Dvišaliai bendrieji bendradarbiavimo susitarimai su Mercosur šalimis

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Bendradarbiavimo bendrasis susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos

Sprendimas 95/445/EB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

Bendrasis susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Paragvajaus Respublikos

Sprendimas 92/509/EEB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Paragvajaus Respublikos bendradarbiavimo susitarimo

Europos ekonominės bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos bendrasis bendradarbiavimo susitarimas

Sprendimas 92/205/EEB dėl Europos ekonominės bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos bendrojo susitarimo dėl bendradarbiavimo sudarymo

Pamatinis susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Argentinos Respublikos dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo

Sprendimas 90/530/EEB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Argentinos Respublikos prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo

KOKS ŠIŲ SUSITARIMŲ IR SPRENDIMŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ĮSIGALIOJIMO DATA

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Didžiausio palankumo statusas – išlyga, kai šalis, pagal prekybos sutartį teikianti nuolaidas, privilegijas ir imunitetus vienai šaliai, turi teikti juos ir kitoms šalims pagal visas sutartis, kuriose ši išlyga yra numatyta. Paprastai ši išlyga taikoma Pasaulio prekybos organizacijos nariams, kurie privalo taikyti bet kokį lengvatinį režimą visoms kitoms Pasaulio prekybos organizacijos valstybėms narėms tais klausimais, kuriems taikomi šie susitarimai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Bendradarbiavimo bendrasis susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos (OL L 262, 1995 11 1, p. 54–65)

1995 m. spalio 30 d. Tarybos Sprendimas 95/445/EB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (OL L 262, 1995 11 1, p. 53)

Bendrasis susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Paragvajaus Respublikos (OL L 313, 1992 10 30, p. 72–81)

1992 m. spalio 19 d. Tarybos sprendimas 92/509/EEB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Paragvajaus Respublikos bendradarbiavimo susitarimo (OL L 313, 1992 10 30, p. 71)

Europos ekonominės bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos bendrasis bendradarbiavimo susitarimas (OL L 94, 1992 4 8, p. 2–12)

1992 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas 92/205/EEB dėl Europos ekonominės bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos bendrojo susitarimo dėl bendradarbiavimo sudarymo (OL L 94, 1992 4 8, p. 1)

Pamatinis susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Argentinos Respublikos dėl prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo (OL L 295, 1990 10 26, p. 67–73)

1990 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas 90/530/EEB dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Argentinos Respublikos prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo (OL L 295, 1990 10 26, p. 66)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Informacija dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo (OL L 262, 1995 11 1, p. 66)

Informacija dėl Bendrojo Europos ekonominės bendrijos ir Paragvajaus Respublikos bendradarbiavimo susitarimo, pasirašyto Briuselyje 1992 m. vasario 3 d., įsigaliojimo dienos (OL L 313, 1992 10 30, p. 82)

Pranešimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir Urugvajaus Rytų Respublikos bendrojo susitarimo dėl bendradarbiavimo įsigaliojimo (OL L 286, 1994 11 5, p. 40)

Informacija dėl Europos ekonominės bendrijos ir Argentinos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo (OL L 208, 1991 7 30, p. 73)

paskutinis atnaujinimas 06.03.2020