ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 161

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. liepos 1d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 161/1

Tarybos pareiškimas dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių projektas

1

 

Komisija

2005/C 161/2

Euro kursas

2

2005/C 161/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

3

2005/C 161/4

Sutrumpinta informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2004 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1595/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba ( 1 )

4

2005/C 161/5

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui ( 1 )

8

2005/C 161/6

Italija atšaukia su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl aštuoniolikos maršrutų tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 306 ( 1 )

10

 

Europos centrinis bankas

2005/C 161/7

2005 m. birželio 21 d. Europos centrinio banko nuomonė, Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/1


Tarybos pareiškimas dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių projektas

(2005/C 161/01)

Atsižvelgiant į tai, kad 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamentas ir Komisijos pasirašė pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių, Nuolatinių atstovų komitetas rekomenduoja Tarybai į jos protokolą įtraukti šį pareiškimą ir paskelbti jį Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje:

„Taryba susipažino su pagrindų susitarimu dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių, kurį abi institucijos pasirašė 2005 m. gegužės 26 d., nepaisydamos nuo Nicos sutarties Baigiamajame esančios Deklaracijos Nr. 3 dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio dvasios.

Prisimindama savo 2000 m. liepos 10 d. pareiškimą, Taryba yra susirūpinusi, kad kai kuriomis naujojo pagrindų susitarimo nuostatomis siekiama, dar labiau nei 2000 m. pagrindų susitarime, pakeisti galiojančių Sutarčių nustatytą institucinę pusiausvyrą. Taryba apgailestauja, kad ji nebuvo anksčiau informuota, nors to reikalautų nuoširdaus bendradarbiavimo dvasia, apie derybas dėl šio naujojo susitarimo. Ji taip pat apgailestauja, kad prieš pasirašydamos šį susitarimą šios dvi institucijos nemanė esant reikalinga atsižvelgti į klausimus, dėl kurių savo susirūpinimą buvo pareiškę Tarybos atitinkami padaliniai.

Taryba norėtų ypač atkreipti dėmesį į tai, kad pagal EB sutartį (201 straipsnis), pareiškimas dėl nepasitikėjimo Komisija gali būti pateiktas tik visiems Komisijos nariams kaip kolegijai, o ne atskiram nariui. 217 straipsnyje įtvirtintas bendros atsakomybės už Komisijos veiklą principas. Taryba taip pat pabrėžia, kad 2002 m. birželio mėn. Sevilijoje Europos Vadovų Taryba savo susitikime priėmė daugiametę darbo planavimo tvarką. Galiausiai, Taryba primena, kad tvarką, nustatančią Europos Parlamento dalyvavimo tarptautinėse derybose galimybes reglamentuoja EB sutarties 300 straipsnis ir kad 1998 m. buvo priimta Europos Parlamento narių dalyvavimo Bendrijos delegacijose ar Europos Sąjungos atstovavimo tarptautinėse konferencijose praktinė tvarka.

Taryba pabrėžia, kad šių institucijų prisiimti įsipareigojimai jokiomis aplinkybėmis negali būti nukreipti prieš ją. Taryba pasilieka savo teises, ypač teisę imtis visų tinkamų priemonių, jei pagrindų susitarimo nuostatų taikymas turėtų įtakos Sutartyse nustatytam galių institucijoms paskirstymui ar Sutarčių sukurtai institucinei pusiausvyrai.“


Komisija

1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/2


Euro kursas (1)

2005 m. birželio 30 d.

