ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 126

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. gegužės 25d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Komisija

2005/C 126/1

Euro kursas

1

2005/C 126/2

Informacinė procedūra — Techniniai standartai ( 1 )

2

2005/C 126/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

8

2005/C 126/4

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

9

2005/C 126/5

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

10

2005/C 126/6

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

13

2005/C 126/7

Paraiškos dėl registravimo paskelbimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį.

14

 

III   Pranešimai

 

Europos Parlamentas

2005/C 126/8

Sprendimas

18

 

Komisija

2005/C 126/9

Kvietimas teikti paraiškas 2005 m. dėl Bendrijos bendradarbiavimo kovojant su atsitiktine arba tyčine jūros tarša

19

2005/C 126/0

Kvietimas teikti paraiškas projektams — EL. Mokymosi programa — DG EAC/23/05

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Komisija

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/1


Euro kursas (1)

2005 m. gegužės 24 d.

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2617

JPY

Japonijos jena

135,39

DKK

Danijos krona

7,4484

GBP

Svaras sterlingas

0,68765

SEK

Švedijos krona

9,1812

CHF

Šveicarijos frankas

1,5467

ISK

Islandijos krona

81,03

NOK

Norvegijos krona

8,0885

BGN

Bulgarijos levas

1,9620

CYP

Kipro svaras

0,5767

CZK

Čekijos krona

30,351

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

253,90

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6960

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

4,1808

ROL

Rumunijos lėja

36 163

SIT

Slovėnijos tolaras

239,48

SKK

Slovakijos krona

38,975

TRY

Turkijos lira

1,7504

AUD

Australijos doleris

1,6527

CAD

Kanados doleris

1,5893

HKD

Honkongo doleris

9,8146

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7662

SGD

Singapūro doleris

2,0877

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 262,84

ZAR

Pietų Afrikos randas

8,2052

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,4425

HRK

Kroatijos kuna

7,3130

IDR

Indijos rupija

11 948,30

MYR

Malaizijos ringitas

4,794

PHP

Filipinų pesas

68,794

RUB

Rusijos rublis

35,3360

THB

Tailando batas

50,487


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/2


Informacinė procedūra — Techniniai standartai

(2005/C 126/02)

(Tekstas svarbus EEE)

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugas teikimo tvarką. (OL L 204, 1998 7 21, p. 37; OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

Komisijos gauti pranešimai apie nacionalinių techninių standartų projektus

Nuoroda (1)

Pavadinimas

Trijų mėnesių trukmės atidėjimo laikotarpio pabaiga (2)

2005/0188/NL

Būsto, teritorinio planavimo ir aplinkos ministerijos valstybės sekretoriaus reglamentas, nustatantis vidaus vandenų laivų keičiamų ar modifikuojamų dyzelinių variklių subsidijavimo taisykles (Vidaus vandenų laivų subsidijavimo reglamentas)

 (4)

2005/0189/SK

Slovakijos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Sveikatos ministro potvarkis „Dėl Slovakijos Respublikos Maisto produktų kodekso papildymo straipsniu dėl prieskonių“

2005 7 27

2005/0190/F

„Gaz-Electricité de Sallanches“ (dujų ir elektros įmonės) dujų paskirstymo vamzdynų techninių nuostatų ir 2004 m. birželio 15 d. dekreto Nr. 2004-555 „Dėl techninių nuostatų, kurias turi atitikti dujų perdavimo, paskirstymo ir saugojimo vamzdynų bei jungčių sistemos“ įgyvendinimo projektas

2005 7 28

2005/0191/A

Gyvenviečių hidrotechninių įrenginių specifikacija — LB — SW, 05 versija

2005 7 28

2005/0192/F

„Gaz-Electricité de Bonneville“ (dujų ir elektros įmonės) dujų paskirstymo vamzdynų techninių nuostatų ir 2004 m. birželio 15 d. dekreto Nr. 2004-555 „Dėl techninių nuostatų, kurias turi atitikti dujų perdavimo, paskirstymo ir saugojimo vamzdynų bei jungčių sistemos“ įgyvendinimo projektas

2005 7 28

2005/0193/F

„Gaz Electricité de Carmaux“ (komunalinės dujų ir elektros įmonės) dujų paskirstymo vamzdynų techninių nuostatų ir 2004 m. birželio 15 d. dekreto Nr. 2004-555 „Dėl techninių nuostatų, kurias turi atitikti dujų perdavimo, paskirstymo ir saugojimo vamzdynų bei jungčių sistemos“ įgyvendinimo projektas

2005 7 28

2005/0194/PL

Infrastruktūros ministro įsakymo „Dėl geležinkelio riedmenų naudojimo bendrųjų techninių reikalavimų“ projektas

2005 7 28

2005/0195/B

Karališkojo nutarimo „Dėl elektroninių tapatybės kortelių ir socialinės tapatybės kortelių nuskaitymo įrangos specifikacijų ir registracijos tvarkos“

2005 7 29

2005/0196/UK

2005 m. Variklinių transporto priemonių (pakaitinių neutralizatorių) reglamentas

2005 7 29

2005/0197/D

Įstatymas „Dėl atliekų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimo“

2005 7 29

2005/0198/IRL

2005 m. Vaistinių produktų (skyrimo ir tiekimo kontrolės) reglamentas (pataisa)

