ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 160

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

47 tomas
2004m. birželio 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2004/C 160/1

2004 m. balandžio 30 d. Europolo valdančiosios tarybos sprendimas susitariantis dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdančiosios tarybos sprendimo dėl Europolo imamų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

1

 

Komisija

2004/C 160/2

Euro kursas

3

2004/C 160/3

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3490 – TPG Partners IV, L.P./DLJ Merchant Banking III, Inc./GROHE AG) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

4

2004/C 160/4

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikytinų tam tikrų gatavų poliesterio pluošto drabužių siuvimui skirtų audinių, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, iniciavimą

5

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Taryba

17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/1


EUROPOLO VALDANČIOSIOS TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 30 d.

susitariantis dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdančiosios tarybos sprendimo dėl Europolo imamų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

(2004/C 160/01)

EUROPOLO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą, sudarytą remiantis Europos Sąjungos Sutarties K.3 straipsniu ir Europolo Konvencijos 41 straipsnio 3 dalimi dėl Europolo, jo organų narių, Europolo direktorių pavaduotojų ir darbuotojų (1) privilegijų ir imunitetų, o ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Taryba nusprendė nuo 2003 m. liepos 1 d. atgaline data 3,1 % pakoreguoti Europolo pareigūnų algą ir tarnybines pajamas.

(2)

2003 m. gruodžio 10 d. Valdančioji taryba nusprendė padidinti 1999 m. lapkričio 16 d. valdančiosios tarybos sprendimo (2) priedėlio 4 straipsnyje paminėtas sumas tuo pačiu procentiniu dydžiu nuo tos pačios dienos, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendime, paminėtame 1 punkte.

(3)

Pagal tą patį 2003 m. gruodžio 10 d. valdančiosios tarybos sprendimą tokiu būdu nustatytos vertės turėtų būti paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nuo 2003 m. liepos 1 d.:

1.

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdančiosios tarybos sprendimo priedėlio 4 straipsnio pirmajame sakinyje paminėta vertė turi būti pakeista į 110,02 EUR.

2.

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdančiosios tarybos sprendimo priedėlio 4 straipsnyje pateiktoje lentelėje išvardytos vertės, išreikštos euro vienetais, pakeičiamos taip:

 

8 % sumoms nuo 110,02 EUR iki 1937,87 EUR

 

10 % sumoms nuo 1937,88 EUR iki 2669,12 EUR

 

12,5 % sumoms nuo 2669,13 EUR iki 3058,96 EUR

 

15 % sumoms nuo 3058,97 EUR iki 3473,91 EUR

 

17,5 % sumoms nuo 3473,92 EUR iki 3863,78 EUR

 

20 % sumoms nuo 3863,79 EUR iki 4241,66 EUR

 

22,5 % sumoms nuo 4241,67 EUR iki 4631,49 EUR

 

25 % sumoms nuo 4631,50 EUR iki 5009,38 EUR

 

27,5 % sumoms nuo 5009,39 EUR iki 5399,22 EUR

 

30 % sumoms nuo 5399,23 EUR iki 5777,12 EUR

 

32,5 % sumoms nuo 5777,13 EUR iki 6166,96 EUR

 

35 % sumoms nuo 6166,97 EUR iki 6545,44 EUR

 

40 % sumoms nuo 6545,45 EUR iki 6935,29 EUR

 

45 % sumoms virš 6935,30 EUR

2 straipsnis

Šis sprendimas turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Hagoje, 2004 m. balandžio 30 d.

Jimmy MARTIN

Valdančiosios tarybos pirmininkas


(1)  OL C 221, 1997 7 19, p. 2.

(2)  OL C 65, 2001 2 28, p. 8.


Komisija

17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/3


Euro kursas (1)

2004 m. birželio 16 d.

