ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.119.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. gegužės 7d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 119/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2010/C 119/02

Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

4

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 119/03

Euro kursas

5

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2010/C 119/04

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

6

 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2010/C 119/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

10

2010/C 119/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

11

2010/C 119/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 119/01

Sprendimo priėmimo data

2009 12 14

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 422/09 & N 621/09

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Restructuring of Royal Bank of Scotland and Participation in the Asset Protection Scheme

Teisinis pagrindas

The common law powers of the HM Government

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 65 500–113 500 mln. GBP

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

UK Treasury

1 Horseguard Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 3 17

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 80/10

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Prorrogação do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal

Teisinis pagrindas

Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Portaria n.o 493-A/2009, de 8 de Maio, Lei do Orçamento do Estado para 2010

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 3 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

iki 2010 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm

Sprendimo priėmimo data

2010 4 15

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 113/10

Valstybė narė

Slovėnija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Second prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial sector

Teisinis pagrindas

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), Uredba o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a clenu Zakona o javnih financah

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Pagalba po reikšmingų ekonominių sukrėtimų

Pagalbos forma

Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendra suteiktos pagalbos suma 12 000 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Trukmė

2010 4 19–2010 6 30

Ekonomikos sektorius

Finansinis tarpininkavimas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministrstvo za finance

Zupanciceva ulica 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/4


Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

2010/C 119/02

Remiantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) 9 straipsnio 1 dalies a punkto antrąja įtrauka, Europos Bendrijų kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai (2) iš dalies keičiami taip:

140 puslapis

Tarp Paaiškinimų 2933 21 00 ir 2933 52 00 subpozicijų paaiškinimų įterpiamas šis tekstas:

2933 49 10:   Chinolino halogeninti dariniai; chinolinkarboksirūgšties dariniai

Taip pat žr. SS paaiškinimų 2933 pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos D dalį.

Šioje subpozicijoje sąvoka „chinolino halogeninti dariniai“ taikoma tik tiems chinolino dariniams, kuriuose vienas ar daugiau aromatinio žiedo sistemos vandenilio atomų pakeisti atitinkamu halogeno atomų skaičiumi.

Sąvoka „chinolinkarboksirūgšties dariniai“ apima chinolinkarboksirūgšties darinius, kuriuose vienas ar daugiau aromatinio žiedo sistemos ir (arba) rūgšties funkcijos vandenilio atomų buvo pakeisti.“


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL C 133, 2008 5 30, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/5


Euro kursas (1)

2010 m. gegužės 6 d.

2010/C 119/03

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2727

JPY

Japonijos jena

119,34

DKK

Danijos krona

7,4430

GBP

Svaras sterlingas

0,84295

SEK

Švedijos krona

9,7120

CHF

Šveicarijos frankas

1,4132

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,7855

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,968

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

279,42

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7072

PLN

Lenkijos zlotas

4,0923

RON

Rumunijos lėja

4,1805

TRY

Turkijos lira

1,9566

AUD

Australijos doleris

1,4075

CAD

Kanados doleris

1,3142

HKD

Honkongo doleris

9,8908

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7544

SGD

Singapūro doleris

1,7715

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 452,70

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,7158

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,6882

HRK

Kroatijos kuna

7,2576

IDR

Indonezijos rupija

11 688,58

MYR

Malaizijos ringitas

4,1458

PHP

Filipinų pesas

57,769

RUB

Rusijos rublis

38,6150

THB

Tailando batas

41,178

BRL

Brazilijos realas

2,2912

MXN

Meksikos pesas

16,2397

INR

Indijos rupija

57,6720


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/6


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2010/C 119/04

Pagalbos Nr.: XA 267/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Corrèze

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze

Teisinis pagrindas:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 31 500 EUR

(Numatyta metinė išlaidų suma galės būti kasmet persvarstoma).

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 40 %

Be to, Departamento taryba pagalbą teiks projektams, kurių suma viršija 4 000 EUR. Reikalavimus atitinkančių išlaidų suma negali viršyti 15 000 EUR.

Įgyvendinimo data: 2009 m. nuo tada, kai bus gautas pranešimas apie gavimą su priemonės identifikavimo numeriu ir nuo priemonės santraukos paskelbimo Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Priemonės, teikiamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 straipsnio reikalavimus, tikslas – paskatinti ūkininkus ūkininkauti ekologiškai arba padidinti jų ekologiškai užauginamos produkcijos kiekį, teikiant pagalbą, kuri jiems padėtų atlaikyti didelę finansinę naštą, tenkančią dėl sąnaudų alternatyviai, o kartais labai specializuotai ekologiškai ūkininkauti būtinai įrangai (šios išlaidos didesnės, palyginti su įprastiniais ūkininkavimo metodais).