2005 7 29

2005/0199/D

Nutarimas „Dėl atliekų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimo“

2005 7 29

2005/0200/CZ

Vaistų įstatymo projektas

2005 8 3

2005/0201/UK

IR 2036 — Jungtinės Karalystės sąsajų reikalavimai Nr. 2036 (2.0 versija). Inventoriaus sekimo judriuoju duomenų perdavimo tinklu paslaugos

2005 8 4

2005/0202/D

2005 m. Homeopatijos farmakopėja (vok. santrumpa — HAB 2005)

2005 8 4

Komisija atkreipia dėmesį į sprendimą, priimtą 1996 m. balandžio 30 d. byloje „CIA Security“ (C-194/94 – ECR I, p. 2201), kurioje Teisingumo teismas nustatė, kad Direktyvos 98/34/EB (anksčiau 83/189/EEB) 8 ir 9 straipsniai interpretuotini kaip reiškiantys, kad asmenys gali jais remtis nacionaliniuose teismuose, kurie turi atšaukti nacionalinio techninio standarto, apie kurį nebuvo informuota pagal šios Direktyvos reikalavimus, taikymą.

Šis sprendimas patvirtina Komisijos 1986 m. spalio 1 d. pranešimą (OL C 245, 1986 10 1, p. 4).

Todėl, pažeidus įsipareigojimą pranešti, draudžiama naudoti atitinkamus techninius standartus, ir to pasėkoje taikyti juos asmenims.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie informavimo procedūrą, prašome rašyti šiuo adresu:

Europos Komisija

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

el. paštas: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Taip pat informacijos rasite svetainėje: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Norėdami gauti bet kokios tolimesnės informacijos apie šiuos pranešimus, prašome kreiptis į žemiau išvardintus nacionalinius skyrius:

NACIONALINIŲ SKYRIŲ, ATSAKINGŲ UŽ DIREKTYVOS 98/34/EB VADYBĄ, SĄRAŠAS

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

P. Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Faksas: (32) 2 206 57 46

El. paštas: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Bendrasis el. paštas: belnotif@mineco.fgov.be

Svetainė: http://www.mineco.fgov.be

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

P. Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faksas: (420) 224 907 122 68

El. paštas: fofonkova@unmz.cz

Bendrasis el. paštas: eu9834@unmz.cz

Svetainė: http://www.unmz.cz

DANIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (arba DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (tiesioginis)

Faksas: (45) 35 46 62 03

El. paštas: P. Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Bendrasis adresas informavimo pranešimams - noti@ebst.dk

Svetainė: http://www.ebst.dk/Notifikationer

VOKIETIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34 - 37

D-10115 Berlin

P. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Faksas: (49) 30 2014 5379

El. paštas: infonorm@bmwa.bund.de

Svetainė: http://www.bmwa.bund.de

ESTIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

P. Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Faksas: (372) 6 313 660 68

El. paštas: margus.alver@mkm.ee

Bendrasis el. paštas: el.teavitamine@mkm.ee

GRAIKIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faksas: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faksas: (30) 210 228 62 19

El. paštas: 83189in@elot.gr

Svetainė: http://www.elot.gr

ISPANIJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

P. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

P. Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

El. paštas: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faksas: (34) 91 379 84 01

El. paštas: d83-189@ue.mae.es

PRANCŪZIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

P. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faksas: (33) 1 53 44 98

El. paštas: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

P. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faksas: (33) 1 53 44 98

El. paštas: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

AIRIJA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

P. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faksas: (353) 1 807 38 38

El. paštas: tony.losty@nsai.ie

Svetainė: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

P. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faksas: (39) 06 47 88 78 05

El. paštas: vincenzo.correggia@minindustria.it

P. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faksas: (39) 06 47 88 77

El. paštas: enrico.castiglioni@minindustria.it

El. paštas: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Svetainė: http://www.minindustria.it

KIPRAS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 arba (357) 22 375053

Faksas: (357) 22 754103 87 68

P. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Faksas: (357) 22 754103

El. paštas: aioannou@cys.mcit.gov.cy

P. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faksas: (357) 22 754 103

El. paštas: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Bendrasis el. paštas: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Svetainė: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brīvības str.

Rīga,

LV-1519

P. Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

El. paštas: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Faksas: (371) 7280882

El. paštas: notification@em.gov.lv

LIETUVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuškos g. 30

LT-01100 Vilnius

P. Daiva Lesickienė

Tel.: (370) 5 2709347

Faksas: (370) 5 2709367

El. paštas: dir9834@lsd.lt

Svetainė: http://www.lsd.lt

LIUKSEMBURGAS

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

P. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faksas: (352) 22 25 24

El. paštas: see.direction@eg.etat.lu

Svetainė: http://www.see.lu

VENGRIJA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

P. Zsolt Fazekas

El. paštas: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Faksas: (36) 1 473 1622 68

El. paštas: notification@gkm.hu

Svetainė: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Faksas: (356) 2124 2406

P. Lorna Cachia

El. paštas: lorna.cachia@msa.org.mt

Bendrasis el. paštas: notification@msa.org.mt

Svetainė: http://www.msa.org.mt

NYDERLANDAI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

P. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

P. Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

P. Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faksas: (31) 50 5 23 21

Bendrasis el. paštas:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

P. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faksas: (43) 1 715 96 51 arba (43) 1 712 06 80

El. paštas: not9834@bmwa.gv.at

Svetainė: http://www.bmwa.gv.at

LENKIJA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

P. Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Faksas: (48) 22 693 40 28

El. paštas: barnie@mg.gov.pl

P. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Bendrasis el. paštas: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALIJA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

P. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 arba 81 00

Faksas: (351) 21 294 82 23

El. paštas: c.pires@mail.ipq.pt

Bendrasis el. paštas: not9834@mail.ipq.pt

Svetainė: http://www.ipq.pt

SLOVĖNIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 3041

Faksas: (386) 1 478 3098

El. paštas: contact@sist.si

P. Vesna Stražišar

SLOVAKIJA

P. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Faksas: (421) 2 5249 1050 68

El. paštas: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMIJA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresas lankytojams:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

ir

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Pašto adresas:

PO Box 32

FIN-00023 Government

P. Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Faksas: (358) 9 1606 46 22

El. paštas: henri.backman@ktm.fi

P. Katri Amper

Bendrasis el. paštas: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Svetainė: http://www.ktm.fi

ŠVEDIJA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

P. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 arba (48) 86 90 48 00

Faksas: (46) 8 690 48 40 arba (46) 83 06 759

El. paštas: kerstin.carlsson@kommers.se

Bendrasis el. paštas: 9834@kommers.se

Svetainė: http://www.kommers.se

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

P. Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Faksas: (44) 2072151529 212 87 68

El. paštas: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Bendrasis el. paštas: 9834@dti.gsi.gov.uk

Svetainė: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

P. Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Faksas: (32) 2 286 18 00

El. paštas: aba@eftasurv.int

P. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Faksas: (32) 2 286 18 00

El. paštas: tri@eftasurv.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Svetainė: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

P. Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 34

Faksas: (32) 2 286 17 42

El. paštas: kathleen.byrne@efta.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Svetainė: http://www.efta.int

TURKIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

P. Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faksas: (90) 312 212 87 68

El. paštas: dtsabbil@dtm.gov.tr

Svetainė: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Metai — registracijos numeris — valstybė narė.

(2)  Laikotarpis, per kurį projektas negali būti priimtas.

(3)  Nėra atidėjimo laikotarpio, kol Komisija priima skubaus priėmimo priežastis, kuriomis remiasi pranešanti valstybė narė.

(4)  Nėra atidėjimo laikotarpio, nes priemonės apima technines specifikacijas ar kitus reikalavimus ar standartus, susijusius su fiskalinėmis ir finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 11 dalies antros pastraipos trečioje įtraukoje.

(5)  Informacinė procedūra pabaigta.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/8


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 126/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. gegužės 10 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė RRD Inks Limited („RRD Inks“, Didžioji Britanija), kontroliuojama RR Donnelley & Sons Company („RRD“, JAV), įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Astron Group Limited („Astron“, Didžioji Britanija) kontrolę pirkdama akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

RR Donnelley: tarptautinės spausdinimo paslaugos, laikraščių, žurnalų, katalogų, žinynų, knygų etc. spausdinimas Europoje.

Astron: su dokumentais susijusių paslaugų, dokumentų bei informacijos saugojimo ir spausdinimo paslaugų teikimas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 29.1.2004 p. 1.

(2)  OL C 56, 05.3.2005 p. 32.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 126/04)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. gegužės 17 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė Compagnie Générale des Eaux („CGE“, Prancūzija), priklausanti Veolia Environment („VE“, Prancūzija) grupei įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Italija), dabartiniu metu bendrai kontroliuojamos įmonių Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A („AMGA“, Italija) ir Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. („SMAT“, Italija), kontrolę viešojo konkurso, paskelbto 2005 m. gegužės 4 d., būdu.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

AMGA: vandentiekio paslaugų, įeinančių į taip vadinamą 'integruotą vandens ciklą', teikimas, elektros energijos gamyba ir pardavimas, dujų paskirstymo tinklo valdymas ir telekomunikacijos. AMGA veikia tik Italijoje.

SMAT: vandentiekio paslaugų, įeinančių į taip vadinamą 'integruotą vandens ciklą', teikimas Italijoje;

CGE: veikia vandentiekio paslaugų srityje; energijos paslaugos; atliekų valdymas ir perdirbimas; keleivių transporto paslaugos.

SAP: vandentiekio paslaugų, įeinančių į taip vadinamą 'integruotą vandens ciklą', teikimas Italijoje.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 29.1.2004 p. 1.

(2)  OL C 56, 05.3.2005 p. 32.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/10


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2005/C 126/05)

(Tekstas svarbus EEE)

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Prancūzija

Pagalbos Nr.: E 46/2001

Pavadinimas: Sveikatos draudimo sutarčių atleidimas nuo mokesčio

Tikslas: socialinė pagalba

Teisinis pagrindas: article 995-15° du code général des impôts

Trukmė: neribota

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Suomija

Pagalbos numeris: N 70/2004

Pavadinimas: Jūrininkų, dirbančių jūrų transporto priemonėse, atleidimas nuo pajamų mokesčio, išskaitomo iš darbo užmokesčio, mokėjimo ir socialinio draudimo įmokų kompensavimas

Tikslas: Garantuoti užimtumą EEE jūrininkams suomių keleiviniuose laivuose ir išsaugoti jūrų pažangiąją patirtį („know-how“) Bendrijoje.

Teisinis pagrindas: Laki N:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki N:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Biudžetas: apie 50 milijonų eurų per metus

Trukmė: 5 metai (2005-2009 m.)

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Austrija

Pagalbos Nr.: N 140/2004

Pavadinimas: Pagalbos kombinuotam kelių-geležinkelio-laivų transportui programa

Tikslas: Plėsti kombinuotą transportą siekiant krovinių pervežimą keliais keisti kitais transportavimo būdais. Planuojamos priemonės padės pasiekti nacionalinį ir ES Kioto tikslą.