(2004/C 160/02)

1 euras=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2058

JPY

Japonijos jena

132,63

DKK

Danijos krona

7,4335

GBP

Svaras šterlingas

0,6594

SEK

Švedijos krona

9,1458

CHF

Šveicarijos frankas

1,5239

ISK

Islandijos krona

87,28

NOK

Norvegijos krona

8,297

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5822

CZK

Čekijos krona

31,84

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

252,97

LTL

Lietuvos litas

3,4529

LVL

Latvijos latas

0,6538

MTL

Maltos lira

0,4246

PLN

Lenkijos zlotas

4,5742

ROL

Rumunijos lėja

40 793

SIT

Slovėnijos tolaras

239,23

SKK

Slovakijos krona

39,925

TRL

Turkijos lira

1 804 900

AUD

Australijos doleris

1,7429

CAD

Kanados doleris

1,6561

HKD

Honkongo doleris

9,4029

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9084

SGD

Singapūro doleris

2,0697

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 394,27

ZAR

Pietų Afrikos randas

7,87


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/4


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.3490 – TPG Partners IV, L.P./DLJ Merchant Banking III, Inc./GROHE AG)

Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2004/C 160/03)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2004 m. birželio 4 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai JAV įmonės TPG Partners IV, L.P. („TPG IV“, JAV), fondų grupė valdoma TPG Advisors IV, Inc., ir DLJ Merchant Banking III, Inc. („DLJ MB“, JAV), prilausanti Credit Suisse Group („CS Group“, Šveicarija), įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą Vokietijos įmonės GROHE AG („GROHE“, Vokietija) kontrolę pirkdamos akcijas.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra:

TPG IV: privačios investicijos į akcijas,

DLJ MB: privačios investicijos į akcijas,

CS Group: bankininkystė ir draudimas,

GROHE : sanitarinės prekės.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu Komisija mano, kad koncentracijai, apie kurią buvo pranešta, galėtų būti taikomas reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4064/89 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti Pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (fakso numeris (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.3490 – TPG Partners IV, L.P./DLJ Merchant Banking III, Inc./GROHE AG adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 217, 2000 7 29, p. 32. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 pakeistas Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 139/2004.


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 160/5


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikytinų tam tikrų gatavų poliesterio pluošto drabužių siuvimui skirtų audinių, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, iniciavimą

(2004/C 160/04)

Komisija gavo skundą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 (1) („pagrindinis reglamentas“) 5 straipsnį, kuriame teigiama, kad tam tikri gatavi poliesterio pluošto drabužių siuvimui skirti audiniai, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika („atitinkama šalis“), importuojami dempingo kaina ir dėl to sukelia apčiuopiamą žalą Bendrijos pramonei.

1.   Skundas

Tokį skundą 2004 m. gegužės 3 d. gamintojų, pagaminančių didžiąją dalį Bendrijoje pagaminamų gatavų poliesterio pluošto siuvimui skirtų audinių vardu pateikė AIUFFASS („ieškovas“).

2.   Produktas

Tariamai dempingo kaina parduodamas produktas yra tam tikri audiniai iš sintetinio pluošto siūlų, kurių 85 % svorio ir daugiau sudaro poliesterio pluoštas – tekstūruotas arba netekstūruotas, margintas arba nemargintas, kurie paprastai būna skirti drabužių siuvimui („tam tikri gatavi poliesterio pluošto drabužių siuvimui skirti audiniai“), kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika („atitinkamas produktas“), paprastai deklaruojamas šiais KN kodais: 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30 ir 5407 61 90 ir 5407 69 90. Šie KN kodai nurodomi tik informaciniais tikslais.

3.   Kaltinimas dempingu

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatomis, ieškovas nustatė normalią vertę Kinijos Liaudies Respublikai, remdamasis eksporto kaina iš rinkos ekonomikos šalies, kuri yra paminėta šio pranešimo 5 pastraipos 1 punkto d papunktyje. Kaltinimas dempingu grindžiamas normalios vertės, kuri nustatoma remiantis šalių vidaus kainomis, palyginimu su atitinkamo produkto eksporto kainomis, kuriomis jis parduodamas eksportui į Bendriją.

Atsižvelgiant į tai, apskaičiuotas dempingo skirtumas yra didelis.

4.   Kaltinimas padarius žalą

Ieškovas pateikė įrodymų, kad apskritai išaugo atitinkamo produkto importas iš Kinijos Liaudies Respublikos bei jo rinkos dalis.