Įgyvendindama šią priemonę, Korezo departamento taryba galės:

Korezo departamento ūkininkams suteikti informacijos apie ekologinį ūkininkavimą,

pagerinti Koreze pagaminamos produkcijos kokybę ir paskatinti ūkininkus užsiimti ekologiniu žemės ūkiu,

ir tokiu būdu padėti išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką.

Reikalavimus atitinkančiomis bus laikomos išlaidos:

produktų saugojimo ir pakavimo plėtros įrangai,

pasėlių apdorojimo technikai,

žolės priežiūros įranga: visi mechaninio ir terminio piktžolių naikinimo įrenginiai,

naudinga žemės ūkio požiūriu arba dirvožemio derlingumą ekologiškai padedanti didinti žemės dirbimo įranga,

derliaus sandėliavimo įranga, taikant mišrų ūkininkavimo būdą, t. y. kai ūkyje užsiimama ekologine ir įprastiniais būdais vykdoma žemdirbyste.

Pagalba galės būti skiriama socialiniu žemės ūkio draudimu (pranc. MSA – Mutualité sociale agricole) apsidraudusiems Korezo ūkininkams, įregistravusiems ekologinės gamybos ūkį arba pereinantiems prie ekologinės gamybos, jei ne mažiau 40 % jų apyvartos sudaro su ekologine žemdirbyste susijusi veikla.

Pagalba galės būti skiriama tik MVĮ statusą, kaip apibrėžta Bendrijos teisėje, turintiems ūkiams.

Išsami informacija apie šią priemonę pateikiama internete Departamento tarybos svetainėje nurodytu adresu.

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystės ir augalininkystės produkcija (visos rūšys).

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conseil Général de la Corrèze

Direction du développement économique

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 199

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 269/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Corrèze

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).

Teisinis pagrindas:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole»

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 510 000 EUR per metus.

Numatyta metinė išlaidų suma galės būti kasmet persvarstoma.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 35 %

Pagalbos dydis galės būti persvarstomas kasmet, neviršijant nustatytos leidžiamos viršutinės ribos.

Įgyvendinimo data: 2010 m. nuo tada, kai bus gautas pranešimas apie gavimą su priemonės identifikavimo numeriu ir nuo priemonės santraukos paskelbimo Europos Komisijos interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: Iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Remiantis žemės ūkio išimties reglamento 4 straipsniu, šios priemonės tikslas – padėti ūkininkams atlikti žemės ūkio gamybos tobulinimo, kokybės gerinimo, natūralios aplinkos išsaugojimo ir pagerinimo darbus sklypuose, kuriuose nėra jokių pastatų.

Ši pagalbos schema yra dalis programos, skirtos suvartojamo vandens kiekiui sumažinti, vandens telkiniams (upėms, pelkėms ir kt.) pagerinti, dirbamai žemei vėl pradėti naudoti ir atvirų slėnių išlaikymas, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė.

Reikalavimus atitinkančiomis bus laikomos išlaidos:

visiems dirvožemio, dirvos drenavimo ir upių bei upelių apsaugos darbams, susijusiems su tuo, kad žemė vėl pradedama dirbti (šlaitų ir griovių lyginimas, velėnos išplėšimas ir kt.),

gyvulių girdykloms bei upių ar upelių apsaugos įrenginiams įsigyti ir įrengti.

Drenavimo darbams ir pievų sutvarkymui, įrengiant girdyklas gyvuliams, pagalba bus teikiama, jei dėl investicijų vandens sunaudojimas sumažės bent 25 %. Vertinant, kiek sumažėjo sunaudojamo vandens kiekis, bus atsižvelgiama į tai, kiek sumažėjo sunaudojamo vandens kiekis, taip pat bus įvertinamas technologinis įsigytos įrangos arba atliktų darbų pagerėjimas.

Be to, pagalba bus skiriama tik:

ne didesniems kaip MVĮ dydžio, kaip tai apibrėžiama Bendrijos teisėje, ūkiams (žr. 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, OL L 214, 2008 m. rugpjūčio 9 d.),

ūkiams, kurie yra įmonės, besiverčiančios pirmine žemės ūkio produktų gamyba,

įmonėms, kurios nelaikytinos sunkumų patiriančiomis įmonėmis pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 244, 2004 m. spalio 1 d.),

siūloma pagalba jokiu būdu negalės viršyti žemės ūkio išimties reglamento 4 straipsnio 9 punkte nustatytos viršutinės ribos.

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi Korezo departamento pirminės žemės ūkio gamybos sektoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conseil général de la Corrèze

Direction du développement durable

Hôtel du département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 30

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 280/09

Valstybė narė: Prancūzija

Regionas: Département de la Seine-Maritime

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime)

Teisinis pagrindas: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: 40 000 EUR per metus

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %, neviršijant 1 500 EUR ribos.

Įgyvendinimo data: Nuo prašymo taikyti išimtį registracijos numerio paskelbimo Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2009–2012 m.

Pagalbos tikslas: Kadangi kai kurie Pajūrio Senos departamento gyventojai pageidavo galimybės vartoti visiškai genetiškai nemodifikuotus produktus, šios priemonės paskirtis – padėti ūkininkams, ypač produkciją gaminantiems, perdirbantiems ir parduodantiems ūkyje arba jei produkcijos platinimo grandinė trumpa, pakeisti pašarų sistemą, kad ūkis būtų visiškai savarankiškai aprūpintas baltymais, kurie vieninteliai suteikia galimybę gaminti produkciją be GMO.

Tačiau norint pasiekti šį tikslą, būtina, kad ūkininkai pertvarkytų apsirūpinimo pašarais sistemą ir savarankiškai apsirūpintų baltymais. Departamentas ketina padėti sumažinti konsultacijų dėl tokio pertvarkymo išlaidas. Ši pagalba bus vienkartinė, ūkininkai 2009–2012 m. galės pateikti tik vieną paraišką.

Pagalba bus skiriama laikantis Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 15 straipsnio nuostatų.

Ekonomikos sektorius (-iai): Visi žemės ūkio sektoriai (MVĮ)

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Interneto svetainė: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: XA 307/09

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: Comunitat Valenciana

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas

Teisinis pagrindas: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Bendras numatomas 2010 finansinių metų biudžeto asignavimų dydis – 1 820 000 EUR.

Didžiausias pagalbos intensyvumas: Paprastai – 40 % investicijų, o mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – 50 %. Šis procentinis dydis padidinamas 10 %, jei investuoja jaunieji ūkininkai per penkerius metus nuo įsikūrimo.

Įgyvendinimo data:

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2010 metai; terminą galima kasmet pratęsti iki 2013 m. gruodžio 31 d., jei tai numatyta biudžete.

Pagalbos tikslas: Pagalbos tikslas – sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti galutinės produkcijos kokybę, sumažinti poveikį aplinkai, pagerinti ūkių higienos ir gyvūnų gerovės sąlygas.

4 straipsnis – investicijos į žemės ūkio valdas.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ūkio pastatų statybos, įsigijimo ar gerinimo išlaidos ir ūkio mašinų ir įrangos įsigijimo išlaidos.

Ekonomikos sektorius (-iai): Gamybos sektorius. Visos gyvulininkystės sektoriaus dalys.

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Interneto svetainė: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf

Kita informacija: —

Valensija, 2009 m. gruodžio 15 d.

La Directora General de Producción Agraria

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT


V Nuomonės

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/10


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 119/05

1.

2010 m. balandžio 29 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „enirete oil & nonoil S.p.A.“ (toliau – „Enirete“, Italija), priklausanti „Eni S.p.A.“ (toliau – ENI, Italija), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta EB susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Fox Energy S.p.A.“ (toliau – „Fox Energy“, Italija), kuri anksčiau buvo kontroliuojama „Enirete“ kartu su „Fox Petroli S.p.A.“ ir „Mariani & C. S.r.l.“, kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Enirete“: mažmeninė prekyba naftos produktais ir tepalais Italijoje,

ENI: vertikaliai integruota energijos bendrovė,

„Fox Energy“: didmeninė prekyba naftos produktais ir tepalais vidurio Italijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5807 – ENI/Fox Energy adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 119/06

1.

2010 m. balandžio 27 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Advent International Corporation“ (toliau – „Advent“, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta EB susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, įmonės „DFS Furniture Company“ (JK) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Advent“: privatus kapitalas,

„DFS Furniture Company“: baldų gamyba ir mažmeninė prekyba.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).


7.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 119/12


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 119/07

1.

2010 m. balandžio 29 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „CVC Capital Partners Sicav-Fis, S.A“ (toliau – CVC, Liuksemburgas) pirkdama akcijas, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, kartu su įmone „Caixa De Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra“ (toliau – „Caixanova“, Ispanija) įgyja bendrą įmonės „R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A“ (toliau – „R Cable“, Ispanija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

CVC: pasaulinė privataus kapitalo ir konsultacijų investicijų klausimais firma,

„Caixanova“: privatus taupomasis bankas,

„R Cable“: kabelinių telekomunikacijų paslaugų teikimas bei kitos telekomunikacijų ir audiovizualinės paslaugos.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5878 – CVC/Caixanova/R Cable adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).