Teisinis pagrindas: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Biudžetas: 18 milijonų €

Trukmė: 2003-2008 m.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Belgija

Pagalbos numeris: N 142/00

Pavadinimas: Pagalba prekybiniam laivynui, tralavimo ir buksyravimo sektoriams

Tikslas: Atleisdama nuo pajamų mokesčio, Belgijos valdžia nori palaikyti prekybos laivyno, tralavimo ir buksyravimo sektorių vystymąsi ir kovoti su Europos Sąjungos išorės konkurencija.

Teisinis pagrindas: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Biudžetas: Pagalba prekybiniam laivynui ir tralavimui: 151 milijonas Belgijos frankų (3,7 milijonai EUR) per metus

Pagalba buksyravimo sektoriui: 120 milijonai Belgijos frankų (3 milijonai EUR) per metus

Pagalbos intensyvumas arba suma: Jūreivių, apmokestinamų Belgijoje ir dirbančių laivuose, kurie turi registracijos liudijimą ir plaukioja su valstybės narės vėliava, atleidimas nuo pajamų mokesčio.

Trukmė: Neribota

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Jungtinė Karalystė — Škotija

Pagalbos Nr.: N 307/2004

Pavadinimas: Plačiajuostė radijo signalų sistema Škotijoje — kaimo ir atokios vietovės.

Tikslas: Remti plačiajuosčio ryšio telekomunikacijų paslaugų tiekimą prieinamomis kainomis Škotijos kaimo ir atokiose vietovėse (telekomunikacijų sektorius).

Teisinis pagrindas: Section 53 of the Scotland Act 1998

Biudžetas: valstybės lėšos — 12-17 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas arba suma: nežinoma (taikomas išlaidų atlyginimo mechanizmas)

Trukmė: nuo 3 iki 5 metų

Kita informacija: išrinkti paslaugų tiekėjai įgalioti suteikti trečiosioms šalims atvirą ir nešališką prieigą.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Prancūzija

Pagalbos Nr.: N 421/2003

Pavadinimas: pagalba Prancūzijos anglių pramonei 2003 m. uždarymo išlaidoms padengti

Tikslas: padengti išlaidas, susijusias su visos požeminės juodųjų akmens anglių kasybos veiklos nutraukimo Prancūzijoje, atsižvelgiant į socialines ir regionines pasekmes

Teisinis pagrindas: 2002 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės pagalbos anglių pramonei

Biudžetas: 916,4 milijono €

Trukmė: 2003 m.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Belgija

Pagalbos Nr.: N 496/04

Pavadinimas: Belgijos Flandrijos regiono bendruomenės parama kinematografijos ir garso bei vaizdo produkcijai — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Tikslas: Kinas

Teisinis pagrindas: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Biudžetas: 12 000 000 EUR + 500 000 EUR 2004 m.

Pagalbos intensyvumas: kintantis, visada mažesnis už 50 %

Trukmė: iki 2005 m.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Prancūzija

Pagalbos Nr.: N 593/2000

Pavadinimas: Jūrinės dalies verslo mokesčio grąžinimas (vietinė rinkliava).

Tikslas: Jūrinės dalies verslo mokesčio grąžinimas prekybos laivų savininkams siekiant didinti Prancūzijos jūreivystės konkurencingumą už Europos Sąjungos ribų.

Teisinis pagrindas: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999.

Biudžetas: 2001 metams: 100 000 000 Prancūzijos frankų (15,2 milijono eurų); nuo 2003 m. — 92 000 000 Prancūzijos frankų (14,02 milijono eurų).

Pagalbos intensyvumas arba dydis: 100 % jūrinės dalies verslo mokesčio, kurį už praėjusius mokestinius metus sumokėjo kiekviena įmonė gavėja.

Trukmė: Neribota.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Vokietija

Pagalbos numeris: N 644i/2002

Pavadinimas: Savivaldybės ekonominės infrastruktūros raida įgyvendinant pagrindų plano II dalies 7 skirsnį pagal bendrą Federalinės vyriausybės ir (arba) Länder schemą dėl regioninių ekonominių struktūrų gerinimo

Tikslas: Tobulinti regioninių oro uostų infrastruktūrą, siekiant sukurti tinkamas sąlygas ekonominei veiklai ir pramonės investicijoms.

Teisinis pagrindas: Gemeinschaftsaufgabe (GA) Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.

Biudžetas: Visa pagalbos suma pagal bendrą schemą sudaro maždaug 5 milijardus eurų, iš kurių aptariamai priemonei skiriama tik dalis (numatoma 10 milijonų eurų kasmet).

Trukmė: 2004-2006 m.

Kita informacija: Pagalbos rūšis: Parama kapitalu

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu

http//europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data::

Valstybė narė: Prancūzija

Pagalbos numeris: N 766/2000

Pavadinimas: Privalomųjų darbdavių socialinių įmokų kompensavimas jūrų įmonėms

Tikslas: Skatinti prancūziškos laivo įrangos konkurencingumą už Europos Sąjungos ribų

Teisinis pagrindas: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Biudžetas: 215 milijonų Prancūzijos frankų (32,7 milijonai EUR) per metus

Pagalbos intensyvumas arba suma:: Kintanti, galinti siekti 100 % įmonės sumokėtų įmokų per praėjusius metus.

