ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. sausio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 024/1

Pranešimas apie 1986 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pratęsimą

1

2005/C 024/2

2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros administracinės valdybos narių ir pakaitinių narių pakeitimo

2

 

Komisija

2005/C 024/3

Euro kursas

4

2005/C 024/4

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

5

2005/C 024/5

Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

6

2005/C 024/6

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

7

 

II   Parengiamieji aktai

 

Komisija

2005/C 024/7

Komisijos priimti teisės aktų projektai

8

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/1


Pranešimas apie 1986 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pratęsimą

(2005/C 24/01)

Tarptautinė alyvuogių aliejaus taryba savo 91 sesijoje (Madridas, 2004 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 3 d.), remdamasi 1986 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, (1) iš dalies pakeisto 1993 m. protokolu, pratęsiančiu Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, (2) nuostatomis, nusprendė pratęsti šį Susitarimą dvylikos mėnesių laikotarpiui iki 2005 m. gruodžio 31 d.


(1)  OL L 214, 1987 8 4, p. 1.

(2)  OL L 298, 1993 12 3, p. 37.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 15 d.

dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros administracinės valdybos narių ir pakaitinių narių pakeitimo

(2005/C 24/02)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (1), ypač į jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 3 d. (2) ir 2004 m. balandžio 29 d. (3) sprendimais Taryba paskyrė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros administracinės valdybos narius ir pakaitinius narius laikotarpiui iki 2005 m. birželio 2 d.

(2)

Dėl Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Tom BEEGAN ir Sylvia WOOD atsistatydinimo tapo laisvos dvi šios administracinės valdybos vyriausybių atstovų kategorijos narių ir viena pakaitinio nario vieta.

(3)

Darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovai pateikė į dėl tam tikrų narių atsistatydinimo tapusias laisvas narių ir pakaitinių narių vietas siūlomų asmenų sąrašą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros administracinės valdybos nariais ir pakaitiniais nariais laikotarpiui iki 2005 m. birželio 2 d. skiriami:

I.   VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

Šalis

Narys

Vardas ir pavardė

Pakeičia:

Ispanija

Narys

Javier PINILLA GARCÍA

Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Airija

Narys

Daniel KELLY

Tom BEEGAN

Pakaitinis narys

Pat DONNELLAN

Sylvia WOOD

II.   DARBUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Narys

Vardas ir pavardė

Pakeičia:

Belgija

Narys

Hermann FONCK

François PHILIPS

Pakaitinis narys

François PHILIPS

Hermann FONCK

Danija

Narys

Jan Kahr FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Pakaitinis narys

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Estija

Narys

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Pakaitinis narys

Peeter ROSS

Argo SOON

Graikija

Pakaitinis narys

Ioannis KONSTANTINIDIS

Spiros DRIVAS

Ispanija

Pakaitinis narys

Jesus GARCIA

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Prancūzija

Narys

Giles SEITZ

Jean-Claude BODARD

Italija

Narys

Gabriella GALLI

Luisa BENEDETTINI

Pakaitinis narys

Paola AGNELLO MODICA

Gabriella GALLI

Liuksemburgas

Narys

Antoine GIARDIN

Marcel GOEREND

Pakaitinis narys

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Slovakija

Narys

Peter RAMPASEK

Ján KOŠOVSKÝ

Pakaitinis narys

Jaroslav BOBELA

Peter RAMPÁŠEK

Suomija

Pakaitinis narys

Riitta TYÖLÄJÄRVI

Irma PAHLMAN

III.   DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

Šalis

Narys

Vardas ir pavardė

Pakeičia:

Vokietija

Narys

Thomas HOLTMANN

Reiner LEHR

Pakaitinis narys

Herbert BENDER

Thomas HOLTMANN

Estija

Pakaitinis narys

Kristiina KIBE

Iren VÕITRA

Ispanija

Narys

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDO CAMPAS

Pakaitinis narys

Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Lietuva

Pakaitinis narys

Jonas GUZAVICIUS

Vytautas TRECIOKAS

Portugalija

Narys

Marcelino PENA COSTA

Costa TAVARES

Pakaitinis narys

José COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Švedija

Pakaitinis narys

Bodil MELLBLOM

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. van der HOEVEN


(1)  OL L 216, 1994 8 20, p. 1. Reglamentas, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1643/95 (OL L 156, 1995 7 7, p. 1).

(2)  OL C 161, 2002 7 5, p. 5.

(3)  OL C 116, 2004 4 30, p. 16.


Komisija

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/4


Euro kursas (1)

2005 m. sausio 28 d.

