Laivų savininkų atsakomybė avarijų atveju

Į jūrų laivų avarijas patekę keleiviai turi gauti deramą kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą. Siekiant tai užtikrinti, laivų savininkai turi būti sudarę tinkamas draudimo sutartis.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju

SANTRAUKA

Į jūrų laivų avarijas patekę keleiviai turi gauti deramą kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą. Siekiant tai užtikrinti, laivų savininkai turi būti sudarę tinkamas draudimo sutartis.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos suderintos keleivius jūra vežančių laivybos įmonių atsakomybės ir draudimo taisyklės. Juo į Europos teisę įtraukiamos 1974 m. Atėnų konvencijos nuostatos dėl keleivių bei jų bagažo vežimo jūra ir Tarptautinės jūrų organizacijos gairės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. gegužės 29 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie keleivių teises.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 392/2009

2009 5 29

-

OL L 131, 2009 5 28, p. 24-46

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015