Trukmė: Neribota

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti adresu

http//europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/13


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2005/C 126/06)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2005 m. gegužės 17 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1), 4 straipsnį, Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė 3i Group plc („3i Group“, Jungtinė Karalystė), įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės Carema Vård och Omsorg AB („Sarema“, Švedija) kontrolę, pirkdama akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

3i Group įmonė: rizikos kapitalo įmonė,

Carema įmonė: sveikatos apsaugos ir priežiūros paslaugos.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos Pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3815 — 3i Group/Carema adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 29.1.2004 p. 1.

(2)  OL C 56, 05.3.2005 p. 32.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/14


Paraiškos dėl registravimo paskelbimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 6 straipsnio 2 dalį.

(2005/C 126/07)

Šis paskelbimas suteikia teisę pateikti protestą pagal minėto reglamento 7 ir 12d straipsnius. Protestą dėl šios paraiškos per 6 mėnesius nuo paskelbimo reikia pateikti tarpininkaujant valstybės narės kompetetingai institucijai, PPO valstybei narei arba trečiajai šaliai, pripažintai pagal 12 straipsnio 3 dalį. Šiame paskelbime, ypač jo 4.6 punkte, nurodomi paraišką pagrindžiantys duomenys pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 nuostatas.

INFORMACINĖ SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB ) Nr. 2081/92

„SALAME CREMONA“

EB Nr.: IT/00265/27.12.2002

SKVN ( ) SGN ( X )

Šis dokumentas yra informacinė santrauka. Asmenims, ypač minimos SGN gamintojams, norintiems gauti platesnės informacijos, siūloma susipažinti su išsamia produkto specifikacija nacionaliniu lygiu arba kreipiantis į Komisijos kompetentingas tarnybas (1).

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresas:

Via XX Settembre n° 20 — I-00187 ROMA

Telefonas:

06 — 4819968

Fax:

06 — 42013126

El. paštas:

qualita@politicheagricole.it

2.   Pareiškėjų grupė

2.1.

Pavadinimas:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2.

Adresas:

Via Lanaioli n. 1 — I-26100 CREMONA

Telefonas arba faksas:

0372/598251

2.3.

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) kiti ( )

3.   Produkto rūšis: produktai iš mėsos

klasė 1.2

4.   Specifikacijos aprašymas

(sąlygų, kurios minimos 4 str. 2 skyriuje, santrauka):

4.1.   Pavadinimas: „Salame Cremona“

4.2.   Aprašymas: „Salame Cremona“ — neapdorotas dešrų gamybos produktas, sudėtas į apvalkalą, džiovintas, kurį, kai pateikiamas vartojimui, nusako šios savybės:

Fizinės ir morfologinės savybės

Brandaus produkto svoris: 500 gr ir didesnis

Pagaminto gaminio diametras: 65 mm ir didesnis

Pagaminto gaminio ilgis: 150 mm ir ilgesnis

Cheminės ir fizinės cheminės savybės

Mikrobiologinės savybės

Mezofilinių, koloniją sudarančių, vienetų skaičius: ne mažiau kaip 10 ksv/g, kai lactobacillus ir coccus bakterijų tipai yra vyraujantys.

Organoleptinės savybės

Išorinis vaizdas: netaisyklingos cilindro formos.

Konsistencija: tanki ir minkšta.

Pjūvio išorinis vaizdas: griežinėliai yra tankūs ir homogeniniai, turintys būdingus raumens ir riebalų gabalėlius be aiškiai matomų kontūrų (taip vadinama „smelmato“ išvaizda). Kremzlės nėra matomos.

Spalva: intensyviai raudona

Kvapas: tipinis aromatas su prieskoniais.

4.3.   Geografinė vietovė: „Salame Cremona“ gamybos teritorija apima šiuos regionus: Lombardiją, Emiliją–Romaniją, Piemontą ir Veneciją.

4.4.   Kilmės vietos įrodymas: pagrindiniai istoriniai dokumentai, kuriuose aiškiai ir tiksliai liudijama apie gaminio kilmę ir jo sąsają su teritorija, siekia 1231 m. Kremonos Valstybės archyve saugojamais dokumentais patvirtinama, kad prekyba kiauliena ir mėsos gaminiais Kremonos teritorijoje buvo prekiauta su aplinkinėmis kaimyninėmis valstybėmis. Renesanso laikus siekiantys dokumentai, esantys Valstybės archyvų „Litterarum“ ir „Fragmentorum“ rinkiniuose, įtikinamai liudija ne tik apie šio dešrų gamybos produkto buvimą, bet ir apie jo svarbą specifikacijoje nurodytoje teritorijoje. Iš vyskupo Cesare Speciano (1599—1606) apsilankymo moterų vienuolynuose proga surašytų pasakojimų žinoma, kad tomis dienomis, kai buvo valgoma mėsa, taip pat būdavo pateikiamas tam tikras kiekis šios rūšies dešrų.

Net ir šiandien „Salame Cremona“ užima vis svarbesnę vietą pagrindinėse Lombardijos ir Po slėnio žemės ūkio ir maisto produktų mugėse. Socialinė-ekonominė informacija liudija apie daugelį visoje Po lygumoje įsisteigusių gamintojų, kurių specializacija — kiaulienos perdirbimas, puikiai derantis su pieno pramone, sūrių gamyba ir grūdinių kultūrų auginimu (ypač kukurūzų).

