ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 215

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. rugsėjo 2d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Komisija

2005/C 215/1

Palūkanų norma taikoma Europos Centrinio Banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms: 2,05 % 2005 m. rugsėjo 1 d. — Euro kursas

1

2005/C 215/2

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

3

2005/C 215/4

Bendrovių, kurios tarptautiniu mastu specializuojasi kontrolės ir priežiūros srityse (toliau — priežiūros agentūros) sąrašas, patvirtintas valstybių narių remiantis Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytomis taisyklėmis

4

2005/C 215/5

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Pranešimai

 

Komisija

2005/C 215/6

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo netiesioginiuose MTTP veiksmuose pagal specialią mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programą: Europos mokslinių tyrimų erdvės integravimas ir stiprinimas — Teminio prioriteto sritis: Parama nuosekliam politikos krypčių plėtojimui — Kvietimo Nr.: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Pranešimas skaitytojams — KOM dokumentai

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Komisija

2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/1


Palūkanų norma taikoma Europos Centrinio Banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo operacijoms (1):

2,05 % 2005 m. rugsėjo 1 d.

Euro kursas (2)

2005 m. rugsėjo 1 d.

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2388

JPY

Japonijos jena

136,95

DKK

Danijos krona

7,4584

GBP

Svaras sterlingas

0,68335

SEK

Švedijos krona

9,3325

CHF

Šveicarijos frankas

1,5463

ISK

Islandijos krona

76,98

NOK

Norvegijos krona

7,8445

BGN

Bulgarijos levas

1,9559

CYP

Kipro svaras

0,5729

CZK

Čekijos krona

29,340

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

243,86

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6960

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,9821

RON

Rumunijos lėja

3,5093

SIT

Slovėnijos tolaras

239,51

SKK

Slovakijos krona

38,550

TRY

Turkijos lira

1,6653

AUD

Australijos doleris

1,6374

CAD

Kanados doleris

1,4708

HKD

Honkongo doleris

9,6263

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7747

SGD

Singapūro doleris

2,0841

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 280,67

ZAR

Pietų Afrikos randas

7,8986

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,0280

HRK

Kroatijos kuna

7,4352

IDR

Indijos rupija

12 821,58

MYR

Malaizijos ringitas

4,672

PHP

Filipinų pesas

69,503

RUB

Rusijos rublis

35,2090

THB

Tailando batas

50,927


(1)  Kursas taikomas pačioms paskutinėms operacijoms atliktoms prieš nurodytą dieną. Kintamosios įmokos už skolą atvejais palūkanų norma laikoma ribinė norma.

(2)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/2


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla Nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Tekstas svarbus EEE)

2005 m. birželio 27 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra vokiečių. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių.

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32005M3825 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 215/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. rugpiūčio 25 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1), 4 straipsnį, Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė transGourmet Holding AG („transGourmet“, Šveicarija), bendrai kontroliuojama Rewe-Group („REWE“, Vokietija) ir Coop-Group („Coop“, Šveicarija), įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonių Prodirest S.N.C. („Prodirest“, Prancūzija), SA Discol („Discol“, Prancūzija) ir Goninet S.N.C. („Goninet“, Prancūzija) kontrolę, pirkdama akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

transGourmet įmonė: holdingo kompanija užsiimanti investicijomis didmeninės prekybos sektoriuje, per Aldis Service Plus S.A.S. užsiima maisto ir higienos produktų didmenine prekyba Prancūzijoje,

REWE įmonė: mažmeninė ir didmeninė prekyba maisto produktais, turizmas,

Coop įmonė: mažmeninė ir didmeninė prekyba maisto produktais,

Prodirest įmonė: didmeninis maisto ir higienos prekių pristatymas Prancūzijoje,

Discol įmonė: holdingas užsiimantis investicijomis į verslą maisto prekių rinkoje,

Goninet įmonė: mažmeninė prekyba maisto ir higienos prekėmis.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/4


Bendrovių, kurios tarptautiniu mastu specializuojasi kontrolės ir priežiūros srityse (toliau — „priežiūros agentūros“) sąrašas, patvirtintas valstybių narių remiantis Reglamento (EB) Nr. 800/1999 VI priede nustatytomis taisyklėmis

(2005/C 215/04)

(Šis sąrašas pakeičia 2000 m. spalio 18 d. Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C 295 2 puslapyje skelbtą sąrašą)

1.   BENDROS PASTABOS:

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (1) 16 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 dalies c punktą, valstybių narių patvirtintos priežiūros agentūros yra įgaliotos išduoti pažymas apie žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, iškrovimą ir importą trečiosiose šalyse arba tų produktų atvykimą į paskirties vietą trečiosiose šalyse.

Valstybės narės yra atsakingos už priežiūros agentūrų patvirtinimą ir kontrolę.

