Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybė ir sauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/53/ES dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo užtikrinti, kad:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinius teisės aktus ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 27 d.

KONTEKSTAS

Organų persodinimo operacijos dabar tiesiogine prasme reiškia skirtumą tarp gyvenimo ir mirties šimtams tūkstančių viso pasaulio žmonių. Jos pagerina pacientų gyvenimo kokybę ir dažnai yra vienas iš ekonomiškiausių, o kartais ir vienintelis kepenų, plaučių ir širdies nepakankamumo gydymo būdas.

DOKUMENTAS

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/53/ES dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo (OL L 207, 2010 8 6, p. 14–29)

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/45/ES dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo klaidų ištaisymas (OL L 243, 2010 9 16, p. 68)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/25/ES, kuria nustatomos informavimo procedūros, susijusios su transplantacijai skirtų žmonių organų mainais tarp valstybių narių (OL L 275, 2012 10 10, p. 27–32)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl plano „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas“ tarpinės peržiūros (SWD(2014) 147 final, 2014 4 25)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl vadovaujantis 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/53/ES dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo 24 straipsniu Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus įgyvendinimo (COM(2015) 123 final, 2015 3 10)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2016