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2092

JPY

Japonijos jena

133,95

DKK

Danijos krona

7,4515

GBP

Svaras sterlingas

0,67420

SEK

Švedijos krona

9,4259

CHF

Šveicarijos frankas

1,5499

ISK

Islandijos krona

78,71

NOK

Norvegijos krona

7,9155

BGN

Bulgarijos levas

1,9559

CYP

Kipro svaras

0,5735

CZK

Čekijos krona

30,030

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

247,24

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6961

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

4,0388

ROL

Rumunijos lėja

36 030

SIT

Slovėnijos tolaras

239,47

SKK

Slovakijos krona

38,414

TRY

Turkijos lira

1,6194

AUD

Australijos doleris

1,5885

CAD

Kanados doleris

1,49

HKD

Honkongo doleris

9,3990

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7387

SGD

Singapūro doleris

2,0377

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 239,85

ZAR

Pietų Afrikos randas

8,0254

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,0079

HRK

Kroatijos kuna

7,3130

IDR

Indijos rupija

11 804,82

MYR

Malaizijos ringitas

4,596

PHP

Filipinų pesas

67,685

RUB

Rusijos rublis

34,6370

THB

Tailando batas

49,938


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 161/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. birželio 24 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1), 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza“, Ispanija), priklausanti Sacyr Vallehermoso grupei, ir Saur S.A. („Saur“, Prancūzija), priklausanti PAI Partners grupei, įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa“, Ispanija), šiuo metu bendrai kontroliuojamos Saur ir Endesa Participadas S.A. per Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa“, Ispanija), kontrolę. Valoriza įgis Emalsa bendrą kontrolę pirkdama Nueva Nuinsa akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

Valoriza: vandens tiekimo paslaugos, nuotėkų šalinimas, alternatyvių energijos šaltinių plėtojimas, nekilnojamojo turto eksploatacija,

Emalsa: vandens tiekimo paslaugos Las Palmas de Gran Canarias ir Santa Brígida savivaldybių įgaliojimu, bei Puerto de la Luz ir de las Palmas miestuose,

Saur: vandens tiekimo paslaugos ir nuotėkų šalinimas,

Nueva Nuinsa: holdingo bendrovė.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 29.1.2004 p. 1.

(2)  OL C 56, 5.3.2005 p. 32.


1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/4


Sutrumpinta informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2004 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1595/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba

(2005/C 161/04)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris: XF1/04

Valstybė narė: Italija

Regionas: Friuli-Venezia Giulia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Regioninio įstatymo Nr. 14/2003, nustatančio kooperatyvams žuvininkystės sektoriuje teikiamos pagalbos, skirtos įgyvendinti darbų programas, kaip apibrėžta iš dalies pakeisto įstatymo Nr. 41/1982 20 straipsnio 3 dalies b punkte, kriterijus bei tvarką, 6 straipsnio 20 ir 21 dalių įgyvendinimo taisyklės.

Teisinis pagrindas: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina“ e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005“.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Prognozuojama, kad metinės išlaidos pagal šią schemą sudarys 385 000 00 EUR.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Maksimalus pagalbos intensyvumas yra 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Įgyvendinimo data: Ši pagalbos schema įsigalios po jos paskelbimo Bollettino Ufficiale della Regione (regiono Oficialiajame leidinyje) ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šio blanko išsiuntimo pagal išimtį suteikiančio reglamento (Reglamento (EB) Nr. 1595/2004) 19 straipsnio 1 dalį.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis: Kol išnaudojamos visos lėšos ir ne ilgiau nei taikomas išimtį suteikiantis reglamentas (Reglamentas (EB) Nr. 1595/2004), t.y. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Teikti paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patvirtinant programinius susitarimus su profesinėmis asociacijomis, kurių trukmė iki 18 mėnesių, skirtą apsaugoti ir plėtoti subalansuotą gamtinių išteklių valdymą, skatinti žuvininkystės produkciją, apsaugoti ir kurti darbo vietas bei skatinti įmones sudaryti konsorciumus.

Pagalba skiriama remiantis Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 4 straipsniu.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos pagal programinius susitarimus

išlaidos asociacijų darbuotojams arba išlaidos, atsiradusios perkant paslaugas iš trečiųjų šalių;

tiesiogiai su programų įgyvendinimu susijusios išlaidos;

įrengimų ir prietaisų išperkamosios nuomos ir nusidėvėjimo išlaidos;

informaciniai biuleteniai, straipsniai laikraščiuose, bendro pobūdžio grafinė ir audiovizualinė medžiaga, skirta sektoriaus darbuotojams;

tiesiogiai su programų įgyvendinimu susiję pervedimai;

konferencijų, kongresų bei seminarų rengimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su programų įgyvendinimu;

bendrosios tiesiogiai su programų įgyvendinimu susijusios išlaidos, sudarančios iki 12 % visų planuojamos iniciatyvos išlaidų.

