Protokolas dėl prekybos žmonėmis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2006/618/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo ES vardu, susijęs su Sutarties 179 ir 181a straipsnių taikymo sritimi

Sprendimas 2006/619/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo ES vardu, susijęs su Sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritimi

KOKS ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prekybos žmonėmis prevencija

Aukų apsauga

Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas

NUO KADA TAIKOMI ŠIE SPRENDIMAI?

Sprendimai taikomi nuo 2006 m. liepos 24 d.

KONTEKSTAS

JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, kurią 2000 m. lapkričio 15 d. priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 23 d.

Ji buvo papildyta trim protokolais:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Prekyba žmonėmis: asmenų verbavimas, vežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas grasinant arba panaudojant jėgą ar kitas prievartos priemones arba grobimo, sukčiavimo ar apgaulės būdu, piktnaudžiaujant valdžia ar pasinaudojant pažeidžiamumu arba sumokant ar gaunant mokestį arba naudą kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimui gauti, kai šios veiklos tikslas yra išnaudojimas.

Vaikai: asmenys iki 18 metų.

Išnaudojimas: kitų asmenų prostitucijos išnaudojimas ar kitos seksualinio išnaudojimo formos, priverstinis darbas ar paslaugos, vergija ar į vergiją panaši praktika, priverstinė tarnystė arba organų išėmimas.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/618/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties 179 ir 181a straipsnių taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 44–50)

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/619/EB dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 51–58)

paskutinis atnaujinimas 13.12.2016