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3035

JPY

Japonijos jena

134,69

DKK

Danijos krona

7,4419

GBP

Svaras šterlingas

0,69255

SEK

Švedijos krona

9,0875

CHF

Šveicarijos frankas

1,5461

ISK

Islandijos krona

80,77

NOK

Norvegijos krona

8,2500

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5832

CZK

Čekijos krona

30,223

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

245,13

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6962

MTL

Maltos lira

0,4313

PLN

Lenkijos zlotas

4,0530

ROL

Rumunijos lėja

37 705

SIT

Slovėnijos tolaras

239,78

SKK

Slovakijos krona

38,338

TRY

Turkijos lira

1,7377

AUD

Australijos doleris

1,6847

CAD

Kanados doleris

1,6167

HKD

Honkongo doleris

10,1663

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,8312

SGD

Singapūro doleris

2,1315

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 334,52

ZAR

Pietų Afrikos randas

7,7643


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/5


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2005/C 24/04)

(Tekstas svarbus EEE)

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Graikija

Pagalbos Nr.: N 617/2003

Pavadinimas: Regioninė pagalba Lamda laivų statyklai

Tikslas: Investicinė pagalba laivų statyklai, esančiai regione, remtiname pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą

Teisinis pagrindas:

Pagalbos dydis: 10 349 269 eurų, atitinkančių 22,5 % bendrų investicinių išlaidų, kurių dydis 45 996 750 eurų.

Sprendimo autentišką(-us) tekstą(-us), iš kurio(-ių) buvo pašalinta visa konfidenciali informacija, galima rasti

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/6


Komisijos priimti KOM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

(2005/C 24/05)

Dokumentas

Dalis

Data

TITRE

KOM(2004) 429

 

2004 6 16

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Geresnių sąlygų teisėsaugos institucijoms gauti informaciją sudarymo link

KOM(2004) 453

 

2004 7 2

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI apie trumpųjų nuotolių laivybą

KOM(2004) 487

 

2004 7 14

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: 2007–2013 m. finansinės perspektyvos

KOM(2004) 519

 

2004 7 19

KOMISIJOS PRANEŠIMAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: KONSULTACIJA DĖL EUROPOS MOKYKLŲ PLĖTROS GALIMYBIŲ

KOM(2004) 668

 

2004 10 13

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI, EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI: Tekstilės ir drabužių sektoriaus būklė po 2005 metų – Tekstilės ir drabužių sektoriaus aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos

KOM(2004) 690

 

2004 10 20

KOMISIJOS PRANEŠIMAS: KONVERGENCIJOS ATASKAITA 2004 m.

KOM(2004) 693

 

2004 10 25

KOMISIJOS KOMUNIKATAS: Pagrindinių teisių agentūra Visuomenei skirtas dokumentas

KOM(2004) 702

 

2004 10 20

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu

KOM(2004) 726

 

2004 10 26

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI: Nuosekli Europos politikos užsienio veiksmų struktūra kovai su ŽIV (AIDS), maliarija ir tuberkulioze

KOM(2004) 772

1

2004 12 6

KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI dėl bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemos

KOM(2004) 823

 

2004 12 21

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Specialioji paramos sistema tradiciniams AKR bananų tiekėjams (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 856/1999) Dvimetė Komisijos ataskaita 2004

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/7


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2005/C 24/06)

(Tekstas svarbus EEE)

Sprendimo priėmimo data:

Valstybė narė: Italija (Friuli – Venecija Giulija)

Pagalbos Nr.: N 335/2003

Pavadinimas: Pagalba steigiant kombinuoto krovinių pervežimo greitkeliais ir geležinkeliais paslaugų tarnybas

Tikslas: Šios iniciatyvos tikslas yra skatinti krovinių gabenimą geležinkeliu, suteikiant paramą logistikos įmonėms, kurios siūlo kombinuoto krovinių pervežimo paslaugas iš geležinkelio stočių ar į geležinkelio stotis ar įvairių rūšių transporto centrus Friuli – Venecija Giulija regione.

Teisinis pagrindas:

„interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia“

Biudžetas: 2003 m. skirta 1 600 000 eurų, kurie bus perkelti į 2004 m. Kitus 2 000 000 eurų numatoma skirti 2005 m.

Trukmė: Treji metai

Su sprendimo tekstu autentiška kalba, iš kurio pašalinti konfidencialūs duomenys, galima susipažinti šiame interneto puslapyje

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Parengiamieji aktai

Komisija

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 24/8


Komisijos priimti teisės aktų projektai

(2005/C 24/07)

Dokumentas

Dalis

Data

TITRE

KOM(2004) 448

 

2004 6 30

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą

KOM(2004) 454

 

2004 6 29

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/131/EB, nustatantį konsultacijų su Haičiu tvarką pagal Europos Bendrijų ir Afrikos, Karibų jūros baseino bei Ramiojo vandenyno šalių bendradarbiavimo sutarties 96 straipsnį

KOM(2004) 469

 

2004 7 14

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS nustatantis programą Kultūra 2007 (2007-2013)

KOM(2004) 488

 

2004 7 14

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO, įsteigiančio Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS

KOM(2004) 538

 

2004 8 4

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS Dėl susitarimo pasikeičiant raštais, kuriuo nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. birželio 31 d. pratęsiamas protokolo, nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Federacinės Islamo Respublikos susitarime dėl žvejybos Komorų pakrantėje numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą, galiojimas, pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino taikymo

KOM(2004) 540

 