Vienai valstybei narei pripažinus priežiūros agentūrą, tas pripažinimas galioja visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad pažymos, išduotos patvirtintų priežiūros agentūrų, gali būti naudojamos visoje Bendrijoje nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje yra įsisteigusi priežiūros agentūra.

Bendrijos žemės ūkio produktų eksportuotojų dėmesiui Komisija reguliariai spausdina atnaujintą visų Valstybėse narėse patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašą. Priede spausdinamas sąrašas buvo papildytas 2005 m. liepos 1 d.

2.   ĮSPĖJIMAS:

Komisijos tarnybos prašo eksportuotojus atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

priežiūros agentūros įtraukimas į sąrašą savaime neužtikrina, kad šios agentūros išduotos pažymos yra priimtinos; agentūros gali būti paprašytos pateikti papildomus dokumentus; taip pat gali būti a posteriori konstatuojama, kad išduotos pažymos yra netikslios;

priežiūros agentūra gali būti bet kuriu momentu išbraukta iš sąrašo; prieš sudarydamas sutartį su kuria nors iš šių agentūrų, apdairus eksportuotojas turėtų kartu su valdžios institucijomis patikrinti, ar toji priežiūros agentūra vis dar yra patvirtinta;

tuo atveju, kai eksportuotojas nori gauti daugiau duomenų apie vieną iš šių agentūrų, jis gali kreiptis informacijos į agentūrą patvirtinusią valstybės instituciją.


(1)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).


PRIEDAS

Valstybių narių patvirtintų priežiūros agentūrų sąrašas

DANIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

VOKIETIJA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

ISPANIJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

PRANCŪZIJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIJA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NYDERLANDAI

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

LENKIJA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SUOMIJA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Šiai bendrovei taip pat suteiktas leidimas atlikti patikrinimus trečiosiose šalyse, numatytus Reglamente (EB) Nr. 639/2003 dėl transportuojamų gyvų galvijų gerovės.

(2)  Šiai bendrovei suteikta teisė išduoti pažymas tik tam tikrose trečiosiose šalyse. Norint sužinoti šių šalių sąrašą, reikia kreiptis į Suomijos institucijas.


2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/7


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. rugpiūčio 25 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1), 4 straipsnį, Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė WHA Holding SAS (Prancūzija), kontroliuojama LBO France Gestion („LBO“, Prancūzija), įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Wheelabrator Allevard SA („WHA“, Prancūzija) kontrolę, pirkdama akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

LBO įmonė: investicinė kompanija,

WHA įmonė: metalo abrazyvai ir deimantiniai įrankiai.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


III Pranešimai

Komisija

2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/8


Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo netiesioginiuose MTTP veiksmuose pagal specialią mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programą: „Europos mokslinių tyrimų erdvės integravimas ir stiprinimas“

Teminio prioriteto sritis: „Parama nuosekliam politikos krypčių plėtojimui“

Kvietimo Nr.: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Vadovaudamasi 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1513/2002/EB dėl Europos Bendrijos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų srities kūrimo ir naujovių (2002–2006 m.) (1), 2002 m. rugsėjo 30 d. Taryba patvirtino specialią mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą „Europos mokslinių tyrimų erdvės integravimas ir stiprinimas“ (2002–2006 m.) (2) (toliau — speciali programa).

Vadovaudamasi specialios programos 5 straipsnio 1 dalimi, 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Bendrijų Komisija (toliau — Komisija) patvirtino darbo programą (3) (toliau — darbo programa), išsamiau nustatančią specialios programos tikslus, jos mokslo ir technologijų prioritetus bei įgyvendinimo grafiką.

Vadovaujantis 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl taisyklių, reglamentuojančių įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimą įgyvendinant Europos Bendrijos šeštąją pamatinę programą (2002–2006 m.) (4) ir platinant jos mokslinių tyrimų rezultatus (toliau — dalyvavimo taisyklės), 9 straipsnio 1 dalimi, paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų turėtų būti teikiamos kvietimuose teikti paraiškas nurodytomis sąlygomis.

2.

Šis kvietimas teikti paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų (toliau — kvietimas) susideda iš galiojančios bendrosios dalies ir priede aprašytų specifinių sąlygų. Priede visų pirma yra nurodytos galutinės paraiškų dėl netiesioginių MTTP veiksmų pateikimo datos, numatoma vertinimų atlikimo data, preliminarus biudžetas, atitinkamos priemonės ir sritys, paraiškų dėl netiesioginių MTTP veiksmų vertinimo kriterijai, mažiausias dalyvių skaičius ir taikomi apribojimai.

