Romos sutartis (EEB)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (EEB sutartis)

KOKS BUVO ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiai

Konkretūs tikslai

Pasirašiusios šalys susitarė:

Bendra rinka

Sutartimi:

Muitų sąjunga

Bendra politika

Institucijos

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis buvo pasirašyta 1957 m. kovo 25 d., o taikoma nuo 1958 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis (neskelbta Oficialiajame leidinyje)

Paskesni sutarties daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2017