktus užtikrinančius mechanizmus, įskaitant įsipareigojimą išmokėti kompensaciją asmenims, patyrusiems žalą dėl paslaugų teikėjo veiksmų.

Be šių susirūpinimą keliančių klausimų netgi galbūt svarbiau yra tai, kad valstybės narės negalės garantuoti perdavus funkcijas tvarkomų duomenų (arba bendruose prašymų išduoti vizą centruose tvarkomų duomenų, jeigu tai daroma ne diplomatinių atstovybių teritorijoje esančiuose pastatuose) apsaugos nuo galimo vizos prašančių asmenų šalies valdžios institucijų įsikišimo (pvz., kratos ar poėmio). (9)

Juk išorės paslaugų teikėjams, nežiūrint visų kitų sutartyse pateiktų nuostatų, būtų taikoma trečiosios šalies, kurioje jie yra įsikūrę, nacionalinė teisė. Neseni įvykiai, susiję su trečiosios šalies valdžios institucijų prieiga prie ES bendrovės tvarkomų finansinių duomenų, rodo, kad grėsmė yra toli gražu ne teorinė. Be to, tai galėtų kelti rimtą grėsmę atitinkamiems asmenims kai kuriose trečiosiose valstybėse, kurioms rūpėtų sužinoti, kas iš jos piliečių pateikė prašymą išduoti vizą (siekdamos vykdyti politinę oponentų ir disidentų kontrolę). Privačios bendrovės, daugeliu atveju turbūt vietiniai, darbuotojai negalėtų pasipriešinti vizos prašančių asmenų šalių vyriausybės ar teisėsaugos institucijų spaudimui pateikti joms duomenis.

Tai yra šios sistemos silpniausia vieta palyginti su tuo atveju, kai duomenys tvarkomi konsulinės ar diplomatinės įstaigos patalpose. Tuo atveju duomenys būtų apsaugoti pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Šios Konvencijos 21 straipsnyje teigiama, kad:

„Atstovybės patalpos neliečiamos. Priimančiosios valstybės valdžios atstovai negali į jas įeiti negavę atstovybės vadovo sutikimo. (...) Atstovybės patalpos, jų baldai ir kitas turtas, taip pat transporto priemonės turi imunitetą nuo kratos, rekvizicijos, arešto ir vykdomųjų veiksmų“.

Be to, pagal Direktyvos 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalies b punktą direktyvą įgyvendinančios nacionalinės nuostatos būtų irgi aiškiai taikomos šiam asmens duomenų tvarkymui, taip sustiprinant apsaugą.

Todėl atrodo akivaizdu, kad vienintelis veiksmingas būdas apsaugoti su vizų prašančiais asmenimis ir jų rėmėjais (ES piliečiais ar bendrovėmis) susijusius duomenis yra suteikti jiems apsaugą, užtikrinamą pagal Vienos konvenciją. Tai reiškia, kad duomenys turėtų būti tvarkomi patalpose, kurioms garantuota diplomatinė apsauga. Tai neužkirstų kelio valstybėms narėms perduoti pareiškimų išduoti vizas tvarkymo funkcijas, jeigu išorės paslaugų teikėjas gali vykdyti savo veiklą diplomatinės įstaigos patalpose. Tas pats taikytina ir bendriems prašymų išduoti vizą centrams.

Todėl EDAPP labai rekomenduotų atsisakyti galimybės perduoti tvarkymo funkcijas išorės paslaugų teikėjams, kaip numatyta pasiūlymo 15 puslapyje, naujame 1.B.1.b punkte. Šiuo atžvilgiu priimtinos tokios galimybės:

prašymų išduoti vizą tvarkymo funkcijų perdavimas privačiai bendrovei, jeigu ji įsikūrusi vietoje, kurią saugo diplomatinis statusas.

perduoti tik informacijos teikimo funkcijas informacijos telefonu tarnybai, kaip numatyta pasiūlymo 1.B.1.a punkte.

4.   IŠVADOS

EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlymas iš dalies pakeisti Bendras konsulines instrukcijas turi būti priimtas pagal bendro sprendimo procedūrą, tuo būdu sustiprinant demokratinį tikrinimą srityje, kurioje tai, be jokios abejonės, labai reikalinga.

EDAPP iš esmės rekomenduoja:

nuostatos dėl įpareigojimo teikti pirštų atspaudus netaikymo turėtų būti įtrauktos į reglamentą dėl VIS, o ne į BKI tam, kad būtų užtikrintas šio režimo aiškumas ir nuoseklumas.

turėtų būti visapusiškai apsvarstytas amžiaus apribojimo teikiant pirštų atspaudus ir nuotraukas klausimas, atsižvelgiant ne tik į galimybes, bet ir į etinius, patogumo ir tikslumo aspektus;

nuotraukos turėtų būti laikomos ne „vieninteliu“ tapatybės nustatymo metodu, o tik viena iš pagalbinių priemonių;

prašymų išduoti vizą tvarkymo funkcijų perdavimas privačiai bendrovei turėtų būti leistinas tik tuo atveju, jeigu tai daroma vietoje, kuriai garantuojama diplomatinė apsauga, ir grindžiama sutarties sąlygomis, numatančiomis veiksmingą priežiūrą ir rangovo atsakomybę.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 27 d.

