Europos Centrinis Bankas (ECB)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto

KOKS SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO PROTOKOLO (NR. 4) TIKSLAS?

Šiuo protokolu išdėstytas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko (ECB) statutas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija – Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (OL C 202, 2016 6 7, p. 230–250)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos – I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos – 1 skyrius – Institucijos – 6 skirsnis – Europos Centrinis Bankas 282 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 167)

paskutinis atnaujinimas 14.03.2017