Teigiama, kad atitinkamo importuojamo produkto kiekiai ir kainos, be kitų padarinių, turėjo neigiamos įtakos Europos pramonės turimai rinkos daliai, parduotiems kiekiams ir kainų lygiui, ir tai neigiamai paveikė visus Bendrijos veiklos rezultatus, finansinę ir užimtumo padėtį.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad Bendrijos pramonė pateikė skundą arba toks skundas buvo pateiktas jos vardu ir kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių procedūros iniciavimą, Komisija inicijuoja tyrimą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį.

5.1.   Dempingo ir žalos tikimybės nustatymo procedūra

Tyrimo metu bus nustatyta, ar atitinkamas produktas, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, yra parduodamas dempingo kaina, ir ar šis dempingas padarė žalos.

a)   Atranka

Atsižvelgdama į iš tikrųjų didelį šiame procese dalyvaujančių šalių skaičių, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 17 straipsniu, gali nuspręsti atrinkti pavyzdžius.

i)   Eksportuotojų (gamintojų) atranka Kinijos Liaudies Respublikoje

Siekiant suteikti Komisijai galimybę nuspręsti, ar atranka yra būtina, o jei būtina, atrinkti pavyzdžius, visų eksportuotojų (gamintojų) arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma pranešti apie save Komisijai ir per 6 pastraipos b punkto i papunktyje nustatytą laiką ir šio pranešimo 7 pastraipoje nustatyta forma pateikti tokią informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefonas ir faksas ir (arba) telekso numeris ir kontaktinis asmuo,

visa atitinkamo produkto, parduoto eksportui į Bendriją, apyvarta vietine valiuta ir kiekiai tonomis nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d.,

visa atitinkamo produkto apyvarta vietine valiuta ir pardavimų kiekiai tonomis nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. vietinėje rinkoje,

ar bendrovė ketina prašyti individualios ribos (2) (individualių ribų gali prašyti tik gamintojai),

tiksli įmonės veikla atitinkamo produkto gamybos požiūriu,

visų susijusių bendrovių (3), dalyvaujančių atitinkamo produkto gamyboje ir (arba) pardavime, pavadinimai ir tiksli veikla,

visa kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti pavyzdžius,

nuoroda į tai, ar bendrovė arba bendrovės sutinka dalyvauti atrankoje, nes tai reiškia, kad jos turės atsakyti į klausimyno klausimus ir priimti tyrimo vykdytojus vietoje.

Siekdama gauti informacijos, kuri jos nuomone yra reikalinga atrenkant eksportuotojų ir (arba) gamintojų pavyzdžius, Komisija papildomai kreipsis į eksportuojančios šalies valdžios institucijas ir visas žinomas eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijas.

ii)   Importuotojų atranka

Siekiant suteikti Komisijai galimybę nuspręsti, ar atranka yra būtina, o jei būtina, atrinkti pavyzdžius, visų importuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma pranešti apie save Komisijai ir per 6 pastraipos b punkto i papunktyje nustatytą laiką bei šio pranešimo 7 pastraipoje nustatyta forma pateikti tokią informaciją apie savo bendrovę ar bendroves:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefonas ir faksas ir (arba) telekso numeris ir kontaktinis asmuo,

visa bendrovės apyvarta eurais nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d.,

bendras darbuotojų skaičius,

tiksli bendrovės veikla, susijusi su atitinkamo produkto gamyba,

atitinkamo produkto, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importo į Bendrijos rinką ir perpardavimo joje nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. kiekis tonomis ir vertė eurais,

visų susijusių bendrovių (4), dalyvaujančių atitinkamo produkto gamyboje ir (arba) pardavime, pavadinimai ir tiksli veikla,

visa kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti pavyzdžius,

nuoroda į tai, ar bendrovė arba bendrovės sutinka dalyvauti atrankoje, nes tai reiškia, kad jos turės atsakinėti į klausimyno klausimus ir priimti tyrimo vykdytojus vietoje.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga atrenkant importuotojų pavyzdžius, Komisija papildomai kreipsis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

iii)   Pavyzdžių atranka Bendrijos gamintojams

Atsižvelgiant į tai, kad skundą remia daugelis Bendrijos gamintojų, Komisija ketina ištirti, kokia žala yra padaryta Bendrijos pramonei, taikydama pavyzdžių atranką.

