ES parama žmogaus teisių gynėjams

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis

ES gairės dėl žmogaus teisių gynėjų

KOKS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 2 STRAIPSNIO IR GAIRIŲ DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Svarbiausi gairių aspektai:

KONTEKSTAS

Žmogaus teisių gynėjai vaidina svarbų vaidmenį:

Beje, patys žmogaus teisių gynėjai dažnai tampa išpuolių ir grasinimų aukomis, todėl būtina užtikrinti jų saugumą ir ginti jų teises.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žmogaus teisių gynėjai: asmenys, grupės ir organizacijos, kurie remia ir taikiai gina visuotinai pripažintas žmogaus teises: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines, įskaitant čiabuvių.
ES atstovybės: ES šalių ambasados bei konsulatai ir ES delegacijos.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 17)

Apsaugos užtikrinimas: Europos Sąjungos gairės dėl žmogaus teisių gynėjų, ES Taryba (užsienio reikalai), 2008 m.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 85–94)

paskutinis atnaujinimas 28.07.2017