Nicos sutartis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Nicos sutartis

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Labiau teisėtos ir veiksmingesnės ES institucijos padidinus narių skaičių

Kiti pagrindiniai sutartyje numatyti pakeitimai

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis pasirašyta 2001 m. vasario 26 d., o įsigaliojo 2003 m. balandžio 1 d. Tačiau kai kurios jos nuostatos pradėtos taikyti vėliau.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Prejudicinis sprendimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas, priimtas atsakant į nacionalinio teismo klausimą dėl Europos teisės aiškinimo ar galiojimo, taip prisidedant prie vienodo ES teisės taikymo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Nicos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį, Europos Bendrijų steigimo sutartį ir tam tikrus su jomis susijusius aktus (OL C 80, 2001 3 10, p. 1–87)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutartis – 1992 m. konsoliduota versija (OL C 191, 1992 7 29, p. 1–112)

Europos Bendrijos steigimo sutartis (Suvestinė redakcija, 2002 m.) (OL C 325, 2002 12 24, p. 33–184)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).