Siekiant suteikti Komisijai galimybę atrinkti pavyzdžius, visi Bendrijos gamintojai raginami, per šio pranešimo 6 pastraipos b punkto I papunktyje nustatytą laikotarpį, pateikti šią informaciją apie savo įmonę arba įmones:

pavadinimas, adresas, e. pašto adresas, telefonas ir faksas ir (arba) telekso numeris ir kontaktinis asmuo,

visa bendrovės apyvarta eurais nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d.,

tiksli bendrovės veikla, susijusi su atitinkamo produkto gamyba,

Bendrijos rinkoje nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. pagaminto atitinkamo produkto pardavimų vertė eurais,

Bendrijos rinkoje nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. pagaminto atitinkamo produkto pardavimų kiekis tonomis,

nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. pagaminto atitinkamo produkto kiekis tonomis,

visų susijusių bendrovių (4), dalyvaujančių atitinkamo produkto gamyboje ir (arba) pardavime, pavadinimai ir tiksli veikla,

visa kita svarbi informacija, kuri padėtų Komisijai atrinkti pavyzdžius,

nuoroda į tai, ar bendrovė arba bendrovės sutinka dalyvauti atrankoje, nes tai reiškia, kad jos turės atsakinėti į klausimyno klausimus ir priimti tyrimo vykdytojus vietoje.

iv)   Galutinė pavyzdžių atranka

Visos suinteresuotos šalys, kurios nori pateikti bet kokią svarbią informaciją apie pavyzdžių atranką, tai privalo padaryti per šio pranešimo 6 pastraipos b punkto ii papunktyje nustatytą laiką.

Komisija ketina atlikti galutinę pavyzdžių atranką pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė savo norą dalyvauti atrankoje.

Atrinktos bendrovės privalo atsakyti į klausimyno klausimus per šio pranešimo 6 pastraipos b punkto iii papunktyje nustatytą laiką ir privalo bendradarbiauti vykstant tyrimui.

Jei bendradarbiaujama nepakankamai, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 17 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsniu, gali padaryti savo išvadą atsižvelgdama į turimus faktus. Kaip paaiškinama šio pranešimo 8 pastraipoje, išvada, padaryta remiantis turimais faktais, gali būti mažiau palanki atitinkamai šaliai.

b)   Klausimynai

Siekdama gauti informacijos, kuri jos nuomone reikalinga tyrimui, Komisija išsiuntinės klausimyno klausimus Bendrijos pramonei ir visoms Bendrijos gamintojų asociacijoms, atrinktiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams, visoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, atrinktiems importuotojams, visoms prašyme įvardytoms arba tyrime, po kurio nustatomos dabartinio nagrinėjimo metu tirtinos priemonės, bendradarbiavusioms importuotojų asociacijoms bei atitinkamos eksportuojančios šalies valdžios institucijoms.

Individualios ribos prašantys Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojai (gamintojai), siekiant pritaikyti pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 6 dalį, turi pateikti užpildytą klausimyną per laiką, nustatytą šio pranešimo 6 pastraipos a punkto ii papunktyje. Taigi, klausimyno jie turi paprašyti per laiką, nustatytą šio pranešimo 6 pastraipos a punkto i papunktyje. Tačiau šios šalys turi žinoti, kad Komisija, imdamasi atrinkinėti gamintojų (eksportuotojų) pavyzdžius, gali nuspręsti individualios ribos neapskaičiuoti, jei gamintojų (eksportuotojų) skaičius toks didžiulis, kad individualus jų peržiūrėjimas pernelyg apsunkintų jos užduotį ir sutrukdytų laiku atlikti tyrimą.

c)   Informacijos surinkimas ir išklausymas

Visos suinteresuotos šalys yra raginamos pareikšti savo nuomones, pateikti kitą nei atsakymai į klausimyno klausimus informaciją ir pateikti jos įrodymų. Ši informacija ir jos įrodymai privalo pasiekti Komisiją per šio pranešimo 6 pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą laiką.

Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos pateikia prašymą, nurodantį, kad yra konkrečių priežasčių, dėl kurių jas reikia išklausyti. Šis prašymas privalo būti pateiktas per šio pranešimo 6 pastraipos a punkto iii papunktyje nustatytą laiką.

d)   Rinkos ekonomikos šalies pasirinkimas

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, Meksiką numatoma pasirinkti kaip rinkos ekonomikos šalį, reikalingą nustatant normalią vertę Kinijos Liaudies Respublikos atžvilgiu. Per laiką, nurodytą šio pranešimo 6 pastraipos c punkte, suinteresuotosios šalys raginamos pakomentuoti, ar šis pasirinkimas yra teisingas.

e)   Rinkos ekonomikos statusas

Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams (gamintojams), pateikusiems pakankamų įrodymų, kad jie veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, t.y., kad atitinka kriterijus, nustatytus pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, normali vertė bus nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą. Eksportuotojai (gamintojai), ketinantys pateikti tinkamai pagrįstus prašymus, turi tą padaryti per konkretų laikotarpį, numatytą šio pranešimo 6 pastraipos d punkte. Visiems skunde paminėtiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams (gamintojams), visoms skunde paminėtoms eksportuotojų (gamintojų) asociacijoms, o taip pat Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms Komisija išsiuntinės ieškinio formas. Šios dalies taikymas neriboja galimybės pasitelkti eksportuotojų (gamintojų) pavyzdžių atranką pagal nuostatas, numatytas pagrindinio reglamento 17 straipsnyje.

5.2.   Bendrijos intereso įvertinimo procedūra

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu, ir esant patvirtintai tikimybei, kad dempingas ir žala tęsis, bus sprendžiama, ar palikti galioti antidempingo priemones, ar jas panaikinti, jei tai neprieštaraus Bendrijos interesui. Dėl šios priežasties, jei Bendrijos pramonė, importuotojai, jų atstovų asociacijos, reprezentatyvūs vartotojai, reprezentatyvios vartotojų organizacijos įrodo, kad yra objektyvus ryšys tarp jų veiklos ir atitinkamo produkto, gali per šio pranešimo 6 pastraipos a punkto ii papunktyje nustatytą bendrą laiką pranešti apie save Komisijai ir pateikti jai informaciją. Šalys, veikusios pagal prieš tai pateikto sakinio nuostatą, gali prašyti galimybės būti išklausytomis, nurodydamos konkrečias tokio prašymo priežastis, per šio pranešimo 6 pastraipos a punkto iii papunktyje nustatytą laiką. Reikėtų pažymėti, kad į visą pagal 21 straipsnį pateiktą informaciją bus atsižvelgta, jei pateikimo metu ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

6.   Laiko apribojimai

a)   Bendri laiko apribojimai

i)   Klausimyno prašančioms šalims

Visos suinteresuotos šalys turėtų paprašyti klausimyno arba kitų prašymo formų kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ii)   Šalims, kurios apie save praneša, pateikia atsakymus į klausimyno klausimus ir kitą informaciją

Visos suinteresuotos šalys, jei tyrimo metu reikia atsižvelgti į jų atstovus, privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomones ir pateikti atsakymus į klausimyno klausimus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nebent nurodyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad naudojimasis dauguma pagrindiniame reglamente išdėstytų procedūrinių teisių priklauso nuo to, ar šalis pranešė apie save per minėtą laikotarpį.