Peter HUSTINX

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas


(1)  2004 m. gruodžio 28 d. pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (COM (2004) 835 galutinis)

(2)  2005 m. kovo 23 d. nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių, OL C 181, 2005 7 23, p. 13.

(3)  „[Biometriniai duomenys] tarsi suteikia absoliutų aiškumą, t. y. kiekvienas asmuo turi unikalius biometrinius duomenis. Jie beveik nesikeičia visą žmogaus gyvenimą ir todėl jų ypatybės yra nekintamos. Visi turi tuos pačius fizinius „elementus“, o tai biometriniams duomenims suteikia dar ir universalumo dimensiją“. Ten pat.

(4)  COM (2005) 597 galutinis

(5)  Tai, kad teisinis pagrindas yra skirtingas — BKI grindžiamas 62 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunkčiu, o pasiūlymas dėl VIS — 66 straipsniu —neužkerta kelio teisės aktų leidėjui aptarti tuos klausimus tame pačiame tekste.

(6)  Aiškinamasis memorandumas, p. 5.

(7)  Tai pabrėžiama Nyderlandų vyriausybės užsakomojoje studijoje: J.E. Den HARTOGH ir kt., How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO (Kaip išmatuoti vaiką? Biometrinių ypatybių naudojimo vaikų atveju studija).

(8)  Žr., pvz., A. Hicklin ir R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, 2006 m. vasario 9 d. (Duomenų kokybės vaidmuo biometrinėse sistemose).

(9)  Su šia problema jau susiduriama prašymus dėl vizos išdavimo tvarkant kelionių agentūroms; tačiau tai yra dar opesnis klausimas todėl, kad tvarkomi ir biometriniai duomenys, o naudojimasis kelionių agentūros paslaugomis iš esmės nėra privalomas.


II Paruošiamieji aktai, parentipagal Europos Sąjungos Sutarties VI dalį

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/45


Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo

(2006/C 321/15)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos 30 straipsnį, 32 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Austrijos Respublikos iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnyje teigiama, kad Sąjungos tikslas — plėtojant bendrą valstybių narių veiklą policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą.

(2)

Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai jų 2004 m. kovo 25 d. deklaracijoje dėl solidarumo kovojant su terorizmu pareiškė savo tvirtą ketinimą, kad valstybės narės turi sutelkti visas savo turimas priemones, siekdamos teroro aktą patyrusiai valstybei narei arba stojančiajai valstybei teikti pagalbą jos teritorijoje jos politinės valdžios institucijų prašymu.

(3)

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktų visų valstybių narių teisėsaugos institucijų specialieji intervencijos padaliniai jau inicijavo bendradarbiavimo veiklą, globojant Policijos vadovų grupei. Nuo 2001 m. jų tinklas, vadinamas „Atlas“, organizavo įvairius seminarus, vykdė tyrimus, keitimąsi medžiaga ir bendras pratybas.

(4)

Nė viena valstybė narė negali pagrįstai teigti turinti visas priemones, išteklius ir kompetenciją, kad galėtų efektyviai išspręsti visas įmanomo didelio masto krizines situacijas, kurių metu reikalinga speciali intervencija. Todėl ypač svarbu, kad kiekviena valstybė narė galėtų prašyti kitos valstybės narės pagalbos.

(5)

Šiame sprendime išdėstomos kai kurios bendrosios taisyklės dėl atsakomybės, įskaitant taisykles dėl baudžiamosios atsakomybės, siekiant nustatyti teisinį pagrindą tokiems atvejams, kai atitinkamos valstybės narės sutinka prašyti pagalbos ir ją teikti. Nustačius šį teisinį pagrindą ir pateikus deklaraciją apie kompetentingas institucijas, valstybės narės krizinių situacijų atveju galės greitai reaguoti ir laimėti laiko,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos bendrosios taisyklės ir sąlygos, pagal kurias vienos valstybės narės specialieji intervencijos padaliniai galėtų teikti pagalbą ir (arba) veikti kitos valstybės narės teritorijoje (toliau — prašančioji valstybė narė) tais atvejais, kai juos pakviečia pastaroji valstybė narė ir kai jie sutinka tai daryti, kad būtų išspręsta krizinė situacija.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

1)

„specialusis intervencijos padalinys“ — bet kuri valstybės narės teisėsaugos institucija, kuri yra specializuota kontroliuoti krizinę situaciją.

2)

„krizinė situacija“ — bet kuri žmonių sukelta situacija valstybėje narėje, kelianti rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims ar institucijoms toje valstybėje narėje, visų pirma — įkaitų ėmimas, užgrobimas ir panašūs incidentai.