Sektorius (-iai): Jūrų žuvininkystė, akvakultūra, perdirbimas ir prekyba.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Interneto svetainė: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pagalbos numeris: XF1/05

Valstybė narė: Italija

Regionas: Friuli-Venezia Giulia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą pavadinimas: Papildoma regioninė pagalbos žuvininkystės sektoriui programa, numatyta 2000–2006 m. Bendrajame programavimo dokumente dėl pagalbos priemonių, skatinančių investicijas į akvakultūros sektorių

Teisinis pagrindas: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Preliminarios didžiausios metinės išlaidos — 650 000 EUR.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Maksimalus įnašas siekia 40 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Įgyvendinimo data: Pagalbos schema, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 19 straipsnio 1 dalyje, įsigalioja jos paskelbimo regiono oficialiajame leidinyje dieną ir jokiu būdu ne vėliau kaip 10 darbo dienų po šios formos išsiuntimo.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarp is: Iki kol fondo lėšos yra visiškai išnaudojamos, bet nepasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 galiojimui, t.y. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Teikiant pagalbą ivesticijoms, remti akvakultūra užsiimančias MVĮ.

Pagalba teikiama pagal Reglamento (EB) 1595/2004 11 straipsnį.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Akvakultūros infrastruktūrų, kuriose sūriame, sūrokame arba gėlame vandenyje auginamos žuvys, vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens organizmai, kūrimas, plėtimas arba modernizavimas.

Išimtinai akvakultūroje naudojamų laivų ir įrangos įsigijimas bei įrengimas, transporto priemonių ir įrenginių, naudojamų tik gamybos cikle arba pervežant produktus kontroliuojamomis sąlygomis, jei šie atitinka faktinį išdirbį, įrengimas.

Sektoriai: Akvakultūra

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Interneto svetainė: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pagalbos numeris: XF2/05

Valstybė narė: Italija

Regionas: Friuli-Venezia Giulia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą pavadinimas: Papildoma regioninė pagalbos žuvininkystės sektoriui programa, numatyta 2000–2006 m. Bendrajame programavimo dokumente dėl pagalbos priemonių, skatinančių gamintojų organizacijų arba asociacijų investicijas

Teisinis pagrindas: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Preliminarios didžiausios metinės išlaidos — 110 000 EUR.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Iki 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei projekte atstovaujami kolektyviniai interesai ar sudaromos sąlygos visuomenei susipažinti su projekto rezultatais.

Iki 40 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei projekte nėra atstovaujami kolektyviniai interesai, jei nesudaromos sąlygos visuomenei susipažinti su projekto rezultatais arba jei projektą parėmė organizacijos ar mokslinių tyrimų institutai.

Įgyvendinimo data: Pagalbos schema, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 19 straipsnio 1 dalyje, įsigalioja jos paskelbimo regiono oficialiajame leidinyje dieną ir jokiu būdu ne vėliau kaip 10 darbo dienų po šios formos išsiuntimo.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarp is: Iki kol fondo lėšos yra visiškai išnaudojamos, bet nepasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 galiojimui, t.y. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Parama žuvininkyste užsiimančioms MVĮ, skatinant individualią ar kolektyvinę gamintojų organizacijų ir asociacijų iniciatyvą.

Pagalba teikiama pagal Reglamento (EB) 1595/2004 4 straipsnį.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Patekimui į tam tikrus žvejybos rajonus keliamų sąlygų valdymas ir kontrolė. Žvejybos kvotų ir žvejybinių pastangų administravimas;

Paskata geriau atrinkti žūklės įrangą ir metodus;

Skatinimas naudoti technines priemones siekiant išsaugoti išteklius;

kolektyviniai akvakultūros įrenginiai, akvakultūros infrastruktūros pertvarka, kolektyvinis akvakultūros nuotėkų valymas;

Kova su ligomis, susijusiomis su žuvų auginimu arba vandens baseinuose ar pakrančių ekosistemose esančių parazitų naikinimas.