Pavyzdžiais atrinktos bendrovės privalo pateikti atsakymus į klausimyno klausimus per šio pranešimo 6 pastraipos b punkto iii papunktyje nustatytą laiką.

iii)   Išklausymas

Be to, per tą patį 40 dienų laikotarpį visos suinteresuotos šalys gali kreiptis į Komisiją, kad šioji jas išklausytų.

b)   Konkretus atrankos laikotarpis

i)

5.1 pastraipos a punkto i papunktyje, 5.1 pastraipos a punkto ii papunktyje ir 5.1 pastraipos a punkto iii papunktyje nurodyta informacija apie pavyzdžius turi pasiekti Komisiją per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei Komisija ketina tartis su atitinkamomis šalimis, kurios pareiškė savo norą būti atrinktos per paskutinę atranką per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ii)

Visa kita svarbi pavyzdžių atrankos informacija, kaip nurodyta 5.1 pastraipos a punkto iv papunktyje, privalo pasiekti Komisiją per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

iii)

Atrinktų šalių atsakymai į klausimyno klausimus privalo pasiekti Komisiją per 37 dienas nuo pranešimo apie jų dalyvavimą atrankoje dienos.

c)   Konkretus laikotarpis, skirtas rinkos ekonomikos šaliai pasirinkti

Tyrimo šalys gali norėti pateikti savo pastabas apie Meksikos, kuri minima šio pranešimo 5.1 pastraipos d punkte ir kuri yra numatyta kaip rinkos ekonomikos šalis nustatant normalią vertę Kinijos Liaudies Respublikos atžvilgiu, tinkamumą. Šios pastabos turi pasiekti Komisiją per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

d)   Konkretus laikotarpis, skirtas pateikti prašymams rinkos ekonomikoje veikiančios įmonės statusui ir (arba) individualiam traktavimui gauti

Tinkamai pagrįsti prašymai rinkos ekonomikoje veikiančios įmonės statusui (minimam šio pranešimo 5.1 pastraipos e punkte) ir (arba) individualiam traktavimui gauti, remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, turi pasiekti Komisiją per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Raštu pateikta medžiaga, atsakymai į klausimyno klausimus ir susirašinėjimas

Visa suinteresuotų šalių medžiaga ir prašymai privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent prašoma kitaip, ir nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefoną ir faksą, ir (arba) telekso numerį). Visa medžiaga raštu, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame pranešime, atsakymai į klausimyno klausimus ir slaptas suinteresuotų šalių susirašinėjimas ženklinamas „riboto naudojimo“ (5), ir, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį, kartu pateikiamas neslaptas variantas, kuris ženklinamas „Suinteresuotųjų šalių tikrinimui“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Europos Komisija

Prekybos generalinis direktoratas

B direktoratas

Biuras: J-79 5/16

B-1049 Briuselis

Faks. (+ 32 2) 295 65 05

Teleksas COMEU B 21877

8.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti naudotis reikalinga informacija arba jos neteikia per nustatytą laiką, arba akivaizdžiai stabdo tyrimą, teigiamos ar neigiamos išvados pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Jei nustatoma, kad viena iš suinteresuotųjų šalių pateikė neteisingą arba klaidinančią informaciją, į tą informaciją nekreipiamas dėmesys, o išvados gali būti daromos remiantis turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, išvados grindžiamos turimais faktais, o rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

9.   Tyrimo tvarkaraštis

Pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 9 dalį, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį, laikinosios priemonės gali būti nustatytos ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1, reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  Individualių ribų taikymo gali būti paprašyta remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalimi toms įmonėms, kurios nėra įtrauktos į pavyzdžius, remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, susijusia su individualiomis ribomis, taikomomis šalims, neturinčioms rinkos ekonomikos, o taip pat remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu įmonėms, prašančioms rinkos ekonomikos statuso suteikimo. Pažymėtina, kad individualių ribų taikymo prašymai turi būti pateikiami remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, ir kad prašymai suteikti rinkos ekonomikos statusą turi būti pateikiami remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu.

(3)  Susijusių bendrovių reikšmės apibrėžimus žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnyje (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(4)  Susijusių bendrovių reikšmės apibrėžimus žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnyje (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(5)  Tai reiškia, kad dokumentas yra tik vidiniam naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Tai slaptas dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnį (OL L 56, 1996 3 6, p. 1) ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT (antidempingo susitarimo) VI straipsnio įgyvendinimo 6 straipsnį.