3.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie atitinka dalyvavimo taisyklėse nurodytas sąlygas ir kuriems netaikomas nei vienas iš apribojimo atvejų dalyvavimo taisyklese arba 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 114 straipsnio 2 dalies išimtis (toliau — paraiškų pateikėjai), yra kviečiami Komisijai pateikti paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų, jei jie atitinka dalyvavimo taisyklėse ir atitinkamame kvietime nurodytas sąlygas.

Paraiškų pateikėjų dalyvavimo sąlygos bus tikrinamos pagal netiesioginių MTTP veiksmų derybų sistemą. Tačiau prieš tai paraiškų pateikėjai turi būti pasirašę pareiškimą, kuriame jie patvirtintų, kad jiems netaikomas nei vienas iš Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų. Jie taip pat turi būti Komisijai pateikę informaciją, nurodytą 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių (6), 173 straipsnio 2 dalyje.

Europos bendrija patvirtino lygių galimybių politiką, kuria remiantis teikti paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų arba dalyvauti teikiant paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų ypač yra skatinamos moterys.

4.

Komisija paraiškų pateikėjams pateikia su kvietimu susijusį vadovą, kuriame pateikiama informacija apie paraiškų dėl netiesioginių MTTP veiksmų rengimą ir pateikimą. Komisija taip pat pateikia „Paraiškų vertinimo ir atrankos procedūrų gaires“ (7). Vadovą ir gaires, taip pat darbo programą bei kitą su kvietimais susijusią informaciją galima gauti iš Komisijos šiais adresais:

Commission européenne

Bureau d'information du 6ème PC

Direction Générale RDT

B-1049 Bruxelles, Belgique

El. pašto adresas: rtd-omc-net@cec.eu.int

Interneto adresas: www.cordis.lu/fp6

5.

Paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų prašoma pateikti tik elektronine forma internetu per Elektroninę paraiškų pateikimo sistemą (EPPS (8)) (Electronic Proposal Submission System — EPSS). Tačiau koordinatorius išimties atveju gali prašyti Komisijos leidimo pateikti rašytinę paraišką prieš galutinę paraiškų pateikimo datą. Leidimo turėtų būti prašoma raštu kreipiantis vienu iš šių adresų:

Commission européenne

Direction Générale RDT, Directorate General RTD, Unité M2

SDME 09/84

B-1049 Bruxelles, Belgique

El. pašto adresas: rtd-omc-net@cec.eu.int

Prie prašymo turi būti pridėtas paaiškinimas, kodėl prašoma išimties. Paraiškos pateikėjai, norintys pasinaudoti galimybe pateikti rašytinę paraišką, prisiima atsakomybę už tai, kad tokie prašymai atleisti nuo reikalavimo paraiškas pateikti elektroniniu būdu būtų pateikti ir su tuo susijusios procedūros būtų baigtos iki galutinės paraiškų pateikimo datos.

Visas paraiškas dėl netiesioginių MTTP veiksmų turi sudaryti dvi dalys: formos (A dalis) ir turinys (B dalis).

Paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų gali būti rengiamos atjungties (off-line) arba prijungties (on-line) režimu ir pateikiamos internetu prijungties režimu. Paraiškų dėl netiesioginių MTTP veiksmų B dalis turėtų būti pateikiama PDF rinkmenoje („portable document format“, suderinamoje su „Adobe“ programos 3 ar naujesne versija su įdėtais šriftais). Suspaustos („zip“) rinkmenos bus atmestos.

EPSS programinę priemonę (kuria galima naudotis atjungties arba prijungties režimu) galima rasti Cordis interneto svetainėje adresu www.cordis.lu.

Internetu pateiktos nepilnos, neįskaitomos arba virusais užkrėstos paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų bus atmestos.

Paraiškų dėl netiesioginių MTTP veiksmų variantai, pateikti nešiojamose elektroninėse laikmenose (pvz., kompaktiniuose diskuose, diskeliuose), elektroniniu paštu arba faksu, bus atmesti.

Paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų, kurias buvo leista pateikti rašytine forma ir kurios yra nepilnos, bus atmestos.

Išsamesnė informacija apie įvairias paraiškų pateikimo procedūras yra pateikta paraiškų vertinimo ir atrankos procedūrų gairių J priede.

6.

Netiesioginių MTTP veiksmų paraiškas Komisija turi gauti ne vėliau kaip atitinkamame kvietime nurodytą paskutinę paraiškų pateikimo dieną ir valandą. Po šios dienos ir valandos gautos paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų bus atmestos.

Paraiškos dėl netiesioginių MTTP veiksmų, neatitinkančios atitinkame kvietime nurodytų sąlygų dėl mažiausio dalyvių skaičiaus, bus atmestos.

Tai taikoma ir visiems papildomiems darbo programoje nurodytiems tinkamumo kriterijams.

7.

Jei ta pati paraiška dėl netiesioginių MTTP veiksmų pateikiama kelis kartus iš eilės, Komisija nagrinėja paskutinį variantą, gautą iki atitinkamame kvietime nurodytos galutinės paraiškų pateikimo dienos ir valandos.

8.

Paraiškų pateikėjų prašoma visoje su kvietimu susijusioje korespondencijoje (pvz., kai prašoma informacijos arba pateikiama paraiška dėl netiesioginių MTTP veiksmų) nurodyti atitinkamą kvietimo kodą.


(1)  OL L 232, 2002 8 29, p. 1.

(2)  OL L 294, 2002 10 29, p. 1.

(3)  Komisijos sprendimas K(2002)4789 su pakeitimais, padarytais K(2003)577, K(2003)955, K(2003)1952, K(2003)3543, K(2003)3555, K(2003)4609, K(2003)5183, K(2004)433, K(2004)2002, K(2004)2727, K(2004)3324, K(2004)4178, K(2004)5286, K(2005)27, K(2005)961, K(2005)2076, K(2005)2747, ir K(2005)3244, nei vienas sprendimas nėra paskelbtas.

(4)  OL L 355, 2002 12 30, p. 23.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(7)  K(2003)883, 2003 3 27, su paskutiniais pakeitimais, padarytais K(2004)1855, 2004 5 18.

(8)  EPSS – tai priemonė, skirta paraiškų pateikėjams padėti parengti paraiškas ir juos pateikti elektroniniu būdu.


PRIEDAS

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Speciali programa: „Europos mokslinių tyrimų erdvės integravimas ir stiprinimas“

2.   Teminis prioritetas/Sritis: 12 Parama nuosekliam politikos krypčių plėtojimui

3.   Kvietimo pavadinimas: Parama abipusiam mokymuisi ir koordinavimui vykdant mokslinių tyrimų politiką

4.   Kvietimo Nr.: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Paskelbimo data:

6.   Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2006 m. vasario 3 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

7.   Visas preliminarus biudžetas: 8,7 mln. EUR

8.   Kvietimo sritys ir priemonės:

Sritis

Priemonė

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinavimo veiksmai

9.   Mažiausias dalyvių skaičius:

Priemonė

Mažiausias dalyvių skaičius

Koordinavimo veiksmai

Mažiausią dalyvių skaičių turi sudaryti penki nepriklausomi juridiniai asmenys (1) iš penkių skirtingų valstybių narių arba asocijuotojų valstybių, iš kurių mažiausiai trys turi būti valstybės narės arba asocijuotosios šalys kandidatės

10.   Dalyvavimo apribojimas: Mažiausią dalyvių skaičių turi sudaryti tik valstybinės institucijos, kaip nurodyta Dalyvavimo taisyklių 2.31 straipsnyje, kurios dalyvauja formuojant su moksliniais tyrimais susijusias politikas nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Viena iš tokių institucijų skiriama koordinatore.

11.   Konsorciumo susitarimai: Nėra reikalaujama, kad šioje veikloje dalyvaujantys konsorciumo dalyviai sudarytų konsorciumo susitarimą

12.   Vertinimo procedūra: Vertinimas vyksta vienu etapu. Paraiškos nebus vertinamos anonimiškai

13.   Vertinimo kriterijai: žr. darbo programos B priedą dėl kiekvienai priemonei taikomų kriterijų (įskaitant jų individualią lyginamąją svarbą ir ribas bei bendrą ribą)

14.   Numatoma vertinimas ir atrankos trukmė: Vertinimo rezultatai bus pateikti maždaug po keturių mėnesių nuo galutinės paraiškų pateikimo datos


(1)  Dalyvis – tai projekte dalyvaujantis juridinis asmuo, kuris turi sutarties sąlygose numatytas teises ir įsipareigojimus Bendrijai. Paprastai tokioje koordinacinėje veikloje dalyvaujantys juridiniai asmenys yra nacionalinės ir regioninės viešosios įstaigos.


2.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS — KOM DOKUMENTAI

Nuo šiol ir nuo 2005 m. rugpjūčio 30 d. OL C 211, kai Komisijos priimtų parengiamųjų aktų ir kitų, nei parengiamieji aktai, KOM dokumentų pavadinimai bus skelbiami Oficialiajame leidinyje, elektroninėje Oficialiojo leidinio versijoje, kurią galima rasti EUR-Lex, bus skelbiamas pilnas jų tekstas.

Spragtelėjus pelės klavišu dokumento numerį (kairėje pusėje esančioje skiltyje „Dokumentai“), atsidarys EUR-Lex puslapis, kuriame bus pateikta archyvinė informacija apie Jus dominantį KOM dokumentą.