4.5.   Gamybos būdas: Gamybos procesas galėtų būti apibendrintas taip: SGN žaliava gamybai turi būti iš kiaulių, kurios gimė, užaugo ir buvo paskerstos viename iš šių regionų: Friulis-Venecija Džiulija, Venecija, Lombardija, Piemontas, Émilija-Romanija, Umbrija, Toskana, Markė, Abrucis, Lacius ir Molizė. Gali būti naudojamos tradicinių itališkų veislių Large White ir Landrace kiaulės, kurios buvo pagerintos jas įtraukus į Italijos gyvūlių kilmės knygą arba šių kiaulių veislių palikuonys, itališkosios kiaulių veislės Duroc palikuonys, kuri buvo pagerinta ją įtraukus į Italijos gyvūlių kilmės knygą, kitų veislių kiaulių palikuonys arba sukryžmintos kiaulės su sąlyga, kad yra išvestos pagal įgyvendinamas atrankos arba kryžminimo programas, kurių tikslai sutampa su Italijos gyvūlių kilmės knygos tikslais, vykdant mėsos iš sunkiųjų kiaulių gamybą.

Šios kiaulės skerdžiamos, kai jų amžius siekia 9, bet ne daugiau kaip 15 mėnesių. Į skerdyklą siunčiamos kiaulės vidutinis svoris turi būti nuo 144 iki 176 kg.

Dešrų gamybai skirta kiaulienos mėsa yra paskersto gyvūlio raumeninis audinys, rievėti raumenys ir riebalai.

Ingredientai: druska, prieskoniai, pipirai žirneliais arba grubiai smulkinti pipirai, maišytas į mišinį smulkintas česnakas.

Kiti naudojami ingredientai: baltas arba raudonas neputojantis vynas, cukrus ir (arba) dekstrozė ir (arba) fruktozė ir (arba) laktozė, fermentacijos procesą sukeliančios kultūros, natrio nitratas ir (arba) kalio nitratas, natrio nitritas ir (arba) kalio nitritas, askorbo rūgštis ir jos natrio druska.

Mechaniškai atskirtų mėsų naudojimas draudžiamas.

Paruošimas: Raumenų dalys ir riebaliniai audiniai rūpestingai atskiriami nuo didesniųjų jungiamojo audinio dalių, minkštojo riebalinio audinio, limfmazgių ir pagrindinių nervų. Smulkinima pasinaudojant mėsos malimo mašina, kurioje įtaisytos 6 mm skylutes urinčios geležtės. Malamos mėsos temperatūra turi būti aukštesnė kaip 0 °C. Sūdoma smulkinimo metu. Pabaigus šią operaciją, į mišinį įmaišomi kiti ingredientai ir prieskoniai. Minkštinimo procesas vykdomas vakuuminėse mašinose arba ilgą laiką trunkančiomis atmosferinio slėgio sąlygomis. Salame Cremona pakuojama į naturalias kiaulių, jaučių, arklių arba avių žarnas su mažiausiu 65 mm pradiniu diametru. Rišama rankiniu arba mechaniniu būdu pasinaudojant virvele. Gaminys gali būti laikomas vėsioje patalpoje ilgiausiai vieną dieną, esant 2 °C ir didesnei, bet mažesnei kaip 10 °C temperatūrai. Džiovinama karštu būdu, esant 15 °C ir didesnei, bet mažesnei kaip 25 °C temperatūrai.

Brandinama patalpose, kuriose užtikrinama pakankama oro apytaka, esant 11 °C ir didesnei, bet mažesnei kaip 16 °C temperatūrai, mažiausiai penkias savaites. Brandinimo trukmė kinta priklausomai nuo apvalkalo pradinio diametro.

SGN produktas parduodamas atskiromis porcijomis, sufasuotas į vakuuminius arba apsauginius reguliuojamos oro sudėties paketus, nepadalijus, dalimis arba griežinėliais.

SGN „Salame Cremona“ gamintojai privalo kruopščiai laikytis Europos Komisijai pateiktų šio produkto specifikacijų.

Pagal specifikacijos 7 straipsnio nuostatas, gamybos, fasavimo ir pjaustymo operacijos turi būti atliekamos prižiūrint kontrolės institucijai, ypač šios specifikacijos 3 straipsnyje nurodytoje gamybos teritorijoje, siekiant kontrolės tikslų, atsekamumo ir produkto kokybinių savybių išsaugojimo.

4.6.   Sąsajos su geografine vietove: dešrų gamyba yra tampriai susijusi su vietine kiaulininkyste, siekiančia romėnų laikus. „Salame Cremona“ gaminys tampriai susijęs su aplinka, kurioje, pirmiausia Kremonoje, o vėliau visoje Po lygumoje, dėl sūrių gamybos ir kukurūzų auginimo plito kiaulininkystė.

Puikus pieninių galvijų auginimo, kiaulininkystės ir maistinių grūdų derinimas, ūkanoto ir mažai vėjuoto klimato sąlygomis, kurių dėka jos įgauna išskirtinę konsistenciją ir švelnų iškirtinį skonį, yra išskirtinai palankus brandinamoms dešroms. „Salame Cremona“ gamybos teritorija, kurios dirvožemiui būdingos tipinės sąnašinės kilmės teritorijos savybės, daugelį amžių buvo naudojama kiaulių auginimui, laikantis „šeimyninės“ sistemos pricipo, vėliau tapusio profesionaliu. Visoms produkto gamybos teritorijoms būdingas ūkanotas klimatas (aukštas drėgmės lygis ir žemas vėjuotumas) yra idealus gaminio „Salame Cremona“ brandinimui. Gamybos teritorija — monotniško kalvoto kraštovaizdžio, bent jau Po lygumoje, išvagotoje tekančiomis upėmis ir kanalais su šalia esančiomis ganyklomis ir grūdinių kultūrų, ypač kukurūzų, pasėliais.

