Europos Sąjungos prekių ženklas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentu nustatomos visoje ES taikomos ES prekių ženklo suteikimo taisyklės ir sąlygos.

Juo kodifikuojamas ir pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 ir jo vėlesni pakeitimai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES prekių ženklas

ES prekių ženklą įregistruoti gali visi asmenys ir įmonės, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.

Jį gali sudaryti bet kokie žymenys, visų pirma žodžiai (įskaitant asmenų pavardes), dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia:

Savininko teisės

ES prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

Tačiau ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

Paraiškų teikimas

Pareiškėjai privalo pateikti paraišką dėl ES prekių ženklo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO).

Paraiškoje turi būti nurodyta tokia informacija:

Pareiškėjai taip pat privalo sumokėti paraiškos padavimo mokestį. Paraiškos padavimo mokestis turi būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo dokumentų padavimo – nuo dienos, kai dokumentai buvo pateikti EUIPO.

Registracija

Trukmė ir pratęsimas

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas

Galima atsisakyti ES prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas. Savininko teisės gali būti panaikintos, jei:

Reglamentu taip pat nustatomi prekių ženklo negaliojimo pagrindai. ES prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu, pavyzdžiui, pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

ES kolektyviniai ženklai

Padavus paraišką dėl įregistravimo, gali būti nurodyta, jog ES prekių ženklas yra kolektyvinis. ES kolektyvinių ženklų paraiškas gali paduoti šios asociacijos:

ES sertifikavimo ženklai

ES prekių ženklas taip pat gali būti nurodytas kaip sertifikavimo ženklas. Tokio ženklo savininkas patvirtina sertifikuotų prekių ir paslaugų medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų atlikimo būdą, kokybę, tikslumą ir kitas charakteristikas (išskyrus geografinę kilmę).

Teisiniai veiksmai

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 taikomas procesams, susijusiems su ES prekių ženklais ir jų naudojimu, taip pat vienu metu ir paeiliui nagrinėjamoms byloms dėl ES ir nacionalinių prekių ženklų.

ES šalys privalo skirti „ES prekių ženklų teismus“. Tokie teismai turi išimtinę jurisdikciją visuose ginčuose, kurie susiję su ES prekių ženklų pažeidimu ir galiojimu.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2017 m. spalio 1 d.

KONTEKSTAS

EUIPO pakeitė Vidaus rinkos derinimo tarnybą nuo 2016 m. kovo 23 d. pagal Reglamentą (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009. Abu šie reglamentai buvo pakeisti Reglamentu (ES) 2017/1001.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Iš tikrųjų naudoti: jeigu įmonė užregistruoja ES prekių ženklą, jį naudoja tam tikrą laikotarpį, o vėliau nebenaudoja penkerius metus iš eilės, prekių ženklas gali būti atšauktas. Taip yra todėl, kad nėra jokios prasmės suteikti apsaugą prekių ženklui, jeigu jis nėra naudojamas ir nėra jokio intereso neleisti jo naudoti kitai įmonei, kuri gali teisėtai norėti jį naudoti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017 6 16, p. 1–99)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2018