2004 8 4

 Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl susitarimo pasikeičiant raštais panaikinti, laikotarpiui nuo 2004 m. vasario 28 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d., protokolą, nustatantį žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Komorų Islamo Federacinės Respublikos susitarime dėl žvejybos prie Komorų krantų, sudarymo

KOM(2004) 546

 

2004 8 10

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurią Bendrija turi priimti Jungtiniame komitete, dėl Europos Sąjungos plėtros adaptuojant Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime išdėstytą 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

KOM(2004) 553

 

2004 8 11

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl leidimo Italijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB 2 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo

KOM(2004) 566

1

2004 8 20

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMO dėl Sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių iš vienos pusės ir Čilės Respublikos iš kitos pusės, numatant Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo pasirašymo ir laikinojo taikymo

KOM(2004) 566

2

2004 8 20

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMO dėl Sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių iš vienos pusės ir Čilės Respublikos iš kitos pusės, numatant Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo sudarymo

KOM(2004) 570

 

2004 8 26

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinius kompensacinius muitus ir galutinai surenkantis laikinuosius muitus, nustatytus tam tikrų Indijoje pagamintų grafito elektrodų sistemų importui

KOM(2004) 576

 

2004 8 31

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl konsultacijų su Togo Respublika pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį baigimo

KOM(2004) 625

 

2004 10 4

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

KOM(2004) 634

 

2004 10 7

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dvidešimt devintąjį kartą iš dalies pakeičianti Direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, derinimo (medžiagos klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai – c/m/r)

KOM(2004) 639

 

2004 10 7

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų Rusijos Federacijos kilmės plieno produktų importo

KOM(2004) 650

 

2004 10 11

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, ir Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių

KOM(2004) 654

 

2004 10 13

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl patekimo į uosto paslaugų rinką

KOM(2004) 660

 

2004 10 13

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos Asocijacijos taryboje, įsteigtoje Europos sutartimi tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos, dėl Rumunijos dalyvavimo RAPEX sistemoje pagal 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos

KOM(2004) 671

 

2004 10 14

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS (EB) nustatantis savarankiškas ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis Šveicarija, Bendrijos tarifų kvotų atidarymo

KOM(2004) 673

 

2004 10 15

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Bendrijos pozicijos EB ir Meksikos jungtinėje taryboje dėl Jungtinės tarybos sprendimo 2/2001 dalinio keitimo

KOM(2004) 677

 

2004 10 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS DĖL BENDRIJOS POZICIJOS DĖL JUNGTINIO KONSULTACINIO KOMITETO STEIGIMO, KURIO KLAUSIMĄ TURI SPRĘSTI PAGAL EUROPOS SUTARTĮ TARP EUROPOS BENDRIJOS IR RUMUNIJOS ĮSTEIGTA ASOCIACIJOS TARYBA

KOM(2004) 728

1

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA iš dalies pakeičianti Direktyvą 77/388/EEB siekiant supaprastinti pridėtinės vertės mokesčio prievolės vykdymą

KOM(2004) 728

2

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA nustatanti išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles

KOM(2004) 728

3

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo nuostatų, diegiant vieno langelio schemą ir pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarkos

KOM(2004) 729

1

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Albanijos pagrindų susitarimo, nustatančio Albanijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

2

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pagrindų susitarimo, nustatančio Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

3

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos pagrindų susitarimo, nustatančio Kroatijos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

4

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių – vienos sutarties šalies – ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos – kitos sutarties šalies – stabilizacijos ir asociacijos sutarties protokolo dėl pagrindų susitarimo, nustatančio Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 729

5

2004 10 27

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Serbijos ir Juodkalnijos pagrindų susitarimo, nustatančio Serbijos ir Juodkalnijos dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo

KOM(2004) 730

 

2004 10 29

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl ribotos atsakomybės akcinių bendrovių formavimo ir jų kapitalo palaikymo ir keitimo

KOM(2004) 732

 

2004 10 29

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3906/1989, Reglamentą (EB) Nr. 1267/1999, Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 ir Reglamentą (EB) Nr. 2666/2000, kad būtų atsižvelgta į Kroatijai suteiktą šalies kandidatės statusą

KOM(2004) 739

 

2004 10 26

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000

KOM(2004) 741

 

2004 11 9

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių susegimo mechanizmų importui

KOM(2004) 754

1

2004 11 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo tarp Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2004) 754

2

2004 11 18

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

KOM(2004) 761

 

2004 11 16

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) nuo 2004 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikytinus korekcinius koeficientus

KOM(2004) 764

 

2004 11 29

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos sudaromo Susitarimo dėl Tarptautinės delfinų išsaugojimo programos

KOM(2004) 772

2

2004 12 6

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą

KOM(2004) 804

 

2004 12 10

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl konsultacijų su Gvinėjos Respublika procedūros užbaigimo pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį

KOM(2004) 830

 

2004 12 23

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, ir Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką

KOM(2004) 842

 

2004 12 23

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

KOM(2004) 844

 

2004 12 28

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS nustatantis su karine veikla Dramblio Kaulo Krante susijusios pagalbos teikimo apribojimus

KOM(2005) 2

 

2005 1 12

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/