Visos gamybos teritorijos klimatui būdingi didelės drėgmės, ūkanoti atšiaurūs rudenys ir iaurios žiemos, lietingi ir švelnūs pavasariai, o vasaroms — aukštos temperatūros, dažni, trumpi, bet labai stiprūs lietūs. Po lygumoje ir kaimyniniuose slėniuose kiaulininkystė visuomet buvo tinkamiausias verslas didelio kukurūzų kiekio ir pieno pramonės šalutinių produktų teikiamai didžiausiai naudai gauti.

Gamybos teritorija visuomet buvo ideali vieta, turtinga žaliavinėmis medžiagomis (kukurūzais ir pieno išrūgomis), tinkanti kiaulienos mėsos gamybai ir konservavimui, ypač „Salame Cremona“, kuriai būtinas aukštos drėgmės ir mažai vėjuotas klimatas, suteikiantis gaminiui tik jam būdingas kokybines savybes.

Šių faktorių visuma pati savaime, be žmogaus dalyvavimo, nebūtų pakankama, kad „Salame Cremona“ įgautų jai priskiriamas kokybines savybes: bėgant laikui gamybos teritorijoje jos ir išskirtiniai dešrų brandinimo metodai nuolat buvo tobulinami.

Ir šiandien „Salame Cremona“ yra gaminama tiksliai laikantis tradicijų, jas papildant šiuolaikinėmis gamybos technologijomis.

Aplinka (klimatas) ir žmogaus veikla (aukštas darbininkų, kurių specializacija — „Salame Cremona“ gamyba, kompetencijos lygis) ir šiandien yra pagrindiniai ir nepakeičiami veiksniai, dėl kurių šis gaminys yra išskirtinis ir visų vertinamas.

Salame Cremona buvo ir yra plačiai žinomas gerą reputaciją pelnęs gaminys, nuolat demonstruojamas Po slėnio žemės ūkio ir maisto produktų mugėse, užimantis svarbią vietą pagrindinėse nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose.

Tai patvirtinta „Salame Cremona“ įtraukimu į pagrindinius italų kilmės žemės ūkio ir maisto produktų sąrašus, kurie pateikiami kaip dvišalių 1950–1970 m. Italijos ir kitų Europos šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Ispanijos) susitarimų dėl saugomos geografinės kilmės nuorodos, priedai.

4.7.   Kontrolės įstaiga:

Pavadinimas:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Adresas:

Via Roma, 82/c — I-43013 LANGHIRANO (PR)

4.8.   Žymėjimas etiketėmis: etiketėje aiškiomis, neištrinamomis ir didesnėmis nei kitų įrašų raidėmis turi būti nurodyti šie įrašai: „Salame Cremona“ ir „Indicazione Geografica Protetta“ (Saugoma geografinė nuoroda) ir (arba) „IGP“ (SGN). Pastarasis įrašas turi būti išverstas į tos šalies kalbą, kurioje gaminys parduodamas.

Etiketę draudžiama papildyti kitokiais, aiškiai nenumatytais įrašais.

Tačiau leidžimos nuorodos į asmenų vardus, bendrovių pavadinimus, privačių endrovių ženklus, jei šios nuorodos nešlovina gaminio ir neklaidina vartotojo.

aikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1276/98 pirmojo straipsnio nuostatų, etiketėje uri būti pavaizduotas Bendrijos ženklas.

4.9.   Nacionaliniai reikalavimai: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture — Unité politique de la qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


III Pranešimai

Europos Parlamentas

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/18


SPRENDIMAS

(2005/C 126/08)

EUROPOS PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIUS

ATSIŽVELGDAMAS Į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas nustatantį Reglamentą (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 ir jį pakeitusį Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, ypač jo nuostatų 30 straipsnį,

ATSIŽVELGDAMAS Į Biuro sprendimą dėl skiriančiojo pareigūno paskyrimo, kuris paskutinį kartą buvo pakeistas 2004 m. spalio 26 d.,

ATSIŽVELGDAMAS Į viešojo konkurso skelbimą EUR/C/135,

ATSIŽVELGDAMAS Į Jungtinio komiteto nuomonę, kuri buvo priimta per 2005 m. balandžio 13 d. posėdį,

NUSPRENDĖ

Pirmas straipsnis

Šio bendrojo konkurso EUR/C/135 rezervo sąrašų galiojimo laikas tęsiamas iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Liuksemburgas, 2005 m. gegužės 10 d.

Julian PRIESTLEY


Komisija

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/19


Kvietimas teikti paraiškas 2005 m. dėl Bendrijos bendradarbiavimo kovojant su atsitiktine arba tyčine jūros tarša

(2005/C 126/09)

I.1.

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas — nustatyti veiklą, tinkamą gauti Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato paramą. Ši pagalba būtų teikiama bendro finansavimo forma.

I.2.

Atitinkamos sritys bei veiklos esmė ir turinys, taip pat paramos teikimo sąlygos ir paraiškų formos nustatomos su kvietimu teikti paraiškas susijusiuose dokumentuose. Informaciją apie šiuos dokumentus galima rasti Europos interneto svetainėje:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Paraiškų teikimo ir nagrinėjimo tvarka:

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2005 m. liepos 31 d.