Duomenų rinkimas arba žuvininkystės ir akvakultūros aplinkos valdymo modelių rengimas, siekiant sudaryti integruotus pakrančių zonų valdymo planus;

Elektroninės prekybos organizavimas ir kitų informacinių technologijų naudojimas, siekiant skleisti techninę ir komercinę informaciją;

Sistemų, kuriomis siekiama gerinti kokybės valdymą, produktų atsekamumą, sveikatos sąlygas, statistikos instrumentus ir poveikį aplinkai, kūrimas ir taikymas;

Geresnis gamybos ir rinkos pažinimas bei skaidrumas.

Sektoriai: Jūros žūklė, akvakultūra, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Interneto svetainė: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pagalbos numeris: XF3/05

Valstybė narė: Italija

Regionas: Friuli-Venezia Giulia

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą pavadinimas: Papildoma regioninė pagalbos žuvininkystės sektoriui programa, numatyta 2000–2006 m. Bendrajame programavimo dokumente dėl pagalbos priemonių investicijoms į žuvininkystės produktų skatinimą ir reklamą

Teisinis pagrindas: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario“ di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Preliminari, didžiausia metinių išlaidų suma — 45 000 EUR.

Maksimalus pagalbos intensyvumas: Iki 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei projekte atstovaujami kolektyviniai interesai ar sudaromos sąlygos visuomenei susipažinti su projekto rezultatais.

Iki 40 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei projekte nėra atstovaujami kolektyviniai interesai, jei nesudaromos sąlygos visuomenei susipažinti su projekto rezultatais arba jei projektą parėmė organizacijos ar mokslinių tyrimų institutai.

Įgyvendinimo data: Pagalbos schema, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 19 straipsnio 1 dalyje, įsigalioja jos paskelbimo regiono oficialiajame leidinyje dieną ir jokiu būdu ne vėliau kaip 10 darbo dienų po šios formos išsiuntimo.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarp is: Iki kol fondo lėšos yra visiškai išnaudojamos, bet nepasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1595/2004 galiojimui, t.y. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Skatinant žuvininkystės produktų reklamą, remti žuvininkyste ir akvakultūra užsiimančias MVĮ.

Pagalba teikiama pagal Reglamento (EB) 1595/2004 7 straipsnį.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

kokybės sertifikavimas, produktų ženklinimas, produktų pavadinimų racionalizavimas ir produktų standartizavimas;

reklaminės kampanijos, įskaitant produkto kokybės reklamavimą;

rinkos tyrimai ir vartotojų apklausos;

dalyvavimas mugėse ir parodose.

Sektoriai: Jūros žūklė, akvakultūra, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Interneto svetainė: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/8


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui

(2005/C 161/05)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris: XT24/03

Valstybė narė: Italija

Regionas: Bolzano autonominė provincija

Pagalbos schemos pavadinimas: Kvalifikacijos kėlimas įmonėse, skirtas darbuotojams, pagal įstatymą Nr. 236/93 ir vėlesnius ministerijų aplinkraščius.

Teisinis pagrindas: Il regime di auto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali“ autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: 784 241 EUR.

Neįmanoma nustatyti vidutinės metinės sumos, nes pranešime numatyta galimybė kiekvieną mėnesį pristatyti projektus, kol baigsis turimi ištekliai (nuo šio momento iki vėliausiai 2006 m. gruodžio 31 d.).

