Geografinė spiritinių gėrimų kilmė

Siekdama apsaugoti vartotojus ir vystyti spiritinių gėrimų* sektorių, Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, užtikrinantį bendras prekybos spiritiniais gėrimais ES taisykles.

DOKUMENTAS

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89

SANTRAUKA

Siekdama apsaugoti vartotojus ir vystyti spiritinių gėrimų* sektorių, Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, užtikrinantį bendras prekybos spiritiniais gėrimais ES taisykles.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. Jis taikomas visiems spiritiniams gėrimams, nepaisant to, ar jie pagaminti ES ar ne ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Spiritiniai gėrimai - žmonėms vartoti skirti alkoholiniai gėrimai. Jie turi tam tikrų organoleptinių savybių ir yra ne mažesnės kaip 15 % tūrio alkoholio koncentracijos. Šie gėrimai gaminami distiliuojant, maceruojant, pridedant kvapiųjų medžiagų arba sumaišant spiritinį gėrimą su kitu gėrimu, žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu ar kitais distiliatais.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 110/2008

2008 2 20

-

OL L 39, 2008 2 13, p. 16-54

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008

2009 1 20

-

OL L 354, 2008 12 31, p. 34-50

Paskesni reglamento (EB) Nr. 110/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 936/2009 dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl abipusio tam tikrų spiritinių gėrimų pripažinimo taikymo (OL L 264, 2009 10 8, p. 5-6)

paskutinis atnaujinimas 02.10.2015