Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2006/356/EB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos sudarymo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos

Sprendimas 2005/690/EB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, sudarymo

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją

Sprendimas 2004/635/EB dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, sudarymo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją

Sprendimas 2002/357/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, sudarymo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją

Sprendimas 2000/384/EB, EAPB dėl Europos–Viduržemio jūros regiono susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, patvirtinimo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės

Sprendimas 2000/204/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, įkuriančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociaciją, patvirtinimo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją

Sprendimas 98/238/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociaciją, sudarymo

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją

Sprendimas 97/430/EB dėl Europos ir Viduržiemio jūros šalių laikinojo asociacijos susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), veikiančios Vakarų kranto ir Gazos rajono palestiniečių vadovybės naudai, sudarymo

Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams

KOKS ŠIŲ SUSITARIMŲ IR SPRENDIMŲ TIKSLAS?

Šiais susitarimais siekiama skatinti:

Sprendimais šie susitarimai sudaromi ES vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė

2008 m. partnerystė pakeista Viduržemio jūros sąjunga (VJS).

Taikymo sritis

Kiekvienas susitarimas yra pritaikytas atsižvelgiant į ES nepriklausančios šalies specifiką. Tačiau visų jų pagrindinė struktūra iš esmės yra ta pati:

Tikslai

Dvišaliais susitarimais visų pirma siekiama kelių tikslų:

Laisvosios prekybos erdvės sukūrimas

Institucinės priemonės

Susitarimais sukuriama institucinė struktūra, kurią sudaro:

ĮSIGALIOJIMO DATA

Asociacijos susitarimų įsigaliojimo datos:

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas 2006/356/EB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 143, 2006 5 30, p. 1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją – 1 PROTOKOLAS dėl 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos – 2 PROTOKOLAS dėl 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų Bendrijos kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomos tvarkos – 3 PROTOKOLAS dėl Libano ir Bendrijos prekybos 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais perdirbtais žemės ūkio produktais – 4 PROTOKOLAS dėl produktų kilmės statuso apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų – 5 PROTOKOLAS dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veiklos srityje (OL L 143, 2006 5 30, p. 2–188)

Vėlesni susitarimo daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2005 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas 2005/690/EB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 265, 2005 10 10, p. 1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją – Priedai – Protokolai – Baigiamasis aktas – Deklaracijos (OL L 265, 2005 10 10, p. 2–228)

2004 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas 2004/635/EB dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 304, 2004 9 30, p. 38)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją – Protokolai – Baigiamasis aktas – Deklaracijos – Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Bendrijos ir Egipto dėl bendrojo muitų tarifo 0603 10 subpozicijoje klasifikuojamų ką tik nuskintų gėlių ir žiedpumpurių importo į Bendriją (OL L 304, 2004 9 30, p. 39–208)

2002 m. kovo 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2002/357/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, sudarymo (OL L 129, 2002 5 15, p. 1–2)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją – 1 protokolas dėl Jordanijos kilmės žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos – 2 protokolas dėl Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų importui į Jordaniją taikomos tvarkos – 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo būdų – 4 protokolas dėl administracinių institucijų bendradarbiavimo muitinių veiklos srityje – Bendros deklaracijos – Baigiamasis aktas (OL L 129, 2002 5 15, p. 3–176)

Žr. konsoliduotą versiją.

2000 m. balandžio 19 d. Tarybos ir komisijos sprendimas 2000/384/EB, EAPB dėl Europos–Viduržemio jūros regiono susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, patvirtinimo (OL L 147, 2000 6 21, p. 1–2)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės – 1 protokolas dėl susitarimų, taikytinų Izraelio kilmės žemės ūkio produktų importui į Bendriją – 2 protokolas dėl susitarimų, taikytinų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų importui į Izraelį – 3 protokolas dėl augalų apsaugos klausimų – 4 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo būdų – 5 protokolas dėl administracinių institucijų tarpusavio pagalbos muitinės reikalais – Bendros deklaracijos – Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Bendrijos ir Izraelio dėl neišspręstų dvišalių klausimų – Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Bendrijos ir Izraelio dėl 1 protokolo ir bendrojo muitų tarifo 0603 10 subpozicijoje klasifikuojamų ką tik nuskintų gėlių ir žiedpumpurių importo į Bendriją – Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Bendrijos ir Izraelio dėl Urugvajaus raundo susitarimų įgyvendinimo – Europos Bendrijos deklaracijos – Izraelio deklaracijos (OL L 147, 2000 6 21, p. 3–172)

Žr. konsoliduotą versiją.

2000 m. sausio 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2000/204/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, įkuriančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociaciją, patvirtinimo (OL L 70, 2000 3 18, p. 1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės – 1 protokolas dėl susitarimų, taikytinų Maroko kilmės žemės ūkio produktų importui į Bendriją – 2 protokolas dėl susitarimų, taikytinų Maroko kilmės žuvininkystės produktų importui į Bendriją – 3 protokolas dėl susitarimų, taikytinų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų importui į Maroką – 4 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo būdų – 5 protokolas dėl administracinių institucijų tarpusavio pagalbos muitinės reikalais – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Susitarimai pasikeičiant laiškais – Bendrijos deklaracija – Maroko deklaracijos (OL L 70, 2000 3 18, p. 2–204)

1998 m. sausio 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/238/EB, EAPB dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Tuniso Respublikos asociaciją, sudarymo (OL L 97, 1998 3 30, p. 1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją – 1 protokolas dėl priemonių, taikytinų Tuniso kilmės žemės ūkio produktų importui į Bendriją – 2 protokolas dėl priemonių, taikytinų Tuniso kilmės žuvininkystės produktų importui į Bendriją – 3 protokolas dėl priemonių, taikytinų Bendrijos kilmės žemės ūkio produktų importui į Tunisą – 4 protokolas dėl produktų kilmės ir administracinio bendradarbiavimo būdų apibrėžimo – 5 protokolas dėl administracinių institucijų tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje – Bendros deklaracijos – Deklaracijos (OL L 97, 1998 3 30, p. 2–183)

Žr. konsoliduotą versiją.

1997 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas 97/430/EB, susijęs su Europos ir Viduržiemio jūros šalių laikinojo asociacijos susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), veikiančios Vakarų kranto ir Gazos rajono palestiniečių vadovybės naudai, sudarymu (OL L 187, 1997 7 16, p. 1–2)

Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams – 1 protokolas dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, importo į Bendriją tvarkos – 2 protokolas dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importo į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą tvarkos – 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Europos Bendrijos deklaracija (OL L 187, 1997 7 16, p. 3–135)

Žr. konsoliduotą versiją.


* Šis pavadinimas nereiškia Palestinos Valstybės pripažinimo ir nekeičia valstybių narių atskirų pozicijų šiuo klausimu.

paskutinis atnaujinimas 27.03.2020