Maksimalus pagalbos intensyvumas:

Didžiosios įmonės

Specialusis mokymas — 25 %

Bendrasis mokymas — 50 %

Mažosios ir vidutinės įmonės

Specialusis mokymas — 35 %

Bendrasis mokymas — 70 %

Šis intensyvumas yra didinamas

 

5 procentiniais punktais, jei pranešime numatyta veikla yra skirta įmonėms, įsikūrusioms regionuose, galinčiuose pasinaudoti regionine pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą,

 

10 procentinių punktų, jei pagalbą gaunanti veikla yra skirta nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų mokymui pagal 2001 m. sausio 12 d. Reglamento (EB) Nr. 68/2001 2 straipsnio g punkte pateiktą apibrėžimą.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos laikotarpis: Kol baigsis turimi ištekliai

Pagalbos tikslas: Pagalbos schema susijusi su bendruoju ir specialiuoju mokymu. Provincijos pranešime, patvirtintame provincijos vykdomosios valdžios įgaliojimu Nr. 5166, 2002 12 30, nustatyti tikslūs kriterijai dėl abiejų mokymo tipų, atitinkantys Reglamentą (EB) Nr. 68/2001. Svarstydama kiekvieną pristatytą pranešimą, vertinimo komisija tikrins jo atitikimą bendrojo ir specialiojo mokymo apibrėžimui ir jo suderinamumą su prašomos pagalbos intensyvumu. Nesuderinamumo atveju komisija persvarstys apskaičiuotas sumas ir bendrą leistinų išlaidų sumą.

Ekonomikos sektoriai: Visi ekonomikos sektoriai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Pagalbą teikianti institucija yra Bolzano autonominė provincija:

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Kita informacija: Pranešimas apie pagalbos schemą buvo paskalbtas 2003 1 28 BUR Nr. 04 priede Nr. 1. Jis pagalbą gaunančioms įmonėms leidžia rinktis arba valstybės pagalbos schemą (Reglamentas (EB) Nr. 68/2001), arba „de minimis“ schemą (Reglamentas (EB) Nr. 69/2001).

Pagalbos Nr.: XT26/03

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė

Regionas: Kornvalis ir Scilly salos, 1 tikslo regionas.

Pagalbos schemos pavadinimas: 1 tikslo programa Kornvaliui ir Scilly saloms (2000–2006)

Teisinis pagrindas:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą: Visos ESF išlaidos

(1.7; 3.2; 3.3; 3.5 ir 5.4 priemonės)

20,16 mln. GBP

Metinės išlaidos

Maksimalus pagalbos intensyvumas:

 

35 % — didžiosioms įmonėms specialiajam mokymui

 

45 % — MVĮ specialiajam mokymui

 

60 % — didžiosioms įmonėms bendrajam mokymui

 

80 % — MVĮ bendrajam mokymui

(intensyvumas yra didesnis, nes Kornvalis ir Scilly salos yra remiamas regionas pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą).

Kai pagalba suteikiama nepalankioje padėtyje esančiam darbuotojui, kaip apibrėžta 2 straipsnio g punkte, pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 10 %.

Nė viena bendrovė negauna pagalbos, kuri viršytų 1 000 000 EUR.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis:

Pagalbos tikslas: 1 tikslo programos Europos socialinio fondo (ESF) dalis apima įvairų mokymą ir tobulėjimą, skirtą didinti bedarbių, taip pat nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų įsidarbinimo galimybes, skatinti dirbančiųjų ir bedarbių mokymąsi visą gyvenimą, pagerinti bazinius įgūdžius ir dirbančios darbo jėgos prisitaikymo gebėjimus ir sumažinti nepalankias darbo rinkos sąlygas moterims. Pagalba, kuriai taikoma ši išimtis, apima tas programos priemones, kuriomis teikiama pagalba darbuotojams ir įmonėms.

Bendrasis mokymas

Per 1 tikslą remiamas mokymas daugiausia yra iš esmės bendrasis. Jis panaudojamas ne tik darbuotojų dabartinėje arba būsimoje darbo vietoje remiamoje įmonėje, nes darbuotojas įgyja tokių įgūdžių, kuriuos galės panaudoti ir kitose įmonėse, taip žymiai padidindamas įsidarbinimo galimybes. Kai baigus kursus, įgyjama nacionalinė profesinė kvalifikacija (National Vocational qualifications) ir pagrindiniai įgūdžiai (Key Skills Qualifications), mokymas bus laikomas iš esmės bendruoju.