3 straipsnis

Pagalba kitai valstybei narei

1.   Siekiant išspręsti krizinę situaciją, valstybė narė gal prašyti, kad jai padėtų kitos valstybės narės specialusis intervencijos padalinys. Valstybė narė gali priimti ar atmesti tokį prašymą arba pasiūlyti suteikti kitokią pagalbą.

2.   Sutikus atitinkamoms valstybėms narėms, pagalba gali būti teikiama suteikiant įrangą ar perduodant patirtį prašančiajai valstybei narei arba vykdant veiksmus tos valstybės narės teritorijoje.

3.   Vykdant veiksmus prašančiosios valstybės narės teritorijoje, padedančio specialiojo intervencijos padalinio pareigūnai:

a)

įgaliojami imtis paramos veiksmų prašančiosios valstybės narės teritorijoje;

b)

veikia prašančiosios valstybės narės atsakomybe ir jai vadovaujant, remdamiesi prašančiosios valstybės narės teise;

c)

veikia neviršydami savo įgaliojimų pagal jų nacionalinę teisę.

4 straipsnis

Bendrosios taisyklės dėl atsakomybės

1.   Jeigu pagal šį sprendimą valstybės narės pareigūnai veikia kitos valstybės narės teritorijoje, pastaroji valstybė narė atsako už jų operacijų metu jų padarytą bet kurią žalą.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu žala patiriama dėl veiksmų, kurie prieštaravo prašančiosios valstybės narės duotiems nurodymams arba viršijo atitinkamų pareigūnų įgaliojimus pagal jų nacionalinę teisę, taikomos šios taisyklės:

a)

valstybė narė, kurios teritorijoje buvo padaryta žala, ją atlygina tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis atlygintų savo pareigūnų padarytą žalą;

b)

valstybė narė, kurios pareigūnai kitos valstybės narės teritorijoje padarė žalą bet kuriam asmeniui, atlygina pastarajai visą sumą, jos sumokėtą nukentėjusiems ar asmenims, turintiems teisę ją gauti jų vardu;

c)

nepažeisdama naudojimosi savo teisėmis trečiųjų šalių atžvilgiu ir išskyrus b punkte nurodytą atvejį, šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis nė viena valstybė narė nereikalauja atlyginti kitos valstybės narės padarytų nuostolių.

5 straipsnis

Baudžiamoji atsakomybė

3 straipsnyje nurodytų operacijų metu kitos valstybės narės teritorijoje veikiantys pareigūnai prieš juos nukreiptų ar jų pačių padarytų nusikalstamų veikų atveju laikomi tos valstybės narės pareigūnais.

6 straipsnis

Susitikimai ir bendri mokymai

Valstybės narės užtikrina, kad jų atitinkamos institucijos prireikus rengtų susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine bei technine informacija apie pagalbos teikimą krizinių situacijų metu.

7 straipsnis

Išlaidos

Kiekviena valstybė narė padengia savo išlaidas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės susitaria kitaip.

8 straipsnis

Ryšys su kitais dokumentais

1.   … (3) valstybės narės gali toliau taikyti galiojančius dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones, jei tokie susitarimai ar priemonės leidžia valstybėms narėms praplėsti ar padidinti šio sprendimo tikslus.

2.   Po … (3) valstybės narės gali sudaryti arba įgyvendinti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones, jei tokie susitarimai ar priemonės leidžia valstybėms narėms praplėsti ar padidinti šio sprendimo tikslus.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti susitarimai ar priemonės jokiu būdu negali įtakoti santykių su valstybėmis narėmis, kurios nėra jų šalys.

4.   Valstybės narės praneša Tarybai ir Komisijai apie 1 ir 2 dalyje nurodytus susitarimus ar priemones.

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Iki … (3) kiekviena valstybė narė Tarybos generaliniam sekretoriatui deponuotoje deklaracijoje nurodo, kokias institucijas apima „specialiojo intervencijos padalinio“ sąvoka ir kurios kompetentingos institucijos gali pateikti prašymus bei suteikti įgaliojimus teikti pagalbą, kaip nurodyta 3 straipsnyje. Tokia deklaracija bet kada gali būti pakeista.

10 straipsnis

Įsigaliojimo data

Šis sprendimas įsigalioja … (4)

Priimta Briuselyje, …

Tarybos vardu

Pirmininkas


(1)  OL C …

(2)  … nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  …

(4)  …


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Oficialiojo leidinio struktūra bus keičiama siekiant įvesti aiškesnį skelbiamų teisės aktų klasifikavimą, kuris vis dėlto išsaugos būtiną tęstinumą.

Naują struktūrą, papildytą pavyzdžiais, demonstruojančiais paiešką teisės aktų klasifikacijoje, bus galima rasti EUR-Lex tinklalapyje šiuo adresu:

http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm