Mastrichto sutartis dėl Europos Sąjungos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutartis

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos Bendrijos (1-asis ramstis)

Šis ramstis apima trijų pradinių ES organizacijų tradicines veiklos sritis ir darbo bei sprendimų priėmimo procedūras:

Bendra užsienio ir saugumo politika (2-asis ramstis)

Šia politika siekiama:

Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse (3-iasis ramstis)

Juo siekiama užtikrinti aukštą visuomenės saugos lygį:

Ekonominė ir pinigų sąjunga

ES šalys turi:

Bendra valiuta (euras)

Ji:

Naujos politikos sritys

ES suteikta atsakomybė už:

Socialinis protokolas

Europos pilietybė

Kiekvienam ES šalies piliečiui ji suteikia teisę:

Instituciniai pakeitimai

Tarp jų yra:

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis pasirašyta 1992 m. vasario 7 d., o įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 d.

KONTEKSTAS

Oficialiai vadinama Europos Sąjungos sutartimi, Mastrichto sutartis ankstesnėms bendrijoms suteikė politinį aspektą ir tapo „naujo glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo etapo“ pradžia.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos Sąjungos sutartis (OL C 191, 1992 7 29, p. 1–112)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).