Specialusis mokymas

Kai per 1 tikslą suteikiamas mokymas daugiausia orientuojamas į darbuotojo esamą arba būsimą darbo vietą remiamoje įmonėje ir suteikia kvalifikaciją, nepanaudojamą kitose įmonėse, specialiajam mokymui bus taikomas maksimalus pagalbos intensyvumas.

Ekonomikos sektoriai: Visi sektoriai.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Kita informacija: 1 tikslo kontaktinis asmuo

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/10


Italija atšaukia su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl aštuoniolikos maršrutų tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 306  (1)

(2005/C 161/06)

(Tekstas svarbus EEE)

Po 2005 m. kovo 17 d.Lazio Regioninio administracinio tribunolo (TAR del Lazio) sprendimo Italija nuo tos dienos nusprendė atšaukti pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, apie kuriuos skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 306, nustatytus dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo šiais aštuoniolika maršrutų:

Alghero — Roma ir Roma–Alghero

Alghero — Milano ir Milano — Alghero

Alghero — Bologna ir Bologna — Alghero

Alghero — Turino ir Turino — Alghero

Alghero — Pisa ir Pisa — Alghero

Cagliari — Roma ir Roma — Cagliari

Cagliari — Milano ir Milano — Cagliari

Cagliari — Milano ir Milano — Cagliari

Cagliari — Turino ir Turino — Cagliari

Cagliari — Pisa ir Pisa — Cagliari

Cagliari — Verona ir Verona — Cagliari

Cagliari — Napoli ir Napoli — Cagliari

Cagliari — Palermo ir Palermo — Cagliari

Olbia — Roma ir Roma — Olbia

Olbia — Milano ir Milano — Olbia

Olbia — Bologna ir Bologna — Olbia

Olbia — Turino ir Turino — Olbia

Olbia — Verona ir Verona — Olbia


(1)  OL C 306, 2004 12 10, p. 6.


Europos centrinis bankas

1.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/11


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2005 m. birželio 21 d.

Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymų dėl dviejų Tarybos sprendimų dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

2005 m. gegužės 10 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomones dėl dviejų pasiūlytų priemonių: pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (toliau — pasiūlymas); ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, išplečiančio Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (toliau — lygiagretus pasiūlymas) (1).

2.

ECB kompetencija teikti nuomonę yra grindžiama Europos bendrijos steigimo sutarties 105 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

3.

Periklio programa buvo sukurta 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimu 2001/923/EB, nustatančiu mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (2). Tiek dėl pasiūlymo, tiek dėl lygiagretaus pasiūlymo ECB, remdamasis požiūriu, kurį jis išreiškė savo nuomonėje, kai su juo buvo konsultuojamasi dėl Sprendimo 2001/923/EB (3) projekto, norėtų pažymėti, kad jis ryžtingai pritaria ir pilnai remia iniciatyvas, kurių tikslas yra apsaugoti eurą nuo klastojimo mokymo, mainų ir paramos programų pasirinktoms tikslinėms grupėms būdu.

4.

ECB pažymi, kad pagrindinis pasiūlymo tikslas yra pratęsti Periklio programos trukmę (šiuo metu numatytą pasibaigti 2005 m. gruodžio 31 d.) iki 2011 m. gruodžio 31 d., su tokiu pačiu 1 mln. eurų metiniu biudžetu. Pasiūlymas taip pat numato administracinę paramą tarptautiniams tyrimams, prieš tai įvertinus Europolui, kai tokios paramos neteikia kitos Europos institucijos. Jis siūlo padidinti Bendrijos įnašą į bendrą keitimosi informacija ir išorės priemonių finansavimą nuo 70 % iki 80 % ir nustatyti lankstų būdą dėl projektų, kuriuos valstybės narės per metus turi teisę pateikti finansavimui pagal Periklio programą, skaičiaus ribojimo.

5.