Paraiškų vertinimo tvarka ir tvarkaraštis:

gavimas, registravimas ir Komisijos gavimo patvirtinimas,

Komisijos tarnybų atliekamas nagrinėjimas,

galutinio sprendimo parengimas ir rezultato pranešimas pareiškėjui.

Paramos gavėjai atrenkami remiantis kriterijais, nustatytais su kvietimu teikti paraiškas susijusiuose dokumentuose, ir neviršijant turimo biudžeto.

Visa tvarka yra griežtai konfidenciali. Komisijai pritarus, Komisija ir paraišką pateikusi šalis sudaro sutartį (eurais).

Komisijos sprendimas yra galutinis.


25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/20


Kvietimas teikti paraiškas projektams — EL. Mokymosi programa — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Taikymo sritis

Paraiškas projektams kviečiama teikti trejoms iš ketverių El. mokymosi programos veiklos sričių:

(a)   Kompiuterinio raštingumo skatinimas

Kompiuterinio raštingumo pažangios patirties skatinimo nustatymas, įvertinimas, supažindinimas ir sklaida, apimant tiek teorinius, tiek praktinius aspektus, pradedant nuo kompiuterinio raštingumo supratimo iki korekcinių priemonių, taikomų atskiroms tikslinėms grupėms, identifikavimo, pvz. sudaryti galimybes naudotis internete ir kitomis priemonėmis skelbiamais skaitmeninės informacijos šaltiniais tiems, kas turi mažai galimybių naudotis IRT arba skatinti kompiuterinį raštingumą per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Be to, projektuose gali būti siūloma skatinti kompiuterinį raštingumą pagal jau nustatytą pažangią patirtį.

Informavimo veiklos kūrimas ir įgyvendinimas panaudojant šios srities Europos tinklus. Programa remia veiklą, kurią įgyvendina Europos tinklai, asociacijos, valstybinės valdžios institucijos, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir kt., padėdama palaikyti jų tarpusavio ryšį ir keistis pažangia patirtimi.

(b)   Virtualūs Europos centrai

Pats svarbiausias prioritetas — dalintis patirtimi, keistis išmoktomis pamokomis, nustatyti, vystyti ir aktyviai skleisti pažangią patirtį, ypatingą dėmesį skiriant modeliams ir praktikai, kuriais remiantis galima efektyviai integruoti IRT į švietimo ir mokymo sistemas bei tarptautinius virtualius centrus.

Antras prioritetas skiriamas Europos virtualių mobilumo projektų kūrimui (ir plėtrai) pagal bendradarbiavimo sutartis tarp aukštųjų mokyklų arba pagal institucinius, teminius arba kitus tinklus, kurie vaidina pagrindinį vaidmenį virtualių centrų kūrime. Tokie projektai turėtų padėti efektyviai ir užtikrintai įgyvendinti Bolonijos procesą bei jo veiklos priemones (EKPS, kokybę…) ir remti ilgalaikes partnerystes, sukurtas pagal adekvačius organizacinius bei ekonominius modelius.

(c)   Derinama veikla

Projektuose, pateiktuose šiai kvietimo daliai, siūlomos integruotos, susijusios praktinės paslaugos galutiniams el. mokymosi gavėjams, t.y. mokytojams, instruktoriams, repetitoriams ir patiems besimokantiems, kurios padėtų naudotis skaitmeniniu mokymosi turiniu (el. mokymosi turiniu). Projektuose turi būti siūlomos informacijos paslaugos, pagalbinės mokymosi paslaugos, arba jų derinys:

Praktinės informacijos paslaugos galutiniams gavėjams apie el. mokymosi turinį ir nuorodas, kur jie gali rasti daugiau informacijos, patarimų arba pagalbos.

Pagalbinės mokymosi paslaugos galutiniams gavėjams, kurios padeda naudotis el. mokymosi turiniu.

Ketvirtoji veiklos sritis, Europos mokyklų el. giminiavimasis ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų skatinimas, bus aptariama atskiruose riboto pobūdžio kvietimuose.

2.   Pareiškėjų atrankos kriterijai

Koordinuojanti ir (arba) inicijuojanti institucija bei kitos susijusios organizacijos turi turėti juridinio asmens statusą. Tiek koordinuojanti ir (arba) inicijuojanti organizacija, tiek partnerystėje dalyvaujančios organizacijos turi būti įsteigtos vienoje iš išvardintų šalių: vienoje iš 25 ES valstybių narių, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Bulgarijoje.

EEE valstybių ir Bulgarijos dalyvavimo programoje sąlygos ir išsamios taisyklės nustatomos pagal atitinkamas dokumentų, reglamentuojančių Bendrijos ir šių šalių santykius, nuostatas.

3.   Biudžetas ir projektų trukmė

Pavadinimas

Veiklai numatytas biudžetas

Reikalavimus atitinkančių išlaidų finansavimas procentais (%)

Vidutinis Bendrijos finansavimas

Didžiausias Bendrijos finansavimas

Kompiuterinis raštingumas

1,3 mln. EUR

Didžiausias

80 %

170 000 EUR

300 000 EUR

Virtualūs Europos centrai

4,1 mln. EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Derinama veikla

1 mln. EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Visų projektų trukmė — nuo 12 iki 24 mėn. Komisija finansuos išlaidas, kurios bus pradėtos tik po 2006 m. sausio 1 d.

Galutinė paraiškų pateikimo data::

5.   Paraiškos pateikimas

Visą dokumentaciją ir išsamią informaciją apie kvietimą teikti paraiškas rasite internete:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html