Europos bendrijos ir MERCOSUR bendrasis regionų bendradarbiavimo susitarimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 1999/279/EB dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos bei jos Šalių bendrojo regionų bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos bei jos Šalių bendrasis regionų bendradarbiavimo susitarimas

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Finansavimas

Institucinė parama

Regionų asociacija

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d. neribotam laikotarpiui.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1999 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas 1999/279/EB dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos bei jos Šalių bendrojo regionų bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (OL L 112, 1999 4 29, p. 65–84)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos bei jos Šalių bendrasis regionų bendradarbiavimo susitarimas. Bendras pareiškimas dėl Europos Sąjungos ir MERCOSUR politinio dialogo (OL L 69, 1996 3 19, p. 4–22)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Amerikos bendrosios rinkos bei jos Šalių bendrojo regionų bendradarbiavimo susitarimo įsigaliojimo datos (OL L 175, 1999 7 10, p. 62)

paskutinis atnaujinimas 06.03.2020