Visų pirma, Sutarties 123 straipsnio 4 dalis galėtų būti nepakankamu teisiniu pagrindu pasiūlymui, ypač atsižvelgiant į programos išplėtimą administracinei paramai tarptautiniams tyrimams.

6.

Dėl pasiūlymo esmės ECB pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Periklio programos pratęsimo trukmė būtų susieta su euro įvedimo naujosiose valstybėse narėse laiku. Kadangi numatytos euro įvedimo datos daugumoje naujųjų valstybių narių svyruoja tarp 2008 m. ir 2010 m. (4), pasiūlymas pratęsti Periklio programą iki 2011 m. gruodžio 31 d. atsižvelgia į padidėjusius būsimus poreikius mokymo, keitimosi informacija ir paramos prasme. Pasiūlytam Periklio programos pratęsimui taip pat pritartina, kadangi tikėtina, jog jis sutaps su, ir todėl atsižvelgs į antrosios eurų banknotų serijos išleidimą, vyksiantį dešimtmečio pabaigoje.

7.

Be to, Bendrijos įnašo į bendrą keitimosi informacija ir išorės priemonių finansavimą padidinimas ir lankstaus būdo dėl projektų, kuriuos valstybės narės turi teisę pateikti finansavimui, skaičiaus ribojimo nustatymas yra du papildomi teigiami žingsniai teikiant paramą ten, kur jos labiausiai reikia.

8.

Kaip nurodyta Sprendimo 2001/923/EB 5 straipsnyje, deramas Periklio programos koordinavimas su egzistuojančiomis Bendrijos ar ES programomis, taip pat su Europolo ir ECB projektais, yra esminis. Tuo tikslu pasiūlymas numato, kad administracinė parama tarptautiniams tyrimams atitinka reikalavimus finansavimui tik tuomet, kai tokios paramos neteikia kitos Europos institucijos. Pasiūlymas nustato, kad administracinės paramos finansavimą prieš tai turi įvertinti Europolas. Kadangi administracinės paramos finansavimas taip pat galėtų būti susijęs su tarptautiniais tyrimais dėl suklastotų eurų banknotų, Taryba taip pat galėtų apsvarstyti galimybę vertinant įtraukti ECB. ECB pažymi, kad būtų naudinga, jeigu Komisija, ECB ir Europolas bendrai išnagrinėtų iniciatyvas, finansuotinas pagal Periklio programą, ir kad sprendimo priėmimui būtų reikalingas šių trijų įstaigų sutikimas vadovaujančios grupės, kuri jau yra įsteigta turint tikslą kurti bendrą strategiją prieš euro klastojimą, rėmuose.

9.

ECB pažymi, kad pasiūlymas nustato tik ribotą paskesnės veiklos ir įvertinimo procedūrų dalinį pakeitimą. Atsižvelgdamas į Periklio programos pratęsimą papildomiems šešeriems metams, ECB rekomenduoja, kad pasiūlymo 1 straipsnio 8 ir 9 dalys numatytų kryptingesnę, atviresnę ir skaidresnę vertinimo procedūrą. ECB turėtų būti pilnai įtrauktas į Periklio programos svarbos, naudingumo ir veiksmingumo įvertinimą, kad jis galėtų pateikti Tarybai kompetentingą nuomonę dėl bet kokių būsimų programos pratęsimų.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. birželio 21 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 127 galutinis susideda ir iš pasiūlymo (nuoroda 2005/0029(CNS)), ir iš lygiagretaus pasiūlymo (nuoroda 2005/0030(CNS)).

(2)  OL L 339, 2001 12 21, p. 50.

(3)  2001 m. spalio 9 d. ECB nuomonės CON/2001/31 Europos Sąjungos Tarybos prašymu dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, nustatančio mokymo, mainų ir paramos programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) 3 pastraipa (OL C 293, 2001 10 19, p. 3).

(4)  Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos centriniam bankui – pirmoji ataskaita dėl praktinio pasiruošimo būsimai euro zonos plėtrai, COM(2004) 748 galutinis, 2004 m. lapkričio 10 d.; pateikiamas http://europa.eu.int.