Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių samprata bei apimtis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Rekomendacijoje pateikiami labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) nustatymo kriterijai. Pagal MVĮ apibūdinančius kriterijus (darbuotojų skaičių, metinę apyvartą ir balansinį turtą) nustatomas jų tinkamumas naudotis ES ir nacionalinėmis finansavimo bei paramos programomis. Įmonių apibrėžtys įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

MVĮ sudaro 99 % visų ES įmonių. Jos yra mūsų ekonomikos pagrindas. Dvi iš trijų darbo vietų yra MVĮ. 2013 m. daugiau nei 21 mln. Europos Sąjungos MVĮ dirbo beveik 90 mln. darbuotojų. Jos skatina verslumą bei inovacijas ir prisideda prie Europos konkurencingumo, ekonominio augimo bei užimtumo.

DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36–41)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016